Loading
ผศ. พรเทพ เกษมศิริ

ผศ. พรเทพ เกษมศิริ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54398770600: H-INDEX 11
57159764800: H-INDEX 10

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Endoscopic endonasal technique: treatment of paranasal and anterior skull base malignancies. Kasemsiri, P
Prevedello, DM
Otto, BA
Old, M
Ditzel Filho, L
Kassam, AB
Carrau, RL
0
2. Alternative agents to prevent fogging in head and neck endoscopy. Piromchai, P
Kasemsiri, P
Thanaviratananich, S
2011
3. Expanded endonasal approaches to the anterior skull base Prevedello, D.M.S.
Kasemsiri, P.
2011
4. The prevalence and pattern of pneumatization of Onodi cell in Thai patients Kasemsiri, P
Thanaviratananich, S
Puttharak, W
2011
5. Indications and limitations of endoscopic skull base surgery Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2012
6. Two-hole trephination (Muntarbhorn) technique for a large frontal sinus osteoma: a case report. Thanaviratananich, S.
Kasemsiri, P.
Sinawat, P.
2012
7. Amniotic fluid embolism. Thongrong, C
Kasemsiri, P
Hofmann, JP
Bergese, SD
Papadimos, TJ
Gracias, VH
Adolph, MD
Stawicki, SP
2013
8. Chronic rhinosinusitis and emerging treatment options Piromchai, P
Kasemsiri, P
Laohasiriwong, S
Thanaviratananich, S
2013
9. Control of bleeding in endoscopic skull base surgery: current concepts to improve hemostasis. Thongrong, C
Kasemsiri, P
Carrau, RL
Bergese, SD
2013
10. Endoscopic endonasal technique: Treatment of paranasal and anterior skull base malignancies Pornthep Kasemsiri
Daniel Monte Serrat Prevedello
Bradley Alan Otto
Matthew Old
Leo Ditzel Filho
Amin Bardai Kassam
Ricardo Luis Carrau
2013
11. Endoscopic endonasal transpterygoid approaches: Anatomical landmarks for planning the surgical corridor Kasemsiri, P
Solares, CA
Carrau, RL
Prosser, JD
Prevedello, DM
Otto, BA
Old, M
Kassam, AB
2013
12. Principles of anterior skull base resection: Open and endoscopic techniques Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2013
13. Reconstruction of the pedicled nasoseptal flap donor site with a contralateral reverse rotation flap: Technical modifications and outcomes Pornthep Kasemsiri
Ricardo L. Carrau
Bradley A. Otto
Ing Ping Tang
Daniel M. Prevedello
Jun Muto
Emiro Caicedo
2013
14. Advantages and Limitations of Endoscopic Endonasal Approaches to the Skull Base Kasemsiri, P
Carrau, RL
Ditzel Filho, LF
Prevedello, DM
Otto, BA
Old, M
de Lara, D
Kassam, AB
2014
15. Endonasal endoscopic approaches to the paramedian skull base. Danielle de lara
Leo F. S. Ditzel Filho
Daniel M. Prevedello
Ricardo L. Carrau
Pornthep Kasemsiri
Bradley A. Otto
Amin B. Kassam
2014
16. The Construct Validity and Reliability of an Assessment Tool for Competency in Cochlear Implant Surgery Piromchai, P
Kasemsiri, P
Wijewickrema, S
Ioannou, I
Kennedy, G
O'Leary, S
2014
17. The Efficacy of 4% Lidocaine in Reducing Pain during Nasal Packing Removal Pornthep Kasemsiri
Wasan Thapanawech
Cattleya Thongrong
Sanguansak Thanaviratananich
2014
18. Validation of the Thai five-minute hearing test to screen hearing loss in the community. Kwanchanok Yimtae
Pornthep Kasemsiri
Panida Thanawirattananit
Pipop Siripaopradith
2014
19. Long-term Survival Outcome of Treatment for Nasopharyngeal Carcinoma in Srinagarind Hospital, Thailand: 10-year Retrospective Analysis Pornthep Kasemsiri
Cattleya Thongrong
Krittika Suwanrungruang
2015
20. Technical nuances of commonly used vascularised flaps for skull base reconstruction Tang, I.
Kasemsiri, P.
Kapucu, B.
2015
21. ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery พรเทพ เกษมศิริ 2015
22. Comparison of dexmedetomidine and fentanyl to prevent haemodynamic response to skull pin application in neurosurgery: double blind randomized controlled trial. Cattleya Thongrong
Pannawat Sirikannarat
Pornthep Kasemsiri
Pichayen Duangthongphon
2017
23. Effects of anatomical variation on trainee performance in a virtual reality temporal bone surgery simulator Piromchai, P.
Wijewickrema, S.N.R.
Kasemsiri, P.
2017
24. The accuracy of digital radiography for diagnosis of fishbone foreign bodies in the throat Kasemsiri, P
Mahawerawat, K
Ratanaanekchai, T
Puttarak, W
Munkong, W
2017
25. A Tablet-Based Mobile Hearing Screening System for Preschoolers: Design and Validation Study Yimtae, K
Israsena, P
Thanawirattananit, P
Seesutas, S
Saibua, S
Kasemsiri, P
Noymai, A
Soonrach, T
2018
26. Clinical presentation and treatment of melioidosis in the head and neck region Kasemsiri, P. 2018
27. Effects of Intraoperative Dexamethasone and Ondansetron on Postoperative Nausea and Vomiting in Microvascular Decompression Surgery: A Randomized Controlled Study Thongrong, C
Chullabodhi, P
Kasemsiri, P
Kitkhuandee, A
Plailaharn, N
Sabangban, L
Jimarsa, T
2018
28. Postauricular–submental approach endoscopic thyroidectomy Piromchai, P.
Wijakkanalan, P.
Kasemsiri, P.
Ratanaanekchai, T.
2018
29. The outcomes of cochlear implantation in Thailand: Audiologic performance and quality of life Kasemsiri, P.
Thanawirattananit, P.
Yimtae, K.
Piromchai, P.
Srirompotong, S.
2018
30. Validation of Simple Methods to Select a Suitable Nostril for Nasotracheal Intubation Thongrong, C
Thaisiam, P
Kasemsiri, P
2018
31. Validity of the thai version of the tinnitus handicap inventory: Correlation with SF-36 Kasemsiri, P.
Yimtae, K.
Srirompotong, S.
Arunpongpaisal, S.
2018
32. Which is Better? 10% xylocaine packing vs. 2% lidocaine local injection for myringotomy: A randomized controlled pilot study Suetrong, S.
Chainansamit, S.
Kasemsiri, P.
Piromchai, P.
2018
33. A comparative in vitro study on the cerumenolytic effect of docusate sodium versus 2.5% sodium bicarbonate using UV–visible absorption spectroscopy Kasemsiri, P.
Yordpratum, U.
2019
34. Prevalence of ear, nose, and throat diseases in the elderly: Khon Kaen University’s community service from 2017 to 2018 Piromchai, P.
Saeseow, P.
Reechaipichitkul, W.
Kasemsiri, P.
2019
35. Subcutaneous calcification as a supportive radiologic finding for diagnosis of rhinofacial entomophthoromycosis Vatcharayothin, N
Kasemsiri, P
Thongrong, C
Laohakittikul, C
Suetrong, S
Ungarreevittaya, P
Chaisuriya, N
2019
36. The sensitivity and specificity of methylene blue spray to identify the parathyroid gland during thyroidectomy. Piromchai, P.
Laohasiriwong,
Kasemsiri, P.
Ungarereevittaya, P.
2019
37. Appropriate Blood Pressure in Cerebral Aneurysm Clipping for Prevention of Delayed Ischemic Neurologic Deficits. Cattleya Thongrong
Pornthep Kasemsiri
Pichayen Duangthongphon
Amnat Kitkhuandee
2020
38. Comparison of quality of life between patients undergoing trans-oral endoscopic thyroid surgery and conventional open surgery Kasemsiri, P.
Piromchai, P.
Ratanaanekchai, T.
2020
Count 30 22 16 3

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Expanded endonasal approaches to the anterior skull base Prevedello, D.M.S.
Kasemsiri, P.
2011 Otorhinolaryngology Clinics
3 (3), pp. 176-183
2. The prevalence and pattern of pneumatization of Onodi cell in Thai patients Kasemsiri, P.
Thanaviratananich, S.
Puttharak, W.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (94), pp. 1122-1126
3. Indications and limitations of endoscopic skull base surgery Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2012 Future Neurology
3 (7), pp. 263-277
4. Two-hole trephination (Muntarbhorn) technique for a large frontal sinus Osteoma: A case report Thanaviratananich, S.
Kasemsiri, P.
Sinawat, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL.11 (95), pp. S168-S171
5. Chronic rhinosinusitis and emerging treatment options Piromchai, P.
Kasemsiri, P.
Laohasiriwong, S.
Thanaviratananich, S.
2013 International Journal of General Medicine
(6), pp. 453-464
6. Endoscopic endonasal technique: Treatment of paranasal and anterior skull base malignancies Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2013 Brazilian Journal of Otorhinolaryngology
6 (79), pp. 760-779
7. Endoscopic endonasal transpterygoid approaches: Anatomical landmarks for planning the surgical corridor Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2013 Laryngoscope
4 (123), pp. 811-815
8. Principles of anterior skull base resection: Open and endoscopic techniques Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2013 Operative Techniques in Otolaryngology - Head and Neck Surgery
4 (24), pp. 197-207
9. Reconstruction of the pedicled nasoseptal flap donor site with a contralateral reverse rotation flap: Technical modifications and outcomes Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2013 Laryngoscope
11 (123), pp. 2601-2604
10. Advantages and limitations of endoscopic endonasal approaches to the skull base Kasemsiri, P.
Prevedello, D.M.S.
2014 World Neurosurgery
6 (82), pp. S12-S21
11. Endonasal endoscopic approaches to the paramedian skull base Prevedello, D.M.S.
Kasemsiri, P.
2014 World Neurosurgery
6 (82), pp. S121-S129
12. The construct validity and reliability of an assessment tool for competency in cochlear implant surgery Piromchai, P.
Kasemsiri, P.
Wijewickrema, S.N.R.
2014 BioMed Research International
(2014), pp.
13. Validation of the thai five-minute hearing test to screen hearing loss in the community Yimtae, K.
Kasemsiri, P.
Thanawirattananit, P.
2014 Audiology and Neurotology
2 (19), pp. 127-134
14. Technical nuances of commonly used vascularised flaps for skull base reconstruction Tang, I.
Kasemsiri, P.
Kapucu, B.
2015 Journal of Laryngology and Otology
8 (129), pp. 752-761
15. Comparison of dexmedetomidine and fentanyl to prevent haemodynamic response to skull pin application in neurosurgery: double blind randomized controlled trial Thongrong, C.
Kasemsiri, P.
2017 Anaesthesiology Intensive Therapy
4 (49), pp. 268-273
16. Effects of anatomical variation on trainee performance in a virtual reality temporal bone surgery simulator Piromchai, P.
Wijewickrema, S.N.R.
Kasemsiri, P.
2017 Journal of Laryngology and Otology
S1 (131), pp. S29-S35
17. The accuracy of digital radiography for diagnosis of fishbone foreign bodies in the throat Kasemsiri, P.
Ratanaanekchai, T.
Munkong, W.
2017 International Archives of Otorhinolaryngology
3 (21), pp. 255-258
18. A tablet-based mobile hearing screening system for preschoolers: Design and validation study Yimtae, K.
Thanawirattananit, P.
Kasemsiri, P.
2018 JMIR mHealth and uHealth
10 (6), pp.
19. Clinical presentation and treatment of melioidosis in the head and neck region Kasemsiri, P. 2018 Journal of Laryngology and Otology
9 (132), pp. 827-831
20. Effects of Intraoperative Dexamethasone and Ondansetron on Postoperative Nausea and Vomiting in Microvascular Decompression Surgery: A Randomized Controlled Study Thongrong, C.
Kasemsiri, P.
Kitkhuandee, A.
2018 Anesthesiology Research and Practice
(2018), pp.
21. Postauricular–submental approach endoscopic thyroidectomy Piromchai, P.
Wijakkanalan, P.
Kasemsiri, P.
Ratanaanekchai, T.
2018 Clinical Otolaryngology
2 (43), pp. 767-769
22. The outcomes of cochlear implantation in Thailand: Audiologic performance and quality of life Kasemsiri, P.
Thanawirattananit, P.
Yimtae, K.
Piromchai, P.
Srirompotong, S.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S203-S210
23. Validation of Simple Methods to Select a Suitable Nostril for Nasotracheal Intubation Thongrong, C.
Kasemsiri, P.
2018 Anesthesiology Research and Practice
(2018), pp.
24. Validity of the thai version of the tinnitus handicap inventory: Correlation with SF-36 Kasemsiri, P.
Yimtae, K.
Srirompotong, S.
Arunpongpaisal, S.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S127-S131
25. Which is Better? 10% xylocaine packing vs. 2% lidocaine local injection for myringotomy: A randomized controlled pilot study Suetrong, S.
Chainansamit, S.
Kasemsiri, P.
Piromchai, P.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S143-S147
26. A comparative in vitro study on the cerumenolytic effect of docusate sodium versus 2.5% sodium bicarbonate using UV–visible absorption spectroscopy Kasemsiri, P.
Yordpratum, U.
2019 Journal of Otology
(), pp.
27. Prevalence of ear, nose, and throat diseases in the elderly: Khon Kaen University’s community service from 2017 to 2018 Piromchai, P.
Saeseow, P.
Reechaipichitkul, W.
Kasemsiri, P.
2019 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (102), pp. 128-131
28. The sensitivity and specificity of methylene blue spray to identify the parathyroid gland during thyroidectomy Piromchai, P.
Laohasiriwong,
Kasemsiri, P.
Ungarereevittaya, P.
2019 PeerJ
1 (2019), pp.
29. Appropriate Blood Pressure in Cerebral Aneurysm Clipping for Prevention of Delayed Ischemic Neurologic Deficits Thongrong, C.
Kasemsiri, P.
Kitkhuandee, A.
2020 Anesthesiology Research and Practice
(2020), pp.
30. Comparison of quality of life between patients undergoing trans-oral endoscopic thyroid surgery and conventional open surgery Kasemsiri, P.
Piromchai, P.
Ratanaanekchai, T.
2020 BMC Surgery
1 (20), pp.

Title Authors Year Journal title
1. The prevalence and pattern of pneumatization of Onodi cell in Thai patients. Kasemsiri, P
Thanaviratananich, S
Puttharak, W
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (94), pp. 1122-6
2. Alternative agents to prevent fogging in head and neck endoscopy. Piromchai, P
Kasemsiri, P
Thanaviratananich, S
2011 Clinical medicine insights. Ear, nose and throat
(4), pp. 1-4
3. Two-hole trephination (Muntarbhorn) technique for a large frontal sinus osteoma: a case report. Thanaviratananich, S
Kasemsiri, P
Sinawat, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S168-71
4. Reconstruction of the pedicled nasoseptal flap donor site with a contralateral reverse rotation flap: technical modifications and outcomes. Kasemsiri, P
Carrau, RL
Otto, BA
Tang, IP
Prevedello, DM
Muto, J
Caicedo, E
2013 The Laryngoscope
11 (123), pp. 2601-4
5. Chronic rhinosinusitis and emerging treatment options. Piromchai, P
Kasemsiri, P
Laohasiriwong, S
Thanaviratananich, S
2013 International journal of general medicine
(6), pp. 453-64
6. Endoscopic endonasal transpterygoid approaches: anatomical landmarks for planning the surgical corridor. Kasemsiri, P
Solares, CA
Carrau, RL
Prosser, JD
Prevedello, DM
Otto, BA
Old, M
Kassam, AB
2013 The Laryngoscope
4 (123), pp. 811-5
7. Control of bleeding in endoscopic skull base surgery: current concepts to improve hemostasis. Thongrong, C
Kasemsiri, P
Carrau, RL
Bergese, SD
2013 ISRN surgery
(2013), pp. 191543
8. Amniotic fluid embolism. Thongrong, C
Kasemsiri, P
Hofmann, JP
Bergese, SD
Papadimos, TJ
Gracias, VH
Adolph, MD
Stawicki, SP
2013 International journal of critical illness and injury science
1 (3), pp. 51-7
9. The construct validity and reliability of an assessment tool for competency in cochlear implant surgery. Piromchai, P
Kasemsiri, P
Wijewickrema, S
Ioannou, I
Kennedy, G
O'Leary, S
2014 BioMed research international
(2014), pp. 192741
10. Advantages and limitations of endoscopic endonasal approaches to the skull base. Kasemsiri, P
Carrau, RL
Ditzel Filho, LF
Prevedello, DM
Otto, BA
Old, M
de Lara, D
Kassam, AB
2014 World neurosurgery
6 (82), pp. S12-21
11. Endonasal endoscopic approaches to the paramedian skull base. de Lara, D
Ditzel Filho, LF
Prevedello, DM
Carrau, RL
Kasemsiri, P
Otto, BA
Kassam, AB
2014 World neurosurgery
6 (82), pp. S121-9
12. Validation of the Thai five-minute hearing test to screen hearing loss in the community. Yimtae, K
Kasemsiri, P
Thanawirattananit, P
Siripaopradith, P
2014 Audiology & neuro-otology
2 (19), pp. 127-34
13. Comparison of dexmedetomidine and fentanyl to prevent haemodynamic response to skull pin application in neurosurgery: double blind randomized controlled trial. Thongrong, C
Sirikannarat, P
Kasemsiri, P
Duangthongphon, P
2017 Anaesthesiology intensive therapy
4 (49), pp. 268-273
14. The Accuracy of Digital Radiography for Diagnosis of Fishbone Foreign Bodies in the Throat. Kasemsiri, P
Mahawerawat, K
Ratanaanekchai, T
Puttarak, W
Munkong, W
2017 International archives of otorhinolaryngology
3 (21), pp. 255-258
15. A Tablet-Based Mobile Hearing Screening System for Preschoolers: Design and Validation Study. Yimtae, K
Israsena, P
Thanawirattananit, P
Seesutas, S
Saibua, S
Kasemsiri, P
Noymai, A
Soonrach, T
2018 JMIR mHealth and uHealth
10 (6), pp. e186
16. Validation of Simple Methods to Select a Suitable Nostril for Nasotracheal Intubation. Thongrong, C
Thaisiam, P
Kasemsiri, P
2018 Anesthesiology research and practice
(2018), pp. 4910653
17. Effects of Intraoperative Dexamethasone and Ondansetron on Postoperative Nausea and Vomiting in Microvascular Decompression Surgery: A Randomized Controlled Study. Thongrong, C
Chullabodhi, P
Kasemsiri, P
Kitkhuandee, A
Plailaharn, N
Sabangban, L
Jimarsa, T
2018 Anesthesiology research and practice
(2018), pp. 6297362
18. Subcutaneous calcification as a supportive radiologic finding for diagnosis of rhinofacial entomophthoromycosis. Vatcharayothin, N
Kasemsiri, P
Thongrong, C
Laohakittikul, C
Suetrong, S
Ungarreevittaya, P
Chaisuriya, N
2019 Clinics and practice
2 (9), pp. 1125
19. The sensitivity and specificity of methylene blue spray to identify the parathyroid gland during thyroidectomy. Piromchai, P
Juengtrakool, T
Laohasiriwong, S
Kasemsiri, P
Ungarereevittaya, P
2019 PeerJ
(7), pp. e6376
20. Appropriate Blood Pressure in Cerebral Aneurysm Clipping for Prevention of Delayed Ischemic Neurologic Deficits. Thongrong, C
Kasemsiri, P
Duangthongphon, P
Kitkhuandee, A
2020 Anesthesiology research and practice
(2020), pp. 6539456
21. Comparison of quality of life between patients undergoing trans-oral endoscopic thyroid surgery and conventional open surgery. Kasemsiri, P
Trakulkajornsak, S
Bamroong, P
Mahawerawat, K
Piromchai, P
Ratanaanekchai, T
2020 BMC surgery
1 (20), pp. 18
22. Endoscopic endonasal technique: treatment of paranasal and anterior skull base malignancies. Kasemsiri, P
Prevedello, DM
Otto, BA
Old, M
Ditzel Filho, L
Kassam, AB
Carrau, RL
Brazilian journal of otorhinolaryngology
6 (79), pp. 760-79

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Endoscopic endonasal technique: treatment of paranasal and anterior skull base malignancies Pornthep Kasemsiri
Daniel Monte Serrat Prevedello
Bradley Alan Otto
Matthew Old
Leo Ditzel Filho
Amin Bardai Kassam
Ricardo Luis Carrau
2013 BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY
6.0 (79.0), pp. 760.0-779.0
10 0 0 0 0 0 10
2. Endoscopic endonasal transpterygoid approaches: Anatomical landmarks for planning the surgical corridor Pornthep Kasemsiri
C. Arturo Solares
Ricardo L. Carrau
J. Drew Prosser
Daniel M. Prevedello
Bradley A. Otto
Matthew Old
Amin B. Kassam
2013 LARYNGOSCOPE
4.0 (123.0), pp. 811.0-815.0
23 0 0 0 0 0 23
3. Reconstruction of the Pedicled Nasoseptal Flap Donor Site With a Contralateral Reverse Rotation Flap: Technical Modifications and Outcomes Pornthep Kasemsiri
Ricardo L. Carrau
Bradley A. Otto
Ing Ping Tang
Daniel M. Prevedello
Jun Muto
Emiro Caicedo
2013 LARYNGOSCOPE
11.0 (123.0), pp. 2601.0-2604.0
32 0 0 0 0 0 32
4. Advantages and Limitations of Endoscopic Endonasal Approaches to the Skull Base Pornthep Kasemsiri
Ricardo L. Carrau
Leo F. S. Ditzel Filho
Daniel M. Prevedello
Bradley A. Otto
Matthew Old
Danielle de lara
Amin B. Kassam
2014 WORLD NEUROSURGERY
6.0 (82.0), pp. S12-S21
30 0 0 0 0 0 30
5. Endonasal Endoscopic Approaches to the Paramedian Skull Base Danielle de lara
Leo F. S. Ditzel Filho
Daniel M. Prevedello
Ricardo L. Carrau
Pornthep Kasemsiri
Bradley A. Otto
Amin B. Kassam
2014 WORLD NEUROSURGERY
6.0 (82.0), pp. S121-S129
42 0 0 0 0 0 42
6. The Construct Validity and Reliability of an Assessment Tool for Competency in Cochlear Implant Surgery Patorn Piromchai
Pornthep Kasemsiri
Sudanthi Wijewickrema
Ioanna Ioannou
Gregor Kennedy
Stephen O'Leary
2014 BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
(), pp.
20 0 0 0 0 0 20
7. Validation of the Thai Five-Minute Hearing Test to Screen Hearing Loss in the Community Kwanchanok Yimtae
Pornthep Kasemsiri
Panida Thanawirattananit
Pipop Siripaopradith
2014 AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY
2.0 (19.0), pp. 127.0-134.0
0 0 0 0 0 0 0
8. Comparison of dexmedetomidine and fentanyl to prevent haemodynamic response to skull pin application in neurosurgery: double blind randomized controlled trial Cattleya Thongrong
Pannawat Sirikannarat
Pornthep Kasemsiri
Pichayen Duangthongphon
2017 ANAESTHESIOLOGY INTENSIVE THERAPY
4.0 (49.0), pp. 268.0-273.0
4 0 0 0 0 0 4
9. The Accuracy of Digital Radiography for Diagnosis of Fishbone Foreign Bodies in the Throat Pornthep Kasemsiri
Kanokkan Mahawerawat
Teeraporn Ratanaanekchai
Warinthorn Puttarak
Waranon Munkong
2017 INTERNATIONAL ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY
3.0 (21.0), pp. 255.0-258.0
0 0 0 0 0 0 0
10. A Tablet-Based Mobile Hearing Screening System for Preschoolers: Design and Validation Study Kwanchanok Yimtae
Pasin Israsena
Panida Thanawirattananit
Sangvorn Seesutas
Siwat Saibua
Pornthep Kasemsiri
Anukool Noymai
Tharapong Soonrach
2018 JMIR MHEALTH AND UHEALTH
10.0 (6.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
11. Effects of Intraoperative Dexamethasone and Ondansetron on Postoperative Nausea and Vomiting in Microvascular Decompression Surgery: A Randomized Controlled Study Cattleya Thongrong
Patitha Chullabodhi
Pornthep Kasemsiri
Amnat Kitkhuandee
Narin Plailaharn
Lumyai Sabangban
Thirada Jimarsa
2018 ANESTHESIOLOGY RESEARCH AND PRACTICE
(2018.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
12. Validation of Simple Methods to Select a Suitable Nostril for Nasotracheal Intubation Cattleya Thongrong
Pattramon Thaisiam
Pornthep Kasemsiri
2018 ANESTHESIOLOGY RESEARCH AND PRACTICE
(2018.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
13. Subcutaneous calcification as a supportive radiologic finding for diagnosis of rhinofacial entomophthoromycosis Navarat Vatcharayothin
Pornthep Kasemsiri
Cattleya Thongrong
Chanticha Laohakittikul
Surapol Suetrong
Piti Ungarreevittaya
Nipon Chaisuriya
2019 CLINICS AND PRACTICE
2.0 (9.0), pp. 38.0-41.0
0 0 0 0 0 0 0
14. The sensitivity and specificity of methylene blue spray to identify the parathyroid gland during thyroidectomy Patorn Piromchai
Thipphailin Juengtrakool
Supawan Laohasiriwong
Pornthep Kasemsiri
Piti Ungarereevittaya
2019 PEERJ
(7.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
15. Appropriate Blood Pressure in Cerebral Aneurysm Clipping for Prevention of Delayed Ischemic Neurologic Deficits Cattleya Thongrong
Pornthep Kasemsiri
Pichayen Duangthongphon
Amnat Kitkhuandee
2020 ANESTHESIOLOGY RESEARCH AND PRACTICE
(2020.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
16. Comparison of quality of life between patients undergoing trans-oral endoscopic thyroid surgery and conventional open surgery Pornthep Kasemsiri
Srongpaun Trakulkajornsak
Piyapong Bamroong
Kanokkarn Mahawerawat
Patorn Piromchai
Teeraporn Ratanaanekchai
2020 BMC SURGERY
1.0 (20.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. The Efficacy of 4% Lidocaine in Reducing Pain during Nasal Packing Removal Pornthep Kasemsiri
Wasan Thapanawech
Cattleya Thongrong
Sanguansak Thanaviratananich
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 2), pp. 188-192
2. Long-term Survival Outcome of Treatment for Nasopharyngeal Carcinoma in Srinagarind Hospital, Thailand: 10-year Retrospective Analysis Pornthep Kasemsiri
Cattleya Thongrong
Krittika Suwanrungruang
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 2), pp. 80-86
3. ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery พรเทพ เกษมศิริ 2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 36-41

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.017131805419921875