Loading
 จินตนา สัตยาศัย

จินตนา สัตยาศัย

ภาควิชาเภสัชวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6603032643: H-INDEX 14

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. High-performance liquid chromatographic determination of gossypol in plasma. Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
Hahnvajanawong, V.
1984
2. Sequential treatment with low doses of kainic acid alters sensitivity of retinal cell types Sattayasai, J
Rogers, LJ
Ehrlich, D
1985
3. Folic acid protects chick retinal neurons against the neurotoxic action of excitatory amino acids. Sattayasai, J.
Ehrlioh, D.
1987
4. Morphology of quisqualate-induced neurotoxicity in the chicken retina Sattayasai, J
Ehrlich, D
1987
5. The avian pecten provides a potent substrate for growth and development of dissociated embryonic neural implants Ehrlich, D
Sattayasai, J
Gurusinghe, C
Zappia, J
1987
6. Neurotoxic effects of kainic acid on developing chick retina. Sattayasai, J. 1988
7. Differential effects of excitatory amino acids on photoreceptors of the chick retina: an electron-microscopical study using the zinc-iodide-osmium technique. Sattayasai, J. 1989
8. Excitatory amino acids interfere with normal Eye growth in posthatch chick Barrington, M
Sattayasai, J
Zappia, J
Ehrlich, D
1989
9. Effects of selective neurotoxins on eye growth in the young chick. Sattayasai, J. 1990
10. Antibacterial Activity of Mucus Mucin Excreted from Snail "Achatina Fulica Bowdich 1822” Nison Sattayasai
Suwanna Niamsanit
Jintana Sattayasai
Nuntavun Riddech
40002 Khon kaen
1991
11. The Involvement of GABA-Ergic Neurons in the Release of Dopamine and Amino Acids Neurotransmitters from Isolated Carp Retina Jintana Sattayasai
Konosuke Kumakura
Chiyoda-ku 7-1 Kioicho
1991
12. Real-time monitoring of the dopamine release and simultaneous measurement of amino acids release in isolated carp retina Sattayasai, J.
Ohara-Imaizumi, M.
Kumakura, K.
1993
13. Effects of biotin antagonists on adult worms of Ophisthorchis viverrini in vitro Sattayasai, J.
Tesana, S.
Sattayasai, N.
1994
14. A Study of Antidiarrheal Effects of Guava Leaf (Psidium guajava Linn.) in Experimental Animals Wanchai Airarat
Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
2000
15. Glutamate Ameliorates Pyridoxine-Induced Neuropathy: a Preliminary Report Tarinee Arkaravichien
Jintana Sattayasai
Nison Sattayasai
Sakda Daduang
2001
16. Study of The Extract from Curcuma Spp. Containing Cobra Venom Inhibiting Activity Pattara Tophrom
Sakda Daduang
Nison Sattayasai
Thailand 40002. Khon Kaen
Jintana Sattayasai
Achra Thammathaworn
Thailand 40002 Khon Kaen
2001
17. สารพิษต่อระบบประสาทที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษา จินตนา สัตยาศัย 2001
18. Pharmacology of the Vestibular System จินตนา สัตยาศัย 2002
19. Synthesis and evaluation of N1-substituted-3-propyl-1,4-benzodiazepine-2-ones as cholecystokinin (CCK2) receptor ligands. E Lattmann
J Sattayasai
DC Billington
DR Poyner
P Puapairoj
S Tiamkao
W Airarat
H Singh
M Offel
2002
20. A non-mitochondrial carboxylase, related to glutamate action is synthesized in the retina of the chick embryo Sattayasai, N
Sattayasai, J
Daduang, S
Chahomchuen, T
Ketkaew, S
Puchongkavarin, H
2003
21. Dose-dependent effects of glutamate in pyridoxine-induced neuropathy Arkaravichien, T
Sattayasai, N
Daduang, S
Sattayasai, J
2003
22. Neuroplasticity and Psychotropic Drugs จินตนา สัตยาศัย 2004
23. Neuro-Psychopharmacological Interests of DA's จินตนา สัตยาศัย 2004
24. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique. S Daduang
N Sattayasai
J Sattayasai
P Tophrom
A Thammathaworn
A Chaveerach
M Konkchaiyaphum
2005
25. Synthesis and evaluation of N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H- pyrazol-4-yl)-N′-phenylureas as cholecystokinin antagonists Lattmann, E
Sattayasai, J
Boonprakob, Y
Lattmann, P
Singh, H
2005
26. The Glutamate Sensitive Non-Mitochondrial Carboxylase (GSNMC) in Glutamate-Treated Rats Jintana Sattayasai
Tarinee Arkaravichien
Nison Sattayasai
2005
27. Novel 5-HT7 ligands as antidepressants: Automated synthesis of N-substituted-N-[1-methyl-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propyl]-arylsulfonamides E Lattmann
I Merino
S Dunn
B Parveen
P Lattmann
DC Billington
Y Bunprakob
J Sattayasai
2006
28. Synthesis and evaluation of N-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-1H-indole-carboxamides as cholecystokinin antagonists Boonprakob, Y.
Sattayasai, J.
2006
29. Synthesis of substituted 3-anilino-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazepine-2-ones and their evaluation as cholecystokinin-ligands M Offel
P Lattmann
H Singh
DC Billington
Y Bunprakob
J Sattayasai
E Lattmann
2006
30. Antibacterial activity of 3-substituted pyrrole-2,5-diones against Pseudomonas aeruginosa Niamsanit, S.
Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
2007
31. Anti-depressant and anti-nociceptive effects of 1,4-benzodiazepine-2-ones based cholecystokinin (CCK(2)) antagonists. Lattmann, E
Sattayasai, J
Lattmann, P
Billington, DC
Schwalbe, CH
Boonprakob, J
Airarat, W
Singh, H
Offel, M
Staaf, A
2007
32. Antivenom activity of a dialdehyde compound from Curcuma sp Rhizome against Naja kaouthia venom J. Sattayasai
S. Phimmasone
P. Puapairoj
N. Sattayasai
E. Lattmann
2008
33. Biphasic effects of Morus alba leaves green tea extract on mice in chronic forced swimming model Jintana Sattayasai
Siriporn Tiamkao
Prapawadee Puapairoj
2008
34. Cholecystokinin antagonists (part 1): Antinociceptive, anxiolytic and antidepressant effects of N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N'-phenylureas and carboxamides. Lattmann, E
Sattayasai, J
Boonprakob, Y
Singh, H
Lattmann, P
Dunn, S
2008
35. Part 2. Long term in vivo/in vitro evaluation of the Cholecystokinin antagonists: N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N'-phenylurea MPP and carboxamide MPM. Lattmann, E
Boonprakob, Y
Sattayasai, J
2008
36. Two new species of Curcuma (Zingiberaceae) used as cobra-bite antidotes Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Piya Mokkamul
Nison Sattayasai
Jintana Sattayasai
2008
37. A biotin-coupled bifunctional enzyme exhibiting both glutamine synthetase activity and glutamate decarboxylase activity Arunchaipong, K
Sattayasai, N
Sattayasai, J
Svasti, J
Rimlumduan, T
2009
38. Analgesic, antipyretic, anti-inflammatory and toxic effects of andrographolide derivatives in experimental animals Supawadee Suebsasana
Panicha Pongnaratorn
Jintana Sattayasai
Tarinee Arkaravichien
Siriporn Tiamkao
Chantana Aromdee
2009
39. Certain Metabolites Detected in Magnetic Resonance Spectrum of the Brain: Their Meaning and Clinical Applications Jintana Sattayasai 2009
40. In vivo evaluation of substituted 3-amino-1,4-benzodiazepines as anti-depressant, anxiolytic and anti-nociceptive agents. Boonprakob, Y.
Airarat, W.
Sattayasai, J.
2009
41. Management of Hypertension in the General Practice Clinic: Post-Marketing Surveillance with a fixed Combination of Perindopril and Indapamide Kriangsak Phimda
Roongrueng Limpaiboon
Jintana Sattayasai
2009
42. Antidepressant/anxiolytic and anti-nociceptive effects of novel 2-substituted 1,4-benzodiazepine-2-ones Singh, H
Sattayasai, J
Lattmann, P
Boonprakob, Y
Lattmann, E
2010
43. Effects of andrographolide on sexual functions, vascular reactivity and serum testosterone level in rodents. Sattayasai, J.
Arkaravichien, T.
Aromdee, C.
2010
44. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom Lattmann, E
Sattayasai, J
Sattayasai, N
Staaf, A
Phimmasone, S
Schwalbe, CH
Chaveerach, A
2010
45. Antipyretic, analgesic and anti-oxidative activities of Aquilaria crassna leaves extract in rodents Sattayasai, J
Bantadkit, J
Aromdee, C
Lattmann, E
Airarat, W
2012
46. Anxiolytic effect of unpolished thai purple sticky rice (variety Luem Phua) aqueous extract in mice S. Simasathiansophon
J. Sattayasai
P. Puapairoj
T. Arkaravichien
Na Lampang A. Noenplab
2012
47. Correlation between the High School and the First Year Pre-medical Grades Pranom Buppasiri
Piyathida Kuhirunyaratn
Sompong Srisenpang
Pungpayom Kaewpila
Kanyapat Worasing
Jintana Sattayasai
2012
48. Duty Hour of Interns in University Hospital and Hospital in Ministry of Public Health Pranom Buppasiri
Piyathida Kuhirunyaratn
Pungpayom Kaewpila
Natrada Veteewutachan
Jintana Sattayasai
2012
49. Identification and evaluation of agents isolated from traditionally used herbs against Ophiophagus hannah venom. Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
2012
50. Unpolished thai purple sticky rice (variety Luem Phua) aqueous extract antagonizing scopolamine-induced dementia in mice P. Puapairoj
J. Sattayasai
T. Arkaravichien
S. Simasathiansophon
Na Lampang A. Noenplab
2012
51. Unpolished thai purple sticky rice (variety Luem Phua) aqueous extract enhancing spatial memory in mice J. Sattayasai
P. Puapairoj
T. Arkaravichien
S. Simasathiansophon
Na Lampang A. Noenplab
2012
52. Protective Effects of Mangosteen Extract on H2O2-Induced Cytotoxicity in SK-N-SH Cells and Scopolamine-Induced Memory Impairment in Mice Sattayasai, J.
Chaonapan, P.
Arkaravichie, T.
Soi-ampornkul, R.
Charoensilp, P.
Jantaravinid, J.
Masaratana, P.
Thongboonkerd, V.
2013
53. The Effects of Dark Purple Glutinous Rice Variety Leum Phua on Scopolamine-Induced Memory Deficits in Mice. Supawadee Srisuwan
Jintana Sattayasai
Tarinee Arkaravichien
Sugunya Wongpornchai
Suwaporn Luangkamin
Pattawat Seekhaw
Acharaporn Na Lampang Noenplab
2013
54. The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Neuropathic Pain from Spinal Cord Diseases: a Pilot Study Niran Ngernyam
Preeda Arayawichanon
Narong Auvichayapat
Somsak Tiamkao
Jintana Sattayasai
Suparerk Janjarasjitt
Araya Chatthanapanich
Wiyada Punjaruk
Anuwat Amatachaya
Benchaporn Aree-uea
Paradee Auvichayapat
2013
55. Acorus calamus Decrease Voluntary Alcohol Intake in Wistar Rat Araya Supawat
Jintana Sattayasai
2014
56. Symposium “ อนุมูลอิสระและสารต้านออกซิเดชันในการเกิดและการป้องกันโรค และเสริมสุขภาพ” Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
Upa Kukongviriyapan
Uraiwan Panich
2014
57. Alcohol Addiction, Alcohol Withdrawal Syndrome and Treatment Araya Supawat
Kutcharin Phunikhom
Jintana Sattayasai
2015
58. Effect of Andrographis paniculata Extract on Triglyceride Levels of the Patients with Hypertriglyceridemia: A Randomized Controlled Trial. Phunikhom, K.
Khampitak, K.
Aromdee, C.
Arkaravichien, T.
Sattayasai, J.
2015
59. Effects of Aqueous Extract of Unpolished Dark Purple Glutinous Rice, Var Luem Pua, on ROS in SK-N-SH Cells and Scopolamine-induced Memory Deficit in Mice Arkaravichien, T.
Mahatheeranont, S.
Sattayasai, J.
2015
60. Protective Effects of Streblus asper Leaf Extract on H2O2-Induced ROS in SK-N-SH Cells and MPTP-Induced Parkinson's Disease-Like Symptoms in C57BL/6 Mouse Kanathip Singsai
Tarinee Akaravichien
Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
2015
61. Analgesic Effects of 5-Alkyloxy-4-amino-2(5H)-furanones as Cholecystokinin-2 Antagonists Eric Lattmann
Jintana Sattayasai
Carl H. Schwalbe
Yodchai Boonprakob
Simon Dunn
Feyisayo Fajana
Pornthip Lattmann
2016
62. Mechanisms of Penile Erection, Erectile Dysfunction and Treatment Kutcharin Phunikhom
Kovit Khampitak
Chantana Aromdee
Tarinee Arkaravichien
Jintana Sattayasai
2016
63. Oral glutamate intake reduces acute and chronic effects of ethanol in rodents Araya Supawat
Supawadee Srisuwan
Jintana Sattayasai
2016
64. Cholecystokinin-2/gastrin antagonists: 5-hydroxy-5-aryl-pyrrol-2-ones as anti-inflammatory analgesics for the treatment of inflammatory bowel disease E. Lattmann
J. Sattayasai
R. Narayanan
N. Ngoc
D. Burrell
P. N. Balaram
T. Palizdar
P. Lattmann
2017
65. In vitro antimicrobial activity of Antidesma bunius extracts on oral pathogenic bacteria Pongnaratorn, P.
Sriraj, P.
Sattayasai, J.
2017
66. Virgin rice bran oil alleviates hypertension through the upregulation of eNOS and reduction of oxidative stress and inflammation in L-NAME-induced hypertensive rats. Jan-On, G
Sangartit, W
Pakdeechote, P
Kukongviriyapan, V
Sattayasai, J
Senaphan, K
Kukongviriyapan, U
2019
67. Anti-inflammatory activity of the dietary supplement Houttuynia cordata fermentation product in RAW264.7 cells and Wistar rats Woranam, K
Senawong, G
Utaiwat, S
Yunchalard, S
Sattayasai, J
Senawong, T
2020
68. Dark Purple Luem Pua rice extract reduces disease severity in rat models of inflammatory bowel disease Kornsuda Thipart
Kutcharin Phunikhom
Acharaporn Na Lampang Noenplab
Jintana Sattayasai
2020
69. Virgin rice bran oil alleviates hypertension through the upregulation of eNOS and reduction of oxidative stress and inflammation in L-NAME induced hypertensive rats Gulladawan Jan-on
Weerapon Sangartit
Poungrat Pakdeechote
Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
Ketmanee Senaphan
Upa Kukongviriyapan
2020
70. Virgin rice bran oil alleviates hypertension through the upregulation of eNOS and reduction of oxidative stress and inflammation in L-NAME–induced hypertensive rats Sangartit, W.
Pakdeechote, P.
Kukongviriyapan, V.
Sattayasai, J.
Senaphan, K.
Kukongviriyapan, U.
2020
Count 40 33 28 20

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. High-performance liquid chromatographic determination of gossypol in plasma Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
Hahnvajanawong, V.
1984 Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications
C (307), pp. 235-239
2. Sequential treatment with low doses of kainic acid alters sensitivity of retinal cell types Sattayasai, J. 1985 Neuroscience Letters
2-3 (54), pp. 277-281
3. Folic acid protects chick retinal neurons against the neurotoxic action of excitatory amino acids Sattayasai, J.
Ehrlioh, D.
1987 Experimental Eye Research
4 (44), pp. 523-535
4. Morphology of quisqualate-induced neurotoxicity in the chicken retina Sattayasai, J. 1987 Investigative Ophthalmology and Visual Science
1 (28), pp. 106-117
5. The avian pecten provides a potent substrate for growth and development of dissociated embryonic neural implants Sattayasai, J. 1987 Developmental Brain Research
1 (33), pp. 139-144
6. The avian pecten provides a potent substrate for growth and development of dissociated embryonic neural implants. Sattayasai, J. 1987 Brain Research
1 (430), pp. 139-144
7. Neurotoxic effects of kainic acid on developing chick retina Sattayasai, J. 1988 Developmental Neuroscience
4 (10), pp. 256-269
8. Differential effects of excitatory amino acids on photoreceptors of the chick retina: an electron-microscopical study using the zinc-iodide-osmium technique. Sattayasai, J. 1989 Visual neuroscience
3 (2), pp. 237-245
9. Excitatory amino acids interfere with normal Eye growth in posthatch chick Sattayasai, J. 1989 Current Eye Research
8 (8), pp. 781-792
10. Effects of selective neurotoxins on eye growth in the young chick. Sattayasai, J. 1990 Ciba Foundation symposium
(155), pp. 63-84; discussion 84
11. Real-time monitoring of the dopamine release and simultaneous measurement of amino acids release in isolated carp retina Sattayasai, J.
Ohara-Imaizumi, M.
Kumakura, K.
1993 Asia Pacific Journal of Pharmacology
2 (8), pp. 73-78
12. Effects of biotin antagonists on adult worms of Ophisthorchis viverrini in vitro Sattayasai, J.
Tesana, S.
Sattayasai, N.
1994 Asia Pacific Journal of Pharmacology
3 (9), pp. 205-207
13. Synthesis and evaluation of N1-substituted-3-propyl-1,4-benzodiazepine-2-ones as cholecystokinin (CCK2) receptor ligands Sattayasai, J.
Billington, D.C.
Puapairoj, P.
Tiamkao, S.
Airarat, W.
2002 Journal of Pharmacy and Pharmacology
6 (54), pp. 827-834
14. A non-mitochondrial carboxylase, related to glutamate action is synthesized in the retina of the chick embryo Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
Daduang, S.
Chahomchuen, T.
Ketkaew, S.
2003 Journal of Neuroimmunology
1-2 (141), pp. 104-111
15. Dose-dependent effects of glutamate in pyridoxine-induced neuropathy Arkaravichien, T.
Sattayasai, N.
Daduang, S.
Sattayasai, J.
2003 Food and Chemical Toxicology
10 (41), pp. 1375-1380
16. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique Daduang, S.
Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
Tophrom, P.
Thammathaworn, A.
Chaveerach, A.
Konkchaiyaphum, M.
2005 Analytical Biochemistry
2 (341), pp. 316-325
17. Synthesis and evaluation of N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H- pyrazol-4-yl)-N′-phenylureas as cholecystokinin antagonists Sattayasai, J.
Boonprakob, Y.
2005 Arzneimittel-Forschung/Drug Research
5 (55), pp. 251-258
18. Novel 5-HT7 ligands as antidepressants: Automated synthesis of N-substituted-N-[1-methyl-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propyl]-arylsulfonamides Billington, D.C.
Bunprakob, Y.
Sattayasai, J.
2006 Letters in Drug Design and Discovery
1 (3), pp. 49-54
19. Synthesis and evaluation of N-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-1H- indole-carboxamides as cholecystokinin antagonists Boonprakob, Y.
Sattayasai, J.
2006 Journal of Pharmacy and Pharmacology
3 (58), pp. 393-401
20. Synthesis of substituted 3-anilino-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazepine-2-ones and their evaluation as cholecystokinin-ligands Billington, D.C.
Bunprakob, Y.
Sattayasai, J.
2006 Archiv der Pharmazie
4 (339), pp. 163-173
21. Antibacterial activity of 3-substituted pyrrole-2,5-diones against Pseudomonas aeruginosa Niamsanit, S.
Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
2007 Letters in Drug Design and Discovery
7 (4), pp. 513-519
22. Biphasic effects of Morus alba leaves green tea extract on mice in chronic forced swimming model Sattayasai, J.
Tiamkao, S.
Puapairoj, P.
2008 Phytotherapy Research
4 (22), pp. 487-492
23. Two new species of Curcuma (Zingiberaceae) used as cobra-bite antidotes Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Mokkamul, P.
Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
2008 Journal of Systematics and Evolution
1 (46), pp. 80-88
24. A biotin-coupled bifunctional enzyme exhibiting both glutamine synthetase activity and glutamate decarboxylase activity Arunchaipong, K.
Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
Rimlumduan, T.
2009 Current Eye Research
10 (34), pp. 809-818
25. Analgesic, antipyretic, anti-inflammatory and toxic effects of andrographolide derivatives in experimental animals Suebsasana, S.
Pongnaratorn, P.
Sattayasai, J.
Arkaravichien, T.
Tiamkao, S.
Aromdee, C.
2009 Archives of Pharmacal Research
9 (32), pp. 1191-1200
26. In vivo evaluation of substituted 3-amino-1,4-benzodiazepines as anti-depressant, anxiolytic and anti-nociceptive agents Boonprakob, Y.
Airarat, W.
Sattayasai, J.
2009 Arzneimittel-Forschung/Drug Research
2 (59), pp. 61-71
27. Antidepressant/anxiolytic and anti-nociceptive effects of novel 2-substituted 1,4-benzodiazepine-2-ones Sattayasai, J.
Boonprakob, Y.
2010 Scientia Pharmaceutica
2 (78), pp. 155-169
28. Effects of andrographolide on sexual functions, vascular reactivity and serum testosterone level in rodents Sattayasai, J.
Arkaravichien, T.
Aromdee, C.
2010 Food and Chemical Toxicology
7 (48), pp. 1934-1938
29. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2- methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
Staaf, A.
Phimmasone, S.
Chaveerach, A.
2010 Journal of Pharmacy and Pharmacology
2 (62), pp. 257-262
30. Antipyretic, analgesic and anti-oxidative activities of Aquilaria crassna leaves extract in rodents Sattayasai, J.
Bantadkit, J.
Aromdee, C.
Airarat, W.
2012 Journal of Ayurveda and Integrative Medicine
4 (3), pp. 175-179
31. Identification and evaluation of agents isolated from traditionally used herbs against Ophiophagus hannah venom. Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
2012 Drug discoveries & therapeutics
1 (6), pp. 18-23
32. Protective effects of mangosteen extract on H2O 2-induced cytotoxicity in SK-N-SH cells and scopolamine-induced memory impairment in mice Sattayasai, J.
Chaonapan, P.
Arkaravichie, T.
Soi-ampornkul, R.
Charoensilp, P.
Jantaravinid, J.
Masaratana, P.
Thongboonkerd, V.
2013 PLoS ONE
12 (8), pp.
33. Effect of Andrographis paniculata extract on triglyceride levels of the patients with hypertriglyceridemia: A randomized controlled trial Phunikhom, K.
Khampitak, K.
Aromdee, C.
Arkaravichien, T.
Sattayasai, J.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
(98), pp. S41-S47
34. Effects of aqueous extract of unpolished dark purple glutinous rice, var Luem Pua, on ROS in SK-N-SH cells and scopolamine-induced memory deficit in mice Arkaravichien, T.
Mahatheeranont, S.
Sattayasai, J.
2015 Tropical Journal of Pharmaceutical Research
9 (14), pp. 1635-1641
35. Analgesic Effects of 5-Alkyloxy-4-amino-2(5H)-furanones as Cholecystokinin-2 Antagonists Sattayasai, J.
Boonprakob, Y.
2016 Archiv der Pharmazie
6 (349), pp. 456-465
36. Oral glutamate intake reduces acute and chronic effects of ethanol in rodents Sattayasai, J. 2016 Tropical Journal of Pharmaceutical Research
7 (15), pp. 1493-1498
37. Cholecystokinin-2/gastrin antagonists: 5-hydroxy-5-aryl-pyrrol-2-ones as anti-inflammatory analgesics for the treatment of inflammatory bowel disease Sattayasai, J. 2017 MedChemComm
3 (8), pp. 680-685
38. In vitro antimicrobial activity of Antidesma bunius extracts on oral pathogenic bacteria Pongnaratorn, P.
Sriraj, P.
Sattayasai, J.
2017 Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
4 (41), pp. 144-149
39. Anti-inflammatory activity of the dietary supplement Houttuynia cordata fermentation product in RAW264.7 cells and Wistar rats Senawong, G.
Yunchalard, S.
Sattayasai, J.
Senawong, T.
2020 PLoS ONE
3 (15), pp.
40. Dark Purple Luem Pua rice extract reduces disease severity in rat models of inflammatory bowel disease Phunikom, K.
Sattayasai, J.
2020 Tropical Journal of Pharmaceutical Research
3 (19), pp. 629-636
41. Virgin rice bran oil alleviates hypertension through the upregulation of eNOS and reduction of oxidative stress and inflammation in L-NAME–induced hypertensive rats Sangartit, W.
Pakdeechote, P.
Kukongviriyapan, V.
Sattayasai, J.
Senaphan, K.
Kukongviriyapan, U.
2020 Nutrition
(69), pp.

Title Authors Year Journal title
1. High-performance liquid chromatographic determination of gossypol in plasma. Sattayasai, N
Sattayasai, J
Hahnvajanawong, V
1984 Journal of chromatography
1 (307), pp. 235-9
2. Sequential treatment with low doses of kainic acid alters sensitivity of retinal cell types. Sattayasai, J
Rogers, LJ
Ehrlich, D
1985 Neuroscience letters
2 (54), pp. 277-81
3. The avian pecten provides a potent substrate for growth and development of dissociated embryonic neural implants. Ehrlich, D
Sattayasai, J
Gurusinghe, C
Zappia, J
1987 Brain research
1 (430), pp. 139-44
4. Morphology of quisqualate-induced neurotoxicity in the chicken retina. Sattayasai, J
Ehrlich, D
1987 Investigative ophthalmology & visual science
1 (28), pp. 106-17
5. Folic acid protects chick retinal neurons against the neurotoxic action of excitatory amino acids. Sattayasai, J
Ehrlich, D
1987 Experimental eye research
4 (44), pp. 523-35
6. Neurotoxic effects of kainic acid on developing chick retina. De Nardis, R
Sattayasai, J
Zappia, J
Ehrlich, D
1988 Developmental neuroscience
4 (10), pp. 256-69
7. Excitatory amino acids interfere with normal eye growth in posthatch chick. Barrington, M
Sattayasai, J
Zappia, J
Ehrlich, D
1989 Current eye research
8 (8), pp. 781-92
8. Differential effects of excitatory amino acids on photoreceptors of the chick retina: an electron-microscopical study using the zinc-iodide-osmium technique. Sattayasai, J
Zappia, J
Ehrlich, D
1989 Visual neuroscience
3 (2), pp. 237-45
9. Effects of selective neurotoxins on eye growth in the young chick. Ehrlich, D
Sattayasai, J
Zappia, J
Barrington, M
1990 Ciba Foundation symposium
(155), pp. 63-84; discussion 84-8
10. Synthesis and evaluation of N1-substituted-3-propyl-1,4-benzodiazepine-2-ones as cholecystokinin (CCK2) receptor ligands. Lattmann, E
Sattayasai, J
Billington, DC
Poyner, DR
Puapairoj, P
Tiamkao, S
Airarat, W
Singh, H
Offel, M
2002 The Journal of pharmacy and pharmacology
6 (54), pp. 827-34
11. A non-mitochondrial carboxylase, related to glutamate action is synthesized in the retina of the chick embryo. Sattayasai, N
Sattayasai, J
Daduang, S
Chahomchuen, T
Ketkaew, S
Puchongkavarin, H
2003 Journal of neuroimmunology
1 (141), pp. 104-11
12. Dose-dependent effects of glutamate in pyridoxine-induced neuropathy. Arkaravichien, T
Sattayasai, N
Daduang, S
Sattayasai, J
2003 Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association
10 (41), pp. 1375-80
13. Synthesis and evaluation of N-(5-methyl-3-oxo-1,2- diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N'-phenylureas as cholecystokinin antagonists. Lattmann, E
Sattayasai, J
Boonprakob, Y
Lattmann, P
Singh, H
2005 Arzneimittel-Forschung
5 (55), pp. 251-8
14. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique. Daduang, S
Sattayasai, N
Sattayasai, J
Tophrom, P
Thammathaworn, A
Chaveerach, A
Konkchaiyaphum, M
2005 Analytical biochemistry
2 (341), pp. 316-25
15. Synthesis of substituted 3-anilino-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-ones and their evaluation as cholecystokinin-ligands. Offel, M
Lattmann, P
Singh, H
Billington, DC
Bunprakob, Y
Sattayasai, J
Lattmann, E
2006 Archiv der Pharmazie
4 (339), pp. 163-73
16. Synthesis and evaluation of N-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-1H-indole-carboxamides as cholecystokinin antagonists. Lattmann, E
Singh, H
Boonprakob, Y
Lattmann, P
Sattayasai, J
2006 The Journal of pharmacy and pharmacology
3 (58), pp. 393-401
17. Anti-depressant and anti-nociceptive effects of 1,4-benzodiazepine-2-ones based cholecystokinin (CCK(2)) antagonists. Lattmann, E
Sattayasai, J
Lattmann, P
Billington, DC
Schwalbe, CH
Boonprakob, J
Airarat, W
Singh, H
Offel, M
Staaf, A
2007 Drug discoveries & therapeutics
1 (1), pp. 45-56
18. Biphasic effects of Morus alba leaves green tea extract on mice in chronic forced swimming model. Sattayasai, J
Tiamkao, S
Puapairoj, P
2008 Phytotherapy research : PTR
4 (22), pp. 487-92
19. Part 2. Long term in vivo/in vitro evaluation of the Cholecystokinin antagonists: N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N'-phenylurea MPP and carboxamide MPM. Lattmann, E
Boonprakob, Y
Sattayasai, J
2008 Drug discoveries & therapeutics
6 (2), pp. 344-52
20. Cholecystokinin antagonists (part 1): Antinociceptive, anxiolytic and antidepressant effects of N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N'-phenylureas and carboxamides. Lattmann, E
Sattayasai, J
Boonprakob, Y
Singh, H
Lattmann, P
Dunn, S
2008 Drug discoveries & therapeutics
3 (2), pp. 156-67
21. In vivo evaluation of substituted 3-amino-1,4-benzodiazepines as anti-depressant, anxiolytic and anti-nociceptive agents. Lattmann, E
Lattmann, P
Boonprakob, Y
Airarat, W
Singh, H
Offel, M
Sattayasai, J
2009 Arzneimittel-Forschung
2 (59), pp. 61-71
22. A biotin-coupled bifunctional enzyme exhibiting both glutamine synthetase activity and glutamate decarboxylase activity. Arunchaipong, K
Sattayasai, N
Sattayasai, J
Svasti, J
Rimlumduan, T
2009 Current eye research
10 (34), pp. 809-18
23. Analgesic, antipyretic, anti-inflammatory and toxic effects of andrographolide derivatives in experimental animals. Suebsasana, S
Pongnaratorn, P
Sattayasai, J
Arkaravichien, T
Tiamkao, S
Aromdee, C
2009 Archives of pharmacal research
9 (32), pp. 1191-200
24. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom. Lattmann, E
Sattayasai, J
Sattayasai, N
Staaf, A
Phimmasone, S
Schwalbe, CH
Chaveerach, A
2010 The Journal of pharmacy and pharmacology
2 (62), pp. 257-62
25. Antidepressant/anxiolytic and anti-nociceptive effects of novel 2-substituted 1,4-benzodiazepine-2-ones. Singh, H
Sattayasai, J
Lattmann, P
Boonprakob, Y
Lattmann, E
2010 Scientia pharmaceutica
2 (78), pp. 155-69
26. Effects of andrographolide on sexual functions, vascular reactivity and serum testosterone level in rodents. Sattayasai, J
Srisuwan, S
Arkaravichien, T
Aromdee, C
2010 Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association
7 (48), pp. 1934-8
27. Antipyretic, analgesic and anti-oxidative activities of Aquilaria crassna leaves extract in rodents. Sattayasai, J
Bantadkit, J
Aromdee, C
Lattmann, E
Airarat, W
2012 Journal of Ayurveda and integrative medicine
4 (3), pp. 175-9
28. Identification and evaluation of agents isolated from traditionally used herbs against Ophiophagus hannah venom. Salama, R
Sattayasai, J
Gande, AK
Sattayasai, N
Davis, M
Lattmann, E
2012 Drug discoveries & therapeutics
1 (6), pp. 18-23
29. Protective effects of mangosteen extract on H2O2-induced cytotoxicity in SK-N-SH cells and scopolamine-induced memory impairment in mice. Sattayasai, J
Chaonapan, P
Arkaravichie, T
Soi-Ampornkul, R
Junnu, S
Charoensilp, P
Samer, J
Jantaravinid, J
Masaratana, P
Suktitipat, B
Manissorn, J
Thongboonkerd, V
Neungton, N
Moongkarndi, P
2013 PloS one
12 (8), pp. e85053
30. Effect of Andrographis paniculata Extract on Triglyceride Levels of the Patients with Hypertriglyceridemia: A Randomized Controlled Trial. Phunikhom, K
Khampitak, K
Aromdee, C
Arkaravichien, T
Sattayasai, J
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(98), pp. S41-7
31. Analgesic Effects of 5-Alkyloxy-4-amino-2(5H)-furanones as Cholecystokinin-2 Antagonists. Lattmann, E
Sattayasai, J
Schwalbe, CH
Boonprakob, Y
Dunn, S
Fajana, F
Lattmann, P
2016 Archiv der Pharmazie
6 (349), pp. 456-65
32. Virgin rice bran oil alleviates hypertension through the upregulation of eNOS and reduction of oxidative stress and inflammation in L-NAME-induced hypertensive rats. Jan-On, G
Sangartit, W
Pakdeechote, P
Kukongviriyapan, V
Sattayasai, J
Senaphan, K
Kukongviriyapan, U
2019 Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)
(69), pp. 110575
33. Anti-inflammatory activity of the dietary supplement Houttuynia cordata fermentation product in RAW264.7 cells and Wistar rats. Woranam, K
Senawong, G
Utaiwat, S
Yunchalard, S
Sattayasai, J
Senawong, T
2020 PloS one
3 (15), pp. e0230645

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Synthesis and evaluation of N-1-substituted-3-propyl-1,4-benzodiazepine-2-ones as cholecystokinin (CCK2) receptor ligands E Lattmann
J Sattayasai
DC Billington
DR Poyner
P Puapairoj
S Tiamkao
W Airarat
H Singh
M Offel
2002 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
6.0 (54.0), pp. 827.0-834.0
20 0 0 0 0 0 20
2. A non-mitochondrial carboxylase, related to glutamate action is synthesized in the retina of the chick embryo N Sattayasai
J Sattayasai
S Daduang
T Chahomchuen
S Ketkaew
H Puchongkavarin
2003 JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY
1-2 (141.0), pp. 104.0-111.0
5 0 0 0 0 0 5
3. Dose-dependent effects of glutamate in pyridoxine-induced neuropathy T Arkaravichien
N Sattayasai
S Daduang
J Sattayasai
2003 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
10.0 (41.0), pp. 1375.0-1380.0
13 0 0 0 0 0 13
4. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique S Daduang
N Sattayasai
J Sattayasai
P Tophrom
A Thammathaworn
A Chaveerach
M Konkchaiyaphum
2005 ANALYTICAL BIOCHEMISTRY
2.0 (341.0), pp. 316.0-325.0
31 0 0 0 0 0 31
5. Synthesis and evaluation of N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N '-phenylureas as cholecystokinin antagonists E Lattmann
J Sattayasai
Y Boonprakob
P Lattmann
H Singh
2005 ARZNEIMITTELFORSCHUNG-DRUG RESEARCH
5.0 (55.0), pp. 251.0-258.0
18 0 0 0 0 0 18
6. Novel 5-HT7 ligands as antidepressants: Automated synthesis of N-substituted-N-[1-methyl-3-(4-methylpiperidin-1-yl)propyl]-arylsulfonamides E Lattmann
I Merino
S Dunn
B Parveen
P Lattmann
DC Billington
Y Bunprakob
J Sattayasai
2006 LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY
1.0 (3.0), pp. 49.0-54.0
6 0 0 0 0 0 6
7. Synthesis and evaluation of N-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-1H-indole-carboxamides as cholecystokinin antagonists E Lattmann
H Singh
Y Boonprakob
P Lattmann
J Sattayasai
2006 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
3.0 (58.0), pp. 393.0-401.0
8 0 0 0 0 0 8
8. Synthesis of substituted 3-anilino-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-ones and their evaluation as cholecystokinin-ligands M Offel
P Lattmann
H Singh
DC Billington
Y Bunprakob
J Sattayasai
E Lattmann
2006 ARCHIV DER PHARMAZIE
4.0 (339.0), pp. 163.0-173.0
16 0 0 0 0 0 16
9. Antibacterial activity of 3-substituted pyrrole-2,5-diones against Pseudomonas aeruginosa Eric Lattmann
Simon Dunn
Suwanna Niamsanit
Jintana Sattayasai
Nison Sattayasai
2007 LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY
7.0 (4.0), pp. 513.0-519.0
11 0 0 0 0 0 11
10. Antivenom activity of a dialdehyde compound from Curcuma sp Rhizome against Naja kaouthia venom J. Sattayasai
S. Phimmasone
P. Puapairoj
N. Sattayasai
E. Lattmann
2008 INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
(40.0), pp. 223.0-223.0
0 0 0 0 0 0 0
11. Biphasic effects of Morus alba leaves green tea extract on mice in chronic forced swimming model Jintana Sattayasai
Siriporn Tiamkao
Prapawadee Puapairoj
2008 PHYTOTHERAPY RESEARCH
4.0 (22.0), pp. 487.0-492.0
21 0 0 0 0 0 21
12. Two new species of Curcuma (Zingiberaceae) used as cobra-bite antidotes Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Piya Mokkamul
Nison Sattayasai
Jintana Sattayasai
2008 JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION
1.0 (46.0), pp. 80.0-88.0
13 0 0 0 0 0 13
13. A Biotin-Coupled Bifunctional Enzyme Exhibiting Both Glutamine Synthetase Activity and Glutamate Decarboxylase Activity Khomkrit Arunchaipong
Nison Sattayasai
Jintana Sattayasai
Jisnuson Svasti
Thipwarin Rimlumduan
2009 CURRENT EYE RESEARCH
10.0 (34.0), pp. 809.0-818.0
8 0 0 0 0 0 8
14. Analgesic, Antipyretic, Anti-Inflammatory and Toxic Effects of Andrographolide Derivatives in Experimental Animals Supawadee Suebsasana
Panicha Pongnaratorn
Jintana Sattayasai
Tarinee Arkaravichien
Siriporn Tiamkao
Chantana Aromdee
2009 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
9.0 (32.0), pp. 1191.0-1200.0
83 0 0 0 0 0 83
15. In vivo Evaluation of Substituted 3-Amino-1,4-benzodiazepines as Anti-depressant, Anxiolytic and Anti-nociceptive Agents Eric Lattmann
Pornthip Lattmann
Yodchai Boonprakob
Wanchai Airarat
Harjit Singh
Michael Offel
Jintana Sattayasai
2009 ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH
2.0 (59.0), pp. 61.0-71.0
10 0 0 0 0 0 10
16. Effects of andrographolide on sexual functions, vascular reactivity and serum testosterone level in rodents Jintana Sattayasai
Supawadee Srisuwan
Tarinee Arkaravichien
Chantana Aromdee
2010 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
7.0 (48.0), pp. 1934.0-1938.0
21 0 0 0 0 0 21
17. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom Eric Lattmann
Jintana Sattayasai
Nison Sattayasai
Alexander Staaf
Sysaaht Phimmasone
Carl H. Schwalbe
Arunrat Chaveerach
2010 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
2.0 (62.0), pp. 257.0-262.0
10 0 0 0 0 0 10
18. Anxiolytic effect of unpolished thai purple sticky rice (variety Luem Phua) aqueous extract in mice S. Simasathiansophon
J. Sattayasai
P. Puapairoj
T. Arkaravichien
Na Lampang A. Noenplab
2012 PLANTA MEDICA
11.0 (78.0), pp. 1083.0-1083.0
0 0 0 0 0 0 0
19. Unpolished thai purple sticky rice (variety Luem Phua) aqueous extract antagonizing scopolamine-induced dementia in mice P. Puapairoj
J. Sattayasai
T. Arkaravichien
S. Simasathiansophon
Na Lampang A. Noenplab
2012 PLANTA MEDICA
11.0 (78.0), pp. 1083.0-1083.0
0 0 0 0 0 0 0
20. Unpolished thai purple sticky rice (variety Luem Phua) aqueous extract enhancing spatial memory in mice J. Sattayasai
P. Puapairoj
T. Arkaravichien
S. Simasathiansophon
Na Lampang A. Noenplab
2012 PLANTA MEDICA
11.0 (78.0), pp. 1082.0-1082.0
0 0 0 0 0 0 0
21. Protective Effects of Mangosteen Extract on H2O2-Induced Cytotoxicity in SK-N-SH Cells and Scopolamine-Induced Memory Impairment in Mice Jintana Sattayasai
Pongsatorn Chaonapan
Tarinee Arkaravichie
Rungtip Soi-ampornkul
Sarawut Junnu
Patcharakajee Charoensilp
Jutima Samer
Jiraporn Jantaravinid
Patarabutr Masaratana
Bhoom Suktitipat
Juthatip Manissorn
Visith Thongboonkerd
Neelobol Neungton
Primchanien Moongkarndi
2013 PLOS ONE
12.0 (8.0), pp.
19 0 0 0 0 0 19
22. Effects of Aqueous Extract of Unpolished Dark Purple Glutinous Rice, Var Luem Pua, on ROS in SK-N-SH Cells and Scopolamine-induced Memory Deficit in Mice Supawadee Srisuwan
Tarinee Arkaravichien
Sugunya Mahatheeranont
Pakawan Puangsombat
Pattawat Seekhaw
Acharaporn Na Lampang Noenplab
Jintana Sattayasai
2015 TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
9.0 (14.0), pp. 1635.0-1641.0
3 0 0 0 0 0 3
23. Protective Effects of Streblus asper Leaf Extract on H2O2-Induced ROS in SK-N-SH Cells and MPTP-Induced Parkinson's Disease-Like Symptoms in C57BL/6 Mouse Kanathip Singsai
Tarinee Akaravichien
Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
2015 EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(), pp.
8 0 0 0 0 0 8
24. Analgesic Effects of 5-Alkyloxy-4-amino-2(5H)-furanones as Cholecystokinin-2 Antagonists Eric Lattmann
Jintana Sattayasai
Carl H. Schwalbe
Yodchai Boonprakob
Simon Dunn
Feyisayo Fajana
Pornthip Lattmann
2016 ARCHIV DER PHARMAZIE
6.0 (349.0), pp. 456.0-465.0
10 0 0 0 0 0 10
25. Oral glutamate intake reduces acute and chronic effects of ethanol in rodents Araya Supawat
Supawadee Srisuwan
Jintana Sattayasai
2016 TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
7.0 (15.0), pp. 1493.0-1498.0
0 0 0 0 0 0 0
26. Cholecystokinin-2/gastrin antagonists: 5-hydroxy-5-aryl-pyrrol-2-ones as anti-inflammatory analgesics for the treatment of inflammatory bowel disease E. Lattmann
J. Sattayasai
R. Narayanan
N. Ngoc
D. Burrell
P. N. Balaram
T. Palizdar
P. Lattmann
2017 MEDCHEMCOMM
3.0 (8.0), pp. 680.0-685.0
0 0 0 0 0 0 0
27. Dark Purple Luem Pua rice extract reduces disease severity in rat models of inflammatory bowel disease Kornsuda Thipart
Kutcharin Phunikhom
Acharaporn Na Lampang Noenplab
Jintana Sattayasai
2020 TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
3.0 (19.0), pp. 629.0-636.0
0 0 0 0 0 0 0
28. Virgin rice bran oil alleviates hypertension through the upregulation of eNOS and reduction of oxidative stress and inflammation in L-NAME induced hypertensive rats Gulladawan Jan-on
Weerapon Sangartit
Poungrat Pakdeechote
Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
Ketmanee Senaphan
Upa Kukongviriyapan
2020 NUTRITION
(69.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. The Involvement of GABA-Ergic Neurons in the Release of Dopamine and Amino Acids Neurotransmitters from Isolated Carp Retina Jintana Sattayasai
Konosuke Kumakura
Chiyoda-ku 7-1 Kioicho
1991 Thai Journal of Pharmacology
(13), pp. 19
2. Antibacterial Activity of Mucus Mucin Excreted from Snail &quot;Achatina Fulica Bowdich 1822” Nison Sattayasai
Suwanna Niamsanit
Jintana Sattayasai
Nuntavun Riddech
40002 Khon kaen
1991 Thai Journal of Pharmacology
(13), pp. 16
3. A Study of Antidiarrheal Effects of Guava Leaf (Psidium guajava Linn.) in Experimental Animals Wanchai Airarat
Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 1), pp. 3-11
4. Glutamate Ameliorates Pyridoxine-Induced Neuropathy: a Preliminary Report Tarinee Arkaravichien
Jintana Sattayasai
Nison Sattayasai
Sakda Daduang
2001 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (23), pp. S111
5. Study of The Extract from Curcuma Spp. Containing Cobra Venom Inhibiting Activity Pattara Tophrom
Sakda Daduang
Nison Sattayasai
Thailand 40002. Khon Kaen
Jintana Sattayasai
Achra Thammathaworn
Thailand 40002 Khon Kaen
2001 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (23), pp. S115
6. สารพิษต่อระบบประสาทที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษา จินตนา สัตยาศัย 2001 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (23), pp. S35-S39
7. Pharmacology of the Vestibular System จินตนา สัตยาศัย 2002 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (24), pp. 21-37
8. Neuroplasticity and Psychotropic Drugs จินตนา สัตยาศัย 2004 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (26), pp. 18-36
9. Neuro-Psychopharmacological Interests of DA's จินตนา สัตยาศัย 2004 Thai Journal of Pharmacology
Supplement 1 (26), pp. 10-17
10. The Glutamate Sensitive Non-Mitochondrial Carboxylase (GSNMC) in Glutamate-Treated Rats Jintana Sattayasai
Tarinee Arkaravichien
Nison Sattayasai
2005 Thai Journal of Pharmacology
(27 No 1), pp. 42
11. Management of Hypertension in the General Practice Clinic: Post-Marketing Surveillance with a fixed Combination of Perindopril and Indapamide Kriangsak Phimda
Roongrueng Limpaiboon
Jintana Sattayasai
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 4), pp. 308-313
12. Certain Metabolites Detected in Magnetic Resonance Spectrum of the Brain: Their Meaning and Clinical Applications Jintana Sattayasai 2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 4), pp. 351-354
13. Duty Hour of Interns in University Hospital and Hospital in Ministry of Public Health Pranom Buppasiri
Piyathida Kuhirunyaratn
Pungpayom Kaewpila
Natrada Veteewutachan
Jintana Sattayasai
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 1), pp. 8-13
14. Correlation between the High School and the First Year Pre-medical Grades Pranom Buppasiri
Piyathida Kuhirunyaratn
Sompong Srisenpang
Pungpayom Kaewpila
Kanyapat Worasing
Jintana Sattayasai
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 4), pp. 326-331
15. The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation in Patients with Neuropathic Pain from Spinal Cord Diseases: a Pilot Study Niran Ngernyam
Preeda Arayawichanon
Narong Auvichayapat
Somsak Tiamkao
Jintana Sattayasai
Suparerk Janjarasjitt
Araya Chatthanapanich
Wiyada Punjaruk
Anuwat Amatachaya
Benchaporn Aree-uea
Paradee Auvichayapat
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 1), pp. 39-46
16. The Effects of Dark Purple Glutinous Rice Variety Leum Phua on Scopolamine-Induced Memory Deficits in Mice. Supawadee Srisuwan
Jintana Sattayasai
Tarinee Arkaravichien
Sugunya Wongpornchai
Suwaporn Luangkamin
Pattawat Seekhaw
Acharaporn Na Lampang Noenplab
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 219-222
17. Symposium “ อนุมูลอิสระและสารต้านออกซิเดชันในการเกิดและการป้องกันโรค และเสริมสุขภาพ” Veerapol Kukongviriyapan
Jintana Sattayasai
Upa Kukongviriyapan
Uraiwan Panich
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 45-48
18. Acorus calamus Decrease Voluntary Alcohol Intake in Wistar Rat Araya Supawat
Jintana Sattayasai
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 126-128
19. Alcohol Addiction, Alcohol Withdrawal Syndrome and Treatment Araya Supawat
Kutcharin Phunikhom
Jintana Sattayasai
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 6), pp. 618-629
20. Mechanisms of Penile Erection, Erectile Dysfunction and Treatment Kutcharin Phunikhom
Kovit Khampitak
Chantana Aromdee
Tarinee Arkaravichien
Jintana Sattayasai
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 2), pp. 228-239

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014560699462890625