Loading
รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ

รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8604054200: H-INDEX 21

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients. Klarod, K
Hongsprabhas, P
Khampitak, T
Wirasorn, K
Kiertiburanakul, S
Tangrassameeprasert, R
Daduang, J
Yongvanit, P
Boonsiri, P
0
2. Isolation and properties of a lectin from the seeds of Butea monosperma Wongkham, S.
Wongkham, C.
Trisonthi, C.
Boonsiri, P.
Simasathiansophon, S.
Atisook, K.
1994
3. Isolectins from seeds of Artocarpus lakoocha Wongkham, S
Wongkham, C
Boonsiri, P
Simasathiansophon, S
Trisonthi, C
Atisook, K
1995
4. Clinical significance of serum total sialic acid in cholangiocarcinoma. S Wongkham
V Bhudhisawasdi
S Chau-in
C Boonla
K Muisuk
S Kongkham
C Wongkham
P Boonsiri
P Thuwajit
2003
5. Plasma ascorbate and ceruloplasmin levels in Thai premature infants. Boonsiri, P.
Panthongviriyakul, C.
Kiatchoosakun, P.
Naowaratwattana, W.
Khampitak, T.
Hongsprabhas, P.
Yongvanit, P.
2005
6. Serum vitamin A and zinc levels of healthy people in northeast Thailand Boonsiri, P.
Pooart, J.
Tangrassameeprasert, R.
Hongsprabhas, P.
Khampitak, T.
Yongvanit, P.
2006
7. Thiamine deficiency and parasitic infection in rural Thai children Khampitak, T
Knowles, J
Yongvanit, P
Sithithaworn, P
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
Satarug, S
2006
8. A preliminary study of thiamine status in northeastern Thai children with acute diarrhea. Boonsiri, P.
Tangrassameeprasert, R.
Panthongviriyakul, C.
Yongvanit, P.
2007
9. Serum beta-carotene, lycopene and alpha-tocopherol levels of healthy people in northeast Thailand. Patcharee Boonsiri
Jureerut Pooart
Roongpet Tangrassameeprasert
Pranithi Hongsprabhas
2007
10. The levels of lycopene, α-tocopherol and a marker of oxidative stress in healthy northeast Thai elderly Suwannalert, P
Boonsiri, P
Khampitak, T
Khampitak, K
Sriboonlue, P
Yongvanit, P
2007
11. Antioxidant activities of polyphenolic compounds isolated from antidesma thwaitesianum müll. arg. Seeds and marcs Puangpronpitag, D
Areejitranusorn, P
Boonsiri, P
Suttajit, M
Yongvanit, P
2008
12. Antioxidant Activities of Polyphenolic Compounds Isolated from Antidesma thwaitesianum Mull. Arg. Seeds and Marcs D. Puangpronpitag
P. Areejitranusorn
P. Boonsiri
M. Suttajit
P. Yongvanit
2008
13. Prevalence of Diabetes Between Urban and Rural Areas of Khon Kaen Province and First Year follow-up for Diabetes Patients Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
Kozo Matsubayashi
Kiyohito Okumiya
Masayuki Ishine
Ubon Cha’on
Premjai Areejitranusorn
Kovit Khampitak
2008
14. Vanadium-dependent bromoperoxidases from Gracilaria algae Suthiphongchai, T.
Boonsiri, P.
2008
15. ASCORBIC ACID CONTENT AND CHEMICAL COMPONENT IN THAI EDIBLE PLANTS Pornkamon Sakong
Ubon Cha'on
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
2009
16. HIGH PREVALENCE OF VITAMIN B6 DEFICIENCY IN THAI ADULTS Ubon Cha'on
Khamla Phonsayalinkham
Roongpet Tungrassameeprasert
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
Praemjai Areejittranusorn
2009
17. Red seaweed enzyme-catalyzed bromination of bromophenol red: An inquiry-based kinetics laboratory experiment for undergraduates. Piyachat Jittam
Patcharee Boonsiri
Chamras Promptmas
Namkang Sriwattanarothai
Nattinee Archavarungson
Pintip Ruenwongsa
Bhinyo Panijpan
2009
18. The prevalence of hypovitaminosis D in the elderly women living in the rural area of Khon Kaen Province, Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Boonsiri, P
Khampitak, T
2009
19. Protective effect of melatonin against Opisthorchis viverrini-induced oxidative and nitrosative DNA damage and liver injury in hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Yusuke Hiraku
Patcharee Boonsiri
Suksanti Prakobwong
Jarinya Khoontawad
Somchai Pinlaor
2010
20. Antihypertensive and antioxidant effects of dietary black sesame meal in pre-hypertensive humans Weerapreeyakul, N.
Boonsiri, P.
Settasatian, C.
Settasatian, N.
Komanasin, N.
Sirijaichingkul, S.
Teerajetgul, Y.
Leelayuwat, N.
2011
21. Antioxidant activity and bioactive phytochemical contents of traditional medicinal plants in Northeast Thailand Pornkamon Sakong
Tueanjit Khampitak
Ubon Cha'on
Chadamas Pinitsoontorn
Pote Sriboonlue
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011
22. High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to antibacterial and anticancer activities Daduang, J.
Vichitphan, S.
Daduang, S.
Hongsprabhas, P.
Boonsiri, P.
2011
23. Molecular mechanism underlying anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Mamao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) polyphenolics in human breast epithelial cells Puangpronpitag, D.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
Areejitranusorn, P.
2011
24. Molecular mechanism underlying anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Mamao (Antidesma thwaitesianum Mull. Arg.) polyphenolics in human breast epithelial cells Darunee Puangpronpitag
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
Maitree Suttajit
Premjai Areejitranusorn
Hye-Kyung Na
Young-Joon Surh
2011
25. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients Kultida Klarod
Pranithi Hongsprabhas
Tueanjit Khampitak
Kosin Wirasorn
Sasisopin Kiertiburanakul
Roongpet Tangrassameeprasert
Jureerut Daduang
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011
26. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population. Insawang, T.
Cha'on, U.
Pethlert, S.
Yongvanit, P.
Areejitranusorn, P.
Boonsiri, P.
Khampitak, T.
Tangrassameeprasert, R.
Pinitsoontorn, C.
Prasongwattana, V.
Gershwin, E.E.E.
2012
27. α-Tocopherol and lipid profiles in plasma and the expression of α-tocopherol-related molecules in the liver of Opisthorchis viverrini-infected hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Patcharee Boonsiri
Yusuke Hiraku
Jarinya Khoontawad
Nuttanan Hongsrichan
Lakhanawan Charoensuk
Somchai Pinlaor
2013
28. Antioxidant activity and ultrastructural changes in gastric cancer cell lines induced by Northeastern Thai edible folk plant extracts Stewart, P
Boonsiri, P
Puthong, S
Rojpibulstit, P
2013
29. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Laothong, U.
Pinlaor, P.
Boonsiri, P.
Pairojkul, C.
Priprem, A.
Johns, N.P.
Charoensuk, L.
Intuyod, K.
Pinlaor, S.
2013
30. Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease Supaporn Klangprapan
Ponlatham Chaiyarit
Doosadee Hormdee
Tueanjit Khampitak
Jureerut Daduang
Pranithi Hongprabhas
Patcharee Boonsiri
2013
31. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde Macotpet, A
Suksawat, F
Sukon, P
Pimpakdee, K
Pattarapanwichien, E
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2013
32. Serum antioxidant levels and survival time in advanced non-small cell lung cancer patients. Kosin Wirasorn
Pranithi Hongprabhas
Veeradej Pisprasert
Kulthida Klarod
Patcharee Boonsiri
2013
33. A NOVEL ANTICANCER ALKALOID TILIACORININE INDUCES SUSTAINED ACTIVATION OF THE EXTRACELLULAR SIGNAL-REGULATED KINASE AND SYNERGIZES WITH CISPLATIN IN CHOLANGIOCARCINOMA CELLS S. Janeklang
W. Seubwai
K. Vaeteewoottacharn
P. Boonsiri
G. Kismali
A. Nakaew
A. Suksamrarn
S. Okada
S. Wongkham
2014
34. Antioxidant and antibacterial properties of selected Thai weed extracts Rattanata, N.
Daduang, S.
Phaetchanla, S.
Bunyatratchata, W.
Promraksa, B.
Tavichakorntrakool, R.
Uthaiwat, P.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2014
35. Bactericidal efficacy of alcohol solution in community hospital and health centers. Tavichakorntrakool, R.
Sungkeeree, S.
Saisud, P.
Chaiyakhot, P.
Wongwian, A.
Pakarasang, M.
Prasongwatana, V.
Sribenjalux, P.
Boonsiri, P.
2014
36. Cytotoxic Effects of Phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cervical Carcinoma Cell Lines through an Apoptotic Pathway Palasap, A
Limpaiboon, T
Boonsiri, P
Thapphasaraphong, S
Daduang, S
Suwannalert, P
Daduang, J
2014
37. In vitro and in vivo antitumor activity of tiliacorinine in human cholangiocarcinoma. Janeklang, S.
Nakaew, A.
Vaeteewoottacharn, K.
Seubwai, W.
Boonsiri, P.
Kismali, G.
Suksamrarn, A.
Okada, S.
Wongkham, S.
2014
38. Microencapsulation Techniques and its Role in Medicine Bundit Promraksa
Jureerut Daduang
Tueanjit Khampitak
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2014
39. Oxidative Stress, Antioxidant and Cancer Kosin Wirasorn1
Kultida Klarod
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2014
40. Vitamin A supplementation for prevention of bronchopulmonary dysplasia in very-low-birth-weight premature Thai infants: a randomized trial. Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Panthongviriyakul, C.
Khampitak, T.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2014
41. Anticancer Potential of Cratoxylum formosum Subsp. Pruniflorum (Kurz.) Gogel Extracts Against Cervical Cancer Cell Lines. Promraksa, B.
Daduang, J.
Khampitak, T.
Tavichakorntrakool, R.
Palasap, A.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015
42. Biofilm formation in trimethoprim/sulfamethoxazole-susceptible and trimethoprim/sulfamethoxazole-resistant uropathogenic Escherichia coli Smanthong, N.
Tavichakorntrakool, R.
Saisud, P.
Prasongwatana, V.
Sribenjalux, P.
Lulitanond, A.
Tunkamnerdthai, O.
Wongkham, C.
Boonsiri, P.
2015
43. Cytotoxicity of Cratoxylum Formosum Subsp. Pruniflorum Gogel Extracts in Oral Cancer Cell Lines. Promraksa, B.
Daduang, J.
Chaiyarit, P.
Tavichakorntrakool, R.
Khampitak, T.
Rattanata, N.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015
44. Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells Daduang, J
Palasap, A
Daduang, S
Boonsiri, P
Suwannalert, P
Limpaiboon, T
2015
45. Gold Nanoparticles Enhance the Anticancer Activity of Gallic Acid against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Rattanata, N.
Daduang, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Chio-Srichan, S.
Daduang, J.
2015
46. PARAOXONASE 1 (PON1) GENE POLYMORPHISMS AND METABOLIC SYNDROME IN THAI WITH CIGARETTE SMOKING N. Decharatchakul
C. Settasatian
N. Settasatian
P. Yongsakulchai
I. Sarutipaiboon
R. Rattanatham
S. Khaichaiyaphum
P. Boonsiri
2015
47. Synthesis of 5-fluorouracil nanoparticles and its inhibition of Cholangiocarcinoma in vitro N. Ngernyuang
W. Seubwai
S. Daduang
P. Boonsiri
T. Limpaiboon
J. Daduang
2015
48. Anticancer effects of saponin and saponin-phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam Thu Dang Kim
Hai Nguyen Thanh
Duong Nguyen Thuy
Loi Vu Duc
Thu Vu Thi
Hung Vu Manh
Patcharee Boonsiri
Tung Bui Thanh
2016
49. Anticancer effects of saponin and saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam Boonsiri, P. 2016
50. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens. Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Boonsiri, P.
Chio-Srichan, S.
Rugmai, S.
Daduang, J.
2016
51. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikool
Chotechana Wilailuckana
Nattaya Sae-ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2016
52. Inhibitory Effects of Gallic Acid Isolated from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cholangiocarcinoma Cell Lines and Foodborne Pathogenic Bacteria. Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Daduang, S.
Tavichakorntrakool, R.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016
53. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3'-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects. Chaiyarit, P.
Hormdee, D.
Khampitak, T.
Daduang, J.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
2016
54. SYNERGISTIC EFFECTS OF CISPLATIN-CAFFEIC ACID ON CERVICAL CANCER CELL LINES A. Koraneekit
T. Limpaiboon
Arunee Sangka
Patcharee Boonsiri
Jureerut Daduang
2016
55. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent. Ngernyuang, N.
Seubwai, W.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Limpaiboon, T.
Daduang, J.
2016
56. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplifcation with lateral flow dipstick tests Jearanaikoon, P.
Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
DADUANG, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2017
57. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikoon
Chotchana Wilailuckana
Nattaya Sae-Ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2017
58. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop‑mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests. Kumvongpin, R
Jearanaikoon, P
Wilailuckana, C
Sae-Ung, N
Prasongdee, P
Daduang, S
Wongsena, M
Boonsiri, P
Kiatpathomchai, W
Swangvaree, SS
Sandee, A
Daduang, J
2017
59. Diagnostic value of serum bile acid composition patterns and serum glycocholic acid levels in cholangiocarcinoma Proungvitaya, S
Sombattheera, S
Boonsiri, P
Limpaiboon, T
Wongkham, S
Wongkham, C
Titapun, A
Proungvitaya, T
2017
60. Differential colony size, cell length, and cellular proteome of Escherichia coli isolated from urine vs. stone nidus of kidney stone patients. Ratree Tavichakorntrakool
Patcharee Boonsiri
Vitoon Prasongwatana
Aroonlug Lulitanond
Chaisiri Wongkham
Visith Thongboonkerd
2017
61. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Amimanan, P
Tavichakorntrakool, R
Fong-Ngern, K
Sribenjalux, P
Lulitanond, A
Prasongwatana, V
Wongkham, C
Boonsiri, P
Umka Welbat, J
Thongboonkerd, V
2017
62. Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018
63. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018
64. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe. B. Nuthong
C. Wilailuckana
R. Tavichakorntrakool
P. Boonsiri
S. Daduang
G. Bunyaraksyotin
O. Suphan
J. Daduang
2018
65. Oxidative stress and antioxidant in canine cutaneous mast cell tumors Arayaporn Macotpet
Ekkachai Pattarapanwichien
Fanan Suksawat
Patcharee Boonsiri
2018
66. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Limpaiboon, T.
Sangka, A.
Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018
67. The antibacterial activity of the aqueous extract of sida acuta burm. f. Wiyada Chumpol
Ratree Tavichakorntrakool
Aroonlug Lulitanond
Jureerut Daduang
Phitsamai Saisud
Pipat Sribenjalux
Vitoon Prasongwatana
Patcharee Boonsiri
2018
68. Evaluation of anticancer potential of Thai medicinal herb extracts against cholangiocarcinoma cell lines Promraksa, B.
Phetcharaburanin, J.
Techasen, A.
Boonsiri, P.
Loilome,
2019
69. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Maraming, P
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Peng, SF
Daduang, S
Leelayuwat, C
Pientong, C
Chung, JG
Daduang, J
2019
70. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum Macotpet, A.
Pattarapanwichien, E.
Chio-Srichan, S.
Daduang, J.
Boonsiri, P.
2020
71. FORMULATION AND EVALUATION OF NIOSOMES ENCAPSULATED WITH KT2 AND RT2: ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDES DERIVED FROM CROCODILE LEUKOCYTE EXTRACT Tinnakorn Theansungnoen
Jureerut Daduang
Aroonsri Priprem
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Sompong Klaynongsruang
2020
Count 51 43 45 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Isolation and properties of a lectin from the seeds of Butea monosperma Wongkham, S.
Wongkham, C.
Trisonthi, C.
Boonsiri, P.
Simasathiansophon, S.
Atisook, K.
1994 Plant Science
2 (103), pp. 121-126
2. Isolectins from seeds of Artocarpus lakoocha Wongkham, S.
Wongkham, C.
Boonsiri, P.
Simasathiansophon, S.
Trisonthi, C.
Atisook, K.
1995 Phytochemistry
5 (40), pp. 1331-1334
3. Clinical significance of serum total sialic acid in cholangiocarcinoma Wongkham, S.
Bhudhisawasdi, V.
Chau-In, S.
Boonla, C.
Muisuk, K.
Kongkham, S.
Wongkham, C.
Boonsiri, P.
Thuwajit, P.
2003 Clinica Chimica Acta
1-2 (327), pp. 139-147
4. Plasma ascorbate and ceruloplasmin levels in Thai premature infants Boonsiri, P.
Panthongviriyakul, C.
Kiatchoosakun, P.
Naowaratwattana, W.
Khampitak, T.
Hongsprabhas, P.
Yongvanit, P.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (88), pp. 205-213
5. Serum vitamin A and zinc levels of healthy people in northeast Thailand Boonsiri, P.
Pooart, J.
Tangrassameeprasert, R.
Hongsprabhas, P.
Khampitak, T.
Yongvanit, P.
2006 Clinica Chimica Acta
1-2 (373), pp. 132-138
6. Thiamine deficiency and parasitic infection in rural Thai children Khampitak, T.
Knowles, J.B.
Yongvanit, P.
Sithithaworn, P.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
Satarug, S.
2006 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (37), pp. 441-445
7. A preliminary study of thiamine status in Northeastern Thai children with acute diarrhea Boonsiri, P.
Tangrassameeprasert, R.
Panthongviriyakul, C.
Yongvanit, P.
2007 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
6 (38), pp. 1120-1125
8. Serum β-carotene, lycopene and α-tocopherol levels of healthy people in northeast Thailand Boonsiri, P.
Pooart, J.
Tangrassameeprasert, R.
Hongsprabhas, P.
2007 Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition
SUPPL.1 (16), pp. 47-51
9. The levels of lycopene, α-tocopherol and a marker of oxidative stress in healthy northeast Thai elderly Suwannalert, P.
Boonsiri, P.
Khampitak, T.
Khampitak, K.
Sriboonlue, P.
Yongvanit, P.
2007 Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition
SUPPL.1 (16), pp. 27-30
10. Antioxidant activities of polyphenolic compounds isolated from antidesma thwaitesianum müll. arg. Seeds and marcs Puangpronpitag, D.
Areejitranusorn, P.
Boonsiri, P.
Yongvanit, P.
2008 Journal of Food Science
9 (73), pp. C648-C653
11. Vanadium-dependent bromoperoxidases from Gracilaria algae Suthiphongchai, T.
Boonsiri, P.
2008 Journal of Applied Phycology
3 (20), pp. 271-278
12. Red seaweed enzyme-catalyzed bromination of Bromophenol red: An inquiry-based kinetics laboratory experiment for undergraduates Jittam, P.
Boonsiri, P.
Sriwattanarothai, N.
Archavarungson, N.
2009 Biochemistry and Molecular Biology Education
2 (37), pp. 99-105
13. Protective effect of melatonin against Opisthorchis viverrini-induced oxidative and nitrosative DNA damage and liver injury in hamsters Laothong, U.
Pinlaor, P.
Hiraku, Y.
Boonsiri, P.
Prakobwong, S.
Khoontawad, J.
Pinlaor, S.
2010 Journal of Pineal Research
3 (49), pp. 271-282
14. Antihypertensive and antioxidant effects of dietary black sesame meal in pre-hypertensive humans Weerapreeyakul, N.
Boonsiri, P.
Settasatian, C.
Settasatian, N.
Komanasin, N.
Sirijaichingkul, S.
Teerajetgul, Y.
Leelayuwat, N.
2011 Nutrition Journal
1 (10), pp.
15. Antioxidant activity and bioactive phytochemical contents of traditional medicinal plants in Northeast Thailand Sakong, P.
Khampitak, T.
Cha'on, U.
Pinitsoontorn, C.
Sriboonlue, S.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2011 Journal of Medicinal Plant Research
31 (5), pp. 6822-6831
16. High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to antibacterial and anticancer activities Daduang, J.
Vichitphan, S.
Daduang, S.
Hongsprabhas, P.
Boonsiri, P.
2011 African Journal of Pharmacy and Pharmacology
5 (5), pp. 608-615
17. Molecular mechanism underlying anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Mamao (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) polyphenolics in human breast epithelial cells Puangpronpitag, D.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
Areejitranusorn, P.
2011 Food Chemistry
4 (127), pp. 1450-1458
18. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients Klarod, K.
Hongsprabhas, P.
Khampitak, T.
Wirasorn, K.
Kiertiburanakul, S.
Tangrassameeprasert, R.
Daduang, J.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2011 Nutrition
11-12 (27), pp. 1156-1160
19. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population Insawang, T.
Cha'on, U.
Pethlert, S.
Yongvanit, P.
Areejitranusorn, P.
Boonsiri, P.
Khampitak, T.
Tangrassameeprasert, R.
Pinitsoontorn, C.
Prasongwattana, V.
Gershwin, E.E.E.
2012 Nutrition and Metabolism
(9), pp.
20. Antioxidant activity and ultrastructural changes in gastric cancer cell lines induced by Northeastern Thai edible folk plant extracts Boonsiri, P. 2013 BMC Complementary and Alternative Medicine
(13), pp.
21. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Laothong, U.
Pinlaor, P.
Boonsiri, P.
Pairojkul, C.
Priprem, A.
Johns, N.P.
Charoensuk, L.
Intuyod, K.
Pinlaor, S.
2013 Journal of Pineal Research
3 (55), pp. 257-266
22. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde Macotpet, A.
Suksawat, F.
Sukon, P.
Pimpakdee, K.
Pattarapanwichien, E.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2013 BMC Veterinary Research
(9), pp.
23. α-Tocopherol and lipid profiles in plasma and the expression of α-tocopherol-related molecules in the liver of Opisthorchis viverrini-infected hamsters Laothong, U.
Pinlaor, P.
Boonsiri, P.
Hiraku, Y.
Khoontawad, J.
Hongsrichan, N.
Charoensuk, L.
Pinlaor, S.
2013 Parasitology International
2 (62), pp. 127-133
24. Antioxidant and antibacterial properties of selected Thai weed extracts Rattanata, N.
Daduang, S.
Phaetchanla, S.
Bunyatratchata, W.
Promraksa, B.
Tavichakorntrakool, R.
Uthaiwat, P.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2014 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
11 (4), pp. 890-895
25. Bactericidal efficacy of alcohol solution in community hospital and health centers Tavichakorntrakool, R.
Sungkeeree, S.
Saisud, P.
Chaiyakhot, P.
Wongwian, A.
Pakarasang, M.
Prasongwatana, V.
Sribenjalux, P.
Boonsiri, P.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 4 (97), pp. S44-S48
26. Cytotoxic effects of phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on cervical carcinoma cell lines through an apoptotic pathway Palasap, A.
Limpaiboon, T.
Boonsiri, P.
Thapphasaraphong, S.
Daduang, S.
Suwannalert, P.
Daduang, J.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (15), pp. 449-454
27. In vitro and in vivo antitumor activity of tiliacorinine in human cholangiocarcinoma Janeklang, S.
Nakaew, A.
Vaeteewoottacharn, K.
Seubwai, W.
Boonsiri, P.
Kismali, G.
Suksamrarn, A.
Okada, S.
Wongkham, S.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
17 (15), pp. 7473-7478
28. Vitamin a supplementation for prevention of bronchopulmonary dysplasia in very-low-birth-weight premature thai infants: A randomized trial Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Panthongviriyakul, C.
Khampitak, T.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
(97), pp. S82-S88
29. Anticancer potential of Cratoxylum formosum Subsp. Pruniflorum (Kurz.) gogel extracts against cervical cancer cell lines Promraksa, B.
Daduang, J.
Khampitak, T.
Tavichakorntrakool, R.
Palasap, A.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
14 (16), pp. 6117-6121
30. Biofilm formation in trimethoprim/sulfamethoxazole-susceptible and trimethoprim/sulfamethoxazole-resistant uropathogenic Escherichia coli Smanthong, N.
Tavichakorntrakool, R.
Saisud, P.
Prasongwatana, V.
Sribenjalux, P.
Lulitanond, A.
Tunkamnerdthai, O.
Wongkham, C.
Boonsiri, P.
2015 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
6 (5), pp. 485-487
31. Cytotoxicity of Cratoxylum formosum subsp. Pruniflorum gogel extracts in oral cancer cell lines Promraksa, B.
Daduang, J.
Chaiyarit, P.
Tavichakorntrakool, R.
Khampitak, T.
Rattanata, N.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16 (16), pp. 7155-7159
32. Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells Daduang, J.
Palasap, A.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Suwannalert, P.
Limpaiboon, T.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (16), pp. 169-174
33. Gold nanoparticles enhance the anticancer activity of gallic acid against cholangiocarcinoma cell lines Rattanata, N.
Daduang, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Chio-Srichan, S.
Daduang, J.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16 (16), pp. 7143-7147
34. Anticancer effects of saponin and saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam Boonsiri, P. 2016 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
9 (6), pp. 795-800
35. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: Antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Boonsiri, P.
Chio-Srichan, S.
Rugmai, S.
Daduang, J.
2016 International Journal of Nanomedicine
(11), pp. 3347-3356
36. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016 Journal of Virological Methods
(234), pp. 90-95
37. Inhibitory effects of gallic acid isolated from Caesalpinia mimosoides lamk on cholangiocarcinoma cell lines and foodborne pathogenic bacteria Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Daduang, S.
Tavichakorntrakool, R.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (17), pp. 1341-1345
38. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3′-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects Chaiyarit, P.
Hormdee, D.
Khampitak, T.
Daduang, J.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
2016 Enzyme Research
(2016), pp.
39. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent Ngernyuang, N.
Seubwai, W.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Limpaiboon, T.
Daduang, J.
2016 Materials Science and Engineering C
(60), pp. 411-415
40. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplifcation with lateral flow dipstick tests Jearanaikoon, P.
Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
DADUANG, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2017 Molecular Medicine Reports
5 (15), pp. 3203-3209
41. Diagnostic value of serum bile acid composition patterns and serum glycocholic acid levels in cholangiocarcinoma Patrakitkomjorn, S.
Sombattheera, S.
Boonsiri, P.
Limpaiboon, T.
Wongkham, C.
Titapun, A.
Proungvitaya, T.
2017 Oncology Letters
4 (14), pp. 4943-4948
42. Differential colony size, cell length, and cellular proteome of Escherichia coli isolated from urine vs. stone nidus of kidney stone patients Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
Prasongwatana, V.
Wongkham, C.
Thongboonkerd, V.
2017 Clinica Chimica Acta
(466), pp. 112-119
43. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Amimanan, P.
Tavichakorntrakool, R.
Sribenjalux, P.
Prasongwatana, V.
Wongkham, C.
Boonsiri, P.
Welbat, J.U.
Thongboonkerd, V.
2017 Scientific Reports
1 (7), pp.
44. Antitumor ability of KT2 peptide derived from leukocyte peptide of crocodile against human HCT116 colon cancer xenografts Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 In Vivo
5 (32), pp. 1137-1144
45. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 Environmental Toxicology
9 (33), pp. 972-977
46. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe Wilailuckana, C.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 Journal of Applied Microbiology
5 (125), pp. 1534-1540
47. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Limpaiboon, T.
Sangka, A.
Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 Oncology Letters
5 (15), pp. 7397-7402
48. The antibacterial activity of the aqueous extract of sida acuta burm. f. Tavichakorntrakool, R.
Daduang, J.
Saisud, P.
Sribenjalux, P.
Prasongwatana, V.
Boonsiri, P.
2018 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (49), pp. 285-291
49. Evaluation of anticancer potential of Thai medicinal herb extracts against cholangiocarcinoma cell lines Promraksa, B.
Phetcharaburanin, J.
Techasen, A.
Boonsiri, P.
Loilome,
2019 PLoS ONE
5 (14), pp.
50. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Boonsiri, P.
Daduang, S.
Leelayuwat, C.
Pientong, C.
Daduang, J.
2019 Journal of Cellular Physiology
12 (234), pp. 22116-22129
51. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum Macotpet, A.
Pattarapanwichien, E.
Chio-Srichan, S.
Daduang, J.
Boonsiri, P.
2020 Journal of Veterinary Science
1 (21), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Isolectins from seeds of Artocarpus lakoocha. Wongkham, S
Wongkham, C
Boonsiri, P
Simasathiansophon, S
Trisonthi, C
Atisook, K
1995 Phytochemistry
5 (40), pp. 1331-4
2. Clinical significance of serum total sialic acid in cholangiocarcinoma. Wongkham, S
Bhudhisawasdi, V
Chau-in, S
Boonla, C
Muisuk, K
Kongkham, S
Wongkham, C
Boonsiri, P
Thuwajit, P
2003 Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry
1 (327), pp. 139-47
3. Plasma ascorbate and ceruloplasmin levels in Thai premature infants. Boonsiri, P
Panthongviriyakul, C
Kiatchoosakun, P
Naowaratwattana, W
Khampitak, T
Hongsprabhas, P
Yongvanit, P
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (88), pp. 205-13
4. Serum vitamin A and zinc levels of healthy people in northeast Thailand. Boonsiri, P
Pooart, J
Tangrassameeprasert, R
Hongsprabhas, P
Khampitak, T
Yongvanit, P
2006 Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry
1 (373), pp. 132-8
5. Thiamine deficiency and parasitic infection in rural Thai children. Khampitak, T
Knowles, J
Yongvanit, P
Sithithaworn, P
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
Satarug, S
2006 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (37), pp. 441-5
6. Serum beta-carotene, lycopene and alpha-tocopherol levels of healthy people in northeast Thailand. Boonsiri, P
Pooart, J
Tangrassameeprasert, R
Hongsprabhas, P
2007 Asia Pacific journal of clinical nutrition
(16), pp. 47-51
7. A preliminary study of thiamine status in northeastern Thai children with acute diarrhea. Boonsiri, P
Tangrassameeprasert, R
Panthongviriyakul, C
Yongvanit, P
2007 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
6 (38), pp. 1120-5
8. The levels of lycopene, alpha-tocopherol and a marker of oxidative stress in healthy northeast Thai elderly. Suwannalert, P
Boonsiri, P
Khampitak, T
Khampitak, K
Sriboonlue, P
Yongvanit, P
2007 Asia Pacific journal of clinical nutrition
(16), pp. 27-30
9. Antioxidant activities of polyphenolic compounds isolated from Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. seeds and marcs. Puangpronpitag, D
Areejitranusorn, P
Boonsiri, P
Suttajit, M
Yongvanit, P
2008 Journal of food science
9 (73), pp. C648-53
10. The prevalence of hypovitaminosis D in the elderly women living in the rural area of Khon Kaen Province, Thailand. Soontrapa, S
Soontrapa, S
Boonsiri, P
Khampitak, T
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(92), pp. S21-5
11. Red seaweed enzyme-catalyzed bromination of bromophenol red: An inquiry-based kinetics laboratory experiment for undergraduates. Jittam, P
Boonsiri, P
Promptmas, C
Sriwattanarothai, N
Archavarungson, N
Ruenwongsa, P
Panijpan, B
2009 Biochemistry and molecular biology education : a bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology
2 (37), pp. 99-105
12. Protective effect of melatonin against Opisthorchis viverrini-induced oxidative and nitrosative DNA damage and liver injury in hamsters. Laothong, U
Pinlaor, P
Hiraku, Y
Boonsiri, P
Prakobwong, S
Khoontawad, J
Pinlaor, S
2010 Journal of pineal research
3 (49), pp. 271-82
13. Antihypertensive and antioxidant effects of dietary black sesame meal in pre-hypertensive humans. Wichitsranoi, J
Weerapreeyakul, N
Boonsiri, P
Settasatian, C
Settasatian, N
Komanasin, N
Sirijaichingkul, S
Teerajetgul, Y
Rangkadilok, N
Leelayuwat, N
2011 Nutrition journal
(10), pp. 82
14. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population. Insawang, T
Selmi, C
Cha'on, U
Pethlert, S
Yongvanit, P
Areejitranusorn, P
Boonsiri, P
Khampitak, T
Tangrassameeprasert, R
Pinitsoontorn, C
Prasongwattana, V
Gershwin, ME
Hammock, BD
2012 Nutrition & metabolism
1 (9), pp. 50
15. Antioxidant activity and ultrastructural changes in gastric cancer cell lines induced by Northeastern Thai edible folk plant extracts. Stewart, P
Boonsiri, P
Puthong, S
Rojpibulstit, P
2013 BMC complementary and alternative medicine
(13), pp. 60
16. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters. Laothong, U
Pinlaor, P
Boonsiri, P
Pairojkul, C
Priprem, A
Johns, NP
Charoensuk, L
Intuyod, K
Pinlaor, S
2013 Journal of pineal research
3 (55), pp. 257-66
17. α-Tocopherol and lipid profiles in plasma and the expression of α-tocopherol-related molecules in the liver of Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Laothong, U
Pinlaor, P
Boonsiri, P
Hiraku, Y
Khoontawad, J
Hongsrichan, N
Charoensuk, L
Pinlaor, S
2013 Parasitology international
2 (62), pp. 127-33
18. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde. Macotpet, A
Suksawat, F
Sukon, P
Pimpakdee, K
Pattarapanwichien, E
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2013 BMC veterinary research
(9), pp. 101
19. Vitamin A supplementation for prevention of bronchopulmonary dysplasia in very-low-birth-weight premature Thai infants: a randomized trial. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Panthongviriyakul, MC
Khampitak, T
Yongvanit, P
Boonsiri, P
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(97), pp. S82-8
20. In vitro and in vivo antitumor activity of tiliacorinine in human cholangiocarcinoma. Janeklang, S
Nakaew, A
Vaeteewoottacharn, K
Seubwai, W
Boonsiri, P
Kismali, G
Suksamrarn, A
Okada, S
Wongkham, S
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
17 (15), pp. 7473-8
21. Cytotoxic effects of Phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on cervical carcinoma cell lines through an apoptotic pathway. Palasap, A
Limpaiboon, T
Boonsiri, P
Thapphasaraphong, S
Daduang, S
Suwannalert, P
Daduang, J
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (15), pp. 449-54
22. Bactericidal efficacy of alcohol solution in community hospital and health centers. Tavichakorntrakool, R
Sungkeeree, S
Saisud, P
Chaiyakhot, P
Wongwian, A
Pakarasang, M
Prasongwatana, V
Asayut, N
Thipchaksurat, N
Sribenjalux, P
Boonsiri, P
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(97), pp. S44-8
23. Cytotoxicity of Cratoxylum Formosum Subsp. Pruniflorum Gogel Extracts in Oral Cancer Cell Lines. Promraksa, B
Daduang, J
Chaiyarit, P
Tavichakorntrakool, R
Khampitak, T
Rattanata, N
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 7155-9
24. Anticancer Potential of Cratoxylum formosum Subsp. Pruniflorum (Kurz.) Gogel Extracts Against Cervical Cancer Cell Lines. Promraksa, B
Daduang, J
Khampitak, T
Tavichakorntrakool, R
Koraneekit, A
Palasap, A
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
14 (16), pp. 6117-21
25. Gold Nanoparticles Enhance the Anticancer Activity of Gallic Acid against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Rattanata, N
Daduang, S
Wongwattanakul, M
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Lekphrom, R
Sandee, A
Boonsiri, P
Chio-Srichan, S
Daduang, J
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 7143-7
26. Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells. Daduang, J
Palasap, A
Daduang, S
Boonsiri, P
Suwannalert, P
Limpaiboon, T
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (16), pp. 169-74
27. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3'-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects. Klangprapan, S
Chaiyarit, P
Hormdee, D
Kampichai, A
Khampitak, T
Daduang, J
Tavichakorntrakool, R
Panijpan, B
Boonsiri, P
2016 Enzyme research
(2016), pp. 7517928
28. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent. Ngernyuang, N
Seubwai, W
Daduang, S
Boonsiri, P
Limpaiboon, T
Daduang, J
2016 Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
(60), pp. 411-5
29. Inhibitory Effects of Gallic Acid Isolated from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cholangiocarcinoma Cell Lines and Foodborne Pathogenic Bacteria. Rattanata, N
Klaynongsruang, S
Daduang, S
Tavichakorntrakool, R
Limpaiboon, T
Lekphrom, R
Boonsiri, P
Daduang, J
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (17), pp. 1341-5
30. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18. Kumvongpin, R
Jearanaikool, P
Wilailuckana, C
Sae-Ung, N
Prasongdee, P
Daduang, S
Wongsena, M
Boonsiri, P
Kiatpathomchai, W
Swangvaree, SS
Sandee, A
Daduang, J
2016 Journal of virological methods
(234), pp. 90-95
31. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens. Rattanata, N
Klaynongsruang, S
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Lulitanond, A
Boonsiri, P
Chio-Srichan, S
Soontaranon, S
Rugmai, S
Daduang, J
2016 International journal of nanomedicine
(11), pp. 3347-56
32. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop‑mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests. Kumvongpin, R
Jearanaikoon, P
Wilailuckana, C
Sae-Ung, N
Prasongdee, P
Daduang, S
Wongsena, M
Boonsiri, P
Kiatpathomchai, W
Swangvaree, SS
Sandee, A
Daduang, J
2017 Molecular medicine reports
5 (15), pp. 3203-3209
33. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation. Amimanan, P
Tavichakorntrakool, R
Fong-Ngern, K
Sribenjalux, P
Lulitanond, A
Prasongwatana, V
Wongkham, C
Boonsiri, P
Umka Welbat, J
Thongboonkerd, V
2017 Scientific reports
1 (7), pp. 2953
34. Differential colony size, cell length, and cellular proteome of Escherichia coli isolated from urine vs. stone nidus of kidney stone patients. Tavichakorntrakool, R
Boonsiri, P
Prasongwatana, V
Lulitanond, A
Wongkham, C
Thongboonkerd, V
2017 Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry
(466), pp. 112-119
35. Diagnostic value of serum bile acid composition patterns and serum glycocholic acid levels in cholangiocarcinoma. Proungvitaya, S
Sombattheera, S
Boonsiri, P
Limpaiboon, T
Wongkham, S
Wongkham, C
Titapun, A
Proungvitaya, T
2017 Oncology letters
4 (14), pp. 4943-4948
36. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe. Nuthong, B
Wilailuckana, C
Tavichakorntrakool, R
Boonsiri, P
Daduang, S
Bunyaraksyotin, G
Suphan, O
Daduang, J
2018 Journal of applied microbiology
5 (125), pp. 1534-1540
37. Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts. Maraming, P
Maijaroen, S
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Daduang, S
Chung, JG
Daduang, J
2018 In vivo (Athens, Greece)
5 (32), pp. 1137-1144
38. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice. Maraming, P
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Maijaroen, S
Daduang, S
Chung, JG
Daduang, J
2018 Environmental toxicology
9 (33), pp. 972-977
39. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways. Koraneekit, A
Limpaiboon, T
Sangka, A
Boonsiri, P
Daduang, S
Daduang, J
2018 Oncology letters
5 (15), pp. 7397-7402
40. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells. Maraming, P
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Peng, SF
Daduang, S
Leelayuwat, C
Pientong, C
Chung, JG
Daduang, J
2019 Journal of cellular physiology
12 (234), pp. 22116-22129
41. Evaluation of anticancer potential of Thai medicinal herb extracts against cholangiocarcinoma cell lines. Promraksa, B
Phetcharaburanin, J
Namwat, N
Techasen, A
Boonsiri, P
Loilome, W
2019 PloS one
5 (14), pp. e0216721
42. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum. Macotpet, A
Pattarapanwichien, E
Chio-Srichan, S
Daduang, J
Boonsiri, P
2020 Journal of veterinary science
1 (21), pp. e16
43. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients. Klarod, K
Hongsprabhas, P
Khampitak, T
Wirasorn, K
Kiertiburanakul, S
Tangrassameeprasert, R
Daduang, J
Yongvanit, P
Boonsiri, P
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)
11 (27), pp. 1156-60

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Clinical significance of serum total sialic acid in cholangiocarcinoma S Wongkham
V Bhudhisawasdi
S Chau-in
C Boonla
K Muisuk
S Kongkham
C Wongkham
P Boonsiri
P Thuwajit
2003 CLINICA CHIMICA ACTA
1-2 (327.0), pp. 139.0-147.0
30 0 0 0 0 0 30
2. Serum vitamin A and zinc levels of healthy people in northeast Thailand Patcharee Boonsiri
Jureerut Pooart
Roongpet Tangrassameeprasert
Pranithi Hongsprabhas
Tueanjit Khampitak
Pulangrat Yongvanit
2006 CLINICA CHIMICA ACTA
1-2 (373.0), pp. 132.0-138.0
12 0 0 0 0 0 12
3. Serum beta-carotene, lycopene and alpha-tocopherol levels of healthy people in northeast Thailand Patcharee Boonsiri
Jureerut Pooart
Roongpet Tangrassameeprasert
Pranithi Hongsprabhas
2007 ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION
(16.0), pp. 47.0-51.0
13 0 0 0 0 0 13
4. The levels of lycopene, alpha-tocopherol and a marker of oxidative stress in healthy northeast Thai elderly Prasit Suwannalert
Patcharee Boonsiri
Tueanjit Khampitak
Kovit Khampitak
Pote Sriboonlue
Puangrat Yongvanit
2007 ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION
(16.0), pp. 27.0-30.0
19 0 0 0 0 0 19
5. Antioxidant Activities of Polyphenolic Compounds Isolated from Antidesma thwaitesianum Mull. Arg. Seeds and Marcs D. Puangpronpitag
P. Areejitranusorn
P. Boonsiri
M. Suttajit
P. Yongvanit
2008 JOURNAL OF FOOD SCIENCE
9.0 (73.0), pp. C648-C653
24 0 0 0 0 0 24
6. Vanadium-dependent bromoperoxidases from Gracilaria algae Tuangporn Suthiphongchai
Patcharee Boonsiri
Bhinyo Panijpan
2008 JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY
3.0 (20.0), pp. 271.0-278.0
13 0 0 0 0 0 13
7. ASCORBIC ACID CONTENT AND CHEMICAL COMPONENT IN THAI EDIBLE PLANTS Pornkamon Sakong
Ubon Cha'on
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
2009 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(55.0), pp. 651.0-651.0
0 0 0 0 0 0 0
8. HIGH PREVALENCE OF VITAMIN B6 DEFICIENCY IN THAI ADULTS Ubon Cha'on
Khamla Phonsayalinkham
Roongpet Tungrassameeprasert
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
Praemjai Areejittranusorn
2009 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(55.0), pp. 216.0-216.0
0 0 0 0 0 0 0
9. Red Seaweed Enzyme-catalyzed Bromination of Bromophenol Red: An Inquiry-based Kinetics Laboratory Experiment for Undergraduates Piyachat Jittam
Patcharee Boonsiri
Chamras Promptmas
Namkang Sriwattanarothai
Nattinee Archavarungson
Pintip Ruenwongsa
Bhinyo Panijpan
2009 BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION
2.0 (37.0), pp. 99.0-105.0
0 0 0 0 0 0 0
10. Protective effect of melatonin against Opisthorchis viverrini-induced oxidative and nitrosative DNA damage and liver injury in hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Yusuke Hiraku
Patcharee Boonsiri
Suksanti Prakobwong
Jarinya Khoontawad
Somchai Pinlaor
2010 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
3.0 (49.0), pp. 271.0-282.0
59 0 0 0 0 0 59
11. Antihypertensive and antioxidant effects of dietary black sesame meal in pre-hypertensive humans Jatuporn Wichitsranoi
Natthida Weerapreeyakul
Patcharee Boonsiri
Chatri Settasatian
Nongnuch Settasatian
Nantarat Komanasin
Suchart Sirijaichingkul
Yaovalak Teerajetgul
Nuchanart Rangkadilok
Naruemon Leelayuwat
2011 NUTRITION JOURNAL
(10.0), pp.
32 0 0 0 0 0 32
12. Antioxidant activity and bioactive phytochemical contents of traditional medicinal plants in northeast Thailand Pornkamon Sakong
Tueanjit Khampitak
Ubon Cha'on
Chadamas Pinitsoontorn
Pote Sriboonlue
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
31.0 (5.0), pp. 6822.0-6831.0
15 0 0 0 0 0 15
13. High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to antibacterial and anticancer activities Jureerut Daduang
Sukanda Vichitphan
Sakda Daduang
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2011 AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
5.0 (5.0), pp. 608.0-615.0
17 0 0 0 0 0 17
14. Molecular mechanism underlying anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Mamao (Antidesma thwaitesianum Mull. Arg.) polyphenolics in human breast epithelial cells Darunee Puangpronpitag
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
Maitree Suttajit
Premjai Areejitranusorn
Hye-Kyung Na
Young-Joon Surh
2011 FOOD CHEMISTRY
4.0 (127.0), pp. 1450.0-1458.0
18 0 0 0 0 0 18
15. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients Kultida Klarod
Pranithi Hongsprabhas
Tueanjit Khampitak
Kosin Wirasorn
Sasisopin Kiertiburanakul
Roongpet Tangrassameeprasert
Jureerut Daduang
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011 NUTRITION
11-12 (27.0), pp. 1156.0-1160.0
23 0 0 0 0 0 23
16. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population Tonkla Insawang
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
Supattra Pethlert
Puangrat Yongvanit
Premjai Areejitranusorn
Patcharee Boonsiri
Tueanjit Khampitak
Roongpet Tangrassameeprasert
Chadamas Pinitsoontorn
Vitoon Prasongwattana
M. Eric Gershwin
Bruce D. Hammock
2012 NUTRITION & METABOLISM
(9.0), pp.
45 0 0 0 0 0 45
17. alpha-Tocopherol and lipid profiles in plasma and the expression of alpha-tocopherol-related molecules in the liver of Opisthorchis viverrini-infected hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Patcharee Boonsiri
Yusuke Hiraku
Jarinya Khoontawad
Nuttanan Hongsrichan
Lakhanawan Charoensuk
Somchai Pinlaor
2013 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
2.0 (62.0), pp. 127.0-133.0
6 0 0 0 0 0 6
18. Antioxidant activity and ultrastructural changes in gastric cancer cell lines induced by Northeastern Thai edible folk plant extracts Praphaporn Stewart
Patcharee Boonsiri
Songchan Puthong
Panadda Rojpibulstit
2013 BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(13.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
19. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Patcharee Boonsiri
Chawalit Pairojkul
Aroonsri Priprem
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Lakhanawan Charoensuk
Kitti Intuyod
Somchai Pinlaor
2013 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
3.0 (55.0), pp. 257.0-266.0
12 0 0 0 0 0 12
20. Oxidative stress in cancer-bearing dogs assessed by measuring serum malondialdehyde Arayaporn Macotpet
Fanan Suksawat
Peerapol Sukon
Komgrit Pimpakdee
Ekkachai Pattarapanwichien
Roongpet Tangrassameeprasert
Patcharee Boonsiri
2013 BMC VETERINARY RESEARCH
(9.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
21. Serum antioxidant levels and survival time in advanced non-small cell lung cancer patients. Kosin Wirasorn
Pranithi Hongprabhas
Veeradej Pisprasert
Kulthida Klarod
Patcharee Boonsiri
2013 CANCER RESEARCH
8.0 (73.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
22. A NOVEL ANTICANCER ALKALOID TILIACORININE INDUCES SUSTAINED ACTIVATION OF THE EXTRACELLULAR SIGNAL-REGULATED KINASE AND SYNERGIZES WITH CISPLATIN IN CHOLANGIOCARCINOMA CELLS S. Janeklang
W. Seubwai
K. Vaeteewoottacharn
P. Boonsiri
G. Kismali
A. Nakaew
A. Suksamrarn
S. Okada
S. Wongkham
2014 ANTICANCER RESEARCH
10.0 (34.0), pp. 5970.0-5970.0
0 0 0 0 0 0 0
23. Cytotoxic Effects of Phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cervical Carcinoma Cell Lines through an Apoptotic Pathway Adisak Palasap
Temduang Limpaiboon
Patcharee Boonsiri
Suthasinee Thapphasaraphong
Sakda Daduang
Prasit Suwannalert
Jureerut Daduang
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (15.0), pp. 449.0-454.0
22 0 0 0 0 0 22
24. In vitro and In vivo Antitumor Activity of Tiliacorinine in Human Cholangiocarcinoma Somkid Janeklang
Archawin Nakaew
Kulthida Vaeteewoottacharn
Wunchana Seubwai
Patcharee Boonsiri
Gorkem Kismali
Apichart Suksamrarn
Seiji Okada
Sopit Wongkham
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
17.0 (15.0), pp. 7473.0-7478.0
1 0 0 0 0 0 1
25. PARAOXONASE 1 (PON1) GENE POLYMORPHISMS AND METABOLIC SYNDROME IN THAI WITH CIGARETTE SMOKING N. Decharatchakul
C. Settasatian
N. Settasatian
P. Yongsakulchai
I. Sarutipaiboon
R. Rattanatham
S. Khaichaiyaphum
P. Boonsiri
2015 ATHEROSCLEROSIS
1.0 (241.0), pp. E173-E174
0 0 0 0 0 0 0
26. Synthesis of 5-fluorouracil nanoparticles and its inhibition of Cholangiocarcinoma in vitro N. Ngernyuang
W. Seubwai
S. Daduang
P. Boonsiri
T. Limpaiboon
J. Daduang
2015 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(51.0), pp. S135-S135
0 0 0 0 0 0 0
27. Anticancer effects of saponin and saponin-phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam Thu Dang Kim
Hai Nguyen Thanh
Duong Nguyen Thuy
Loi Vu Duc
Thu Vu Thi
Hung Vu Manh
Patcharee Boonsiri
Tung Bui Thanh
2016 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL BIOMEDICINE
9.0 (6.0), pp. 795.0-800.0
11 0 0 0 0 0 11
28. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens Narintorn Rattanata
Sompong Klaynongsruang
Chanvit Leelayuwat
Temduang Limpaiboon
Aroonlug Lulitanond
Patcharee Boonsiri
Sirinart Chio-Srichan
Siriwat Soontaranon
Supagorn Rugmai
Jureerut Daduang
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE
(11.0), pp. 3347.0-3356.0
23 0 0 0 0 0 23
29. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikool
Chotechana Wilailuckana
Nattaya Sae-ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2016 JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS
(234.0), pp. 90.0-95.0
35 0 0 0 0 0 35
30. SYNERGISTIC EFFECTS OF CISPLATIN-CAFFEIC ACID ON CERVICAL CANCER CELL LINES A. Koraneekit
T. Limpaiboon
Arunee Sangka
Patcharee Boonsiri
Jureerut Daduang
2016 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(60.0), pp. E6-E6
0 0 0 0 0 0 0
31. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent Nipaporn Ngernyuang
Wunchana Seubwai
Sakda Daduang
Patcharee Boonsiri
Temduang Limpaiboon
Jureerut Daduang
2016 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
(60.0), pp. 411.0-415.0
25 1 0 0 0 0 26
32. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikoon
Chotchana Wilailuckana
Nattaya Sae-Ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2017 MOLECULAR MEDICINE REPORTS
5.0 (15.0), pp. 3203.0-3209.0
4 0 0 0 0 0 4
33. Diagnostic value of serum bile acid composition patterns and serum glycocholic acid levels in cholangiocarcinoma Siriporn Proungvitaya
Sutthikan Sombattheera
Patcharee Boonsiri
Temduang Limpaiboon
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
Attapol Titapun
Tanakorn Proungvitaya
2017 ONCOLOGY LETTERS
4.0 (14.0), pp. 4943.0-4948.0
6 0 0 0 0 0 6
34. Differential colony size, cell length, and cellular proteome of Escherichia coli isolated from urine vs. stone nidus of kidney stone patients Ratree Tavichakorntrakool
Patcharee Boonsiri
Vitoon Prasongwatana
Aroonlug Lulitanond
Chaisiri Wongkham
Visith Thongboonkerd
2017 CLINICA CHIMICA ACTA
(466.0), pp. 112.0-119.0
14 0 0 0 0 0 14
35. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Piyawan Amimanan
Ratree Tavichakorntrakool
Kedsarin Fong-ngern
Pipat Sribenjalux
Aroonlug Lulitanond
Vitoon Prasongwatana
Chaisiri Wongkham
Patcharee Boonsiri
Jariya Umka Welbat
Visith Thongboonkerd
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
36. Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts Pornsuda Maraming
Surachai Maijaroen
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2018 IN VIVO
5.0 (32.0), pp. 1137.0-1144.0
2 0 0 0 0 0 2
37. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice Pornsuda Maraming
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Surachai Maijaroen
Sakda Daduang
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2018 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
9.0 (33.0), pp. 972.0-977.0
0 0 0 0 0 0 0
38. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe B. Nuthong
C. Wilailuckana
R. Tavichakorntrakool
P. Boonsiri
S. Daduang
G. Bunyaraksyotin
O. Suphan
J. Daduang
2018 JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY
5.0 (125.0), pp. 1534.0-1540.0
0 0 0 0 0 0 0
39. Oxidative stress and antioxidant in canine cutaneous mast cell tumors Arayaporn Macotpet
Ekkachai Pattarapanwichien
Fanan Suksawat
Patcharee Boonsiri
2018 THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
4.0 (48.0), pp. 631.0-637.0
0 0 0 0 0 0 0
40. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Amonrat Koraneekit
Temduang Limpaiboon
Arunnee Sangka
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Jureerut Daduang
2018 ONCOLOGY LETTERS
5.0 (15.0), pp. 7397.0-7402.0
5 0 0 0 0 0 5
41. THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE AQUEOUS EXTRACT OF SIDA ACUTA BURM. F. Wiyada Chumpol
Ratree Tavichakorntrakool
Aroonlug Lulitanond
Jureerut Daduang
Phitsamai Saisud
Pipat Sribenjalux
Vitoon Prasongwatana
Patcharee Boonsiri
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
2.0 (49.0), pp. 285.0-291.0
3 0 0 0 0 0 3
42. Evaluation of anticancer potential of Thai medicinal herb extracts against cholangiocarcinoma cell lines Bundit Promraksa
Jutarop Phetcharaburanin
Nisana Namwat
Anchalee Techasen
Patcharee Boonsiri
Watcharin Loilome
2019 PLOS ONE
5.0 (14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
43. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Pornsuda Maraming
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Shu-Fen Peng
Sakda Daduang
Chanvit Leelayuwat
Chamsai Pientong
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2019 JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY
12.0 (234.0), pp. 22116.0-22129.0
0 0 0 0 0 0 0
44. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum Arayaporn Macotpet
Ekkachai Pattarapanwichien
Sirinart Chio-Srichan
Jureerut Daduang
Patcharee Boonsiri
2020 JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE
1.0 (21.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
45. FORMULATION AND EVALUATION OF NIOSOMES ENCAPSULATED WITH KT2 AND RT2: ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDES DERIVED FROM CROCODILE LEUKOCYTE EXTRACT Tinnakorn Theansungnoen
Jureerut Daduang
Aroonsri Priprem
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Sompong Klaynongsruang
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH
2.0 (11.0), pp. 623.0-630.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Prevalence of Diabetes Between Urban and Rural Areas of Khon Kaen Province and First Year follow-up for Diabetes Patients Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
Kozo Matsubayashi
Kiyohito Okumiya
Masayuki Ishine
Ubon Cha’on
Premjai Areejitranusorn
Kovit Khampitak
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 3), pp. 271-278
2. Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease Supaporn Klangprapan
Ponlatham Chaiyarit
Doosadee Hormdee
Tueanjit Khampitak
Jureerut Daduang
Pranithi Hongprabhas
Patcharee Boonsiri
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 3), pp. 399-409
3. Microencapsulation Techniques and its Role in Medicine Bundit Promraksa
Jureerut Daduang
Tueanjit Khampitak
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 1), pp. 90-97
4. Oxidative Stress, Antioxidant and Cancer Kosin Wirasorn1
Kultida Klarod
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 2), pp. 207-219

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014779806137084961