Loading
ศ.ดร. ฉวี เย็นใจ

ศ.ดร. ฉวี เย็นใจ

ภาควิชาเคมี,
คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6507193514: H-INDEX 23

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Isomeric exocyclic and endocyclic dienolates: behavior towards electrophiles Yenjai, C. 1985
2. Nimbolide, a constituent of Azadirachta indica, inhibits Plasmodium falciparum in culture Rochanakij, S
Thebtaranonth, Y
Yenjai, C
Yuthavong, Y
1985
3. Synthesis of deepoxy-4,5-didehydromethylenomycin a and methylenomycin a methyl esters Yenjai, C. 1989
4. Synthesis of 2-methylene-1,3-dioxygenated cyclopentanes and cyclopentenes Dinprasert, P.
Yenjai, C.
1990
5. One step recyclization of sugar acetylenes to form medium ether rings via dicobalthexacarbonyl complexes Yenjai, C.
Isobe, M.
1998
6. Coumarins and carbazoles with antiplasmodial activity from Clausena harmandiana Yenjai, C
Sripontan, S
Sriprajun, P
Kittakoop, P
Jintasirikul, A
Tanticharoen, M
Thebtaranonth, Y
2000
7. Different C-Glycosidation Products of Glucal with Alkynyl or Propargyl Silanes under Acidic Conditions Isobe, M
Phoosaha, W
Saeeng, R
Kira, K
Yenjai, C
2003
8. Bioactive flavonoids from Kaempferia parviflora Yenjai, C
Prasanphen, K
Daodee, S
Wongpanich, V
Kittakoop, P
2004
9. Chemical constituents of Croton pierrei Gagnep. Yenjai, C.
Pitchayawasin, S.
Bunsupa, S.
Sangkul, S.
2005
10. Phytochemical study of Hymenocardia wallichii Tul. Yenjai, C.
Pitchayawasin, S.
Bunsupa, S.
Sangkul, S.
2005
11. Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on p-glycoprotein function Denpong Patanasethanont
Junya Nagai
Ryoko Yumoto
Teruo Murakami
Khaetthareeya Sutthanut
Bung-Orn Sripanidkulchai
Chavi Yenjai
Mikihisa Takano
2007
12. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography Sutthanut, K
Sripanidkulchai, B
Yenjai, C
Jay, M
2007
13. Synthesis of bioreductive esters from fungal compounds Natthida Weerapreeyakul
Rutchayaporn Anorach
Thidarut Khuansawad
Chavi Yenjai
Masahiko Isaka
2007
14. Amino and Nitro Derivatives of 5,7-Dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and Cytotoxicity against KB Cell Line Wanich, S.
Yenjai, C.
2009
15. Bioactive constituents from the stems of Dalbergia parviflora Songsiang, U
Wanich, S
Pitchuanchom, S
Netsopa, S
Uanporn, K
Yenjai, C
2009
16. Structural modification of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and biological activities. Chavi Yenjai
Suchana Wanich
Siripit Pitchuanchom
Bungon Sripanidkulchai
2009
17. Biological Activity of Chemical Constituents from Clausena harmandiana Thongthoom, T.
Songsiang, U.
Phaosiri, C.
Yenjai, C.
2010
18. Carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana stimulate glucose uptake in L6 myotubes Noipha, K
Thongthoom, T
Songsiang, U
Boonyarat, C
Yenjai, C
2010
19. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives Songsiang, U
Pitchuanchom, S
Boonyarat, C
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2010
20. Cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of modified flavonoids from Kaempferia parviflora Chavi Yenjai
Suchana Wanich
2010
21. Anticancer Activity of the Bioreductive and Non-Bioreductive Zerumbone Derivatives Pitchuanchom, S.
Songsiang, U.
Weerapreeyakul, N.
Yenjai, C.
2011
22. Claurailas A-D, cytotoxic carbazole alkaloids from the roots of Clausena harmandiana Uraiwan Songsiang
Tula Thongthoom
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2011
23. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora Uraiwan Songsiang
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2011
24. Effect of Ethyl-p-Methoxy Cinnamate from Kaempferia galanga on Cytochrome P450 Enzymes Expression in Mouse Hepatocytes Sirsisangtragul, W.
Jarukamjorn, K.
Nemoto, N.
Yenjai, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
25. Synthesis and cytotoxic activity of the heptaphylline and 7-methoxyheptaphylline series Thongthoom, T.
Promsuwan, P.
Yenjai, C.
2011
26. A new phenolic compound from the stem of Hymenocardia wallichii Jittra Suthiwong
Kitisak Poopasit
Chavi Yenjai
2012
27. Antioxidant activity and cytotoxicity against cholangiocarcinoma of carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana Songsiang, U.
Thongthoom, T.
Zeekpudsa, P.
Kukongviriyapan, V.
Boonyarat, C.
Wangboonskul, J.D.
Yenjai, C.
2012
28. Cyclin-dependent kinases 5 template: Useful for virtual screening Pitchuanchom, S.
Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2012
29. Determination of five carbazole alkaloids from the root of Clausena harmandiana by High Performance Liquid Chromatography. Supawadee Daodee
Jinda Wangboonskul
Chavi Yenjai
Chantana Boonyarat
Orawan Monthakantirat
2012
30. Antimalarial activity and cytotoxicity of zerumbone derivatives Sriphana, U.
Pitchuanchom, S.
Kongsaeree, P.
Yenjai, C.
2013
31. Clauraila e from the roots of Clausena harmandiana and antifungal activity against Pythium insidiosum Uraiwan Sriphana
Yordhathai Thongsri
Chularut Prariyachatigul
Chaveng Pakawatchai
Chavi Yenjai
2013
32. New lignan esters from Alyxia schlechteri and antifungal activity against Pythium insidiosum Sriphana, U
Thongsri, Y
Ardwichai, P
Poopasit, K
Prariyachatigul, C
Simasathiansophon, S
Yenjai, C
2013
33. Synthesis and Cytotoxicity of Coumarin Derivatives and Nordentatin Promsuwan, P.
Yenjai, C.
2013
34. Coumarinoids from the fruits of Micromelum falcatum Suthiwong, J
Sriphana, U
Thongsri, Y
Promsuwan, P
Prariyachatigul, C
Yenjai, C
2014
35. Cytotoxic Coumarins from Toddalia asiatica Phatchana, R
Yenjai, C
2014
36. Cytotoxicity of compounds from the fruits of Derris indica against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines Phatharapoll Decharchoochart
Jittra Suthiwong
Papavee Samatiwat
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2014
37. Detection of diketopiperazine and pyrrolnitrin, compounds with anti-Pythium insidiosum activity, in a Pseudomonas stutzeri environmental strain. Thongsri, Y.
Aromdee, C.
Yenjai, C.
Kanokmedhakul, S.
Chaiprasert, A.K.
Prariyachatigul, C.
2014
38. Heptaphylline Induces Apoptosis in Human Colon Adenocarcinoma Cells through Bid and Akt/NF-kappa B (p65) Pathways Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2014
39. Isolation, docking and cytotoxicity evaluation against cholangiocarcinoma of labdanes from curcuma petiolata Jittra Suthiwong
Siripit Pitchuanchom
Wareeporn Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2014
40. Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrine-carbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer's disease Supatra Thiratmatrakul
Chavi Yenjai
Pornthip Waiwut
Opa Vajragupta
Prasert Reubroycharoen
Michihisa Tohda
Chantana Boonyarat
2014
41. Terpenoids from the root bark of Pterolobium macropterum. Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2014
42. Canangalias A and B from the stem bark of Cananga latifolia Ratchanee Phatchana
Yordhathai Thongsri
Ratree Somwaeng
Kewalin Piboonpol
Chavi Yenjai
2015
43. Chemical constituents from the stems of Alyxia schlechteri Thurdpong Sribuhom
Uraiwan Sriphana
Yordhathai Thongsri
Chavi Yenjai
2015
44. Acetylcholinesterase inhibition and cytotoxicity of flavonoids and chalcones from Derris indica Thurdpong Sribuhom
Chalotorn Saraphon
Phatharapoll Decharchoochart
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2016
45. A new furanocoumarin from the fruits of Scaevola taccada and antifungal activity against Pythium insidiosum. Suthiwong, J
Thongsri, Y
Yenjai, C
2016
46. Canangalias C-H, juvenile hormone III analogues from the roots of Cananga latifolia Phatchana, R.
Thongsri, Y.
Yenjai, C.
2016
47. Combination of nimbolide and TNF-α-increases human colon adenocarcinoma cell death through JNK-mediated DR5 upregulation Chantana, C
Yenjai, C
Reubroycharoen, P
Waiwut, P
2016
48. Cytotoxic and antimalarial constituents from the roots of Toddalia asiatica Chayanis Hirunwong
Sanwat Sukieum
Ratchanee Phatchana
Chavi Yenjai
2016
49. Cytotoxicity of chemical constituents from the roots of Knema globularia Uraiwan Sriphana
Chavi Yenjai
Mayrin Koatthada
2016
50. Inhibition of capsaicin and dihydrocapsaicin derivatives towards histone deacetylase and molecular docking studies Kumboonma, P.
Senawong, T.
Siriwong, K.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2016
51. Virtual Screening of NCI Diversity Set II Lead to New Cyclin-Dependent Kinases 5 Inhibitors Using AutoDock Pitchuanchom, S.
Yenjai, C.
Boonyarat, C.
2016
52. A new furanocoumarin from the fruits of Scaevola taccada and antifungal activity against Pythium insidiosum Jittra Suthiwong
Yordhathai Thongsri
Chavi Yenjai
2017
53. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines Thurdpong Sribuhom
Parichart Boueroy
Chariya Hahnvajanawong
Ratchanee Phatchana
Chavi Yenjai
2017
54. Coumarins and alkaloids from the roots of Toddalia asiatica. Sukieum, S
Sang-Aroon, W
Yenjai, C
2017
55. Cytotoxic flavonoids from the fruits of Derris indica Chalotorn Saraphon
Kampeebhorn Boonloh
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2017
56. Cytotoxicity of flavonoids and isoflavonoids from Crotalaria bracteata Tiyaworanant, S.
Yenjai, C.
2017
57. Development of remaining wall thickness measurement system for boiler wall tube using gamma scattering technique K. Durongsak
C. Yenjai
S. Rassame
2017
58. Identification of phenolic compounds from Zingiber offinale and their derivatives as histone deacetylase inhibitors and antioxidants Pakit Kumboonma
Thanaset Senawong
Somprasong Saenglee
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2017
59. 7-methoxyheptaphylline Inhibits Proliferation, Migration and Invasion of Human Adenocarcinoma HT-29 Cell Line Kitthanaet Thanaroungrochthawee
Apiruk Siriboonluckkoon
Chavi Yenjai
Chantana Boonyarat
Pornthip Waiwut
2018
60. Analysis of biomolecular changes in P. insidiosum under exposure to secondary metabolites from P. stutzeri using synchrotron radiation based FTIR K. Wittayapipath
C. Prariyachatigul
C. Yenjai
S. Chio-Srichan
2018
61. A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC. Posri, P
Suthiwong, J
Takomthong, P
Wongsa, C
Chuenban, C
Boonyarat, C
Yenjai, C
2018
62. Antitumor effects of candidone, a natural flavanone derivative, in cholangiocarcinoma cells Sarinya Kongpetch
Benjawan Kurasug
Veerapol Kukongviriyapan
Auemduan Prawan
Laddawan Senggunprai
Chavi Yenjai
2018
63. Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells Benjawan Kurasug
Veerapol Kukongviriyapan
Auemduan Prawan
Chavi Yenjai
Sarinya Kongpetch
2018
64. Coumarins and alkaloids from the roots of Toddalia asiatica Sanwat Sukieum
Wichien Sang-aroon
Chavi Yenjai
2018
65. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines of lignan derivatives from Hernandia nymphaeifolia Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Sojikul, P.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2018
66. Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma and HepG2 Cell Lines of Lignans from Hernandia nymphaeifolia Suthiwong, J.
Boonloh, K.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2018
67. Flavonoids from Milletia leucantha and their cytotoxicity Uraiwan Sriphana
Chavi Yenjai
Siriporn Tungnoi
Jongjai Srirapa
Auemporn Junsongduang
2018
68. New histone deacetylase inhibitors from the twigs of Melanorrhoea usitata Kumboonma, P.
Senawong, T.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2018
69. New limonophyllines A-C from the stem of Atalantia monophylla and cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines. Sribuhom, T.
Boonmak, J.
Youngme, S.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2018
70. Analysis of xanthyletin and secondary metabolites from Pseudomonas stutzeri ST1302 and Klebsiella pneumoniae ST2501 against Pythium insidiosum. Kittiya Wittayapipath
Saline Laolit
Chavi Yenjai
Sirinart Chio-Srichan
Maitree Pakarasang
Ratree Tavichakorntrakool
Chularut Prariyachatigul
2019
71. A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC Priyapan Posri
Jittra Suthiwong
Pitchayakarn Takomthong
Chatchawan Wongsa
Chindawadee Chuenban
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2019
72. Antifungal activity of compounds from the stems of against . Posri, P
Suthiwong, J
Thongsri, Y
Yenjai, C
2019
73. Antifungal activity of compounds from the stems of Dalbergia stipulacea against Pythium insidiosum Suthiwong, J.
Thongsri, Y.
Yenjai, C.
2019
74. Atalantums H-K from the peels of Atalantia monophylla and their cytotoxicity Sombatsri, A
Thummanant, Y
Sribuhom, T
Wongphakham, P
Senawong, T
Yenjai, C
2019
75. Four new benzoyltyramines from the peels of Atalantia monophylla and their cytotoxicity A. Sombatsri
Y. Thummanant
T. Sribuhom
P. Wongphakham
T. Senawong
C. Yenjai
2019
76. New histone deacetylase inhibitors and anticancer agents from Curcuma longa Pakit Kumboonma
Thanaset Senawong
Somprasong Saenglee
Gulsiri Senawong
La-or Somsakeesit
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2019
77. Styrenes from the Seeds of . Sribuhom, T
Thummanant, Y
Phusrisom, S
Kukongviriyapan, V
Tontapha, S
Amornkitbamrung, V
Yenjai, C
2019
78. Styrenes from the Seeds of Atalantia monophylla Sribuhom, T.
Kukongviriyapan, V.
Tontapha, S.
Amornkitbamrung, V.
Yenjai, C.
2019
79. The chemical constituents from the stems of Dalbergia stipulacea P. Posri
J. Suthiwong
Y. Thongsri
C. Yenjai
2019
80. Evaluation of antifungal effect and toxicity of xanthyletin and two bacterial metabolites against Thai isolates of Pythium insidiosum Wittayapipath, K
Yenjai, C
Prariyachatigul, C
Hamal, P
2020
81. Influence of side-chain changes on histone deacetylase inhibitory and cytotoxicity activities of curcuminoid derivatives La-or Somsakeesit
Thanaset Senawong
Pakit Kumboonma
Somprasong Saenglee
Arunta Samankul
Gulsiri Senawong
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2020
Count 68 43 62 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Isomeric exocyclic and endocyclic dienolates: behavior towards electrophiles Yenjai, C. 1985 Tetrahedron Letters
34 (26), pp. 4097-4100
2. Nimbolide, a constituent of Azadirachta indica, inhibits Plasmodium falciparum in culture Yenjai, C. 1985 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (16), pp. 66-72
3. Synthesis of deepoxy-4,5-didehydromethylenomycin a and methylenomycin a methyl esters Yenjai, C. 1989 Tetrahedron Letters
29 (30), pp. 3857-3860
4. Synthesis of 2-methylene-1,3-dioxygenated cyclopentanes and cyclopentenes Dinprasert, P.
Yenjai, C.
1990 Journal of the Chemical Society, Chemical Communications
4 (), pp. 286-288
5. One step recyclization of sugar acetylenes to form medium ether rings via dicobalthexacarbonyl complexes Yenjai, C.
Isobe, M.
1998 Tetrahedron
11 (54), pp. 2509-2520
6. Coumarins and carbazoles with antiplasmodial activity from Clausena harmandiana Yenjai, C. 2000 Planta Medica
3 (66), pp. 277-279
7. Different C-Glycosidation Products of Glucal with Alkynyl or Propargyl Silanes under Acidic Conditions Isobe, M.
Yenjai, C.
2003 Organic Letters
25 (5), pp. 4883-4885
8. Bioactive flavonoids from Kaempferia parviflora Yenjai, C.
Prasanphen, K.
Daodee, S.
Wongpanich, V.
2004 Fitoterapia
1 (75), pp. 89-92
9. Chemical constituents of Croton pierrei Gagnep. Yenjai, C.
Pitchayawasin, S.
Bunsupa, S.
Sangkul, S.
2005 Acta Horticulturae
(677), pp. 123-125
10. Phytochemical study of Hymenocardia wallichii Tul. Yenjai, C.
Pitchayawasin, S.
Bunsupa, S.
Sangkul, S.
2005 Acta Horticulturae
(677), pp. 127-129
11. Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on p-glycoprotein function Patanasethanont, D.
Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Yenjai, C.
2007 Journal of Pharmaceutical Sciences
1 (96), pp. 223-233
12. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Yenjai, C.
2007 Journal of Chromatography A
1-2 (1143), pp. 227-233
13. Synthesis of bioreductive esters from fungal compounds Weerapreeyakul, N.
Anorach, R.
Khuansawad, T.
Yenjai, C.
2007 Chemical and Pharmaceutical Bulletin
6 (55), pp. 930-935
14. Amino and nitro derivatives of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and cytotoxicity against KB cell line Wanich, S.
Yenjai, C.
2009 Archives of Pharmacal Research
9 (32), pp. 1185-1189
15. Bioactive constituents from the stems of Dalbergia parviflora Songsiang, U.
Wanich, S.
Pitchuanchom, S.
Yenjai, C.
2009 Fitoterapia
7 (80), pp. 427-431
16. Structural modification of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and biological activities Yenjai, C.
Wanich, S.
Pitchuanchom, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2009 Archives of Pharmacal Research
9 (32), pp. 1179-1184
17. Biological activity of chemical constituents from Clausena harmandiana Thongthoom, T.
Songsiang, U.
Phaosiri, C.
Yenjai, C.
2010 Archives of Pharmacal Research
5 (33), pp. 675-680
18. Carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana stimulate glucose uptake in L6 myotubes Thongthoom, T.
Songsiang, U.
Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2010 Diabetes Research and Clinical Practice
3 (90), pp. e67-e71
19. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives Songsiang, U.
Pitchuanchom, S.
Boonyarat, C.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2010 European Journal of Medicinal Chemistry
9 (45), pp. 3794-3802
20. Cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of modified flavonoids from Kaempferia parviflora Yenjai, C.
Wanich, S.
2010 Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
9 (20), pp. 2821-2823
21. Anticancer activity of the bioreductive and non-bioreductive zerumbone derivatives Pitchuanchom, S.
Songsiang, U.
Weerapreeyakul, N.
Yenjai, C.
2011 Letters in Drug Design and Discovery
6 (8), pp. 536-543
22. Claurailas A-D, cytotoxic carbazole alkaloids from the roots of Clausena harmandiana Songsiang, U.
Thongthoom, T.
Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2011 Journal of Natural Products
2 (74), pp. 208-212
23. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora Songsiang, U.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2011 Fitoterapia
8 (82), pp. 1169-1174
24. Effect of ethyl-p-methoxy cinnamate from Kaempferia galanga on cytochrome P450 enzymes expression in mouse hepatocytes Sirsisangtragul, W.
Jarukamjorn, K.
Nemoto, N.
Yenjai, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 Chiang Mai Journal of Science
3 (38), pp. 453-462
25. Synthesis and cytotoxic activity of the heptaphylline and 7-methoxyheptaphylline series Thongthoom, T.
Promsuwan, P.
Yenjai, C.
2011 European Journal of Medicinal Chemistry
9 (46), pp. 3755-3761
26. A new phenolic compound from the stem of Hymenocardia wallichii Suthiwong, J.
Poopasit, K.
Yenjai, C.
2012 Journal of Asian Natural Products Research
5 (14), pp. 482-485
27. Antioxidant activity and cytotoxicity against cholangiocarcinoma of carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana Songsiang, U.
Thongthoom, T.
Zeekpudsa, P.
Kukongviriyapan, V.
Boonyarat, C.
Wangboonskul, J.D.
Yenjai, C.
2012 ScienceAsia
1 (38), pp. 75-81
28. Cyclin-dependent kinases 5 template: Useful for virtual screening Pitchuanchom, S.
Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2012 Computers in Biology and Medicine
1 (42), pp. 106-111
29. Antimalarial activity and cytotoxicity of zerumbone derivatives Sriphana, U.
Pitchuanchom, S.
Kongsaeree, P.
Yenjai, C.
2013 ScienceAsia
1 (39), pp. 95-99
30. Clauraila e from the roots of Clausena harmandiana and antifungal activity against Pythium insidiosum Sriphana, U.
Thongsri, Y.
Prariyachatigul, C.
Yenjai, C.
2013 Archives of Pharmacal Research
9 (36), pp. 1078-1083
31. New lignan esters from Alyxia schlechteri and antifungal activity against Pythium insidiosum Sriphana, U.
Thongsri, Y.
Ardwichai, P.
Poopasit, K.
Prariyachatigul, C.
Simasathiansophon, S.
Yenjai, C.
2013 Fitoterapia
(91), pp. 39-43
32. Synthesis and cytotoxicity of coumarin derivatives and nordentatin Promsuwan, P.
Yenjai, C.
2013 Asian Journal of Chemistry
7 (25), pp. 3629-3632
33. Coumarinoids from the fruits of Micromelum falcatum Suthiwong, J.
Sriphana, U.
Thongsri, Y.
Promsuwan, P.
Prariyachatigul, C.
Yenjai, C.
2014 Fitoterapia
(94), pp. 134-141
34. Cytotoxic coumarins from toddalia asiatica Phatchana, R.
Yenjai, C.
2014 Planta Medica
8-9 (80), pp. 719-722
35. Cytotoxicity of compounds from the fruits of Derris indica against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines Decharchoochart, P.
Suthiwong, J.
Samatiwat, P.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2014 Journal of Natural Medicines
4 (68), pp. 730-736
36. Detection of diketopiperazine and pyrrolnitrin, compounds with anti-Pythium insidiosum activity, in a Pseudomonas stutzeri environmental strain Thongsri, Y.
Aromdee, C.
Yenjai, C.
Kanokmedhakul, S.
Chaiprasert, A.K.
Prariyachatigul, C.
2014 Biomedical Papers
3 (158), pp. 378-383
37. Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through Bid and Akt/NF-κB (p65) pathways Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
23 (15), pp. 10483-10487
38. Isolation, docking and cytotoxicity evaluation against cholangiocarcinoma of labdanes from curcuma petiolata Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2014 Asian Journal of Chemistry
14 (26), pp. 4286-4290
39. Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrine-carbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer's disease Yenjai, C.
Boonyarat, C.
2014 European Journal of Medicinal Chemistry
(75), pp. 21-30
40. Terpenoids from the root bark of pterolobium macropterum Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Wattanawongdon, W.
Hahnvajanawong, C.
Yenjai, C.
2014 Journal of Natural Products
11 (77), pp. 2432-2437
41. Canangalias A and B from the stem bark of Cananga latifolia Phatchana, R.
Thongsri, Y.
Somwaeng, R.
Piboonpol, K.
Yenjai, C.
2015 Phytochemistry Letters
(13), pp. 147-151
42. Chemical constituents from the stems of Alyxia schlechteri Sribuhom, T.
Sriphana, U.
Thongsri, Y.
Yenjai, C.
2015 Phytochemistry Letters
(11), pp. 80-84
43. Canangalias C-H, juvenile hormone III analogues from the roots of Cananga latifolia Phatchana, R.
Thongsri, Y.
Yenjai, C.
2016 Fitoterapia
(114), pp. 45-50
44. Combination of nimbolide and TNF-α-increases human colon adenocarcinoma cell death through JNK-mediated DR5 upregulation Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (17), pp. 2637-2641
45. Cytotoxic and antimalarial constituents from the roots of Toddalia asiatica Phatchana, R.
Yenjai, C.
2016 Phytochemistry Letters
(17), pp. 242-246
46. Cytotoxicity of chemical constituents from the roots of Knema globularia Sriphana, U.
Yenjai, C.
2016 Phytochemistry Letters
(16), pp. 129-133
47. Inhibition of capsaicin and dihydrocapsaicin derivatives towards histone deacetylase and molecular docking studies Kumboonma, P.
Senawong, T.
Siriwong, K.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2016 Songklanakarin Journal of Science and Technology
4 (38), pp. 399-406
48. Virtual screening of NCI diversity set II lead to new cyclin-dependent kinases 5 inhibitors using AutoDock Pitchuanchom, S.
Yenjai, C.
Boonyarat, C.
2016 Letters in Drug Design and Discovery
3 (13), pp. 234-242
49. A new furanocoumarin from the fruits of Scaevola taccada and antifungal activity against Pythium insidiosum Suthiwong, J.
Thongsri, Y.
Yenjai, C.
2017 Natural Product Research
4 (31), pp. 453-459
50. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines Sribuhom, T.
Hahnvajanawong, C.
Phatchana, R.
Yenjai, C.
2017 Journal of Natural Products
2 (80), pp. 403-408
51. Cytotoxic flavonoids from the fruits of Derris indica Boonloh, K.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2017 Journal of Asian Natural Products Research
12 (19), pp. 1198-1203
52. Cytotoxicity of flavonoids and isoflavonoids from Crotalaria bracteata Tiyaworanant, S.
Yenjai, C.
2017 Natural Product Research
22 (31), pp. 2641-2646
53. Identification of phenolic compounds from Zingiber offinale and their derivatives as histone deacetylase inhibitors and antioxidants Kumboonma, P.
Senawong, T.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2017 Medicinal Chemistry Research
3 (26), pp. 650-661
54. Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells Kukongviriyapan, V.
Prawan, A.
Yenjai, C.
Kongpetch, S.
2018 Tropical Journal of Pharmaceutical Research
7 (17), pp. 1337-1343
55. Coumarins and alkaloids from the roots of Toddalia asiatica Sang-Aroon, W.
Yenjai, C.
2018 Natural Product Research
8 (32), pp. 944-952
56. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines of lignan derivatives from Hernandia nymphaeifolia Suthiwong, J.
Pitchuanchom, S.
Sojikul, P.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2018 Medicinal Chemistry Research
8 (27), pp. 2042-2049
57. CyTotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines of lignans from hernandia nymphaeifolia Suthiwong, J.
Boonloh, K.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2018 Natural Product Communications
1 (13), pp. 61-63
58. Flavonoids from Milletia leucantha and their cytotoxicity Sriphana, U.
Yenjai, C.
2018 Natural Product Communications
8 (13), pp. 961-962
59. New histone deacetylase inhibitors from the twigs of Melanorrhoea usitata Kumboonma, P.
Senawong, T.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2018 Medicinal Chemistry Research
8 (27), pp. 2004-2015
60. New limonophyllines A-C from the stem of Atalantia monophylla and cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines Sribuhom, T.
Boonmak, J.
Youngme, S.
Kukongviriyapan, V.
Yenjai, C.
2018 Archives of Pharmacal Research
4 (41), pp. 431-437
61. Analysis of xanthyletin and secondary metabolites from Pseudomonas stutzeri ST1302 and Klebsiella pneumoniae ST2501 against Pythium insidiosum Yenjai, C.
Chio-Srichan, S.
Pakarasang, M.
Tavichakorntrakool, R.
Prariyachatigul, C.
2019 BMC Microbiology
1 (19), pp.
62. A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC Suthiwong, J.
Boonyarat, C.
Yenjai, C.
2019 Natural Product Research
8 (33), pp. 1115-1121
63. Antifungal activity of compounds from the stems of Dalbergia stipulacea against Pythium insidiosum Suthiwong, J.
Thongsri, Y.
Yenjai, C.
2019 Natural Product Research
(), pp.
64. Atalantums H-K from the peels of Atalantia monophylla and their cytotoxicity Sribuhom, T.
Wongphakham, P.
Senawong, T.
Yenjai, C.
2019 Natural Product Research
(), pp.
65. New histone deacetylase inhibitors and anticancer agents from Curcuma longa Kumboonma, P.
Senawong, T.
Senawong, G.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2019 Medicinal Chemistry Research
10 (28), pp. 1773-1782
66. Styrenes from the Seeds of Atalantia monophylla Sribuhom, T.
Kukongviriyapan, V.
Tontapha, S.
Amornkitbamrung, V.
Yenjai, C.
2019 Journal of Natural Products
8 (82), pp. 2246-2251
67. Evaluation of antifungal effect and toxicity of xanthyletin and two bacterial metabolites against Thai isolates of Pythium insidiosum Yenjai, C.
Prariyachatigul, C.
2020 Scientific Reports
1 (10), pp.
68. Influence of side-chain changes on histone deacetylase inhibitory and cytotoxicity activities of curcuminoid derivatives Senawong, T.
Kumboonma, P.
Senawong, G.
Yenjai, C.
Phaosiri, C.
2020 Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
11 (30), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Nimbolide, a constituent of Azadirachta indica, inhibits Plasmodium falciparum in culture. Rochanakij, S
Thebtaranonth, Y
Yenjai, C
Yuthavong, Y
1985 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (16), pp. 66-72
2. Coumarins and carbazoles with antiplasmodial activity from Clausena harmandiana. Yenjai, C
Sripontan, S
Sriprajun, P
Kittakoop, P
Jintasirikul, A
Tanticharoen, M
Thebtaranonth, Y
2000 Planta medica
3 (66), pp. 277-9
3. Different C-glycosidation products of glucal with alkynyl or propargyl silanes under acidic conditions. Isobe, M
Phoosaha, W
Saeeng, R
Kira, K
Yenjai, C
2003 Organic letters
25 (5), pp. 4883-5
4. Bioactive flavonoids from Kaempferia parviflora. Yenjai, C
Prasanphen, K
Daodee, S
Wongpanich, V
Kittakoop, P
2004 Fitoterapia
1 (75), pp. 89-92
5. Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on P-glycoprotein function. Patanasethanont, D
Nagai, J
Yumoto, R
Murakami, T
Sutthanut, K
Sripanidkulchai, BO
Yenjai, C
Takano, M
2007 Journal of pharmaceutical sciences
1 (96), pp. 223-33
6. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography. Sutthanut, K
Sripanidkulchai, B
Yenjai, C
Jay, M
2007 Journal of chromatography. A
1 (1143), pp. 227-33
7. Synthesis of bioreductive esters from fungal compounds. Weerapreeyakul, N
Anorach, R
Khuansawad, T
Yenjai, C
Isaka, M
2007 Chemical & pharmaceutical bulletin
6 (55), pp. 930-5
8. Amino and nitro derivatives of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and cytotoxicity against KB cell line. Wanich, S
Yenjai, C
2009 Archives of pharmacal research
9 (32), pp. 1185-9
9. Structural modification of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and biological activities. Yenjai, C
Wanich, S
Pitchuanchom, S
Sripanidkulchai, B
2009 Archives of pharmacal research
9 (32), pp. 1179-84
10. Bioactive constituents from the stems of Dalbergia parviflora. Songsiang, U
Wanich, S
Pitchuanchom, S
Netsopa, S
Uanporn, K
Yenjai, C
2009 Fitoterapia
7 (80), pp. 427-31
11. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives. Songsiang, U
Pitchuanchom, S
Boonyarat, C
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2010 European journal of medicinal chemistry
9 (45), pp. 3794-802
12. Cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of modified flavonoids from Kaempferia parviflora. Yenjai, C
Wanich, S
2010 Bioorganic & medicinal chemistry letters
9 (20), pp. 2821-3
13. Carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana stimulate glucose uptake in L6 myotubes. Noipha, K
Thongthoom, T
Songsiang, U
Boonyarat, C
Yenjai, C
2010 Diabetes research and clinical practice
3 (90), pp. e67-71
14. Biological activity of chemical constituents from Clausena harmandiana. Thongthoom, T
Songsiang, U
Phaosiri, C
Yenjai, C
2010 Archives of pharmacal research
5 (33), pp. 675-80
15. Claurailas A-D, cytotoxic carbazole alkaloids from the roots of Clausena harmandiana. Songsiang, U
Thongthoom, T
Boonyarat, C
Yenjai, C
2011 Journal of natural products
2 (74), pp. 208-12
16. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora. Songsiang, U
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2011 Fitoterapia
8 (82), pp. 1169-74
17. Synthesis and cytotoxic activity of the heptaphylline and 7-methoxyheptaphylline series. Thongthoom, T
Promsuwan, P
Yenjai, C
2011 European journal of medicinal chemistry
9 (46), pp. 3755-61
18. Cyclin-dependent kinases 5 template: useful for virtual screening. Pitchuanchom, S
Boonyarat, C
Forli, S
Olson, AJ
Yenjai, C
2012 Computers in biology and medicine
1 (42), pp. 106-11
19. A new phenolic compound from the stem of Hymenocardia wallichii. Suthiwong, J
Poopasit, K
Yenjai, C
2012 Journal of Asian natural products research
5 (14), pp. 482-5
20. New lignan esters from Alyxia schlechteri and antifungal activity against Pythium insidiosum. Sriphana, U
Thongsri, Y
Ardwichai, P
Poopasit, K
Prariyachatigul, C
Simasathiansophon, S
Yenjai, C
2013 Fitoterapia
(91), pp. 39-43
21. Clauraila E from the roots of Clausena harmandiana and antifungal activity against Pythium insidiosum. Sriphana, U
Thongsri, Y
Prariyachatigul, C
Pakawatchai, C
Yenjai, C
2013 Archives of pharmacal research
9 (36), pp. 1078-83
22. Cytotoxicity of compounds from the fruits of Derris indica against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines. Decharchoochart, P
Suthiwong, J
Samatiwat, P
Kukongviriyapan, V
Yenjai, C
2014 Journal of natural medicines
4 (68), pp. 730-6
23. Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways. Boonyarat, C
Yenjai, C
Vajragupta, O
Waiwut, P
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
23 (15), pp. 10483-7
24. Terpenoids from the root bark of Pterolobium macropterum. Suthiwong, J
Pitchuanchom, S
Wattanawongdon, W
Hahnvajanawong, C
Yenjai, C
2014 Journal of natural products
11 (77), pp. 2432-7
25. Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrine-carbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer's disease. Thiratmatrakul, S
Yenjai, C
Waiwut, P
Vajragupta, O
Reubroycharoen, P
Tohda, M
Boonyarat, C
2014 European journal of medicinal chemistry
(75), pp. 21-30
26. Detection of diketopiperazine and pyrrolnitrin, compounds with anti-Pythium insidiosum activity, in a Pseudomonas stutzeri environmental strain. Thongsri, Y
Aromdee, C
Yenjai, C
Kanokmedhakul, S
Chaiprasert, A
Hamal, P
Prariyachatigul, C
2014 Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czechoslovakia
3 (158), pp. 378-83
27. Cytotoxic coumarins from Toddalia asiatica. Phatchana, R
Yenjai, C
2014 Planta medica
8 (80), pp. 719-22
28. Coumarinoids from the fruits of Micromelum falcatum. Suthiwong, J
Sriphana, U
Thongsri, Y
Promsuwan, P
Prariyachatigul, C
Yenjai, C
2014 Fitoterapia
(94), pp. 134-41
29. A new furanocoumarin from the fruits of Scaevola taccada and antifungal activity against Pythium insidiosum. Suthiwong, J
Thongsri, Y
Yenjai, C
2016 Natural product research
(), pp. 1-7
30. Canangalias C-H, juvenile hormone III analogues from the roots of Cananga latifolia. Phatchana, R
Thongsri, Y
Yenjai, C
2016 Fitoterapia
(114), pp. 45-50
31. Combination of Nimbolide and TNF-α-Increases Human Colon Adenocarcinoma Cell Death through JNK-mediated DR5 Up- regulation. Chantana, C
Yenjai, C
Reubroycharoen, P
Waiwut, P
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (17), pp. 2637-41
32. Cytotoxic flavonoids from the fruits of Derris indica. Saraphon, C
Boonloh, K
Kukongviriyapan, V
Yenjai, C
2017 Journal of Asian natural products research
(), pp. 1-6
33. Cytotoxicity of flavonoids and isoflavonoids from Crotalaria bracteata. Sudanich, S
Tiyaworanant, S
Yenjai, C
2017 Natural product research
(), pp. 1-6
34. Coumarins and alkaloids from the roots of Toddalia asiatica. Sukieum, S
Sang-Aroon, W
Yenjai, C
2017 Natural product research
(), pp. 1-9
35. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Sribuhom, T
Boueroy, P
Hahnvajanawong, C
Phatchana, R
Yenjai, C
2017 Journal of natural products
2 (80), pp. 403-408
36. A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC. Posri, P
Suthiwong, J
Takomthong, P
Wongsa, C
Chuenban, C
Boonyarat, C
Yenjai, C
2018 Natural product research
(), pp. 1-7
37. New limonophyllines A-C from the stem of Atalantia monophylla and cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines. Sombatsri, A
Thummanant, Y
Sribuhom, T
Boonmak, J
Youngme, S
Phusrisom, S
Kukongviriyapan, V
Yenjai, C
2018 Archives of pharmacal research
4 (41), pp. 431-437
38. Styrenes from the Seeds of . Sribuhom, T
Thummanant, Y
Phusrisom, S
Kukongviriyapan, V
Tontapha, S
Amornkitbamrung, V
Yenjai, C
2019 Journal of natural products
8 (82), pp. 2246-2251
39. Analysis of xanthyletin and secondary metabolites from Pseudomonas stutzeri ST1302 and Klebsiella pneumoniae ST2501 against Pythium insidiosum. Wittayapipath, K
Laolit, S
Yenjai, C
Chio-Srichan, S
Pakarasang, M
Tavichakorntrakool, R
Prariyachatigul, C
2019 BMC microbiology
1 (19), pp. 78
40. Antifungal activity of compounds from the stems of against . Posri, P
Suthiwong, J
Thongsri, Y
Yenjai, C
2019 Natural product research
(), pp. 1-8
41. Atalantums H-K from the peels of Atalantia monophylla and their cytotoxicity. Sombatsri, A
Thummanant, Y
Sribuhom, T
Wongphakham, P
Senawong, T
Yenjai, C
2019 Natural product research
(), pp. 1-7
42. Evaluation of antifungal effect and toxicity of xanthyletin and two bacterial metabolites against Thai isolates of Pythium insidiosum. Wittayapipath, K
Yenjai, C
Prariyachatigul, C
Hamal, P
2020 Scientific reports
1 (10), pp. 4495
43. Influence of side-chain changes on histone deacetylase inhibitory and cytotoxicity activities of curcuminoid derivatives. Somsakeesit, LO
Senawong, T
Kumboonma, P
Saenglee, S
Samankul, A
Senawong, G
Yenjai, C
Phaosiri, C
2020 Bioorganic & medicinal chemistry letters
(), pp. 127171

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Bioactive flavonoids from Kaempferia parviflora C Yenjai
K Prasanphen
S Daodee
V Wongpanich
P Kittakoop
2004 FITOTERAPIA
1.0 (75.0), pp. 89.0-92.0
223 0 0 0 0 0 223
2. Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on P-glycoprotein function Denpong Patanasethanont
Junya Nagai
Ryoko Yumoto
Teruo Murakami
Khaetthareeya Sutthanut
Bung-Orn Sripanidkulchai
Chavi Yenjai
Mikihisa Takano
2007 JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
1.0 (96.0), pp. 223.0-233.0
80 0 0 0 0 0 80
3. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography K. Sutthanut
B. Sripanidkulchai
C. Yenjai
M. Jay
2007 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
1-2 (1143.0), pp. 227.0-233.0
204 0 0 0 0 0 204
4. Synthesis of bioreductive esters from fungal compounds Natthida Weerapreeyakul
Rutchayaporn Anorach
Thidarut Khuansawad
Chavi Yenjai
Masahiko Isaka
2007 CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
6.0 (55.0), pp. 930.0-935.0
20 0 0 0 0 0 20
5. Amino and Nitro Derivatives of 5,7-Dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and Cytotoxicity against KB Cell Line Suchana Wanich
Chavi Yenjai
2009 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
9.0 (32.0), pp. 1185.0-1189.0
19 0 0 0 0 0 19
6. Bioactive constituents from the stems of Dalbergia parviflora Uraiwan Songsiang
Suchana Wanich
Siripit Pitchuanchom
Siwames Netsopa
Komphet Uanporn
Chavi Yenjai
2009 FITOTERAPIA
7.0 (80.0), pp. 427.0-431.0
32 0 0 0 0 0 32
7. Structural Modification of 5,7-Dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and Biological Activities Chavi Yenjai
Suchana Wanich
Siripit Pitchuanchom
Bungon Sripanidkulchai
2009 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
9.0 (32.0), pp. 1179.0-1184.0
35 0 0 0 0 0 35
8. Biological Activity of Chemical Constituents from Clausena harmandiana Tula Thongthoom
Uraiwan Songsiang
Chanokbhorn Phaosiri
Chavi Yenjai
2010 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
5.0 (33.0), pp. 675.0-680.0
90 0 0 0 0 0 90
9. Carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana stimulate glucose uptake in L6 myotubes Kusumarn Noipha
Tula Thongthoom
Uraiwan Songsiang
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2010 DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
3.0 (90.0), pp. E67-E71
23 0 0 0 0 0 23
10. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives Uraiwan Songsiang
Siripit Pitchuanchom
Chantana Boonyarat
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2010 EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
9.0 (45.0), pp. 3794.0-3802.0
37 0 0 0 0 0 37
11. Cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of modified flavonoids from Kaempferia parviflora Chavi Yenjai
Suchana Wanich
2010 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS
9.0 (20.0), pp. 2821.0-2823.0
34 0 0 0 0 0 34
12. Anticancer Activity of the Bioreductive and Non-Bioreductive Zerumbone Derivatives Siripit Pitchuanchom
Uraiwan Songsiang
Natthida Weerapreeyakul
Chavi Yenjai
2011 LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY
6.0 (8.0), pp. 536.0-543.0
8 0 0 0 0 0 8
13. Claurailas A-D, Cytotoxic Carbazole Alkaloids from the Roots of Clausena harmandiana Uraiwan Songsiang
Tula Thongthoom
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2011 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
2.0 (74.0), pp. 208.0-212.0
103 0 0 0 0 0 103
14. Cytotoxicity of chemical constituents from the stems of Dalbergia parviflora Uraiwan Songsiang
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2011 FITOTERAPIA
8.0 (82.0), pp. 1169.0-1174.0
15 0 0 0 0 0 15
15. Effect of Ethyl-p-Methoxy Cinnamate from Kaempferia galanga on Cytochrome P450 Enzymes Expression in Mouse Hepatocytes Wanna Sirisangtragul
Kanokwan Jarukamjorn
Nobuo Nemoto
Chavi Yenjai
Bungorn Sripanidkulchai
2011 CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
3.0 (38.0), pp. 453.0-462.0
0 0 0 0 0 0 0
16. Synthesis and cytotoxic activity of the heptaphylline and 7-methoxyheptaphylline series Tula Thongthoom
Pawantree Promsuwan
Chavi Yenjai
2011 EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
9.0 (46.0), pp. 3755.0-3761.0
36 0 0 0 0 0 36
17. A new phenolic compound from the stem of Hymenocardia wallichii Jittra Suthiwong
Kitisak Poopasit
Chavi Yenjai
2012 JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH
5.0 (14.0), pp. 482.0-485.0
1 0 0 0 0 0 1
18. Antioxidant activity and cytotoxicity against cholangiocarcinoma of carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana Uraiwan Songsiang
Tula Thongthoom
Pornsilp Zeekpudsa
Veerapol Kukongviriyapan
Chantana Boonyarat
Jinda Wangboonskul
Chavi Yenjai
2012 SCIENCEASIA
1.0 (38.0), pp. 75.0-81.0
21 0 0 0 0 0 21
19. Cyclin-dependent kinases 5 template: Useful for virtual screening Siripit Pitchuanchom
Chantana Boonyarat
Stefano Forli
Arthur J. Olson
Chavi Yenjai
2012 COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
1.0 (42.0), pp. 106.0-111.0
6 0 0 0 0 0 6
20. Antimalarial activity and cytotoxicity of zerumbone derivatives Uraiwan Sriphana
Siripit Pitchuanchom
Palangpon Kongsaeree
Chavi Yenjai
2013 SCIENCEASIA
1.0 (39.0), pp. 95.0-99.0
10 0 0 0 0 0 10
21. Clauraila E from the roots of Clausena harmandiana and antifungal activity against Pythium insidiosum Uraiwan Sriphana
Yordhathai Thongsri
Chularut Prariyachatigul
Chaveng Pakawatchai
Chavi Yenjai
2013 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
9.0 (36.0), pp. 1078.0-1083.0
12 0 0 0 0 0 12
22. New lignan esters from Alyxia schlechteri and antifungal activity against Pythium insidiosum Uraiwan Sriphana
Yordhathai Thongsri
Pispong Ardwichai
Kitisak Poopasit
Chularut Prariyachatigul
Sontaya Simasathiansophon
Chavi Yenjai
2013 FITOTERAPIA
(91.0), pp. 39.0-43.0
24 0 0 0 0 0 24
23. Synthesis and Cytotoxicity of Coumarin Derivatives and Nordentatin Pawantree Promsuwan
Chavi Yenjai
2013 ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
7.0 (25.0), pp. 3629.0-3632.0
2 0 0 0 0 0 2
24. Coumarinoids from the fruits of Micromelum falcatum Jittra Suthiwong
Uraiwan Sriphana
Yordhathai Thongsri
Pawantree Promsuwan
Chularut Prariyachatigul
Chavi Yenjai
2014 FITOTERAPIA
(94.0), pp. 134.0-141.0
20 0 0 0 0 0 20
25. Cytotoxic Coumarins from Toddalia asiatica Ratchanee Phatchana
Chavi Yenjai
2014 PLANTA MEDICA
8-9 (80.0), pp. 719.0-722.0
17 0 0 0 0 0 17
26. Cytotoxicity of compounds from the fruits of Derris indica against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines Phatharapoll Decharchoochart
Jittra Suthiwong
Papavee Samatiwat
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2014 JOURNAL OF NATURAL MEDICINES
4.0 (68.0), pp. 730.0-736.0
25 0 0 0 0 0 25
27. Detection of diketopiperazine and pyrrolnitrin, compounds with anti-Pythium insidiosum activity, in a Pseudomonas stutzeri environmental strain Yordhathai Thongsri
Chantana Aromdee
Chavi Yenjai
Somdej Kanokmedhakul
Angkana Chaiprasert
Petr Hamal
Chularut Prariyachatigul
2014 BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
3.0 (158.0), pp. 378.0-383.0
3 0 0 0 0 0 3
28. Heptaphylline Induces Apoptosis in Human Colon Adenocarcinoma Cells through Bid and Akt/NF-kappa B (p65) Pathways Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
Opa Vajragupta
Pornthip Waiwut
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
23.0 (15.0), pp. 10483.0-10487.0
10 0 0 0 0 0 10
29. Isolation, Docking and Cytotoxicity Evaluation Against Cholangiocarcinoma of Labdanes from Curcuma petiolata Jittra Suthiwong
Siripit Pitchuanchom
Wareeporn Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2014 ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
14.0 (26.0), pp. 4286.0-4290.0
5 0 0 0 0 0 5
30. Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrine-carbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer's disease Supatra Thiratmatrakul
Chavi Yenjai
Pornthip Waiwut
Opa Vajragupta
Prasert Reubroycharoen
Michihisa Tohda
Chantana Boonyarat
2014 EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
(75.0), pp. 21.0-30.0
128 0 0 0 0 0 128
31. Terpenoids from the Root Bark of Pterolobium macropterum Jittra Suthiwong
Siripit Pitchuanchom
Wareepom Wattanawongdon
Chariya Hahnvajanawong
Chavi Yenjai
2014 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
11.0 (77.0), pp. 2432.0-2437.0
11 0 0 0 0 0 11
32. Canangalias A and B from the stem bark of Cananga latifolia Ratchanee Phatchana
Yordhathai Thongsri
Ratree Somwaeng
Kewalin Piboonpol
Chavi Yenjai
2015 PHYTOCHEMISTRY LETTERS
(13.0), pp. 147.0-151.0
9 0 0 0 0 0 9
33. Chemical constituents from the stems of Alyxia schlechteri Thurdpong Sribuhom
Uraiwan Sriphana
Yordhathai Thongsri
Chavi Yenjai
2015 PHYTOCHEMISTRY LETTERS
(11.0), pp. 80.0-84.0
30 0 0 0 0 0 30
34. Acetylcholinesterase inhibition and cytotoxicity of flavonoids and chalcones from Derris indica Thurdpong Sribuhom
Chalotorn Saraphon
Phatharapoll Decharchoochart
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2016 SCIENCEASIA
4.0 (42.0), pp. 247.0-251.0
2 0 0 0 0 0 2
35. Canangalias C-H, juvenile hormone III analogues from the roots of Cananga latifolia Ratchanee Phatchana
Yordhathai Thongsri
Chavi Yenjai
2016 FITOTERAPIA
(114.0), pp. 45.0-50.0
0 0 0 0 0 0 0
36. Cytotoxic and antimalarial constituents from the roots of Toddalia asiatica Chayanis Hirunwong
Sanwat Sukieum
Ratchanee Phatchana
Chavi Yenjai
2016 PHYTOCHEMISTRY LETTERS
(17.0), pp. 242.0-246.0
12 0 0 0 0 0 12
37. Cytotoxicity of chemical constituents from the roots of Knema globularia Uraiwan Sriphana
Chavi Yenjai
Mayrin Koatthada
2016 PHYTOCHEMISTRY LETTERS
(16.0), pp. 129.0-133.0
8 0 0 0 0 0 8
38. Virtual Screening of NCI Diversity Set II Lead to New Cyclin-Dependent Kinases 5 Inhibitors Using AutoDock Siripit Pitchuanchom
Chavi Yenjai
Chantana Boonyarat
Stefano Forli
Arthur J. Olson
2016 LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY
3.0 (13.0), pp. 234.0-242.0
10 0 0 0 0 0 10
39. A new furanocoumarin from the fruits of Scaevola taccada and antifungal activity against Pythium insidiosum Jittra Suthiwong
Yordhathai Thongsri
Chavi Yenjai
2017 NATURAL PRODUCT RESEARCH
4.0 (31.0), pp. 453.0-459.0
9 0 0 0 0 0 9
40. Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell Lines Thurdpong Sribuhom
Parichart Boueroy
Chariya Hahnvajanawong
Ratchanee Phatchana
Chavi Yenjai
2017 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
2.0 (80.0), pp. 403.0-408.0
10 0 0 0 0 0 10
41. Cytotoxic flavonoids from the fruits of Derris indica Chalotorn Saraphon
Kampeebhorn Boonloh
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2017 JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH
12.0 (19.0), pp. 1198.0-1203.0
4 0 0 0 0 0 4
42. Cytotoxicity of flavonoids and isoflavonoids from Crotalaria bracteata Sukanda Sudanich
Suppachai Tiyaworanant
Chavi Yenjai
2017 NATURAL PRODUCT RESEARCH
22.0 (31.0), pp. 2641.0-2646.0
4 0 0 0 0 0 4
43. Development of remaining wall thickness measurement system for boiler wall tube using gamma scattering technique K. Durongsak
C. Yenjai
S. Rassame
2017 INTERNATIONAL NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE 2016
(860.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
44. Identification of phenolic compounds from Zingiber offinale and their derivatives as histone deacetylase inhibitors and antioxidants Pakit Kumboonma
Thanaset Senawong
Somprasong Saenglee
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2017 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH
3.0 (26.0), pp. 650.0-661.0
4 0 0 0 0 0 4
45. 7-methoxyheptaphylline Inhibits Proliferation, Migration and Invasion of Human Adenocarcinoma HT-29 Cell Line Kitthanaet Thanaroungrochthawee
Apiruk Siriboonluckkoon
Chavi Yenjai
Chantana Boonyarat
Pornthip Waiwut
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 365.0-365.0
0 0 0 0 0 0 0
46. Analysis of biomolecular changes in P. insidiosum under exposure to secondary metabolites from P. stutzeri using synchrotron radiation based FTIR K. Wittayapipath
C. Prariyachatigul
C. Yenjai
S. Chio-Srichan
2018 MEDICAL MYCOLOGY
(56.0), pp. S143-S143
0 0 0 0 0 0 0
47. Antitumor effects of candidone, a natural flavanone derivative, in cholangiocarcinoma cells Sarinya Kongpetch
Benjawan Kurasug
Veerapol Kukongviriyapan
Auemduan Prawan
Laddawan Senggunprai
Chavi Yenjai
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 558.0-558.0
0 0 0 0 0 0 0
48. Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells Benjawan Kurasug
Veerapol Kukongviriyapan
Auemduan Prawan
Chavi Yenjai
Sarinya Kongpetch
2018 TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
7.0 (17.0), pp. 1337.0-1343.0
0 0 0 0 0 0 0
49. Coumarins and alkaloids from the roots of Toddalia asiatica Sanwat Sukieum
Wichien Sang-aroon
Chavi Yenjai
2018 NATURAL PRODUCT RESEARCH
8.0 (32.0), pp. 944.0-952.0
5 0 0 0 0 0 5
50. Cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines of lignan derivatives from Hernandia nymphaeifolia Jittra Suthiwong
Jaroon Wandee
Siripit Pitchuanchom
Punchapat Sojikul
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2018 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH
8.0 (27.0), pp. 2042.0-2049.0
0 0 0 0 0 0 0
51. Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma and HepG2 Cell Lines of Lignans from Hernandia nymphaeifolia Jittra Suthiwong
Kampeebhorn Boonloh
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2018 NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS
1.0 (13.0), pp. 61.0-63.0
4 0 0 0 0 0 4
52. Flavonoids from Milletia leucantha and Their Cytotoxicity Uraiwan Sriphana
Chavi Yenjai
Siriporn Tungnoi
Jongjai Srirapa
Auemporn Junsongduang
2018 NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS
8.0 (13.0), pp. 961.0-962.0
0 0 0 0 0 0 0
53. New histone deacetylase inhibitors from the twigs of Melanorrhoea usitata Pakit Kumboonma
Thanaset Senawong
Somprasong Saenglee
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2018 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH
8.0 (27.0), pp. 2004.0-2015.0
2 0 0 0 0 0 2
54. New limonophyllines A-C from the stem of Atalantia monophylla and cytotoxicity against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines Aonnicha Sombatsri
Yutthapong Thummanant
Thurdpong Sribuhom
Jaursup Boonmak
Sujittra Youngme
Suphanthip Phusrisom
Veerapol Kukongviriyapan
Chavi Yenjai
2018 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
4.0 (41.0), pp. 431.0-437.0
2 0 0 0 0 0 2
55. Analysis of xanthyletin and secondary metabolites from Pseudomonas stutzeri ST1302 and Klebsiella pneumoniae ST2501 against Pythium insidiosum Kittiya Wittayapipath
Saline Laolit
Chavi Yenjai
Sirinart Chio-Srichan
Maitree Pakarasang
Ratree Tavichakorntrakool
Chularut Prariyachatigul
2019 BMC MICROBIOLOGY
(19.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
56. A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC Priyapan Posri
Jittra Suthiwong
Pitchayakarn Takomthong
Chatchawan Wongsa
Chindawadee Chuenban
Chantana Boonyarat
Chavi Yenjai
2019 NATURAL PRODUCT RESEARCH
8.0 (33.0), pp. 1115.0-1121.0
4 0 0 0 0 0 4
57. Antifungal activity of compounds from the stems of Dalbergia stipulacea against Pythium insidiosum Priyapan Posri
Jittra Suthiwong
Yordhathai Thongsri
Chavi Yenjai
2019 NATURAL PRODUCT RESEARCH
(), pp.
0 0 0 0 0 0 0
58. Four new benzoyltyramines from the peels of Atalantia monophylla and their cytotoxicity A. Sombatsri
Y. Thummanant
T. Sribuhom
P. Wongphakham
T. Senawong
C. Yenjai
2019 PLANTA MEDICA
18.0 (85.0), pp. 1484.0-1484.0
0 0 0 0 0 0 0
59. New histone deacetylase inhibitors and anticancer agents from Curcuma longa Pakit Kumboonma
Thanaset Senawong
Somprasong Saenglee
Gulsiri Senawong
La-or Somsakeesit
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2019 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH
10.0 (28.0), pp. 1773.0-1782.0
1 0 0 0 0 0 1
60. Styrenes from the Seeds of Atalantia monophylla Thurdpong Sribuhom
Yutthapong Thummanant
Suphanthip Phusrisom
Veerapol Kukongviriyapan
Sarawut Tontapha
Vittaya Amornkitbamrung
Chavi Yenjai
2019 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
8.0 (82.0), pp. 2246.0-2251.0
1 0 0 0 0 0 1
61. The chemical constituents from the stems of Dalbergia stipulacea P. Posri
J. Suthiwong
Y. Thongsri
C. Yenjai
2019 PLANTA MEDICA
18.0 (85.0), pp. 1504.0-1504.0
0 0 0 0 0 0 0
62. Influence of side-chain changes on histone deacetylase inhibitory and cytotoxicity activities of curcuminoid derivatives La-or Somsakeesit
Thanaset Senawong
Pakit Kumboonma
Somprasong Saenglee
Arunta Samankul
Gulsiri Senawong
Chavi Yenjai
Chanokbhorn Phaosiri
2020 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS
11.0 (30.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Determination of five carbazole alkaloids from the root of Clausena harmandiana by High Performance Liquid Chromatography. Supawadee Daodee
Jinda Wangboonskul
Chavi Yenjai
Chantana Boonyarat
Orawan Monthakantirat
2012 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(8 No 2), pp. 94-100

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. องค์ประกอบทางเคมีของผลหยีน้ำและฤทธิ์ทางชีวภาพ รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ
โครงการ 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
2. องค์ประกอบทางเคมีของมะหิ่งดงและฤทธิ์ทางชีวภาพ รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ
นางสาวอุไรวรรณ ศรีพนา
โครงการ 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)

0.017306089401245117