Loading
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช

ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช

ภาควิชาชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9634772400: H-INDEX 13

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Cytogenetic study on wild animal species of the subfamily paradoxurinae in Thailand Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
2005
2. New records of chromosomal features in Indian muntjacs (Muntiacus muntjak) and fea's muntjacs (M. feae) of Thailand Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Kaensa, W.
Khunsook, S.
2005
3. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique S Daduang
N Sattayasai
J Sattayasai
P Tophrom
A Thammathaworn
A Chaveerach
M Konkchaiyaphum
2005
4. Comparative karyotypic studies on three species of the subfamily viverrinae in Thailand Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Bungongrat, R.
2006
5. Comparative phylogenetic studies of rhesus monkey (Macaca mulatta) and human (Homo sapiens) using G-banding pattern Tanomtong, A.
Khunsook, S.
Chaveerach, A.
Kaensa, W.
Banjongrat, R.
2006
6. Cytogenetic and AFLP fingerprints for five species of Thai macaques Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sattayasai, N.
Tanomtong, A.
Nuchadomrong, S.
2006
7. Genetic diversity among geographically separated populations of Nepenthes mirabilis Chaveerach, A.
Tanomtong, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2006
8. Screening of plants acting against Heterometrus laoticus scorpion venom activity on fibroblast cell lysis Uawonggul, N
Chaveerach, A
Thammasirirak, S
Arkaravichien, T
Chuachan, C
Daduang, S
2006
9. Three new species of Piperaceae from Thailand Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Piya Mokkamul
2006
10. Analysis of the genetic relationships among Thai gibbon species using AFLP markers Tanee, T
Chaveerach, A
Sattayasai, N
Tanomtong, A
Suarez, SA
Nuchadomrong, S
2007
11. A new species of Stahlianthus (Zingiberaceae) from northeastern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007
12. A new species of Zingiber (Zingiberaceae) from Northern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007
13. Genetic relationships among wild Felidae in Thailand using AFLP markers. Srisamoot, N.
Chaveerach, A.
Nuchadomrong, S.
Sattayasai, N.
Chaveerach, P.
Tanomtong, A.
Pinthong, K.
2007
14. Genetic relationships in a population of Nelumbo nucifera Gaertn. (Nelumbonaceae) Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Mokkamul, P.
Tanomtong, A.
2007
15. Genetic relationships of langur species using AFLP markers Chaveerach, A
Tanee, T
Sattayasai, N
Tanomtong, A
Suareze, SA
Nuchadomrong, S
2007
16. New Robertsonian translocation chromosomes in captive Thai gaur (Bos gaurus readei). Kakampuy, W.
Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Sangpakdee, W.
2007
17. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom Uawonggul, N
Thammasirirak, S
Chaveerach, A
Arkaravichien, T
Bunyatratchata, W
Ruangjirachuporn, W
Jearranaiprepame, P
Nakamura, T
Matsuda, M
Kobayashi, M
Hattori, S
Daduang, S
2007
18. Species identification and sex determination of the genus Nepenthes (Nepenthaceae). Mokkamul, P.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007
19. Two new species of Piper (Piperaceae) from Malay Peninsula Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007
20. A new species of Alpinia Roxb. (Zingiberaceae) from Northeastern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2008
21. A new species of Amomum Roxb. (Zingiberaceae) from Northern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2008
22. Phylogenetic relationships of wildlife order carnivora in Thailand inferred from the internal transcribed spacer region Chaveerach, A.
Srisamoot, N.
Nuchadomrong, S.
Nuchadomrong, S.
Sattayasai, N.
Chaveerach, P.
Tanomtong, A.
Pinthong, K.
2008
23. Thermostable mannose-binding lectin from Dendrobium findleyanum with activities dependent on sulfhydryl content. Runglawan Sudmoon
Nison Sattayasai
Wandee Bunyatratchata
Arunrat Chaveerach
Suporn Nuchadomrong
2008
24. Thermostable mannose-binding lectin from Dendrobium jindleyanum with activities dependent on sulfhydryl content Sudmoon, R.
Sattayasai, N.
Bunyatratchata, W.
Chaveerach, A.
Nuchadomrong, S.
2008
25. Two new species of Curcuma (Zingiberaceae) used as cobra-bite antidotes Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Mokkamul, P.
Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
2008
26. A Novel Robertsonian Translocation [57,rob(1/29)(4/28)] and Polymorphism of Nucleolar Organizer Regions (NORs) of Captive Thai Banteng (Bos javanicus birmanicus) Gomontean, B.
Tanomtong, A.
Kakampuy, W.
Chaveerach, A.
2009
27. Dendrobium findleyanum agglutinin: production, localization, anti-fungal activity and gene characterization. Sattayasai, N.
Sudmoon, R.
Nuchadomrong, S.
Chaveerach, A.
Kuehnle, A.R.
Mudalige-Jayawickrama, R.G.
Bunyatratchata, W.
2009
28. Development of SCAR markers for species identification of the genus Nepenthes (Nepenthaceae) Anuniwat, A
Chaveerach, A
Tanee, T
Sudmoon, R
2009
29. Differential expressed protein in developing stages of Nepenthes gracilis Korth. pitcher. Pinthong, K.
Chaveerach, A.
Tanec, T.
Sudmoon, R.
Mokkamul, P.
2009
30. Genetic relationships of cercopithecidae in Thailand as inferred from rDNA ITS regions Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanomtong, A.
Mokkamul, P.
2009
31. Molecular analysis for genetic diversity and distance of introduced Grus antigone sharpii L. to Thailand Tanee, T
Chaveerach, A
Anuniwat, A
Tanomtong, A
Pinthong, K
Sudmoon, R
Mokkamul, P
2009
32. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
Staaf, A.
Phimmasone, S.
Chaveerach, A.
2010
33. Molecular identification and barcodes for the genus Nymphaea Arunrat Chaveerach
T. Tanee
Runglawan Sudmoon
2011
34. Piper protrusum (Piperaceae), a new species from southern Thailand based on morphological and molecular evidence Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arunrat Chaveerach
2011
35. Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Chuachan, C.
Daduang, J.
Daduang, S.
2011
36. Species diversity, usages, molecular markers and barcode of medicinal Senna species (Fabaceae, Caesalpinioideae) in Thailand Pansa Monkheang
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Kowit Noikotr
Nat Bletter
Arunrat Chaveerach
2011
37. Using DNA markers and barcoding to solve the common problem of identifying dried medicinal plants with the examples of smilax and cissus in Thailand Onanong Kritpetcharat
Noppmats Khemtonglang
Panutas Kritpetcharat
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
Krittika Suwanrungruang
Nat Bletter
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
2011
38. First Report of Chromosome Analysis of Saddleback Anemonefish, Amphiprion polymnus (Perciformes, Amphiprioninae), in Thailand Tanomtong, A.
Supiwong, W.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sanoamuang, L.
2012
39. First detailed reconstruction of the karyotype of Trachypithecus cristatus (Mammalia: Cercopithecidae). Fan Xiaobo
Krit Pinthong
Hasmik Mkrtchyan
Pornnarong Siripiyasing
Nadezda Kosyakova
Weerayuth Supiwong
Alongkoad Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Thomas Liehr
Marcelo de Bello Cioffi
Anja Weise
2013
40. Generation of multicolor banding probes for chromosomes of different species Nadezda Kosyakova
Ahmed Basheer Hamid
Arunrat Chaveerach
Krit Pinthong
Pornnarong Siripiyasing
Weerayuth Supiwong
Svetlana Romanenko
Vladimir Trifonov
Xiaobo Fan
2013
41. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A(2) from Heterometrus laoticus scorpion venom. Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Prapenpuksiri Rungsa
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2013
42. Interpopulational variation of NOR positions and karyotypic analysis of Siamese catfish (Pseudomystus siamensis) in Thailand Weerayuth Supiwong
Alongklod Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Suthip Khakhong
La-orsri Sanoamuang
2013
43. Karyotype and cytogenetic mapping of 9 classes of repetitive DNAs in the genome of the naked catfish Mystus bocourti (Siluriformes, Bagridae). Weerayuth Supiwong
Thomas Liehr
Marcelo B. Cioffi
Arunrat Chaveerach
Nadezda Kosyakova
Krit Pinthong
Tawatchai Tanee
Alongklod Tanomtong
2013
44. Medicinal parasitic plants on diverse hosts with their usages and barcodes Nantiya Kwanda
Kowit Noikotr
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arunrat Chaveerach
2013
45. Molecular assessment for genetic identification and stability of Cymbidium sanderae (orchidaceae) Pornarong Siripiyasing
Kobsukh Kaenratana
Piya Mokkamul
Arunrat Chaveerach
2013
46. RAPD and barcode analyses of groupers of the genus Epinephelus K. Noikotr
A. Chaveerach
K. Pinthong
A. Tanomtong
R. Sudmoon
T. Tanee
2013
47. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดสมุนไพรแปรรูปสกุลขี้เหล็ก (Senna) (DNA Barcode for Identification of Processed Medicinal Senna Species) พรรษา มนต์แข็ง
อรุณรัตน์ ฉวีราช
ธวัดชัย ธานี
รุ่งลาวัลย์ สุดมูล
2013
48. Assessment of genotoxicity through ISSR marker in Pistia stratiotes induced by lead Neeratanaphan, L.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2014
49. Betel-like-scented Piper Plants as Diverse Sources of Industrial and Medicinal Aromatic Chemicals Sanubol, A.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Chuachan, C.
2014
50. Chromosomal evolution in naked catfishes (Bagridae, Siluriformes): A comparative chromosome mapping study Supiwong, W.
Liehr, T.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Tanee, T.
Tanomtong, A.
2014
51. Comparative cytogenetic mapping of rRNA genes among naked catfishes: Implications for genomic evolution in the bagridae family W. Supiwong
T. Liehr
M. B. Cioffi
A. Chaveerach
N. Kosyakova
X. Fan
T. Tanee
A. Tanomtong
2014
52. Genetic erosion in the freshwater snail filopaludina martensi is affected by lead and cadmium Neeratanaphan, L.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2014
53. Genetic relations related to chemical containing and the efficient barcodes by psbA-trnH spacer and its combinations with rbcL and matK on Gardenia species Suwannakud, K.S.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Chaveerach, A.
2014
54. Genetic verification and chemical contents identification of Allamanda species (Apocynaceae) Chaveerach, A.
Aungkapattamagul, S.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Sudmoon, R.
2014
55. HIGH RESOLUTION KARYOTYPE OF THAI CRAB-EATING MACAQUE (Macaca fascicularis) Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Pornnarong, S.
Supiwong, W.
Liehr, T.
2014
56. Identifying efficiency in herbal medicine cinnamomum species (lauraceae) using banding patterns and sequence alignments of rpoB, rbcl and matK regions Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Arisa Sanubol
Pansa Monkheang
Nantiya Kwanda
Sarocha Aungkapattamagul
Tawatchai Tanee
Kowit Noikotr
Chattong Chuachan
Napaporn Kaewdoungdee
2014
57. Karyotype analysis of two groupers, Epinephelus species (Serranidae) Kowit Noikotr
Krit Pinthong
Alongklod Tanomtong
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
2014
58. Genetic markers for sex identification in Thai population Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arisa Sanubol
Tikumporn Thooptianrat
Waraporn Faijaidee
Kittibodee Yaipool
2015
59. Genomic organization of repetitive DNA elements and its implications for the chromosomal evolution of channid fishes (Actinopterygii, Perciformes) Marcelo de Bello Cioffi
Luiz Antonio Carlos Bertollo
Mateo Andres Villa
Ezequiel Aguiar de Oliveira
Alongklod Tanomtong
Cassia Fernanda Yano
Weerayuth Supiwong
Arunrat Chaveerach
2015
60. Analysis of genetics and chemical contents relation compared to commonly used Cissus quadrangularis L. and barcode markers of some Thailand Cissus species Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
2016
61. Chemical constituents, antioxidant property, cytotoxicity and genotoxicity of Tiliacora triandra Chaveerach, A.
Lertsatitthanakorn, P.
Tanee, T.
Patarapadungkit, N.
Sudmoon, R.
2016
62. Chromosomes in a genome-wise order: evidence for metaphase architecture Weise, A
Bhatt, S
Piaszinski, K
Kosyakova, N
Fan, X
Altendorf-Hofmann, A
Tanomtong, A
Chaveerach, A
de Cioffi, MB
de Oliveira, E
Walther, JU
Liehr, T
Chaudhuri, JP
2016
63. Cytotoxicity and genotoxicity of Allamanda and Plumeria species Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Natcha Patarapadungkit
Peerapat Khamwachirapithak
Runglawan Sudmoon
2016
64. Differences in the Patterns of a Microsatellite Marker on Chromosomes in Four Allium Species Monkheang, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Chaveerach, A.
2016
65. Effect of Cadmium on DNA Changes in Ipomoea aquatica Forssk. Tanee, T.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2016
66. Efficient DNA barcode regions for classifying Piper species (Piperaceae) Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sanubol, A.
Monkheang, P.
Sudmoon, R.
2016
67. Karyotypic features including organizations of the 5S, 45S rDNA loci and telomeres of Scadoxus multiflorus (Amaryllidaceae) Pansa Monkheang
Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
2016
68. Chemical constituents and toxicity screening of three aromatic plant species from Peninsular Malaysia Siti Rahimah Jumaat
Saiful Nizam Tajuddin
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Ummi Hani Abdullah
Rozi Mohamed
2017
69. DNA profiles to identify Dillenia species (Dilleniaceae) in Thailand Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2017
70. Interdisciplinary researches for potential developments of drugs and natural products Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2017
71. Major Phytochemical as γ-Sitosterol Disclosing and Toxicity Testing in Lagerstroemia Species. Prapaparn Sirikhansaeng
Tawatchai Tanee
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
2017
72. Out of Borneo: biogeography, phylogeny and divergence date estimates of Artocarpus (Moraceae) Chaveerach, A. 2017
73. PRE-CLINICAL EVALUATION OF EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS FROM BETEL-LIKE SCENT PIPER SPECIES IDENTIFIED POTENTIAL CANCER TREATMENT Sanubol, A.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sudmoon, R.
2017
74. Screening of phytochemicals and toxicity of medicinal plants, Dillenia species, reveals potential natural product resources Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Liehr, T.
2017
75. CHEMICAL CONSTITUENTS AND TOXICITY EFFECTS OF LEAVES FROM SEVERAL AGARWOOD TREE SPECIES (AQUILARIA) Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2018
76. Heavy Metal Accumulation and DNA Changes in Plants Around an Electronic Waste Dumpsite Suggested Environmental Management Plan Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
2018
77. Medicinal lagerstroemia dose designs following γ-sitosterol quantity and human diary need for toxicity testing before use in the antihyperglycemic treatment Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Suwannakud, K.S.
Tanee, T.
2018
78. Molecular Cytogenetic Analysis of One African and Five Asian Macaque Species Reveals Identical Karyotypes as in Mandrill Sangpakdee, W
Tanomtong, A
Chaveerach, A
Pinthong, K
Trifonov, V
Loth, K
Hensel, C
Liehr, T
Weise, A
Fan, X
2018
79. New Karyotype Information of Hymenocallis littoralis, Amaryllidaceae Tanee, T.
Sudmoon, R.
Siripiyasing, P.
Suwannakud, K.S.
Monkheang, P.
Chaveerach, A.
2018
80. Phytochemicals, cytotoxicity, and genotoxicity of three Artocarpus species reveal arbutin in A. lacucha Noikotr, K.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Patarapadungkit, N.
2018
81. Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of Heteroscorpine from the venom of Heterometrus spp. Incamnoi, P.
Patramanon, R.
Chaveerach, A.
Bunyatratchata, W.
Uawonggul, N.
Sukprasert, S.
Noikotr, K.
Rungsa, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
2018
82. Sauropus species containing eudesmin and their DNA profile Chaveerach, A.
Tanee, T.
Suwannakud, K.S.
Ponkham, P.
Sudmoon, R.
2019
Count 78 31 53 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Cytogenetic study on wild animal species of the subfamily paradoxurinae in Thailand Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
2005 Cytologia
3 (70), pp. 249-255
2. New records of chromosomal features in Indian muntjacs (Muntiacus muntjak) and fea's muntjacs (M. feae) of Thailand Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Kaensa, W.
Khunsook, S.
2005 Cytologia
1 (70), pp. 71-77
3. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique Daduang, S.
Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
Tophrom, P.
Thammathaworn, A.
Chaveerach, A.
Konkchaiyaphum, M.
2005 Analytical Biochemistry
2 (341), pp. 316-325
4. Comparative karyotypic studies on three species of the subfamily viverrinae in Thailand Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Bungongrat, R.
2006 Cytologia
3 (71), pp. 269-273
5. Comparative phylogenetic studies of rhesus monkey (Macaca mulatta) and human (Homo sapiens) using G-banding pattern Tanomtong, A.
Khunsook, S.
Chaveerach, A.
Kaensa, W.
Banjongrat, R.
2006 Cytologia
1 (71), pp. 87-92
6. Cytogenetic and AFLP fingerprints for five species of Thai macaques Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sattayasai, N.
Tanomtong, A.
Nuchadomrong, S.
2006 Cytologia
3 (71), pp. 303-308
7. Genetic diversity among geographically separated populations of Nepenthes mirabilis Chaveerach, A.
Tanomtong, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2006 Biologia
3 (61), pp. 295-298
8. Screening of plants acting against Heterometrus laoticus scorpion venom activity on fibroblast cell lysis Uawonggul, N.
Chaveerach, A.
Thammasirirak, S.
Arkaravichien, T.
Chuachan, C.
Daduang, S.
2006 Journal of Ethnopharmacology
2 (103), pp. 201-207
9. Three new species of Piperaceae from Thailand Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Mokkamul, P.
2006 Acta Phytotaxonomica Sinica
4 (44), pp. 447-453
10. Analysis of the genetic relationships among Thai gibbon species using AFLP markers Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sattayasai, N.
Tanomtong, A.
Nuchadomrong, S.
2007 Pakistan Journal of Biological Sciences
9 (10), pp. 1459-1464
11. A new species of Stahlianthus (Zingiberaceae) from northeastern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007 Taiwania
4 (52), pp. 315-319
12. A new species of Zingiber (Zingiberaceae) from Northern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007 Taiwania
2 (52), pp. 159-163
13. Genetic relationships among wild Felidae in Thailand using AFLP markers Srisamoot, N.
Chaveerach, A.
Nuchadomrong, S.
Sattayasai, N.
Chaveerach, P.
Tanomtong, A.
Pinthong, K.
2007 Pakistan Journal of Biological Sciences
16 (10), pp. 2639-2645
14. Genetic relationships in a population of Nelumbo nucifera Gaertn. (Nelumbonaceae) Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Mokkamul, P.
Tanomtong, A.
2007 Journal of Biological Sciences
8 (7), pp. 1388-1393
15. Genetic relationships of langur species using AFLP markers Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sattayasai, N.
Tanomtong, A.
Nuchadomrong, S.
2007 Pakistan Journal of Biological Sciences
9 (10), pp. 1445-1451
16. New Robertsonian translocation chromosomes in captive Thai Gaur (Bos gaurus readei) Kakampuy, W.
Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Sangpakdee, W.
2007 Pakistan Journal of Biological Sciences
13 (10), pp. 2185-2191
17. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Arkaravichien, T.
Bunyatratchata, W.
Ruangjirachuporn, W.
Jearranaiprepame, P.
Matsuda, M.
Daduang, S.
2007 Toxicon
1 (49), pp. 19-29
18. Species identification and sex determination of the genus Nepenthes (Nepenthaceae) Mokkamul, P.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007 Pakistan Journal of Biological Sciences
4 (10), pp. 561-567
19. Two new species of Piper (Piperaceae) from Malay Peninsula Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2007 Taiwania
3 (52), pp. 210-215
20. A new species of Alpinia Roxb. (Zingiberaceae) from Northeastern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2008 Taiwania
1 (53), pp. 1-5
21. A new species of Amomum Roxb. (Zingiberaceae) from Northern Thailand Chaveerach, A.
Mokkamul, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2008 Taiwania
1 (53), pp. 6-10
22. Phylogenetic relationships of wildlife order carnivora in Thailand inferred from the internal transcribed spacer region Chaveerach, A.
Srisamoot, N.
Nuchadomrong, S.
Nuchadomrong, S.
Sattayasai, N.
Chaveerach, P.
Tanomtong, A.
Pinthong, K.
2008 Journal of Biological Sciences
2 (8), pp. 278-287
23. Thermostable mannose-binding lectin from Dendrobium jindleyanum with activities dependent on sulfhydryl content Sudmoon, R.
Sattayasai, N.
Bunyatratchata, W.
Chaveerach, A.
Nuchadomrong, S.
2008 Acta Biochimica et Biophysica Sinica
9 (40), pp. 811-818
24. Two new species of Curcuma (Zingiberaceae) used as cobra-bite antidotes Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Mokkamul, P.
Sattayasai, N.
Sattayasai, J.
2008 Journal of Systematics and Evolution
1 (46), pp. 80-88
25. A novel robertsonian translocation [57, rob(1/29)(4/28)] and polymorphism of nucleolar organizer regions (NORs) of captive thai banteng (bos javanicus birmanicus) Gomontean, B.
Tanomtong, A.
Kakampuy, W.
Chaveerach, A.
2009 Cytologia
4 (74), pp. 427-436
26. Dendrobium findleyanum agglutinin: Production, localization, anti-fungal activity and gene characterization Sattayasai, N.
Sudmoon, R.
Nuchadomrong, S.
Chaveerach, A.
Kuehnle, A.R.
Mudalige-Jayawickrama, R.G.
Bunyatratchata, W.
2009 Plant Cell Reports
8 (28), pp. 1243-1252
27. Development of SCAR markers for species identification of the genus Nepenthes (Nepenthaceae) Anuniwat, A.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sudmoon, R.
2009 Pakistan Journal of Biological Sciences
22 (12), pp. 1455-1461
28. Differential expressed protein in developing stages of nepenthes gracilis korth. pitcher Pinthong, K.
Chaveerach, A.
Tanec, T.
Sudmoon, R.
Mokkamul, P.
2009 Pakistan Journal of Biological Sciences
6 (12), pp. 526-529
29. Genetic relationships of cercopithecidae in Thailand as inferred from rDNA ITS regions Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanomtong, A.
Mokkamul, P.
2009 Journal of Biological Sciences
1 (9), pp. 51-56
30. Molecular analysis for genetic diversity and distance of introduced Grus antigone sharpii L. to Thailand Tanee, T.
Chaveerach, A.
Anuniwat, A.
Tanomtong, A.
Pinthong, K.
Sudmoon, R.
Mokkamul, P.
2009 Pakistan Journal of Biological Sciences
2 (12), pp. 163-167
31. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2- methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom Sattayasai, J.
Sattayasai, N.
Staaf, A.
Phimmasone, S.
Chaveerach, A.
2010 Journal of Pharmacy and Pharmacology
2 (62), pp. 257-262
32. Molecular identification and barcodes for the genus Nymphaea Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sudmoon, R.
2011 Acta Biologica Hungarica
3 (62), pp. 328-340
33. Piper protrusum (Piperaceae), a new species from southern Thailand based on morphological and molecular evidence Sudmoon, R.
Tanee, T.
Chaveerach, A.
2011 Journal of Systematics and Evolution
5 (49), pp. 468-475
34. Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Chuachan, C.
Daduang, J.
Daduang, S.
2011 Journal of Medicinal Plants Research
10 (5), pp. 1978-1986
35. Species diversity, usages, molecular markers and barcode of medicinal Senna species (Fabaceae, Caesalpinioideae) in Thailand Monkheang, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Chaveerach, A.
2011 Journal of Medicinal Plant Research
26 (5), pp. 6173-6181
36. Using DNA markers and barcoding to solve the common problem of identifying dried medicinal plants with the examples of smilax and cissus in Thailand Kritpetcharat, O.
Khemtonglang, N.
Kritpetcharat, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
Suwanrungruang, K.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2011 Journal of Medicinal Plants Research
15 (5), pp. 3480-3487
37. First report of chromosome analysis of saddleback anemonefish, amphiprion polymnus (Perciformes, Amphiprioninae), in Thailand Tanomtong, A.
Supiwong, W.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sanoamuang, L.
2012 Cytologia
4 (77), pp. 441-446
38. First detailed reconstruction of the karyotype of Trachypithecus cristatus (Mammalia: Cercopithecidae) Xiaobo, F.
Pinthong, K.
Siripiyasing, P.
Supiwong, W.
Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Liehr, T.
De Bello Cioffi, M.
2013 Molecular Cytogenetics
1 (6), pp.
39. Generation of multicolor banding probes for chromosomes of different species Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Siripiyasing, P.
Supiwong, W.
Romanenko, S.A.
Trifonov, V.A.
2013 Molecular Cytogenetics
1 (6), pp.
40. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A2 from Heterometrus laoticus scorpion venom Incamnoi, P.
Patramanon, R.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Uawonggul, N.
Sukprasert, S.
Rungsa, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
2013 Toxicon
1 (61), pp. 62-71
41. Interpopulational variation of NOR positions and karyotypic analysis of Siamese catfish (Pseudomystus siamensis) in Thailand Supiwong, W.
Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sanoamuang, L.
2013 Cytologia
1 (78), pp. 25-34
42. Karyotype and cytogenetic mapping of 9 classes of repetitive DNAs in the genome of the naked catfish Mystus bocourti (Siluriformes, Bagridae) Supiwong, W.
Liehr, T.
Cioffi, M.B.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Tanee, T.
Tanomtong, A.
2013 Molecular Cytogenetics
1 (6), pp.
43. Medicinal parasitic plants on diverse hosts with their usages and barcodes Kwanda, N.
Noikotr, K.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Chaveerach, A.
2013 Journal of Natural Medicines
3 (67), pp. 438-445
44. Molecular assessment for genetic identification and stability of Cymbidium sanderae (orchidaceae) Mokkamul, P.
Chaveerach, A.
2013 Pakistan Journal of Botany
2 (45), pp. 519-523
45. RAPD and barcode analyses of groupers of the genus Epinephelus Noikotr, K.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Tanomtong, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2013 Genetics and Molecular Research
4 (12), pp. 5721-5732
46. Assessment of genotoxicity through ISSR marker in Pistia stratiotes induced by lead Neeratanaphan, L.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2014 EnvironmentAsia
2 (7), pp. 99-107
47. Betel-like-scented Piper Plants as Diverse Sources of Industrial and Medicinal Aromatic Chemicals Sanubol, A.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Chuachan, C.
2014 Journal of Medical Case Reports
5 (41), pp. 1171-1181
48. Betel-like-scented Piper plants as diverse sources of industrial and medicinal aromatic chemicals Sanubol, A.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Chuachan, C.
2014 Chiang Mai Journal of Science
5-1 (41), pp. 1171-1181
49. Chromosomal evolution in naked catfishes (Bagridae, Siluriformes): A comparative chromosome mapping study Supiwong, W.
Liehr, T.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Tanee, T.
Tanomtong, A.
2014 Zoologischer Anzeiger
4 (253), pp. 316-320
50. Comparative cytogenetic mapping of rRNA genes among naked catfishes: Implications for genomic evolution in the bagridae family Supiwong, W.
Liehr, T.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Tanomtong, A.
2014 Genetics and Molecular Research
4 (13), pp. 9533-9542
51. Genetic erosion in the freshwater snail filopaludina martensi is affected by lead and cadmium Neeratanaphan, L.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2014 Applied Ecology and Environmental Research
4 (12), pp. 991-1001
52. Genetic relations related to chemical containing and the efficient barcodes by psbA-trnH spacer and its combinations with rbcL and matK on Gardenia species Suwannakud, K.S.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Chaveerach, A.
2014 Journal of Applied Biological Sciences
3 (8), pp. 65-78
53. Genetic verification and chemical contents identification of Allamanda species (Apocynaceae) Chaveerach, A.
Aungkapattamagul, S.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Sudmoon, R.
2014 Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences
3 (27), pp. 417-424
54. High resolution karyotype of thai crab-eating macaque (Macaca fascicularis) Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Pornnarong, S.
Supiwong, W.
Liehr, T.
2014 Archives of Biological Sciences
4 (66), pp. 1603-1607
55. Identifying efficiency in herbal medicine Cinnamomum species (Lauraceae) using banding patterns and sequence alignments of rpoB, rbcL and matK regions Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Sanubol, A.
Monkheang, P.
Kwanda, N.
Aungkapattamagul, S.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Chuachan, C.
2014 Journal of Medical Case Reports
5 (41), pp. 1094-1108
56. Identifying efficiency in herbal medicine cinnamomum species (lauraceae) using banding patterns and sequence alignments of rpoB, rbcl and matK regions Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Sanubol, A.
Monkheang, P.
Kwanda, N.
Aungkapattamagul, S.
Tanee, T.
Noikotr, K.
Chuachan, C.
2014 Chiang Mai Journal of Science
5-1 (41), pp. 1094-1108
57. Karyotype analysis of two groupers, Epinephelus species (Serranidae) Noikotr, K.
Pinthong, K.
Tanomtong, A.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
2014 Caryologia
1 (67), pp. 63-65
58. Genetic markers for sex identification in Thai population Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Sanubol, A.
2015 Forensic Science International: Genetics Supplement Series
(), pp.
59. Genomic organization of repetitive DNA elements and its implications for the chromosomal evolution of channid fishes (Actinopterygii, Perciformes) Cioffi, M.B.
Villa, M.A.
De Oliveira, E.A.
Tanomtong, A.
Supiwong, W.
Chaveerach, A.
2015 PLoS ONE
6 (10), pp.
60. Analysis of genetics and chemical contents relation compared to commonly used Cissus quadrangularis L. and barcode markers of some Thailand Cissus species Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
2016 Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences
1 (29), pp. 65-75
61. Chemical constituents, antioxidant property, cytotoxicity and genotoxicity of Tiliacora triandra Chaveerach, A.
Lertsatitthanakorn, P.
Tanee, T.
Patarapadungkit, N.
Sudmoon, R.
2016 International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research
5 (8), pp. 722-729
62. Chromosomes in a genome-wise order: Evidence for metaphase architecture Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Liehr, T.
2016 Molecular Cytogenetics
1 (9), pp.
63. Differences in the patterns of a microsatellite marker on chromosomes in four allium species Monkheang, P.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Chaveerach, A.
2016 Cytologia
2 (81), pp. 179-181
64. Effect of cadmium on DNA changes in ipomoea aquatica forssk Tanee, T.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2016 Polish Journal of Environmental Studies
1 (25), pp. 311-315
65. Efficient DNA barcode regions for classifying Piper species (Piperaceae) Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sanubol, A.
Monkheang, P.
Sudmoon, R.
2016 PhytoKeys
1 (70), pp. 1-10
66. Chemical constituents and toxicity screening of three aromatic plant species from Peninsular Malaysia Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2017 BioResources
3 (12), pp. 5878-5896
67. DNA profiles to identify Dillenia species (Dilleniaceae) in Thailand Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2017 Phytotaxa
3 (296), pp. 239-252
68. Interdisciplinary researches for potential developments of drugs and natural products Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
2017 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
4 (7), pp. 378-384
69. Major Phytochemical as γ -Sitosterol Disclosing and Toxicity Testing in Lagerstroemia Species Tanee, T.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2017 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
(2017), pp.
70. Out of Borneo: Biogeography, phylogeny and divergence date estimates of Artocarpus (Moraceae) Chaveerach, A. 2017 Annals of Botany
4 (119), pp. 611-627
71. PRE-CLINICAL EVALUATION OF EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS FROM BETEL-LIKE SCENT PIPER SPECIES IDENTIFIED POTENTIAL CANCER TREATMENT Sanubol, A.
Chaveerach, A.
Tanee, T.
Sudmoon, R.
2017 African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM
1 (14), pp. 89-102
72. Screening of phytochemicals and toxicity of medicinal plants, Dillenia species, reveals potential natural product resources Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Liehr, T.
2017 Journal of Food Biochemistry
3 (41), pp.
73. Chemical constituents and toxicity effects of leaves from several agarwood tree species (Aquilaria) Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2018 Journal of Tropical Forest Science
3 (30), pp. 342-353
74. Heavy Metal Accumulation and DNA Changes in Plants Around an Electronic Waste Dumpsite Suggested Environmental Management Plan Tanee, T.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
2018 Environmental Claims Journal
2 (30), pp. 131-141
75. Medicinal lagerstroemia dose designs following γ-sitosterol quantity and human diary need for toxicity testing before use in the antihyperglycemic treatment Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
Suwannakud, K.S.
Tanee, T.
2018 International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences
4 (9), pp. 1099-1106
76. Molecular cytogenetic analysis of one african and five asian macaque species reveals identical karyotypes as in mandrill Sangpakdee, W.
Tanomtong, A.
Chaveerach, A.
Pinthong, K.
Trifonov, V.A.
2018 Current Genomics
3 (19), pp. 207-215
77. New Karyotype Information of Hymenocallis littoralis, Amaryllidaceae Tanee, T.
Sudmoon, R.
Siripiyasing, P.
Suwannakud, K.S.
Monkheang, P.
Chaveerach, A.
2018 Cytologia
4 (83), pp. 437-440
78. Phytochemicals, cytotoxicity, and genotoxicity of three artocarpus species reveal arbutin in A. lacucha Noikotr, K.
Chaveerach, A.
Sudmoon, R.
Tanee, T.
Patarapadungkit, N.
2018 ScienceAsia
3 (44), pp. 170-178
79. Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of heteroscorpine from the venom of Heterometrus spp Incamnoi, P.
Patramanon, R.
Chaveerach, A.
Bunyatratchata, W.
Uawonggul, N.
Sukprasert, S.
Noikotr, K.
Rungsa, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
2018 Maejo International Journal of Science and Technology
3 (12), pp. 187-198
80. Sauropus species containing eudesmin and their DNA profile Chaveerach, A.
Tanee, T.
Suwannakud, K.S.
Ponkham, P.
Sudmoon, R.
2019 Asian Journal of Agriculture and Biology
3 (7), pp. 412-422

Title Authors Year Journal title
1. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique. Daduang, S
Sattayasai, N
Sattayasai, J
Tophrom, P
Thammathaworn, A
Chaveerach, A
Konkchaiyaphum, M
2005 Analytical biochemistry
2 (341), pp. 316-25
2. Screening of plants acting against Heterometrus laoticus scorpion venom activity on fibroblast cell lysis. Uawonggul, N
Chaveerach, A
Thammasirirak, S
Arkaravichien, T
Chuachan, C
Daduang, S
2006 Journal of ethnopharmacology
2 (103), pp. 201-7
3. Genetic relationships of langur species using AFLP markers. Chaveerach, A
Tanee, T
Sattayasai, N
Tanomtong, A
Suareze, SA
Nuchadomrong, S
2007 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
9 (10), pp. 1445-51
4. Analysis of the genetic relationships among Thai gibbon species using AFLP markers. Tanee, T
Chaveerach, A
Sattayasai, N
Tanomtong, A
Suarez, SA
Nuchadomrong, S
2007 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
9 (10), pp. 1459-64
5. New Robertsonian translocation chromosomes in captive Thai gaur (Bos gaurus readei). Kakampuy, W
Tanomtong, A
Chaveerach, A
Sangpakdee, W
2007 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
13 (10), pp. 2185-91
6. Species identification and sex determination of the genus Nepenthes (Nepenthaceae). Mokkamul, P
Chaveerach, A
Sudmoon, R
Tanee, T
2007 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
4 (10), pp. 561-7
7. Genetic relationships among wild Felidae in Thailand using AFLP markers. Srisamoot, N
Chaveerach, A
Nuchadomrong, S
Sattayasai, N
Chaveerach, P
Tanomtong, A
Pinthong, K
2007 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
16 (10), pp. 2639-45
8. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom. Uawonggul, N
Thammasirirak, S
Chaveerach, A
Arkaravichien, T
Bunyatratchata, W
Ruangjirachuporn, W
Jearranaiprepame, P
Nakamura, T
Matsuda, M
Kobayashi, M
Hattori, S
Daduang, S
2007 Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology
1 (49), pp. 19-29
9. Thermostable mannose-binding lectin from Dendrobium findleyanum with activities dependent on sulfhydryl content. Sudmoon, R
Sattayasai, N
Bunyatratchata, W
Chaveerach, A
Nuchadomrong, S
2008 Acta biochimica et biophysica Sinica
9 (40), pp. 811-8
10. Differential expressed protein in developing stages of Nepenthes gracilis Korth. pitcher. Pinthong, K
Chaveerach, A
Tanee, T
Sudmoon, R
Mokkamul, P
2009 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
6 (12), pp. 526-9
11. Molecular analysis for genetic diversity and distance of introduced Grus antigone sharpii L. to Thailand. Tanee, T
Chaveerach, A
Anuniwat, A
Tanomtong, A
Pinthong, K
Sudmoon, R
Mokkamul, P
2009 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
2 (12), pp. 163-7
12. Development of SCAR markers for species identification of the genus Nepenthes (Nepenthaceae). Anuniwat, A
Chaveerach, A
Tanee, T
Sudmoon, R
2009 Pakistan journal of biological sciences : PJBS
22 (12), pp. 1455-61
13. Dendrobium findleyanum agglutinin: production, localization, anti-fungal activity and gene characterization. Sattayasai, N
Sudmoon, R
Nuchadomrong, S
Chaveerach, A
Kuehnle, AR
Mudalige-Jayawickrama, RG
Bunyatratchata, W
2009 Plant cell reports
8 (28), pp. 1243-52
14. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom. Lattmann, E
Sattayasai, J
Sattayasai, N
Staaf, A
Phimmasone, S
Schwalbe, CH
Chaveerach, A
2010 The Journal of pharmacy and pharmacology
2 (62), pp. 257-62
15. Molecular identification and barcodes for the genus Nymphaea. Chaveerach, A
Tanee, T
Sudmoon, R
2011 Acta biologica Hungarica
3 (62), pp. 328-40
16. First detailed reconstruction of the karyotype of Trachypithecus cristatus (Mammalia: Cercopithecidae). Xiaobo, F
Pinthong, K
Mkrtchyan, H
Siripiyasing, P
Kosyakova, N
Supiwong, W
Tanomtong, A
Chaveerach, A
Liehr, T
de Bello Cioffi, M
Weise, A
2013 Molecular cytogenetics
1 (6), pp. 58
17. Generation of multicolor banding probes for chromosomes of different species. Kosyakova, N
Hamid, AB
Chaveerach, A
Pinthong, K
Siripiyasing, P
Supiwong, W
Romanenko, S
Trifonov, V
Fan, X
2013 Molecular cytogenetics
1 (6), pp. 6
18. Karyotype and cytogenetic mapping of 9 classes of repetitive DNAs in the genome of the naked catfish Mystus bocourti (Siluriformes, Bagridae). Supiwong, W
Liehr, T
Cioffi, MB
Chaveerach, A
Kosyakova, N
Pinthong, K
Tanee, T
Tanomtong, A
2013 Molecular cytogenetics
1 (6), pp. 51
19. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A(2) from Heterometrus laoticus scorpion venom. Incamnoi, P
Patramanon, R
Thammasirirak, S
Chaveerach, A
Uawonggul, N
Sukprasert, S
Rungsa, P
Daduang, J
Daduang, S
2013 Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology
(61), pp. 62-71
20. Medicinal parasitic plants on diverse hosts with their usages and barcodes. Kwanda, N
Noikotr, K
Sudmoon, R
Tanee, T
Chaveerach, A
2013 Journal of natural medicines
3 (67), pp. 438-45
21. RAPD and barcode analyses of groupers of the genus Epinephelus. Noikotr, K
Chaveerach, A
Pinthong, K
Tanomtong, A
Sudmoon, R
Tanee, T
2013 Genetics and molecular research : GMR
4 (12), pp. 5721-32
22. Comparative cytogenetic mapping of rRNA genes among naked catfishes: implications for genomic evolution in the Bagridae family. Supiwong, W
Liehr, T
Cioffi, MB
Chaveerach, A
Kosyakova, N
Fan, X
Tanee, T
Tanomtong, A
2014 Genetics and molecular research : GMR
4 (13), pp. 9533-42
23. Genetic verification and chemical contents identification of Allamanda species (Apocynaceae). Chaveerach, A
Aungkapattamagul, S
Tanee, T
Noikotr, K
Sudmoon, R
2014 Pakistan journal of pharmaceutical sciences
3 (27), pp. 417-24
24. Genomic Organization of Repetitive DNA Elements and Its Implications for the Chromosomal Evolution of Channid Fishes (Actinopterygii, Perciformes). Cioffi, Mde B
Bertollo, LA
Villa, MA
de Oliveira, EA
Tanomtong, A
Yano, CF
Supiwong, W
Chaveerach, A
2015 PloS one
6 (10), pp. e0130199
25. Efficient DNA barcode regions for classifying Piper species (Piperaceae). Chaveerach, A
Tanee, T
Sanubol, A
Monkheang, P
Sudmoon, R
2016 PhytoKeys
70 (), pp. 1-10
26. Chromosomes in a genome-wise order: evidence for metaphase architecture. Weise, A
Bhatt, S
Piaszinski, K
Kosyakova, N
Fan, X
Altendorf-Hofmann, A
Tanomtong, A
Chaveerach, A
de Cioffi, MB
de Oliveira, E
Walther, JU
Liehr, T
Chaudhuri, JP
2016 Molecular cytogenetics
(9), pp. 36
27. Analysis of genetics and chemical contents relation compared to commonly used Cissusquadrangularis L. and barcode markers of some Thailand Cissus species. Sudmoon, R
Chaveerach, A
Tanee, T
2016 Pakistan journal of pharmaceutical sciences
1 (29), pp. 65-75
28. Out of Borneo: biogeography, phylogeny and divergence date estimates of Artocarpus (Moraceae). Williams, EW
Gardner, EM
Harris, R
Chaveerach, A
Pereira, JT
Zerega, NJ
2017 Annals of botany
4 (119), pp. 611-627
29. Major Phytochemical as γ-Sitosterol Disclosing and Toxicity Testing in Lagerstroemia Species. Sirikhansaeng, P
Tanee, T
Sudmoon, R
Chaveerach, A
2017 Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM
(2017), pp. 7209851
30. PRE-CLINICAL EVALUATION OF EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS FROM BETEL-LIKE SCENT PIPER SPECIES IDENTIFIED POTENTIAL CANCER TREATMENT. Sanubol, A
Chaveerach, A
Tanee, T
Sudmoon, R
2017 African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM
1 (14), pp. 89-102
31. Molecular Cytogenetic Analysis of One African and Five Asian Macaque Species Reveals Identical Karyotypes as in Mandrill. Sangpakdee, W
Tanomtong, A
Chaveerach, A
Pinthong, K
Trifonov, V
Loth, K
Hensel, C
Liehr, T
Weise, A
Fan, X
2018 Current genomics
3 (19), pp. 207-215

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Screening of plants containing Naja naja siamensis cobra venom inhibitory activity using modified ELISA technique S Daduang
N Sattayasai
J Sattayasai
P Tophrom
A Thammathaworn
A Chaveerach
M Konkchaiyaphum
2005 ANALYTICAL BIOCHEMISTRY
2.0 (341.0), pp. 316.0-325.0
31 0 0 0 0 0 31
2. Genetic diversity among geographically separated populations of Nepenthes mirabilis Arunrat Chaveerach
Alongkod Tanomtong
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
2006 BIOLOGIA
3.0 (61.0), pp. 295.0-298.0
10 0 0 0 0 0 10
3. Screening of plants acting against Heterometrus laoticus scorpion venom activity on fibroblast cell lysis N Uawonggul
A Chaveerach
S Thammasirirak
T Arkaravichien
C Chuachan
S Daduang
2006 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
2.0 (103.0), pp. 201.0-207.0
71 0 0 0 0 0 71
4. Three new species of Piperaceae from Thailand Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Piya Mokkamul
2006 ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA
4.0 (44.0), pp. 447.0-453.0
7 0 0 0 0 0 7
5. Purification and characterization of Heteroscorpine-1 (HS-1) toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom Nunthawun Uawonggul
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Tarinee Arkaravichien
Wandee Bunyatratchata
Wipaporn Ruangjirachuporn
Pornpimol Jearranaiprepame
Takeshi Nakamura
Michiyuki Matsuda
Michimoto Kobayashi
Seisuke Hattori
Sakda Daduang
2007 TOXICON
1.0 (49.0), pp. 19.0-29.0
75 0 0 0 0 0 75
6. Thermostable mannose-binding lectin from Dendrobium findleyanum with activities dependent on sulfhydryl content Runglawan Sudmoon
Nison Sattayasai
Wandee Bunyatratchata
Arunrat Chaveerach
Suporn Nuchadomrong
2008 ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA
9.0 (40.0), pp. 811.0-818.0
18 0 0 0 0 0 18
7. Two new species of Curcuma (Zingiberaceae) used as cobra-bite antidotes Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Piya Mokkamul
Nison Sattayasai
Jintana Sattayasai
2008 JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION
1.0 (46.0), pp. 80.0-88.0
13 0 0 0 0 0 13
8. A Novel Robertsonian Translocation [57,rob(1/29)(4/28)] and Polymorphism of Nucleolar Organizer Regions (NORs) of Captive Thai Banteng (Bos javanicus birmanicus) Bhuvadol Gomontean
Alongkoad Tanomtong
Wanpen Kakampuy
Arunrat Chaveerach
2009 CYTOLOGIA
4.0 (74.0), pp. 427.0-436.0
1 0 0 0 0 0 1
9. Dendrobium findleyanum agglutinin: production, localization, anti-fungal activity and gene characterization Nison Sattayasai
Runglawan Sudmoon
Suporn Nuchadomrong
Arunrat Chaveerach
Adelheid R. Kuehnle
Rasika G. Mudalige-Jayawickrama
Wandee Bunyatratchata
2009 PLANT CELL REPORTS
8.0 (28.0), pp. 1243.0-1252.0
28 0 0 0 0 0 28
10. In-vitro and in-vivo antivenin activity of 2-[2-(5,5,8a-trimethyl-2-methylene-decahydro-naphthalen-1-yl)-ethylidene]-succinaldehyde against Ophiophagus hannah venom Eric Lattmann
Jintana Sattayasai
Nison Sattayasai
Alexander Staaf
Sysaaht Phimmasone
Carl H. Schwalbe
Arunrat Chaveerach
2010 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
2.0 (62.0), pp. 257.0-262.0
10 0 0 0 0 0 10
11. MOLECULAR IDENTIFICATION AND BARCODES FOR THE GENUS NYMPHAEA Arunrat Chaveerach
T. Tanee
Runglawan Sudmoon
2011 ACTA BIOLOGICA HUNGARICA
3.0 (62.0), pp. 328.0-340.0
10 0 0 0 0 0 10
12. Piper protrusum (Piperaceae), a new species from southern Thailand based on morphological and molecular evidence Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arunrat Chaveerach
2011 JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION
5.0 (49.0), pp. 468.0-475.0
4 0 0 0 0 0 4
13. Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom Nunthawun Uawonggul
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Chattong Chuachan
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
10.0 (5.0), pp. 1978.0-1986.0
6 0 0 0 0 0 6
14. Species diversity, usages, molecular markers and barcode of medicinal Senna species (Fabaceae, Caesalpinioideae) in Thailand Pansa Monkheang
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Kowit Noikotr
Nat Bletter
Arunrat Chaveerach
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
26.0 (5.0), pp. 6173.0-6181.0
21 0 0 0 0 0 21
15. Using DNA markers and barcoding to solve the common problem of identifying dried medicinal plants with the examples of Smilax and Cissus in Thailand Onanong Kritpetcharat
Noppmats Khemtonglang
Panutas Kritpetcharat
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
Krittika Suwanrungruang
Nat Bletter
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
15.0 (5.0), pp. 3480.0-3487.0
7 0 0 0 0 0 7
16. First Report of Chromosome Analysis of Saddleback Anemonefish, Amphiprion polymnus (Perciformes, Amphiprioninae), in Thailand Alongklod Tanomtong
Weerayuth Supiwong
Arunrat Chaveerach
Suthip Khakhong
Tawatchai Tanee
La-orsri Sanoamuang
2012 CYTOLOGIA
4.0 (77.0), pp. 441.0-446.0
6 0 0 0 0 0 6
17. First detailed reconstruction of the karyotype of Trachypithecus cristatus (Mammalia: Cercopithecidae) Fan Xiaobo
Krit Pinthong
Hasmik Mkrtchyan
Pornnarong Siripiyasing
Nadezda Kosyakova
Weerayuth Supiwong
Alongkoad Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Thomas Liehr
Marcelo de Bello Cioffi
Anja Weise
2013 MOLECULAR CYTOGENETICS
(6.0), pp.
10 0 0 0 0 0 10
18. Generation of multicolor banding probes for chromosomes of different species Nadezda Kosyakova
Ahmed Basheer Hamid
Arunrat Chaveerach
Krit Pinthong
Pornnarong Siripiyasing
Weerayuth Supiwong
Svetlana Romanenko
Vladimir Trifonov
Xiaobo Fan
2013 MOLECULAR CYTOGENETICS
(6.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
19. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A(2) from Heterometrus laoticus scorpion venom Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Prapenpuksiri Rungsa
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2013 TOXICON
(61.0), pp. 62.0-71.0
26 0 0 0 0 0 26
20. Interpopulational Variation of NOR Positions and Karyotypic Analysis of Siamese Catfish (Pseudomystus siamensis) in Thailand Weerayuth Supiwong
Alongklod Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Suthip Khakhong
La-orsri Sanoamuang
2013 CYTOLOGIA
1.0 (78.0), pp. 25.0-34.0
3 0 0 0 0 0 3
21. Karyotype and cytogenetic mapping of 9 classes of repetitive DNAs in the genome of the naked catfish Mystus bocourti (Siluriformes, Bagridae) Weerayuth Supiwong
Thomas Liehr
Marcelo B. Cioffi
Arunrat Chaveerach
Nadezda Kosyakova
Krit Pinthong
Tawatchai Tanee
Alongklod Tanomtong
2013 MOLECULAR CYTOGENETICS
(6.0), pp.
24 0 0 0 0 0 24
22. Medicinal parasitic plants on diverse hosts with their usages and barcodes Nantiya Kwanda
Kowit Noikotr
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arunrat Chaveerach
2013 JOURNAL OF NATURAL MEDICINES
3.0 (67.0), pp. 438.0-445.0
8 0 0 0 0 0 8
23. MOLECULAR ASSESSMENT FOR GENETIC IDENTIFICATION AND STABILITY OF CYMBIDIUM SANDERAE (ORCHIDACEAE) Pornarong Siripiyasing
Kobsukh Kaenratana
Piya Mokkamul
Arunrat Chaveerach
2013 PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY
2.0 (45.0), pp. 519.0-523.0
2 0 0 0 0 0 2
24. RAPD and barcode analyses of groupers of the genus Epinephelus K. Noikotr
A. Chaveerach
K. Pinthong
A. Tanomtong
R. Sudmoon
T. Tanee
2013 GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH
4.0 (12.0), pp. 5721.0-5732.0
6 0 0 0 0 0 6
25. Betel-like-scented Piper Plants as Diverse Sources of Industrial and Medicinal Aromatic Chemicals Arisa Sanubol
Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Kowit Noikotr
Chattong Chuachan
2014 Chiang Mai Journal of Science
5.1 (41.0), pp. 1171.0-1181.0
11 0 0 0 0 0 11
26. Chromosomal evolution in naked catfishes (Bagridae, Siluriformes): A comparative chromosome mapping study Weerayuth Supiwong
Thomas Liehr
Marcelo B. Cioffi
Arunrat Chaveerach
Nadezda Kosyakova
Krit Pinthong
Tawatchai Tanee
Alongklod Tanomtong
2014 ZOOLOGISCHER ANZEIGER
4.0 (253.0), pp. 316.0-320.0
12 0 0 0 0 0 12
27. Comparative cytogenetic mapping of rRNA genes among naked catfishes: implications for genomic evolution in the Bagridae family W. Supiwong
T. Liehr
M. B. Cioffi
A. Chaveerach
N. Kosyakova
X. Fan
T. Tanee
A. Tanomtong
2014 GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH
4.0 (13.0), pp. 9533.0-9542.0
10 0 0 0 0 0 10
28. Genetic verification and chemical contents identification of Allamanda species (Apocynaceae) Arunrat Chaveerach
Sarocha Aungkapattamagul
Tawatchai Tanee
Kowit Noikotr
Runglawan Sudmoon
2014 PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
3.0 (27.0), pp. 417.0-424.0
13 0 0 0 0 0 13
29. HIGH RESOLUTION KARYOTYPE OF THAI CRAB-EATING MACAQUE (MACACA FASCICULARIS) Xiaobo Fan
Alongkoad Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Krit Pinthong
Siripiyasing Pornnarong
Weerayuth Supiwong
Thomas Liehr
Anja Weise
2014 ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
4.0 (66.0), pp. 1603.0-1607.0
0 0 0 0 0 0 0
30. HIGH RESOLUTION KARYOTYPE OF THAI CRAB-EATING MACAQUE (Macaca fascicularis) Xiaobo Fan
Alongkoad Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Krit Pinthong
Siripiyasing Pornnarong
Weerayuth Supiwong
Thomas Liehr
Anja Weise
2014 GENETIKA-BELGRADE
3.0 (46.0), pp. 877.0-882.0
4 0 0 0 0 0 4
31. Identifying Efficiency in Herbal Medicine Cinnamomum Species (Lauraceae) Using Banding Patterns and Sequence Alignments of rpoB, rbcL and matK Regions Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Arisa Sanubol
Pansa Monkheang
Nantiya Kwanda
Sarocha Aungkapattamagul
Tawatchai Tanee
Kowit Noikotr
Chattong Chuachan
Napaporn Kaewdoungdee
2014 CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
5.1 (41.0), pp. 1094.0-1108.0
7 0 0 0 0 0 7
32. Karyotype analysis of two groupers, Epinephelus species (Serranidae) Kowit Noikotr
Krit Pinthong
Alongklod Tanomtong
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
2014 CARYOLOGIA
1.0 (67.0), pp. 63.0-65.0
1 0 0 0 0 0 1
33. Genetic markers for sex identification in Thai population Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arisa Sanubol
Tikumporn Thooptianrat
Waraporn Faijaidee
Kittibodee Yaipool
2015 FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES
(5.0), pp. E390-E391
0 0 0 0 0 0 0
34. Genetic markers for sex identification in Thai population Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arisa Sanubol
Tikumporn Thooptianrat
Waraporn Faijaidee
Kittibodee Yaipool
2015 FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL GENETICS SUPPLEMENT SERIES
(5.0), pp. E390-E391
0 0 0 0 0 0 0
35. Genomic Organization of Repetitive DNA Elements and Its Implications for the Chromosomal Evolution of Channid Fishes (Actinopterygii, Perciformes) Marcelo de Bello Cioffi
Luiz Antonio Carlos Bertollo
Mateo Andres Villa
Ezequiel Aguiar de Oliveira
Alongklod Tanomtong
Cassia Fernanda Yano
Weerayuth Supiwong
Arunrat Chaveerach
2015 PLOS ONE
6.0 (10.0), pp.
27 0 0 0 0 0 27
36. Analysis of genetics and chemical contents relation compared to commonly used Cissus quadrangularis L. and barcode markers of some Thailand Cissus species Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
2016 PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
1.0 (29.0), pp. 65.0-75.0
8 0 0 0 0 0 8
37. Chromosomes in a genome-wise order: evidence for metaphase architecture Anja Weise
Samarth Bhatt
Katja Piaszinski
Nadezda Kosyakova
Xiaobo Fan
Annelore Altendorf-Hofmann
Alongklod Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Marcelo Bello de Cioffi
Edivaldo de Oliveira
Joachim-U. Walther
Thomas Liehr
Jyoti P. Chaudhuri
2016 MOLECULAR CYTOGENETICS
(9.0), pp.
16 0 0 0 0 0 16
38. Cytotoxicity and genotoxicity of Allamanda and Plumeria species Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Natcha Patarapadungkit
Peerapat Khamwachirapithak
Runglawan Sudmoon
2016 SCIENCEASIA
6.0 (42.0), pp. 375.0-381.0
3 0 0 0 0 0 3
39. Differences in the Patterns of a Microsatellite Marker on Chromosomes in Four Allium Species Pansa Monkheang
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Arunrat Chaveerach
2016 CYTOLOGIA
2.0 (81.0), pp. 178.0-180.0
5 0 0 0 0 0 5
40. Effect of Cadmium on DNA Changes in Ipomoea aquatica Forssk. Tawatchai Tanee
Runglawan Sudmoon
Penkhae Thamsenanupap
Arunrat Chaveerach
2016 POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
1.0 (25.0), pp. 311.0-315.0
15 0 0 0 0 0 15
41. Efficient DNA barcode regions for classifying Piper species (Piperaceae) Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Arisa Sanubol
Pansa Monkheang
Runglawan Sudmoon
2016 PHYTOKEYS
70.0 (), pp. 1.0-10.0
0 0 0 0 0 0 0
42. Karyotypic features including organizations of the 5S, 45S rDNA loci and telomeres of Scadoxus multiflorus (Amaryllidaceae) Pansa Monkheang
Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
2016 COMPARATIVE CYTOGENETICS
4.0 (10.0), pp. 637.0-646.0
12 0 0 0 0 0 12
43. Chemical Constituents and Toxicity Screening of Three Aromatic Plant Species from Peninsular Malaysia Siti Rahimah Jumaat
Saiful Nizam Tajuddin
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
Ummi Hani Abdullah
Rozi Mohamed
2017 BIORESOURCES
3.0 (12.0), pp. 5878.0-U2428
3 0 0 0 0 0 3
44. DNA profiles to identify Dillenia species (Dilleniaceae) in Thailand Tikumporn Thooptianrat
Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
2017 PHYTOTAXA
3.0 (296.0), pp. 239.0-252.0
2 0 0 0 0 0 2
45. Interdisciplinary researches for potential developments of drugs and natural products Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
2017 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL BIOMEDICINE
4.0 (7.0), pp. 378.0-384.0
4 0 0 0 0 0 4
46. Major Phytochemical as gamma-Sitosterol Disclosing and Toxicity Testing in Lagerstroemia Species Prapaparn Sirikhansaeng
Tawatchai Tanee
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
2017 EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(), pp.
8 0 0 0 0 0 8
47. Out of Borneo: biogeography, phylogeny and divergence date estimates of Artocarpus (Moraceae) Evelyn W. Williams
Elliot M. Gardner
Robert Harris
Arunrat Chaveerach
Joan T. Pereira
Nyree J. C. Zerega
2017 ANNALS OF BOTANY
4.0 (119.0), pp. 611.0-627.0
33 0 0 0 0 0 33
48. PRE-CLINICAL EVALUATION OF EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS FROM BETEL-LIKE SCENT PIPER SPECIES IDENTIFIED POTENTIAL CANCER TREATMENT Arisa Sanubol
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Runglawan Sudmoon
2017 AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES
1.0 (14.0), pp. 89.0-102.0
3 0 0 0 0 0 3
49. Screening of phytochemicals and toxicity of medicinal plants, Dillenia species, reveals potential natural product resources Tikumporn Thooptianrat
Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Thomas Liehr
Nelli Babayan
2017 JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY
3.0 (41.0), pp.
4 0 0 0 0 0 4
50. CHEMICAL CONSTITUENTS AND TOXICITY EFFECTS OF LEAVES FROM SEVERAL AGARWOOD TREE SPECIES (AQUILARIA) A. Z. Adam
S. N. Tajuddin
R. Sudmoon
A. Chaveerach
U. H. Abdullah
M. N. Mahat
R. Mohamed
2018 JOURNAL OF TROPICAL FOREST SCIENCE
3.0 (30.0), pp. 342.0-353.0
4 0 0 0 0 0 4
51. Molecular Cytogenetic Analysis of One African and Five Asian Macaque Species Reveals Identical Karyotypes as in Mandrill Wiwat Sangpakdee
Alongkoad Tanomtong
Arunrat Chaveerach
Krit Pinthong
Vladimir Trifonov
Kristina Loth
Christiana Hensel
Thomas Liehr
Anja Weise
Xiaobo Fan
2018 CURRENT GENOMICS
3.0 (19.0), pp. 207.0-215.0
0 0 0 0 0 0 0
52. New Karyotype Information of Hymenocallis littoralis, Amaryllidaceae Tawatchai Tanee
Runglawan Sudmoon
Pornarong Siripiyasing
Kittiya Silawong Suwannakud
Pansa Monkheang
Arunrat Chaveerach
2018 CYTOLOGIA
4.0 (83.0), pp. 437.0-440.0
0 0 0 0 0 0 0
53. Phytochemicals, cytotoxicity, and genotoxicity of three Artocarpus species reveal arbutin in A. lacucha Kowit Noikotr
Arunrat Chaveerach
Runglawan Sudmoon
Tawatchai Tanee
Natcha Patarapadungkit
2018 SCIENCEASIA
3.0 (44.0), pp. 170.0-178.0
0 0 0 0 0 0 0
54. Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of Heteroscorpine from the venom of Heterometrus spp. Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Klaynongsruang
Arunrat Chaveerach
Wandee Bunyatratchata
Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Teerawat Namonsai
Kowit Noikotr
Prapenpuksiri Rungsa
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2018 MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
3.0 (12.0), pp. 187.0-198.0
0 0 0 0 0 0 0
55. Sauropus species containing eudesmin and their DNA profile Nuttapong Sawasdee
Arunrat Chaveerach
Tawatchai Tanee
Kittiya Silawong Suwannakud
Pornpimol Ponkham
Runglawan Sudmoon
2019 ASIAN JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY
3.0 (7.0), pp. 412.0-422.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการระบุชนิดสมุนไพรแปรรูปสกุลขี้เหล็ก (Senna) (DNA Barcode for Identification of Processed Medicinal Senna Species) พรรษา มนต์แข็ง
อรุณรัตน์ ฉวีราช
ธวัดชัย ธานี
รุ่งลาวัลย์ สุดมูล
2013 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(13 No 2), pp. 18-30

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.013982057571411133