Loading
 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร

วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56614434500: H-INDEX 7
56614434600: H-INDEX 7
6507947785: H-INDEX 7

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. B AND T LYMPHOCYTES IN AUTOIMMUNE DISEASES Vuttivirojana, A.
Ruangjirachuporn, W.
1975
2. Letter: B and T lymphocytes in autoimmune diseases. Boonpucknavig, S
Vuttivirojana, A
Ruangjirachuporn, W
Siripont, J
1975
3. Circulating immune complexes in serum from patients with dengue haemorrhagic fever Ruangjirachuporn, W
Boonpucknavig, S
Nimmanitya, S
1979
4. Absence of antigenic diversity in Pf155, a major parasite antigen in membranes of erythrocytes infected with Plasmodium falciparum Perlmann, HK
Berzins, K
Wåhlin, B
Udomsangpetch, R
Ruangjirachuporn, W
Wahlgren, M
Perlmann, PH
1987
5. Synthetic gene construct expressing a repeated and highly immunogenic epitope of the Plasmodium falciparum antigen Pf155 Aslund, L
Sjölander, A
Wahlgren, M
Wåhlin, B
Ruangjirachuporn, W
Berzins, K
Wigzell, H
Perlmann, P
Pettersson, U
1987
6. Monoclonal antibodies to a synthetic peptide corresponding to a repeated sequence in the Plasmodium falciparum antigen Pf155 Ruangjirachuporn, W
Wåhlin, B
Perlmann, H
Carlsson, J
Berzins, K
Wahlgren, M
Udomsangpetch, R
Wigzell, H
Perlmann, P
1988
7. Geographical distribution of Plasmodium falciparum erythrocyte rosetting and frequency of rosetting antibodies in human sera Wahlgren, M
Carlson, J
Ruangjirachuporn, W
Conway, D
Helmby, H
Martinez, A
Patarroyo, ME
Riley, E
1990
8. Cytoadherence of knobby and knobless Plasmodium falciparum-infected erythrocytes. Ruangjirachuporn, W. 1991
9. Plasmodium falciparum: Analysis of the interaction of antigen Pf155/RESA with the erythrocyte membrane Ruangjirachuporn, W
Udomsangpetch, R
Carlsson, J
Drenckhahn, D
Perlmann, P
Berzins, K
1991
10. Ultrastructural analysis of fresh Plasmodium falciparum-infected erythrocytes and their cytoadherence to human leukocytes Ruangjirachuporn, W
Afzelius, BA
Helmby, H
Hill, AV
Greenwood, BM
Carlson, J
Berzins, K
Perlmann, P
Wahlgren, M
1992
11. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of cholangiocarcinoma in immunized Syrian golden hamsters infected with Opisthorchis viverrini and administered with dimethylnitrosamine Tesana, S
Takahashi, Y
Sithithaworn, P
Ando, K
Sakakura, T
Yutanawiboonchai, W
Pairojkul, C
Ruangjirachuporn, W
2000
12. Hazards of Free-living Amoebas Wipaporn Ruangjirachuporn 2001
13. Population genetic data on D1S80, D17S5, ApoB, COL2A1 and Ig-JH in Northeastern Thais Ruangjirachuporn, W
Japa, O
Tanratanavijit, M
Nanakorn, S
2006
14. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom. Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Arkaravichien, T.
Bunyatratchata, W.
Ruangjirachuporn, W.
Jearranaiprepame, P.
Matsuda, M.
Daduang, S.
2007
15. Molluscicidal Effects of Bayluscide (niclosamide) on Bithynia siamensis goniomphalos, First Intermediate Host of Liver Fluke, Opisthorchis viverrini ชลิดา ธรรมศิริ
สมาน เทศนา
อภิพร สุวรรณไตรย์
สุภาวดี ปิระเต
พนิตา คำภูษา
จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์
ศาสตราชัย ประสพดี
วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร
วริมา วงศ์พาณิชย์
ไพรัช ทาบสีแพร
2009
16. Curcumin induces a nuclear factor-erythroid 2-related factor 2-driven response against oxidative and nitrative stress after praziquantel treatment in liver fluke-infected hamsters Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Suksanti Prakobwong
Yusuke Hiraku
Umawadee Laothong
Wipaporn Ruangjirachuporn
Puangrat Yongvanit
Somchai Pinlaor
2011
17. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species Porntip Laummaunwai
Wipaporn Ruangjirachuporn
Thidarut Boonmars
2012
18. DNA barcode identification of freshwater snails in the family bithyniidae from Thailand Kulsantiwong, J
Prasopdee, S
Ruangsittichai, J
Ruangjirachuporn, W
Boonmars, T
Viyanant, V
Pierossi, P
Hebert, PD
Tesana, S
2013
19. Species-specific primers designed from RAPD products for Bithynia funiculata, the first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini, in north Thailand Jutharat Kulsantiwong
Sattrachai Prasopdee
Supawadee Piratae
Panita Khampoosa
Apiporn Suwannatrai
Wipada Duangprompo
Thidarut Boonmars
Wipaporn Ruangjirachuporn
Jiraporn Ruangsittichai
Vithoon Viyanant
Paul D. N. Hebert
Smarn Tesana
2013
20. Combination of Praziquantel and Aspirin Minimizes Liver Pathology of Hamster Opisthorchis viverrini Infection Associated Cholangiocarcinoma Sudsarn, P
Boonmars, T
Ruangjirachuporn, W
Namwat, N
Loilome, W
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Nadchanan, W
Jiraporn, S
2016
Count 17 17 6 2

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2014 2015 2016 2017 2018 2019 รวม
1. B AND T LYMPHOCYTES IN AUTOIMMUNE DISEASES Vuttivirojana, A.
Ruangjirachuporn, W.
1975 The Lancet
7931 (306), pp. 414-415
2. Circulating immune complexes in serum from patients with dengue haemorrhagic fever Ruangjirachuporn, W. 1979 Clinical and Experimental Immunology
1 (36), pp. 46-53
3. Absence of antigenic diversity in Pf155, a major parasite antigen in membranes of erythrocytes infected with Plasmodium falciparum Ruangjirachuporn, W. 1987 Journal of Clinical Microbiology
12 (25), pp. 2347-2354
4. Synthetic gene construct expressing a repeated and highly immunogenic epitope of the Plasmodium falciparum antigen Pf155 Ruangjirachuporn, W. 1987 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
5 (84), pp. 1399-1403
5. Monoclonal antibodies to a synthetic peptide corresponding to a repeated sequence in the Plasmodium falciparum antigen Pf155 Ruangjirachuporn, W. 1988 Molecular and Biochemical Parasitology
1 (29), pp. 19-28
6. Geographical distribution of Plasmodium falciparum erythrocyte rosetting and frequency of rosetting antibodies in human sera Ruangjirachuporn, W. 1990 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (43), pp. 333-338
7. Cytoadherence of knobby and knobless Plasmodium falciparum-infected erythrocytes Ruangjirachuporn, W. 1991 Parasitology
3 (102), pp. 325-334
8. Plasmodium falciparum: Analysis of the interaction of antigen Pf155/RESA with the erythrocyte membrane Ruangjirachuporn, W. 1991 Experimental Parasitology
1 (73), pp. 62-72
9. Ultrastructural analysis of fresh Plasmodium falciparum-infected erythrocytes and their cytoadherence to human leukocytes Ruangjirachuporn, W.
Greenwood, B.M.
1992 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
5 (46), pp. 511-519
10. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of cholangiocarcinoma in immunized Syrian golden hamsters infected with Opisthorchis viverrini and administered with dimethylnitrosamine Tesana, S.
Sithithaworn, P.
Ando, K.
Sakakura, T.
Yutanawiboonchai, W.
Pairojkul, C.
Ruangjirachuporn, W.
2000 Parasitology International
3 (49), pp. 239-251
11. Population genetic data on D1S80, D17S5, ApoB, COL2A1 and Ig-JH in Northeastern Thais Ruangjirachuporn, W.
Japa, O.
Tanratanavijit, M.
Nanakorn, S.
2006 Legal Medicine
5 (8), pp. 308-309
12. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Arkaravichien, T.
Bunyatratchata, W.
Ruangjirachuporn, W.
Jearranaiprepame, P.
Matsuda, M.
Daduang, S.
2007 Toxicon
1 (49), pp. 19-29
13. Curcumin induces a nuclear factor-erythroid 2-related factor 2-driven response against oxidative and nitrative stress after praziquantel treatment in liver fluke-infected hamsters Charoensuk, L.
Pinlaor, P.
Prakobwong, S.
Hiraku, Y.
Laothong, U.
Ruangjirachuporn, W.
Yongvanit, P.
Pinlaor, S.
2011 International Journal for Parasitology
6 (41), pp. 615-626
14. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species Laummaunwai, P.
Ruangjirachuporn, W.
Boonmars, T.
2012 Parasitology Research
4 (110), pp. 1569-1572
15. DNA barcode identification of freshwater snails in the family bithyniidae from Thailand Kulsantiwong, J.
Prasopdee, S.
Ruangsittichai, J.
Ruangjirachuporn, W.
Boonmars, T.
Tesana, S.
2013 PLoS ONE
11 (8), pp.
16. Species-specific primers designed from RAPD products for Bithynia funiculata, the first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini, in north Thailand Kulsantiwong, J.
Prasopdee, S.
Piratae, S.
Khampoosa, P.
Suwannatrai, A.
Duangprompo, W.
Boonmars, T.
Ruangjirachuporn, W.
Ruangsittichai, J.
Tesana, S.
2013 Journal of Parasitology
3 (99), pp. 433-437
17. Combination of Praziquantel and Aspirin Minimizes Liver Pathology of Hamster Opisthorchis viverrini Infection Associated Cholangiocarcinoma Sudsarn, P.
Boonmars, T.
Ruangjirachuporn, W.
Namwat, N.
Loilome, W.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Jiraporn, S.
2016 Pathology and Oncology Research
1 (22), pp. 57-65

Title Authors Year Journal title
1. Letter: B and T lymphocytes in autoimmune diseases. Boonpucknavig, S
Vuttivirojana, A
Ruangjirachuporn, W
Siripont, J
1975 Lancet (London, England)
7931 (2), pp. 414-5
2. Circulating immune complexes in serum from patients with dengue haemorrhagic fever. Ruangjirachuporn, W
Boonpucknavig, S
Nimmanitya, S
1979 Clinical and experimental immunology
1 (36), pp. 46-53
3. Synthetic gene construct expressing a repeated and highly immunogenic epitope of the Plasmodium falciparum antigen Pf155. Aslund, L
Sjölander, A
Wahlgren, M
Wåhlin, B
Ruangjirachuporn, W
Berzins, K
Wigzell, H
Perlmann, P
Pettersson, U
1987 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
5 (84), pp. 1399-403
4. Absence of antigenic diversity in Pf155, a major parasite antigen in membranes of erythrocytes infected with Plasmodium falciparum. Perlmann, HK
Berzins, K
Wåhlin, B
Udomsangpetch, R
Ruangjirachuporn, W
Wahlgren, M
Perlmann, PH
1987 Journal of clinical microbiology
12 (25), pp. 2347-54
5. Monoclonal antibodies to a synthetic peptide corresponding to a repeated sequence in the Plasmodium falciparum antigen Pf155. Ruangjirachuporn, W
Wåhlin, B
Perlmann, H
Carlsson, J
Berzins, K
Wahlgren, M
Udomsangpetch, R
Wigzell, H
Perlmann, P
1988 Molecular and biochemical parasitology
1 (29), pp. 19-28
6. Geographical distribution of Plasmodium falciparum erythrocyte rosetting and frequency of rosetting antibodies in human sera. Wahlgren, M
Carlson, J
Ruangjirachuporn, W
Conway, D
Helmby, H
Martinez, A
Patarroyo, ME
Riley, E
1990 The American journal of tropical medicine and hygiene
4 (43), pp. 333-8
7. Cytoadherence of knobby and knobless Plasmodium falciparum-infected erythrocytes. Ruangjirachuporn, W
Afzelius, BA
Paulie, S
Wahlgren, M
Berzins, K
Perlmann, P
1991 Parasitology
(102), pp. 325-34
8. Plasmodium falciparum: analysis of the interaction of antigen Pf155/RESA with the erythrocyte membrane. Ruangjirachuporn, W
Udomsangpetch, R
Carlsson, J
Drenckhahn, D
Perlmann, P
Berzins, K
1991 Experimental parasitology
1 (73), pp. 62-72
9. Ultrastructural analysis of fresh Plasmodium falciparum-infected erythrocytes and their cytoadherence to human leukocytes. Ruangjirachuporn, W
Afzelius, BA
Helmby, H
Hill, AV
Greenwood, BM
Carlson, J
Berzins, K
Perlmann, P
Wahlgren, M
1992 The American journal of tropical medicine and hygiene
5 (46), pp. 511-9
10. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of cholangiocarcinoma in immunized Syrian golden hamsters infected with Opisthorchis viverrini and administered with dimethylnitrosamine. Tesana, S
Takahashi, Y
Sithithaworn, P
Ando, K
Sakakura, T
Yutanawiboonchai, W
Pairojkul, C
Ruangjirachuporn, W
2000 Parasitology international
3 (49), pp. 239-51
11. Population genetic data on D1S80, D17S5, ApoB, COL2A1 and Ig-JH in Northeastern Thais. Ruangjirachuporn, W
Japa, O
Tanratanavijit, M
Nanakorn, S
2006 Legal medicine (Tokyo, Japan)
5 (8), pp. 308-9
12. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom. Uawonggul, N
Thammasirirak, S
Chaveerach, A
Arkaravichien, T
Bunyatratchata, W
Ruangjirachuporn, W
Jearranaiprepame, P
Nakamura, T
Matsuda, M
Kobayashi, M
Hattori, S
Daduang, S
2007 Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology
1 (49), pp. 19-29
13. Curcumin induces a nuclear factor-erythroid 2-related factor 2-driven response against oxidative and nitrative stress after praziquantel treatment in liver fluke-infected hamsters. Charoensuk, L
Pinlaor, P
Prakobwong, S
Hiraku, Y
Laothong, U
Ruangjirachuporn, W
Yongvanit, P
Pinlaor, S
2011 International journal for parasitology
6 (41), pp. 615-26
14. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species. Laummaunwai, P
Ruangjirachuporn, W
Boonmars, T
2012 Parasitology research
4 (110), pp. 1569-72
15. DNA barcode identification of freshwater snails in the family Bithyniidae from Thailand. Kulsantiwong, J
Prasopdee, S
Ruangsittichai, J
Ruangjirachuporn, W
Boonmars, T
Viyanant, V
Pierossi, P
Hebert, PD
Tesana, S
2013 PloS one
11 (8), pp. e79144
16. Species-specific primers designed from RAPD products for Bithynia funiculata, the first intermediate host of liver fluke, Opisthorchis viverrini, in North Thailand. Kulsantiwong, J
Prasopdee, S
Piratae, S
Khampoosa, P
Suwannatrai, A
Duangprompo, W
Boonmars, T
Ruangjirachuporn, W
Ruangsittichai, J
Viyanant, V
Hebert, PD
Tesana, S
2013 The Journal of parasitology
3 (99), pp. 433-7
17. Combination of Praziquantel and Aspirin Minimizes Liver Pathology of Hamster Opisthorchis viverrini Infection Associated Cholangiocarcinoma. Sudsarn, P
Boonmars, T
Ruangjirachuporn, W
Namwat, N
Loilome, W
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Nadchanan, W
Jiraporn, S
2016 Pathology oncology research : POR
1 (22), pp. 57-65

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2014 2015 2016 2017 2018 2019 รวม
1. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom Nunthawun Uawonggul
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Tarinee Arkaravichien
Wandee Bunyatratchata
Wipaporn Ruangjirachuporn
Pornpimol Jearranaiprepame
Takeshi Nakamura
Michiyuki Matsuda
Michimoto Kobayashi
Seisuke Hattori
Sakda Daduang
2007 TOXICON
1.0 (49.0), pp. 19.0-29.0
73 2 0 0 0 0 75
2. Curcumin induces a nuclear factor-erythroid 2-related factor 2-driven response against oxidative and nitrative stress after praziquantel treatment in liver fluke-infected hamsters Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Suksanti Prakobwong
Yusuke Hiraku
Umawadee Laothong
Wipaporn Ruangjirachuporn
Puangrat Yongvanit
Somchai Pinlaor
2011 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
6.0 (41.0), pp. 615.0-626.0
41 2 0 0 0 0 43
3. A simple PCR condition for detection of a single cyst of Acanthamoeba species Porntip Laummaunwai
Wipaporn Ruangjirachuporn
Thidarut Boonmars
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
4.0 (110.0), pp. 1569.0-1572.0
13 1 0 0 0 0 14
4. DNA Barcode Identification of Freshwater Snails in the Family Bithyniidae from Thailand Jutharat Kulsantiwong
Sattrachai Prasopdee
Jiraporn Ruangsittichai
Wipaporn Ruangjirachuporn
Thidarut Boonmars
Vithoon Viyanant
Paola Pierossi
Paul D. N. Hebert
Smarn Tesana
2013 PLOS ONE
11.0 (8.0), pp.
9 2 0 0 0 0 11
5. SPECIES-SPECIFIC PRIMERS DESIGNED FROM RAPD PRODUCTS FOR BITHYNIA FUNICULATA, THE FIRST INTERMEDIATE HOST OF LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI, IN NORTH THAILAND Jutharat Kulsantiwong
Sattrachai Prasopdee
Supawadee Piratae
Panita Khampoosa
Apiporn Suwannatrai
Wipada Duangprompo
Thidarut Boonmars
Wipaporn Ruangjirachuporn
Jiraporn Ruangsittichai
Vithoon Viyanant
Paul D. N. Hebert
Smarn Tesana
2013 JOURNAL OF PARASITOLOGY
3.0 (99.0), pp. 433.0-437.0
5 2 0 0 0 0 7
6. Combination of Praziquantel and Aspirin Minimizes Liver Pathology of Hamster Opisthorchis viverrini Infection Associated Cholangiocarcinoma Pakkayanee Sudsarn
Thidarut Boonmars
Wipaporn Ruangjirachuporn
Nisana Namwat
Watcharin Loilome
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Wonkchalee Nadchanan
Songsri Jiraporn
2016 PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH
1.0 (22.0), pp. 57.0-65.0
3 0 0 0 0 0 3

Title Authors Year Journal title
1. Hazards of Free-living Amoebas Wipaporn Ruangjirachuporn 2001 Srinagarind Medical Journal
(16 No 4), pp. 280-286
2. Molluscicidal Effects of Bayluscide (niclosamide) on Bithynia siamensis goniomphalos, First Intermediate Host of Liver Fluke, Opisthorchis viverrini ชลิดา ธรรมศิริ
สมาน เทศนา
อภิพร สุวรรณไตรย์
สุภาวดี ปิระเต
พนิตา คำภูษา
จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์
ศาสตราชัย ประสพดี
วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร
วริมา วงศ์พาณิชย์
ไพรัช ทาบสีแพร
2009 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(9 No 2), pp. 107-117

0.1001582145690918