Loading
Prof. Dr. Aroonsri Priprem

Prof. Dr. Aroonsri Priprem

เทคโนโลยีเภสัชกรรม,
Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Khon Kaen University
9237399200: H-INDEX 14

Documents

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches Pongjanyakul, T
Prakongpan, S
Priprem, A
2000
2. Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies T Pongjanyakul
S Prakongpan
S Panomsuk
S Puttipipatkhachorn
A Priprem
2002
3. Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: In vitro evaluations and batch-to-batch uniformity Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
2003
4. Antioxidant activity of essential oils from Thai herbs P. Lertsatitthanakorn
A. Priprem
S. Taweechaisupapong
C. Aromdee
C. Arunyanart
W. Khunkitti
2005
5. Characteristics and in vitro release of dextromethorphan resinates Pongjanyakul, T.
Rungsardthong, U.
Chancham, P.
Priprem, A.
2005
6. Effect of polysulfonate resins and direct compression fillers on multiple-unit sustained-release dextromethorphan resinate tablets. Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
Chitropas, P.
Puttipipatkhachorn, S.
2005
7. Influence of magnesium aluminium silicate on rheolegical, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
Puttipipatkhachorn, S.
2005
8. Influence of magnesium aluminium silicate on rheological, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro Pongjanyakul, T
Priprem, A
Puttipipatkhachorn, S
2005
9. Investigation of novel alginate-magnesium aluminum silicate microcomposite films for modified-release tablets Pongjanyakul, T
Priprem, A
Puttipipatkhachorn, S
2005
10. Molecular interaction in alginate beads reinforced with sodium starch glycolate or magnesium aluminum silicate, and their physical characteristics S Puttipipatkhachorn
T Pongjanyakul
A Priprem
2005
11. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม อรุณศรี ปรีเปรม
สมศักดิ์ อาภาทองศรีทองกสุล
เจฟ จอห์นส์
2005
12. โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
จินตนา จุลทรรศน์
ผดุงขวัญ จิตโรภาส
2006
13. An in vitro permeation of Phyllanthus amarus extract through human and shed snake skins Priprem, A.
Radapong, S.
Preeprame, S.
Chitropas, P.
Rittirod, T.
Theerakulpisut, P.
Chantranothai, P.
2007
14. Salt Mud Powder for Skin Pack-Skin Test in Volunteers Aroonsri Priprem
Maneenut Prasertthawornsiri
Araya Payungtung
Ladda Wankao
2007
15. Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rats Priprem, A
Watanatorn, J
Sutthiparinyanont, S
Phachonpai, W
Muchimapura, S
2008
16. Comparative permeation studies between scale region of shed snake skin and human skin in vitro Priprem, A.
Khamlert, C.
Pongjanyakul, T.
Radapong, S.
Rittirod, T.
Chitropas, P.
2008
17. Piperine, the potential functional food for mood and cognitive disorders Wattanathorn, J
Chonpathompikunlert, P
Muchimapura, S
Priprem, A
Tankamnerdthai, O
2008
18. Anti-Inflammatory in Induced MCF-10A Cells of Quercetin Delivered by Liposomes Malyn Chulasiri
Saengrawee Sutthiparinyanont
Aroonsri Priprem
Hyun-Hee Lee
Hye-Kyung Na
Young-Joon Surh
2009
19. In Vitro Skin Permeation and Stability Studies of Quercetin Aroonsri Priprem
Saengrawee Sutthiparinyanont
Malyn Chulasiri
2009
20. Physicochemical Characteristics Related to Decomposition of Quercetin Saengrawee Sutthiparinyanont
Aroonsri Priprem
Malyn Chulasiri
2009
21. Comparison of human and porcine skins as the barrier membraneinan in vitro permeation of plant polyphenols Aroonsri Priprem
Weeraya Sukkhamduang
Weerawat Teeranachaideekul
Supatra Porasuphatana
Teerasak Damrongrungruang
Malyn Chulasiri
2011
22. Stability and staining property of gel from roselle calyx extract and butterfly pea flower K. Kaewmanee
A. Priprem
S. Preeprame
2011
23. Relief of palatal injection pain by liposome-encapsulated 2% lignocaine prepared by ultrasonic dental scaler Paphangkorakit, J
Sangsirinakagul, C
Priprem, A
2012
24. Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as antiangiogenic agents Jo, M.
Priprem, A.
2012
25. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Laothong, U
Pinlaor, P
Boonsiri, P
Pairojkul, C
Priprem, A
Johns, NP
Charoensuk, L
Intuyod, K
Pinlaor, S
2013
26. Real-time monitoring of anthocyanidin-zeolite complex exposed to skin cells Priprem, A.
Porasuphatana, S.
Srirak, S.
Damrongrungrueng, T.
Leeanansaksiri, W.
2013
27. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Wanwisa Limphirat
Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Kamol Lertrat
Somchai Pinlaor
2014
28. Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva C. Nukulkit
A. Priprem
T. Damrongrungruang
E. Benjavongkulchai
N. Pratheepawanit Johns
2014
29. Effect of polymeric combinations on mucoadhesive and swelling properties of orabase gel formulations Priprem, A.
Nukulkit, C.
Johns, N.P.
Damrongrungruang, T.
Wongsangta, N.
2014
30. Efficacy comparison of on-site preparation of 5%lidocaine niosome dispersion and benzocaine/tetracaine gel Priprem, A.
Paphangkorakit, J.
Limsitthichaikoon, S.
Sermswatsri, S.R.
Pitiphat, W.
Thaiprasong, P.
Patchadee, P.
2014
31. Prolonged anti-inflammatory activity of topical melatonin by niosomal encapsulation Priprem, A.
Netweera, V.
Mahakunakorn, P.
Johns, N.P.
Johns, J.R.
2014
32. Rapid HPLC of cyanidin and delphinidin of an anthocyanin complex exposed to human gingival epithelial cells Priprem, A.
Lertrat, K.
Damrongrungruang, T.
2014
33. Thermal stability and hair dye of anthocyanin complex from Zea mays L. and Clitoria ternatea L. Priprem, A.
Saodaeng, K.
Lertrat, K.
2014
34. Improvement of chemical stability and activities of anthocyanins by complexation Limsitthichaikoon, S.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Kukhetpitakwong, R.
2016
35. Investigation of scavenging activities and distribution of paramagnetic species in Zanthoxylum limonella seeds. Kouichi Nakagawa
Apichet Promjareet
Aroonsri Priprem
Vassana Netweera
Hideyuki Hara
2016
36. Topical Niosome Gel of Zingiber cassumunar Roxb. Extract for Anti-inflammatory Activity Enhanced Skin Permeation and Stability of Compound D. Aroonsri Priprem
Khwanhatai Janpim
Somsak Nualkaew
Pramote Mahakunakorn
2016
37. Anthocyanin complex improves stability with in vitro localized UVA protective effect Priprem, A.
Limsitthichaikoon, S.
Limphirat, W.
Thapphasaraphong, S.
Nualkaew, N.
2017
38. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Onseng, K
Johns, NP
Khuayjarernpanishk, T
Subongkot, S
Priprem, A
Hurst, C
Johns, J
2017
39. Intranasal melatonin nanoniosomes: pharmacokinetic, pharmacodynamics and toxicity studies. Priprem, A.
Johns, J.R.
Limsitthichaikoon, S.
Limphirat, W.
Mahakunakorn, P.
2017
40. SLEEP INDUCTION EFFECT OF DAYTIME ADMINISTRATION OF MELATONIN NIOSOME GEL IN HEALTHY VOLUNTEERS S. Laohasiriwong
C. Nukulkit
N. P. Johns
C. Soontornpas
A. Priprem
K. Yimtae
2017
41. X-band Electron Paramagnetic Resonance Investigation of Stable Organic Radicals Present under Cold Stratification in 'Fuji' Apple Seeds. Kouichi Nakagawa
Kazuhiro Matsumoto
Nattakan Chaiserm
Aroonsri Priprem
2017
42. X-band electron paramagnetic resonance investigation of stable organic radicals present under cold stratification in ‘Fuji’apple seeds Priprem, A. 2017
43. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Chawalit Pairojkul
Chariya Hahnvajanawong
Kulthida Vaeteewoottacharn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2018
44. Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing. Priprem, A.
Limphirat, W.
Tiyaworanant, S.
Saodaeng, K.
2018
45. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Priprem, A
Damrongrungruang, T
Limsitthichaikoon, S
Khampaenjiraroch, B
Nukulkit, C
Thapphasaraphong, S
Limphirat, W
2018
46. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies. Sucharat Limsitthichaikoon
Bhattaranitch Khampaenjiraroch
Teerasak Damrongrungruang
Wanwisa Limphirat
Suthasinee Thapphasaraphong
Aroonsri Priprem
2018
47. Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel. Aroonsri Priprem
Chatchanok Nukulkit
Nutjaree P. Johns
Supawan Laohasiriwong
Kwanchanok Yimtae
Cheardchai Soontornpas
2018
48. Effects of anthocyanins and melatonin from purple waxy corn by-products on collagen production by cultured human fibroblasts Thithima Rimdusit
Suthasinee Thapphasaraphong
Ploenthip Puthongking
Aroonsri Priprem
2019
49. Anti-inflammatory effect of photodynamic therapy using guaiazulene and red lasers on peripheral blood mononuclear cells. Mangkhalthon, AP
Teerakapong, A
Tippayawat, P
Morales, NP
Morkmued, S
Puasiri, S
Priprem, A
Damrongrungruang, T
2020
50. Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives Johns, N.P.
Priprem, A.
Puthongking, P.
2020
51. FORMULATION AND EVALUATION OF NIOSOMES ENCAPSULATED WITH KT2 AND RT2: ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDES DERIVED FROM CROCODILE LEUKOCYTE EXTRACT Tinnakorn Theansungnoen
Jureerut Daduang
Aroonsri Priprem
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Sompong Klaynongsruang
2020
52. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis. Damrongrungruang, T.
Mahakunakorn, P.
Uthaiwat, P.
Daduang, J.
Puthongking, P.
Priprem, A.
2020
Count 38 24 32 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1. Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
2000 Drug Development and Industrial Pharmacy
6 (26), pp. 635-642
2. Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies Pongjanyakul, T.
Puttipipatkhachorn, S.
Priprem, A.
2002 Journal of Pharmacy and Pharmacology
10 (54), pp. 1345-1350
3. Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: In vitro evaluations and batch-to-batch uniformity Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
2003 Drug Development and Industrial Pharmacy
8 (29), pp. 843-853
4. Characteristics and in vitro release of dextromethorphan resinates Pongjanyakul, T.
Rungsardthong, U.
Chancham, P.
Priprem, A.
2005 Powder Technology
1-3 (152), pp. 100-106
5. Effect of polysulfonate resins and direct compression fillers on multiple-unit sustained-release dextromethorphan resinate tablets Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
Chitropas, P.
Puttipipatkhachorn, S.
2005 AAPS PharmSciTech
2 (6), pp. E190-E197
6. Influence of magnesium aluminium silicate on rheolegical, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
Puttipipatkhachorn, S.
2005 Journal of Pharmacy and Pharmacology
4 (57), pp. 429-434
7. Investigation of novel alginate-magnesium aluminum silicate microcomposite films for modified-release tablets Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
Puttipipatkhachorn, S.
2005 Journal of Controlled Release
2 (107), pp. 343-356
8. Molecular interaction in alginate beads reinforced with sodium starch glycolate or magnesium aluminum silicate, and their physical characteristics Puttipipatkhachorn, S.
Pongjanyakul, T.
Priprem, A.
2005 International Journal of Pharmaceutics
1-2 (293), pp. 51-62
9. An in vitro permeation of Phyllanthus amarus extract through human and shed snake skins Priprem, A.
Radapong, S.
Preeprame, S.
Chitropas, P.
Rittirod, T.
Theerakulpisut, P.
Chantranothai, P.
2007 American Journal of Agricultural and Biological Science
3 (2), pp. 149-152
10. Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rats Priprem, A.
Watanatorn, J.
Sutthiparinyanont, S.
Phachonpai, W.
Muchimapura, S.
2008 Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine
1 (4), pp. 70-78
11. Comparative permeation studies between scale region of shed snake skin and human skin in vitro Priprem, A.
Khamlert, C.
Pongjanyakul, T.
Radapong, S.
Rittirod, T.
Chitropas, P.
2008 American Journal of Agricultural and Biological Science
1 (3), pp. 444-450
12. Piperine, the potential functional food for mood and cognitive disorders Wattanathorn, J.
Chonpathompikunlert, P.
Muchimapura, S.
Priprem, A.
Tankamnerdthai, O.
2008 Food and Chemical Toxicology
9 (46), pp. 3106-3110
13. Relief of palatal injection pain by liposome-encapsulated 2% lignocaine prepared by ultrasonic dental scaler Paphangkorakit, J.
Sangsirinakagul, C.
Priprem, A.
2012 British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
8 (50), pp. 784-787
14. Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as antiangiogenic agents Jo, M.
Priprem, A.
2012 Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
8 (22), pp. 3001-3005
15. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Laothong, U.
Pinlaor, P.
Boonsiri, P.
Pairojkul, C.
Priprem, A.
Johns, N.P.
Charoensuk, L.
Intuyod, K.
Pinlaor, S.
2013 Journal of Pineal Research
3 (55), pp. 257-266
16. Real-time monitoring of anthocyanidin-zeolite complex exposed to skin cells Priprem, A.
Porasuphatana, S.
Srirak, S.
Damrongrungrueng, T.
Leeanansaksiri, W.
2013 Applied Mechanics and Materials
(339), pp. 742-747
17. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Intuyod, K.
Priprem, A.
Limphirat, W.
Charoensuk, L.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Lertrat, K.
Pinlaor, S.
2014 Food and Chemical Toxicology
(74), pp. 206-215
18. Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva Nukulkit, C.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
2014 Journal of Drug Delivery Science and Technology
2 (24), pp. 153-158
19. Effect of polymeric combinations on mucoadhesive and swelling properties of orabase gel formulations Priprem, A.
Nukulkit, C.
Johns, N.P.
Damrongrungruang, T.
Wongsangta, N.
2014 Advanced Materials Research
(853), pp. 3-8
20. Efficacy comparison of on-site preparation of 5%lidocaine niosome dispersion and benzocaine/tetracaine gel Priprem, A.
Paphangkorakit, J.
Limsitthichaikoon, S.
Sermswatsri, S.R.
Pitiphat, W.
Thaiprasong, P.
Patchadee, P.
2014 Advanced Materials Research
(853), pp. 237-242
21. Prolonged anti-inflammatory activity of topical melatonin by niosomal encapsulation Priprem, A.
Netweera, V.
Mahakunakorn, P.
Johns, N.P.
Johns, J.R.
2014 Advanced Materials Research
(902), pp. 70-75
22. Rapid HPLC of cyanidin and delphinidin of an anthocyanin complex exposed to human gingival epithelial cells Priprem, A.
Lertrat, K.
Damrongrungruang, T.
2014 Applied Mechanics and Materials
(563), pp. 403-406
23. Thermal stability and hair dye of anthocyanin complex from Zea mays L. and Clitoria ternatea L. Priprem, A.
Saodaeng, K.
Lertrat, K.
2014 Applied Mechanics and Materials
(563), pp. 375-378
24. Improvement of chemical stability and activities of anthocyanins by complexation Limsitthichaikoon, S.
Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Kukhetpitakwong, R.
2016 Current Bioactive Compounds
1 (12), pp. 17-24
25. Investigation of scavenging activities and distribution of paramagnetic species in Zanthoxylum limonella seeds Priprem, A.
Netweera, V.
2016 Free Radical Research
12 (50), pp. 1432-1440
26. Topical Niosome Gel of Zingiber cassumunar Roxb. Extract for Anti-inflammatory Activity Enhanced Skin Permeation and Stability of Compound D Priprem, A.
Janpim, K.
Nualkaew, S.
Mahakunakorn, P.
2016 AAPS PharmSciTech
3 (17), pp. 631-639
27. Anthocyanin complex improves stability with in vitro localized UVA protective effect Priprem, A.
Limsitthichaikoon, S.
Limphirat, W.
Thapphasaraphong, S.
Nualkaew, N.
2017 Current Bioactive Compounds
4 (13), pp. 333-339
28. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Johns, N.P.
Subongkot, S.
Priprem, A.
Hurst, C.P.
Johns, J.R.
2017 Journal of Alternative and Complementary Medicine
12 (23), pp. 957-963
29. Intranasal melatonin nanoniosomes: Pharmacokinetic, pharmacodynamics and toxicity studies Priprem, A.
Johns, J.R.
Limsitthichaikoon, S.
Limphirat, W.
Mahakunakorn, P.
2017 Therapeutic Delivery
6 (8), pp. 373-390
30. X-band electron paramagnetic resonance investigation of stable organic radicals present under cold stratification in ‘Fuji’apple seeds Priprem, A. 2017 Journal of Oleo Science
12 (66), pp. 1375-1379
31. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Intuyod, K.
Priprem, A.
Pairojkul, C.
Hahnvajanawong, C.
Vaeteewoottacharn, K.
Pinlaor, P.
Pinlaor, S.
2018 International Journal of Oncology
5 (52), pp. 1715-1726
32. Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing Priprem, A.
Limphirat, W.
Tiyaworanant, S.
Saodaeng, K.
2018 PLoS ONE
7 (13), pp.
33. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Priprem, A.
Damrongrungruang, T.
Limsitthichaikoon, S.
Nukulkit, C.
Thapphasaraphong, S.
Limphirat, W.
2018 AAPS PharmSciTech
4 (19), pp. 1681-1692
34. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: Animal and clinical studies Limsitthichaikoon, S.
Damrongrungruang, T.
Limphirat, W.
Thapphasaraphong, S.
Priprem, A.
2018 Therapeutic Delivery
5 (9), pp. 359-374
35. Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel Priprem, A.
Nukulkit, C.
Johns, N.P.
Laohasiriwong,
Yimtae, K.
Soontornpas, C.
2018 Therapeutic Delivery
5 (9), pp. 343-357
36. Effects of anthocyanins and melatonin from purple waxy corn by-products on collagen production by cultured human fibroblasts Thapphasaraphong, S.
Puthongking, P.
Priprem, A.
2019 Natural Product Communications
7 (14), pp.
37. Effect of N-amide substitution on antioxidative activities of melatonin derivatives Johns, N.P.
Priprem, A.
Puthongking, P.
2020 Scientia Pharmaceutica
1 (88), pp.
38. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis Damrongrungruang, T.
Mahakunakorn, P.
Uthaiwat, P.
Daduang, J.
Puthongking, P.
Priprem, A.
2020 Current drug delivery
3 (17), pp. 195-206

Title Authors Year Journal title
1. Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches. Pongjanyakul, T
Prakongpan, S
Priprem, A
2000 Drug development and industrial pharmacy
6 (26), pp. 635-42
2. Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies. Pongjanyakul, T
Prakongpan, S
Panomsuk, S
Puttipipatkhachorn, S
Priprem, A
2002 The Journal of pharmacy and pharmacology
10 (54), pp. 1345-50
3. Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: in vitro evaluations and batch-to-batch uniformity. Pongjanyakul, T
Prakongpan, S
Priprem, A
2003 Drug development and industrial pharmacy
8 (29), pp. 843-53
4. Molecular interaction in alginate beads reinforced with sodium starch glycolate or magnesium aluminum silicate, and their physical characteristics. Puttipipatkhachorn, S
Pongjanyakul, T
Priprem, A
2005 International journal of pharmaceutics
1 (293), pp. 51-62
5. Effect of polysulfonate resins and direct compression fillers on multiple-unit sustained-release dextromethorphan resinate tablets. Pongjanyakul, T
Priprem, A
Chitropas, P
Puttipipatkhachorn, S
2005 AAPS PharmSciTech
2 (6), pp. E190-7
6. Influence of magnesium aluminium silicate on rheological, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro. Pongjanyakul, T
Priprem, A
Puttipipatkhachorn, S
2005 The Journal of pharmacy and pharmacology
4 (57), pp. 429-34
7. Investigation of novel alginate-magnesium aluminum silicate microcomposite films for modified-release tablets. Pongjanyakul, T
Priprem, A
Puttipipatkhachorn, S
2005 Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society
2 (107), pp. 343-56
8. Piperine, the potential functional food for mood and cognitive disorders. Wattanathorn, J
Chonpathompikunlert, P
Muchimapura, S
Priprem, A
Tankamnerdthai, O
2008 Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association
9 (46), pp. 3106-10
9. Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rats. Priprem, A
Watanatorn, J
Sutthiparinyanont, S
Phachonpai, W
Muchimapura, S
2008 Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine
1 (4), pp. 70-8
10. Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as antiangiogenic agents. Sanphanya, K
Wattanapitayakul, SK
Prangsaengtong, O
Jo, M
Koizumi, K
Shibahara, N
Priprem, A
Fokin, VV
Vajragupta, O
2012 Bioorganic & medicinal chemistry letters
8 (22), pp. 3001-5
11. Relief of palatal injection pain by liposome-encapsulated 2% lignocaine prepared by ultrasonic dental scaler. Paphangkorakit, J
Sangsirinakagul, C
Priprem, A
2012 The British journal of oral & maxillofacial surgery
8 (50), pp. 784-7
12. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters. Laothong, U
Pinlaor, P
Boonsiri, P
Pairojkul, C
Priprem, A
Johns, NP
Charoensuk, L
Intuyod, K
Pinlaor, S
2013 Journal of pineal research
3 (55), pp. 257-66
13. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Intuyod, K
Priprem, A
Limphirat, W
Charoensuk, L
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Lertrat, K
Pinlaor, S
2014 Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association
(74), pp. 206-15
14. Topical Niosome Gel of Zingiber cassumunar Roxb. Extract for Anti-inflammatory Activity Enhanced Skin Permeation and Stability of Compound D. Priprem, A
Janpim, K
Nualkaew, S
Mahakunakorn, P
2016 AAPS PharmSciTech
3 (17), pp. 631-9
15. Investigation of scavenging activities and distribution of paramagnetic species in Zanthoxylum limonella seeds. Nakagawa, K
Promjareet, A
Priprem, A
Netweera, V
Hara, H
2016 Free radical research
(), pp. 1-28
16. Intranasal melatonin nanoniosomes: pharmacokinetic, pharmacodynamics and toxicity studies. Priprem, A
Johns, JR
Limsitthichaikoon, S
Limphirat, W
Mahakunakorn, P
Johns, NP
2017 Therapeutic delivery
6 (8), pp. 373-390
17. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation. Onseng, K
Johns, NP
Khuayjarernpanishk, T
Subongkot, S
Priprem, A
Hurst, C
Johns, J
2017 Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.)
12 (23), pp. 957-963
18. X-band Electron Paramagnetic Resonance Investigation of Stable Organic Radicals Present under Cold Stratification in 'Fuji' Apple Seeds. Nakagawa, K
Matsumoto, K
Chaiserm, N
Priprem, A
2017 Journal of oleo science
12 (66), pp. 1375-1379
19. Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing. Priprem, A
Lee, YC
Limphirat, W
Tiyaworanant, S
Saodaeng, K
Chotitumnavee, J
Kowtragoon, N
2018 PloS one
7 (13), pp. e0199696
20. Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel. Priprem, A
Nukulkit, C
Johns, NP
Laohasiriwong, S
Yimtae, K
Soontornpas, C
2018 Therapeutic delivery
5 (9), pp. 343-357
21. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats. Priprem, A
Damrongrungruang, T
Limsitthichaikoon, S
Khampaenjiraroch, B
Nukulkit, C
Thapphasaraphong, S
Limphirat, W
2018 AAPS PharmSciTech
4 (19), pp. 1681-1692
22. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies. Limsitthichaikoon, S
Khampaenjiraroch, B
Damrongrungruang, T
Limphirat, W
Thapphasaraphong, S
Priprem, A
2018 Therapeutic delivery
5 (9), pp. 359-374
23. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis. Damrongrungruang, T
Panpitakkul, P
Somudorn, J
Sangchart, P
Mahakunakorn, P
Uthaiwat, P
Daduang, J
Panyatip, P
Puthongking, P
Priprem, A
2020 Current drug delivery
3 (17), pp. 195-206
24. Anti-inflammatory effect of photodynamic therapy using guaiazulene and red lasers on peripheral blood mononuclear cells. Mangkhalthon, AP
Teerakapong, A
Tippayawat, P
Morales, NP
Morkmued, S
Puasiri, S
Priprem, A
Damrongrungruang, T
2020 Photodiagnosis and photodynamic therapy
(), pp. 101747

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
1. Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies T Pongjanyakul
S Prakongpan
S Panomsuk
S Puttipipatkhachorn
A Priprem
2002 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
10.0 (54.0), pp. 1345.0-1350.0
17 0 0 0 0 0 17
2. Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: In vitro evaluations and batch-to-batch uniformity T Pongjanyakul
S Prakongpan
A Priprem
2003 DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY
8.0 (29.0), pp. 843.0-853.0
37 0 0 0 0 0 37
3. Antioxidant activity of essential oils from Thai herbs P. Lertsatitthanakorn
A. Priprem
S. Taweechaisupapong
C. Aromdee
C. Arunyanart
W. Khunkitti
2005 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
(57.0), pp. S75-S75
0 0 0 0 0 0 0
4. Characteristics and in vitro release of dextromethorphan resinates T Ponglanyakul
S Prakongpan
U Rungsardthong
P Chanchm
A Priprem
2005 POWDER TECHNOLOGY
1-3 (152.0), pp. 100.0-106.0
32 0 0 0 0 0 32
5. Effect of polysulfonate resins and direct compression fillers on multiple-unit sustained-release dextromethorphan resinate tablets T Pongjanyakul
A Priprem
P Chitropas
S Puttipipatkhachorn
2005 AAPS PHARMSCITECH
2.0 (6.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
6. Influence of magnesium aluminium silicate on rheological, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in-vitro T Pongjanyakul
A Priprem
S Puttipipatkhachorn
2005 JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
4.0 (57.0), pp. 429.0-434.0
34 0 0 0 0 0 34
7. Investigation of novel alginate-magnesium aluminum silicate microcomposite films for modified-release tablets T Pongjanyakul
A Priprem
S Puttipipatkhachorn
2005 JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
2.0 (107.0), pp. 343.0-356.0
100 0 0 0 0 0 100
8. Molecular interaction in alginate beads reinforced with sodium starch glycolate or magnesium aluminum silicate, and their physical characteristics S Puttipipatkhachorn
T Pongjanyakul
A Priprem
2005 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
1-2 (293.0), pp. 51.0-62.0
81 0 0 0 0 0 81
9. Anxiety and cognitive effects of quercetin liposomes in rats Aroonsri Priprem
Jintanaporn Watanatorn
Saengrawee Sutthiparinyanont
Wathita Phachonpai
Supaporn Muchimapura
2008 NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE
1.0 (4.0), pp. 70.0-78.0
111 0 0 0 0 0 111
10. Anti-Inflammatory in Induced MCF-10A Cells of Quercetin Delivered by Liposomes Malyn Chulasiri
Saengrawee Sutthiparinyanont
Aroonsri Priprem
Hyun-Hee Lee
Hye-Kyung Na
Young-Joon Surh
2009 DRUG METABOLISM REVIEWS
(41.0), pp. 110.0-111.0
1 0 0 0 0 0 1
11. In Vitro Skin Permeation and Stability Studies of Quercetin Aroonsri Priprem
Saengrawee Sutthiparinyanont
Malyn Chulasiri
2009 DRUG METABOLISM REVIEWS
(41.0), pp. 92.0-92.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Physicochemical Characteristics Related to Decomposition of Quercetin Saengrawee Sutthiparinyanont
Aroonsri Priprem
Malyn Chulasiri
2009 DRUG METABOLISM REVIEWS
(41.0), pp. 64.0-64.0
0 0 0 0 0 0 0
13. Stability and staining property of gel from roselle calyx extract and butterfly pea flower K. Kaewmanee
A. Priprem
S. Preeprame
2011 PLANTA MEDICA
12.0 (77.0), pp. 1371.0-1371.0
0 0 0 0 0 0 0
14. Relief of palatal injection pain by liposome-encapsulated 2% lignocaine prepared by ultrasonic dental scaler Jarin Paphangkorakit
Chaichan Sangsirinakagul
Aroonsri Priprem
2012 BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY
8.0 (50.0), pp. 784.0-787.0
11 0 0 0 0 0 11
15. Synthesis and evaluation of 1-(substituted)-3-prop-2-ynylureas as antiangiogenic agents Kingkan Sanphanya
Suvara K. Wattanapitayakul
Orawin Prangsaengtong
Michiko Jo
Keiichi Koizumi
Naotoshi Shibahara
Aroonsri Priprem
Valery V. Fokin
Opa Vajragupta
2012 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS
8.0 (22.0), pp. 3001.0-3005.0
9 0 0 0 0 0 9
16. Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters Umawadee Laothong
Porntip Pinlaor
Patcharee Boonsiri
Chawalit Pairojkul
Aroonsri Priprem
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Lakhanawan Charoensuk
Kitti Intuyod
Somchai Pinlaor
2013 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH
3.0 (55.0), pp. 257.0-266.0
12 0 0 0 0 0 12
17. Anti-inflammatory and anti-periductal fibrosis effects of an anthocyanin complex in Opisthorchis viverrini-infected hamsters Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Wanwisa Limphirat
Lakhanawan Charoensuk
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Kamol Lertrat
Somchai Pinlaor
2014 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
(74.0), pp. 206.0-215.0
9 0 0 0 0 0 9
18. Effect of polycaprolactone on in vitro release of melatonin encapsulated niosomes in artificial and whole saliva C. Nukulkit
A. Priprem
T. Damrongrungruang
E. Benjavongkulchai
N. Pratheepawanit Johns
2014 JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
2.0 (24.0), pp. 153.0-158.0
4 0 0 0 0 0 4
19. Investigation of scavenging activities and distribution of paramagnetic species in Zanthoxylum limonella seeds Kouichi Nakagawa
Apichet Promjareet
Aroonsri Priprem
Vassana Netweera
Hideyuki Hara
2016 FREE RADICAL RESEARCH
12.0 (50.0), pp. 1432.0-1440.0
10 0 0 0 0 0 10
20. Topical Niosome Gel of Zingiber cassumunar Roxb. Extract for Anti-inflammatory Activity Enhanced Skin Permeation and Stability of Compound D Aroonsri Priprem
Khwanhatai Janpim
Somsak Nualkaew
Pramote Mahakunakorn
2016 AAPS PHARMSCITECH
3.0 (17.0), pp. 631.0-639.0
22 0 0 0 0 0 22
21. Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Kittipong Onseng
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Thanut Khuayjarernpanishk
Suphat Subongkot
Aroonsri Priprem
Cameron Hurst
Jeffrey Johns
2017 JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE
12.0 (23.0), pp. 957.0-963.0
25 0 0 0 0 0 25
22. Intranasal melatonin nanoniosomes: pharmacokinetic, pharmacodynamics and toxicity studies Aroonsri Priprem
Jeffrey R. Johns
Sucharat Limsitthichaikoon
Wanwisa Limphirat
Pramote Mahakunakorn
Nutjaree Prateepawanit Johns
2017 THERAPEUTIC DELIVERY
6.0 (8.0), pp. 373.0-390.0
10 0 0 0 0 0 10
23. SLEEP INDUCTION EFFECT OF DAYTIME ADMINISTRATION OF MELATONIN NIOSOME GEL IN HEALTHY VOLUNTEERS S. Laohasiriwong
C. Nukulkit
N. P. Johns
C. Soontornpas
A. Priprem
K. Yimtae
2017 SLEEP MEDICINE
(40.0), pp. E178-E178
0 0 0 0 0 0 0
24. X-band Electron Paramagnetic Resonance Investigation of Stable Organic Radicals Present under Cold Stratification in 'Fuji'Apple Seeds Kouichi Nakagawa
Kazuhiro Matsumoto
Nattakan Chaiserm
Aroonsri Priprem
2017 JOURNAL OF OLEO SCIENCE
12.0 (66.0), pp. 1375.0-1379.0
4 0 0 0 0 0 4
25. Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line Kitti Intuyod
Aroonsri Priprem
Chawalit Pairojkul
Chariya Hahnvajanawong
Kulthida Vaeteewoottacharn
Porntip Pinlaor
Somchai Pinlaor
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
5.0 (52.0), pp. 1715.0-1726.0
5 0 0 0 0 0 5
26. Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing Aroonsri Priprem
Yao-Chang Lee
Wanwisa Limphirat
Suppachai Tiyaworanant
Kedsarin Saodaeng
Jiranan Chotitumnavee
Nuttanunth Kowtragoon
2018 PLOS ONE
7.0 (13.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
27. Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Aroonsri Priprem
Teerasak Damrongrungruang
Sucharat Limsitthichaikoon
Bhattaranitch Khampaenjiraroch
Chatchanok Nukulkit
Suthasinee Thapphasaraphong
Wanwisa Limphirat
2018 AAPS PHARMSCITECH
4.0 (19.0), pp. 1681.0-1692.0
6 0 0 0 0 0 6
28. Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies Sucharat Limsitthichaikoon
Bhattaranitch Khampaenjiraroch
Teerasak Damrongrungruang
Wanwisa Limphirat
Suthasinee Thapphasaraphong
Aroonsri Priprem
2018 THERAPEUTIC DELIVERY
5.0 (9.0), pp. 359.0-374.0
2 0 0 0 0 0 2
29. Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel Aroonsri Priprem
Chatchanok Nukulkit
Nutjaree P. Johns
Supawan Laohasiriwong
Kwanchanok Yimtae
Cheardchai Soontornpas
2018 THERAPEUTIC DELIVERY
5.0 (9.0), pp. 343.0-357.0
2 0 0 0 0 0 2
30. Effects of Anthocyanins and Melatonin From Purple Waxy Corn By-Products on Collagen Production by Cultured Human Fibroblasts Thithima Rimdusit
Suthasinee Thapphasaraphong
Ploenthip Puthongking
Aroonsri Priprem
2019 NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS
7.0 (14.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
31. Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives Panyada Panyatip
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Aroonsri Priprem
Kouichi Nakagawa
Ploenthip Puthongking
2020 SCIENTIA PHARMACEUTICA
1.0 (88.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
32. FORMULATION AND EVALUATION OF NIOSOMES ENCAPSULATED WITH KT2 AND RT2: ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDES DERIVED FROM CROCODILE LEUKOCYTE EXTRACT Tinnakorn Theansungnoen
Jureerut Daduang
Aroonsri Priprem
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Sompong Klaynongsruang
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH
2.0 (11.0), pp. 623.0-630.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม อรุณศรี ปรีเปรม
สมศักดิ์ อาภาทองศรีทองกสุล
เจฟ จอห์นส์
2005 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(1 No 2), pp. 1-14
2. โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
จินตนา จุลทรรศน์
ผดุงขวัญ จิตโรภาส
2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 1), pp. 43-52
3. Salt Mud Powder for Skin Pack-Skin Test in Volunteers Aroonsri Priprem
Maneenut Prasertthawornsiri
Araya Payungtung
Ladda Wankao
2007 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(3 No 1), pp. 11-16
4. Comparison of human and porcine skins as the barrier membraneinan in vitro permeation of plant polyphenols Aroonsri Priprem
Weeraya Sukkhamduang
Weerawat Teeranachaideekul
Supatra Porasuphatana
Teerasak Damrongrungruang
Malyn Chulasiri
2011 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(7 No 3), pp. 39-46

Title Authors NRIIS type Year NRIIS Scholarship
1. ผลของเอ็น-กลูตาโรอิลเมลาโทนิน (อนุพันธ์เมลาโทนิน) ต่อการต้านเชื้อราและการต้านอักเสบ รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
2. ผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์ของเมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่ รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
นายเจฟฟรีย์รอย จอห์นส
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
3. พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์เมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่ รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
นายเจฟฟรีย์รอย จอห์นส
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
รศ.ดร.ทพ. พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
นางนุจรี ประทีปะวณิช
ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
4. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเจลใช้เฉพาะที่บรรจุอนุภาคของอนุพันธ์ของเมลาโทนิน นายเจฟฟรีย์รอย จอห์นส
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560

0.054258108139038086