Loading
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์

รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์

ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก,
คณะทันตแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12793279700: H-INDEX 12

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Oral lichen planus: an immunohistochemical study of heat shock proteins (HSPs) and cytokeratins (CKs) and a unifying hypothesis of pathogenesis. Chaiyarit, P. 1999
2. Salivary immunoglobulin A antibodies to gp41 in human immunodeficiency virus-seropositive patients: lack of correlation with disease progression Escalona, L.A.
Chaiyarit, P.
2001
3. IgA responses to Streptococcus pneumoniae in HIV-seropositive subjects. P Chaiyarit
HL Twigg
RL Gregory
2002
4. Salivary IgA antibodies to gp160 from HIV+ and HIV- patients. LA Escalona
NA Warner
P Chaiyarit
RL Gregory
2002
5. Measurement of mucosal immunoglobulin (Ig) levels in the oral cavities and respiratory tracts of HIV plus individuals. P. Chaiyarit
H. L. Twigg
R. L. Gregory
2003
6. Measurements of HIV viral loads from different levels of the respiratory tract Wood, KL
Chaiyarit, P
Day, RB
Wang, Y
Schnizlein-Bick, CT
Gregory, RL
Twigg, HL
2003
7. Nitrative and oxidative DNA damage in oral lichen planus in relation to human oral carcinogenesis Chaiyarit, P.
Ma, N.
Hiraku, Y.
Pinlaor, S.
Yongvanit, P.
Jintakanon, D.
2005
8. Expression of TNF-alpha in oral lichen planus treated with fluocinolone acetonide 0.1%. Thongprasom, K.
Dhanuthai, K.
Sarideechaigul, W.
Chaiyarit, P.
Chaimusig, M.
2006
9. Alteration of the expression of CD44 [corrected] isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus. Chaiyarit, P
Thongprasom, K
Satayut, S
Dhanuthai, K
Piboonratanakit, P
Phothipakdee, P
Subarnbhesaj, A
Limlertmongkol, S
Chaimusig, M
2008
10. Alteration of the expression of CD4 isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus Chaiyarit, P.
Thongprasom, K.
Satayut, S.
Dhanuthai, K.
Youngnak-Piboonratanakit, P.
Piboonratanakit, P.
Phothipakdee, P.
Subarnbhesaj, A.
Limlertmongkol, S.
Chaimusig, M.
2008
11. Alteration of the expression of CD4 isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus (Journal of Clinical Immunology DOI: 10.1007/s10875-007-9128-5) Chaiyarit, P.
Thongprasom, K.
Satayut, S.
Dhanuthai, K.
Youngnak-Piboonratanakit, P.
Piboonratanakit, P.
Phothipakdee, P.
Subarnbhesaj, A.
Limlertmongkol, S.
Chaimusig, M.
2008
12. Immunohistochemical analyses of survivin and heat shock protein 90 expression in patients with oral lichen planus. Chaiyarit, P.
Jintakanon, D.
Klanrit, P.
Siritapetawee, M.
Thongprasom, K.
2009
13. Detection of salivary antibodies to crude antigens of Opisthorchis viverrini in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma patients Ponlatham Chaiyarit
Paiboon Sithithaworn
Chanitra Thuwajit
Puangrat Yongvanit
2011
14. Preliminary investigation of calprotectin expression in oral mucosal tissues of thai patients with oral squamous cell carcinoma P. Chaiyarit
P. Klanrit
2011
15. Trefoil factor family peptides in human saliva and cyclical cervical mucus. Method evaluation and results on healthy individuals. Samson, M.H.
Chaiyarit, P.
2011
16. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma Chaiyarit, P
Utrawichian, A
Leelayuwat, C
Vatanasapt, P
Chanchareonsook, N
Samson, MH
Giraud, AS
2012
17. Trefoil Factors in Saliva and Gingival Tissues of Patients With Chronic Periodontitis Chaiyarit, P
Chayasadom, A
Wara-Aswapati, N
Hormdee, D
Sittisomwong, S
Nakaresisoon, S
Samson, MH
Pitiphat, W
Giraud, AS
2012
18. Basal cell adenocarcinoma of the palate: report of a case with Aurora-B kinase expression Poramaporn Klanrit
Ponlatham Chaiyarit
Ajiravudh Subarnbhesaj
Waraporn Phanphrom
Samonchapak Ruangchotiwat
2013
19. Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease Supaporn Klangprapan
Ponlatham Chaiyarit
Doosadee Hormdee
Tueanjit Khampitak
Jureerut Daduang
Pranithi Hongprabhas
Patcharee Boonsiri
2013
20. Comparative evaluation of 5-15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry Chaiyarit, P.
Taweechaisupapong, S.
Jaresitthikunchai, J.
Phaonakrop, N.
2014
21. Increased immunoexpression of trefoil factors in salivary gland tumors Ponlatham Chaiyarit
Poramaporn Klanrit
Pensri Photipakdee
Ajiravudh Subarnbhesaj
Andrew S. Giraud
2014
22. Trefoil factor expression by immunohistochemistry in patients with oral lichen planus Ponlatham Chaiyarit
Poramaporn Klanrit
Pensri Phothipakdee
Ajiravudh Subarnbhesaj
Kobkan Thongprasom
Andrew S. Giraud
2014
23. Comparative evaluation of 5-15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry Chaiyarit, P
Taweechaisupapong, S
Jaresitthikunchai, J
Phaonakrop, N
Roytrakul, S
2015
24. Comparative evaluation of 5–15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry Chaiyarit, P.
Taweechaisupapong, S.
Jaresitthikunchai, J.
Phaonakrop, N.
2015
25. Cytotoxicity of Cratoxylum formosum subsp. Pruniflorum gogel extracts in oral cancer cell lines Promraksa, B
Daduang, J
Chaiyarit, P
Tavichakorntrakool, R
Khampitak, T
Rattanata, N
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2015
26. Evaluation of salivary mucins in children with deciduous and mixed dentition: comparative analysis between high and low caries-risk groups Onauma Angwaravong
Waranuch Pitiphat
Jan G. M. Bolscher
Ponlatham Chaiyarit
2015
27. Salivary Lysozyme in Relation to Dental Caries among Thai Preschoolers Lertsirivorakul, J
Petsongkram, B
Chaiyarit, P
Klaynongsruang, S
Pitiphat, W
2015
28. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma. Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
Ponlatham Chaiyarit
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Piyawut Swangphon
Weerayut Wongjampa
Tipaya Ekalaksananan
2016
29. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3'-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects. Chaiyarit, P.
Hormdee, D.
Khampitak, T.
Daduang, J.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
2016
30. Biological functions of melatonin in relation to pathogenesis of oral lichen planus Ponlatham Chaiyarit
Kirawut Luengtrakoon
Worraned Wannakasemsuk
Vilasinee Vichitrananda
Poramaporn Kianrit
Doosadee Hormdee
Rajda Noisombut
2017
31. Increased melatonin in oral mucosal tissue of oral lichen planus (OLP) patients: A possible link between melatonin and its role in oral mucosal inflammation. Klanrit, P.
Hormdee, D.
Chaiyarit, P.
2017
32. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging. Shaiju S. Nazeer
Rarinthorn Samrid
David Perez-Guaita
Parichat Prachaney
Kowit Chaisiwamongkol
Poungrat Pakdeechote
Ponlatham Chaiyarit
Bayden R. Wood
2017
33. Production of Monoclonal Antibodies against Human Trefoil Factor 3 and Development of a Modified-Sandwich ELISA for Detection of Trefoil Factor 3 Homodimer in Saliva Khummuang, S
Phanphrom, W
Laopajon, W
Kasinrerk, W
Chaiyarit, P
Pata, S
2017
34. The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts Chawapon Phiphatwatcharaded
Ploenthip Puthongking
Ponlatham Chaiyarit
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Sumon Sakolchai
Pramote Mahakunakorn
2017
35. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M. Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
Ponlatham Chaiyarit
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Chamsai Pientong
2018
36. New evidence of connections between increased O-GlcNAcylation and inflammasome in the oral mucosa of patients with oral lichen planus Thi Do, T
Phoomak, C
Champattanachai, V
Silsirivanit, A
Chaiyarit, P
2018
37. O-GlcNAcylation in oral squamous cell carcinoma Supanchart, C.
Sastraruji, T.
Chaiyarit, P.
2018
38. Proteolytic effects of gingipains on trefoil factor family peptides Chaiyarit, P
Jaresitthikunchai, J
Phaonakrop, N
Roytrakul, S
Potempa, B
Potempa, J
2018
39. Opiorphin level in unstimulated whole saliva of burning mouth syndrome patients Ruangsri, S.
Jorns, T.P.
Chaiyarit, P.
2019
40. Prolonged Suppressive Effects of Periodontitis on Salivary TFF3 Production. Hormdee, D.
Prajaneh, S.
Chaiyarit, P.
2019
41. Serum cell-free DNA methylation of OPCML and HOXD9 as a biomarker that may aid in differential diagnosis between cholangiocarcinoma and other biliary diseases. Wiphawan Wasenang
Ponlatham Chaiyarit
Siriporn Proungvitaya
Temduang Limpaiboon
2019
Count 32 29 31 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Oral lichen planus: An immunohistochemical study of heat shock proteins (HSPS) and cytokeratins (CKS) and a unifying hypothesis of pathogenesis Chaiyarit, P. 1999 Journal of Oral Pathology and Medicine
5 (28), pp. 210-215
2. Salivary immunoglobulin A antibodies to gp41 in human immunodeficiency virus-seropositive patients: Lack of correlation with disease progression Escalona, L.A.
Chaiyarit, P.
2001 Oral Microbiology and Immunology
3 (16), pp. 188-192
3. Measurements of HIV viral loads from different levels of the respiratory tract Chaiyarit, P. 2003 Chest
2 (124), pp. 536-542
4. Nitrative and oxidative DNA damage in oral lichen planus in relation to human oral carcinogenesis Chaiyarit, P.
Ma, N.
Hiraku, Y.
Pinlaor, S.
Yongvanit, P.
Jintakanon, D.
2005 Cancer Science
9 (96), pp. 553-559
5. Expression of TNF-α in oral lichen planus treated with fluocinolone acetonide 0.1% Thongprasom, K.
Dhanuthai, K.
Sarideechaigul, W.
Chaiyarit, P.
Chaimusig, M.
2006 Journal of Oral Pathology and Medicine
3 (35), pp. 161-166
6. Alteration of the expression of CD4 isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus Chaiyarit, P.
Thongprasom, K.
Satayut, S.
Dhanuthai, K.
Youngnak-Piboonratanakit, P.
Piboonratanakit, P.
Phothipakdee, P.
Subarnbhesaj, A.
Limlertmongkol, S.
Chaimusig, M.
2008 Journal of Clinical Immunology
1 (28), pp. 26-34
7. Alteration of the expression of CD4 isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus (Journal of Clinical Immunology DOI: 10.1007/s10875-007-9128-5) Chaiyarit, P.
Thongprasom, K.
Satayut, S.
Dhanuthai, K.
Youngnak-Piboonratanakit, P.
Piboonratanakit, P.
Phothipakdee, P.
Subarnbhesaj, A.
Limlertmongkol, S.
Chaimusig, M.
2008 Journal of Clinical Immunology
1 (28), pp. 35
8. Immunohistochemical analyses of survivin and heat shock protein 90 expression in patients with oral lichen planus Chaiyarit, P.
Jintakanon, D.
Klanrit, P.
Siritapetawee, M.
Thongprasom, K.
2009 Journal of Oral Pathology and Medicine
1 (38), pp. 55-62
9. Detection of salivary antibodies to crude antigens of Opisthorchis viverrini in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma patients Chaiyarit, P.
Sithithaworn, P.
Thuwajit, C.
Yongvanit, P.
2011 Clinical Oral Investigations
4 (15), pp. 477-483
10. Trefoil factor family peptides in human saliva and cyclical cervical mucus. Method evaluation and results on healthy individuals Samson, M.H.
Chaiyarit, P.
2011 Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
5 (49), pp. 861-888
11. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma Chaiyarit, P.
Utrawichian, A.
Leelayuwat, C.
Vatanasapt, P.
Chanchareonsook, N.
Samson, M.H.
Giraud, A.S.
2012 Clinical Oral Investigations
6 (16), pp. 1549-1556
12. Trefoil factors in saliva and gingival tissues of patients with chronic periodontitis Chaiyarit, P.
Chayasadom, A.
Wara-Aswapati, N.C.
Hormdee, D.
Sittisomwong, S.
Samson, M.H.
Pitiphat, W.
Giraud, A.S.
2012 Journal of Periodontology
9 (83), pp. 1129-1138
13. Comparative evaluation of 5-15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry Chaiyarit, P.
Taweechaisupapong, S.
Jaresitthikunchai, J.
Phaonakrop, N.
2014 Clinical Oral Investigations
(), pp.
14. Increased immunoexpression of trefoil factors in salivary gland tumors Chaiyarit, P.
Klanrit, P.
Photipakdee, P.
Subarnbhesaj, A.
Giraud, A.S.
2014 Clinical Oral Investigations
4 (18), pp. 1305-1312
15. Comparative evaluation of 5–15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry Chaiyarit, P.
Taweechaisupapong, S.
Jaresitthikunchai, J.
Phaonakrop, N.
2015 Clinical Oral Investigations
3 (19), pp. 729-737
16. Cytotoxicity of Cratoxylum formosum subsp. Pruniflorum gogel extracts in oral cancer cell lines Promraksa, B.
Daduang, J.
Chaiyarit, P.
Tavichakorntrakool, R.
Khampitak, T.
Rattanata, N.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16 (16), pp. 7155-7159
17. Evaluation of salivary mucins in children with deciduous and mixed dentition: comparative analysis between high and low caries-risk groups Angwaravong, O.
Pitiphat, W.
Bolscher, J.G.M.
Chaiyarit, P.
2015 Clinical Oral Investigations
(), pp.
18. Evaluation of salivary mucins in children with deciduous and mixed dentition: comparative analysis between high and low caries-risk groups Angwaravong, O.
Pitiphat, W.
Bolscher, J.G.M.
Chaiyarit, P.
2015 Clinical Oral Investigations
8 (19), pp. 1931-1937
19. Salivary Lysozyme in Relation to Dental Caries among Thai Preschoolers Lertsirivorakul, J.
Chaiyarit, P.
Klaynongsruang, S.
Pitiphat, W.
2015 The Journal of clinical pediatric dentistry
4 (39), pp. 343-347
20. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma Pientong, C.
Chaiyarit, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
Swangphon, P.
Wongjampa, W.
Ekalaksananan, T.
2016 Medical Oncology
8 (33), pp.
21. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3′-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects Chaiyarit, P.
Hormdee, D.
Khampitak, T.
Daduang, J.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
2016 Enzyme Research
(2016), pp.
22. Biological functions of melatonin in relation to pathogenesis of oral lichen planus Chaiyarit, P.
Klanrit, P.
Hormdee, D.
2017 Medical Hypotheses
(104), pp. 40-44
23. Increased melatonin in oral mucosal tissue of oral lichen planus (OLP) patients: A possible link between melatonin and its role in oral mucosal inflammation Klanrit, P.
Hormdee, D.
Chaiyarit, P.
2017 Archives of Oral Biology
(78), pp. 13-19
24. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging Prachaney, P.
Chaisiwamongkol, K.
Pakdeechote, P.
Chaiyarit, P.
2017 Analyst
8 (142), pp. 1269-1275
25. Production of Monoclonal Antibodies against Human Trefoil Factor 3 and Development of a Modified-Sandwich ELISA for Detection of Trefoil Factor 3 Homodimer in Saliva Kasinrerk, W.
Chaiyarit, P.
Pata, S.
2017 Biological Procedures Online
1 (19), pp.
26. The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts Phiphatwatcharaded, C.
Puthongking, P.
Chaiyarit, P.
Johns, N.P.
Mahakunakorn, P.
2017 Archives of Oral Biology
(79), pp. 55-61
27. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M Ekalaksananan, T.
Chaiyarit, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
2018 PLoS ONE
1 (13), pp.
28. New evidence of connections between increased O-GlcNAcylation and inflammasome in the oral mucosa of patients with oral lichen planus Phoomak, C.
Silsirivanit, A.
Chaiyarit, P.
2018 Clinical and Experimental Immunology
1 (192), pp. 129-137
29. O-GlcNAcylation in oral squamous cell carcinoma Supanchart, C.
Sastraruji, T.
Chaiyarit, P.
2018 Journal of Oral Pathology and Medicine
3 (47), pp. 260-267
30. Proteolytic effects of gingipains on trefoil factor family peptides Chaiyarit, P.
Jaresitthikunchai, J.
Phaonakrop, N.
2018 Clinical Oral Investigations
2 (22), pp. 1009-1018
31. Opiorphin level in unstimulated whole saliva of burning mouth syndrome patients Ruangsri, S.
Jorns, T.P.
Chaiyarit, P.
2019 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (102), pp. 63-67
32. Prolonged Suppressive Effects of Periodontitis on Salivary TFF3 Production Hormdee, D.
Prajaneh, S.
Chaiyarit, P.
2019 European Journal of Dentistry
2 (13), pp. 193-198
33. Serum cell-free DNA methylation of OPCML and HOXD9 as a biomarker that may aid in differential diagnosis between cholangiocarcinoma and other biliary diseases Chaiyarit, P.
Patrakitkomjorn, S.
Limpaiboon, T.
2019 Clinical Epigenetics
1 (11), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Oral lichen planus: an immunohistochemical study of heat shock proteins (HSPs) and cytokeratins (CKs) and a unifying hypothesis of pathogenesis. Chaiyarit, P
Kafrawy, AH
Miles, DA
Zunt, SL
Van Dis, ML
Gregory, RL
1999 Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
5 (28), pp. 210-5
2. Salivary immunoglobulin A antibodies to gp41 in human immunodeficiency virus-seropositive patients: lack of correlation with disease progression. Toro, MJ
Escalona, L
Chaiyarit, P
Warner, NA
Gregory, RL
2001 Oral microbiology and immunology
3 (16), pp. 188-92
3. Measurements of HIV viral loads from different levels of the respiratory tract. Wood, KL
Chaiyarit, P
Day, RB
Wang, Y
Schnizlein-Bick, CT
Gregory, RL
Twigg, HL
2003 Chest
2 (124), pp. 536-42
4. Nitrative and oxidative DNA damage in oral lichen planus in relation to human oral carcinogenesis. Chaiyarit, P
Ma, N
Hiraku, Y
Pinlaor, S
Yongvanit, P
Jintakanon, D
Murata, M
Oikawa, S
Kawanishi, S
2005 Cancer science
9 (96), pp. 553-9
5. Expression of TNF-alpha in oral lichen planus treated with fluocinolone acetonide 0.1%. Thongprasom, K
Dhanuthai, K
Sarideechaigul, W
Chaiyarit, P
Chaimusig, M
2006 Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
3 (35), pp. 161-6
6. Alteration of the expression of CD44 [corrected] isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus. Chaiyarit, P
Thongprasom, K
Satayut, S
Dhanuthai, K
Piboonratanakit, P
Phothipakdee, P
Subarnbhesaj, A
Limlertmongkol, S
Chaimusig, M
2008 Journal of clinical immunology
1 (28), pp. 26-34
7. Immunohistochemical analyses of survivin and heat shock protein 90 expression in patients with oral lichen planus. Chaiyarit, P
Jintakanon, D
Klanrit, P
Siritapetawee, M
Thongprasom, K
2009 Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
1 (38), pp. 55-62
8. Trefoil factor family peptides in human saliva and cyclical cervical mucus. Method evaluation and results on healthy individuals. Samson, MH
Chaiyarit, P
Nortvig, H
Vestergaard, EM
Ernst, E
Nexo, E
2011 Clinical chemistry and laboratory medicine : CCLM / FESCC
5 (49), pp. 861-8
9. Detection of salivary antibodies to crude antigens of Opisthorchis viverrini in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma patients. Chaiyarit, P
Sithithaworn, P
Thuwajit, C
Yongvanit, P
2011 Clinical oral investigations
4 (15), pp. 477-83
10. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma. Chaiyarit, P
Utrawichian, A
Leelayuwat, C
Vatanasapt, P
Chanchareonsook, N
Samson, MH
Giraud, AS
2012 Clinical oral investigations
6 (16), pp. 1549-56
11. Trefoil factors in saliva and gingival tissues of patients with chronic periodontitis. Chaiyarit, P
Chayasadom, A
Wara-Aswapati, N
Hormdee, D
Sittisomwong, S
Nakaresisoon, S
Samson, MH
Pitiphat, W
Giraud, AS
2012 Journal of periodontology
9 (83), pp. 1129-38
12. Increased immunoexpression of trefoil factors in salivary gland tumors. Chaiyarit, P
Klanrit, P
Photipakdee, P
Subarnbhesaj, A
Giraud, AS
2014 Clinical oral investigations
4 (18), pp. 1305-12
13. Evaluation of salivary mucins in children with deciduous and mixed dentition: comparative analysis between high and low caries-risk groups. Angwaravong, O
Pitiphat, W
Bolscher, JG
Chaiyarit, P
2015 Clinical oral investigations
(), pp.
14. Cytotoxicity of Cratoxylum Formosum Subsp. Pruniflorum Gogel Extracts in Oral Cancer Cell Lines. Promraksa, B
Daduang, J
Chaiyarit, P
Tavichakorntrakool, R
Khampitak, T
Rattanata, N
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 7155-9
15. Comparative evaluation of 5-15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. Chaiyarit, P
Taweechaisupapong, S
Jaresitthikunchai, J
Phaonakrop, N
Roytrakul, S
2015 Clinical oral investigations
3 (19), pp. 729-37
16. Salivary Lysozyme in Relation to Dental Caries among Thai Preschoolers. Lertsirivorakul, J
Petsongkram, B
Chaiyarit, P
Klaynongsruang, S
Pitiphat, W
2015 The Journal of clinical pediatric dentistry
4 (39), pp. 343-7
17. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3'-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects. Klangprapan, S
Chaiyarit, P
Hormdee, D
Kampichai, A
Khampitak, T
Daduang, J
Tavichakorntrakool, R
Panijpan, B
Boonsiri, P
2016 Enzyme research
(2016), pp. 7517928
18. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma. Chuerduangphui, J
Pientong, C
Chaiyarit, P
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Swangphon, P
Wongjampa, W
Ekalaksananan, T
2016 Medical oncology (Northwood, London, England)
8 (33), pp. 83
19. Increased melatonin in oral mucosal tissue of oral lichen planus (OLP) patients: A possible link between melatonin and its role in oral mucosal inflammation. Luengtrakoon, K
Wannakasemsuk, W
Vichitrananda, V
Klanrit, P
Hormdee, D
Noisombut, R
Chaiyarit, P
2017 Archives of oral biology
(78), pp. 13-19
20. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging. Nazeer, SS
Samrid, R
Perez-Guaita, D
Prachaney, P
Chaisiwamongkol, K
Pakdeechote, P
Chaiyarit, P
Wood, BR
2017 The Analyst
8 (142), pp. 1269-1275
21. Biological functions of melatonin in relation to pathogenesis of oral lichen planus. Chaiyarit, P
Luengtrakoon, K
Wannakasemsuk, W
Vichitrananda, V
Klanrit, P
Hormdee, D
Noisombut, R
2017 Medical hypotheses
(104), pp. 40-44
22. Production of Monoclonal Antibodies against Human Trefoil Factor 3 and Development of a Modified-Sandwich ELISA for Detection of Trefoil Factor 3 Homodimer in Saliva. Khummuang, S
Phanphrom, W
Laopajon, W
Kasinrerk, W
Chaiyarit, P
Pata, S
2017 Biological procedures online
(19), pp. 14
23. The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts. Phiphatwatcharaded, C
Puthongking, P
Chaiyarit, P
Johns, NP
Sakolchai, S
Mahakunakorn, P
2017 Archives of oral biology
(79), pp. 55-61
24. O-GlcNAcylation in oral squamous cell carcinoma. Kongkaew, T
Aung, WPP
Supanchart, C
Makeudom, A
Langsa-Ard, S
Sastraruji, T
Chaiyarit, P
Krisanaprakornkit, S
2018 Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
3 (47), pp. 260-267
25. New evidence of connections between increased O-GlcNAcylation and inflammasome in the oral mucosa of patients with oral lichen planus. Thi Do, T
Phoomak, C
Champattanachai, V
Silsirivanit, A
Chaiyarit, P
2018 Clinical and experimental immunology
1 (192), pp. 129-137
26. Proteolytic effects of gingipains on trefoil factor family peptides. Chaiyarit, P
Jaresitthikunchai, J
Phaonakrop, N
Roytrakul, S
Potempa, B
Potempa, J
2018 Clinical oral investigations
2 (22), pp. 1009-1018
27. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M. Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
Chaiyarit, P
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Pientong, C
2018 PloS one
1 (13), pp. e0192009
28. Prolonged Suppressive Effects of Periodontitis on Salivary TFF3 Production. Hormdee, D
Prajaneh, S
Kampichai, A
Tak, R
Chaiyarit, P
2019 European journal of dentistry
2 (13), pp. 193-198
29. Serum cell-free DNA methylation of OPCML and HOXD9 as a biomarker that may aid in differential diagnosis between cholangiocarcinoma and other biliary diseases. Wasenang, W
Chaiyarit, P
Proungvitaya, S
Limpaiboon, T
2019 Clinical epigenetics
1 (11), pp. 39

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Salivary immunoglobulin A antibodies to gp41 in human immunodeficiency virus-seropositive patients: lack of correlation with disease progression MJ Toro
L Escalona
P Chaiyarit
NA Warner
RL Gregory
2001 ORAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
3.0 (16.0), pp. 188.0-192.0
2 0 0 0 0 0 2
2. IgA responses to Streptococcus pneumoniae in HIV-seropositive subjects. P Chaiyarit
HL Twigg
RL Gregory
2002 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
(81.0), pp. A117-A117
0 0 0 0 0 0 0
3. Salivary IgA antibodies to gp160 from HIV+ and HIV- patients. LA Escalona
NA Warner
P Chaiyarit
RL Gregory
2002 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
(81.0), pp. A120-A120
0 0 0 0 0 0 0
4. Measurement of mucosal immunoglobulin (Ig) levels in the oral cavities and respiratory tracts of HIV plus individuals. P. Chaiyarit
H. L. Twigg
R. L. Gregory
2003 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
(82.0), pp. B398-B398
0 0 0 0 0 0 0
5. Measurements of HIV viral loads from different levels of the respiratory tract KL Wood
P Chaiyarit
RB Day
Y Wang
CT Schnizlein-Bick
RL Gregory
HL Twigg
2003 CHEST
2.0 (124.0), pp. 536.0-542.0
6 0 0 0 0 0 6
6. Nitrative and oxidative DNA damage in oral lichen planus in relation to human oral carcinogenesis P Chaiyarit
N Ma
Y Hiraku
S Pinlaor
P Yongvanit
D Jintakanon
M Murata
S Oikawa
S Kawanishi
2005 CANCER SCIENCE
9.0 (96.0), pp. 553.0-559.0
137 0 0 0 0 0 137
7. Expression of TNF-alpha in oral lichen planus treated with fluocinolone acetonide 0.1% K Thongprasom
K Dhanuthai
W Sarideechaigul
P Chaiyarit
M Chaimusig
2006 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE
3.0 (35.0), pp. 161.0-166.0
40 0 0 0 0 0 40
8. Alteration of the expression of CD4 isoforms in oral epithelia and saliva from patients with oral lichen planus Ponlatham Chaiyarit
Kobkan Thongprasom
Sajee Satayut
Kittipong Dhanuthai
Pornpan Piboonratanakit
Pensri Phothipakdee
Ajiravudh Subarnbhesaj
Supakit Limlertmongkol
Mantharop Chaimusig
2008 JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY
1.0 (28.0), pp. 26.0-34.0
8 0 0 0 0 0 8
9. Immunohistochemical analyses of survivin and heat shock protein 90 expression in patients with oral lichen planus Ponlatham Chaiyarit
Darunee Jintakanon
Poramaporn Klanrit
Mookhda Siritapetawee
Kobkan Thongprasom
2009 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE
1.0 (38.0), pp. 55.0-62.0
12 0 0 0 0 0 12
10. Detection of salivary antibodies to crude antigens of Opisthorchis viverrini in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma patients Ponlatham Chaiyarit
Paiboon Sithithaworn
Chanitra Thuwajit
Puangrat Yongvanit
2011 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
4.0 (15.0), pp. 477.0-483.0
11 0 0 0 0 0 11
11. Preliminary investigation of calprotectin expression in oral mucosal tissues of thai patients with oral squamous cell carcinoma P. Chaiyarit
P. Klanrit
2011 ORAL ONCOLOGY
(47.0), pp. S124-S125
0 0 0 0 0 0 0
12. Trefoil factor family peptides in human saliva and cyclical cervical mucus. Method evaluation and results on healthy individuals Mie Hessellund Samson
Ponlatham Chaiyarit
Helene Nortvig
Else Marie Vestergaard
Erik Ernst
Ebba Nexo
2011 CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
5.0 (49.0), pp. 861.0-868.0
30 0 0 0 0 0 30
13. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma Ponlatham Chaiyarit
Akasith Utrawichian
Chanvit Leelayuwat
Patrawut Vatanasapt
Nattharee Chanchareonsook
Mie Hessellund Samson
Andrew S. Giraud
2012 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
6.0 (16.0), pp. 1549.0-1556.0
18 0 0 0 0 0 18
14. Trefoil Factors in Saliva and Gingival Tissues of Patients With Chronic Periodontitis Ponlatham Chaiyarit
Anek Chayasadom
Nawarat Wara-Aswapati
Doodsadee Hormdee
Sapatporn Sittisomwong
Sirinun Nakaresisoon
Mie Hessellund Samson
Waranuch Pitiphat
Andrew S. Giraud
2012 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY
9.0 (83.0), pp. 1129.0-1138.0
15 0 0 0 0 0 15
15. Basal cell adenocarcinoma of the palate: report of a case with Aurora-B kinase expression Poramaporn Klanrit
Ponlatham Chaiyarit
Ajiravudh Subarnbhesaj
Waraporn Phanphrom
Samonchapak Ruangchotiwat
2013 CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY
(24.0), pp. S102-S102
0 0 0 0 0 0 0
16. Increased immunoexpression of trefoil factors in salivary gland tumors Ponlatham Chaiyarit
Poramaporn Klanrit
Pensri Photipakdee
Ajiravudh Subarnbhesaj
Andrew S. Giraud
2014 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
4.0 (18.0), pp. 1305.0-1312.0
6 0 0 0 0 0 6
17. Trefoil factor expression by immunohistochemistry in patients with oral lichen planus Ponlatham Chaiyarit
Poramaporn Klanrit
Pensri Phothipakdee
Ajiravudh Subarnbhesaj
Kobkan Thongprasom
Andrew S. Giraud
2014 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (8.0), pp. 743.0-749.0
6 0 0 0 0 0 6
18. Comparative evaluation of 5-15-kDa salivary proteins from patients with different oral diseases by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry Ponlatham Chaiyarit
Suwimol Taweechaisupapong
Janthima Jaresitthikunchai
Narumon Phaonakrop
Sittiruk Roytrakul
2015 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
3.0 (19.0), pp. 729.0-737.0
11 0 0 0 0 0 11
19. Evaluation of salivary mucins in children with deciduous and mixed dentition: comparative analysis between high and low caries-risk groups Onauma Angwaravong
Waranuch Pitiphat
Jan G. M. Bolscher
Ponlatham Chaiyarit
2015 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
8.0 (19.0), pp. 1931.0-1937.0
8 0 0 0 0 0 8
20. Salivary Lysozyme in Relation to Dental Caries among Thai Preschoolers J. Lertsirivorakul
B. Petsongkram
P. Chaiyarit
S. Klaynongsruang
W. Pitiphat
2015 JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY
4.0 (39.0), pp. 343.0-347.0
10 0 0 0 0 0 10
21. Effect of human papillomavirus 16 oncoproteins on oncostatin M upregulation in oral squamous cell carcinoma Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
Ponlatham Chaiyarit
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Piyawut Swangphon
Weerayut Wongjampa
Tipaya Ekalaksananan
2016 MEDICAL ONCOLOGY
8.0 (33.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
22. Biological functions of melatonin in relation to pathogenesis of oral lichen planus Ponlatham Chaiyarit
Kirawut Luengtrakoon
Worraned Wannakasemsuk
Vilasinee Vichitrananda
Poramaporn Kianrit
Doosadee Hormdee
Rajda Noisombut
2017 MEDICAL HYPOTHESES
(104.0), pp. 40.0-44.0
11 0 0 0 0 0 11
23. Increased melatonin in oral mucosal tissue of oral lichen planus (OLP) patients: A possible link between melatonin and its role in oral mucosal inflammation Kirawut Luengtrakoon
Worraned Wannakasemsuk
Vilasinee Vichitrananda
Poramaporn Klanrit
Doosadee Hormdee
Rajda Noisombut
Ponlatham Chaiyarit
2017 ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY
(78.0), pp. 13.0-19.0
7 0 0 0 0 0 7
24. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging Shaiju S. Nazeer
Rarinthorn Samrid
David Perez-Guaita
Parichat Prachaney
Kowit Chaisiwamongkol
Poungrat Pakdeechote
Ponlatham Chaiyarit
Bayden R. Wood
2017 ANALYST
8.0 (142.0), pp. 1269.0-1275.0
4 0 0 0 0 0 4
25. Production of Monoclonal Antibodies against Human Trefoil Factor 3 and Development of a Modified-Sandwich ELISA for Detection of Trefoil Factor 3 Homodimer in Saliva Saichit Khummuang
Waraporn Phanphrom
Witida Laopajon
Watchara Kasinrerk
Ponlatham Chaiyarit
Supansa Pata
2017 BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE
(19.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
26. The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts Chawapon Phiphatwatcharaded
Ploenthip Puthongking
Ponlatham Chaiyarit
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Sumon Sakolchai
Pramote Mahakunakorn
2017 ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY
(79.0), pp. 55.0-61.0
5 0 0 0 0 0 5
27. Effects of arecoline on proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by dysregulating c-Myc and miR-22, directly targeting oncostatin M Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
Ponlatham Chaiyarit
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Chamsai Pientong
2018 PLOS ONE
1.0 (13.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
28. New evidence of connections between increased O-GlcNAcylation and inflammasome in the oral mucosa of patients with oral lichen planus T. Thi Do
C. Phoomak
V. Champattanachai
A. Silsirivanit
P. Chaiyarit
2018 CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY
1.0 (192.0), pp. 129.0-137.0
6 0 0 0 0 0 6
29. O-GlcNAcylation in oral squamous cell carcinoma Tassaporn Kongkaew
Win Pa Pa Aung
Chayarop Supanchart
Anupong Makeudom
Sarawat Langsa-ard
Thanapat Sastraruji
Ponlatham Chaiyarit
Suttichai Krisanaprakornkit
2018 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE
3.0 (47.0), pp. 260.0-267.0
0 0 0 0 0 0 0
30. Proteolytic effects of gingipains on trefoil factor family peptides Ponlatham Chaiyarit
Janthima Jaresitthikunchai
Narumon Phaonakrop
Sittiruk Roytrakul
Barbara Potempa
Jan Potempa
2018 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
2.0 (22.0), pp. 1009.0-1018.0
4 0 0 0 0 0 4
31. Serum cell-free DNA methylation of OPCML and HOXD9 as a biomarker that may aid in differential diagnosis between cholangiocarcinoma and other biliary diseases Wiphawan Wasenang
Ponlatham Chaiyarit
Siriporn Proungvitaya
Temduang Limpaiboon
2019 CLINICAL EPIGENETICS
(11.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14

Title Authors Year Journal title
1. Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease Supaporn Klangprapan
Ponlatham Chaiyarit
Doosadee Hormdee
Tueanjit Khampitak
Jureerut Daduang
Pranithi Hongprabhas
Patcharee Boonsiri
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 3), pp. 399-409

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การประเมินทรีฟอยล์แฟคเตอร์เปปไทด์ในน้ำลายมนุษย์จากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ ผศ.ดร. ดนัย ยอดสุวรรณ
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
2. การประเมินรูปแบบโมเลกุลทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามในน้ำลายจากต่อมน้ำลาย ชนิดต่างๆและในระบบเซลล์เพาะเลี้ยงช่องปากด้วยเครื่องวัดมวลสาร รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ดร. ดนัย ยอดสุวรรณ
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
3. การศึกษากลไกการสร้างทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามจากการเพาะเลี้ยงเซลล์บุผิวช่องปากชนิดปฐมภูมิที่ถูกการกระตุ้นด้วยเคอราติโนซัยต์โกรธแฟคเตอร์และสารนิโคตินจากบุหรี่ ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.นพ.ทพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
4. การศึกษากลไกที่ควบคุมการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟคเตอร์ในช่องปากและบทบาทหน้าที่ของทรีฟอยล์แฟคเตอร์กับโรคช่องปาก รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ดร. ดนัย ยอดสุวรรณ
ผศ.นพ.ทพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
5. การศึกษารูปแบบของดีเอนเอเมทิลเลชั่นในยีนทรีฟอยล์แฟคเตอร์สามในผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ผศ.นพ.ทพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
6. การประเมินเมลาโทนินในน้ำลายจากผู้ป่วยโรคอักเสบเรื้อรังช่องปาก รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์
รศ.ดร. เพ็ญศรี โพธิภักดี
ผศ.ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
7. การประเมินเมลาโทนินและตัวรับเมลาโทนินในเนื้อเยื่อช่องปากจากผู้ป่วยโรคอักเสบเรื้อรังช่องปาก รศ.ทพญ. ดุษฎี หอมดี
นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล
นางสาวอุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิจ
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
8. บทบาทของเมลาโทนินต่อโรคอักเสบเรื้อรังในช่องปาก รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์
รศ.ทพญ. ดุษฎี หอมดี
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
9. ผลของเมลาโทนินต่อการต้านการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยงช่องปาก ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ผศ.ดร. ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
10. ผลของเมลาโทนินและอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการหายของแผลในหนูทดลองที่ถูกกระตุ้นด้วยยาให้มีเนื้อเยื่อช่องปากอักเสบ รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
นางนุจรี ประทีปะวณิช
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
11. ยีน pluripotentOct4 และยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
12. ผลของอนุพันธ์เมลาโทนินในการต้านอักเสบและสมานแผล ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
13. พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์เมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่ รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
นายเจฟฟรีย์รอย จอห์นส
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
นางนุจรี ประทีปะวณิช
ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560

0.016852855682373047