Loading
ผศ.ดร.  เอื้อมแข สุขประเสริฐ

ผศ.ดร. เอื้อมแข สุขประเสริฐ

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26024452800: H-INDEX 15
55830708600: H-INDEX 13

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in northeast Thailand. Suwanrungruang, K
Sriamporn, S
Wiangnon, S
Rangsrikajee, D
Sookprasert, A
Thipsuntornsak, N
Satitvipawee, P
Poomphakwaen, K
Tokudome, S
0
2. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004. Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Sriamporn, S
Sookprasert, A
Rangsrikajee, D
Kamsa-Ard, S
Horsith, S
Usantia, P
0
3. Studies on ATP level in erythrocytes of patients with Plasmodium falciparum malaria. Sookprasert, A. 1975
4. Itraconazole in cryptococcal meningitis in pregnancy: A case report Chotmongkol, V
Sookprasert, A
1992
5. Clinical Use of Erythropoietin Aumkhae Sookprasert
Kanchana Chansung
Chitima Sirjerachai
2000
6. Hypersensitivity to Intravenous Form of Etoposide and Successfully Rechallenged with Oral Form : a Case Report and Review of Literature Aumkhae Sookprasert
Jaruwun Chaiworamukul
Teerasak Kaewamatavong
Ploysyne Busaracome
2000
7. Capecitabine (X) single-agent therapy in patients (pts) with locally advanced/metastatic cholangiocarcinoma O. Sea Sew
A. Sookprasert
V. Bhudhisawad
V. Kaewket
C. Pirojkul
2004
8. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004 Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriamporn, S.
Sookprasert, A.
Rangsrikajee, D.
Kamsa-ard, S.
Horsith, S.
Usantia, P.
2006
9. Exploration of pain management following implementation of WHO pain guidelines S. Subongkot
S. Khounnikhom
N. Pratheepawanit Johns
A. Sookprasert
2007
10. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in Northeast Thailand Suwanrungruang, K.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
Rangsrikajee, D.
Sookprasert, A.
Thipsuntornsak, N.
Poomphakwaen, K.
2008
11. Prevalence and management of cancer pain in Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. Vatanasapt, P.
Lertsinudom, S.
Sookprasert, A.
Phunmanee, A.
Pratheepawanit, N.
Bpharm, S.W.
Juangpanich, U.
Treapkhuntong, T.
2008
12. Randomized, single-blind, crossover trial comparing the antiemetic effect of tropisetron or generic ondasetron plus corticosteriods in patients receiving high dose cisplatin-containing chemotherapy S. Subongkot
Y. Payanta
A. Sookprasert
2008
13. RANDOMIZED, PLACEBO, CONTROLLED, DOUBLE-BLIND TRIAL OF MELATONIN IN CHOLANGIOCARCINOMA PATIENTS W. Manprasert
N. P. Johns
A. Sookprasert
J. Kantpittaya
J. Johns
J. Konsil
T. Weerapreeyakul
P. Phongthai
S. Porasutpathana
W. Laolukana
2010
14. Brain metastases from cholangiocarcinoma: A first case series in thailand Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Kittisak Sawanyawisuth
Panita Limpawattana
Somsak Tiamkao
2012
15. Cancer in Pregnancy: 10- year Experience in Srinagarind Hospital Kosin Wirasorn
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Chompilas Chongsomchai
2012
16. Cost of colorectal cancer care in hospitalized patients of Thailand. Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
2012
17. Evaluation of efficacy, safety and tolerability of high dose-intermittent calcitriol supplementation to advanced intrahepatic cholangiocarcinoma patients--a pilot study. Sookprasert, A.
Pugkhem, A.
Khuntikeo, N.
Chur-In, S.
Chamadol, N.
Prawan, A.
Janeklang, S.
Vaeteewoottacharn, K.
Kukongviriyapan, V.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Wongkham, S.
2012
18. Lung cancer in hospitalized patients of Thailand. Phunmanee, A.
Wirasorn, K.
Thavornpitak, Y.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2012
19. Patterns of chemotherapy usage in hospitalized breast cancer patients. Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Limpawattana, P
Thavornpitak, Y
2012
20. Systemic therapy for locally advanced and metastatic cholangiocarcinoma Sookprasert, A
Chindaprasert, J
Wirasorn, K
2012
21. Adjuvant chemotherapy in patients with resectable cholangiocarcinoma Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Narong Khantikaew
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
Jarin Jindaprasert
Aumkhae Sookprasert
2013
22. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients Wirasorn, K.
Ngamprasertchai, T.
Khuntikeo, N.
Pakkhem, A.
Ungarereevittaya, P.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2013
23. CAREGIVER BURDEN OF OLDER ADULTS WITH CANCER: A CROSS-SECTIONAL STUDY J. Chindaprasirt
P. Limpawattana
P. Pakkaratho
K. Wirasorn
A. Sookprasert
2013
24. Effectiveness of aromatherapy with light thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy. Promthet, S.S.
Sukprasert, A.
Eunhpinitpong, W.
Bradshaw, P.
2013
25. Group versus modified individual standard-setting on multiple-choice questions with the Angoff method for fourth-year medical students in the internal medicine clerkship. Senthong, V
Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Aekphachaisawat, N
Chaowattanapanit, S
Limpawattana, P
Choonhakarn, C
Sookprasert, A
2013
26. MORTALITY, LENGTH OF STAY, AND COST ASSOCIATED WITH HOSPITALISED ADULT CANCER PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA J. Chindaprasirt
C. Wanitpongpun
P. Limpawattana
K. Thepsuthammarat
W. Sripakdee
A. Sookprasert
2013
27. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia. Jarin Chindaprasirt
Chinadol Wanitpongpun
Panita Limpawattana
Kaewjai Thepsuthammarat
Warunsuda Sripakdee
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2013
28. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy. Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Narong Khantikaew
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
2013
29. The application of telephone call back to survey the incidences of adverse drug events of ambulatory oncology patients Sirikarn Kawin-atichart
Preeyanuch Weeraprasit
Nantanat Prempraphan
Khon Kaen University Pharmaceutical sciences
Aumkhae Sookprasert
40002 Khon Kaen
Suthan Chanthawong
Khon Kaen University Faculty of Pharmaceutical sciences
2013
30. A phase II randomized, double-blind placebo-controlled trial of an antiemetic, 6-gingerol in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic adjuvant chemotherapy. Jitprapa Konmun
Kwanjit Danwilai
Nuttapong Ngamphaiboon
Aumkhae Sookprasert
Ekaphop Sirachainan
Suphat Subongkot
2014
31. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors Jarin Chindaprasirt
Panita Limpawattana
Pornvaree Pakkaratho
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Kannikar Kongbunkiat
Kittisak Sawanyawisuth
2014
32. Effectiveness of olanzapine for the treatment of breakthrough chemotherapy induced nausea and vomiting. Chanthawong, S.
Subongkot, S.
Sookprasert, A.
2014
33. Melatonin in patients with cancer receiving chemotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Sookprasert, A.
Johns, N.P.
Pnunmanee, A.
Pongthai, P.
Cheawchanwattana, A.
Johns, J.R.
Konsil, J.
Plaimee, P.
Porasuphatana, S.
Jitpimolmard, S.
2014
34. Economic Evaluation of Melatonin as Adjuvant Lung Cancer Treatment : A Comparision of Melatonin with Chemotherapy and Chemotherapy Alone Thanida Inthawong
Nusaraporn Kessomboon
Aumkhae Sookprasert
Anakapong Phunmanee
Parichart Pongthai
Areewan Cheawchanwattana
Nutjaree Pratheepawanit Johns
2015
35. Excision repair cross-complementation group 1 (ERCC1) protein expression and clinical outcome in resectable cholangiocarcinoma Kosin Wirasorn
Mongkhon Sompornrattanaphan
Sakkarn Sangkhamannon
Sakda Waraasawapati
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikao
Ake Pakkhem
2015
36. High-Grade Glioma: Treatment and Molecular Markers Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2015
37. Hospital-based population of elderly cancer cases in Northeastern Thailand Wirasorn, K
Suwanrungruang, K
Sookprasert, A
Limpawattana, P
Sirithanaphol, W
Chindaprasirt, J
2016
38. The Effect of CytidineDeaminase Polymorphisms on Hematotoxicity in Thai Cancer Patients Treated with Gemcitabine-based Chemotherapy Duanggamon Muengsaen
Suda Vannaprasaht
Wichittra Tassaneeyakul
Kritiya Butthongkomvong
Thipawan Bowornkitiwong
Luangyot Thongthieang
Parichart Pongthai
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2016
39. Treatment outcome and predictors of survival in Thai adult rhabdomyosarcoma cases Sookprasert, A
Ungareewittaya, P
Manotepitipongse, A
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
2016
40. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy. Sookprasert, A.
Subongkot, S.
2017
41. Prognostic factors for large symptomatic gists: A pragmatic study of experiences from a University hospital over 10 years Prasertcharoensuk, S
Thanapongpornthana, P
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Jenwitheesuk, K
Sookprasert, A
Pairojkul, Ch
2017
42. Programmed death-ligand 1 (PD-L1) expression associated with a high neutrophil/lymphocyte ratio in cholangiocarcinoma Sangkhamanon, S
Jongpairat, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Titapun, A
Pugkhem, A
Ungareevittaya, P
Chindaprasirt, J
2017
43. Symptoms, Symptom Management and Outcome in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy Apinya Karomprat
Phetpilin Chaichan
Umaporn Santawesuk
Aumkhae Sookprasert
2017
44. Translation and validation of the Thai version of Family Reported Outcome Measure (Thai FROM-16VC) in Thai family members of cancer patients S. Subongkot
P. Chantarasap
N. P. Johns
S. Pairojkul
A. Sookprasert
2017
45. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand. Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Somintara, O.
Vachirodom, D.
Koonmee, S.
Srinakarin, J.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2018
46. Monitoring methotrexate level in adult patients with osteosarcoma: A proposed algorithm for Thai patients Patanasethanont, D.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
2018
47. Outcome and prognostic factors of brain metastasis from solid organ tumor: A 10-year follow-up Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2018
48. Outcomes of multidisciplinary treatment in penile cancer: Experience from Thailand. Wichien Sirithanaphol
Kachit Pachirat
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Supanut Lumbiganon
Aumkhae Sookprasert
2018
49. Prognostic factors of hypercalcemia of malignancy Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018
50. Superior vena cava syndrome: Clinical presentation and treatment outcome Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018
51. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients Limpawattana, P
Theerakulpisut, D
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2018
52. Thrombotic microangiopathy associated with gemcitabine: A case report Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Kritmetapak , K
Puapiroj, A.
2018
53. Treatment outcomes of adult osteosarcoma in Srinagarind Hospital. P. Eiamprapaporn
A. Sookprasert
K. Wirasorn
P. Ungarereevittaya
J. Chindaprasirt
2018
54. A phase Ib/II open label study of IMU-131 HER2/Neu peptide vaccine plus cisplatin and either 5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy in patients with HER2/Neu overexpressing metastatic or advanced adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. Ursula Wiedermann
Anthony J. Good
Erika Garner-Spitzer
Yee Chao
Iurie Bulat
Arunee Dechaphunkul
Wichit Arpornwirat
Chaiyut Charoentum
Chia-Jui Yen
Thomas Cheung Yau
Marina Maglakelidze
Suebpong Tanasanvimon
Jedzada Maneechavakajorn
Aumkhae Sookprasert
Li-Yuan Bai
Wen-Chi Chou
Teerapat Ungtrakul
Leslie Chong
Nick Ede
2019
55. A Phase Ib open label multicenter study with a HER2/neu peptide vaccine administered with cisplatin and 5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy shows safety, immunogenicity and clinical response in patients with HER2/Neu overexpressing advanced cancer of the stomach Ursula Wiedermann
Erika Garner-Spitzer
Yee Chao
Iurie Bulat
Arunee Dechaphunkul
Wichit Arpornwirat
Chaiyut Charoentum
Chia-Jui Yen
Thomas Cheung Yau
Marina Maglakelidze
Suebpong Tanasanvimon
Jedzada Maneechavakajorn
Aumkhae Sookprasert
Li-Yuan Bai
Wen-Chi Chou
Teerapat Ungtrakul
Christoph C. Zielinski
Leslie Chong
Nick Ede
Anthony J. Good
2019
56. Comprehensive results of a phase Ib study with a HER2/neu B-cell peptide vaccine administered with cisplatin and 5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy show safety, immunogenicity and clinical response in patients with HER2/Neu overexpressing advanced gastric cancer U. Wiedermann
E. Garner-Spitzer
Y. Chao
I. Bulat
A. Dechaphunkul
W. Arpornwirat
C. Charoentum
C. J. Yen
T. Yau
M. Maglakelidzde
S. Tanasanvimon
J. Maneechavakajorn
A. Sookprasert
L-Y. Bai
W-C. Chou
T. Ungtrakul
C. C. Zielinski
L. Chong
N. Ede
A. Good
2019
57. Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience Eiamprapaporn, P
Mungwatthana, N
Twinprai, P
Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
Ahooja, A
Watthanaudomrot, S
Sirithanaphol, W
2019
58. Frailty syndrome in biliary tract cancer patients: Prevalence and associated factors Limpawattana, P
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Sawanyawisuth, K
Titapun, A
Luvira, V
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2019
59. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial Barrios, C.H.E.
Liu, X.
Ativitavas, T.
Sookprasert, A.
2019
60. Safety, efficacy, and pharmacokinetic (PK) profile of cosibelimab, an anti-PD-L1 antibody, in patients (pts) with advanced cancers P. R. Clingan
A. M. Mant
G. E. Richardson
D. M. Kowalski
P. Koralewski
I. Lugowska
A. Dechaphunkul
C. Charoentum
A. Sookprasert
V. Sriuranpong
A. Akopov
V. Kozlov
N. Fadeeva
B. Kasparov
N. V. Kovalenko
V. Oschepkov
L. Gorelik
Y. Kunes
J. Oliviero
D. L. Harris
2019
61. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)(c) to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Pattariya Chantarasap
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Srivieng Pairojkul
Aumkhae Sookprasert
Kosin Wirasorn
Areewan Cheawchanwattana
Sam Salek
Suphat Subongkot
2019
62. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Chantarasap, P
Johns, NP
Pairojkul, S
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Cheawchanwattana, A
Salek, S
Subongkot, S
2019
63. Prevalence of Geriatric Syndromes in Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Limpawattana, P.
Sookprasert, A.
Sirithanaphol, W.
2020
64. Prognostic Factors for Penile Cancer and Survival in Response to Multimodality Therapy Sirithanaphol, W.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Chindaprasirt, J.
2020
Count 35 32 30 8

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Studies on ATP level in erythrocytes of patients with Plasmodium falciparum malaria. Sookprasert, A. 1975 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (58), pp. 397-403
2. Itraconazole in cryptococcal meningitis in pregnancy: A case report Chotmongkol, V.
Sookprasert, A.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (75), pp. 606-608
3. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004 Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriamporn, S.
Sookprasert, A.
Rangsrikajee, D.
Kamsa-ard, S.
Horsith, S.
Usantia, P.
2006 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (7), pp. 623-626
4. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in Northeast Thailand Suwanrungruang, K.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
Rangsrikajee, D.
Sookprasert, A.
Thipsuntornsak, N.
Poomphakwaen, K.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (9), pp. 71-75
5. Prevalence and management of cancer pain in srinagarind hospital, khon kaen, thailand Vatanasapt, P.
Lertsinudom, S.
Sookprasert, A.
Phunmanee, A.
Pratheepawanit, N.
Bpharm, S.W.
Juangpanich, U.
Treapkhuntong, T.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (91), pp. 1873-1878
6. Brain metastases from cholangiocarcinoma: A first case series in thailand Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Sookprasert, A.
Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Tiamkao, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (13), pp. 1995-1997
7. Cost of colorectal cancer care in hospitalized patients of Thailand. Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S196-200
8. Evaluation of Efficacy, Safety and Tolerability of High Dose-Intermittent Calcitriol Supplementation to Advanced Intrahepatic Cholangiocarcinoma Patients-A Pilot Study Sookprasert, A.
Pugkhem, A.
Khuntikeo, N.
Chur-In, S.
Chamadol, N.
Prawan, A.
Janeklang, S.
Vaeteewoottacharn, K.
Kukongviriyapan, V.
Pairojkul, C.
Bhudhisawasdi, V.
Wongkham, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 161-167
9. Lung cancer in hospitalized patients of Thailand. Phunmanee, A.
Wirasorn, K.
Thavornpitak, Y.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S201-205
10. Patterns of chemotherapy usage in hospitalized breast cancer patients. Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Thavornpitak, Y.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S206-210
11. Systemic therapy for locally advanced and metastatic cholangiocarcinoma Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasert, J.
Wirasorn, K.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 3-6
12. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients Wirasorn, K.
Ngamprasertchai, T.
Khuntikeo, N.
Pakkhem, A.
Ungarereevittaya, P.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2013 Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)
12 (28), pp. 1885-1891
13. Effectiveness of aromatherapy with light thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy Promthet, S.S.
Sukprasert, A.
Eunhpinitpong, W.
Bradshaw, P.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (14), pp. 3903-3907
14. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wanitpongpun, C.
Limpawattana, P.
Thepsuthammarat, K.
Sripakdee, W.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (14), pp. 1115-1119
15. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Limpawattana, P.
Pakkaratho, P.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Kongbunkiat, K.
Sawanyawisuth, K.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (15), pp. 1643-1648
16. Effectiveness of olanzapine for the treatment of breakthrough chemotherapy induced nausea and vomiting Chanthawong, S.
Subongkot, S.
Sookprasert, A.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (97), pp. 349-355
17. Melatonin in patients with cancer receiving chemotherapy: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Sookprasert, A.
Johns, N.P.
Pnunmanee, A.
Pongthai, P.
Cheawchanwattana, A.
Johns, J.R.
Konsil, J.
Plaimee, P.
Porasuphatana, S.
Jitpimolmard, S.
2014 Anticancer Research
12 (34), pp. 7327-7337
18. Hospital-based population of elderly cancer cases in Northeastern Thailand Wirasorn, K.
Suwanrungruang, K.
Sookprasert, A.
Limpawattana, P.
Sirithanaphol, W.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (17), pp. 767-770
19. Treatment outcome and predictors of survival in Thai adult rhabdomyosarcoma cases Sookprasert, A.
Ungareewittaya, P.
Wirasorn, K.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (17), pp. 1449-1452
20. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy Sookprasert, A.
Subongkot, S.
2017 Medical Oncology
4 (34), pp.
21. Prognostic factors for large symptomatic gists: A pragmatic study of experiences from a University hospital over 10 years Prasertcharoensuk, S.
Bhudhisawasdi, V.
Pugkhem, A.
Jenwitheesuk, K.
Sookprasert, A.
Pairojkul, C.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (18), pp. 655-658
22. Programmed death-ligand 1 (PD-L1) expression associated with a high neutrophil/lymphocyte ratio in cholangiocarcinoma Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Titapun, A.
Pugkhem, A.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (18), pp. 1671-1674
23. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Somintara, O.
Vachirodom, D.
Koonmee, S.
Srinakarin, J.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2018 Journal of epidemiology
7 (28), pp. 323-330
24. Monitoring methotrexate level in adult patients with osteosarcoma: A proposed algorithm for Thai patients Patanasethanont, D.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S95-S99
25. Outcome and prognostic factors of brain metastasis from solid organ tumor: A 10-year follow-up Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S101-S106
26. Prognostic factors of hypercalcemia of malignancy Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S197-S201
27. Superior vena cava syndrome: Clinical presentation and treatment outcome Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S149-S153
28. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients Limpawattana, P.
Theerakulpisut, D.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Khuntikeo, N.
Chindaprasirt, J.
2018 PLoS ONE
10 (13), pp.
29. Thrombotic microangiopathy associated with gemcitabine: A case report Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Kritmetapak , K
Puapiroj, A.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S257-S262
30. Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Sirithanaphol, W.
2019 Urologia Internationalis
(), pp.
31. Frailty syndrome in biliary tract cancer patients: Prevalence and associated factors Limpawattana, P.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Sawanyawisuth, K.
Titapun, A.
Khuntikeo, N.
Chindaprasirt, J.
2019 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (20), pp. 1497-1501
32. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial Barrios, C.H.E.
Liu, X.
Ativitavas, T.
Sookprasert, A.
2019 The Lancet
10183 (393), pp. 1819-1830
33. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Johns, N.P.
Pairojkul, S.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Cheawchanwattana, A.
Subongkot, S.
2019 Health and Quality of Life Outcomes
1 (17), pp.
34. Prevalence of Geriatric Syndromes in Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy Limpawattana, P.
Sookprasert, A.
Sirithanaphol, W.
2020 Current Gerontology and Geriatrics Research
(2020), pp.
35. Prognostic factors for penile cancer and survival in response to multimodality therapy Sirithanaphol, W.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Chindaprasirt, J.
2020 Research and Reports in Urology
(12), pp. 29-34

Title Authors Year Journal title
1. Studies on ATP level in erythrocytes of patients with Plasmodium falciparum malaria. Areekul, S
Charoenlarp, P
Matrakul, D
Sookprasert, A
Ukoskit, K
1975 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (58), pp. 397-403
2. Itraconazole in cryptococcal meningitis in pregnancy: a case report. Chotmongkol, V
Sookprasert, A
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (75), pp. 606-8
3. Prevalence and management of cancer pain in Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. Vatanasapt, P
Lertsinudom, S
Sookprasert, A
Phunmanee, A
Pratheepawanit, N
Wattanaudomrot, S
Juangpanich, U
Treapkhuntong, T
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (91), pp. 1873-7
4. Evaluation of efficacy, safety and tolerability of high dose-intermittent calcitriol supplementation to advanced intrahepatic cholangiocarcinoma patients--a pilot study. Sookprasert, A
Pugkhem, A
Khuntikeo, N
Chur-in, S
Chamadol, N
Prawan, A
Janeklang, S
Vaeteewoottacharn, K
Kukongviriyapan, V
Pairojkul, C
Bhudhisawasdi, V
Wongkham, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 161-7
5. Cost of colorectal cancer care in hospitalized patients of Thailand. Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Limpawattana, P
Sutra, S
Thavornpitak, Y
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S196-200
6. Lung cancer in hospitalized patients of Thailand. Phunmanee, A
Wirasorn, K
Thavornpitak, Y
Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S201-5
7. Systemic therapy for locally advanced and metastatic cholangiocarcinoma. Sookprasert, A
Chindaprasert, J
Wirasorn, K
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 3-6
8. Patterns of chemotherapy usage in hospitalized breast cancer patients. Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Limpawattana, P
Thavornpitak, Y
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S206-10
9. Brain metastases from cholangiocarcinoma: a first case series in Thailand. Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
Sawanyawisuth, K
Limpawattana, P
Tiamkao, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (13), pp. 1995-7
10. Group versus modified individual standard-setting on multiple-choice questions with the Angoff method for fourth-year medical students in the internal medicine clerkship. Senthong, V
Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Aekphachaisawat, N
Chaowattanapanit, S
Limpawattana, P
Choonhakarn, C
Sookprasert, A
2013 Advances in medical education and practice
(4), pp. 195-200
11. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients. Wirasorn, K
Ngamprasertchai, T
Khuntikeo, N
Pakkhem, A
Ungarereevittaya, P
Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
2013 Journal of gastroenterology and hepatology
12 (28), pp. 1885-91
12. Effectiveness of aromatherapy with light thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy. Khiewkhern, S
Promthet, S
Sukprasert, A
Eunhpinitpong, W
Bradshaw, P
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (14), pp. 3903-7
13. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy. Wirasorn, K
Ngamprasertchai, T
Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
Khantikaew, N
Pakkhem, A
Ungarereevittaya, P
2013 World journal of gastrointestinal oncology
4 (5), pp. 81-7
14. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia. Chindaprasirt, J
Wanitpongpun, C
Limpawattana, P
Thepsuthammarat, K
Sripakdee, W
Sookprasert, A
Wirasorn, K
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (14), pp. 1115-9
15. Melatonin in patients with cancer receiving chemotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Sookprasert, A
Johns, NP
Phunmanee, A
Pongthai, P
Cheawchanwattana, A
Johns, J
Konsil, J
Plaimee, P
Porasuphatana, S
Jitpimolmard, S
2014 Anticancer research
12 (34), pp. 7327-37
16. Effectiveness of olanzapine for the treatment of breakthrough chemotherapy induced nausea and vomiting. Chanthawong, S
Subongkot, S
Sookprasert, A
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (97), pp. 349-55
17. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors. Chindaprasirt, J
Limpawattana, P
Pakkaratho, P
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Kongbunkiat, K
Sawanyawisuth, K
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (15), pp. 1643-8
18. Hospital-based Population of Elderly Cancer Cases in Northeastern Thailand. Wirasorn, K
Suwanrungruang, K
Sookprasert, A
Limpawattana, P
Sirithanaphol, W
Chindaprasirt, J
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (17), pp. 767-70
19. Treatment Outcome and Predictors of Survival in Thai Adult Rhabdomyosarcoma Cases. Sookprasert, A
Ungareewittaya, P
Manotepitipongse, A
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (17), pp. 1449-52
20. Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) Expression Associated with a High Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Cholangiocarcinoma Sangkhamanon, S
Jongpairat, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Titapun, A
Pugkhem, A
Ungareevittaya, P
Chindaprasirt, J
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (18), pp. 1671-1674
21. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy. Konmun, J
Danwilai, K
Ngamphaiboon, N
Sripanidkulchai, B
Sookprasert, A
Subongkot, S
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
4 (34), pp. 69
22. Prognostic Factors for Large Symptomatic Gists: a Pragmatic Study of Experiences From a University Hospital Over 10 Years Prasertcharoensuk, S
Thanapongpornthana, P
Bhudhisawasdi, V
Pugkhem, A
Jenwitheesuk, K
Sookprasert, A
Pairojkul, Ch
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (18), pp. 655-658
23. Treatment outcomes of adult osteosarcoma in Srinagarind Hospital. Eiamprapaporn, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Ungarereevittaya, P
Chindaprasirt, J
2018 Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology
(29), pp. ix126-ix127
24. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand. Virani, S
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Somintara, O
Vachirodom, D
Koonmee, S
Srinakarin, J
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Rozek, LS
Sriplung, H
Wiangnon, S
2018 Journal of epidemiology
7 (28), pp. 323-330
25. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients. Limpawattana, P
Theerakulpisut, D
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2018 PloS one
10 (13), pp. e0204985
26. Frailty Syndrome in Biliary Tract Cancer Patients: Prevalence and Associated Factors Limpawattana, P
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Sawanyawisuth, K
Titapun, A
Luvira, V
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (20), pp. 1497-1501
27. Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience. Eiamprapaporn, P
Mungwatthana, N
Twinprai, P
Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
Ahooja, A
Watthanaudomrot, S
Sirithanaphol, W
2019 Urologia internationalis
(), pp. 1-4
28. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer. Chantarasap, P
Johns, NP
Pairojkul, S
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Cheawchanwattana, A
Salek, S
Subongkot, S
2019 Health and quality of life outcomes
1 (17), pp. 32
29. Prevalence of Geriatric Syndromes in Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Limpawattana, P
Phimson, K
Sookprasert, A
Sirithanaphol, W
Chindaprasirt, J
2020 Current gerontology and geriatrics research
(2020), pp. 9347804
30. Prognostic Factors for Penile Cancer and Survival in Response to Multimodality Therapy. Sirithanaphol, W
Sookprasert, A
Rompsaithong, U
Kiatsopit, P
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
2020 Research and reports in urology
(12), pp. 29-34
31. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in northeast Thailand. Suwanrungruang, K
Sriamporn, S
Wiangnon, S
Rangsrikajee, D
Sookprasert, A
Thipsuntornsak, N
Satitvipawee, P
Poomphakwaen, K
Tokudome, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (9), pp. 71-5
32. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004. Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Sriamporn, S
Sookprasert, A
Rangsrikajee, D
Kamsa-Ard, S
Horsith, S
Usantia, P
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (7), pp. 623-6

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Capecitabine (X) single-agent therapy in patients (pts) with locally advanced/metastatic cholangiocarcinoma O. Sea Sew
A. Sookprasert
V. Bhudhisawad
V. Kaewket
C. Pirojkul
2004 ANNALS OF ONCOLOGY
(15.0), pp. 53.0-54.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Exploration of pain management following implementation of WHO pain guidelines S. Subongkot
S. Khounnikhom
N. Pratheepawanit Johns
A. Sookprasert
2007 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
18.0 (25.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
3. Randomized, single-blind, crossover trial comparing the antiemetic effect of tropisetron or generic ondasetron plus corticosteriods in patients receiving high dose cisplatin-containing chemotherapy S. Subongkot
Y. Payanta
A. Sookprasert
2008 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (26.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
4. RANDOMIZED, PLACEBO, CONTROLLED, DOUBLE-BLIND TRIAL OF MELATONIN IN CHOLANGIOCARCINOMA PATIENTS W. Manprasert
N. P. Johns
A. Sookprasert
J. Kantpittaya
J. Johns
J. Konsil
T. Weerapreeyakul
P. Phongthai
S. Porasutpathana
W. Laolukana
2010 VALUE IN HEALTH
7.0 (13.0), pp. A510-A510
0 0 0 0 0 0 0
5. Brain Metastases from Cholangiocarcinoma: a First Case Series in Thailand Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Kittisak Sawanyawisuth
Panita Limpawattana
Somsak Tiamkao
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (13.0), pp. 1995.0-1997.0
7 0 0 0 0 0 7
6. Evaluation of Efficacy, Safety and Tolerability of High Dose-Intermittent Calcitriol Supplementation to Advanced Intrahepatic Cholangiocarcinoma Patients - A Pilot Study Aumkhae Sookprasert
Ake Pugkhem
Narong Khuntikeo
Siri Chur-in
Nittaya Chamadol
Auemduan Prawan
Somkid Janeklang
Kulthida Vaeteewoottacharn
Veerapol Kukongviriyapan
Chawalit Pairojkul
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Sopit Wongkham
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 161.0-167.0
4 0 0 0 0 0 4
7. Systemic Therapy for Locally Advanced and Metastatic Cholangiocarcinoma Aumkhae Sookprasert
Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 3.0-6.0
3 0 0 0 0 0 3
8. Adjuvant chemotherapy in patients with resectable cholangiocarcinoma Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Narong Khantikaew
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
Jarin Jindaprasert
Aumkhae Sookprasert
2013 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
4.0 (31.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
9. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Narong Khuntikeo
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
2013 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
12.0 (28.0), pp. 1885.0-1891.0
16 0 0 0 0 0 16
10. CAREGIVER BURDEN OF OLDER ADULTS WITH CANCER: A CROSS-SECTIONAL STUDY J. Chindaprasirt
P. Limpawattana
P. Pakkaratho
K. Wirasorn
A. Sookprasert
2013 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(49.0), pp. S12-S12
0 0 0 0 0 0 0
11. Effectiveness of Aromatherapy with Light Thai Massage for Cellular Immunity Improvement in Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy Santisith Khiewkhern
Supannee Promthet
Aemkhea Sukprasert
Wichai Eunhpinitpong
Peter Bradshaw
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
6.0 (14.0), pp. 3903.0-3907.0
17 0 0 0 0 0 17
12. MORTALITY, LENGTH OF STAY, AND COST ASSOCIATED WITH HOSPITALISED ADULT CANCER PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA J. Chindaprasirt
C. Wanitpongpun
P. Limpawattana
K. Thepsuthammarat
W. Sripakdee
A. Sookprasert
2013 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(49.0), pp. S11-S11
0 0 0 0 0 0 0
13. Mortality, Length of Stay, and Cost Associated with Hospitalized Adult Cancer Patients with Febrile Neutropenia Jarin Chindaprasirt
Chinadol Wanitpongpun
Panita Limpawattana
Kaewjai Thepsuthammarat
Warunsuda Sripakdee
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
2.0 (14.0), pp. 1115.0-1119.0
13 0 0 0 0 0 13
14. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Narong Khantikaew
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
2013 WORLD JOURNAL OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY
4.0 (5.0), pp. 81.0-87.0
7 0 0 0 0 0 7
15. A phase II randomized, double-blind placebo-controlled trial of an antiemetic, 6-gingerol in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic adjuvant chemotherapy. Jitprapa Konmun
Kwanjit Danwilai
Nuttapong Ngamphaiboon
Aumkhae Sookprasert
Ekaphop Sirachainan
Suphat Subongkot
2014 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (32.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
16. Burdens among Caregivers of Older Adults with Advanced Cancer and Risk Factors Jarin Chindaprasirt
Panita Limpawattana
Pornvaree Pakkaratho
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Kannikar Kongbunkiat
Kittisak Sawanyawisuth
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
4.0 (15.0), pp. 1643.0-1648.0
9 0 0 0 0 0 9
17. Melatonin in Patients with Cancer Receiving Chemotherapy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial Aumkhae Sookprasert
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Anakapong Phunmanee
Parichart Pongthai
Areewan Cheawchanwattana
Jeff Johns
Julraht Konsil
Preeyaporn Plaimee
Supatra Porasuphatana
Suthiphan Jitpimolmard
2014 ANTICANCER RESEARCH
12.0 (34.0), pp. 7327.0-7337.0
40 0 0 0 0 0 40
18. Excision repair cross-complementation group 1 (ERCC1) protein expression and clinical outcome in resectable cholangiocarcinoma Kosin Wirasorn
Mongkhon Sompornrattanaphan
Sakkarn Sangkhamannon
Sakda Waraasawapati
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikao
Ake Pakkhem
2015 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (33.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
19. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy J. Konmun
K. Danwilai
N. Ngamphaiboon
B. Sripanidkulchai
A. Sookprasert
S. Subongkot
2017 MEDICAL ONCOLOGY
4.0 (34.0), pp.
27 0 0 0 0 0 27
20. Translation and validation of the Thai version of Family Reported Outcome Measure (Thai FROM-16VC) in Thai family members of cancer patients S. Subongkot
P. Chantarasap
N. P. Johns
S. Pairojkul
A. Sookprasert
2017 ANNALS OF ONCOLOGY
(28.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
21. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Shama Virani
Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Ongart Somintara
Damnern Vachirodom
Supinda Koonmee
Jirapon Srinakarin
Supot Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Laura S. Rozek
Hutcha Sriplung
Surapon Wiangnon
2018 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
7.0 (28.0), pp. 323.0-330.0
0 0 0 0 0 0 0
22. Outcomes of multidisciplinary treatment in penile cancer: Experience from Thailand. Wichien Sirithanaphol
Kachit Pachirat
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Supanut Lumbiganon
Aumkhae Sookprasert
2018 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
6.0 (36.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
23. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients Panita Limpawattana
Daris Theerakulpisut
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikeo
Jarin Chindaprasirt
2018 PLOS ONE
10.0 (13.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
24. Treatment outcomes of adult osteosarcoma in Srinagarind Hospital P. Eiamprapaporn
A. Sookprasert
K. Wirasorn
P. Ungarereevittaya
J. Chindaprasirt
2018 ANNALS OF ONCOLOGY
(29.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
25. A phase Ib/II open label study of IMU-131 HER2/Neu peptide vaccine plus cisplatin and either 5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy in patients with HER2/Neu overexpressing metastatic or advanced adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. Ursula Wiedermann
Anthony J. Good
Erika Garner-Spitzer
Yee Chao
Iurie Bulat
Arunee Dechaphunkul
Wichit Arpornwirat
Chaiyut Charoentum
Chia-Jui Yen
Thomas Cheung Yau
Marina Maglakelidze
Suebpong Tanasanvimon
Jedzada Maneechavakajorn
Aumkhae Sookprasert
Li-Yuan Bai
Wen-Chi Chou
Teerapat Ungtrakul
Leslie Chong
Nick Ede
2019 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
4.0 (37.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
26. A Phase Ib open label multicenter study with a HER2/neu peptide vaccine administered with cisplatin and 5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy shows safety, immunogenicity and clinical response in patients with HER2/Neu overexpressing advanced cancer of the stomach Ursula Wiedermann
Erika Garner-Spitzer
Yee Chao
Iurie Bulat
Arunee Dechaphunkul
Wichit Arpornwirat
Chaiyut Charoentum
Chia-Jui Yen
Thomas Cheung Yau
Marina Maglakelidze
Suebpong Tanasanvimon
Jedzada Maneechavakajorn
Aumkhae Sookprasert
Li-Yuan Bai
Wen-Chi Chou
Teerapat Ungtrakul
Christoph C. Zielinski
Leslie Chong
Nick Ede
Anthony J. Good
2019 CANCER RESEARCH
13.0 (79.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
27. Comprehensive results of a phase Ib study with a HER2/neu B-cell peptide vaccine administered with cisplatin and 5-fluorouracil or capecitabine chemotherapy show safety, immunogenicity and clinical response in patients with HER2/Neu overexpressing advanced gastric cancer U. Wiedermann
E. Garner-Spitzer
Y. Chao
I. Bulat
A. Dechaphunkul
W. Arpornwirat
C. Charoentum
C. J. Yen
T. Yau
M. Maglakelidzde
S. Tanasanvimon
J. Maneechavakajorn
A. Sookprasert
L-Y. Bai
W-C. Chou
T. Ungtrakul
C. C. Zielinski
L. Chong
N. Ede
A. Good
2019 ANNALS OF ONCOLOGY
(30.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
28. Safety, efficacy, and pharmacokinetic (PK) profile of cosibelimab, an anti-PD-L1 antibody, in patients (pts) with advanced cancers P. R. Clingan
A. M. Mant
G. E. Richardson
D. M. Kowalski
P. Koralewski
I. Lugowska
A. Dechaphunkul
C. Charoentum
A. Sookprasert
V. Sriuranpong
A. Akopov
V. Kozlov
N. Fadeeva
B. Kasparov
N. V. Kovalenko
V. Oschepkov
L. Gorelik
Y. Kunes
J. Oliviero
D. L. Harris
2019 ANNALS OF ONCOLOGY
(30.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
29. Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)(c) to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Pattariya Chantarasap
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Srivieng Pairojkul
Aumkhae Sookprasert
Kosin Wirasorn
Areewan Cheawchanwattana
Sam Salek
Suphat Subongkot
2019 HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES
(17.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
30. Prognostic Factors for Penile Cancer and Survival in Response to Multimodality Therapy Wichien Sirithanaphol
Aumkhae Sookprasert
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Kosin Wirasorn
Jarin Chindaprasirt
2020 RESEARCH AND REPORTS IN UROLOGY
(12.0), pp. 29.0-34.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Clinical Use of Erythropoietin Aumkhae Sookprasert
Kanchana Chansung
Chitima Sirjerachai
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 3), pp. 198-201
2. Hypersensitivity to Intravenous Form of Etoposide and Successfully Rechallenged with Oral Form : a Case Report and Review of Literature Aumkhae Sookprasert
Jaruwun Chaiworamukul
Teerasak Kaewamatavong
Ploysyne Busaracome
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 4), pp. 277-281
3. Cancer in Pregnancy: 10- year Experience in Srinagarind Hospital Kosin Wirasorn
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Chompilas Chongsomchai
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 2), pp. 112-117
4. The application of telephone call back to survey the incidences of adverse drug events of ambulatory oncology patients Sirikarn Kawin-atichart
Preeyanuch Weeraprasit
Nantanat Prempraphan
Khon Kaen University Pharmaceutical sciences
Aumkhae Sookprasert
40002 Khon Kaen
Suthan Chanthawong
Khon Kaen University Faculty of Pharmaceutical sciences
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 30
5. Economic Evaluation of Melatonin as Adjuvant Lung Cancer Treatment : A Comparision of Melatonin with Chemotherapy and Chemotherapy Alone Thanida Inthawong
Nusaraporn Kessomboon
Aumkhae Sookprasert
Anakapong Phunmanee
Parichart Pongthai
Areewan Cheawchanwattana
Nutjaree Pratheepawanit Johns
2015 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(11 No 1), pp. 133-139
6. High-Grade Glioma: Treatment and Molecular Markers Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 2), pp. 212-216
7. The Effect of CytidineDeaminase Polymorphisms on Hematotoxicity in Thai Cancer Patients Treated with Gemcitabine-based Chemotherapy Duanggamon Muengsaen
Suda Vannaprasaht
Wichittra Tassaneeyakul
Kritiya Butthongkomvong
Thipawan Bowornkitiwong
Luangyot Thongthieang
Parichart Pongthai
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 105-108
8. Symptoms, Symptom Management and Outcome in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy Apinya Karomprat
Phetpilin Chaichan
Umaporn Santawesuk
Aumkhae Sookprasert
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 4), pp. 326-331

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.017079591751098633