Loading
ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง

ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6603357899: H-INDEX 13

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Pediatric ventilator Anesth. KKU model Sunchai Theerapongpakdee
Thepakorn Satitkarnmanee
Somboon Thienthong
1987
2. A comparison of Rectal to Intramuscular Administration of Midazolam for Premedication of Children. Deena Arayasatjapong
Somboon Thienthong
1990
3. Endotracheal Intubation for the Traumatized Patients Somboon Thienthong 1999
4. Accepting Minimal Hemoglobin Levels Reduced Allogenic Blood Transfusions Somboon Thienthong 2000
5. Anesthesia for Ambulatory Surgery Somboon Thienthong 2000
6. The Ability of Paramedics to Use the CombitubeTM Somboon Thienthong 2000
7. The Treatment of Patients with Moderate to Severe Pain in the Recovery Room Using the Pain Algorithm Radda Kamhom
Malinee Wongswadiwat
Wimonrat Krisanaprakornkit
Somboon Thienthong
Khochakorn Palachewa
Pikul Malarsai
2001
8. A double-blind, randomized study comparing postoperative pain management using epidural ropivacaine with intravenous ketorolac or intravenous ketorolac alone following transabdominal hysterectomy Chinachoti, T
Niruthisard, S
Tuntisirin, O
Thienthong, S
Khunsongkiet, P
Payawal, F
Camagay, I
De Castro, R
2002
9. Intramuscular Injection of Opioids as demand (prn) : A Time to Reconsider Somboon Thienthong 2002
10. Survey of Postoperative Pain Management Orders at Srinagarind Hospital Malinee Wongswadiwat
Somboon Thienthong
Wimonrat Krisanaprakornkit
Sasiwimon Pongjanyakul
Worranut Taesiri
2002
11. Concentrations and costs of a thirty second priming technique with sevoflurane using the circle circuit Thienthong, S
Krisanaprakornkit, W
Sinkuakool, C
Taesiri, W
Jitraniyom, P
2003
12. An experience with intubating laryngeal mask airway for difficult airway management: Report on 38 cases Thienthong, S
Horatanarung, D
Wongswadiwat, M
Boonmak, P
Chinachoti, T
Simajareuk, S
2004
13. Motor blockade associated with continuous epidural infusion after abdominal hysterectomy: A randomized controlled trial comparing 0.1% ropivacaine-plus- fentanyl versus 0.2% ropivacaine-alone Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Horatanaruang, D.
Yimyam, P.
Thinkhamrop, B.
2004
14. Treatment of pain after spinal surgery in the recovery room by single dose lornoxicam: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. Thienthong, S.
Jirarattanaphochai, K.
Krisanaprakornkit, W.
Simajareuk, S.
Tantanatewin, W.
Sathitkarnmanee, A.
2004
15. Two Doses of Oral Sustained-Release Tramadol Do Not Reduce Pain or Morphine Consumption after Modified Radical Mastectomy: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Trial Thienthong, S
Krisanaprakornkit, W
Taesiri, W
Thaninsurat, N
Utsahapanich, S
Klaichanad, C
2004
16. An analysis of the drug error problem in the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) Hintong, T
Chau-In, W
Thienthong, S
Nakcharoenwaree, S
2005
17. An Evaluation of Pain Score Record Form as the Fifth Vital Sign for Postoperative Cares of Orthopedic Patients Somboon Thienthong
Panee Pongchapoa
Nongyao Reawsa
Sunantha ChangJam
Sagheemas Kaewkot
Krittinun Uraiwan
Wiroon Laupattarakasem
2005
18. A prospective Pain Survey in the Second Postoperative Day after Total Abdomial Hysterectomy Ratana Rongtonggul
Wilaiwan Yoosuk
Piangjit Tharnprisan
Bhussaba Bungrathok
Somboon Thienthong
2005
19. Spinal versus epidural anesthesia for cesarean delivery in severe preeclampsia: A prospective randomized, multicenter study S Visalyaputra
O Rodanant
W Somboonviboon
K Tantivitayatan
S Thienthong
W Saengchote
2005
20. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthesia personnel hazard. Pulnitiporn, A.
Chau-in, W.
Klanarong, S.
Thienthong, S.
Inphum, P.
2005
21. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes: II. Anesthetic profiles and adverse events. Punjasawadwong, Y.
Srisawasdi, S.
Chinachoti, T.
Chanchayanon, T.
Rungreungvanich, M.
Thienthong, S.
Sirinan, C.
Rodanant, O.
2005
22. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of perioperative allergic reactions. Thienthong, S.
Hintong, T.
Pulnitiporn, A.
2005
23. Transfusion errors in the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study): three cases. Thienthong, S.
Hintong, T.
Punjasawadwong, Y.
2005
24. A postoperative pain survey in the second day after cesarean section Suntaree Numjaitaharn
Piangjit Tharnprisan
Ratana Rongtonggul
Puangrat Chouwajaroen
Witoon Prasertcharoensuk
Somboon Thienthong
2006
25. Pain and quality of life of cancer patients: a multi-center study in Thailand. Thienthong, S.
Pratheepawanit, N.
Limwattananon, C.
2006
26. Pain Score Recording as the Fifth Vital Sign Experience at Orthopedic Surgical Wards, Srinagarind Hospital Panee Pongchapoa
Khochakron Palachewa
Sagheemas Kaewkot
Sunantha Panginda
Nongyao Reawsa
Somboon Thienthong
2006
27. Post-operative pain management by acute pain service in a University Hospital, Thailand Yimyaem, P.R.
Kritsanaprakornkit, W.
Thienthong, S.
Horatanaruang, D.
Palachewa, K.
Tantanatewin, W.
Simajareuk, S.
Theerapongpakdee, S.
2006
28. A Development of Pain Assessment and Pain Documentation as a Fifth Vital Sign in a University Hospital Somboon Thienthong
Malinee Wongswadiwat
Wimonrat Krisanaprakornkit
Panaratana Rattanasuwan Yimyam
Wattana Tantanatewin
Narong Khuntikeo
2007
29. A Study of Research Publications Supporting System Funded by Faculty of Medicine Khon Kaen University Apaporn Tharasana
Somboon Thienthong
Supasilp Soontrapa
Sauwanun Bumrerraj
Amonrat Ratanasiri
Chusri Kuchaisit
Pyatat Tatsanavivat
2007
30. Factors Influence the Effectiveness of Epidural Analgesia after Abdominal Surgery in the Post Anesthetic Care Unit Aumjit Sriboonrueng
Duenpen Horatanaruang
Daranee Prakrangamanant
Somboon Thienthong
2007
31. Multicentered study of model of anesthesia related adverse events in Thailand by incident report (the Thai Anesthesia Incident Monitoring Study): methodology. Punjasawadwong, Y.
Thienthong, S.
Chanchayanon, T.
Tanudsintum, S.
2007
32. Peridural methylprednisolone and wound infiltration with bupivacaine for postoperative pain control after posterior lumbar spine surgery - A randomized double-blinded placebo-controlled trial Jirarattanaphochai, K.
Jung, S.
Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Sumananont, C.
2007
33. Pharmacological management for prevention of phantom limb pain Krisanaprakornkit, W.
Krisanaprakornkit, T.
Ratanasuwan Yimyaem, P.
Thienthong, S.
Wongswadiwat, M.
2007
34. Predictors of intra-operative recall of awareness: Thai anesthesia incidents study (THAI Study): A case-control study Rungreungvanich, M
Thienthong, S
Charuluxananan, S
Lekprasert, V
Pulnitiporn, A
Prakanrattana, U
2007
35. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI study) of morbidity after spinal anesthesia: a multi-centered registry of 40,271 anesthetics. Thienthong, S.
Rungreungvanich, M.
Chanchayanon, T.
Chinachoti, T.
Punjasawadwong, Y.
2007
36. A benchmark of 3 years experiences in acute pain service at Srinagarind hospital Wongswadiwat, M.
Sriraj, W.
Yimyaem, P.R.
Simajareuk, S.
Thienthong, S.
2008
37. A Survey of Routine to Research (R2R) and Research Utilization in Anesthesia Service Somboon Thienthong
Chaichana Sinkuakool
Pumpuang Kingsangwal
Tippawan Muknumporn
Maneerat Thananun
2008
38. Cardiac Arrest After Spinal Anesthesia in Thailand: A Prospective Multicenter Registry of 40,271 Anesthetics Thienthong, S.
Rungreungvanich, M.
Chanchayanon, T.
Chinachoti, T.
Punjasawadwong, Y.
2008
39. Effect of parecoxib on postoperative pain after lumbar spine surgery Kitti Jirarattanaphochai
Somboon Thienthong
Wimonrat Sriraj
Surachai Jung
Aksorn Pulnitiporn
Somkid Lertsinudom
Thanit Foocharoen
2008
40. Effect of parecoxib on postoperative pain after lumbar spine surgery: a bicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Jirarattanaphochai, K.
Thienthong, S.
Sriraj, W.
Jung, S.
Pulnitiporn, A.
2008
41. Institutional Benchmarking: A Tool to Improve Quality of Acute Pain Service Malinee Wongswadiwat
Sahattaya Paiboonworachart
Wimonrat Sriraj
Ladda Wongpankamol
Suthannee Simajareuk
Somboon Thienthong
2008
42. Pain Knowledge and Attitudes Towards Acute Pain Service (APS) of Healthcare Providers in Srinagarind Hospital Panaratana Ratanasuwan Yimyaem
Malinee Wongsawasdiwas
Wimonrat Sriraj
Wirada Chuechom
Maneerat Thananun
Prakit Chuechom
Suporn Kawsut
Somboon Thienthong
Sudjai Banthaothuk
2008
43. Perioperative non-hypoxic bradycardia in pediatric patients: Thai anesthesia incident monitoring study (Thai AIMS) Thienthong, S. 2008
44. Prevention of post operative pain after abdominal hysterectomy by single dose etoricoxib. Chau-in, W.
Thienthong, S.
Pulnitiporn, A.
Tantanatewin, W.
Prasertcharoensuk, W.
Sriraj, W.
2008
45. Anesthesia-related cardiac arrest in children: The Thai anesthesia incidents study (THAI study) Bunchungmongkol, N
Punjasawadwong, Y
Chumpathong, S
Somboonviboon, W
Suraseranivongse, S
Vasinanukorn, M
Srisawasdi, S
Thienthong, S
Pranootnarabhal, T
2009
46. A survey of post anesthetic pain management in Thailand. Thienthong, S.
Rungreungvanich, M.
Punjasawadwong, Y.
2009
47. A survey of postoperative pain management in the elderly patients at Srinagarind Hospital Juthalak Suwantinprapha
Somboon Thienthong
Wimonrat Sriraj
Khochakron Palachewa
Viriya Thincheelong
Maneerat Thananun
2009
48. Children's Pain Assessment in Northeastern Thailand: Perspectives of Health Professionals Forgeron, PA
Jongudomkarn, D
Evans, J
Finley, GA
Thienthong, S
Siripul, P
Pairojkul, S
Sriraj, W
Boonyawatanangkool, K
2009
49. Knowledge sharing for pediatric pain management via a Web 2.0 framework. Sriraj, W.
Thienthong, S.
2009
50. The Effectiveness of Spinal Morphine Plus Intravenous Patient-Controlled Analgesia on Postoperative Pain Controlled at Srinagarind Hospital Malinee Wongswadiwat
Janjira Kuanratikul
Somboon Thienthong
Sasiwimol Ponjanyakul
Panaratana Ratanasuwan Yimyaem
Wimonrat Sriraj
2009
51. Factors Related to Anesthetic Equipment Loss at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Wilawan Somdee
Akkharawat Sinkueakunkit
Penvisa Naewthong
Kochakorn Palacheewa
Pumpuang Kingsangwal
Somboon thienthong
Tippawan Muknumporn
2010
52. The Thai Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS): an analysis of perioperative complication in geriatric patients. Tuchinda, L.
Kusumaphanyo, C.
Suratsunya, T.
Hintong, T.
Thienthong, S.
2010
53. A placebo-controlled, double-blind, randomized study of single-dose intravenous diclofenac for pain relief after a cesarean section. Thienthong, S.
Chongsomchai, C.
2012
54. Internship Doctors’ Knowledge and Attitudes Toward Pain Management in Cancer Patients at General Hospitals in Northeast Thailand Panaratana Ratanasuwan Yimyaem
Thitinat Tassakhon
Wimonrat Sriraj
Malinee Wongswadiwat
Sasiwimon Pongjanyakul
Raruen Sankhot
Akkharawat Sinkueakunkit
Somboon Thienthong
2012
55. Organizational commitment and related factors among employees at Faculty of Medicine, Khon Kaen University Piyathida Kuhirunyaratn
Prisana Jaiboon
Prasert Prasomruk
Prasit Chiangnangarm
Somboon Thienthong
2013
56. Pain related articles published in Thailand in the last 20 years Paiboonworachat, S
Thienthong, S
Nimmaanrat, S
Supranee, NM
Wichai, I
Ploypetch, T
2013
57. The Third Year Anesthesiology Residents' Knowledge Regarding Pediatric Postoperative Pain Management Jirawadee Seehanoo
Somboon Thienthong
Wimonrat Sriraj
Suwannee Suraseranivongse
Allen Finley
2013
58. A survey of postoperative pediatric pain management among seven hospitals in northeastern Thailand Thienthong, S.
Sriraj, W.
Siripul, P.
Finley, A.
Boonyawattanangkool, K.
Kasetwetin, S.
2014
59. First Year Residents' Knowledge and Practice about Postoperative Pain Management Nattaporn Srisukhumchai
Somboon Thienthong
2015
60. A Survey of the Routine to Research and Research Utilization in Nursing Division Srinagarind Hospital Pornnipa Harnlakorn
Ubol Juangpanich
Siriporn Mongkolthawolchai
Ubolrattna Toimamuang
Somboon Thienthong
2016
61. First Year Residents' Knowledge and Practice Related to Postoperative Pain Management Nattaporn Srisukhumchai
Somboon Thienthong
2016
62. Quality Assessment of Chronic Pain Management in Srinagarind hospital Panaratana Ratanasuwan
Wimonrat Sriraj
Malinee Wongsawasdiwat
Fa-ngam Charoenpol
Suthannee Simajareuk
Sasiwimol Pongjanyakul
Somboon Thienthong
2016
Count 32 26 6 29

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A double-blind, randomized study comparing postoperative pain management using epidural ropivacaine with intravenous ketorolac or intravenous ketorolac alone following transabdominal hysterectomy Chinachoti, T.
Niruthisard, S.
Thienthong, S.
2002 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 3 (85), pp. S837-S847
2. Concentrations and costs of a thirty second priming technique with sevoflurane using the circle circuit Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Taesiri, W.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (86), pp. 617-621
3. An experience with intubating laryngeal mask airway for difficult airway management: Report on 38 cases Thienthong, S.
Wongswadiwat, M.
Boonmak, P.
Chinachoti, T.
Simajareuk, S.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (87), pp. 1234-1238
4. Motor blockade associated with continuous epidural infusion after abdominal hysterectomy: A randomized controlled trial comparing 0.1% ropivacaine-plus- fentanyl versus 0.2% ropivacaine-alone Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Horatanaruang, D.
Yimyam, P.
Thinkhamrop, B.
2004 Acute Pain
1 (6), pp. 15-21
5. Treatment of pain after spinal surgery in the recovery room by single dose lornoxicam: A randomized, double blind, placebo-controlled trial Thienthong, S.
Jirarattanaphochai, K.
Krisanaprakornkit, W.
Simajareuk, S.
Tantanatewin, W.
Sathitkarnmanee, A.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (87), pp. 650-655
6. Two Doses of Oral Sustained-Release Tramadol Do Not Reduce Pain or Morphine Consumption after Modified Radical Mastectomy: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Trial Thienthong, S.
Taesiri, W.
Utsahapanich, S.
Krisanaprakornkit, W.
Thaninsurat, N.
Klaichanad, C.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (87), pp. 24-32
7. An analysis of the drug error problem in the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) Hintong, T.
Chau-in, W.
Thienthong, S.
Nakcharoenwaree, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 7 (88), pp. S118-S127
8. Spinal versus epidural anesthesia for cesarean delivery in severe preeclampsia: A prospective randomized, multicenter study Rodanant, O.
Thienthong, S.
2005 Anesthesia and Analgesia
3 (101), pp. 862-868
9. The Thai anesthesia incidents study (THAI Study) of anesthesia personnel hazard Pulnitiporn, A.
Chau-in, W.
Klanarong, S.
Thienthong, S.
Inphum, P.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 7 (88), pp. S141-S144
10. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes : II anesthetic profiles and adverse events Punjasawadwong, Y.
Srisawasdi, S.
Chinachoti, T.
Chanchayanon, T.
Rungreungvanich, M.
Thienthong, S.
Sirinan, C.
Rodanant, O.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 7 (88), pp. S14-S29
11. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of perioperative allergic reactions Thienthong, S.
Hintong, T.
Pulnitiporn, A.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 7 (88), pp. S128-S133
12. Transfusion errors in the Thai anesthesia incidents study (THAI Study): Three cases Thienthong, S.
Hintong, T.
Punjasawadwong, Y.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 7 (88), pp. S145-S148
13. Pain and quality of life of cancer patients: A multi-center study in Thailand Thienthong, S.
Pratheepawanit, N.
Limwattananon, C.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1120-1126
14. Post-operative pain management by acute pain service in a University Hospital, Thailand Yimyaem, P.R.
Kritsanaprakornkit, W.
Thienthong, S.
Horatanaruang, D.
Palachewa, K.
Tantanatewin, W.
Simajareuk, S.
Theerapongpakdee, S.
2006 Acute Pain
4 (8), pp. 161-167
15. Multicentered study of model of anesthesia related adverse events in Thailand by incident report (The Thai anesthesia incident monitoring study): Methodology Punjasawadwong, Y.
Thienthong, S.
Chanchayanon, T.
Tanudsintum, S.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (90), pp. 2529-2537
16. Peridural methylprednisolone and wound infiltration with bupivacaine for postoperative pain control after posterior lumbar spine surgery: A randomized double-blinded placebo-controlled trial Jirarattanaphochai, K.
Jung, S.
Thienthong, S.
Krisanaprakornkit, W.
Sumananont, C.
2007 Spine
6 (32), pp. 609-616
17. Pharmacological management for prevention of phantom limb pain Krisanaprakornkit, W.
Krisanaprakornkit, T.
Ratanasuwan Yimyaem, P.
Thienthong, S.
Wongswadiwat, M.
2007 Cochrane Database of Systematic Reviews
3 (), pp.
18. Predictors of intra-operative recall of awareness: Thai anesthesia incidents study (THAI Study): A case-control study Rungreungvanich, M.
Thienthong, S.
Lekprasert, V.
Pulnitiporn, A.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (90), pp. 1551-1557
19. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of morbidity after spinal anesthesia: A multi-centered registry of 40,271 anesthetics Thienthong, S.
Rungreungvanich, M.
Chanchayanon, T.
Chinachoti, T.
Punjasawadwong, Y.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (90), pp. 1150-1160
20. A benchmark of 3 years experiences in acute pain service at Srinagarind hospital Wongswadiwat, M.
Sriraj, W.
Yimyaem, P.R.
Simajareuk, S.
Thienthong, S.
2008 Acute Pain
1 (10), pp. 1-8
21. Cardiac arrest after spinal anesthesia in thailand: A prospective multicenter registry of 40,271 anesthetics Thienthong, S.
Rungreungvanich, M.
Chanchayanon, T.
Chinachoti, T.
Punjasawadwong, Y.
2008 Anesthesia and Analgesia
5 (107), pp. 1735-1741
22. Effect of parecoxib on postoperative pain after lumbar spine surgery: A bicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial Jirarattanaphochai, K.
Thienthong, S.
Sriraj, W.
Jung, S.
Pulnitiporn, A.
2008 Spine
2 (33), pp. 132-139
23. Perioperative non-hypoxic bradycardia in pediatric patients: Thai anesthesia incident monitoring study (Thai AIMS) Thienthong, S. 2008 Asian Biomedicine
6 (2), pp. 477-483
24. Prevention of post operative pain after abdominal hysterectomy by single dose etoricoxib Chau-in, W.
Thienthong, S.
Pulnitiporn, A.
Tantanatewin, W.
Prasertcharoensuk, W.
Sriraj, W.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (91), pp. 68-73
25. Anesthesia-related cardiac arrest in children: The Thai anesthesia incidents study (THAI study) Punjasawadwong, Y.
Vasinanukorn, M.
Srisawasdi, S.
Thienthong, S.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (92), pp. 523-530
26. A survey of post anesthetic pain management in Thailand Thienthong, S.
Rungreungvanich, M.
Punjasawadwong, Y.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (92), pp. 1028-1032
27. Children's pain assessment in Northeastern Thailand: Perspectives of health professionals Jongudomkarn, D.
Thienthong, S.
Siripul, P.
Pairojkul, S.
Sriraj, W.
Boonyawatanangkool, K.
2009 Qualitative Health Research
1 (19), pp. 71-81
28. Knowledge sharing for pediatric pain management via a Web 2.0 framework Sriraj, W.
Thienthong, S.
2009 Studies in Health Technology and Informatics
(150), pp. 287-291
29. The thai anesthesia incident monitoring study (thai aims): An analysis of perioperative complication in geriatric patients Tuchinda, L.
Kusumaphanyo, C.
Suratsunya, T.
Hintong, T.
Thienthong, S.
2010 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (93), pp. 698-707
30. A placebo-controlled, double-blind, randomized study of single-dose intravenous diclofenac for pain relief after a cesarean section Thienthong, S.
Chongsomchai, C.
2012 Acta Anaesthesiologica Taiwanica
4 (50), pp. 150-152
31. Pain related articles published in Thailand in the last 20 years Paiboonworachat, S.
Thienthong, S.
Niruthisard, S.
Ploypetch, T.
2013 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (96), pp. 943-946
32. A survey of postoperative pediatric pain management among seven hospitals in northeastern Thailand Thienthong, S.
Sriraj, W.
Siripul, P.
Finley, A.
Boonyawattanangkool, K.
Kasetwetin, S.
2014 Anaesthesia, Pain and Intensive Care
1 (18), pp. 38-42

Title Authors Year Journal title
1. A double-blind, randomized study comparing postoperative pain management using epidural ropivacaine with intravenous ketorolac or intravenous ketorolac alone following transabdominal hysterectomy. Chinachoti, T
Niruthisard, S
Tuntisirin, O
Thienthong, S
Khunsongkiet, P
Payawal, F
Camagay, I
De Castro, R
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(85), pp. S837-47
2. Concentrations and costs of a thirty second priming technique with sevoflurane using the circle circuit. Thienthong, S
Krisanaprakornkit, W
Sinkuakool, C
Taesiri, W
Jitraniyom, P
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (86), pp. 617-21
3. An experience with intubating laryngeal mask airway for difficult airway management: report on 38 cases. Thienthong, S
Horatanarung, D
Wongswadiwat, M
Boonmak, P
Chinachoti, T
Simajareuk, S
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (87), pp. 1234-8
4. Two doses of oral sustained-release tramadol do not reduce pain or morphine consumption after modified radical mastectomy: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. Thienthong, S
Krisanaprakornkit, W
Taesiri, W
Thaninsurat, N
Utsahapanich, S
Klaichanad, C
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (87), pp. 24-32
5. Treatment of pain after spinal surgery in the recovery room by single dose lornoxicam: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. Thienthong, S
Jirarattanaphochai, K
Krisanaprakornkit, W
Simajareuk, S
Tantanatewin, W
Sathitkarnmanee, A
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (87), pp. 650-5
6. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes: II. Anesthetic profiles and adverse events. Charuluxananan, S
Punjasawadwong, Y
Suraseranivongse, S
Srisawasdi, S
Kyokong, O
Chinachoti, T
Chanchayanon, T
Rungreungvanich, M
Thienthong, S
Sirinan, C
Rodanant, O
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S14-29
7. An analysis of the drug error problem in the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study). Hintong, T
Chau-In, W
Thienthong, S
Nakcharoenwaree, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S118-27
8. Spinal versus epidural anesthesia for cesarean delivery in severe preeclampsia: a prospective randomized, multicenter study. Visalyaputra, S
Rodanant, O
Somboonviboon, W
Tantivitayatan, K
Thienthong, S
Saengchote, W
2005 Anesthesia and analgesia
3 (101), pp. 862-8, table of contents
9. Transfusion errors in the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study): three cases. Thienthong, S
Hintong, T
Punjasawadwong, Y
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S145-8
10. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of perioperative allergic reactions. Thienthong, S
Hintong, T
Pulnitiporn, A
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S128-33
11. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthesia personnel hazard. Pulnitiporn, A
Chau-in, W
Klanarong, S
Thienthong, S
Inphum, P
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S141-4
12. Pain and quality of life of cancer patients: a multi-center study in Thailand. Thienthong, S
Pratheepawanit, N
Limwattananon, C
Maoleekoonpairoj, S
Lertsanguansinchai, P
Chanvej, L
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1120-6
13. Multicentered study of model of anesthesia related adverse events in Thailand by incident report (the Thai Anesthesia Incident Monitoring Study): methodology. Punjasawadwong, Y
Suraseranivongse, S
Charuluxananan, S
Jantorn, P
Thienthong, S
Chanchayanon, T
Tanudsintum, S
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (90), pp. 2529-37
14. The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI study) of morbidity after spinal anesthesia: a multi-centered registry of 40,271 anesthetics. Charuluxananan, S
Thienthong, S
Rungreungvanich, M
Chanchayanon, T
Chinachoti, T
Kyokong, O
Punjasawadwong, Y
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (90), pp. 1150-60
15. Peridural methylprednisolone and wound infiltration with bupivacaine for postoperative pain control after posterior lumbar spine surgery: a randomized double-blinded placebo-controlled trial. Jirarattanaphochai, K
Jung, S
Thienthong, S
Krisanaprakornkit, W
Sumananont, C
2007 Spine
6 (32), pp. 609-16; discussion 617
16. Predictors of intra-operative recall of awareness: Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study): a case-control study. Rungreungvanich, M
Thienthong, S
Charuluxananan, S
Lekprasert, V
Pulnitiporn, A
Prakanrattana, U
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (90), pp. 1551-7
17. Cardiac arrest after spinal anesthesia in Thailand: a prospective multicenter registry of 40,271 anesthetics. Charuluxananan, S
Thienthong, S
Rungreungvanich, M
Chanchayanon, T
Chinachoti, T
Kyokong, O
Punjasawadwong, Y
2008 Anesthesia and analgesia
5 (107), pp. 1735-41
18. Prevention of post operative pain after abdominal hysterectomy by single dose etoricoxib. Chau-in, W
Thienthong, S
Pulnitiporn, A
Tantanatewin, W
Prasertcharoensuk, W
Sriraj, W
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (91), pp. 68-73
19. Effect of parecoxib on postoperative pain after lumbar spine surgery: a bicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Jirarattanaphochai, K
Thienthong, S
Sriraj, W
Jung, S
Pulnitiporn, A
Lertsinudom, S
Foocharoen, T
2008 Spine
2 (33), pp. 132-9
20. Children's pain assessment in northeastern Thailand: perspectives of health professionals. Forgeron, PA
Jongudomkarn, D
Evans, J
Finley, GA
Thienthong, S
Siripul, P
Pairojkul, S
Sriraj, W
Boonyawatanangkool, K
2009 Qualitative health research
1 (19), pp. 71-81
21. Knowledge sharing for pediatric pain management via a Web 2.0 framework. Abidi, SS
Hussini, S
Sriraj, W
Thienthong, S
Finley, GA
2009 Studies in health technology and informatics
(150), pp. 287-91
22. A survey of post anesthetic pain management in Thailand. Charuluxananan, S
Thienthong, S
Rungreungvanich, M
Srirojanakul, W
Punjasawadwong, Y
Sriprajittichai, P
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (92), pp. 1028-32
23. Anesthesia-related cardiac arrest in children: the Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study). Bunchungmongkol, N
Punjasawadwong, Y
Chumpathong, S
Somboonviboon, W
Suraseranivongse, S
Vasinanukorn, M
Srisawasdi, S
Thienthong, S
Pranootnarabhal, T
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (92), pp. 523-30
24. The Thai Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS): an analysis of perioperative complication in geriatric patients. Tuchinda, L
Sukchareon, I
Kusumaphanyo, C
Suratsunya, T
Hintong, T
Thienthong, S
2010 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (93), pp. 698-707
25. A placebo-controlled, double-blind, randomized study of single-dose intravenous diclofenac for pain relief after a cesarean section. Thienthong, S
Chongsomchai, C
Kemthong, W
2012 Acta anaesthesiologica Taiwanica : official journal of the Taiwan Society of Anesthesiologists
4 (50), pp. 150-2
26. Pain related articles published in Thailand in the last 20 years. Paiboonworachat, S
Thienthong, S
Nimmaanrat, S
Supranee, NM
Wichai, I
Ploypetch, T
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (96), pp. 943-6

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Spinal versus epidural anesthesia for cesarean delivery in severe preeclampsia: A prospective randomized, multicenter study S Visalyaputra
O Rodanant
W Somboonviboon
K Tantivitayatan
S Thienthong
W Saengchote
2005 ANESTHESIA AND ANALGESIA
3.0 (101.0), pp. 862.0-868.0
92 0 0 0 0 0 92
2. Peridural methylprednisolone and wound infiltration with bupivacaine for postoperative pain control after posterior lumbar spine surgery - A randomized double-blinded placebo-controlled trial Kitti Jirarattanaphochai
Surachai Jung
Somboon Thienthong
Wimonrat Krisanaprakornkit
Chat Sumananont
2007 SPINE
6.0 (32.0), pp. 609.0-616.0
77 0 0 0 0 0 77
3. Cardiac Arrest After Spinal Anesthesia in Thailand: A Prospective Multicenter Registry of 40,271 Anesthetics Somrat Charuluxananan
Somboon Thienthong
Mali Rungreungvanich
Thavat Chanchayanon
Thitima Chinachoti
Oranuch Kyokong
Yodying Punjasawadwong
2008 ANESTHESIA AND ANALGESIA
5.0 (107.0), pp. 1735.0-1741.0
30 0 0 0 0 0 30
4. Effect of parecoxib on postoperative pain after lumbar spine surgery Kitti Jirarattanaphochai
Somboon Thienthong
Wimonrat Sriraj
Surachai Jung
Aksorn Pulnitiporn
Somkid Lertsinudom
Thanit Foocharoen
2008 SPINE
2.0 (33.0), pp. 132.0-139.0
55 0 0 0 0 0 55
5. Perioperative non-hypoxic bradycardia in pediatric patients: Thai anesthesia incident monitoring study (Thai AIMS) Naiyana Aroonpruksakul
Ruenreong Leelanukrom
Prasatnee Jantorn
Usa Charoensawan
Suwanee Suraseranivongse
Somboon Thienthong
2008 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (2.0), pp. 477.0-483.0
2 0 0 0 0 0 2
6. Children's Pain Assessment in Northeastern Thailand: Perspectives of Health Professionals Paula A. Forgeron
Darunee Jongudomkarn
Joan Evans
G. Allen Finley
Somboon Thienthong
Pulsuk Siripul
Srivieng Pairojkul
Wimonrat Sriraj
Kesanee Boonyawatanangkool
2009 QUALITATIVE HEALTH RESEARCH
1.0 (19.0), pp. 71.0-81.0
23 0 0 0 0 0 23

Title Authors Year Journal title
1. Pediatric ventilator Anesth. KKU model Sunchai Theerapongpakdee
Thepakorn Satitkarnmanee
Somboon Thienthong
1987 Srinagarind Medical Journal
(2 No 1), pp. 1-6
2. A comparison of Rectal to Intramuscular Administration of Midazolam for Premedication of Children. Deena Arayasatjapong
Somboon Thienthong
1990 Srinagarind Medical Journal
(5 No 4), pp. 239-246
3. Endotracheal Intubation for the Traumatized Patients Somboon Thienthong 1999 Srinagarind Medical Journal
(14 No 4), pp. 262-265
4. Accepting Minimal Hemoglobin Levels Reduced Allogenic Blood Transfusions Somboon Thienthong 2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 3), pp. 132-133
5. Anesthesia for Ambulatory Surgery Somboon Thienthong 2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 4), pp. 264-268
6. The Ability of Paramedics to Use the CombitubeTM Somboon Thienthong 2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 4), pp. 232-232
7. The Treatment of Patients with Moderate to Severe Pain in the Recovery Room Using the Pain Algorithm Radda Kamhom
Malinee Wongswadiwat
Wimonrat Krisanaprakornkit
Somboon Thienthong
Khochakorn Palachewa
Pikul Malarsai
2001 Srinagarind Medical Journal
(16 No 4), pp. 251-256
8. Intramuscular Injection of Opioids as demand (prn) : A Time to Reconsider Somboon Thienthong 2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 1), pp. 2-3
9. Survey of Postoperative Pain Management Orders at Srinagarind Hospital Malinee Wongswadiwat
Somboon Thienthong
Wimonrat Krisanaprakornkit
Sasiwimon Pongjanyakul
Worranut Taesiri
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 1), pp. 20-25
10. A prospective Pain Survey in the Second Postoperative Day after Total Abdomial Hysterectomy Ratana Rongtonggul
Wilaiwan Yoosuk
Piangjit Tharnprisan
Bhussaba Bungrathok
Somboon Thienthong
2005 Srinagarind Medical Journal
(20 No 4), pp. 215-221
11. An Evaluation of Pain Score Record Form as the Fifth Vital Sign for Postoperative Cares of Orthopedic Patients Somboon Thienthong
Panee Pongchapoa
Nongyao Reawsa
Sunantha ChangJam
Sagheemas Kaewkot
Krittinun Uraiwan
Wiroon Laupattarakasem
2005 Srinagarind Medical Journal
(20 No 2), pp. 80-85
12. A postoperative pain survey in the second day after cesarean section Suntaree Numjaitaharn
Piangjit Tharnprisan
Ratana Rongtonggul
Puangrat Chouwajaroen
Witoon Prasertcharoensuk
Somboon Thienthong
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 1), pp. 9-16
13. Pain Score Recording as the Fifth Vital Sign Experience at Orthopedic Surgical Wards, Srinagarind Hospital Panee Pongchapoa
Khochakron Palachewa
Sagheemas Kaewkot
Sunantha Panginda
Nongyao Reawsa
Somboon Thienthong
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 3), pp. 182-187
14. A Development of Pain Assessment and Pain Documentation as a Fifth Vital Sign in a University Hospital Somboon Thienthong
Malinee Wongswadiwat
Wimonrat Krisanaprakornkit
Panaratana Rattanasuwan Yimyam
Wattana Tantanatewin
Narong Khuntikeo
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 2), pp. 158-164
15. A Study of Research Publications Supporting System Funded by Faculty of Medicine Khon Kaen University Apaporn Tharasana
Somboon Thienthong
Supasilp Soontrapa
Sauwanun Bumrerraj
Amonrat Ratanasiri
Chusri Kuchaisit
Pyatat Tatsanavivat
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 2), pp. 174-181
16. Factors Influence the Effectiveness of Epidural Analgesia after Abdominal Surgery in the Post Anesthetic Care Unit Aumjit Sriboonrueng
Duenpen Horatanaruang
Daranee Prakrangamanant
Somboon Thienthong
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 2), pp. 200-206
17. A Survey of Routine to Research (R2R) and Research Utilization in Anesthesia Service Somboon Thienthong
Chaichana Sinkuakool
Pumpuang Kingsangwal
Tippawan Muknumporn
Maneerat Thananun
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 1), pp. 74-80
18. Pain Knowledge and Attitudes Towards Acute Pain Service (APS) of Healthcare Providers in Srinagarind Hospital Panaratana Ratanasuwan Yimyaem
Malinee Wongsawasdiwas
Wimonrat Sriraj
Wirada Chuechom
Maneerat Thananun
Prakit Chuechom
Suporn Kawsut
Somboon Thienthong
Sudjai Banthaothuk
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 1), pp. 26-37
19. Institutional Benchmarking: A Tool to Improve Quality of Acute Pain Service Malinee Wongswadiwat
Sahattaya Paiboonworachart
Wimonrat Sriraj
Ladda Wongpankamol
Suthannee Simajareuk
Somboon Thienthong
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 1), pp. 66-73
20. A survey of postoperative pain management in the elderly patients at Srinagarind Hospital Juthalak Suwantinprapha
Somboon Thienthong
Wimonrat Sriraj
Khochakron Palachewa
Viriya Thincheelong
Maneerat Thananun
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 1), pp. 30-35
21. The Effectiveness of Spinal Morphine Plus Intravenous Patient-Controlled Analgesia on Postoperative Pain Controlled at Srinagarind Hospital Malinee Wongswadiwat
Janjira Kuanratikul
Somboon Thienthong
Sasiwimol Ponjanyakul
Panaratana Ratanasuwan Yimyaem
Wimonrat Sriraj
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 3), pp. 190-196
22. Factors Related to Anesthetic Equipment Loss at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Wilawan Somdee
Akkharawat Sinkueakunkit
Penvisa Naewthong
Kochakorn Palacheewa
Pumpuang Kingsangwal
Somboon thienthong
Tippawan Muknumporn
2010 Srinagarind Medical Journal
(25 No 2), pp. 125-130
23. Internship Doctors’ Knowledge and Attitudes Toward Pain Management in Cancer Patients at General Hospitals in Northeast Thailand Panaratana Ratanasuwan Yimyaem
Thitinat Tassakhon
Wimonrat Sriraj
Malinee Wongswadiwat
Sasiwimon Pongjanyakul
Raruen Sankhot
Akkharawat Sinkueakunkit
Somboon Thienthong
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 3), pp. 279-287
24. The Third Year Anesthesiology Residents' Knowledge Regarding Pediatric Postoperative Pain Management Jirawadee Seehanoo
Somboon Thienthong
Wimonrat Sriraj
Suwannee Suraseranivongse
Allen Finley
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 231-233
25. Organizational commitment and related factors among employees at Faculty of Medicine, Khon Kaen University Piyathida Kuhirunyaratn
Prisana Jaiboon
Prasert Prasomruk
Prasit Chiangnangarm
Somboon Thienthong
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 537-544
26. First Year Residents' Knowledge and Practice about Postoperative Pain Management Nattaporn Srisukhumchai
Somboon Thienthong
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 76
27. Quality Assessment of Chronic Pain Management in Srinagarind hospital Panaratana Ratanasuwan
Wimonrat Sriraj
Malinee Wongsawasdiwat
Fa-ngam Charoenpol
Suthannee Simajareuk
Sasiwimol Pongjanyakul
Somboon Thienthong
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 2), pp. 151-158
28. First Year Residents' Knowledge and Practice Related to Postoperative Pain Management Nattaporn Srisukhumchai
Somboon Thienthong
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 2), pp. 145-150
29. A Survey of the Routine to Research and Research Utilization in Nursing Division Srinagarind Hospital Pornnipa Harnlakorn
Ubol Juangpanich
Siriporn Mongkolthawolchai
Ubolrattna Toimamuang
Somboon Thienthong
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 4), pp. 218-223

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.016118764877319336