Loading
รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา

รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์,
คณะสัตวแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6602535773: H-INDEX 10

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Effect of beta-aminopropionitrile and hyaluronic acid on repair of collagenase-induced injury of the rabbit Achilles tendon. Yamamoto, E
Hata, D
Kobayashi, A
Ueda, H
Tangkawattana, P
Oikawa, M
Takehana, K
0
2. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model. Tangkawattana, S
Kaewkes, S
Pairojkul, C
Tangkawattana, P
Sripa, B
0
3. DNase I interaction on muscle Z-line Yamaguchi, M
Sanbuissho, A
Yamamoto, S
Tangkawattana, P
Sako, T
Motoyoshi, S
Oba, T
1995
4. Hypertrophic Z-line observed in aged one-humped camel (Camelus dromedarius) Karkoura, A
Tangkawattana, P
Yamano, S
Takehana, K
Izumisawa, Y
Masty, J
Yamaguchi, M
1995
5. Proximal paraconal interventricular myocardial bridge in dog: ultrastructural characterization. Tangkawattana, P. 1995
6. A novel phasic contraction induced by dithiothreitol in frog skeletal muscle. Tangkawattana, P. 1996
7. Cardiac rod body: Hypertrophic Z-line in an aged pony Tangkawattana, P
Karkoura, A
Muto, M
Yamano, S
Taniyama, H
Yamaguchi, M
1996
8. Equine synovial villi: Distinctive structural organization of vasculature and novel nerve endings Izumisawa, Y
Yamaguchi, M
Bertone, AL
Tangkawattana, P
Masty, J
Yamashita, K
Kotani, T
1996
9. Is there a protease that preferentially cleaves the M-line in partially dehydrated muscle? Tangkawattana, P. 1996
10. Myocardial bridge muscle on left anterior descending coronary artery differs from subepicardial myocardium of the left ventricle in dogs Yamaguchi, M
Tangkawattana, P
Muto, M
Nakade, T
Taniyama, H
Miyata, Y
Nakayama, T
Hamlin, RL
1996
11. Myocardial bridging as a factor in heart disorders: critical review and hypothesis. Yamaguchi, M
Tangkawattana, P
Hamlin, RL
1996
12. Prevalence, vasculature, and innervation of myocardial bridges in dogs. Tangkawattana, P. 1997
13. Characteristics of dorsal lingual papillae of the Bactrian camel (Camelus bactrianus) Eerdunchaolu,
Takehana, K
Yamamoto, E
Kobayashi, A
Cao, G
Baiyin,
Ueda, H
Tangkawattana, P
2001
14. Effect of beta-aminopropionitrile and hyaluronic acid on repair of collagenase-induced injury of the rabbit Achilles tendon Hata, D.
Ueda, H.
Tangkawattana, P.
Oikawa, M.
2002
15. Micromorphological characteristics of hepatic sinusoidal endothelial cells and their basal laminae in five different animal species. Ueda, H.
Yamada, O.
Tangkawattana, P.
2002
16. Morphological study of the golgi tendon organ in equine superficial digital flexor tendon Watanabe, T
Hosaka, Y
Yamamoto, E
Ueda, H
Tangkawattana, P
Takehana, K
2004
17. Accelerated Chondrogenesis in Nanofiber Scaffolds Containing BMP-2 Genetically Engineered Chondrocytes Robert T. Gorsline
Jin Nam
Prasarn Tangkawattana
John Lannutti
Alicia L. Bertone
2006
18. ATF3 transgenic mice: Structural analysis of cardiac myocytes Tangkawattana, P. 2007
19. Characteristics of collagen fibrils in the entire equine superficial digital flexor tendon Sese, M
Ueda, H
Watanabe, T
Yamamoto, E
Hosaka, Y
Tangkawattana, P
Takehana, K
2007
20. Effects of protein levels in concentrate and rice straw or urea-treated rice straw on growth performance, carcass characteristics and consumer acceptance of meat from goat and sheep Toburan, W.
Sanpoomi, P.
Tangkawattana, P.
2007
21. Intranuclear paracrystals observed in striated muscle specific LIM protein-deficient mouse cardiomyocytes. Tangkawattana, P. 2007
22. Utilization of Low Quality Broken Rice for Culled Buffalo Feed Uriyapongson, S.
Tangkawattana, P.
Toburan, W.
2007
23. Effect of collagen oligopeptide injection on rabbit tenositis Hiromi Ueda
Natsuko Meguri
Jun Minaguchi
Takafumi Watanabe
Aya Nagayasu
Yoshinao Hosaka
Prasarn Tangkawattana
Yasuo Kokai
Kazushige Takehana
2008
24. Morphological analysis of corneal opacity in shiba dog with GM1 gangliosidosis Aya Nagayasu
Taito Nakamura
Osamu Yamato
Keiko Tsuzuki
Yoshinao Hosaka
Hiromi Ueda
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2008
25. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model Sirikachorn Tangkawattana
Sasithorn Kaewkes
Chawalit Pairojkul
Prasarn Tangkawattana
Banchob Sripa
2008
26. Biliary Changes with the Development of Opisthorchis viverrini-Associated CCA in a Hamster Model S. Tangkawattana
P. Tangkawattana
B. Sripa
2009
27. Clinical evaluation of canine mast cell tumor treatment between combined vinblastine and prednisolone and single prednisolone Srichat, W.
Manachai, N.
Jearanai, W.
Tangkawattana, P.
Tangkawattana, S.
2009
28. Site-Dependent Differences in Collagen Lamellae in the Corneal Substantia Propria of Beagle Dogs Aya Nagayasu
Tomoe Hirayanagi
Yuji Tanaka
Prasarn Tangkawattana
Hiromi Ueda
Kazushige Takehana
2009
29. Comparative study of the characteristics and properties of tendinocytes derived from three tendons in the equine forelimb Hosaka, YZ
Takahashi, H
Uratsuji, T
Tangkawattana, P
Ueda, H
Takehana, K
2010
30. Morphological and biochemical analysis of intact and opaque cornea in dogs. Nagayasu, A.
Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2010
31. A Portrait of the Transcriptome of the Neglected Trematode, Fasciola gigantica-Biological and Biotechnological Implications Campbell, B.E.
Tangkawattana, S.
Tangkawattana, P.
Laha, T.
Gasser, R.B.
2011
32. High prevalence of Opisthorchis viverrini infection in reservoir hosts in four districts of Khon Kaen Province, an opisthorchiasis endemic area of Thailand Aunpromma, S
Tangkawattana, P
Papirom, P
Kanjampa, P
Tesana, S
Sripa, B
Tangkawattana, S
2012
33. Histological differences of skin among three body regions in male and female Hokkaido sika deer (Cervus nippon yesoensis). Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2012
34. Crucial factor causing collapse and aggregation of cultured cells in epon resin. Tangkawattana, P.
Niu, H.
2014
35. PREVLENCE AND RISK FACTORS FOR OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION AMONG CATS AND DOGS IN SIX DISTRICTS SURROUNDING THE UBOLRATANA DAM, AN ENDEMIC AREA FOR HUMAN OPISTHORCHIASIS IN NORTHEASTERN THAILAND Surasit Aunpromma
Prapan Kanjampa
Pittaya Papirom
Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
Smarn Tesana
Thidarut Boonmars
Apiporn Suwannatrai
Suwit Uopsai
Peerapol Sukon
Banchob Sripa
2016
36. Changes in skin structure of the Zip13-KO mouse by Makomo (Zizania latifolia) feeding Takeshi Yamauchi
Takuya Hirose
Kaho Sato
Kenji Iwai
Naoki Takahashi
Jun Minaguchi
Takeshi Ueno
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2017
37. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model. Hanpanich, P.
Sripa, B.
Mairiang, E.O.
Tangkawattana, P.
Brindley, P.J.
Tangkawattana, S.
2017
38. Efficacious and safe dose of praziquantel for the successful treatment of feline reservoir hosts with opisthorchiasis Sereerak, P
Upontain, S
Tangkawattana, P
Mallory, FF
Sripa, B
Tangkawattana, S
2017
39. ELIMINATION OF HAPLOCHIS TAICHUI METACERCARIA IN CYPRINOID FISH WITH FREEZING TEMPERATURE AND SOURED FISH (PLASOM) WITH SALINITY Tangkawattana, S.
Smith, J.F.
Sukon, P.
Tangkawattana, P.
2017
40. Morphometric analysis of growing tenocytes in the superficial digital flexor tendon of piglets Takahashi, N
Tangkawattana, P
Ootomo, Y
Hirose, T
Minaguchi, J
Ueda, H
Yamada, M
Takehana, K
2017
41. Fibrillar architecture at three different sites of the bovine superficial digital flexor tendon Naoki Takahashi
Takuya Hirose
Jun A. Minaguchi
Hiromi Ueda
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2018
42. Morphometric analysis of cornea in the Slc39a13/Zip13-knockout mice Takuya Hirose
Ippei Suzuki
Naoki Takahashi
Toshiyuki Fukada
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2018
43. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution. Le Ngoc Ninh
Sirikachorn Tangkawattana
Peerapol Sukon
Naoki Takahashi
Kazushige Takehana
Prasarn Tangkawattana
2018
44. Reservoir Animals and Their Roles in Transmission of Opisthorchis viverrini Tangkawattana, S
Tangkawattana, P
2018
45. Morphometric analysis of thoracic aorta in Slc39a13/Zip13-KO mice Hirose, T
Shimazaki, T
Takahashi, N
Fukada, T
Watanabe, T
Tangkawattana, P
Takehana, K
2019
46. Structural alteration of glycosaminoglycan side chains and spatial disorganization of collagen networks in the skin of patients with mcEDS-CHST14 Takuya Hirose
Naoki Takahashi
Prasarn Tangkawattana
Jun Minaguchi
Shuji Mizumoto
Shuhei Yamada
Noriko Miyake
Shujiro Hayashi
Atsushi Hatamochi
Jun Nakayama
Tomomi Yamaguchi
Ayana Hashimoto
Yoshihiro Nomura
Kazushige Takehana
Tomoki Kosho
Takafumi Watanabe
2019
Count 39 36 25 0

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. DNase I interaction on muscle Z-line Tangkawattana, P. 1995 Journal of Muscle Research and Cell Motility
2 (16), pp. 123-129
2. Hypertrophic Z-line observed in aged one-humped camel (Camelus dromedarius) Tangkawattana, P. 1995 Acta Anatomica
3 (153), pp. 220-225
3. Hypertrophic z-line observed in aged one-humped camel (Camelus dromedarius) Tangkawattana, P. 1995 Cells Tissues Organs
3 (153), pp. 220-225
4. Proximal paraconal interventricular myocardial bridge in dog: Ultrastructural characterization Tangkawattana, P. 1995 Acta Anatomica
3 (153), pp. 226-235
5. Proximal paraconal interventricular myocardial bridge in dog: Ultrastructural characterization Tangkawattana, P. 1995 Cells Tissues Organs
3 (153), pp. 226-235
6. A novel phasic contraction induced by dithiothreitol in frog skeletal muscle Tangkawattana, P. 1996 General Pharmacology
8 (27), pp. 1361-1366
7. Cardiac rod body: Hypertrophic Z-line in an aged pony Tangkawattana, P. 1996 Acta Anatomica
4 (155), pp. 266-273
8. Equine synovial villi: Distinctive structural organization of vasculature and novel nerve endings Tangkawattana, P.
Yamashita, K.
Kotani, T.
1996 Journal of Veterinary Medical Science
12 (58), pp. 1193-1204
9. Is there a protease that preferentially cleaves the M-line in partially dehydrated muscle? Tangkawattana, P. 1996 Meat Science
2 (42), pp. 225-233
10. Myocardial bridge muscle on left anterior descending coronary artery differs from subepicardial myocardium of the left ventricle in dogs Tangkawattana, P. 1996 Acta Anatomica
3 (157), pp. 238-247
11. Prevalence, vasculature, and innervation of myocardial bridges in dogs Tangkawattana, P. 1997 American Journal of Veterinary Research
11 (58), pp. 1209-1215
12. Characteristics of dorsal lingual papillae of the Bactrian camel (Camelus bactrianus) Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2001 Anatomia, Histologia, Embryologia
3 (30), pp. 147-151
13. Effect of beta-aminopropionitrile and hyaluronic acid on repair of collagenase-induced injury of the rabbit Achilles tendon Hata, D.
Ueda, H.
Tangkawattana, P.
Oikawa, M.
2002 Journal of Comparative Pathology
2-3 (126), pp. 161-170
14. Micromorphological characteristics of hepatic sinusoidal endothelial cells and their basal laminae in five different animal species Ueda, H.
Yamada, O.
Tangkawattana, P.
2002 Okajimas Folia Anatomica Japonica
5 (79), pp. 135-142
15. Morphological study of the golgi tendon organ in equine superficial digital flexor tendon Watanabe, T.
Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2004 Okajimas Folia Anatomica Japonica
2-3 (81), pp. 33-37
16. ATF3 transgenic mice: Structural analysis of cardiac myocytes Tangkawattana, P. 2007 ScienceAsia
3 (33), pp. 265-271
17. Characteristics of collagen fibrils in the entire equine superficial digital flexor tendon Sese, M.
Ueda, H.
Watanabe, T.
Tangkawattana, P.
2007 Okajimas Folia Anatomica Japonica
3 (84), pp. 111-114
18. Effects of protein levels in concentrate and rice straw or urea-treated rice straw on growth performance, carcass characteristics and consumer acceptance of meat from goat and sheep Toburan, W.
Sanpoomi, P.
Tangkawattana, P.
2007 Songklanakarin Journal of Science and Technology
2 (29), pp. 369-383
19. Intranuclear paracrystals observed in striated muscle specific LIM protein-deficient mouse cardiomyocytes Tangkawattana, P. 2007 Microscopy Research and Technique
1 (70), pp. 50-54
20. Utilization of low quality broken rice for culled buffalo feed Uriyapongson, S.
Tangkawattana, P.
Toburan, W.
2007 Italian Journal of Animal Science
SUPPL. 2 (6), pp. 528-531
21. Effect of collagen oligopeptide injection on rabbit tenositis Ueda, H.
Watanabe, T.
Nagayasu, A.
Tangkawattana, P.
2008 Journal of Veterinary Medical Science
12 (70), pp. 1295-1300
22. Morphological analysis of corneal opacity in shiba dog with GM1 gangliosidosis Nagayasu, A.
Nakamura, T.
Tsuzuki, K.
Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2008 Journal of Veterinary Medical Science
9 (70), pp. 881-886
23. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model Tangkawattana, S.
Kaewkes, S.
Pairojkul, C.
Tangkawattana, P.
Sripa, B.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (9), pp. 101-106
24. Clinical evaluation of canine mast cell tumor treatment between combined vinblastine and prednisolone and single prednisolone Srichat, W.
Manachai, N.
Jearanai, W.
Tangkawattana, P.
Tangkawattana, S.
2009 Comparative Clinical Pathology
1 (18), pp. 77-84
25. Site-Dependent Differences in Collagen Lamellae in the Corneal Substantia Propria of Beagle Dogs Nagayasu, A.
Tanaka, Y.
Tangkawattana, P.
Ueda, H.
2009 Journal of Veterinary Medical Science
9 (71), pp. 1229-1231
26. Morphological and biochemical analysis of intact and opaque cornea in dogs Nagayasu, A.
Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2010 Okajimas Folia Anatomica Japonica
2 (87), pp. 59-64
27. A portrait of the transcriptome of the neglected trematode, Fasciola gigantica-biological and biotechnological implications Campbell, B.E.
Tangkawattana, S.
Tangkawattana, P.
Laha, T.
Gasser, R.B.
2011 PLoS Neglected Tropical Diseases
2 (5), pp.
28. High prevalence of Opisthorchis viverrini infection in reservoir hosts in four districts of Khon Kaen Province, an opisthorchiasis endemic area of Thailand Aunpromma, S.
Tangkawattana, P.
Papirom, P.
Kanjampa, P.
Tesana, S.
Sripa, B.
Tangkawattana, S.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 60-64
29. Histological differences of skin among three body regions in male and female Hokkaido sika deer (Cervus nippon yesoensis) Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2012 Okajimas Folia Anatomica Japonica
1 (89), pp. 1-5
30. Crucial factor causing collapse and aggregation of cultured cells in epon resin Tangkawattana, P.
Niu, H.
2014 Okajimas Folia Anatomica Japonica
1 (91), pp. 1-4
31. Changes in skin structure of the Zip13-KO mouse by Makomo (Zizania latifolia) feeding Tangkawattana, P. 2017 Journal of Veterinary Medical Science
9 (79), pp. 1563-1568
32. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model Hanpanich, P.
Sripa, B.
Mairiang, E.O.
Tangkawattana, P.
Brindley, P.J.
Tangkawattana, S.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 464-470
33. Efficacious and safe dose of praziquantel for the successful treatment of feline reservoir hosts with opisthorchiasis Tangkawattana, P.
Sripa, B.
Tangkawattana, S.
2017 Parasitology International
4 (66), pp. 448-452
34. Elimination of Haplochis taichui metacercaria in cyprinoid fish with freezing temperature and soured fish (plasom) with salinity Tangkawattana, S.
Smith, J.F.
Sukon, P.
Tangkawattana, P.
2017 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (48), pp. 777-785
35. Morphometric analysis of growing tenocytes in the superficial digital flexor tendon of piglets Tangkawattana, P.
Ueda, H.
2017 Journal of Veterinary Medical Science
12 (79), pp. 1960-1967
36. Fibrillar architecture at three different sites of the bovine superficial digital flexor tendon Ueda, H.
Tangkawattana, P.
2018 Journal of Veterinary Medical Science
3 (80), pp. 405-412
37. Morphometric analysis of cornea in the Slc39a13/Zip13-knockout mice Tangkawattana, P. 2018 Journal of Veterinary Medical Science
5 (80), pp. 814-818
38. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution Tangkawattana, S.
Sukon, P.
Tangkawattana, P.
2018 Journal of Veterinary Medical Science
4 (80), pp. 606-610
39. Reservoir Animals and Their Roles in Transmission of Opisthorchis viverrini Tangkawattana, S.
Tangkawattana, P.
2018 Advances in Parasitology
(101), pp. 69-95
40. Morphometric analysis of thoracic aorta in Slc39a13/Zip13-KO mice Watanabe, T.
Tangkawattana, P.
2019 Cell and Tissue Research
1 (376), pp. 137-141
41. Structural alteration of glycosaminoglycan side chains and spatial disorganization of collagen networks in the skin of patients with mcEDS-CHST14 Tangkawattana, P.
Mizumoto, S.
Watanabe, T.
2019 Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
3 (1863), pp. 623-631

Title Authors Year Journal title
1. DNase I interaction on muscle Z-line. Yamaguchi, M
Sanbuissho, A
Yamamoto, S
Tangkawattana, P
Sako, T
Motoyoshi, S
Oba, T
1995 Journal of muscle research and cell motility
2 (16), pp. 123-9
2. Proximal paraconal interventricular myocardial bridge in dog: ultrastructural characterization. Yamaguchi, M
Tangkawattana, P
Karkoura, A
Takehana, K
Nakayama, T
Nakade, T
Muto, M
Sako, T
Masty, J
Wakao, Y
1995 Acta anatomica
3 (153), pp. 226-35
3. Hypertrophic Z-line observed in aged one-humped camel (Camelus dromedarius). Karkoura, A
Tangkawattana, P
Yamano, S
Takehana, K
Izumisawa, Y
Masty, J
Yamaguchi, M
1995 Acta anatomica
3 (153), pp. 220-5
4. Cardiac rod body: hypertrophic Z-line in an aged pony. Tangkawattana, P
Karkoura, A
Muto, M
Yamano, S
Taniyama, H
Yamaguchi, M
1996 Acta anatomica
4 (155), pp. 266-73
5. Is there a protease that preferentially cleaves the M-line in partially dehydrated muscle? Yamaguchi, M
Muguruma, M
Sako, T
Nakayama, T
Yamamoto, S
Tangkawattana, P
Oba, T
Takehana, K
Muto, M
Nakade, T
Yamano, S
1996 Meat science
2 (42), pp. 225-33
6. A novel phasic contraction induced by dithiothreitol in frog skeletal muscle. Oba, T
Nihonyanagi, K
Tangkawattana, P
Yamaguchi, M
1996 General pharmacology
8 (27), pp. 1361-6
7. Equine synovial villi: distinctive structural organization of vasculature and novel nerve endings. Izumisawa, Y
Yamaguchi, M
Bertone, AL
Tangkawattana, P
Masty, J
Yamashita, K
Kotani, T
1996 The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of Veterinary Science
12 (58), pp. 1193-204
8. Myocardial bridge muscle on left anterior descending coronary artery differs from subepicardial myocardium of the left ventricle in dogs. Yamaguchi, M
Tangkawattana, P
Muto, M
Nakade, T
Taniyama, H
Miyata, Y
Nakayama, T
Hamlin, RL
1996 Acta anatomica
3 (157), pp. 238-47
9. Myocardial bridging as a factor in heart disorders: critical review and hypothesis. Yamaguchi, M
Tangkawattana, P
Hamlin, RL
1996 Acta anatomica
3 (157), pp. 248-60
10. Prevalence, vasculature, and innervation of myocardial bridges in dogs. Tangkawattana, P
Muto, M
Nakayama, T
Karkoura, A
Yamano, S
Yamaguchi, M
1997 American journal of veterinary research
11 (58), pp. 1209-15
11. Characteristics of dorsal lingual papillae of the Bactrian camel (Camelus bactrianus). Eerdunchaolu,
Takehana, K
Yamamoto, E
Kobayashi, A
Cao, G
Baiyin,
Ueda, H
Tangkawattana, P
2001 Anatomia, histologia, embryologia
3 (30), pp. 147-51
12. Micromorphological characteristics of hepatic sinusoidal endothelial cells and their basal laminae in five different animal species. Higashi, N
Ueda, H
Yamada, O
Oikawa, S
Koiwa, M
Tangkawattana, P
Takehana, K
2002 Okajimas folia anatomica Japonica
5 (79), pp. 135-42
13. Morphological study of the Golgi tendon organ in equine superficial digital flexor tendon. Watanabe, T
Hosaka, Y
Yamamoto, E
Ueda, H
Tangkawattana, P
Takehana, K
2004 Okajimas folia anatomica Japonica
2 (81), pp. 33-7
14. Characteristics of collagen fibrils in the entire equine superficial digital flexor tendon. Sese, M
Ueda, H
Watanabe, T
Yamamoto, E
Hosaka, Y
Tangkawattana, P
Takehana, K
2007 Okajimas folia anatomica Japonica
3 (84), pp. 111-4
15. Intranuclear paracrystals observed in striated muscle specific LIM protein-deficient mouse cardiomyocytes. Muto, M
Sargeant, A
Tangkawattana, P
Takeyasu, K
Nishijima, Y
Bonagura, J
Hoshijima, M
Nakade, T
Hosaka, Y
Faulkner, G
Tomono, K
Yamaguchi, M
2007 Microscopy research and technique
1 (70), pp. 50-4
16. Morphological analysis of corneal opacity in Shiba dog with GM1 gangliosidosis. Nagayasu, A
Nakamura, T
Yamato, O
Tsuzuki, K
Hosaka, Y
Ueda, H
Tangkawattana, P
Takehana, K
2008 The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of Veterinary Science
9 (70), pp. 881-6
17. Effect of collagen oligopeptide injection on rabbit tenositis. Ueda, H
Meguri, N
Minaguchi, J
Watanabe, T
Nagayasu, A
Hosaka, Y
Tangkawattana, P
Kokai, Y
Takehana, K
2008 The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of Veterinary Science
12 (70), pp. 1295-300
18. Site-dependent differences in collagen lamellae in the corneal substantia propria of beagle dogs. Nagayasu, A
Hirayanagi, T
Tanaka, Y
Tangkawattana, P
Ueda, H
Takehana, K
2009 The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of Veterinary Science
9 (71), pp. 1229-31
19. Comparative study of the characteristics and properties of tendinocytes derived from three tendons in the equine forelimb. Hosaka, YZ
Takahashi, H
Uratsuji, T
Tangkawattana, P
Ueda, H
Takehana, K
2010 Tissue & cell
1 (42), pp. 9-17
20. Morphological and biochemical analysis of intact and opaque cornea in dogs. Hirooka, M
Igarashi, O
Nagayasu, A
Minaguchi, J
Hosaka, YZ
Ueda, H
Tangkawattana, P
Takehana, K
2010 Okajimas folia anatomica Japonica
2 (87), pp. 59-64
21. A portrait of the transcriptome of the neglected trematode, Fasciola gigantica--biological and biotechnological implications. Young, ND
Jex, AR
Cantacessi, C
Hall, RS
Campbell, BE
Spithill, TW
Tangkawattana, S
Tangkawattana, P
Laha, T
Gasser, RB
2011 PLoS neglected tropical diseases
2 (5), pp. e1004
22. Histological differences of skin among three body regions in male and female Hokkaido sika deer (Cervus nippon yesoensis). Minaguchi, JA
Abe, A
Ueda, H
Tangkawattana, P
Takehana, K
2012 Okajimas folia anatomica Japonica
1 (89), pp. 1-5
23. High prevalence of Opisthorchis viverrini infection in reservoir hosts in four districts of Khon Kaen Province, an opisthorchiasis endemic area of Thailand. Aunpromma, S
Tangkawattana, P
Papirom, P
Kanjampa, P
Tesana, S
Sripa, B
Tangkawattana, S
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 60-4
24. Crucial factor causing collapse and aggregation of cultured cells in epon resin. Tangkawattana, P
Yamaguchi, M
Klomkleaw, W
Niu, H
Minaguchi, JA
Takehana, K
2014 Okajimas folia anatomica Japonica
1 (91), pp. 1-4
25. Efficacious and safe dose of praziquantel for the successful treatment of feline reservoir hosts with opisthorchiasis. Sereerak, P
Upontain, S
Tangkawattana, P
Mallory, FF
Sripa, B
Tangkawattana, S
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 448-452
26. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model. Hanpanich, P
Laha, T
Sripa, B
Mairiang, E
Sereerak, P
Upontain, S
Tangkawattana, P
Brindley, PJ
Tangkawattana, S
2017 Parasitology international
4 (66), pp. 464-470
27. Changes in skin structure of the Zip13-KO mouse by Makomo (Zizania latifolia) feeding. Yamauchi, T
Hirose, T
Sato, K
Iwai, K
Takahashi, N
Minaguchi, J
Ueno, T
Tangkawattana, P
Takehana, K
2017 The Journal of veterinary medical science
9 (79), pp. 1563-1568
28. Morphometric analysis of growing tenocytes in the superficial digital flexor tendon of piglets. Takahashi, N
Tangkawattana, P
Ootomo, Y
Hirose, T
Minaguchi, J
Ueda, H
Yamada, M
Takehana, K
2017 The Journal of veterinary medical science
12 (79), pp. 1960-1967
29. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution. Ninh, LN
Tangkawattana, S
Sukon, P
Takahashi, N
Takehana, K
Tangkawattana, P
2018 The Journal of veterinary medical science
4 (80), pp. 606-610
30. Reservoir Animals and Their Roles in Transmission of Opisthorchis viverrini. Tangkawattana, S
Tangkawattana, P
2018 Advances in parasitology
(101), pp. 69-95
31. Morphometric analysis of cornea in the Slc39a13/Zip13-knockout mice. Hirose, T
Suzuki, I
Takahashi, N
Fukada, T
Tangkawattana, P
Takehana, K
2018 The Journal of veterinary medical science
5 (80), pp. 814-818
32. Fibrillar architecture at three different sites of the bovine superficial digital flexor tendon. Takahashi, N
Hirose, T
Minaguchi, JA
Ueda, H
Tangkawattana, P
Takehana, K
2018 The Journal of veterinary medical science
3 (80), pp. 405-412
33. Structural alteration of glycosaminoglycan side chains and spatial disorganization of collagen networks in the skin of patients with mcEDS-CHST14. Hirose, T
Takahashi, N
Tangkawattana, P
Minaguchi, J
Mizumoto, S
Yamada, S
Miyake, N
Hayashi, S
Hatamochi, A
Nakayama, J
Yamaguchi, T
Hashimoto, A
Nomura, Y
Takehana, K
Kosho, T
Watanabe, T
2019 Biochimica et biophysica acta. General subjects
3 (1863), pp. 623-631
34. Morphometric analysis of thoracic aorta in Slc39a13/Zip13-KO mice. Hirose, T
Shimazaki, T
Takahashi, N
Fukada, T
Watanabe, T
Tangkawattana, P
Takehana, K
2019 Cell and tissue research
1 (376), pp. 137-141
35. Effect of beta-aminopropionitrile and hyaluronic acid on repair of collagenase-induced injury of the rabbit Achilles tendon. Yamamoto, E
Hata, D
Kobayashi, A
Ueda, H
Tangkawattana, P
Oikawa, M
Takehana, K
Journal of comparative pathology
2 (126), pp. 161-70
36. Mutations of KRAS and TP53 in a minor proportion of Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinomas in a hamster model. Tangkawattana, S
Kaewkes, S
Pairojkul, C
Tangkawattana, P
Sripa, B
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (9), pp. 101-6

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Characteristics of dorsal lingual papillae of the Bactrian camel (Camelus bactrianus) Eerdunchaolu
K Takehana
E Yamamoto
A Kobayashi
G Cao
Baiyin
H Ueda
P Tangkawattana
2001 ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA-JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES C
3.0 (30.0), pp. 147.0-151.0
11 0 0 0 0 0 11
2. Effect of beta-aminopropionitrile and hyaluronic acid on repair of collagenase-induced injury of the rabbit Achilles tendon E Yamamoto
D Hata
A Kobayashi
H Ueda
P Tangkawattana
M Oikawa
K Takehana
2002 JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY
2-3 (126.0), pp. 161.0-170.0
44 0 0 0 0 0 44
3. Accelerated Chondrogenesis in Nanofiber Scaffolds Containing BMP-2 Genetically Engineered Chondrocytes Robert T. Gorsline
Jin Nam
Prasarn Tangkawattana
John Lannutti
Alicia L. Bertone
2006 MOLECULAR THERAPY
(13.0), pp. S351-S352
1 0 0 0 0 0 1
4. Intranuclear paracrystals observed in striated muscle specific LIM protein-deficient mouse cardiomyocytes M. Muto
A. Sargeant
P. Tangkawattana
K. Takeyasu
Y. Nishijima
J. Bonagura
M. Hoshijima
T. Nakade
Y. Hosaka
G. Faulkner
K. Tomono
M. Yamaguchi
2007 MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE
1.0 (70.0), pp. 50.0-54.0
0 0 0 0 0 0 0
5. Intranuclear paracrystals observed in striated muscle specific LIM protein-deficient mouse cardiomyocytes M. Muto
A. Sargeant
P. Tangkawattana
K. Takeyasu
Y. Nishijima
J. Bonagura
M. Hoshijima
T. Nakade
Y. Hosaka
G. Faulkner
K. Tomono
M. Yamaguchi
2007 MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE
1.0 (70.0), pp. 50.0-54.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Utilization of Low Quality Broken Rice for Culled Buffalo Feed S. Uriyapongson
W. Srijesadarak
P. Tangkawattana
J. Uriyapongsan
W. Toburan
2007 ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
(6.0), pp. 528.0-531.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Effect of Collagen Oligopeptide Injection on Rabbit Tenositis Hiromi Ueda
Natsuko Meguri
Jun Minaguchi
Takafumi Watanabe
Aya Nagayasu
Yoshinao Hosaka
Prasarn Tangkawattana
Yasuo Kokai
Kazushige Takehana
2008 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
12.0 (70.0), pp. 1295.0-1300.0
6 0 0 0 0 0 6
8. Morphological Analysis of Corneal Opacity in Shiba Dog with GM1 Gangliosidosis Aya Nagayasu
Taito Nakamura
Osamu Yamato
Keiko Tsuzuki
Yoshinao Hosaka
Hiromi Ueda
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2008 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
9.0 (70.0), pp. 881.0-886.0
4 0 0 0 0 0 4
9. Mutations of KRAS and TP53 in a Minor Proportion of Opisthorchis viverrini-Associated Cholangiocarcinomas in a Hamster Model Sirikachorn Tangkawattana
Sasithorn Kaewkes
Chawalit Pairojkul
Prasarn Tangkawattana
Banchob Sripa
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (9.0), pp. 101.0-106.0
12 0 0 0 0 0 12
10. Biliary Changes with the Development of Opisthorchis viverrini-Associated CCA in a Hamster Model S. Tangkawattana
P. Tangkawattana
B. Sripa
2009 THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
4.0 (39.0), pp. 430.0-430.0
0 0 0 0 0 0 0
11. Site-Dependent Differences in Collagen Lamellae in the Corneal Substantia Propria of Beagle Dogs Aya Nagayasu
Tomoe Hirayanagi
Yuji Tanaka
Prasarn Tangkawattana
Hiromi Ueda
Kazushige Takehana
2009 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
9.0 (71.0), pp. 1229.0-1231.0
7 0 0 0 0 0 7
12. Comparative study of the characteristics and properties of tendinocytes derived from three tendons in the equine forelimb Yoshinao Z. Hosaka
Hideyuki Takahashi
Takehiro Uratsuji
Prasarn Tangkawattana
Hiromi Ueda
Kazushige Takehana
2010 TISSUE & CELL
1.0 (42.0), pp. 9.0-17.0
5 0 0 0 0 0 5
13. A Portrait of the Transcriptome of the Neglected Trematode, Fasciola gigantica-Biological and Biotechnological Implications Neil D. Young
Aaron R. Jex
Cinzia Cantacessi
Ross S. Hall
Bronwyn E. Campbell
Terence W. Spithill
Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
Thewarach Laha
Robin B. Gasser
2011 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
2.0 (5.0), pp.
92 0 0 0 0 0 92
14. High prevalence of Opisthorchis viverrini infection in reservoir hosts in four districts of Khon Kaen Province, an opisthorchiasis endemic area of Thailand Surasit Aunpromma
Prasarn Tangkawattana
Pittaya Papirom
Prapan Kanjampa
Smarn Tesana
Banchob Sripa
Sirikachorn Tangkawattana
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 60.0-64.0
49 0 0 0 0 0 49
15. PREVLENCE AND RISK FACTORS FOR OPISTHORCHIS VIVERRINI INFECTION AMONG CATS AND DOGS IN SIX DISTRICTS SURROUNDING THE UBOLRATANA DAM, AN ENDEMIC AREA FOR HUMAN OPISTHORCHIASIS IN NORTHEASTERN THAILAND Surasit Aunpromma
Prapan Kanjampa
Pittaya Papirom
Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
Smarn Tesana
Thidarut Boonmars
Apiporn Suwannatrai
Suwit Uopsai
Peerapol Sukon
Banchob Sripa
2016 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
6.0 (47.0), pp. 1153.0-1159.0
8 0 0 0 0 0 8
16. Changes in skin structure of the Zip13-KO mouse by Makomo (Zizania latifolia) feeding Takeshi Yamauchi
Takuya Hirose
Kaho Sato
Kenji Iwai
Naoki Takahashi
Jun Minaguchi
Takeshi Ueno
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2017 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
9.0 (79.0), pp. 1563.0-1568.0
0 0 0 0 0 0 0
17. Decreased risk of cholangiocarcinogenesis following repeated cycles of Opisthorchis viverrini infection-praziquantel treatment: Magnetic Resonance Imaging (MRI) and histopathological study in a hamster model Petcharakorn Hanpanich
Thewarach Laha
Banchob Sripa
Eimorn Mairiang
Piya Sereerak
Songkaid Upontain
Prasarn Tangkawattana
Paul J. Brindley
Sirikachorn Tangkawattana
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 464.0-470.0
9 0 0 0 0 0 9
18. Efficacious and safe dose of praziquantel for the successful treatment of feline reservoir hosts with opisthorchiasis Piya Sereerak
Songkaid Upontain
Prasarn Tangkawattana
Frank F. Mallory
Banchob Sripa
Sirikachorn Tangkawattana
2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 448.0-452.0
6 0 0 0 0 0 6
19. ELIMINATION OF HAPLOCHIS TAICHUI METACERCARIA IN CYPRINOID FISH WITH FREEZING TEMPERATURE AND SOURED FISH (PLASOM) WITH SALINITY Prapan Kaenjampa
Sirikachron Tangkawattana
John F. Smith
Peerapol Sukon
Prasarn Tangkawattana
2017 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
4.0 (48.0), pp. 777.0-785.0
1 0 0 0 0 0 1
20. Morphometric analysis of growing tenocytes in the superficial digital flexor tendon of piglets Naoki Takahashi
Prasarn Tangkawattana
Yoshiki Ootomo
Takuya Hirose
Jun Minaguchi
Hiromi Ueda
Michi Yamada
Kazushige Takehana
2017 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
12.0 (79.0), pp. 1960.0-1967.0
0 0 0 0 0 0 0
21. Fibrillar architecture at three different sites of the bovine superficial digital flexor tendon Naoki Takahashi
Takuya Hirose
Jun A. Minaguchi
Hiromi Ueda
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2018 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
3.0 (80.0), pp. 405.0-412.0
0 0 0 0 0 0 0
22. Morphometric analysis of cornea in the Slc39a13/Zip13-knockout mice Takuya Hirose
Ippei Suzuki
Naoki Takahashi
Toshiyuki Fukada
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2018 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
5.0 (80.0), pp. 814.0-818.0
2 0 0 0 0 0 2
23. Neutralizing formaldehyde in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution Le Ngoc Ninh
Sirikachorn Tangkawattana
Peerapol Sukon
Naoki Takahashi
Kazushige Takehana
Prasarn Tangkawattana
2018 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
4.0 (80.0), pp. 606.0-610.0
4 0 0 0 0 0 4
24. Reservoir Animals and Their Roles in Transmission of Opisthorchis viverrini Sirikachorn Tangkawattana
Prasarn Tangkawattana
2018 ASIATIC LIVER FLUKE - FROM BASIC SCIENCE TO PUBLIC HEALTH, PT A
(101.0), pp. 69.0-+
4 0 0 0 0 0 4
25. Morphometric analysis of thoracic aorta in Slc39a13/Zip13-KO mice Takuya Hirose
Takamasa Shimazaki
Naoki Takahashi
Toshiyuki Fukada
Takafumi Watanabe
Prasarn Tangkawattana
Kazushige Takehana
2019 CELL AND TISSUE RESEARCH
1.0 (376.0), pp. 137.0-141.0
0 0 0 0 0 0 0
26. Structural alteration of glycosaminoglycan side chains and spatial disorganization of collagen networks in the skin of patients with mcEDS-CHST14 Takuya Hirose
Naoki Takahashi
Prasarn Tangkawattana
Jun Minaguchi
Shuji Mizumoto
Shuhei Yamada
Noriko Miyake
Shujiro Hayashi
Atsushi Hatamochi
Jun Nakayama
Tomomi Yamaguchi
Ayana Hashimoto
Yoshihiro Nomura
Kazushige Takehana
Tomoki Kosho
Takafumi Watanabe
2019 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS
3.0 (1863.0), pp. 623.0-631.0
2 0 0 0 0 0 2

Title Authors Year Journal title

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014403343200683594