Loading
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน

ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16021548000: H-INDEX 14

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Current Health Status of School Children in a Rural Area of Northeast Thailand Tueanjit Khampitak
Jacqueline Knowles
Puangrat Yongvanit
Jiraporn Sithithaworn
Paiboon Sithithaworn
Ubon Cha-on
Sumalee Apiratwarakul
Theerapron Leungbutnak
Soisungwan Satarug
1997
2. Alteration of drug kinetics in rats following exposure to trichloroethylene Kukongviriyapan, V.
Simajareuk, S.
Kukongviriyapan, U.
Cha'on, U.
Airarat, W.
2001
3. MUC1 and MUC5AC mucin expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma Boonla, C.
Sripa, B.
Thuwajit, P.
Cha'on, U.
Puapairoj, A.
Miwa, M.
Wongkham, S.
2005
4. Disruption of iron homeostasis increases phosphine toxicity in caenorhabditis elegans Cha'on, U
Valmas, N
Collins, PJ
Reilly, PE
Hammock, BD
Ebert, PR
2007
5. ASCORBIC ACID CONTENT AND CHEMICAL COMPONENT IN THAI EDIBLE PLANTS Pornkamon Sakong
Ubon Cha'on
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
2009
6. HIGH PREVALENCE OF VITAMIN B6 DEFICIENCY IN THAI ADULTS Ubon Cha'on
Khamla Phonsayalinkham
Roongpet Tungrassameeprasert
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
Praemjai Areejittranusorn
2009
7. Antioxidant activity and bioactive phytochemical contents of traditional medicinal plants in Northeast Thailand Pornkamon Sakong
Tueanjit Khampitak
Ubon Cha'on
Chadamas Pinitsoontorn
Pote Sriboonlue
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011
8. Can monosodium glutamate accelerate degeneration of the islets of Langerhans in rat pancreas? U. Cha-On
P. Boonnate
S. Pethlert
A. Sharma
W. Hipkaeo
S. Waraasawapati
V. Prasongwattana
2012
9. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population. Tonkla Insawang
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
Supattra Pethlert
Puangrat Yongvanit
Premjai Areejitranusorn
Patcharee Boonsiri
Tueanjit Khampitak
Roongpet Tangrassameeprasert
Chadamas Pinitsoontorn
Vitoon Prasongwattana
M. Eric Gershwin
Bruce D. Hammock
2012
10. Opisthorchis viverrini-antigen induces expression of MARCKS during inflammation-associated cholangiocarcinogenesis. Anchalee Techasen
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Kunyarat Duenngai
Ubon Cha'on
Raynoo Thanan
Paiboon Sithithaworn
Masanao Miwa
Puangrat Yongvanit
2012
11. Monosodium Glutamate (MSG) Consumption Is Associated with Urolithiasis and Urinary Tract Obstruction in Rats Sharma, A
Prasongwattana, V
Cha'on, U
Selmi, C
Hipkaeo, W
Boonnate, P
Pethlert, S
Titipungul, T
Intarawichian, P
Waraasawapati, S
Puapiroj, A
Sitprija, V
Reungjui, S
2013
12. Response to Dr. Roger's letter: Further studies are necessary in order to conclude a causal association between the consumption of monosodium L-glutamate (MSG) and the prevalence of metabolic syndrome in the rural Thai population Tonkla Insawang
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
M. Eric Gershwin
Puangrat Yongvanit
Vitoon Prasongwattana
2013
13. The Effects of Monosodium Glutamate Consumption on Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) in Rats Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Amod Sharma
Wiphawi Hipkaeo
Sakda Waraasawapati
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
2013
14. Proteomic Analysis of Kidney in Rats Chronically Exposed to Monosodium Glutamate Sharma, A
Wongkham, C
Prasongwattana, V
Boonnate, P
Thanan, R
Reungjui, S
Cha'on, U
2014
15. Improve discrimination power of serum markers for diagnosis of cholangiocarcinoma using data mining-based approach Pattanapairoj, S
Silsirivanit, A
Muisuk, K
Seubwai, W
Cha'on, U
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Chetchotsak, D
Wongkham, S
2015
16. Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic beta-Cell Mass in Adult Wistar Rats Boonnate, P
Waraasawapati, S
Hipkaeo, W
Pethlert, S
Sharma, A
Selmi, C
Prasongwattana, V
Cha'on, U
2015
17. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis. Thonsri, U
Seubwai, W
Waraasawapati, S
Sawanyawisuth, K
Vaeteewoottacharn, K
Boonmars, T
Cha'on, U
2016
18. Berberine Induces Cell Cycle Arrest in Cholangiocarcinoma Cell Lines via Inhibition of NF-κB and STAT3 Pathways. Puthdee, N.
Seubwai, W.
Vaeteewoottacharn, K.
Boonmars, T.
Cha'on, U.
Phoomak, C.
2017
19. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis. Saentaweesuk, W
Silsirivanit, A
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Pairojkul, C
Cha'on, U
Indramanee, S
Pinlaor, S
Boonmars, T
Araki, N
Wongkham, C
2017
20. Metformin Exerts Antiproliferative and Anti-metastatic Effects Against Cholangiocarcinoma Cells by Targeting STAT3 and NF-ĸB. Saengboonmee, C
Seubwai, W
Cha'on, U
Sawanyawisuth, K
Wongkham, S
Wongkham, C
2017
21. Metformin exerts antiproliferative and anti-metastatic effects against cholangiocarcinoma cells by targeting STAT3 and NF-κB Charupong Saengboonmee
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
Kanlayanee Sawanyawisuth
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2017
22. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis Unchalee Thonsri
Wunchana Seubwai
Sakda Waraasawapati
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kulthida Vaeteewoottacharn
Thidarat Boonmars
Ubon Cha'on
2017
23. Targeting hexokinase II as a possible therapy for cholangiocarcinoma. Seubwai, W.
Phoomak, C.
Cha'on, U.
Boonmars, T.
2017
24. ANTI-MALARIAL DRUGS ARTESUNATE AND CHLOROQUINE INDUCE CELL DEATH BY DIFFERENT MECHANISMS IN BILE DUCT CANCER CELL LINES Diwakar Guragain
Norie Araki
Atit Silsinivanit
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
2018
25. Artesunate and chloroquine induce cytotoxic activity on cholangiocarcinoma cells via different cell death mechanisms. Diwakar Guragain
Wunchana Seubwai
Daiki Kobayashi
Atit Silsinivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Norie Araki
Ubon Cha'on
2018
26. Chloroquine reduces metastases of cholangiocarcinoma cells in lungs by tail vein assay of cancer metastasis Kanokwan Nahok
Diwakar Guragain
Sopit Wongkham
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
2018
27. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis Silsirivanit, A.
Vaeteewoottacharn, K.
Sawanyawisuth, K.
Pairojkul, C.
Cha'on, U.
Pinlaor, S.
Boonmars, T.
Wongkham, C.
2018
28. GaINAcylated glycans specific to Sophora japonica agglun in-Values for diagnosis and prognosis of cholangiocarcinoma Kanlayanee Sawanyawisuth
Waraporn Saentaweesuk
Atit Silsirivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Ubon Cha-on
Somsiri Indramanee
Somchai Pinlaor
Thidarut Boonmars
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2018
29. Children's Environmental Health in South and Southeast Asia: Networking for Better Child Health Outcomes Peter D. Sly
Brittany Trottier
David Carpenter
Ubon Cha'on
Stephania Cormier
Betsy Galluzzo
Samayita Ghosh
Fiona Goldizen
Michelle Heacock
Paul Jagals
Hari Datt Joshi
Prachi Kathuria
Le Thai Ha
Melina S. Magsumbol
Panida Navasumrit
Poornima Prabhakaran
Banalata Sen
Chris Skelly
Inoka Suraweera
Sathiaranv Vong
Chador Wangdi
William A. Suk
2019
30. Distribution of ABO blood groups in chronic kidney disease K. Kuaha
A. Arwae
S. Janthamala
P. Pinlaor
R. Tavichakorntrakool
U. Cha'on
S. Anutrakulchai
2019
31. Improved agar plate culture conditions for diagnosis of Strongyloides stercoralis. Kaewrat, W
Sengthong, C
Yingklang, M
Intuyod, K
Haonon, O
Onsurathum, S
Dangtakot, R
Saisud, P
Sangka, A
Anutarakulchai, S
Pinlaor, S
Cha'on, U
Pinlaor, P
2019
32. Increase of MAL-II Binding Alpha2,3-Sialylated Glycan Is Associated with 5-FU Resistance and Short Survival of Cholangiocarcinoma Patients Sasiprapa Wattanavises
Atit Silsirivanit
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ubon Cha'on
Sakda Waraasawapati
Waraporn Saentaweesuk
Sukanya Luang
Chalongchai Chalermwat
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2019
33. Microalbuminuria detection: comparisons of two differently semiquantitative urine strip tests with a quantitative automated chemistry analyzer L. Kateyam
N. Sae-Ung
S. Anutrakulchai
U. Cha'on
S. Boonlakron
2019
34. Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats Kanokwan Nahok
Jia V. Li
Jutarop Phetcharaburanin
Hasina Abdul
Chaisiri Wongkham
Raynoo Thanan
Atit Silsirivanit
Sirirat Anutrakulchai
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
2019
35. A combination of monosodium glutamate and high-fat and high-fructose diets increases the risk of kidney injury, gut dysbiosis and host-microbial co-metabolism Pongking, T
Haonon, O
Dangtakot, R
Onsurathum, S
Jusakul, A
Intuyod, K
Sangka, A
Anutrakulchai, S
Cha'on, U
Pinlaor, S
Pinlaor, P
2020
36. Antitumor Effect of Shikonin, a PKM2 Inhibitor, in Cholangiocarcinoma Cell Lines Seubwai, W.
Waraasawapati, S.
Wongkham, S.
Cha'on, U.
Wongkham, C.
2020
37. CKDNET: a program for fighting with chronic kidney disease in the Northeast Thailand Ubon Cha'on
Cholatip Pongskul
Bandit Thinkhamrop
Chulaporn Limwattananon
Amod Sharma
Sirirat Anutrakulchai
2020
38. CKDNET, a quality improvement project for prevention and reduction of chronic kidney disease in the Northeast Thailand. Cha'on, U.
Thinkhamrop, B.
Tatiyanupanwong, S.
Limwattananon, C.
Pongskul, C.
Panaput, T.
Lert-Itthiporn, W.
Anutrakulchai, S.
2020
39. Improved agar plate culture conditions for diagnosis of Strongyloides stercoralis Sengthong, C.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Onsurathum, S.
Saisud, P.
Sangka, A.
Anutrakulchai, S.
Pinlaor, S.
Cha'on, U.
Pinlaor, P.
2020
40. Kidney and urinary metabolic profiles of monosodium glutamate consumption in Wistar rats Kanokwan Nahok
Raynoo Thanan
Atit Silsirivanit
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
2020
41. Serum Cystatin C as a Potential Marker for Glomerular Filtration Rate in Patients with Cholangiocarcinoma. Ciin, MN
Proungvitaya, T
Limpaiboon, T
Roytrakul, S
Cha'on, U
Tummanatsakun, D
Proungvitaya, S
2020
42. Aberrant GLUT1 Expression Is Associated With Carcinogenesis and Progression of Liver Fluke-associated Cholangiocarcinoma. Seubwai, W.
Cha'on, U.
Wongkham, S.
2021
43. Five-(Tetradecyloxy)-2-furoic Acid Alleviates Cholangiocarcinoma Growth by Inhibition of Cell-cycle Progression and Induction of Apoptosis. Boonnate, P.
Saranaruk, P.
Cha'on, U.
Sawanyawisuth, K.
Okada, S.
Vaeteewoottacharn, K.
2021
44. Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in Hamsters. Haonon, O
Liu, Z
Dangtakot, R
Intuyod, K
Pinlaor, P
Puapairoj, A
Cha'on, U
Sengthong, C
Pongking, T
Onsurathum, S
Yingklang, M
Phetcharaburanin, J
Li, JV
Pinlaor, S
2021
45. Monosodium glutamate induces changes in hepatic and renal metabolic profiles and gut microbiome of wistar rats Kanokwan Nahok
Jutarop Phetcharaburanin
Jia Li
Atit Silsirivanit
Raynoo Thanan
Piyanard Boonnate
Jarus Joonhuathon
Amod Sharma
Sirirat Anutrakulchai
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
2021
46. Opisthorchis viverrini Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in Hamsters Ornuma Haonon
Zhigang Liu
Rungtiwa Dangtakot
Kitti Intuyod
Porntip Pinlaor
Anucha Puapairoj
Ubon Cha'on
Chatchawan Sengthong
Thatsanapong Pongking
Sudarat Onsurathum
Manachai Yingklang
Jutarop Phetcharaburanin
Jia Li
Somchai Pinlaor
2021
47. Repeated Ivermectin Treatment Induces Ivermectin Resistance in Strongyloides ratti by Upregulating the Expression of ATP-Binding Cassette Transporter Genes Sengthong, C.
Yingklang, M.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Jantawong, C.
Hongsrichan, N.
Laha, T.
Anutrakulchai, S.
Cha'on, U.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, S.
2021
48. Association of Strongyloides stercoralis infection and type 2 diabetes mellitus in northeastern Thailand: Impact on diabetic complication-related renal biochemical parameters. Yingklang, M.
Chaidee, A.
Dangtakot, R.
Jantawong, C.
Haonon, O.
Sitthirach, C.
Cha'on, U.
Kamsa-Ard, S.
Pinlaor, S.
2022
49. Investigation of gut microbiota and short-chain fatty acids in -infected patients in a rural community. Nguyen, HT
Hongsrichan, N
Intuyod, K
Pinlaor, P
Yingklang, M
Chaidee, A
Sengthong, C
Pongking, T
Dangtakot, R
Banjong, D
Anutrakulchai, S
Cha'on, U
Pinlaor, S
2022
50. Investigation of gut microbiota and short-chain fatty acids in Strongyloides stercoralis-infected patients in a rural community Nguyen, H.T.
Hongsrichan, N.
Intuyod, K.
Pinlaor, P.
Yingklang, M.
Chaidee, A.
Sengthong, C.
Pongking, T.
Dangtakot, R.
Banjong, D.
Anutrakulchai, S.
Cha’on, U.
Pinlaor, S.
2022
51. Monosodium glutamate consumption reduces the renal excretion of trimethylamine N-oxide and the abundance of Akkermansia muciniphila in the gut. Kyaw, TS
Sukmak, M
Nahok, K
Sharma, A
Silsirivanit, A
Lert-Itthiporn, W
Sansurin, N
Senthong, V
Anutrakulchai, S
Sangkhamanon, S
Pinlaor, S
Selmi, C
Hammock, BD
Cha'on, U
2022
52. Nutritional and phytochemical properties of Chaya leaves (Cnidoscolus chayamansa Mc Vaugh) planted in Northeastern Thailand Cha'on, U. 2022
53. Opisthorchis viverrini infection induces metabolic disturbances in hamsters fed with high fat/high fructose diets: implications for liver and kidney pathologies. Haonon, O.
Dangtakot, R.
Pinlaor, P.
Cha'on, U.
Intuyod, K.
Pongking, T.
Jantawong, C.
Sengthong, C.
Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Pinlaor, S.
2022
54. Strongyloides stercoralis infection induces gut dysbiosis in chronic kidney disease patients. Hai, NT
Hongsrichan, N
Intuyod, K
Pinlaor, P
Yingklang, M
Chaidee, A
Pongking, T
Anutrakulchai, S
Cha'on, U
Pinlaor, S
2022
Count 28 29 37 2

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Alteration of drug kinetics in rats following exposure to trichloroethylene Kukongviriyapan, V.
Simajareuk, S.
Kukongviriyapan, U.
Cha'on, U.
Airarat, W.
2001 Pharmacology
2 (63), pp. 90-94
2. MUC1 and MUC5AC mucin expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma Boonla, C.
Sripa, B.
Thuwajit, P.
Cha'on, U.
Puapairoj, A.
Miwa, M.
Wongkham, S.
2005 World Journal of Gastroenterology
32 (11), pp. 4939-4946
3. Disruption of iron homeostasis increases phosphine toxicity in caenorhabditis elegans Cha'on, U. 2007 Toxicological Sciences
1 (96), pp. 194-201
4. Antioxidant activity and bioactive phytochemical contents of traditional medicinal plants in Northeast Thailand Sakong, P.
Khampitak, T.
Cha'on, U.
Pinitsoontorn, C.
Sriboonlue, S.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2011 Journal of Medicinal Plant Research
31 (5), pp. 6822-6831
5. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population Insawang, T.
Cha'on, U.
Pethlert, S.
Yongvanit, P.
Areejitranusorn, P.
Boonsiri, P.
Khampitak, T.
Tangrassameeprasert, R.
Pinitsoontorn, C.
Prasongwattana, V.
Gershwin, E.E.E.
2012 Nutrition and Metabolism
(9), pp.
6. Opisthorchis viverrini-antigen induces expression of MARCKS during inflammation-associated cholangiocarcinogenesis Techasen, A.
Loilome, W.
Namwat, N.
Duenngai, K.
Cha'on, U.
Thanan, R.
Sithithaworn, P.
Miwa, M.
Yongvanit, P.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 140-144
7. Monosodium Glutamate (MSG) Consumption Is Associated with Urolithiasis and Urinary Tract Obstruction in Rats Sharma, A.
Prasongwattana, V.
Cha'on, U.
Hipkaeo, W.
Boonnate, P.
Pethlert, S.
Titipungul, T.
Intarawichian, P.
Waraasawapati, S.
Puapiroj, A.
Sitprija, V.
Reungjui, S.
2013 PLoS ONE
9 (8), pp.
8. Response to Dr. Roger's letter: Further studies are necessary in order to conclude a causal association between the consumption of monosodium L-glutamate (MSG) and the prevalence of metabolic syndrome in the rural Thai population Insawang, T.
Cha'on, U.
Gershwin, E.E.E.
Yongvanit, P.
Prasongwattana, V.
2013 Nutrition and Metabolism
1 (10), pp.
9. Improve discrimination power of serum markers for diagnosis of cholangiocarcinoma using data mining-based approach Pattanapairoj, S.
Silsirivanit, A.
Muisuk, K.
Seubwai, W.
Cha'on, U.
Vaeteewoottacharn, K.
Sawanyawisuth, K.
Chetchotsak, D.
Wongkham, S.
2015 Clinical Biochemistry
10-11 (48), pp. 668-673
10. Monosodium glutamate dietary consumption decreases pancreatic β-cell mass in adult Wistar rats Boonnate, P.
Waraasawapati, S.
Hipkaeo, W.
Pethlert, S.
Sharma, A.
Prasongwattana, V.
Cha'on, U.
2015 PLoS ONE
6 (10), pp.
11. Berberine induces cell cycle arrest in cholangiocarcinoma cell lines via inhibition of NF-κB and STAT3 pathways Puthdee, N.
Seubwai, W.
Vaeteewoottacharn, K.
Boonmars, T.
Cha'on, U.
Phoomak, C.
2017 Biological and Pharmaceutical Bulletin
6 (40), pp. 751-757
12. Metformin exerts antiproliferative and anti-metastatic effects against cholangiocarcinoma cells by targeting STAT3 and NF-κB Saengboonmee, C.
Seubwai, W.
Cha'on, U.
Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
2017 Anticancer Research
1 (37), pp. 115-123
13. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis Seubwai, W.
Waraasawapati, S.
Sawanyawisuth, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Chaon, U.
2017 Histology and Histopathology
5 (32), pp. 503-510
14. Targeting hexokinase II as a possible therapy for cholangiocarcinoma Seubwai, W.
Phoomak, C.
Cha'on, U.
Boonmars, T.
2017 Biochemical and Biophysical Research Communications
2 (484), pp. 409-415
15. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis Silsirivanit, A.
Vaeteewoottacharn, K.
Sawanyawisuth, K.
Pairojkul, C.
Cha'on, U.
Pinlaor, S.
Boonmars, T.
Wongkham, C.
2018 Clinica Chimica Acta
(477), pp. 66-71
16. A combination of monosodium glutamate and high-fat and high-fructose diets increases the risk of kidney injury, gut dysbiosis and host-microbial co-metabolism Haonon, O.
Onsurathum, S.
Jusakul, A.
Intuyod, K.
Sangka, A.
Anutrakulchai, S.
Cha'on, U.
Pinlaor, S.
Pinlaor, P.
2020 PLoS ONE
4 (15), pp.
17. Antitumor effect of Shikonin, a PKM2 inhibitor, in Cholangiocarcinoma cell lines Seubwai, W.
Waraasawapati, S.
Wongkham, S.
Cha'on, U.
Wongkham, C.
2020 Anticancer Research
9 (40), pp. 5115-5124
18. CKDNET, a quality improvement project for prevention and reduction of chronic kidney disease in the Northeast Thailand Cha'on, U.
Thinkhamrop, B.
Tatiyanupanwong, S.
Limwattananon, C.
Pongskul, C.
Panaput, T.
Lert-Itthiporn, W.
Anutrakulchai, S.
2020 BMC Public Health
1 (20), pp.
19. Improved agar plate culture conditions for diagnosis of Strongyloides stercoralis Sengthong, C.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Onsurathum, S.
Saisud, P.
Sangka, A.
Anutrakulchai, S.
Pinlaor, S.
Cha'on, U.
Pinlaor, P.
2020 Acta Tropica
(203), pp.
20. Aberrant GLUT1 expression is associated with carcinogenesis and progression of liver fluke-associated cholangiocarcinoma Seubwai, W.
Cha'on, U.
Wongkham, S.
2021 In Vivo
1 (35), pp. 267-274
21. Five-(Tetradecyloxy)-2-furoic acid alleviates cholangiocarcinoma growth by inhibition of cell-cycle progression and induction of apoptosis Boonnate, P.
Saranaruk, P.
Cha'on, U.
Sawanyawisuth, K.
Okada, S.
Vaeteewoottacharn, K.
2021 Anticancer Research
7 (41), pp. 3389-3400
22. Monosodium glutamate induces changes in hepatic and renal metabolic profiles and gut microbiome of wistar rats Nahok, K.
Phetcharaburanin, J.
Silsirivanit, A.
Thanan, R.
Boonnate, P.
Anutrakulchai, S.
Chaon, U.
2021 Nutrients
6 (13), pp.
23. Opisthorchis viverrini Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in Hamsters Haonon, O.
Dangtakot, R.
Intuyod, K.
Pinlaor, P.
Cha'on, U.
Sengthong, C.
Pongking, T.
Onsurathum, S.
Yingklang, M.
Phetcharaburanin, J.
Pinlaor, S.
2021 Journal of Proteome Research
8 (20), pp. 3940-3951
24. Repeated ivermectin treatment induces ivermectin resistance in Strongyloides ratti by upregulating the expression of ATP-binding cassette transporter genes Sengthong, C.
Yingklang, M.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Jantawong, C.
Hongsrichan, N.
Laha, T.
Anutrakulchai, S.
Cha'on, U.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, S.
2021 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (105), pp. 1117-1123
25. Association of Strongyloides stercoralis infection and type 2 diabetes mellitus in northeastern Thailand: Impact on diabetic complication-related renal biochemical parameters Yingklang, M.
Chaidee, A.
Dangtakot, R.
Jantawong, C.
Haonon, O.
Sitthirach, C.
Cha'on, U.
Kamsa-Ard, S.
Pinlaor, S.
2022 PLoS ONE
5 May (17), pp.
26. Investigation of gut microbiota and short-chain fatty acids in Strongyloides stercoralis-infected patients in a rural community Nguyen, H.T.
Hongsrichan, N.
Intuyod, K.
Pinlaor, P.
Yingklang, M.
Chaidee, A.
Sengthong, C.
Pongking, T.
Dangtakot, R.
Banjong, D.
Anutrakulchai, S.
Cha’on, U.
Pinlaor, S.
2022 Bioscience of Microbiota, Food and Health
3 (41), pp. 121-129
27. Nutritional and phytochemical properties of Chaya leaves (Cnidoscolus chayamansa Mc Vaugh) planted in Northeastern Thailand Cha'on, U. 2022 Asia-Pacific Journal of Science and Technology
1 (27), pp.
28. Opisthorchis viverrini infection induces metabolic disturbances in hamsters fed with high fat/high fructose diets: Implications for liver and kidney pathologies Haonon, O.
Dangtakot, R.
Pinlaor, P.
Cha'on, U.
Intuyod, K.
Pongking, T.
Jantawong, C.
Sengthong, C.
Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Pinlaor, S.
2022 Journal of Nutritional Biochemistry
(107), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Alteration of drug kinetics in rats following exposure to trichloroethylene. Kukongviriyapan, V
Simajareuk, S
Kukongviriyapan, U
Cha-on, U
Airarat, W
2001 Pharmacology
2 (63), pp. 90-4
2. MUC1 and MUC5AC mucin expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma. Boonla, C
Sripa, B
Thuwajit, P
Cha-On, U
Puapairoj, A
Miwa, M
Wongkham, S
2005 World journal of gastroenterology : WJG
32 (11), pp. 4939-46
3. Disruption of iron homeostasis increases phosphine toxicity in Caenorhabditis elegans. Cha'on, U
Valmas, N
Collins, PJ
Reilly, PE
Hammock, BD
Ebert, PR
2007 Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology
1 (96), pp. 194-201
4. Opisthorchis viverrini-antigen induces expression of MARCKS during inflammation-associated cholangiocarcinogenesis. Techasen, A
Loilome, W
Namwat, N
Duenngai, K
Cha'on, U
Thanan, R
Sithithaworn, P
Miwa, M
Yongvanit, P
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 140-4
5. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population. Insawang, T
Selmi, C
Cha'on, U
Pethlert, S
Yongvanit, P
Areejitranusorn, P
Boonsiri, P
Khampitak, T
Tangrassameeprasert, R
Pinitsoontorn, C
Prasongwattana, V
Gershwin, ME
Hammock, BD
2012 Nutrition & metabolism
1 (9), pp. 50
6. Monosodium glutamate (MSG) consumption is associated with urolithiasis and urinary tract obstruction in rats. Sharma, A
Prasongwattana, V
Cha'on, U
Selmi, C
Hipkaeo, W
Boonnate, P
Pethlert, S
Titipungul, T
Intarawichian, P
Waraasawapati, S
Puapiroj, A
Sitprija, V
Reungjui, S
2013 PloS one
9 (8), pp. e75546
7. Response to Dr. Roger's letter: further studies are necessary in order to conclude a causal association between the consumption of monosodium L-glutamate (MSG) and the prevalence of metabolic syndrome in the rural Thai population. Insawang, T
Selmi, C
Cha'on, U
Gershwin, ME
Yongvanit, P
Prasongwattana, V
2013 Nutrition & metabolism
1 (10), pp. 10
8. Proteomic analysis of kidney in rats chronically exposed to monosodium glutamate. Sharma, A
Wongkham, C
Prasongwattana, V
Boonnate, P
Thanan, R
Reungjui, S
Cha'on, U
2014 PloS one
12 (9), pp. e116233
9. Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic β-Cell Mass in Adult Wistar Rats. Boonnate, P
Waraasawapati, S
Hipkaeo, W
Pethlert, S
Sharma, A
Selmi, C
Prasongwattana, V
Cha'on, U
2015 PloS one
6 (10), pp. e0131595
10. Improve discrimination power of serum markers for diagnosis of cholangiocarcinoma using data mining-based approach. Pattanapairoj, S
Silsirivanit, A
Muisuk, K
Seubwai, W
Cha'on, U
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Chetchotsak, D
Wongkham, S
2015 Clinical biochemistry
10 (48), pp. 668-73
11. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis. Thonsri, U
Seubwai, W
Waraasawapati, S
Sawanyawisuth, K
Vaeteewoottacharn, K
Boonmars, T
Cha'on, U
2016 Histology and histopathology
(), pp. 11819
12. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis. Saentaweesuk, W
Silsirivanit, A
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Pairojkul, C
Cha'on, U
Indramanee, S
Pinlaor, S
Boonmars, T
Araki, N
Wongkham, C
2017 Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry
(477), pp. 66-71
13. Berberine Induces Cell Cycle Arrest in Cholangiocarcinoma Cell Lines via Inhibition of NF-κB and STAT3 Pathways. Puthdee, N
Seubwai, W
Vaeteewoottacharn, K
Boonmars, T
Cha'on, U
Phoomak, C
Wongkham, S
2017 Biological & pharmaceutical bulletin
6 (40), pp. 751-757
14. Targeting hexokinase II as a possible therapy for cholangiocarcinoma. Thamrongwaranggoon, U
Seubwai, W
Phoomak, C
Sangkhamanon, S
Cha'on, U
Boonmars, T
Wongkham, S
2017 Biochemical and biophysical research communications
2 (484), pp. 409-415
15. Metformin Exerts Antiproliferative and Anti-metastatic Effects Against Cholangiocarcinoma Cells by Targeting STAT3 and NF-ĸB. Saengboonmee, C
Seubwai, W
Cha'on, U
Sawanyawisuth, K
Wongkham, S
Wongkham, C
2017 Anticancer research
1 (37), pp. 115-123
16. Artesunate and chloroquine induce cytotoxic activity on cholangiocarcinoma cells via different cell death mechanisms. Guragain, D
Seubwai, W
Kobayashi, D
Silsinivanit, A
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Wongkham, C
Wongkham, S
Araki, N
Cha'on, U
2018 Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France)
10 (64), pp. 113-118
17. Improved agar plate culture conditions for diagnosis of Strongyloides stercoralis. Kaewrat, W
Sengthong, C
Yingklang, M
Intuyod, K
Haonon, O
Onsurathum, S
Dangtakot, R
Saisud, P
Sangka, A
Anutarakulchai, S
Pinlaor, S
Cha'on, U
Pinlaor, P
2019 Acta tropica
(), pp. 105291
18. A combination of monosodium glutamate and high-fat and high-fructose diets increases the risk of kidney injury, gut dysbiosis and host-microbial co-metabolism. Pongking, T
Haonon, O
Dangtakot, R
Onsurathum, S
Jusakul, A
Intuyod, K
Sangka, A
Anutrakulchai, S
Cha'on, U
Pinlaor, S
Pinlaor, P
2020 PloS one
4 (15), pp. e0231237
19. Antitumor Effect of Shikonin, a PKM2 Inhibitor, in Cholangiocarcinoma Cell Lines. Thonsri, U
Seubwai, W
Waraasawapati, S
Wongkham, S
Boonmars, T
Cha'on, U
Wongkham, C
2020 Anticancer research
9 (40), pp. 5115-5124
20. Serum Cystatin C as a Potential Marker for Glomerular Filtration Rate in Patients with Cholangiocarcinoma. Ciin, MN
Proungvitaya, T
Limpaiboon, T
Roytrakul, S
Cha'on, U
Tummanatsakun, D
Proungvitaya, S
2020 International journal of hematology-oncology and stem cell research
3 (14), pp. 157-166
21. CKDNET, a quality improvement project for prevention and reduction of chronic kidney disease in the Northeast Thailand. Cha'on, U
Wongtrangan, K
Thinkhamrop, B
Tatiyanupanwong, S
Limwattananon, C
Pongskul, C
Panaput, T
Chalermwat, C
Lert-Itthiporn, W
Sharma, A
Anutrakulchai, S
,
2020 BMC public health
1 (20), pp. 1299
22. Five-(Tetradecyloxy)-2-furoic Acid Alleviates Cholangiocarcinoma Growth by Inhibition of Cell-cycle Progression and Induction of Apoptosis. Boonnate, P
Kariya, R
Saranaruk, P
Cha'on, U
Sawanyawisuth, K
Jitrapakdee, S
Okada, S
Vaeteewoottacharn, K
2021 Anticancer research
7 (41), pp. 3389-3400
23. Aberrant GLUT1 Expression Is Associated With Carcinogenesis and Progression of Liver Fluke-associated Cholangiocarcinoma. Thamrongwaranggoon, U
Sangkhamanon, S
Seubwai, W
Saranaruk, P
Cha'on, U
Wongkham, S
2021 In vivo (Athens, Greece)
1 (35), pp. 267-274
24. Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in Hamsters. Haonon, O
Liu, Z
Dangtakot, R
Intuyod, K
Pinlaor, P
Puapairoj, A
Cha'on, U
Sengthong, C
Pongking, T
Onsurathum, S
Yingklang, M
Phetcharaburanin, J
Li, JV
Pinlaor, S
2021 Journal of proteome research
8 (20), pp. 3940-3951
25. Association of Strongyloides stercoralis infection and type 2 diabetes mellitus in northeastern Thailand: Impact on diabetic complication-related renal biochemical parameters. Yingklang, M
Chaidee, A
Dangtakot, R
Jantawong, C
Haonon, O
Sitthirach, C
Hai, NT
Cha'on, U
Anutrakulchai, S
Kamsa-Ard, S
Pinlaor, S
2022 PloS one
5 (17), pp. e0269080
26. Strongyloides stercoralis infection induces gut dysbiosis in chronic kidney disease patients. Hai, NT
Hongsrichan, N
Intuyod, K
Pinlaor, P
Yingklang, M
Chaidee, A
Pongking, T
Anutrakulchai, S
Cha'on, U
Pinlaor, S
2022 PLoS neglected tropical diseases
9 (16), pp. e0010302
27. Monosodium glutamate consumption reduces the renal excretion of trimethylamine N-oxide and the abundance of Akkermansia muciniphila in the gut. Kyaw, TS
Sukmak, M
Nahok, K
Sharma, A
Silsirivanit, A
Lert-Itthiporn, W
Sansurin, N
Senthong, V
Anutrakulchai, S
Sangkhamanon, S
Pinlaor, S
Selmi, C
Hammock, BD
Cha'on, U
2022 Biochemical and biophysical research communications
(630), pp. 158-166
28. Investigation of gut microbiota and short-chain fatty acids in -infected patients in a rural community. Nguyen, HT
Hongsrichan, N
Intuyod, K
Pinlaor, P
Yingklang, M
Chaidee, A
Sengthong, C
Pongking, T
Dangtakot, R
Banjong, D
Anutrakulchai, S
Cha'on, U
Pinlaor, S
2022 Bioscience of microbiota, food and health
3 (41), pp. 121-129
29. Opisthorchis viverrini infection induces metabolic disturbances in hamsters fed with high fat/high fructose diets: implications for liver and kidney pathologies. Haonon, O
Liu, Z
Dangtakot, R
Pinlaor, P
Puapairoj, A
Cha'on, U
Intuyod, K
Pongking, T
Chantawong, C
Sengthong, C
Chaidee, A
Onsurathum, S
Li, JV
Pinlaor, S
2022 The Journal of nutritional biochemistry
(), pp. 109053

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2017 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
1. Alteration of drug kinetics in rats following exposure to trichloroethylene V Kukongviriyapan
S Simajareuk
U Kukongviriyapan
U Cha-on
W Airarat
2001 PHARMACOLOGY
2.0 (63.0), pp. 90.0-94.0
4 0 0 0 0 0 4
2. MUC1 and MUC5AC mucin expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma Chanchai Boonla
Banchob Sripa
Peti Thuwajit
Ubon Cha-On
Anucha Puapairoj
Masanao Miwa
Sopit Wongkham
2005 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
32.0 (11.0), pp. 4939.0-4946.0
61 0 0 0 0 0 61
3. Disruption of iron homeostasis increases phosphine toxicity in caenorhabditis elegans Ubon Cha'on
Nicholas Valmas
Patrick J. Collins
Paul E. B. Reilly
Bruce D. Hammock
Paul R. Ebert
2007 TOXICOLOGICAL SCIENCES
1.0 (96.0), pp. 194.0-201.0
28 0 0 0 0 0 28
4. ASCORBIC ACID CONTENT AND CHEMICAL COMPONENT IN THAI EDIBLE PLANTS Pornkamon Sakong
Ubon Cha'on
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
2009 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(55.0), pp. 651.0-651.0
0 0 0 0 0 0 0
5. HIGH PREVALENCE OF VITAMIN B6 DEFICIENCY IN THAI ADULTS Ubon Cha'on
Khamla Phonsayalinkham
Roongpet Tungrassameeprasert
Tueanjit Khampitak
Patcharee Boonsiri
Praemjai Areejittranusorn
2009 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(55.0), pp. 216.0-216.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Antioxidant activity and bioactive phytochemical contents of traditional medicinal plants in northeast Thailand Pornkamon Sakong
Tueanjit Khampitak
Ubon Cha'on
Chadamas Pinitsoontorn
Pote Sriboonlue
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
31.0 (5.0), pp. 6822.0-6831.0
15 0 0 0 0 0 15
7. Can monosodium glutamate accelerate degeneration of the islets of Langerhans in rat pancreas? U. Cha-On
P. Boonnate
S. Pethlert
A. Sharma
W. Hipkaeo
S. Waraasawapati
V. Prasongwattana
2012 FEBS JOURNAL
(279.0), pp. 405.0-405.0
0 0 0 0 0 0 0
8. Monosodium glutamate (MSG) intake is associated with the prevalence of metabolic syndrome in a rural Thai population Tonkla Insawang
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
Supattra Pethlert
Puangrat Yongvanit
Premjai Areejitranusorn
Patcharee Boonsiri
Tueanjit Khampitak
Roongpet Tangrassameeprasert
Chadamas Pinitsoontorn
Vitoon Prasongwattana
M. Eric Gershwin
Bruce D. Hammock
2012 NUTRITION & METABOLISM
(9.0), pp.
45 0 0 0 0 0 45
9. Opisthorchis viverrini-antigen induces expression of MARCKS during inflammation-associated cholangiocarcinogenesis Anchalee Techasen
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Kunyarat Duenngai
Ubon Cha'on
Raynoo Thanan
Paiboon Sithithaworn
Masanao Miwa
Puangrat Yongvanit
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 140.0-144.0
12 0 0 0 0 0 12
10. Monosodium Glutamate (MSG) Consumption Is Associated with Urolithiasis and Urinary Tract Obstruction in Rats Amod Sharma
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
Carlo Selmi
Wiphawi Hipkaeo
Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Tanin Titipungul
Piyapharom Intarawichian
Sakda Waraasawapati
Anucha Puapiroj
Visith Sitprija
Sirirat Reungjui
2013 PLOS ONE
9.0 (8.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
11. Response to Dr. Roger's letter: further studies are necessary in order to conclude a causal association between the consumption of monosodium L-glutamate (MSG) and the prevalence of metabolic syndrome in the rural Thai population Tonkla Insawang
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
M. Eric Gershwin
Puangrat Yongvanit
Vitoon Prasongwattana
2013 NUTRITION & METABOLISM
(10.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
12. Proteomic Analysis of Kidney in Rats Chronically Exposed to Monosodium Glutamate Amod Sharma
Chaisiri Wongkham
Vitoon Prasongwattana
Piyanard Boonnate
Raynoo Thanan
Sirirat Reungjui
Ubon Cha'on
2014 PLOS ONE
12.0 (9.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
13. Improve discrimination power of serum markers for diagnosis of cholangiocarcinoma using data mining-based approach Sirorat Pattanapairoj
Atit Silsirivanit
Kanha Muisuk
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Danaipong Chetchotsak
Sopit Wongkham
2015 CLINICAL BIOCHEMISTRY
10-11 (48.0), pp. 668.0-673.0
19 0 0 0 0 0 19
14. Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic beta-Cell Mass in Adult Wistar Rats Piyanard Boonnate
Sakda Waraasawapati
Wiphawi Hipkaeo
Supattra Pethlert
Amod Sharma
Carlo Selmi
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
2015 PLOS ONE
6.0 (10.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
15. Berberine Induces Cell Cycle Arrest in Cholangiocarcinoma Cell Lines via Inhibition of NF-kappa B and STAT3 Pathways Nattapong Puthdee
Wunchana Seubwai
Kulthida Vaeteewoottacharn
Thidarut Boonmars
Ubon Cha'on
Chatchai Phoomak
Sopit Wongkham
2017 BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
6.0 (40.0), pp. 751.0-757.0
35 0 0 0 0 0 35
16. Metformin Exerts Antiproliferative and Anti-metastatic Effects Against Cholangiocarcinoma Cells by Targeting STAT3 and NF-kappa B Charupong Saengboonmee
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
Kanlayanee Sawanyawisuth
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2017 ANTICANCER RESEARCH
1.0 (37.0), pp. 115.0-123.0
63 0 0 0 0 0 63
17. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis Unchalee Thonsri
Wunchana Seubwai
Sakda Waraasawapati
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kulthida Vaeteewoottacharn
Thidarat Boonmars
Ubon Cha'on
2017 HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY
5.0 (32.0), pp. 503.0-510.0
37 0 0 0 0 0 37
18. Targeting hexokinase II as a possible therapy for cholangiocarcinoma Ubonrat Thamrongwaranggoon
Wunchana Seubwai
Chatchai Phoomak
Sakkarn Sangkhamanon
Ubon Cha'on
Thidarat Boonmars
Sopit Wongkham
2017 BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
2.0 (484.0), pp. 409.0-415.0
32 0 0 0 0 0 32
19. ANTI-MALARIAL DRUGS ARTESUNATE AND CHLOROQUINE INDUCE CELL DEATH BY DIFFERENT MECHANISMS IN BILE DUCT CANCER CELL LINES Diwakar Guragain
Norie Araki
Atit Silsinivanit
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
2018 ANTICANCER RESEARCH
3.0 (38.0), pp. 1830.0-1830.0
0 0 0 0 0 0 0
20. Artesunate and chloroquine induce cytotoxic activity on cholangiocarcinoma cells via different cell death mechanisms Diwakar Guragain
Wunchana Seubwai
Daiki Kobayashi
Atit Silsinivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Norie Araki
Ubon Cha'on
2018 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
10.0 (64.0), pp. 113.0-118.0
3 0 0 0 0 0 3
21. Chloroquine reduces metastases of cholangiocarcinoma cells in lungs by tail vein assay of cancer metastasis Kanokwan Nahok
Diwakar Guragain
Sopit Wongkham
Wunchana Seubwai
Ubon Cha'on
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 1016.0-1016.0
0 0 0 0 0 0 0
22. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis Waraporn Saentaweesuk
Atit Silsirivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chawalit Pairojkul
Ubon Cha'on
Somsiri Indramanee
Somchai Pinlaor
Thidarut Boonmars
Norie Araki
Chaisiri Wongkham
2018 CLINICA CHIMICA ACTA
(477.0), pp. 66.0-71.0
8 0 0 0 0 0 8
23. GaINAcylated glycans specific to Sophora japonica agglun in-Values for diagnosis and prognosis of cholangiocarcinoma Kanlayanee Sawanyawisuth
Waraporn Saentaweesuk
Atit Silsirivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Ubon Cha-on
Somsiri Indramanee
Somchai Pinlaor
Thidarut Boonmars
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 253.0-253.0
0 0 0 0 0 0 0
24. Children's Environmental Health in South and Southeast Asia: Networking for Better Child Health Outcomes Peter D. Sly
Brittany Trottier
David Carpenter
Ubon Cha'on
Stephania Cormier
Betsy Galluzzo
Samayita Ghosh
Fiona Goldizen
Michelle Heacock
Paul Jagals
Hari Datt Joshi
Prachi Kathuria
Le Thai Ha
Melina S. Magsumbol
Panida Navasumrit
Poornima Prabhakaran
Banalata Sen
Chris Skelly
Inoka Suraweera
Sathiaranv Vong
Chador Wangdi
William A. Suk
2019 ANNALS OF GLOBAL HEALTH
1.0 (85.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
25. Distribution of ABO blood groups in chronic kidney disease K. Kuaha
A. Arwae
S. Janthamala
P. Pinlaor
R. Tavichakorntrakool
U. Cha'on
S. Anutrakulchai
2019 CLINICA CHIMICA ACTA
(493.0), pp. S473-S473
0 0 0 0 0 0 0
26. Increase of MAL-II Binding Alpha2,3-Sialylated Glycan Is Associated with 5-FU Resistance and Short Survival of Cholangiocarcinoma Patients Sasiprapa Wattanavises
Atit Silsirivanit
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ubon Cha'on
Sakda Waraasawapati
Waraporn Saentaweesuk
Sukanya Luang
Chalongchai Chalermwat
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2019 MEDICINA-LITHUANIA
12.0 (55.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
27. Microalbuminuria detection: comparisons of two differently semiquantitative urine strip tests with a quantitative automated chemistry analyzer L. Kateyam
N. Sae-Ung
S. Anutrakulchai
U. Cha'on
S. Boonlakron
2019 CLINICA CHIMICA ACTA
(493.0), pp. S464-S464
0 0 0 0 0 0 0
28. Monosodium Glutamate (MSG) Renders Alkalinizing Properties and Its Urinary Metabolic Markers of MSG Consumption in Rats Kanokwan Nahok
Jia V. Li
Jutarop Phetcharaburanin
Hasina Abdul
Chaisiri Wongkham
Raynoo Thanan
Atit Silsirivanit
Sirirat Anutrakulchai
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
2019 BIOMOLECULES
10.0 (9.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
29. A combination of monosodium glutamate and high-fat and high-fructose diets increases the risk of kidney injury, gut dysbiosis and host-microbial co-metabolism Thatsanapong Pongking
Ornuma Haonon
Rungtiwa Dangtakot
Sudarat Onsurathum
Apinya Jusakul
Kitti Intuyod
Arunnee Sangka
Sirirat Anutrakulchai
Ubon Cha'on
Somchai Pinlaor
Porntip Pinlaor
2020 PLOS ONE
4.0 (15.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
30. Antitumor Effect of Shikonin, a PKM2 Inhibitor, in Cholangiocarcinoma Cell Lines Unchalee Thonsri
Wunchana Seubwai
Sakda Waraasawapati
Sopit Wongkham
Thidarat Boonmars
Ubon Cha'on
Chaisiri Wongkham
2020 ANTICANCER RESEARCH
9.0 (40.0), pp. 5115.0-5124.0
2 0 0 0 0 0 2
31. CKDNET: a program for fighting with chronic kidney disease in the Northeast Thailand Ubon Cha'on
Cholatip Pongskul
Bandit Thinkhamrop
Chulaporn Limwattananon
Amod Sharma
Sirirat Anutrakulchai
2020 FASEB JOURNAL
(34.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
32. CKDNET, a quality improvement project for prevention and reduction of chronic kidney disease in the Northeast Thailand Ubon Cha'on
Kanok Wongtrangan
Bandit Thinkhamrop
Sajja Tatiyanupanwong
Chulaporn Limwattananon
Cholatip Pongskul
Thanachai Panaput
Chalongchai Chalermwat
Worachart Lert-Itthiporn
Amod Sharma
Sirirat Anutrakulchai
2020 BMC PUBLIC HEALTH
1.0 (20.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
33. Improved agar plate culture conditions for diagnosis of Strongyloides stercoralis Wannee Kaewrat
Chatchawan Sengthong
Manachai Yingklang
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Sudarat Onsurathum
Rungtiwa Dangtakot
Phitsamai Saisud
Arunnee Sangka
Sirirat Anutrakulchai
Somchai Pinlaor
Ubon Cha'on
Porntip Pinlaor
2020 ACTA TROPICA
(203.0), pp.
4 0 0 0 0 0 4
34. Kidney and urinary metabolic profiles of monosodium glutamate consumption in Wistar rats Kanokwan Nahok
Raynoo Thanan
Atit Silsirivanit
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
2020 FASEB JOURNAL
(34.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
35. Monosodium Glutamate Induces Changes in Hepatic and Renal Metabolic Profiles and Gut Microbiome of Wistar Rats Kanokwan Nahok
Jutarop Phetcharaburanin
Jia Li
Atit Silsirivanit
Raynoo Thanan
Piyanard Boonnate
Jarus Joonhuathon
Amod Sharma
Sirirat Anutrakulchai
Carlo Selmi
Ubon Cha'on
2021 NUTRIENTS
6.0 (13.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
36. Opisthorchis viverrini Infection Induces Metabolic and Fecal Microbial Disturbances in Association with Liver and Kidney Pathologies in Hamsters Ornuma Haonon
Zhigang Liu
Rungtiwa Dangtakot
Kitti Intuyod
Porntip Pinlaor
Anucha Puapairoj
Ubon Cha'on
Chatchawan Sengthong
Thatsanapong Pongking
Sudarat Onsurathum
Manachai Yingklang
Jutarop Phetcharaburanin
Jia Li
Somchai Pinlaor
2021 JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH
8.0 (20.0), pp. 3940.0-3951.0
0 0 0 0 0 0 0
37. Repeated Ivermectin Treatment Induces Ivermectin Resistance in Strongyloides ratti by Upregulating the Expression of ATP-Binding Cassette Transporter Genes Chatchawan Sengthong
Manachai Yingklang
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Porntip Pinlaor
Chanakan Jantawong
Nuttanan Hongsrichan
Thewarach Laha
Sirirat Anutrakulchai
Ubon Cha'on
Paiboon Sithithaworn
Somchai Pinlaor
2021 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
4.0 (105.0), pp. 1117.0-1123.0
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. Current Health Status of School Children in a Rural Area of Northeast Thailand Tueanjit Khampitak
Jacqueline Knowles
Puangrat Yongvanit
Jiraporn Sithithaworn
Paiboon Sithithaworn
Ubon Cha-on
Sumalee Apiratwarakul
Theerapron Leungbutnak
Soisungwan Satarug
1997 Srinagarind Medical Journal
(12 No 1), pp. 18-23
2. The Effects of Monosodium Glutamate Consumption on Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) in Rats Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Amod Sharma
Wiphawi Hipkaeo
Sakda Waraasawapati
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 276-278

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย
ผศ.ดร.พญ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน
รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา
ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
2. การใช้กลูโคสและเมตาบอลิซึมของกลูโคส เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย
ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
3. ยาฆ่าพยาธิและยารักษาเบาหวานเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
ผศ.ดร.พญ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
4. การค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดีการค้นหาโมเลกุลเป้าหมายเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา
ผศ.ดร.พญ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย
นายธนกร ปรุงวิทยา
นางสาวภัทรินทร์ โพธิพันธุ์
ดร. ปวีณา ดานะ
นางสาวปิยะนาฏ บุญเนตร
นางสาววรพร แสนทวีสุข
นางสาวอัญชลี ต้นศรี
นางสาวอุบลรัตน์ ธำรงวรางกูรนายมารุตพงศ์
นางสาวสมสิริ อินทรมณี
ดร. จารุพงษ์ แสงบุญมี
นายฉัตรชัย ภู่มาก
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน
รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ
ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
5. การใช้กลูโคส และเมตาบอลิซึมของกลูโคส เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย
นางสาวอัญชลี ต้นศรี
นางสาวอุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร
ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
6. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษามะเร็งท่อน้ำดีโดยโมเลกุลเป้าหมายแบบองค์รวม รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา
ศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ
รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ
ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
ผศ.ดร.พญ. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย
ผศ.ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน
นายธนกร ปรุงวิทยา
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
ดร. ปวีณา ดานะ
นายฉัตรชัย ภู่มาก
นางสาวภัคสิรี สรณารักษ์
น.ส. เสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์
นายจิตรภาณุ มณีสาร
นางสาววรพร แสนทวีสุข
นางสาวศศิประภา วัฒนวิเศษ
นางสาวกรัณฑรัตน์ ธีรวิโรจน์
นางสาวอรสา พนาวัน
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.08136653900146484