Loading
 บุญเกิด คงยิ่งยศ

บุญเกิด คงยิ่งยศ

ภาควิชาเภสัชวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6506108411: H-INDEX 19

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Evaluation of primers and PCR performance on HPV DNA screening in normal and low grade abnormal cervical cells. Chaiwongkot, A
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Thinkhamrop, J
Yuenyao, P
Sriamporn, S
0
2. Immunocytochemical detection of p16INK4a protein in scraped cervical cells. Pientong, C
Ekalaksananan, T
Swadpanich, U
Kongyingyoes, B
Kritpetcharat, O
Yuenyao, P
Ruckait, N
0
3. Phenylbutazone plasma binding: effects of salicylic acid, indomethacin, and dicloxacillin. Quijano, R
Kongyingyoes, B
Thithapandha, A
1979
4. The influence of brain catecholamines on 'drug taking behaviour' relative to oral self-administration of d-amphetamine by rats. Kongyingyoes, B
Jänicke, B
Coper, H
1988
5. Antigastric Ulcer Effect of Turmeric in Rats Patchareewan Pannangpetch
Jintanaporn Watanathorn
Orapin Phasuriwong
Wichittra Tassaneeyakul
Bunkerd Kongyingyoes
2000
6. Drugs Treatment of Peripheral Diabetic Neuropathy Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
2000
7. Antioxidant and Hepatoprotective Effects of Polygonum Odoratum Atika Jaruchotikamol
Thailand 44150 Mahasarakham
Patchareewan Pannangpetch
Veerapol Kukongviriyapan
Wiboonchai Yutanaviboonchai
Khan Kaen Khon Kaen University
Bunkerd Kongyingyoes
Sontaya Simasathiensopon
Thailand 4000 Khon Kaen
2001
8. Etiology of acute lower respiratory tract infection in children at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Pairojkul, S.
Teeratakulpisarn, J.
Heng, S.
2001
9. The antiulcerative effect of Thai Musa species in rats. P Pannangpetch
A Vuttivirojana
C Kularbkaew
S Tesana
B Kongyingyoes
V Kukongviriyapan
2001
10. The relationship of human papillomavirus (HPV) detection to pap smear classification of cervical-scraped cells in asymptomatic women in northeast Thailand Ekalaksananan, T
Pientong, C
Kotimanusvanij, D
Kongyingyoes, B
Sriamporn, S
Jintakanon, D
2001
11. Inhibition of Reactive Oxygen Species Production in Rat Peritoneal Macrophages by Ethanolic Extract Of MOR US ALBA Rapeeporn Phromgate
Bunkerd Kongyingyoes
Patchareewan Pannangpetch
Veerapol Kukongviriyapan
Yupa Kukongviriyapan
2002
12. Immunocytochemical detection of p16INK4a protein in scraped cervical cells C Pientong
T Ekalaksananan
U Swadpanich
B Kongyingyoes
O Kritpetcharat
P Yuenyao
N Ruckait
2003
13. Immunocytochemical staining of P16INK4a protein from conventional Pap test and its association with human papillomavirus infection Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Kritpetcharat, O
Swadpanich, U
Pengsa, P
Yuenyao, P
2004
14. Usefulness of combining testing for p16 protein and human papillomavirus (HPV) in cervical carcinoma screening. Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Supannee Sriamporn
Bunkerd Kongyingyoes
Prasit Pengsa
Pilaiwan Kleebkaow
Onanong Kritpetcharat
D. Max Parkin
2006
15. Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau Pannangpetch, P.
Laupattarakasem, P.
Kukongviriyapan, V.
Kukongviriyapan, U.
Kongyingyoes, B.
Aromdee, C.
2007
16. Bioequivalence of Clozapine Tablet in Thai Schizophrenic Patients Wichittra Tassaneeyakul
Khanogwan Kittiwattanagul
Siriporn Tiamkao
Jureeporn Kampan
Suda Vannaprasaht
Wannapa Haewdee
Prapawadee Puapairoj
Bunkerd Kongyingyoes
Wongwiwat Tassaneeyakul
2007
17. COMPARATIVE BIOAVAILABILITY OF TWO SILDENAFIL TABLET FORMULATIONS AFTER SINGLE-DOSE ADMINISTRATION IN HEALTHY THAI MALE VOLUNTEERS Sirimas Kanjanawart
Suda Vannaprasaht
Panot Tangsucharit
Dhanu Gaysornsiri
Siriporn Tiamkao
Bunkerd Kongyingyoes
Roongpet Tangrassameeprasert
Wongwiwat Tassaneeyakul
Wichittra Tassaneeyakul
2007
18. Evaluation of primers and PCR performance on HPV DNA screening in normal and low grade abnormal cervical cells Arkom Chaiwongkot
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Jadsada Thinkhamrop
Pissamai Yuenyao
Supannee Sriamporn
2007
19. Bioequivalence and Pharmacokinetic Study of Sildenafil in Healthy Thai Male Volunteers Sirimas Kanjanawart
Bunkerd Kongyingyoes
Dhanu Gaysornsiri
Panot Tangsucharit
Prapawadee Puapairoj
Suda Vannaprasaht
Siriporn Tiamkao
Wichittra Tassaneeyakul
2008
20. Ethanolic extract of Combretum decandrum Roxb. decreases blood glucose level and oxidative damage in streptozotocin-induced diabetic rats Patchareewan Pannangpetch
Ormjai Taejarernwiriyakul
Bunkerd Kongyingyoes
2008
21. Antihyperglycemic, antioxidant and antiglycation activities of mulberry leaf extract in streptozotocin-induced chronic diabetic rats Naowaboot, J
Pannangpetch, P
Kukongviriyapan, V
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, U
2009
22. Chlamydia trachomatis infections and the risk of ectopic pregnancy in Khon Kaen women. Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Naroemit Wonglikitpanya
Ussanee Swadpanich
Bunkerd Kongyingyoes
Pilaiwan Kleebkaow
2009
23. Curcumin alleviates oxidative stress and improves endothelial-dependent vasodilation in rats administered with L-NAME S. Nakmareong
K. Sompamit
U. Kukongviriyapan
P. Pakdeechote
B. Kongyingyoes
V. Kukongviriyapan
C. Phisalaphong
2009
24. Human papillomavirus type16 (HPV16) E6 gene variations in cervical intraepithelial lesion from Thai women A. Chaiwongkot
I. Pientong
T. Ekalaksananan
B. Kongyingyoes
S. Siriaungkul
C. Suthippintawong
S. Vinyuvat
K. Tungsinmunkong
S. Triratanachat
T. Chuangsuwanich
2009
25. Prevalence of human papillomavirus type 16 and its variants in abnormal squamous cervical cells in Northeast Thailand Chopjitt, P
Ekalaksananan, T
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Kleebkaow, P
Charoensri, N
2009
26. Cervical cancer screening in north east Thailand using the visual inspection with acetic acid (VIA) test and its relationship to high-risk human papillomavirus (HR-HPV) status Ekalaksananan, T
Pientong, C
Thinkhamrop, J
Kongyingyoes, B
Evans, MF
Chaiwongkot, A
2010
27. Antioxidant and vascular protective effects of curcumin and tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced hypertension. Saowanee Nakmareong
Upa Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Wanida Donpunha
Veerapol Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Kwanjit Sompamit
Chada Phisalaphong
2011
28. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand. Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Teeratakulpisarn, J.
Kongyingyoes, B.
Limwattananon, C.
2011
29. Combined p16INK4a and Human Papillomavirus Testing Improves the Prediction of Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN II-III) in Thai Patients with Low-Grade Cytological Abnormalities Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Chaiwongkot, A.
Yuenyao, P.
Kleebkaow, P.
Kritpetcharat, O.
2011
30. Association between human papillomavirus infection and oral squamous cell carcinoma P. Phusingha
T. Ekalaksananan
P. Vatanasapt
S. Promthet
K. Loyha
B. Kongyingyoes
C. Pientong
2012
31. Co-infection of Epstein-Barr virus (EBV) with high risk Human papillomavirus (HR-HPV) is a significant risk of cervical cancer S. Aromseree
C. Pientong
N. Sunthamala
P. Swangphon
A. Chaiwongkot
B. Kongyingyoes
N. Patarapadungkit
B. Chumworathayee
T. Ekalaksananan
2012
32. Tetrahydrocurcumin alleviates hypertension, aortic stiffening and oxidative stress in rats with nitric oxide deficiency. Saowanee Nakmareong
Upa Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Veerapol Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Wanida Donpunha
Parichat Prachaney
Chada Phisalaphong
2012
33. The effect of andrographolide on Human papillomavirus type 16 (HPV16) positive cervical cancer cells (SiHa) S. Fangkham
T. Ekalaksananan
C. Aromdee
S. Seubsasana
B. Kongyingyoes
N. Patarapadungkit
C. Pientong
2012
34. Association of human papillomavirus type 16 long control region mutation and cervical cancer. Pientong, C.
Wongwarissara, P.
Ekalaksananan, T.
Swangphon, P.
Kleebkaow, P.
Kongyingyoes, B.
2013
35. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay Chaiwongkot, A
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Vinokurova, S
Kongyingyoes, B
Chumworathayi, B
Patarapadungkit, N
Siriaunkgul, S
von Knebel Doeberitz, M
2013
36. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions. Chaiwongkot, A.
Vinokurova, S.V.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Patarapadungkit, N.
Reuschenbach, M.
Von Knebel Doeberitz, M.V.K.
2013
37. Effect of rice bran protein hydrolysates on insulin, adiponectin and leptin secretions in rats with metabolic syndrome Kampeeporn Boonloh
Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
Upa Kukongviriyapan
Supawan Tavornchinsombut
Veerapol Kukongviriyapan
2013
38. Insulin secretion enhancing activity of roselle calyx extract in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Wisetmuen, E.
Pannangpetch, P.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
Yutanawiboonchai, W.
Itharat, A.
2013
39. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Acharya, S.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Phusingha, P.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Pientong, C.
2014
40. E2 Proteins of High Risk Human Papillomaviruses Down-Modulate STING and IFN-kappa Transcription in Keratinocytes Sunthamala, N
Thierry, F
Teissier, S
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, U
Ekalaksananan, T
2014
41. Local Cervical Immunity in Women with Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions and Immune Responses After Abrasion Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Chumworathayi, B.
Kleebkaow, P.
2014
42. Polymorphisms and Functional Analysis of the Intact Human Papillomavirus16 E2 Gene Ekalaksananan, T
Jungpol, W
Prasitthimay, C
Wongjampa, W
Kongyingyoes, B
Pientong, C
2014
43. The three most common human papillomavirus oncogenic types and their integration state in Thai women with cervical precancerous lesions and carcinomas Sirinart Aromseree
Arkom Chaiwongkot
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Natcha Patarapadungkit
Chamsai Pientong
2014
44. Activities of E6 protein of human papillomavirus 16 Asian variant on miR-21 up-regulation and expression of human immune response genes Chopjitt, P
Pientong, C
Bumrungthai, S
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2015
45. Activity of Andrographolide and Its Derivatives on HPV16 Pseudovirus Infection and Viral Oncogene Expression in Cervical Carcinoma Cells. Ekalaksananan, T.
Sookmai, W.
Fangkham, S.
Pientong, C.
Aromdee, C.
Seubsasana, S.
Kongyingyoes, B.
2015
46. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study. Sulav Acharya
Tipaya Ekalaksananan
Patravoot Vatanasapt
Kulchaya Loyha
Pensiri Phusingha
Supannee Promthet
Bunkerd Kongyingyoes
Chamsai Pientong
2015
47. Possible contributing role of Epstein-Barr virus (EBV) as a cofactor in human papillomavirus (HPV)-associated cervical carcinogenesis Aromseree, S
Pientong, C
Swangphon, P
Chaiwongkot, A
Patarapadungkit, N
Kleebkaow, P
Tungsiriwattana, T
Kongyingyoes, B
Vendrig, T
Middeldorp, JM
Ekalaksananan, T
2015
48. Rice bran protein hydrolysates improve insulin resistance and decrease pro-inflammatory cytokine gene expression in rats fed a high carbohydrate-high fat diet Boonloh, K
Kukongviriyapan, V
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, U
Thawornchinsombut, S
Pannangpetch, P
2015
49. Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6-and high glucose-induced insulin resistance in HepG2 cells Boonloh, K
Kukongviriyapan, U
Pannangpetch, P
Kongyingyoes, B
Senggunprai, L
Prawan, A
Thawornchinsombut, S
Kukongviriyapan, V
2015
50. Synergistic effects of acyclovir and 3, 19-isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains. Priengprom, T.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Suebsasana, S.
Aromdee, C.
Pientong, C.
2015
51. Up-Regulation of miR-21 Is Associated with Cervicitis and Human Papillomavirus Infection in Cervical Tissues Bumrungthai, S
Ekalaksananan, T
Evans, MF
Chopjitt, P
Tangsiriwatthana, T
Patarapadungkit, N
Kleebkaow, P
Luanratanakorn, S
Kongyingyoes, B
Worawichawong, S
Pientong, C
2015
52. 3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses Kongyingyoes, B
Priengprom, T
Pientong, C
Aromdee, C
Suebsasana, S
Ekalaksananan, T
2016
53. E6D25E, HPV16 Asian variant shows specific proteomic pattern correlating in cells transformation and suppressive innate immune response Chopjitt, P
Pientong, C
Sunthamala, N
Kongyingyoes, B
Haonon, O
Boonmars, T
Kikawa, S
Nakahara, T
Kiyono, T
Ekalaksananan, T
2016
54. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma Chuerduangphui, J
Pientong, C
Chaiyarit, P
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Swangphon, P
Wongjampa, W
Ekalaksananan, T
2016
55. Protocatechuic Acid Restores Vascular Responses in Rats With Chronic Diabetes Induced by Streptozotocin Semaming, Y
Kukongviriyapan, U
Kongyingyoes, B
Thukhammee, W
Pannangpetch, P
2016
56. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16(INK4a), p14(ARF), and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Burassakarn, A
Pientong, C
Sunthamala, N
Chuerduangphui, J
Vatanasapt, P
Patarapadungkit, N
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017
57. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 INK4a, p14 ARF, and MGMT in Epstein–Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Pientong, C.
Sunthamala, N.
Vatanasapt, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017
58. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Chuerduangphui, J
Pientong, C
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Vatanasapt, P
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Swangphon, P
Bumrungthai, S
Pimson, C
Ekalaksananan, T
2017
59. Correlation of Circulating CD64(+)/CD163(+) Monocyte Ratio and stroma/peri-tumoral CD163(+) Monocyte Density with Human Papillomavirus Infected Cervical Lesion Severity Piyawut Swangphon
Chamsai Pientong
Nuchsupha Sunthamala
Sureewan Bumrungthai
Miyuki Azuma
Pilaiwan Kleebkaow
Thumwadee Tangsiriwatthana
Ussanee Sangkomkamhang
Bunkerd Kongyingyoes
Tipaya Ekalaksananan
2017
60. Correlation of Circulating CD64+/CD163+ Monocyte Ratio and stroma/peri-tumoral CD163+ Monocyte Density with Human Papillomavirus Infected Cervical Lesion Severity Swangphon, P.
Pientong, C.
Sunthamala, N.
Bumrungthai, S.
Kleebkaow, P.
Tangsiriwatthana, T.
Sangkomkamhang, U.S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017
61. Hibiscus sabdariffa linn. Calyx extraction and gallic acid improving cardiac diastolic dysfunction in high fat diet-STZ-induced type 2 diabetic rats Prachaney, P.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
Itharat, A.
Pannangpetch, P.
2017
62. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand. Phusingha, P.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2017
63. Methylation Status of P16Ink4a in Human Papillomavirus-Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P
Pientong, Ch
Burassakarn, A
Vatanasapt, P
Kleebkaow, P
Patarapadungkit, N
Treebupachatsakul, T
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017
64. Methylation status of P16Ink4a in human papillomavirus-associated cancer of oral cavity and oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P.
Pientong, C.
Vatanasapt, P.
Kleebkaow, P.
Patarapadungkit, N.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017
65. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches. Heawchaiyaphum, C
Pientong, C
Phusingha, P
Vatanasapt, P
Promthet, S
Daduang, J
Teeramatwanich, W
Kongyingyoes, B
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
2017
66. Protective Effect of Crocodile Hemoglobin and Whole Blood Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in Human Lung Fibroblasts (MRC-5) and Inflammation in Mice Phosri, S.
Jangpromma, N.
Patramanon, R.
Kongyingyoes, B.
Mahakunakorn, P.
Klaynongsruang, S.
2017
67. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M. Ekalaksananan, T.
Chaiyarit, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
2018
68. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Chukkris Heawchaiyaphum
Chamsai Pientong
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Jureerut Daduang
Watchareporn Teeramatwanich
Bunkerd Kongyingyoes
Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
2018
69. Rice bran protein hydrolysates attenuate diabetic nephropathy in diabetic animal model. Kampeebhorn Boonloh
Eun Soo Lee
Hong Min Kim
Mi Hye Kwon
You Mi Kim
Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
Upa Kukongviriyapan
Supawan Thawornchinsombut
Eun Young Lee
Veerapol Kukongviriyapan
Choon Hee Chung
2018
Count 44 45 47 7

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Etiology of acute lower respiratory tract infection in children at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Pairojkul, S.
Teeratakulpisarn, J.
Heng, S.
2001 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (32), pp. 513-519
2. The antiulcerative effect of Thai Musa species in rats Pannangpetch, P.
Vuttivirojana, A.
Kularbkaew, C.
Tesana, S.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, V.
2001 Phytotherapy Research
5 (15), pp. 407-410
3. The relationship of human papillomavirus (HPV) detection to Pap smear classification of cervical-scraped cells in asymptomatic women in northeast Thailand Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kotimanusvanij, D.
Kongyingyoes, B.
Sriamporn, S.
Jintakanon, D.
2001 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
3 (27), pp. 117-124
4. Immunocytochemical detection of p16INK4a protein in scraped cervical cells Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Swadpanich, U.
Kongyingyoes, B.
Kritpetcharat, O.
Yuenyao, P.
Ruckait, N.
2003 Acta Cytologica
4 (47), pp. 616-623
5. Immunocytochemical staining of P16INK4a protein from conventional Pap test and its association with human papillomavirus infection Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Kritpetcharat, O.
Swadpanich, U.
Pengsa, P.
Yuenyao, P.
2004 Diagnostic Cytopathology
4 (31), pp. 235-242
6. Usefulness of combining testing for p16 protein and human papillomavirus (HPV) in cervical carcinoma screening Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Sriamporn, S.
Kongyingyoes, B.
Pengsa, P.
Kleebkaow, P.
Kritpetcharat, O.
Parkin, D.M.A.
2006 Gynecologic Oncology
1 (103), pp. 62-66
7. Antioxidant activity and protective effect against oxidative hemolysis of Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau Pannangpetch, P.
Laupattarakasem, P.
Kukongviriyapan, V.
Kukongviriyapan, U.
Kongyingyoes, B.
Aromdee, C.
2007 Songklanakarin Journal of Science and Technology
SUPPL. 1 (29), pp. 1-9
8. Evaluation of primers and PCR performance on HPV DNA screening in normal and low grade abnormal cervical cells Chaiwongkot, A.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Thinkhamrop, J.
Yuenyao, P.
Sriamporn, S.
2007 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (8), pp. 279-282
9. Antihyperglycemic, antioxidant and antiglycation activities of mulberry leaf extract in streptozotocin-induced chronic diabetic rats Naowaboot, J.
Pannangpetch, P.
Kukongviriyapan, V.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
2009 Plant Foods for Human Nutrition
2 (64), pp. 116-121
10. Chlamydia trachomatis infections and the risk of ectopic pregnancy in Khon Kaen women Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Wonglikitpanya, N.
Swadpanich, U.
Kongyingyoes, B.
Kleebkaow, P.
2009 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
4 (35), pp. 775-781
11. Prevalence of human papillomavirus type 16 and its variants in abnormal squamous cervical cells in Northeast Thailand Chopjitt, P.
Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Kleebkaow, P.
Charoensri, N.
2009 International Journal of Infectious Diseases
2 (13), pp. 212-219
12. Cervical cancer screening in north east Thailand using the visual inspection with acetic acid (VIA) test and its relationship to high-risk human papillomavirus (HR-HPV) status Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Thinkhamrop, J.
Kongyingyoes, B.
Chaiwongkot, A.
2010 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
5 (36), pp. 1037-1043
13. Antioxidant and vascular protective effects of curcumin and tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced hypertension Nakmareong, S.
Kukongviriyapan, U.
Pakdeechote, P.
Donpunha, W.
Kukongviriyapan, V.
Kongyingyoes, B.
Sompamit, K.
Phisalaphong, C.
2011 Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology
5 (383), pp. 519-529
14. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Teeratakulpisarn, J.
Kongyingyoes, B.
Limwattananon, C.
2011 Journal of Microbiology, Immunology and Infection
2 (44), pp. 95-100
15. Combined P16INK4A and human papillomavirus testing improves the prediction of cervical intraepithelial neoplasia (CIN II-III) in Thai patients with low-grade cytological abnormalities Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Chaiwongkot, A.
Yuenyao, P.
Kleebkaow, P.
Kritpetcharat, O.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
7 (12), pp. 1777-1783
16. Tetrahydrocurcumin alleviates hypertension, aortic stiffening and oxidative stress in rats with nitric oxide deficiency Nakmareong, S.
Kukongviriyapan, U.
Pakdeechote, P.
Kukongviriyapan, V.
Kongyingyoes, B.
Donpunha, W.
Prachaney, P.
Phisalaphong, C.
2012 Hypertension Research
4 (35), pp. 418-425
17. Association of human papillomavirus type 16 long control region mutation and cervical cancer Pientong, C.
Wongwarissara, P.
Ekalaksananan, T.
Swangphon, P.
Kleebkaow, P.
Kongyingyoes, B.
2013 Virology Journal
1 (10), pp.
18. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay Chaiwongkot, A.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Vinokurova, S.V.
Kongyingyoes, B.
Chumworathayi, B.
Patarapadungkit, N.
Von Knebel Doeberitz, M.V.K.
2013 Journal of Virological Methods
2 (189), pp. 290-298
19. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions Chaiwongkot, A.
Vinokurova, S.V.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Patarapadungkit, N.
Reuschenbach, M.
Von Knebel Doeberitz, M.V.K.
2013 International Journal of Cancer
9 (132), pp. 2087-2094
20. Insulin secretion enhancing activity of roselle calyx extract in normal and streptozotocin-induced diabetic rats Wisetmuen, E.
Pannangpetch, P.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
Yutanawiboonchai, W.
Itharat, A.
2013 Pharmacognosy Research
2 (5), pp. 65-70
21. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Acharya, S.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Phusingha, P.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Pientong, C.
2014 Journal of Oral Pathology and Medicine
(), pp.
22. E2 proteins of high risk human papillomaviruses down-modulate STING and IFN-κ transcription in keratinocytes Sunthamala, N.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Tangsiriwatthana, T.
Sangkomkamhang, U.S.
Ekalaksananan, T.
2014 PLoS ONE
3 (9), pp.
23. Local cervical immunity in women with low-grade squamous intraepithelial lesions and immune responses after abrasion Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Chumworathayi, B.
Kleebkaow, P.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (15), pp. 4197-4201
24. Polymorphisms and functional analysis of the intact human papillomavirus 16 E2 gene Ekalaksananan, T.
Jungpol, W.
Prasitthimay, C.
Wongjampa, W.
Kongyingyoes, B.
Pientong, C.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
23 (15), pp. 10255-10262
25. The three most common human papillomavirus oncogenic types and their integration state in Thai women with cervical precancerous lesions and carcinomas Aromseree, S.
Chaiwongkot, A.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2014 Journal of Medical Virology
11 (86), pp. 1911-1919
26. The three most common human papillomavirus oncogenic types and their integration state in Thai women with cervical precancerous lesions and carcinomas Aromseree, S.
Chaiwongkot, A.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2014 Journal of Medical Virology
(), pp.
27. Activities of E6 protein of human papillomavirus 16 Asian variant on miR-21 up-regulation and expression of human immune response genes Chopjitt, P.
Pientong, C.
Bumrungthai, S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (16), pp. 3961-3968
28. Activity of andrographolide and its derivatives on HPV16 pseudovirus infection and viral oncogene expression in cervical carcinoma cells Ekalaksananan, T.
Sookmai, W.
Fangkham, S.
Pientong, C.
Aromdee, C.
Seubsasana, S.
Kongyingyoes, B.
2015 Nutrition and Cancer
4 (67), pp. 687-696
29. Rice bran protein hydrolysates improve insulin resistance and decrease pro-inflammatory cytokine gene expression in rats fed a high carbohydrate-high fat diet Boonloh, K.
Kukongviriyapan, V.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
Thawornchinsombut, S.
Pannangpetch, P.
2015 Nutrients
8 (7), pp. 6313-6329
30. Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6-and high glucose-induced insulin resistance in HepG2 cells Boonloh, K.
Kukongviriyapan, U.
Pannangpetch, P.
Kongyingyoes, B.
Senggunprai, L.
Prawan, A.
Thawornchinsombut, S.
Kukongviriyapan, V.
2015 Food and Function
2 (6), pp. 566-573
31. Synergistic effects of acyclovir and 3, 19- isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains Priengprom, T.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Suebsasana, S.
Aromdee, C.
Pientong, C.
2015 BMC Complementary and Alternative Medicine
1 (15), pp.
32. 3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses Kongyingyoes, B.
Priengprom, T.
Pientong, C.
Aromdee, C.
Suebsasana, S.
Ekalaksananan, T.
2016 Antiviral Research
(132), pp. 281-286
33. E6D25E, HPV16 Asian variant shows specific proteomic pattern correlating in cells transformation and suppressive innate immune response Chopjitt, P.
Pientong, C.
Sunthamala, N.
Kongyingyoes, B.
Haonon, O.
Boonmars, T.
Ekalaksananan, T.
2016 Biochemical and Biophysical Research Communications
1 (478), pp. 417-423
34. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma Pientong, C.
Chaiyarit, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
Swangphon, P.
Wongjampa, W.
Ekalaksananan, T.
2016 Medical Oncology
8 (33), pp.
35. Protocatechuic Acid Restores Vascular Responses in Rats with Chronic Diabetes Induced by Streptozotocin Semaming, Y.
Kukongviriyapan, U.
Kongyingyoes, B.
Thukhammee, W.
Pannangpetch, P.
2016 Phytotherapy Research
2 (30), pp. 227-233
36. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 <sup>INK4a</sup>, p14 <sup>ARF</sup>, and MGMT in Epstein–Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Pientong, C.
Sunthamala, N.
Vatanasapt, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017 Medical Oncology
7 (34), pp.
37. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Pientong, C.
Patarapadungkit, N.
Vatanasapt, P.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
Swangphon, P.
Bumrungthai, S.
Pimson, C.
Ekalaksananan, T.
2017 Medical Oncology
9 (34), pp.
38. Correlation of Circulating CD64<sup>+</sup>/CD163<sup>+</sup> Monocyte Ratio and stroma/peri-tumoral CD163<sup>+</sup> Monocyte Density with Human Papillomavirus Infected Cervical Lesion Severity Swangphon, P.
Pientong, C.
Sunthamala, N.
Bumrungthai, S.
Kleebkaow, P.
Tangsiriwatthana, T.
Sangkomkamhang, U.S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017 Cancer Microenvironment
1-3 (10), pp. 77-85
39. Hibiscus sabdariffa linn. Calyx extraction and gallic acid improving cardiac diastolic dysfunction in high fat diet-STZ-induced type 2 diabetic rats Prachaney, P.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
Itharat, A.
Pannangpetch, P.
2017 Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2 (22), pp.
40. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand Phusingha, P.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2017 Journal of Medical Virology
6 (89), pp. 1096-1101
41. Methylation status of P16<sup>Ink4a</sup> in human papillomavirus-associated cancer of oral cavity and oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P.
Pientong, C.
Vatanasapt, P.
Kleebkaow, P.
Patarapadungkit, N.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (18), pp. 699-705
42. Protective Effect of Crocodile Hemoglobin and Whole Blood Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in Human Lung Fibroblasts (MRC-5) and Inflammation in Mice Phosri, S.
Jangpromma, N.
Patramanon, R.
Kongyingyoes, B.
Mahakunakorn, P.
Klaynongsruang, S.
2017 Inflammation
1 (40), pp. 205-220
43. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M Ekalaksananan, T.
Chaiyarit, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
2018 PLoS ONE
1 (13), pp.
44. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Phusingha, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Daduang, J.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2018 Journal of Proteomics
(173), pp. 52-61
45. Rice bran protein hydrolysates attenuate diabetic nephropathy in diabetic animal model Boonloh, K.
Pannangpetch, P.
Kongyingyoes, B.
Kukongviriyapan, U.
Thawornchinsombut, S.
Kukongviriyapan, V.
Chung, C.
2018 European Journal of Nutrition
2 (57), pp. 761-772

Title Authors Year Journal title
1. Phenylbutazone plasma binding: effects of salicylic acid, indomethacin, and dicloxacillin. Quijano, R
Kongyingyoes, B
Thithapandha, A
1979 Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.)
3 (162), pp. 442-4
2. The influence of brain catecholamines on 'drug taking behaviour' relative to oral self-administration of d-amphetamine by rats. Kongyingyoes, B
Jänicke, B
Coper, H
1988 Drug and alcohol dependence
3 (22), pp. 223-33
3. The antiulcerative effect of Thai Musa species in rats. Pannangpetch, P
Vuttivirojana, A
Kularbkaew, C
Tesana, S
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, V
2001 Phytotherapy research : PTR
5 (15), pp. 407-10
4. Etiology of acute lower respiratory tract infection in children at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. Ekalaksananan, T
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Pairojkul, S
Teeratakulpisarn, J
Heng, S
2001 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (32), pp. 513-9
5. The relationship of human papillomavirus (HPV) detection to pap smear classification of cervical-scraped cells in asymptomatic women in northeast Thailand. Ekalaksananan, T
Pientong, C
Kotimanusvanij, D
Kongyingyoes, B
Sriamporn, S
Jintakanon, D
2001 The journal of obstetrics and gynaecology research
3 (27), pp. 117-24
6. Immunocytochemical staining of p16INK4a protein from conventional Pap test and its association with human papillomavirus infection. Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Kritpetcharat, O
Swadpanich, U
Pengsa, P
Yuenyao, P
2004 Diagnostic cytopathology
4 (31), pp. 235-42
7. Usefulness of combining testing for p16 protein and human papillomavirus (HPV) in cervical carcinoma screening. Ekalaksananan, T
Pientong, C
Sriamporn, S
Kongyingyoes, B
Pengsa, P
Kleebkaow, P
Kritpetcharat, O
Parkin, DM
2006 Gynecologic oncology
1 (103), pp. 62-6
8. Antihyperglycemic, antioxidant and antiglycation activities of mulberry leaf extract in streptozotocin-induced chronic diabetic rats. Naowaboot, J
Pannangpetch, P
Kukongviriyapan, V
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, U
2009 Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands)
2 (64), pp. 116-21
9. Prevalence of human papillomavirus type 16 and its variants in abnormal squamous cervical cells in Northeast Thailand. Chopjitt, P
Ekalaksananan, T
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Kleebkaow, P
Charoensri, N
2009 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
2 (13), pp. 212-9
10. Chlamydia trachomatis infections and the risk of ectopic pregnancy in Khon Kaen women. Pientong, C
Ekalaksananan, T
Wonglikitpanya, N
Swadpanich, U
Kongyingyoes, B
Kleebkaow, P
2009 The journal of obstetrics and gynaecology research
4 (35), pp. 775-81
11. Cervical cancer screening in north east Thailand using the visual inspection with acetic acid (VIA) test and its relationship to high-risk human papillomavirus (HR-HPV) status. Ekalaksananan, T
Pientong, C
Thinkhamrop, J
Kongyingyoes, B
Evans, MF
Chaiwongkot, A
2010 The journal of obstetrics and gynaecology research
5 (36), pp. 1037-43
12. Combined p16INK4a and human papillomavirus testing improves the prediction of cervical intraepithelial neoplasia (CIN II-III) in Thai patients with low-grade cytological abnormalities. Ekalaksananan, T
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Chaiwongkot, A
Yuenyao, P
Kleebkaow, P
Kritpetcharat, O
Evans, MF
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
7 (12), pp. 1777-83
13. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand. Pientong, C
Ekalaksananan, T
Teeratakulpisarn, J
Tanuwattanachai, S
Kongyingyoes, B
Limwattananon, C
2011 Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi
2 (44), pp. 95-100
14. Antioxidant and vascular protective effects of curcumin and tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced hypertension. Nakmareong, S
Kukongviriyapan, U
Pakdeechote, P
Donpunha, W
Kukongviriyapan, V
Kongyingyoes, B
Sompamit, K
Phisalaphong, C
2011 Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology
5 (383), pp. 519-29
15. Tetrahydrocurcumin alleviates hypertension, aortic stiffening and oxidative stress in rats with nitric oxide deficiency. Nakmareong, S
Kukongviriyapan, U
Pakdeechote, P
Kukongviriyapan, V
Kongyingyoes, B
Donpunha, W
Prachaney, P
Phisalaphong, C
2012 Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension
4 (35), pp. 418-25
16. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions. Chaiwongkot, A
Vinokurova, S
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Patarapadungkit, N
Reuschenbach, M
von Knebel Doeberitz, M
2013 International journal of cancer. Journal international du cancer
9 (132), pp. 2087-94
17. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay. Chaiwongkot, A
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Vinokurova, S
Kongyingyoes, B
Chumworathayi, B
Patarapadungkit, N
Siriaunkgul, S
von Knebel Doeberitz, M
2013 Journal of virological methods
2 (189), pp. 290-8
18. Insulin secretion enhancing activity of roselle calyx extract in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. Wisetmuen, E
Pannangpetch, P
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, U
Yutanawiboonchai, W
Itharat, A
2013 Pharmacognosy research
2 (5), pp. 65-70
19. Association of human papillomavirus type 16 long control region mutation and cervical cancer. Pientong, C
Wongwarissara, P
Ekalaksananan, T
Swangphon, P
Kleebkaow, P
Kongyingyoes, B
Siriaunkgul, S
Tungsinmunkong, K
Suthipintawong, C
2013 Virology journal
(10), pp. 30
20. Polymorphisms and functional analysis of the intact human papillomavirus16 e2 gene. Ekalaksananan, T
Jungpol, W
Prasitthimay, C
Wongjampa, W
Kongyingyoes, B
Pientong, C
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
23 (15), pp. 10255-62
21. Local cervical immunity in women with low-grade squamous intraepithelial lesions and immune responses after abrasion. Ekalaksananan, T
Malat, P
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (15), pp. 4197-201
22. The three most common human papillomavirus oncogenic types and their integration state in Thai women with cervical precancerous lesions and carcinomas. Aromseree, S
Chaiwongkot, A
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Patarapadungkit, N
Pientong, C
2014 Journal of medical virology
11 (86), pp. 1911-9
23. E2 proteins of high risk human papillomaviruses down-modulate STING and IFN-κ transcription in keratinocytes. Sunthamala, N
Thierry, F
Teissier, S
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, U
Ekalaksananan, T
2014 PloS one
3 (9), pp. e91473
24. Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6- and high glucose-induced insulin resistance in HepG2 cells. Boonloh, K
Kukongviriyapan, U
Pannangpetch, P
Kongyingyoes, B
Senggunprai, L
Prawan, A
Thawornchinsombut, S
Kukongviriyapan, V
2015 Food & function
2 (6), pp. 566-73
25. Activities of E6 Protein of Human Papillomavirus 16 Asian Variant on miR-21 Up-regulation and Expression of Human Immune Response Genes. Chopjitt, P
Pientong, C
Bumrungthai, S
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (16), pp. 3961-8
26. Synergistic effects of acyclovir and 3, 19-isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains. Priengprom, T
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Suebsasana, S
Aromdee, C
Pientong, C
2015 BMC complementary and alternative medicine
(15), pp. 56
27. Activity of Andrographolide and Its Derivatives on HPV16 Pseudovirus Infection and Viral Oncogene Expression in Cervical Carcinoma Cells. Ekalaksananan, T
Sookmai, W
Fangkham, S
Pientong, C
Aromdee, C
Seubsasana, S
Kongyingyoes, B
2015 Nutrition and cancer
4 (67), pp. 687-96
28. Up-Regulation of miR-21 Is Associated with Cervicitis and Human Papillomavirus Infection in Cervical Tissues. Bumrungthai, S
Ekalaksananan, T
Evans, MF
Chopjitt, P
Tangsiriwatthana, T
Patarapadungkit, N
Kleebkaow, P
Luanratanakorn, S
Kongyingyoes, B
Worawichawong, S
Pientong, C
2015 PloS one
5 (10), pp. e0127109
29. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study. Acharya, S
Ekalaksananan, T
Vatanasapt, P
Loyha, K
Phusingha, P
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Pientong, C
2015 Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
4 (44), pp. 252-7
30. Rice Bran Protein Hydrolysates Improve Insulin Resistance and Decrease Pro-inflammatory Cytokine Gene Expression in Rats Fed a High Carbohydrate-High Fat Diet. Boonloh, K
Kukongviriyapan, V
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, U
Thawornchinsombut, S
Pannangpetch, P
2015 Nutrients
8 (7), pp. 6313-29
31. Possible contributing role of Epstein-Barr virus (EBV) as a cofactor in human papillomavirus (HPV)-associated cervical carcinogenesis. Aromseree, S
Pientong, C
Swangphon, P
Chaiwongkot, A
Patarapadungkit, N
Kleebkaow, P
Tungsiriwattana, T
Kongyingyoes, B
Vendrig, T
Middeldorp, JM
Ekalaksananan, T
2015 Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology
(73), pp. 70-76
32. E6D25E, HPV16 Asian variant shows specific proteomic pattern correlating in cells transformation and suppressive innate immune response. Chopjitt, P
Pientong, C
Sunthamala, N
Kongyingyoes, B
Haonon, O
Boonmars, T
Kikawa, S
Nakahara, T
Kiyono, T
Ekalaksananan, T
2016 Biochemical and biophysical research communications
1 (478), pp. 417-23
33. 3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses. Kongyingyoes, B
Priengprom, T
Pientong, C
Aromdee, C
Suebsasana, S
Ekalaksananan, T
2016 Antiviral research
(132), pp. 281-286
34. Protocatechuic Acid Restores Vascular Responses in Rats With Chronic Diabetes Induced by Streptozotocin. Semaming, Y
Kukongviriyapan, U
Kongyingyoes, B
Thukhammee, W
Pannangpetch, P
2016 Phytotherapy research : PTR
2 (30), pp. 227-33
35. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma. Chuerduangphui, J
Pientong, C
Chaiyarit, P
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Swangphon, P
Wongjampa, W
Ekalaksananan, T
2016 Medical oncology (Northwood, London, England)
8 (33), pp. 83
36. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches. Heawchaiyaphum, C
Pientong, C
Phusingha, P
Vatanasapt, P
Promthet, S
Daduang, J
Teeramatwanich, W
Kongyingyoes, B
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
2017 Journal of proteomics
(173), pp. 52-61
37. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 (INK4a) , p14 (ARF) , and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas. Burassakarn, A
Pientong, C
Sunthamala, N
Chuerduangphui, J
Vatanasapt, P
Patarapadungkit, N
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
7 (34), pp. 128
38. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma. Chuerduangphui, J
Pientong, C
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Vatanasapt, P
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Swangphon, P
Bumrungthai, S
Pimson, C
Ekalaksananan, T
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
9 (34), pp. 148
39. Protective Effect of Crocodile Hemoglobin and Whole Blood Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in Human Lung Fibroblasts (MRC-5) and Inflammation in Mice. Phosri, S
Jangpromma, N
Patramanon, R
Kongyingyoes, B
Mahakunakorn, P
Klaynongsruang, S
2017 Inflammation
1 (40), pp. 205-220
40. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand. Phusingha, P
Ekalaksananan, T
Vatanasapt, P
Loyha, K
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Patarapadungkit, N
Chuerduangphui, J
Pientong, C
2017 Journal of medical virology
6 (89), pp. 1096-1101
41. Methylation Status of P16Ink4a in Human Papillomavirus-Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P
Pientong, Ch
Burassakarn, A
Vatanasapt, P
Kleebkaow, P
Patarapadungkit, N
Treebupachatsakul, T
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (18), pp. 699-705
42. Rice bran protein hydrolysates attenuate diabetic nephropathy in diabetic animal model. Boonloh, K
Lee, ES
Kim, HM
Kwon, MH
Kim, YM
Pannangpetch, P
Kongyingyoes, B
Kukongviriyapan, U
Thawornchinsombut, S
Lee, EY
Kukongviriyapan, V
Chung, CH
2018 European journal of nutrition
2 (57), pp. 761-772
43. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M. Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
Chaiyarit, P
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Pientong, C
2018 PloS one
1 (13), pp. e0192009
44. Immunocytochemical detection of p16INK4a protein in scraped cervical cells. Pientong, C
Ekalaksananan, T
Swadpanich, U
Kongyingyoes, B
Kritpetcharat, O
Yuenyao, P
Ruckait, N
Acta cytologica
4 (47), pp. 616-23
45. Evaluation of primers and PCR performance on HPV DNA screening in normal and low grade abnormal cervical cells. Chaiwongkot, A
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Thinkhamrop, J
Yuenyao, P
Sriamporn, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (8), pp. 279-82

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. The antiulcerative effect of Thai Musa species in rats P Pannangpetch
A Vuttivirojana
C Kularbkaew
S Tesana
B Kongyingyoes
V Kukongviriyapan
2001 PHYTOTHERAPY RESEARCH
5.0 (15.0), pp. 407.0-410.0
28 0 0 0 0 0 28
2. The relationship of human papillomavirus (HPV) detection to pap smear classification of cervical-scraped cells in asymptomatic women in northeast Thailand T Ekalaksananan
C Pientong
D Kotimanusvanij
B Kongyingyoes
S Sriamporn
D Jintakanon
2001 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
3.0 (27.0), pp. 117.0-124.0
21 0 0 0 0 0 21
3. Immunocytochemical detection of p16(INK4a) protein in scraped cervical cells C Pientong
T Ekalaksananan
U Swadpanich
B Kongyingyoes
O Kritpetcharat
P Yuenyao
N Ruckait
2003 ACTA CYTOLOGICA
4.0 (47.0), pp. 616.0-623.0
49 0 0 0 0 0 49
4. Immunocytochemical staining of P16(INK4a) protein from conventional Pap test and its association with human papillomavirus infection C Pientong
T Ekalaksananan
B Kongyingyoes
O Kritpetcharat
U Swadpanich
P Pengsa
P Yuenyao
2004 DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY
4.0 (31.0), pp. 235.0-242.0
56 0 0 0 0 0 56
5. Usefulness of combining testing for p16 protein and human papillomavirus (HPV) in cervical carcinoma screening Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Supannee Sriamporn
Bunkerd Kongyingyoes
Prasit Pengsa
Pilaiwan Kleebkaow
Onanong Kritpetcharat
D. Max Parkin
2006 GYNECOLOGIC ONCOLOGY
1.0 (103.0), pp. 62.0-66.0
50 0 0 0 0 0 50
6. COMPARATIVE BIOAVAILABILITY OF TWO SILDENAFIL TABLET FORMULATIONS AFTER SINGLE-DOSE ADMINISTRATION IN HEALTHY THAI MALE VOLUNTEERS Sirimas Kanjanawart
Suda Vannaprasaht
Panot Tangsucharit
Dhanu Gaysornsiri
Siriporn Tiamkao
Bunkerd Kongyingyoes
Roongpet Tangrassameeprasert
Wongwiwat Tassaneeyakul
Wichittra Tassaneeyakul
2007 DRUG METABOLISM REVIEWS
(39.0), pp. 87.0-87.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Evaluation of primers and PCR performance on HPV DNA screening in normal and low grade abnormal cervical cells Arkom Chaiwongkot
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Jadsada Thinkhamrop
Pissamai Yuenyao
Supannee Sriamporn
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
2.0 (8.0), pp. 279.0-282.0
30 0 0 0 0 0 30
8. Ethanolic extract of Combretum decandrum Roxb. decreases blood glucose level and oxidative damage in streptozotocin-induced diabetic rats Patchareewan Pannangpetch
Ormjai Taejarernwiriyakul
Bunkerd Kongyingyoes
2008 DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
(79.0), pp. S107-S108
5 0 0 0 0 0 5
9. Antihyperglycemic, Antioxidant and Antiglycation Activities of Mulberry Leaf Extract in Streptozotocin-Induced Chronic Diabetic Rats Jarinyaporn Naowaboot
Patchareewan Pannangpetch
Veerapol Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Upa Kukongviriyapan
2009 PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION
2.0 (64.0), pp. 116.0-121.0
106 0 0 0 0 0 106
10. Chlamydia trachomatis infections and the risk of ectopic pregnancy in Khon Kaen women Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Naroemit Wonglikitpanya
Ussanee Swadpanich
Bunkerd Kongyingyoes
Pilaiwan Kleebkaow
2009 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
4.0 (35.0), pp. 775.0-781.0
12 0 0 0 0 0 12
11. Curcumin alleviates oxidative stress and improves endothelial-dependent vasodilation in rats administered with L-NAME S. Nakmareong
K. Sompamit
U. Kukongviriyapan
P. Pakdeechote
B. Kongyingyoes
V. Kukongviriyapan
C. Phisalaphong
2009 FREE RADICAL RESEARCH
(43.0), pp. 77.0-78.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Human papillomavirus type16 (HPV16) E6 gene variations in cervical intraepithelial lesion from Thai women A. Chaiwongkot
I. Pientong
T. Ekalaksananan
B. Kongyingyoes
S. Siriaungkul
C. Suthippintawong
S. Vinyuvat
K. Tungsinmunkong
S. Triratanachat
T. Chuangsuwanich
2009 EJC SUPPLEMENTS
2.0 (7.0), pp. 452.0-453.0
0 0 0 0 0 0 0
13. Prevalence of human papillomavirus type 16 and its variants in abnormal squamous cervical cells in Northeast Thailand Peechanika Chopjitt
Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Bunkerd Kongyingyoes
Pilaiwan Kleebkaow
Nicha Charoensri
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
2.0 (13.0), pp. 212.0-219.0
36 0 0 0 0 0 36
14. Cervical cancer screening in north east Thailand using the visual inspection with acetic acid (VIA) test and its relationship to high-risk human papillomavirus (HR-HPV) status Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Jedsada Thinkhamrop
Bunkerd Kongyingyoes
Mark F. Evans
Arkom Chaiwongkot
2010 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
5.0 (36.0), pp. 1037.0-1043.0
8 0 0 0 0 0 8
15. Antioxidant and vascular protective effects of curcumin and tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced hypertension Saowanee Nakmareong
Upa Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Wanida Donpunha
Veerapol Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Kwanjit Sompamit
Chada Phisalaphong
2011 NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY
5.0 (383.0), pp. 519.0-529.0
101 0 0 0 0 0 101
16. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Jamree Teeratakulpisarn
Sureeporn Tonuwattanachai
Bunkerd Kongyingyoes
Chulaporn Limwattananon
2011 JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION
2.0 (44.0), pp. 95.0-100.0
25 0 0 0 0 0 25
17. Combined p16INK4a and Human Papillomavirus Testing Improves the Prediction of Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN II-III) in Thai Patients with Low-Grade Cytological Abnormalities Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Bunkerd Kongyingyoes
Arkom Chaiwongkot
Pissamai Yuenyao
Pilaiwan Kleebkaow
Onanong Kritpetcharat
Mark F. Evans
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
7.0 (12.0), pp. 1777.0-1783.0
18 0 0 0 0 0 18
18. Association between human papillomavirus infection and oral squamous cell carcinoma P. Phusingha
T. Ekalaksananan
P. Vatanasapt
S. Promthet
K. Loyha
B. Kongyingyoes
C. Pientong
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E101-E101
0 0 0 0 0 0 0
19. Co-infection of Epstein-Barr virus (EBV) with high risk Human papillomavirus (HR-HPV) is a significant risk of cervical cancer S. Aromseree
C. Pientong
N. Sunthamala
P. Swangphon
A. Chaiwongkot
B. Kongyingyoes
N. Patarapadungkit
B. Chumworathayee
T. Ekalaksananan
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E69-E69
0 0 0 0 0 0 0
20. Tetrahydrocurcumin alleviates hypertension, aortic stiffening and oxidative stress in rats with nitric oxide deficiency Saowanee Nakmareong
Upa Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Veerapol Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Wanida Donpunha
Parichat Prachaney
Chada Phisalaphong
2012 HYPERTENSION RESEARCH
4.0 (35.0), pp. 418.0-425.0
55 0 0 0 0 0 55
21. The effect of andrographolide on Human papillomavirus type 16 (HPV16) positive cervical cancer cells (SiHa) S. Fangkham
T. Ekalaksananan
C. Aromdee
S. Seubsasana
B. Kongyingyoes
N. Patarapadungkit
C. Pientong
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E80-E80
0 0 0 0 0 0 0
22. Association of human papillomavirus type 16 long control region mutation and cervical cancer Chamsai Pientong
Parichat Wongwarissara
Tipaya Ekalaksananan
Piyawut Swangphon
Pilaiwan Kleebkaow
Bunkerd Kongyingyoes
Sumalee Siriaunkgul
Kobkul Tungsinmunkong
Cheepsumon Suthipintawong
2013 VIROLOGY JOURNAL
(10.0), pp.
26 0 0 0 0 0 26
23. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay Arkom Chaiwongkot
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Svetlana Vinokurova
Bunkerd Kongyingyoes
Bandit Chumworathayi
Natcha Patarapadungkit
Sumalee Siriaunkgul
Magnus von Knebel Doeberitz
2013 JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS
2.0 (189.0), pp. 290.0-298.0
8 0 0 0 0 0 8
24. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions Arkom Chaiwongkot
Svetlana Vinokurova
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Natcha Patarapadungkit
Miriam Reuschenbach
Magnus von Knebel Doeberitz
2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
9.0 (132.0), pp. 2087.0-2094.0
78 0 0 0 0 0 78
25. E2 Proteins of High Risk Human Papillomaviruses Down-Modulate STING and IFN-kappa Transcription in Keratinocytes Nuchsupha Sunthamala
Francoise Thierry
Sebastien Teissier
Chamsai Pientong
Bunkerd Kongyingyoes
Thumwadee Tangsiriwatthana
Ussanee Sangkomkamhang
Tipaya Ekalaksananan
2014 PLOS ONE
3.0 (9.0), pp.
67 0 0 0 0 0 67
26. Local Cervical Immunity in Women with Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions and Immune Responses After Abrasion Tipaya Ekalaksananan
Praphatson Malat
Chamsai Pientong
Bunkerd Kongyingyoes
Bandit Chumworathayi
Pilaiwan Kleebkaow
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (15.0), pp. 4197.0-4201.0
7 0 0 0 0 0 7
27. Polymorphisms and Functional Analysis of the Intact Human Papillomavirus16 E2 Gene Tipaya Ekalaksananan
Watcharapol Jungpol
Chuthamas Prasitthimay
Weerayut Wongjampa
Bunkerd Kongyingyoes
Chamsai Pientong
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
23.0 (15.0), pp. 10255.0-10262.0
4 0 0 0 0 0 4
28. The Three Most Common Human Papillomavirus Oncogenic Types and Their Integration State in Thai Women with Cervical Precancerous Lesions and Carcinomas Sirinart Aromseree
Arkom Chaiwongkot
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Natcha Patarapadungkit
Chamsai Pientong
2014 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY
11.0 (86.0), pp. 1911.0-1919.0
7 0 0 0 0 0 7
29. Activity of Andrographolide and Its Derivatives on HPV16 Pseudovirus Infection and Viral Oncogene Expression in Cervical Carcinoma Cells Tipaya Ekalaksananan
Waree Sookmai
Supada Fangkham
Chamsai Pientong
Chantana Aromdee
Supawadee Seubsasana
Bunkerd Kongyingyoes
2015 NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL
4.0 (67.0), pp. 687.0-696.0
15 1 0 0 0 0 16
30. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Sulav Acharya
Tipaya Ekalaksananan
Patravoot Vatanasapt
Kulchaya Loyha
Pensiri Phusingha
Supannee Promthet
Bunkerd Kongyingyoes
Chamsai Pientong
2015 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE
4.0 (44.0), pp. 252.0-257.0
38 2 0 0 0 0 40
31. Possible contributing role of Epstein-Barr virus (EBV) as a cofactor in human papillomavirus (HPV)-associated cervical carcinogenesis Sirinart Aromseree
Chamsai Pientong
Piyawut Swangphon
Arkom Chaiwongkot
Natcha Patarapadungkit
Pilaiwan Kleebkaow
Thumwadee Tungsiriwattana
Bunkerd Kongyingyoes
Tineke Vendrig
Jaap M. Middeldorp
Tipaya Ekalaksananan
2015 JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY
(73.0), pp. 70.0-76.0
22 0 0 0 0 0 22
32. Rice Bran Protein Hydrolysates Improve Insulin Resistance and Decrease Pro-inflammatory Cytokine Gene Expression in Rats Fed a High Carbohydrate-High Fat Diet Kampeebhorn Boonloh
Veerapol Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Upa Kukongviriyapan
Supawan Thawornchinsombut
Patchareewan Pannangpetch
2015 NUTRIENTS
8.0 (7.0), pp. 6313.0-6329.0
43 0 0 0 0 0 43
33. Rice bran protein hydrolysates prevented interleukin-6-and high glucose-induced insulin resistance in HepG2 cells Kampeebhorn Boonloh
Upa Kukongviriyapan
Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
Laddawan Senggunprai
Auemduan Prawan
Supawan Thawornchinsombut
Veerapol Kukongviriyapan
2015 FOOD & FUNCTION
2.0 (6.0), pp. 566.0-573.0
35 1 0 0 0 0 36
34. Synergistic effects of acyclovir and 3, 19-isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains Thongkoon Priengprom
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Supawadee Suebsasana
Chantana Aromdee
Chamsai Pientong
2015 BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(15.0), pp.
9 0 0 0 0 0 9
35. Up-Regulation of miR-21 Is Associated with Cervicitis and Human Papillomavirus Infection in Cervical Tissues Sureewan Bumrungthai
Tipaya Ekalaksananan
Mark Francis Evans
Peechanika Chopjitt
Thumwadee Tangsiriwatthana
Natcha Patarapadungkit
Pilaiwan Kleebkaow
Sanguanchoke Luanratanakorn
Bunkerd Kongyingyoes
Suchin Worawichawong
Chamsai Pientong
2015 PLOS ONE
5.0 (10.0), pp.
50 0 0 0 0 0 50
36. 3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses Bunkerd Kongyingyoes
Thongkoon Priengprom
Chamsai Pientong
Chantana Aromdee
Supawadee Suebsasana
Tipaya Ekalaksananan
2016 ANTIVIRAL RESEARCH
(132.0), pp. 281.0-286.0
7 0 0 0 0 0 7
37. E6D25E, HPV16 Asian variant shows specific proteomic pattern correlating in cells transformation and suppressive innate immune response Peechanika Chopjitt
Chamsai Pientong
Nuchsupha Sunthamala
Bunkerd Kongyingyoes
Ornuma Haonon
Thidarut Boonmars
Satomi Kikawa
Tomomi Nakahara
Tohru Kiyono
Tipaya Ekalaksananan
2016 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
1.0 (478.0), pp. 417.0-423.0
4 0 0 0 0 0 4
38. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
Ponlatham Chaiyarit
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Piyawut Swangphon
Weerayut Wongjampa
Tipaya Ekalaksananan
2016 MEDICAL ONCOLOGY
8.0 (33.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
39. Protocatechuic Acid Restores Vascular Responses in Rats With Chronic Diabetes Induced by Streptozotocin Yoswaris Semaming
Upa Kukongviriyapan
Bunkerd Kongyingyoes
Wipawee Thukhammee
Patchareewan Pannangpetch
2016 PHYTOTHERAPY RESEARCH
2.0 (30.0), pp. 227.0-233.0
18 0 0 0 0 0 18
40. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16(INK4a), p14(ARF), and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Ati Burassakarn
Chamsai Pientong
Nuchsupha Sunthamala
Jureeporn Chuerduangphui
Patravoot Vatanasapt
Natcha Patarapadungkit
Bunkerd Kongyingyoes
Tipaya Ekalaksananan
2017 MEDICAL ONCOLOGY
7.0 (34.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
41. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Patravoot Vatanasapt
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Piyawut Swangphon
Sureewan Bumrungthai
Charinya Pimson
Tipaya Ekalaksananan
2017 MEDICAL ONCOLOGY
9.0 (34.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
42. Correlation of Circulating CD64(+)/CD163(+) Monocyte Ratio and stroma/peri-tumoral CD163(+) Monocyte Density with Human Papillomavirus Infected Cervical Lesion Severity Piyawut Swangphon
Chamsai Pientong
Nuchsupha Sunthamala
Sureewan Bumrungthai
Miyuki Azuma
Pilaiwan Kleebkaow
Thumwadee Tangsiriwatthana
Ussanee Sangkomkamhang
Bunkerd Kongyingyoes
Tipaya Ekalaksananan
2017 CANCER MICROENVIRONMENT
1-3 (10.0), pp. 77.0-85.0
6 0 0 0 0 0 6
43. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand Pensiri Phusingha
Tipaya Ekalaksananan
Patravoot Vatanasapt
Kulchaya Loyha
Supannee Promthet
Bunkerd Kongyingyoes
Natcha Patarapadungkit
Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
2017 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY
6.0 (89.0), pp. 1096.0-1101.0
20 0 0 0 0 0 20
44. Protective Effect of Crocodile Hemoglobin and Whole Blood Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in Human Lung Fibroblasts (MRC-5) and Inflammation in Mice Santi Phosri
Nisachon Jangpromma
Rina Patramanon
Bunkerd Kongyingyoes
Pramote Mahakunakorn
Sompong Klaynongsruang
2017 INFLAMMATION
1.0 (40.0), pp. 205.0-220.0
15 0 0 0 0 0 15
45. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
Ponlatham Chaiyarit
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Chamsai Pientong
2018 PLOS ONE
1.0 (13.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
46. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Chukkris Heawchaiyaphum
Chamsai Pientong
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Jureerut Daduang
Watchareporn Teeramatwanich
Bunkerd Kongyingyoes
Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
2018 JOURNAL OF PROTEOMICS
(173.0), pp. 52.0-61.0
5 0 0 0 0 0 5
47. Rice bran protein hydrolysates attenuate diabetic nephropathy in diabetic animal model Kampeebhorn Boonloh
Eun Soo Lee
Hong Min Kim
Mi Hye Kwon
You Mi Kim
Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
Upa Kukongviriyapan
Supawan Thawornchinsombut
Eun Young Lee
Veerapol Kukongviriyapan
Choon Hee Chung
2018 EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION
2.0 (57.0), pp. 761.0-772.0
9 0 0 0 0 0 9

Title Authors Year Journal title
1. Drugs Treatment of Peripheral Diabetic Neuropathy Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 2), pp. 115-120
2. Antigastric Ulcer Effect of Turmeric in Rats Patchareewan Pannangpetch
Jintanaporn Watanathorn
Orapin Phasuriwong
Wichittra Tassaneeyakul
Bunkerd Kongyingyoes
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 4), pp. 250-254
3. Antioxidant and Hepatoprotective Effects of Polygonum Odoratum Atika Jaruchotikamol
Thailand 44150 Mahasarakham
Patchareewan Pannangpetch
Veerapol Kukongviriyapan
Wiboonchai Yutanaviboonchai
Khan Kaen Khon Kaen University
Bunkerd Kongyingyoes
Sontaya Simasathiensopon
Thailand 4000 Khon Kaen
2001 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (23), pp. S113
4. Inhibition of Reactive Oxygen Species Production in Rat Peritoneal Macrophages by Ethanolic Extract Of MOR US ALBA Rapeeporn Phromgate
Bunkerd Kongyingyoes
Patchareewan Pannangpetch
Veerapol Kukongviriyapan
Yupa Kukongviriyapan
2002 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (24), pp. 132
5. Bioequivalence of Clozapine Tablet in Thai Schizophrenic Patients Wichittra Tassaneeyakul
Khanogwan Kittiwattanagul
Siriporn Tiamkao
Jureeporn Kampan
Suda Vannaprasaht
Wannapa Haewdee
Prapawadee Puapairoj
Bunkerd Kongyingyoes
Wongwiwat Tassaneeyakul
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 1), pp. 16-23
6. Bioequivalence and Pharmacokinetic Study of Sildenafil in Healthy Thai Male Volunteers Sirimas Kanjanawart
Bunkerd Kongyingyoes
Dhanu Gaysornsiri
Panot Tangsucharit
Prapawadee Puapairoj
Suda Vannaprasaht
Siriporn Tiamkao
Wichittra Tassaneeyakul
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 1), pp. 38-44
7. Effect of rice bran protein hydrolysates on insulin, adiponectin and leptin secretions in rats with metabolic syndrome Kampeeporn Boonloh
Patchareewan Pannangpetch
Bunkerd Kongyingyoes
Upa Kukongviriyapan
Supawan Tavornchinsombut
Veerapol Kukongviriyapan
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 196

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.05629873275756836