Loading
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์

รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข,
คณะสาธารณสุขศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6506213426: H-INDEX 15

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Experience with a self-administered device for cervical cancer screening by Thai women with different educational backgrounds. Sanchaisuriya, P
Pengsaa, P
Sriamporn, S
Schelp, FP
Kritpetcharat, O
Suwanrungruang, K
Laohasiriwong, W
Noda, S
Kato, S
0
2. Promotion of the health of rural women towards safe motherhood - An intervention project in Northeast Thailand Saowakontha, S.
Pongpaew, P.
Vudhivai, N.
Tungtrongchitr, R.
Sanchaisuriya, P.
Mahaweerawat, U.
Laohasiriwong, W.
Intarakhao, C.
Leelapanmetha, P.
Chaisiri, K.
Vatanasapt, V.
Merkle, A.
Schelp, F.P.
2000
3. Reproductive health in selected villages in Lao PDR Laohasiriwong, W.
Saowakontha, S.
Merkle, A.
Schelp, F.P.
2000
4. Experience with a self-administered device for cervical cancer screening by Thai women with different educational backgrounds Sanchaisuriya, P.
Pengsaa, P.
Sriamporn, S.
Schelp, F.P.
Kritpetcharat, O.
Suwanrungruang, K.
Laohasiriwong, W.
Noda, S.
Kato, S.
2004
5. A community participation intervention to reduce HIV/AIDS stigma, Nakhon Ratchasima province, northeast Thailand Apinundecha, C.
Laohasiriwong, W.
Cameron, M.P.
Lim, S.
2007
6. Health care utilisation under the 30-Baht Scheme among the urban poor in Mitrapap slum, Khon Kaen, Thailand: A cross-sectional study Coronini-Cronberg, S
Laohasiriwong, W
Gericke, CA
2007
7. Development of quality of life instrument for urban poor in the northeast of Thailand. Surit, P.
Laohasiriwong, W.
Sanchaisuriya, P.
Schelp, F.P.
2008
8. Benzodiazepines misuse: the study community level Thailand. Puangkot, S
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Chiawiriyabunya, I
2010
9. Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2011
10. Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults: The Thai national health examination survey IV, 2009 Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Sangthong, R.
Inthawong, R.
Taneepanichskul, S.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
P, K.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2011
11. Prevalence of benzodiazepines misuse in Ubon Ratchathani province Thailand. Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
2011
12. The effect of community empowerment intervention program on reducing alcohol consumption among villagers in Mahasarakham Province, Thailand Laohasiriwong, W. 2012
13. Cost-effectiveness analysis of a screening program for breast cancer in Vietnam Nguyen, L.H.
Laohasiriwong, W.
Wright, P.E.
2013
14. Cost of treatment for breast cancer in central Vietnam. Hoang Lan, N.
Laohasiriwong, W.
Tung, N.
2013
15. Knowledge, attitudes, and care techniques of caregivers of PWE in northeastern Thailand. Saengsuwan, J
Laohasiriwong, W
Boonyaleepan, S
Sawanyawisuth, K
Tiamkao, S
,
,
,
,
,
,
,
,
2013
16. Survival probability and prognostic factors for breast cancer patients in Vietnam. Lan, NH
Laohasiriwong, W
Stewart, JF
2013
17. ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กฤษฎา หงศาลา
สงครามชัย ลีทองดี
วงศา เล้าหศิริวงศ์
2013
18. Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: Data from the fourth national health examination survey Correction Srithanaviboonchai, K.
Moongtui, W.
Sangthong, R.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
Inthawong, R.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2014
19. Movement disability: Situations and factors influencing access to health services in the northeast of Thailand Wongkongdech, A.
Laohasiriwong, W.
2014
20. Seizure-related vehicular crashes and falls with injuries for people with epilepsy (PWE) in northeastern Thailand Saengsuwan, J
Laohasiriwong, W
Boonyaleepan, S
Sawanyawisuth, K
Tiamkao, S
Talkul, A
,
,
,
,
,
,
,
,
2014
21. Work-related musculoskeletal disorders among sugarcane farmers in North-Eastern Thailand Phajan, T
Nilvarangkul, K
Settheetham, D
Laohasiriwong, W
2014
22. Comparison of HbA1c, blood pressure, and cholesterol (ABC) control in type 2 diabetes attending general medical clinics and specialist diabetes clinics in Thailand. Sieng, S.
Thinkamrop, B.
Laohasiriwong, W.
Hurst, C.P.
2015
23. Development of the competency scale for primary care managers in Thailand: Scale development Keerati Kitreerawutiwong
Chanaphol Sriruecha
Wongsa Laohasiriwong
2015
24. Major delays in the diagnosis and management of tuberculosis patients in Nepal Laohasiriwong, W.
Koju, R.
2015
25. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process. Keawduangdee, P.
Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Laohasiriwong, W.
Settheetham, D.
Yamauchi, J.
Boucaut, R.
2015
26. The effect of hypertension comorbidity on the development of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes Hoang T. Tran
Bandit Thinkhamrop
Wongsa Laohasiriwong
Cameron Hurst
2015
27. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: an accelerated prospective cohort study. Van Nguyen, H.
Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Thinkhamrop, B.
Wright, P.E.
2015
28. Delay for First Consultation and Its Associated Factors among New Pulmonary Tuberculosis Patients of Central Nepal. Laohasiriwong, W
Mahato, RK
Koju, R
Vaeteewootacharn, K
2016
29. Factors associated with blood zinc, chromium, and lead concentrations in residents of the Nam Pong River in Thailand Laohasiriwong, W.
Pitaksanurat, S.
Intamat, S.
Phajan, T.
Neeratanaphan, L.
2016
30. Factors influencing blood cadmium and mercury concentrations in residents of agro-industries along Nam Phong river, Thailand Laohasiriwong, W.
Pitaksanurat, S.
Intamat, S.
Phajan, T.
Neeratanaphan, L.
2016
31. Health system delay among the pulmonary tuberculosis patients presenting in the DOTS centers of Nepal Laohasiriwong, W
Mahato, RK
Koju, R
2016
32. THE EFFECT OF RESPONSE TIME ON SURVIVAL AMONG NON-TRAUMATIC OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST PATIENTS IN THAILAND Mali Photipim
Wongsa Laohasiriwong
Bandit Thinkhamrop
Anuchar Sethasathien
Cameron Hurst
2016
33. Accessibility to health services among migrant workers in the Northeast of Thailand. Laohasiriwong, W. 2017
34. Association between Socioeconomic Status and Diabetes Mellitus: The National Socioeconomics Survey, 2010 and 2012. Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Phajan, T.
2017
35. Association of +62 G>A polymorphism in the resistin gene with type 2 diabetes mellitus among thais: Case-control study Laohasiriwong, W. 2017
36. Burden of musculoskeletal disorders among registered nurses: Evidence from the Thai nurse cohort study Thinkhamrop, W
Sawaengdee, K
Tangcharoensathien, V
Theerawit, T
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Hurst, CP
2017
37. Dust exposure and lung function of workers in the brick and clay pottery factories in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
Intamat, S.
2017
38. Prevalence of depression and its associated factors among PLHIVs attending the Public ART centers, Yangon region, Myanmar Mya Thandar
Suwanna Boonyaleepun
Cho T. Khaing
Wongsa Laohasiriwong
2017
39. Quality of Life, Mental Health and Educational Stress of High School Students in the Northeast of Thailand. Laohasiriwong, W.
Rangseekajee, P.
2017
40. Self-efficacy in child rearing and quality of life among adolescent mothers in the northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Thinkhamrop, B.
2017
41. Social capital for healthy public policy formulation by community in northeastern Thailand Ayuwat, D.
Laohasiriwong, W.
2017
42. Socioeconomic disparities in income, education and geographic location for hypertension among Thai adults: Results from the National Socioeconomic Survey [version 1; referees: 2 approved, 1 approved with reservations] Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
2017
43. A comparison of spatial heterogeneity with local cluster detection methods for chronic respiratory diseases in Thailand Laohasiriwong, W. 2018
44. Antenatal care and its effect on risk of pregnancy induced hypertension in lao pdr: A case-control study [version 1; peer review: 1 approved, 1 approved with reservations] Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
Chaleunvong, K.
2018
45. Child-rearing practices and its effect on cognitive development of children at the first year of age: The prospective cohort study of Thai children Thinkhamrop, B.
Mongkolchati, A.
Laohasiriwong, W.
2018
46. Development and validation of a work-related low back pain risk-assessment tool for sugarcane farmers. Kessarawan Nilvarangkul
Teerasak Phajan
Wongsa Laohasiriwong
John F. Smith
Dariwan Settheetham
2018
47. Effect of antenatal care on low birth weight prevention in Lao PDR: A case control study [version 1; peer review: 1 approved with reservations, 1 not approved] Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
2018
48. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: A retrospective chart review [version 1; referees: 2 approved] Thinkhamrop,
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2018
49. Prevalence of hypertension in Thailand: Hotspot clustering detected by spatial analysis Wongsa Laohasiriwong
Nattapong Puttanapong
Atthawit Singsalasang
2018
50. Socioeconomic disparities and chronic respiratory diseases in Thailand: The National Socioeconomics Survey Luenam, A
Laohasiriwong, W
Puttanapong, N
Saengsuwan, J
Phajan, T
2018
51. A health facility-based study on utilization of antenatal care among Myanmar migrant women in five border districts of tak province, Thailand Laohasiriwong, W. 2019
52. Chemical pesticide use and quality of life of rubber farmers in the Northeast of Thailand Nippanon, P
Sriruacha, C
Tantriratna, P
Phajan, T
Suwannaphant, K
Laohasiriwong, W
2019
53. Fast Food Consumption, Overweight and Obesity among Working Age Persons in Cambodia Samphors Sim
Wongsa Laohasiriwong
2019
54. Health literacy and complementary and alternative medicine use among type 2 diabetes mellitus patients in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W. 2019
55. Influence of Antiplatelet Therapy on Cardiovascular Disease Prevention among Type 2 Diabetic Patients in Thailand Lampung Vonok
Somsak Pitaksanurat
Kritkantorn Suwannaphant
Teerasak Phajan
Wongsa Laohasiriwong
2019
56. Influence of Living and Working Environments on Depressive Symptoms among Myanmar Migrant Workers in the South of Thailand Kanit Hnuploy
Wongsa Laohasiriwong
Kittipong Sornlorm
Thitima Nutrawong
2019
57. Modern lifestyles and overnutrition among undergraduate students in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
2019
58. Musculoskeletal Disorders and Quality of Life of Sugarcane Farmers in the Northeast of Thailand: A Cross-sectional Analytical Study Narupawan Prommawai
Wongsa Laohasiriwong
Kessarawan Nilvarangkul
2019
59. Socioeconomic disparities and depression among Cambodian migrant workers in Thailand Laohasiriwong, W.
Rangseekajee, P.
2019
60. Socioeconomic Disparity and Musculoskeletal Disorders: The National Socioeconomics Survey, 2010 and 2012 Wanpen Puphapun
Wongsa Laohasiriwong
Wilaiphorn Thinkhamrop
Nattapong Puttanapong
Kritkantorn Suwannaphant
2019
61. Spatial distribution of dentists in Thailand Laohasiriwong, W. 2019
62. The Role of Type 2 Diabetes Mellitus on the Clinical Manifestation of Pulmonary Tuberculosis: A Study from Nepal Roshan Kumar Mahato
Wongsa Laohasiriwong
Rajendra Koju
2019
63. การพัฒนา รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ด้วยกลยุทธ์การตลาด เพื่อสังคม ในจังหวัดมหาสารคาม (Development of Health Promotion Model for Diabetes Mellitus HighRisk group by Applying Social Marketing Strategies in Maha Sarakham Province) ชลิตา ไชยศิริ
สุณี สาธิตานันต์
วงศา เล้าหศิริวงศ์
2555
64. การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดมหาสารคาม The Model Developmentof Health Management Village for Community Participation in MahaSarakham Province รัชนีวิภา จิตรากุล
วงศา เล้าหศิริวงศ์
รังสรรค์ สิงหเลิศ
2558
65. ประสิทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในชนบทจังหวัดมหาสารคาม Effectiveness of Health Management Village Development, in the Rural Areas of MahaSarakham Province สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
วงศา เล้าหศิริวงศ์
รังสรรค์ สิงหเลิศ
2558
Count 49 22 13 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Promotion of the health of rural women towards safe motherhood - An intervention project in Northeast Thailand Saowakontha, S.
Pongpaew, P.
Vudhivai, N.
Tungtrongchitr, R.
Sanchaisuriya, P.
Mahaweerawat, U.
Laohasiriwong, W.
Intarakhao, C.
Leelapanmetha, P.
Chaisiri, K.
Vatanasapt, V.
Merkle, A.
Schelp, F.P.
2000 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
SUPPL. 2 (31), pp. 5-21
2. Reproductive health in selected villages in Lao PDR Laohasiriwong, W.
Saowakontha, S.
Merkle, A.
Schelp, F.P.
2000 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
SUPPL. 2 (31), pp. 51-62
3. Experience with a self-administered device for cervical cancer screening by Thai women with different educational backgrounds Sanchaisuriya, P.
Pengsaa, P.
Sriamporn, S.
Schelp, F.P.
Kritpetcharat, O.
Suwanrungruang, K.
Laohasiriwong, W.
Noda, S.
Kato, S.
2004 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (5), pp. 144-150
4. A community participation intervention to reduce HIV/AIDS stigma, Nakhon Ratchasima province, northeast Thailand Apinundecha, C.
Laohasiriwong, W.
Cameron, M.P.
Lim, S.
2007 AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV
9 (19), pp. 1157-1165
5. Health care utilisation under the 30-Baht Scheme among the urban poor in Mitrapap slum, Khon Kaen, Thailand: A cross-sectional study Coronini-Cronberg, S.
Laohasiriwong, W.
2007 International Journal for Equity in Health
(6), pp.
6. Development of quality of life instrument for urban poor in the northeast of Thailand Surit, P.
Laohasiriwong, W.
Sanchaisuriya, P.
Schelp, F.P.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (91), pp. 1447-1454
7. Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field Chaigarun, S.
Kessomboon, N.
Kessomboon, P.
Somboon, S.
Khangkhan, P.
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2011 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
2 (10), pp. 181-196
8. Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults: The Thai national health examination survey IV, 2009 Aekplakorn, W.
Kessomboon, P.
Sangthong, R.
Inthawong, R.
Taneepanichskul, S.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
P, K.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2011 Diabetes Care
9 (34), pp. 1980-1985
9. Prevalence of benzodiazepines misuse in Ubon Ratchathani province Thailand Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (94), pp. 118-122
10. The effect of community empowerment intervention program on reducing alcohol consumption among villagers in Mahasarakham Province, Thailand Laohasiriwong, W. 2012 Social Sciences
1 (7), pp. 159-165
11. Cost-effectiveness analysis of a screening program for breast cancer in Vietnam Nguyen, L.H.
Laohasiriwong, W.
Wright, P.E.
2013 Value in Health Regional Issues
1 (2), pp. 21-28
12. Cost of treatment for breast cancer in central Vietnam. Hoang Lan, N.
Laohasiriwong, W.
Tung, N.
2013 Global health action
(6), pp. 18872
13. Knowledge, attitudes, and care techniques of caregivers of PWE in northeastern Thailand. Saengsuwan, J.
Laohasiriwong, W.
Boonyaleepan, S.
Sawanyawisuth, K.
Tiamkao, S.
2013 Epilepsy & behavior : E&B
1 (27), pp. 257-263
14. Survival probability and prognostic factors for breast cancer patients in Vietnam. Lan, N.H.
Laohasiriwong, W.
2013 Global health action
(6), pp. 1-9
15. Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: Data from the fourth national health examination survey Correction Srithanaviboonchai, K.
Moongtui, W.
Sangthong, R.
Kessomboon, P.
Taneepanichskul, S.
Aekplakorn, W.
Inthawong, R.
Thaikla, K.
Laohasiriwong, W.
Pinitsoontorn, S.
Kuhirunyaratn, P.
Bumrerraj, S.
Rattanasiri, A.
Paileeklee, S.
Jindawong, B.
Krusun, N.
Seeupalat, W.
Nuntawan, C.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (97), pp. 225-231
16. Movement disability: Situations and factors influencing access to health services in the northeast of Thailand Wongkongdech, A.
Laohasiriwong, W.
2014 Kathmandu University Medical Journal
47 (12), pp. 168-174
17. Seizure-related vehicular crashes and falls with injuries for people with epilepsy (PWE) in northeastern Thailand Saengsuwan, J.
Laohasiriwong, W.
Boonyaleepan, S.
Sawanyawisuth, K.
Tiamkao, S.
Talkul, A.
2014 Epilepsy and Behavior
(32), pp. 49-54
18. Work-related musculoskeletal disorders among sugarcane farmers in North-Eastern Thailand Phajan, T.
Nilvarangkul, K.
Settheetham, D.
Laohasiriwong, W.
2014 Asia-Pacific Journal of Public Health
3 (26), pp. 320-327
19. Comparison of HbA1c, blood pressure, and cholesterol (ABC) control in type 2 diabetes attending general medical clinics and specialist diabetes clinics in Thailand Sieng, S.
Thinkamrop, B.
Laohasiriwong, W.
Hurst, C.P.
2015 Diabetes Research and Clinical Practice
2 (108), pp. 265-272
20. Major delays in the diagnosis and management of tuberculosis patients in Nepal Laohasiriwong, W.
Koju, R.
2015 Journal of Clinical and Diagnostic Research
10 (9), pp. LC05-LC09
21. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process Keawduangdee, P.
Puntumetakul, R.
Swangnetr, M.
Laohasiriwong, W.
Settheetham, D.
Yamauchi, J.
Boucaut, R.
2015 Journal of Physical Therapy Science
7 (27), pp. 2239-2245
22. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: An accelerated prospective cohort study Van Nguyen, H.
Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Thinkhamrop, B.
Wright, P.E.
2015 Psychology, Health and Medicine
1 (20), pp. 59-70
23. Factors associated with blood zinc, chromium, and lead concentrations in residents of the Nam Pong River in Thailand Laohasiriwong, W.
Pitaksanurat, S.
Intamat, S.
Phajan, T.
Neeratanaphan, L.
2016 Human and Ecological Risk Assessment
7 (22), pp. 1583-1592
24. Factors influencing blood cadmium and mercury concentrations in residents of agro-industries along Nam Phong river, Thailand Laohasiriwong, W.
Pitaksanurat, S.
Intamat, S.
Phajan, T.
Neeratanaphan, L.
2016 EnvironmentAsia
2 (9), pp. 18-25
25. Health system delay among the pulmonary tuberculosis patients presenting in the DOTS centers of Nepal Laohasiriwong, W.
Koju, R.
2016 Journal of Clinical and Diagnostic Research
6 (10), pp. LM01-LM03
26. Accessibility to health services among migrant workers in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W. 2017 F1000Research
(6), pp.
27. Association between socioeconomic status and diabetes mellitus: The national socioeconomics survey, 2010 and 2012 Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Phajan, T.
2017 Journal of Clinical and Diagnostic Research
7 (11), pp. LC18-LC22
28. Association of +62 G&gt;A polymorphism in the resistin gene with type 2 diabetes mellitus among thais: Case-control study Laohasiriwong, W. 2017 Journal of Clinical and Diagnostic Research
2 (11), pp. BC15-BC20
29. Burden of musculoskeletal disorders among registered nurses: Evidence from the Thai nurse cohort study Sawaengdee, K.
Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Hurst, C.P.
2017 BMC Nursing
1 (16), pp.
30. Dust exposure and lung function of workers in the brick and clay pottery factories in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
Intamat, S.
2017 International Journal of Environmental Studies
6 (74), pp. 1001-1012
31. Prevalence of depression and its associated factors among PLHIVs attending the Public ART centers, Yangon region, Myanmar Boonyaleepun, S.
Laohasiriwong, W.
2017 Annals of Tropical Medicine and Public Health
1 (10), pp. 216-221
32. Quality of life, mental health and educational stress of high school students in the northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Rangseekajee, P.
2017 Journal of Clinical and Diagnostic Research
8 (11), pp. VC01-VC06
33. Self-efficacy in child rearing and quality of life among adolescent mothers in the northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Thinkhamrop, B.
2017 Kathmandu University Medical Journal
58 (15), pp. 164-172
34. Social capital for healthy public policy formulation by community in northeastern Thailand Ayuwat, D.
Laohasiriwong, W.
2017 International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies
1 (12), pp. 29-41
35. Socioeconomic disparities in income, education and geographic location for hypertension among Thai adults: Results from the National Socioeconomic Survey [version 1; referees: 2 approved, 1 approved with reservations] Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
2017 Wellcome Open Research
(6), pp.
36. A comparison of spatial heterogeneity with local cluster detection methods for chronic respiratory diseases in Thailand Laohasiriwong, W. 2018 F1000Research
(6), pp.
37. Antenatal care and its effect on risk of pregnancy induced hypertension in lao pdr: A case-control study [version 1; peer review: 1 approved, 1 approved with reservations] Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
Chaleunvong, K.
2018 F1000Research
(7), pp.
38. Child-rearing practices and its effect on cognitive development of children at the first year of age: The prospective cohort study of Thai children Thinkhamrop, B.
Mongkolchati, A.
Laohasiriwong, W.
2018 Kathmandu University Medical Journal
61 (16), pp. 42-47
39. Development and validation of a work-related low back pain risk-assessment tool for sugarcane farmers Nilvarangkul, K.
Phajan, T.
Laohasiriwong, W.
Smith, J.F.
Settheetham, D.
2018 Industrial Health
4 (56), pp. 320-326
40. Effect of antenatal care on low birth weight prevention in Lao PDR: A case control study [version 1; peer review: 1 approved with reservations, 1 not approved] Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
2018 F1000Research
(7), pp.
41. Incidence and risk factors for complications after definitive skeletal fixation of lower extremity in multiple injury patients: A retrospective chart review [version 1; referees: 2 approved] Thinkhamrop,
Thinkhamrop, B.
Laohasiriwong, W.
2018 F1000Research
(7), pp.
42. Prevalence of hypertension in Thailand: Hotspot clustering detected by spatial analysis Laohasiriwong, W. 2018 Geospatial Health
1 (13), pp. 20-27
43. Socioeconomic disparities and chronic respiratory diseases in Thailand: The National Socioeconomics Survey Laohasiriwong, W.
Saengsuwan, J.
Phajan, T.
2018 Informatics for Health and Social Care
4 (43), pp. 348-361
44. A health facility-based study on utilization of antenatal care among Myanmar migrant women in five border districts of tak province, Thailand Laohasiriwong, W. 2019 Indian Journal of Public Health Research and Development
10 (10), pp. 735-738
45. Chemical pesticide use and quality of life of rubber farmers in the Northeast of Thailand Tantriratna, P.
Phajan, T.
Laohasiriwong, W.
2019 Kathmandu University Medical Journal
65 (17), pp.
46. Health literacy and complementary and alternative medicine use among type 2 diabetes mellitus patients in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W. 2019 Kathmandu University Medical Journal
66 (17), pp. 107-113
47. Modern lifestyles and overnutrition among undergraduate students in the Northeast of Thailand Laohasiriwong, W.
Phajan, T.
2019 Indian Journal of Public Health Research and Development
6 (10), pp. 637-643
48. Socioeconomic disparities and depression among Cambodian migrant workers in Thailand Laohasiriwong, W.
Rangseekajee, P.
2019 Indian Journal of Public Health Research and Development
10 (10), pp. 1004-1009
49. Spatial distribution of dentists in Thailand Laohasiriwong, W. 2019 Journal of International Oral Health
6 (11), pp. 340-346

Title Authors Year Journal title
1. Health care utilisation under the 30-Baht Scheme among the urban poor in Mitrapap slum, Khon Kaen, Thailand: a cross-sectional study. Coronini-Cronberg, S
Laohasiriwong, W
Gericke, CA
2007 International journal for equity in health
(6), pp. 11
2. Development of quality of life instrument for urban poor in the northeast of Thailand. Surit, P
Laohasiriwong, W
Sanchaisuriya, P
Schelp, FP
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (91), pp. 1447-54
3. Benzodiazepines misuse: the study community level Thailand. Puangkot, S
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Chiawiriyabunya, I
2010 Indian journal of psychological medicine
2 (32), pp. 128-30
4. Prevalence of benzodiazepines misuse in Ubon Ratchathani province Thailand. Puangkot, S
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Chiawiriyabunya, I
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (94), pp. 118-22
5. Knowledge, attitudes, and care techniques of caregivers of PWE in northeastern Thailand. Saengsuwan, J
Laohasiriwong, W
Boonyaleepan, S
Sawanyawisuth, K
Tiamkao, S
,
,
,
,
,
,
,
,
2013 Epilepsy & behavior : E&B
1 (27), pp. 257-63
6. Cost of treatment for breast cancer in central Vietnam. Hoang Lan, N
Laohasiriwong, W
Stewart, JF
Tung, ND
Coyte, PC
2013 Global health action
(6), pp. 18872
7. Survival probability and prognostic factors for breast cancer patients in Vietnam. Lan, NH
Laohasiriwong, W
Stewart, JF
2013 Global health action
(6), pp. 1-9
8. Work-related musculoskeletal disorders among sugarcane farmers in north-eastern Thailand. Phajan, T
Nilvarangkul, K
Settheetham, D
Laohasiriwong, W
2014 Asia-Pacific journal of public health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
3 (26), pp. 320-7
9. Seizure-related vehicular crashes and falls with injuries for people with epilepsy (PWE) in northeastern Thailand. Saengsuwan, J
Laohasiriwong, W
Boonyaleepan, S
Sawanyawisuth, K
Tiamkao, S
Talkul, A
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 Epilepsy & behavior : E&B
(32), pp. 49-54
10. Comparison of HbA1c, blood pressure, and cholesterol (ABC) control in type 2 diabetes attending general medical clinics and specialist diabetes clinics in Thailand. Sieng, S
Thinkamrop, B
Laohasiriwong, W
Hurst, C
2015 Diabetes research and clinical practice
2 (108), pp. 265-72
11. The relationships between the use of self-regulated learning strategies and depression among medical students: an accelerated prospective cohort study. Van Nguyen, H
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Thinkhamrop, B
Wright, P
2015 Psychology, health & medicine
1 (20), pp. 59-70
12. Prevalence of low back pain and associated factors among farmers during the rice transplanting process. Keawduangdee, P
Puntumetakul, R
Swangnetr, M
Laohasiriwong, W
Settheetham, D
Yamauchi, J
Boucaut, R
2015 Journal of physical therapy science
7 (27), pp. 2239-45
13. Delay for First Consultation and Its Associated Factors among New Pulmonary Tuberculosis Patients of Central Nepal. Laohasiriwong, W
Mahato, RK
Koju, R
Vaeteewootacharn, K
2016 Tuberculosis research and treatment
(2016), pp. 4583871
14. Health System Delay among the Pulmonary Tuberculosis Patients Presenting in the DOTS Centers of Nepal. Laohasiriwong, W
Mahato, RK
Koju, R
2016 Journal of clinical and diagnostic research : JCDR
6 (10), pp. LM01-3
15. Burden of musculoskeletal disorders among registered nurses: evidence from the Thai nurse cohort study. Thinkhamrop, W
Sawaengdee, K
Tangcharoensathien, V
Theerawit, T
Laohasiriwong, W
Saengsuwan, J
Hurst, CP
2017 BMC nursing
(16), pp. 68
16. Association between Socioeconomic Status and Diabetes Mellitus: The National Socioeconomics Survey, 2010 and 2012. Suwannaphant, K
Laohasiriwong, W
Puttanapong, N
Saengsuwan, J
Phajan, T
2017 Journal of clinical and diagnostic research : JCDR
7 (11), pp. LC18-LC22
17. Accessibility to health services among migrant workers in the Northeast of Thailand. Khongthanachayopit, S
Laohasiriwong, W
2017 F1000Research
(6), pp. 972
18. Quality of Life, Mental Health and Educational Stress of High School Students in the Northeast of Thailand. Assana, S
Laohasiriwong, W
Rangseekajee, P
2017 Journal of clinical and diagnostic research : JCDR
8 (11), pp. VC01-VC06
19. Socioeconomic disparities and chronic respiratory diseases in Thailand: The National Socioeconomics Survey. Luenam, A
Laohasiriwong, W
Puttanapong, N
Saengsuwan, J
Phajan, T
2018 Informatics for health & social care
(), pp. 1-14
20. Development and validation of a work-related low back pain risk-assessment tool for sugarcane farmers. Nilvarangkul, K
Phajan, T
Laohasiriwong, W
Smith, JF
Settheetham, D
2018 Industrial health
4 (56), pp. 320-326
21. Chemical Pesticide Use and Quality of Life of Rubber Farmers in the Northeast of Thailand. Nippanon, P
Sriruacha, C
Tantriratna, P
Phajan, T
Suwannaphant, K
Laohasiriwong, W
2019 Kathmandu University medical journal (KUMJ)
65 (17), pp. 3-8
22. Experience with a self-administered device for cervical cancer screening by Thai women with different educational backgrounds. Sanchaisuriya, P
Pengsaa, P
Sriamporn, S
Schelp, FP
Kritpetcharat, O
Suwanrungruang, K
Laohasiriwong, W
Noda, S
Kato, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (5), pp. 144-50

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Development of the competency scale for primary care managers in Thailand: Scale development Keerati Kitreerawutiwong
Chanaphol Sriruecha
Wongsa Laohasiriwong
2015 BMC FAMILY PRACTICE
(16.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
2. The effect of hypertension comorbidity on the development of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes Hoang T. Tran
Bandit Thinkhamrop
Wongsa Laohasiriwong
Cameron Hurst
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES
4.0 (35.0), pp. 598.0-603.0
0 0 0 0 0 0 0
3. THE EFFECT OF RESPONSE TIME ON SURVIVAL AMONG NON-TRAUMATIC OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST PATIENTS IN THAILAND Mali Photipim
Wongsa Laohasiriwong
Bandit Thinkhamrop
Anuchar Sethasathien
Cameron Hurst
2016 JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
1.0 (30.0), pp. 19.0-24.0
3 0 0 0 0 0 3
4. Prevalence of depression and its associated factors among PLHIVS attending the Public ART centers, Yangon region, Myanmar Mya Thandar
Suwanna Boonyaleepun
Cho T. Khaing
Wongsa Laohasiriwong
2017 ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
1.0 (10.0), pp. 216.0-221.0
0 0 0 0 0 0 0
5. Development and validation of a work-related low back pain risk-assessment tool for sugarcane farmers Kessarawan Nilvarangkul
Teerasak Phajan
Wongsa Laohasiriwong
John F. Smith
Dariwan Settheetham
2018 INDUSTRIAL HEALTH
4.0 (56.0), pp. 320.0-326.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Prevalence of hypertension in Thailand: Hotspot clustering detected by spatial analysis Wongsa Laohasiriwong
Nattapong Puttanapong
Atthawit Singsalasang
2018 GEOSPATIAL HEALTH
1.0 (13.0), pp. 20.0-27.0
4 0 0 0 0 0 4
7. Socioeconomic disparities and chronic respiratory diseases in Thailand: The National Socioeconomics Survey Amornrat Luenam
Wongsa Laohasiriwong
Nattapong Puttanapong
Jiamjit Saengsuwan
Teerasak Phajan
2018 INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE
4.0 (43.0), pp. 348.0-361.0
0 0 0 0 0 0 0
8. Fast Food Consumption, Overweight and Obesity among Working Age Persons in Cambodia Samphors Sim
Wongsa Laohasiriwong
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
7.0 (13.0), pp. LC1-LC6
0 0 0 0 0 0 0
9. Influence of Antiplatelet Therapy on Cardiovascular Disease Prevention among Type 2 Diabetic Patients in Thailand Lampung Vonok
Somsak Pitaksanurat
Kritkantorn Suwannaphant
Teerasak Phajan
Wongsa Laohasiriwong
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
11.0 (13.0), pp. LC01-LC05
0 0 0 0 0 0 0
10. Influence of Living and Working Environments on Depressive Symptoms among Myanmar Migrant Workers in the South of Thailand Kanit Hnuploy
Wongsa Laohasiriwong
Kittipong Sornlorm
Thitima Nutrawong
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
10.0 (13.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
11. Musculoskeletal Disorders and Quality of Life of Sugarcane Farmers in the Northeast of Thailand: A Cross-sectional Analytical Study Narupawan Prommawai
Wongsa Laohasiriwong
Kessarawan Nilvarangkul
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
6.0 (13.0), pp. LC11-LC15
0 0 0 0 0 0 0
12. Socioeconomic Disparity and Musculoskeletal Disorders: The National Socioeconomics Survey, 2010 and 2012 Wanpen Puphapun
Wongsa Laohasiriwong
Wilaiphorn Thinkhamrop
Nattapong Puttanapong
Kritkantorn Suwannaphant
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
12.0 (13.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
13. The Role of Type 2 Diabetes Mellitus on the Clinical Manifestation of Pulmonary Tuberculosis: A Study from Nepal Roshan Kumar Mahato
Wongsa Laohasiriwong
Rajendra Koju
2019 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
9.0 (13.0), pp. LC9-LC14
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กฤษฎา หงศาลา
สงครามชัย ลีทองดี
วงศา เล้าหศิริวงศ์
2013 Rajabhat Maha Sarakham University Journal
(7 No 2), pp. 85-94
2. การพัฒนา รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ด้วยกลยุทธ์การตลาด เพื่อสังคม ในจังหวัดมหาสารคาม (Development of Health Promotion Model for Diabetes Mellitus HighRisk group by Applying Social Marketing Strategies in Maha Sarakham Province) ชลิตา ไชยศิริ
สุณี สาธิตานันต์
วงศา เล้าหศิริวงศ์
2555 Chophayom Journal
(23), pp. 82-97
3. ประสิทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในชนบทจังหวัดมหาสารคาม Effectiveness of Health Management Village Development, in the Rural Areas of MahaSarakham Province สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
วงศา เล้าหศิริวงศ์
รังสรรค์ สิงหเลิศ
2558 Chophayom Journal
(26 No 2), pp. 177-193
4. การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดมหาสารคาม The Model Developmentof Health Management Village for Community Participation in MahaSarakham Province รัชนีวิภา จิตรากุล
วงศา เล้าหศิริวงศ์
รังสรรค์ สิงหเลิศ
2558 Chophayom Journal
(26 No 2), pp. 195-208

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.016596555709838867