Loading
ผศ.น.สพ.ดร. พีระพล สุขอ้วน

ผศ.น.สพ.ดร. พีระพล สุขอ้วน

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์,
คณะสัตวแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6508005853: H-INDEX 7

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Seasonal interaction of serum vitamin D concentration and bone density in alpacas Parker, JE
Timm, KI
Smith, BB
Van Saun, RJ
Winters, KM
Sukon, P
Snow, CM
2002
2. Esophageal Anatomy of the Llama (Lama glama) Peerapol Sukon
Karen I. Timm
Beth A. Valentine
2009
3. Esophageal anatomy of the llama (lama glama) | Anatomía del esófago de la llama (lama glama) Sukon, P. 2009
4. Antibiotic resistance of lactic acid bacteria isolated from a fermented fish product, pla-chom Sornplang, P.
Leelavatcharamas, V.
Sukon, P.
Yowarach, S.
2011
5. Screening of lactic acid bacteria isolated from chicken ceca for In vitro growth inhibition of Salmonella enteritica serovar enteritidis Preeyaporn Surachon
Peerapol Sukon
Prapansak Chaveerach
Panya Waewdee
Chaiyaporn Soikum
2011
6. Combined effect of subchondral drilling and hyaluronic acid with/without diacerein in full-thickness articular cartilage lesion in rabbits. Laupattarakasem, W.
Sukon, P.
Laupattarakasem, P.
2012
7. Effect of a single dose of Lactobacillus salivarius on prevention of Salmonella enteritidis infection in young broilers Panya Waewdee
Peerapol Sukon
Prapansak Chaveerach
Preeyaporn Surachon
Chaiyaporn Soikum
2012
8. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde Arayaporn Macotpet
Fanan Suksawat
Peerapol Sukon
Komgrit Pimpakdee
Ekkachai Pattarapanwichien
Roongpet Tangrassameeprasert
Patcharee Boonsiri
2013
9. Stimulatory effects of low intensity laser therapy on the healing of rabbit tibial defects Nguyen Hoai Nam
Peerapol Sukon
Sirikachorn Tangkawattana
Pipop Sutthiprapaporn
Pornpop Rattana-arpha
Naruepon Kampa
2014
10. Antibacterial activity and genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: potential as a probiotic strain. Nalisa Khochamit
Surasak Siripornadulsil
Peerapol Sukon
Wilailak Siripornadulsil
2015
11. Assessment of probiotic potential of Lactobacillus reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks Surachon, P.
Siripornadulsil, W.
Sukon, P.
2016
12. Comparative study of aflatoxin B1 adsorption by Thai bentonite and commercial toxin binders at different temperatures in vitro Wongtangtintan, S.
Neeratanaphan, L.
Ruchuwararak, P.
Sukon, P.
Tengjaroenkul, B.
2016
13. Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets Porntrakulpipat, S.
Papirom, P.
Jiwakanon, J.
Sukon, P.
2016
14. PREVLENCE AND RISK FACTORS FOR OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION AMONG CATS AND DOGS IN SIX DISTRICTS SURROUNDING THE UBOLRATANA DAM, AN ENDEMIC AREA FOR HUMAN OPISTHORCHIASIS IN NORTHEASTERN THAILAND Surasit Aunpromma
Prapan Kanjampa
Pittaya Papirom
Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
Smarn Tesana
Thidarut Boonmars
Apiporn Suwannatrai
Suwit Uopsai
Peerapol Sukon
Banchob Sripa
2016
15. Effect of direct-fed microbials on intestinal villus height in broiler chickens: A systematic review and meta-analysis of controlled trials Sukon, P.
Tengjaroenkul, B.
Chuachan, K.
2017
16. ELIMINATION OF HAPLOCHIS TAICHUI METACERCARIA IN CYPRINOID FISH WITH FREEZING TEMPERATURE AND SOURED FISH (PLASOM) WITH SALINITY Tangkawattana, S.
Smith, J.F.
Sukon, P.
Tangkawattana, P.
2017
17. Existing drug resistance among Staphylococcus spp. from raw milk samples in Khon Kaen province, Northeastern Thailand by direct quadriplex PCR Noppon, B.
Sopa, A.
Sukon, P.
2017
18. SALMONELLA PREVALENCE, ANTIBIOGRAMS AND SEROTYPES FROM CHICKEN MEAT AND EGG IN KHON KAEN CITY, THAILAND Pattarakitti Neunchat
Kaewjearanai Yangkao
Neeranoot Earm-sa-ard
Suthon Chatuphonprasert
Jidapa Wiwattrakul
Juraluk Manaijsin
Natu Polruang
Apiradee Sopa
Peerapol Sukon
Kwankate Kanistranon
Seri Khaeng-air
Bongkot Noppon
2017
19. Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes Kritpetcharat, O.
Charerntanyarak, L.
Sukon, P.
Kitcharoen, S.
Kritpetcharat, P.
2018
20. Effect of direct-fed microbials on culturable gut microbiotas in broiler chickens: A meta-analysis of controlled trials Chhaiden Heak
Peerapol Sukon
Pairat Sornplang
2018
21. MULTI-DRUG RESISTANCE CHARACTERISTICS OF E-COLI ISOLATED FROM WATER SOURCES IN CHICKEN FARMS, KHON KAEN, THAILAND Bongkot Noppon
Sirinya W. Sampao
Pairat Sornplang
Apiradee Sopa
Peerapol Sukon
Kwankate Kanistanon
2018
22. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution Ninh, LN
Tangkawattana, S
Sukon, P
Takahashi, N
Takehana, K
Tangkawattana, P
2018
23. Reporting quality of controlled-trial abstracts from chicken research Sukon, P.
Kongpechr,,
2018
24. Model estimation for longitudinalbone growth based on age in male and female commercial broiler chickens Kongpechr,,
Sukon, P.
2019
25. Mycobacterium marinum and Mycobacterium fortuitum infections in Siamese fighting fish, Betta splendens (Regan), in Thailand Sompoth Weerakhun
Peerapol Sukon
Kishio Hatai
2019
26. Associated Factors for Farrowing Duration in Sows with Natural Parturition in Intensive Conditions Nam, N.
Sukon, P.
2020
27. Risk factors and prediction of the severity of respiratory diseases in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) Sukon, P. 2020
28. Risk factors associated with stillbirth in swine farms in Vietnam Sukon, P. 2020
29. Risk factors associated with stillbirth of piglets born from oxytocin-assisted parturitions Nam, NH
Sukon, P
2020
30. Global prevalence of chlamydial infections in birds: A systematic review and meta-analysis Sukon, P
Nam, NH
Kittipreeya, P
Sara-In, A
Wawilai, P
Inchuai, R
Weerakhun, S
2021
31. Global Prevalence of Chlamydial Infections in Reptiles: A Systematic Review and Meta-Analysis. Rawikan Inchuai
Sompoth Weerakun
Hoai Nam Nguyen
Peerapol Sukon
2021
32. Global Prevalence of Vancomycin-Resistant Enterococci in Food of Animal Origin: A Meta-Analysis. Tengjaroenkul, B.
Saksangawong, C.
Sukon, P.
2021
33. Non-infectious risk factors for intrapartum stillbirth in a swine farm in the North of Vietnam. Nam, N.
Sukon, P.
2021
34. Prevalence and antimicrobial resistance of salmonella spp. Isolated from chicken meat in upper northeastern thailand Sukon, P.
Angkittitrakul, S.
2021
35. Prevalence, risk factors and antimicrobial resistance of Salmonella infection in turtles in Khon Kaen province Patchanee Sringam
Peerapol Sukon
Sarawut Sringam
Sunpetch Angkititrakul
2021
36. Risk factors associated with dystocia in swine Nam, NH
Sukon, P
2021
37. The first report of antimicrobial residues in cultured tilapia fillets in three provinces of Lao PDR Tengjaroenkul, B.
Sukon, P.
Neeratanaphan, L.
Chukanhom, K.
2021
Count 32 13 20 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 รวม
1. Seasonal interaction of serum vitamin D concentration and bone density in alpacas Sukon, P. 2002 American Journal of Veterinary Research
7 (63), pp. 948-953
2. Esophageal anatomy of the llama (lama glama) | Anatomía del esófago de la llama (lama glama) Sukon, P. 2009 International Journal of Morphology
3 (27), pp. 811-817
3. Antibiotic resistance of lactic acid bacteria isolated from a fermented fish product, pla-chom Sornplang, P.
Leelavatcharamas, V.
Sukon, P.
Yowarach, S.
2011 Research Journal of Microbiology
12 (6), pp. 898-903
4. Screening of lactic acid bacteria isolated from chicken ceca for In vitro growth inhibition of Salmonella enteritica serovar enteritidis Surachon, P.
Sukon, P.
Chaveerach, P.
Waewdee, P.
Soikum, C.
2011 Journal of Animal and Veterinary Advances
8 (10), pp. 939-944
5. Combined effect of subchondral drilling and hyaluronic acid with/without diacerein in full-thickness articular cartilage lesion in rabbits Laupattarakasem, W.
Sukon, P.
Laupattarakasem, P.
2012 The Scientific World Journal
(2012), pp.
6. Effect of a single dose of Lactobacillus salivarius on prevention of Salmonella enteritidis infection in young broilers Waewdee, P.
Sukon, P.
Chaveerach, P.
Surachon, P.
Soikum, C.
2012 Journal of Animal and Veterinary Advances
7 (11), pp. 955-961
7. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde Macotpet, A.
Suksawat, F.
Sukon, P.
Pimpakdee, K.
Pattarapanwichien, E.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2013 BMC Veterinary Research
(9), pp.
8. Stimulatory effects of low intensity laser therapy on the healing of rabbit tibial defects Nam, N.
Sukon, P.
Tangkawattana, S.
Sutthiprapaporn, P.
Rattana-arpha, P.
Kampa, N.
2014 Thai Journal of Veterinary Medicine
4 (44), pp. 487-495
9. Antibacterial activity and genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as a probiotic strain Khochamit, N.
Siripornadulsil, S.
Sukon, P.
Siripornadulsil, W.
2015 Microbiological Research
(170), pp. 36-50
10. Assessment of probiotic potential of Lactobacillus reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks Surachon, P.
Siripornadulsil, W.
Sukon, P.
2016 Korean Journal of Veterinary Research
1 (56), pp. 1-7
11. Assessment of probiotic potential of Lactobacillus reuteri MD5-2 isolated from ceca of Muscovy ducks Surachon, P.
Siripornadulsil, W.
Sukon, P.
2016 Korean Journal of Veterinary Research
1 (56), pp. 1-7
12. Comparative study of aflatoxin B<inf>1</inf> adsorption by Thai bentonite and commercial toxin binders at different temperatures in vitro Wongtangtintan, S.
Neeratanaphan, L.
Ruchuwararak, P.
Sukon, P.
Tengjaroenkul, B.
2016 Livestock Research for Rural Development
4 (28), pp.
13. Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets Porntrakulpipat, S.
Papirom, P.
Jiwakanon, J.
Sukon, P.
2016 Pakistan Veterinary Journal
1 (36), pp. 106-108
14. Effect of direct-fed microbials on intestinal villus height in broiler chickens: A systematic review and meta-analysis of controlled trials Sukon, P.
Tengjaroenkul, B.
Chuachan, K.
2017 International Journal of Poultry Science
10 (16), pp. 403-414
15. Elimination of Haplochis taichui metacercaria in cyprinoid fish with freezing temperature and soured fish (plasom) with salinity Tangkawattana, S.
Smith, J.F.
Sukon, P.
Tangkawattana, P.
2017 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (48), pp. 777-785
16. Existing drug resistance among Staphylococcus spp. from raw milk samples in Khon Kaen province, Northeastern Thailand by direct quadriplex PCR Noppon, B.
Sopa, A.
Sukon, P.
2017 Songklanakarin Journal of Science and Technology
5 (39), pp. 585-588
17. Chromosome abnormalities and absolute telomere lengths of leukocytes from silk weavers with emphasis on potential genotoxicity and mutagenicity of silk dyes Kritpetcharat, O.
Charerntanyarak, L.
Sukon, P.
Kitcharoen, S.
Kritpetcharat, P.
2018 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (19), pp. 541-548
18. Effect of direct-fed microbials on culturable gut microbiotas in broiler chickens: A meta-analysis of controlled trials Sukon, P.
Sornplang, P.
2018 Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
11 (31), pp. 1781-1794
19. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution Tangkawattana, S.
Sukon, P.
Tangkawattana, P.
2018 Journal of Veterinary Medical Science
4 (80), pp. 606-610
20. Reporting quality of controlled-trial abstracts from chicken research Sukon, P.
Kongpechr,,
2018 International Journal of Poultry Science
9 (17), pp. 431-442
21. Model estimation for longitudinalbone growth based on age in male and female commercial broiler chickens Kongpechr,,
Sukon, P.
2019 Journal of World's Poultry Research
3 (9), pp. 124-132
22. Associated Factors for Farrowing Duration in Sows with Natural Parturition in Intensive Conditions Nam, N.
Sukon, P.
2020 World's Veterinary Journal
3 (10), pp. 320-324
23. Risk factors and prediction of the severity of respiratory diseases in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) Sukon, P. 2020 Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2 (25), pp. 1-9
24. Risk factors associated with stillbirth in swine farms in Vietnam Sukon, P. 2020 Journal of World's Poultry Research
1 (10), pp. 74-79
25. Risk factors associated with stillbirth of piglets born from oxytocin-assisted parturitions Nam, N.
Sukon, P.
2020 Veterinary World
10 (13), pp. 2172-2177
26. Global prevalence of chlamydial infections in birds: A systematic review and meta-analysis Sukon, P.
Nam, N.
2021 Preventive Veterinary Medicine
(192), pp.
27. Global Prevalence of Chlamydial Infections in Reptiles: A Systematic Review and Meta-Analysis Sukon, P. 2021 Vector-Borne and Zoonotic Diseases
1 (21), pp. 32-39
28. Global Prevalence of Vancomycin-Resistant Enterococci in Food of Animal Origin: A Meta-Analysis Tengjaroenkul, B.
Saksangawong, C.
Sukon, P.
2021 Foodborne Pathogens and Disease
6 (18), pp. 405-412
29. Non-infectious risk factors for intrapartum stillbirth in a swine farm in the north of vietnam Nam, N.
Sukon, P.
2021 Veterinary World
7 (14), pp. 1829-1834
30. Prevalence and antimicrobial resistance of salmonella spp. Isolated from chicken meat in upper northeastern thailand Sukon, P.
Angkittitrakul, S.
2021 Veterinary Integrative Sciences
2 (19), pp. 121-131
31. Prevalence, risk factors and antimicrobial resistance of Salmonella infection in turtles in Khon Kaen province Sukon, P.
Sringam, S.
Angkititrakul, S.
2021 Thai Journal of Veterinary Medicine
2 (51), pp. 201-206
32. Risk factors associated with dystocia in swine Nam, N.
Sukon, P.
2021 Veterinary World
7 (14), pp. 1835-1839
33. The first report of antimicrobial residues in cultured tilapia fillets in three provinces of Lao PDR Tengjaroenkul, B.
Sukon, P.
Neeratanaphan, L.
Chukanhom, K.
2021 Thai Journal of Veterinary Medicine
3 (51), pp. 415-422

Title Authors Year Journal title
1. Seasonal interaction of serum vitamin D concentration and bone density in alpacas. Parker, JE
Timm, KI
Smith, BB
Van Saun, RJ
Winters, KM
Sukon, P
Snow, CM
2002 American journal of veterinary research
7 (63), pp. 948-53
2. Combined effect of subchondral drilling and hyaluronic acid with/without diacerein in full-thickness articular cartilage lesion in rabbits. Suwannaloet, W
Laupattarakasem, W
Sukon, P
Ong-Chai, S
Laupattarakasem, P
2012 TheScientificWorldJournal
(2012), pp. 310745
3. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde. Macotpet, A
Suksawat, F
Sukon, P
Pimpakdee, K
Pattarapanwichien, E
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2013 BMC veterinary research
(9), pp. 101
4. Antibacterial activity and genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: potential as a probiotic strain. Khochamit, N
Siripornadulsil, S
Sukon, P
Siripornadulsil, W
2015 Microbiological research
(170), pp. 36-50
5. Effect of direct-fed microbials on culturable gut microbiotas in broiler chickens: a meta-analysis of controlled trials. Heak, C
Sukon, P
Sornplang, P
2018 Asian-Australasian journal of animal sciences
11 (31), pp. 1781-1794
6. Chromosome Abnormalities and Absolute Telomere Lengths of Leukocytes from Silk Weavers with Emphasis on Potential Genotoxicity and Mutagenicity of Silk Dyes Kritpetcharat, O
Charerntanyarak, L
Lek-Uthai, U
Sukon, P
Kitcharoen, S
Kritpetcharat, P
2018 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (19), pp. 541-548
7. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution. Ninh, LN
Tangkawattana, S
Sukon, P
Takahashi, N
Takehana, K
Tangkawattana, P
2018 The Journal of veterinary medical science
4 (80), pp. 606-610
8. Risk factors associated with stillbirth of piglets born from oxytocin-assisted parturitions. Nam, NH
Sukon, P
2020 Veterinary world
10 (13), pp. 2172-2177
9. Global Prevalence of Vancomycin-Resistant Enterococci in Food of Animal Origin: A Meta-Analysis. Lawpidet, P
Tengjaroenkul, B
Saksangawong, C
Sukon, P
2021 Foodborne pathogens and disease
6 (18), pp. 405-412
10. Global prevalence of chlamydial infections in birds: A systematic review and meta-analysis. Sukon, P
Nam, NH
Kittipreeya, P
Sara-In, A
Wawilai, P
Inchuai, R
Weerakhun, S
2021 Preventive veterinary medicine
(192), pp. 105370
11. Global Prevalence of Chlamydial Infections in Reptiles: A Systematic Review and Meta-Analysis. Inchuai, R
Weerakun, S
Nguyen, HN
Sukon, P
2021 Vector borne and zoonotic diseases (Larchmont, N.Y.)
1 (21), pp. 32-39
12. Risk factors associated with dystocia in swine. Nam, NH
Sukon, P
2021 Veterinary world
7 (14), pp. 1835-1839
13. Non-infectious risk factors for intrapartum stillbirth in a swine farm in the North of Vietnam. Nam, NH
Sukon, P
2021 Veterinary world
7 (14), pp. 1829-1834

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2016 2017 2018 2019 2020 2021 รวม
1. Esophageal Anatomy of the Llama (Lama glama) Peerapol Sukon
Karen I. Timm
Beth A. Valentine
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (27.0), pp. 811.0-817.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Screening of Lactic Acid Bacteria Isolated from Chicken Ceca for In vitro Growth Inhibition of Salmonella enteritica Serovar Enteritidis Preeyaporn Surachon
Peerapol Sukon
Prapansak Chaveerach
Panya Waewdee
Chaiyaporn Soikum
2011 JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES
8.0 (10.0), pp. 939.0-944.0
12 0 0 0 0 0 12
3. Combined Effect of Subchondral Drilling and Hyaluronic Acid with/without Diacerein in Full-Thickness Articular Cartilage Lesion in Rabbits Wanwisa Suwannaloet
Wiroon Laupattarakasem
Peerapol Sukon
Siriwan Ong-Chai
Pisamai Laupattarakasem
2012 SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
(), pp.
6 0 0 0 0 0 6
4. Effect of a Single Dose of Lactobacillus salivarius on Prevention of Salmonella enteritidis Infection in Young Broilers Panya Waewdee
Peerapol Sukon
Prapansak Chaveerach
Preeyaporn Surachon
Chaiyaporn Soikum
2012 JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES
7.0 (11.0), pp. 955.0-961.0
3 0 0 0 0 0 3
5. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde Arayaporn Macotpet
Fanan Suksawat
Peerapol Sukon
Komgrit Pimpakdee
Ekkachai Pattarapanwichien
Roongpet Tangrassameeprasert
Patcharee Boonsiri
2013 BMC VETERINARY RESEARCH
(9.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
6. Stimulatory Effects of Low Intensity Laser Therapy on the Healing of Rabbit Tibial Defects Nguyen Hoai Nam
Peerapol Sukon
Sirikachorn Tangkawattana
Pipop Sutthiprapaporn
Pornpop Rattana-arpha
Naruepon Kampa
2014 THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
4.0 (44.0), pp. 487.0-495.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Antibacterial activity and genotypic-phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis KKU213: Potential as a probiotic strain Nalisa Khochamit
Surasak Siripornadulsil
Peerapol Sukon
Wilailak Siripornadulsil
2015 MICROBIOLOGICAL RESEARCH
(170.0), pp. 36.0-50.0
57 0 0 0 0 0 57
8. Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets Sarthorn Porntrakulpipat
Yaowapa Tuangtananan
Sutisa Choosing
Nontawit Yochai
Pittaya Papirom
Jatesada Jiwakanon
Peerapol Sukon
Wilairat Chumsing
Orawan Boodde
Worawidh Wajjwalku
2016 PAKISTAN VETERINARY JOURNAL
1.0 (36.0), pp. 106.0-108.0
0 0 0 0 0 0 0
9. Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets Sarthorn Porntrakulpipat
Yaowapa Tuangtananan
Sutisa Choosing
Nontawit Yochai
Pittaya Papirom
Jatesada Jiwakanon
Peerapol Sukon
Wilairat Chumsing
Orawan Boodde
Worawidh Wajjwalku
2016 PAKISTAN VETERINARY JOURNAL
1.0 (36.0), pp. 106.0-108.0
0 0 0 0 0 0 0
10. PREVLENCE AND RISK FACTORS FOR OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION AMONG CATS AND DOGS IN SIX DISTRICTS SURROUNDING THE UBOLRATANA DAM, AN ENDEMIC AREA FOR HUMAN OPISTHORCHIASIS IN NORTHEASTERN THAILAND Surasit Aunpromma
Prapan Kanjampa
Pittaya Papirom
Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
Smarn Tesana
Thidarut Boonmars
Apiporn Suwannatrai
Suwit Uopsai
Peerapol Sukon
Banchob Sripa
2016 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
6.0 (47.0), pp. 1153.0-1159.0
8 0 0 0 0 0 8
11. ELIMINATION OF HAPLOCHIS TAICHUI METACERCARIA IN CYPRINOID FISH WITH FREEZING TEMPERATURE AND SOURED FISH (PLASOM) WITH SALINITY Prapan Kaenjampa
Sirikachron Tangkawattana
John F. Smith
Peerapol Sukon
Prasarn Tangkawattana
2017 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
4.0 (48.0), pp. 777.0-785.0
3 0 0 0 0 0 3
12. SALMONELLA PREVALENCE, ANTIBIOGRAMS AND SEROTYPES FROM CHICKEN MEAT AND EGG IN KHON KAEN CITY, THAILAND Pattarakitti Neunchat
Kaewjearanai Yangkao
Neeranoot Earm-sa-ard
Suthon Chatuphonprasert
Jidapa Wiwattrakul
Juraluk Manaijsin
Natu Polruang
Apiradee Sopa
Peerapol Sukon
Kwankate Kanistranon
Seri Khaeng-air
Bongkot Noppon
2017 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
6.0 (48.0), pp. 1241.0-1247.0
0 0 0 0 0 0 0
13. Effect of direct-fed microbials on culturable gut microbiotas in broiler chickens: a meta-analysis of controlled trials Chhaiden Heak
Peerapol Sukon
Pairat Sornplang
2018 ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES
11.0 (31.0), pp. 1781.0-1794.0
4 0 0 0 0 0 4
14. MULTI-DRUG RESISTANCE CHARACTERISTICS OF E-COLI ISOLATED FROM WATER SOURCES IN CHICKEN FARMS, KHON KAEN, THAILAND Bongkot Noppon
Sirinya W. Sampao
Pairat Sornplang
Apiradee Sopa
Peerapol Sukon
Kwankate Kanistanon
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
6.0 (49.0), pp. 1034.0-1042.0
0 0 0 0 0 0 0
15. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution Le Ngoc Ninh
Sirikachorn Tangkawattana
Peerapol Sukon
Naoki Takahashi
Kazushige Takehana
Prasarn Tangkawattana
2018 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
4.0 (80.0), pp. 606.0-610.0
8 0 0 0 0 0 8
16. Mycobacterium marinum and Mycobacterium fortuitum infections in Siamese fighting fish, Betta splendens (Regan), in Thailand Sompoth Weerakhun
Peerapol Sukon
Kishio Hatai
2019 THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
2.0 (49.0), pp. 137.0-145.0
0 0 0 0 0 0 0
17. Risk factors associated with stillbirth of piglets born from oxytocin-assisted parturitions Nguyen Hoai Nam
Peerapol Sukon
2020 VETERINARY WORLD
10.0 (13.0), pp. 2172.0-2177.0
0 0 0 0 0 0 0
18. Global prevalence of chlamydial infections in birds: A systematic review and meta-analysis Peerapol Sukon
Nguyen Hoai Nam
Picha Kittipreeya
Apitchaya Sara-in
Phatthanaprat Wawilai
Rawikan Inchuai
Sompoth Weerakhun
2021 PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE
(192.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
19. Global Prevalence of Chlamydial Infections in Reptiles: A Systematic Review and Meta-Analysis Rawikan Inchuai
Sompoth Weerakun
Hoai Nam Nguyen
Peerapol Sukon
2021 VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
1.0 (21.0), pp. 32.0-39.0
0 0 0 0 0 0 0
20. Global Prevalence of Vancomycin-Resistant Enterococci in Food of Animal Origin: A Meta-Analysis Pariyakron Lawpidet
Bundit Tengjaroenkul
Chuleeporn Saksangawong
Peerapol Sukon
2021 FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE
6.0 (18.0), pp. 405.0-412.0
0 0 0 0 0 0 0
21. Prevalence, risk factors and antimicrobial resistance of Salmonella infection in turtles in Khon Kaen province Patchanee Sringam
Peerapol Sukon
Sarawut Sringam
Sunpetch Angkititrakul
2021 THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
2.0 (51.0), pp. 201.0-206.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Stimulatory Effects of Low Intensity Laser Therapy on the Healing of Rabbit Tibial Defects Nguyen Hoai Nam
Peerapol Sukon
Sirikachorn Tangkawattana
Pipop Sutthiprapaporn
Pornpop Rattana-arpha
Naruepon Kampa
2014 The Thai Journal of Veterinary Medicine
(44 No 4), pp. 487-495

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การศีกษาประสิทธิภาพวัคซีนชนิดกินเคลือบสารเพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
นายคมกริช พิมพ์ภักดี
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
โครงการ 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
2. ประสิทธิภาพมอนต์โมริลโลไนต์จากแหล่งดินในประเทศไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารไก่เนื้อ ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
โครงการ 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
3. การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกแบบพ่นและเคลือบบนรำข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
โครงการ 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
4. ผลการใช้สารสกัดขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโต พยาธิสภาพเนื้อเยื่อ และการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในกุ้งก้ามกราม รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
นายคมกริช พิมพ์ภักดี
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
โครงการ 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
5. ยีนดื้อยาข้ามของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกจากกระบวนการผลิตไก่เนื้อ รศ.ดร. บงกช นพผล
ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
โครงการ 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
6. ประสิทธิภาพเบนโทไนท์ของไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารในแง่สมรรถนะการผลิต ดัชนีค่าเลือด ภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพในไก่เนื้อ นายคมกริช พิมพ์ภักดี
ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
โครงการ 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
7. ประสิทธิภาพสารดูดซับไดอะตอมไมท์จากแหล่งดินในประเทศไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารเป็ดเนื้อ อ.ดร. ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
8. ประสิทธิภาพสารดูดซับเบนโทไนท์ของไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารปลานิล รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
9. การใช้วัคซีนนาโนเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
ผศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์
อ.ดร. ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
ผศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน
สุริยา จงโยธา
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.03360939025878906