Loading
 Son Dinh An Truong

Son Dinh An Truong

คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57224785555: H-INDEX 1

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Serum levels of cytokine-induced apoptosis inhibitor 1 (Ciapin1) as a potential prognostic biomarker of cholangiocarcinoma Proungvitaya, T.
Limpaiboon, T.
Wongwattanakul, M.
Chua-On, D.
Patrakitkomjorn, S.
2021
2. Prediction of CIAPIN1 (Cytokine-Induced Apoptosis Inhibitor 1) Signaling Pathway and Its Role in Cholangiocarcinoma Metastasis Truong, S.D.A.
Wongwattanakul, M.
Proungvitaya, T.
Limpaiboon, T.
Roytrakul, S.
Chua-On, D.
Tummanatsakun, D.
Proungvitaya, S.
2022
Count 2 0 0 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Serum levels of cytokine-induced apoptosis inhibitor 1 (Ciapin1) as a potential prognostic biomarker of cholangiocarcinoma Proungvitaya, T.
Limpaiboon, T.
Wongwattanakul, M.
Chua-On, D.
Patrakitkomjorn, S.
2021 Diagnostics
6 (11), pp. NA
2. Prediction of CIAPIN1 (Cytokine-Induced Apoptosis Inhibitor 1) Signaling Pathway and Its Role in Cholangiocarcinoma Metastasis Truong, S.D.A.
Wongwattanakul, M.
Proungvitaya, T.
Limpaiboon, T.
Roytrakul, S.
Chua-On, D.
Tummanatsakun, D.
Proungvitaya, S.
2022 Journal of Clinical Medicine
13 (11), pp.

Title Authors Year Journal title

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01662468910217285