Loading
ผศ.ดร.  กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

สายวิชาเทคนิคการแพทย์,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8842373200: H-INDEX 28
ระดับการศึกษา
  • ปริญญาตรี ()
  • ปริญญาโท ()
  • ปริญญาเอก ()
ความเชี่ยวชาญ
  • Cellular Immunology of Infectious Diseases

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Characterization of monoclonal antibodies to protein antigen of Salmonella typhi Sarasombath, S
Lertmemongkolchai, G
Banchuin, N
1988
2. A Study on Immune Response to Cryptococcus Neoformans Antigens in Rabbits Srivilai Varopastrakul
Ganjana Lertmemongkolchai
Nareas Waropastrakul
Arunrat Romphruk
1991
3. Immunoblot analysis to demonstrate antigenic variability of clinical isolated Pseudomonas pseudomallei Lertmemongkolchai, G
Manmontri, W
Leelayuwat, C
Romphruk, A
Waropastrakul, S
1991
4. Antibody reactivity profiles following immunization with diverse peptides of the PERB11 (MIC) family Leelayuwat, C
Hollingsworth, P
Pummer, S
Lertmemongkolchai, G
Thom, G
Mullberg, J
Witt, C
Kaufman, J
Degli-Esposti, MA
Cosman, D
Dawkins, R
1996
5. Bystander activation of CD8(+) T cells contributes to the rapid production of IFN-gamma in response to bacterial pathogens Lertmemongkolchai, G.
Cai, G.
Bancroft, G.J.
2001
6. Multinucleated giant cell formation and apoptosis in infected host cells is mediated by Burkholderia pseudomallei type III secretion protein BipB Suparak, S
Kespichayawattana, W
Haque, A
Easton, A
Damnin, S
Lertmemongkolchai, G
Bancroft, GJ
Korbsrisate, S
2005
7. Multinucleated giants cell formation and apoptosis in infected host cells is mediated by Burkholderia pseudomallei type III secretion protein BipB S Suparak
W Kespichayawattana
A Haque
A Easton
S Damnin
G Lertmemongkolchai
GJ Bancroft
S Korbsrisate
2005
8. Production of intracellular interferon-gamma in responses to Burkholderia pseudomallei via T cell receptor dependent pathway in humans P Tippayawat
A Romphruk
C Leelayuwat
GJ Bancroft
G Lertmemongkolchai
2005
9. The Burkholderia pseudomallei RpoE (AlgU) operon is involved in environmental stress tolerance and biofilm formation. S Korbsrisate
M Vanaporn
P Kerdsuk
W Kespichayawattana
P Vattanaviboon
P Kiatpapan
G Lertmemongkolchai
2005
10. Critical role of type 1 cytokines in controlling initial infection with Burkholderia mallei. Caroline A. Rowland
Ganjana Lertmemongkolchai
Alison Bancroft
Ashraful Haque
M. Stephen Lever
Kate F. Griffin
Matthew C. Jackson
Michelle Nelson
Anne O'Garra
Richard Grencis
Gregory J. Bancroft
Roman A. Lukaszewski
2006
11. Role of T cells in innate and adaptive immunity against murine Burkholderia pseudomallei infection. A Haque
A Easton
D Smith
A O'Garra
N Van Rooijen
G Lertmemongkolchai
RW Titball
GJ Bancroft
2006
12. Development of real-time PCR assays and evaluation of their potential use for rapid detection of Burkholderia pseudomallei in clinical blood specimens Supaprom, C.
Leelayuwat, C.
Susaengrat, W.
Koh, V.
Lertmemongkolchai, G.
2007
13. Iron overloaded host cells promote Burkholderia pseudomallei infection S. Korbsrisate
W. Amornrit
C. Chitchumroonchokchai
G. Lertmemongkolchai
2007
14. A Burkholderia pseudomallei protein microarray reveals serodiagnostic and cross-reactive antigens. Felgner, P.L.
Kayala, M.A.
Burk, C.R.
Molina, D.M.
Tan, G.
Neel, J.
Chantratita, N.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Peacock, S.J.
Titball, R.W.
2009
15. A genetic programming approach for Burkholderia Pseudomallei diagnostic pattern discovery Yang, ZR
Lertmemongkolchai, G
Tan, G
Felgner, PL
Titball, R
2009
16. Genomic transcriptional profiling identifies a candidate blood biomarker signature for the diagnosis of septicemic melioidosis. Pankla, R.
Buddhisa, S.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2009
17. Human polymorphonuclear neutrophil responses to Burkholderia pseudomallei in healthy and diabetic subjects. Chanchamroen, S.
Kewcharoenwong, C.
Susaengrat, W.
Lertmemongkolchai, G.
2009
18. Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to Burkholderia pseudomallei. Tippayawat, P.
Saenwongsa, W.
Mahawantung, J.
Suwannasaen, D.
Chetchotisakd, P.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
Felgner, P.L.
Atkins, H.S.
Titball, R.W.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2009
19. Phenotypic and Functional Characterization of Human Memory T Cell Responses to to Burkholderia pseudomallei Patcharaporn Tippayawat
Wipawee Saenwongsa
Jirawan Mahawantung
Duangchan Suwannasaen
Ploenchan Chetchotisakd
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
Philip L. Felgner
Helen S. Atkins
Richard W. Titball
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2009
20. Bystander T cells in human immune responses to dengue antigens Duangchan Suwannasaen
Arunrat Romphruk
Chanvit Leelayuwat
Ganjana Lertmemongkolchai
2010
21. Effect of acidic pH on the invasion efficiency and the type III secretion system of Burkholderia thailandensis. Muangsombut, V.
Lulitanond, A.
Lulitanond, V.
Leelayuwat, C.
Lertmemongkolchai, G.
2010
22. Blood transcriptional fingerprints to assess the immune status of human subjects Baldwin, N.
Anguiano, E.
Lertmemongkolchai, G.
2011
23. Burkholderia pseudomallei-induced cell fusion in U937 macrophages can be inhibited by monoclonal antibodies against host cell surface molecules Suparak, S
Muangsombut, V
Riyapa, D
Stevens, JM
Stevens, MP
Lertmemongkolchai, G
Korbsrisate, S
2011
24. Burkholderia pseudomallei Proteins Presented by Monocyte-Derived Dendritic Cells Stimulate Human Memory T Cells In Vitro Tippayawat, P
Pinsiri, M
Rinchai, D
Riyapa, D
Romphruk, A
Gan, YH
Houghton, RL
Felgner, PL
Titball, RW
Stevens, MP
Galyov, EE
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2011
25. CD4+ T-cell immunity to the Burkholderia pseudomallei ABC transporter LolC in melioidosis Karen K. Chu
Patcharaporn Tippayawat
Nicola J. Walker
Sarah V. Harding
Helen S. Atkins
Bernard Maillere
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
Daniel M. Altmann
2011
26. Human Immune Responses to Burkholderia pseudomallei Characterized by Protein Microarray Analysis Suwannasaen, D
Mahawantung, J
Chaowagul, W
Limmathurotsakul, D
Felgner, PL
Davies, H
Bancroft, GJ
Titball, RW
Lertmemongkolchai, G
2011
27. Superoxide dismutase C is required for intracellular survival and virulence of Burkholderia pseudomallei. Sarkar-Tyson, M.
Ireland, P.M.
Goldman, S.R.
Kewcharoenwong, C.
Rinchai, D.
Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
2011
28. Whole Blood Transcriptional Monitoring of Acute HIV-1 Infection Reveals Differential Signatures of Host Immune Activation J. A. Skinner
N. Baldwin
M. Sharma
B. Lemoine
D. Blankenship
H. Qin
Z. Xu
E. B. DeVol
V. Pascual
A. Mejias
O. Ramilo
R. Pankla
G. Lertmemongkolchai
M. Berry
A. O'Garra
K. Palucka
R. Thiebaut
G. Chene
M. Cohen
K. Soderberg
T. N. Denny
A. McMichael
B. F. Haynes
Y. Levy
J. Banchereau
D. Chaussabel
2011
29. Development of a novel structural vaccinology strategy for epitope discovery for the Burkholderia pseudomallei OppA antigen A. Gori
P. Lassaux
C. Peri
M. Ferrer-Navarro
L. Gourlay
R. Longhi
O. Conchillo-Sole
D. Rinchai
G. Lertmemongkolchai
X. Daura
M. Bolognesi
G. Colombo
2012
30. Metabolomics based biomarker discovery for infectious diseases, the case of melioidosis S. Decuypere
J. Pyke
D. Tull
S. Buddhisa
M. McConville
J. Blackwell
G. Lertmemongkolchai
2012
31. Neutrophil extracellular traps exhibit antibacterial activity against burkholderia pseudomallei and are influenced by bacterial and host factors. Donporn Riyapa
Surachat Buddhisa
Sunee Korbsrisate
Jon Cuccui
Brendan W. Wren
Mark P. Stevens
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2012
32. Production of interleukin-27 by human neutrophils regulates their function during bacterial infection Rinchai, D.
Khaenam, P.
Kewcharoenwong, C.
Buddhisa, S.
Pankla, R.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2012
33. A structure-based strategy for epitope discovery in Burkholderia pseudomallei OppA antigen. Patricia Lassaux
Claudio Peri
Mario Ferrer-Navarro
Louise J. Gourlay
Alessandro Gori
Oscar Conchillo-Sole
Darawan Rinchai
Ganjana Lertmemongkolchai
Renato Longhi
Xavier Daura
Giorgio Colombo
Martino Bolognesi
2013
34. Characterizing human Burkholderia pseudomallei infections using untargeted metabolomics D. Riyapa
G. Maker
T. J. J. Inglis
J. M. Blackwell
G. Lertmemongkolchai
S. Decuypere
2013
35. Exploiting the Burkholderia pseudomallei Acute Phase Antigen BPSL2765 for Structure-Based Epitope Discovery/Design in Structural Vaccinology Gourlay, LJ
Peri, C
Ferrer-Navarro, M
Conchillo-Solé, O
Gori, A
Rinchai, D
Thomas, RJ
Champion, OL
Michell, SL
Kewcharoenwong, C
Nithichanon, A
Lassaux, P
Perletti, L
Longhi, R
Lertmemongkolchai, G
Titball, RW
Daura, X
Colombo, G
Bolognesi, M
2013
36. Glibenclamide reduces pro-inflammatory cytokine production by neutrophils of diabetes patients in response to bacterial infection Kewcharoenwong, C
Rinchai, D
Utispan, K
Suwannasaen, D
Bancroft, GJ
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2013
37. Large scale human T cell epitope mapping of Burkholderia pseudomallei D. Rinchai
A. Nithichanon
S. Buddhisa
P. Saenmuang
C. Kewcharoenwong
B. Kessler
L. Raknarong
P. Khaenam
R. J. Boyton
G. J. Bancroft
D. M. Altmann
G. Lertmemongkolchai
2013
38. Mechanisms of impaired polymorphonuclear neutrophil functions in diabetes mellitus in response to Burkholderia pseudomallei C. Kewcharoenwong
D. Rinchai
D. Suwannasaen
G. Bancroft
M. Ato
G. Lertmemongkolchai
2013
39. 1α,25-dihydroxyvitamin D3 in combination with transforming growth factor-β increases the frequency of Foxp3+ regulatory T cells through preferential expansion and usage of interleukin-2 Emma S. Chambers
Duangchan Suwannasaen
Elizabeth H. Mann
Zoe Urry
David F. Richards
Ganjana Lertmemongkolchai
Catherine M. Hawrylowicz
2014
40. 1α,25-dihydroxyvitamin D3 in combination with transforming growth factor-β increases the frequency of Foxp3⁺ regulatory T cells through preferential expansion and usage of interleukin-2. Chambers, ES
Suwannasaen, D
Mann, EH
Urry, Z
Richards, DF
Lertmemongkolchai, G
Hawrylowicz, CM
2014
41. A transcriptomic reporter assay employing neutrophils to measure immunogenic activity of septic patients' plasma. Prasong Khaenam
Darawan Rinchai
Matthew C. Altman
Laurent Chiche
Surachat Buddhisa
Chidchamai Kewcharoenwong
Duangchan Suwannasaen
Michael Mason
Elizabeth Whalen
Scott Presnell
Wattanachai Susaengrat
Kimberly O'Brien
Quynh-Ahn Nguyen
Vivian Gersuk
Peter S. Linsley
Ganjana Lertmemongkolchai
Damien Chaussabel
2014
42. CD4+ T cell epitopes of FliC conserved between strains of Burkholderia: implications for vaccines against melioidosis and cepacia complex in cystic fibrosis. Reynolds, C.J.
Rinchai, D.
Nithichanon, A.
Khaenam, P.
Favry, E.
Chu, K.K.Y.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Altmann, D.M.
Robinson, J.H.
2014
43. Development of an Open-Heart Intraoperative Risk Scoring Model for Predicting a Prolonged Intensive Care Unit Stay Tribuddharat, S
Sathitkarnmanee, T
Ngamsangsirisup, K
Charuluxananan, S
Hurst, CP
Silarat, S
Lertmemongkolchai, G
2014
44. Effect of Host Factors on Neutrophil Functions in Response to Burkholderia pseudomallei in Healthy Thai Subjects Saengmuang, P.
Kewcharoenwong, C.
Tippayawat, P.
Nithichanon, A.
Buddhisa, S.
Lertmemongkolchai, G.
2014
45. Prognostic scoring models can be surrogates of plasma cytokine levels and predict a prolonged intensive care unit stay in cardiac surgery Tribuddharat, S.
Suwannasaen, D.
Sathitkarnmanee, T.
Ngamsangsirisup, K.
Hurst, C.P.
Silarat, S.
Sutra, S.
Lertmemongkolchai, G.
2014
46. Flagellar subunits as targets for structure-based epitope discovery approaches and melioidosis vaccine development L. J. Gourlay
P. Lassaux
R. J. Thomas
C. Peri
O. Conchillo-Sole
A. Nithichanon
M. Ferrer-Navarro
J. Vila
X. Daura
G. Lertmemongkolchai
R. Titball
G. Colombo
M. Bolognesi
2015
47. From crystal structure to in silico epitope discovery in the Burkholderia pseudomallei flagellar hook-associated protein FlgK. Louise J. Gourlay
Rachael J. Thomas
Claudio Peri
Oscar Conchillo-Sole
Mario Ferrer-Navarro
Arnone Nithichanon
Jordi Vila
Xavier Daura
Ganjana Lertmemongkolchai
Richard Titball
Giorgio Colombo
Martino Bolognesi
2015
48. Macroautophagy is essential for killing of intracellular Burkholderia pseudomallei in human neutrophils Rinchai, D
Riyapa, D
Buddhisa, S
Utispan, K
Titball, RW
Stevens, MP
Stevens, JM
Ogawa, M
Tanida, I
Koike, M
Uchiyama, Y
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2015
49. Melioidosis diagnostic workshop, 2013. Hoffmaster, AR
AuCoin, D
Baccam, P
Baggett, HC
Baird, R
Bhengsri, S
Blaney, DD
Brett, PJ
Brooks, TJ
Brown, KA
Chantratita, N
Cheng, AC
Dance, DA
Decuypere, S
Defenbaugh, D
Gee, JE
Houghton, R
Jorakate, P
Lertmemongkolchai, G
Limmathurotsakul, D
Merlin, TL
Mukhopadhyay, C
Norton, R
Peacock, SJ
Rolim, DB
Simpson, AJ
Steinmetz, I
Stoddard, RA
Stokes, MM
Sue, D
Tuanyok, A
Whistler, T
Wuthiekanun, V
Walke, HT
2015
50. Melioidosis diagnostic workshop, 20131 Brett, P.J.
Brooks, T.J.G.
Brown, K.A.
Chantratita, N.
Decuypere, S.
Defenbaugh, D.
Jorakate, P.
Lertmemongkolchai, G.
Limmathurotsaku, D.
Merlin, T.L.
Rolim, D.B.
Simpson, A.J.H.
Stokes, M.M.
Wuthiekanun, V.R.
Walke, H.T.
2015
51. Programmed death ligand 1 on Burkholderia pseudomallei-infected human polymorphonuclear neutrophils impairs T cell functions Surachat Buddhisa
Darawan Rinchai
Manabu Ato
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2015
52. Structure-based design of a B cell antigen from B. pseudomallei. Gaudesi, D.
Ferrer-Navarro, M.
Conchillo-Solé, O.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
Colombo, G.
2015
53. Systematic Mutagenesis of Genes Encoding Predicted Autotransported Proteins of Burkholderia pseudomallei Identifies Factors Mediating Virulence in Mice, Net Intracellular Replication and a Novel Protein Conferring Serum Resistance Adler, N.R.L.
Pankhania, D.
Kessler, B.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2015
54. T Cell Immunity to the Alkyl Hydroperoxide Reductase of Burkholderia pseudomallei: A Correlate of Disease Outcome in Acute Melioidosis. Reynolds, C.J.
Goudet, A.
Sumonwiriya, M.
Rincha, D.
Makinde, J.
Manji, J.
Yos, P.
Wuthiekanun, V.R.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Altmann, D.M.
2015
55. The Blood Transcriptome of Experimental Melioidosis Reflects Disease Severity and Shows Considerable Similarity with the Human Disease. Khaenam, P.
Lertmemongkolchai, G.
Bancroft, G.J.
2015
56. Analyses of the Distribution Patterns of Burkholderia pseudomallei and Associated Phages in Soil Samples in Thailand Suggest That Phage Presence Reduces the Frequency of Bacterial Isolation Withatanung, P
Chantratita, N
Muangsombut, V
Saiprom, N
Lertmemongkolchai, G
Klumpp, J
Clokie, MR
Galyov, EE
Korbsrisate, S
2016
57. BIITE: A Tool to Determine HLA Class II Epitopes from T Cell ELISpot Data. Lies Boelen
Patrick K. O'Neill
Kathryn J. Quigley
Catherine J. Reynolds
Bernard Maillere
John H. Robinson
Ganjana Lertmemongkolchai
Daniel M. Altmann
Rosemary J. Boyton
Becca Asquith
2016
58. Flexible vs Rigid Epitope Conformations for Diagnostic- and Vaccine-Oriented Applications: Novel Insights from the Burkholderia pseudomallei BPSL2765 Pa13 Epitope Alessandro Gori
Claudio Peri
Giacomo Quilici
Arnone Nithichanon
Davide Gaudesi
Renato Longhi
Louise Gourlay
Martino Bolognesi
Ganjana Lertmemongkolchai
Giovanna Musco
Giorgio Colombo
2016
59. Flexible vs Rigid Epitope Conformations for Diagnostic- and Vaccine-Oriented Applications: Novel Insights from the Burkholderia pseudomallei BPSL2765 Pal3 Epitope. Nithichanon, A.
Gaudesi, D.
Lertmemongkolchai, G.
Colombo, G.
2016
60. Glibenclamide impairs responses of neutrophils against Burkholderia pseudomallei by reduction of intracellular glutathione Kewcharoenwong, C
Rinchai, D
Nithichanon, A
Bancroft, GJ
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2016
61. A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines. Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Takahashi, Y.
2017
62. A proteasome inhibitor produced by Burkholderia pseudomallei modulates intracellular growth. Wagley, S.
Rinchai, D.
Lertmemongkolchai, G.
Bancroft, G.J.
Titball, R.W.
2017
63. Boosting of post-exposure human T-cell and B-cell recall responses in vivo by Burkholderia pseudomallei-related proteins Nithichanon, A
Gourlay, LJ
Bancroft, GJ
Ato, M
Takahashi, Y
Lertmemongkolchai, G
2017
64. Cryptococcosis in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients: A different clinical manifestation from HIV-infected patients Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
2017
65. Delay and lower affinity antibody responses to seasonal trivalent influenza vaccination in diabetes mellitus related to reduced IFN-alpha gene expression and anti-diabetic treatment Wipawee Saenwongsa
Arnone Nithichanon
Malinee Chittaganpitch
Kampaew Buayai
Chidchamai Kewcharoenwong
Boonyarat Thumrongwilainet
Sarayuth Uttamangkapong
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2017
66. Designing Probes for Immunodiagnostics: Structural Insights into an Epitope Targeting Burkholderia Infections Lertmemongkolchai, G.
Colombo, G.
2017
67. Glibenclamide reduces monocyte functions against Mycobacterium tuberculosis infection Chidchamai Kewcharoenwong
Wipawee Saenwongsa
Sam Willcocks
Gregory Bancroft
Helen Fletcher
Ganjana Lertmemongkolchai
2017
68. Interleukin 10 inhibits proinflammatory cytokine responses and killing of Burkholderia pseudomallei Kessler, B.
Rinchai, D.
Kewcharoenwong, C.
Nithichanon, A.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2017
69. A rapid immunochromatography test based on Hcp1 is a potential point-of-care test for serological diagnosis of melioidosis Phornpun Phokrai
Wisansanee Karoonboonyanan
Nida Thanapattarapairoj
Chidchanok Promkong
Adul Dulsuk
Sirikamon Koosakulnirand
Sasha Canovali
Nitaya Indrawattana
Yaowaruk Jutrakul
Vanaporn Wuthiekanun
Direk Limmathurotsakul
Paul J. Brett
Mary N. Burtnick
Ganjana Lertmemongkolchai
Narisara Chantratita
2018
70. BPSL1626: Reverse and Structural Vaccinology Reveal a Novel Candidate for Vaccine Design against Burkholderia pseudomallei Riccardo Capelli
Claudio Peri
Riccardo Villa
Arnone Nithichanon
Oscar Conchillo-Sole
Daniel Yero
Paola Gagni
Marcella Chiari
Ganjana Lertmemongkolchai
Marina Cretich
Xavier Daura
Martino Bolognesi
Giorgio Colombo
Louise J. Gourlay
2018
71. Glibenclamide Reduces Primary Human Monocyte Functions Against Tuberculosis Infection by Enhancing M2 Polarization Kewcharoenwong, C
Prabowo, SA
Bancroft, GJ
Fletcher, HA
Lertmemongkolchai, G
2018
72. Immune Control of Burkholderia pseudomallei-Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes Nithichanon, A.
Rinchai, D.
Buddhisa, S.
Kewcharoenwong, C.
Kessler, B.
Khaenam, P.
Chetchotisakd, P.
Robinson, J.H.
Reynolds, C.J.
Altmann, D.M.
Lertmemongkolchai, G.
2018
73. Immune Control of--Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes. Nithichanon, A
Rinchai, D
Buddhisa, S
Saenmuang, P
Kewcharoenwong, C
Kessler, B
Khaenam, P
Chetchotisakd, P
Maillere, B
Robinson, J
Reynolds, CJ
Boyton, RJ
Altmann, DM
Lertmemongkolchai, G
2018
74. Intravenous cyclophosphamide therapy for anti-IFN-gamma autoantibody-associated mycobacterium abscessus infection Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Ratanavadee Nanagara
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2018
75. Melioidosis in Thailand: Present and Future. Hinjoy, S
Hantrakun, V
Kongyu, S
Kaewrakmuk, J
Wangrangsimakul, T
Jitsuronk, S
Saengchun, W
Bhengsri, S
Akarachotpong, T
Thamthitiwat, S
Sangwichian, O
Anunnatsiri, S
Sermswan, RW
Lertmemongkolchai, G
Tharinjaroen, CS
Preechasuth, K
Udpaun, R
Chuensombut, P
Waranyasirikul, N
Anudit, C
Narenpitak, S
Jutrakul, Y
Teparrukkul, P
Teerawattanasook, N
Thanvisej, K
Suphan, A
Sukbut, P
Ploddi, K
Sirichotirat, P
Chiewchanyon, B
Rukseree, K
Hongsuwan, M
Wongsuwan, G
Sunthornsut, P
Wuthiekanun, V
Sachaphimukh, S
Wannapinij, P
Chierakul, W
Chewapreecha, C
Thaipadungpanit, J
Chantratita, N
Korbsrisate, S
Taunyok, A
Dunachie, S
Palittapongarnpim, P
Sirisinha, S
Kitphati, R
Iamsirithaworn, S
Chaowagul, W
Chetchotisak, P
Whistler, T
Wongratanacheewin, S
Limmathurotsakul, D
2018
76. A general protein glycosylation machinery conserved in species improves bacterial fitness and elicits glycan immunogenicity in humans. Fathy Mohamed, Y
Scott, NE
Molinaro, A
Creuzenet, C
Ortega, X
Lertmemongkolchai, G
Tunney, MM
Green, H
Jones, AM
DeShazer, D
Currie, BJ
Foster, LJ
Ingram, R
De Castro, C
Valvano, MA
2019
77. A general protein O-glycosylation machinery conserved in Burkholderia species improves bacterial fitness and elicits glycan immunogenicity in humans Yasmine Fathy Mohamed
Nichollas E. Scott
Antonio Molinaro
Carole Creuzenet
Ximena Ortega
Ganjana Lertmemongkolchai
Michael M. Tunney
Heather Green
Andrew M. Jones
David DeShazer
Bart J. Currie
Leonard J. Foster
Rebecca Ingram
Cristina De Castro
Miguel A. Valvano
2019
78. Ahumanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines (vol 7, 1283, 2017) Yamato Wada
Arnone Nithichanon
Eri Nobusawa
Leonard Moise
William D. Martin
Norio Yamamoto
Kazutaka Terahara
Haruhisa Hagiwara
Takato Odagiri
Masato Tashiro
Ganjana Lertmemongkolchai
Haruko Takeyama
Anne S. De Groot
Manabu Ato
Yoshimasa Takahashi
2019
79. Exposure of an occluded hemagglutinin epitope drives selection of a class of cross-protective influenza antibodies. Yu Adachi
Keisuke Tonouchi
Arnone Nithichanon
Masayuki Kuraoka
Akiko Watanabe
Ryo Shinnakasu
Hideki Asanuma
Akira Ainai
Yusuke Ohmi
Takuya Yamamoto
Ken J. Ishii
Hideki Hasegawa
Haruko Takeyama
Ganjana Lertmemongkolchai
Tomohiro Kurosaki
Manabu Ato
Garnett Kelsoe
Yoshimasa Takahashi
2019
80. Longitudinal immunoprofiling of plasma cytokines predicts outcomes in melioidosis T. Kaewarpai
P. Ekchariyawat
R. Phunpang
A. Dulsuk
B. Moonmueangsan
C. Morakot
E. Thiansukhon
N. Day
G. Lertmemongkolchai
T. E. West
N. Chantratita
2019
81. Longitudinal profiling of plasma cytokines in melioidosis and their association with mortality: a prospective cohort study Day, N.
Lertmemongkolchai, G.
West, E.E.
Chantratita, N.
2019
82. Publisher Correction: A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines. Wada, Y
Nithichanon, A
Nobusawa, E
Moise, L
Martin, WD
Yamamoto, N
Terahara, K
Hagiwara, H
Odagiri, T
Tashiro, M
Lertmemongkolchai, G
Takeyama, H
De Groot, AS
Ato, M
Takahashi, Y
2019
83. Publisher Correction: A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines (Scientific Reports, (2017), 7, 1, (1283), 10.1038/s41598-017-01372-5) Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Takahashi, Y.
2019
84. Impact of Daily Preventive Zinc or Therapeutic Zinc Supplementation for Diarrhea on Plasma Biomarkers of Environmental Enteric Dysfunction among Rural Laotian Children: A Randomized Controlled Trial. Kewcharoenwong, C.
Lertmemongkolchai, G.
2020
85. Metformin-induced suppression of IFN-α via mTORC1 signalling following seasonal vaccination is associated with impaired antibody responses in type 2 diabetes Saenwongsa, W
Nithichanon, A
Chittaganpitch, M
Buayai, K
Kewcharoenwong, C
Thumrongwilainet, B
Butta, P
Palaga, T
Takahashi, Y
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2020
Count 61 57 65 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Characterization of monoclonal antibodies to protein antigen of Salmonella typhi Lertmemongkolchai, G. 1988 Journal of Clinical Microbiology
3 (26), pp. 508-512
2. Immunoblot analysis to demonstrate antigenic variability of clinical isolated Pseudomonas pseudomallei Lertmemongkolchai, G.
Manmontri, W.
Leelayuwat, C.
Romphruk, A.V.
Waropastrakul, S.
1991 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1 (9), pp. 5-8
3. Antibody reactivity profiles following immunization with diverse peptides of the PERB11 (MIC) family Leelayuwat, C.
Lertmemongkolchai, G.
Thom, G.
Degli-Esposti, M.A.
1996 Clinical and Experimental Immunology
3 (106), pp. 568-576
4. Bystander activation of CD8+ T cells contributes to the rapid production of IFN-γ in response to bacterial pathogens Lertmemongkolchai, G.
Cai, G.
Bancroft, G.J.
2001 Journal of Immunology
2 (166), pp. 1097-1105
5. Multinucleated giant cell formation and apoptosis in infected host cells is mediated by Burkholderia pseudomallei type III secretion protein BipB Lertmemongkolchai, G.
Bancroft, G.J.
2005 Journal of Bacteriology
18 (187), pp. 6556-6560
6. The Burkholderia pseudomallei RpoE (AlgU) operon is involved in environmental stress tolerance and biofilm formation Lertmemongkolchai, G. 2005 FEMS Microbiology Letters
2 (252), pp. 243-249
7. Critical role of type 1 cytokines in controlling initial infection with Burkholderia mallei Lertmemongkolchai, G.
Bancroft, G.J.
2006 Infection and Immunity
9 (74), pp. 5333-5340
8. Role of T cells in innate and adaptive immunity against murine Burkholderia pseudomallei infection Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
Bancroft, G.J.
2006 Journal of Infectious Diseases
3 (193), pp. 370-379
9. Development of real-time PCR assays and evaluation of their potential use for rapid detection of Burkholderia pseudomallei in clinical blood specimens Supaprom, C.
Leelayuwat, C.
Susaengrat, W.
Koh, V.
Lertmemongkolchai, G.
2007 Journal of Clinical Microbiology
9 (45), pp. 2894-2901
10. A Burkholderia pseudomallei protein microarray reveals serodiagnostic and cross-reactive antigens Felgner, P.L.
Kayala, M.A.
Burk, C.R.
Molina, D.M.
Tan, G.
Neel, J.
Chantratita, N.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Peacock, S.J.
Titball, R.W.
2009 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
32 (106), pp. 13499-13504
11. A genetic programming approach for Burkholderia Pseudomallei diagnostic pattern discovery Lertmemongkolchai, G.
Tan, G.
Felgner, P.L.
Titball, R.W.
2009 Bioinformatics
17 (25), pp. 2256-2262
12. Genomic transcriptional profiling identifies a candidate blood biomarker signature for the diagnosis of septicemic melioidosis Pankla, R.
Buddhisa, S.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2009 Genome Biology
11 (10), pp.
13. Human polymorphonuclear neutrophil responses to Burkholderia pseudomallei in healthy and diabetic subjects Chanchamroen, S.
Kewcharoenwong, C.
Susaengrat, W.
Lertmemongkolchai, G.
2009 Infection and Immunity
1 (77), pp. 456-463
14. Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to Burkholderia pseudomallei Tippayawat, P.
Saenwongsa, W.
Mahawantung, J.
Suwannasaen, D.
Chetchotisakd, P.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
Felgner, P.L.
Atkins, H.S.
Titball, R.W.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2009 PLoS Neglected Tropical Diseases
4 (3), pp.
15. Bystander T cells in human immune responses to dengue antigens Suwannasaen, D.
Romphruk, A.V.
Leelayuwat, C.
Lertmemongkolchai, G.
2010 BMC Immunology
(11), pp.
16. Effect of acidic pH on the invasion efficiency and the type III Secretion system of Burkholderia thailandensis Muangsombut, V.
Lulitanond, A.
Lulitanond, V.
Leelayuwat, C.
Lertmemongkolchai, G.
2010 Journal of Microbiology
4 (48), pp. 526-532
17. Blood transcriptional fingerprints to assess the immune status of human subjects Baldwin, N.
Anguiano, E.
Lertmemongkolchai, G.
2011 Immunologic Signatures of Rejection
(), pp. 105-125
18. Burkholderia pseudomallei-induced cell fusion in U937 macrophages can be inhibited by monoclonal antibodies against host cell surface molecules Muangsombut, V.
Riyapa, D.
Lertmemongkolchai, G.
2011 Microbes and Infection
12-13 (13), pp. 1006-1011
19. Burkholderia pseudomallei proteins presented by monocyte-derived dendritic cells stimulate human memory T cells in vitro Tippayawat, P.
Rinchai, D.
Riyapa, D.
Romphruk, A.V.
Felgner, P.L.
Titball, R.W.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2011 Infection and Immunity
1 (79), pp. 305-313
20. CD4+ T-cell immunity to the Burkholderia pseudomallei ABC transporter LolC in melioidosis Chu, K.
Tippayawat, P.
Atkins, H.S.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Altmann, D.M.
2011 European Journal of Immunology
1 (41), pp. 107-115
21. Human immune responses to Burkholderia pseudomallei characterized by protein microarray analysis Suwannasaen, D.
Mahawantung, J.
Chaowagul, W.
Limmathurotsakul, D.
Felgner, P.L.
Bancroft, G.J.
Titball, R.W.
Lertmemongkolchai, G.
2011 Journal of Infectious Diseases
7 (203), pp. 1002-1011
22. Superoxide dismutase C is required for intracellular survival and virulence of burkholderia pseudomallei Sarkar-Tyson, M.
Ireland, P.M.
Goldman, S.R.
Kewcharoenwong, C.
Rinchai, D.
Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
2011 Microbiology
8 (157), pp. 2392-2400
23. Neutrophil extracellular traps exhibit antibacterial activity against Burkholderia pseudomallei and are influenced by bacterial and host factors Riyapa, D.
Buddhisa, S.
Lertmemongkolchai, G.
2012 Infection and Immunity
11 (80), pp. 3921-3929
24. Production of interleukin-27 by human neutrophils regulates their function during bacterial infection Rinchai, D.
Khaenam, P.
Kewcharoenwong, C.
Buddhisa, S.
Pankla, R.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2012 European Journal of Immunology
12 (42), pp. 3280-3290
25. A structure-based strategy for epitope discovery in burkholderia pseudomallei OppA antigen Lassaux, P.
Ferrer-Navarro, M.
Conchillo-Solé, O.
Rinchai, D.
Lertmemongkolchai, G.
Colombo, G.
2013 Structure
1 (21), pp. 167-175
26. Exploiting the burkholderia pseudomallei acute phase antigen BPSL2765 for structure-based epitope discovery/design in structural vaccinology Ferrer-Navarro, M.
Conchillo-Solé, O.
Rinchai, D.
Kewcharoenwong, C.
Nithichanon, A.
Lassaux, P.
Perletti, L.
Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
Colombo, G.
2013 Chemistry and Biology
9 (20), pp. 1147-1156
27. Glibenclamide reduces pro-inflammatory cytokine production by neutrophils of diabetes patients in response to bacterial infection Kewcharoenwong, C.
Rinchai, D.
Utispan, K.
Suwannasaen, D.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2013 Scientific Reports
(3), pp.
28. 1α,25-dihydroxyvitamin D3 in combination with transforming growth factor-β increases the frequency of Foxp3+ regulatory T cells through preferential expansion and usage of interleukin-2 Suwannasaen, D.
Lertmemongkolchai, G.
2014 Immunology
1 (143), pp. 52-60
29. A transcriptomic reporter assay employing neutrophils to measure immunogenic activity of septic patients' plasma Khaenam, P.
Rinchai, D.
Buddhisa, S.
Kewcharoenwong, C.
Suwannasaen, D.
Susaengrat, W.
Linsley, P.S.
Lertmemongkolchai, G.
2014 Journal of Translational Medicine
1 (12), pp.
30. CD4+ T cell epitopes of FliC conserved between strains of Burkholderia: Implications for vaccines against melioidosis and cepacia complex in cystic fibrosis Reynolds, C.J.
Rinchai, D.
Nithichanon, A.
Khaenam, P.
Favry, E.
Chu, K.K.Y.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Altmann, D.M.
Robinson, J.H.
2014 Journal of Immunology
12 (193), pp. 6041-6049
31. Development of an open-heart intraoperative risk scoring model for predicting a prolonged intensive care unit stay Tribuddharat, S.
Sathitkarnmanee, T.
Ngamsangsirisup, K.
Hurst, C.P.
Silarat, S.
Lertmemongkolchai, G.
2014 BioMed Research International
(2014), pp.
32. Effect of host factors on neutrophil functions in response to burkholderia pseudomallei in healthy thai subjects Saengmuang, P.
Kewcharoenwong, C.
Tippayawat, P.
Nithichanon, A.
Buddhisa, S.
Lertmemongkolchai, G.
2014 Japanese Journal of Infectious Diseases
6 (67), pp. 436-440
33. Prognostic scoring models can be surrogates of plasma cytokine levels and predict a prolonged intensive care unit stay in cardiac surgery Tribuddharat, S.
Suwannasaen, D.
Sathitkarnmanee, T.
Ngamsangsirisup, K.
Hurst, C.P.
Silarat, S.
Sutra, S.
Lertmemongkolchai, G.
2014 Experimental and Clinical Cardiology
7 (20), pp. 329-357
34. From crystal structure to in silico epitope discovery in the Burkholderia pseudomallei flagellar hook-associated protein FlgK Conchillo-Solé, O.
Ferrer-Navarro, M.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
Colombo, G.
2015 FEBS Journal
(), pp.
35. Macroautophagy is essential for killing of intracellular Burkholderia pseudomallei in human neutrophils Rinchai, D.
Riyapa, D.
Buddhisa, S.
Utispan, K.
Titball, R.W.
Lertmemongkolchai, G.
2015 Autophagy
5 (11), pp. 748-755
36. Melioidosis diagnostic workshop, 20131 Brett, P.J.
Brooks, T.J.G.
Brown, K.A.
Chantratita, N.
Decuypere, S.
Defenbaugh, D.
Jorakate, P.
Lertmemongkolchai, G.
Limmathurotsaku, D.
Merlin, T.L.
Rolim, D.B.
Simpson, A.J.H.
Stokes, M.M.
Wuthiekanun, V.R.
Walke, H.T.
2015 Emerging Infectious Diseases
2 (21), pp. 1-9
37. Programmed death ligand 1 on Burkholderia pseudomallei-infected human polymorphonuclear neutrophils impairs T cell functions Buddhisa, S.
Rinchai, D.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2015 Journal of Immunology
9 (194), pp. 4413-4421
38. Structure-based design of a B cell antigen from B. pseudomallei Gaudesi, D.
Ferrer-Navarro, M.
Conchillo-Solé, O.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Titball, R.W.
Colombo, G.
2015 ACS Chemical Biology
3 (10), pp. 803-812
39. Systematic mutagenesis of genes encoding predicted autotransported proteins of burkholderia pseudomallei identifies factors mediating virulence in mice, net intracellular replication and a novel protein conferring serum resistance Adler, N.R.L.
Pankhania, D.
Kessler, B.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2015 PLoS ONE
4 (10), pp.
40. T cell immunity to the alkyl hydroperoxide reductase of Burkholderia pseudomallei: A correlate of disease outcome in acute melioidosis Reynolds, C.J.
Goudet, A.
Sumonwiriya, M.
Rincha, D.
Makinde, J.
Manji, J.
Yos, P.
Wuthiekanun, V.R.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
Altmann, D.M.
2015 Journal of Immunology
10 (194), pp. 4814-4824
41. The blood transcriptome of experimental melioidosis reflects disease severity and shows considerable similarity with the human disease Khaenam, P.
Lertmemongkolchai, G.
Bancroft, G.J.
2015 Journal of Immunology
7 (195), pp. 3248-3261
42. Analyses of the Distribution Patterns of Burkholderia pseudomallei and Associated Phages in Soil Samples in Thailand Suggest That Phage Presence Reduces the Frequency of Bacterial Isolation Chantratita, N.
Muangsombut, V.
Lertmemongkolchai, G.
2016 PLoS Neglected Tropical Diseases
9 (10), pp.
43. BIITE: A Tool to Determine HLA Class II Epitopes from T Cell ELISpot Data Reynolds, C.J.
Robinson, J.H.
Lertmemongkolchai, G.
Altmann, D.M.
2016 PLoS Computational Biology
3 (12), pp.
44. Flexible vs Rigid Epitope Conformations for Diagnostic- and Vaccine-Oriented Applications: Novel Insights from the Burkholderia pseudomallei BPSL2765 Pal3 Epitope Nithichanon, A.
Gaudesi, D.
Lertmemongkolchai, G.
Colombo, G.
2016 ACS Infectious Diseases
3 (2), pp. 221-230
45. Glibenclamide impairs responses of neutrophils against Burkholderia pseudomallei by reduction of intracellular glutathione Kewcharoenwong, C.
Rinchai, D.
Nithichanon, A.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2016 Scientific Reports
(6), pp.
46. A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Takahashi, Y.
2017 Scientific Reports
1 (7), pp.
47. A proteasome inhibitor produced by Burkholderia pseudomallei modulates intracellular growth Wagley, S.
Rinchai, D.
Lertmemongkolchai, G.
Bancroft, G.J.
Titball, R.W.
2017 Microbial Pathogenesis
(107), pp. 175-180
48. Boosting of post-exposure human T-cell and B-cell recall responses in vivo by Burkholderia pseudomallei-related proteins Nithichanon, A.
Bancroft, G.J.
Takahashi, Y.
Lertmemongkolchai, G.
2017 Immunology
1 (151), pp. 98-109
49. Cryptococcosis in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients: A different clinical manifestation from HIV-infected patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2017 Japanese Journal of Infectious Diseases
1 (70), pp. 69-74
50. Designing Probes for Immunodiagnostics: Structural Insights into an Epitope Targeting Burkholderia Infections Lertmemongkolchai, G.
Colombo, G.
2017 ACS Infectious Diseases
10 (3), pp. 736-743
51. Interleukin 10 inhibits pro-inflammatory cytokine responses and killing of Burkholderia pseudomallei Kessler, B.
Rinchai, D.
Kewcharoenwong, C.
Nithichanon, A.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2017 Scientific Reports
(7), pp.
52. A rapid immunochromatography test based on Hcp1 is a potential point-of-care test for serological diagnosis of melioidosis Wuthiekanun, V.R.
Limmathurotsakul, D.
Brett, P.J.
Lertmemongkolchai, G.
Chantratita, N.
2018 Journal of Clinical Microbiology
8 (56), pp.
53. Glibenclamide reduces primary human monocyte functions against tuberculosis infection by enhancing M2 polarization Kewcharoenwong, C.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2018 Frontiers in Immunology
SEP (9), pp.
54. Immune control of Burkholderia pseudomallei--common, high-frequency T-cell responses to a broad repertoire of immunoprevalent epitopes Nithichanon, A.
Rinchai, D.
Buddhisa, S.
Kewcharoenwong, C.
Kessler, B.
Khaenam, P.
Chetchotisakd, P.
Robinson, J.H.
Reynolds, C.J.
Altmann, D.M.
Lertmemongkolchai, G.
2018 Frontiers in Immunology
MAR (9), pp.
55. Intravenous cyclophosphamide therapy for anti-IFN-gamma autoantibody-associated mycobacterium abscessus infection Chetchotisakd, P.
Nanagara, R.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2018 Journal of Immunology Research
(2018), pp.
56. A general protein O-glycosylation machinery conserved in Burkholderia species improves bacterial fitness and elicits glycan immunogenicity in humans Lertmemongkolchai, G.
Currie, B.J.
2019 Journal of Biological Chemistry
36 (294), pp. 13248-13268
57. Exposure of an occluded hemagglutinin epitope drives selection of a class of cross-protective influenza antibodies Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Takahashi, Y.
2019 Nature Communications
1 (10), pp.
58. Longitudinal profiling of plasma cytokines in melioidosis and their association with mortality: a prospective cohort study Day, N.
Lertmemongkolchai, G.
West, E.E.
Chantratita, N.
2019 Clinical Microbiology and Infection
(), pp.
59. Publisher Correction: A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines (Scientific Reports, (2017), 7, 1, (1283), 10.1038/s41598-017-01372-5) Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
Takahashi, Y.
2019 Scientific Reports
1 (9), pp.
60. Impact of daily preventive zinc or therapeutic zinc supplementation for diarrhea on plasma biomarkers of environmental enteric dysfunction among rural laotian children: A randomized controlled trial Kewcharoenwong, C.
Lertmemongkolchai, G.
2020 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
2 (102), pp. 415-426
61. Metformin-induced suppression of IFN-α via mTORC1 signalling following seasonal vaccination is associated with impaired antibody responses in type 2 diabetes Saenwongsa, W.
Nithichanon, A.
Kewcharoenwong, C.
Takahashi, Y.
Lertmemongkolchai, G.
2020 Scientific Reports
1 (10), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Characterization of monoclonal antibodies to protein antigen of Salmonella typhi. Sarasombath, S
Lertmemongkolchai, G
Banchuin, N
1988 Journal of clinical microbiology
3 (26), pp. 508-12
2. Immunoblot analysis to demonstrate antigenic variability of clinical isolated. Pseudomonas pseudomallei. Lertmemongkolchai, G
Manmontri, W
Leelayuwat, C
Romphruk, A
Waropastrakul, S
1991 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
1 (9), pp. 5-8
3. Antibody reactivity profiles following immunization with diverse peptides of the PERB11 (MIC) family. Leelayuwat, C
Hollingsworth, P
Pummer, S
Lertmemongkolchai, G
Thom, G
Mullberg, J
Witt, C
Kaufman, J
Degli-Esposti, MA
Cosman, D
Dawkins, R
1996 Clinical and experimental immunology
3 (106), pp. 568-76
4. Bystander activation of CD8+ T cells contributes to the rapid production of IFN-gamma in response to bacterial pathogens. Lertmemongkolchai, G
Cai, G
Hunter, CA
Bancroft, GJ
2001 Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
2 (166), pp. 1097-105
5. The Burkholderia pseudomallei RpoE (AlgU) operon is involved in environmental stress tolerance and biofilm formation. Korbsrisate, S
Vanaporn, M
Kerdsuk, P
Kespichayawattana, W
Vattanaviboon, P
Kiatpapan, P
Lertmemongkolchai, G
2005 FEMS microbiology letters
2 (252), pp. 243-9
6. Multinucleated giant cell formation and apoptosis in infected host cells is mediated by Burkholderia pseudomallei type III secretion protein BipB. Suparak, S
Kespichayawattana, W
Haque, A
Easton, A
Damnin, S
Lertmemongkolchai, G
Bancroft, GJ
Korbsrisate, S
2005 Journal of bacteriology
18 (187), pp. 6556-60
7. Critical role of type 1 cytokines in controlling initial infection with Burkholderia mallei. Rowland, CA
Lertmemongkolchai, G
Bancroft, A
Haque, A
Lever, MS
Griffin, KF
Jackson, MC
Nelson, M
O'Garra, A
Grencis, R
Bancroft, GJ
Lukaszewski, RA
2006 Infection and immunity
9 (74), pp. 5333-40
8. Role of T cells in innate and adaptive immunity against murine Burkholderia pseudomallei infection. Haque, A
Easton, A
Smith, D
O'Garra, A
Van Rooijen, N
Lertmemongkolchai, G
Titball, RW
Bancroft, GJ
2006 The Journal of infectious diseases
3 (193), pp. 370-9
9. Development of real-time PCR assays and evaluation of their potential use for rapid detection of Burkholderia pseudomallei in clinical blood specimens. Supaprom, C
Wang, D
Leelayuwat, C
Thaewpia, W
Susaengrat, W
Koh, V
Ooi, EE
Lertmemongkolchai, G
Liu, Y
2007 Journal of clinical microbiology
9 (45), pp. 2894-901
10. A Burkholderia pseudomallei protein microarray reveals serodiagnostic and cross-reactive antigens. Felgner, PL
Kayala, MA
Vigil, A
Burk, C
Nakajima-Sasaki, R
Pablo, J
Molina, DM
Hirst, S
Chew, JS
Wang, D
Tan, G
Duffield, M
Yang, R
Neel, J
Chantratita, N
Bancroft, G
Lertmemongkolchai, G
Davies, DH
Baldi, P
Peacock, S
Titball, RW
2009 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
32 (106), pp. 13499-504
11. A genetic programming approach for Burkholderia pseudomallei diagnostic pattern discovery. Yang, ZR
Lertmemongkolchai, G
Tan, G
Felgner, PL
Titball, R
2009 Bioinformatics (Oxford, England)
17 (25), pp. 2256-62
12. Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to Burkholderia pseudomallei. Tippayawat, P
Saenwongsa, W
Mahawantung, J
Suwannasaen, D
Chetchotisakd, P
Limmathurotsakul, D
Peacock, SJ
Felgner, PL
Atkins, HS
Titball, RW
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2009 PLoS neglected tropical diseases
4 (3), pp. e407
13. Human polymorphonuclear neutrophil responses to Burkholderia pseudomallei in healthy and diabetic subjects. Chanchamroen, S
Kewcharoenwong, C
Susaengrat, W
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2009 Infection and immunity
1 (77), pp. 456-63
14. Genomic transcriptional profiling identifies a candidate blood biomarker signature for the diagnosis of septicemic melioidosis. Pankla, R
Buddhisa, S
Berry, M
Blankenship, DM
Bancroft, GJ
Banchereau, J
Lertmemongkolchai, G
Chaussabel, D
2009 Genome biology
11 (10), pp. R127
15. Bystander T cells in human immune responses to dengue antigens. Suwannasaen, D
Romphruk, A
Leelayuwat, C
Lertmemongkolchai, G
2010 BMC immunology
(11), pp. 47
16. Effect of acidic pH on the invasion efficiency and the type III secretion system of Burkholderia thailandensis. Jitprasutwit, S
Thaewpia, W
Muangsombut, V
Lulitanond, A
Leelayuwat, C
Lertmemongkolchai, G
Korbsrisate, S
2010 Journal of microbiology (Seoul, Korea)
4 (48), pp. 526-32
17. Burkholderia pseudomallei-induced cell fusion in U937 macrophages can be inhibited by monoclonal antibodies against host cell surface molecules. Suparak, S
Muangsombut, V
Riyapa, D
Stevens, JM
Stevens, MP
Lertmemongkolchai, G
Korbsrisate, S
2011 Microbes and infection / Institut Pasteur
12 (13), pp. 1006-11
18. CD4+ T-cell immunity to the Burkholderia pseudomallei ABC transporter LolC in melioidosis. Chu, KK
Tippayawat, P
Walker, NJ
Harding, SV
Atkins, HS
Maillere, B
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
Altmann, DM
2011 European journal of immunology
1 (41), pp. 107-15
19. Superoxide dismutase C is required for intracellular survival and virulence of Burkholderia pseudomallei. Vanaporn, M
Wand, M
Michell, SL
Sarkar-Tyson, M
Ireland, P
Goldman, S
Kewcharoenwong, C
Rinchai, D
Lertmemongkolchai, G
Titball, RW
2011 Microbiology (Reading, England)
0 (157), pp. 2392-400
20. Burkholderia pseudomallei proteins presented by monocyte-derived dendritic cells stimulate human memory T cells in vitro. Tippayawat, P
Pinsiri, M
Rinchai, D
Riyapa, D
Romphruk, A
Gan, YH
Houghton, RL
Felgner, PL
Titball, RW
Stevens, MP
Galyov, EE
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2011 Infection and immunity
1 (79), pp. 305-13
21. Human immune responses to Burkholderia pseudomallei characterized by protein microarray analysis. Suwannasaen, D
Mahawantung, J
Chaowagul, W
Limmathurotsakul, D
Felgner, PL
Davies, H
Bancroft, GJ
Titball, RW
Lertmemongkolchai, G
2011 The Journal of infectious diseases
7 (203), pp. 1002-11
22. Neutrophil extracellular traps exhibit antibacterial activity against burkholderia pseudomallei and are influenced by bacterial and host factors. Riyapa, D
Buddhisa, S
Korbsrisate, S
Cuccui, J
Wren, BW
Stevens, MP
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2012 Infection and immunity
11 (80), pp. 3921-9
23. Production of interleukin-27 by human neutrophils regulates their function during bacterial infection. Rinchai, D
Khaenam, P
Kewcharoenwong, C
Buddhisa, S
Pankla, R
Chaussabel, D
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2012 European journal of immunology
12 (42), pp. 3280-90
24. A structure-based strategy for epitope discovery in Burkholderia pseudomallei OppA antigen. Lassaux, P
Peri, C
Ferrer-Navarro, M
Gourlay, LJ
Gori, A
Conchillo-Solé, O
Rinchai, D
Lertmemongkolchai, G
Longhi, R
Daura, X
Colombo, G
Bolognesi, M
2013 Structure (London, England : 1993)
1 (21), pp. 167-75
25. Glibenclamide reduces pro-inflammatory cytokine production by neutrophils of diabetes patients in response to bacterial infection. Kewcharoenwong, C
Rinchai, D
Utispan, K
Suwannasaen, D
Bancroft, GJ
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2013 Scientific reports
(3), pp. 3363
26. Exploiting the Burkholderia pseudomallei acute phase antigen BPSL2765 for structure-based epitope discovery/design in structural vaccinology. Gourlay, LJ
Peri, C
Ferrer-Navarro, M
Conchillo-Solé, O
Gori, A
Rinchai, D
Thomas, RJ
Champion, OL
Michell, SL
Kewcharoenwong, C
Nithichanon, A
Lassaux, P
Perletti, L
Longhi, R
Lertmemongkolchai, G
Titball, RW
Daura, X
Colombo, G
Bolognesi, M
2013 Chemistry & biology
9 (20), pp. 1147-56
27. CD4+ T cell epitopes of FliC conserved between strains of Burkholderia: implications for vaccines against melioidosis and cepacia complex in cystic fibrosis. Musson, JA
Reynolds, CJ
Rinchai, D
Nithichanon, A
Khaenam, P
Favry, E
Spink, N
Chu, KK
De Soyza, A
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
Maillere, B
Boyton, RJ
Altmann, DM
Robinson, JH
2014 Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
12 (193), pp. 6041-9
28. Effect of host factors on neutrophil functions in response to Burkholderia pseudomallei in healthy Thai subjects. Saengmuang, P
Kewcharoenwong, C
Tippayawat, P
Nithichanon, A
Buddhisa, S
Lertmemongkolchai, G
2014 Japanese journal of infectious diseases
6 (67), pp. 436-40
29. Development of an open-heart intraoperative risk scoring model for predicting a prolonged intensive care unit stay. Tribuddharat, S
Sathitkarnmanee, T
Ngamsangsirisup, K
Charuluxananan, S
Hurst, CP
Silarat, S
Lertmemongkolchai, G
2014 BioMed research international
(2014), pp. 158051
30. A transcriptomic reporter assay employing neutrophils to measure immunogenic activity of septic patients' plasma. Khaenam, P
Rinchai, D
Altman, MC
Chiche, L
Buddhisa, S
Kewcharoenwong, C
Suwannasaen, D
Mason, M
Whalen, E
Presnell, S
Susaengrat, W
O'Brien, K
Nguyen, QA
Gersuk, V
Linsley, PS
Lertmemongkolchai, G
Chaussabel, D
2014 Journal of translational medicine
(12), pp. 65
31. 1α,25-dihydroxyvitamin D3 in combination with transforming growth factor-β increases the frequency of Foxp3⁺ regulatory T cells through preferential expansion and usage of interleukin-2. Chambers, ES
Suwannasaen, D
Mann, EH
Urry, Z
Richards, DF
Lertmemongkolchai, G
Hawrylowicz, CM
2014 Immunology
1 (143), pp. 52-60
32. Melioidosis diagnostic workshop, 2013. Hoffmaster, AR
AuCoin, D
Baccam, P
Baggett, HC
Baird, R
Bhengsri, S
Blaney, DD
Brett, PJ
Brooks, TJ
Brown, KA
Chantratita, N
Cheng, AC
Dance, DA
Decuypere, S
Defenbaugh, D
Gee, JE
Houghton, R
Jorakate, P
Lertmemongkolchai, G
Limmathurotsakul, D
Merlin, TL
Mukhopadhyay, C
Norton, R
Peacock, SJ
Rolim, DB
Simpson, AJ
Steinmetz, I
Stoddard, RA
Stokes, MM
Sue, D
Tuanyok, A
Whistler, T
Wuthiekanun, V
Walke, HT
2015 Emerging infectious diseases
2 (21), pp.
33. Macroautophagy is essential for killing of intracellular Burkholderia pseudomallei in human neutrophils. Rinchai, D
Riyapa, D
Buddhisa, S
Utispan, K
Titball, RW
Stevens, MP
Stevens, JM
Ogawa, M
Tanida, I
Koike, M
Uchiyama, Y
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2015 Autophagy
5 (11), pp. 748-55
34. T Cell Immunity to the Alkyl Hydroperoxide Reductase of Burkholderia pseudomallei: A Correlate of Disease Outcome in Acute Melioidosis. Reynolds, C
Goudet, A
Jenjaroen, K
Sumonwiriya, M
Rinchai, D
Musson, J
Overbeek, S
Makinde, J
Quigley, K
Manji, J
Spink, N
Yos, P
Wuthiekanun, V
Bancroft, G
Robinson, J
Lertmemongkolchai, G
Dunachie, S
Maillere, B
Holden, M
Altmann, D
Boyton, R
2015 Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
10 (194), pp. 4814-24
35. Systematic mutagenesis of genes encoding predicted autotransported proteins of Burkholderia pseudomallei identifies factors mediating virulence in mice, net intracellular replication and a novel protein conferring serum resistance. Lazar Adler, NR
Stevens, MP
Dean, RE
Saint, RJ
Pankhania, D
Prior, JL
Atkins, TP
Kessler, B
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
Galyov, EE
2015 PloS one
4 (10), pp. e0121271
36. Programmed death ligand 1 on Burkholderia pseudomallei-infected human polymorphonuclear neutrophils impairs T cell functions. Buddhisa, S
Rinchai, D
Ato, M
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2015 Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
9 (194), pp. 4413-21
37. Structure-based design of a B cell antigen from B. pseudomallei. Gaudesi, D
Peri, C
Quilici, G
Gori, A
Ferrer-Navarro, M
Conchillo-Solé, O
Thomas, R
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
Titball, R
Daura, X
Colombo, G
Musco, G
2015 ACS chemical biology
3 (10), pp. 803-12
38. The Blood Transcriptome of Experimental Melioidosis Reflects Disease Severity and Shows Considerable Similarity with the Human Disease. Conejero, L
Potempa, K
Graham, CM
Spink, N
Blankley, S
Salguero, FJ
Pankla-Sranujit, R
Khaenam, P
Banchereau, JF
Pascual, V
Chaussabel, D
Lertmemongkolchai, G
O'Garra, A
Bancroft, GJ
2015 Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)
(), pp.
39. From crystal structure to in silico epitope discovery in the Burkholderia pseudomallei flagellar hook-associated protein FlgK. Gourlay, LJ
Thomas, RJ
Peri, C
Conchillo-Solé, O
Ferrer-Navarro, M
Nithichanon, A
Vila, J
Daura, X
Lertmemongkolchai, G
Titball, R
Colombo, G
Bolognesi, M
2015 The FEBS journal
7 (282), pp. 1319-33
40. Analyses of the Distribution Patterns of Burkholderia pseudomallei and Associated Phages in Soil Samples in Thailand Suggest That Phage Presence Reduces the Frequency of Bacterial Isolation. Withatanung, P
Chantratita, N
Muangsombut, V
Saiprom, N
Lertmemongkolchai, G
Klumpp, J
Clokie, MR
Galyov, EE
Korbsrisate, S
2016 PLoS neglected tropical diseases
9 (10), pp. e0005005
41. Flexible vs Rigid Epitope Conformations for Diagnostic- and Vaccine-Oriented Applications: Novel Insights from the Burkholderia pseudomallei BPSL2765 Pal3 Epitope. Gori, A
Peri, C
Quilici, G
Nithichanon, A
Gaudesi, D
Longhi, R
Gourlay, L
Bolognesi, M
Lertmemongkolchai, G
Musco, G
Colombo, G
2016 ACS infectious diseases
3 (2), pp. 221-30
42. Glibenclamide impairs responses of neutrophils against Burkholderia pseudomallei by reduction of intracellular glutathione. Kewcharoenwong, C
Rinchai, D
Nithichanon, A
Bancroft, GJ
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2016 Scientific reports
(6), pp. 34794
43. BIITE: A Tool to Determine HLA Class II Epitopes from T Cell ELISpot Data. Boelen, L
O'Neill, PK
Quigley, KJ
Reynolds, CJ
Maillere, B
Robinson, JH
Lertmemongkolchai, G
Altmann, DM
Boyton, RJ
Asquith, B
2016 PLoS computational biology
3 (12), pp. e1004796
44. A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines. Wada, Y
Nithichanon, A
Nobusawa, E
Moise, L
Martin, WD
Yamamoto, N
Terahara, K
Hagiwara, H
Odagiri, T
Tashiro, M
Lertmemongkolchai, G
Takeyama, H
Groot, AS
Ato, M
Takahashi, Y
2017 Scientific reports
1 (7), pp. 1283
45. A proteasome inhibitor produced by Burkholderia pseudomallei modulates intracellular growth. Wagley, S
Vanaporn, M
Rinchai, D
Conejero, L
Lertmemongkolchai, G
Bancroft, GJ
Titball, RW
2017 Microbial pathogenesis
(107), pp. 175-180
46. Interleukin 10 inhibits pro-inflammatory cytokine responses and killing of Burkholderia pseudomallei. Kessler, B
Rinchai, D
Kewcharoenwong, C
Nithichanon, A
Biggart, R
Hawrylowicz, CM
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2017 Scientific reports
(7), pp. 42791
47. Cryptococcosis in Anti-Interferon-Gamma Autoantibody-Positive Patients: a Different Clinical Manifestation from HIV-Infected Patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
2017 Japanese journal of infectious diseases
1 (70), pp. 69-74
48. Designing Probes for Immunodiagnostics: Structural Insights into an Epitope Targeting Burkholderia Infections. Capelli, R
Matterazzo, E
Amabili, M
Peri, C
Gori, A
Gagni, P
Chiari, M
Lertmemongkolchai, G
Cretich, M
Bolognesi, M
Colombo, G
Gourlay, LJ
2017 ACS infectious diseases
10 (3), pp. 736-743
49. Boosting of post-exposure human T-cell and B-cell recall responses in vivo by Burkholderia pseudomallei-related proteins. Nithichanon, A
Gourlay, LJ
Bancroft, GJ
Ato, M
Takahashi, Y
Lertmemongkolchai, G
2017 Immunology
1 (151), pp. 98-109
50. Immune Control of--Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes. Nithichanon, A
Rinchai, D
Buddhisa, S
Saenmuang, P
Kewcharoenwong, C
Kessler, B
Khaenam, P
Chetchotisakd, P
Maillere, B
Robinson, J
Reynolds, CJ
Boyton, RJ
Altmann, DM
Lertmemongkolchai, G
2018 Frontiers in immunology
(9), pp. 484
51. Glibenclamide Reduces Primary Human Monocyte Functions Against Tuberculosis Infection by Enhancing M2 Polarization. Kewcharoenwong, C
Prabowo, SA
Bancroft, GJ
Fletcher, HA
Lertmemongkolchai, G
2018 Frontiers in immunology
(9), pp. 2109
52. Melioidosis in Thailand: Present and Future. Hinjoy, S
Hantrakun, V
Kongyu, S
Kaewrakmuk, J
Wangrangsimakul, T
Jitsuronk, S
Saengchun, W
Bhengsri, S
Akarachotpong, T
Thamthitiwat, S
Sangwichian, O
Anunnatsiri, S
Sermswan, RW
Lertmemongkolchai, G
Tharinjaroen, CS
Preechasuth, K
Udpaun, R
Chuensombut, P
Waranyasirikul, N
Anudit, C
Narenpitak, S
Jutrakul, Y
Teparrukkul, P
Teerawattanasook, N
Thanvisej, K
Suphan, A
Sukbut, P
Ploddi, K
Sirichotirat, P
Chiewchanyon, B
Rukseree, K
Hongsuwan, M
Wongsuwan, G
Sunthornsut, P
Wuthiekanun, V
Sachaphimukh, S
Wannapinij, P
Chierakul, W
Chewapreecha, C
Thaipadungpanit, J
Chantratita, N
Korbsrisate, S
Taunyok, A
Dunachie, S
Palittapongarnpim, P
Sirisinha, S
Kitphati, R
Iamsirithaworn, S
Chaowagul, W
Chetchotisak, P
Whistler, T
Wongratanacheewin, S
Limmathurotsakul, D
2018 Tropical medicine and infectious disease
2 (3), pp. 38
53. Exposure of an occluded hemagglutinin epitope drives selection of a class of cross-protective influenza antibodies. Adachi, Y
Tonouchi, K
Nithichanon, A
Kuraoka, M
Watanabe, A
Shinnakasu, R
Asanuma, H
Ainai, A
Ohmi, Y
Yamamoto, T
Ishii, KJ
Hasegawa, H
Takeyama, H
Lertmemongkolchai, G
Kurosaki, T
Ato, M
Kelsoe, G
Takahashi, Y
2019 Nature communications
1 (10), pp. 3883
54. Publisher Correction: A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines. Wada, Y
Nithichanon, A
Nobusawa, E
Moise, L
Martin, WD
Yamamoto, N
Terahara, K
Hagiwara, H
Odagiri, T
Tashiro, M
Lertmemongkolchai, G
Takeyama, H
De Groot, AS
Ato, M
Takahashi, Y
2019 Scientific reports
1 (9), pp. 14730
55. A general protein glycosylation machinery conserved in species improves bacterial fitness and elicits glycan immunogenicity in humans. Fathy Mohamed, Y
Scott, NE
Molinaro, A
Creuzenet, C
Ortega, X
Lertmemongkolchai, G
Tunney, MM
Green, H
Jones, AM
DeShazer, D
Currie, BJ
Foster, LJ
Ingram, R
De Castro, C
Valvano, MA
2019 The Journal of biological chemistry
36 (294), pp. 13248-13268
56. Impact of Daily Preventive Zinc or Therapeutic Zinc Supplementation for Diarrhea on Plasma Biomarkers of Environmental Enteric Dysfunction among Rural Laotian Children: A Randomized Controlled Trial. Wessells, KR
Hinnouho, GM
Barffour, MA
Arnold, CD
Kounnavong, S
Kewcharoenwong, C
Lertmemongkolchai, G
Schuster, GU
Stephensen, CB
Hess, SY
2020 The American journal of tropical medicine and hygiene
2 (102), pp. 415-426
57. Metformin-induced suppression of IFN-α via mTORC1 signalling following seasonal vaccination is associated with impaired antibody responses in type 2 diabetes. Saenwongsa, W
Nithichanon, A
Chittaganpitch, M
Buayai, K
Kewcharoenwong, C
Thumrongwilainet, B
Butta, P
Palaga, T
Takahashi, Y
Ato, M
Lertmemongkolchai, G
2020 Scientific reports
1 (10), pp. 3229

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Bystander activation of CD8(+) T cells contributes to the rapid production of IFN-gamma in response to bacterial pathogens G Lertmemongkolchai
GF Cai
CA Hunter
GJ Bancroft
2001 JOURNAL OF IMMUNOLOGY
2.0 (166.0), pp. 1097.0-1105.0
345 0 0 0 0 0 345
2. Multinucleated giants cell formation and apoptosis in infected host cells is mediated by Burkholderia pseudomallei type III secretion protein BipB S Suparak
W Kespichayawattana
A Haque
A Easton
S Damnin
G Lertmemongkolchai
GJ Bancroft
S Korbsrisate
2005 JOURNAL OF BACTERIOLOGY
18.0 (187.0), pp. 6556.0-6560.0
121 0 0 0 0 0 121
3. Production of intracellular interferon-gamma in responses to Burkholderia pseudomallei via T cell receptor dependent pathway in humans P Tippayawat
A Romphruk
C Leelayuwat
GJ Bancroft
G Lertmemongkolchai
2005 TISSUE ANTIGENS
5.0 (66.0), pp. 565.0-565.0
0 0 0 0 0 0 0
4. The Burkholderia pseudomallei RpoE (AlgU) operon is involved in environmental stress tolerance and biofilm formation S Korbsrisate
M Vanaporn
P Kerdsuk
W Kespichayawattana
P Vattanaviboon
P Kiatpapan
G Lertmemongkolchai
2005 FEMS MICROBIOLOGY LETTERS
2.0 (252.0), pp. 243.0-249.0
45 0 0 0 0 0 45
5. Critical role of type 1 cytokines in controlling initial infection with Burkholderia mallei Caroline A. Rowland
Ganjana Lertmemongkolchai
Alison Bancroft
Ashraful Haque
M. Stephen Lever
Kate F. Griffin
Matthew C. Jackson
Michelle Nelson
Anne O'Garra
Richard Grencis
Gregory J. Bancroft
Roman A. Lukaszewski
2006 INFECTION AND IMMUNITY
9.0 (74.0), pp. 5333.0-5340.0
45 0 0 0 0 0 45
6. Role of T cells in innate and adaptive immunity against murine Burkholderia pseudomallei infection A Haque
A Easton
D Smith
A O'Garra
N Van Rooijen
G Lertmemongkolchai
RW Titball
GJ Bancroft
2006 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
3.0 (193.0), pp. 370.0-379.0
138 0 0 0 0 0 138
7. Development of real-time PCR assays and evaluation of their potential use for rapid detection of Burkholderia pseudomallei in clinical blood specimens Chonthida Supaprom
Dongling Wang
Chanvit Leelayuwat
Wisansanee Thaewpia
Wattanachai Susaengrat
Victor Koh
Eng Eong Ooi
Ganjana Lertmemongkolchai
Yichun Liu
2007 JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY
9.0 (45.0), pp. 2894.0-2901.0
59 0 0 0 0 0 59
8. Iron overloaded host cells promote Burkholderia pseudomallei infection S. Korbsrisate
W. Amornrit
C. Chitchumroonchokchai
G. Lertmemongkolchai
2007 AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
6.0 (82.0), pp. 601.0-601.0
1 0 0 0 0 0 1
9. A Burkholderia pseudomallei protein microarray reveals serodiagnostic and cross-reactive antigens Philip L. Felgner
Matthew A. Kayala
Adam Vigil
Chad Burk
Rie Nakajima-Sasaki
Jozelyn Pablo
Douglas M. Molina
Siddiqua Hirst
Janet S. W. Chew
Dongling Wang
Gladys Tan
Melanie Duffield
Ron Yang
Julien Neel
Narisara Chantratita
Greg Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
D. Huw Davies
Pierre Baldi
Sharon Peacock
Richard W. Titball
2009 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
32.0 (106.0), pp. 13499.0-13504.0
198 0 0 0 0 0 198
10. A genetic programming approach for Burkholderia Pseudomallei diagnostic pattern discovery Zheng Rong Yang
Ganjana Lertmemongkolchai
Gladys Tan
Philip L. Felgner
Richard Titball
2009 BIOINFORMATICS
17.0 (25.0), pp. 2256.0-2262.0
6 0 0 0 0 0 6
11. Genomic transcriptional profiling identifies a candidate blood biomarker signature for the diagnosis of septicemic melioidosis Rungnapa Pankla
Surachat Buddhisa
Matthew Berry
Derek M. Blankenship
Gregory J. Bancroft
Jacques Banchereau
Ganjana Lertmemongkolchai
Damien Chaussabel
2009 GENOME BIOLOGY
11.0 (10.0), pp.
136 0 0 0 0 0 136
12. Human Polymorphonuclear Neutrophil Responses to Burkholderia pseudomallei in Healthy and Diabetic Subjects Sujin Chanchamroen
Chidchamai Kewcharoenwong
Wattanachai Susaengrat
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2009 INFECTION AND IMMUNITY
1.0 (77.0), pp. 456.0-463.0
121 0 0 0 0 0 121
13. Phenotypic and Functional Characterization of Human Memory T Cell Responses to to Burkholderia pseudomallei Patcharaporn Tippayawat
Wipawee Saenwongsa
Jirawan Mahawantung
Duangchan Suwannasaen
Ploenchan Chetchotisakd
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
Philip L. Felgner
Helen S. Atkins
Richard W. Titball
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2009 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
4.0 (3.0), pp.
53 0 0 0 0 0 53
14. Bystander T cells in human immune responses to dengue antigens Duangchan Suwannasaen
Arunrat Romphruk
Chanvit Leelayuwat
Ganjana Lertmemongkolchai
2010 BMC IMMUNOLOGY
(11.0), pp.
9 0 0 0 0 0 9
15. Effect of Acidic pH on the Invasion Efficiency and the Type III Secretion System of Burkholderia thailandensis Siroj Jitprasutwit
Wisansanee Thaewpia
Veerachat Muangsombut
Aroonlug Lulitanond
Chanvit Leelayuwat
Ganjana Lertmemongkolchai
Sunee Korbsrisate
2010 JOURNAL OF MICROBIOLOGY
4.0 (48.0), pp. 526.0-532.0
7 0 0 0 0 0 7
16. Burkholderia pseudomallei-induced cell fusion in U937 macrophages can be inhibited by monoclonal antibodies against host cell surface molecules Supapom Suparak
Veerachat Muangsombut
Donpom Riyapa
Joanne M. Stevens
Mark P. Stevens
Ganjana Lertmemongkolchai
Sunee Korbsrisate
2011 MICROBES AND INFECTION
12-13 (13.0), pp. 1006.0-1011.0
14 0 0 0 0 0 14
17. Burkholderia pseudomallei Proteins Presented by Monocyte-Derived Dendritic Cells Stimulate Human Memory T Cells In Vitro Patcharaporn Tippayawat
Maneerat Pinsiri
Darawan Rinchai
Donporn Riyapa
Amornrat Romphruk
Yunn-Hwen Gan
Raymond L. Houghton
Philip L. Felgner
Richard W. Titball
Mark P. Stevens
Edouard E. Galyov
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2011 INFECTION AND IMMUNITY
1.0 (79.0), pp. 305.0-313.0
24 0 0 0 0 0 24
18. CD4(+) T-cell immunity to the Burkholderia pseudomallei ABC transporter LolC in melioidosis Karen K. Chu
Patcharaporn Tippayawat
Nicola J. Walker
Sarah V. Harding
Helen S. Atkins
Bernard Maillere
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
Daniel M. Altmann
2011 EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
1.0 (41.0), pp. 107.0-115.0
8 0 0 0 0 0 8
19. Human Immune Responses to Burkholderia pseudomallei Characterized by Protein Microarray Analysis Duangchan Suwannasaen
Jirawan Mahawantung
Wipada Chaowagul
Direk Limmathurotsakul
Philip L. Felgner
Huw Davies
Gregory J. Bancroft
Richard W. Titball
Ganjana Lertmemongkolchai
2011 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
7.0 (203.0), pp. 1002.0-1011.0
52 0 0 0 0 0 52
20. Superoxide dismutase C is required for intracellular survival and virulence of Burkholderia pseudomallei Muthita Vanaporn
Matthew Wand
Stephen L. Michell
Mitali Sarkar-Tyson
Philip Ireland
Stan Goldman
Chidchamai Kewcharoenwong
Darawan Rinchai
Ganjana Lertmemongkolchai
Richard W. Titball
2011 MICROBIOLOGY-SGM
(157.0), pp. 2392.0-2400.0
34 0 0 0 0 0 34
21. Whole Blood Transcriptional Monitoring of Acute HIV-1 Infection Reveals Differential Signatures of Host Immune Activation J. A. Skinner
N. Baldwin
M. Sharma
B. Lemoine
D. Blankenship
H. Qin
Z. Xu
E. B. DeVol
V. Pascual
A. Mejias
O. Ramilo
R. Pankla
G. Lertmemongkolchai
M. Berry
A. O'Garra
K. Palucka
R. Thiebaut
G. Chene
M. Cohen
K. Soderberg
T. N. Denny
A. McMichael
B. F. Haynes
Y. Levy
J. Banchereau
D. Chaussabel
2011 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
10.0 (27.0), pp. A34-A34
1 0 0 0 0 0 1
22. Development of a novel structural vaccinology strategy for epitope discovery for the Burkholderia pseudomallei OppA antigen A. Gori
P. Lassaux
C. Peri
M. Ferrer-Navarro
L. Gourlay
R. Longhi
O. Conchillo-Sole
D. Rinchai
G. Lertmemongkolchai
X. Daura
M. Bolognesi
G. Colombo
2012 JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE
(18.0), pp. S194-S195
0 0 0 0 0 0 0
23. Metabolomics based biomarker discovery for infectious diseases, the case of melioidosis S. Decuypere
J. Pyke
D. Tull
S. Buddhisa
M. McConville
J. Blackwell
G. Lertmemongkolchai
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E216-E216
0 0 0 0 0 0 0
24. Neutrophil Extracellular Traps Exhibit Antibacterial Activity against Burkholderia pseudomallei and Are Influenced by Bacterial and Host Factors Donporn Riyapa
Surachat Buddhisa
Sunee Korbsrisate
Jon Cuccui
Brendan W. Wren
Mark P. Stevens
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2012 INFECTION AND IMMUNITY
11.0 (80.0), pp. 3921.0-3929.0
54 0 0 0 0 0 54
25. Production of interleukin-27 by human neutrophils regulates their function during bacterial infection Darawan Rinchai
Prasong Khaenam
Chidchamai Kewcharoenwong
Surachat Buddhisa
Rungnapa Pankla
Damien Chaussabel
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2012 EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
12.0 (42.0), pp. 3280.0-3290.0
30 0 0 0 0 0 30
26. A Structure-Based Strategy for Epitope Discovery in Burkholderia pseudomallei OppA Antigen Patricia Lassaux
Claudio Peri
Mario Ferrer-Navarro
Louise J. Gourlay
Alessandro Gori
Oscar Conchillo-Sole
Darawan Rinchai
Ganjana Lertmemongkolchai
Renato Longhi
Xavier Daura
Giorgio Colombo
Martino Bolognesi
2013 STRUCTURE
1.0 (21.0), pp. 167.0-175.0
39 0 0 0 0 0 39
27. Characterizing human Burkholderia pseudomallei infections using untargeted metabolomics D. Riyapa
G. Maker
T. J. J. Inglis
J. M. Blackwell
G. Lertmemongkolchai
S. Decuypere
2013 IMMUNOLOGY
(140.0), pp. 98.0-98.0
0 0 0 0 0 0 0
28. Exploiting the Burkholderia pseudomallei Acute Phase Antigen BPSL2765 for Structure-Based Epitope Discovery/Design in Structural Vaccinology Louise J. Gourlay
Claudio Peri
Mario Ferrer-Navarro
Oscar Conchillo-Sole
Alessandro Gori
Darawan Rinchai
Rachael J. Thomas
Olivia L. Champion
Stephen L. Michell
Chidchamai Kewcharoenwong
Arnone Nithichanon
Patricia Lassaux
Lucia Perletti
Renato Longhi
Ganjana Lertmemongkolchai
Richard W. Titball
Xavier Daura
Giorgio Colombo
Martino Bolognesi
2013 CHEMISTRY & BIOLOGY
9.0 (20.0), pp. 1147.0-1156.0
32 0 0 0 0 0 32
29. Glibenclamide reduces pro-inflammatory cytokine production by neutrophils of diabetes patients in response to bacterial infection Chidchamai Kewcharoenwong
Darawan Rinchai
Kusumawadee Utispan
Duangchan Suwannasaen
Gregory J. Bancroft
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2013 SCIENTIFIC REPORTS
(3.0), pp.
28 0 0 0 0 0 28
30. Large scale human T cell epitope mapping of Burkholderia pseudomallei D. Rinchai
A. Nithichanon
S. Buddhisa
P. Saenmuang
C. Kewcharoenwong
B. Kessler
L. Raknarong
P. Khaenam
R. J. Boyton
G. J. Bancroft
D. M. Altmann
G. Lertmemongkolchai
2013 IMMUNOLOGY
(140.0), pp. 133.0-133.0
0 0 0 0 0 0 0
31. Mechanisms of impaired polymorphonuclear neutrophil functions in diabetes mellitus in response to Burkholderia pseudomallei C. Kewcharoenwong
D. Rinchai
D. Suwannasaen
G. Bancroft
M. Ato
G. Lertmemongkolchai
2013 IMMUNOLOGY
(140.0), pp. 109.0-109.0
0 0 0 0 0 0 0
32. 1 alpha, 25-dihydroxyvitamin D3 in combination with transforming growth factor-beta increases the frequency of Foxp3(+) regulatory T cells through preferential expansion and usage of interleukin-2 Emma S. Chambers
Duangchan Suwannasaen
Elizabeth H. Mann
Zoe Urry
David F. Richards
Ganjana Lertmemongkolchai
Catherine M. Hawrylowicz
2014 IMMUNOLOGY
1.0 (143.0), pp. 52.0-60.0
64 0 0 0 0 0 64
33. A transcriptomic reporter assay employing neutrophils to measure immunogenic activity of septic patients' plasma Prasong Khaenam
Darawan Rinchai
Matthew C. Altman
Laurent Chiche
Surachat Buddhisa
Chidchamai Kewcharoenwong
Duangchan Suwannasaen
Michael Mason
Elizabeth Whalen
Scott Presnell
Wattanachai Susaengrat
Kimberly O'Brien
Quynh-Ahn Nguyen
Vivian Gersuk
Peter S. Linsley
Ganjana Lertmemongkolchai
Damien Chaussabel
2014 JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE
(12.0), pp.
15 0 0 0 0 0 15
34. CD4(+) T Cell Epitopes of FliC Conserved between Strains of Burkholderia: Implications for Vaccines against Melioidosis and Cepacia Complex in Cystic Fibrosis Julie A. Musson
Catherine J. Reynolds
Darawan Rinchai
Arnone Nithichanon
Prasong Khaenam
Emmanuel Favry
Natasha Spink
Karen K. Y. Chu
Anthony De Soyza
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
Bernard Maillere
Rosemary J. Boyton
Daniel M. Altmann
John H. Robinson
2014 JOURNAL OF IMMUNOLOGY
12.0 (193.0), pp. 6041.0-6049.0
26 0 0 0 0 0 26
35. Development of an Open-Heart Intraoperative Risk Scoring Model for Predicting a Prolonged Intensive Care Unit Stay Sirirat Tribuddharat
Thepakorn Sathitkarnmanee
Kriangsak Ngamsangsirisup
Somrat Charuluxananan
Cameron P. Hurst
Suparit Silarat
Ganjana Lertmemongkolchai
2014 BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
(), pp.
6 0 0 0 0 0 6
36. Effect of Host Factors on Neutrophil Functions in Response to Burkholderia pseudomallei in Healthy Thai Subjects Pornpun Saengmuang
Chidchamai Kewcharoenwong
Patcharaporn Tippayawat
Arnone Nithichanon
Surachat Buddhisa
Ganjana Lertmemongkolchai
2014 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
6.0 (67.0), pp. 436.0-440.0
10 0 0 0 0 0 10
37. Flagellar subunits as targets for structure-based epitope discovery approaches and melioidosis vaccine development L. J. Gourlay
P. Lassaux
R. J. Thomas
C. Peri
O. Conchillo-Sole
A. Nithichanon
M. Ferrer-Navarro
J. Vila
X. Daura
G. Lertmemongkolchai
R. Titball
G. Colombo
M. Bolognesi
2015 FEBS JOURNAL
(282.0), pp. 338.0-338.0
6 0 0 0 0 0 6
38. From crystal structure to in silico epitope discovery in the Burkholderia pseudomallei flagellar hook-associated protein FlgK Louise J. Gourlay
Rachael J. Thomas
Claudio Peri
Oscar Conchillo-Sole
Mario Ferrer-Navarro
Arnone Nithichanon
Jordi Vila
Xavier Daura
Ganjana Lertmemongkolchai
Richard Titball
Giorgio Colombo
Martino Bolognesi
2015 FEBS JOURNAL
7.0 (282.0), pp. 1319.0-1333.0
34 0 0 0 0 0 34
39. Macroautophagy is essential for killing of intracellular Burkholderia pseudomallei in human neutrophils Darawan Rinchai
Donporn Riyapa
Surachat Buddhisa
Kusumawadee Utispan
Richard W. Titball
Mark P. Stevens
Joanne M. Stevens
Michinaga Ogawa
Isei Tanida
Masato Koike
Yasuo Uchiyama
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2015 AUTOPHAGY
5.0 (11.0), pp. 748.0-755.0
30 0 0 0 0 0 30
40. Programmed Death Ligand 1 on Burkholderia pseudomallei-Infected Human Polymorphonuclear Neutrophils Impairs T Cell Functions Surachat Buddhisa
Darawan Rinchai
Manabu Ato
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2015 JOURNAL OF IMMUNOLOGY
9.0 (194.0), pp. 4413.0-4421.0
28 0 0 0 0 0 28
41. Structure-Based Design of a B Cell Antigen from B. pseudomallei Davide Gaudesi
Claudio Peri
Giacomo Quilici
Alessandro Gori
Mario Ferrer-Navarro
Oscar Conchillo-Sole
Rachael Thomas
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
Richard Titball
Xavier Daura
Giorgio Colombo
Giovanna Musco
2015 ACS CHEMICAL BIOLOGY
3.0 (10.0), pp. 803.0-812.0
19 0 0 0 0 0 19
42. Systematic Mutagenesis of Genes Encoding Predicted Autotransported Proteins of Burkholderia pseudomallei Identifies Factors Mediating Virulence in Mice, Net Intracellular Replication and a Novel Protein Conferring Serum Resistance Natalie R. Lazar Adler
Mark P. Stevens
Rachel E. Dean
Richard J. Saint
Depesh Pankhania
Joann L. Prior
Timothy P. Atkins
Bianca Kessler
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
Edouard E. Galyov
2015 PLOS ONE
4.0 (10.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
43. T Cell Immunity to the Alkyl Hydroperoxide Reductase of Burkholderia pseudomallei: A Correlate of Disease Outcome in Acute Melioidosis Catherine Reynolds
Amelie Goudet
Kemajittra Jenjaroen
Manutsanun Sumonwiriya
Darawan Rinchai
Julie Musson
Saskia Overbeek
Julia Makinde
Kathryn Quigley
Jiten Manji
Natasha Spink
Pagnarith Yos
Vanaporn Wuthiekanun
Gregory Bancroft
John Robinson
Ganjana Lertmemongkolchai
Susanna Dunachie
Bernard Maillere
Matthew Holden
Daniel Altmann
Rosemary Boyton
2015 JOURNAL OF IMMUNOLOGY
10.0 (194.0), pp. 4814.0-4824.0
32 0 0 0 0 0 32
44. Analyses of the Distribution Patterns of Burkholderia pseudomallei and Associated Phages in Soil Samples in Thailand Suggest That Phage Presence Reduces the Frequency of Bacterial Isolation Patoo Withatanung
Narisara Chantratita
Veerachat Muangsombut
Natnaree Saiprom
Ganjana Lertmemongkolchai
Jochen Klumpp
Martha R. J. Clokie
Edouard E. Galyov
Sunee Korbsrisate
2016 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
9.0 (10.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
45. BIITE: A Tool to Determine HLA Class II Epitopes from T Cell ELISpot Data Lies Boelen
Patrick K. O'Neill
Kathryn J. Quigley
Catherine J. Reynolds
Bernard Maillere
John H. Robinson
Ganjana Lertmemongkolchai
Daniel M. Altmann
Rosemary J. Boyton
Becca Asquith
2016 PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY
3.0 (12.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
46. Flexible vs Rigid Epitope Conformations for Diagnostic- and Vaccine-Oriented Applications: Novel Insights from the Burkholderia pseudomallei BPSL2765 Pa13 Epitope Alessandro Gori
Claudio Peri
Giacomo Quilici
Arnone Nithichanon
Davide Gaudesi
Renato Longhi
Louise Gourlay
Martino Bolognesi
Ganjana Lertmemongkolchai
Giovanna Musco
Giorgio Colombo
2016 ACS INFECTIOUS DISEASES
3.0 (2.0), pp. 221.0-230.0
21 0 0 0 0 0 21
47. Glibenclamide impairs responses of neutrophils against Burkholderia pseudomallei by reduction of intracellular glutathione Chidchamai Kewcharoenwong
Darawan Rinchai
Arnone Nithichanon
Gregory J. Bancroft
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2016 SCIENTIFIC REPORTS
(6.0), pp.
18 0 0 0 0 0 18
48. A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines Yamato Wada
Arnone Nithichanon
Eri Nobusawa
Leonard Moise
William D. Martin
Norio Yamamoto
Kazutaka Terahara
Haruhisa Hagiwara
Takato Odagiri
Masato Tashiro
Ganjana Lertmemongkolchai
Haruko Takeyama
Anne S. De Groot
Manabu Ato
Yoshimasa Takahashi
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
21 0 0 0 0 0 21
49. A proteasome inhibitor produced by Burkholderia pseudomallei modulates intracellular growth Sariqa Wagley
Muthita Vanaporn
Darawan Rinchai
Laura Conejero
Ganjana Lertmemongkolchai
Gregory J. Bancroft
Richard W. Titball
2017 MICROBIAL PATHOGENESIS
(107.0), pp. 175.0-180.0
6 0 0 0 0 0 6
50. Boosting of post-exposure human T-cell and B-cell recall responses in vivo by Burkholderia pseudomallei-related proteins Arnone Nithichanon
Louise J. Gourlay
Gregory J. Bancroft
Manabu Ato
Yoshimasa Takahashi
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 IMMUNOLOGY
1.0 (151.0), pp. 98.0-109.0
11 0 0 0 0 0 11
51. Cryptococcosis in Anti-Interferon-Gamma Autoantibody-Positive Patients: a Different Clinical Manifestation from HIV-Infected Patients Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (70.0), pp. 69.0-74.0
7 0 0 0 0 0 7
52. Delay and lower affinity antibody responses to seasonal trivalent influenza vaccination in diabetes mellitus related to reduced IFN-alpha gene expression and anti-diabetic treatment Wipawee Saenwongsa
Arnone Nithichanon
Malinee Chittaganpitch
Kampaew Buayai
Chidchamai Kewcharoenwong
Boonyarat Thumrongwilainet
Sarayuth Uttamangkapong
Manabu Ato
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 CYTOKINE
(100.0), pp. 168.0-168.0
0 0 0 0 0 0 0
53. Designing Probes for Immunodiagnostics: Structural Insights into an Epitope Targeting Burkholderia Infections Riccardo Capelli
Elena Matterazzo
Marco Arnabili
Claudio Peri
Alessandro Gori
Paola Gagni
Marcella Chiari
Ganjana Lertmemongkolchai
Marina Cretich
Martino Bolognesi
Giorgio Colombo
Louise J. Gourlay
2017 ACS INFECTIOUS DISEASES
10.0 (3.0), pp. 736.0-743.0
7 0 0 0 0 0 7
54. Glibenclamide reduces monocyte functions against Mycobacterium tuberculosis infection Chidchamai Kewcharoenwong
Wipawee Saenwongsa
Sam Willcocks
Gregory Bancroft
Helen Fletcher
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 CYTOKINE
(100.0), pp. 55.0-56.0
0 0 0 0 0 0 0
55. Interleukin 10 inhibits proinflammatory cytokine responses and killing of Burkholderia pseudomallei Bianca Kessler
Darawan Rinchai
Chidchamai Kewcharoenwong
Arnone Nithichanon
Rachael Biggart
Catherine M. Hawrylowicz
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
56. A Rapid Immunochromatography Test Based on Hcp1 Is a Potential Point-of-Care Test for Serological Diagnosis of Melioidosis Phornpun Phokrai
Wisansanee Karoonboonyanan
Nida Thanapattarapairoj
Chidchanok Promkong
Adul Dulsuk
Sirikamon Koosakulnirand
Sasha Canovali
Nitaya Indrawattana
Yaowaruk Jutrakul
Vanaporn Wuthiekanun
Direk Limmathurotsakul
Paul J. Brett
Mary N. Burtnick
Ganjana Lertmemongkolchai
Narisara Chantratita
2018 JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY
8.0 (56.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
57. BPSL1626: Reverse and Structural Vaccinology Reveal a Novel Candidate for Vaccine Design against Burkholderia pseudomallei Riccardo Capelli
Claudio Peri
Riccardo Villa
Arnone Nithichanon
Oscar Conchillo-Sole
Daniel Yero
Paola Gagni
Marcella Chiari
Ganjana Lertmemongkolchai
Marina Cretich
Xavier Daura
Martino Bolognesi
Giorgio Colombo
Louise J. Gourlay
2018 ANTIBODIES
3.0 (7.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
58. Glibenclamide Reduces Primary Human Monocyte Functions Against Tuberculosis Infection by Enhancing M2 Polarization Chidchamai Kewcharoenwong
Satria A. Prabowo
Gregory J. Bancroft
Helen A. Fletcher
Ganjana Lertmemongkolchai
2018 FRONTIERS IN IMMUNOLOGY
(9.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
59. Immune Control of Burkholderia pseudomallei-Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes Arnone Nithichanon
Darawan Rinchai
Surachat Buddhisa
Pornpun Saenmuang
Chidchamai Kewcharoenwong
Bianca Kessler
Prasong Khaenam
Ploenchan Chetchotisakd
Bernard Maillere
John Robinson
Catherine J. Reynolds
Rosemary J. Boyton
Daniel M. Altmann
Ganjana Lertmemongkolchai
2018 FRONTIERS IN IMMUNOLOGY
(9.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
60. Intravenous Cyclophosphamide Therapy for Anti-IFN-Gamma Autoantibody-Associated Mycobacterium abscessus Infection Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Ratanavadee Nanagara
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2018 JOURNAL OF IMMUNOLOGY RESEARCH
(), pp.
8 0 0 0 0 0 8
61. A general protein O-glycosylation machinery conserved in Burkholderia species improves bacterial fitness and elicits glycan immunogenicity in humans Yasmine Fathy Mohamed
Nichollas E. Scott
Antonio Molinaro
Carole Creuzenet
Ximena Ortega
Ganjana Lertmemongkolchai
Michael M. Tunney
Heather Green
Andrew M. Jones
David DeShazer
Bart J. Currie
Leonard J. Foster
Rebecca Ingram
Cristina De Castro
Miguel A. Valvano
2019 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
36.0 (294.0), pp. 13248.0-13268.0
2 0 0 0 0 0 2
62. Ahumanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines (vol 7, 1283, 2017) Yamato Wada
Arnone Nithichanon
Eri Nobusawa
Leonard Moise
William D. Martin
Norio Yamamoto
Kazutaka Terahara
Haruhisa Hagiwara
Takato Odagiri
Masato Tashiro
Ganjana Lertmemongkolchai
Haruko Takeyama
Anne S. De Groot
Manabu Ato
Yoshimasa Takahashi
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
63. A humanized mouse model identifies key amino acids for low immunogenicity of H7N9 vaccines (vol 7, 1283, 2017) Yamato Wada
Arnone Nithichanon
Eri Nobusawa
Leonard Moise
William D. Martin
Norio Yamamoto
Kazutaka Terahara
Haruhisa Hagiwara
Takato Odagiri
Masato Tashiro
Ganjana Lertmemongkolchai
Haruko Takeyama
Anne S. De Groot
Manabu Ato
Yoshimasa Takahashi
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
64. Exposure of an occluded hemagglutinin epitope drives selection of a class of cross-protective influenza antibodies Yu Adachi
Keisuke Tonouchi
Arnone Nithichanon
Masayuki Kuraoka
Akiko Watanabe
Ryo Shinnakasu
Hideki Asanuma
Akira Ainai
Yusuke Ohmi
Takuya Yamamoto
Ken J. Ishii
Hideki Hasegawa
Haruko Takeyama
Ganjana Lertmemongkolchai
Tomohiro Kurosaki
Manabu Ato
Garnett Kelsoe
Yoshimasa Takahashi
2019 NATURE COMMUNICATIONS
(10.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
65. Longitudinal immunoprofiling of plasma cytokines predicts outcomes in melioidosis T. Kaewarpai
P. Ekchariyawat
R. Phunpang
A. Dulsuk
B. Moonmueangsan
C. Morakot
E. Thiansukhon
N. Day
G. Lertmemongkolchai
T. E. West
N. Chantratita
2019 EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
(49.0), pp. 1111.0-1111.0
0 0 0 0 0 0 0
66. Impact of Daily Preventive Zinc or Therapeutic Zinc Supplementation for Diarrhea on Plasma Biomarkers of Environmental Enteric Dysfunction among Rural Laotian Children: A Randomized Controlled Trial K. Ryan Wessells
Guy-Marino Hinnouho
Maxwell A. Barffour
Charles D. Arnold
Sengchanh Kounnavong
Chidchamai Kewcharoenwong
Ganjana Lertmemongkolchai
Gertrud U. Schuster
Charles B. Stephensen
Sonja Y. Hess
2020 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
2.0 (102.0), pp. 415.0-426.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. A Study on Immune Response to Cryptococcus Neoformans Antigens in Rabbits Srivilai Varopastrakul
Ganjana Lertmemongkolchai
Nareas Waropastrakul
Arunrat Romphruk
1991 Srinagarind Medical Journal
(6 No 2), pp. 101-106

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.019929885864257812