Loading
 ชวลิต ไพโรจน์กุล

ชวลิต ไพโรจน์กุล

ภาควิชาพยาธิวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55413940300: H-INDEX
6603750816: H-INDEX 44

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Chromosome 3p alterations in northeastern Thai women with cervical carcinoma. Kanjanavirojkul, N
Limpaiboon, T
Patarapadungkit, N
Yuenyao, P
Pairojkul, C
0
2. DNA copy-number loss on 1p36.1 harboring RUNX3 with promoter hypermethylation and associated loss of RUNX3 expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma. Dachrut, S
Banthaisong, S
Sripa, M
Paeyao, A
Ho, C
Lee, SA
Kosinski, C
Patil, MA
Zhang, J
Chen, X
Sripa, B
Pairojkul, C
0
3. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model. Tangkawattana, S
Kaewkes, S
Pairojkul, C
Tangkawattana, P
Sripa, B
0
4. Quantitative post-mortem study of Opisthorchis viverrini in man in north-east Thailand. Sithithaworn, P
Tesana, S
Pipitgool, V
Kaewkes, S
Thaiklar, K
Pairojkul, C
Sripa, B
Paupairoj, A
Sanpitak, P
Aranyanat, C
0
5. Risk factors and histological outcome of abnormal cervix with human papilloma infection in northeastern Thai-women. Kanjanavirojkul, N
Pairojkul, C
Yuenyao, P
Patarapadungkit, N
0
6. Toxoplasmosis in adults: report of three fatal cases by serological, light and electron microscopic studies. Bunyaratvej, S
Chaimuangraj, S
Pairojkul, C
Tanpaichitr, D
1980
7. A preliminary study on toxicity of diospyrol and oxidized diospyrol from Diospyros mollis Griff. (Maklua) in rabbits eyes. Pattanapanyasat, K
Panyathanya, R
Pairojkul, C
1985
8. Childhood Tuberculosis : Diagnostic Tests Srivieng Pairojkul
Chawalit Pairojkul
1986
9. The Unusual Cases of Massivs Upper Gastrointestinal Haemorrhags : A Report of Two Cases Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
1988
10. Comparative in vitro sensitivity to metronidazole of Trichomonas vaginalis with isolates and clones. Sithithaworn, P
Sithithaworn, J
Kitjaroen, K
Pairojkul, C
Ratananurakpong, S
Sriswangwonk, T
1989
11. Cholangiocarcinoma in north-east Thailand. Vatanasapt, V.
Uttaravichien, T.
Mairiang, E.O.
Pairojkul, C.
Chartbanchachai, W.
Haswell, M.R.
1990
12. Cholangiocarcinoma in North East Thailand. A hospital-based study Uttaravichien, T.
Bhudhisawasdi, V.
Chartbanchachai, W.
Elkins, D.B.
Pairojkul, C.
Dhiensiri, T.
Haswell, M.R.
1991
13. Multistage carcinogenesis of liver-fluke-associated cholangiocarcinoma in Thailand. Pairojkul, C
Shirai, T
Hirohashi, S
Thamavit, W
Bhudhisawat, W
Uttaravicien, T
Itoh, M
Ito, N
1991
14. Promotion of rat hepatocarcinogenesis by praziquantel. Shirai, T.
Shirai, T.
Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Ito, N.
1991
15. Quantitative post-mortem study of Opisthorchis viverrini in man in north-east Thailand Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Pipitgool, V.
Kaewkes, S.
Thaiklar, K.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
Paupairoj, A.
Sanpitak, P.
Aranyanat, C.
1991
16. Relationship between faecal egg count and worm burden of Opisthorchis viverrini in human autopsy cases. Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Pipitgool, V.
Kaewkes, S.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
Paupairoj, A.
Thaiklar, K.
1991
17. Rhinocerebral mucormycosis: A report of eleven cases Chetchotisakd, P
Boonma, P
Sookpranee, M
Pairojkul, C
1991
18. Histomorphological characteristics of cholangiocellular carcinomas in Northeast Thailand, where a region infection with the liver fluke, Opisthorchis viverrini is endemic Shirai, T
Pairojkul, C
Ogawa, K
Naito, H
Thamavit, W
Bhudhisawat, W
Ito, N
1992
19. Human pythiosis in Srinagarind Hospital: one year's experience. Chetchotisakd, P.
Pairojkul, C.
Porntaveevudhi, O.
Sathapatayavongs, B.
Mairiang, P.
Nuntirooj, K.
Patjanasoontorn, B.
Saew, O.T.
Chaiprasert, A.K.
Haswell, M.R.
1992
20. The study of discriminant values of dyspeptic symptoms for identifying the etiology of dyspepsia. Chunlertrith, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Mairiang, E
Laopaiboon, V
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
1992
21. Mutations of the p53 tumor suppressor gene and the ras gene family in intrahepatic cholangiocellular carcinomas in Japan and Thailand. Tsuda, H.
Pairojkul, C.
Sügimura, T.
Hirohashi, S.
1993
22. Promotion of cholangiocarcinogenesis in the hamster liver by bile duct ligation after dimethylnitrosamine initiation. Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Itoh, M.
Shirai, T.
Ito, N.
1993
23. Association of antibodies to Opisthorchis viverrini with hepatobiliary disease in northeastern Thailand. Itoh, M.
Pairojkul, C.
Sithithaworn, P.
Uttaravicien, T.
Shirai, T.
Ito, N.
1994
24. Lack of promoting effect of proline on bile duct cancer development in dimethylnitrosamine-initiated hamster livers Thamavit, W
Pairojkul, C
Tiwawech, D
Shirai, T
Ito, N
1994
25. Strong promoting effect of Opisthorchis viverrini infection on dimethylnitrosamine-initiated hamster liver. Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Shirai, T.
Ito, N.
1994
26. Bile duct cancer and the liver fluke: Pathology, presentation and surgical management Uttararvichen, T.
Buddhiswasdi, V.
Pairojkul, C.
1996
27. Non-Hodgkin's lymphomas in Thailand. A retrospective pathologic and clinical analysis of 1391 cases. Intragumtornchai, T
Wannakrairoj, P
Chaimongkol, B
Bhoopat, L
Lekhakula, A
Thamprasit, T
Suwanwela, N
Suthipinthawong, C
Prayoonwiwat, W
Meekungwal, P
Sirijerachai, C
Pairojkul, C
1996
28. Different ras gene mutational frequencies in thyroid papillary carcinomas in Japan and Thailand. Pairojkul, C.
Kitahori, Y.
1998
29. Molar Pregnancy - Associated Ectopic Decidua : Report of a Case and Review of the Literature Kularbkaew, C
Yutanawiboonchai, W
Pairojkul, C
1998
30. Intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand. Uttaravichien, T.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
Pugkhem, A.
1999
31. Comparative clinicopathological study of resected intrahepatic cholangiocarcinoma in northeast Thailand and Japan. Pairojkul, C.
Uttaravichien, T.
2000
32. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of cholangiocarcinoma in immunized Syrian golden hamsters infected with Opisthorchis viverrini and administered with dimethylnitrosamine Tesana, S
Takahashi, Y
Sithithaworn, P
Ando, K
Sakakura, T
Yutanawiboonchai, W
Pairojkul, C
Ruangjirachuporn, W
2000
33. COX-2 and ErbB-2/Neu in human and rat cholangiocarcinomas: Potential therapeutic targets. AE Sirica
K Endo
GH Lai
AJ Demetris
C Pairojkul
T Terada
2001
34. Comparison of cell phenotypes shown by endemic liver fluke-associated and sporadic cholangiocarcinoma. PS Bhathal
NR Hughes
C Pairojkul
SG Royce
AD Clouston
2002
35. ERBB-2 overexpression and cyclooxygenase-2 up-regulation in human cholangiocarcinoma and risk conditions. K Endo
BI Yoon
C Pairojkul
AJ Demetris
AE Sirica
2002
36. Expression of tenascin in bile duct cancer of hamster liver by combined treatment of dimethylnitrosamine with Opisthorchis viverrini infections Sithithaworn, P
Ando, K
Limviroj, W
Tesana, S
Pairojkul, C
Yutanawiboonchai, W
Chinzei, Y
Yoshida, T
Sakakura, T
2002
37. Microsatellite alterations in liver fluke related cholangiocarcinoma are associated with poor prognosis. T Limpaiboon
K Krissadarak
B Sripa
P Jearanaikoon
V Bhuhisawasdi
S Chau-in
A Romphruk
C Pairojkul
2002
38. Prognostic value of serum MUC5AC mucin in patients with cholangiocarcinoma. Boonla, C.
Wongkham, S.
Wongkham, C.
Bhudhisawasdi, V.
Tepsiri, N.N.
Pairojkul, C.
2003
39. Association between genetic polymorphisms of CYP1A2, arylamine N-acetyltransferase 1 and 2 and susceptibility to cholangiocarcinoma A Prawan
V Kukongviriyapan
W Tassaneeyakul
C Pairojkul
V Bhudhisawasdi
2005
40. Chromosome 3p alterations in northeastern thai women with cervical carcinoma Kanjanavirojkul, N.
Limpaiboon, T.
Patarapadungkit, N.
Yuenyao, P.
Pairojkul, C.
2005
41. Etiology and Pathogenesis of Cholangiocarcinoma : Introduction to the Association with Liver Fluke Infection Banchob Sripa
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
2005
42. Nitrative and oxidative DNA damage in intrahepatic cholangiocarcinoma patients in relation to tumor invasion Pinlaor, S
Sripa, B
Ma, N
Hiraku, Y
Yongvanit, P
Wongkham, S
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Oikawa, S
Murata, M
Semba, R
Kawanishi, S
2005
43. Promoter hypermethylation is a major event of hMLH1 gene inactivation in liver fluke related cholangiocarcinoma. T Limpaiboon
P Khaenam
P Chinnasri
M Soonklang
P Jearanaikoon
B Sripa
C Pairojkul
V Bhudhisawasdi
2005
44. The role of CT scan in preoperative staging of colorectal carcinoma Chamadol, N
Ninpiethoon, T
Bhudhisawasd, V
Pairojkul, C
2005
45. Amplification of chromosome 21q22.3 harboring trefoil factor family genes in liver fluke related cholangiocarcinoma is associated with poor prognosis Muenphon, K.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
Bhudhisawasdi, V.
2006
46. Comparison of gene expression profiles between Opisthorchis viverrini and non-Opisthorchis viverrini associated human intrahepatic cholangiocarcinoma Chamgramol, Y.
Sripa, B.
Pairojkul, C.
2006
47. Expression of phosphorylated ERK1/2 and homeodomain protein CDX2 in cholangiocarcinoma Pairojkul, C. 2006
48. Liver fluke-associated and sporadic cholangiocarcinoma: An immunohistochemical study of bile duct, peribiliary gland and tumour cell phenotypes Hughes, NR
Pairojkul, C
Royce, SG
Clouston, A
Bhathal, PS
2006
49. Risk factors and histological outcome of abnormal cervix with human papilloma infection in northeastern thai-women Kanjanavirojkul, N.
Pairojkul, C.
Yuenyao, P.
Patarapadungkit, N.
2006
50. Significance of methionine aminopeptidase 2 in cholangiocarcinoma Chaisiri Wongkham
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chawalit Pairojkul
Gregory J. Riggins
Norie Araki
Sopit Wongkham
2006
51. Genetic instability at 9p21 and its significance as prognostic indicators in liver fluke related cholangiocarcinoma T. Limpaiboon
P. Chinnasri
P. Jearanaikoon
C. Pairojkul
B. Sripa
V. Bhudhisawasdi
2007
52. Liver fluke induces cholangiocarcinoma. Sripa, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Mairiang, E.
Laha, T.
Smout, M.J.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Tesana, S.
Thinkamrop, B.
Bethony, J.M.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2007
53. Methionine aminopeptidase 2 over-expressed in cholangiocarcinoma: potential for drug target. Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
O-Tur Saeseow
Gregory J. Riggins
Norie Araki
Sopit Wongkham
2007
54. Prognostic value of DNA alterations on chromosome 17p13.2 for intrahepatic cholangiocarcinoma Chuensumran, U
Wongkham, S
Pairojkul, C
Chauin, S
Petmitr, S
2007
55. Accuracy of spiral CT in preoperative staging of gastric carcinoma: correlation with surgical and pathological findings. Chamadol, N.
Wongwiwatchai, J.
Bhudhisawasd, V.
Pairojkul, C.
2008
56. Cholangiocarcinoma: Lessons from Thailand Sripa, B
Pairojkul, C
2008
57. Mutations of KRAS and TP53 in a Minor Proportion of Opisthorchis viverrini-Associated Cholangiocarcinomas in a Hamster Model Tangkawattana, S.
Kaewkes, S.
Pairojkul, C.
Tangkawattana, P.
Sripa, B.
2008
58. Over-expression of PRKAR1A in hepatic progenitor cells during cholangiocarcinogenesis induced by liver fluke (Opisthorchis, viverrini) P. Yonavanit
N. Namwat
W. Loilome
R. Thanan
E. Phanomsri
C. Pairojkul
2008
59. DNA copy-number loss on 1p36.1 harboring runx3 with promoter hypermethylation and associated loss of runx3 expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma Somkid Dachrut
S. Banthaisong
M. Sripa
A. Paeyao
C. Ho
S. A. Lee
C. Kosinski
M. A. Patil
J. Zhang
X. Chen
Banchob Sripa
Chawalit Pairojkul
2009
60. Gastrointestinal stromal tumor: computed tomographic features. Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Promsorn, J.
Bhudhisawasd, V.
Pagkhem, A.
Pairojkul, C.
2009
61. Preferentially different mechanisms of inactivation of 9p21 gene cluster in liver fluke-related cholangiocarcinoma. Patcharee Chinnasri
Chawalit Pairojkul
Patcharee Jearanaikoon
Banchob Sripa
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Srisurang Tantimavanich
Temduang Limpaiboon
2009
62. Time profiles of the expression of metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteases, cytokines and collagens in hamsters infected with Opisthorchis viverrini with special reference to peribiliary fibrosis and liver injury. Suksanti Prakobwong
Somchai Pinlaor
Puangrat Yongvanit
Paiboon Sithithaworn
Chawalit Pairojkul
Yusuke Hiraku
2009
63. Comparison of computed tomographic finding of the intraductal and periductal cholangiocarcinoma Chamadol, N
Laopaiboon, V
Kaewradee, J
Khuntikeo, N
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
2010
64. Effects of thymidine phosphorylase on tumor aggressiveness and 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma Thanasai, J
Limpaiboon, T
Jearanaikoon, P
Sripa, B
Pairojkul, C
Tantimavanich, S
Miwa, M
2010
65. Genetic and epigenetic alterations of RIZ1 and the correlation to clinicopathological parameters in liver fluke-related cholangiocarcinoma. Khaenam, P.
Jearanaikoon, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Limpaiboon, T.
2010
66. Involvement of MMP-9 in peribiliary fibrosis and cholangiocarcinogenesis via Rac1-dependent DNA damage in a hamster model. Suksanti Prakobwong
Puangrat Yongvanit
Yusuke Hiraku
Chawalit Pairojkul
Paiboon Sithithaworn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2010
67. Up-regulation of annexin A2 in cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a prognostic marker. Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Jason Mulvenna
Banchob Sripa
2010
68. A novel serum carbohydrate marker on mucin 5AC: values for diagnostic and prognostic indicators for cholangiocarcinoma. Atit Silsirivanit
Norie Araki
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
Yoshiki Narimatsu
Kazuhiko Kuwahara
Hisashi Narimatsu
Sopit Wongkham
Nobuo Sakaguchi
2011
69. Computed tomographic appearances of colorectal liver metastases Chamadol, N
Laopaiboon, V
Ruangwattanapaisarn, N
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
2011
70. Computed tomographic features of adenocarcinoma compared to malignant lymphoma of the stomach. Chamadol, N.
Wongwiwatchai, J.
Wachirakowit, T.
Pairojkul, C.
2011
71. Curcumin decreases cholangiocarcinogenesis in hamsters by suppressing inflammation-mediated molecular events related to multistep carcinogenesis Prakobwong, S
Khoontawad, J
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Hiraku, Y
Sithithaworn, P
Pinlaor, P
Aggarwal, BB
Pinlaor, S
2011
72. Histological type of intrahepatic cholangiocarcinoma differentiated by genetic alteration from AP-PCR fingerprint. Saelee, P.
Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Chauin, S.
2011
73. Opisthorchis viverrini infection causes liver and biliary cirrhosis in gerbils Wonkchalee, O
Boonmars, T
Kaewkes, S
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
Boonjaraspinyo, S
2011
74. Ubiquitin-specific Protease 14 Expression Associated with Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cell Differentiation Saelee, P.
Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Chauin, S.
2011
75. Aberrant expression of CD44 in bile duct cancer correlates with poor prognosis Kunlabut, K
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, C
Khuntikeo, N
Waraasawapati, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
2012
76. Aberrant glycosylation in cholangiocarcinoma demonstrated by lectin-histochemistry Somsiri Indramanee
Atit Silsirivanit
Chawalit Pairojkul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2012
77. Aberrant Ring finger protein 43 (RNF43) and their proliferative role in cholangiocarcinoma C. Talabnin
C. K. Ong
C. Pairojkul
S. Wongkham
B. T. Teh
2012
78. Alteration of galectin-1 during tumorigenesis of Opisthorchis viverrini infection-induced cholangiocarcinoma and its correlation with clinicopathology. Zhiliang Wu
Thidarut Boonmars
Isao Nagano
Sirintip Boonjaraspinyo
Somchai Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Yuzo Takahashi
2012
79. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Orasa Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Chantana Aromdee
Porntip Laummaunwai
Watcharee Khunkitti
Kulthida Vaeteewoottacharn
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Watchalin Loilome
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Zhiliang Wu
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2012
80. Comparative studies on animal models for Opisthorchis viverrini infection: Host interaction through susceptibility and pathology Wonkchalee, O
Boonmars, T
Kaewkes, S
Chamgramol, Y
Aromdee, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
Boonjaraspinyo, S
Pairojkul, C
2012
81. Evaluation of efficacy, safety and tolerability of high dose-intermittent calcitriol supplementation to advanced intrahepatic cholangiocarcinoma patients--a pilot study. Aumkhae Sookprasert
Ake Pugkhem
Narong Khuntikeo
Siri Chur-in
Nittaya Chamadol
Auemduan Prawan
Somkid Janeklang
Kulthida Vaeteewoottacharn
Veerapol Kukongviriyapan
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Sopit Wongkham
2012
82. Evaluation of postoperative adjuvant chemotherapy for intrahepatic cholangiocarcinoma patients undergoing R1 and R2 resections. Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chutima Talabnin
Ake Pugkhem
Narong Khuntikeo
O-Tur Seow
Siri Chur-in
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2012
83. Exome sequencing of liver fluke-associated cholangiocarcinoma. Choon Kiat Ong
Chutima Subimerb
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Ioana Cutcutache
Willie Yu
John R. McPherson
George E. Allen
Cedric Chuan Young Ng
Bernice Huimin Wong
Swe Swe Myint
Vikneswari Rajasegaran
Hong Lee Heng
Anna Gan
Zhi Jiang Zang
Yingting Wu
Jeanie Wu
Ming Hui Lee
DaChuan Huang
Pauline Ong
Waraporn Chan-on
Yun Cao
Chao-Nan Qian
Kiat Hon Lim
Aikseng Ooi
Karl Dykema
Kyle Furge
Veerapol Kukongviriyapan
Banchob Sripa
Chaisiri Wongkham
Puangrat Yongvanit
P. Andrew Futreal
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Steve Rozen
Patrick Tan
Bin Tean Teh
2012
84. Exome sequencing of liver flukeg-associated cholangiocarcinoma Subimerb, C.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Cutcutache, I.
McPherson, J.R.
Ng, C.C.Y.
Wong, B.
Myint, S.S.
Rajasegaran, V.
Heng, H.
Wu, Y.
Huang, D.
Chan-On, W.
Lim, K.
Ooi, A.
Kukongviriyapan, V.
Sripa, B.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Bhudhisawasdi, V.
2012
85. Expression profiles of oncomir miR-21 and tumor suppressor let-7a in the progression of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. N. Namwat
P. Chusorn
W. Loilome
A. Techasen
J. Puetkasichonpasutha
C. Pairojkul
N. Khuntikeo
P. Yongvanit
2012
86. High expression of ABCC1 indicates poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma. Umaporn Srimunta
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ratthaphol Kraiklang
Chawalit Pairojkul
Anucha Puapairoj
Tanin Titipungul
Chariya Hahnvajanawong
Wichittra Tassaneeyakul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Kulthida Vaeteewoottacharn
2012
87. Identification of biliary bile acids in patients with benign biliary diseases, hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma. Apinya Jusakul
Narong Khuntikeo
W. Geoffrey Haigh
Rahul Kuver
George N. Ioannou
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Ake Pugkhem
Chawalit Pairojkul
Puangrat Yongvanit
2012
88. Identification of pathogenic cholesterol oxidation products in hepatic tissue and bile of cholangiocarcinoma patients A. Jusakul
W. G. Haigh
C. Savard
W. Loilome
N. Namwat
N. Khuntikeo
C. Pairojkul
S. Pinlaor
R. Kuver
P. Yongvanit
2012
89. Inflammation-induced protein carbonylation contributes to poor prognosis for cholangiocarcinoma Thanan, R
Oikawa, S
Yongvanit, P
Hiraku, Y
Ma, N
Pinlaor, S
Pairojkul, C
Wongkham, C
Sripa, B
Khuntikeo, N
Kawanishi, S
Murata, M
2012
90. Periostin activates integrin alpha 5 beta 1 through a PI3K/AKT-dependent pathway in invasion of cholangiocarcinoma Utispan, K.
Thuwajit, P.
Chau-In, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Thuwajit, C.
2012
91. Periostin activates integrin α5β1 through a PI3K/AKT‑dependent pathway in invasion of cholangiocarcinoma. Utispan, K
Sonongbua, J
Thuwajit, P
Chau-In, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
Thuwajit, C
2012
92. Plasma hydroxyproline, MMP-7 and collagen I as novel predictive risk markers of hepatobiliary disease-associated cholangiocarcinoma Prakobwong, S
Charoensuk, L
Hiraku, Y
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Mairiang, E
Sithithaworn, P
Yongvanit, P
Khuntikeo, N
Pinlaor, S
2012
93. Platelet-derived growth factor may be a potential diagnostic and prognostic marker for cholangiocarcinoma Sirintip Boonjaraspinyo
Thidarut Boonmars
Zhiliang Wu
Watcharin Loilome
Paiboon Sithithaworn
Isao Nagano
Somchai Pinlaor
Puangrat Yongvanit
Phuangphaka Sadee Nielsen
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
2012
94. Prognostic significance of peroxiredoxin 1 and ezrin-radixin-moesin binding phosphoprotein 50 in cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Loukas, A
Mulvenna, J
Bethony, J
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
2012
95. Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinoma Rucksaken, R.
Khoontawad, J.
Pinlaor, P.
Hiraku, Y.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Boonmars, T.
Pinlaor, S.
2012
96. Proteomic identification of plasma protein tyrosine phosphatase alpha and fibronectin associated with liver fluke, Opisthorchis viverrini, infection. Khoontawad, J.
Laothong, U.
Pinlaor, P.
Mulvenna, J.P.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Pairojkul, C.
Mairiang, E.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, S.
2012
97. Proteomics-based identification of α-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Mulvenna, J
Loukas, A
Sripa, B
2012
98. Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma (Retracted article. See vol. 49, pg. 196, 2016) Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2012
99. RETRACTED: Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma (Retracted article. See vol. 49, pg. 196, 2016) Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2012
100. Viral hepatitis B, C infection and genotype distribution among cholangiocarcinoma patients in northeast Thailand Barusrux, S
Nanok, C
Puthisawas, W
Pairojkul, C
Poovorawan, Y
2012
101. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model. Nadchanan Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Chantana Aromdee
Chariya Hahnvajanawong
Zhiliang Wu
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2013
102. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Nadchanan Wonkchalee
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Somchai Pinlaor
2013
103. Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinoma Hongsrichan, N
Rucksaken, R
Chamgramol, Y
Pinlaor, P
Techasen, A
Yongvanit, P
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Pinlaor, S
2013
104. Applications of Plant Lectins in Cholangiocarcinoma Somsiri Indramanee
Atit Silsirivanit
Chawalit Pairojkul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2013
105. CA-S27: a novel Lewis a associated carbohydrate epitope is diagnostic and prognostic for cholangiocarcinoma. Silsirivanit, A.
Wongkham, C.
Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Okada, S.
Wongkham, S.
2013
106. Cell death/proliferation roles for nc886, a non-coding RNA, in the protein kinase R pathway in cholangiocarcinoma Kunkeaw, N
Jeon, SH
Lee, K
Johnson, BH
Tanasanvimon, S
Javle, M
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Wongfieng, W
Gong, B
Leelayuwat, C
Lee, YS
2013
107. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Wonkchalee, N.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
2013
108. Establishment of an Allo-Transplantable Hamster Cholangiocarcinoma Cell Line and Its Application for In Vivo Screening of Anti-Cancer Drugs Puthdee, N.
Vaeteewoottacharn, K.
Seubwai, W.
Wonkchalee, O.
Kaewkong, W.
Juasook, A.
Pinlaor, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, C.
Okada, S.
Boonmars, T.
Wongkham, S.
2013
109. Exome sequencing identifies distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers. Waraporn Chan-on
Maarja-Liisa Nairismaegi
Choon Kiat Ong
Weng Khong Lim
Simona Dima
Chawalit Pairojkul
Kiat Hon Lim
John R. McPherson
Ioana Cutcutache
Hong Lee Heng
London Ooi
Alexander Chung
Pierce Chow
Peng Chung Cheow
Ser Yee Lee
Su Pin Choo
Iain Bee Huat Tan
Dan Duda
Anca Nastase
Swe Swe Myint
Bernice Huimin Wong
Anna Gan
Vikneswari Rajasegaran
Cedric Chuan Young Ng
Sanjanaa Nagarajan
Apinya Jusakul
Shenli Zhang
Priya Vohra
Willie Yu
DaChuan Huang
Paiboon Sithithaworn
Puangrat Yongvanit
Sopit Wongkham
Narong Khuntikeo
Vajaraphongsa Bhudhisawasdi
Irinel Popescu
Steven G. Rozen
Patrick Tan
Bin Tean Teh
2013
110. Gene expression profiling of intrahepatic cholangiocarcinoma Ittisak Subrungruang
Charin Thawornkuno
Porntip Chawalitchewinkoon-Petmitr
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Songsak Petmitr
2013
111. Inflammation-related DNA damage and expression of CD133 and Oct3/4 in cholangiocarcinoma patients with poor prognosis Thanan, R.
Pairojkul, C.
Pinlaor, S.
Khuntikeo, N.
Wongkham, C.
Sripa, B.
Ma, N.
Vaeteewoottacharn, K.
Hiraku, Y.
Yongvanit, P.
2013
112. Inhibitory Effects of Xanthohumol on STAT3 Activation and Cancer Development in Cholangiocarcinoma Xenograft Model Hasaya Dokduang
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Anchalee Techasen
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Yoshinori Murakami
Puangrat Yongvanit
2013
113. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Laothong, U
Pinlaor, P
Boonsiri, P
Pairojkul, C
Priprem, A
Johns, NP
Charoensuk, L
Intuyod, K
Pinlaor, S
2013
114. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini Infection: A Biomarker for Advanced Renal and Hepatobiliary Pathologies from Chronic Opisthorchiasis Saichua, P.
Sithithaworn, P.
Sithithaworn, J.
Sripa, B.
Laha, T.
Mairiang, E.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2013
115. Overexpression of microRNA-21 regulating PDCD4 during tumorigenesis of liver fluke-associated cholangiocarcinoma contributes to tumor growth and metastasis. Chusorn, P.
Namwat, N.
Loilome, W.
Techasen, A.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Talabnin, C.
Chan-On, W.
Yongvanit, P.
2013
116. Oxidized alpha-1 antitrypsin as a predictive risk marker of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Jamnongkan, W
Techasen, A
Thanan, R
Duenngai, K
Sithithaworn, P
Mairiang, E
Loilome, W
Namwat, N
Pairojkul, C
Yongvanit, P
2013
117. Pathology Pairojkul, C. 2013
118. The expression of PGE2 biosynthesis-related enzymes and PGE2 receptors in cholangiocarcinoma Jurairat Jongthawin
Anchalee Techasen
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Chavalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Nisana Namwat
2013
119. An interleukin-6 receptor polymorphism is associated with opisthorchiasis-linked cholangiocarcinoma risk in Thailand Pokpong Prayong
Eimorn Mairiang
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Pisaln Mairiang
Vajarabhongsa Bhudisawasdi
Banchob Sripa
2014
120. A novel predictive equation for potential diagnosis of cholangiocarcinoma Kraiklang, R
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Imtawil, K
Wongkham, S
Wongkham, C
2014
121. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Wanwisa Limphirat
Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Kamol Lertrat
Somchai Pinlaor
2014
122. Association of CYP39A1, RUNX2 and Oxidized Alpha-1 Antitrypsin Expression in Relation to Cholangiocarcinoma Progression Khenjanta, C.
Thanan, R.
Jusakul, A.
Techasen, A.
Jamnongkan, W.
Namwat, N.
Loilome, W.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
2014
123. Bile canalicular changes and defective bile secretion in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Charoensuk, L
Pinlaor, P
Laothong, U
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Nawa, Y
Pinlaor, S
2014
124. Circulating miR-192 in liver fluke-associated cholangiocarcinoma patients: A prospective prognostic indicator Silakit, R
Loilome, W
Yongvanit, P
Chusorn, P
Techasen, A
Boonmars, T
Khuntikeo, N
Chamadol, N
Pairojkul, C
Namwat, N
2014
125. Comparison of stress adaptation and survival rate between Burkholderia pseudomallei with mutant and wild type bfmR. Neamnak, J
Tabunhan, S
Wongwajana, S
Wongratanacheewin, S
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Faksri, K
Namwat, W
2014
126. COMPARISON OF STRESS ADAPTATION AND SURVIVAL RATE BETWEEN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI WITH MUTANT AND WILD TYPE R-BFM Jiraroj Neamnak
Sompong Tabunhan
Suwin Wongwajana
Surasak Wongratanacheewin
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Kiatichai Faksri
Wises Namwat
2014
127. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Yonglitthipagon, P.
Easley, S.E.
Laha, T.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2014
128. Distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers revealed by whole exome sequencing Choon Kiat Ong
Waraporn Chan-On
Maarja-Liisa Nairismagi
Weng Khong Lim
Simona Dima
Chawalit Pairojkul
Paiboon Sithithaworn
Irinel Popescu
Steve Rozen
Patrick Tan
Bin Tean Teh
2014
129. Genomic and transcriptional alterations of cholangiocarcinoma Ito, T
Sakurai-Yageta, M
Goto, A
Pairojkul, C
Yongvanit, P
Murakami, Y
2014
130. High expression of HIF-1α, BNIP3 and PI3KC3: hypoxia-induced autophagy predicts cholangiocarcinoma survival and metastasis. Suyanee Thongchot
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Wanchana Seubwai
Kutcharin Phunicom
Wichittra Tassaneeyakul
Chawalit Pairojkul
Wisuttiphong Promkotra
Anchalee Techasen
Nisana Namwat
2014
131. Histological confirmation of periductal fibrosis from ultrasound diagnosis in cholangiocarcinoma patients Chamadol, N
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Laopaiboon, V
Loilome, W
Sithithaworn, P
Yongvanit, P
2014
132. Increase of exostosin 1 in plasma as a potential biomarker for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Khoontawad, J
Hongsrichan, N
Chamgramol, Y
Pinlaor, P
Wongkham, C
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Roytrakul, S
Boonmars, T
Pinlaor, S
2014
133. Inhibitory effect of xanthohumol on STAT3 activation and cholangiocarcinoma development H. Dokduang
W. Loilome
N. Namwat
C. Pairojkul
M. Sakurai-Yageta
Y. Murakami
P. Yongvanit
2014
134. MRI and 1H MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine Hanpanich, P.
Pinlaor, S.
Charoensuk, L.
Yongvanit, P.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Mairiang, E.
2014
135. Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinoma. Rucksaken, R.
Pairojkul, C.
Pinlaor, P.
Khuntikeo, N.
Pinlaor, S.
2014
136. Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma Paiboon Sithithaworn
Puangrat Yongvanit
Kunyarat Duenngai
Nadda Kiatsopit
Chawalit Pairojkul
2014
137. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wongchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Sirintip Boonjaraspinyo
2014
138. STATs profiling reveals predominantly-activated STAT3 in cholangiocarcinoma genesis and progression. Hasaya Dokduang
Anchalee Techasen
Nisana Namwat
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Yoshinori Murakami
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
2014
139. The miRNAome of Opisthorchis viverrini induced intrahepatic cholangiocarcinoma Peng, J
Feng, Y
Rinaldi, G
Yonglitthipagon, P
Easley, SE
Laha, T
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
Brindley, PJ
Mulvenna, JP
Bethony, JM
Plieskatt, JL
2014
140. TPRG1L is a novel microRNA-21 target: a possible linkage between miR-21 and cellular senescence in liver fluke-associated cholangiocarcinoma P. Chusorn
N. Namwat
W. Loilome
A. Techasen
C. Pairojkul
N. Khuntikeo
B. Tean Teh
I. Lee
P. Yongvanit
2014
141. Altered expression of oxidative metabolism related genes in cholangiocarcinomas Aukkanimart, R
Boonmars, T
Juasook, A
Sriraj, P
Boonjaraspinyo, S
Wu, Z
Laummuanwai, P
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Rattanasuwan, P
2015
142. A microRNA profile associated with Opisthorchis viverrini-induced cholangiocarcinoma in tissue and plasma Easley, S.E.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
Mulvenna, J.P.
2015
143. Levels of 8-OxodG Predict Hepatobiliary Pathology in Opisthorchis viverrini Endemic Settings in Thailand Saichua, P
Yakovleva, A
Kamamia, C
Jariwala, AR
Sithithaworn, J
Sripa, B
Brindley, PJ
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Sithithaworn, P
Bethony, JM
2015
144. MRI and 1H MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine Hanpanich, P
Pinlaor, S
Charoensuk, L
Yongvanit, P
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Mairiang, E
2015
145. MRI and H-1 MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine Petcharakom Hanpanich
Somchai Pinlaor
Lakhanawan Charoensuk
Puangrat Yongvanit
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Eimorn Mairiang
2015
146. Novel mutations in cholangiocarcinoma with low frequencies revealed by whole mitochondrial genome sequencing Muisuk, K
Silsirivanit, A
Imtawil, K
Bunthot, S
Pukhem, A
Pairojkul, C
Wongkham, S
Wongkham, C
2015
147. Pathological characteristics of intraductal polypoid neoplasms of bile ducts in Thailand Nitta, T
Nakanuma, Y
Sato, Y
Hirano, S
Pairojkul, C
2015
148. Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infection Rucksaken, R.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
Pinlaor, S.
2015
149. Quantitative changes in tumor-associated M2 macrophages characterize cholangiocarcinoma and their association with metastasis. Thanee, M.
Loilome, W.
Techasen, A.
Namwat, N.
Boonmars, T.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
2015
150. The carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini is a reservoir for species of Helicobacter. Deenonpoe, R.
Chomvarin, C.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2015
151. The Thailand initiative in genomics and expression research for liver cancer (TIGER-LC): Defining novel subtypes of hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma Jittiporn Chaisaingmongkol
Anuradha Budhu
Hien Dang
Siritida Rabibhadana
Benjarath Pupacdi
Marshonna Forgues
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nirush Lertprasertsuke
Anon Chotirosniramit
Chawalit Pairojkul
Chirayu U. Auewarakul
Thaniya Sricharunrat
Kannika Phornphutkul
Suleeporn Sangrajrang
Maggie Cam
Ping He
Stephen M. Hewitt
Xiaolin Wu
Snorri S. Thorgeirsson
Paul S. Meltzer
Christopher A. Loffredo
Robert H. Wiltrout
Curtis C. Harris
Chulabhorn Mahidol
Mathuros Ruchirawat
Xin W. Wang
2015
152. CD44 variant-dependent redox status regulation in liver fluke-associated cholangiocarcinoma: A target for cholangiocarcinoma treatment Thanee, M
Loilome, W
Techasen, A
Sugihara, E
Okazaki, S
Abe, S
Ueda, S
Masuko, T
Namwat, N
Khuntikeo, N
Titapun, A
Pairojkul, C
Saya, H
Yongvanit, P
2016
153. Clinicopathological significance of osteopontin in cholangiocarcinoma cases Laohaviroj, M
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Mulvenna, J
Sripa, B
2016
154. Cytokine profiles in Opisthorchis viverrini stimulated peripheral blood mononuclear cells from cholangiocarcinoma patients. Surapaitoon, A
Suttiprapa, S
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Sripa, B
2016
155. High frequency of Helicobacter pylori infection in opisthorchiasis and its association with advanced periductal fibrosis in liver fluke endemic areas of Thailand R. Deenonpoe
C. Chomvarin
E. Mairiang
G. Rinaldi
C. Pairojkul
Y. Chamgramol
P. Mairiang
A. Loukas
P. Brindley
B. Sripa
2016
156. High glucose enhances progression of cholangiocarcinoma cells via STAT3 activation. Saengboonmee, C.
Seubwai, W.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2016
157. Nanoencapsulated curcumin and praziquantel treatment reduces periductal fibrosis and attenuates bile canalicular abnormalities in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Charoensuk, L
Pinlaor, P
Wanichwecharungruang, S
Intuyod, K
Vaeteewoottacharn, K
Chaidee, A
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Suwannateep, N
Pinlaor, S
2016
158. Patterns of Recurrence after Resection of Mass-Forming Type Intrahepatic Cholangiocarcinomas Luvira, V
Eurboonyanun, Ch
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Pairojkul, Ch
Luvira, V
Sathitkarnmanee, E
Somsap, K
Kamsa-ard, S
2016
159. Primary Leiomyosarcoma of the Inferior Vena Cava : A Case Report of Radical Surgery with Dacron Reconstruction Supatcha Prasertcharoensuk
Narongchai Wongkonkitsin
Sakda Waraasawapati
Chawalit Pairojkul
Ake Pugkhem
2016
160. Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma (Retraction of vol 45, pg 827, 2012) Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2016
161. Retraction notice to: Proteomics-based identification of α-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Mulvenna, J.P.
Loukas, A.C.
Sripa, B.
2016
162. Simultaneous Extensive Intraductal Papillary Neoplasm of the Bile Duct and Pancreas: A Very Rare Entity. Vor Luvira
Ake Pugkhem
Theerawee Tipwaratorn
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2016
163. Tissue Microbiome Profiling Identifies an Enrichment of Specific Enteric Bacteria in Opisthorchis viverrini Associated Cholangiocarcinoma. Jusakul, A.
Choo, S.
Lim, K.
Ong, C.
Dima, S.O.L.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Wongkham, S.
Bhudhisawasdi, V.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Nagarajan, N.S.
2016
164. Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinoma. Ornuma Haonon
Rucksak Rucksaken
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Kitti Intuyod
Sudarat Onsurathum
Narong Khuntikeo
Somchai Pinlaor
2016
165. Xanthohumol inhibits STAT3 activation pathway leaDing to growth suppression and apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cells Hasaya Dokduang
Puangrat Yongvanit
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Sakkarn Sangkhamanon
Mika Sakurai Yageta
Yoshinori Murakami
Watcharin Loilome
2016
166. A comparative proteomic analysis of bile for biomarkers of cholangiocarcinoma Laohaviroj, M
Potriquet, J
Jia, X
Suttiprapa, S
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Sithithaworn, P
Mulvenna, J
Sripa, B
2017
167. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis. Saentaweesuk, W
Silsirivanit, A
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Pairojkul, C
Cha'on, U
Indramanee, S
Pinlaor, S
Boonmars, T
Araki, N
Wongkham, C
2017
168. Clustering of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma based on serum periostin may be predictive of prognosis Thuwajit, C.
Thuwajit, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
2017
169. Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma Chaisaingmongkol, J
Budhu, A
Dang, H
Rabibhadana, S
Pupacdi, B
Kwon, SM
Forgues, M
Pomyen, Y
Bhudhisawasdi, V
Lertprasertsuke, N
Chotirosniramit, A
Pairojkul, C
Auewarakul, CU
Sricharunrat, T
Phornphutkul, K
Sangrajrang, S
Cam, M
He, P
Hewitt, SM
Ylaya, K
Wu, X
Andersen, JB
Thorgeirsson, SS
Waterfall, JJ
Zhu, YJ
Walling, J
Stevenson, HS
Edelman, D
Meltzer, PS
Loffredo, CA
Hama, N
Shibata, T
Wiltrout, RH
Harris, CC
Mahidol, C
Ruchirawat, M
Wang, XW
,
2017
170. Cytokine profiles in Opisthorchis viverrini stimulated peripheral blood mononuclear cells from cholangiocarcinoma patients Surapaitoon, A.
Suttiprapa, S.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
2017
171. Differential Protein Expression Marks the Transition From Infection With Opisthorchis viverrini to Cholangiocarcinoma Khoontawad, J
Pairojkul, C
Rucksaken, R
Pinlaor, P
Wongkham, C
Yongvanit, P
Pugkhem, A
Jones, A
Plieskatt, J
Potriquet, J
Bethony, J
Pinlaor, S
Mulvenna, J
2017
172. Elevated prevalence of Helicobacter species and virulence factors in opisthorchiasis and associated hepatobiliary disease Raksawan Deenonpoe
Eimorn Mairiang
Pisaln Mairiang
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Gabriel Rinaldi
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2017
173. Establishment of cholangiocarcinoma cell lines from patients in the endemic area of liver fluke infection in Thailand Senggunprai, L.
Namwat, N.
Kongpetch, S.
Chamgramol, Y.
Loilome, W.
Khansaard, W.
Jusakul, A.
Prawan, A.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
Kukongviriyapan, V.
2017
174. Long-term outcome of surgical resection for intraductal papillary neoplasm of the bile duct Vor Luvira
Ake Pugkhem
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
Egapong Sathitkarnmanee
Varisara Luvira
Supot Kamsa-ard
2017
175. Morphological classification of intraductal papillary neoplasm of the bile duct with survival correlation Luvira, V
Somsap, K
Pugkhem, A
Eurboonyanun, Ch
Luvira, V
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, Ch
Kamsa Ard, S
2017
176. MR imaging findings of a patient with isolated intrahepatic splenosis mistaken for hepatocellular carcinoma Kulyada Somsap
Nittaya Chamadol
Attapol Titapun
Chawalit Pairojkul
Sakkarn Sangkhamanon
2017
177. OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION EXACERBATES THE SEVERITY OF DIABETIC LIVER INJURY AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE Apisit Chaidee
Sudarat Onsurathum
Ornuma Haonon
Patchareewan Pannangpetch
Chatlert Pongchaiyakul
Victoria H. Mann
Chawalit Pairojkul
Wannaporn Ittiprasert
Paul J. Brindley
Somchai Pinlaor
2017
178. Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinoma Rucksaken, R.
Charoensuk, L.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Pinlaor, S.
2017
179. Prognostic factors for large symptomatic gists: A pragmatic study of experiences from a University hospital over 10 years Prasertcharoensuk, S
Thanapongpornthana, P
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Jenwitheesuk, K
Sookprasert, A
Pairojkul, Ch
2017
180. Prolonged oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 with inhibition of its tumor suppressive function against cholangiocarcinoma genesis. Armartmuntree, N
Murata, M
Techasen, A
Yongvanit, P
Loilome, W
Namwat, N
Pairojkul, C
Sakonsinsiri, C
Pinlaor, S
Thanan, R
2017
181. Subsets of Inflammatory Cytokine Gene Polymorphisms are Associated with Risk of Carcinogenic Liver Fluke Opisthorchis viverrini-Associated Advanced Periductal Fibrosis and Cholangiocarcinoma. Arpa Surapaitoon
Sutas Suttiprapa
Eimorn Mairiang
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Jeffrey Bethony
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2017
182. The Thailand initiative in genomics and expression research in liver cancer: Race related common molecular subtypes among Asian hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma identified by integrated genomics Anuradha Budhu
Jittiporn Chaisaingmongkol
Hien Dang
Siritida Rabibhadana
Benjarath Pupacdi
So Mee Kwon
Marshonna Forgues
Yotsawat Pomyen
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nirush Lertprasertsuke
Anon Chotirosniramit
Chawalit Pairojkul
Chirayu U. Auewarakul
Thaniya Sricharunrat
Kannika Phornphutkul
Suleeporn Sangrajrang
Maggie Cam
Ping He
Stephen M. Hewitt
Xiaolin Wu
Snorri S. Thorgeirsson
Joshua J. Waterfall
Yuelin J. Zhu
Jennifer Walling
Holly S. Stevenson
Daniel Edelman
Paul S. Meltzer
Christopher A. Loffredo
Robert H. Wiltrout
Curtis C. Harris
Chulabhorn Mahidol
Mathuros Ruchirawat
Xin W. Wang
2017
183. Whole-Genome and Epigenomic Landscapes of Etiologically Distinct Subtypes of Cholangiocarcinoma. Jusakul, A.
Cutcutache, I.
Kongpetch, S.
Myint, S.S.
Thanan, R.
Ng, C.C.Y.
Rajasegaran, V.
McPherson, J.R.
Khuntikeo, N.
Bhudhisawasdi, V.
Yongvanit, P.
Dima, S.O.L.
Shibata, T.
Pairojkul, C.
2017
184. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Chawalit Pairojkul
Chariya Hahnvajanawong
Kulthida Vaeteewoottacharn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2018
185. Association between Repeated Praziquantel treatment and Papillary, and Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Vor Luvira
Supot Kamsa-ard
Siriporn Kamsa-ard
Varisara Luvira
Tharatip Srisuk
Ake Pugkhem
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2018
186. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis. Vaeteewoottacharn, K
Kariya, R
Pothipan, P
Fujikawa, S
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Kuwahara, K
Wongkham, C
Wongkham, S
Okada, S
2018
187. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis Silsirivanit, A.
Vaeteewoottacharn, K.
Sawanyawisuth, K.
Pairojkul, C.
Cha'on, U.
Pinlaor, S.
Boonmars, T.
Wongkham, C.
2018
188. Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Intuyod, K.
Pannangpetch, P.
Pongchaiyakul, C.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Brindley, P.J.
Pinlaor, S.
2018
189. Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancer Khoontawad, J
Intuyod, K
Rucksaken, R
Hongsrichan, N
Pairojkul, C
Pinlaor, P
Boonmars, T
Wongkham, C
Jones, A
Plieskatt, J
Potriquet, J
Bethony, JM
Mulvenna, J
Pinlaor, S
2018
190. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1-TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance. Kitti Intuyod
Paula Saavedra-Garcia
Stefania Zona
Chun-Fui Lai
Yannasittha Jiramongkol
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Shang Yao
Jay-Sze Yong
Sasanan Trakansuebkul
Sakda Waraasawapati
Vor Luvira
Sopit Wongkham
Somchai Pinlaor
Eric W. -F. Lam
2018
191. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1–TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Intuyod, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, S.
Pinlaor, S.
2018
192. GaINAcylated glycans specific to Sophora japonica agglun in-Values for diagnosis and prognosis of cholangiocarcinoma Kanlayanee Sawanyawisuth
Waraporn Saentaweesuk
Atit Silsirivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Ubon Cha-on
Somsiri Indramanee
Somchai Pinlaor
Thidarut Boonmars
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2018
193. O-GlcNAcylation mediates metastasis of cholangiocarcinoma through FOXO3 and MAN1A1. Chatchai Phoomak
Atit Silsirivanit
Dayoung Park
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chaisiri Wongkham
Eric W. -F. Lam
Chawalit Pairojkul
Carlito B. Lebrilla
Sopit Wongkham
2018
194. Oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 resulting in cholangiocarcinoma genesis Napat Armartmuntree
Mariko Murata
Anchalee Techasen
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Chadamas Sakonsinsiri
Somchai Pinlaor
Raynoo Thanan
2018
195. Prolonged oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 with inhibition of its tumor suppressive function against cholangiocarcinoma genesis Napat Armartmuntree
Mariko Murata
Anchalee Techasen
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Chadamas Sakonsinsiri
Somchai Pinlaor
Raynoo Thanan
2018
196. Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma. Onsurathum, S.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Thanan, R.
Pinlaor, S.
2018
197. The microRNA-15a-PAI-2 axis in cholangiocarcinoma-associated fibroblasts promotes migration of cancer cells Utaijaratrasmi, P
Vaeteewoottacharn, K
Tsunematsu, T
Jamjantra, P
Wongkham, S
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Ishimaru, N
Sirivatanauksorn, Y
Pongpaibul, A
Thuwajit, P
Thuwajit, C
Kudo, Y
2018
198. Translational cancer research towards Thailand 4.0 Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2018
199. Attenuation of CD47-SIRP alpha Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
Okada, S.
2019
200. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study Kamsaard, S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-Ard, S.
Luvira, V.
Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
2019
201. Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D-Dependent Kinase Activity. Gunya Sittithumcharee
Orawan Suppramote
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chumphon Sirisuksakun
Supawan Jamnongsong
Phatthamon Laphanuwat
Monthira Suntiparpluacha
Arriya Matha
Porncheera Chusorn
Pongsakorn Buraphat
Chumpot Kakanaporn
Komgrid Charngkaew
Atit Silsirivanit
Krittiya Korphaisarn
Somchai Limsrichamrern
Npat Tripatara
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Somponnat Sampattavanich
Seiji Okada
Siwanon Jirawatnotai
2019
202. Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D–Dependent Kinase Activity Vaeteewoottacharn, K.
Laphanuwat ,
Chusorn, P.
Charngkaew, K.
Silsirivanit, A.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Okada, S.
2019
203. Detection of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Gene Mutation in Formalin Fixed Paraffin Embedded Tissue by Polymerase Chain Reaction-Single Strand Conformational Polymorphism (PCR-SSCP) in Non-Small Cell Lung Cancer in the Northeastern Region of Thailand Kritpetcharat, P.
Pairojkul, C.
Sithithaworn, J.
2019
204. Discovery of serotransferrin glycoforms: Novel markers for diagnosis of liver periductal fibrosis and prediction of cholangiocarcinoma Wassana Jamnongkan
Carlito B. Lebrilla
Mariana Barboza
Anchalee Techasen
Watcharin Loilome
Paiboon Sithithaworn
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Nittaya Chamadol
Raynoo Thanan
Puangrat Yongvanit
2019
205. Establishment of Highly Transplantable Cholangiocarcinoma Cell Lines from a Patient-Derived Xenograft Mouse Model Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Ryusho Kariya
Kanha Muisuk
Kanokwan Imtawil
Yaovalux Chamgramol
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
O-Tur Saeseow
Atit Silsirivanit
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Seiji Okada
2019
206. Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters. Chaidee, A
Onsurathum, S
Intuyod, K
Haonon, O
Pannangpetch, P
Pongchaiyakul, C
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Welbat, JU
Ittiprasert, W
Cochran, CJ
Mann, VH
Brindley, PJ
Pinlaor, S
2019
207. Opisthorchis viverrini Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Pannangpetch, P.
Pongchaiyakul, C.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Welbat, J.U.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Brindley, P.J.
Pinlaor, S.
2019
208. Papillomatosis of the Biliary Tree and Gallbladder: Successful Treatment With Repeated Resection and Liver Transplant. Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Sripanuskul, A.
Pongskul, J.
Pairojkul, C.
2019
209. Predictive utility of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in intraductal papillary neoplasm of the bile duct Luvira, V
Kamsa-Ard, S
Pugkhem, A
Luvira, V
Srisuk, T
Titapun, A
Silsirivanit, A
Wongkham, S
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
2019
210. CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-kappa B pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion Okada, S.
Obchoei, S.
Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Vaeteewoottacharn, K.
2020
211. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study [J Epidemiol 29 (5) (2019) 197-204]. Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Suwanrungruang, K
Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Santong, C
Srisuk, T
Pugkhem, A
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
2020
212. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study (vol 30, pg 108, 2020) Supot Kamsa-ard
Vor Luvira
Krittika Suwanrungruang
Siriporn Kamsa-ard
Varisara Luvira
Chalongpon Santong
Tharatip Srisuk
Ake Pugkhem
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
2020
213. Erratum: Cholangiocarcinoma trends, incidence, and relative survival in khon kaen, Thailand from 1989 through 2013: A population-based cancer registry study (J Epidemiol (2019) 29(5), (197–204), 10.2188/jea.JE20180007) Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-Ard, S.
Luvira, V.
Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
2020
214. Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient Banchob Sripa
Wunchana Seubwai
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Atit Silsirivanit
Worasak Kaewkong
Kanha Muisuk
Paweena Dana
Chatchai Phoomak
Worachart Lert-itthiporn
Vor Luvira
Chawalit Pairojkul
Bin T. Teh
Sopit Wongkham
Seiji Okada
Yaovalux Chamgramol
2020
215. Lack of Targetable FGFR2 Fusions in Endemic Fluke-Associated Cholangiocarcinoma. Kongpetch, S.
Jusakul, A.
Ng, C.C.Y.
Rajasegaran, V.
Dima, S.O.L.
Kukongviriyapan, V.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
2020
216. Opposing roles of FoxA1 and FoxA3 in intrahepatic cholangiocarcinoma progression Raynoo Thanan
Waleeporn Kaewlert
Chadamas Sakonsinsiri
Timpika Chaiprasert
Napat Armartmuntree
Duangkamon Muengsaen
Anchalee Techasen
Poramate Klanrit
Worachart Lert-itthiporn
Somchai Pinlaor
Chawalit Pairojkul
2020
217. Pan-cancer analysis of whole genomes Raine, K.
Marquès-Bonet, T.
Navarro, A.
Harismendy, O.
Fonseca, N.A.
Menzies, A.S.
Jiao, W.
Fujimoto, A.
McPherson, J.R.
Turner, D.J.
Pinese, M.
Treilleux, I.
Arai, Y.
Choo, S.
Cutcutache, I.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Appelbaum, E.L.
Dhalla, N.
Schmidt, H.K.
2020
Count 163 159 143 6

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Comparative in vitro sensitivity to metronidazole of Trichomonas vaginalis with isolates and clones. Sithithaworn, P.
Sithithaworn, J.
Kitjaroen, K.
Pairojkul, C.
Ratananurakpong, S.
Sriswangwonk, T.
1989 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (20), pp. 279-284
2. Cholangiocarcinoma in north-east Thailand Vatanasapt, V.
Uttaravichien, T.
Mairiang, E.O.
Pairojkul, C.
Chartbanchachai, W.
Haswell, M.R.
1990 The Lancet
8681 (335), pp. 116-117
3. Cholangiocarcinoma in North East Thailand. A hospital-based study Uttaravichien, T.
Bhudhisawasdi, V.
Chartbanchachai, W.
Elkins, D.B.
Pairojkul, C.
Dhiensiri, T.
Haswell, M.R.
1991 Tropical and Geographical Medicine
1-2 (43), pp. 193-198
4. Multistage carcinogenesis of liver-fluke-associated cholangiocarcinoma in Thailand. Pairojkul, C.
Shirai, T.
Hirohashi, S.
Thamavit, W.
Bhudhisawat, W.
Uttaravicien, T.
Itoh, M.
Ito, N.
1991 Princess Takamatsu symposia
(22), pp. 77-86
5. Promotion of rat hepatocarcinogenesis by Praziquantel Shirai, T.
Shirai, T.
Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Ito, N.
1991 Japanese Journal of Cancer Research
10 (82), pp. 1085-1088
6. Quantitative post-mortem study of Opisthorchis viverrini in man in north-east Thailand Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Pipitgool, V.
Kaewkes, S.
Thaiklar, K.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
Paupairoj, A.
Sanpitak, P.
Aranyanat, C.
1991 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
6 (85), pp. 765-768
7. Relationship between faecal egg count and worm burden of Opisthorchis viverrini in human autopsy cases Sithithaworn, P.
Tesana, S.
Pipitgool, V.
Kaewkes, S.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
Paupairoj, A.
Thaiklar, K.
1991 Parasitology
2 (102), pp. 277-281
8. Rhinocerebral mucormycosis: A report of eleven cases Chetchotisakd, P.
Boonma, P.
Sookpranee, M.
Pairojkul, C.
1991 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (22), pp. 268-275
9. Histomorphological characteristics of cholangiocellular carcinomas in Northeast Thailand, where a region infection with the liver fluke, Opisthorchis viverrini is endemic Shirai, T.
Pairojkul, C.
Thamavit, W.
Bhudhisawat, W.
Ito, N.
1992 Acta Pathologica Japonica
10 (42), pp. 734-739
10. Human pythiosis in Srinagarind Hospital: one year's experience. Chetchotisakd, P.
Pairojkul, C.
Porntaveevudhi, O.
Sathapatayavongs, B.
Mairiang, P.
Nuntirooj, K.
Patjanasoontorn, B.
Saew, O.T.
Chaiprasert, A.K.
Haswell, M.R.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (75), pp. 248-254
11. The study of discriminant values of dyspeptic symptoms for identifying the etiology of dyspepsia. Chunlertrith, K.
Sukeepaisarnjaroen, W.
Mairiang, E.
Laopaiboon, V.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (75), pp. 341-349
12. Mutations of the p53 tumor suppressor gene and the ras gene family in intrahepatic cholangiocellular carcinomas in Japan and Thailand Tsuda, H.
Pairojkul, C.
Sügimura, T.
Hirohashi, S.
1993 Molecular Carcinogenesis
4 (8), pp. 312-318
13. Promotion of cholangiocarcinogenesis in the hamster liver by bile duct ligation after dimethylnitrosamine initiation Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Itoh, M.
Shirai, T.
Ito, N.
1993 Carcinogenesis
11 (14), pp. 2415-2417
14. Association of antibodies to Opisthorchis viverrini with hepatobiliary disease in Northeastern Thailand Itoh, M.
Pairojkul, C.
Sithithaworn, P.
Uttaravicien, T.
Shirai, T.
Ito, N.
1994 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (51), pp. 424-429
15. Lack of promoting effect of proline on bile duct cancer development in dimethylnitrosamine-initiated hamster livers Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Shirai, T.
Shirai, T.
Ito, N.
1994 Teratogenesis Carcinogenesis and Mutagenesis
4 (14), pp. 169-174
16. Strong promoting effect of Opisthorchis viverrini infection on dimethylnitrosamine-initiated hamster liver Thamavit, W.
Pairojkul, C.
Shirai, T.
Ito, N.
1994 Cancer Letters
1-3 (78), pp. 121-125
17. Bile duct cancer and the liver fluke: Pathology, presentation and surgical management Uttararvichen, T.
Buddhiswasdi, V.
Pairojkul, C.
1996 Asian Journal of Surgery
4 (19), pp. 267-270
18. Different ras gene mutational frequencies in thyroid papillary carcinomas in Japan and Thailand Pairojkul, C.
Kitahori, Y.
1998 Cancer Letters
2 (131), pp. 171-175
19. Molar Pregnancy - Associated Ectopic Decidua : Report of a Case and Review of the Literature Kularbkaew, C.
Yutanawiboonchai, W.
Pairojkul, C.
1998 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (81), pp. 918-922
20. Intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand Uttaravichien, T.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
Pugkhem, A.
1999 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery
2 (6), pp. 128-135
21. Comparative clinicopathological study of resected intrahepatic cholangiocarcinoma in northeast Thailand and Japan Pairojkul, C.
Uttaravichien, T.
2000 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery
2 (7), pp. 206-211
22. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of cholangiocarcinoma in immunized Syrian golden hamsters infected with Opisthorchis viverrini and administered with dimethylnitrosamine Tesana, S.
Sithithaworn, P.
Ando, K.
Sakakura, T.
Yutanawiboonchai, W.
Pairojkul, C.
Ruangjirachuporn, W.
2000 Parasitology International
3 (49), pp. 239-251
23. ERBB-2 overexpression and cyclooxygenase-2 up-regulation in human cholangiocarcinoma and risk conditions Endo, K.
Pairojkul, C.
2002 Hepatology
2 (36), pp. 439-450
24. Expression of tenascin in bile duct cancer of hamster liver by combined treatment of dimethylnitrosamine with Opisthorchis viverrini infections Sithithaworn, P.
Ando, K.
Limviroj, W.
Tesana, S.
Pairojkul, C.
Yutanawiboonchai, W.
Sakakura, T.
2002 Journal of Helminthology
3 (76), pp. 261-268
25. Microsatellite alterations in liver fluke related cholangiocarcinoma are associated with poor prognosis Limpaiboon, T.
Krissadarak, K.
Sripa, B.
Jearanaikoon, P.
Bhuhisawasdi, V.
Chau-In, S.
Romphruk, A.V.
Pairojkul, C.
2002 Cancer Letters
2 (181), pp. 215-222
26. Prognostic value of serum MUC5AC mucin in patients with cholangiocarcinoma Boonla, C.
Wongkham, S.
Wongkham, C.
Bhudhisawasdi, V.
Tepsiri, N.N.
Pairojkul, C.
2003 Cancer
7 (98), pp. 1438-1443
27. Association between genetic polymorphisms of CYP1A2, arylamine N-acetyltransferase 1 and 2 and susceptibility to cholangiocarcinoma Prawan, A.
Kukongviriyapan, V.
Tassaneeyakul, W.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
2005 European Journal of Cancer Prevention
3 (14), pp. 245-250
28. Chromosome 3p alterations in northeastern thai women with cervical carcinoma Kanjanavirojkul, N.
Limpaiboon, T.
Patarapadungkit, N.
Yuenyao, P.
Pairojkul, C.
2005 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (6), pp. 501-504
29. Nitrative and oxidative DNA damage in intrahepatic cholangiocarcinoma patients in relation to tumor invasion Pinlaor, S.
Sripa, B.
Ma, N.
Hiraku, Y.
Yongvanit, P.
Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Semba, R.
2005 World Journal of Gastroenterology
30 (11), pp. 4644-4649
30. Promoter hypermethylation is a major event of hMLH1 gene inactivation in liver fluke related cholangiocarcinoma Limpaiboon, T.
Khaenam, P.
Chinnasri, P.
Soonklang, M.
Jearanaikoon, P.
Sripa, B.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
2005 Cancer Letters
2 (217), pp. 213-219
31. The role of CT scan in preoperative staging of colorectal carcinoma Chamadol, N.
Ninpiethoon, T.
Bhudhisawasd, V.
Pairojkul, C.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (88), pp. 1847-1853
32. Amplification of chromosome 21q22.3 harboring trefoil factor family genes in liver fluke related cholangiocarcinoma is associated with poor prognosis Muenphon, K.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
Bhudhisawasdi, V.
2006 World Journal of Gastroenterology
26 (12), pp. 4143-4148
33. Comparison of gene expression profiles between Opisthorchis viverrini and Non-opisthorchis viverrini associated human intrahepatic cholangiocarcinoma Chamgramol, Y.
Sripa, B.
Pairojkul, C.
2006 Hepatology
4 (44), pp. 1025-1038
34. Expression of phosphorylated ERK1/2 and homeodomain protein CDX2 in cholangiocarcinoma Pairojkul, C. 2006 Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
12 (132), pp. 805-810
35. Liver fluke-associated and sporadic cholangiocarcinoma: An immunohistochemical study of bile duct, peribiliary gland and tumour cell phenotypes Pairojkul, C. 2006 Journal of Clinical Pathology
10 (59), pp. 1073-1078
36. Risk factors and histological outcome of abnormal cervix with human papilloma infection in northeastern thai-women Kanjanavirojkul, N.
Pairojkul, C.
Yuenyao, P.
Patarapadungkit, N.
2006 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (7), pp. 567-570
37. Liver fluke induces cholangiocarcinoma Sripa, B.
Kaewkes, S.
Sithithaworn, P.
Mairiang, E.
Laha, T.
Smout, M.J.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Tesana, S.
Thinkamrop, B.
Bethony, J.M.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
2007 PLoS Medicine
7 (4), pp. 1148-1155
38. Methionine aminopeptidase 2 over-expressed in cholangiocarcinoma: Potential for drug target Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Saeseow, O.T.
Wongkham, S.
2007 Acta Oncologica
3 (46), pp. 378-385
39. Prognostic value of DNA alterations on chromosome 17p13.2 for intrahepatic cholangiocarcinoma Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Chauin, S.
2007 World Journal of Gastroenterology
21 (13), pp. 2986-2991
40. Accuracy of spiral CT in preoperative staging of gastric carcinoma: Correlation with surgical and pathological findings Chamadol, N.
Wongwiwatchai, J.
Bhudhisawasd, V.
Pairojkul, C.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (91), pp. 356-363
41. Cholangiocarcinoma: Lessons from Thailand Sripa, B.
Pairojkul, C.
2008 Current Opinion in Gastroenterology
3 (24), pp. 349-356
42. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model Tangkawattana, S.
Kaewkes, S.
Pairojkul, C.
Tangkawattana, P.
Sripa, B.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (9), pp. 101-106
43. DNA copy-number loss on 1p36.1 harboring runx3 with promoter hypermethylation and associated loss of runx3 expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma Dachrut, S.
Banthaisong, S.
Sripa, M.
Paeyao, A.
Chen, X.
Sripa, B.
Pairojkul, C.
2009 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (10), pp. 575-582
44. Gastrointestinal stromal tumor: Computed tomographic features Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Promsorn, J.
Bhudhisawasd, V.
Pagkhem, A.
Pairojkul, C.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (92), pp. 1213-1219
45. Preferentially different mechanisms of inactivation of 9p21 gene cluster in liver fluke-related cholangiocarcinoma Chinnasri, P.
Pairojkul, C.
Jearanaikoon, P.
Sripa, B.
Bhudhisawasdi, V.
Limpaiboon, T.
2009 Human Pathology
6 (40), pp. 817-826
46. Time profiles of the expression of metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteases, cytokines and collagens in hamsters infected with Opisthorchis viverrini with special reference to peribiliary fibrosis and liver injury Prakobwong, S.
Pinlaor, S.
Yongvanit, P.
Sithithaworn, P.
Pairojkul, C.
Hiraku, Y.
2009 International Journal for Parasitology
7 (39), pp. 825-835
47. Comparison of computed tomographic finding of the intraductal and periductal cholangiocarcinoma Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Kaewradee, J.
Khuntikeo, N.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
2010 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (93), pp. 481-488
48. Effects of thymidine phosphorylase on tumor aggressiveness and 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma Thanasai, J.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
Sripa, B.
Pairojkul, C.
Miwa, M.
2010 World Journal of Gastroenterology
13 (16), pp. 1631-1638
49. Genetic and epigenetic alterations of RIZ1 and the correlation to clinicopathological parameters in liver fluke-related cholangiocarcinoma Khaenam, P.
Jearanaikoon, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Limpaiboon, T.
2010 Experimental and Therapeutic Medicine
2 (1), pp. 385-390
50. Involvement of MMP-9 in peribiliary fibrosis and cholangiocarcinogenesis via Rac1-dependent DNA damage in a hamster model Prakobwong, S.
Yongvanit, P.
Hiraku, Y.
Pairojkul, C.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2010 International Journal of Cancer
11 (127), pp. 2576-2587
51. Up-regulation of annexin A2 in cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a prognostic marker Yonglitthipagon, P.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
2010 International Journal for Parasitology
10 (40), pp. 1203-1212
52. A novel serum carbohydrate marker on mucin 5AC: Values for diagnostic and prognostic indicators for cholangiocarcinoma Silsirivanit, A.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2011 Cancer
15 (117), pp. 3393-3403
53. Computed tomographic appearances of colorectal liver metastases Chamadol, N.
Laopaiboon, V.
Ruangwattanapaisarn, N.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (94), pp. 826-832
54. Computed tomographic features of adenocarcinoma compared to malignant lymphoma of the stomach Chamadol, N.
Wongwiwatchai, J.
Wachirakowit, T.
Pairojkul, C.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (94), pp. 1387-1393
55. Curcumin decreases cholangiocarcinogenesis in hamsters by suppressing inflammation-mediated molecular events related to multistep carcinogenesis Prakobwong, S.
Khoontawad, J.
Yongvanit, P.
Pairojkul, C.
Hiraku, Y.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2011 International Journal of Cancer
1 (129), pp. 88-100
56. Histological type of intrahepatic cholangiocarcinoma differentiated by genetic alteration from AP-PCR fingerprint Saelee, P.
Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Chauin, S.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (12), pp. 1377-1380
57. Opisthorchis viverrini infection causes liver and biliary cirrhosis in gerbils Wonkchalee, O.
Boonmars, T.
Kaewkes, S.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Boonjaraspinyo, S.
2011 Parasitology Research
3 (109), pp. 545-551
58. Ubiquitin-specific protease 14 expression associated with intrahepatic cholangiocarcinoma cell differentiation Saelee, P.
Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Chauin, S.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (12), pp. 775-779
59. Aberrant expression of CD44 in bile duct cancer correlates with poor prognosis Kunlabut, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Wongkham, C.
Khuntikeo, N.
Waraasawapati, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 95-99
60. Aberrant glycosylation in cholangiocarcinoma demonstrated by lectin-histochemistry Silsirivanit, A.
Pairojkul, C.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 119-124
61. Alteration of galectin-1 during tumorigenesis of Opisthorchis viverrini infection-induced cholangiocarcinoma and its correlation with clinicopathology. Boonmars, T.
Boonjaraspinyo, S.
Pinlaor, S.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
2012 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
4 (33), pp. 1169-1178
62. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Wonkchalee, O.
Boonmars, T.
Aromdee, C.
Laummaunwai, P.
Khunkitti, W.
Vaeteewoottacharn, K.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Loilome, W.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2012 Parasitology Research
1 (111), pp. 353-359
63. Comparative studies on animal models for Opisthorchis viverrini infection: Host interaction through susceptibility and pathology Wonkchalee, O.
Boonmars, T.
Kaewkes, S.
Chamgramol, Y.
Aromdee, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Boonjaraspinyo, S.
Pairojkul, C.
2012 Parasitology Research
3 (110), pp. 1213-1223
64. Evaluation of Efficacy, Safety and Tolerability of High Dose-Intermittent Calcitriol Supplementation to Advanced Intrahepatic Cholangiocarcinoma Patients-A Pilot Study Sookprasert, A.
Pugkhem, A.
Khuntikeo, N.
Chur-In, S.
Chamadol, N.
Prawan, A.
Janeklang, S.
Vaeteewoottacharn, K.
Kukongviriyapan, V.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Wongkham, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 161-167
65. Evaluation of postoperative adjuvant chemotherapy for intrahepatic cholangiocarcinoma patients undergoing R1 and R2 resections Bhudhisawasdi, V.
Talabnin, C.
Pugkhem, A.
Khuntikeo, N.
Seow, O.T.S.
Chur-In, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 169-174
66. Exome sequencing of liver flukeg-associated cholangiocarcinoma Subimerb, C.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Cutcutache, I.
McPherson, J.R.
Ng, C.C.Y.
Wong, B.
Myint, S.S.
Rajasegaran, V.
Heng, H.
Wu, Y.
Huang, D.
Chan-On, W.
Lim, K.
Ooi, A.
Kukongviriyapan, V.
Sripa, B.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Bhudhisawasdi, V.
2012 Nature Genetics
6 (44), pp. 690-693
67. Expression profiles of oncomir miR-21 and tumor suppressor let-7a in the progression of Opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Namwat, N.
Chusorn, P.
Loilome, W.
Techasen, A.
Puetkasichonpasutha, J.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Yongvanit, P.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 65-69
68. High Expression of ABCC1 Indicates Poor Prognosis in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Srimunta, U.
Sawanyawisuth, K.
Kraiklang, R.
Pairojkul, C.
Puapairoj, A.
Titipungul, T.
Hahnvajanawong, C.
Tassaneeyakul, W.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
Vaeteewoottacharn, K.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 125-130
69. Identification of biliary bile acids in patients with benign biliary diseases, hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma Jusakul, A.
Khuntikeo, N.
Ioannou, G.N.
Loilome, W.
Namwat, N.
Bhudhisawasdi, V.
Pugkhem, A.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 77-82
70. Inflammation-induced protein carbonylation contributes to poor prognosis for cholangiocarcinoma Thanan, R.
Yongvanit, P.
Hiraku, Y.
Ma, N.
Pinlaor, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, C.
Sripa, B.
Khuntikeo, N.
2012 Free Radical Biology and Medicine
8 (52), pp. 1465-1472
71. Periostin activates integrin α5β1 through a PI3K/AKT-dependent, pathway in invasion of cholangiocarcinoma Utispan, K.
Thuwajit, P.
Chau-In, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Thuwajit, C.
2012 International Journal of Oncology
3 (41), pp. 1110-1118
72. Plasma hydroxyproline, MMP-7 and collagen i as novel predictive risk markers of hepatobiliary disease-associated cholangiocarcinoma Prakobwong, S.
Charoensuk, L.
Hiraku, Y.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Mairiang, E.
Sithithaworn, P.
Yongvanit, P.
Khuntikeo, N.
Pinlaor, S.
2012 International Journal of Cancer
4 (131), pp. E416-E424
73. Platelet-derived growth factor may be a potential diagnostic and prognostic marker for cholangiocarcinoma Boonjaraspinyo, S.
Boonmars, T.
Loilome, W.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, S.
Yongvanit, P.
Nielsen, P.S.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
2012 Tumor Biology
5 (33), pp. 1785-1802
74. Prognostic significance of peroxiredoxin 1 and ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50 in cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Loukas, A.C.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
2012 Human Pathology
10 (43), pp. 1719-1730
75. Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinoma Rucksaken, R.
Khoontawad, J.
Pinlaor, P.
Hiraku, Y.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Boonmars, T.
Pinlaor, S.
2012 Cancer Biomarkers
2 (12), pp. 81-95
76. Proteomic Identification of Plasma Protein Tyrosine Phosphatase Alpha and Fibronectin Associated with Liver Fluke, Opisthorchis viverrini, Infection Khoontawad, J.
Laothong, U.
Pinlaor, P.
Mulvenna, J.P.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Pairojkul, C.
Mairiang, E.
Sithithaworn, P.
Pinlaor, S.
2012 PLoS ONE
9 (7), pp.
77. Proteomics-based identification of α-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Mulvenna, J.P.
Loukas, A.C.
Sripa, B.
2012 Clinical Biochemistry
10-11 (45), pp. 827-834
78. Viral hepatitis B, C infection and genotype distribution among cholangiocarcinoma patients in northeast Thailand Barusrux, S.
Nanok, C.
Pairojkul, C.
Poovorawan, Y.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 83-87
79. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Wonkchalee, N.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Aromdee, C.
Hahnvajanawong, C.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2013 Parasitology Research
12 (112), pp. 4211-4219
80. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Wonkchalee, N.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Pinlaor, S.
2013 Parasitology Research
6 (112), pp. 2397-2402
81. Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinoma Hongsrichan, N.
Rucksaken, R.
Chamgramol, Y.
Pinlaor, P.
Techasen, A.
Yongvanit, P.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Pinlaor, S.
2013 World Journal of Gastroenterology
16 (19), pp. 2456-2465
82. CA-S27: A novel Lewis a associated carbohydrate epitope is diagnostic and prognostic for cholangiocarcinoma Silsirivanit, A.
Wongkham, C.
Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Okada, S.
Wongkham, S.
2013 Cancer Science
10 (104), pp. 1278-1284
83. Cell death/proliferation roles for nc886, a non-coding RNA, in the protein kinase R pathway in cholangiocarcinoma Kunkeaw, N.
Jeon, S.
Lee, K.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Wongfieng, W.
Gong, B.
Leelayuwat, C.
2013 Oncogene
32 (32), pp. 3722-3731
84. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Wonkchalee, N.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
2013 Parasitology Research
8 (112), pp. 2971-2981
85. Establishment of an allo-transplantable hamster cholangiocarcinoma cell line and its application for in vivo screening of anti-cancer drugs Puthdee, N.
Vaeteewoottacharn, K.
Seubwai, W.
Wonkchalee, O.
Kaewkong, W.
Juasook, A.
Pinlaor, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, C.
Okada, S.
Boonmars, T.
Wongkham, S.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 711-717
86. Exome sequencing identifies distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers Chan-On, W.
Dima, S.O.L.
Pairojkul, C.
Lim, K.
McPherson, J.R.
Cutcutache, I.
Heng, H.
Choo, S.
Tan, I.B.H.
Myint, S.S.
Wong, B.
Rajasegaran, V.
Ng, C.C.Y.
Jusakul, A.
Huang, D.
Sithithaworn, P.
Yongvanit, P.
Wongkham, S.
Khuntikeo, N.
Bhudhisawasdi, V.
2013 Nature Genetics
12 (45), pp. 1474-1478
87. Gene expression profiling of intrahepatic cholangiocarcinoma Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (14), pp. 557-563
88. Inflammation-related DNA damage and expression of CD133 and Oct3/4 in cholangiocarcinoma patients with poor prognosis Thanan, R.
Pairojkul, C.
Pinlaor, S.
Khuntikeo, N.
Wongkham, C.
Sripa, B.
Ma, N.
Vaeteewoottacharn, K.
Hiraku, Y.
Yongvanit, P.
2013 Free Radical Biology and Medicine
(65), pp. 1464-1472
89. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Laothong, U.
Pinlaor, P.
Boonsiri, P.
Pairojkul, C.
Priprem, A.
Johns, N.P.
Charoensuk, L.
Intuyod, K.
Pinlaor, S.
2013 Journal of Pineal Research
3 (55), pp. 257-266
90. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini Infection: A Biomarker for Advanced Renal and Hepatobiliary Pathologies from Chronic Opisthorchiasis Saichua, P.
Sithithaworn, P.
Sithithaworn, J.
Sripa, B.
Laha, T.
Mairiang, E.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2013 PLoS Neglected Tropical Diseases
5 (7), pp.
91. Overexpression of microRNA-21 regulating PDCD4 during tumorigenesis of liver fluke-associated cholangiocarcinoma contributes to tumor growth and metastasis Chusorn, P.
Namwat, N.
Loilome, W.
Techasen, A.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Talabnin, C.
Chan-On, W.
Yongvanit, P.
2013 Tumor Biology
3 (34), pp. 1579-1588
92. Oxidized alpha-1 antitrypsin as a predictive risk marker of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Jamnongkan, W.
Techasen, A.
Thanan, R.
Duenngai, K.
Sithithaworn, P.
Mairiang, E.
Loilome, W.
Namwat, N.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
2013 Tumor Biology
2 (34), pp. 695-704
93. Pathology Pairojkul, C. 2013 Hilar Cholangiocarcinoma
(), pp. 25-41
94. An interleukin-6 receptor polymorphism is associated with opisthorchiasis-linked cholangiocarcinoma risk in Thailand Prayong, P.
Mairiang, E.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Mairiang, P.
Bhudisawasdi, V.
Sripa, B.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
13 (15), pp. 5443-5447
95. A novel predictive equation for potential diagnosis of cholangiocarcinoma Kraiklang, R.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Imtawil, K.J.
Wongkham, S.
Wongkham, C.
2014 PLoS ONE
2 (9), pp.
96. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Intuyod, K.
Priprem, A.
Limphirat, W.
Charoensuk, L.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Lertrat, K.
Pinlaor, S.
2014 Food and Chemical Toxicology
(74), pp. 206-215
97. Association of CYP39A1, RUNX2 and oxidized alpha-1 antitrypsin expression in relation to cholangiocarcinoma progression Khenjanta, C.
Thanan, R.
Jusakul, A.
Techasen, A.
Jamnongkan, W.
Namwat, N.
Loilome, W.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
23 (15), pp. 10187-10192
98. Circulating miR-192 in liver fluke-associated cholangiocarcinoma patients: A prospective prognostic indicator Loilome, W.
Yongvanit, P.
Chusorn, P.
Techasen, A.
Boonmars, T.
Khuntikeo, N.
Chamadol, N.
Pairojkul, C.
Namwat, N.
2014 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences
12 (21), pp. 864-872
99. Comparison of stress adaptation and survival rate between Burkholderia pseudomallei with mutant and wild type bfmR. Wongwajana, S.
Wongratanacheewin, S.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Faksri, K.
Namwat, W.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (45), pp. 346-351
100. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini Yonglitthipagon, P.
Easley, S.E.
Laha, T.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2014 Journal of Hepatology
4 (61), pp. 850-858
101. Genomic and transcriptional alterations of cholangiocarcinoma Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
Murakami, Y.
2014 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences
6 (21), pp. 380-387
102. High expression of HIF-1α, BNIP3 and PI3KC3: Hypoxia-induced autophagy predicts cholangiocarcinoma survival and metastasis Thongchot, S.
Yongvanit, P.
Loilome, W.
Seubwai, W.
Phunicom, K.
Tassaneeyakul, W.
Pairojkul, C.
Promkotra, W.
Techasen, A.
Namwat, N.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
14 (15), pp. 5873-5878
103. Histological confirmation of periductal fibrosis from ultrasound diagnosis in cholangiocarcinoma patients Chamadol, N.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Laopaiboon, V.
Loilome, W.
Sithithaworn, P.
Yongvanit, P.
2014 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences
5 (21), pp. 316-322
104. Increase of exostosin 1 in plasma as a potential biomarker for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Khoontawad, J.
Hongsrichan, N.
Chamgramol, Y.
Pinlaor, P.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Boonmars, T.
Pinlaor, S.
2014 Tumor Biology
2 (35), pp. 1029-1039
105. MRI and <sup>1</sup>H MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine Hanpanich, P.
Pinlaor, S.
Charoensuk, L.
Yongvanit, P.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Mairiang, E.
2014 Magnetic Resonance Imaging
(), pp.
106. Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinoma Rucksaken, R.
Pairojkul, C.
Pinlaor, P.
Khuntikeo, N.
Pinlaor, S.
2014 PLoS ONE
7 (9), pp.
107. Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma Sithithaworn, P.
Yongvanit, P.
Duenngai, K.
Kiatsopit, N.
Pairojkul, C.
2014 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences
5 (21), pp. 301-308
108. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model Sudsarn, P.
Boonmars, T.
Laummaunwai, P.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Boonjaraspinyo, S.
2014 Parasitology Research
3 (113), pp. 829-835
109. STATs profiling reveals predominantly-activated STAT3 in cholangiocarcinoma genesis and progression Dokduang, H.
Techasen, A.
Namwat, N.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Murakami, Y.
Loilome, W.
Yongvanit, P.
2014 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences
10 (21), pp. 767-776
110. The miRNAome of Opisthorchis viverrini induced intrahepatic cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P.
Easley, S.E.
Laha, T.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Mulvenna, J.P.
Bethony, J.M.
2014 Genomics Data
(2), pp. 274-279
111. Altered expression of oxidative metabolism related genes in cholangiocarcinomas Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Juasook, A.
Sriraj, P.
Boonjaraspinyo, S.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Rattanasuwan, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
14 (16), pp. 5875-5881
112. A microRNA profile associated with Opisthorchis viverrini-induced cholangiocarcinoma in tissue and plasma Easley, S.E.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Bethony, J.M.
Mulvenna, J.P.
2015 BMC Cancer
1 (15), pp.
113. Levels of 8-oxodG predict hepatobiliary pathology in opisthorchis viverrini endemic settings in Thailand Saichua, P.
Sithithaworn, J.
Sripa, B.
Brindley, P.J.
Laha, T.
Mairiang, E.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Mulvenna, J.P.
Sithithaworn, P.
Bethony, J.M.
2015 PLoS Neglected Tropical Diseases
7 (9), pp. 1-19
114. MRI and 1H MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine Hanpanich, P.
Pinlaor, S.
Charoensuk, L.
Yongvanit, P.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Mairiang, E.
2015 Magnetic Resonance Imaging
9 (33), pp. 1146-1155
115. Novel mutations in cholangiocarcinoma with low frequencies revealed by whole mitochondrial genome sequencing Muisuk, K.
Silsirivanit, A.
Imtawil, K.J.
Bunthot, S.
Pukhem, A.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Wongkham, C.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (16), pp. 1737-1742
116. Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infection Rucksaken, R.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
Pinlaor, S.
2015 Parasite Immunology
7 (37), pp. 340-348
117. Quantitative changes in tumor-associated M2 Macrophages characterize cholangiocarcinoma and their association with metastasis Thanee, M.
Loilome, W.
Techasen, A.
Namwat, N.
Boonmars, T.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
7 (16), pp. 3043-3050
118. The carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini is a reservoir for species of Helicobacter Deenonpoe, R.
Chomvarin, C.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (16), pp. 1751-1758
119. CD44 variant-dependent redox status regulation in liver fluke-associated cholangiocarcinoma: A target for cholangiocarcinoma treatment Thanee, M.
Loilome, W.
Techasen, A.
Namwat, N.
Khuntikeo, N.
Titapun, A.
Pairojkul, C.
Saya, H.
Yongvanit, P.
2016 Cancer Science
(), pp.
120. CD44 variant-dependent redox status regulation in liver fluke-associated cholangiocarcinoma: A target for cholangiocarcinoma treatment Thanee, M.
Loilome, W.
Techasen, A.
Namwat, N.
Khuntikeo, N.
Titapun, A.
Pairojkul, C.
Saya, H.
Yongvanit, P.
2016 Cancer Science
7 (107), pp. 991-1000
121. Clinicopathological significance of osteopontin in cholangiocarcinoma cases Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (17), pp. 201-205
122. High glucose enhances progression of cholangiocarcinoma cells via STAT3 activation Saengboonmee, C.
Seubwai, W.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2016 Scientific Reports
(6), pp.
123. Nanoencapsulated curcumin and praziquantel treatment reduces periductal fibrosis and attenuates bile canalicular abnormalities in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Charoensuk, L.
Pinlaor, P.
Wanichwecharungruang, S.P.
Intuyod, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Chaidee, A.
Yongvanit, P.
Pairojkul, C.
Pinlaor, S.
2016 Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine
1 (12), pp. 21-32
124. Retraction notice to: Proteomics-based identification of α-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma Yonglitthipagon, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Mulvenna, J.P.
Loukas, A.C.
Sripa, B.
2016 Clinical Biochemistry
1 (49), pp. 196
125. Tissue Microbiome Profiling Identifies an Enrichment of Specific Enteric Bacteria in Opisthorchis viverrini Associated Cholangiocarcinoma Jusakul, A.
Choo, S.
Lim, K.
Ong, C.
Dima, S.O.L.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Wongkham, S.
Bhudhisawasdi, V.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Nagarajan, N.S.
2016 EBioMedicine
(8), pp. 195-202
126. Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinoma Haonon, O.
Rucksaken, R.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Intuyod, K.
Onsurathum, S.
Khuntikeo, N.
Pinlaor, S.
2016 Proteomics - Clinical Applications
3 (10), pp. 248-256
127. Xanthohumol inhibits STAT3 activation pathway leaDing to growth suppression and apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cells Dokduang, H.
Yongvanit, P.
Namwat, N.
Pairojkul, C.
Loilome, W.
2016 Oncology Reports
4 (35), pp. 2065-2072
128. A comparative proteomic analysis of bile for biomarkers of cholangiocarcinoma Suttiprapa, S.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Sithithaworn, P.
Mulvenna, J.P.
Sripa, B.
2017 Tumor Biology
6 (39), pp.
129. Clustering of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma based on serum periostin may be predictive of prognosis Thuwajit, C.
Thuwajit, P.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
2017 Oncology Letters
1 (14), pp. 623-634
130. Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
Ylaya, K.
Walling, J.
Shibata, T.
2017 Cancer Cell
1 (32), pp. 57-70.e3
131. Cytokine profiles in Opisthorchis viverrini stimulated peripheral blood mononuclear cells from cholangiocarcinoma patients Surapaitoon, A.
Suttiprapa, S.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Sripa, B.
2017 Parasitology International
1 (66), pp. 889-892
132. Differential protein expression marks the transition from infection with opisthorchis viverrini to cholangiocarcinoma Khoontawad, J.
Pairojkul, C.
Rucksaken, R.
Pinlaor, P.
Wongkham, C.
Yongvanit, P.
Pugkhem, A.
Bethony, J.M.
Pinlaor, S.
Mulvenna, J.P.
2017 Molecular and Cellular Proteomics
5 (16), pp. 911-923
133. Elevated prevalence of Helicobacter species and virulence factors in opisthorchiasis and associated hepatobiliary disease Deenonpoe, R.
Mairiang, E.
Mairiang, P.
Pairojkul, C.
Chamgramol, Y.
Loukas, A.C.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2017 Scientific Reports
(7), pp.
134. Establishment of cholangiocarcinoma cell lines from patients in the endemic area of liver fluke infection in Thailand Senggunprai, L.
Namwat, N.
Kongpetch, S.
Chamgramol, Y.
Loilome, W.
Khansaard, W.
Jusakul, A.
Prawan, A.
Pairojkul, C.
Yongvanit, P.
Kukongviriyapan, V.
2017 Tumor Biology
11 (39), pp.
135. Long-term outcome of surgical resection for intraductal papillary neoplasm of the bile duct Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
Sathitkarnmanee, E.
Luvira, V.
Kamsa-ard, S.
2017 Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)
2 (32), pp. 527-533
136. Morphological classification of intraductal papillary neoplasm of the bile duct with survival correlation Somsap, K.
Pugkhem, A.
Luvira, V.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (18), pp. 207-213
137. Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinoma Rucksaken, R.
Charoensuk, L.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Pinlaor, S.
2017 Cancer Biomarkers
1 (18), pp. 27-34
138. Prognostic factors for large symptomatic gists: A pragmatic study of experiences from a University hospital over 10 years Prasertcharoensuk, S.
Bhudhisawasdi, V.
Pugkhem, A.
Jenwitheesuk, K.
Sookprasert, A.
Pairojkul, C.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (18), pp. 655-658
139. Subsets of inflammatory cytokine gene polymorphisms are associated with risk of carcinogenic liver fluke opisthorchis viverrini-associated advanced periductal fibrosis and cholangiocarcinoma Surapaitoon, A.
Suttiprapa, S.
Mairiang, E.O.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Bethony, J.M.
Brindley, P.J.
Sripa, B.
2017 Korean Journal of Parasitology
3 (55), pp. 295-304
140. Whole-genome and epigenomic landscapes of etiologically distinct subtypes of cholangiocarcinoma Jusakul, A.
Cutcutache, I.
Kongpetch, S.
Myint, S.S.
Thanan, R.
Ng, C.C.Y.
Rajasegaran, V.
McPherson, J.R.
Khuntikeo, N.
Bhudhisawasdi, V.
Yongvanit, P.
Dima, S.O.L.
Shibata, T.
Pairojkul, C.
2017 Cancer Discovery
10 (7), pp. 1116-1135
141. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Intuyod, K.
Priprem, A.
Pairojkul, C.
Hahnvajanawong, C.
Vaeteewoottacharn, K.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2018 International Journal of Oncology
5 (52), pp. 1715-1726
142. Association between repeated praziquantel treatment and papillary, and intrahepatic cholangiocarcinoma Kamsa-Ard, S.
Kamsa-Ard, S.
Luvira, V.
Pugkhem, A.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
2018 Annals of Hepatology
5 (17), pp. 802-809
143. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis Silsirivanit, A.
Vaeteewoottacharn, K.
Sawanyawisuth, K.
Pairojkul, C.
Cha'on, U.
Pinlaor, S.
Boonmars, T.
Wongkham, C.
2018 Clinica Chimica Acta
(477), pp. 66-71
144. Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Intuyod, K.
Pannangpetch, P.
Pongchaiyakul, C.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Brindley, P.J.
Pinlaor, S.
2018 PLoS Neglected Tropical Diseases
6 (12), pp.
145. Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancer Khoontawad, J.
Intuyod, K.
Rucksaken, R.
Hongsrichan, N.
Pairojkul, C.
Pinlaor, P.
Boonmars, T.
Wongkham, C.
Mulvenna, J.P.
Pinlaor, S.
2018 PLoS ONE
11 (13), pp.
146. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1–TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Intuyod, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, S.
Pinlaor, S.
2018 Cell Death and Disease
12 (9), pp.
147. O-GlcNAcylation mediates metastasis of cholangiocarcinoma through FOXO3 and MAN1A1 Phoomak, C.
Silsirivanit, A.
Sawanyawisuth, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2018 Oncogene
42 (37), pp. 5648-5665
148. Prolonged oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 with inhibition of its tumor suppressive function against cholangiocarcinoma genesis Armartmuntree, N.
Techasen, A.
Yongvanit, P.
Loilome, W.
Pairojkul, C.
Sakonsinsiri, C.
Pinlaor, S.
Thanan, R.
2018 Redox Biology
(14), pp. 637-644
149. Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma Onsurathum, S.
Haonon, O.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Thanan, R.
Pinlaor, S.
2018 Tumor Biology
4 (40), pp.
150. The microRNA-15a-PAI-2 axis in cholangiocarcinoma-associated fibroblasts promotes migration of cancer cells Vaeteewoottacharn, K.
Tsunematsu, T.
Wongkham, S.
Pairojkul, C.
Khuntikeo, N.
Pongpaibul, A.
Thuwajit, P.
Thuwajit, C.
2018 Molecular Cancer
1 (17), pp.
151. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
Okada, S.
2019 Translational Oncology
2 (12), pp. 217-225
152. Cholangiocarcinoma trends, incidence, and relative survival in Khon Kaen, Thailand from 1989 through 2013: A population-based cancer registry study Kamsaard, S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-Ard, S.
Luvira, V.
Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
2019 Journal of Epidemiology
5 (29), pp. 197-204
153. Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D–Dependent Kinase Activity Vaeteewoottacharn, K.
Laphanuwat ,
Chusorn, P.
Charngkaew, K.
Silsirivanit, A.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Okada, S.
2019 Hepatology
5 (70), pp. 1614-1630
154. Detection of epidermal growth factor receptor (EGFR) gene mutation in formalin fixed paraffin embedded tissue by polymerase chain reaction-single strand conformational polymorphism (PCR-SSCP) in non-small cell lung cancer in the northeastern region of Thailand Kritpetcharat, P.
Pairojkul, C.
Sithithaworn, J.
2019 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (20), pp. 1339-1343
155. Discovery of serotransferrin glycoforms: Novel markers for diagnosis of liver periductal fibrosis and prediction of cholangiocarcinoma Jamnongkan, W.
Techasen, A.
Loilome,
Sithithaworn, P.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Chamadol, N.
Thanan, R.
Yongvanit, P.
2019 Biomolecules
10 (9), pp.
156. Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Pannangpetch, P.
Pongchaiyakul, C.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Welbat, J.U.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Brindley, P.J.
Pinlaor, S.
2019 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
5 (101), pp. 1161-1169
157. Papillomatosis of the biliary tree and gallbladder: Successful treatment with repeated resection and liver transplant Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Sripanuskul, A.
Pongskul, J.
Pairojkul, C.
2019 Experimental and Clinical Transplantation
5 (17), pp. 688-691
158. Predictive utility of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in intraductal papillary neoplasm of the bile duct Kamsa-Ard, S.
Pugkhem, A.
Luvira, V.
Titapun, A.
Silsirivanit, A.
Wongkham, S.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
2019 Clinical and Experimental Hepatology
3 (5), pp. 250-255
159. CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion Okada, S.
Obchoei, S.
Sawanyawisuth, K.
Wongkham, C.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Vaeteewoottacharn, K.
2020 Cellular Oncology
2 (43), pp. 211-222
160. Erratum: Cholangiocarcinoma trends, incidence, and relative survival in khon kaen, Thailand from 1989 through 2013: A population-based cancer registry study (J Epidemiol (2019) 29(5), (197–204), 10.2188/jea.JE20180007) Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-Ard, S.
Luvira, V.
Pugkhem, A.
Bhudhisawasdi, V.
Pairojkul, C.
2020 Journal of Epidemiology
2 (30), pp. 108-109
161. Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient Sripa, B.
Seubwai, W.
Vaeteewoottacharn, K.
Sawanyawisuth, K.
Silsirivanit, A.
Kaewkong, W.
Muisuk, K.
Phoomak, C.
Lert-Itthiporn, W.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
Okada, S.
Chamgramol, Y.
2020 Human Cell
(), pp.
162. Lack of targetable FGFR2 fusions in endemic fluke-associated cholangiocarcinoma Kongpetch, S.
Jusakul, A.
Ng, C.C.Y.
Rajasegaran, V.
Dima, S.O.L.
Kukongviriyapan, V.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
2020 JCO Global Oncology
(6), pp. 628-638
163. Opposing roles of FoxA1 and FoxA3 in intrahepatic cholangiocarcinoma progression Thanan, R.
Sakonsinsiri, C.
Armartmuntree, N.
Techasen, A.
Klanrit, P.
Lert-Itthiporn, W.
Pinlaor, S.
Pairojkul, C.
2020 International Journal of Molecular Sciences
5 (21), pp.
164. Pan-cancer analysis of whole genomes Raine, K.
Marquès-Bonet, T.
Navarro, A.
Harismendy, O.
Fonseca, N.A.
Menzies, A.S.
Jiao, W.
Fujimoto, A.
McPherson, J.R.
Turner, D.J.
Pinese, M.
Treilleux, I.
Arai, Y.
Choo, S.
Cutcutache, I.
Khuntikeo, N.
Pairojkul, C.
Appelbaum, E.L.
Dhalla, N.
Schmidt, H.K.
2020 Nature
7793 (578), pp. 82-93

Title Authors Year Journal title
1. Toxoplasmosis in adults: report of three fatal cases by serological, light and electron microscopic studies. Bunyaratvej, S
Chaimuangraj, S
Pairojkul, C
Tanpaichitr, D
1980 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (63), pp. 568-77
2. A preliminary study on toxicity of diospyrol and oxidized diospyrol from Diospyros mollis Griff. (Maklua) in rabbits eyes. Pattanapanyasat, K
Panyathanya, R
Pairojkul, C
1985 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (68), pp. 60-5
3. Comparative in vitro sensitivity to metronidazole of Trichomonas vaginalis with isolates and clones. Sithithaworn, P
Sithithaworn, J
Kitjaroen, K
Pairojkul, C
Ratananurakpong, S
Sriswangwonk, T
1989 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (20), pp. 279-84
4. Cholangiocarcinoma in north-east Thailand. Vatanasapt, V
Uttaravichien, T
Mairiang, EO
Pairojkul, C
Chartbanchachai, W
Haswell-Elkins, M
1990 Lancet (London, England)
8681 (335), pp. 116-7
5. Relationship between faecal egg count and worm burden of Opisthorchis viverrini in human autopsy cases. Sithithaworn, P
Tesana, S
Pipitgool, V
Kaewkes, S
Pairojkul, C
Sripa, B
Paupairoj, A
Thaiklar, K
1991 Parasitology
(102), pp. 277-81
6. Multistage carcinogenesis of liver-fluke-associated cholangiocarcinoma in Thailand. Pairojkul, C
Shirai, T
Hirohashi, S
Thamavit, W
Bhudhisawat, W
Uttaravicien, T
Itoh, M
Ito, N
1991 Princess Takamatsu symposia
(22), pp. 77-86
7. Rhinocerebral mucormycosis: a report of eleven cases. Chetchotisakd, P
Boonma, P
Sookpranee, M
Pairojkul, C
1991 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (22), pp. 268-73
8. Promotion of rat hepatocarcinogenesis by praziquantel. Shirai, T
Joong, KD
Hakoi, K
Thamavit, W
Pairojkul, C
Hoshiya, T
Hasegawa, R
Ito, N
1991 Japanese journal of cancer research : Gann
10 (82), pp. 1085-8
9. Histomorphological characteristics of cholangiocellular carcinomas in northeast Thailand, where a region infection with the liver fluke, Opisthorchis viverrini is endemic. Shirai, T
Pairojkul, C
Ogawa, K
Naito, H
Thamavit, W
Bhudhisawat, W
Ito, N
1992 Acta pathologica japonica
10 (42), pp. 734-9
10. The study of discriminant values of dyspeptic symptoms for identifying the etiology of dyspepsia. Chunlertrith, K
Sukeepaisarnjaroen, W
Mairiang, E
Laopaiboon, V
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (75), pp. 341-9
11. Human pythiosis in Srinagarind Hospital: one year's experience. Chetchotisakd, P
Pairojkul, C
Porntaveevudhi, O
Sathapatayavongs, B
Mairiang, P
Nuntirooj, K
Patjanasoontorn, B
Saew, OT
Chaiprasert, AK
Haswell-Elkins, MR
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (75), pp. 248-54
12. Mutations of the p53 tumor suppressor gene and the ras gene family in intrahepatic cholangiocellular carcinomas in Japan and Thailand. Kiba, T
Tsuda, H
Pairojkul, C
Inoue, S
Sugimura, T
Hirohashi, S
1993 Molecular carcinogenesis
4 (8), pp. 312-8
13. Promotion of cholangiocarcinogenesis in the hamster liver by bile duct ligation after dimethylnitrosamine initiation. Thamavit, W
Pairojkul, C
Tiwawech, D
Itoh, M
Shirai, T
Ito, N
1993 Carcinogenesis
11 (14), pp. 2415-7
14. Lack of promoting effect of proline on bile duct cancer development in dimethylnitrosamine-initiated hamster livers. Thamavit, W
Pairojkul, C
Tiwawech, D
Shirai, T
Ito, N
1994 Teratogenesis, carcinogenesis, and mutagenesis
4 (14), pp. 169-74
15. Association of antibodies to Opisthorchis viverrini with hepatobiliary disease in northeastern Thailand. Itoh, M
Pairojkul, C
Thamawit, W
Sithithaworn, P
Tiwawech, D
Uttaravicien, T
Shirai, T
Ito, N
1994 The American journal of tropical medicine and hygiene
4 (51), pp. 424-9
16. Strong promoting effect of Opisthorchis viverrini infection on dimethylnitrosamine-initiated hamster liver. Thamavit, W
Pairojkul, C
Tiwawech, D
Shirai, T
Ito, N
1994 Cancer letters
1 (78), pp. 121-5
17. Non-Hodgkin's lymphomas in Thailand. A retrospective pathologic and clinical analysis of 1391 cases. Intragumtornchai, T
Wannakrairoj, P
Chaimongkol, B
Bhoopat, L
Lekhakula, A
Thamprasit, T
Suwanwela, N
Suthipinthawong, C
Prayoonwiwat, W
Meekungwal, P
Sirijerachai, C
Pairojkul, C
1996 Cancer
8 (78), pp. 1813-9
18. Different ras gene mutational frequencies in thyroid papillary carcinomas in Japan and Thailand. Naito, H
Pairojkul, C
Kitahori, Y
Yane, K
Miyahara, H
Konishi, N
Matsunaga, T
Hiasa, Y
1998 Cancer letters
2 (131), pp. 171-5
19. Molar pregnancy--associated ectopic decidua: report of a case and review of the literature. Kularbkaew, C
Yutanawiboonchai, W
Pairojkul, C
1998 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (81), pp. 918-22
20. Intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand. Uttaravichien, T
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
Pugkhem, A
1999 Journal of hepato-biliary-pancreatic surgery
2 (6), pp. 128-35
21. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of cholangiocarcinoma in immunized Syrian golden hamsters infected with Opisthorchis viverrini and administered with dimethylnitrosamine. Tesana, S
Takahashi, Y
Sithithaworn, P
Ando, K
Sakakura, T
Yutanawiboonchai, W
Pairojkul, C
Ruangjirachuporn, W
2000 Parasitology international
3 (49), pp. 239-51
22. Comparative clinicopathological study of resected intrahepatic cholangiocarcinoma in northeast Thailand and Japan. Suzuki, H
Isaji, S
Pairojkul, C
Uttaravichien, T
2000 Journal of hepato-biliary-pancreatic surgery
2 (7), pp. 206-11
23. ERBB-2 overexpression and cyclooxygenase-2 up-regulation in human cholangiocarcinoma and risk conditions. Endo, K
Yoon, BI
Pairojkul, C
Demetris, AJ
Sirica, AE
2002 Hepatology (Baltimore, Md.)
2 (36), pp. 439-50
24. Microsatellite alterations in liver fluke related cholangiocarcinoma are associated with poor prognosis. Limpaiboon, T
Krissadarak, K
Sripa, B
Jearanaikoon, P
Bhuhisawasdi, V
Chau-in, S
Romphruk, A
Pairojkul, C
2002 Cancer letters
2 (181), pp. 215-22
25. Expression of tenascin in bile duct cancer of hamster liver by combined treatment of dimethylnitrosamine with Opisthorchis viverrini infections. Sithithaworn, P
Ando, K
Limviroj, W
Tesana, S
Pairojkul, C
Yutanawiboonchai, W
Chinzei, Y
Yoshida, T
Sakakura, T
2002 Journal of helminthology
3 (76), pp. 261-8
26. Prognostic value of serum MUC5AC mucin in patients with cholangiocarcinoma. Boonla, C
Wongkham, S
Sheehan, JK
Wongkham, C
Bhudhisawasdi, V
Tepsiri, N
Pairojkul, C
2003 Cancer
7 (98), pp. 1438-43
27. The role of CT scan in preoperative staging of colorectal carcinoma. Chamadol, N
Ninpiethoon, T
Bhudhisawasd, V
Pairojkul, C
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (88), pp. 1847-53
28. Promoter hypermethylation is a major event of hMLH1 gene inactivation in liver fluke related cholangiocarcinoma. Limpaiboon, T
Khaenam, P
Chinnasri, P
Soonklang, M
Jearanaikoon, P
Sripa, B
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
2005 Cancer letters
2 (217), pp. 213-9
29. Association between genetic polymorphisms of CYP1A2, arylamine N-acetyltransferase 1 and 2 and susceptibility to cholangiocarcinoma. Prawan, A
Kukongviriyapan, V
Tassaneeyakul, W
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
2005 European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP)
3 (14), pp. 245-50
30. Nitrative and oxidative DNA damage in intrahepatic cholangiocarcinoma patients in relation to tumor invasion. Pinlaor, S
Sripa, B
Ma, N
Hiraku, Y
Yongvanit, P
Wongkham, S
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Oikawa, S
Murata, M
Semba, R
Kawanishi, S
2005 World journal of gastroenterology : WJG
30 (11), pp. 4644-9
31. Expression of phosphorylated ERK1/2 and homeodomain protein CDX2 in cholangiocarcinoma. Jinawath, A
Akiyama, Y
Yuasa, Y
Pairojkul, C
2006 Journal of cancer research and clinical oncology
12 (132), pp. 805-10
32. Amplification of chromosome 21q22.3 harboring trefoil factor family genes in liver fluke related cholangiocarcinoma is associated with poor prognosis. Muenphon, K
Limpaiboon, T
Jearanaikoon, P
Pairojkul, C
Sripa, B
Bhudhisawasdi, V
2006 World journal of gastroenterology : WJG
26 (12), pp. 4143-8
33. Comparison of gene expression profiles between Opisthorchis viverrini and non-Opisthorchis viverrini associated human intrahepatic cholangiocarcinoma. Jinawath, N
Chamgramol, Y
Furukawa, Y
Obama, K
Tsunoda, T
Sripa, B
Pairojkul, C
Nakamura, Y
2006 Hepatology (Baltimore, Md.)
4 (44), pp. 1025-38
34. Liver fluke-associated and sporadic cholangiocarcinoma: an immunohistochemical study of bile duct, peribiliary gland and tumour cell phenotypes. Hughes, NR
Pairojkul, C
Royce, SG
Clouston, A
Bhathal, PS
2006 Journal of clinical pathology
10 (59), pp. 1073-8
35. Prognostic value of DNA alterations on chromosome 17p13.2 for intrahepatic cholangiocarcinoma. Chuensumran, U
Wongkham, S
Pairojkul, C
Chauin, S
Petmitr, S
2007 World journal of gastroenterology : WJG
21 (13), pp. 2986-91
36. Liver fluke induces cholangiocarcinoma. Sripa, B
Kaewkes, S
Sithithaworn, P
Mairiang, E
Laha, T
Smout, M
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Tesana, S
Thinkamrop, B
Bethony, JM
Loukas, A
Brindley, PJ
2007 PLoS medicine
7 (4), pp. e201
37. Methionine aminopeptidase 2 over-expressed in cholangiocarcinoma: potential for drug target. Sawanyawisuth, K
Wongkham, C
Pairojkul, C
Saeseow, OT
Riggins, GJ
Araki, N
Wongkham, S
2007 Acta oncologica (Stockholm, Sweden)
3 (46), pp. 378-85
38. Accuracy of spiral CT in preoperative staging of gastric carcinoma: correlation with surgical and pathological findings. Chamadol, N
Wongwiwatchai, J
Bhudhisawasd, V
Pairojkul, C
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (91), pp. 356-63
39. Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand. Sripa, B
Pairojkul, C
2008 Current opinion in gastroenterology
3 (24), pp. 349-56
40. Preferentially different mechanisms of inactivation of 9p21 gene cluster in liver fluke-related cholangiocarcinoma. Chinnasri, P
Pairojkul, C
Jearanaikoon, P
Sripa, B
Bhudhisawasdi, V
Tantimavanich, S
Limpaiboon, T
2009 Human pathology
6 (40), pp. 817-26
41. Time profiles of the expression of metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteases, cytokines and collagens in hamsters infected with Opisthorchis viverrini with special reference to peribiliary fibrosis and liver injury. Prakobwong, S
Pinlaor, S
Yongvanit, P
Sithithaworn, P
Pairojkul, C
Hiraku, Y
2009 International journal for parasitology
7 (39), pp. 825-35
42. Gastrointestinal stromal tumor: computed tomographic features. Chamadol, N
Laopaiboon, V
Promsorn, J
Bhudhisawasd, V
Pagkhem, A
Pairojkul, C
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (92), pp. 1213-9
43. Up-regulation of annexin A2 in cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a prognostic marker. Yonglitthipagon, P
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Mulvenna, J
Sripa, B
2010 International journal for parasitology
10 (40), pp. 1203-12
44. Effects of thymidine phosphorylase on tumor aggressiveness and 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma. Thanasai, J
Limpaiboon, T
Jearanaikoon, P
Sripa, B
Pairojkul, C
Tantimavanich, S
Miwa, M
2010 World journal of gastroenterology : WJG
13 (16), pp. 1631-8
45. Involvement of MMP-9 in peribiliary fibrosis and cholangiocarcinogenesis via Rac1-dependent DNA damage in a hamster model. Prakobwong, S
Yongvanit, P
Hiraku, Y
Pairojkul, C
Sithithaworn, P
Pinlaor, P
Pinlaor, S
2010 International journal of cancer. Journal international du cancer
11 (127), pp. 2576-87
46. Genetic and epigenetic alterations of RIZ1 and the correlation to clinicopathological parameters in liver fluke-related cholangiocarcinoma. Khaenam, P
Jearanaikoon, P
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Limpaiboon, T
2010 Experimental and therapeutic medicine
2 (1), pp. 385-390
47. Comparison of computed tomographic finding of the intraductal and periductal cholangiocarcinoma. Chamadol, N
Laopaiboon, V
Kaewradee, J
Khuntikeo, N
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
2010 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (93), pp. 481-8
48. Computed tomographic appearances of colorectal liver metastases. Chamadol, N
Laopaiboon, V
Ruangwattanapaisarn, N
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (94), pp. 826-32
49. Ubiquitin-specific protease 14 expression associated with intrahepatic cholangiocarcinoma cell differentiation. Chuensumran, U
Saelee, P
Punyarit, P
Wongkham, S
Pairojkul, C
Chauin, S
Petmitr, S
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (12), pp. 775-9
50. Opisthorchis viverrini infection causes liver and biliary cirrhosis in gerbils. Wonkchalee, O
Boonmars, T
Kaewkes, S
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
Boonjaraspinyo, S
2011 Parasitology research
3 (109), pp. 545-51
51. Computed tomographic features of adenocarcinoma compared to malignant lymphoma of the stomach. Chamadol, N
Wongwiwatchai, J
Wachirakowit, T
Pairojkul, C
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (94), pp. 1387-93
52. Histological type of intrahepatic cholangiocarcinoma differentiated by genetic alteration from AP-PCR fingerprint. Chuensumran, U
Saelee, P
Wongkham, S
Pairojkul, C
Chauin, S
Petmitr, S
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (12), pp. 1377-80
53. Curcumin decreases cholangiocarcinogenesis in hamsters by suppressing inflammation-mediated molecular events related to multistep carcinogenesis. Prakobwong, S
Khoontawad, J
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Hiraku, Y
Sithithaworn, P
Pinlaor, P
Aggarwal, BB
Pinlaor, S
2011 International journal of cancer. Journal international du cancer
1 (129), pp. 88-100
54. A novel serum carbohydrate marker on mucin 5AC: values for diagnostic and prognostic indicators for cholangiocarcinoma. Silsirivanit, A
Araki, N
Wongkham, C
Pairojkul, C
Narimatsu, Y
Kuwahara, K
Narimatsu, H
Wongkham, S
Sakaguchi, N
2011 Cancer
15 (117), pp. 3393-403
55. Inflammation-induced protein carbonylation contributes to poor prognosis for cholangiocarcinoma. Thanan, R
Oikawa, S
Yongvanit, P
Hiraku, Y
Ma, N
Pinlaor, S
Pairojkul, C
Wongkham, C
Sripa, B
Khuntikeo, N
Kawanishi, S
Murata, M
2012 Free radical biology & medicine
8 (52), pp. 1465-72
56. Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinoma. Rucksaken, R
Khoontawad, J
Roytrakul, S
Pinlaor, P
Hiraku, Y
Wongkham, C
Pairojkul, C
Boonmars, T
Pinlaor, S
2012 Cancer biomarkers : section A of Disease markers
2 (12), pp. 81-95
57. Proteomic identification of plasma protein tyrosine phosphatase alpha and fibronectin associated with liver fluke, Opisthorchis viverrini, infection. Khoontawad, J
Laothong, U
Roytrakul, S
Pinlaor, P
Mulvenna, J
Wongkham, C
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Mairiang, E
Sithithaworn, P
Pinlaor, S
2012 PloS one
9 (7), pp. e45460
58. Periostin activates integrin α5β1 through a PI3K/AKT‑dependent pathway in invasion of cholangiocarcinoma. Utispan, K
Sonongbua, J
Thuwajit, P
Chau-In, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
Thuwajit, C
2012 International journal of oncology
3 (41), pp. 1110-8
59. Platelet-derived growth factor may be a potential diagnostic and prognostic marker for cholangiocarcinoma. Boonjaraspinyo, S
Boonmars, T
Wu, Z
Loilome, W
Sithithaworn, P
Nagano, I
Pinlaor, S
Yongvanit, P
Nielsen, PS
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
2012 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
5 (33), pp. 1785-802
60. Proteomics-based identification of α-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma. Yonglitthipagon, P
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Mulvenna, J
Loukas, A
Sripa, B
2012 Clinical biochemistry
10 (45), pp. 827-34
61. Prognostic significance of peroxiredoxin 1 and ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50 in cholangiocarcinoma. Yonglitthipagon, P
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Loukas, A
Mulvenna, J
Bethony, J
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
2012 Human pathology
10 (43), pp. 1719-30
62. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis. Wonkchalee, O
Boonmars, T
Aromdee, C
Laummaunwai, P
Khunkitti, W
Vaeteewoottacharn, K
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Loilome, W
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
2012 Parasitology research
1 (111), pp. 353-9
63. Aberrant expression of CD44 in bile duct cancer correlates with poor prognosis. Kunlabut, K
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, C
Khuntikeo, N
Waraasawapati, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 95-9
64. Viral hepatitis B, C infection and genotype distribution among cholangiocarcinoma patients in northeast Thailand. Barusrux, S
Nanok, C
Puthisawas, W
Pairojkul, C
Poovorawan, Y
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 83-7
65. Evaluation of postoperative adjuvant chemotherapy for intrahepatic cholangiocarcinoma patients undergoing R1 and R2 resections. Bhudhisawasdi, V
Talabnin, C
Pugkhem, A
Khuntikeo, N
Seow, OT
Chur-in, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 169-74
66. Evaluation of efficacy, safety and tolerability of high dose-intermittent calcitriol supplementation to advanced intrahepatic cholangiocarcinoma patients--a pilot study. Sookprasert, A
Pugkhem, A
Khuntikeo, N
Chur-in, S
Chamadol, N
Prawan, A
Janeklang, S
Vaeteewoottacharn, K
Kukongviriyapan, V
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Wongkham, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 161-7
67. High expression of ABCC1 indicates poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma. Srimunta, U
Sawanyawisuth, K
Kraiklang, R
Pairojkul, C
Puapairoj, A
Titipungul, T
Hahnvajanawong, C
Tassaneeyakul, W
Wongkham, C
Wongkham, S
Vaeteewoottacharn, K
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 125-30
68. Aberrant glycosylation in cholangiocarcinoma demonstrated by lectin-histochemistry. Indramanee, S
Silsirivanit, A
Pairojkul, C
Wongkham, C
Wongkham, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 119-24
69. Identification of biliary bile acids in patients with benign biliary diseases, hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma. Jusakul, A
Khuntikeo, N
Haigh, WG
Kuver, R
Ioannou, GN
Loilome, W
Namwat, N
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Pairojkul, C
Yongvanit, P
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 77-82
70. Plasma hydroxyproline, MMP-7 and collagen I as novel predictive risk markers of hepatobiliary disease-associated cholangiocarcinoma. Prakobwong, S
Charoensuk, L
Hiraku, Y
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Mairiang, E
Sithithaworn, P
Yongvanit, P
Khuntikeo, N
Pinlaor, S
2012 International journal of cancer. Journal international du cancer
4 (131), pp. E416-24
71. Comparative studies on animal models for Opisthorchis viverrini infection: host interaction through susceptibility and pathology. Wonkchalee, O
Boonmars, T
Kaewkes, S
Chamgramol, Y
Aromdee, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
Boonjaraspinyo, S
Pairojkul, C
2012 Parasitology research
3 (110), pp. 1213-23
72. Exome sequencing of liver fluke-associated cholangiocarcinoma. Ong, CK
Subimerb, C
Pairojkul, C
Wongkham, S
Cutcutache, I
Yu, W
McPherson, JR
Allen, GE
Ng, CC
Wong, BH
Myint, SS
Rajasegaran, V
Heng, HL
Gan, A
Zang, ZJ
Wu, Y
Wu, J
Lee, MH
Huang, D
Ong, P
Chan-on, W
Cao, Y
Qian, CN
Lim, KH
Ooi, A
Dykema, K
Furge, K
Kukongviriyapan, V
Sripa, B
Wongkham, C
Yongvanit, P
Futreal, PA
Bhudhisawasdi, V
Rozen, S
Tan, P
Teh, BT
2012 Nature genetics
6 (44), pp. 690-3
73. Alteration of galectin-1 during tumorigenesis of Opisthorchis viverrini infection-induced cholangiocarcinoma and its correlation with clinicopathology. Wu, Z
Boonmars, T
Nagano, I
Boonjaraspinyo, S
Pinlaor, S
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Takahashi, Y
2012 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
4 (33), pp. 1169-78
74. Expression profiles of oncomir miR-21 and tumor suppressor let-7a in the progression of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. Namwat, N
Chusorn, P
Loilome, W
Techasen, A
Puetkasichonpasutha, J
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Yongvanit, P
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 65-9
75. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model. Wonkchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Aromdee, C
Hahnvajanawong, C
Wu, Z
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Sudsarn, P
2013 Parasitology research
12 (112), pp. 4211-9
76. Establishment of an allo-transplantable hamster cholangiocarcinoma cell line and its application for in vivo screening of anti-cancer drugs. Puthdee, N
Vaeteewoottacharn, K
Seubwai, W
Wonkchalee, O
Kaewkong, W
Juasook, A
Pinlaor, S
Pairojkul, C
Wongkham, C
Okada, S
Boonmars, T
Wongkham, S
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 711-7
77. Inflammation-related DNA damage and expression of CD133 and Oct3/4 in cholangiocarcinoma patients with poor prognosis. Thanan, R
Pairojkul, C
Pinlaor, S
Khuntikeo, N
Wongkham, C
Sripa, B
Ma, N
Vaeteewoottacharn, K
Furukawa, A
Kobayashi, H
Hiraku, Y
Oikawa, S
Kawanishi, S
Yongvanit, P
Murata, M
2013 Free radical biology & medicine
(65), pp. 1464-72
78. CA-S27: a novel Lewis a associated carbohydrate epitope is diagnostic and prognostic for cholangiocarcinoma. Silsirivanit, A
Araki, N
Wongkham, C
Vaeteewoottacharn, K
Pairojkul, C
Kuwahara, K
Narimatsu, Y
Sawaki, H
Narimatsu, H
Okada, S
Sakaguchi, N
Wongkham, S
2013 Cancer science
10 (104), pp. 1278-84
79. Gene expression profiling of intrahepatic cholangiocarcinoma. Subrungruanga, I
Thawornkunob, C
Chawalitchewinkoon-Petmitrc, P
Pairojkul, C
Wongkham, S
Petmitrb, S
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (14), pp. 557-63
80. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Juasook, A
Sudsarn, P
Wonkchalee, N
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Laummaunwai, P
Boonjaraspinyo, S
2013 Parasitology research
8 (112), pp. 2971-81
81. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters. Laothong, U
Pinlaor, P
Boonsiri, P
Pairojkul, C
Priprem, A
Johns, NP
Charoensuk, L
Intuyod, K
Pinlaor, S
2013 Journal of pineal research
3 (55), pp. 257-66
82. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini infection: a biomarker for advanced renal and hepatobiliary pathologies from chronic opisthorchiasis. Saichua, P
Sithithaworn, P
Jariwala, AR
Diemert, DJ
Deimert, DJ
Sithithaworn, J
Sripa, B
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Periago, MV
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Bethony, JM
2013 PLoS neglected tropical diseases
5 (7), pp. e2228
83. Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinoma. Hongsrichan, N
Rucksaken, R
Chamgramol, Y
Pinlaor, P
Techasen, A
Yongvanit, P
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Pinlaor, S
2013 World journal of gastroenterology : WJG
16 (19), pp. 2456-65
84. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae. Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Wonkchalee, N
Juasook, A
Sudsarn, P
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Pinlaor, S
2013 Parasitology research
6 (112), pp. 2397-402
85. Overexpression of microRNA-21 regulating PDCD4 during tumorigenesis of liver fluke-associated cholangiocarcinoma contributes to tumor growth and metastasis. Chusorn, P
Namwat, N
Loilome, W
Techasen, A
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Dechakhamphu, A
Talabnin, C
Chan-On, W
Ong, CK
Teh, BT
Yongvanit, P
2013 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
3 (34), pp. 1579-88
86. Exome sequencing identifies distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers. Chan-On, W
Nairismägi, ML
Ong, CK
Lim, WK
Dima, S
Pairojkul, C
Lim, KH
McPherson, JR
Cutcutache, I
Heng, HL
Ooi, L
Chung, A
Chow, P
Cheow, PC
Lee, SY
Choo, SP
Tan, IB
Duda, D
Nastase, A
Myint, SS
Wong, BH
Gan, A
Rajasegaran, V
Ng, CC
Nagarajan, S
Jusakul, A
Zhang, S
Vohra, P
Yu, W
Huang, D
Sithithaworn, P
Yongvanit, P
Wongkham, S
Khuntikeo, N
Bhudhisawasdi, V
Popescu, I
Rozen, SG
Tan, P
Teh, BT
2013 Nature genetics
12 (45), pp. 1474-8
87. Cell death/proliferation roles for nc886, a non-coding RNA, in the protein kinase R pathway in cholangiocarcinoma. Kunkeaw, N
Jeon, SH
Lee, K
Johnson, BH
Tanasanvimon, S
Javle, M
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Wongfieng, W
Gong, B
Leelayuwat, C
Lee, YS
2013 Oncogene
32 (32), pp. 3722-31
88. Oxidized alpha-1 antitrypsin as a predictive risk marker of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. Jamnongkan, W
Techasen, A
Thanan, R
Duenngai, K
Sithithaworn, P
Mairiang, E
Loilome, W
Namwat, N
Pairojkul, C
Yongvanit, P
2013 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
2 (34), pp. 695-704
89. Comparison of stress adaptation and survival rate between Burkholderia pseudomallei with mutant and wild type bfmR. Neamnak, J
Tabunhan, S
Wongwajana, S
Wongratanacheewin, S
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Faksri, K
Namwat, W
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (45), pp. 346-51
90. Association of CYP39A1, RUNX2 and oxidized alpha-1 antitrypsin expression in relation to cholangiocarcinoma progression. Khenjanta, C
Thanan, R
Jusakul, A
Techasen, A
Jamnongkan, W
Namwat, N
Loilome, W
Pairojkul, C
Yongvanit, P
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
23 (15), pp. 10187-92
91. Bile canalicular changes and defective bile secretion in Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Charoensuk, L
Pinlaor, P
Laothong, U
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Nawa, Y
Pinlaor, S
2014 Folia parasitologica
6 (61), pp. 512-22
92. Histological confirmation of periductal fibrosis from ultrasound diagnosis in cholangiocarcinoma patients. Chamadol, N
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Laopaiboon, V
Loilome, W
Sithithaworn, P
Yongvanit, P
2014 Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences
5 (21), pp. 316-22
93. Genomic and transcriptional alterations of cholangiocarcinoma. Ito, T
Sakurai-Yageta, M
Goto, A
Pairojkul, C
Yongvanit, P
Murakami, Y
2014 Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences
6 (21), pp. 380-7
94. Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma. Sithithaworn, P
Yongvanit, P
Duenngai, K
Kiatsopit, N
Pairojkul, C
2014 Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences
5 (21), pp. 301-8
95. Increase of exostosin 1 in plasma as a potential biomarker for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. Khoontawad, J
Hongsrichan, N
Chamgramol, Y
Pinlaor, P
Wongkham, C
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Roytrakul, S
Boonmars, T
Pinlaor, S
2014 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
2 (35), pp. 1029-39
96. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model. Sudsarn, P
Wongchalee, N
Boonmars, T
Laummaunwai, P
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Juasook, A
Boonjaraspinyo, S
2014 Parasitology research
3 (113), pp. 829-35
97. Circulating miR-192 in liver fluke-associated cholangiocarcinoma patients: a prospective prognostic indicator. Silakit, R
Loilome, W
Yongvanit, P
Chusorn, P
Techasen, A
Boonmars, T
Khuntikeo, N
Chamadol, N
Pairojkul, C
Namwat, N
2014 Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences
12 (21), pp. 864-72
98. Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinoma. Rucksaken, R
Pairojkul, C
Pinlaor, P
Khuntikeo, N
Roytrakul, S
Selmi, C
Pinlaor, S
2014 PloS one
7 (9), pp. e103259
99. STATs profiling reveals predominantly-activated STAT3 in cholangiocarcinoma genesis and progression. Dokduang, H
Techasen, A
Namwat, N
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Murakami, Y
Loilome, W
Yongvanit, P
2014 Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences
10 (21), pp. 767-76
100. A novel predictive equation for potential diagnosis of cholangiocarcinoma. Kraiklang, R
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Imtawil, K
Wongkham, S
Wongkham, C
2014 PloS one
2 (9), pp. e89337
101. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini. Plieskatt, JL
Rinaldi, G
Feng, Y
Peng, J
Yonglitthipagon, P
Easley, S
Laha, T
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
Brindley, PJ
Mulvenna, JP
Bethony, JM
2014 Journal of hepatology
4 (61), pp. 850-8
102. An interleukin-6 receptor polymorphism is associated with opisthorchiasis-linked cholangiocarcinoma risk in Thailand. Prayong, P
Mairiang, E
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Mairiang, P
Bhudisawasdi, V
Sripa, B
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
13 (15), pp. 5443-7
103. High expression of HIF-1α, BNIP3 and PI3KC3: hypoxia-induced autophagy predicts cholangiocarcinoma survival and metastasis. Thongchot, S
Yongvanit, P
Loilome, W
Seubwai, W
Phunicom, K
Tassaneeyakul, W
Pairojkul, C
Promkotra, W
Techasen, A
Namwat, N
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
14 (15), pp. 5873-8
104. The miRNAome of Opisthorchis viverrini induced intrahepatic cholangiocarcinoma. Peng, J
Feng, Y
Rinaldi, G
Yonglitthipagon, P
Easley, SE
Laha, T
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
Brindley, PJ
Mulvenna, JP
Bethony, JM
Plieskatt, JL
2014 Genomics data
(2), pp. 274-9
105. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Intuyod, K
Priprem, A
Limphirat, W
Charoensuk, L
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Lertrat, K
Pinlaor, S
2014 Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association
(74), pp. 206-15
106. A microRNA profile associated with Opisthorchis viverrini-induced cholangiocarcinoma in tissue and plasma. Plieskatt, J
Rinaldi, G
Feng, Y
Peng, J
Easley, S
Jia, X
Potriquet, J
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Sripa, B
Brindley, PJ
Bethony, J
Mulvenna, J
2015 BMC cancer
(15), pp. 309
107. MRI and (1)H MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine. Hanpanich, P
Pinlaor, S
Charoensuk, L
Yongvanit, P
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Mairiang, E
2015 Magnetic resonance imaging
(), pp.
108. Pathological characteristics of intraductal polypoid neoplasms of bile ducts in Thailand. Nitta, T
Nakanuma, Y
Sato, Y
Hirano, S
Pairojkul, C
2015 International journal of clinical and experimental pathology
7 (8), pp. 8284-90
109. Altered Expression of Oxidative Metabolism Related Genes in Cholangiocarcinomas. Aukkanimart, R
Boonmars, T
Juasook, A
Sriraj, P
Boonjaraspinyo, S
Wu, Z
Laummuanwai, P
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Rattanasuwan, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
14 (16), pp. 5875-81
110. Levels of 8-OxodG Predict Hepatobiliary Pathology in Opisthorchis viverrini Endemic Settings in Thailand. Saichua, P
Yakovleva, A
Kamamia, C
Jariwala, AR
Sithithaworn, J
Sripa, B
Brindley, PJ
Laha, T
Mairiang, E
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Mulvenna, J
Sithithaworn, P
Bethony, JM
2015 PLoS neglected tropical diseases
7 (9), pp. e0003949
111. Quantitative changes in tumor-associated M2 macrophages characterize cholangiocarcinoma and their association with metastasis. Thanee, M
Loilome, W
Techasen, A
Namwat, N
Boonmars, T
Pairojkul, C
Yongvanit, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
7 (16), pp. 3043-50
112. Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infection. Rucksaken, R
Haonon, O
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Roytrakul, S
Yongvanit, P
Selmi, C
Pinlaor, S
2015 Parasite immunology
7 (37), pp. 340-8
113. The carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini is a reservoir for species of Helicobacter. Deenonpoe, R
Chomvarin, C
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (16), pp. 1751-8
114. Novel mutations in cholangiocarcinoma with low frequencies revealed by whole mitochondrial genome sequencing. Muisuk, K
Silsirivanit, A
Imtawil, K
Bunthot, S
Pukhem, A
Pairojkul, C
Wongkham, S
Wongkham, C
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (16), pp. 1737-42
115. Simultaneous Extensive Intraductal Papillary Neoplasm of the Bile Duct and Pancreas: A Very Rare Entity. Luvira, V
Pugkhem, A
Tipwaratorn, T
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
2016 Case reports in surgery
(2016), pp. 1518707
116. Xanthohumol inhibits STAT3 activation pathway leading to growth suppression and apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cells. Dokduang, H
Yongvanit, P
Namwat, N
Pairojkul, C
Sangkhamanon, S
Yageta, MS
Murakami, Y
Loilome, W
2016 Oncology reports
4 (35), pp. 2065-72
117. High glucose enhances progression of cholangiocarcinoma cells via STAT3 activation. Saengboonmee, C
Seubwai, W
Pairojkul, C
Wongkham, S
2016 Scientific reports
(6), pp. 18995
118. Clinicopathological Significance of Osteopontin in Cholangiocarcinoma Cases. Laohaviroj, M
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Mulvenna, J
Sripa, B
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (17), pp. 201-5
119. Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinoma. Haonon, O
Rucksaken, R
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Intuyod, K
Onsurathum, S
Khuntikeo, N
Pinlaor, S
2016 Proteomics. Clinical applications
3 (10), pp. 248-56
120. Patterns of Recurrence after Resection of Mass-Forming Type Intrahepatic Cholangiocarcinomas Luvira, V
Eurboonyanun, Ch
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Pairojkul, Ch
Luvira, V
Sathitkarnmanee, E
Somsap, K
Kamsa-ard, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (17), pp. 4735-4739
121. Cytokine profiles in Opisthorchis viverrini stimulated peripheral blood mononuclear cells from cholangiocarcinoma patients. Surapaitoon, A
Suttiprapa, S
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Sripa, B
2016 Parasitology international
1 (66), pp. 889-892
122. Tissue Microbiome Profiling Identifies an Enrichment of Specific Enteric Bacteria in Opisthorchis viverrini Associated Cholangiocarcinoma. Chng, KR
Chan, SH
Ng, AH
Li, C
Jusakul, A
Bertrand, D
Wilm, A
Choo, SP
Tan, DM
Lim, KH
Soetinko, R
Ong, CK
Duda, DG
Dima, S
Popescu, I
Wongkham, C
Feng, Z
Yeoh, KG
Teh, BT
Yongvanit, P
Wongkham, S
Bhudhisawasdi, V
Khuntikeo, N
Tan, P
Pairojkul, C
Ngeow, J
Nagarajan, N
2016 EBioMedicine
(8), pp. 195-202
123. Nanoencapsulated curcumin and praziquantel treatment reduces periductal fibrosis and attenuates bile canalicular abnormalities in Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Charoensuk, L
Pinlaor, P
Wanichwecharungruang, S
Intuyod, K
Vaeteewoottacharn, K
Chaidee, A
Yongvanit, P
Pairojkul, C
Suwannateep, N
Pinlaor, S
2016 Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine
1 (12), pp. 21-32
124. CD44 variant-dependent redox status regulation in liver fluke-associated cholangiocarcinoma: A target for cholangiocarcinoma treatment. Thanee, M
Loilome, W
Techasen, A
Sugihara, E
Okazaki, S
Abe, S
Ueda, S
Masuko, T
Namwat, N
Khuntikeo, N
Titapun, A
Pairojkul, C
Saya, H
Yongvanit, P
2016 Cancer science
7 (107), pp. 991-1000
125. Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinoma. Rucksaken, R
Charoensuk, L
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Pinlaor, S
2017 Cancer biomarkers : section A of Disease markers
1 (18), pp. 27-34
126. A comparative proteomic analysis of bile for biomarkers of cholangiocarcinoma. Laohaviroj, M
Potriquet, J
Jia, X
Suttiprapa, S
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Sithithaworn, P
Mulvenna, J
Sripa, B
2017 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
6 (39), pp. 1010428317705764
127. Differential Protein Expression Marks the Transition From Infection With Opisthorchis viverrini to Cholangiocarcinoma. Khoontawad, J
Pairojkul, C
Rucksaken, R
Pinlaor, P
Wongkham, C
Yongvanit, P
Pugkhem, A
Jones, A
Plieskatt, J
Potriquet, J
Bethony, J
Pinlaor, S
Mulvenna, J
2017 Molecular & cellular proteomics : MCP
5 (16), pp. 911-923
128. Prognostic Factors for Large Symptomatic Gists: a Pragmatic Study of Experiences From a University Hospital Over 10 Years Prasertcharoensuk, S
Thanapongpornthana, P
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Jenwitheesuk, K
Sookprasert, A
Pairojkul, Ch
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (18), pp. 655-658
129. Morphological Classification of Intraductal Papillary Neoplasm of the Bile Duct with Survival Correlation Luvira, V
Somsap, K
Pugkhem, A
Eurboonyanun, Ch
Luvira, V
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, Ch
Kamsa Ard, S
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (18), pp. 207-213
130. Elevated prevalence of Helicobacter species and virulence factors in opisthorchiasis and associated hepatobiliary disease. Deenonpoe, R
Mairiang, E
Mairiang, P
Pairojkul, C
Chamgramol, Y
Rinaldi, G
Loukas, A
Brindley, PJ
Sripa, B
2017 Scientific reports
(7), pp. 42744
131. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis. Saentaweesuk, W
Silsirivanit, A
Vaeteewoottacharn, K
Sawanyawisuth, K
Pairojkul, C
Cha'on, U
Indramanee, S
Pinlaor, S
Boonmars, T
Araki, N
Wongkham, C
2017 Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry
(477), pp. 66-71
132. Prolonged oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 with inhibition of its tumor suppressive function against cholangiocarcinoma genesis. Armartmuntree, N
Murata, M
Techasen, A
Yongvanit, P
Loilome, W
Namwat, N
Pairojkul, C
Sakonsinsiri, C
Pinlaor, S
Thanan, R
2017 Redox biology
(14), pp. 637-644
133. Long-term outcome of surgical resection for intraductal papillary neoplasm of the bile duct. Luvira, V
Pugkhem, A
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
Sathitkarnmanee, E
Luvira, V
Kamsa-Ard, S
2017 Journal of gastroenterology and hepatology
2 (32), pp. 527-533
134. Whole-Genome and Epigenomic Landscapes of Etiologically Distinct Subtypes of Cholangiocarcinoma. Jusakul, A
Cutcutache, I
Yong, CH
Lim, JQ
Huang, MN
Padmanabhan, N
Nellore, V
Kongpetch, S
Ng, AWT
Ng, LM
Choo, SP
Myint, SS
Thanan, R
Nagarajan, S
Lim, WK
Ng, CCY
Boot, A
Liu, M
Ong, CK
Rajasegaran, V
Lie, S
Lim, AST
Lim, TH
Tan, J
Loh, JL
McPherson, JR
Khuntikeo, N
Bhudhisawasdi, V
Yongvanit, P
Wongkham, S
Totoki, Y
Nakamura, H
Arai, Y
Yamasaki, S
Chow, PK
Chung, AYF
Ooi, LLPJ
Lim, KH
Dima, S
Duda, DG
Popescu, I
Broet, P
Hsieh, SY
Yu, MC
Scarpa, A
Lai, J
Luo, DX
Carvalho, AL
Vettore, AL
Rhee, H
Park, YN
Alexandrov, LB
Gordân, R
Rozen, SG
Shibata, T
Pairojkul, C
Teh, BT
Tan, P
2017 Cancer discovery
10 (7), pp. 1116-1135
135. Subsets of Inflammatory Cytokine Gene Polymorphisms are Associated with Risk of Carcinogenic Liver Fluke Opisthorchis viverrini-Associated Advanced Periductal Fibrosis and Cholangiocarcinoma. Surapaitoon, A
Suttiprapa, S
Mairiang, E
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Bethony, J
Brindley, PJ
Sripa, B
2017 The Korean journal of parasitology
3 (55), pp. 295-304
136. Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma. Chaisaingmongkol, J
Budhu, A
Dang, H
Rabibhadana, S
Pupacdi, B
Kwon, SM
Forgues, M
Pomyen, Y
Bhudhisawasdi, V
Lertprasertsuke, N
Chotirosniramit, A
Pairojkul, C
Auewarakul, CU
Sricharunrat, T
Phornphutkul, K
Sangrajrang, S
Cam, M
He, P
Hewitt, SM
Ylaya, K
Wu, X
Andersen, JB
Thorgeirsson, SS
Waterfall, JJ
Zhu, YJ
Walling, J
Stevenson, HS
Edelman, D
Meltzer, PS
Loffredo, CA
Hama, N
Shibata, T
Wiltrout, RH
Harris, CC
Mahidol, C
Ruchirawat, M
Wang, XW
,
2017 Cancer cell
1 (32), pp. 57-70.e3
137. Clustering of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma based on serum periostin may be predictive of prognosis. Thuwajit, C
Thuwajit, P
Jamjantra, P
Pairojkul, C
Wongkham, S
Bhudhisawasdi, V
Ono, J
Ohta, S
Fujimoto, K
Izuhara, K
2017 Oncology letters
1 (14), pp. 623-634
138. Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease. Chaidee, A
Onsurathum, S
Intuyod, K
Pannangpetch, P
Pongchaiyakul, C
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Ittiprasert, W
Cochran, CJ
Mann, VH
Brindley, PJ
Pinlaor, S
2018 PLoS neglected tropical diseases
6 (12), pp. e0006611
139. The microRNA-15a-PAI-2 axis in cholangiocarcinoma-associated fibroblasts promotes migration of cancer cells. Utaijaratrasmi, P
Vaeteewoottacharn, K
Tsunematsu, T
Jamjantra, P
Wongkham, S
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Ishimaru, N
Sirivatanauksorn, Y
Pongpaibul, A
Thuwajit, P
Thuwajit, C
Kudo, Y
2018 Molecular cancer
1 (17), pp. 10
140. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1-TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance. Intuyod, K
Saavedra-García, P
Zona, S
Lai, CF
Jiramongkol, Y
Vaeteewoottacharn, K
Pairojkul, C
Yao, S
Yong, JS
Trakansuebkul, S
Waraasawapati, S
Luvira, V
Wongkham, S
Pinlaor, S
Lam, EW
2018 Cell death & disease
12 (9), pp. 1185
141. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis. Vaeteewoottacharn, K
Kariya, R
Pothipan, P
Fujikawa, S
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Kuwahara, K
Wongkham, C
Wongkham, S
Okada, S
2018 Translational oncology
2 (12), pp. 217-225
142. Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancer. Khoontawad, J
Intuyod, K
Rucksaken, R
Hongsrichan, N
Pairojkul, C
Pinlaor, P
Boonmars, T
Wongkham, C
Jones, A
Plieskatt, J
Potriquet, J
Bethony, JM
Mulvenna, J
Pinlaor, S
2018 PloS one
11 (13), pp. e0207405
143. O-GlcNAcylation mediates metastasis of cholangiocarcinoma through FOXO3 and MAN1A1. Phoomak, C
Silsirivanit, A
Park, D
Sawanyawisuth, K
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, C
Lam, EW
Pairojkul, C
Lebrilla, CB
Wongkham, S
2018 Oncogene
42 (37), pp. 5648-5665
144. Association between Repeated Praziquantel treatment and Papillary, and Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Luvira, V
Kamsa-Ard, S
Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Srisuk, T
Pugkhem, A
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
2018 Annals of hepatology
5 (17), pp. 802-809
145. Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma. Onsurathum, S
Haonon, O
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Khuntikeo, N
Thanan, R
Roytrakul, S
Pinlaor, S
2018 Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
4 (40), pp. 1010428318767195
146. Predictive utility of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in intraductal papillary neoplasm of the bile duct. Luvira, V
Kamsa-Ard, S
Pugkhem, A
Luvira, V
Srisuk, T
Titapun, A
Silsirivanit, A
Wongkham, S
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
2019 Clinical and experimental hepatology
3 (5), pp. 250-255
147. Papillomatosis of the Biliary Tree and Gallbladder: Successful Treatment With Repeated Resection and Liver Transplant. Luvira, V
Pugkhem, A
Bhudhisawasdi, V
Uttaravichien, TU
Sripanuskul, A
Pongskul, J
Pairojkul, C
2019 Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation
5 (17), pp. 688-691
148. Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters. Chaidee, A
Onsurathum, S
Intuyod, K
Haonon, O
Pannangpetch, P
Pongchaiyakul, C
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Welbat, JU
Ittiprasert, W
Cochran, CJ
Mann, VH
Brindley, PJ
Pinlaor, S
2019 The American journal of tropical medicine and hygiene
5 (101), pp. 1161-1169
149. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study. Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Suwanrungruang, K
Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Santong, C
Srisuk, T
Pugkhem, A
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
2019 Journal of epidemiology
5 (29), pp. 197-204
150. Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D-Dependent Kinase Activity. Sittithumcharee, G
Suppramote, O
Vaeteewoottacharn, K
Sirisuksakun, C
Jamnongsong, S
Laphanuwat, P
Suntiparpluacha, M
Matha, A
Chusorn, P
Buraphat, P
Kakanaporn, C
Charngkaew, K
Silsirivanit, A
Korphaisarn, K
Limsrichamrern, S
Tripatara, P
Pairojkul, C
Wongkham, S
Sampattavanich, S
Okada, S
Jirawatnotai, S
2019 Hepatology (Baltimore, Md.)
5 (70), pp. 1614-1630
151. Detection of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Gene Mutation in Formalin Fixed Paraffin Embedded Tissue by Polymerase Chain Reaction-Single Strand Conformational Polymorphism (PCR-SSCP) in Non-Small Cell Lung Cancer in the Northeastern Region of Thailand Saiyaros, K
Kritpetcharat, P
Pairojkul, C
Sithithaworn, J
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (20), pp. 1339-1343
152. CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion. Dana, P
Saisomboon, S
Kariya, R
Okada, S
Obchoei, S
Sawanyawisuth, K
Wongkham, C
Pairojkul, C
Wongkham, S
Vaeteewoottacharn, K
2020 Cellular oncology (Dordrecht)
2 (43), pp. 211-222
153. Lack of Targetable FGFR2 Fusions in Endemic Fluke-Associated Cholangiocarcinoma. Kongpetch, S
Jusakul, A
Lim, JQ
Ng, CCY
Chan, JY
Rajasegaran, V
Lim, TH
Lim, KH
Choo, SP
Dima, S
Popescu, I
Duda, DG
Kukongviriyapan, V
Khuntikeo, N
Pairojkul, C
Rozen, SG
Tan, P
Teh, BT
2020 JCO global oncology
(6), pp. 628-638
154. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study [J Epidemiol 29 (5) (2019) 197-204]. Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Suwanrungruang, K
Kamsa-Ard, S
Luvira, V
Santong, C
Srisuk, T
Pugkhem, A
Bhudhisawasdi, V
Pairojkul, C
2020 Journal of epidemiology
2 (30), pp. 108-109
155. DNA copy-number loss on 1p36.1 harboring RUNX3 with promoter hypermethylation and associated loss of RUNX3 expression in liver fluke-associated intrahepatic cholangiocarcinoma. Dachrut, S
Banthaisong, S
Sripa, M
Paeyao, A
Ho, C
Lee, SA
Kosinski, C
Patil, MA
Zhang, J
Chen, X
Sripa, B
Pairojkul, C
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (10), pp. 575-82
156. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model. Tangkawattana, S
Kaewkes, S
Pairojkul, C
Tangkawattana, P
Sripa, B
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (9), pp. 101-6
157. Risk factors and histological outcome of abnormal cervix with human papilloma infection in northeastern Thai-women. Kanjanavirojkul, N
Pairojkul, C
Yuenyao, P
Patarapadungkit, N
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (7), pp. 567-70
158. Chromosome 3p alterations in northeastern Thai women with cervical carcinoma. Kanjanavirojkul, N
Limpaiboon, T
Patarapadungkit, N
Yuenyao, P
Pairojkul, C
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (6), pp. 501-4
159. Quantitative post-mortem study of Opisthorchis viverrini in man in north-east Thailand. Sithithaworn, P
Tesana, S
Pipitgool, V
Kaewkes, S
Thaiklar, K
Pairojkul, C
Sripa, B
Paupairoj, A
Sanpitak, P
Aranyanat, C
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
6 (85), pp. 765-8

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. COX-2 and ErbB-2/Neu in human and rat cholangiocarcinomas: Potential therapeutic targets. AE Sirica
K Endo
GH Lai
AJ Demetris
C Pairojkul
T Terada
2001 HEPATOLOGY
4.0 (34.0), pp. 191A-191A
6 0 0 0 0 0 6
2. Comparison of cell phenotypes shown by endemic liver fluke-associated and sporadic cholangiocarcinoma. PS Bhathal
NR Hughes
C Pairojkul
SG Royce
AD Clouston
2002 HEPATOLOGY
4.0 (36.0), pp. 396A-396A
0 0 0 0 0 0 0
3. ERBB-2 overexpression and cyclooxygenase-2 up-regulation in human cholangiocarcinoma and risk conditions K Endo
BI Yoon
C Pairojkul
AJ Demetris
AE Sirica
2002 HEPATOLOGY
2.0 (36.0), pp. 439.0-450.0
276 0 0 0 0 0 276
4. Expression of tenascin in bile duct cancer of hamster liver by combined treatment of dimethylnitrosamine with Opisthorchis viverrini infections P Sithithaworn
K Ando
W Limviroj
S Tesana
C Pairojkul
W Yutanawiboonchai
Y Chinzei
T Yoshida
T Sakakura
2002 JOURNAL OF HELMINTHOLOGY
3.0 (76.0), pp. 261.0-268.0
12 0 0 0 0 0 12
5. Microsatellite alterations in liver fluke related cholangiocarcinoma are associated with poor prognosis T Limpaiboon
K Krissadarak
B Sripa
P Jearanaikoon
V Bhuhisawasdi
S Chau-in
A Romphruk
C Pairojkul
2002 CANCER LETTERS
2.0 (181.0), pp. 215.0-222.0
37 0 0 0 0 0 37
6. Prognostic value of serum MUC5AC mucin in patients with cholangiocarcinoma C Boonla
S Wongkham
JK Sheehan
C Wongkham
V Bhudhisawasdi
N Tepsiri
C Pairojkul
2003 CANCER
7.0 (98.0), pp. 1438.0-1443.0
71 0 0 0 0 0 71
7. Association between genetic polymorphisms of CYP1A2, arylamine N-acetyltransferase 1 and 2 and susceptibility to cholangiocarcinoma A Prawan
V Kukongviriyapan
W Tassaneeyakul
C Pairojkul
V Bhudhisawasdi
2005 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (14.0), pp. 245.0-250.0
54 0 0 0 0 0 54
8. Nitrative and oxidative DNA damage in intrahepatic cholangiocarcinoma patients in relation to tumor invasion Somchai Pinlaor
Banchob Sripa
Ning Ma
Yusuke Hiraku
Puangrat Yongvanit
Sopit Wongkham
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Shinji Oikawa
Mariko Murata
Reiji Semba
Shosuke Kawanishi
2005 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
30.0 (11.0), pp. 4644.0-4649.0
97 0 0 0 0 0 97
9. Promoter hypermethylation is a major event of hMLH1 gene inactivation in liver fluke related cholangiocarcinoma T Limpaiboon
P Khaenam
P Chinnasri
M Soonklang
P Jearanaikoon
B Sripa
C Pairojkul
V Bhudhisawasdi
2005 CANCER LETTERS
2.0 (217.0), pp. 213.0-219.0
52 0 0 0 0 0 52
10. Amplification of chromosome 21q22.3 harboring trefoil factor family genes in liver fluke related cholangiocarcinoma is associated with poor prognosis Kanuengnuch Muenphon
Temduang Limpaiboon
Patcharee Jearanaikoon
Chawalit Pairojkul
Banchob Sripa
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2006 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
26.0 (12.0), pp. 4143.0-4148.0
33 0 0 0 0 0 33
11. Comparison of gene expression profiles between Opisthorchis viverrini and non-Opisthorchis viverrini associated human intrahepatic cholangiocarcinoma Natini Jinawath
Yaovalux Chamgramol
Yoichi Furukawa
Kazutaka Obama
Tatsuhiko Tsunoda
Banchob Sripa
Chawalit Pairojkul
Yusuke Nakamura
2006 HEPATOLOGY
4.0 (44.0), pp. 1025.0-1038.0
138 0 0 0 0 0 138
12. Expression of phosphorylated ERK1/2 and homeodomain protein CDX2 in cholangiocarcinoma Artit Jinawath
Yoshimitsu Akiyama
Yasuhito Yuasa
Chawalit Pairojkul
2006 JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
12.0 (132.0), pp. 805.0-810.0
28 0 0 0 0 0 28
13. Liver fluke-associated and sporadic cholangiocarcinoma: an immunohistochemical study of bile duct, peribiliary gland and tumour cell phenotypes N. R. Hughes
C. Pairojkul
S. G. Royce
A. Clouston
P. S. Bhathal
2006 JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY
10.0 (59.0), pp. 1073.0-1078.0
45 0 0 0 0 0 45
14. Significance of methionine aminopeptidase 2 in cholangiocarcinoma Chaisiri Wongkham
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chawalit Pairojkul
Gregory J. Riggins
Norie Araki
Sopit Wongkham
2006 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
(21.0), pp. A189-A189
0 0 0 0 0 0 0
15. Genetic instability at 9p21 and its significance as prognostic indicators in liver fluke related cholangiocarcinoma T. Limpaiboon
P. Chinnasri
P. Jearanaikoon
C. Pairojkul
B. Sripa
V. Bhudhisawasdi
2007 EJC SUPPLEMENTS
4.0 (5.0), pp. 75.0-75.0
0 0 0 0 0 0 0
16. Liver fluke induces cholangiocarcinoma Banchob Sripa
Sasithorn Kaewkes
Paiboon Sithithaworn
Eimorn Mairiang
Thewarach Laha
Michael Smout
Chawalit Pairojkul
Vajaraphongsa Bhudhisawasdi
Smarn Tesana
Bandit Thinkamrop
Jeffrey M. Bethony
Alex Loukas
Paul J. Brindley
2007 PLOS MEDICINE
7.0 (4.0), pp. 1148.0-1155.0
616 0 0 0 0 0 616
17. Methionine aminopeptidase 2 over-expressed in cholangiocarcinoma: Potential for drug target Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
O-Tur Saeseow
Gregory J. Riggins
Norie Araki
Sopit Wongkham
2007 ACTA ONCOLOGICA
3.0 (46.0), pp. 378.0-385.0
29 0 0 0 0 0 29
18. Prognostic value of DNA alterations on chromosome 17p13.2 for intrahepatic cholangiocarcinoma Ubol Chuensumran
Sopit Wongkham
Chawalit Pairojkul
Siri Chauin
Songsak Petmitr
2007 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
21.0 (13.0), pp. 2986.0-2991.0
15 0 0 0 0 0 15
19. Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand Banchob Sripa
Chawalit Pairojkul
2008 CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY
3.0 (24.0), pp. 349.0-356.0
380 0 0 0 0 0 380
20. Mutations of KRAS and TP53 in a Minor Proportion of Opisthorchis viverrini-Associated Cholangiocarcinomas in a Hamster Model Sirikachorn Tangkawattana
Sasithorn Kaewkes
Chawalit Pairojkul
Prasarn Tangkawattana
Banchob Sripa
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (9.0), pp. 101.0-106.0
12 0 0 0 0 0 12
21. Over-expression of PRKAR1A in hepatic progenitor cells during cholangiocarcinogenesis induced by liver fluke (Opisthorchis, viverrini) P. Yonavanit
N. Namwat
W. Loilome
R. Thanan
E. Phanomsri
C. Pairojkul
2008 EJC SUPPLEMENTS
9.0 (6.0), pp. 132.0-133.0
0 0 0 0 0 0 0
22. DNA Copy-number Loss on 1p36.1 Harboring RUNX3 with Promoter Hypermethylation and Associated Loss of RUNX3 Expression in Liver Fluke-associated Intrahepatic Cholangiocarcinoma Somkid Dachrut
S. Banthaisong
M. Sripa
A. Paeyao
C. Ho
S. A. Lee
C. Kosinski
M. A. Patil
J. Zhang
X. Chen
Banchob Sripa
Chawalit Pairojkul
2009 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
4.0 (10.0), pp. 575.0-582.0
21 0 0 0 0 0 21
23. Preferentially different mechanisms of inactivation of 9p21 gene cluster in liver fluke-related cholangiocarcinoma Patcharee Chinnasri
Chawalit Pairojkul
Patcharee Jearanaikoon
Banchob Sripa
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Srisurang Tantimavanich
Temduang Limpaiboon
2009 HUMAN PATHOLOGY
6.0 (40.0), pp. 817.0-826.0
26 0 0 0 0 0 26
24. Time profiles of the expression of metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteases, cytokines and collagens in hamsters infected with Opisthorchis viverrini with special reference to peribiliary fibrosis and liver injury Suksanti Prakobwong
Somchai Pinlaor
Puangrat Yongvanit
Paiboon Sithithaworn
Chawalit Pairojkul
Yusuke Hiraku
2009 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
7.0 (39.0), pp. 825.0-835.0
95 0 0 0 0 0 95
25. Effects of thymidine phosphorylase on tumor aggressiveness and 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma Jongkonnee Thanasai
Temduang Limpaiboon
Patcharee Jearanaikoon
Banchob Sripa
Chawalit Pairojkul
Srisurang Tantimavanich
Masanao Miwa
2010 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
13.0 (16.0), pp. 1631.0-1638.0
16 0 0 0 0 0 16
26. Genetic and epigenetic alterations of RIZ1 and the correlation to clinicopathological parameters in liver fluke-related cholangiocarcinoma Prasong Khaenam
Patcharee Jearanaikoon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Temduang Lempaiboon
2010 EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE
2.0 (1.0), pp. 385.0-390.0
5 0 0 0 0 0 5
27. Involvement of MMP-9 in peribiliary fibrosis and cholangiocarcinogenesis via Rac1-dependent DNA damage in a hamster model Suksanti Prakobwong
Puangrat Yongvanit
Yusuke Hiraku
Chawalit Pairojkul
Paiboon Sithithaworn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
11.0 (127.0), pp. 2576.0-2587.0
76 0 0 0 0 0 76
28. Up-regulation of annexin A2 in cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a prognostic marker Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Jason Mulvenna
Banchob Sripa
2010 INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
10.0 (40.0), pp. 1203.0-1212.0
39 0 0 0 0 0 39
29. A Novel Serum Carbohydrate Marker on Mucin 5AC Values for Diagnostic and Prognostic Indicators for Cholangiocarcinoma Atit Silsirivanit
Norie Araki
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
Yoshiki Narimatsu
Kazuhiko Kuwahara
Hisashi Narimatsu
Sopit Wongkham
Nobuo Sakaguchi
2011 CANCER
15.0 (117.0), pp. 3393.0-3403.0
41 0 0 0 0 0 41
30. Curcumin decreases cholangiocarcinogenesis in hamsters by suppressing inflammation-mediated molecular events related to multistep carcinogenesis Suksanti Prakobwong
Jarinya Khoontawad
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
Yusuke Hiraku
Paiboon Sithithaworn
Porntip Pinlaor
Bharat B. Aggarwal
Somchai Pinlaor
2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
1.0 (129.0), pp. 88.0-100.0
94 0 0 0 0 0 94
31. Histological Type of Intrahepatic Cholangiocarcinoma Differentiated by Genetic Alteration from AP-PCR Fingerprint Ubol Chuensumran
Pensri Saelee
Sopit Wongkham
Chawalit Pairojkul
Siri Chauin
Songsak Petmitr
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
6.0 (12.0), pp. 1377.0-1380.0
1 0 0 0 0 0 1
32. Opisthorchis viverrini infection causes liver and biliary cirrhosis in gerbils Orasa Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Sasithron Kaewkes
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Zhiliang Wu
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Sirintip Boonjaraspinyo
2011 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (109.0), pp. 545.0-551.0
12 0 0 0 0 0 12
33. Ubiquitin-specific Protease 14 Expression Associated with Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cell Differentiation Ubol Chuensumran
Pensri Saelee
Phaibul Punyarit
Sopit Wongkham
Chawalit Pairojkul
Siri Chauin
Songsak Petmitr
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (12.0), pp. 775.0-779.0
13 0 0 0 0 0 13
34. Aberrant Expression of CD44 in Bile Duct Cancer Correlates with Poor Prognosis Kunlathida Kunlabut
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chaisiri Wongkham
Narong Khuntikeo
Sakda Waraasawapati
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 95.0-99.0
15 0 0 0 0 0 15
35. Aberrant Glycosylation in Cholangiocarcinoma Demonstrated by Lectin-histochemistry Somsiri Indramanee
Atit Silsirivanit
Chawalit Pairojkul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 119.0-124.0
10 0 0 0 0 0 10
36. Aberrant Ring finger protein 43 (RNF43) and their proliferative role in cholangiocarcinoma C. Talabnin
C. K. Ong
C. Pairojkul
S. Wongkham
B. T. Teh
2012 FEBS JOURNAL
(279.0), pp. 233.0-234.0
0 0 0 0 0 0 0
37. Alteration of galectin-1 during tumorigenesis of Opisthorchis viverrini infection-induced cholangiocarcinoma and its correlation with clinicopathology Zhiliang Wu
Thidarut Boonmars
Isao Nagano
Sirintip Boonjaraspinyo
Somchai Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Yuzo Takahashi
2012 TUMOR BIOLOGY
4.0 (33.0), pp. 1169.0-1178.0
5 0 0 0 0 0 5
38. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Orasa Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Chantana Aromdee
Porntip Laummaunwai
Watcharee Khunkitti
Kulthida Vaeteewoottacharn
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Watchalin Loilome
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Zhiliang Wu
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
1.0 (111.0), pp. 353.0-359.0
32 0 0 0 0 0 32
39. Comparative studies on animal models for Opisthorchis viverrini infection: host interaction through susceptibility and pathology Orasa Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Sasithron Kaewkes
Yaovalux Chamgramol
Chantana Aromdee
Zhiliang Wu
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Sirintip Boonjaraspinyo
Chawalit Pairojkul
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (110.0), pp. 1213.0-1223.0
14 0 0 0 0 0 14
40. Evaluation of Efficacy, Safety and Tolerability of High Dose-Intermittent Calcitriol Supplementation to Advanced Intrahepatic Cholangiocarcinoma Patients - A Pilot Study Aumkhae Sookprasert
Ake Pugkhem
Narong Khuntikeo
Siri Chur-in
Nittaya Chamadol
Auemduan Prawan
Somkid Janeklang
Kulthida Vaeteewoottacharn
Veerapol Kukongviriyapan
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Sopit Wongkham
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 161.0-167.0
4 0 0 0 0 0 4
41. Evaluation of Postoperative Adjuvant Chemotherapy for Intrahepatic Cholangiocarcinoma Patients undergoing R1 and R2 Resections Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chutima Talabnin
Ake Pugkhem
Narong Khuntikeo
O-Tur Seow
Siri Chur-in
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 169.0-174.0
11 0 0 0 0 0 11
42. Exome sequencing of liver fluke-associated cholangiocarcinoma Choon Kiat Ong
Chutima Subimerb
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Ioana Cutcutache
Willie Yu
John R. McPherson
George E. Allen
Cedric Chuan Young Ng
Bernice Huimin Wong
Swe Swe Myint
Vikneswari Rajasegaran
Hong Lee Heng
Anna Gan
Zhi Jiang Zang
Yingting Wu
Jeanie Wu
Ming Hui Lee
DaChuan Huang
Pauline Ong
Waraporn Chan-on
Yun Cao
Chao-Nan Qian
Kiat Hon Lim
Aikseng Ooi
Karl Dykema
Kyle Furge
Veerapol Kukongviriyapan
Banchob Sripa
Chaisiri Wongkham
Puangrat Yongvanit
P. Andrew Futreal
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Steve Rozen
Patrick Tan
Bin Tean Teh
2012 NATURE GENETICS
6.0 (44.0), pp. 690.0-U113
320 0 0 0 0 0 320
43. Expression Profiles of Oncomir miR-21 and Tumor Suppressor let-7a in the Progression of Opisthorchiasis-Associated Cholangiocarcinoma N. Namwat
P. Chusorn
W. Loilome
A. Techasen
J. Puetkasichonpasutha
C. Pairojkul
N. Khuntikeo
P. Yongvanit
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 65.0-69.0
25 0 0 0 0 0 25
44. High Expression of ABCC1 Indicates Poor Prognosis in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Umaporn Srimunta
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ratthaphol Kraiklang
Chawalit Pairojkul
Anucha Puapairoj
Tanin Titipungul
Chariya Hahnvajanawong
Wichittra Tassaneeyakul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Kulthida Vaeteewoottacharn
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 125.0-130.0
15 0 0 0 0 0 15
45. Identification of Biliary Bile Acids in Patients with Benign Biliary Diseases, Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma Apinya Jusakul
Narong Khuntikeo
W. Geoffrey Haigh
Rahul Kuver
George N. Ioannou
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Ake Pugkhem
Chawalit Pairojkul
Puangrat Yongvanit
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 77.0-82.0
8 0 0 0 0 0 8
46. Identification of pathogenic cholesterol oxidation products in hepatic tissue and bile of cholangiocarcinoma patients A. Jusakul
W. G. Haigh
C. Savard
W. Loilome
N. Namwat
N. Khuntikeo
C. Pairojkul
S. Pinlaor
R. Kuver
P. Yongvanit
2012 FEBS JOURNAL
(279.0), pp. 216.0-216.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Inflammation-induced protein carbonylation contributes to poor prognosis for cholangiocarcinoma Raynoo Thanan
Shinji Oikawa
Puangrat Yongvanit
Yusuke Hiraku
Ning Ma
Somchai Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Chaisiri Wongkham
Banchob Sripa
Narong Khuntikeo
Shosuke Kawanishi
Mariko Murata
2012 FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
8.0 (52.0), pp. 1465.0-1472.0
43 0 0 0 0 0 43
48. Periostin activates integrin alpha 5 beta 1 through a PI3K/AKT-dependent pathway in invasion of cholangiocarcinoma Kusumawadee Utispan
Jumaporn Sonongbua
Pet Thuwajit
Siri Chau-In
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Chanitra Thuwajit
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
3.0 (41.0), pp. 1110.0-1118.0
73 0 0 0 0 0 73
49. Plasma hydroxyproline, MMP-7 and collagen I as novel predictive risk markers of hepatobiliary disease-associated cholangiocarcinoma Suksanti Prakobwong
Lakhanawan Charoensuk
Yusuke Hiraku
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Eimorn Mairiang
Paiboon Sithithaworn
Puangrat Yongvanit
Narong Khuntikeo
Somchai Pinlaor
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
4.0 (131.0), pp. E416-E424
10 0 0 0 0 0 10
50. Platelet-derived growth factor may be a potential diagnostic and prognostic marker for cholangiocarcinoma Sirintip Boonjaraspinyo
Thidarut Boonmars
Zhiliang Wu
Watcharin Loilome
Paiboon Sithithaworn
Isao Nagano
Somchai Pinlaor
Puangrat Yongvanit
Phuangphaka Sadee Nielsen
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
2012 TUMOR BIOLOGY
5.0 (33.0), pp. 1785.0-1802.0
38 0 0 0 0 0 38
51. Prognostic significance of peroxiredoxin 1 and ezrin-radixin-moesin binding phosphoprotein 50 in cholangiocarcinoma Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Alex Loukas
Jason Mulvenna
Jeffrey Bethony
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Banchob Sripa
2012 HUMAN PATHOLOGY
10.0 (43.0), pp. 1719.0-1730.0
32 0 0 0 0 0 32
52. Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinoma Rucksak Rucksaken
Jarinya Khoontawad
Sittiruk Roytrakul
Porntip Pinlaor
Yusuke Hiraku
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
Thidarut Boonmars
Somchai Pinlaor
2012 CANCER BIOMARKERS
2.0 (12.0), pp. 81.0-95.0
21 0 0 0 0 0 21
53. Proteomic Identification of Plasma Protein Tyrosine Phosphatase Alpha and Fibronectin Associated with Liver Fluke, Opisthorchis viverrini, Infection Jarinya Khoontawad
Umawadee Laothong
Sittiruk Roytrakul
Porntip Pinlaor
Jason Mulvenna
Chaisiri Wongkham
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
Eimorn Mairiang
Paiboon Sithithaworn
Somchai Pinlaor
2012 PLOS ONE
9.0 (7.0), pp.
15 0 0 0 0 0 15
54. Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2012 CLINICAL BIOCHEMISTRY
10-11 (45.0), pp. 827.0-834.0
15 0 0 0 0 0 15
55. Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma (Retracted article. See vol. 49, pg. 196, 2016) Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2012 CLINICAL BIOCHEMISTRY
10-11 (45.0), pp. 827.0-834.0
19 0 0 0 0 0 19
56. RETRACTED: Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma (Retracted article. See vol. 49, pg. 196, 2016) Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2012 CLINICAL BIOCHEMISTRY
10-11 (45.0), pp. 827.0-834.0
19 0 0 0 0 0 19
57. Viral Hepatitis B, C Infection and Genotype Distribution among Cholangiocarcinoma Patients in Northeast Thailand Sahapat Barusrux
Chaiyachet Nanok
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
Yong Poovorawan
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 83.0-87.0
8 0 0 0 0 0 8
58. A combination of praziquantel and the traditional medicinal plant Thunbergia laurifolia on Opisthorchis viverrini infection and cholangiocarcinoma in a hamster model Nadchanan Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Chantana Aromdee
Chariya Hahnvajanawong
Zhiliang Wu
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
12.0 (112.0), pp. 4211.0-4219.0
4 0 0 0 0 0 4
59. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Nadchanan Wonkchalee
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Somchai Pinlaor
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
6.0 (112.0), pp. 2397.0-2402.0
6 0 0 0 0 0 6
60. Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinoma Nuttanan Hongsrichan
Rucksak Rucksaken
Yaovalux Chamgramol
Porntip Pinlaor
Anchalee Techasen
Puangrat Yongvanit
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Somchai Pinlaor
2013 WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
16.0 (19.0), pp. 2456.0-2465.0
22 0 0 0 0 0 22
61. CA-S27: A novel Lewis a associated carbohydrate epitope is diagnostic and prognostic for cholangiocarcinoma Atit Silsirivanit
Norie Araki
Chaisiri Wongkham
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Kazuhiko Kuwahara
Yoshiki Narimatsu
Hiromichi Sawaki
Hisashi Narimatsu
Seiji Okada
Nobuo Sakaguchi
Sopit Wongkham
2013 CANCER SCIENCE
10.0 (104.0), pp. 1278.0-1284.0
21 0 0 0 0 0 21
62. Cell death/proliferation roles for nc886, a non-coding RNA, in the protein kinase R pathway in cholangiocarcinoma N. Kunkeaw
S. H. Jeon
K. Lee
B. H. Johnson
S. Tanasanvimon
M. Javle
C. Pairojkul
Y. Chamgramol
W. Wongfieng
B. Gong
C. Leelayuwat
Y. S. Lee
2013 ONCOGENE
32.0 (32.0), pp. 3722.0-3731.0
43 0 0 0 0 0 43
63. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wonkchalee
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Porntip Laummaunwai
Sirintip Boonjaraspinyo
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
8.0 (112.0), pp. 2971.0-2981.0
9 0 0 0 0 0 9
64. Establishment of an Allo-Transplantable Hamster Cholangiocarcinoma Cell Line and Its Application for In Vivo Screening of Anti-Cancer Drugs Nattapong Puthdee
Kulthida Vaeteewoottacharn
Wunchana Seubwai
Orasa Wonkchalee
Worasak Kaewkong
Amornrat Juasook
Somchai Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Chaisiri Wongkham
Seiji Okada
Thidarut Boonmars
Sopit Wongkham
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 711.0-717.0
4 0 0 0 0 0 4
65. Exome sequencing identifies distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers Waraporn Chan-on
Maarja-Liisa Nairismaegi
Choon Kiat Ong
Weng Khong Lim
Simona Dima
Chawalit Pairojkul
Kiat Hon Lim
John R. McPherson
Ioana Cutcutache
Hong Lee Heng
London Ooi
Alexander Chung
Pierce Chow
Peng Chung Cheow
Ser Yee Lee
Su Pin Choo
Iain Bee Huat Tan
Dan Duda
Anca Nastase
Swe Swe Myint
Bernice Huimin Wong
Anna Gan
Vikneswari Rajasegaran
Cedric Chuan Young Ng
Sanjanaa Nagarajan
Apinya Jusakul
Shenli Zhang
Priya Vohra
Willie Yu
DaChuan Huang
Paiboon Sithithaworn
Puangrat Yongvanit
Sopit Wongkham
Narong Khuntikeo
Vajaraphongsa Bhudhisawasdi
Irinel Popescu
Steven G. Rozen
Patrick Tan
Bin Tean Teh
2013 NATURE GENETICS
12.0 (45.0), pp. 1474.0-U100
247 0 0 0 0 0 247
66. Gene Expression Profiling of Intrahepatic Cholangiocarcinoma Ittisak Subrungruang
Charin Thawornkuno
Porntip Chawalitchewinkoon-Petmitr
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Songsak Petmitr
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (14.0), pp. 557.0-563.0
36 0 0 0 0 0 36
67. Inflammation-related DNA damage and expression of CD133 and Oct3/4 in cholangiocarcinoma patients with poor prognosis Raynoo Thanan
Chawalit Pairojkul
Somchai Pinlaor
Narong Khuntikeo
Chaisiri Wongkham
Banchob Sripa
Ning Ma
Kulthida Vaeteewoottacharn
Ayako Furukawa
Hatasu Kobayashi
Yusuke Hiraku
Shinji Oikawa
Shosuke Kawanishi
Puangrat Yongvanit
Mariko Murata
2013 FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
(65.0), pp. 1464.0-1472.0
38 0 0 0 0 0 38
68. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Patcharee Boonsiri
Chawalit Pairojkul
Aroonsri Priprem
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Lakhanawan Charoensuk
Kitti Intuyod
Somchai Pinlaor
2013 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
3.0 (55.0), pp. 257.0-266.0
12 0 0 0 0 0 12
69. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini Infection: A Biomarker for Advanced Renal and Hepatobiliary Pathologies from Chronic Opisthorchiasis Prasert Saichua
Paiboon Sithithaworn
Amar R. Jariwala
David J. Deimert
Jiraporn Sithithaworn
Banchob Sripa
Thewarach Laha
Eimorn Mairiang
Chawalit Pairojkul
Maria Victoria Periago
Narong Khuntikeo
Jason Mulvenna
Jeffrey M. Bethony
2013 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
5.0 (7.0), pp.
19 0 0 0 0 0 19
70. Overexpression of microRNA-21 regulating PDCD4 during tumorigenesis of liver fluke-associated cholangiocarcinoma contributes to tumor growth and metastasis P. Chusorn
N. Namwat
W. Loilome
A. Techasen
C. Pairojkul
N. Khuntikeo
A. Dechakhamphu
C. Talabnin
W. Chan-On
C. K. Ong
B. T. Teh
P. Yongvanit
2013 TUMOR BIOLOGY
3.0 (34.0), pp. 1579.0-1588.0
65 0 0 0 0 0 65
71. Oxidized alpha-1 antitrypsin as a predictive risk marker of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Wassana Jamnongkan
Anchalee Techasen
Raynoo Thanan
Kunyarat Duenngai
Paiboon Sithithaworn
Eimorn Mairiang
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Puangrat Yongvanit
2013 TUMOR BIOLOGY
2.0 (34.0), pp. 695.0-704.0
23 0 0 0 0 0 23
72. The expression of PGE2 biosynthesis-related enzymes and PGE2 receptors in cholangiocarcinoma Jurairat Jongthawin
Anchalee Techasen
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Chavalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Nisana Namwat
2013 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
(28.0), pp. 425.0-425.0
0 0 0 0 0 0 0
73. An Interleukin-6 Receptor Polymorphism is Associated with Opisthorchiasis-Linked Cholangiocarcinoma Risk in Thailand Pokpong Prayong
Eimorn Mairiang
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Pisaln Mairiang
Vajarabhongsa Bhudisawasdi
Banchob Sripa
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
13.0 (15.0), pp. 5443.0-5447.0
17 0 0 0 0 0 17
74. A Novel Predictive Equation for Potential Diagnosis of Cholangiocarcinoma Ratthaphol Kraiklang
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Kanokwan Imtawil
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2014 PLOS ONE
2.0 (9.0), pp.
22 0 0 0 0 0 22
75. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Wanwisa Limphirat
Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Kamol Lertrat
Somchai Pinlaor
2014 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
(74.0), pp. 206.0-215.0
9 0 0 0 0 0 9
76. Association of CYP39A1, RUNX2 and Oxidized Alpha-1 Antitrypsin Expression in Relation to Cholangiocarcinoma Progression Chakkaphan Khenjanta
Raynoo Thanan
Apinya Jusakul
Anchalee Techasen
Wassana Jamnongkan
Nisana Namwat
Watcharin Loilome
Chawalit Pairojkul
Puangrat Yongvanit
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
23.0 (15.0), pp. 10187.0-10192.0
12 0 0 0 0 0 12
77. Bile canalicular changes and defective bile secretion in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Umawadee Laothong
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
Yukifumi Nawa
Somchai Pinlaor
2014 FOLIA PARASITOLOGICA
6.0 (61.0), pp. 512.0-522.0
8 0 0 0 0 0 8
78. Circulating miR-192 in liver fluke-associated cholangiocarcinoma patients: a prospective prognostic indicator Runglawan Silakit
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
Porncheera Chusorn
Anchalee Techasen
Thidarut Boonmars
Narong Khuntikeo
Nittaya Chamadol
Chawalit Pairojkul
Nisana Namwat
2014 JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SCIENCES
12.0 (21.0), pp. 864.0-872.0
66 0 0 0 0 0 66
79. COMPARISON OF STRESS ADAPTATION AND SURVIVAL RATE BETWEEN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI WITH MUTANT AND WILD TYPE R-BFM Jiraroj Neamnak
Sompong Tabunhan
Suwin Wongwajana
Surasak Wongratanacheewin
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Kiatichai Faksri
Wises Namwat
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
2.0 (45.0), pp. 346.0-351.0
6 0 0 0 0 0 6
80. Distinct miRNA signatures associate with subtypes of cholangiocarcinoma from infection with the tumourigenic liver fluke Opisthorchis viverrini Jordan L. Plieskatt
Gabriel Rinaldi
Yanjun Feng
Jin Peng
Ponlapat Yonglitthipagon
Samantha Easley
Therawach Laha
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Jason P. Mulvenna
Jeffrey M. Bethony
2014 JOURNAL OF HEPATOLOGY
4.0 (61.0), pp. 850.0-858.0
48 0 0 0 0 0 48
81. Distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers revealed by whole exome sequencing Choon Kiat Ong
Waraporn Chan-On
Maarja-Liisa Nairismagi
Weng Khong Lim
Simona Dima
Chawalit Pairojkul
Paiboon Sithithaworn
Irinel Popescu
Steve Rozen
Patrick Tan
Bin Tean Teh
2014 CANCER RESEARCH
19.0 (74.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
82. Genomic and transcriptional alterations of cholangiocarcinoma Takeshi Ito
Mika Sakurai-Yageta
Akiteru Goto
Chawalit Pairojkul
Puangrat Yongvanit
Yoshinori Murakami
2014 JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SCIENCES
6.0 (21.0), pp. 380.0-387.0
23 0 0 0 0 0 23
83. High Expression of HIF-1 alpha, BNIP3 and PI3KC3: Hypoxia-Induced Autophagy Predicts Cholangiocarcinoma Survival and Metastasis Suyanee Thongchot
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Wanchana Seubwai
Kutcharin Phunicom
Wichittra Tassaneeyakul
Chawalit Pairojkul
Wisuttiphong Promkotra
Anchalee Techasen
Nisana Namwat
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
14.0 (15.0), pp. 5873.0-5878.0
37 0 0 0 0 0 37
84. Histological confirmation of periductal fibrosis from ultrasound diagnosis in cholangiocarcinoma patients Nittaya Chamadol
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Vallop Laopaiboon
Watcharin Loilome
Paiboon Sithithaworn
Paungrat Yongvanit
2014 JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SCIENCES
5.0 (21.0), pp. 316.0-322.0
57 0 0 0 0 0 57
85. Increase of exostosin 1 in plasma as a potential biomarker for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma Jarinya Khoontawad
Nuttanan Hongsrichan
Yaovalux Chamgramol
Porntip Pinlaor
Chaisiri Wongkham
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Sittiruk Roytrakul
Thidarut Boonmars
Somchai Pinlaor
2014 TUMOR BIOLOGY
2.0 (35.0), pp. 1029.0-1039.0
21 0 0 0 0 0 21
86. Inhibitory effect of xanthohumol on STAT3 activation and cholangiocarcinoma development H. Dokduang
W. Loilome
N. Namwat
C. Pairojkul
M. Sakurai-Yageta
Y. Murakami
P. Yongvanit
2014 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(50.0), pp. S197-S197
0 0 0 0 0 0 0
87. Plasma Autoantibodies against Heat Shock Protein 70, Enolase 1 and Ribonuclease/Angiogenin Inhibitor 1 as Potential Biomarkers for Cholangiocarcinoma Rucksak Rucksaken
Chawalit Pairojkul
Porntip Pinlaor
Narong Khuntikeo
Sittiruk Roytrakul
Carlo Selmi
Somchai Pinlaor
2014 PLOS ONE
7.0 (9.0), pp.
25 0 0 0 0 0 25
88. Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma Paiboon Sithithaworn
Puangrat Yongvanit
Kunyarat Duenngai
Nadda Kiatsopit
Chawalit Pairojkul
2014 JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SCIENCES
5.0 (21.0), pp. 301.0-308.0
169 0 0 0 0 0 169
89. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wongchalee
Thidarut Boonmars
Porntip Laummaunwai
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Amornrat Juasook
Sirintip Boonjaraspinyo
2014 PARASITOLOGY RESEARCH
3.0 (113.0), pp. 829.0-835.0
4 0 0 0 0 0 4
90. STATs profiling reveals predominantly-activated STAT3 in cholangiocarcinoma genesis and progression Hasaya Dokduang
Anchalee Techasen
Nisana Namwat
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Yoshinori Murakami
Watcharin Loilome
Puangrat Yongvanit
2014 JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SCIENCES
10.0 (21.0), pp. 767.0-776.0
52 0 0 0 0 0 52
91. TPRG1L is a novel microRNA-21 target: a possible linkage between miR-21 and cellular senescence in liver fluke-associated cholangiocarcinoma P. Chusorn
N. Namwat
W. Loilome
A. Techasen
C. Pairojkul
N. Khuntikeo
B. Tean Teh
I. Lee
P. Yongvanit
2014 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(50.0), pp. S63-S64
0 0 0 0 0 0 0
92. A microRNA profile associated with Opisthorchis viverrini-induced cholangiocarcinoma in tissue and plasma Jordan Plieskatt
Gabriel Rinaldi
Yanjun Feng
Jin Peng
Samantha Easley
Xinying Jia
Jeremy Potriquet
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Jeffrey Bethony
Jason Mulvenna
2015 BMC CANCER
(15.0), pp.
35 2 0 0 0 0 37
93. Levels of 8-OxodG Predict Hepatobiliary Pathology in Opisthorchis viverrini Endemic Settings in Thailand Prasert Saichua
Anna Yakovleva
Christine Kamamia
Amar R. Jariwala
Jiraporn Sithithaworn
Banchob Sripa
Paul J. Brindley
Thewarach Laha
Eimorn Mairiang
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Jason Mulvenna
Paiboon Sithithaworn
Jeffrey M. Bethony
2015 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
7.0 (9.0), pp.
21 1 0 0 0 0 22
94. MRI and H-1 MRS findings of hepatobilary changes and cholangiocarcinoma development in hamsters infected with Opisthorchis viverrini and treated with N-nitrosodimethylamine Petcharakom Hanpanich
Somchai Pinlaor
Lakhanawan Charoensuk
Puangrat Yongvanit
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Eimorn Mairiang
2015 MAGNETIC RESONANCE IMAGING
9.0 (33.0), pp. 1146.0-1155.0
9 0 0 0 0 0 9
95. Pathological characteristics of intraductal polypoid neoplasms of bile ducts in Thailand Takeo Nitta
Yasuni Nakanuma
Yasunori Sato
Satoshi Hirano
Chawalit Pairojkul
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY
7.0 (8.0), pp. 8284.0-8290.0
4 0 0 0 0 0 4
96. Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infection R. Rucksaken
O. Haonon
P. Pinlaor
C. Pairojkul
S. Roytrakul
P. Yongvanit
C. Selmi
S. Pinlaor
2015 PARASITE IMMUNOLOGY
7.0 (37.0), pp. 340.0-348.0
5 0 0 0 0 0 5
97. The Thailand initiative in genomics and expression research for liver cancer (TIGER-LC): Defining novel subtypes of hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma Jittiporn Chaisaingmongkol
Anuradha Budhu
Hien Dang
Siritida Rabibhadana
Benjarath Pupacdi
Marshonna Forgues
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nirush Lertprasertsuke
Anon Chotirosniramit
Chawalit Pairojkul
Chirayu U. Auewarakul
Thaniya Sricharunrat
Kannika Phornphutkul
Suleeporn Sangrajrang
Maggie Cam
Ping He
Stephen M. Hewitt
Xiaolin Wu
Snorri S. Thorgeirsson
Paul S. Meltzer
Christopher A. Loffredo
Robert H. Wiltrout
Curtis C. Harris
Chulabhorn Mahidol
Mathuros Ruchirawat
Xin W. Wang
2015 CANCER RESEARCH
(75.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
98. CD44 variant-dependent redox status regulation in liver fluke-associated cholangiocarcinoma: A target for cholangiocarcinoma treatment Malinee Thanee
Watcharin Loilome
Anchalee Techasen
Eiji Sugihara
Shogo Okazaki
Shinya Abe
Shiho Ueda
Takashi Masuko
Nisana Namwat
Narong Khuntikeo
Attapol Titapun
Chawalit Pairojkul
Hideyuki Saya
Puangrat Yongvanit
2016 CANCER SCIENCE
7.0 (107.0), pp. 991.0-1000.0
36 0 0 0 0 0 36
99. High frequency of Helicobacter pylori infection in opisthorchiasis and its association with advanced periductal fibrosis in liver fluke endemic areas of Thailand R. Deenonpoe
C. Chomvarin
E. Mairiang
G. Rinaldi
C. Pairojkul
Y. Chamgramol
P. Mairiang
A. Loukas
P. Brindley
B. Sripa
2016 EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
(46.0), pp. 459.0-460.0
0 0 0 0 0 0 0
100. High glucose enhances progression of cholangiocarcinoma cells via STAT3 activation Charupong Saengboonmee
Wunchana Seubwai
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2016 SCIENTIFIC REPORTS
(6.0), pp.
37 0 0 0 0 0 37
101. Nanoencapsulated curcumin and praziquantel treatment reduces periductal fibrosis and attenuates bile canalicular abnormalities in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Supason Wanichwecharungruang
Kitti Intuyod
Kulthida Vaeteewoottacharn
Apisit Chaidee
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
Natthakitta Suwannateep
Somchai Pinlaor
2016 NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE
1.0 (12.0), pp. 21.0-32.0
15 0 0 0 0 0 15
102. Proteomics-based identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in cholangiocarcinoma (Retraction of vol 45, pg 827, 2012) Ponlapat Yonglitthipagon
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Jason Mulvenna
Alex Loukas
Banchob Sripa
2016 CLINICAL BIOCHEMISTRY
1-2 (49.0), pp. 196.0-196.0
0 0 0 0 0 0 0
103. Simultaneous Extensive Intraductal Papillary Neoplasm of the Bile Duct and Pancreas: A Very Rare Entity Vor Luvira
Ake Pugkhem
Theerawee Tipwaratorn
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2016 CASE REPORTS IN SURGERY
(), pp.
6 0 0 0 0 0 6
104. Tissue Microbiome Profiling Identifies an Enrichment of Specific Enteric Bacteria in Opisthorchis viverrini Associated Cholangiocarcinoma Kern Rei Chng
Sock Hoai Chan
Amanda Hui Qi Ng
Chenhao Li
Apinya Jusakul
Denis Bertrand
Andreas Wilm
Su Pin Choo
Damien Meng Yew Tan
Kiat Hon Lim
Roy Soetinko
Choon Kiat Ong
Dan G. Duda
Simona Dima
Irinel Popescu
Chaisiri Wongkham
Zhu Feng
Khay Guan Yeoh
Bin Tean Teh
Puangrat Yongvanit
Sopit Wongkham
Vajaraphongsa Bhudhisawasd
Narong Khuntikeo
Patrick Tan
Chawalit Pairojkul
Joanne Ngeow
Niranjan Nagarajan
2016 EBIOMEDICINE
(8.0), pp. 195.0-202.0
43 0 0 0 0 0 43
105. Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinoma Ornuma Haonon
Rucksak Rucksaken
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Kitti Intuyod
Sudarat Onsurathum
Narong Khuntikeo
Somchai Pinlaor
2016 PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS
3.0 (10.0), pp. 248.0-256.0
15 0 0 0 0 0 15
106. Xanthohumol inhibits STAT3 activation pathway leading to growth suppression and apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cells Hasaya Dokduang
Puangrat Yongvanit
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Sakkarn Sangkhamanon
Mika Sakurai Yageta
Yoshinori Murakami
Watcharin Loilome
2016 ONCOLOGY REPORTS
4.0 (35.0), pp. 2065.0-2072.0
24 0 0 0 0 0 24
107. A comparative proteomic analysis of bile for biomarkers of cholangiocarcinoma Marut Laohaviroj
Jeremy Potriquet
Xinying Jia
Sutas Suttiprapa
Yaovalux Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Paiboon Sithithaworn
Jason Mulvenna
Banchob Sripa
2017 TUMOR BIOLOGY
6.0 (39.0), pp.
10 0 0 0 0 0 10
108. Clustering of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma based on serum periostin may be predictive of prognosis Chanitra Thuwajit
Peti Thuwajit
Pranisa Jamjantra
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Junya Ono
Shoichiro Ohta
Kiminori Fujimoto
Kenji Izuhara
2017 ONCOLOGY LETTERS
1.0 (14.0), pp. 623.0-634.0
10 0 0 0 0 0 10
109. Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma Jittiporn Chaisaingmongkol
Anuradha Budhu
Hien Dang
Siritida Rabibhadana
Benjarath Pupacdi
So Mee Kwon
Marshonna Forgues
Yotsawat Pomyen
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nirush Lertprasertsuke
Anon Chotirosniramit
Chawalit Pairojkul
Chirayu U. Auewarakul
Thaniya Sricharunrat
Kannika Phornphutkul
Suleeporn Sangrajrang
Maggie Cam
Ping He
Stephen M. Hewitt
Kris Ylaya
Xiaolin Wu
Jesper B. Andersen
Snorri S. Thorgeirsson
Joshua J. Waterfall
Yuelin J. Zhu
Jennifer Walling
Holly S. Stevenson
Daniel Edelman
Paul S. Meltzer
Christopher A. Loffredo
Natsuko Hama
Tatsuhiro Shibata
Robert H. Wiltrout
Curtis C. Harris
Chulabhorn Mahidol
Mathuros Ruchirawat
Xin W. Wang
2017 CANCER CELL
1.0 (32.0), pp. 57.0-+
119 0 0 0 0 0 119
110. Cytokine profiles in Opisthorchis viverrini stimulated peripheral blood mononuclear cells from cholangiocarcinoma patients Arpa Surapaitoon
Sutas Suttiprapa
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Banchob Sripa
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (66.0), pp. 889.0-892.0
17 0 0 0 0 0 17
111. Differential Protein Expression Marks the Transition From Infection With Opisthorchis viverrini to Cholangiocarcinoma Jarinya Khoontawad
Chawalit Pairojkul
Rucksak Rucksaken
Porntip Pinlaor
Chaisiri Wongkham
Puangrat Yongvanit
Ake Pugkhem
Alun Jones
Jordan Plieskatt
Jeremy Potriquet
Jeffery Bethony
Somchai Pinlaor
Jason Mulvenna
2017 MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS
5.0 (16.0), pp. 911.0-923.0
9 0 0 0 0 0 9
112. Elevated prevalence of Helicobacter species and virulence factors in opisthorchiasis and associated hepatobiliary disease Raksawan Deenonpoe
Eimorn Mairiang
Pisaln Mairiang
Chawalit Pairojkul
Yaovalux Chamgramol
Gabriel Rinaldi
Alex Loukas
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
16 0 0 0 0 0 16
113. Long-term outcome of surgical resection for intraductal papillary neoplasm of the bile duct Vor Luvira
Ake Pugkhem
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
Egapong Sathitkarnmanee
Varisara Luvira
Supot Kamsa-ard
2017 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
2.0 (32.0), pp. 527.0-533.0
31 0 0 0 0 0 31
114. MR imaging findings of a patient with isolated intrahepatic splenosis mistaken for hepatocellular carcinoma Kulyada Somsap
Nittaya Chamadol
Attapol Titapun
Chawalit Pairojkul
Sakkarn Sangkhamanon
2017 BJR CASE REPORTS
1.0 (3.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
115. OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION EXACERBATES THE SEVERITY OF DIABETIC LIVER INJURY AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE Apisit Chaidee
Sudarat Onsurathum
Ornuma Haonon
Patchareewan Pannangpetch
Chatlert Pongchaiyakul
Victoria H. Mann
Chawalit Pairojkul
Wannaporn Ittiprasert
Paul J. Brindley
Somchai Pinlaor
2017 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (95.0), pp. 178.0-178.0
0 0 0 0 0 0 0
116. Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinoma Rucksak Rucksaken
Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Somchai Pinlaor
2017 CANCER BIOMARKERS
1.0 (18.0), pp. 27.0-34.0
5 0 0 0 0 0 5
117. Subsets of Inflammatory Cytokine Gene Polymorphisms are Associated with Risk of Carcinogenic Liver Fluke Opisthorchis viverrini-Associated Advanced Periductal Fibrosis and Cholangiocarcinoma Arpa Surapaitoon
Sutas Suttiprapa
Eimorn Mairiang
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Jeffrey Bethony
Paul J. Brindley
Banchob Sripa
2017 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
3.0 (55.0), pp. 295.0-304.0
8 0 0 0 0 0 8
118. The Thailand initiative in genomics and expression research in liver cancer: Race related common molecular subtypes among Asian hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma identified by integrated genomics Anuradha Budhu
Jittiporn Chaisaingmongkol
Hien Dang
Siritida Rabibhadana
Benjarath Pupacdi
So Mee Kwon
Marshonna Forgues
Yotsawat Pomyen
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Nirush Lertprasertsuke
Anon Chotirosniramit
Chawalit Pairojkul
Chirayu U. Auewarakul
Thaniya Sricharunrat
Kannika Phornphutkul
Suleeporn Sangrajrang
Maggie Cam
Ping He
Stephen M. Hewitt
Xiaolin Wu
Snorri S. Thorgeirsson
Joshua J. Waterfall
Yuelin J. Zhu
Jennifer Walling
Holly S. Stevenson
Daniel Edelman
Paul S. Meltzer
Christopher A. Loffredo
Robert H. Wiltrout
Curtis C. Harris
Chulabhorn Mahidol
Mathuros Ruchirawat
Xin W. Wang
2017 CANCER RESEARCH
(77.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
119. Whole-Genome and Epigenomic Landscapes of Etiologically Distinct Subtypes of Cholangiocarcinoma Apinya Jusakul
Ioana Cutcutache
Chern Han Yong
Jing Quan Lim
Mi Ni Huang
Nisha Padmanabhan
Vishwa Nellore
Sarinya Kongpetch
Alvin Wei Tian Ng
Ley Moy Ng
Su Pin Choo
Swe Swe Myint
Raynoo Thanan
Sanjanaa Nagarajan
Weng Khong Lim
Cedric Chuan Young Ng
Arnoud Boot
Mo Liu
Choon Kiat Ong
Vikneswari Rajasegaran
Stefanus Lie
Alvin Soon Tiong Lim
Tse Hui Lim
Jing Tan
Jia Liang Loh
John R. McPherson
Narong Khuntikeo
Vajaraphongsa Bhudhisawasdi
Puangrat Yongvanit
Sopit Wongkham
Yasushi Totoki
Hiromi Nakamura
Yasuhito Arai
Satoshi Yamasaki
Pierce Kah-Hoe Chow
Alexander Yaw Fui Chung
London Lucien Peng Jin Ooi
Kiat Hon Lim
Simona Dima
Dan G. Duda
Irinel Popescu
Philippe Broet
Sen-Yung Hsieh
Ming-Chin Yu
Aldo Scarpa
Jiaming Lai
Di-Xian Luo
Andre Lopes Carvalho
Andre Luiz Vettore
Hyungjin Rhee
Young Nyun Park
Ludmil B. Alexandrov
Raluca Gordan
Steven G. Rozen
Tatsuhiro Shibata
Chawalit Pairojkul
Bin Tean Teh
Patrick Tan
2017 CANCER DISCOVERY
10.0 (7.0), pp. 1116.0-1135.0
161 0 0 0 0 0 161
120. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Chawalit Pairojkul
Chariya Hahnvajanawong
Kulthida Vaeteewoottacharn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
5.0 (52.0), pp. 1715.0-1726.0
5 0 0 0 0 0 5
121. Association between Repeated Praziquantel treatment and Papillary, and Intrahepatic Cholangiocarcinoma Vor Luvira
Supot Kamsa-ard
Siriporn Kamsa-ard
Varisara Luvira
Tharatip Srisuk
Ake Pugkhem
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2018 ANNALS OF HEPATOLOGY
5.0 (17.0), pp. 802.0-809.0
2 0 0 0 0 0 2
122. Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis Waraporn Saentaweesuk
Atit Silsirivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chawalit Pairojkul
Ubon Cha'on
Somsiri Indramanee
Somchai Pinlaor
Thidarut Boonmars
Norie Araki
Chaisiri Wongkham
2018 CLINICA CHIMICA ACTA
(477.0), pp. 66.0-71.0
2 0 0 0 0 0 2
123. Co-occurrence of opisthorchiasis and diabetes exacerbates morbidity of the hepatobiliary tract disease Apisit Chaidee
Sudarat Onsurathum
Kitti Intuyod
Patchareewan Pannangpetch
Chatlert Pongchaiyakul
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Wannaporn Ittiprasert
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Paul J. Brindley
Somchai Pinlaor
2018 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
6.0 (12.0), pp.
4 0 0 0 0 0 4
124. Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancer Jarinya Khoontawad
Kitti Intuyod
Rucksak Rucksaken
Nuttanan Hongsrichan
Chawalit Pairojkul
Porntip Pinlaor
Thidarut Boonmars
Chaisiri Wongkham
Alun Jones
Jordan Plieskatt
Jeremy Potriquet
Jeffrey M. Bethony
Jason Mulvenna
Somchai Pinlaor
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 557.0-557.0
3 0 0 0 0 0 3
125. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1-TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Kitti Intuyod
Paula Saavedra-Garcia
Stefania Zona
Chun-Fui Lai
Yannasittha Jiramongkol
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Shang Yao
Jay-Sze Yong
Sasanan Trakansuebkul
Sakda Waraasawapati
Vor Luvira
Sopit Wongkham
Somchai Pinlaor
Eric W. -F. Lam
2018 CELL DEATH & DISEASE
(9.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
126. GaINAcylated glycans specific to Sophora japonica agglun in-Values for diagnosis and prognosis of cholangiocarcinoma Kanlayanee Sawanyawisuth
Waraporn Saentaweesuk
Atit Silsirivanit
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Ubon Cha-on
Somsiri Indramanee
Somchai Pinlaor
Thidarut Boonmars
Sopit Wongkham
Chaisiri Wongkham
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 253.0-253.0
0 0 0 0 0 0 0
127. O-GlcNAcylation mediates metastasis of cholangiocarcinoma through FOXO3 and MAN1A1 Chatchai Phoomak
Atit Silsirivanit
Dayoung Park
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chaisiri Wongkham
Eric W. -F. Lam
Chawalit Pairojkul
Carlito B. Lebrilla
Sopit Wongkham
2018 ONCOGENE
42.0 (37.0), pp. 5648.0-5665.0
11 0 0 0 0 0 11
128. Oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 resulting in cholangiocarcinoma genesis Napat Armartmuntree
Mariko Murata
Anchalee Techasen
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Chadamas Sakonsinsiri
Somchai Pinlaor
Raynoo Thanan
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 1286.0-1286.0
0 0 0 0 0 0 0
129. Prolonged oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 with inhibition of its tumor suppressive function against cholangiocarcinoma genesis Napat Armartmuntree
Mariko Murata
Anchalee Techasen
Puangrat Yongvanit
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Chawalit Pairojkul
Chadamas Sakonsinsiri
Somchai Pinlaor
Raynoo Thanan
2018 REDOX BIOLOGY
(14.0), pp. 637.0-644.0
53 0 0 0 0 0 53
130. The microRNA-15a-PAI-2 axis in cholangiocarcinoma-associated fibroblasts promotes migration of cancer cells Penkhae Utaijaratrasmi
Kulthida Vaeteewoottacharn
Takaaki Tsunematsu
Pranisa Jamjantra
Sopit Wongkham
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Naozumi Ishimaru
Yongyut Sirivatanauksorn
Ananya Pongpaibul
Peti Thuwajit
Chanitra Thuwajit
Yasusei Kudo
2018 MOLECULAR CANCER
(17.0), pp.
18 0 0 0 0 0 18
131. Translational cancer research towards Thailand 4.0 Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2018 SCIENCEASIA
(44.0), pp. 11.0-18.0
0 0 0 0 0 0 0
132. Attenuation of CD47-SIRP alpha Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis Kulthida Vaeteewoottacharn
Ryusho Kariya
Phattarin Pothipan
Sawako Fujikawa
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Kazuhiko Kuwahara
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Seiji Okada
2019 TRANSLATIONAL ONCOLOGY
2.0 (12.0), pp. 217.0-225.0
7 0 0 0 0 0 7
133. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study Supot Kamsa-ard
Vor Luvira
Krittika Suwanrungruang
Siriporn Kamsa-ard
Varisara Luvira
Chalongpon Santong
Tharatip Srisuk
Ake Pugkhem
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
2019 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
5.0 (29.0), pp. 197.0-204.0
0 0 0 0 0 0 0
134. Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D-Dependent Kinase Activity Gunya Sittithumcharee
Orawan Suppramote
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chumphon Sirisuksakun
Supawan Jamnongsong
Phatthamon Laphanuwat
Monthira Suntiparpluacha
Arriya Matha
Porncheera Chusorn
Pongsakorn Buraphat
Chumpot Kakanaporn
Komgrid Charngkaew
Atit Silsirivanit
Krittiya Korphaisarn
Somchai Limsrichamrern
Npat Tripatara
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Somponnat Sampattavanich
Seiji Okada
Siwanon Jirawatnotai
2019 HEPATOLOGY
5.0 (70.0), pp. 1614.0-1630.0
3 0 0 0 0 0 3
135. Discovery of Serotransferrin Glycoforms: Novel Markers for Diagnosis of Liver Periductal Fibrosis and Prediction of Cholangiocarcinoma Wassana Jamnongkan
Carlito B. Lebrilla
Mariana Barboza
Anchalee Techasen
Watcharin Loilome
Paiboon Sithithaworn
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Nittaya Chamadol
Raynoo Thanan
Puangrat Yongvanit
2019 BIOMOLECULES
10.0 (9.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
136. Establishment of Highly Transplantable Cholangiocarcinoma Cell Lines from a Patient-Derived Xenograft Mouse Model Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Ryusho Kariya
Kanha Muisuk
Kanokwan Imtawil
Yaovalux Chamgramol
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Narong Khuntikeo
Ake Pugkhem
O-Tur Saeseow
Atit Silsirivanit
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Seiji Okada
2019 CELLS
5.0 (8.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
137. Opisthorchis viverrini Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters Apisit Chaidee
Sudarat Onsurathum
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Patchareewan Pannangpetch
Chatlert Pongchaiyakul
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Jariya Umka Welbat
Wannaporn Ittiprasert
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Paul J. Brindley
Somchai Pinlaor
2019 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (101.0), pp. 1161.0-1169.0
0 0 0 0 0 0 0
138. Papillomatosis of the Biliary Tree and Gallbladder: Successful Treatment With Repeated Resection and Liver Transplant Vor Luvira
Ake Pugkhem
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Thong-Ueb Uttaravichien
Anan Sripanuskul
Jongruk Pongskul
Chawalit Pairojkul
2019 EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION
5.0 (17.0), pp. 688.0-691.0
0 0 0 0 0 0 0
139. Predictive utility of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in intraductal papillary neoplasm of the bile duct Vor Luvira
Supot Kamsa-ard
Ake Pugkhem
Varisara Luvira
Tharatip Srisuk
Attapol Titapun
Artit Silsirivanit
Sopit Wongkham
Narong Khuntikeo
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2019 CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEPATOLOGY
3.0 (5.0), pp. 250.0-255.0
0 0 0 0 0 0 0
140. CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-kappa B pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion Paweena Dana
Saowaluk Saisomboon
Ryusho Kariya
Seiji Okada
Sumalee Obchoei
Kanlayanee Sawanyawisuth
Chaisiri Wongkham
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
Kulthida Vaeteewoottacharn
2020 CELLULAR ONCOLOGY
2.0 (43.0), pp. 211.0-222.0
1 0 0 0 0 0 1
141. Cholangiocarcinoma Trends, Incidence, and Relative Survival in Khon Kaen, Thailand From 1989 Through 2013: A Population-Based Cancer Registry Study (vol 30, pg 108, 2020) Supot Kamsa-ard
Vor Luvira
Krittika Suwanrungruang
Siriporn Kamsa-ard
Varisara Luvira
Chalongpon Santong
Tharatip Srisuk
Ake Pugkhem
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
2020 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
2.0 (30.0), pp. 108.0-109.0
1 0 0 0 0 0 1
142. Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient Banchob Sripa
Wunchana Seubwai
Kulthida Vaeteewoottacharn
Kanlayanee Sawanyawisuth
Atit Silsirivanit
Worasak Kaewkong
Kanha Muisuk
Paweena Dana
Chatchai Phoomak
Worachart Lert-itthiporn
Vor Luvira
Chawalit Pairojkul
Bin T. Teh
Sopit Wongkham
Seiji Okada
Yaovalux Chamgramol
2020 HUMAN CELL
(), pp.
0 0 0 0 0 0 0
143. Opposing Roles of FoxA1 and FoxA3 in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Progression Raynoo Thanan
Waleeporn Kaewlert
Chadamas Sakonsinsiri
Timpika Chaiprasert
Napat Armartmuntree
Duangkamon Muengsaen
Anchalee Techasen
Poramate Klanrit
Worachart Lert-itthiporn
Somchai Pinlaor
Chawalit Pairojkul
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
5.0 (21.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Childhood Tuberculosis : Diagnostic Tests Srivieng Pairojkul
Chawalit Pairojkul
1986 Srinagarind Medical Journal
(1 No 3), pp. 171-176
2. The Unusual Cases of Massivs Upper Gastrointestinal Haemorrhags : A Report of Two Cases Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Chawalit Pairojkul
1988 Srinagarind Medical Journal
(3 No 1), pp. 57-62
3. Etiology and Pathogenesis of Cholangiocarcinoma : Introduction to the Association with Liver Fluke Infection Banchob Sripa
Puangrat Yongvanit
Chawalit Pairojkul
2005 Srinagarind Medical Journal
(20 No 3), pp. 122-134
4. Applications of Plant Lectins in Cholangiocarcinoma Somsiri Indramanee
Atit Silsirivanit
Chawalit Pairojkul
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 194
5. Inhibitory Effects of Xanthohumol on STAT3 Activation and Cancer Development in Cholangiocarcinoma Xenograft Model Hasaya Dokduang
Watcharin Loilome
Nisana Namwat
Anchalee Techasen
Chawalit Pairojkul
Narong Khuntikeo
Yoshinori Murakami
Puangrat Yongvanit
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 195
6. Primary Leiomyosarcoma of the Inferior Vena Cava : A Case Report of Radical Surgery with Dacron Reconstruction Supatcha Prasertcharoensuk
Narongchai Wongkonkitsin
Sakda Waraasawapati
Chawalit Pairojkul
Ake Pugkhem
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 6), pp. 423-427

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.015478849411010742