Loading
รศ.ดร. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ

รศ.ดร. ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57195622927: H-INDEX 17
6507917704: H-INDEX 12

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A one-year Trial of Lamivudine for Chromic Hepatitis B Siriluck Anunnatsiri 1998
2. Disseminated infection due to rapidly growing mycobacteria in immunocompetent hosts presenting with chronic lymphadenopathy: a previously unrecognized clinical entity. Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Jirarattanapochai, K.
Choonhakarn, C.
Chaiprasert, A.K.
Davis, T.E.
2000
3. Leptospirosis Siriluck Anunnatsiri 2000
4. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis Chetchotisakd, P
Porramatikul, S
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Thinkhamrop, B
2001
5. A randomized, open-label, comparative trial of BID and TID dosing of saquinavir enhanced oral formulation as part of a triple therapy for advanced AIDS patients Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Wankun, J
Mootsikapun, P
Boonyaprawit, P
2002
6. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis [4] (multiple letters) Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2002
7. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis - Reply P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2002
8. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Choksawadphinyo, K
2003
9. Trichinosis Siriluck Anunnatsiri 2004
10. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand Hendricks, K.M.
Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
2005
11. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4(+) T-cell counts < 200 cells/mm(3): 96-week outcomes Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Boonyaprawit, P.
2005
12. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand. Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
2005
13. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Simpson, A.J.H.
Limmathurotsakul, D.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Day, N.
Chetchotisakd, P.
2005
14. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in Thailand, where subtype A/E is predominant Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Kiertiburanakul, S
Sutthent, R
Anekthananon, T
Bowonwatanuwong, C
Kowadisaiburana, B
Supparatpinyo, K
Horsakulthai, M
Chasombat, S
Ruxrungtham, K
,
,
,
,
,
,
,
,
2006
15. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit. Wirongrong Chierakul
Siriluck Anunnatsiri
Wipada Chaowagul
Sharon J. Peacock
Ploenchan Chetchotisakd
Nicholas P. Day
2007
16. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit [4] Anunnatsiri, S.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Chetchotisakd, P.
Day, N.
2007
17. A rapidly fatal case of Panton-valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia in an HIV-infected patient Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Puapermpoonsiri, S
Prariyachatgul, C
Chumpol, J
2007
18. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Mootsikapun, P.
Assanasen, S.
Chaiwarith, R.
Anunnatsiri, S.
2007
19. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir + saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. Ploenchan Chetchotisakd
S. Anunnatsiri
P. Mootsikapun
S. Kiertiburanakul
T. Anekthananon
C. Bowonwatanuwong
B. Kowadisaiburana
K. Supparatpinyo
K. Ruxrungtham
2007
20. Fungemia in Non-HIV-infected Patients: A 5-Year Review S. Anunnatsiri
P. Chetchotisakd
P. Mootsikapun
2008
21. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): an effective treatment for HIV-infected patients in Thailand. Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2008
22. Mycotic aneurysm in Northeast Thailand: the importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen. Siriluck Anunnatsiri
Ploenchan Chetchotisakd
Churairat Kularbkaew
2008
23. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review Siriluck Anunnatsiri
Ploenchan Chetchotisakd
Piroon Mootsikapun
2009
24. Abdominal angiostrongyliasis caused by Angiostrongylus cantonensis: A possible cause of eosinophilic infiltration in human digestive tract Sawanyawisuth, K
Pugkhem, A
Mitchai, J
Intapan, PM
Anunnatsiri, S
Limpawattana, P
Chotmongkol, V
2010
25. Melioidosis pericarditis mimicking tuberculous pericarditis Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Kiatchoosakun, S
Kularbkaew, C
2010
26. Rist factors and clinical outcomes of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii bacteremia in a University Hospital, Thailand S. Anunnatsiri
P. Tonsawan
2010
27. Risk factors and clinical outcomes of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii bacteremia at a university hospital in Thailand. Anunnatsiri, S. 2011
28. Adult-Onset Immunodeficiency in Thailand and Taiwan Chetchotisakd, P.
Suputtamongkol, Y.
Kiertiburanakul, S.
Shaw, P.A.
Jutivorakool, K.
Lulitanond, V.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Sathapatayavongs, B.
Shieh, C.
Claypool, R.J.
Saleeb, P.G.
Rosen, L.B.
Mo, A.
2012
29. Burden of human immunodeficiency virus (HIV) infection in hospitalized Thai adults: an analysis of data from the National Health Insurance System 2010. Siriluck, A
Thavornpitak, Y
2012
30. Disease patterns among Thai adult population: an analysis of data from the hospitalization National Health Insurance System 2010. Anunnatsiri, S
Reungjui, S
Thavornpitak, Y
Pukdeesamai, P
Mairiang, P
2012
31. Health insurance system and healthcare provision: nationwide hospital admission data 2010. Reungjui, S
Anunnatsiri, S
Limwattananon, C
Thavornpitak, Y
Pukdeesamai, P
Mairiang, P
2012
32. Risk factors and clinical outcomes of extended spectrum beta-lactamase (esbl)-producing escherichia coli septicemia at Arinagarind University Hospital, Thailand Anunnatsiri, S.
Towiwat, P.
Chaimanee, P.
2012
33. RISK FACTORS AND CLINICAL OUTCOMES OF EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE (ESBL)-PRODUCING ESCHERICHIA COLI SEPTICEMIA AT SRINAGARIND UNIVERSITY HOSPITAL, THAILAND Anunnatsiri, S
Towiwat, P
Chaimanee, P
2012
34. Linezolid in the treatment of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients. Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
2014
35. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial. Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Chaisuksant, S.
Thinkhamrop, B.
Susaengrat, W.
Wuthiekanun, V.R.
Chantratita, N.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
2014
36. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand. Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Currie, B.J.
Peacock, S.J.
Day, N.P.J.
Limmathurotsakul, D.
Lubell, Y.
2015
37. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand (vol 109, pg 416, 2015) Viriya Hantrakun
Wirongrong Chierakul
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Bart J. Currie
Sharon J. Peacock
Nicholas P. J. Day
Phaik Yeong Cheah
Direk Limmathurotsakul
Yoel Lubell
2015
38. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
2016
39. Cryptococcosis in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients: A different clinical manifestation from HIV-infected patients Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2017
40. Predictive Model for Permanent Shunting in Cryptococcal meningitis Phusoongnern, W
Anunnatsiri, S
Sawanyawisuth, K
Kitkhuandee, A
2017
41. Intravenous Cyclophosphamide Therapy for Anti-IFN-Gamma Autoantibody-Associated Mycobacterium abscessus Infection Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Ratanavadee Nanagara
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2018
42. Melioidosis in Thailand: Present and Future. Hinjoy, S
Hantrakun, V
Kongyu, S
Kaewrakmuk, J
Wangrangsimakul, T
Jitsuronk, S
Saengchun, W
Bhengsri, S
Akarachotpong, T
Thamthitiwat, S
Sangwichian, O
Anunnatsiri, S
Sermswan, RW
Lertmemongkolchai, G
Tharinjaroen, CS
Preechasuth, K
Udpaun, R
Chuensombut, P
Waranyasirikul, N
Anudit, C
Narenpitak, S
Jutrakul, Y
Teparrukkul, P
Teerawattanasook, N
Thanvisej, K
Suphan, A
Sukbut, P
Ploddi, K
Sirichotirat, P
Chiewchanyon, B
Rukseree, K
Hongsuwan, M
Wongsuwan, G
Sunthornsut, P
Wuthiekanun, V
Sachaphimukh, S
Wannapinij, P
Chierakul, W
Chewapreecha, C
Thaipadungpanit, J
Chantratita, N
Korbsrisate, S
Taunyok, A
Dunachie, S
Palittapongarnpim, P
Sirisinha, S
Kitphati, R
Iamsirithaworn, S
Chaowagul, W
Chetchotisak, P
Whistler, T
Wongratanacheewin, S
Limmathurotsakul, D
2018
43. Natural History of Anti-Interferon-gamma Autoantibody-associated Immunodeficiency Syndrome in Thailand Gloria H. Hong
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Piroon Mootsikapun
Lindsey B. Rosen
Christa S. Zerbe
Steven M. Holland
2019
44. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์ กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตIncidence and Risk Factors of Catheter Associated Urinary Tract Infection among Kidney Transplant Recipients Ubonrat Toimamueang
Ekkarin Chotikawanich
Kaewjai Thepsuthammarat
Siriluck Anunnatsiri
Vayune Vajanaopath
2558
Count 29 31 27 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Disseminated infection due to rapidly growing mycobacteria in immunocompetent hosts presenting with chronic lymphadenopathy: A previously unrecognized clinical entity Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Jirarattanapochai, K.
Choonhakarn, C.
Chaiprasert, A.K.
Davis, T.E.
2000 Clinical Infectious Diseases
1 (30), pp. 29-34
2. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2001 Clinical Infectious Diseases
1 (33), pp. 29-34
3. A randomized, open-label, comparative trial of BID and TID dosing of saquinavir enhanced oral formulation as part of a triple therapy for advanced AIDS patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Wankun, J.
Mootsikapun, P.
Boonyaprawit, P.
2002 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (85), pp. 590-596
4. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis [4] (multiple letters) Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2002 Clinical Infectious Diseases
5 (34), pp. 721-723
5. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (86), pp. 293-298
6. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand Hendricks, K.M.
Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
2005 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (73), pp. 815-819
7. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4 + T-cell counts <200 cells/mm3: 96-Week outcomes Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Boonyaprawit, P.
2005 Antiviral Therapy
8 (10), pp. 911-916
8. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
2005 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (36), pp. 324-330
9. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Simpson, A.J.H.
Limmathurotsakul, D.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Day, N.
Chetchotisakd, P.
2005 Clinical Infectious Diseases
8 (41), pp. 1105-1113
10. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in Thailand, where subtype A/E is predominant Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Kiertiburanakul, S.
Sutthent, R.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Kowadisaiburana, B.
Supparatpinyo, K.
Horsakulthai, M.
Chasombat, S.
Ruxrungtham, K.
2006 Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care
4 (5), pp. 152-156
11. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit [4] Anunnatsiri, S.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Chetchotisakd, P.
Day, N.
2007 Clinical Infectious Diseases
4 (45), pp. 521-523
12. A rapidly fatal case of Panton-valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia in an HIV-infected patient Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Puapermpoonsiri, S.
Prariyachatgul, C.
Chumpol, J.
2007 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (38), pp. 690-694
13. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Mootsikapun, P.
Assanasen, S.
Chaiwarith, R.
Anunnatsiri, S.
2007 Clinical Infectious Diseases
4 (45), pp. 421-427
14. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir + saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Kiertiburanakul, S.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Kowadisaiburana, B.
Supparatpinyo, K.
Ruxrungtham, K.
2007 HIV Medicine
8 (8), pp. 529-535
15. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): An effective treatment for HIV-infected patients in Thailand Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
2008 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2 (49), pp. 230-231
16. Mycotic aneurysm in northeast Thailand: The importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
Kularbkaew, C.
2008 Clinical Infectious Diseases
11 (47), pp. 1436-1439
17. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
2009 International Journal of Infectious Diseases
1 (13), pp. 90-96
18. Abdominal angiostrongyliasis caused by Angiostrongylus cantonensis: A possible cause of eosinophilic infiltration in human digestive tract Sawanyawisuth, K.
Pugkhem, A.
Mitchai, J.
Intapan, P.M.A.
Anunnatsiri, S.
Limpawattana, P.
Chotmongkol, V.
2010 Pathology Research and Practice
2 (206), pp. 102-104
19. Melioidosis pericarditis mimicking tuberculous pericarditis Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Kiatchoosakun, S.
Kularbkaew, C.
2010 Clinical Infectious Diseases
5 (51), pp. e46-e49
20. Risk factors and clinical outcomes of multidrug-resistant acinetobacter baumannii bacteremia at a university hospital in Thailand Anunnatsiri, S. 2011 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (42), pp. 693-703
21. Adult-onset immunodeficiency in Thailand and Taiwan Chetchotisakd, P.
Suputtamongkol, Y.
Kiertiburanakul, S.
Shaw, P.A.
Jutivorakool, K.
Lulitanond, V.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Sathapatayavongs, B.
Shieh, C.
Claypool, R.J.
Saleeb, P.G.
Rosen, L.B.
Mo, A.
2012 New England Journal of Medicine
8 (367), pp. 725-734
22. Disease patterns among Thai adult population: an analysis of data from the hospitalization National Health Insurance System 2010. Anunnatsiri, S.
Reungjui, S.
Thavornpitak, Y.
Mairiang, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S74-80
23. Health insurance system and healthcare provision: nationwide hospital admission data 2010. Reungjui, S.
Anunnatsiri, S.
Limwattananon, C.
Thavornpitak, Y.
Mairiang, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S240-253
24. Risk factors and clinical outcomes of extended spectrum beta-lactamase (esbl)-producing escherichia coli septicemia at Arinagarind University Hospital, Thailand Anunnatsiri, S.
Towiwat, P.
Chaimanee, P.
2012 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5 (43), pp. 1169-1177
25. Linezolid in the treatment of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 1125-1131
26. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprimsulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): A multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Chaisuksant, S.
Thinkhamrop, B.
Susaengrat, W.
Wuthiekanun, V.R.
Chantratita, N.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
2014 The Lancet
9919 (383), pp. 807-814
27. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Currie, B.J.
Peacock, S.J.
Day, N.P.J.
Limmathurotsakul, D.
Lubell, Y.
2015 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
6 (109), pp. 416-418
28. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
2016 HIV Clinical Trials
1 (17), pp. 12-16
29. Cryptococcosis in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients: A different clinical manifestation from HIV-infected patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2017 Japanese Journal of Infectious Diseases
1 (70), pp. 69-74

Title Authors Year Journal title
1. Disseminated infection due to rapidly growing mycobacteria in immunocompetent hosts presenting with chronic lymphadenopathy: a previously unrecognized clinical entity. Chetchotisakd, P
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Jirarattanapochai, K
Choonhakarn, C
Chaiprasert, A
Ubol, PN
Wheat, LJ
Davis, TE
2000 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
1 (30), pp. 29-34
2. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis. Chetchotisakd, P
Porramatikul, S
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Thinkhamrop, B
2001 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
1 (33), pp. 29-34
3. A randomized, open-label, comparative trial of BID and TID dosing of saquinavir enhanced oral formulation as part of a triple therapy for advanced AIDS patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Wankun, J
Mootsikapun, P
Boonyaprawit, P
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (85), pp. 590-6
4. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients. Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Choksawadphinyo, K
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (86), pp. 293-8
5. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand. Ludy, MJ
Hendricks, K
Houser, R
Chetchotisakd, P
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Price, E
Wanke, CA
2005 The American journal of tropical medicine and hygiene
4 (73), pp. 815-9
6. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis. Chierakul, W
Anunnatsiri, S
Short, JM
Maharjan, B
Mootsikapun, P
Simpson, AJ
Limmathurotsakul, D
Cheng, AC
Stepniewska, K
Newton, PN
Chaowagul, W
White, NJ
Peacock, SJ
Day, NP
Chetchotisakd, P
2005 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
8 (41), pp. 1105-13
7. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand. Anunnatsiri, S
Chetchotisakd, P
Wanke, C
2005 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (36), pp. 324-30
8. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4+ T-cell counts <200 cells/mm3: 96-week outcomes. Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Boonyaprawit, P
2005 Antiviral therapy
8 (10), pp. 911-6
9. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in Thailand, where subtype A/E is predominant. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Kiertiburanakul, S
Sutthent, R
Anekthananon, T
Bowonwatanuwong, C
Kowadisaiburana, B
Supparatpinyo, K
Horsakulthai, M
Chasombat, S
Ruxrungtham, K
,
,
,
,
,
,
,
,
2006 Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill. : 2002)
4 (5), pp. 152-6
10. A rapidly fatal case of Panton-valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia in an HIV-infected patient. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Puapermpoonsiri, S
Prariyachatgul, C
Chumpol, J
2007 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (38), pp. 690-4
11. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand. Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Mootsikapun, P
Assanasen, S
Chaiwarith, R
Anunnatsiri, S
2007 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
4 (45), pp. 421-7
12. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit. Chierakul, W
Anunnatsiri, S
Chaowagul, W
Peacock, SJ
Chetchotisakd, P
Day, NP
2007 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
4 (45), pp. 521-3
13. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir + saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Mootsikapun, P
Kiertiburanakul, S
Anekthananon, T
Bowonwatanuwong, C
Kowadisaiburana, B
Supparatpinyo, K
Ruxrungtham, K
,
,
,
,
,
,
,
,
2007 HIV medicine
8 (8), pp. 529-35
14. Mycotic aneurysm in Northeast Thailand: the importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen. Anunnatsiri, S
Chetchotisakd, P
Kularbkaew, C
2008 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
11 (47), pp. 1436-9
15. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): an effective treatment for HIV-infected patients in Thailand. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
2008 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
2 (49), pp. 230-1
16. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review. Anunnatsiri, S
Chetchotisakd, P
Mootsikapun, P
2009 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
1 (13), pp. 90-6
17. Melioidosis pericarditis mimicking tuberculous pericarditis. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Kiatchoosakun, S
Kularbkaew, C
2010 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
5 (51), pp. e46-9
18. Abdominal angiostrongyliasis caused by Angiostrongylus cantonensis: a possible cause of eosinophilic infiltration in human digestive tract. Sawanyawisuth, K
Pugkhem, A
Mitchai, J
Intapan, PM
Anunnatsiri, S
Limpawattana, P
Chotmongkol, V
2010 Pathology, research and practice
2 (206), pp. 102-4
19. Risk factors and clinical outcomes of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii bacteremia at a university hospital in Thailand. Anunnatsiri, S
Tonsawan, P
2011 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (42), pp. 693-703
20. Disease patterns among Thai adult population: an analysis of data from the hospitalization National Health Insurance System 2010. Anunnatsiri, S
Reungjui, S
Thavornpitak, Y
Pukdeesamai, P
Mairiang, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S74-80
21. Adult-onset immunodeficiency in Thailand and Taiwan. Browne, SK
Burbelo, PD
Chetchotisakd, P
Suputtamongkol, Y
Kiertiburanakul, S
Shaw, PA
Kirk, JL
Jutivorakool, K
Zaman, R
Ding, L
Hsu, AP
Patel, SY
Olivier, KN
Lulitanond, V
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Angkasekwinai, N
Sathapatayavongs, B
Hsueh, PR
Shieh, CC
Brown, MR
Thongnoppakhun, W
Claypool, R
Sampaio, EP
Thepthai, C
Waywa, D
Dacombe, C
Reizes, Y
Zelazny, AM
Saleeb, P
Rosen, LB
Mo, A
Iadarola, M
Holland, SM
2012 The New England journal of medicine
8 (367), pp. 725-34
22. Risk factors and clinical outcomes of extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli septicemia at Srinagarind University Hospital, Thailand. Anunnatsiri, S
Towiwat, P
Chaimanee, P
2012 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (43), pp. 1169-77
23. Health insurance system and healthcare provision: nationwide hospital admission data 2010. Reungjui, S
Anunnatsiri, S
Limwattananon, C
Thavornpitak, Y
Pukdeesamai, P
Mairiang, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S240-53
24. Burden of human immunodeficiency virus (HIV) infection in hospitalized Thai adults: an analysis of data from the National Health Insurance System 2010. Siriluck, A
Thavornpitak, Y
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S143-8
25. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial. Chetchotisakd, P
Chierakul, W
Chaowagul, W
Anunnatsiri, S
Phimda, K
Mootsikapun, P
Chaisuksant, S
Pilaikul, J
Thinkhamrop, B
Phiphitaporn, S
Susaengrat, W
Toondee, C
Wongrattanacheewin, S
Wuthiekanun, V
Chantratita, N
Thaipadungpanit, J
Day, NP
Limmathurotsakul, D
Peacock, SJ
2014 Lancet (London, England)
9919 (383), pp. 807-14
26. Linezolid in the treatment of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 1125-31
27. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand. Hantrakun, V
Chierakul, W
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Currie, BJ
Peacock, SJ
Day, NP
Cheah, PY
Limmathurotsakul, D
Lubell, Y
2015 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
12 (109), pp. 803
28. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand. Hantrakun, V
Chierakul, W
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Currie, BJ
Peacock, SJ
Day, NP
Cheah, P
Limmathurotsakul, D
Lubell, Y
2015 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
6 (109), pp. 416-8
29. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia. Thamrongwonglert, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Mootsikapun, P
2016 HIV clinical trials
(), pp. 1-5
30. Predictive Model for Permanent Shunting in Cryptococcal meningitis. Phusoongnern, W
Anunnatsiri, S
Sawanyawisuth, K
Kitkhuandee, A
2017 The American journal of tropical medicine and hygiene
5 (97), pp. 1451-1453
31. Cryptococcosis in Anti-Interferon-Gamma Autoantibody-Positive Patients: a Different Clinical Manifestation from HIV-Infected Patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
2017 Japanese journal of infectious diseases
1 (70), pp. 69-74
32. Melioidosis in Thailand: Present and Future. Hinjoy, S
Hantrakun, V
Kongyu, S
Kaewrakmuk, J
Wangrangsimakul, T
Jitsuronk, S
Saengchun, W
Bhengsri, S
Akarachotpong, T
Thamthitiwat, S
Sangwichian, O
Anunnatsiri, S
Sermswan, RW
Lertmemongkolchai, G
Tharinjaroen, CS
Preechasuth, K
Udpaun, R
Chuensombut, P
Waranyasirikul, N
Anudit, C
Narenpitak, S
Jutrakul, Y
Teparrukkul, P
Teerawattanasook, N
Thanvisej, K
Suphan, A
Sukbut, P
Ploddi, K
Sirichotirat, P
Chiewchanyon, B
Rukseree, K
Hongsuwan, M
Wongsuwan, G
Sunthornsut, P
Wuthiekanun, V
Sachaphimukh, S
Wannapinij, P
Chierakul, W
Chewapreecha, C
Thaipadungpanit, J
Chantratita, N
Korbsrisate, S
Taunyok, A
Dunachie, S
Palittapongarnpim, P
Sirisinha, S
Kitphati, R
Iamsirithaworn, S
Chaowagul, W
Chetchotisak, P
Whistler, T
Wongratanacheewin, S
Limmathurotsakul, D
2018 Tropical medicine and infectious disease
2 (3), pp. 38

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2001 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
1.0 (33.0), pp. 29.0-34.0
44 0 0 0 0 0 44
2. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis - Reply P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2002 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
5.0 (34.0), pp. 722.0-723.0
2 0 0 0 0 0 2
3. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand MJ Ludy
K Hendricks
R Houser
P Chetchotisakd
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
E Price
CA Wanke
2005 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
4.0 (73.0), pp. 815.0-819.0
8 0 0 0 0 0 8
4. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4(+) T-cell counts < 200 cells/mm(3): 96-week outcomes P Mootsikapun
P Chetchotisakd
S Anunnatsiri
P Boonyaprawit
2005 ANTIVIRAL THERAPY
8.0 (10.0), pp. 911.0-916.0
26 0 0 0 0 0 26
5. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis W Chierakul
S Anunnatsiri
JM Short
B Maharjan
P Mootsikapun
AJH Simpson
D Limmathurotsakul
AC Cheng
K Stepniewska
PN Newton
W Chaowagul
NJ White
SJ Peacock
NP Day
P Chetchotisakd
2005 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
8.0 (41.0), pp. 1105.0-1113.0
67 0 0 0 0 0 67
6. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit Wirongrong Chierakul
Siriluck Anunnatsiri
Wipada Chaowagul
Sharon J. Peacock
Ploenchan Chetchotisakd
Nicholas P. Day
2007 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
4.0 (45.0), pp. 521.0-523.0
9 0 0 0 0 0 9
7. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand Ploenchan Chetchotisakd
Sasisopin Kiertiburanakul
Piroon Mootsikapun
Susun Assanasen
Romanee Chaiwarith
Siriluck Anunnatsiri
2007 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
4.0 (45.0), pp. 421.0-427.0
112 0 0 0 0 0 112
8. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir plus saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors Ploenchan Chetchotisakd
S. Anunnatsiri
P. Mootsikapun
S. Kiertiburanakul
T. Anekthananon
C. Bowonwatanuwong
B. Kowadisaiburana
K. Supparatpinyo
K. Ruxrungtham
2007 HIV MEDICINE
8.0 (8.0), pp. 529.0-535.0
28 0 0 0 0 0 28
9. Fungemia in Non-HIV-infected Patients: A 5-Year Review S. Anunnatsiri
P. Chetchotisakd
P. Mootsikapun
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(12.0), pp. E278-E278
0 0 0 0 0 0 0
10. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): An effective treatment for HIV-infected patients in Thailand Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2008 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
2.0 (49.0), pp. 230.0-231.0
22 0 0 0 0 0 22
11. Mycotic Aneurysm in Northeast Thailand: The Importance of Burkholderia pseudomallei as a Causative Pathogen Siriluck Anunnatsiri
Ploenchan Chetchotisakd
Churairat Kularbkaew
2008 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
11.0 (47.0), pp. 1436.0-1439.0
19 0 0 0 0 0 19
12. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review Siriluck Anunnatsiri
Ploenchan Chetchotisakd
Piroon Mootsikapun
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (13.0), pp. 90.0-96.0
25 0 0 0 0 0 25
13. Abdominal angiostrongyliasis caused by Angiostrongylus cantonensis: A possible cause of eosinophilic infiltration in human digestive tract K. Sawanyawisuth
A. Pugkhem
J. Mitchai
P. M. Intapan
S. Anunnatsiri
P. Limpawattana
V. Chotmongkol
2010 PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE
2.0 (206.0), pp. 102.0-104.0
8 0 0 0 0 0 8
14. Melioidosis Pericarditis Mimicking Tuberculous Pericarditis Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Songsak Kiatchoosakun
Churairat Kularbkaew
2010 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
5.0 (51.0), pp. E46-E49
11 0 0 0 0 0 11
15. Rist factors and clinical outcomes of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii bacteremia in a University Hospital, Thailand S. Anunnatsiri
P. Tonsawan
2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(14.0), pp. E249-E249
0 0 0 0 0 0 0
16. RISK FACTORS AND CLINICAL OUTCOMES OF MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII BACTEREMIA AT A UNIVERSITY HOSPITAL IN THAILAND Siriluck Anunnatsiri
Pantipa Tonsawan
2011 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
3.0 (42.0), pp. 693.0-703.0
32 0 0 0 0 0 32
17. Adult-Onset Immunodeficiency in Thailand and Taiwan Sarah K. Browne
Peter D. Burbelo
Ploenchan Chetchotisakd
Yupin Suputtamongkol
Sasisopin Kiertiburanakul
Pamela A. Shaw
Jennifer L. Kirk
Kamonwan Jutivorakool
Rifat Zaman
Li Ding
Amy P. Hsu
Smita Y. Patel
Kenneth N. Olivier
Viraphong Lulitanond
Piroon Mootsikapun
Siriluck Anunnatsiri
Nasikarn Angkasekwinai
Boonmee Sathapatayavongs
Po-Ren Hsueh
Chi-Chang Shieh
Margaret R. Brown
Wanna Thongnoppakhun
Reginald Claypool
Elizabeth P. Sampaio
Charin Thepthai
Duangdao Waywa
Camilla Dacombe
Yona Reizes
Adrian M. Zelazny
Paul Saleeb
Lindsey B. Rosen
Allen Mo
Michael Iadarola
Steven M. Holland
2012 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
8.0 (367.0), pp. 725.0-734.0
265 0 0 0 0 0 265
18. RISK FACTORS AND CLINICAL OUTCOMES OF EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE (ESBL)-PRODUCING ESCHERICHIA COLI SEPTICEMIA AT SRINAGARIND UNIVERSITY HOSPITAL, THAILAND Siriluck Anunnatsiri
Patapong Towiwat
Prajuab Chaimanee
2012 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (43.0), pp. 1169.0-1177.0
10 0 0 0 0 0 10
19. LINEZOLID IN THE TREATMENT OF DISSEMINATED NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIAL INFECTION IN ANTI-INTERFERON-gamma AUTOANTIBODY-POSITIVE PATIENTS Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 1125.0-1131.0
4 0 0 0 0 0 4
20. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Ploenchan Chetchotisakd
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Siriluck Anunnatsiri
Kriangsak Phimda
Piroon Mootsikapun
Seksan Chaisuksant
Jiraporn Pilaikul
Bandit Thinkhamrop
Sunchai Phiphitaporn
Wattanachai Susaengrat
Chalongchai Toondee
Surasakdi Wongrattanacheewin
Vanaporn Wuthiekanun
Narisara Chantratita
Janjira Thaipadungpanit
Nicholas P. Day
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
2014 LANCET
9919.0 (383.0), pp. 807.0-814.0
89 0 0 0 0 0 89
21. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand Viriya Hantrakun
Wirongrong Chierakul
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Bart J. Currie
Sharon J. Peacock
Nicholas P. J. Day
Phaik Cheah
Direk Limmathurotsakul
Yoel Lubell
2015 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
6.0 (109.0), pp. 416.0-418.0
5 0 0 0 0 0 5
22. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand (vol 109, pg 416, 2015) Viriya Hantrakun
Wirongrong Chierakul
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Bart J. Currie
Sharon J. Peacock
Nicholas P. J. Day
Phaik Yeong Cheah
Direk Limmathurotsakul
Yoel Lubell
2015 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
12.0 (109.0), pp. 803.0-803.0
5 0 0 0 0 0 5
23. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia Pornpimol Thamrongwonglert
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Piroon Mootsikapun
2016 HIV CLINICAL TRIALS
1.0 (17.0), pp. 12.0-16.0
23 0 0 0 0 0 23
24. Cryptococcosis in Anti-Interferon-Gamma Autoantibody-Positive Patients: a Different Clinical Manifestation from HIV-Infected Patients Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (70.0), pp. 69.0-74.0
7 0 0 0 0 0 7
25. Predictive Model for Permanent Shunting in Cryptococcal meningitis Woralux Phusoongnern
Siriluck Anunnatsiri
Kittisak Sawanyawisuth
Amnat Kitkhuandee
2017 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (97.0), pp. 1451.0-1453.0
3 0 0 0 0 0 3
26. Intravenous Cyclophosphamide Therapy for Anti-IFN-Gamma Autoantibody-Associated Mycobacterium abscessus Infection Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Ratanavadee Nanagara
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2018 JOURNAL OF IMMUNOLOGY RESEARCH
(), pp.
8 0 0 0 0 0 8
27. Natural History of Anti-Interferon-gamma Autoantibody-associated Immunodeficiency Syndrome in Thailand Gloria H. Hong
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Piroon Mootsikapun
Lindsey B. Rosen
Christa S. Zerbe
Steven M. Holland
2019 JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY
(39.0), pp. S51-S51
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. A one-year Trial of Lamivudine for Chromic Hepatitis B Siriluck Anunnatsiri 1998 Srinagarind Medical Journal
(13 No 2), pp. 128-129
2. Leptospirosis Siriluck Anunnatsiri 2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 3), pp. 174-180
3. Trichinosis Siriluck Anunnatsiri 2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 4), pp. 267-275
4. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์ กับการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตIncidence and Risk Factors of Catheter Associated Urinary Tract Infection among Kidney Transplant Recipients Ubonrat Toimamueang
Ekkarin Chotikawanich
Kaewjai Thepsuthammarat
Siriluck Anunnatsiri
Vayune Vajanaopath
2558 Journal of Nursing and Health Care
(33 No 1), pp. 115-126

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.04095458984375