Loading
รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์

รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์

สายวิชากายภาพบำบัด,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8840234200: H-INDEX 12
ระดับการศึกษา
  • ปริญญาตรี ()
  • ปริญญาโท ()
  • ปริญญาเอก ()

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Effectiveness of traditional Thai massage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points Chatchawan, U.
Thinkhamrop, B.
Kharmwan, S.
Knowles, J.B.
Eungpinichpong, W.
2005
2. The Effects of Foot Massage for Pain Relief in Post Caesarean Mothers วิลาวัลย์ สูท
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
วิชัย อึงพินิจพงศ์
2009
3. The Effects of Thai Massage by Husbands on Back Pain Relief and Marital Relationships During Pregnancy ฐิติยา ธงศิลา
โสมภัทร ศรไชย
วิชัย อึงพินิจพงศ์
2009
4. The application of community neurorehabilitation using a family-centred approach to persons with disability: A case study in stroke survivors Nualnetr, N.
Eungpinichpong, W.
2010
5. Effectiveness of pelvic floor muscle training in incontinent women at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: a randomized controlled trial. Sriboonreung, T.
Eungpinichpong, W.
Laopaiboon, M.
2011
6. The immediate effects of traditional Thai massage on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with myofascial trigger points. Buttagat, V.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Kharmwan, S.
2011
7. ความชุกของความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ จังหวัดขอนแก่น นงลักษณ์ ทศทิศ
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
วิชัย อึงพินิจพงศ์
พรรณี ปึงสุวรรณ
ทิพาพร กาญจนราช
2011
8. Acute effects of traditional Thai massage on electroencephalogram in patients with scapulocostal syndrome Buttagat, V.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Arayawichanon, P.
2012
9. Obstacle-crossing ability in independent ambulatory patients with spinal cord injury W. Pramodhyakul
S. Amatachaya
P. Wuttanapun
W. Siritaratiwat
W. Eungpinichpong
2012
10. Therapeutic effects of traditional Thai massage on pain, muscle tension and anxiety in patients with scapulocostal syndrome: A randomized single-blinded pilot study Buttagat, V
Eungpinichpong, W
Chatchawan, U
Arayawichanon, P
2012
11. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling. Wichai Eungpinichpong
Vitsarut Buttagat
Pattanasin Areeudomwong
Noppol Pramodhyakul
Manida Swangnetr
David Kaber
Rungthip Puntumetakul
2013
12. Immediate effects of obstacle crossing training in independent ambulatory patients with spinal cord injury W. Pramodhyakul
P. Wattanapan
W. Siritaratiwat
W. Eungpinichpong
S. Amatachaya
2013
13. Effect of scraping therapy on weightlifting ability Wang, X
Eungpinichpong, W
Yang, J
Chatchawan, U
Nakmareong, S
Wang, Y
Gao, X
2014
14. Effects of Thai traditional massage on pressure pain threshold and headache intensity in patients with chronic tension-type and migraine headaches. Chatchawan, U.
Eungpinichpong, W.
Sooktho, S.
Tiamkao, S.
Yamauchi, J.
2014
15. Effects of Warm Moist Gel Pack Compression on Sore Nipples in Primiparous Mothers Tammaluk Suesat
Somporn Wattananukulkiat
Wichai Eungpinichpong
2014
16. Tai Chi Improves Oxidative Stress Response and DNA Damage/Repair in Young Sedentary Females Huang, X.
Eungpinichpong, W.
Silsirivanit, A.
Nakmareong, S.
2014
17. The Effectiveness of Thai Exercise with Traditional Massage on the Pain, Walking Ability and QOL of Older People with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial in the Community. Punnee Peungsuwan
Phawinee Sermcheep
Papatsara Harnmontree
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2014
18. The short-term effect of gloving in combination with Traditional Thai Massage, heat, and stretching exercise to improve hand mobility in scleroderma patients. Vannajak, K
Boonprakob, Y
Eungpinichpong, W
Ungpansattawong, S
Nanagara, R
2014
19. Ability of obstacle crossing is not associated with falls in independent ambulatory patients with spinal cord injury S. Amatachaya
W. Pramodhyakul
P. Wattanapan
W. Eungpinichpong
2015
20. A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Court-Type Traditional Thai Massage versus Amitriptyline in Patients with Chronic Tension-Type Headache Peerada Damapong
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Prasobsook Putthapitak
Pongmada Damapong
2015
21. EFFECTIVENESS OF COURT-TYPE TRADITIONAL THAI MASSAGE IN PATIENTS WITH CHRONIC TENSION-TYPE HEADACHE: A PILOT STUDY Peerada Damapong
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Pongmada Damapong
2015
22. Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Kreeta Promthep
Wichai Eungpinichpong
Bungorn Sripanidkulchai
Uraiwan Chatchawan
2015
23. Effects of GUASHA on Heart Rate Variability in Healthy Male Volunteers under Normal Condition and Weightlifters after Weightlifting Training Sessions Wang, X
Chatchawan, U
Nakmareong, S
Silsirivanit, A
Wang, Y
Xie, D
Yang, J
Eungpinichpong, W
2015
24. Effects of Thai Foot Massage on Balance Performance in Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy: A Randomized Parallel-Controlled Trial Chatchawan, U
Eungpinichpong, W
Plandee, P
Yamauchi, J
2015
25. Effects of Thai massage on physical fitness in soccer players Chanawong Hongsuwan
Wichai Eungpinichpong
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2015
26. EFFECTS OF TRADITIONAL THAI SELF-MASSAGE USING A MASSAGE STICK VERSUS IBUPROFEN ON UPPER BACK PAIN ASSOCIATED WITH MYOFASCIAL TRIGGER POINTS: A PILOT STUDY Phanida Wamontree
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
2015
27. Effects of traditional Thai self-massage using a Wilai massage stick(TM) versus ibuprofen in patients with upper back pain associated with myofascial trigger points: a randomized controlled trial. Phanida Wamontree
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Apichon Jeensawek
2015
28. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons. Thanarat Sripongngam
Wichai Eungpinichpong
Dhavee Sirivongs
Jaturat Kanpittaya
Kamonwan Tangvoraphonkchai
Sutin Chanaboon
2015
29. Psychological Stress Can Be Decreased by Traditional Thai Massage. Sripongngam, T.
Eungpinichpong, W.
Sirivongs, D.
Kanpittaya, J.
Tangvoraphonkchai, K.
2015
30. Acute effects of traditional Thai massage on cortisol levels, arterial blood pressure and stress perception in academic stress condition: A single blind randomised controlled trial Bennett, S
Bennett, MJ
Chatchawan, U
Jenjaiwit, P
Pantumethakul, R
Kunhasura, S
Eungpinichpong, W
2016
31. Effects of different duration of traditional thai massage on parasympathetic nervous system Thanarat Sripongngam
Wichai Eungpinichpong
2016
32. Effects of manual percussion during postural drainage on lung volumes and metabolic status in healthy subjects Jirakrit Leelarungrayub
Wichai Eungpinichpong
Jakkrit Klaphajone
Mujalin Prasannarong
Kritsana Boontha
2016
33. EFFECTS OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON FREE THROW ACCURACY IN BASKETBALL ATHLETES Eungpinichpong, W.
Sripongngam, T.
2016
34. Effects of traditional thai massage on heart rate, blood pressure, and anxiety in depression patients: A pilot study Warangkana Chompoopan
Wichai Eungpinichpong
Wilai Eungpinichpong
2016
35. Short-term effects of court-type traditional thai massage on pressure pain threshold and pain intensity in patients with chronic tension-type headach Peerada Damapong
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Prasobsook Putthapitak
Pongmada Damapong
2016
36. Short-Term Pulmonary Rehabilitation for a Female Patient with Chronic Scleroderma under a Single-Case Research Design Leelarungrayub, J
Pinkaew, D
Wonglangka, K
Eungpinichpong, W
Klaphajone, J
2016
37. The effects of traditional thal self-massage using wilai massage stick™ in patients on upper trapezius with myofascial trigger points: A randomized control trial Kanchanakhan, N.S.
Eungpinichpong, W.
2016
38. THE EFFECTS OF TRADITIONAL THAL SELF-MASSAGE USING WILAI MASSAGE STICK (TM) IN PATIENTS ON UPPER TRAPEZIUS WITH MYOFASCIAL TRIGGER POINTS: A RANDOMIZED CONTROL TRIAL Phanida Wamontree
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
2016
39. Validity and Reliability of Smartphone Applications for the Assessment of Walking and Running in Normal-weight and Overweight/Obese Young Adults Konharn, K
Eungpinichpong, W
Promde, K
Sangpara, P
Nongharnpitak, S
Malila, W
Karawa, J
2016
40. Effect of yoga on the menstrual pain, physical fitness, and quality of life of young women with primary dysmenorrhea Yonglitthipagon, P
Muansiangsai, S
Wongkhumngern, W
Donpunha, W
Chanavirut, R
Siritaratiwat, W
Mato, L
Eungpinichpong, W
Janyacharoen, T
2017
41. Effects of banana (Musa Sapientum Linn) consumption for physical strength, metabolic response, oxidative stress, lipid profiles, and interleukin-23 in healthy men: A preliminary study Eungpinichpong, W. 2017
42. Effects of L-carnitine supplementation on metabolic utilization of oxygen and lipid profile among trained and untrained humans Eungpinichpong, W. 2017
43. Guasha improves the rating of perceived exertion scale score and reduces heart rate variability in male weightlifters: a randomized controlled trial Wang Xingze
Chen Peijie
Huang Xingyu
Wang Yingying
Yang Jinsheng
Wichai Eungpinichpong
Yang Yuming
Uraiwan Chatchawan
2017
44. Comparison of heart rate variability between patients with major depressive disorder and normal subjects Warangkana Chompoopan
Sipanut Silaket
Wichai Eungpinichpong
Suwanna Arunpongpaisal
Niramol Patjanasoontorn
2018
45. EFFECTS OF KAEMPFERIA PARVIFLORA ON PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL STRESSES IN ADULTS Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Sripanidkulchai, B.O.
Arunpongpaisal, S.
2018
46. Effects of mechanical-bed massage on exercise-induced back fatigue in athletes. Zhong, H
Eungpinichpong, W
Wang, X
Chatchawan, U
Wanpen, S
Buranruk, O
2018
47. Immediate effects of Thai massage on gait parameters in normal adults: A pilot study Nutthanun Tatchananusorn
Wichai Eungpinichpong
Uraiwan Chatchawan
Donlaya Promkeaw
2018
48. MASSAGE COMBINED WITH MUSCLE ENERGY TECHNIQUE COULD IMPROVE HEIGHT OF SEPAKTAKRAW SERVES Eungpinichpong, W.
Pakarasang, M.
Sripongngam, T.
2018
49. The immediate effects of foot massage with coconut shell on pressure pain threshold and foot grip strength in healthy subjects: A pilot study P. Laojeenwong
W. Eungpinichpong
2018
50. A comparative randomized controlled trial study: The Effects of Court-Type Thai Traditional Massage versus Diclofenac on Knee Pain in Patients with Osteoarthritis of the Knee Eungpinichpong, W. 2019
51. Comparison of Workload Perception for Original and Modified Cognitive Tasks Shuxun Chi
Manida Swangnetr Neubert
Orawan Buranruk
Weerawat Limroongreungrat
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
2019
52. EFFECTS OF LOW INTENSITY EXERCISES ON BODY BALANCE AND MUSCLE STRENGTH OF COMMUNITY ELDERLY PEOPLE Eungpinichpong, W. 2019
53. Effects of the Short Foot Exercise With Neuromuscular Electrical Stimulation on Navicular Height in Flexible Flatfoot in Thailand: A Randomized Controlled Trial. Eungpinichpong, W.
Vichiansiri, R.
2019
54. Gender effect on various standing ability in elderly thai population Eungpinichpong, W.
Yimtae, K.
2019
55. Muscle stretching with deep and slow breathing patterns: A pilot study for therapeutic development Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
Puntumetakul, R.
2019
56. Progressive decrease in leg-power performance during a fatiguing badminton field test. Huang, H
Chatchawan, U
Eungpinichpong, W
Hunsawong, T
2019
57. THE ACUTE EFFECT OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON RECOVERY FROM FATIGUE IN BASKETBALL PLAYERS Nopparak Kaesaman
Wichai Eungpinichpong
2019
58. THE EFFECTS OF THAI MASSAGE ON LEG MUSCLE OXYGENATION AND TIME TO FATIGUE IN HEALTHY MALE SUBJECTS Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Peungsuwan, P.
2019
59. COMPARISON OF INTRAOCULAR PRESSURE CHANGES AFTER VIEWING LAPTOP COMPUTER AND TABLET COMPUTER: A PILOT STUDY Ratanapakorn, T.
Puntumetakul, R.
Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
2020
60. EFFECT OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON MUSCLE OXYGEN SATURATION IN LOW BACK PAIN PATIENTS: A PRELIMINARY STUDY Eungpinichpong, W.
Buranruk, O.
Konharn, K.
2020
61. Immediate Effects and Acceptability of an Application-Based Stretching Exercise Incorporating Deep Slow Breathing for Neck Pain Self-management. Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
Konharn, K.
2020
62. IMMEDIATE EFFECTS OF ARM SWING EXERCISE THERAPY ON SHOULDER RANGE OF MOTION AND FORWARD HEAD POSTURE: A PILOT STUDY IN YOUNG ADULTS Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
2020
63. Immediate effects of thai massage on gait speeds and balance parameters in elderly Nutthanun Tatchananusorn
Wichai Eungpinichpong
Chakkrit Samranrom
2020
64. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Heart Rate Variability in Major Depressive Disorder Patients Warangkana Chompoopan
Wichai Eungpinichpong
Suwanna Arunpongpaisal
Worawut Chompoopan
Nasamapon Handee
Chiprasong Singnang
2020
65. The development of pillow for healthy people: A pilot study Panida Chaiming
Wichai Eungpinichpong
2020
Count 44 29 45 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effectiveness of traditional Thai massage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points Chatchawan, U.
Thinkhamrop, B.
Kharmwan, S.
Knowles, J.B.
Eungpinichpong, W.
2005 Journal of Bodywork and Movement Therapies
4 (9), pp. 298-309
2. The application of community neurorehabilitation using a family-centred approach to persons with disability: A case study in stroke survivors Nualnetr, N.
Eungpinichpong, W.
2010 Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal
1 (21), pp. 71-79
3. Effectiveness of pelvic floor muscle training in incontinent women at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: A randomized controlled trial Sriboonreung, T.
Eungpinichpong, W.
Laopaiboon, M.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (94), pp. 1-7
4. The immediate effects of traditional Thai massage on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with myofascial trigger points Buttagat, V.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Kharmwan, S.
2011 Journal of Bodywork and Movement Therapies
1 (15), pp. 15-23
5. Acute effects of traditional Thai massage on electroencephalogram in patients with scapulocostal syndrome Buttagat, V.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Arayawichanon, P.
2012 Complementary Therapies in Medicine
4 (20), pp. 167-174
6. Therapeutic effects of traditional Thai massage on pain, muscle tension and anxiety in patients with scapulocostal syndrome: A randomized single-blinded pilot study Buttagat, V.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Arayawichanon, P.
2012 Journal of Bodywork and Movement Therapies
1 (16), pp. 57-63
7. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling Eungpinichpong, W.
Buttagat, V.
Areeudomwong, P.
Pramodhyakul, N.
Swangnetr, M.
Puntumetakul, R.
2013 Applied Ergonomics
6 (44), pp. 1024-1032
8. Immediate effects of obstacle crossing training in independent ambulatory patients with spinal cord injury Pramodhyakul, W.
Wattanapan, P.
Siritaratiwat, W.
Eungpinichpong, W.
Amatachaya, S.
2013 Spinal Cord
5 (51), pp. 379-383
9. Effect of scraping therapy on weightlifting ability Wang, X.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Nakmareong, S.
2014 Journal of Traditional Chinese Medicine
1 (34), pp. 52-56
10. Effects of thai traditional massage on pressure pain threshold and headache intensity in patients with chronic tension-type and migraine headaches Chatchawan, U.
Eungpinichpong, W.
Sooktho, S.
Tiamkao, S.
Yamauchi, J.
2014 Journal of Alternative and Complementary Medicine
6 (20), pp. 486-492
11. Tai Chi improves oxidative stress response and DNA damage/repair in young sedentary females Huang, X.
Eungpinichpong, W.
Silsirivanit, A.
Nakmareong, S.
2014 Journal of Physical Therapy Science
6 (26), pp. 825-829
12. The effectiveness of thai exercise with traditional massage on the pain, walking ability and QOL of older people with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial in the community Peungsuwan, P.
Harnmontree, P.
Eungpinichpong, W.
Puntumetakul, R.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2014 Journal of Physical Therapy Science
1 (26), pp. 139-144
13. Ability of obstacle crossing is not associated with falls in independent ambulatory patients with spinal cord injury Amatachaya, S.
Pramodhyakul, W.
Wattanapan, P.
Eungpinichpong, W.
2015 Spinal Cord
8 (53), pp. 598-603
14. A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Court-Type Traditional Thai Massage versus Amitriptyline in Patients with Chronic Tension-Type Headache Kanchanakhan, N.S.
Eungpinichpong, W.
Damapong, P.
2015 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
(2015), pp.
15. Effects of GUASHA on Heart Rate Variability in Healthy Male Volunteers under Normal Condition and Weightlifters after Weightlifting Training Sessions Wang, X.
Chatchawan, U.
Nakmareong, S.
Silsirivanit, A.
Wang, Y.
Xie, D.
Eungpinichpong, W.
2015 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
(2015), pp.
16. Effects of Thai massage on physical fitness in soccer players Hongsuwan, C.
Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2015 Journal of Physical Therapy Science
2 (27), pp. 505-508
17. Psychological stress can be decreased by traditional Thai massage Sripongngam, T.
Eungpinichpong, W.
Sirivongs, D.
Kanpittaya, J.
Tangvoraphonkchai, K.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
(98), pp. S29-S35
18. Acute effects of traditional Thai massage on cortisol levels, arterial blood pressure and stress perception in academic stress condition: A single blind randomised controlled trial Chatchawan, U.
Pantumethakul, R.
Kunhasura, S.
Eungpinichpong, W.
2016 Journal of Bodywork and Movement Therapies
2 (20), pp. 286-292
19. Effects of different duration of traditional thai massage on parasympathetic nervous system Sripongngam, T.
Eungpinichpong, W.
2016 International Journal of GEOMATE
6 (11), pp. 2883-2887
20. Effects of manual percussion during postural drainage on lung volumes and metabolic status in healthy subjects Eungpinichpong, W.
Prasannarong, M.
Boontha, K.
2016 Journal of Bodywork and Movement Therapies
2 (20), pp. 356-363
21. Effects of traditional thai massage on free throw accuracy in basketball athletes Eungpinichpong, W.
Sripongngam, T.
2016 International Journal of GEOMATE
6 (11), pp. 2910-2915
22. Effects of traditional thai massage on heart rate, blood pressure, and anxiety in depression patients: A pilot study Eungpinichpong, W. 2016 International Journal of GEOMATE
6 (11), pp. 2892-2895
23. Short-term effects of court-type traditional thai massage on pressure pain threshold and pain intensity in patients with chronic tension-type headach Kanchanakhan, N.S.
Eungpinichpong, W.
Damapong, P.
2016 International Journal of GEOMATE
6 (11), pp. 2824-2829
24. The effects of traditional thal self-massage using wilai massage stick™ in patients on upper trapezius with myofascial trigger points: A randomized control trial Kanchanakhan, N.S.
Eungpinichpong, W.
2016 International Journal of GEOMATE
6 (11), pp. 2834-2837
25. Effect of yoga on the menstrual pain, physical fitness, and quality of life of young women with primary dysmenorrhea Yonglitthipagon, P.
Donpunha, W.
Siritaratiwat, W.
Mato, L.
Eungpinichpong, W.
Janyacharoen, T.
2017 Journal of Bodywork and Movement Therapies
4 (21), pp. 840-846
26. Effects of banana (Musa Sapientum Linn) consumption for physical strength, metabolic response, oxidative stress, lipid profiles, and interleukin-23 in healthy men: A preliminary study Eungpinichpong, W. 2017 Open Sports Sciences Journal
(10), pp. 151-159
27. Effects of L-carnitine supplementation on metabolic utilization of oxygen and lipid profile among trained and untrained humans Eungpinichpong, W. 2017 Asian Journal of Sports Medicine
1 (8), pp.
28. Comparison of heart rate variability between patients with major depressive disorder and normal subjects Eungpinichpong, W.
Arunpongpaisal, S.
2018 International Journal of GEOMATE
49 (15), pp. 150-154
29. Effects of Kaempferia parviflora on physical and psychological stresses in adults Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Sripanidkulchai, B.O.
Arunpongpaisal, S.
2018 International Journal of GEOMATE
50 (15), pp. 26-31
30. Immediate effects of Thai massage on gait parameters in normal adults: A pilot study Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
2018 International Journal of GEOMATE
49 (15), pp. 118-123
31. Massage combined with muscle energy technique could improve height of Sepaktakraw serves Eungpinichpong, W.
Pakarasang, M.
Sripongngam, T.
2018 International Journal of GEOMATE
50 (15), pp. 20-25
32. The immediate effects of foot massage with coconut shell on pressure pain threshold and foot grip strength in healthy subjects: A pilot study Eungpinichpong, W. 2018 International Journal of GEOMATE
50 (15), pp. 14-19
33. A comparative randomized controlled trial study: The Effects of Court-Type Thai Traditional Massage versus Diclofenac on Knee Pain in Patients with Osteoarthritis of the Knee Eungpinichpong, W. 2019 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (102), pp. 45-50
34. Effects of low intensity exercises on body balance and muscle strength of community elderly people Eungpinichpong, W. 2019 International Journal of GEOMATE
61 (17), pp. 86-90
35. Effects of the Short Foot Exercise With Neuromuscular Electrical Stimulation on Navicular Height in Flexible Flatfoot in Thailand: A Randomized Controlled Trial Eungpinichpong, W.
Vichiansiri, R.
2019 Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi
4 (52), pp. 250-257
36. Gender effect on various standing ability in elderly thai population Eungpinichpong, W.
Yimtae, K.
2019 Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1 (24), pp.
37. Muscle stretching with deep and slow breathing patterns: A pilot study for therapeutic development Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
Puntumetakul, R.
2019 Journal of Complementary and Integrative Medicine
2 (16), pp.
38. The effects of Thai massage on leg muscle oxygenation and time to fatigue in healthy male subjects Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Peungsuwan, P.
2019 International Journal of GEOMATE
61 (17), pp. 14-20
39. Comparison of intraocular pressure changes after viewing laptop computer and tablet computer: A pilot study Ratanapakorn, T.
Puntumetakul, R.
Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
2020 International Journal of GEOMATE
67 (18), pp. 202-207
40. Effect of traditional thai massage on muscle oxygen saturation in low back pain patients: A preliminary study Eungpinichpong, W.
Buranruk, O.
Konharn, K.
2020 International Journal of GEOMATE
72 (19), pp. 54-61
41. Immediate effects and acceptability of an application-based stretching exercise incorporating deep slow breathing for neck pain self-management Buranruk, O.
Eungpinichpong, W.
Konharn, K.
2020 Healthcare Informatics Research
1 (26), pp. 50-60
42. Immediate effects of arm swing exercise therapy on shoulder range of motion and forward head posture: A pilot study in young adults Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
2020 International Journal of GEOMATE
67 (18), pp. 188-194
43. Immediate effects of thai massage on gait speeds and balance parameters in elderly Eungpinichpong, W. 2020 International Journal of GEOMATE
67 (18), pp. 21-26
44. The development of pillow for healthy people: A pilot study Eungpinichpong, W. 2020 International Journal of GEOMATE
72 (19), pp. 28-34

Title Authors Year Journal title
1. Effectiveness of pelvic floor muscle training in incontinent women at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: a randomized controlled trial. Sriboonreung, T
Wongtra-ngan, S
Eungpinichpong, W
Laopaiboon, M
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (94), pp. 1-7
2. The immediate effects of traditional Thai massage on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with myofascial trigger points. Buttagat, V
Eungpinichpong, W
Chatchawan, U
Kharmwan, S
2011 Journal of bodywork and movement therapies
1 (15), pp. 15-23
3. Therapeutic effects of traditional Thai massage on pain, muscle tension and anxiety in patients with scapulocostal syndrome: a randomized single-blinded pilot study. Buttagat, V
Eungpinichpong, W
Chatchawan, U
Arayawichanon, P
2012 Journal of bodywork and movement therapies
1 (16), pp. 57-63
4. Acute effects of traditional Thai massage on electroencephalogram in patients with scapulocostal syndrome. Buttagat, V
Eungpinichpong, W
Kaber, D
Chatchawan, U
Arayawichanon, P
2012 Complementary therapies in medicine
4 (20), pp. 167-74
5. Immediate effects of obstacle crossing training in independent ambulatory patients with spinal cord injury. Pramodhyakul, W
Wattanapan, P
Siritaratiwat, W
Eungpinichpong, W
Amatachaya, S
2013 Spinal cord
5 (51), pp. 379-83
6. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling. Eungpinichpong, W
Buttagat, V
Areeudomwong, P
Pramodhyakul, N
Swangnetr, M
Kaber, D
Puntumetakul, R
2013 Applied ergonomics
6 (44), pp. 1024-32
7. Tai chi improves oxidative stress response and DNA damage/repair in young sedentary females. Huang, XY
Eungpinichpong, W
Silsirivanit, A
Nakmareong, S
Wu, XH
2014 Journal of physical therapy science
6 (26), pp. 825-9
8. Effect of scraping therapy on weightlifting ability. Wang, X
Eungpinichpong, W
Yang, J
Chatchawan, U
Nakmareong, S
Wang, Y
Gao, X
2014 Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan / sponsored by All-China Association of Traditional Chinese Medicine, Academy of Traditional Chinese Medicine
1 (34), pp. 52-6
9. The short-term effect of gloving in combination with Traditional Thai Massage, heat, and stretching exercise to improve hand mobility in scleroderma patients. Vannajak, K
Boonprakob, Y
Eungpinichpong, W
Ungpansattawong, S
Nanagara, R
2014 Journal of Ayurveda and integrative medicine
1 (5), pp. 50-5
10. The Effectiveness of Thai Exercise with Traditional Massage on the Pain, Walking Ability and QOL of Older People with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial in the Community. Peungsuwan, P
Sermcheep, P
Harnmontree, P
Eungpinichpong, W
Puntumetakul, R
Chatchawan, U
Yamauchi, J
2014 Journal of physical therapy science
1 (26), pp. 139-44
11. Effects of Thai traditional massage on pressure pain threshold and headache intensity in patients with chronic tension-type and migraine headaches. Chatchawan, U
Eungpinichpong, W
Sooktho, S
Tiamkao, S
Yamauchi, J
2014 Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.)
6 (20), pp. 486-92
12. Effects of GUASHA on Heart Rate Variability in Healthy Male Volunteers under Normal Condition and Weightlifters after Weightlifting Training Sessions. Wang, X
Chatchawan, U
Nakmareong, S
Silsirivanit, A
Wang, Y
Xie, D
Yang, J
Eungpinichpong, W
2015 Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM
(2015), pp. 268471
13. Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Promthep, K
Eungpinichpong, W
Sripanidkulchai, B
Chatchawan, U
2015 Medical science monitor basic research
(21), pp. 100-8
14. Effects of thai foot massage on balance performance in diabetic patients with peripheral neuropathy: a randomized parallel-controlled trial. Chatchawan, U
Eungpinichpong, W
Plandee, P
Yamauchi, J
2015 Medical science monitor basic research
(21), pp. 68-75
15. Effects of Thai massage on physical fitness in soccer players. Hongsuwan, C
Eungpinichpong, W
Chatchawan, U
Yamauchi, J
2015 Journal of physical therapy science
2 (27), pp. 505-8
16. Ability of obstacle crossing is not associated with falls in independent ambulatory patients with spinal cord injury. Amatachaya, S
Pramodhyakul, W
Wattanapan, P
Eungpinichpong, W
2015 Spinal cord
8 (53), pp. 598-603
17. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons. Sripongngam, T
Eungpinichpong, W
Sirivongs, D
Kanpittaya, J
Tangvoraphonkchai, K
Chanaboon, S
2015 Medical science monitor basic research
(21), pp. 216-21
18. Psychological Stress Can Be Decreased by Traditional Thai Massage. Sripongngam, T
Eungpinichpong, W
Sirivongs, D
Kanpittaya, J
Tangvoraphonkchai, K
Chanaboon, S
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(98), pp. S29-35
19. A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Court-Type Traditional Thai Massage versus Amitriptyline in Patients with Chronic Tension-Type Headache. Damapong, P
Kanchanakhan, N
Eungpinichpong, W
Putthapitak, P
Damapong, P
2015 Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM
(2015), pp. 930175
20. Effects of traditional Thai self-massage using a Wilai massage stick(TM) versus ibuprofen in patients with upper back pain associated with myofascial trigger points: a randomized controlled trial. Wamontree, P
Kanchanakhan, N
Eungpinichpong, W
Jeensawek, A
2015 Journal of physical therapy science
11 (27), pp. 3493-7
21. Acute effects of traditional Thai massage on cortisol levels, arterial blood pressure and stress perception in academic stress condition: A single blind randomised controlled trial. Bennett, S
Bennett, MJ
Chatchawan, U
Jenjaiwit, P
Pantumethakul, R
Kunhasura, S
Eungpinichpong, W
2016 Journal of bodywork and movement therapies
2 (20), pp. 286-92
22. Effects of manual percussion during postural drainage on lung volumes and metabolic status in healthy subjects. Leelarungrayub, J
Eungpinichpong, W
Klaphajone, J
Prasannarong, M
Boontha, K
2016 Journal of bodywork and movement therapies
2 (20), pp. 356-63
23. Validity and Reliability of Smartphone Applications for the Assessment of Walking and Running in Normal-weight and Overweight/Obese Young Adults. Konharn, K
Eungpinichpong, W
Promde, K
Sangpara, P
Nongharnpitak, S
Malila, W
Karawa, J
2016 Journal of physical activity & health
(), pp. 1-22
24. Short-Term Pulmonary Rehabilitation for a Female Patient with Chronic Scleroderma under a Single-Case Research Design. Leelarungrayub, J
Pinkaew, D
Wonglangka, K
Eungpinichpong, W
Klaphajone, J
2016 Clinical medicine insights. Circulatory, respiratory and pulmonary medicine
(10), pp. 11-17
25. Effect of yoga on the menstrual pain, physical fitness, and quality of life of young women with primary dysmenorrhea. Yonglitthipagon, P
Muansiangsai, S
Wongkhumngern, W
Donpunha, W
Chanavirut, R
Siritaratiwat, W
Mato, L
Eungpinichpong, W
Janyacharoen, T
2017 Journal of bodywork and movement therapies
4 (21), pp. 840-846
26. Effects of mechanical-bed massage on exercise-induced back fatigue in athletes. Zhong, H
Eungpinichpong, W
Wang, X
Chatchawan, U
Wanpen, S
Buranruk, O
2018 Journal of physical therapy science
3 (30), pp. 365-372
27. Effects of the Short Foot Exercise With Neuromuscular Electrical Stimulation on Navicular Height in Flexible Flatfoot in Thailand: A Randomized Controlled Trial. Namsawang, J
Eungpinichpong, W
Vichiansiri, R
Rattanathongkom, S
2019 Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi
4 (52), pp. 250-257
28. Effects of the Short Foot Exercise With Neuromuscular Electrical Stimulation on Navicular Height in Flexible Flatfoot in Thailand: A Randomized Controlled Trial. Namsawang, J
Eungpinichpong, W
Vichiansiri, R
Rattanathongkom, S
2019 Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi
4 (52), pp. 250-257
29. Progressive decrease in leg-power performance during a fatiguing badminton field test. Huang, H
Chatchawan, U
Eungpinichpong, W
Hunsawong, T
2019 Journal of physical therapy science
10 (31), pp. 765-770
30. Immediate Effects and Acceptability of an Application-Based Stretching Exercise Incorporating Deep Slow Breathing for Neck Pain Self-management. Thongtipmak, S
Buranruk, O
Eungpinichpong, W
Konharn, K
2020 Healthcare informatics research
1 (26), pp. 50-60

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Acute effects of traditional Thai massage on electroencephalogram in patients with scapulocostal syndrome Vitsarut Buttagat
Wichai Eungpinichpong
David Kaber
Uraiwon Chatchawan
Preeda Arayawichanon
2012 COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE
4.0 (20.0), pp. 167.0-174.0
21 0 0 0 0 0 21
2. Obstacle-crossing ability in independent ambulatory patients with spinal cord injury W. Pramodhyakul
S. Amatachaya
P. Wuttanapun
W. Siritaratiwat
W. Eungpinichpong
2012 JOURNAL OF NEUROLOGY
(259.0), pp. S212-S213
0 0 0 0 0 0 0
3. Effects of restrictive clothing on lumbar range of motion and trunk muscle activity in young adult worker manual material handling Wichai Eungpinichpong
Vitsarut Buttagat
Pattanasin Areeudomwong
Noppol Pramodhyakul
Manida Swangnetr
David Kaber
Rungthip Puntumetakul
2013 APPLIED ERGONOMICS
6.0 (44.0), pp. 1024.0-1032.0
7 0 0 0 0 0 7
4. Immediate effects of obstacle crossing training in independent ambulatory patients with spinal cord injury W. Pramodhyakul
P. Wattanapan
W. Siritaratiwat
W. Eungpinichpong
S. Amatachaya
2013 SPINAL CORD
5.0 (51.0), pp. 379.0-383.0
4 0 0 0 0 0 4
5. Effect of scraping therapy on weightlifting ability Xingze Wang
Wichai Eungpinichpong
Jinsheng Yang
Uraiwan Chatchawan
Saowanee Nakmareong
Yingying Wang
Xinyan Gao
2014 JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
1.0 (34.0), pp. 52.0-56.0
9 0 0 0 0 0 9
6. Effects of Thai Traditional Massage on Pressure Pain Threshold and Headache Intensity in Patients with Chronic Tension-Type and Migraine Headaches Uraiwan Chatchawan
Wichai Eungpinichpong
Suparat Sooktho
Somsak Tiamkao
Junichiro Yamauchi
2014 JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE
6.0 (20.0), pp. 486.0-492.0
23 0 0 0 0 0 23
7. Tai Chi Improves Oxidative Stress Response and DNA Damage/Repair in Young Sedentary Females Xing-Yu Huang
Wichai Eungpinichpong
Atit Silsirivanit
Saowanee Nakmareong
Xiu-Hua Wu
2014 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
6.0 (26.0), pp. 825.0-829.0
13 0 0 0 0 0 13
8. The Effectiveness of Thai Exercise with Traditional Massage on the Pain, Walking Ability and QOL of Older People with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial in the Community Punnee Peungsuwan
Phawinee Sermcheep
Papatsara Harnmontree
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2014 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
1.0 (26.0), pp. 139.0-144.0
40 0 0 0 0 0 40
9. Ability of obstacle crossing is not associated with falls in independent ambulatory patients with spinal cord injury S. Amatachaya
W. Pramodhyakul
P. Wattanapan
W. Eungpinichpong
2015 SPINAL CORD
8.0 (53.0), pp. 598.0-603.0
14 0 0 0 0 0 14
10. A Randomized Controlled Trial on the Effectiveness of Court-Type Traditional Thai Massage versus Amitriptyline in Patients with Chronic Tension-Type Headache Peerada Damapong
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Prasobsook Putthapitak
Pongmada Damapong
2015 EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(), pp.
5 0 0 0 0 0 5
11. EFFECTIVENESS OF COURT-TYPE TRADITIONAL THAI MASSAGE IN PATIENTS WITH CHRONIC TENSION-TYPE HEADACHE: A PILOT STUDY Peerada Damapong
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Pongmada Damapong
2015 JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
5.0 (29.0), pp. 351.0-356.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial Kreeta Promthep
Wichai Eungpinichpong
Bungorn Sripanidkulchai
Uraiwan Chatchawan
2015 MEDICAL SCIENCE MONITOR BASIC RESEARCH
(21.0), pp. 100.0-108.0
21 0 0 0 0 0 21
13. Effects of GUASHA on Heart Rate Variability in Healthy Male Volunteers under Normal Condition and Weightlifters after Weightlifting Training Sessions Xingze Wang
Uraiwan Chatchawan
Saowanee Nakmareong
Atit Silsirivanit
Yingying Wang
Dongbei Xie
Jinsheng Yang
Wichai Eungpinichpong
2015 EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(), pp.
7 0 0 0 0 0 7
14. Effects of Thai Foot Massage on Balance Performance in Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy: A Randomized Parallel-Controlled Trial Uraiwan Chatchawan
Wichai Eungpinichpong
Piyawan Plandee
Junichiro Yamauchi
2015 MEDICAL SCIENCE MONITOR BASIC RESEARCH
(21.0), pp. 68.0-75.0
14 0 0 0 0 0 14
15. Effects of Thai massage on physical fitness in soccer players Chanawong Hongsuwan
Wichai Eungpinichpong
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2015 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
2.0 (27.0), pp. 505.0-508.0
19 0 0 0 0 0 19
16. EFFECTS OF TRADITIONAL THAI SELF-MASSAGE USING A MASSAGE STICK VERSUS IBUPROFEN ON UPPER BACK PAIN ASSOCIATED WITH MYOFASCIAL TRIGGER POINTS: A PILOT STUDY Phanida Wamontree
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
2015 JOURNAL OF HEALTH RESEARCH
6.0 (29.0), pp. 403.0-408.0
0 0 0 0 0 0 0
17. Effects of traditional Thai self-massage using a Wilai massage stick (TM) versus ibuprofen in patients with upper back pain associated with myofascial trigger points: a randomized controlled trial Phanida Wamontree
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Apichon Jeensawek
2015 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
11.0 (27.0), pp. 3493.0-3497.0
1 0 0 0 0 0 1
18. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons Thanarat Sripongngam
Wichai Eungpinichpong
Dhavee Sirivongs
Jaturat Kanpittaya
Kamonwan Tangvoraphonkchai
Sutin Chanaboon
2015 MEDICAL SCIENCE MONITOR BASIC RESEARCH
(21.0), pp. 216.0-221.0
17 0 0 0 0 0 17
19. Acute effects of traditional Thai massage on cortisol levels, arterial blood pressure and stress perception in academic stress condition: A single blind randomised controlled trial Surussawadi Bennett
Michael John Bennett
Uraiwon Chatchawan
Patcharaporn Jenjaiwit
Rungthip Pantumethakul
Soontorn Kunhasura
Wichai Eungpinichpong
2016 JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES
2.0 (20.0), pp. 286.0-292.0
4 0 0 0 0 0 4
20. EFFECTS OF DIFFERENT DURATION OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM Thanarat Sripongngam
Wichai Eungpinichpong
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
28.0 (11.0), pp. 2883.0-2887.0
1 0 0 0 0 0 1
21. Effects of manual percussion during postural drainage on lung volumes and metabolic status in healthy subjects Jirakrit Leelarungrayub
Wichai Eungpinichpong
Jakkrit Klaphajone
Mujalin Prasannarong
Kritsana Boontha
2016 JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES
2.0 (20.0), pp. 356.0-363.0
0 0 0 0 0 0 0
22. EFFECTS OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON FREE THROW ACCURACY IN BASKETBALL ATHLETES Krittachai Sarakul
Wichai Eungpinichpong
Thanarat Sripongngam
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
28.0 (11.0), pp. 2910.0-2915.0
0 0 0 0 0 0 0
23. EFFECTS OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON HEART RATE, BLOOD PRESSURE, AND ANXIETY IN DEPRESSION PATIENTS: A PILOT STUDY Warangkana Chompoopan
Wichai Eungpinichpong
Wilai Eungpinichpong
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
28.0 (11.0), pp. 2892.0-2895.0
2 0 0 0 0 0 2
24. SHORT-TERM EFFECTS OF COURT-TYPE TRADITIONAL THAI MASSAGE ON PRESSURE PAIN THRESHOLD AND PAIN INTENSITY IN PATIENTS WITH CHRONIC TENSION-TYPE HEADACH Peerada Damapong
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
Prasobsook Putthapitak
Pongmada Damapong
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
28.0 (11.0), pp. 2824.0-2829.0
0 0 0 0 0 0 0
25. Short-Term Pulmonary Rehabilitation for a Female Patient with Chronic Scleroderma under a Single-Case Research Design Jirakrit Leelarungrayub
Decha Pinkaew
Khanittha Wonglangka
Wichai Eungpinichpong
Jakkrit Klaphajone
2016 CLINICAL MEDICINE INSIGHTS-CIRCULATORY RESPIRATORY AND PULMONARY MEDICINE
(10.0), pp. 11.0-17.0
4 0 0 0 0 0 4
26. THE EFFECTS OF TRADITIONAL THAL SELF-MASSAGE USING WILAI MASSAGE STICK (TM) IN PATIENTS ON UPPER TRAPEZIUS WITH MYOFASCIAL TRIGGER POINTS: A RANDOMIZED CONTROL TRIAL Phanida Wamontree
Naowarat Kanchanakhan
Wichai Eungpinichpong
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
28.0 (11.0), pp. 2834.0-2837.0
2 0 0 0 0 0 2
27. Validity and Reliability of Smartphone Applications for the Assessment of Walking and Running in Normal-weight and Overweight/Obese Young Adults Kurusart Konharn
Wichai Eungpinichpong
Kluaymai Promdee
Paramaporn Sangpara
Settapong Nongharnpitak
Waradanai Malila
Jirachai Karawa
2016 JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH
12.0 (13.0), pp. 1333.0-1340.0
4 0 0 0 0 0 4
28. Effect of yoga on the menstrual pain, physical fitness, and quality of life of young women with primary dysmenorrhea Ponlapat Yonglitthipagon
Somruthai Muansiangsai
Wilanee Wongkhumngern
Wanida Donpunha
Raoyrin Chanavirut
Wantana Siritaratiwat
Lukana Mato
Wichai Eungpinichpong
Taweesak Janyacharoen
2017 JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES
4.0 (21.0), pp. 840.0-846.0
9 0 0 0 0 0 9
29. Guasha improves the rating of perceived exertion scale score and reduces heart rate variability in male weightlifters: a randomized controlled trial Wang Xingze
Chen Peijie
Huang Xingyu
Wang Yingying
Yang Jinsheng
Wichai Eungpinichpong
Yang Yuming
Uraiwan Chatchawan
2017 JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
1.0 (37.0), pp. 49.0-56.0
0 0 0 0 0 0 0
30. COMPARISON OF HEART RATE VARIABILITY BETWEEN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER AND NORMAL SUBJECTS Warangkana Chompoopan
Sipanut Silaket
Wichai Eungpinichpong
Suwanna Arunpongpaisal
Niramol Patjanasoontorn
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
49.0 (15.0), pp. 150.0-154.0
0 0 0 0 0 0 0
31. EFFECTS OF KAEMPFERIA PARVIFLORA ON PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL STRESSES IN ADULTS Wichai Eungpinichpong
Uraiwan Chatchawan
Bung-orn Sripanidkulchai
Suwanna Arunpongpaisal
Warangkana Chompoopan
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
50.0 (15.0), pp. 26.0-31.0
5 0 0 0 0 0 5
32. IMMEDIATE EFFECTS OF THAI MASSAGE ON GAIT PARAMETERS IN NORMAL ADULTS: A PILOT STUDY Nutthanun Tatchananusorn
Wichai Eungpinichpong
Uraiwan Chatchawan
Donlaya Promkeaw
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
49.0 (15.0), pp. 118.0-123.0
1 0 0 0 0 0 1
33. MASSAGE COMBINED WITH MUSCLE ENERGY TECHNIQUE COULD IMPROVE HEIGHT OF SEPAKTAKRAW SERVES Apichat Deeminoi
Wichai Eungpinichpong
Maitree Pakarasang
Thanarat Sripongngam
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
50.0 (15.0), pp. 20.0-25.0
0 0 0 0 0 0 0
34. THE IMMEDIATE EFFECTS OF FOOT MASSAGE WITH COCONUT SHELL ON PRESSURE PAIN THRESHOLD AND FOOT GRIP STRENGTH IN HEALTHY SUBJECTS: A PILOT STUDY P. Laojeenwong
W. Eungpinichpong
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
50.0 (15.0), pp. 14.0-19.0
0 0 0 0 0 0 0
35. Comparison of Workload Perception for Original and Modified Cognitive Tasks Shuxun Chi
Manida Swangnetr Neubert
Orawan Buranruk
Weerawat Limroongreungrat
Wichai Eungpinichpong
Rungthip Puntumetakul
2019 INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS
4.0 (18.0), pp. 701.0-709.0
0 0 0 0 0 0 0
36. EFFECTS OF LOW INTENSITY EXERCISES ON BODY BALANCE AND MUSCLE STRENGTH OF COMMUNITY ELDERLY PEOPLE Worawut Chompoopan
Warangkana Chompoopan
Wichai Eungpinichpong
Wilai Eungpinichpong
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
61.0 (17.0), pp. 86.0-90.0
0 0 0 0 0 0 0
37. THE ACUTE EFFECT OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON RECOVERY FROM FATIGUE IN BASKETBALL PLAYERS Nopparak Kaesaman
Wichai Eungpinichpong
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
55.0 (16.0), pp. 53.0-58.0
1 0 0 0 0 0 1
38. THE EFFECTS OF THAI MASSAGE ON LEG MUSCLE OXYGENATION AND TIME TO FATIGUE IN HEALTHY MALE SUBJECTS Wirapong Sucharit
Wichai Eungpinichpong
Uraiwan Chatchawan
Punnee Peungsuwan
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
61.0 (17.0), pp. 14.0-20.0
0 0 0 0 0 0 0
39. COMPARISON OF INTRAOCULAR PRESSURE CHANGES AFTER VIEWING LAPTOP COMPUTER AND TABLET COMPUTER: A PILOT STUDY Pattrawan Pattaranit
Tanapat Ratanapakorn
Rungthip Puntumetakul
Orawan Buranruk
Wichai Eungpinichpong
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
67.0 (18.0), pp. 202.0-207.0
0 0 0 0 0 0 0
40. EFFECT OF TRADITIONAL THAI MASSAGE ON MUSCLE OXYGEN SATURATION IN LOW BACK PAIN PATIENTS: A PRELIMINARY STUDY Ketsarakon Oatyimprai
Wichai Eungpinichpong
Orawan Buranruk
Kurusart Konharn
Kukiat Tudpor
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
72.0 (19.0), pp. 54.0-61.0
0 0 0 0 0 0 0
41. Immediate Effects and Acceptability of an Application-Based Stretching Exercise Incorporating Deep Slow Breathing for Neck Pain Self-management Sadudee Thongtipmak
Orawan Buranruk
Wichai Eungpinichpong
Kurusart Konharn
2020 HEALTHCARE INFORMATICS RESEARCH
1.0 (26.0), pp. 50.0-60.0
0 0 0 0 0 0 0
42. IMMEDIATE EFFECTS OF ARM SWING EXERCISE THERAPY ON SHOULDER RANGE OF MOTION AND FORWARD HEAD POSTURE: A PILOT STUDY IN YOUNG ADULTS Zhen Xiao
Wichai Eungpinichpong
Xingze Wang
Uraiwan Chatchawan
Ying Hu
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
67.0 (18.0), pp. 188.0-194.0
0 0 0 0 0 0 0
43. IMMEDIATE EFFECTS OF THAI MASSAGE ON GAIT SPEEDS AND BALANCE PARAMETERS IN ELDERLY Nutthanun Tatchananusorn
Wichai Eungpinichpong
Chakkrit Samranrom
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
67.0 (18.0), pp. 21.0-26.0
0 0 0 0 0 0 0
44. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Heart Rate Variability in Major Depressive Disorder Patients Warangkana Chompoopan
Wichai Eungpinichpong
Suwanna Arunpongpaisal
Worawut Chompoopan
Nasamapon Handee
Chiprasong Singnang
2020 JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH
2.0 (14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
45. THE DEVELOPMENT OF PILLOW FOR HEALTHY PEOPLE: A PILOT STUDY Panida Chaiming
Wichai Eungpinichpong
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
72.0 (19.0), pp. 28.0-34.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. The Effects of Foot Massage for Pain Relief in Post Caesarean Mothers วิลาวัลย์ สูท
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
วิชัย อึงพินิจพงศ์
2009 Journal of Nursing Science and Health
(32 No 4), pp. Health Vol.32 No.4
2. The Effects of Thai Massage by Husbands on Back Pain Relief and Marital Relationships During Pregnancy ฐิติยา ธงศิลา
โสมภัทร ศรไชย
วิชัย อึงพินิจพงศ์
2009 Journal of Nursing Science and Health
(32 No 2), pp. Health Vol.32 No.2
3. ความชุกของความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มอาชีพตัดเย็บ จังหวัดขอนแก่น นงลักษณ์ ทศทิศ
รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
วิชัย อึงพินิจพงศ์
พรรณี ปึงสุวรรณ
ทิพาพร กาญจนราช
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 2), pp. 47-54
4. Effects of Warm Moist Gel Pack Compression on Sore Nipples in Primiparous Mothers Tammaluk Suesat
Somporn Wattananukulkiat
Wichai Eungpinichpong
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 2), pp. 179-187

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. โครงการวิจัยบูรณาการและต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เตียงช่วยพลิก ตัวผู้สูงอายุติดเตียง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์
นางวรางคณา ชมภูพาน
นายวรวุฒิ ชมภูพาน
นางวิไล อึงพินิจพงศ์
รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.04878401756286621