Loading
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรี คุณกิตติ

รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรี คุณกิตติ

เทคโนโลยีเภสัชกรรม,
คณะเภสัชศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6602426203: H-INDEX 17

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Method for screening sunscreen cream formulations by determination of in vitro SPF and PA values using UV transmission spectroscopy and texture profile analysis. Khunkitti, W
Satthanakul, P
Waranuch, N
Pitaksuteepong, T
Kitikhun, P
0
2. The lethal effects of biguanides on cysts and trophozoites of Acanthamoeba castellanii Khunkitti, W.
Furr, U.R.
1996
3. A Modified Hot Plate Method Muckda Chitcharoenthum
Watcharee Khunkitti
1997
4. Aspects of the mechanisms of action of biguanides on trophozoites and cysts of Acanthamoeba castellanii Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1997
5. Effects of biocides on Acanthamoeba castellanii as measured by flow cytometry and plaque assay Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1997
6. Acanthamoeba castellanii: Growth, encystment, excystment and biocide susceptibility Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1998
7. Biguanide-induced changes in Acanthamoeba castellanii: An electron microscopic study Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1998
8. X-ray microanalysis of chlorine and phosphorus content in biguanide- treated Acanthamoeba castellanii Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1999
9. In vitro antifilarial activity of extracts of the medicinal plant Cardiospermum halicacabum against Brugia pahangi Khunkitti, W.
Fujimaki, Y.
Aoki, Y.
2000
10. Encystation in Acanthamoeba castellanii: Development of biocide resistance Khunkitti, W.
Furr, J.R.
2001
11. Susceptibility of Zoonotic Dermatophytes to Ethanolic Extract of Piper Betle Leaves Nopamart Trakranrungsie
Arinee Chatchawanchonteera
Arayaporn Makarapes
Khon Kaen 40002 Khon Kaen University
Watcharee Khunkitti
2003
12. Anti-inflammatory and analgesic activities of the extract from garcinia mangostana linn Pongphasuk, N.
Khunkitti, W.
Chitcharoenthum, M.
2005
13. In vitro antiparasitic activity of extracts of Cardiospermum halicacabum against third-stage larvae of Strongyloides stercoralis Boonmars, T.
Khunkitti, W.
Sithithaworn, P.
Fujimaki, Y.
2005
14. Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients with head and neck cancer Taweechaisupapong, S.
Pesee, M.
Aromdee, C.
Laopaiboon, M.
Khunkitti, W.
2006
15. Formulation development of sunscreen lotion containing jackfruit starch and the lotion acceptance evaluation in volunteers Khunkitti, W.
Aromdee, C.
Vorarat, S.
Chitropas, P.
2006
16. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna. Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Homchampa, P.
Leelavatcharamas, V.
Satra, J.
Khunkitti, W.
2006
17. In vitro bioactivities of essential oils used for acne control Lertsatitthanakorn, P.
Taweechaisupapong, S.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2006
18. The potential of jackfruit starch for use as suspending agent and emulsifying agent Khunkitti, W.
Aromdee, C.
Vorarat, S.
Chitropas, P.
2006
19. การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝรั่ง บังอร ศรีพานิชกุลชัย
อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
วัชรี คุณกิตติ
อุรชา รังสาดทอง
2006
20. Antibacterial activity of citronella oil solid lipid particles in oleogel against Propionibacterium acnes and its chemical stability Lertsatitthanakorn, P.
Taweechaisupapong, S.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2008
21. Ethnoveterinary study for antidermatophytic activity of Piper betle, Alpinia galanga and Allium ascalonicum extracts in vitro Trakranrungsie, N.
Chatchawanchonteera, A.
Khunkitti, W.
2008
22. Some Properties of a Polymeric Surfactant Derived from Alginate Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Preechagoon, D.
Khunkitti, W.
2009
23. ANTIMICROBIAL EFFECTS OF BOESENBERGIA PANDURATA AND PIPER SARMENTOSUM LEAF EXTRACTS ON PLANKTONIC CELLS AND BIOFILM OF ORAL PATHOGENS Taweechaisupapong, S.
Singhara, S.
Lertsatitthanakorn, P.
Khunkitti, W.
2010
24. Chemical composition, antioxidant activity and antibacterial action of eight essential oils against clinical isolates of mastitis pathogens Aiemsaard, J.
Aiumlamai, S.
Taweechaisupapong, S.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2010
25. Effect of citronella oil on time kill profile, leakage and morphological changes of Propionibacterium acnes Pilanthana Lertsatitthanakorn
Suwimol Taweechaisupapong
Channarong Arunyanart
Chantana Aromdee
Watcharee Khunkitti
2010
26. Effect of the derivatives of andrographolide on the morphology of Bacillus subtilis Aromdee, C
Sriubolmas, N
Wiyakrutta, S
Suebsasna, S
Khunkitti, W
2011
27. In Vitro Antioxidant Activities of Essential Oils Praphatson Veerapan
Watcharee Khunkitti
2011
28. The effect of lemongrass oil and its major components on clinical isolate mastitis pathogens and their mechanisms of action on Staphylococcus aureus DMST 4745. Aiemsaard, J.
Aiumlamai, S.
Aromdee, C.
Taweechaisupapong, S.
Khunkitti, W.
2011
29. Antibiofilm activity and post antifungal effect of lemongrass oil on clinical Candida dubliniensis isolate Taweechaisupapong, S.
Ngaonee, P.
Patsuk, P.
Pitiphat, W.
Khunkitti, W.
2012
30. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Wonkchalee, O
Boonmars, T
Aromdee, C
Laummaunwai, P
Khunkitti, W
Vaeteewoottacharn, K
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Loilome, W
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
2012
31. Characterization of Newcastle Disease Virus Propagated from LLC MK2 Cell Culture Ratiya Kukhetpitakwong
Preecha Homchampa
Jarunee Satra
Thitawat Chantaworn
Sarisa Trakarnrungsee
Chariya Hahnvajanawong
Vichai Leelavacharamas
Watcharee Khunkitti
2012
32. Inhibitory effect of lemongrass oil and its major constituents on Candida biofilm and germ tube formation Taweechaisupapong, S.
Chitropas, P.
Khunkitti, W.
2012
33. In vitro bioactivities of clove buds oil (Eugenia caryophyllata) and its effect on dermal fibroblast Khunkitti, W.
Veerapan, P.
Hahnvajanawong, C.
2012
34. Formulation optimization of citronella grass oil solid lipid particles using mixture design Lertsatitthanakorn, P.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2013
35. The efficacy of essential oils against Malassezia pachydermatis isolated from canine otitis externa Tanaporn Asawapattanaku
Watcharee Khunkitti
Rattanaporn Leesing
2013
36. การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดโดยใช้การทดลองแบบ mixture design วัชรี คุณกิตติ
กาจญนา หงษ์โรจนวิวัฒน์
นันทวัฒน์ ประยูรหาญ
2013
37. ผลของระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยต่อฤทธิ์การต้านจุลชีพบางชนิด นิติรัฐ ไหว้พรหม
วศิน ศรกายสิทธิ์
วัชรี คุณกิตติ
2013
38. Antibacterial Activity of an Effective Essential Oil Formulated in Liquid Soap Against Skin Bacteria Lertsatitthanakorn, P.
Khunkitti, W.
2014
39. Method for screening sunscreen cream formulations by determination of in vitro SPF and PA values using UV transmission spectroscopy and texture profile analysis. Watcharee Khunkitti
Panitta Satthanakul
Neti Waranuch
Tasana Pitaksuteepong
Pichet Kitikhun
2014
40. Antimicrobial effect of lemongrass oil against oral malodour micro-organisms and the pilot study of safety and efficacy of lemongrass mouthrinse on oral malodour Satthanakul, P.
Taweechaisupapong, S.
Paphangkorakit, J.
Pesee, M.
Timabut, P.
Khunkitti, W.
2015
41. Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape Seed and Peel Extracts Chontira Khawee
Chantana Aromdee
Orawan Monthakantirat
Watcharee Khunkitti
2015
42. Bioactivities of Goat Placenta hydrolysates Onanong Ruksounjik
Sompong Klaynongsruang
Chariya Hahnvajanawong
Watcharee Khunkitti
2016
43. The comparative study in bioactivities of Rang jeud, Butterfyl pea and grape peel Onanong Ruksounjik
Watcharee Khunkitti
2016
44. A novel antibacterial peptide derived from Crocodylus siamensis haemoglobin hydrolysate induces membrane permeabilization causing iron dysregulation, oxidative stress and bacterial death Lueangsakulthai, J.
Jangpromma, N.
Khunkitti, W.
Klaynongsruang, S.
2017
45. Killing activity of LFchimera on periodontopathic bacteria and multispecies oral biofilm formation in vitro Sopita Ruangcharoen
Waraporn Suwannarong
Marie Rossini Carmela T. Lachica
Jan G. M. Bolscher
Kamran Nazmi
Watcharee Khunkitti
Suwimol Taweechaisupapong
2017
46. Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals Khlibsuwan,
Khunkitti, W.
Pongjanyakul, T.
2018
47. In-vitro investigation of anti-acne properties of Mangifera indica L. kernel extract and its mechanism of action against Propionibacterium acnes Khunkitti, W. 2018
48. Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate Lueangsakulthai, J
Phosri, S
Theansungnoen, T
Jangpromma, N
Temsiripong, T
Mckendrick, JE
Khunkitti, W
Klaynongsruang, S
2018
49. Anti-aging bioactivities of egg white hydrolysates Jangpromma, N.
Khunkitti, W.
2019
50. Antioxidant and anti-inflammatory activities of the siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate derived from trypsin and papain hydrolysis Jiraporn Lueangsakulthai
Nicholas Michael
Theeranan Temsiripong
Watcharee Khunkitti
Sompong Klaynongsruang
Nisachon Jangpromma
2019
51. Effect of grape seed extract as a sunscreen booster Khunkitti, W. 2019
52. The antifungal efficacy of essential oils in combination with chlorhexidine against candida spp Satthanakul, P.
Taweechaisupapong, S.
Luengpailin, S.
Khunkitti, W.
2019
53. Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity Khlibsuwan, R
Khunkitti, W
Pongjanyakul, T
2020
Count 41 11 14 11

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. The lethal effects of biguanides on cysts and trophozoites of Acanthamoeba castellanii Khunkitti, W.
Furr, U.R.
1996 Journal of Applied Bacteriology
1 (81), pp. 73-77
2. Aspects of the mechanisms of action of biguanides on trophozoites and cysts of Acanthamoeba castellanii Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1997 Journal of Applied Microbiology
1 (82), pp. 107-114
3. Effects of biocides on Acanthamoeba castellanii as measured by flow cytometry and plaque assay Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1997 Journal of Antimicrobial Chemotherapy
2 (40), pp. 227-233
4. Acanthamoeba castellanii: Growth, encystment, excystment and biocide susceptibility Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1998 Journal of Infection
1 (36), pp. 43-48
5. Biguanide-induced changes in Acanthamoeba castellanii: An electron microscopic study Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1998 Journal of Applied Microbiology
1 (84), pp. 53-62
6. X-ray microanalysis of chlorine and phosphorus content in biguanide- treated Acanthamoeba castellanii Khunkitti, W.
Furr, J.R.
1999 Journal of Applied Microbiology
3 (86), pp. 453-459
7. In vitro antifilarial activity of extracts of the medicinal plant Cardiospermum halicacabum against Brugia pahangi Khunkitti, W.
Fujimaki, Y.
Aoki, Y.
2000 Journal of Helminthology
3 (74), pp. 241-246
8. Encystation in Acanthamoeba castellanii: Development of biocide resistance Khunkitti, W.
Furr, J.R.
2001 Journal of Eukaryotic Microbiology
1 (48), pp. 11-16
9. Anti-inflammatory and analgesic activities of the extract from garcinia mangostana linn Pongphasuk, N.
Khunkitti, W.
Chitcharoenthum, M.
2005 Acta Horticulturae
(680), pp. 125-130
10. In vitro antiparasitic activity of extracts of Cardiospermum halicacabum against third-stage larvae of Strongyloides stercoralis Boonmars, T.
Khunkitti, W.
Sithithaworn, P.
Fujimaki, Y.
2005 Parasitology Research
5 (97), pp. 417-419
11. Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients with head and neck cancer Taweechaisupapong, S.
Pesee, M.
Aromdee, C.
Laopaiboon, M.
Khunkitti, W.
2006 Australian Dental Journal
4 (51), pp. 333-337
12. Formulation development of sunscreen lotion containing jackfruit starch and the lotion acceptance evaluation in volunteers Khunkitti, W.
Aromdee, C.
Vorarat, S.
Chitropas, P.
2006 Songklanakarin Journal of Science and Technology
1 (28), pp. 137-144
13. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna. Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Homchampa, P.
Leelavatcharamas, V.
Satra, J.
Khunkitti, W.
2006 International immunopharmacology
11 (6), pp. 1729-1735
14. In vitro bioactivities of essential oils used for acne control Lertsatitthanakorn, P.
Taweechaisupapong, S.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2006 International Journal of Aromatherapy
1 (16), pp. 43-49
15. The potential of jackfruit starch for use as suspending agent and emulsifying agent Khunkitti, W.
Aromdee, C.
Vorarat, S.
Chitropas, P.
2006 Songklanakarin Journal of Science and Technology
1 (28), pp. 145-155
16. Antibacterial activity of citronella oil solid lipid particles in oleogel against Propionibacterium acnes and its chemical stability Lertsatitthanakorn, P.
Taweechaisupapong, S.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2008 International Journal of Essential Oil Therapeutics
4 (2), pp. 167-171
17. Ethnoveterinary study for antidermatophytic activity of Piper betle, Alpinia galanga and Allium ascalonicum extracts in vitro Trakranrungsie, N.
Chatchawanchonteera, A.
Khunkitti, W.
2008 Research in Veterinary Science
1 (84), pp. 80-84
18. Some Properties of a Polymeric Surfactant Derived from Alginate Kukhetpitakwong, R.
Hahnvajanawong, C.
Preechagoon, D.
Khunkitti, W.
2009 IFMBE Proceedings
(23), pp. 1344-1347
19. Antimicrobial effects of Boesenbergia pandurata and Piper sarmentosum leaf extracts on planktonic cells and biofilm of oral pathogens Taweechaisupapong, S.
Singhara, S.
Lertsatitthanakorn, P.
Khunkitti, W.
2010 Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences
2 (23), pp. 224-231
20. Chemical composition, antioxidant activity and antibacterial action of eight essential oils against clinical isolates of mastitis pathogens Aiemsaard, J.
Aiumlamai, S.
Taweechaisupapong, S.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2010 International Journal of Essential Oil Therapeutics
1-2 (4), pp. 37-43
21. Effect of citronella oil on time kill profile, leakage and morphological changes of Propionibacterium acnes Lertsatitthanakorn, P.
Taweechaisupapong, S.
Arunyanart, C.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2010 Journal of Essential Oil Research
3 (22), pp. 270-274
22. Effect of the derivatives of andrographolide on the morphology of Bacillus subtilis Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2011 Archives of Pharmacal Research
1 (34), pp. 71-77
23. The effect of lemongrass oil and its major components on clinical isolate mastitis pathogens and their mechanisms of action on Staphylococcus aureus DMST 4745 Aiemsaard, J.
Aiumlamai, S.
Aromdee, C.
Taweechaisupapong, S.
Khunkitti, W.
2011 Research in Veterinary Science
3 (91), pp. e31-e37
24. Antibiofilm activity and post antifungal effect of lemongrass oil on clinical Candida dubliniensis isolate Taweechaisupapong, S.
Ngaonee, P.
Patsuk, P.
Pitiphat, W.
Khunkitti, W.
2012 South African Journal of Botany
(78), pp. 37-43
25. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Wonkchalee, O.
Boonmars, T.
Aromdee, C.
Laummaunwai, P.
Khunkitti, W.
Vaeteewoottacharn, K.
Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Loilome, W.
Chamgramol, Y.
Pairojkul, C.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
2012 Parasitology Research
1 (111), pp. 353-359
26. Inhibitory effect of lemongrass oil and its major constituents on Candida biofilm and germ tube formation Taweechaisupapong, S.
Chitropas, P.
Khunkitti, W.
2012 South African Journal of Botany
(81), pp. 95-102
27. In vitro bioactivities of clove buds oil (Eugenia caryophyllata) and its effect on dermal fibroblast Khunkitti, W.
Veerapan, P.
Hahnvajanawong, C.
2012 International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
SUPPL.3 (4), pp. 556-560
28. Formulation optimization of citronella grass oil solid lipid particles using mixture design Lertsatitthanakorn, P.
Aromdee, C.
Khunkitti, W.
2013 International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
3 (5), pp. 396-402
29. Antibacterial activity of an effective essential oil formulated in liquid soap against skin bacteria Lertsatitthanakorn, P.
Khunkitti, W.
2014 Chiang Mai Journal of Science
1 (41), pp. 71-83
30. Method for screening sunscreen cream formulations by determination of in vitro SPF and PA values using UV transmission spectroscopy and texture profile analysis. Khunkitti, W.
Satthanakul, P.
Waranuch, N.
Pitaksuteepong, T.
Kitikhun, P.
2014 Journal of cosmetic science
3 (65), pp. 147-159
31. Antimicrobial effect of lemongrass oil against oral malodour micro-organisms and the pilot study of safety and efficacy of lemongrass mouthrinse on oral malodour Satthanakul, P.
Taweechaisupapong, S.
Paphangkorakit, J.
Pesee, M.
Timabut, P.
Khunkitti, W.
2015 Journal of Applied Microbiology
1 (118), pp. 11-17
32. A novel antibacterial peptide derived from Crocodylus siamensis haemoglobin hydrolysate induces membrane permeabilization causing iron dysregulation, oxidative stress and bacterial death Lueangsakulthai, J.
Jangpromma, N.
Khunkitti, W.
Klaynongsruang, S.
2017 Journal of Applied Microbiology
4 (123), pp. 819-831
33. Killing activity of LFchimera on periodontopathic bacteria and multispecies oral biofilm formation in vitro Suwannarong, W.
Bolscher, J.G.M.
Nazmi, K.
Khunkitti, W.
Taweechaisupapong, S.
2017 World Journal of Microbiology and Biotechnology
9 (33), pp.
34. Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals Khlibsuwan,
Khunkitti, W.
Pongjanyakul, T.
2018 International Journal of Biological Macromolecules
(115), pp. 483-493
35. In-vitro investigation of anti-acne properties of Mangifera indica L. kernel extract and its mechanism of action against Propionibacterium acnes Khunkitti, W. 2018 Anaerobe
(52), pp. 64-74
36. Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate Lueangsakulthai, J.
Phosri, S.
Theansungnoen, T.
Jangpromma, N.
Khunkitti, W.
2018 Biotechnology and Applied Biochemistry
3 (65), pp. 455-466
37. Anti-aging bioactivities of egg white hydrolysates Jangpromma, N.
Khunkitti, W.
2019 Songklanakarin Journal of Science and Technology
4 (41), pp. 924-933
38. Antioxidant and anti-inflammatory activities of the siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate derived from trypsin and papain hydrolysis Lueangsakulthai, J.
Khunkitti, W.
Jangpromma, N.
2019 Chiang Mai Journal of Science
5 (46), pp. 915-929
39. Effect of grape seed extract as a sunscreen booster Khunkitti, W. 2019 Songklanakarin Journal of Science and Technology
3 (41), pp. 708-715
40. The antifungal efficacy of essential oils in combination with chlorhexidine against candida spp Satthanakul, P.
Taweechaisupapong, S.
Luengpailin, S.
Khunkitti, W.
2019 Songklanakarin Journal of Science and Technology
1 (41), pp. 144-150
41. Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity Khlibsuwan, R.
Khunkitti, W.
Pongjanyakul, T.
2020 International Journal of Biological Macromolecules
(148), pp. 1061-1071

Title Authors Year Journal title
1. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna. Kukhetpitakwong, R
Hahnvajanawong, C
Homchampa, P
Leelavatcharamas, V
Satra, J
Khunkitti, W
2006 International immunopharmacology
11 (6), pp. 1729-35
2. Antimicrobial effects of Boesenbergia pandurata and Piper sarmentosum leaf extracts on planktonic cells and biofilm of oral pathogens. Taweechaisupapong, S
Singhara, S
Lertsatitthanakorn, P
Khunkitti, W
2010 Pakistan journal of pharmaceutical sciences
2 (23), pp. 224-31
3. The effect of lemongrass oil and its major components on clinical isolate mastitis pathogens and their mechanisms of action on Staphylococcus aureus DMST 4745. Aiemsaard, J
Aiumlamai, S
Aromdee, C
Taweechaisupapong, S
Khunkitti, W
2011 Research in veterinary science
3 (91), pp. e31-7
4. Effect of the derivatives of andrographolide on the morphology of Bacillus subtilis. Aromdee, C
Sriubolmas, N
Wiyakrutta, S
Suebsasna, S
Khunkitti, W
2011 Archives of pharmacal research
1 (34), pp. 71-7
5. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis. Wonkchalee, O
Boonmars, T
Aromdee, C
Laummaunwai, P
Khunkitti, W
Vaeteewoottacharn, K
Sriraj, P
Aukkanimart, R
Loilome, W
Chamgramol, Y
Pairojkul, C
Wu, Z
Juasook, A
Sudsarn, P
2012 Parasitology research
1 (111), pp. 353-9
6. Killing activity of LFchimera on periodontopathic bacteria and multispecies oral biofilm formation in vitro. Ruangcharoen, S
Suwannarong, W
Lachica, MRCT
Bolscher, JGM
Nazmi, K
Khunkitti, W
Taweechaisupapong, S
2017 World journal of microbiology & biotechnology
9 (33), pp. 167
7. In-vitro investigation of anti-acne properties of Mangifera indica L. kernel extract and its mechanism of action against Propionibacterium acnes. Poomanee, W
Chaiyana, W
Mueller, M
Viernstein, H
Khunkitti, W
Leelapornpisid, P
2018 Anaerobe
(52), pp. 64-74
8. Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate. Lueangsakulthai, J
Phosri, S
Theansungnoen, T
Jangpromma, N
Temsiripong, T
Mckendrick, JE
Khunkitti, W
Klaynongsruang, S
2018 Biotechnology and applied biochemistry
3 (65), pp. 455-466
9. Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals. Khlibsuwan, R
Khunkitti, W
Pongjanyakul, T
2018 International journal of biological macromolecules
(115), pp. 483-493
10. Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity. Khlibsuwan, R
Khunkitti, W
Pongjanyakul, T
2020 International journal of biological macromolecules
(148), pp. 1061-1071
11. Method for screening sunscreen cream formulations by determination of in vitro SPF and PA values using UV transmission spectroscopy and texture profile analysis. Khunkitti, W
Satthanakul, P
Waranuch, N
Pitaksuteepong, T
Kitikhun, P
Journal of cosmetic science
3 (65), pp. 147-59

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna Ratiya Kukhetpitakwong
Chariya Hahnvajanawong
Preecha Homchampa
Vichai Leelavatcharamas
Jarunee Satra
Watcharee Khunkitti
2006 INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
11.0 (6.0), pp. 1729.0-1735.0
41 0 0 0 0 0 41
2. ANTIMICROBIAL EFFECTS OF BOESENBERGIA PANDURATA AND PIPER SARMENTOSUM LEAF EXTRACTS ON PLANKTONIC CELLS AND BIOFILM OF ORAL PATHOGENS Suwimol Taweechaisupapong
Supaporn Singhara
Pilanthana Lertsatitthanakorn
Watcharee Khunkitti
2010 PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
2.0 (23.0), pp. 224.0-231.0
40 0 0 0 0 0 40
3. Effect of Citronella Oil on Time Kill Profile, Leakage and Morphological Changes of Propionibacterium acnes Pilanthana Lertsatitthanakorn
Suwimol Taweechaisupapong
Channarong Arunyanart
Chantana Aromdee
Watcharee Khunkitti
2010 JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH
3.0 (22.0), pp. 270.0-274.0
3 0 0 0 0 0 3
4. Effect of the Derivatives of Andrographolide on the Morphology of Bacillus subtilis Chantana Aromdee
Nongluksna Sriubolmas
Suthep Wiyakrutta
Supawadee Suebsasna
Watcharee Khunkitti
2011 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
1.0 (34.0), pp. 71.0-77.0
17 0 0 0 0 0 17
5. The effect of lemongrass oil and its major components on clinical isolate mastitis pathogens and their mechanisms of action on Staphylococcus aureus DMST 4745 Jareerat Aiemsaard
Suneerat Aiumlamai
Chantana Aromdee
Suwimol Taweechaisupapong
Watcharee Khunkitti
2011 RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE
3.0 (91.0), pp. E31-E37
36 0 0 0 0 0 36
6. Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis Orasa Wonkchalee
Thidarut Boonmars
Chantana Aromdee
Porntip Laummaunwai
Watcharee Khunkitti
Kulthida Vaeteewoottacharn
Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Watchalin Loilome
Yaovaluk Chamgramol
Chawalit Pairojkul
Zhiliang Wu
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
2012 PARASITOLOGY RESEARCH
1.0 (111.0), pp. 353.0-359.0
32 0 0 0 0 0 32
7. Antibacterial Activity of an Effective Essential Oil Formulated in Liquid Soap Against Skin Bacteria Pilanthana Lertsatitthanakorn
Kreepon Manwiwattanakun
Nichthima Paengnakorn
Watcharee Khunkitti
2014 CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
1.0 (41.0), pp. 71.0-83.0
2 0 0 0 0 0 2
8. Method for screening sunscreen cream formulations by determination of in vitro SPF and PA values using UV transmission spectroscopy and texture profile analysis Watcharee Khunkitti
Panitta Satthanakul
Neti Waranuch
Tasana Pitaksuteepong
Pichet Kitikhun
2014 JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE
3.0 (65.0), pp. 147.0-159.0
2 0 0 0 0 0 2
9. Killing activity of LFchimera on periodontopathic bacteria and multispecies oral biofilm formation in vitro Sopita Ruangcharoen
Waraporn Suwannarong
Marie Rossini Carmela T. Lachica
Jan G. M. Bolscher
Kamran Nazmi
Watcharee Khunkitti
Suwimol Taweechaisupapong
2017 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
9.0 (33.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
10. Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals Rapee Khlibsuwan
Watcharee Khunkitti
Thaned Pongjanyakul
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
(115.0), pp. 483.0-493.0
2 0 0 0 0 0 2
11. In-vitro investigation of anti-acne properties of Mangifera indica L. kernel extract and its mechanism of action against Propionibacterium acnes Worrapan Poomanee
Wantida Chaiyana
Monika Mueller
Helmut Viernstein
Watcharee Khunkitti
Pimporn Leelapornpisid
2018 ANAEROBE
(52.0), pp. 64.0-74.0
6 0 0 0 0 0 6
12. Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate Jiraporn Lueangsakulthai
Santi Phosri
Tinnakorn Theansungnoen
Nisachon Jangpromma
Theeranan Temsiripong
John E. Mckendrick
Watcharee Khunkitti
Sompong Klaynongsruang
2018 BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY
3.0 (65.0), pp. 455.0-466.0
6 0 0 0 0 0 6
13. Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Hemoglobin Hydrolysate Derived from Trypsin and Papain Hydrolysis Jiraporn Lueangsakulthai
Nicholas Michael
Theeranan Temsiripong
Watcharee Khunkitti
Sompong Klaynongsruang
Nisachon Jangpromma
2019 CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
5.0 (46.0), pp. 915.0-929.0
0 0 0 0 0 0 0
14. Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity Rapee Khlibsuwan
Watcharee Khunkitti
Thaned Pongjanyakul
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
(148.0), pp. 1061.0-1071.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. A Modified Hot Plate Method Muckda Chitcharoenthum
Watcharee Khunkitti
1997 Thai Journal of Pharmacology
(19 No 1), pp. 15-22
2. Susceptibility of Zoonotic Dermatophytes to Ethanolic Extract of Piper Betle Leaves Nopamart Trakranrungsie
Arinee Chatchawanchonteera
Arayaporn Makarapes
Khon Kaen 40002 Khon Kaen University
Watcharee Khunkitti
2003 Thai Journal of Pharmacology
(25 No 1), pp. 84
3. การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝรั่ง บังอร ศรีพานิชกุลชัย
อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
วัชรี คุณกิตติ
อุรชา รังสาดทอง
2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 1), pp. 35-42
4. In Vitro Antioxidant Activities of Essential Oils Praphatson Veerapan
Watcharee Khunkitti
2011 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(7 No 3), pp. 30-38
5. Characterization of Newcastle Disease Virus Propagated from LLC MK2 Cell Culture Ratiya Kukhetpitakwong
Preecha Homchampa
Jarunee Satra
Thitawat Chantaworn
Sarisa Trakarnrungsee
Chariya Hahnvajanawong
Vichai Leelavacharamas
Watcharee Khunkitti
2012 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(8 No 3), pp. 91-99
6. การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดโดยใช้การทดลองแบบ mixture design วัชรี คุณกิตติ
กาจญนา หงษ์โรจนวิวัฒน์
นันทวัฒน์ ประยูรหาญ
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 8
7. The efficacy of essential oils against Malassezia pachydermatis isolated from canine otitis externa Tanaporn Asawapattanaku
Watcharee Khunkitti
Rattanaporn Leesing
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 40-51
8. ผลของระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยต่อฤทธิ์การต้านจุลชีพบางชนิด นิติรัฐ ไหว้พรหม
วศิน ศรกายสิทธิ์
วัชรี คุณกิตติ
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 15
9. Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape Seed and Peel Extracts Chontira Khawee
Chantana Aromdee
Orawan Monthakantirat
Watcharee Khunkitti
2015 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(11 No 1), pp. 30-43
10. The comparative study in bioactivities of Rang jeud, Butterfyl pea and grape peel Onanong Ruksounjik
Watcharee Khunkitti
2016 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(12 No 1), pp. 61-69
11. Bioactivities of Goat Placenta hydrolysates Onanong Ruksounjik
Sompong Klaynongsruang
Chariya Hahnvajanawong
Watcharee Khunkitti
2016 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(12 No 3), pp. 61-71

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.013742923736572266