Loading
 เทวราช หล้าหา

เทวราช หล้าหา

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56763832700: H-INDEX
6602771509: H-INDEX 33

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Progress on the transcriptomics of carcinogenic liver flukes of humans--unique biological and biotechnological prospects. Young, ND
Jex, AR
Cantacessi, C
Campbell, BE
Laha, T
Sohn, WM
Sripa, B
Loukas, A
Brindley, PJ
Gasser, RB
0
2. Electrolyte balanced heparin may produce a bias in the measurement of ionized calcium concentration in specimens with abnormally low protein concentration. Lyon, ME
Guajardo, M
Laha, T
Malik, S
Henderson, PJ
Kenny, MA
1995
3. Specific heparin preparations interfere with the simultaneous measurement of ionized magnesium and ionized calcium. Lyon, ME
Bremner, D
Laha, T
Malik, S
Henderson, PJ
Kenny, MA
1995
4. Zinc heparin introduces a preanalytical error in the measurement of ionized calcium concentration. Lyon, ME
Guajardo, M
Laha, T
Malik, S
Henderson, PJ
Kenny, MA
1995
5. Sjalpha elements, short interspersed element-like retroposons bearing a hammerhead ribozyme motif from the genome of the oriental blood fluke Schistosoma japonicum. Laha, T.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2000
6. Gulliver, a long terminal repeat retrotransposon from the genome of the oriental blood fluke Schistosoma japonicum. Laha, T.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2001
7. pido, a non-long terminal repeat retrotransposon of the chicken repeat 1 family from the genome of the Oriental blood fluke, Schistosoma japonicum T Laha
PJ Brindley
CK Verity
DP McManus
A Loukas
2002
8. Reverse transcriptase activity and untranslated region sharing of a new RTE-like, non-long terminal repeat retrotransposon from the human blood fluke, Schistosoma japonicum T Laha
PJ Brindley
MJ Smout
CK Verity
DP McManus
A Loukas
2002
9. Isolation of cDNAs encoding secreted and transmembrane proteins from Schistosoma mansoni by a signal sequence trap method. D Smyth
DP McManus
MJ Smout
T Laha
WB Zhang
A Loukas
2003
10. Mobile genetic elements colonizing the genomes of metazoan parasites Brindley, PJ
Laha, T
McManus, DP
Loukas, A
2003
11. Forming nanostructured hypereutectic aluminum via high-velocity oxyfuel spray deposition T Laha
A Agarwal
T McKechnie
2004
12. Laboratory production and maintenance of Spirometra erinacei spargana Vitta, A.
Srisawangwong, T.
Sithithaworn, P.
Laha, T.
2004
13. Long term corrosion behaviour of copper in soil: A study of archaeological analogues R Balasubramaniam
T Laha
A Srivastava
2004
14. Microstructural evolution in iron aluminide Fe-28Al-2C after high-temperature hydrogen treatment T Laha
A Tewari
R Balasubramaniam
MN Mungole
RG Baligidad
2004
15. Synthesis and characterization of plasma spray formed carbon nanotube reinforced aluminum composite T Laha
A Agarwal
T McKechnie
S Seal
2004
16. The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni T Laha
A Loukas
DJ Smyth
CS Copeland
PJ Brindley
2004
17. Characterization of SR3 reveals abundance of non-LTR retrotransposons of the RTE clade in the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni T Laha
N Kewgrai
A Loukas
PJ Brindley
2005
18. Effect of carrier gases on microstructural and electrochemical behavior of cold-sprayed 1100 aluminum coating K Balani
T Laha
A Agarwal
J Karthikeyan
N Munroe
2005
19. Erratum: The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni (International Journal for Parasitology (2004) 34 (1365-1375) DOI: 10.1016/j.ijpara.2004.08.007) Laha, T.
Loukas, A.C.
Smyth, D.J.
Copeland, C.S.
Brindley, P.J.
2005
20. Synthesis of bulk nanostructured aluminum alloy component through vacuum plasma spray technique T Laha
A Agarwal
T McKechnie
K Rea
S Seal
2005
21. Synthesis of nanostructured spherical aluminum oxide powders by plasma engineering T Laha
K Balani
A Agarwal
S Patil
S Seal
2005
22. The effective elastic modulus of laser-engineered composite boride coating T Laha
A Agarwal
NB Dahotre
2005
23. The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni (vol 34, pg 1365, 2004) T Laha
A Loukas
DJ Smyth
CS Copeland
PJ Brindley
2005
24. Challenges and advances in nanocomposite processing techniques V. Viswanathan
T. Laha
K. Balani
A. Agarwal
S. Seal
2006
25. Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR. Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Pipitgool, V.
Petney, T.N.
Chilton, N.B.
Andrews, R.H.
2006
26. Genetic markers for the identification and characterization of Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in Southeast Asia Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Pipitgool, V
Petney, TN
Andrews, RH
2006
27. Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes. K Jarukamjorn
K Don-in
C Makejaruskul
T Laha
S Daodee
P Pearaksa
BO Sripanidkulchai
2006
28. The dingo non-long terminal repeat retrotransposons from the genome of the hookworm, Ancylostoma caninum Thewarach Laha
Nonglack Kewgrai
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2006
29. Carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite via plasma and high velocity oxy-fuel spray forming. T. Laha
Y. Liu
A. Agarwal
2007
30. Effect of carrier gas on mechanical properties and fracture behaviour of cold sprayed aluminium coatings S. R. Bakshi
T. Laha
K. Balani
A. Agarwal
J. Karthikeyan
2007
31. Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts. Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Vichit Pipitgool
Smarn Tesana
Neil B. Chilton
Trevor N. Petney
Ross H. Andrews
2007
32. Gene discovery for the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Laha, T.
Pinlaor, P.
Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
Sripa, M.
Smout, M.J.
Gasser, R.B.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2007
33. Interfacial phenomena in thermally sprayed multiwalled carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite T. Laha
S. Kuchibhatla
S. Seal
W. Li
A. Agarwal
2007
34. Liver fluke induces cholangiocarcinoma Sripa, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Mairiang, E.
Laha, T.
Smout, M.J.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Tesana, S.
Thinkamrop, B.
Bethony, J.M.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2007
35. The bandit, a new DNA transposon from a hookworm-possible horizontal genetic transfer between host and parasite. Thewarach Laha
Alex Loukas
Supatra Wattanasatitarpa
Jenjira Somprakhon
Nonglack Kewgrai
Paiboon Sithithaworn
Sasithorn Kaewkes
Makedonka Mitreva
Paul J. Brindley
2007
36. The effects of curcumin on social isolation-induced depression and lipid peroxidation in mice Y. Sumanont
K. Jarukamjorn
N. Tiangtam
K. Yongprapat
T. Laha
2007
37. The nanomechanical and nanoscratch properties of MWNT-reinforced ultrahigh-molecular-weight polyethylene coatings S. R. Bakshi
K. Balani
T. Laha
J. Tercero
A. Agarwal
2007
38. Angiostrongylus cantonensis: Experimental study on the susceptibility of apple snails, Pomacea canaliculata compared to Pila polita Tesana, S
Srisawangwong, T
Sithithaworn, P
Laha, T
2008
39. Asparaginyl endopeptidase from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, and its potential for serodiagnosis. Laha, T.
Sripa, J.
Sripa, B.
Tribolet, L.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2008
40. CASPASE 9, A SIGNALING PROTEIN OF THE HUMAN LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI Sandi K. Parriott
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2008
41. Characterization of cysteine proteases from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Kaewpitoon, N.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Yongvanit, P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Sripa, B.
2008
42. Characterization of the antioxidant enzyme, thioredoxin peroxidase, from the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Suttiprapa, S.
Loukas, A.C.
Laha, T.
Wongkham, S.
Kaewkes, S.
Gaze, S.T.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2008
43. Effect of sintering on thermally sprayed carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite T. Laha
A. Agarwal
2008
44. Genetic variation at three enzyme loci within a Thailand population of Opisthorchis viverrini Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Rojchai Satrawaha
Neil B. Chilton
Trevor N. Petney
Ross H. Andrews
2008
45. Improvement of PCR for detection of Opisthorchis vivenini DNA in human stool samples Kunyarat Duenngai
Paiboon Sithithaworn
Urnesha Kanasinakatte Rudrappa
Karunasagar Iddya
Thewarach Laha
Christen Rune Stensvold
Hanne Strandgaard
Maria Vang Johansen
2008
46. Improvement of PCR for detection of Opisthorchis viverrini DNA in human stool samples. Duenngai, K.
Sithithaworn, P.
Iddya, K.
Laha, T.
Johansen, M.V.A.
2008
47. Mitochondrial DNA sequence variation among geographical isolates of Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR, and phylogenetic relationships with other trematodes. W. Saijuntha
P. Sithithaworn
S. Wongkham
T. Laha
N. B. Chilton
T. N. Petney
M. Barton
R. H. Andrews
2008
48. Advanced Periductal Fibrosis from Infection with the Carcinogenic Human Liver Fluke Opisthorchis viverrini Correlates with Elevated Levels of Interleukin-6 Sripa, B.
Mairiang, E.
Thinkhamrop, B.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
2009
49. A granulin-like growth factor secreted by the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, promotes proliferation of host cells. Michael J. Smout
Thewarach Laha
Jason Mulvenna
Banchob Sripa
Sutas Suttiprapa
Alun Jones
Paul J. Brindley
Alex Loukas
2009
50. Biological variation within Opisthorchis viverrini sensu lato in Thailand and Lao PDR. Nonglak Laoprom
Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Katsuhiko Andoll
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
2009
51. Cathepsin F cysteine protease of the human liver fluke, Opisthorchis viverrini Pinlaor, P
Kaewpitoon, N
Laha, T
Sripa, B
Kaewkes, S
Morales, ME
Mann, VH
Parriott, SK
Suttiprapa, S
Robinson, MW
To, J
Dalton, JP
Loukas, A
Brindley, PJ
2009
52. Nanomechanical behaviour of plasma sprayed PZT coatings A. K. Keshri
S. R. Bakshi
Y. Chen
T. Laha
X. Li
C. Levy
A. Agarwal
2009
53. Ov-APR-1, an aspartic protease from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: Functional expression, immunolocalization and subsite specificity Sutas Suttiprapa
Jason Mulvenna
Ngo Thi Huong
Mark S. Pearson
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
Sopit Wongkham
Sasithorn Kaewkes
Banchob Sripa
Alex Loukas
2009
54. Prevalence and intensity of infection with third stage larvae of Angiostrongylus cantonensis in mollusks from Northeast Thailand. Tesana, S.
Srisawangwong, T.
Sithithaworn, P.
Laha, T.
Andrews, R.H.
2009
55. RECOMBINANT EXPRESSION AND PURIFICATION OF CASPASE 9 OF OPISTHORCHIS VIVERRINI Sandi K. Parriott
Sutas Suttiprapa
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2009
56. Tensile properties of carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite fabricated by plasma spray forming T. Laha
Y. Chen
D. Lahiri
A. Agarwal
2009
57. Microsatellite loci in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini and their application as population genetic markers. Laoprom, N.
Sithithaworn, P.
Ando, K.
Sithithaworn, J.
Wongkham, S.
Laha, T.
Andrews, R.H.
2010
58. Progress on the transcriptomics of carcinogenic liver flukes of humans-Unique biological and biotechnological prospects Campbell, B.E.
Laha, T.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Gasser, R.B.
2010
59. Secreted cysteine proteases of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: regulation of cathepsin F activation by autocatalysis and trans-processing by cathepsin B. Jittiyawadee Sripa
Thewarach Laha
Joyce To
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
John P. Dalton
Mark W. Robinson
2010
60. The secreted and surface proteomes of the adult stage of the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Laha, T.
Suttiprapa, S.
Smout, M.J.
Loukas, A.C.
2010
61. Unlocking the transcriptomes of two carcinogenic parasites, Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini Neil D. Young
Bronwyn E. Campbell
Ross S. Hall
Aaron R. Jex
Cinzia Cantacessi
Thewarach Laha
Woon-Mok Sohn
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Robin B. Gasser
2010
62. A portrait of the transcriptome of the neglected trematode, Fasciola gigantica-biological and biotechnological implications Young, ND
Jex, AR
Cantacessi, C
Hall, RS
Campbell, BE
Spithill, TW
Tangkawattana, S
Tangkawattana, P
Laha, T
Gasser, RB
2011
63. Infection with the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Smout, M.J.
Sripa, B.
Laha, T.
Mulvenna, J.P.
Gasser, R.B.
Bethony, J.M.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2011
64. Inflammatory Response to Liver Fluke Opisthorchis viverrini in Mice Depends on Host Master Coregulator MTA1, a Marker for Parasite-Induced Cholangiocarcinoma in Humans Nair, SS
Bommana, A
Pakala, SB
Ohshiro, K
Lyon, AJ
Suttiprapa, S
Periago, MV
Laha, T
Hotez, PJ
Bethony, JM
Sripa, B
Brindley, PJ
Kumar, R
2011
65. Opisthorchiasis and Opisthorchis-associated cholangiocarcinoma in Thailand and Laos Sripa, B
Bethony, JM
Sithithaworn, P
Kaewkes, S
Mairiang, E
Loukas, A
Mulvenna, J
Laha, T
Hotez, PJ
Brindley, PJ
2011
66. RNA interference targeting cathepsin B of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Jittiyawadee Sripa
Porntip Pinlaor
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
Mark W. Robinson
Neil D. Young
Robin B. Gasser
Alex Loukas
Thewarach Laha
2011
67. Cloning, expression, and characterization of a novel Opisthorchis viverrini calcium-binding EF-hand protein Senawong, G.
Laha, T.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2012
68. Elevated plasma IL-6 associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma in individuals infected by opisthorchis viverrini Sripa, B
Thinkhamrop, B
Mairiang, E
Laha, T
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Periago, MV
Bhudhisawasdi, V
Yonglitthipagon, P
Mulvenna, J
Brindley, PJ
Loukas, A
Bethony, JM
2012
69. Evaluation of liver fluke recombinant cathepsin B-1 protease as a serodiagnostic antigen for human opisthorchiasis Sripa, J.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Kaewkes, S.
Laha, T.
2012
70. Fecal bacterial contamination in natural water reservoirs as an indicator of seasonal infection by Opisthorchis viverrini in snail intermediate hosts Kaewkes, W
Kaewkes, S
Tesana, S
Laha, T
Sripa, B
2012
71. Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea) Khampoosa, P.
Lovas, E.M.
Srisawangwong, T.
Laha, T.
Piratae, S.
Thammasiri, C.
Suwannatrai, A.
Sripanidkulchai, B.O.
Eursitthichai, V.
Tesana, S.
2012
72. Molecular Changes in Opisthorchis viverrini (Southeast Asian Liver Fluke) during the Transition from the Juvenile to the Adult Stage Jex, AR
Young, ND
Sripa, J
Hall, RS
Scheerlinck, JP
Laha, T
Sripa, B
Gasser, RB
2012
73. Molecular characterization of a tetraspanin from the human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Supawadee Piratae
Smarn Tesana
Malcolm K. Jones
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Erica Lovas
Veerachai Eursitthichai
Banchob Sripa
Sirikanda Thanasuwan
Thewarach Laha
2012
74. Molecular expression and enzymatic characterization of thioredoxin from the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini Suttiprapa, S
Matchimakul, P
Loukas, A
Laha, T
Wongkham, S
Kaewkes, S
Brindley, PJ
Sripa, B
2012
75. Population Genetic Structuring in Opisthorchis viverrini over Various Spatial Scales in Thailand and Lao PDR Nonglak Laoprom
Paiboon Sithithaworn
Ross H. Andrews
Katsuhiko Ando
Thewarach Laha
Sirawut Klinbunga
Joanne P. Webster
Trevor N. Petney
2012
76. Rapid detection of Opisthorchis viverrini copro-DNA using loop-mediated isothermal amplification (LAMP). Arimatsu, Y.
Kaewkes, S.
Laha, T.
Sripa, B.
2012
77. Secreted Opisthorchis viverrini glutathione S-transferase regulates cell proliferation through AKT and ERK pathways in cholangiocarcinoma. Daorueang, D.
Thuwajit, P.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Thuwajit, C.
2012
78. The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini--multiple pathways to cancer. Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Laha, T.
Smout, M.J.
Mairiang, E.
Bethony, J.M.
Loukas, A.C.
2012
79. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand Mairiang, E
Laha, T
Bethony, JM
Thinkhamrop, B
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Tesana, S
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
2012
80. A Cross-Sectional Study on the Potential Transmission of the Carcinogenic Liver Fluke Opisthorchis viverrini and Other Fishborne Zoonotic Trematodes by Aquaculture Fish Pitaksakulrat, O
Sithithaworn, P
Laoprom, N
Laha, T
Petney, TN
Andrews, RH
2013
81. Hookworm Excretory/Secretory Products Induce Interleukin-4 (IL-4)(+) IL-10(+) CD4(+) T Cell Responses and Suppress Pathology in a Mouse Model of Colitis Smyth, D.J.
Gaze, S.T.
Ruyssers, N.E.
Laha, T.
Loukas, A.C.
McSorleya, H.J.
2013
82. Improved performance and quantitative detection of copro-antigens by a monoclonal antibody based ELISA to diagnose human opisthorchiasis Nattaya Watwiengkam
Jiraporn Sithithaworn
Kunyarat Duenngai
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Maria Vang Johansen
Paiboon Sithithaworn
2013
83. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini Infection: A Biomarker for Advanced Renal and Hepatobiliary Pathologies from Chronic Opisthorchiasis Saichua, P
Sithithaworn, P
Jariwala, AR
Diemert, DJ
Deimert, DJ
Sithithaworn, J
Sripa, B
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Periago, MV
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Bethony, JM
2013
84. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini Jordan L. Plieskatt
Gabriel Rinaldi
Yanjun Feng
Jin Peng
Ponlapat Yonglitthipagon
Samantha Easley
Therawach Laha
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Jason P. Mulvenna
Jeffrey M. Bethony
2014
85. Immunization and challenge shown by hamsters infected with Opisthorchis viverrini following exposure to gamma-irradiated metacercariae of this carcinogenic liver fluke. Papatpremsiri, A.
Junpue, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
Laha, T.
2014
86. Retrotransposon OV-RTE-1 from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini: potential target for DNA-based diagnosis. Luyen Thi Phung
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Thewarach Laha
2014
87. RNA-Seq Reveals Infection-Induced Gene Expression Changes in the Snail Intermediate Host of the Carcinogenic Liver Fluke, Opisthorchis viverrini Sattrachai Prasopdee
Javier Sotillo
Smarn Tesana
Thewarach Laha
Jutharat Kulsantiwong
Matthew J. Nolan
Alex Loukas
Cinzia Cantacessi
2014
88. Suppression of aquaporin, a mediator of water channel control in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Sirikanda Thanasuwan
Supawadee Piratae
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Sasithorn Kaewkes
Thewarach Laha
2014
89. The miRNAome of Opisthorchis viverrini induced intrahepatic cholangiocarcinoma. Yonglitthipagon, P.
Easley, S.E.
Laha, T.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2014
90. Apoptosis of cholangiocytes modulated by thioredoxin of carcinogenic liver fluke. Matchimakul, P.
Suttiprapa, S.
Mann, V.H.
Laha, T.
Pimenta, R.N.
Cochran, C.J.
Kaewkes, S.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
2015
91. Carbon nanotube-reinforced Al alloy-based nanocomposites via spark plasma sintering A. Maiti
L. Reddy
F. Chen
L. Zhang
J. M. Schoenung
E. J. Lavernia
T. Laha
2015
92. Carcinogenic Liver Fluke Secretes Extracellular Vesicles That Promote Cholangiocytes to Adopt a Tumorigenic Phenotype. Sujittra Chaiyadet
Javier Sotillo
Michael Smout
Cinzia Cantacessi
Malcolm K. Jones
Michael S. Johnson
Lynne Turnbull
Cynthia B. Whitchurch
Jeremy Potriquet
Marut Laohaviroj
Jason Mulvenna
Paul J. Brindley
Jeffrey M. Bethony
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
2015
93. Carcinogenic Parasite Secretes Growth Factor That Accelerates Wound Healing and Potentially Promotes Neoplasia Michael J. Smout
Javier Sotillo
Thewarach Laha
Atiroch Papatpremsiri
Gabriel Rinaldi
Rafael N. Pimenta
Lai Yue Chan
Michael S. Johnson
Lynne Turnbull
Cynthia B. Whitchurch
Paul R. Giacomin
Corey S. Moran
Jonathan Golledge
Norelle Daly
Banchob Sripa
Jason P. Mulvenna
Paul J. Brindley
Alex Loukas
2015
94. Data set from the proteomic analysis of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Prasopdee, S.
Tesana, S.
Laha, T.
Mulvenna, J.P.
Loukas, A.C.
Sotillo, J.
2015
95. Functional Analysis of the Unique Cytochrome P450 of the Liver Fluke Opisthorchis felineus. Mariya Y. Pakharukova
Valentin A. Vavilin
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Paul J. Brindley
Viatcheslav A. Mordvinov
2015
96. Genome-wide characterization of microsatellites and marker development in the carcinogenic liver fluke Clonorchis sinensis Nguyen, TT
Arimatsu, Y
Hong, SJ
Brindley, PJ
Blair, D
Laha, T
Sripa, B
2015
97. Immunodiagnosis of opisthorchiasis using parasite cathepsin F. Salma Teimoori
Yuji Arimatsu
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Piya Sereerak
Sirikachorn Tangkawattana
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2015
98. Levels of 8-oxodG predict hepatobiliary pathology in opisthorchis viverrini endemic settings in Thailand Saichua, P
Yakovleva, A
Kamamia, C
Jariwala, AR
Sithithaworn, J
Sripa, B
Brindley, PJ
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Sithithaworn, P
Bethony, JM
2015
99. Proteomic profile of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis uiverrini Sattrachai Prasopdee
Smarn Tesana
Cinzia Cantacessi
Thewarach Laha
Jason Mulvenna
Rudi Grams
Alex Loukas
Javier Sotillo
2015
100. Proteomic profile of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Prasopdee, S
Tesana, S
Cantacessi, C
Laha, T
Mulvenna, J
Grams, R
Loukas, A
Sotillo, J
2015
101. Specific diagnosis of Opisthorchis viverrini using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) targeting parasite microsatellites Arimatsu, Y.
Kaewkes, S.
Laha, T.
Sripa, B.
2015
102. Suppression of Ov-grn-1 encoding granulin of Opisthorchis viverrini inhibits proliferation of biliary epithelial cells Papatpremsiri, A
Smout, MJ
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
Laha, T
2015
103. Temperature dependence of Opisthorchis viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos Prasopdee, S
Kulsantiwong, J
Piratae, S
Khampoosa, P
Thammasiri, C
Suwannatrai, A
Laha, T
Grams, R
Loukas, A
Tesana, S
2015
104. Toward integrated opisthorchiasis control in northeast Thailand: The Lawa project Banchob Sripa
Sirikachorn Tangkawattana
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Frank F. Mallory
John F. Smith
Bruce A. Wilcox
2015
105. EFFICACY OF PRAZIQUANTEL FOR TREATMENT OF REPEAT INFECTION OF Opisthorchis viverrini IN HAMSTER Sophita Thongsen
Sirikajorn Tangkawattana
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
2016
106. Hookworm recombinant protein promotes regulatory T cell responses that suppress experimental asthma Severine Navarro
Darren A. Pickering
Ivana B. Ferreira
Linda Jones
Stephanie Ryan
Sally Troy
Andrew Leech
Peter J. Hotez
Bin Zhan
Thewarach Laha
Roger Prentice
Tim Sparwasser
John Croese
Christian R. Engwerda
John W. Upham
Valerie Julia
Paul R. Giacomin
Alex Loukas
2016
107. Immunization and challenge shown by hamsters infected with Opisthorchis viverrini following exposure to gamma-irradiated metacercariae of this carcinogenic liver fluke Papatpremsiri, A.
Junpue, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
Laha, T.
2016
108. Changes in protein expression after treatment with Ancylostoma caninum excretory/secretory products in a mouse model of colitis Sotillo, J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
Mulvenna, J.P.
2017
109. Characterization and functional analysis of fatty acid binding protein from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Sripa, J.
Sripa, B.
2017
110. Characterization and localization of Opisthorchis viverrini fructose-1,6-bisphosphate aldolase Jeerati Prompipak
Thanaset Senawong
Khuanta Jokchaiyaphum
Kornpira Siriwes
Suporn Nuchadomrong
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Gulsiri Senawong
2017
111. Chicken IgY-based coproantigen capture ELISA for diagnosis of human opisthorchiasis. Teimoori, S.
Arimatsu, Y.
Kaewkes, S.
Sripa, M.
Tangkawattana, S.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2017
112. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model Hanpanich, P
Laha, T
Sripa, B
Mairiang, E
Sereerak, P
Upontain, S
Tangkawattana, P
Brindley, PJ
Tangkawattana, S
2017
113. Identification and characterization of protein 14-3-3 in carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Alok Kafle
Pranom Puchadapirom
Sirikanya Plumworasawat
Rieofarng Dontumprai
Waraporn Chan-on
Sureemas Buates
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Sutas Suttiprapa
2017
114. Infection with Opisthorchis felineus induces intraepithelial neoplasia of the biliary tract in a rodent model Gouveia, MJ
Pakharukova, MY
Laha, T
Sripa, B
Maksimova, GA
Rinaldi, G
Brindley, PJ
Mordvinov, VA
Amaro, T
Santos, LL
Costa, JMCD
Vale, N
2017
115. Preliminary genetic evidence of two different populations of Opisthorchis viverrini in Lao PDR Pitaksakulrat, O.
Kiatsopit, N.
Laoprom, N.
Laha, T.
Sithithaworn, P.
2017
116. Proteomic characterization of the internalization of Opisthorchis viverrini excretory/secretory products in human cells. Smout, M.J.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Sotillo, J.
2017
117. Suppression of mRNAs encoding CD63 family tetraspanins from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini results in distinct tegument phenotypes. Sujittra Chaiyadet
Watchara Krueajampa
Wiphawi Hipkaeo
Yada Plosan
Supawadee Piratae
Javier Sotillo
Michael Smout
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Thewarach Laha
2017
118. Egg-Hatching Mechanism of Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini: A Role for Leucine Aminopeptidases from the Snail Host, Bithynia siamensis goniomphalos Khampoosa, P
Jones, MK
Lovas, EM
Piratae, S
Kulsuntiwong, J
Prasopdee, S
Srisawangwong, T
Laha, T
Sripanidkulchai, B
Thitapakorn, V
Tesana, S
2018
119. Granulin expression in hamsters during Opisthorchis viverrini infection-induced cholangiocarcinogenesis Upontain, S
Sereerak, P
Laha, T
Sripa, B
Tangkawatana, P
Brindley, PJ
Tangkawatana, S
2018
120. Neglected and Emerging Tropical Diseases in South and Southeast Asia and Northern Australia Peter A. Leggat
Patricia Graves
Thewarach Laha
Khin Saw Aye
2018
121. Opisthorchis viverrini Proteome and Host-Parasite Interactions Suttiprapa, S
Sotillo, J
Smout, M
Suyapoh, W
Chaiyadet, S
Tripathi, T
Laha, T
Loukas, A
2018
122. Opisthorchis viverrini Proteome and Host–Parasite Interactions Suttiprapa, S.
Sotillo, J.
Smout, M.J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
2018
123. Phylogenetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O-viverrini sensu lato from Sakon Nakhon, Thailand by mitochondrial and nuclear DNA sequencing Pitaksakulrat, O.
Laha, T.
Saijuntha, W.
Kiatsopit, N.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2018
124. RNA Interference as an Approach to Functional Genomics Genetic Manipulation of Opisthorchis viverrini Thewarach Laha
Paul J. Brindley
Watcharapol Suyapoh
Sutas Suttiprapa
2018
125. SURFACE DISPLAY ON BACILLUS SUBTILIS SPORES AND VACCINE POTENTIAL OF A TETRASPANIN FROM CARCINOGENIC LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI Wuttipong Phumrattanaprapin
Sujittra Chaiyadet
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Javier Sotillo
Thewarach Laha
2018
126. Effects of aestivation on survival of Bithynia siamensis goniomphalos snails and the infection of Opisthorchis viverrini in the irrigation area of wet- and dry-season rice paddy Suwannatrai, A.
Laha, T.
Tesana, S.
2019
127. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand. Muthukumar, R
Suttiprapa, S
Mairiang, E
Kessomboon, P
Laha, T
Smith, JF
Sripa, B
2019
128. Programmed knockout mutation of liver fluke granulin attenuates virulence of infection-induced hepatobiliary morbidity Arunsan, P.
Smout, M.J.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Sripa, B.
Sotillo, J.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Laha, T.
2019
129. Recombinant Opisthorchis viverrini tetraspanin expressed in Pichia pastoris as a potential vaccine candidate for opisthorchiasis Phung, LT
Chaiyadet, S
Hongsrichan, N
Sotillo, J
Dieu, HDT
Tran, CQ
Brindley, PJ
Loukas, A
Laha, T
2019
130. Vaccination of hamsters with Opisthorchis viverrini extracellular vesicles and vesicle-derived recombinant tetraspanins induces antibodies that block vesicle uptake by cholangiocytes and reduce parasite burden after challenge infection Chaiyadet, S
Sotillo, J
Krueajampa, W
Thongsen, S
Brindley, PJ
Sripa, B
Loukas, A
Laha, T
2019
131. Characterization and in vitro functional analysis of thioredoxin glutathione reductase from the liver fluke Opisthorchis viverrini. Satya Prum
Sirikanya Plumworasawat
Sujittra Chaiyadet
Prasert Saichua
Raynoo Thanan
Thewarach Laha
Marut Laohaviroj
Banchob Sripa
Sutas Suttiprapa
2020
132. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand Radhakrishnan Muthukumar
Sutas Suttiprapa
Eimorn Mairiang
Pattapong Kessomboon
Thewarach Laha
John F. Smith
Banchob Sripa
2020
133. Impact of geography and time on genetic clusters of Opisthorchis viverrini identified by microsatellite and mitochondrial DNA analysis. Namsanor, J.
Pitaksakulrat, O.
Kopolrat, K.
Kiatsopit, N.
Laha, T.
Saijuntha, W.
Laoprom, N.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2020
134. Infection Dynamics of Metacercariae in Cyprinid Fishes from Two Endemic Areas in Thailand and Lao PDR. Namsanor, J
Kiatsopit, N
Laha, T
Andrews, RH
Petney, TN
Sithithaworn, P
2020
135. Infection Dynamics of Opisthorchis viverrini Metacercariae in Cyprinid Fishes from Two Endemic Areas in Thailand and Lao PDR Namsanor, J.
Kiatsopit, N.
Laha, T.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2020
136. Liver fluke granulin promote extracellular vesicle-mediated crosstalk and cellular microenvironment conducive to cholangiocarcinoma Patpicha Arunsan
Apisit Chaidee
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Toshihiko Tanno
Chutima Kumkhaek
Michael J. Smout
Shannon E. Karinshak
Rutchanee Rodpai
Javier Sotillo
Alex Loukas
Thewarach Laha
Paul J. Brindley
Wannaporn Ittiprasert
2020
137. Liver fluke granulin promotes extracellular vesicle-mediated crosstalk and cellular microenvironment conducive to cholangiocarcinoma Arunsan, P.
Chaidee, A.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Kumkhaek, C.
Smout, M.J.
Sotillo, J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
Brindley, P.J.
2020
138. Partial protection with a chimeric tetraspanin-leucine aminopeptidase subunit vaccine against Opisthorchis viverrini infection in hamsters Luyen, PT
Chaiyadet, S
Hongsrichan, N
Sotillo, J
Hang, DTD
Canh, TQ
Brindley, PJ
Loukas, A
Laha, T
2020
139. Uptake of Schistosoma mansoni extracellular vesicles by human endothelial and monocytic cell lines and impact on vascular endothelial cell gene expression Desalegn Woldeyohannes Kifle
Sujittra Chaiyadet
Ashley J. Waardenberg
Ingrid Wise
Martha Cooper
Luke Becker
Denise L. Doolan
Thewarach Laha
Javier Sotillo
Mark S. Pearson
Alex Loukas
2020
140. Analysis of Daily Variation for 3 and for 30 Days of Parasite-Specific IgG in Urine for Diagnosis of Strongyloidiasis by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Eamudomkarn, C.
Kopolrat, K.
Sithithaworn, J.
Laha, T.
Sithithaworn, P.
2021
141. Helicobacter pylori groel seropositivity is associated with an increased risk of opisthorchis viverrini-associated hepatobiliary abnormalities and cholangiocarcinoma Isabelle Jalal
Muhammad Luthfi Almanfaluthi
Thewarach Laha
Sakawrat Kanthawong
Sirikachorn Tangkawattana
Prasert Saichua
Sutas Suttiprapa
Banchob Sripa
2021
142. Hepatobiliary morbidities detected by ultrasonography in Opisthorchis viverrini-infected patients before and after praziquantel treatment: a five-year follow up study. Mairiang, E.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
2021
143. Immunomics-guided discovery of serum and urine antibodies for diagnosing urogenital schistosomiasis: a biomarker identification study Mark S. Pearson
Bemnet A. Tedla
Gebeyaw G. Mekonnen
Carla Proietti
Luke Becker
Rie Nakajima
Al Jasinskas
Denise L. Doolan
Abena S. Amoah
Stefanie Knopp
David Rollinson
Said M. Ali
Fatma Kabole
Cornelis H. Hokke
Akim A. Adegnika
Matt A. Field
Govert van Dam
Paul L. A. M. Corstjens
Takafira Mduluza
Francisca Mutapi
Claude Oeuvray
Beatrice Greco
Sujittra Chaiyadet
Thewarach Laha
Pengfei Cai
Donald P. McManus
Maria Elena Bottazzi
Philip L. Felgner
Javier Sotillo
Alex Loukas
2021
144. Monoclonal Antibodies Targeting an Opisthorchis viverrini Extracellular Vesicle Tetraspanin Protect Hamsters against Challenge Infection Phumrattanaprapin, W.
Smout, M.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2021
145. Orally Administered Bacillus Spores Expressing an Extracellular Vesicle-Derived Tetraspanin Protect Hamsters Against Challenge Infection With Carcinogenic Human Liver Fluke Wuttipong Phumrattanaprapin
Sujittra Chaiyadet
Paul J. Brindley
Mark Pearson
Michael J. Smout
Alex Loukas
Thewarach Laha
2021
146. Phylogeography and demographic history of Thai Pediculus humanus capitis (Phthiraptera: Pediculidae) revealed by mitochondrial DNA sequences Yingklang, M
Banjong, D
Haonon, O
Intuyod, K
Dangtakot, R
Thongpon, P
Pinlaor, P
Laha, T
Siriyasatien, P
Pinlaor, S
2021
147. Repeated ivermectin treatment induces ivermectin resistance in Strongyloides ratti by upregulating the expression of ATP-binding cassette transporter genes Chatchawan Sengthong
Manachai Yingklang
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Porntip Pinlaor
Chanakan Jantawong
Nuttanan Hongsrichan
Thewarach Laha
Sirirat Anutrakulchai
Ubon Cha'on
Paiboon Sithithaworn
Somchai Pinlaor
2021
148. ASSOCIATION BETWEEN MELIOIDOSIS AND OPISTHORCHIASIS IN THE NORTHEAST THAILAND Kessomboon, P.
Laha, T.
Sripa, B.
Suttiprapa, S.
2022
149. Knockout of liver fluke granulin, Ov-grn-1, impedes malignant transformation during chronic infection with Opisthorchis viverrini. Chaiyadet, S
Tangkawattana, S
Smout, MJ
Ittiprasert, W
Mann, VH
Deenonpoe, R
Arunsan, P
Loukas, A
Brindley, PJ
Laha, T
2022
150. LEPTOSPIRA SPP. SEROPREVALENCE OF COINFECTION WITH OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION IN NORTHEAST, THAILAND Kessomboon, P.
Laha, T.
Saisongkorh, W.
Sripa, B.
Suttiprapa, S.
2022
151. Silencing of Opisthorchis viverrini Tetraspanin Gene Expression Results in Reduced Secretion of Extracellular Vesicles Sotillo, J.
Thongsen, S.
Smout, M.J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
2022
Count 113 106 130 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Sjα elements, short interspersed element-like retroposons bearing a hammerhead ribozyme motif from the genome of the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum Laha, T.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2000 Biochimica et Biophysica Acta - Gene Structure and Expression
2-3 (1492), pp. 477-482
2. Gulliver, a long terminal repeat retrotransposon from the genome of the oriental blood fluke Schistosoma japonicum Laha, T.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2001 Gene
1 (264), pp. 59-68
3. pido, a non-long terminal repeat retrotransposon of the chicken repeat 1 family from the genome of the Oriental blood fluke, Schistosoma japonicum Laha, T.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2002 Gene
1-2 (284), pp. 149-159
4. Reverse transcriptase activity and untranslated region sharing of a new RTE-like, non-long terminal repeat retrotransposon from the human blood fluke, Schistosoma japonicum Laha, T.
Brindley, P.J.
Smout, M.J.
Loukas, A.C.
2002 International Journal for Parasitology
9 (32), pp. 1163-1174
5. Isolation of cDNAS encoding secreted and transmembrane proteins from Schistosoma mansoni by a signal sequence trap method Smyth, D.J.
Smout, M.J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
2003 Infection and Immunity
5 (71), pp. 2548-2554
6. Mobile genetic elements colonizing the genomes of metazoan parasites Brindley, P.J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
2003 Trends in Parasitology
2 (19), pp. 79-87
7. Laboratory production and maintenance of Spirometra erinacei spargana Vitta, A.
Srisawangwong, T.
Sithithaworn, P.
Laha, T.
2004 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
SUPPL. 1 (35), pp. 280-283
8. The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni Laha, T.
Loukas, A.C.
Smyth, D.J.
Copeland, C.S.
Brindley, P.J.
2004 International Journal for Parasitology
12 (34), pp. 1365-1375
9. Characterization of SR3 reveals abundance of non-LTR retrotransposons of the RTE clade in the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni Laha, T.
Kaewkrai, N.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2005 BMC Genomics
(6), pp.
10. Erratum: The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni (International Journal for Parasitology (2004) 34 (1365-1375) DOI: 10.1016/j.ijpara.2004.08.007) Laha, T.
Loukas, A.C.
Smyth, D.J.
Copeland, C.S.
Brindley, P.J.
2005 International Journal for Parasitology
4 (35), pp. 461
11. Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR. Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Pipitgool, V.
Petney, T.N.
Chilton, N.B.
Andrews, R.H.
2006 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
(37 Suppl 3), pp. 43-47
12. Genetic markers for the identification and characterization of Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in Southeast Asia Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Pipitgool, V.
Petney, T.N.
Andrews, R.H.
2006 Acta Tropica
3 (100), pp. 246-251
13. Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes Jarukamjorn, K.
Laha, T.
Daodee, S.
Pearaksa, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2006 Journal of Ethnopharmacology
3 (105), pp. 464-467
14. The dingo non-long terminal repeat retrotransposons from the genome of the hookworm, Ancylostoma caninum Laha, T.
Kewgrai, N.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2006 Experimental Parasitology
3 (113), pp. 142-153
15. Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Pipitgool, V.
Tesana, S.
Chilton, N.B.
Petney, T.N.
Andrews, R.H.
2007 International Journal for Parasitology
6 (37), pp. 695-703
16. Gene discovery for the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Laha, T.
Pinlaor, P.
Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
Sripa, M.
Smout, M.J.
Gasser, R.B.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2007 BMC Genomics
(8), pp.
17. Liver fluke induces cholangiocarcinoma Sripa, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Mairiang, E.
Laha, T.
Smout, M.J.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Tesana, S.
Thinkamrop, B.
Bethony, J.M.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2007 PLoS Medicine
7 (4), pp. 1148-1155
18. The bandit, a new DNA transposon from a hookworm - Possible horizontal genetic transfer between host and parasite Laha, T.
Loukas, A.C.
Wattanasatitarpa, S.
Somprakhon, J.
Kewgrai, N.
Sithithaworn, P.
Kaewkes, S.
Mitreva, M.D.
Brindley, P.J.
2007 PLoS Neglected Tropical Diseases
1 (1), pp.
19. Angiostrongylus cantonensis: Experimental study on the susceptibility of apple snails, Pomacea canaliculata compared to Pila polita Tesana, S.
Srisawangwong, T.
Sithithaworn, P.
Laha, T.
2008 Experimental Parasitology
4 (118), pp. 531-535
20. Asparaginyl endopeptidase from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, and its potential for serodiagnosis Laha, T.
Sripa, J.
Sripa, B.
Tribolet, L.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2008 International Journal of Infectious Diseases
6 (12), pp. e49-e59
21. Characterization of cysteine proteases from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Kaewpitoon, N.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Yongvanit, P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Sripa, B.
2008 Parasitology Research
4 (102), pp. 757-764
22. Characterization of the antioxidant enzyme, thioredoxin peroxidase, from the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Suttiprapa, S.
Loukas, A.C.
Laha, T.
Wongkham, S.
Kaewkes, S.
Gaze, S.T.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2008 Molecular and Biochemical Parasitology
2 (160), pp. 116-122
23. Genetic variation at three enzyme loci within a Thailand population of Opisthorchis viverrini Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Satrawaha, R.
Chilton, N.B.
Petney, T.N.
Andrews, R.H.
2008 Parasitology Research
6 (103), pp. 1283-1287
24. Improvement of PCR for detection of Opisthorchis viverrini DNA in human stool samples Duenngai, K.
Sithithaworn, P.
Iddya, K.
Laha, T.
Johansen, M.V.A.
2008 Journal of Clinical Microbiology
1 (46), pp. 366-368
25. Mitochondrial DNA sequence variation among geographical isolates of Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR, and phylogenetic relationships with other trematodes Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Chilton, N.B.
Petney, T.N.
Andrews, R.H.
2008 Parasitology
12 (135), pp. 1479-1486
26. Advanced periductal fibrosis from infection with the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini correlates with elevated levels of interleukin-6 Sripa, B.
Mairiang, E.
Thinkhamrop, B.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
2009 Hepatology
4 (50), pp. 1273-1281
27. A granulin-like growth factor secreted by the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, promotes proliferation of host cells Smout, M.J.
Laha, T.
Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
Suttiprapa, S.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2009 PLoS Pathogens
10 (5), pp.
28. Biological variation within opisthorchis viverrini sensu lato in Thailand and Lao PDR Laoprom, N.
Saijuntha, W.
Sithithaworn, P.
Wongkham, S.
Laha, T.
Ando, K.
Andrews, R.H.
Petney, T.N.
2009 Journal of Parasitology
6 (95), pp. 1307-1313
29. Cathepsin F cysteine protease of the human liver fluke, Opisthorchis viverrini Pinlaor, P.
Kaewpitoon, N.
Laha, T.
Sripa, B.
Kaewkes, S.
Morales, M.E.
Mann, V.
Parriott, S.K.
Suttiprapa, S.
Robinson, M.W.
To, J.
Dalton, J.P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2009 PLoS Neglected Tropical Diseases
3 (3), pp.
30. Ov-APR-1, an aspartic protease from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: Functional expression, immunolocalization and subsite specificity Suttiprapa, S.
Mulvenna, J.P.
Huong, N.T.
Brindley, P.J.
Laha, T.
Wongkham, S.
Kaewkes, S.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
2009 International Journal of Biochemistry and Cell Biology
5 (41), pp. 1148-1156
31. Prevalence and intensity of infection with third stage larvae of Angiostrongylus cantonensis in mollusks from northeast Thailand Tesana, S.
Srisawangwong, T.
Sithithaworn, P.
Laha, T.
Andrews, R.H.
2009 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
6 (80), pp. 983-987
32. Microsatellite loci in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini and their application as population genetic markers Laoprom, N.
Sithithaworn, P.
Ando, K.
Sithithaworn, J.
Wongkham, S.
Laha, T.
Andrews, R.H.
2010 Infection, Genetics and Evolution
1 (10), pp. 146-153
33. Progress on the transcriptomics of carcinogenic liver flukes of humans-Unique biological and biotechnological prospects Campbell, B.E.
Laha, T.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Gasser, R.B.
2010 Biotechnology Advances
6 (28), pp. 859-870
34. Secreted cysteine proteases of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: Regulation of cathepsin F activation by autocatalysis and trans-processing by cathepsin B Sripa, J.
Laha, T.
To, J.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
Kaewkes, S.
Dalton, J.P.
Robinson, M.W.
2010 Cellular Microbiology
6 (12), pp. 781-795
35. The secreted and surface proteomes of the adult stage of the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Laha, T.
Suttiprapa, S.
Smout, M.J.
Loukas, A.C.
2010 Proteomics
5 (10), pp. 1063-1078
36. Unlocking the transcriptomes of two carcinogenic parasites, Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini Campbell, B.E.
Laha, T.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Gasser, R.B.
2010 PLoS Neglected Tropical Diseases
6 (4), pp.
37. A portrait of the transcriptome of the neglected trematode, Fasciola gigantica-biological and biotechnological implications Campbell, B.E.
Tangkawattana, S.
Tangkawattana, P.
Laha, T.
Gasser, R.B.
2011 PLoS Neglected Tropical Diseases
2 (5), pp.
38. Infection with the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Smout, M.J.
Sripa, B.
Laha, T.
Mulvenna, J.P.
Gasser, R.B.
Bethony, J.M.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2011 Molecular BioSystems
5 (7), pp. 1367-1375
39. Inflammatory response to liver fluke Opisthorchis viverrini in mice depends on host master coregulator MTA1, a marker for parasite-induced cholangiocarcinoma in humans Pakala, S.B.A.
Suttiprapa, S.
Laha, T.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
2011 Hepatology
4 (54), pp. 1388-1397
40. Opisthorchiasis and Opisthorchis-associated cholangiocarcinoma in Thailand and Laos Sripa, B.
Bethony, J.M.
Sithithaworn, P.
Kaewkes, S.
Mairiang, E.
Loukas, A.C.
Mulvenna, J.P.
Laha, T.
Brindley, P.J.
2011 Acta Tropica
SUPPL. 1 (120), pp. S158-S168
41. RNA interference targeting cathepsin B of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Sripa, J.
Pinlaor, P.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
Kaewkes, S.
Robinson, M.W.
Gasser, R.B.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2011 Parasitology International
3 (60), pp. 283-288
42. Cloning, expression, and characterization of a novel Opisthorchis viverrini calcium-binding EF-hand protein Senawong, G.
Laha, T.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 94-100
43. Elevated plasma IL-6 associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma in individuals infected by opisthorchis viverrini Sripa, B.
Thinkhamrop, B.
Mairiang, E.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Bhudhisawasdi, V.
Yonglitthipagon, P.
Mulvenna, J.P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Bethony, J.M.
2012 PLoS Neglected Tropical Diseases
5 (6), pp.
44. Evaluation of liver fluke recombinant cathepsin B-1 protease as a serodiagnostic antigen for human opisthorchiasis Sripa, J.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Kaewkes, S.
Laha, T.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 191-195
45. Fecal bacterial contamination in natural water reservoirs as an indicator of seasonal infection by Opisthorchis viverrini in snail intermediate hosts Kaewkes, W.
Kaewkes, S.
Tesana, S.
Laha, T.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 49-51
46. Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea) Khampoosa, P.
Lovas, E.M.
Srisawangwong, T.
Laha, T.
Piratae, S.
Thammasiri, C.
Suwannatrai, A.
Sripanidkulchai, B.O.
Eursitthichai, V.
Tesana, S.
2012 Parasitology Research
2 (110), pp. 799-808
47. Molecular Changes in Opisthorchis viverrini (Southeast Asian Liver Fluke) during the Transition from the Juvenile to the Adult Stage Sripa, J.
Laha, T.
Sripa, B.
Gasser, R.B.
2012 PLoS Neglected Tropical Diseases
11 (6), pp.
48. Molecular Characterization of a Tetraspanin from the Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini Piratae, S.
Tesana, S.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Lovas, E.M.
Eursitthichai, V.
Sripa, B.
Thanasuwan, S.
Laha, T.
2012 PLoS Neglected Tropical Diseases
12 (6), pp.
49. Molecular expression and enzymatic characterization of thioredoxin from the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini Suttiprapa, S.
Matchimakul, P.
Loukas, A.C.
Laha, T.
Wongkham, S.
Kaewkes, S.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 101-106
50. Population Genetic Structuring in Opisthorchis viverrini over Various Spatial Scales in Thailand and Lao PDR Laoprom, N.
Sithithaworn, P.
Andrews, R.H.
Ando, K.
Laha, T.
Petney, T.N.
2012 PLoS Neglected Tropical Diseases
11 (6), pp.
51. Rapid detection of Opisthorchis viverrini copro-DNA using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) Arimatsu, Y.
Kaewkes, S.
Laha, T.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 178-182
52. Secreted Opisthorchis viverrini glutathione S-transferase regulates cell proliferation through AKT and ERK pathways in cholangiocarcinoma Daorueang, D.
Thuwajit, P.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Thuwajit, C.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 155-161
53. The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini - multiple pathways to cancer Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Laha, T.
Smout, M.J.
Mairiang, E.
Bethony, J.M.
Loukas, A.C.
2012 Trends in Parasitology
10 (28), pp. 395-407
54. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand Mairiang, E.
Laha, T.
Bethony, J.M.
Thinkhamrop, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 208-211
55. A cross-sectional study on the potential transmission of the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini and other fishborne zoonotic trematodes by aquaculture fish Pitaksakulrat, O.
Sithithaworn, P.
Laoprom, N.
Laha, T.
Petney, T.N.
Andrews, R.H.
2013 Foodborne Pathogens and Disease
1 (10), pp. 35-41
56. Hookworm excretory/secretory products induce interleukin-4 (il-4)+ il-10+ cd4+ t cell responses and suppress pathology in a mouse model of colitis Smyth, D.J.
Gaze, S.T.
Ruyssers, N.E.
Laha, T.
Loukas, A.C.
McSorleya, H.J.
2013 Infection and Immunity
6 (81), pp. 2104-2111
57. Improved performance and quantitative detection of copro-antigens by a monoclonal antibody based ELISA to diagnose human opisthorchiasis Watwiengkam, N.
Sithithaworn, J.
Duenngai, K.
Sripa, B.
Laha, T.
Johansen, M.V.A.
Sithithaworn, P.
2013 Acta Tropica
3 (128), pp. 659-665
58. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini Infection: A Biomarker for Advanced Renal and Hepatobiliary Pathologies from Chronic Opisthorchiasis Saichua, P.
Sithithaworn, P.
Sithithaworn, J.
Sripa, B.
Laha, T.
Mairiang, E.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2013 PLoS Neglected Tropical Diseases
5 (7), pp.
59. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini Yonglitthipagon, P.
Easley, S.E.
Laha, T.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2014 Journal of Hepatology
4 (61), pp. 850-858
60. Immunization and challenge shown by hamsters infected with Opisthorchis viverrini following exposure to gamma-irradiated metacercariae of this carcinogenic liver fluke Papatpremsiri, A.
Junpue, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
Laha, T.
2014 Journal of Helminthology
(), pp.
61. Retrotransposon OV-RTE-1 from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini: Potential target for DNA-based diagnosis Thi Phung, L.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
Laha, T.
2014 Infection, Genetics and Evolution
(21), pp. 443-451
62. RNA-Seq Reveals Infection-Induced Gene Expression Changes in the Snail Intermediate Host of the Carcinogenic Liver Fluke, Opisthorchis viverrini Prasopdee, S.
Sotillo, J.
Tesana, S.
Laha, T.
Kulsantiwong, J.
Loukas, A.C.
2014 PLoS Neglected Tropical Diseases
3 (8), pp.
63. Suppression of aquaporin, a mediator of water channel control in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Thanasuwan, S.
Piratae, S.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Kaewkes, S.
Laha, T.
2014 Parasites and Vectors
1 (7), pp.
64. The miRNAome of Opisthorchis viverrini induced intrahepatic cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P.
Easley, S.E.
Laha, T.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2014 Genomics Data
(2), pp. 274-279
65. Apoptosis of cholangiocytes modulated by thioredoxin of carcinogenic liver fluke Matchimakul, P.
Suttiprapa, S.
Mann, V.H.
Laha, T.
Pimenta, R.N.
Cochran, C.J.
Kaewkes, S.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
2015 International Journal of Biochemistry and Cell Biology
(65), pp. 72-80
66. Carcinogenic Parasite Secretes Growth Factor That Accelerates Wound Healing and Potentially Promotes Neoplasia Smout, M.J.
Sotillo, J.
Laha, T.
Papatpremsiri, A.
Pimenta, R.N.
Johnson, M.S.
Mulvenna, J.P.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
2015 PLoS Pathogens
10 (11), pp.
67. Data set from the proteomic analysis of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Prasopdee, S.
Tesana, S.
Laha, T.
Mulvenna, J.P.
Loukas, A.C.
Sotillo, J.
2015 Data in Brief
(2), pp. 16-20
68. Genome-wide characterization of microsatellites and marker development in the carcinogenic liver fluke Clonorchis sinensis Nguyen, T.T.B.
Arimatsu, Y.
Hong, S.
Brindley, P.J.
Laha, T.
Sripa, B.
2015 Parasitology Research
6 (114), pp. 2263-2272
69. Immunodiagnosis of opisthorchiasis using parasite cathepsin F Teimoori, S.
Arimatsu, Y.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Tangkawattana, S.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2015 Parasitology Research
12 (114), pp. 4571-4578
70. Levels of 8-oxodG predict hepatobiliary pathology in opisthorchis viverrini endemic settings in Thailand Saichua, P.
Sithithaworn, J.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Laha, T.
Mairiang, E.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Mulvenna, J.P.
Sithithaworn, P.
Bethony, J.M.
2015 PLoS Neglected Tropical Diseases
7 (9), pp. 1-19
71. Proteomic profile of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Prasopdee, S.
Tesana, S.
Laha, T.
Mulvenna, J.P.
Loukas, A.C.
Sotillo, J.
2015 Journal of Proteomics
(113), pp. 281-291
72. Specific diagnosis of Opisthorchis viverrini using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) targeting parasite microsatellites Arimatsu, Y.
Kaewkes, S.
Laha, T.
Sripa, B.
2015 Acta Tropica
Part B (141), pp. 368-371
73. Suppression of Ov-grn-1 encoding granulin of Opisthorchis viverrini inhibits proliferation of biliary epithelial cells Papatpremsiri, A.
Smout, M.J.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
Laha, T.
2015 Experimental Parasitology
(148), pp. 17-23
74. Temperature dependence of Opisthorchis viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos Prasopdee, S.
Kulsantiwong, J.
Piratae, S.
Khampoosa, P.
Thammasiri, C.
Suwannatrai, A.
Laha, T.
Loukas, A.C.
Tesana, S.
2015 Acta Tropica
Part A (), pp. 112-117
75. Toward integrated opisthorchiasis control in northeast Thailand: The Lawa project Sripa, B.
Tangkawattana, S.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Smith, J.F.
Wilcox, B.A.
2015 Acta Tropica
Part B (141), pp. 361-367
76. Immunization and challenge shown by hamsters infected with Opisthorchis viverrini following exposure to gamma-irradiated metacercariae of this carcinogenic liver fluke Papatpremsiri, A.
Junpue, P.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
Laha, T.
2016 Journal of Helminthology
1 (90), pp. 39-47
77. Changes in protein expression after treatment with Ancylostoma caninum excretory/secretory products in a mouse model of colitis Sotillo, J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
Mulvenna, J.P.
2017 Scientific Reports
(7), pp.
78. Characterization and functional analysis of fatty acid binding protein from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Sripa, J.
Sripa, B.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 419-425
79. Characterization and localization of Opisthorchis viverrini fructose-1,6-bisphosphate aldolase Senawong, T.
Nuchadomrong, S.
Senawong, G.
Sripa, B.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 413-418
80. Chicken IgY-based coproantigen capture ELISA for diagnosis of human opisthorchiasis Teimoori, S.
Arimatsu, Y.
Kaewkes, S.
Sripa, M.
Tangkawattana, S.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 443-447
81. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model Hanpanich, P.
Sripa, B.
Mairiang, E.O.
Tangkawattana, P.
Brindley, P.J.
Tangkawattana, S.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 464-470
82. Identification and characterization of protein 14-3-3 in carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Chan-On, W.
Laha, T.
Suttiprapa, S.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 426-431
83. Infection with Opisthorchis felineus induces intraepithelial neoplasia of the biliary tract in a rodent model Laha, T.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
2017 Carcinogenesis
9 (38), pp. 929-937
84. Preliminary genetic evidence of two different populations of Opisthorchis viverrini in Lao PDR Pitaksakulrat, O.
Kiatsopit, N.
Laoprom, N.
Laha, T.
Sithithaworn, P.
2017 Parasitology Research
4 (116), pp. 1247-1256
85. Proteomic characterization of the internalization of Opisthorchis viverrini excretory/secretory products in human cells Smout, M.J.
Sripa, B.
Loukas, A.C.
Sotillo, J.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 494-502
86. Suppression of mRNAs encoding CD63 family tetraspanins from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini results in distinct tegument phenotypes Hipkaeo, W.
Piratae, S.
Sotillo, J.
Smout, M.J.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2017 Scientific Reports
1 (7), pp.
87. Egg-Hatching Mechanism of Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini: A Role for Leucine Aminopeptidases from the Snail Host, Bithynia siamensis goniomphalos Khampoosa, P.
Lovas, E.M.
Piratae, S.
Prasopdee, S.
Srisawangwong, T.
Laha, T.
Sripanidkulchai, B.O.
Thitapakorn, V.
Tesana, S.
2018 Journal of Parasitology
4 (104), pp. 388-397
88. Granulin expression in hamsters during Opisthorchis viverrini infection-induced cholangiocarcinogenesis Laha, T.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
2018 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (19), pp. 2437-2445
89. Opisthorchis viverrini Proteome and Host–Parasite Interactions Suttiprapa, S.
Sotillo, J.
Smout, M.J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
2018 Advances in Parasitology
(102), pp. 45-72
90. Phylogenetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O. viverrini sensu lato from Sakon Nakhon, Thailand by mitochondrial and nuclear DNA sequencing Pitaksakulrat, O.
Laha, T.
Saijuntha, W.
Kiatsopit, N.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2018 Infection, Genetics and Evolution
(62), pp. 86-94
91. RNA Interference as an Approach to Functional Genomics Genetic Manipulation of Opisthorchis viverrini Laha, T.
Brindley, P.J.
Suttiprapa, S.
2018 Advances in Parasitology
(102), pp. 25-43
92. Effects of aestivation on survival of Bithynia siamensis goniomphalos snails and the infection of Opisthorchis viverrini in the irrigation area of wet- and dry-season rice paddy Suwannatrai, A.
Laha, T.
Tesana, S.
2019 Acta Tropica
(192), pp. 55-60
93. Programmed knockout mutation of liver fluke granulin attenuates virulence of infection-induced hepatobiliary morbidity Arunsan, P.
Smout, M.J.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Sripa, B.
Sotillo, J.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Laha, T.
2019 eLife
(8), pp.
94. Recombinant Opisthorchis viverrini tetraspanin expressed in Pichia pastoris as a potential vaccine candidate for opisthorchiasis Hongsrichan, N.
Sotillo, J.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2019 Parasitology Research
12 (118), pp. 3419-3427
95. Vaccination of hamsters with opisthorchis viverrini extracellular vesicles and vesicle-derived recombinant tetraspanins induces antibodies that block vesicle uptake by cholangiocytes and reduce parasite burden after challenge infection Sotillo, J.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2019 PLoS Neglected Tropical Diseases
5 (13), pp.
96. Characterization and in vitro functional analysis of thioredoxin glutathione reductase from the liver fluke Opisthorchis viverrini Saichua, P.
Thanan, R.
Laha, T.
Laohaviroj, M.
Sripa, B.
Suttiprapa, S.
2020 Acta Tropica
(210), pp.
97. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand Muthukumar,
Suttiprapa, S.
Mairiang, E.
Kessomboon, P.
Laha, T.
Smith, J.F.
2020 Parasitology International
(75), pp.
98. Impact of geography and time on genetic clusters of Opisthorchis viverrini identified by microsatellite and mitochondrial DNA analysis Namsanor, J.
Pitaksakulrat, O.
Kopolrat, K.
Kiatsopit, N.
Laha, T.
Saijuntha, W.
Laoprom, N.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2020 International Journal for Parasitology
14 (50), pp. 1133-1144
99. Infection Dynamics of Opisthorchis viverrini Metacercariae in Cyprinid Fishes from Two Endemic Areas in Thailand and Lao PDR Namsanor, J.
Kiatsopit, N.
Laha, T.
Andrews, R.H.
Sithithaworn, P.
2020 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
1 (102), pp. 110-116
100. Liver fluke granulin promotes extracellular vesicle-mediated crosstalk and cellular microenvironment conducive to cholangiocarcinoma Arunsan, P.
Chaidee, A.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Kumkhaek, C.
Smout, M.J.
Sotillo, J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
Brindley, P.J.
2020 Neoplasia (United States)
5 (22), pp. 203-216
101. Partial protection with a chimeric tetraspanin-leucine aminopeptidase subunit vaccine against Opisthorchis viverrini infection in hamsters Thi Phung, L.
Hongsrichan, N.
Sotillo, J.
Brindley, P.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2020 Acta Tropica
(204), pp.
102. Uptake of Schistosoma mansoni extracellular vesicles by human endothelial and monocytic cell lines and impact on vascular endothelial cell gene expression Laha, T.
Sotillo, J.
Loukas, A.C.
2020 International Journal for Parasitology
9 (50), pp. 685-696
103. Analysis of Daily Variation for 3 and for 30 Days of Parasite-Specific IgG in Urine for Diagnosis of Strongyloidiasis by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Eamudomkarn, C.
Kopolrat, K.
Sithithaworn, J.
Laha, T.
Sithithaworn, P.
2021 Acta Tropica
(218), pp.
104. Helicobacter pylori groel seropositivity is associated with an increased risk of opisthorchis viverrini-associated hepatobiliary abnormalities and cholangiocarcinoma Laha, T.
Kanthawong, S.
Tangkawattana, S.
Saichua, P.
Suttiprapa, S.
Sripa, B.
2021 Korean Journal of Parasitology
4 (59), pp. 363-368
105. Hepatobiliary morbidities detected by ultrasonography in Opisthorchis viverrini-infected patients before and after praziquantel treatment: a five-year follow up study Mairiang, E.
Laha, T.
Kaewkes, S.
Bethony, J.M.
Sripa, B.
2021 Acta Tropica
(217), pp.
106. Immunomics-guided discovery of serum and urine antibodies for diagnosing urogenital schistosomiasis: a biomarker identification study Hokke, C.H.
Laha, T.
Felgner, P.L.
Sotillo, J.
Loukas, A.C.
2021 The Lancet Microbe
11 (2), pp. e617-e626
107. Monoclonal antibodies targeting an opisthorchis viverrini extracellular vesicle tetraspanin protect hamsters against challenge infection Phumrattanaprapin, W.
Smout, M.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2021 Vaccines
7 (9), pp.
108. Orally Administered Bacillus Spores Expressing an Extracellular Vesicle-Derived Tetraspanin Protect Hamsters Against Challenge Infection With Carcinogenic Human Liver Fluke Smout, M.J.
Loukas, A.C.
Laha, T.
2021 The Journal of infectious diseases
8 (223), pp. 1445-1455
109. Phylogeography and demographic history of Thai Pediculus humanus capitis (Phthiraptera: Pediculidae) revealed by mitochondrial DNA sequences Haonon, O.
Intuyod, K.
Pinlaor, P.
Laha, T.
Pinlaor, S.
2021 Infection, Genetics and Evolution
(91), pp.
110. Repeated ivermectin treatment induces ivermectin resistance in Strongyloides ratti by upregulating the expression of ATP-binding cassette transporter genes Sengthong, C.
Yingklang, M.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Jantawong, C.
Hongsrichan, N.
Laha, T.
Anutrakulchai, S.
Cha'on, U.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, S.
2021 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (105), pp. 1117-1123
111. ASSOCIATION BETWEEN MELIOIDOSIS AND OPISTHORCHIASIS IN THE NORTHEAST THAILAND Kessomboon, P.
Laha, T.
Sripa, B.
Suttiprapa, S.
2022 Suranaree Journal of Science and Technology
1 (29), pp.
112. LEPTOSPIRA SPP. SEROPREVALENCE OF COINFECTION WITH OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION IN NORTHEAST, THAILAND Kessomboon, P.
Laha, T.
Saisongkorh, W.
Sripa, B.
Suttiprapa, S.
2022 Suranaree Journal of Science and Technology
1 (29), pp.
113. Silencing of Opisthorchis viverrini Tetraspanin Gene Expression Results in Reduced Secretion of Extracellular Vesicles Sotillo, J.
Thongsen, S.
Smout, M.J.
Laha, T.
Loukas, A.C.
2022 Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
(12), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Electrolyte balanced heparin may produce a bias in the measurement of ionized calcium concentration in specimens with abnormally low protein concentration. Lyon, ME
Guajardo, M
Laha, T
Malik, S
Henderson, PJ
Kenny, MA
1995 Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry
1 (233), pp. 105-13
2. Zinc heparin introduces a preanalytical error in the measurement of ionized calcium concentration. Lyon, ME
Guajardo, M
Laha, T
Malik, S
Henderson, PJ
Kenny, MA
1995 Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation
1 (55), pp. 61-5
3. Specific heparin preparations interfere with the simultaneous measurement of ionized magnesium and ionized calcium. Lyon, ME
Bremner, D
Laha, T
Malik, S
Henderson, PJ
Kenny, MA
1995 Clinical biochemistry
1 (28), pp. 79-84
4. Sjalpha elements, short interspersed element-like retroposons bearing a hammerhead ribozyme motif from the genome of the oriental blood fluke Schistosoma japonicum. Laha, T
McManus, DP
Loukas, A
Brindley, PJ
2000 Biochimica et biophysica acta
2 (1492), pp. 477-82
5. Gulliver, a long terminal repeat retrotransposon from the genome of the oriental blood fluke Schistosoma japonicum. Laha, T
Loukas, A
Verity, CK
McManus, DP
Brindley, PJ
2001 Gene
1 (264), pp. 59-68
6. Reverse transcriptase activity and untranslated region sharing of a new RTE-like, non-long terminal repeat retrotransposon from the human blood fluke, Schistosoma japonicum. Laha, T
Brindley, PJ
Smout, MJ
Verity, CK
McManus, DP
Loukas, A
2002 International journal for parasitology
9 (32), pp. 1163-74
7. pido, a non-long terminal repeat retrotransposon of the chicken repeat 1 family from the genome of the Oriental blood fluke, Schistosoma japonicum. Laha, T
Brindley, PJ
Verity, CK
McManus, DP
Loukas, A
2002 Gene
1 (284), pp. 149-59
8. Mobile genetic elements colonizing the genomes of metazoan parasites. Brindley, PJ
Laha, T
McManus, DP
Loukas, A
2003 Trends in parasitology
2 (19), pp. 79-87
9. Isolation of cDNAs encoding secreted and transmembrane proteins from Schistosoma mansoni by a signal sequence trap method. Smyth, D
McManus, DP
Smout, MJ
Laha, T
Zhang, W
Loukas, A
2003 Infection and immunity
5 (71), pp. 2548-54
10. The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni. Laha, T
Loukas, A
Smyth, DJ
Copeland, CS
Brindley, PJ
2004 International journal for parasitology
12 (34), pp. 1365-75
11. Characterization of SR3 reveals abundance of non-LTR retrotransposons of the RTE clade in the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni. Laha, T
Kewgrai, N
Loukas, A
Brindley, PJ
2005 BMC genomics
(6), pp. 154
12. Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR. Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Pipitgool, V
Petney, TN
Chilton, NB
Andrews, RH
2006 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
(37), pp. 43-7
13. The dingo non-long terminal repeat retrotransposons from the genome of the hookworm, Ancylostoma caninum. Laha, T
Kewgrai, N
Loukas, A
Brindley, PJ
2006 Experimental parasitology
3 (113), pp. 142-53
14. Genetic markers for the identification and characterization of Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in Southeast Asia. Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Pipitgool, V
Petney, TN
Andrews, RH
2006 Acta tropica
3 (100), pp. 246-51
15. Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes. Jarukamjorn, K
Don-in, K
Makejaruskul, C
Laha, T
Daodee, S
Pearaksa, P
Sripanidkulchai, BO
2006 Journal of ethnopharmacology
3 (105), pp. 464-7
16. Gene discovery for the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Laha, T
Pinlaor, P
Mulvenna, J
Sripa, B
Sripa, M
Smout, MJ
Gasser, RB
Brindley, PJ
Loukas, A
2007 BMC genomics
(8), pp. 189
17. The bandit, a new DNA transposon from a hookworm-possible horizontal genetic transfer between host and parasite. Laha, T
Loukas, A
Wattanasatitarpa, S
Somprakhon, J
Kewgrai, N
Sithithaworn, P
Kaewkes, S
Mitreva, M
Brindley, PJ
2007 PLoS neglected tropical diseases
1 (1), pp. e35
18. Carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite via plasma and high velocity oxy-fuel spray forming. Laha, T
Liu, Y
Agarwal, A
2007 Journal of nanoscience and nanotechnology
2 (7), pp. 515-24
19. Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts. Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Pipitgool, V
Tesana, S
Chilton, NB
Petney, TN
Andrews, RH
2007 International journal for parasitology
6 (37), pp. 695-703
20. Liver fluke induces cholangiocarcinoma. Sripa, B
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Mairiang, E
Laha, T
Smout, M
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Tesana, S
Thinkamrop, B
Bethony, JM
Loukas, A
Brindley, PJ
2007 PLoS medicine
7 (4), pp. e201
21. Asparaginyl endopeptidase from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, and its potential for serodiagnosis. Laha, T
Sripa, J
Sripa, B
Pearson, M
Tribolet, L
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Brindley, PJ
Loukas, A
2008 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
6 (12), pp. e49-59
22. Genetic variation at three enzyme loci within a Thailand population of Opisthorchis viverrini. Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Satrawaha, R
Chilton, NB
Petney, TN
Andrews, RH
2008 Parasitology research
6 (103), pp. 1283-7
23. Improvement of PCR for detection of Opisthorchis viverrini DNA in human stool samples. Duenngai, K
Sithithaworn, P
Rudrappa, UK
Iddya, K
Laha, T
Stensvold, CR
Strandgaard, H
Johansen, MV
2008 Journal of clinical microbiology
1 (46), pp. 366-8
24. Characterization of cysteine proteases from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Kaewpitoon, N
Laha, T
Kaewkes, S
Yongvanit, P
Brindley, PJ
Loukas, A
Sripa, B
2008 Parasitology research
4 (102), pp. 757-64
25. Angiostrongylus cantonensis: experimental study on the susceptibility of apple snails, Pomacea canaliculata compared to Pila polita. Tesana, S
Srisawangwong, T
Sithithaworn, P
Laha, T
2008 Experimental parasitology
4 (118), pp. 531-5
26. Characterization of the antioxidant enzyme, thioredoxin peroxidase, from the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Suttiprapa, S
Loukas, A
Laha, T
Wongkham, S
Kaewkes, S
Gaze, S
Brindley, PJ
Sripa, B
2008 Molecular and biochemical parasitology
2 (160), pp. 116-22
27. Mitochondrial DNA sequence variation among geographical isolates of Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR, and phylogenetic relationships with other trematodes. Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Chilton, NB
Petney, TN
Barton, M
Andrews, RH
2008 Parasitology
12 (135), pp. 1479-86
28. A granulin-like growth factor secreted by the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, promotes proliferation of host cells. Smout, MJ
Laha, T
Mulvenna, J
Sripa, B
Suttiprapa, S
Jones, A
Brindley, PJ
Loukas, A
2009 PLoS pathogens
10 (5), pp. e1000611
29. Advanced periductal fibrosis from infection with the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini correlates with elevated levels of interleukin-6. Sripa, B
Mairiang, E
Thinkhamrop, B
Laha, T
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Tessana, S
Loukas, A
Brindley, PJ
Bethony, JM
2009 Hepatology (Baltimore, Md.)
4 (50), pp. 1273-81
30. Biological variation within Opisthorchis viverrini sensu lato in Thailand and Lao PDR. Laoprom, N
Saijuntha, W
Sithithaworn, P
Wongkham, S
Laha, T
Ando, K
Andrews, RH
Petney, TN
2009 The Journal of parasitology
6 (95), pp. 1307-13
31. Prevalence and intensity of infection with third stage larvae of Angiostrongylus cantonensis in mollusks from Northeast Thailand. Tesana, S
Srisawangwong, T
Sithithaworn, P
Laha, T
Andrews, R
2009 The American journal of tropical medicine and hygiene
6 (80), pp. 983-7
32. Cathepsin F cysteine protease of the human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Pinlaor, P
Kaewpitoon, N
Laha, T
Sripa, B
Kaewkes, S
Morales, ME
Mann, VH
Parriott, SK
Suttiprapa, S
Robinson, MW
To, J
Dalton, JP
Loukas, A
Brindley, PJ
2009 PLoS neglected tropical diseases
3 (3), pp. e398
33. Ov-APR-1, an aspartic protease from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: functional expression, immunolocalization and subsite specificity. Suttiprapa, S
Mulvenna, J
Huong, NT
Pearson, MS
Brindley, PJ
Laha, T
Wongkham, S
Kaewkes, S
Sripa, B
Loukas, A
2009 The international journal of biochemistry & cell biology
5 (41), pp. 1148-56
34. The secreted and surface proteomes of the adult stage of the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini. Mulvenna, J
Sripa, B
Brindley, PJ
Gorman, J
Jones, MK
Colgrave, ML
Jones, A
Nawaratna, S
Laha, T
Suttiprapa, S
Smout, MJ
Loukas, A
2010 Proteomics
5 (10), pp. 1063-78
35. Secreted cysteine proteases of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: regulation of cathepsin F activation by autocatalysis and trans-processing by cathepsin B. Sripa, J
Laha, T
To, J
Brindley, PJ
Sripa, B
Kaewkes, S
Dalton, JP
Robinson, MW
2010 Cellular microbiology
6 (12), pp. 781-95
36. Microsatellite loci in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini and their application as population genetic markers. Laoprom, N
Sithithaworn, P
Ando, K
Sithithaworn, J
Wongkham, S
Laha, T
Klinbunga, S
Webster, JP
Andrews, RH
2010 Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases
1 (10), pp. 146-53
37. Unlocking the transcriptomes of two carcinogenic parasites, Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini. Young, ND
Campbell, BE
Hall, RS
Jex, AR
Cantacessi, C
Laha, T
Sohn, WM
Sripa, B
Loukas, A
Brindley, PJ
Gasser, RB
2010 PLoS neglected tropical diseases
6 (4), pp. e719
38. A portrait of the transcriptome of the neglected trematode, Fasciola gigantica--biological and biotechnological implications. Young, ND
Jex, AR
Cantacessi, C
Hall, RS
Campbell, BE
Spithill, TW
Tangkawattana, S
Tangkawattana, P
Laha, T
Gasser, RB
2011 PLoS neglected tropical diseases
2 (5), pp. e1004
39. Infection with the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Smout, MJ
Sripa, B
Laha, T
Mulvenna, J
Gasser, RB
Young, ND
Bethony, JM
Brindley, PJ
Loukas, A
2011 Molecular bioSystems
5 (7), pp. 1367-75
40. Inflammatory response to liver fluke Opisthorchis viverrini in mice depends on host master coregulator MTA1, a marker for parasite-induced cholangiocarcinoma in humans. Nair, SS
Bommana, A
Pakala, SB
Ohshiro, K
Lyon, AJ
Suttiprapa, S
Periago, MV
Laha, T
Hotez, PJ
Bethony, JM
Sripa, B
Brindley, PJ
Kumar, R
2011 Hepatology (Baltimore, Md.)
4 (54), pp. 1388-97
41. RNA interference targeting cathepsin B of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Sripa, J
Pinlaor, P
Brindley, PJ
Sripa, B
Kaewkes, S
Robinson, MW
Young, ND
Gasser, RB
Loukas, A
Laha, T
2011 Parasitology international
3 (60), pp. 283-8
42. Opisthorchiasis and Opisthorchis-associated cholangiocarcinoma in Thailand and Laos. Sripa, B
Bethony, JM
Sithithaworn, P
Kaewkes, S
Mairiang, E
Loukas, A
Mulvenna, J
Laha, T
Hotez, PJ
Brindley, PJ
2011 Acta tropica
(120), pp. S158-68
43. Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea). Khampoosa, P
Jones, MK
Lovas, EM
Srisawangwong, T
Laha, T
Piratae, S
Thammasiri, C
Suwannatrai, A
Sripanidkulchai, B
Eursitthichai, V
Tesana, S
2012 Parasitology research
2 (110), pp. 799-808
44. Rapid detection of Opisthorchis viverrini copro-DNA using loop-mediated isothermal amplification (LAMP). Arimatsu, Y
Kaewkes, S
Laha, T
Hong, SJ
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 178-82
45. Fecal bacterial contamination in natural water reservoirs as an indicator of seasonal infection by Opisthorchis viverrini in snail intermediate hosts. Kaewkes, W
Kaewkes, S
Tesana, S
Laha, T
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 49-51
46. Elevated plasma IL-6 associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma in individuals infected by Opisthorchis viverrini. Sripa, B
Thinkhamrop, B
Mairiang, E
Laha, T
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Periago, MV
Bhudhisawasdi, V
Yonglitthipagon, P
Mulvenna, J
Brindley, PJ
Loukas, A
Bethony, JM
2012 PLoS neglected tropical diseases
5 (6), pp. e1654
47. The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini--multiple pathways to cancer. Sripa, B
Brindley, PJ
Mulvenna, J
Laha, T
Smout, MJ
Mairiang, E
Bethony, JM
Loukas, A
2012 Trends in parasitology
10 (28), pp. 395-407
48. Population genetic structuring in Opisthorchis viverrini over various spatial scales in Thailand and Lao PDR. Laoprom, N
Sithithaworn, P
Andrews, RH
Ando, K
Laha, T
Klinbunga, S
Webster, JP
Petney, TN
2012 PLoS neglected tropical diseases
11 (6), pp. e1906
49. Molecular characterization of a tetraspanin from the human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Piratae, S
Tesana, S
Jones, MK
Brindley, PJ
Loukas, A
Lovas, E
Eursitthichai, V
Sripa, B
Thanasuwan, S
Laha, T
2012 PLoS neglected tropical diseases
12 (6), pp. e1939
50. Molecular changes in Opisthorchis viverrini (Southeast Asian liver fluke) during the transition from the juvenile to the adult stage. Jex, AR
Young, ND
Sripa, J
Hall, RS
Scheerlinck, JP
Laha, T
Sripa, B
Gasser, RB
2012 PLoS neglected tropical diseases
11 (6), pp. e1916
51. Evaluation of liver fluke recombinant cathepsin B-1 protease as a serodiagnostic antigen for human opisthorchiasis. Sripa, J
Brindley, PJ
Sripa, B
Loukas, A
Kaewkes, S
Laha, T
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 191-5
52. Molecular expression and enzymatic characterization of thioredoxin from the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini. Suttiprapa, S
Matchimakul, P
Loukas, A
Laha, T
Wongkham, S
Kaewkes, S
Brindley, PJ
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 101-6
53. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand. Mairiang, E
Laha, T
Bethony, JM
Thinkhamrop, B
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Tesana, S
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 208-11
54. Secreted Opisthorchis viverrini glutathione S-transferase regulates cell proliferation through AKT and ERK pathways in cholangiocarcinoma. Daorueang, D
Thuwajit, P
Roitrakul, S
Laha, T
Kaewkes, S
Endo, Y
Thuwajit, C
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 155-61
55. Cloning, expression, and characterization of a novel Opisthorchis viverrini calcium-binding EF-hand protein. Senawong, G
Laha, T
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 94-100
56. Hookworm excretory/secretory products induce interleukin-4 (IL-4)+ IL-10+ CD4+ T cell responses and suppress pathology in a mouse model of colitis. Ferreira, I
Smyth, D
Gaze, S
Aziz, A
Giacomin, P
Ruyssers, N
Artis, D
Laha, T
Navarro, S
Loukas, A
McSorley, HJ
2013 Infection and immunity
6 (81), pp. 2104-11
57. A cross-sectional study on the potential transmission of the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini and other fishborne zoonotic trematodes by aquaculture fish. Pitaksakulrat, O
Sithithaworn, P
Laoprom, N
Laha, T
Petney, TN
Andrews, RH
2013 Foodborne pathogens and disease
1 (10), pp. 35-41
58. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini infection: a biomarker for advanced renal and hepatobiliary pathologies from chronic opisthorchiasis. Saichua, P
Sithithaworn, P
Jariwala, AR
Diemert, DJ
Deimert, DJ
Sithithaworn, J
Sripa, B
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Periago, MV
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Bethony, JM
2013 PLoS neglected tropical diseases
5 (7), pp. e2228
59. Improved performance and quantitative detection of copro-antigens by a monoclonal antibody based ELISA to diagnose human opisthorchiasis. Watwiengkam, N
Sithithaworn, J
Duenngai, K
Sripa, B
Laha, T
Johansen, MV
Sithithaworn, P
2013 Acta tropica
3 (128), pp. 659-65
60. The miRNAome of Opisthorchis viverrini induced intrahepatic cholangiocarcinoma. Peng, J
Feng, Y
Rinaldi, G
Yonglitthipagon, P
Easley, SE
Laha, T
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
Brindley, PJ
Mulvenna, JP
Bethony, JM
Plieskatt, JL
2014 Genomics data
(2), pp. 274-9
61. Immunization and challenge shown by hamsters infected with Opisthorchis viverrini following exposure to gamma-irradiated metacercariae of this carcinogenic liver fluke. Papatpremsiri, A
Junpue, P
Loukas, A
Brindley, PJ
Bethony, JM
Sripa, B
Laha, T
2014 Journal of helminthology
(), pp. 1-9
62. Suppression of aquaporin, a mediator of water channel control in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Thanasuwan, S
Piratae, S
Brindley, PJ
Loukas, A
Kaewkes, S
Laha, T
2014 Parasites & vectors
(7), pp. 224
63. Retrotransposon OV-RTE-1 from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini: potential target for DNA-based diagnosis. Thi Phung, L
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
Laha, T
2014 Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases
(21), pp. 443-51
64. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Plieskatt, JL
Rinaldi, G
Feng, Y
Peng, J
Yonglitthipagon, P
Easley, S
Laha, T
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
Brindley, PJ
Mulvenna, JP
Bethony, JM
2014 Journal of hepatology
4 (61), pp. 850-8
65. RNA-Seq reveals infection-induced gene expression changes in the snail intermediate host of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Prasopdee, S
Sotillo, J
Tesana, S
Laha, T
Kulsantiwong, J
Nolan, MJ
Loukas, A
Cantacessi, C
2014 PLoS neglected tropical diseases
3 (8), pp. e2765
66. Temperature dependence of Opisthorchis viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos. Prasopdee, S
Kulsantiwong, J
Piratae, S
Khampoosa, P
Thammasiri, C
Suwannatrai, A
Laha, T
Grams, R
Loukas, A
Tesana, S
2015 Acta tropica
0 (141), pp. 112-7
67. Levels of 8-OxodG Predict Hepatobiliary Pathology in Opisthorchis viverrini Endemic Settings in Thailand. Saichua, P
Yakovleva, A
Kamamia, C
Jariwala, AR
Sithithaworn, J
Sripa, B
Brindley, PJ
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Sithithaworn, P
Bethony, JM
2015 PLoS neglected tropical diseases
7 (9), pp. e0003949
68. Apoptosis of cholangiocytes modulated by thioredoxin of carcinogenic liver fluke. Matchimakul, P
Rinaldi, G
Suttiprapa, S
Mann, VH
Popratiloff, A
Laha, T
Pimenta, RN
Cochran, CJ
Kaewkes, S
Sripa, B
Brindley, PJ
2015 The international journal of biochemistry & cell biology
(65), pp. 72-80
69. Carcinogenic Liver Fluke Secretes Extracellular Vesicles That Promote Cholangiocytes to Adopt a Tumorigenic Phenotype. Chaiyadet, S
Sotillo, J
Smout, M
Cantacessi, C
Jones, MK
Johnson, MS
Turnbull, L
Whitchurch, CB
Potriquet, J
Laohaviroj, M
Mulvenna, J
Brindley, PJ
Bethony, JM
Laha, T
Sripa, B
Loukas, A
2015 The Journal of infectious diseases
(), pp.
70. Genome-wide characterization of microsatellites and marker development in the carcinogenic liver fluke Clonorchis sinensis. Nguyen, TT
Arimatsu, Y
Hong, SJ
Brindley, PJ
Blair, D
Laha, T
Sripa, B
2015 Parasitology research
6 (114), pp. 2263-72
71. Suppression of Ov-grn-1 encoding granulin of Opisthorchis viverrini inhibits proliferation of biliary epithelial cells. Papatpremsiri, A
Smout, MJ
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
Laha, T
2015 Experimental parasitology
(148), pp. 17-23
72. Proteomic profile of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Prasopdee, S
Tesana, S
Cantacessi, C
Laha, T
Mulvenna, J
Grams, R
Loukas, A
Sotillo, J
2015 Journal of proteomics
(113), pp. 281-91
73. Specific diagnosis of Opisthorchis viverrini using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) targeting parasite microsatellites. Arimatsu, Y
Kaewkes, S
Laha, T
Sripa, B
2015 Acta tropica
0 (141), pp. 368-71
74. Toward integrated opisthorchiasis control in northeast Thailand: the Lawa project. Sripa, B
Tangkawattana, S
Laha, T
Kaewkes, S
Mallory, FF
Smith, JF
Wilcox, BA
2015 Acta tropica
0 (141), pp. 361-7
75. Data set from the proteomic analysis of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Prasopdee, S
Tesana, S
Cantacessi, C
Laha, T
Mulvenna, J
Grams, R
Loukas, A
Sotillo, J
2015 Data in brief
(2), pp. 16-20
76. Immunodiagnosis of opisthorchiasis using parasite cathepsin F. Teimoori, S
Arimatsu, Y
Laha, T
Kaewkes, S
Sereerak, P
Tangkawattana, S
Brindley, PJ
Sripa, B
2015 Parasitology research
(), pp.
77. Carcinogenic Parasite Secretes Growth Factor That Accelerates Wound Healing and Potentially Promotes Neoplasia. Smout, MJ
Sotillo, J
Laha, T
Papatpremsiri, A
Rinaldi, G
Pimenta, RN
Chan, LY
Johnson, MS
Turnbull, L
Whitchurch, CB
Giacomin, PR
Moran, CS
Golledge, J
Daly, N
Sripa, B
Mulvenna, JP
Brindley, PJ
Loukas, A
2015 PLoS pathogens
10 (11), pp. e1005209
78. Functional Analysis of the Unique Cytochrome P450 of the Liver Fluke Opisthorchis felineus. Pakharukova, MY
Vavilin, VA
Sripa, B
Laha, T
Brindley, PJ
Mordvinov, VA
2015 PLoS neglected tropical diseases
12 (9), pp. e0004258
79. Infection with Opisthorchis felineus induces intraepithelial neoplasia of the biliary tract in a rodent model. Gouveia, MJ
Pakharukova, MY
Laha, T
Sripa, B
Maksimova, GA
Rinaldi, G
Brindley, PJ
Mordvinov, VA
Amaro, T
Santos, LL
Costa, JMCD
Vale, N
2017 Carcinogenesis
9 (38), pp. 929-937
80. Suppression of mRNAs encoding CD63 family tetraspanins from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini results in distinct tegument phenotypes. Chaiyadet, S
Krueajampa, W
Hipkaeo, W
Plosan, Y
Piratae, S
Sotillo, J
Smout, M
Sripa, B
Brindley, PJ
Loukas, A
Laha, T
2017 Scientific reports
1 (7), pp. 14342
81. Proteomic characterization of the internalization of Opisthorchis viverrini excretory/secretory products in human cells. Chaiyadet, S
Smout, M
Laha, T
Sripa, B
Loukas, A
Sotillo, J
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 494-502
82. Chicken IgY-based coproantigen capture ELISA for diagnosis of human opisthorchiasis. Teimoori, S
Arimatsu, Y
Laha, T
Kaewkes, S
Sereerak, P
Sripa, M
Tangkawattana, S
Brindley, PJ
Sripa, B
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 443-447
83. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model. Hanpanich, P
Laha, T
Sripa, B
Mairiang, E
Sereerak, P
Upontain, S
Tangkawattana, P
Brindley, PJ
Tangkawattana, S
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 464-470
84. Characterization and functional analysis of fatty acid binding protein from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Sripa, J
Laha, T
Sripa, B
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 419-425
85. Characterization and localization of Opisthorchis viverrini fructose-1,6-bisphosphate aldolase. Prompipak, J
Senawong, T
Jokchaiyaphum, K
Siriwes, K
Nuchadomrong, S
Laha, T
Sripa, B
Senawong, G
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 413-418
86. Preliminary genetic evidence of two different populations of Opisthorchis viverrini in Lao PDR. Pitaksakulrat, O
Kiatsopit, N
Laoprom, N
Webster, BL
Webster, JP
Lamberton, PH
Laha, T
Andrews, RH
Petney, TN
Blair, D
Carlton, EJ
Spear, RC
Sithithaworn, P
2017 Parasitology research
4 (116), pp. 1247-1256
87. Identification and characterization of protein 14-3-3 in carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Kafle, A
Puchadapirom, P
Plumworasawat, S
Dontumprai, R
Chan-On, W
Buates, S
Laha, T
Sripa, B
Suttiprapa, S
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 426-431
88. Granulin Expression in Hamsters during Opisthorchis viverrini Infection-Induced Cholangiocarcinogenesis Upontain, S
Sereerak, P
Laha, T
Sripa, B
Tangkawatana, P
Brindley, PJ
Tangkawatana, S
2018 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (19), pp. 2437-2445
89. RNA Interference as an Approach to Functional Genomics Genetic Manipulation of Opisthorchis viverrini. Laha, T
Brindley, PJ
Suyapoh, W
Suttiprapa, S
2018 Advances in parasitology
(102), pp. 25-43
90. Phylogenetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O. viverrini sensu lato from Sakon Nakhon, Thailand by mitochondrial and nuclear DNA sequencing. Pitaksakulrat, O
Webster, BL
Webster, JP
Laha, T
Saijuntha, W
Lamberton, PHL
Kiatsopit, N
Andrews, RH
Petney, TN
Sithithaworn, P
2018 Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases
(62), pp. 86-94
91. Egg-Hatching Mechanism of Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini: A Role For Leucine Aminopeptidases From the Snail Host, Bithynia siamensis goniomphalos. Khampoosa, P
Jones, MK
Lovas, EM
Piratae, S
Kulsuntiwong, J
Prasopdee, S
Srisawangwong, T
Laha, T
Sripanidkulchai, B
Thitapakorn, V
Tesana, S
2018 The Journal of parasitology
4 (104), pp. 388-397
92. Opisthorchis viverrini Proteome and Host-Parasite Interactions. Suttiprapa, S
Sotillo, J
Smout, M
Suyapoh, W
Chaiyadet, S
Tripathi, T
Laha, T
Loukas, A
2018 Advances in parasitology
(102), pp. 45-72
93. Vaccination of hamsters with Opisthorchis viverrini extracellular vesicles and vesicle-derived recombinant tetraspanins induces antibodies that block vesicle uptake by cholangiocytes and reduce parasite burden after challenge infection. Chaiyadet, S
Sotillo, J
Krueajampa, W
Thongsen, S
Brindley, PJ
Sripa, B
Loukas, A
Laha, T
2019 PLoS neglected tropical diseases
5 (13), pp. e0007450
94. Recombinant Opisthorchis viverrini tetraspanin expressed in Pichia pastoris as a potential vaccine candidate for opisthorchiasis. Phung, LT
Chaiyadet, S
Hongsrichan, N
Sotillo, J
Dieu, HDT
Tran, CQ
Brindley, PJ
Loukas, A
Laha, T
2019 Parasitology research
12 (118), pp. 3419-3427
95. Effects of aestivation on survival of Bithynia siamensis goniomphalos snails and the infection of Opisthorchis viverrini in the irrigation area of wet- and dry-season rice paddy. Chaiyasaeng, M
Pechdee, P
Sereewong, C
Suwannatrai, A
Laha, T
Tesana, S
2019 Acta tropica
(192), pp. 55-60
96. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand. Muthukumar, R
Suttiprapa, S
Mairiang, E
Kessomboon, P
Laha, T
Smith, JF
Sripa, B
2019 Parasitology international
(), pp. 102000
97. Partial protection with a chimeric tetraspanin-leucine aminopeptidase subunit vaccine against Opisthorchis viverrini infection in hamsters. Luyen, PT
Chaiyadet, S
Hongsrichan, N
Sotillo, J
Hang, DTD
Canh, TQ
Brindley, PJ
Loukas, A
Laha, T
2020 Acta tropica
(), pp. 105355
98. Impact of geography and time on genetic clusters of Opisthorchis viverrini identified by microsatellite and mitochondrial DNA analysis. Namsanor, J
Pitaksakulrat, O
Kopolrat, K
Kiatsopit, N
Webster, BL
Gower, CM
Webster, JP
Laha, T
Saijuntha, W
Laoprom, N
Andrews, RH
Petney, TN
Blair, D
Sithithaworn, P
2020 International journal for parasitology
14 (50), pp. 1133-1144
99. Infection Dynamics of Metacercariae in Cyprinid Fishes from Two Endemic Areas in Thailand and Lao PDR. Namsanor, J
Kiatsopit, N
Laha, T
Andrews, RH
Petney, TN
Sithithaworn, P
2020 The American journal of tropical medicine and hygiene
1 (102), pp. 110-116
100. Characterization and in vitro functional analysis of thioredoxin glutathione reductase from the liver fluke Opisthorchis viverrini. Prum, S
Plumworasawat, S
Chaiyadet, S
Saichua, P
Thanan, R
Laha, T
Laohaviroj, M
Sripa, B
Suttiprapa, S
2020 Acta tropica
(210), pp. 105621
101. Helicobacter pylori GroEL Seropositivity Is Associated with an Increased Risk of Opisthorchis viverrini-Associated Hepatobiliary Abnormalities and Cholangiocarcinoma. Jala, I
Almanfaluthi, ML
Laha, T
Kanthawong, S
Tangkawattana, S
Saichua, P
Suttiprapa, S
Sripa, B
2021 The Korean journal of parasitology
4 (59), pp. 363-368
102. Analysis of Daily Variation for 3 and for 30 Days of Parasite-Specific IgG in Urine for Diagnosis of Strongyloidiasis by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Ruantip, S
Eamudomkarn, C
Kopolrat, KY
Sithithaworn, J
Laha, T
Sithithaworn, P
2021 Acta tropica
(), pp. 105896
103. Phylogeography and demographic history of Thai Pediculus humanus capitis (Phthiraptera: Pediculidae) revealed by mitochondrial DNA sequences. Yingklang, M
Banjong, D
Haonon, O
Intuyod, K
Dangtakot, R
Thongpon, P
Pinlaor, P
Laha, T
Siriyasatien, P
Pinlaor, S
2021 Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases
(), pp. 104825
104. Hepatobiliary morbidities detected by ultrasonography in Opisthorchis viverrini-infected patients before and after praziquantel treatment: a five-year follow up study. Mairiang, E
Laha, T
Kaewkes, S
Loukas, A
Bethony, J
Brindley, PJ
Sripa, B
2021 Acta tropica
(), pp. 105853
105. Knockout of liver fluke granulin, Ov-grn-1, impedes malignant transformation during chronic infection with Opisthorchis viverrini. Chaiyadet, S
Tangkawattana, S
Smout, MJ
Ittiprasert, W
Mann, VH
Deenonpoe, R
Arunsan, P
Loukas, A
Brindley, PJ
Laha, T
2022 PLoS pathogens
9 (18), pp. e1010839
106. Progress on the transcriptomics of carcinogenic liver flukes of humans--unique biological and biotechnological prospects. Young, ND
Jex, AR
Cantacessi, C
Campbell, BE
Laha, T
Sohn, WM
Sripa, B
Loukas, A
Brindley, PJ
Gasser, RB
Biotechnology advances
6 (28), pp. 859-70

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Gulliver, a long terminal repeat retrotransposon from the genome of the oriental blood fluke Schistosoma japonicum T Laha
A Loukas
CK Verity
DP McManus
PJ Brindley
2001 GENE
1.0 (264.0), pp. 59.0-68.0
45 0 0 0 0 0 45
2. pido, a non-long terminal repeat retrotransposon of the chicken repeat 1 family from the genome of the Oriental blood fluke, Schistosoma japonicum T Laha
PJ Brindley
CK Verity
DP McManus
A Loukas
2002 GENE
1-2 (284.0), pp. 149.0-159.0
51 0 0 0 0 0 51
3. Reverse transcriptase activity and untranslated region sharing of a new RTE-like, non-long terminal repeat retrotransposon from the human blood fluke, Schistosoma japonicum T Laha
PJ Brindley
MJ Smout
CK Verity
DP McManus
A Loukas
2002 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
9.0 (32.0), pp. 1163.0-1174.0
65 0 0 0 0 0 65
4. Isolation of cDNAs encoding secreted and transmembrane proteins from Schistosoma mansoni by a signal sequence trap method D Smyth
DP McManus
MJ Smout
T Laha
WB Zhang
A Loukas
2003 INFECTION AND IMMUNITY
5.0 (71.0), pp. 2548.0-2554.0
46 0 0 0 0 0 46
5. Mobile genetic elements colonizing the genomes of metazoan parasites PJ Brindley
T Laha
DP McManus
A Loukas
2003 TRENDS IN PARASITOLOGY
2.0 (19.0), pp. 79.0-87.0
69 0 0 0 0 0 69
6. Forming nanostructured hypereutectic aluminum via high-velocity oxyfuel spray deposition T Laha
A Agarwal
T McKechnie
2004 JOM
1.0 (56.0), pp. 54.0-56.0
3 0 0 0 0 0 3
7. Long term corrosion behaviour of copper in soil: A study of archaeological analogues R Balasubramaniam
T Laha
A Srivastava
2004 MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION
3.0 (55.0), pp. 194.0-202.0
4 0 0 0 0 0 4
8. Microstructural evolution in iron aluminide Fe-28Al-2C after high-temperature hydrogen treatment T Laha
A Tewari
R Balasubramaniam
MN Mungole
RG Baligidad
2004 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
6.0 (35A), pp. 1789.0-1798.0
3 0 0 0 0 0 3
9. Synthesis and characterization of plasma spray formed carbon nanotube reinforced aluminum composite T Laha
A Agarwal
T McKechnie
S Seal
2004 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
1-2 (381.0), pp. 249.0-258.0
119 0 0 0 0 0 119
10. The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni T Laha
A Loukas
DJ Smyth
CS Copeland
PJ Brindley
2004 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
12.0 (34.0), pp. 1365.0-1375.0
37 0 0 0 0 0 37
11. Characterization of SR3 reveals abundance of non-LTR retrotransposons of the RTE clade in the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni T Laha
N Kewgrai
A Loukas
PJ Brindley
2005 BMC GENOMICS
(6.0), pp.
29 0 0 0 0 0 29
12. Effect of carrier gases on microstructural and electrochemical behavior of cold-sprayed 1100 aluminum coating K Balani
T Laha
A Agarwal
J Karthikeyan
N Munroe
2005 SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
2-3 (195.0), pp. 272.0-279.0
52 0 0 0 0 0 52
13. Synthesis of bulk nanostructured aluminum alloy component through vacuum plasma spray technique T Laha
A Agarwal
T McKechnie
K Rea
S Seal
2005 ACTA MATERIALIA
20.0 (53.0), pp. 5429.0-5438.0
35 0 0 0 0 0 35
14. Synthesis of nanostructured spherical aluminum oxide powders by plasma engineering T Laha
K Balani
A Agarwal
S Patil
S Seal
2005 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
2.0 (36A), pp. 301.0-309.0
14 0 0 0 0 0 14
15. The effective elastic modulus of laser-engineered composite boride coating T Laha
A Agarwal
NB Dahotre
2005 ADVANCED ENGINEERING MATERIALS
7.0 (7.0), pp. 626.0-629.0
1 0 0 0 0 0 1
16. The fugitive LTR retrotransposon from the genome of the human blood fluke, Schistosoma mansoni (vol 34, pg 1365, 2004) T Laha
A Loukas
DJ Smyth
CS Copeland
PJ Brindley
2005 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
4.0 (35.0), pp. 461.0-461.0
2 0 0 0 0 0 2
17. Challenges and advances in nanocomposite processing techniques V. Viswanathan
T. Laha
K. Balani
A. Agarwal
S. Seal
2006 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS
5-6 (54.0), pp. 121.0-285.0
186 0 0 0 0 0 186
18. Genetic markers for the identification and characterization of Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in Southeast Asia Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Vichit Pipitgool
Trevor N. Petney
Ross H. Andrews
2006 ACTA TROPICA
3.0 (100.0), pp. 246.0-251.0
30 0 0 0 0 0 30
19. Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes K Jarukamjorn
K Don-in
C Makejaruskul
T Laha
S Daodee
P Pearaksa
BO Sripanidkulchai
2006 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
3.0 (105.0), pp. 464.0-467.0
136 0 0 0 0 0 136
20. The dingo non-long terminal repeat retrotransposons from the genome of the hookworm, Ancylostoma caninum Thewarach Laha
Nonglack Kewgrai
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2006 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
3.0 (113.0), pp. 142.0-153.0
12 0 0 0 0 0 12
21. Carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite via plasma and high velocity oxy-fuel spray forming T. Laha
Y. Liu
A. Agarwal
2007 JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
2.0 (7.0), pp. 515.0-524.0
15 0 0 0 0 0 15
22. Effect of carrier gas on mechanical properties and fracture behaviour of cold sprayed aluminium coatings S. R. Bakshi
T. Laha
K. Balani
A. Agarwal
J. Karthikeyan
2007 SURFACE ENGINEERING
1.0 (23.0), pp. 18.0-22.0
2 0 0 0 0 0 2
23. Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Vichit Pipitgool
Smarn Tesana
Neil B. Chilton
Trevor N. Petney
Ross H. Andrews
2007 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
6.0 (37.0), pp. 695.0-703.0
110 0 0 0 0 0 110
24. Gene discovery for the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Thewarach Laha
Porntip Pinlaor
Jason Mulvenna
Banchob Sripa
Manop Sripa
Michael J. Smout
Robin B. Gasser
Paul J. Brindley
Alex Loukas
2007 BMC GENOMICS
(8.0), pp.
117 0 0 0 0 0 117
25. Interfacial phenomena in thermally sprayed multiwalled carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite T. Laha
S. Kuchibhatla
S. Seal
W. Li
A. Agarwal
2007 ACTA MATERIALIA
3.0 (55.0), pp. 1059.0-1066.0
72 0 0 0 0 0 72
26. Liver fluke induces cholangiocarcinoma Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Michael Smout
Chawalit Pairojkul
Vajaraphongsa Bhudhisawasdi
Smarn Tesana
Bandit Thinkamrop
Jeffrey M. Bethony
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2007 PLOS MEDICINE
7.0 (4.0), pp. 1148.0-1155.0
616 0 0 0 0 0 616
27. The bandit, a New DNA Transposon from a Hookworm-Possible Horizontal Genetic Transfer between Host and Parasite Thewarach Laha
Alex Loukas
Supatra Wattanasatitarpa
Jenjira Somprakhon
Nonglack Kewgrai
Paiboon Sithithaworn
Sasithorn Kaewkes
Makedonka Mitreva
Paul J. Brindley
2007 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
1.0 (1.0), pp.
30 0 0 0 0 0 30
28. The effects of curcumin on social isolation-induced depression and lipid peroxidation in mice Y. Sumanont
K. Jarukamjorn
N. Tiangtam
K. Yongprapat
T. Laha
2007 PLANTA MEDICA
9.0 (73.0), pp. 1001.0-1002.0
0 0 0 0 0 0 0
29. The nanomechanical and nanoscratch properties of MWNT-reinforced ultrahigh-molecular-weight polyethylene coatings S. R. Bakshi
K. Balani
T. Laha
J. Tercero
A. Agarwal
2007 JOM
7.0 (59.0), pp. 50.0-53.0
15 0 0 0 0 0 15
30. Angiostrongylus cantonensis: Experimental study on the susceptibility of apple snails, Pomacea canaliculata compared to Pila polita Smarn Tesana
Tuanchai Srisawangwong
Paiboon Sithithaworn
Thewarach Laha
2008 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
4.0 (118.0), pp. 531.0-535.0
17 0 0 0 0 0 17
31. Asparaginyl endopeptidase from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini, and its potential for serodiagnosis Thewarach Laha
Jittiyawadee Sripa
Banchob Sripa
Mark Pearson
Leon Tribolet
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Paul J. Brindley
Alex Loukas
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
6.0 (12.0), pp. E49-E59
44 0 0 0 0 0 44
32. CASPASE 9, A SIGNALING PROTEIN OF THE HUMAN LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI Sandi K. Parriott
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2008 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
6.0 (79.0), pp. 85.0-85.0
0 0 0 0 0 0 0
33. Characterization of cysteine proteases from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Natthawut Kaewpitoon
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Puangrat Yongvanit
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Banchob Sripa
2008 PARASITOLOGY RESEARCH
4.0 (102.0), pp. 757.0-764.0
32 0 0 0 0 0 32
34. Characterization of the antioxidant enzyme, thioredoxin peroxidase, from the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Sutas Suttiprapa
Alex Loukas
Thewarach Laha
Sopit Wongkham
Sasithorn Kaewkes
Soraya Gaze
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2008 MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY
2.0 (160.0), pp. 116.0-122.0
87 0 0 0 0 0 87
35. Effect of sintering on thermally sprayed carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite T. Laha
A. Agarwal
2008 MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
1-2 (480.0), pp. 323.0-332.0
22 0 0 0 0 0 22
36. Genetic variation at three enzyme loci within a Thailand population of Opisthorchis viverrini Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Rojchai Satrawaha
Neil B. Chilton
Trevor N. Petney
Ross H. Andrews
2008 PARASITOLOGY RESEARCH
6.0 (103.0), pp. 1283.0-1287.0
26 0 0 0 0 0 26
37. Improvement of PCR for detection of Opisthorchis vivenini DNA in human stool samples Kunyarat Duenngai
Paiboon Sithithaworn
Urnesha Kanasinakatte Rudrappa
Karunasagar Iddya
Thewarach Laha
Christen Rune Stensvold
Hanne Strandgaard
Maria Vang Johansen
2008 JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY
1.0 (46.0), pp. 366.0-368.0
93 0 0 0 0 0 93
38. Mitochondrial DNA sequence variation among geographical isolates of Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR, and phylogenetic relationships with other trematodes W. Saijuntha
P. Sithithaworn
S. Wongkham
T. Laha
N. B. Chilton
T. N. Petney
M. Barton
R. H. Andrews
2008 PARASITOLOGY
12.0 (135.0), pp. 1479.0-1486.0
56 0 0 0 0 0 56
39. Advanced Periductal Fibrosis from Infection with the Carcinogenic Human Liver Fluke Opisthorchis viverrini Correlates with Elevated Levels of Interleukin-6 Banchob Sripa
Eimorn Mairiang
Bandit Thinkhamrop
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Smarn Tessana
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Jeffrey M. Bethony
2009 HEPATOLOGY
4.0 (50.0), pp. 1273.0-1281.0
171 0 0 0 0 0 171
40. A Granulin-Like Growth Factor Secreted by the Carcinogenic Liver Fluke, Opisthorchis viverrini, Promotes Proliferation of Host Cells Michael J. Smout
Thewarach Laha
Jason Mulvenna
Banchob Sripa
Sutas Suttiprapa
Alun Jones
Paul J. Brindley
Alex Loukas
2009 PLOS PATHOGENS
10.0 (5.0), pp.
149 0 0 0 0 0 149
41. BIOLOGICAL VARIATION WITHIN OPISTHORCHIS VIVERRINI SENSU LATO IN THAILAND AND LAO PDR Nonglak Laoprom
Weerachai Saijuntha
Paiboon Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Katsuhiko Andoll
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
2009 JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (95.0), pp. 1307.0-1313.0
39 0 0 0 0 0 39
42. Cathepsin F Cysteine Protease of the Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini Porntip Pinlaor
Natthawut Kaewpitoon
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
Maria E. Morales
Victoria H. Mann
Sandi K. Parriott
Sutas Suttiprapa
Mark W. Robinson
Joyce To
John P. Dalton
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2009 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
3.0 (3.0), pp.
78 0 0 0 0 0 78
43. Nanomechanical behaviour of plasma sprayed PZT coatings A. K. Keshri
S. R. Bakshi
Y. Chen
T. Laha
X. Li
C. Levy
A. Agarwal
2009 SURFACE ENGINEERING
4.0 (25.0), pp. 270.0-275.0
9 0 0 0 0 0 9
44. Ov-APR-1, an aspartic protease from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: Functional expression, immunolocalization and subsite specificity Sutas Suttiprapa
Jason Mulvenna
Ngo Thi Huong
Mark S. Pearson
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
Sopit Wongkham
Sasithorn Kaewkes
Banchob Sripa
Alex Loukas
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY
5.0 (41.0), pp. 1148.0-1156.0
38 0 0 0 0 0 38
45. Prevalence and Intensity of Infection with Third Stage Larvae of Angiostrongylus cantonensis in Mollusks from Northeast Thailand Smarn Tesana
Tuanchai Srisawangwong
Paiboon Sithithaworn
Thewarach Laha
Ross Andrews
2009 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
6.0 (80.0), pp. 983.0-987.0
22 0 0 0 0 0 22
46. RECOMBINANT EXPRESSION AND PURIFICATION OF CASPASE 9 OF OPISTHORCHIS VIVERRINI Sandi K. Parriott
Sutas Suttiprapa
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2009 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (81.0), pp. 326.0-326.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Tensile properties of carbon nanotube reinforced aluminum nanocomposite fabricated by plasma spray forming T. Laha
Y. Chen
D. Lahiri
A. Agarwal
2009 COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING
5.0 (40.0), pp. 589.0-594.0
60 0 0 0 0 0 60
48. Microsatellite loci in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini and their application as population genetic markers Nonglak Laoprom
Paiboon Sithithaworn
Katsuhiko Ando
Jiraporn Sithithaworn
Sopit Wongkham
Thewarach Laha
Sirawut Klinbunga
Joanne P. Webster
Ross H. Andrews
2010 INFECTION GENETICS AND EVOLUTION
1.0 (10.0), pp. 146.0-153.0
39 0 0 0 0 0 39
49. Progress on the transcriptomics of carcinogenic liver flukes of humans-Unique biological and biotechnological prospects Neil D. Young
Aaron R. Jex
Cinzia Cantacessi
Bronwyn E. Campbell
Thewarach Laha
Woon-Mok Sohn
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Robin B. Gasser
2010 BIOTECHNOLOGY ADVANCES
6.0 (28.0), pp. 859.0-870.0
31 0 0 0 0 0 31
50. Secreted cysteine proteases of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini: regulation of cathepsin F activation by autocatalysis and trans-processing by cathepsin B Jittiyawadee Sripa
Thewarach Laha
Joyce To
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
John P. Dalton
Mark W. Robinson
2010 CELLULAR MICROBIOLOGY
6.0 (12.0), pp. 781.0-795.0
40 0 0 0 0 0 40
51. The secreted and surface proteomes of the adult stage of the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini Jason Mulvenna
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Jeffrey Gorman
Malcolm K. Jones
Michelle L. Colgrave
Alun Jones
Sujeevi Nawaratna
Thewarach Laha
Sutas Suttiprapa
Michael J. Smout
Alex Loukas
2010 PROTEOMICS
5.0 (10.0), pp. 1063.0-1078.0
131 0 0 0 0 0 131
52. Unlocking the Transcriptomes of Two Carcinogenic Parasites, Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini Neil D. Young
Bronwyn E. Campbell
Ross S. Hall
Aaron R. Jex
Cinzia Cantacessi
Thewarach Laha
Woon-Mok Sohn
Banchob Sripa
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Robin B. Gasser
2010 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
6.0 (4.0), pp.
174 0 0 0 0 0 174
53. A Portrait of the Transcriptome of the Neglected Trematode, Fasciola gigantica-Biological and Biotechnological Implications Neil D. Young
Aaron R. Jex
Cinzia Cantacessi
Ross S. Hall
Bronwyn E. Campbell
Terence W. Spithill
Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
Thewarach Laha
Robin B. Gasser
2011 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
2.0 (5.0), pp.
92 0 0 0 0 0 92
54. Infection with the carcinogenic human liver fluke, Opisthorchis viverrini Michael J. Smout
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Jason Mulvenna
Robin B. Gasser
Neil D. Young
Jeffrey M. Bethony
Paul J. Brindleye
Alex Loukas
2011 MOLECULAR BIOSYSTEMS
5.0 (7.0), pp. 1367.0-1375.0
47 0 0 0 0 0 47
55. Inflammatory Response to Liver Fluke Opisthorchis viverrini in Mice Depends on Host Master Coregulator MTA1, a Marker for Parasite-Induced Cholangiocarcinoma in Humans Sujit S. Nair
Anitha Bommana
Suresh B. Pakala
Kazufumi Ohshiro
Amanda J. Lyon
Sutas Suttiprapa
Maria V. Periago
Thewarach Laha
Peter J. Hotez
Jeffrey M. Bethony
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Rakesh Kumar
2011 HEPATOLOGY
4.0 (54.0), pp. 1388.0-1397.0
21 0 0 0 0 0 21
56. Opisthorchiasis and Opisthorchis-associated cholangiocarcinoma in Thailand and Laos Banchob Sripa
Jeffrey M. Bethony
Paiboon Sithithaworn
Sasithorn Kaewkes
Eimorn Mairiang
Alex Loukas
Jason Mulvenna
Thewarach Laha
Peter J. Hotez
Paul J. Brindley
2011 ACTA TROPICA
(120.0), pp. S158-S168
195 0 0 0 0 0 195
57. RNA interference targeting cathepsin B of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Jittiyawadee Sripa
Porntip Pinlaor
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
Mark W. Robinson
Neil D. Young
Robin B. Gasser
Alex Loukas
Thewarach Laha
2011 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
3.0 (60.0), pp. 283.0-288.0
36 0 0 0 0 0 36
58. Cloning, expression, and characterization of a novel Opisthorchis viverrini calcium-binding EF-hand protein Gulsiri Senawong
Thewarach Laha
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 94.0-100.0
28 0 0 0 0 0 28
59. Elevated Plasma IL-6 Associates with Increased Risk of Advanced Fibrosis and Cholangiocarcinoma in Individuals Infected by Opisthorchis viverrini Banchob Sripa
Bandit Thinkhamrop
Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Maria Victoria Periago
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Ponlapat Yonglitthipagon
Jason Mulvenna
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Jeffrey M. Bethony
2012 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
5.0 (6.0), pp.
84 0 0 0 0 0 84
60. Evaluation of liver fluke recombinant cathepsin B-1 protease as a serodiagnostic antigen for human opisthorchiasis Jittiyawadee Sripa
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Alex Loukas
Sasithorn Kaewkes
Thewarach Laha
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 191.0-195.0
28 0 0 0 0 0 28
61. Fecal bacterial contamination in natural water reservoirs as an indicator of seasonal infection by Opisthorchis viverrini in snail intermediate hosts Wanlop Kaewkes
Sasithorn Kaewkes
Smarn Tesana
Thewarach Laha
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 49.0-51.0
23 0 0 0 0 0 23
62. Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea) Panita Khampoosa
Malcolm K. Jones
Erica M. Lovas
Tuanchai Srisawangwong
Thewarach Laha
Supawadee Piratae
Chalida Thammasiri
Apiporn Suwannatrai
Bungorn Sripanidkulchai
Veerachai Eursitthichai
Smarn Tesana
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
2.0 (110.0), pp. 799.0-808.0
30 0 0 0 0 0 30
63. Molecular Changes in Opisthorchis viverrini (Southeast Asian Liver Fluke) during the Transition from the Juvenile to the Adult Stage Aaron R. Jex
Neil D. Young
Jittiyawadee Sripa
Ross S. Hall
Jean-Pierre Scheerlinck
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Robin B. Gasser
2012 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
11.0 (6.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
64. Molecular Characterization of a Tetraspanin from the Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini Supawadee Piratae
Smarn Tesana
Malcolm K. Jones
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Erica Lovas
Veerachai Eursitthichai
Banchob Sripa
Sirikanda Thanasuwan
Thewarach Laha
2012 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
12.0 (6.0), pp.
22 0 0 0 0 0 22
65. Molecular expression and enzymatic characterization of thioredoxin from the carcinogenic human liver fluke Opisthorchis viverrini Sutas Suttiprapa
Pitchaya Matchimakul
Alex Loukas
Thewarach Laha
Sopit Wongkham
Sasithorn Kaewkes
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 101.0-106.0
14 0 0 0 0 0 14
66. Population Genetic Structuring in Opisthorchis viverrini over Various Spatial Scales in Thailand and Lao PDR Nonglak Laoprom
Paiboon Sithithaworn
Ross H. Andrews
Katsuhiko Ando
Thewarach Laha
Sirawut Klinbunga
Joanne P. Webster
Trevor N. Petney
2012 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
11.0 (6.0), pp.
23 0 0 0 0 0 23
67. Rapid detection of Opisthorchis viverrini copro-DNA using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) Yuji Arimatsu
Sasithorn Kaewkes
Thewarach Laha
Sung-Jong Hong
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 178.0-182.0
51 0 0 0 0 0 51
68. Secreted Opisthorchis viverrini glutathione S-transferase regulates cell proliferation through AKT and ERK pathways in cholangiocarcinoma Daoyot Daorueang
Peti Thuwajit
Sittiruk Roitrakul
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Yaeta Endo
Chanitra Thuwajit
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 155.0-161.0
19 0 0 0 0 0 19
69. The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini - multiple pathways to cancer Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Jason Mulvenna
Thewarach Laha
Michael J. Smout
Eimorn Mairiang
Jeffrey M. Bethony
Alex Loukas
2012 TRENDS IN PARASITOLOGY
10.0 (28.0), pp. 395.0-407.0
235 0 0 0 0 0 235
70. Ultrasonography assessment of hepatobiliary abnormalities in 3359 subjects with Opisthorchis viverrini infection in endemic areas of Thailand Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Jeffrey M. Bethony
Bandit Thinkhamrop
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Smarn Tesana
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 208.0-211.0
80 0 0 0 0 0 80
71. A Cross-Sectional Study on the Potential Transmission of the Carcinogenic Liver Fluke Opisthorchis viverrini and Other Fishborne Zoonotic Trematodes by Aquaculture Fish Opal Pitaksakulrat
Paiboon Sithithaworn
Nonglak Laoprom
Thewarach Laha
Trevor N. Petney
Ross H. Andrews
2013 FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE
1.0 (10.0), pp. 35.0-41.0
21 0 0 0 0 0 21
72. Hookworm Excretory/Secretory Products Induce Interleukin-4 (IL-4)(+) IL-10(+) CD4(+) T Cell Responses and Suppress Pathology in a Mouse Model of Colitis Ivana Ferreira
Danielle Smyth
Soraya Gaze
Ammar Aziz
Paul Giacomin
Nathalie Ruyssers
David Artis
Thewarach Laha
Severine Navarro
Alex Loukas
Henry J. McSorley
2013 INFECTION AND IMMUNITY
6.0 (81.0), pp. 2104.0-2111.0
67 0 0 0 0 0 67
73. Improved performance and quantitative detection of copro-antigens by a monoclonal antibody based ELISA to diagnose human opisthorchiasis Nattaya Watwiengkam
Jiraporn Sithithaworn
Kunyarat Duenngai
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Maria Vang Johansen
Paiboon Sithithaworn
2013 ACTA TROPICA
3.0 (128.0), pp. 659.0-665.0
12 0 0 0 0 0 12
74. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini Infection: A Biomarker for Advanced Renal and Hepatobiliary Pathologies from Chronic Opisthorchiasis Prasert Saichua
Paiboon Sithithaworn
Amar R. Jariwala
David J. Deimert
Jiraporn Sithithaworn
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Eimorn Mairiang
Chawalit Pairojkul
Maria Victoria Periago
Narong Khuntikeo
Jason Mulvenna
Jeffrey M. Bethony
2013 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
5.0 (7.0), pp.
19 0 0 0 0 0 19
75. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini Jordan L. Plieskatt
Gabriel Rinaldi
Yanjun Feng
Jin Peng
Ponlapat Yonglitthipagon
Samantha Easley
Therawach Laha
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Jason P. Mulvenna
Jeffrey M. Bethony
2014 JOURNAL OF HEPATOLOGY
4.0 (61.0), pp. 850.0-858.0
48 0 0 0 0 0 48
76. Retrotransposon OV-RTE-1 from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini: Potential target for DNA-based diagnosis Luyen Thi Phung
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Thewarach Laha
2014 INFECTION GENETICS AND EVOLUTION
(21.0), pp. 443.0-451.0
9 0 0 0 0 0 9
77. RNA-Seq Reveals Infection-Induced Gene Expression Changes in the Snail Intermediate Host of the Carcinogenic Liver Fluke, Opisthorchis viverrini Sattrachai Prasopdee
Javier Sotillo
Smarn Tesana
Thewarach Laha
Jutharat Kulsantiwong
Matthew J. Nolan
Alex Loukas
Cinzia Cantacessi
2014 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
3.0 (8.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
78. Suppression of aquaporin, a mediator of water channel control in the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Sirikanda Thanasuwan
Supawadee Piratae
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Sasithorn Kaewkes
Thewarach Laha
2014 PARASITES & VECTORS
(7.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
79. Apoptosis of cholangiocytes modulated by thioredoxin of carcinogenic liver fluke Pitchaya Matchimakul
Gabriel Rinaldi
Sutas Suttiprapa
Victoria H. Mann
Anastas Popratiloff
Thewarach Laha
Rafael N. Pimenta
Christina J. Cochran
Sasithorn Kaewkes
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY
(65.0), pp. 72.0-80.0
35 0 0 0 0 0 35
80. Carbon nanotube-reinforced Al alloy-based nanocomposites via spark plasma sintering A. Maiti
L. Reddy
F. Chen
L. Zhang
J. M. Schoenung
E. J. Lavernia
T. Laha
2015 JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
16.0 (49.0), pp. 1937.0-1946.0
0 0 0 0 0 0 0
81. Carcinogenic Liver Fluke Secretes Extracellular Vesicles That Promote Cholangiocytes to Adopt a Tumorigenic Phenotype Sujittra Chaiyadet
Javier Sotillo
Michael Smout
Cinzia Cantacessi
Malcolm K. Jones
Michael S. Johnson
Lynne Turnbull
Cynthia B. Whitchurch
Jeremy Potriquet
Marut Laohaviroj
Jason Mulvenna
Paul J. Brindley
Jeffrey M. Bethony
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
2015 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
10.0 (212.0), pp. 1636.0-1645.0
102 0 0 0 0 0 102
82. Carcinogenic Parasite Secretes Growth Factor That Accelerates Wound Healing and Potentially Promotes Neoplasia Michael J. Smout
Javier Sotillo
Thewarach Laha
Atiroch Papatpremsiri
Gabriel Rinaldi
Rafael N. Pimenta
Lai Yue Chan
Michael S. Johnson
Lynne Turnbull
Cynthia B. Whitchurch
Paul R. Giacomin
Corey S. Moran
Jonathan Golledge
Norelle Daly
Banchob Sripa
Jason P. Mulvenna
Paul J. Brindley
Alex Loukas
2015 PLOS PATHOGENS
10.0 (11.0), pp.
62 0 0 0 0 0 62
83. Data set from the proteomic analysis of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Sattrachai Prasopdee
Smarn Tesana
Cinzia Cantacessi
Thewarach Laha
Jason Mulvenna
Rudi Grams
Alex Loukas
Javier Sotillo
2015 DATA IN BRIEF
(2.0), pp. 16.0-20.0
5 0 0 0 0 0 5
84. Functional Analysis of the Unique Cytochrome P450 of the Liver Fluke Opisthorchis felineus Mariya Y. Pakharukova
Valentin A. Vavilin
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Paul J. Brindley
Viatcheslav A. Mordvinov
2015 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
12.0 (9.0), pp.
21 0 0 0 0 0 21
85. Genome-wide characterization of microsatellites and marker development in the carcinogenic liver fluke Clonorchis sinensis Thao T. B. Nguyen
Yuji Arimatsu
Sung-Jong Hong
Paul J. Brindley
David Blair
Thewarach Laha
Banchob Sripa
2015 PARASITOLOGY RESEARCH
6.0 (114.0), pp. 2263.0-2272.0
12 0 0 0 0 0 12
86. Immunodiagnosis of opisthorchiasis using parasite cathepsin F Salma Teimoori
Yuji Arimatsu
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Piya Sereerak
Sirikachorn Tangkawattana
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2015 PARASITOLOGY RESEARCH
12.0 (114.0), pp. 4571.0-4578.0
14 0 0 0 0 0 14
87. Levels of 8-OxodG Predict Hepatobiliary Pathology in Opisthorchis viverrini Endemic Settings in Thailand Prasert Saichua
Anna Yakovleva
Christine Kamamia
Amar R. Jariwala
Jiraporn Sithithaworn
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
Eimorn Mairiang
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Jason Mulvenna
Paiboon Sithithaworn
Jeffrey M. Bethony
2015 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
7.0 (9.0), pp.
22 0 0 0 0 0 22
88. Proteomic profile of Bithynia siamensis goniomphalos snails upon infection with the carcinogenic liver fluke Opisthorchis uiverrini Sattrachai Prasopdee
Smarn Tesana
Cinzia Cantacessi
Thewarach Laha
Jason Mulvenna
Rudi Grams
Alex Loukas
Javier Sotillo
2015 JOURNAL OF PROTEOMICS
(113.0), pp. 281.0-291.0
21 0 0 0 0 0 21
89. Specific diagnosis of Opisthorchis viverrini using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) targeting parasite microsatellites Yuji Arimatsu
Sasithorn Kaewkes
Thewarach Laha
Banchob Sripa
2015 ACTA TROPICA
(141.0), pp. 368.0-371.0
25 0 0 0 0 0 25
90. Suppression of Ov-grn-1 encoding granulin of Opisthorchis viverrini inhibits proliferation of biliary epithelial cells Atiroch Papatpremsiri
Michael J. Smout
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Thewarach Laha
2015 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
(148.0), pp. 17.0-23.0
34 0 0 0 0 0 34
91. Temperature dependence of Opisthorchis viverrini infection in first intermediate host snail, Bithynia siamensis goniomphalos Sattrachai Prasopdee
Jutharat Kulsantiwong
Supawadee Piratae
Panita Khampoosa
Chalida Thammasiri
Apiporn Suwannatrai
Thewarach Laha
Rudi Grams
Alex Loukas
Smarn Tesana
2015 ACTA TROPICA
(141.0), pp. 112.0-117.0
30 0 0 0 0 0 30
92. Toward integrated opisthorchiasis control in northeast Thailand: The Lawa project Banchob Sripa
Sirikachorn Tangkawattana
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Frank F. Mallory
John F. Smith
Bruce A. Wilcox
2015 ACTA TROPICA
(141.0), pp. 361.0-367.0
110 0 0 0 0 0 110
93. EFFICACY OF PRAZIQUANTEL FOR TREATMENT OF REPEAT INFECTION OF Opisthorchis viverrini IN HAMSTER Sophita Thongsen
Sirikajorn Tangkawattana
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
2016 SURANAREE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
1.0 (23.0), pp. 17.0-24.0
0 0 0 0 0 0 0
94. Hookworm recombinant protein promotes regulatory T cell responses that suppress experimental asthma Severine Navarro
Darren A. Pickering
Ivana B. Ferreira
Linda Jones
Stephanie Ryan
Sally Troy
Andrew Leech
Peter J. Hotez
Bin Zhan
Thewarach Laha
Roger Prentice
Tim Sparwasser
John Croese
Christian R. Engwerda
John W. Upham
Valerie Julia
Paul R. Giacomin
Alex Loukas
2016 SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE
362.0 (8.0), pp.
106 0 0 0 0 0 106
95. Immunization and challenge shown by hamsters infected with Opisthorchis viverrini following exposure to gamma-irradiated metacercariae of this carcinogenic liver fluke A. Papatpremsiri
P. Junpue
A. Loukas
P. J. Brindley
J. M. Bethony
B. Sripa
T. Laha
2016 JOURNAL OF HELMINTHOLOGY
1.0 (90.0), pp. 39.0-47.0
12 0 0 0 0 0 12
96. Changes in protein expression after treatment with Ancylostoma caninum excretory/secretory products in a mouse model of colitis Javier Sotillo
Ivana Ferreira
Jeremy Potriquet
Thewarach Laha
Severine Navarro
Alex Loukas
Jason Mulvenna
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
15 0 0 0 0 0 15
97. Characterization and functional analysis of fatty acid binding protein from the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini Jittiyawadee Sripa
Thewarach Laha
Banchob Sripa
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 419.0-425.0
3 0 0 0 0 0 3
98. Characterization and localization of Opisthorchis viverrini fructose-1,6-bisphosphate aldolase Jeerati Prompipak
Thanaset Senawong
Khuanta Jokchaiyaphum
Kornpira Siriwes
Suporn Nuchadomrong
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Gulsiri Senawong
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 413.0-418.0
3 0 0 0 0 0 3
99. Chicken IgY-based coproantigen capture ELISA for diagnosis of human opisthorchiasis Salma Teimoori
Yuji Arimatsu
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Piya Sereerak
Manop Sripa
Sirikachorn Tangkawattana
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 443.0-447.0
23 0 0 0 0 0 23
100. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model Petcharakorn Hanpanich
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Eimorn Mairiang
Piya Sereerak
Songkaid Upontain
Prasarn Tangkawattana
Paul J. Brindley
Sirikachorn Tangkawattana
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 464.0-470.0
13 0 0 0 0 0 13
101. Identification and characterization of protein 14-3-3 in carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini Alok Kafle
Pranom Puchadapirom
Sirikanya Plumworasawat
Rieofarng Dontumprai
Waraporn Chan-on
Sureemas Buates
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Sutas Suttiprapa
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 426.0-431.0
15 0 0 0 0 0 15
102. Infection with Opisthorchis felineus induces intraepithelial neoplasia of the biliary tract in a rodent model Maria Joao Gouveia
Maria Y. Pakharukova
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Galina A. Maksimova
Gabriel Rinaldi
Paul J. Brindley
Viatcheslav A. Mordvinov
Teresina Amaro
Lucio Lara Santos
Jose Manuel Correia da Costa
Nuno Vale
2017 CARCINOGENESIS
9.0 (38.0), pp. 929.0-937.0
58 0 0 0 0 0 58
103. Preliminary genetic evidence of two different populations of Opisthorchis viverrini in Lao PDR Opal Pitaksakulrat
Nadda Kiatsopit
Nonglak Laoprom
Bonnie L. Webster
Joanne P. Webster
Poppy H. L. Lamberton
Thewarach Laha
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
David Blair
Elizabeth J. Carlton
Robert C. Spear
Paiboon Sithithaworn
2017 PARASITOLOGY RESEARCH
4.0 (116.0), pp. 1247.0-1256.0
15 0 0 0 0 0 15
104. Proteomic characterization of the internalization of Opisthorchis viverrini excretory/secretory products in human cells Sujittra Chaiyadet
Michael Smout
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Alex Loukas
Javier Sotillo
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 494.0-502.0
18 0 0 0 0 0 18
105. Suppression of mRNAs encoding CD63 family tetraspanins from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini results in distinct tegument phenotypes Sujittra Chaiyadet
Watchara Krueajampa
Wiphawi Hipkaeo
Yada Plosan
Supawadee Piratae
Javier Sotillo
Michael Smout
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Thewarach Laha
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
36 0 0 0 0 0 36
106. EGG-HATCHING MECHANISM OF HUMAN LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI: A ROLE FOR LEUCINE AMINOPEPTIDASES FROM THE SNAIL HOST, BITHYNIA SIAMENSIS GONIOMPHALOS P. Khampoosa
M. K. Jones
E. M. Lovas
S. Piratae
J. Kulsuntiwong
S. Prasopdee
T. Srisawangwong
T. Laha
B. Sripanidkulchai
V Thitapakorn
S. Tesana
2018 JOURNAL OF PARASITOLOGY
4.0 (104.0), pp. 388.0-397.0
3 0 0 0 0 0 3
107. Neglected and Emerging Tropical Diseases in South and Southeast Asia and Northern Australia Peter A. Leggat
Patricia Graves
Thewarach Laha
Khin Saw Aye
2018 TROPICAL MEDICINE AND INFECTIOUS DISEASE
3.0 (3.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
108. Opisthorchis viverrini Proteome and Host-Parasite Interactions Sutas Suttiprapa
Javier Sotillo
Michael Smout
Watcharapol Suyapoh
Sujittra Chaiyadet
Timir Tripathi
Thewarach Laha
Alex Loukas
2018 ASIATIC LIVER FLUKE - FROM BASIC SCIENCE TO PUBLIC HEALTH, PT B
(102.0), pp. 45.0-72.0
20 0 0 0 0 0 20
109. Phylogenetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O-viverrini sensu lato from Sakon Nakhon, Thailand by mitochondrial and nuclear DNA sequencing Opal Pitaksakulrat
Bonnie L. Webster
Joanne P. Webster
Thewarach Laha
Weerachai Saijuntha
Poppy H. L. Lamberton
Nadda Kiatsopit
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
Paiboon Sithithaworn
2018 INFECTION GENETICS AND EVOLUTION
(62.0), pp. 86.0-94.0
14 0 0 0 0 0 14
110. RNA Interference as an Approach to Functional Genomics Genetic Manipulation of Opisthorchis viverrini Thewarach Laha
Paul J. Brindley
Watcharapol Suyapoh
Sutas Suttiprapa
2018 ASIATIC LIVER FLUKE - FROM BASIC SCIENCE TO PUBLIC HEALTH, PT B
(102.0), pp. 25.0-43.0
0 0 0 0 0 0 0
111. SURFACE DISPLAY ON BACILLUS SUBTILIS SPORES AND VACCINE POTENTIAL OF A TETRASPANIN FROM CARCINOGENIC LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI Wuttipong Phumrattanaprapin
Sujittra Chaiyadet
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Javier Sotillo
Thewarach Laha
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
6.0 (49.0), pp. 933.0-948.0
1 0 0 0 0 0 1
112. Effects of aestivation on survival of Bithynia siamensis goniomphalos snails and the infection of Opisthorchis viverrini in the irrigation area of wet- and dry-season rice paddy Monticha Chaiyasaeng
Phornpitcha Pechdee
Chanisala Sereewong
Apiporn Suwannatrai
Thewarach Laha
Smarn Tesana
2019 ACTA TROPICA
(192.0), pp. 55.0-60.0
2 0 0 0 0 0 2
113. Programmed knockout mutation of liver fluke granulin attenuates virulence of infection-induced hepatobiliary morbidity Patpicha Arunsan
Wannaporn Ittiprasert
Michael J. Smout
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Sujittra Chaiyadet
Shannon E. Karinshak
Banchob Sripa
Neil David Young
Javier Sotillo
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
2019 ELIFE
(8.0), pp.
39 0 0 0 0 0 39
114. Recombinant Opisthorchis viverrini tetraspanin expressed in Pichia pastoris as a potential vaccine candidate for opisthorchiasis Luyen Thi Phung
Sujittra Chaiyadet
Nuttanan Hongsrichan
Javier Sotillo
Hang Dinh Thi Dieu
Canh Quang Tran
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Thewarach Laha
2019 PARASITOLOGY RESEARCH
12.0 (118.0), pp. 3419.0-3427.0
8 0 0 0 0 0 8
115. Vaccination of hamsters with Opisthorchis viverrini extracellular vesicles and vesicle-derived recombinant tetraspanins induces antibodies that block vesicle uptake by cholangiocytes and reduce parasite burden after challenge infection Sujittra Chaiyadet
Javier Sotillo
Watchara Krueajampa
Sophita Thongsen
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
Alex Loukas
Thewarach Laha
2019 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
5.0 (13.0), pp.
27 0 0 0 0 0 27
116. Characterization and in vitro functional analysis of thioredoxin glutathione reductase from the liver fluke Opisthorchis viverrini Satya Prum
Sirikanya Plumworasawat
Sujittra Chaiyadet
Prasert Saichua
Raynoo Thanan
Thewarach Laha
Marut Laohaviroj
Banchob Sripa
Sutas Suttiprapa
2020 ACTA TROPICA
(210.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
117. Effects of Opisthorchis viverrini infection on glucose and lipid profiles in human hosts: A cross-sectional and prospective follow-up study from Thailand Radhakrishnan Muthukumar
Sutas Suttiprapa
Eimorn Mairiang
Pattapong Kessomboon
Thewarach Laha
John F. Smith
Banchob Sripa
2020 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
(75.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
118. Impact of geography and time on genetic clusters of Opisthorchis viverrini identified by microsatellite and mitochondrial DNA analysis Jutamas Namsanor
Opal Pitaksakulrat
Kulthida Kopolrat
Nadda Kiatsopit
Bonnie L. Webster
C. M. Gower
Joanne P. Webster
Thewarach Laha
Weerachai Saijuntha
Nongluk Laoprom
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
David Blair
Paiboon Sithithaworn
2020 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
14.0 (50.0), pp. 1133.0-1144.0
0 0 0 0 0 0 0
119. Infection Dynamics of Opisthorchis viverrini Metacercariae in Cyprinid Fishes from Two Endemic Areas in Thailand and Lao PDR Jutamas Namsanor
Nadda Kiatsopit
Thewarach Laha
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
Paiboon Sithithaworn
2020 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
1.0 (102.0), pp. 110.0-116.0
0 0 0 0 0 0 0
120. Liver fluke granulin promote extracellular vesicle-mediated crosstalk and cellular microenvironment conducive to cholangiocarcinoma Patpicha Arunsan
Apisit Chaidee
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Toshihiko Tanno
Chutima Kumkhaek
Michael J. Smout
Shannon E. Karinshak
Rutchanee Rodpai
Javier Sotillo
Alex Loukas
Thewarach Laha
Paul J. Brindley
Wannaporn Ittiprasert
2020 NEOPLASIA
5.0 (22.0), pp. 203.0-216.0
6 0 0 0 0 0 6
121. Partial protection with a chimeric tetraspanin-leucine aminopeptidase subunit vaccine against Opisthorchis viverrini infection in hamsters Luyen Thi Phung
Sujittra Chaiyadet
Nuttanan Hongsrichan
Javier Sotillo
Hang Dinh Thi Dieu
Canh Quang Tran
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Thewarach Laha
2020 ACTA TROPICA
(204.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
122. Uptake of Schistosoma mansoni extracellular vesicles by human endothelial and monocytic cell lines and impact on vascular endothelial cell gene expression Desalegn Woldeyohannes Kifle
Sujittra Chaiyadet
Ashley J. Waardenberg
Ingrid Wise
Martha Cooper
Luke Becker
Denise L. Doolan
Thewarach Laha
Javier Sotillo
Mark S. Pearson
Alex Loukas
2020 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
9.0 (50.0), pp. 685.0-696.0
9 0 0 0 0 0 9
123. Analysis of Daily Variation for 3 and for 30 Days of Parasite-Specific IgG in Urine for Diagnosis of Strongyloidiasis by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Sirowan Ruantip
Chatanun Eamudomkarn
Kulthida Y. Kopolrat
Jiraporn Sithithaworn
Thewarach Laha
Paiboon Sithithaworn
2021 ACTA TROPICA
(218.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
124. Helicobacter pylori GroEL Seropositivity Is Associated with an Increased Risk of Opisthorchis viverrini-Associated Hepatobiliary Abnormalities and Cholangiocarcinoma Isabelle Jalal
Muhammad Luthfi Almanfaluthi
Thewarach Laha
Sakawrat Kanthawong
Sirikachorn Tangkawattana
Prasert Saichua
Sutas Suttiprapa
Banchob Sripa
2021 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
4.0 (59.0), pp. 363.0-368.0
0 0 0 0 0 0 0
125. Hepatobiliary morbidities detected by ultrasonography in Opisthorchis viverrini-infected patients before and after praziquantel treatment: a five-year follow up study Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Sasithorn Kaewkes
Alex Loukas
Jeffrey Bethony
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2021 ACTA TROPICA
(217.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
126. Immunomics-guided discovery of serum and urine antibodies for diagnosing urogenital schistosomiasis: a biomarker identification study Mark S. Pearson
Bemnet A. Tedla
Gebeyaw G. Mekonnen
Carla Proietti
Luke Becker
Rie Nakajima
Al Jasinskas
Denise L. Doolan
Abena S. Amoah
Stefanie Knopp
David Rollinson
Said M. Ali
Fatma Kabole
Cornelis H. Hokke
Akim A. Adegnika
Matt A. Field
Govert van Dam
Paul L. A. M. Corstjens
Takafira Mduluza
Francisca Mutapi
Claude Oeuvray
Beatrice Greco
Sujittra Chaiyadet
Thewarach Laha
Pengfei Cai
Donald P. McManus
Maria Elena Bottazzi
Philip L. Felgner
Javier Sotillo
Alex Loukas
2021 LANCET MICROBE
11.0 (2.0), pp. E617-E626
0 0 0 0 0 0 0
127. Monoclonal Antibodies Targeting an Opisthorchis viverrini Extracellular Vesicle Tetraspanin Protect Hamsters against Challenge Infection Wuttipong Phumrattanaprapin
Mark Pearson
Darren Pickering
Bemnet Tedla
Michael Smout
Sujittra Chaiyadet
Paul J. Brindley
Alex Loukas
Thewarach Laha
2021 VACCINES
7.0 (9.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
128. Orally Administered Bacillus Spores Expressing an Extracellular Vesicle-Derived Tetraspanin Protect Hamsters Against Challenge Infection With Carcinogenic Human Liver Fluke Wuttipong Phumrattanaprapin
Sujittra Chaiyadet
Paul J. Brindley
Mark Pearson
Michael J. Smout
Alex Loukas
Thewarach Laha
2021 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
8.0 (223.0), pp. 1445.0-1455.0
4 0 0 0 0 0 4
129. Phylogeography and demographic history of Thai Pediculus humanus capitis (Phthiraptera: Pediculidae) revealed by mitochondrial DNA sequences Manachai Yingklang
Ditsayathan Banjong
Ornuma Haonon
Kitti Intuyod
Rungtiwa Dangtakot
Phonpilas Thongpon
Porntip Pinlaor
Thewarach Laha
Padet Siriyasatien
Somchai Pinlaor
2021 INFECTION GENETICS AND EVOLUTION
(91.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
130. Repeated Ivermectin Treatment Induces Ivermectin Resistance in Strongyloides ratti by Upregulating the Expression of ATP-Binding Cassette Transporter Genes Chatchawan Sengthong
Manachai Yingklang
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Porntip Pinlaor
Chanakan Jantawong
Nuttanan Hongsrichan
Thewarach Laha
Sirirat Anutrakulchai
Ubon Cha'on
Paiboon Sithithaworn
Somchai Pinlaor
2021 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
4.0 (105.0), pp. 1117.0-1123.0
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.016277790069580078