Loading
รศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

รศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11539835000: H-INDEX 9
55392832800: H-INDEX 1

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Improving health consciousness and life skills in young people through peer-leadership in Thailand. Teerachote, C
Kessomboon, P
Rattanasiri, A
Koju, R
0
2. ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องในการทำร้ายตนเอง ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
รุจิดา ศิริวัฒนา
0
3. Evaluation of the 5th Year Medical students’ Observtion Project of Basic Health Care, the Role of Community Health Officers, and the Rural Development of Local Philosophers, 1991. Narumon Sinsupan
Chalor Intarakhao
Pattapong Kessomboon
Kamonsin Chata
Pisit Jodking
1992
4. Evaluation of the Apprenticeship Project for the 4th year Medical Students at the Community Hospitals administered by the KKU Medical school Alumni. Narumon Sinsupan
Chalor Intarakhao
Kamonsin Chata
Pattapong Kessomboon
Pisit Jodking
1994
5. Cost Analysis of Renal Calculi Case Detection using Ultrasonography as Screening method Pattapong Kessomboon
Nusaraporn Kessomboon
Amorn Premgamone
1996
6. Cardiovascular risk factor levels in urban and rural Thailand - The International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia (InterASIA) XF Duan
GY Huang
YF Ma
FJL Yu
GXYN Chen
HBLG Wang
JSCL Yao
JLLH Xu
QHP Wang
SDFQ Chen
SXJJ Mo
SCXP Wu
S Cheepudomwit
P Loelekla
P Srithara
P Sariyaporn
P Pongchoke
S Jaiyavat
C Nantawan
V Kasikoson
S Thamthitiwat
P Siviroj
J Suwanteerangkul
P Tasanavivat
P Kessomboon
S Horas
V Chongsuvivatwong
T Yipintsoi
N Apakupakul
W Jirathamopas
W Jintapakorn
V Kosulwat
A Boonpraderm
A Wongchanapai
C Wanijjakul
L Bazzano
J Chen
P Muntner
K Reynolds
N Chappman
S Colman
M Woodward
J He
P Whelton
D Glasser
DF Gu
S MacMahon
B Neal
R Patni
R Reynolds
P Suriyawongpaisal
XG Wu
X Xin
XH Zhang
2003
7. Development of health impact assessment in Thailand: recent experiences and challenges W Phoolcharoen
D Sukkumnoed
P Kessomboon
2003
8. International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results Gu, D.
Reynolds, R.F.
MacMahon, S.W.
Zhang, X.
Liu, J.
Lan, Y.
Wu, X.
Yang, X.
Li, M.
Yan, L.
Thamthitiwat, S.
Tasanavivat, P.
Kessomboon, P.
Kosulwat, V.
2004
9. Detecting adverse events in Thai hospitals using medical record reviews: agreement among reviewers. Kessomboon, P.
Panarunothai, S.
Wongkanaratanakul, P.
2005
10. Communication Skills for Medical Consultation Pattapong Kessomboon
Narumon Sinsupan
Amornrat Rattanasiri
Watana Ditsatapornjaroen
Pyathida Kuhirunyaratn
Saowanan Bumreourach
2008
11. Depression and Cognitive Impairment among the Community Dwelling Elderly in a Community of Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive Study. Guolong Liang
Suwanna Arunpongpaisal
Pattapong Kessomboon
Somdej Pinitsoontorn
Piyathida Kuhirunyaratn
2009
12. DIETARY ASSESSMENT IN THE NATIONAL HEALTH EXAMINATION SURVEY IV, THAILAND 2008-9 Wichai Aekplakorn
Warapone Satheannoppakao
Suwat Chariyalertsak
Rassamee Sangthong
Panwadee Putwatana
Surasak Taneepanichskul
Pattapong Kessomboon
Yawarat Porapakkham
2009
13. Study of Weight Excess of Year 1–4 Students’ School Bag at Khon Kaen University Primary Demonstration School Watchara Ruttanaseeha
Arsarn Sahunin
Panida Supad
Padcha Chuasathuchon
Raweewan Thanetphonkul
Renuka Techabunyarat
Ekkapong Parima
Pattapong Kessomboon
Narumon Sinsupan
2009
14. Health behaviors in the development and maintenance process of homosexual identity. Patthum, T.
Kessomboon, P.
Sinsuphan, N.
Ratanasiri, A.
2010
15. Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2011
16. Comparison of biodiversity index in pesticide treated and untreated rice field in Northeast of Thailand Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
2011
17. Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults: The Thai national health examination survey IV, 2009 Aekplakorn, W
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Sangthong, R
Inthawong, R
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
,
2011
18. The Prevalence of Hyperuricemia and Associated Factors in the Rural Community, Khon Kaen Province. Amorn Premgamone
Thanaput Ditsatapornjaroen
Bangornsri Jindawong
Napaporn Krusun
Pattapong Kessomboon
2011
19. Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: results from the fourth National Health Examination Survey 2009. Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Sangthong, R.
Inthawong, R.
Taneepanichskul, S.
2011
20. Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai National Health Examination Survey III-IV Aekplakorn, W
Sangthong, R
Kessomboon, P
Putwatana, P
Inthawong, R
Taneepanichskul, S
Sritara, P
Sangwatanaroj, S
Chariyalertsak, S
,
2012
21. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance. Bumrerraj, S.
Kessomboon, P.
Thinkhamrop, B.
2012
22. From health situation to health education and health service reforms for Thai society. Panthongviriyakul, C.
Kessomboon, P.
Sutra, S.
2012
23. Health behaviors among short- and long- term ex-smokers: results from the Thai National Health Examination Survey IV, 2009. Rassamee Sangthong
Wit Wichaidit
Edward McNeil
Virasakdi Chongsuvivatwong
Suwat Chariyalertsak
Pattapong Kessomboon
Surasak Taneepanichskul
Panwadee Putwatana
Wichai Aekplakorn
2012
24. Improving health consciousness and life skills in young people through peer-leadership in Thailand Teerachote, C.
Kessomboon, P.
Rattanasiri, A.
Koju, R.
2013
25. PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH ANEMIA IN THAI ELDERLY P. Putwatana
W. Aekplakorn
S. Chariyalertsak
P. Kessomboon
R. Sangthong
R. Inthawong
S. Taneepanichskul
2013
26. Sodium intake and socio-demographic determinants of the non-compliance with daily sodium intake recommendations: Thai NHES IV. Satheannoppakao, W
Kasemsup, R
Inthawong, R
Chariyalertsak, S
Sangthong, R
Taneepanichskul, S
Putwatana, P
Kessomboon, P
Aekplakorn, W
2013
27. The Awareness about the Impact on Public Health Resulting from Thailand Moving Towards ASEAN Community of Fourth to Sixth Year Medical Students in a Hospital in Khon Kaen Kritsiri Cheerasiri
Kuanchanok Duanyai
Chaiyo Manokhoon
Thitiporn Wannasri
Srongpaun Trakulkajornsak
Tasanun Nitipreecha
Pattapong Kessomboon
Piyathida Kuhirunyaratn
2013
28. Attitudes and Performances regarding Communication Skills among Sixth Year Medical Students Jiratha Budkaew
Pattapong Kessomboon
2014
29. Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: data from the Fourth National Health Examination Survey. Correction Srithanaviboonchai, K.
Moongtui, W.
Sangthong, R.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
Inthawong, R.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2014
30. Difference of Hearing Threshold Measured by Hearing TestTM Application on Smartphone in Comparison to Conventional Audiometer Surasak Chanachai
Kaewalin Thongsawangjang
Jirarot Wongwijitsook
Tritraporn Sawantranon
Patinya Yutchawit
Yotdanai Namuangchan
Rattanaporn Sirirattanakul
Pattapong Kessomboon
Sirintip Boonjaraspinyo
Panida Thanawirat
Kwanchanok Yimtae
2014
31. Prevalence and trends of obesity and association with socioeconomic status in Thai adults: National health examination surveys, 1991-2009 Aekplakorn, W
Inthawong, R
Kessomboon, P
Sangthong, R
Chariyalertsak, S
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
2014
32. Prevalence of Dyslipidemia and Management in the Thai Population, National Health Examination Survey IV, 2009. Aekplakorn, W
Taneepanichskul, S
Kessomboon, P
Chongsuvivatwong, V
Putwatana, P
Sritara, P
Sangwatanaroj, S
Chariyalertsak, S
2014
33. Religious affiliation and disparities in risk of non-communicable diseases and health behaviours: Findings from the fourth Thai National Health Examination Survey Wichaidit, W
Sangthong, R
Chongsuvivatwong, V
McNeil, E
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Taneepanichskul, S
Putwatana, P
Aekplakorn, W
,
2014
34. Tyes of Spontaneous Passing Stones in Rural Community, Khon Kaen,Thailand. Thannapat Ditsataporncharoen
Amorn Premgamone
Pattapong Kessomboon
Suntorn Suwantrai
2014
35. Community-Based Health Education and Communication Model Development for Opisthorchiasis Prevention in a High Risk Area, Khon Kaen Province, Thailand. Promthet, P
Kessomboon, P
Promthet, S
2015
36. Dietary Pattern and Metabolic Syndrome in Thai Adults Aekplakorn, W
Satheannoppakao, W
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
Kessomboon, P
Chongsuvivatwong, V
Chariyalertsak, S
2015
37. Energy and Macronutrient Intakes and Food Sources in Preschool Children: Thai NHES IV. Kasemsup, R.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Sangthong, R.
Aekplakorn, W.
2015
38. The Development of a Readiness Scale for Changing Farmers' Behaviors of Using Pesticides. Wichai, D.
Kessomboon, P.
2015
39. Prevalence of Chronic Kidney Disease in Type 2 Diabetes Patient that Registered in 2 Community Hospitals in Khon Kaen Dueanchonnee Sribenjalux
Natcha Nitiwatthana
Nutchanok Khampitak
Papangkorn Meekaew
Lukkaet Laoprapaipan
Athiwat Songsiriphan
Kanjana Khaejawat
Chularat Noinonthong
Pattapong Kessomboon
Amorn Premgamone
2016
40. Ratio of Groggery Which Use Each Type Cooking Oil and Knowledge of Each Type of Oil in Manager of Welfare KKU Canteens and Medicine KKU Canteen Nathakij Sornchai
Chowditchapong Pongnaruechit
Phatcha Tontapanit
Pawika Suprannon
Pattapong Kessomboon
Prompisit Jodking
2016
41. Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the Community Health Assessment ProgramPhilippines Guenter, D
Angeles, R
Kaczorowski, J
Agarwal, G
Cristobal, FL
Arciaga, R
Smith, JF
Kessomboon, P
Jarraya, F
Agbulos, R
Arnuco, FD
Barrera, J
Dimitry, S
Gregorio, E
Halili, S
Jalani, NT
Kessomboon, N
Ladeza, M
Dolovich, L
2017
42. Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the “Community Health Assessment Program—Philippines” Kessomboon, P.
Kessomboon, N.
2017
43. Motivational interviewing by general practitioners for Type 2 diabetes patients: a systematic review Thepwongsa, I
Muthukumar, R
Kessomboon, P
2017
44. Stigmatizing attitudes toward people living with HIV among general adult Thai population: Results from the 5th Thai National Health Examination Survey (NHES) Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
2017
45. Stigmatizing attitudes toward people living with HIV among general adult Thai population: Results from the 5th Thai National Health Examination Survey (NHES) Srithanaviboonchai, K
Chariyalertsak, S
Nontarak, J
Assanangkornchai, S
Kessomboon, P
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
Aekplakorn, W
2017
46. Evaluation of a locally-developed zero waste management curriculum for primary school pupils in khonkaen municipality schools, KhonKaen province, Thailand Kessomboon, P. 2018
47. Prevalence of Diabetes and Relationship with Socioeconomic Status in the Thai Population: National Health Examination Survey, 2004-2014. Wichai Aekplakorn
Suwat Chariyalertsak
Pattapong Kessomboon
Savitree Assanangkornchai
Surasak Taneepanichskul
Panwadee Putwatana
2018
48. Prevalence of diabetes and relationship with socioeconomic status in the Thai population: National health examination survey, 2004?2014 Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
2018
49. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand. Muthukumar, R
Suttiprapa, S
Mairiang, E
Kessomboon, P
Laha, T
Smith, JF
Sripa, B
2019
50. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand Muthukumar,
Suttiprapa, S.
Mairiang, E.
Kessomboon, P.
Laha, T.
Smith, J.F.
2020
51. Universal coverage but unmet need: National and regional estimates of attrition across the diabetes care continuum in Thailand. Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
2020
Count 26 24 16 14

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia: Design, rationale, and preliminary results Gu, D.
Reynolds, R.F.
MacMahon, S.W.
Zhang, X.
Liu, J.
Lan, Y.
Wu, X.
Yang, X.
Li, M.
Yan, L.
Thamthitiwat, S.
Tasanavivat, P.
Kessomboon, P.
Kosulwat, V.
2004 Ethnicity and Disease
2 (14), pp. 260-268
2. Detecting adverse events in Thai hospitals using medical record reviews: Agreement among reviewers Kessomboon, P.
Panarunothai, S.
Wongkanaratanakul, P.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (88), pp. 1412-1418
3. Health behaviors in the development and maintenance process of homosexual identity Patthum, T.
Kessomboon, P.
Sinsuphan, N.
Ratanasiri, A.
2010 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL 3 (93), pp. S6-S11
4. Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2011 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
2 (10), pp. 181-196
5. Comparison of biodiversity index in pesticide treated and untreated rice field in Northeast of Thailand Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
2011 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1 (10), pp. 71-79
6. Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults: The Thai national health examination survey IV, 2009 Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Sangthong, R.
Inthawong, R.
Taneepanichskul, S.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
P, K.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2011 Diabetes Care
9 (34), pp. 1980-1985
7. Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: Results from the fourth National Health Examination Survey 2009 Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Sangthong, R.
Inthawong, R.
Taneepanichskul, S.
2011 BMC Public Health
(11), pp.
8. Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai National Health Examination Survey III-IV Aekplakorn, W.
Sangthong, R.
Kessomboon, P.
Inthawong, R.
Taneepanichskul, S.
2012 Journal of Hypertension
9 (30), pp. 1734-1742
9. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance Bumrerraj, S.
Kessomboon, P.
Thinkhamrop, B.
2012 Primary Care Diabetes
3 (6), pp. 207-211
10. From health situation to health education and health service reforms for Thai society. Panthongviriyakul, C.
Kessomboon, P.
Sutra, S.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S282-291
11. Health behaviors among short- and long- term ex-smokers: Results from the Thai National Health Examination Survey IV, 2009 Sangthong, R.
McNeil, E.B.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
2012 Preventive Medicine
1 (55), pp. 56-60
12. Improving health consciousness and life skills in young people through peer-leadership in Thailand Teerachote, C.
Kessomboon, P.
Rattanasiri, A.
Koju, R.
2013 Kathmandu University Medical Journal
41 (11), pp. 41-44
13. Sodium intake and socio-demographic determinants of the non-compliance with daily sodium intake recommendations: Thai NHES IV. Kasemsup, R.
Inthawong, R.
Sangthong, R.
Taneepanichskul, S.
Kessomboon, P.
Aekplakorn, W.
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(96 Suppl 5), pp. S161-170
14. Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: Data from the fourth national health examination survey Correction Srithanaviboonchai, K.
Moongtui, W.
Sangthong, R.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
Inthawong, R.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (97), pp. 225-231
15. Prevalence and trends of obesity and association with socioeconomic status in Thai adults: National health examination surveys, 1991-2009 Aekplakorn, W.
Inthawong, R.
Kessomboon, P.
Sangthong, R.
Taneepanichskul, S.
2014 Journal of Obesity
(2014), pp.
16. Religious affiliation and disparities in risk of non-communicable diseases and health behaviours: Findings from the fourth Thai National Health Examination Survey Sangthong, R.
McNeil, E.B.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
2014 Global Public Health
4 (9), pp. 426-435
17. Dietary Pattern and Metabolic Syndrome in Thai Adults Aekplakorn, W.
Taneepanichskul, S.
Kessomboon, P.
2015 Journal of Nutrition and Metabolism
(2015), pp.
18. Energy and macronutrient intakes and food sources in preschool children: Thai NHES IV Kasemsup, R.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Sangthong, R.
Aekplakorn, W.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (98), pp. 957-967
19. The development of a readiness scale for changing farmers’ behaviors of using pesticides Wichai, D.
Kessomboon, P.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
(98), pp. S48-S55
20. Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the “Community Health Assessment Program—Philippines” Kessomboon, P.
Kessomboon, N.
2017 Journal of Clinical Hypertension
9 (19), pp. 899-903
21. Motivational interviewing by general practitioners for Type 2 diabetes patients: A systematic review Thepwongsa, I.
Kessomboon, P.
2017 Family Practice
4 (34), pp. 376-383
22. Stigmatizing attitudes toward people living with HIV among general adult Thai population: Results from the 5<sup>th</sup> Thai National Health Examination Survey (NHES) Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
2017 PLoS ONE
11 (12), pp.
23. Evaluation of a locally-developed zero waste management curriculum for primary school pupils in khonkaen municipality schools, KhonKaen province, Thailand Kessomboon, P. 2018 EnvironmentAsia
2 (11), pp. 118-127
24. Prevalence of diabetes and relationship with socioeconomic status in the Thai population: National health examination survey, 2004?2014 Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
2018 Journal of Diabetes Research
(2018), pp.
25. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand Muthukumar,
Suttiprapa, S.
Mairiang, E.
Kessomboon, P.
Laha, T.
Smith, J.F.
2020 Parasitology International
(75), pp.
26. Universal coverage but unmet need: National and regional estimates of attrition across the diabetes care continuum in Thailand Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
2020 PLoS ONE
1 (15), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Detecting adverse events in Thai hospitals using medical record reviews: agreement among reviewers. Kessomboon, P
Panarunothai, S
Wongkanaratanakul, P
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (88), pp. 1412-8
2. Health behaviors in the development and maintenance process of homosexual identity. Patthum, T
Kessomboon, P
Sinsuphan, N
Ratanasiri, A
2010 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(93), pp. S6-11
3. Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: results from the fourth National Health Examination Survey 2009. Aekplakorn, W
Kessomboon, P
Sangthong, R
Chariyalertsak, S
Putwatana, P
Inthawong, R
Nitiyanant, W
Taneepanichskul, S
,
2011 BMC public health
(11), pp. 854
4. Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults: the Thai National Health Examination Survey IV, 2009. Aekplakorn, W
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Sangthong, R
Inthawong, R
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
,
2011 Diabetes care
9 (34), pp. 1980-5
5. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance. Bumrerraj, S
Kaczorowski, J
Kessomboon, P
Thinkhamrop, B
Rattarasarn, C
2012 Primary care diabetes
3 (6), pp. 207-11
6. Health behaviors among short- and long- term ex-smokers: results from the Thai National Health Examination Survey IV, 2009. Sangthong, R
Wichaidit, W
McNeil, E
Chongsuvivatwong, V
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Taneepanichskul, S
Putwatana, P
Aekplakorn, W
,
2012 Preventive medicine
1 (55), pp. 56-60
7. Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai National Health Examination Survey III-IV. Aekplakorn, W
Sangthong, R
Kessomboon, P
Putwatana, P
Inthawong, R
Taneepanichskul, S
Sritara, P
Sangwatanaroj, S
Chariyalertsak, S
,
2012 Journal of hypertension
9 (30), pp. 1734-42
8. From health situation to health education and health service reforms for Thai society. Panthongviriyakul, C
Kessomboon, P
Sutra, S
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S282-91
9. Sodium intake and socio-demographic determinants of the non-compliance with daily sodium intake recommendations: Thai NHES IV. Satheannoppakao, W
Kasemsup, R
Inthawong, R
Chariyalertsak, S
Sangthong, R
Taneepanichskul, S
Putwatana, P
Kessomboon, P
Aekplakorn, W
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(96), pp. S161-70
10. Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: data from the Fourth National Health Examination Survey. Srithanaviboonchai, K
Moongtui, W
Panpanich, R
Suwanteerangkul, J
Chariyalertsak, S
Sangthong, R
Kessomboon, P
Putwatana, P
Nontarak, J
Aekplakorn, W
,
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (97), pp. 225-31
11. Religious affiliation and disparities in risk of non-communicable diseases and health behaviours: findings from the fourth Thai National Health Examination Survey. Wichaidit, W
Sangthong, R
Chongsuvivatwong, V
McNeil, E
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Taneepanichskul, S
Putwatana, P
Aekplakorn, W
,
2014 Global public health
4 (9), pp. 426-35
12. Prevalence of Dyslipidemia and Management in the Thai Population, National Health Examination Survey IV, 2009. Aekplakorn, W
Taneepanichskul, S
Kessomboon, P
Chongsuvivatwong, V
Putwatana, P
Sritara, P
Sangwatanaroj, S
Chariyalertsak, S
2014 Journal of lipids
(2014), pp. 249584
13. Prevalence and trends of obesity and association with socioeconomic status in Thai adults: National Health Examination Surveys, 1991-2009. Aekplakorn, W
Inthawong, R
Kessomboon, P
Sangthong, R
Chariyalertsak, S
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
2014 Journal of obesity
(2014), pp. 410259
14. The Development of a Readiness Scale for Changing Farmers' Behaviors of Using Pesticides. Wichai, D
Kessomboon, P
Smith, JF
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(98), pp. S48-55
15. Community-Based Health Education and Communication Model Development for Opisthorchiasis Prevention in a High Risk Area, Khon Kaen Province, Thailand. Promthet, P
Kessomboon, P
Promthet, S
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
17 (16), pp. 7789-94
16. Energy and Macronutrient Intakes and Food Sources in Preschool Children: Thai NHES IV. Satheannoppakao, W
Kasemsup, R
Nontarak, J
Kessomboon, P
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
Sangthong, R
Chariyalertsak, S
Aekplakorn, W
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (98), pp. 957-67
17. Dietary pattern and metabolic syndrome in thai adults. Aekplakorn, W
Satheannoppakao, W
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
Kessomboon, P
Chongsuvivatwong, V
Chariyalertsak, S
2015 Journal of nutrition and metabolism
(2015), pp. 468759
18. Stigmatizing attitudes toward people living with HIV among general adult Thai population: Results from the 5th Thai National Health Examination Survey (NHES). Srithanaviboonchai, K
Chariyalertsak, S
Nontarak, J
Assanangkornchai, S
Kessomboon, P
Putwatana, P
Taneepanichskul, S
Aekplakorn, W
2017 PloS one
11 (12), pp. e0187231
19. Motivational interviewing by general practitioners for Type 2 diabetes patients: a systematic review. Thepwongsa, I
Muthukumar, R
Kessomboon, P
2017 Family practice
4 (34), pp. 376-383
20. Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the "Community Health Assessment Program-Philippines". Guenter, D
Angeles, R
Kaczorowski, J
Agarwal, G
Cristobal, FL
Arciaga, R
Smith, JF
Kessomboon, P
Jarraya, F
Agbulos, R
Arnuco, FD
Barrera, J
Dimitry, S
Gregorio, E
Halili, S
Jalani, NT
Kessomboon, N
Ladeza, M
Dolovich, L
2017 Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.)
9 (19), pp. 899-903
21. Prevalence of Diabetes and Relationship with Socioeconomic Status in the Thai Population: National Health Examination Survey, 2004-2014. Aekplakorn, W
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Assanangkornchai, S
Taneepanichskul, S
Putwatana, P
2018 Journal of diabetes research
(2018), pp. 1654530
22. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand. Muthukumar, R
Suttiprapa, S
Mairiang, E
Kessomboon, P
Laha, T
Smith, JF
Sripa, B
2019 Parasitology international
(), pp. 102000
23. Universal coverage but unmet need: National and regional estimates of attrition across the diabetes care continuum in Thailand. Yan, LD
Hanvoravongchai, P
Aekplakorn, W
Chariyalertsak, S
Kessomboon, P
Assanangkornchai, S
Taneepanichskul, S
Neelapaichit, N
Stokes, AC
2020 PloS one
1 (15), pp. e0226286
24. Improving health consciousness and life skills in young people through peer-leadership in Thailand. Teerachote, C
Kessomboon, P
Rattanasiri, A
Koju, R
Kathmandu University medical journal (KUMJ)
41 (11), pp. 41-4

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Cardiovascular risk factor levels in urban and rural Thailand - The International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia (InterASIA) XF Duan
GY Huang
YF Ma
FJL Yu
GXYN Chen
HBLG Wang
JSCL Yao
JLLH Xu
QHP Wang
SDFQ Chen
SXJJ Mo
SCXP Wu
S Cheepudomwit
P Loelekla
P Srithara
P Sariyaporn
P Pongchoke
S Jaiyavat
C Nantawan
V Kasikoson
S Thamthitiwat
P Siviroj
J Suwanteerangkul
P Tasanavivat
P Kessomboon
S Horas
V Chongsuvivatwong
T Yipintsoi
N Apakupakul
W Jirathamopas
W Jintapakorn
V Kosulwat
A Boonpraderm
A Wongchanapai
C Wanijjakul
L Bazzano
J Chen
P Muntner
K Reynolds
N Chappman
S Colman
M Woodward
J He
P Whelton
D Glasser
DF Gu
S MacMahon
B Neal
R Patni
R Reynolds
P Suriyawongpaisal
XG Wu
X Xin
XH Zhang
2003 EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & REHABILITATION
4.0 (10.0), pp. 249.0-257.0
68 0 0 0 0 0 68
2. Development of health impact assessment in Thailand: recent experiences and challenges W Phoolcharoen
D Sukkumnoed
P Kessomboon
2003 BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
6.0 (81.0), pp. 465.0-467.0
41 0 0 0 0 0 41
3. DIETARY ASSESSMENT IN THE NATIONAL HEALTH EXAMINATION SURVEY IV, THAILAND 2008-9 Wichai Aekplakorn
Warapone Satheannoppakao
Suwat Chariyalertsak
Rassamee Sangthong
Panwadee Putwatana
Surasak Taneepanichskul
Pattapong Kessomboon
Yawarat Porapakkham
2009 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(55.0), pp. 609.0-609.0
0 0 0 0 0 0 0
4. Prevalence and Management of Diabetes and Metabolic Risk Factors in Thai Adults The Thai National Health Examination Survey IV, 2009 Wichai Aekplakorn
Suwat Chariyalertsak
Pattapong Kessomboon
Rassamee Sangthong
Rungkarn Inthawong
Panwadee Putwatana
Surasak Taneepanichskul
2011 DIABETES CARE
9.0 (34.0), pp. 1980.0-1985.0
85 0 0 0 0 0 85
5. Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: results from the fourth National Health Examination Survey 2009 Wichai Aekplakorn
Pattapong Kessomboon
Rassamee Sangthong
Suwat Chariyalertsak
Panwadee Putwatana
Rungkarn Inthawong
Wannee Nitiyanant
Surasak Taneepanichskul
2011 BMC PUBLIC HEALTH
(11.0), pp.
51 0 0 0 0 0 51
6. Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai National Health Examination Survey III-IV Wichai Aekplakorn
Rassamee Sangthong
Pattapong Kessomboon
Panwadee Putwatana
Rungkarn Inthawong
Surasak Taneepanichskul
Piyamitr Sritara
Somkiat Sangwatanaroj
Suwat Chariyalertsak
2012 JOURNAL OF HYPERTENSION
9.0 (30.0), pp. 1734.0-1742.0
41 0 0 0 0 0 41
7. Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance Sauwanan Bumrerraj
Janusz Kaczorowski
Pattapong Kessomboon
Bandit Thinkhamrop
Chatchalit Rattarasarn
2012 PRIMARY CARE DIABETES
3.0 (6.0), pp. 207.0-211.0
2 0 0 0 0 0 2
8. Health behaviors among short- and long-term ex-smokers: Results from the Thai National Health Examination Survey. IV, 2009 Rassamee Sangthong
Wit Wichaidit
Edward McNeil
Virasakdi Chongsuvivatwong
Suwat Chariyalertsak
Pattapong Kessomboon
Surasak Taneepanichskul
Panwadee Putwatana
Wichai Aekplakorn
2012 PREVENTIVE MEDICINE
1.0 (55.0), pp. 56.0-60.0
6 0 0 0 0 0 6
9. PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH ANEMIA IN THAI ELDERLY P. Putwatana
W. Aekplakorn
S. Chariyalertsak
P. Kessomboon
R. Sangthong
R. Inthawong
S. Taneepanichskul
2013 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(63.0), pp. 873.0-873.0
0 0 0 0 0 0 0
10. Religious affiliation and disparities in risk of non-communicable diseases and health behaviours: Findings from the fourth Thai National Health Examination Survey Wit Wichaidit
Rassamee Sangthong
Virasakdi Chongsuvivatwong
Edward McNeil
Suwat Chariyalertsak
Pattapong Kessomboon
Surasak Taneepanichskul
Panwadee Putwatana
Wichai Aekplakorn
2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH
4.0 (9.0), pp. 426.0-435.0
4 0 0 0 0 0 4
11. Dietary Pattern and Metabolic Syndrome in Thai Adults W. Aekplakorn
W. Satheannoppakao
P. Putwatana
S. Taneepanichskul
P. Kessomboon
V. Chongsuvivatwong
S. Chariyalertsak
2015 JOURNAL OF NUTRITION AND METABOLISM
(), pp.
47 0 0 0 0 0 47
12. Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the Community Health Assessment ProgramPhilippines Dale Guenter
Ricardo Angeles
Janusz Kaczorowski
Gina Agarwal
Fortunato L. Cristobal
Rosemarie Arciaga
John F. Smith
Pattapong Kessomboon
Faical Jarraya
Rodelin Agbulos
Floro Dave Arnuco
Jerome Barrera
Susan Dimitry
Elgie Gregorio
Servando Halili
Norvie T. Jalani
Nusaraporn Kessomboon
Maita Ladeza
Lisa Dolovich
2017 JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION
9.0 (19.0), pp. 899.0-903.0
4 0 0 0 0 0 4
13. Motivational interviewing by general practitioners for Type 2 diabetes patients: a systematic review Isaraporn Thepwongsa
Radhakrishnan Muthukumar
Pattapong Kessomboon
2017 FAMILY PRACTICE
4.0 (34.0), pp. 376.0-383.0
9 0 0 0 0 0 9
14. Stigmatizing attitudes toward people living with HIV among general adult Thai population: Results from the 5th Thai National Health Examination Survey (NHES) Kriengkrai Srithanaviboonchai
Suwat Chariyalertsak
Jiraluck Nontarak
Sawitri Assanangkornchai
Pattapong Kessomboon
Panwadee Putwatana
Surasak Taneepanichskul
Wichai Aekplakorn
2017 PLOS ONE
11.0 (12.0), pp.
7 0 0 0 0 0 7
15. Prevalence of Diabetes and Relationship with Socioeconomic Status in the Thai Population: National Health Examination Survey, 2004-2014 Wichai Aekplakorn
Suwat Chariyalertsak
Pattapong Kessomboon
Savitree Assanangkornchai
Surasak Taneepanichskul
Panwadee Putwatana
2018 JOURNAL OF DIABETES RESEARCH
(), pp.
9 0 0 0 0 0 9
16. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand Radhakrishnan Muthukumar
Sutas Suttiprapa
Eimorn Mairiang
Pattapong Kessomboon
Thewarach Laha
John F. Smith
Banchob Sripa
2020 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
(75.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Evaluation of the 5th Year Medical students’ Observtion Project of Basic Health Care, the Role of Community Health Officers, and the Rural Development of Local Philosophers, 1991. Narumon Sinsupan
Chalor Intarakhao
Pattapong Kessomboon
Kamonsin Chata
Pisit Jodking
1992 Srinagarind Medical Journal
(7 No 4), pp. 175-192
2. Evaluation of the Apprenticeship Project for the 4th year Medical Students at the Community Hospitals administered by the KKU Medical school Alumni. Narumon Sinsupan
Chalor Intarakhao
Kamonsin Chata
Pattapong Kessomboon
Pisit Jodking
1994 Srinagarind Medical Journal
(9 No 1), pp. 27-34
3. Cost Analysis of Renal Calculi Case Detection using Ultrasonography as Screening method Pattapong Kessomboon
Nusaraporn Kessomboon
Amorn Premgamone
1996 Srinagarind Medical Journal
(11 No 3), pp. 139-150
4. Communication Skills for Medical Consultation Pattapong Kessomboon
Narumon Sinsupan
Amornrat Rattanasiri
Watana Ditsatapornjaroen
Pyathida Kuhirunyaratn
Saowanan Bumreourach
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 3), pp. 250-257
5. Study of Weight Excess of Year 1–4 Students’ School Bag at Khon Kaen University Primary Demonstration School Watchara Ruttanaseeha
Arsarn Sahunin
Panida Supad
Padcha Chuasathuchon
Raweewan Thanetphonkul
Renuka Techabunyarat
Ekkapong Parima
Pattapong Kessomboon
Narumon Sinsupan
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 1), pp. 2-8
6. Depression and Cognitive Impairment among the Community Dwelling Elderly in a Community of Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive Study. Guolong Liang
Suwanna Arunpongpaisal
Pattapong Kessomboon
Somdej Pinitsoontorn
Piyathida Kuhirunyaratn
2009 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(54 No 4), pp. 357-366
7. The Prevalence of Hyperuricemia and Associated Factors in the Rural Community, Khon Kaen Province. Amorn Premgamone
Thanaput Ditsatapornjaroen
Bangornsri Jindawong
Napaporn Krusun
Pattapong Kessomboon
2011 Srinagarind Medical Journal
(26 No 1), pp. 41-47
8. The Awareness about the Impact on Public Health Resulting from Thailand Moving Towards ASEAN Community of Fourth to Sixth Year Medical Students in a Hospital in Khon Kaen Kritsiri Cheerasiri
Kuanchanok Duanyai
Chaiyo Manokhoon
Thitiporn Wannasri
Srongpaun Trakulkajornsak
Tasanun Nitipreecha
Pattapong Kessomboon
Piyathida Kuhirunyaratn
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 187
9. Tyes of Spontaneous Passing Stones in Rural Community, Khon Kaen,Thailand. Thannapat Ditsataporncharoen
Amorn Premgamone
Pattapong Kessomboon
Suntorn Suwantrai
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 1), pp. 50-55
10. Attitudes and Performances regarding Communication Skills among Sixth Year Medical Students Jiratha Budkaew
Pattapong Kessomboon
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 2), pp. 164-172
11. Difference of Hearing Threshold Measured by Hearing TestTM Application on Smartphone in Comparison to Conventional Audiometer Surasak Chanachai
Kaewalin Thongsawangjang
Jirarot Wongwijitsook
Tritraporn Sawantranon
Patinya Yutchawit
Yotdanai Namuangchan
Rattanaporn Sirirattanakul
Pattapong Kessomboon
Sirintip Boonjaraspinyo
Panida Thanawirat
Kwanchanok Yimtae
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 93
12. Prevalence of Chronic Kidney Disease in Type 2 Diabetes Patient that Registered in 2 Community Hospitals in Khon Kaen Dueanchonnee Sribenjalux
Natcha Nitiwatthana
Nutchanok Khampitak
Papangkorn Meekaew
Lukkaet Laoprapaipan
Athiwat Songsiriphan
Kanjana Khaejawat
Chularat Noinonthong
Pattapong Kessomboon
Amorn Premgamone
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 71
13. Ratio of Groggery Which Use Each Type Cooking Oil and Knowledge of Each Type of Oil in Manager of Welfare KKU Canteens and Medicine KKU Canteen Nathakij Sornchai
Chowditchapong Pongnaruechit
Phatcha Tontapanit
Pawika Suprannon
Pattapong Kessomboon
Prompisit Jodking
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 81
14. ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องในการทำร้ายตนเอง ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
รุจิดา ศิริวัฒนา
Thai Journal of Nursing Council
(23 No 3), pp. 61

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.03438758850097656