Loading
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัสร์ สุบงกช

รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัสร์ สุบงกช

เภสัชกรรมคลินิก,
คณะเภสัชศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8789755100: H-INDEX 10

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Selective cyclooxygenase-2 inhibition: A target in cancer prevention and treatment Subongkot, S
Frame, D
Leslie, W
Drajer, D
2003
2. Exploration of pain management following implementation of WHO pain guidelines S. Subongkot
S. Khounnikhom
N. Pratheepawanit Johns
A. Sookprasert
2007
3. Exploration the Results of Cancer Pain Management Following Implementation of World Health Organization (WHO) Pain Guideline Suphat Subongkot
Sugunya Khounnikhom
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Aunkhae Sookprasert
2008
4. Randomized, single-blind, crossover trial comparing the antiemetic effect of tropisetron or generic ondasetron plus corticosteriods in patients receiving high dose cisplatin-containing chemotherapy S. Subongkot
Y. Payanta
A. Sookprasert
2008
5. Drug interactions in cancer treatment: A potential role for oncology pharmacists Subongkot, S. 2009
6. Outcome of Chemotherapy Counseling in Oncology Patients by Pharmacist Suphat Subongkot
Siriwan Srisawat
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Aunkhae Sookprasert
2009
7. An exploratory analysis of cisplatin-induced nephrotoxicity and ototoxicity in cancer patients with solid tumors. S. Subongkot 2010
8. Cytotoxics in the pipeline: Carrier-mediated anticancer agents in development Subongkot, S. 2011
9. Drug interactions in oncology: The impact on cancer care Subongkot, S. 2011
10. Cachexia: A Review of Therapeutic and Management Suphat Subongkot
Thailand. Khon Kaen
Kittipong Onseng
2012
11. Drug Use Review of Olanzapine for Psychiatric Outpatients at Srinagarind Hospital Suthan Chanthawong
Pattharee Paholpak
Samai Junnamom
Suphat Subongkot
Denpong Patthanasetthanon
Wilaiwan Boontawee
Amornrat Shoora
Suchat Paholpak
2012
12. Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers. Manit Sae-Teaw
Jeffrey Johns
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Suphat Subongkot
2013
13. A phase II randomized, double-blind placebo-controlled trial of an antiemetic, 6-gingerol in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic adjuvant chemotherapy. Jitprapa Konmun
Kwanjit Danwilai
Nuttapong Ngamphaiboon
Aumkhae Sookprasert
Ekaphop Sirachainan
Suphat Subongkot
2014
14. Effectiveness of olanzapine for the treatment of breakthrough chemotherapy induced nausea and vomiting. Chanthawong, S.
Subongkot, S.
Sookprasert, A.
2014
15. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นและระยะลุกลาม สุภัสร์ สุบงกช
นุจรี ประทีปปะวณิช จอห์นส
อรไพลิน เผื่อนพินิจ
หทัยกาญจน์ สายทรัพย์
กัญญาณัฐ เนตรสถิตย์
2014
16. Evaluation of Chemotherapy Contamination Following the Implementation of Closed System Transfer Devices Warunsuda Sripakdee
Suphat Subongkot
Wannaporn Wattanawong
Saroch Onlaor
2015
17. ASSOCIATION BETWEEN HIGH PINEAL FLUORIDE CONTENT AND PINEAL CALCIFICATION IN A LOW FLUORIDE AREA Trai Tharnpanich
Jeffrey Johns
Suphat Subongkot
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Amnat Kitkhuandee
Yanyong Toomsan
Somkiat Luengpailin
2016
18. Hospitalization and cost after switching from atypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand Boonlue, T
Subongkot, S
Dilokthornsakul, P
Kongsakon, R
Pattanaprateep, O
Suanchang, O
Chaiyakunapruk, N
2016
19. Off-label use and pharmacovigilance among infants: analysis of the Thai Health Product Vigilance National Database Subongkot, S.
Chaiyakunapruk, N.
2016
20. Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: A pilot study Danwilai, K
Konmun, J
Sripanidkulchai, BO
Subongkot, S
2017
21. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy Konmun, J
Danwilai, K
Ngamphaiboon, N
Sripanidkulchai, B
Sookprasert, A
Subongkot, S
2017
22. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Kittipong Onseng
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Thanut Khuayjarernpanishk
Suphat Subongkot
Aroonsri Priprem
Cameron Hurst
Jeffrey Johns
2017
23. Comparative efficacy and safety of pharmacologic interventions for cachexia: A systematic review and network meta-analysis M. Sae-Teaw
S. Subongkot
N. Chaiyakunapruk
2017
24. Translation and validation of the Thai version of Family Reported Outcome Measure (Thai FROM-16VC) in Thai family members of cancer patients S. Subongkot
P. Chantarasap
N. P. Johns
S. Pairojkul
A. Sookprasert
2017
25. Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study Chanthawong, S
Lim, YH
Subongkot, S
Chan, A
Andalusia, R
Ahmad Bustamam, RS
Chaiyakunapruk, N
2019
26. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)(c) to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Pattariya Chantarasap
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Srivieng Pairojkul
Aumkhae Sookprasert
Kosin Wirasorn
Areewan Cheawchanwattana
Sam Salek
Suphat Subongkot
2019
27. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer. Johns, N.P.
Pairojkul, S.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Cheawchanwattana, A.
Subongkot, S.
2019
28. HLA-DRB1*07:01 and lapatinib-induced hepatotoxicity: a systematic review and meta-analysis Tangamornsuksan, W
Kongkaew, C
Scholfield, CN
Subongkot, S
Lohitnavy, M
2020
Count 14 10 16 6

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Selective cyclooxygenase-2 inhibition: A target in cancer prevention and treatment Subongkot, S. 2003 Pharmacotherapy
1 (23), pp. 9-28
2. Drug interactions in cancer treatment: A potential role for oncology pharmacists Subongkot, S. 2009 European Journal of Oncology Pharmacy
2 (3), pp. 8-9
3. Cytotoxics in the pipeline: Carrier-mediated anticancer agents in development Subongkot, S. 2011 European Journal of Oncology Pharmacy
2 (5), pp. 28-29
4. Drug interactions in oncology: The impact on cancer care Subongkot, S. 2011 European Journal of Oncology Pharmacy
1 (5), pp. 18-19
5. Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers Johns, J.R.
Johns, N.P.
Subongkot, S.
2013 Journal of Pineal Research
1 (55), pp. 58-64
6. Effectiveness of olanzapine for the treatment of breakthrough chemotherapy induced nausea and vomiting Chanthawong, S.
Subongkot, S.
Sookprasert, A.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (97), pp. 349-355
7. Hospitalization and cost after switching from atypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand Subongkot, S.
Chaiyakunapruk, N.
2016 ClinicoEconomics and Outcomes Research
(8), pp. 127-136
8. Off-label use and pharmacovigilance among infants: analysis of the Thai Health Product Vigilance National Database Subongkot, S.
Chaiyakunapruk, N.
2016 Drugs and Therapy Perspectives
7 (32), pp. 304-310
9. Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: A pilot study Subongkot, S. 2017 Cancer Management and Research
(9), pp. 11-18
10. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy Sookprasert, A.
Subongkot, S.
2017 Medical Oncology
4 (34), pp.
11. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Johns, N.P.
Subongkot, S.
Priprem, A.
Hurst, C.P.
Johns, J.R.
2017 Journal of Alternative and Complementary Medicine
12 (23), pp. 957-963
12. Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study Chanthawong, S.
Subongkot, S.
Chaiyakunapruk, N.
2019 Supportive Care in Cancer
3 (27), pp. 1109-1119
13. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Johns, N.P.
Pairojkul, S.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Cheawchanwattana, A.
Subongkot, S.
2019 Health and Quality of Life Outcomes
1 (17), pp.
14. HLA-DRB1*07:01 and lapatinib-induced hepatotoxicity: a systematic review and meta-analysis Subongkot, S. 2020 Pharmacogenomics Journal
1 (20), pp. 47-56

Title Authors Year Journal title
1. Selective cyclooxygenase-2 inhibition: a target in cancer prevention and treatment. Subongkot, S
Frame, D
Leslie, W
Drajer, D
2003 Pharmacotherapy
1 (23), pp. 9-28
2. Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers. Sae-Teaw, M
Johns, J
Johns, NP
Subongkot, S
2013 Journal of pineal research
1 (55), pp. 58-64
3. Effectiveness of olanzapine for the treatment of breakthrough chemotherapy induced nausea and vomiting. Chanthawong, S
Subongkot, S
Sookprasert, A
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (97), pp. 349-55
4. Hospitalization and cost after switching from atypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand. Boonlue, T
Subongkot, S
Dilokthornsakul, P
Kongsakon, R
Pattanaprateep, O
Suanchang, O
Chaiyakunapruk, N
2016 ClinicoEconomics and outcomes research : CEOR
(8), pp. 127-36
5. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation. Onseng, K
Johns, NP
Khuayjarernpanishk, T
Subongkot, S
Priprem, A
Hurst, C
Johns, J
2017 Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.)
12 (23), pp. 957-963
6. Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: a pilot study. Danwilai, K
Konmun, J
Sripanidkulchai, BO
Subongkot, S
2017 Cancer management and research
(9), pp. 11-18
7. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy. Konmun, J
Danwilai, K
Ngamphaiboon, N
Sripanidkulchai, B
Sookprasert, A
Subongkot, S
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
4 (34), pp. 69
8. Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study. Chanthawong, S
Lim, YH
Subongkot, S
Chan, A
Andalusia, R
Ahmad Bustamam, RS
Chaiyakunapruk, N
2019 Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer
3 (27), pp. 1109-1119
9. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer. Chantarasap, P
Johns, NP
Pairojkul, S
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Cheawchanwattana, A
Salek, S
Subongkot, S
2019 Health and quality of life outcomes
1 (17), pp. 32
10. HLA-DRB1*07:01 and lapatinib-induced hepatotoxicity: a systematic review and meta-analysis. Tangamornsuksan, W
Kongkaew, C
Scholfield, CN
Subongkot, S
Lohitnavy, M
2020 The pharmacogenomics journal
1 (20), pp. 47-56

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Selective cyclooxygenase-2 inhibition: A target in cancer prevention and treatment S Subongkot
D Frame
W Leslie
D Drajeeer
2003 PHARMACOTHERAPY
1.0 (23.0), pp. 9.0-28.0
30 0 0 0 0 0 30
2. Exploration of pain management following implementation of WHO pain guidelines S. Subongkot
S. Khounnikhom
N. Pratheepawanit Johns
A. Sookprasert
2007 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
18.0 (25.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
3. Randomized, single-blind, crossover trial comparing the antiemetic effect of tropisetron or generic ondasetron plus corticosteriods in patients receiving high dose cisplatin-containing chemotherapy S. Subongkot
Y. Payanta
A. Sookprasert
2008 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (26.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
4. An exploratory analysis of cisplatin-induced nephrotoxicity and ototoxicity in cancer patients with solid tumors. S. Subongkot 2010 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (28.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
5. Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers Manit Sae-Teaw
Jeffrey Johns
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Suphat Subongkot
2013 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
1.0 (55.0), pp. 58.0-64.0
64 0 0 0 0 0 64
6. A phase II randomized, double-blind placebo-controlled trial of an antiemetic, 6-gingerol in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic adjuvant chemotherapy. Jitprapa Konmun
Kwanjit Danwilai
Nuttapong Ngamphaiboon
Aumkhae Sookprasert
Ekaphop Sirachainan
Suphat Subongkot
2014 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (32.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
7. ASSOCIATION BETWEEN HIGH PINEAL FLUORIDE CONTENT AND PINEAL CALCIFICATION IN A LOW FLUORIDE AREA Trai Tharnpanich
Jeffrey Johns
Suphat Subongkot
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Amnat Kitkhuandee
Yanyong Toomsan
Somkiat Luengpailin
2016 FLUORIDE
4.0 (49.0), pp. 472.0-484.0
4 0 0 0 0 0 4
8. Hospitalization and cost after switching from atypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand Tuanthon Boonlue
Suphat Subongkot
Piyameth Dilokthornsakul
Ronnachai Kongsakon
Oraluck Pattanaprateep
Orabhorn Suanchang
Nathorn Chaiyakunapruk
2016 CLINICOECONOMICS AND OUTCOMES RESEARCH
(8.0), pp. 127.0-136.0
4 0 0 0 0 0 4
9. Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: a pilot study Kwanjit Danwilai
Jitprapa Konmun
Bung-orn Sripanidkulchai
Suphat Subongkot
2017 CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH
(9.0), pp. 11.0-18.0
24 0 0 0 0 0 24
10. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy J. Konmun
K. Danwilai
N. Ngamphaiboon
B. Sripanidkulchai
A. Sookprasert
S. Subongkot
2017 MEDICAL ONCOLOGY
4.0 (34.0), pp.
27 0 0 0 0 0 27
11. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Kittipong Onseng
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Thanut Khuayjarernpanishk
Suphat Subongkot
Aroonsri Priprem
Cameron Hurst
Jeffrey Johns
2017 JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE
12.0 (23.0), pp. 957.0-963.0
25 0 0 0 0 0 25
12. Comparative efficacy and safety of pharmacologic interventions for cachexia: A systematic review and network meta-analysis M. Sae-Teaw
S. Subongkot
N. Chaiyakunapruk
2017 ANNALS OF ONCOLOGY
(28.0), pp. 155.0-155.0
0 0 0 0 0 0 0
13. Translation and validation of the Thai version of Family Reported Outcome Measure (Thai FROM-16VC) in Thai family members of cancer patients S. Subongkot
P. Chantarasap
N. P. Johns
S. Pairojkul
A. Sookprasert
2017 ANNALS OF ONCOLOGY
(28.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
14. Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study Suthan Chanthawong
Yi Heng Lim
Suphat Subongkot
Alexandre Chan
Rizka Andalusia
Ros Suzanna Ahmad Bustamam
Nathorn Chaiyakunapruk
2019 SUPPORTIVE CARE IN CANCER
3.0 (27.0), pp. 1109.0-1119.0
6 0 0 0 0 0 6
15. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)(c) to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Pattariya Chantarasap
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Srivieng Pairojkul
Aumkhae Sookprasert
Kosin Wirasorn
Areewan Cheawchanwattana
Sam Salek
Suphat Subongkot
2019 HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES
(17.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
16. HLA-DRB1*07:01 and lapatinib-induced hepatotoxicity: a systematic review and meta-analysis Wimonchat Tangamornsuksan
Chuenjid Kongkaew
C. N. Scholfield
Suphat Subongkot
Manupat Lohitnavy
2020 PHARMACOGENOMICS JOURNAL
1.0 (20.0), pp. 47.0-56.0
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. Exploration the Results of Cancer Pain Management Following Implementation of World Health Organization (WHO) Pain Guideline Suphat Subongkot
Sugunya Khounnikhom
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Aunkhae Sookprasert
2008 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(4 No 1), pp. 77-96
2. Outcome of Chemotherapy Counseling in Oncology Patients by Pharmacist Suphat Subongkot
Siriwan Srisawat
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Aunkhae Sookprasert
2009 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(5 No 1), pp. 34-45
3. Cachexia: A Review of Therapeutic and Management Suphat Subongkot
Thailand. Khon Kaen
Kittipong Onseng
2012 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(8 No 1), pp. 1-14
4. Drug Use Review of Olanzapine for Psychiatric Outpatients at Srinagarind Hospital Suthan Chanthawong
Pattharee Paholpak
Samai Junnamom
Suphat Subongkot
Denpong Patthanasetthanon
Wilaiwan Boontawee
Amornrat Shoora
Suchat Paholpak
2012 Journal of the Psychiatric Association of Thailand
(57 No 4), pp. 447-454
5. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นและระยะลุกลาม สุภัสร์ สุบงกช
นุจรี ประทีปปะวณิช จอห์นส
อรไพลิน เผื่อนพินิจ
หทัยกาญจน์ สายทรัพย์
กัญญาณัฐ เนตรสถิตย์
2014 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 3), pp. 175
6. Evaluation of Chemotherapy Contamination Following the Implementation of Closed System Transfer Devices Warunsuda Sripakdee
Suphat Subongkot
Wannaporn Wattanawong
Saroch Onlaor
2015 Applied Environmental Research
(37 No 1), pp. 83-91

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.015093326568603516