Loading
 บัณฑิต ชุมวรฐายี

บัณฑิต ชุมวรฐายี

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12791247200: H-INDEX 14
57211346145: H-INDEX 15

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Can a home-visit invitation increase Pap smear screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand? Chalapati, W
Chumworathayi, B
0
2. Can an appointment-letter intervention increase pap smear screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand? Chumworathayi, B
Yuenyao, P
Luanratanakorn, S
Pattamadilok, J
Chalapati, W
Na-Nhongkai, C
0
3. Knowledge, attitudes and practices vis-a-vis cervical cancer among registered nurses at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand. Nganwai, P
Truadpon, P
Inpa, C
Sangpetngam, B
Mekjarasnapa, M
Apirakarn, M
Chumworathayi, B
0
4. Menstrual Patterns among Upper Secondary School Students, Khon Kaen, Thailand Tatchai Kamonmooneechote
Srinaree Kaewrudee
Sukree Soontrapa
Chompilas Chongsomchai
Bandit Chumworathayi
Teerayut Temtanakitpaisan
Khon Kaen University Faculty of Medicine
0
5. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand. Chumworathayi, B
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
Limpaphayom, KK
0
6. Prevalence of Urinary Incontinence in 6-week Postpartum Women Jittrind Sriraumpuch
Teerayut Temtanakitpaisan
Pranom Buppasiri
Chompilas Chongsomchai
Sukree Soontrapa
Srinaree Kaewrudee
Bandit Chumworathayi
0
7. Primary non-gestational uterine cervical choriocarcinoma with metaplastic transformation from squamous cells. Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
0
8. Clinical Significance of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance from Cervical Pap Smear Bandit Chumworathayi
Wanpen Ungpinitpong
Sanguanchoke Launratanakorn
Pissamai Yuenyao
Pilaiwan Kleebkaew
2002
9. Reagent strip testing is not sensitive for the screening of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lumbiganon, P
Chongsomchai, C
Chumworathayee, B
Thinkhamrop, J
2002
10. Safety, acceptability, and feasibility of a single-visit approach to cervical-cancer prevention in rural Thailand: a demonstration project L Gaffikin
PD Blumenthal
M Emerson
K Limpaphayom
P Lumbiganon
P Ringers
S Srisupundit
S Warakamin
R Lewis
B Chumworathayee
S Kanavacharakul
2003
11. Weekly versus three-weekly cisplatin as an adjunct to radiation therapy in high-risk stage I-IIA cervical cancer after surgery: A randomized comparison of treatment compliance Chumworathayi, B
Suprasert, P
Charoenkwan, K
Srisomboon, J
Phongnarisorn, C
Siriaree, S
Cheewakriangkrai, C
Tantipalakorn, J
Kiatpeerakul, C
Pantusart, A
2005
12. VIA and cryotherapy: doing what's best. Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2006
13. Can a home-visit invitation increase pap smear screening in samliem, khon kaen, thailand? Wadwilai Chalapati
Bandit Chumworathayi
2007
14. Can an appointment-letter intervention increase pap smear screening in samliem, khon kaen, Thailand? Bandit Chumworathayi
Pissamai Yuenyao
Sanguanchoke Luanratanakorn
Jeerichuda Pattamadilok
Wadwilai Chalapati
Chulaluk Na-Nhongkai
2007
15. Hematologic toxicities of cisplatin concurrent chemoradiation in cervical cancer at Ubonrajchathani Cancer Center Pissamai Yuenyao
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Metee Wongsena
Pongsathon Soopa-atakon
Tewin Chotanaprasit
2007
16. Prevalence of pelvic lymph node metastases in endometrial cancer patients at Srinagarind Hospital Sanguanchoke Luanratanakorn
Pissamai Yuenyao
Bandit Chumworathayi
Sekson Suwunnapang
2007
17. Primary Non-Gestational Uterine Cervical Choriocarcinoma with Metaplastic Transformation from Squamous Cells Chumworathayi, B.
Kleebkaow, P.
2007
18. Srinagarind Hospital experience in concurrent chemoradiation for 100 patients with stage IB2 to IVA uterine cervical cancer. Tangsiriwatthana, T.
Chumworathayi, B.
Yuenyao, P.
Luanratanakorn, S.
Pattamadilok, J.
2007
19. The Necessity of Weekly Hemoglobin Level Monitoring in Cervical Cancer Patients Receiving Radiotherapy Patchaneeporn Porapakkham
Bandit Chumworathayi
Prapaporn Suprasert
Jatupol Srisomboon
2007
20. Weekly gemcitabine and cisplatin concurrent with pelvic irradiation for primary therapy of cervical cancer: Report of the first seven cases in Thai women Chumworathayi, B
Yuenyao, P
Tangvorapongchai, V
Luanratanakorn, S
Pattamadilok, J
Krusun, S
2007
21. Why Thai women do not have cervical carcinoma screening test? Pansu Chumworathayi
Bandit Chumworathayi
2007
22. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation Jumnainsong, A.
Jearanaikoon, P.
Khahmahpahte, S.
Wongsena, W.
Romphruk, A.V.
Chumworathayi, B.
Vaeteewoottacharn, K.
Romphruk, A.V.
Leelayuwat, C.
2008
23. Can pap smear exclude the need for colposcopy in referred VIA-positive cases? Chumworathayi, B.
Tomuen, C.
2008
24. Knowledge, Attitudes and Practices vis-a-vis Cervical Cancer Among Registered Nurses at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand Pasut Nganwai
Prapapan Truadpon
Chalowat Inpa
Bunroek Sangpetngam
Monsicha Mekjarasnapa
Mangkorn Apirakarn
Bandit Chumworathayi
2008
25. Knowledge, attitudes and practices vis-à-vis cervical cancer among registered nurses at the faculty of medicine, Khon Kaen University, Thailand Nganwai, P.
Truadpon, P.
Inpa, C.
Sangpetngam, B.
Mekjarasnapa, M.
Apirakarn, M.
Chumworathayi, B.
2008
26. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2008
27. Visual inspection with acetic acid test qualities in a secondary setting Chumworathayi, B
Eamratsameekool, W
Kularbkaew, C
Chumworathayi, P
2008
28. An evaluation by midwives and gynecologists of treatability of cervical lesions by cryotherapy among human papillomavirus-positive women Julia C. Gage
Ana Cecilia Rodriguez
Mark Schiffman
Sydney Adadevoh
Manuel J. Alvarez Larraondo
Bandit Chumworathayi
Sandra Vargas Lejarza
Luis Villegas Araya
Francisco Garcia
Scott R. Budihas
Rodney Long
Hormuzd A. Katki
Rolando Herrero
Robert D. Burk
Jose Jeronimo
2009
29. Preventing cervical cancer stakeholder attitudes toward CareHPV-focused screening programs in Roi-et province, Thailand Lee A. Trope
Bandit Chumworathayi
Paul D. Blumenthal
2009
30. Proportion of gynecologic cancer patients using complementary and alternative medicine Amornrat Supoken
Thitima Chaisrisawatsuk
Bandit Chumworathayi
2009
31. Weekly gemcitabine and cisplatin in concurrence with pelvic radiation in the primary therapy of cervical cancer: A phase I/II study in Thai women Chumworathayi, B.
Pattamadilok, J.
Tangvorapongchai, V.
Krusun, S.
Pesee, M.
Supaadirek, C.
2009
32. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Blumenthal, PD
Thinkhamrop, B
Pientong, C
Ekalaksananan, T
2010
33. Effect of single-visit VIA and cryotherapy cervical cancer prevention program in Roi Et, Thailand: A preliminary report Chumworathayi, B
Blumenthal, PD
Limpaphayom, KK
Kamsa-Ard, S
Wongsena, M
Supaatakorn, P
2010
34. Weekly Cisplatin 20 mg/m(2) in Patients with Carcinoma of Cervix receiving Pelvic Radiotherapy at Srinagarind Hospital: A Randomized Controlled Trial Punushapai, U.
Yuenyao, P.
Chumworathayi, B.
Luanratanakorn, S.
Udomthavornsuk, B.
2010
35. Accuracy of colposcopically directed biopsy in diagnosis of cervical pathology at Srinagarind Hospital Sirisuk Ouitrakul
Banchong Udomthavornsuk
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Amornrat Supoken
2011
36. Comparing visual inspection with acetic acid plus random cervical biopsy plus endocervical curettage to colposcopic directed biopsy plus endocervical curettage in detecting cervical lesions in low-resource settings. Pongsun Puntachai
Darigar Darojn
Bandit Chumworathayi
Wichian Chaousrikul
2011
37. Asia Pacific Life Sciences Compendium Chumworathayi, B. 2012
38. Cervical cancer prevention research implementation in Thailand Tangsiriwatthana, T.
Chumworathayi, B.
2012
39. Cervical cancer research development Chumworathayi, B. 2012
40. Cervical cancer screening in Thailand: Limitations and alternatives Chumworathayi, B. 2012
41. Clinical colposcopic practice guideline for colposcopists consulted by cervical-cancer-prevention VIA providers Chumworathayi, B.
Yoopakdee, N.
2012
42. Co-infection of Epstein-Barr virus (EBV) with high risk Human papillomavirus (HR-HPV) is a significant risk of cervical cancer S. Aromseree
C. Pientong
N. Sunthamala
P. Swangphon
A. Chaiwongkot
B. Kongyingyoes
N. Patarapadungkit
B. Chumworathayee
T. Ekalaksananan
2012
43. Efficacy of medical education on abnormal uterine bleeding by group process Chumworathayi, B.
Kaewrudee, S.
Seejorn, K.
2012
44. Hematuria screening test for urinary bladder mucosal infiltration in cervical cancer. Ayuth Chuttiangtum
Banchong Udomthavornsuk
Bandit Chumworathayi
2012
45. Incidences of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 or cancer pathologic diagnoses in patients with a high grade squamous intraepithelial lesion pap smear attending a colposcopy clinic at srinagarind hospital. Navakorn Ingkapairoj
Sanguanchoke Luanratanakorn
Bandit Chumworathayi
Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Supoken
2012
46. Knowledge and diagnostic skill increased after training in VIA/Cryotherapy clinical-skill course of the Thai Department of Health Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
2012
47. Knowledge increased after training in VIA/cryotherapy clinical-training-skill course of the Thai department of health Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
2012
48. Life sciences of the asia pacific region Chumworathayi, B. 2012
49. Long term efficacy of medical education on abnormal uterine bleeding by group process Chumworathayi, B.
Kaewrudee, S.
Seejorn, K.
2012
50. Low-midline versus Pfannenstiel incision: A cross-sectional study comparing chronic pain following cesarean section Temtanakitpaisan, T.
Chumworathayi, B.
2012
51. Preface Chumworathayi, B. 2012
52. Public practice guideline for cervical-cancer-prevention providers Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
2012
53. Ureters-identified extrafascial versus ureters-unidentified intrafascial abdominal hysterectomy: A retrospective study comparing blood loss and operation time Pattamadilok, J.
Chumworathayi, B.
2012
54. Cervical cancer prevention by inspection with acetic acid and cryotherapy | Prevención del cáncer de cuello uterino mediante la inspección con ácido acético y crioterapia Chumworathayi, B. 2013
55. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay. Arkom Chaiwongkot
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Svetlana Vinokurova
Bunkerd Kongyingyoes
Bandit Chumworathayi
Natcha Patarapadungkit
Sumalee Siriaunkgul
Magnus von Knebel Doeberitz
2013
56. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions Chaiwongkot, A
Vinokurova, S
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Patarapadungkit, N
Reuschenbach, M
von Knebel Doeberitz, M
2013
57. Feasibility of community-based careHPV for cervical cancer prevention in rural Thailand. Lee A. Trope
Bandit Chumworathayi
Paul D. Blumenthal
2013
58. Knowledge and Attitudes toward Palliative Terminal Cancer Care among Thai Generalists Budkaew, J
Chumworathayi, B
2013
59. Knowledge, Attitude, and Practice about Cervical Cancer Screening of Khon Kaen University’s Personnels at Gynaecological Outpatient Clinic, Srinagarind Hospital Tassnee Santipongsupakorn
Masinee Paiboon
Wilaiwan Yoosuk
Supparaluck Kanchaiyaphum
Bandit Chumworathayi
2013
60. Menstrual Pattern in Upper Secondary School Students, Khon Kaen, Thailand Tatchai Kamonmooneechote
Srinaree Kaewrudee
Sukree Soontrapa
Chompilas Chongsomchai
Bandit Chumworathayi
Teerayut Temtanakitpaisan
2013
61. Personalized cancer treatment for ovarian cancer. Chumworathayi, B. 2013
62. Prevalence of Urinary Incontinence in woman after 6-week Postpartum Period Jittrind Sriraumpuch
Teerayut Temtanakitpaisan
Pranom Buppasiri
Sukree Soontrapa
Srinaree Kaewrudee
Bandit Chumworathayi
2013
63. Elevated preoperative platelet to lymphocyte ratio associated with decreased survival of women with ovarian clear cell carcinoma Amornrat Supoken
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Chumnan Kietpeerakool
2014
64. ELEVATED PREOPERATIVE PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO IS ASSOCIATED WITH DECREASED SURVIVAL OF WOMEN WITH OVARIAN CLEAR CELL CARCINOMA A. Supoken
C. Kietpeerakool
B. Chumworathayi
S. Launratanakorn
P. Kleebkaew
2014
65. Factors affecting compliance in the first year of postcolposcopy surveillance among women with a high incidence of cervical cancer Rattanalappaiboon, D
Kietpeerakool, C
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Launratanakorn, S
Santipongsupakorn, T
2014
66. Factors associated with decisions to attend cervical cancer screening among women aged 30-60 years in Chatapadung Contracting Medical Unit, Thailand Budkaew, J
Chumworathayi, B
2014
67. Local cervical immunity in women with low-grade squamous intraepithelial lesions and immune responses after abrasion Ekalaksananan, T
Malat, P
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
2014
68. The Prevalence of Complementary and Alternative Medicine used in Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital Nisanasat Booning
Nisanat Booning
Sukree Soontrapa
Srinaree Kaewrudee
Chompilas Chongsomchai
Bandit Chumworathayi
Teerayut Temtanakitpaisan
2014
69. FACTORS ASSOCIATED WITH THE DECISION TO HAVE HIV ANTIBODY TESTING AMONG THAI MEN WHO HAVE SEX WITH MEN Budkaew, J
Chumworathayi, B
2015
70. High-grade Cervical Histopathology in Women with Atypical Glandular Cell Cytology (AGC) Waranya Watcharanon
Sanguanchoke Luanratanakorn
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Temtanakitpaisan
2015
71. Is Age an Independent Predictor of High-Grade Histopathology in Women Referred for Colposcopy after Abnormal Cervical Cytology? Kingnate, C
Supoken, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Kietpeerakool, C
2015
72. Post-Loop Electrosurgical Excision Procedure Complications in Srinagarind Hospital Pimjai Maleerat
Bandit Chumworathayi
Chumnan Kietpeerakool
Sanguanchoke Luanratanakorn
Amornrat Temtanakitpaisan
2015
73. Wound Complications after Laparotomy for Endometrial Cancer Nhokaew, W
Temtanakitpaisan, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Kietpeerakool, C
2015
74. High-grade Cervical Histopathology in Women with Atypical Glandular Cell Cytology. Luanratanakorn, S.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Kietpeerakool, C.
2016
75. Post-Loop Electrosurgical Excision Procedure Complications in Srinagarind Hospital. Chumworathayi, B.
Kietpeerakool, C.
Luanratanakorn, S.
2016
76. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone Kietpeerakool, C
Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Ussahgij, B
Lumbiganon, P
2017
77. Conventional culture versus nucleic acid amplification tests for screening of urethral Neisseria gonorrhea infection among asymptomatic men who have sex with men. Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
2017
78. Anatomical site distribution and genotypes of Chlamydia trachomatis infecting asymptomatic men who have sex with men in northeast Thailand Ekalaksananan, T.
Budkaew, J.
Pimson, C.
Chumworathayi, B.
Pientong, C.
2018
79. An audit of standards of radical hysterectomy in women with early-stage cervical cancer A. Aue-aungkul
C. Kietpeerakool
P. Kleebkaow
A. Temtanakitpaisan
B. Chumworathayi
S. Luanratanakorn
2018
80. Prevalence and anatomical sites of human papillomavirus, Epstein-Barr virus and herpes simplex virus infections in men who have sex with men, Khon Kaen, Thailand. Jureeporn Chuerduangphui
Kanisara Proyrungroj
Chamsai Pientong
Saowarop Hinkan
Jiratha Budkaew
Charinya Pimson
Bandit Chumworathayi
Ploenpit Hanond
Tipaya Ekalaksananan
2018
81. Sexual behaviors reported by a sample of human immunodeficiency virus-positive men who have sex with men: A descriptive study in Khon Kaen, Thailand. Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
Chamsai Peintong
Tipaya Ekalaksananan
2018
82. Association of Abnormal Pap Smear with Occult Cervical Stromal Invasion in Patients with Endometrial Cancer. Khumthong, K
Aue-Aungkul, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Temtanakitpaisan, A
Nhokaew, W
2019
83. Effects of Cassia alata Linn on bowel function recovery following surgery for gynecological cancer: A randomized controlled trial. Jenwit Phutsisen
Chumnan Kietpeerakool
Nampet Jampathong
Bundit Chumworathayi
Amornrat Temtanakitpaisan
Apiwat Aue-aungkul
Pornnapa Boontasaeng
2019
84. Histopathology of Women with “Atypical Squamous Cells Cannot Exclude High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion” (ASC-H) Smears Ratree, S
Kleebkaow, P
Aue-Aungkul, A
Temtanakitpaisan, A
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
2019
85. Impact of Coexisting Uterine Adenomyosis on the Survival Outcome of Patients with Endometrial Cancer: A Retrospective Cohort Study Boonlak, S
Aue-Aungkul, A
Kietpeerakool, C
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Temtanakitpaisan, A
2019
86. Prevalence and factors associated with gonorrhea infection with respect to anatomic distributions among men who have sex with men Budkaew, J
Chumworathayi, B
Pientong, C
Ekalaksananan, T
2019
87. Sexual behavior and infection with cervical human papillomavirus types 16 and 18 Itarat, Y
Kietpeerakool, C
Jampathong, N
Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
Aue-Aungkul, A
Nhokaew, W
2019
88. Proportion of abnormal second 50-g glucose challenge test in gestational diabetes mellitus screening using the two-step method in high-risk pregnant women Glaharn, P
Chumworathayi, B
Kongwattanakul, K
Sutthasri, N
Wiangyot, P
2020
Count 52 48 40 14

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Weekly versus three-weekly cisplatin as an adjunct to radiation therapy in high-risk stage I-IIA cervical cancer after surgery: A randomized comparison of treatment compliance Chumworathayi, B.
Suprasert, P.
Charoenkwan, K.
Srisomboon, J.
Phongnarisorn, C.
Siriaree, S.
Cheewakriangkrai, C.
Tantipalakorn, C.
Kiatpeerakul, C.
Pantusart, A.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (88), pp. 1483-1492
2. VIA and cryotherapy: Doing what's best Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1333-1339
3. Can a home-visit invitation increase pap smear screening in samliem, khon kaen, thailand? Chalapati, W.
Chumworathayi, B.
2007 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (8), pp. 119-123
4. Can an appointment-letter intervention increase pap smear screening in samliem, khon kaen, Thailand? Chumworathayi, B.
Yuenyao, P.
Luanratanakorn, S.
Pattamadilok, J.
Chalapati, W.
Na-Nhongkai, C.
2007 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (8), pp. 353-356
5. Primary non-gestational uterine cervical choriocarcinoma with metaplastic transformation from squamous cells Chumworathayi, B.
Kleebkaow, P.
2007 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (8), pp. 642-644
6. Srinagarind Hospital experience in concurrent chemoradiation for 100 patients with stage IB2 to IVA uterine cervical cancer Tangsiriwatthana, T.
Chumworathayi, B.
Yuenyao, P.
Luanratanakorn, S.
Pattamadilok, J.
2007 Radiation Medicine - Medical Imaging and Radiation Oncology
10 (25), pp. 502-510
7. Weekly gemcitabine and cisplatin concurrent with pelvic irradiation for primary therapy of cervical cancer: Report of the first seven cases in Thai women Chumworathayi, B.
Yuenyao, P.
Tangvorapongchai, V.
Luanratanakorn, S.
Pattamadilok, J.
Krusun, S.
2007 Radiation Medicine - Medical Imaging and Radiation Oncology
9 (25), pp. 474-479
8. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: Identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation Jumnainsong, A.
Jearanaikoon, P.
Khahmahpahte, S.
Wongsena, W.
Romphruk, A.V.
Chumworathayi, B.
Vaeteewoottacharn, K.
Romphruk, A.V.
Leelayuwat, C.
2008 Clinical and Experimental Immunology
2 (153), pp. 205-213
9. Can pap smear exclude the need for colposcopy in referred VIA-positive cases? Chumworathayi, B.
Tomuen, C.
2008 International Journal of Cancer Prevention
5 (2), pp. 357-361
10. Knowledge, attitudes and practices vis-à-vis cervical cancer among registered nurses at the faculty of medicine, Khon Kaen University, Thailand Nganwai, P.
Truadpon, P.
Inpa, C.
Sangpetngam, B.
Mekjarasnapa, M.
Apirakarn, M.
Chumworathayi, B.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (9), pp. 15-18
11. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2008 International Journal of Gynecological Cancer
4 (18), pp. 736-742
12. Visual inspection with acetic acid test qualities in a secondary setting Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
Kularbkaew, C.
Chumworathayi, P.
2008 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
5 (34), pp. 909-913
13. An evaluation by midwives and gynecologists of treatability of cervical lesions by cryotherapy among human papillomavirus-positive women Gage, J.C.
Chumworathayi, B.
2009 International Journal of Gynecological Cancer
4 (19), pp. 728-733
14. Preventing cervical cancer stakeholder attitudes toward CareHPV-focused screening programs in Roi-et province, Thailand Chumworathayi, B.
Blumentha, P.D.
2009 International Journal of Gynecological Cancer
8 (19), pp. 1432-1438
15. Proportion of gynecologic cancer patients using complementary and alternative medicine Supoken, A.
Chaisrisawatsuk, T.
Chumworathayi, B.
2009 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (10), pp. 779-782
16. Weekly gemcitabine and cisplatin in concurrence with pelvic radiation in the primary therapy of cervical cancer: A phase I/II study in Thai women Chumworathayi, B.
Pattamadilok, J.
Tangvorapongchai, V.
Krusun, S.
Pesee, M.
Supaadirek, C.
2009 Cancer Therapy
ISSUE A (7), pp. 113-118
17. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions Chumworathayi, B.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
2010 International Journal of Gynecology and Obstetrics
2 (108), pp. 119-122
18. Effect of single-visit VIA and cryotherapy cervical cancer prevention program in Roi Et, Thailand: A preliminary report Chumworathayi, B.
Kamsa-ard, S.
2010 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
1 (36), pp. 79-85
19. Weekly cisplatin 20 mg/m2 in patients with carcinoma of cervix receiving pelvic radiotherapy at Srinagarind Hospital: A randomized controlled trial Punushapai, U.
Yuenyao, P.
Chumworathayi, B.
Luanratanakorn, S.
Udomthavornsuk, B.
2010 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (11), pp. 201-207
20. Accuracy of colposcopically directed biopsy in diagnosis of cervical pathology at Srinagarind Hospital Udomthavornsuk, B.
Chumworathayi, B.
Luanratanakorn, S.
Supoken, A.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (12), pp. 2451-2453
21. Comparing visual inspection with acetic acid plus random cervical biopsy plus endocervical curettage to colposcopic directed biopsy plus endocervical curettage in detecting cervical lesions in low-resource settings Puntachai, P.
Chumworathayi, B.
Chaousrikul, W.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (12), pp. 2665-2668
22. Asia Pacific Life Sciences Compendium Chumworathayi, B. 2012 Asia Pacific Life Sciences Compendium
(), pp. 1-265
23. Cervical cancer prevention research implementation in Thailand Tangsiriwatthana, T.
Chumworathayi, B.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 21-27
24. Cervical cancer research development Chumworathayi, B. 2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 13-20
25. Cervical cancer screening in Thailand: Limitations and alternatives Chumworathayi, B. 2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 1-12
26. Clinical colposcopic practice guideline for colposcopists consulted by cervical-cancer-prevention VIA providers Chumworathayi, B.
Yoopakdee, N.
2012 Asia Pacific Life Sciences Compendium
(), pp. 11-16
27. Efficacy of medical education on abnormal uterine bleeding by group process Chumworathayi, B.
Kaewrudee, S.
Seejorn, K.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 69-74
28. Hematuria screening test for urinary bladder mucosal infiltration in cervical cancer Chuttiangtum, A.
Udomthavornsuk, B.
Chumworathayi, B.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (13), pp. 4931-4933
29. Incidences of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 or cancer pathologic diagnoses in patients with a high grade squamous intraepithelial lesion pap smear attending a colposcopy clinic at srinagarind hospital Ingkapairoj, N.
Luanratanakorn, S.
Chumworathayi, B.
Kietpeerakool, C.
Supoken, A.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
12 (13), pp. 6203-6206
30. Knowledge and diagnostic skill increased after training in VIA/Cryotherapy clinical-skill course of the Thai Department of Health Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 151-156
31. Knowledge increased after training in VIA/cryotherapy clinical-training-skill course of the Thai department of health Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
2012 Asia Pacific Life Sciences Compendium
(), pp. 17-23
32. Life sciences of the asia pacific region Chumworathayi, B. 2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 1-224
33. Long term efficacy of medical education on abnormal uterine bleeding by group process Chumworathayi, B.
Kaewrudee, S.
Seejorn, K.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 129-134
34. Low-midline versus Pfannenstiel incision: A cross-sectional study comparing chronic pain following cesarean section Temtanakitpaisan, T.
Chumworathayi, B.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 61-68
35. Preface Chumworathayi, B. 2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. vii-xii
36. Public practice guideline for cervical-cancer-prevention providers Chumworathayi, B.
Eamratsameekool, W.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 29-34
37. Ureters-identified extrafascial versus ureters-unidentified intrafascial abdominal hysterectomy: A retrospective study comparing blood loss and operation time Pattamadilok, J.
Chumworathayi, B.
2012 Life Sciences of the Asia Pacific Region
(), pp. 51-60
38. Cervical cancer prevention by inspection with acetic acid and cryotherapy | Prevención del cáncer de cuello uterino mediante la inspección con ácido acético y crioterapia Chumworathayi, B. 2013 Salud(i)Ciencia
7 (19), pp. 629-633
39. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay Chaiwongkot, A.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Vinokurova, S.V.
Kongyingyoes, B.
Chumworathayi, B.
Patarapadungkit, N.
Von Knebel Doeberitz, M.V.K.
2013 Journal of Virological Methods
2 (189), pp. 290-298
40. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions Chaiwongkot, A.
Vinokurova, S.V.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Kongyingyoes, B.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Patarapadungkit, N.
Reuschenbach, M.
Von Knebel Doeberitz, M.V.K.
2013 International Journal of Cancer
9 (132), pp. 2087-2094
41. Feasibility of community-based careHPV for cervical cancer prevention in rural Thailand Chumworathayi, B.
Blumenthal, P.D.
2013 Journal of Lower Genital Tract Disease
3 (17), pp. 315-319
42. Knowledge and attitudes toward palliative terminal cancer care among thai generalists Budkaew, J.
Chumworathayi, B.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (14), pp. 6173-6180
43. Personalized cancer treatment for ovarian cancer Chumworathayi, B. 2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (14), pp. 1661-1664
44. Elevated preoperative platelet to lymphocyte ratio associated with decreased survival of women with ovarian clear cell carcinoma Supoken, A.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Luanratanakorn, S.
Kietpeerakool, C.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
24 (15), pp. 10831-10836
45. Factors affecting compliance in the first year of postcolposcopy surveillance among women with a high incidence of cervical cancer Rattanalappaiboon, D.
Kietpeerakool, C.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Launratanakorn, S.
2014 International Journal of Gynecology and Obstetrics
2 (124), pp. 160-163
46. Factors associated with decisions to attend cervical cancer screening among women aged 30-60 years in Chatapadung Contracting Medical Unit, Thailand Budkaew, J.
Chumworathayi, B.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
12 (15), pp. 4903-4907
47. Local cervical immunity in women with low-grade squamous intraepithelial lesions and immune responses after abrasion Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Kongyingyoes, B.
Chumworathayi, B.
Kleebkaow, P.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (15), pp. 4197-4201
48. Factors associated with the decision to have HIV antibody testing among thai men who have sex with men Budkaew, J.
Chumworathayi, B.
2015 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (46), pp. 231-240
49. High-grade cervical histopathology in women with atypical glandular cell cytology Luanratanakorn, S.
Kleebkaow, P.
Chumworathayi, B.
Kietpeerakool, C.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (17), pp. 135-138
50. Post-loop electrosurgical excision procedure complications in Srinagarind hospital Chumworathayi, B.
Kietpeerakool, C.
Luanratanakorn, S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (17), pp. 2211-2215
51. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone Kietpeerakool, C.
Chumworathayi, B.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2017 Cochrane Database of Systematic Reviews
1 (2017), pp.
52. Anatomical site distribution and genotypes of Chlamydia trachomatis infecting asymptomatic men who have sex with men in northeast Thailand Ekalaksananan, T.
Budkaew, J.
Pimson, C.
Chumworathayi, B.
Pientong, C.
2018 International Journal of STD and AIDS
9 (29), pp. 842-850

Title Authors Year Journal title
1. Reagent strip testing is not sensitive for the screening of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lumbiganon, P
Chongsomchai, C
Chumworathayee, B
Thinkhamrop, J
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (85), pp. 922-7
2. Weekly versus three-weekly cisplatin as an adjunct to radiation therapy in high-risk stage I-IIA cervical cancer after surgery: a randomized comparison of treatment compliance. Chumworathayi, B
Suprasert, P
Charoenkwan, K
Srisomboon, J
Phongnarisorn, C
Siriaree, S
Cheewakriangkrai, C
Tantipalakorn, J
Kiatpeerakul, C
Pantusart, A
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (88), pp. 1483-92
3. VIA and cryotherapy: doing what's best. Chumworathayi, B
Limpaphayom, K
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1333-9
4. Weekly gemcitabine and cisplatin concurrent with pelvic irradiation for primary therapy of cervical cancer: report of the first seven cases in Thai women. Chumworathayi, B
Yuenyao, P
Tangvorapongchai, V
Luanratanakorn, S
Pattamadilok, J
Krusun, S
2007 Radiation medicine
9 (25), pp. 474-9
5. Srinagarind Hospital experience in concurrent chemoradiation for 100 patients with stage IB2 to IVA uterine cervical cancer. Tangsiriwatthana, T
Chumworathayi, B
Yuenyao, P
Luanratanakorn, S
Pattamadilok, J
2007 Radiation medicine
10 (25), pp. 502-10
6. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation. Jumnainsong, A
Jearanaikoon, P
Khahmahpahte, S
Wongsena, W
Romphruk, AV
Chumworathayi, B
Vaeteewoottacharn, K
Ponglikitmongkol, M
Romphruk, A
Leelayuwat, C
2008 Clinical and experimental immunology
2 (153), pp. 205-13
7. Visual inspection with acetic acid test qualities in a secondary setting. Chumworathayi, B
Eamratsameekool, W
Kularbkaew, C
Chumworathayi, P
2008 The journal of obstetrics and gynaecology research
5 (34), pp. 909-13
8. An evaluation by midwives and gynecologists of treatability of cervical lesions by cryotherapy among human papillomavirus-positive women. Gage, JC
Rodriguez, AC
Schiffman, M
Adadevoh, S
Larraondo, MJ
Chumworathayi, B
Lejarza, SV
Araya, LV
Garcia, F
Budihas, SR
Long, R
Katki, HA
Herrero, R
Burk, RD
Jeronimo, J
2009 International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society
4 (19), pp. 728-33
9. Proportion of gynecologic cancer patients using complementary and alternative medicine. Supoken, A
Chaisrisawatsuk, T
Chumworathayi, B
2009 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (10), pp. 779-82
10. Preventing cervical cancer: stakeholder attitudes toward CareHPV-focused screening programs in Roi-et Province, Thailand. Trope, LA
Chumworathayi, B
Blumenthal, PD
2009 International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society
8 (19), pp. 1432-8
11. Weekly cisplatin 20 mg/m2 in patients with carcinoma of cervix receiving pelvic radiotherapy at Srinagarind Hospital: a randomized controlled trial. Punushapai, U
Yuenyao, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Udomthavornsuk, B
2010 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (11), pp. 201-7
12. Effect of single-visit VIA and cryotherapy cervical cancer prevention program in Roi Et, Thailand: a preliminary report. Chumworathayi, B
Blumenthal, PD
Limpaphayom, KK
Kamsa-Ard, S
Wongsena, M
Supaatakorn, P
2010 The journal of obstetrics and gynaecology research
1 (36), pp. 79-85
13. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions. Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Blumenthal, PD
Thinkhamrop, B
Pientong, C
Ekalaksananan, T
2010 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
2 (108), pp. 119-22
14. Comparing visual inspection with acetic acid plus random cervical biopsy plus endocervical curettage to colposcopic directed biopsy plus endocervical curettage in detecting cervical lesions in low-resource settings. Puntachai, P
Darojn, D
Chumworathayi, B
Chaousriku, W
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (12), pp. 2665-8
15. Accuracy of colposcopically directed biopsy in diagnosis of cervical pathology at Srinagarind Hospital. Ouitrakul, S
Udomthavornsuk, B
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Supoken, A
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (12), pp. 2451-3
16. Incidences of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 or cancer pathologic diagnoses in patients with a high grade squamous intraepithelial lesion pap smear attending a colposcopy clinic at srinagarind hospital. Ingkapairoj, N
Luanratanakorn, S
Chumworathayi, B
Kietpeerakool, C
Supoken, A
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
12 (13), pp. 6203-6
17. Hematuria screening test for urinary bladder mucosal infiltration in cervical cancer. Chuttiangtum, A
Udomthavornsuk, B
Chumworathayi, B
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (13), pp. 4931-3
18. Feasibility of community-based careHPV for cervical cancer prevention in rural Thailand. Trope, LA
Chumworathayi, B
Blumenthal, PD
2013 Journal of lower genital tract disease
3 (17), pp. 315-9
19. Personalized cancer treatment for ovarian cancer. Chumworathayi, B 2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (14), pp. 1661-4
20. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay. Chaiwongkot, A
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Vinokurova, S
Kongyingyoes, B
Chumworathayi, B
Patarapadungkit, N
Siriaunkgul, S
von Knebel Doeberitz, M
2013 Journal of virological methods
2 (189), pp. 290-8
21. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions. Chaiwongkot, A
Vinokurova, S
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Kongyingyoes, B
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Patarapadungkit, N
Reuschenbach, M
von Knebel Doeberitz, M
2013 International journal of cancer. Journal international du cancer
9 (132), pp. 2087-94
22. Knowledge and attitudes toward palliative terminal cancer care among Thai generalists. Budkaew, J
Chumworathayi, B
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (14), pp. 6173-80
23. Elevated preoperative platelet to lymphocyte ratio associated with decreased survival of women with ovarian clear cell carcinoma. Supoken, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Kietpeerakool, C
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
24 (15), pp. 10831-6
24. Local cervical immunity in women with low-grade squamous intraepithelial lesions and immune responses after abrasion. Ekalaksananan, T
Malat, P
Pientong, C
Kongyingyoes, B
Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (15), pp. 4197-201
25. Factors affecting compliance in the first year of postcolposcopy surveillance among women with a high incidence of cervical cancer. Rattanalappaiboon, D
Kietpeerakool, C
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Launratanakorn, S
Santipongsupakorn, T
2014 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
2 (124), pp. 160-3
26. Factors associated with decisions to attend cervical cancer screening among women aged 30-60 years in Chatapadung Contracting Medical Unit, Thailand. Budkaew, J
Chumworathayi, B
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
12 (15), pp. 4903-7
27. Wound Complications after Laparotomy for Endometrial Cancer. Nhokaew, W
Temtanakitpaisan, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Kietpeerakool, C
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
17 (16), pp. 7765-8
28. FACTORS ASSOCIATED WITH THE DECISION TO HAVE HIV ANTIBODY TESTING AMONG THAI MEN WHO HAVE SEX WITH MEN. Budkaew, J
Chumworathayi, B
2015 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (46), pp. 231-40
29. Is Age an Independent Predictor of High-Grade Histopathology in Women Referred for Colposcopy after Abnormal Cervical Cytology? Kingnate, C
Supoken, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Kietpeerakool, C
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 7231-5
30. Post-Loop Electrosurgical Excision Procedure Complications in Srinagarind Hospital. Maleerat, P
Chumworathayi, B
Kietpeerakool, C
Luanratanakorn, S
Temtanakitpaisan, A
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (17), pp. 2211-5
31. High-grade Cervical Histopathology in Women with Atypical Glandular Cell Cytology. Watcharanon, W
Luanratanakorn, S
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Temtanakitpaisan, A
Kietpeerakool, C
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (17), pp. 135-8
32. Conventional culture versus nucleic acid amplification tests for screening of urethral Neisseria gonorrhea infection among asymptomatic men who have sex with men. Budkaew, J
Chumworathayi, B
Pientong, C
Ekalaksananan, T
2017 Pragmatic and observational research
(8), pp. 167-173
33. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone. Kietpeerakool, C
Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Ussahgij, B
Lumbiganon, P
2017 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD009957
34. Sexual behaviors reported by a sample of human immunodeficiency virus-positive men who have sex with men: A descriptive study in Khon Kaen, Thailand. Budkaew, J
Chumworathayi, B
Peintong, C
Ekalaksananan, T
2018 Indian journal of sexually transmitted diseases and AIDS
1 (39), pp. 34-37
35. Prevalence and anatomical sites of human papillomavirus, Epstein-Barr virus and herpes simplex virus infections in men who have sex with men, Khon Kaen, Thailand. Chuerduangphui, J
Proyrungroj, K
Pientong, C
Hinkan, S
Budkaew, J
Pimson, C
Chumworathayi, B
Hanond, P
Ekalaksananan, T
2018 BMC infectious diseases
1 (18), pp. 509
36. Anatomical site distribution and genotypes of Chlamydia trachomatis infecting asymptomatic men who have sex with men in northeast Thailand. Hinkan, S
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
Budkaew, J
Proyrungroj, K
Pimson, C
Chumworathayi, B
Hanond, T
Pientong, C
2018 International journal of STD & AIDS
(), pp. 956462418760659
37. Sexual behavior and infection with cervical human papillomavirus types 16 and 18. Itarat, Y
Kietpeerakool, C
Jampathong, N
Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
Aue-Aungkul, A
Nhokaew, W
2019 International journal of women's health
(11), pp. 489-494
38. Histopathology of Women with “Atypical Squamous Cells Cannot Exclude High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion” (ASC-H) Smears Ratree, S
Kleebkaow, P
Aue-Aungkul, A
Temtanakitpaisan, A
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (20), pp. 683-686
39. Effects of Cassia alata Linn on bowel function recovery following surgery for gynecological cancer: A randomized controlled trial. Phutsisen, J
Kietpeerakool, C
Jampathong, N
Chumworathayi, B
Temtanakitpaisan, A
Aue-Aungkul, A
Boontasaeng, P
2019 Complementary therapies in medicine
(47), pp. 102222
40. Prevalence and factors associated with gonorrhea infection with respect to anatomic distributions among men who have sex with men. Budkaew, J
Chumworathayi, B
Pientong, C
Ekalaksananan, T
2019 PloS one
4 (14), pp. e0211682
41. Impact of Coexisting Uterine Adenomyosis on the Survival Outcome of Patients with Endometrial Cancer: A Retrospective Cohort Study Boonlak, S
Aue-Aungkul, A
Kietpeerakool, C
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Luanratanakorn, S
Temtanakitpaisan, A
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (20), pp. 1185-1190
42. Association of Abnormal Pap Smear with Occult Cervical Stromal Invasion in Patients with Endometrial Cancer. Khumthong, K
Aue-Aungkul, A
Kleebkaow, P
Chumworathayi, B
Temtanakitpaisan, A
Nhokaew, W
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (20), pp. 2847-2850
43. Proportion of abnormal second 50-g glucose challenge test in gestational diabetes mellitus screening using the two-step method in high-risk pregnant women. Glaharn, P
Chumworathayi, B
Kongwattanakul, K
Sutthasri, N
Wiangyot, P
2020 The journal of obstetrics and gynaecology research
2 (46), pp. 229-236
44. Can an appointment-letter intervention increase pap smear screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand? Chumworathayi, B
Yuenyao, P
Luanratanakorn, S
Pattamadilok, J
Chalapati, W
Na-Nhongkai, C
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (8), pp. 353-6
45. Knowledge, attitudes and practices vis-a-vis cervical cancer among registered nurses at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand. Nganwai, P
Truadpon, P
Inpa, C
Sangpetngam, B
Mekjarasnapa, M
Apirakarn, M
Chumworathayi, B
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (9), pp. 15-8
46. Can a home-visit invitation increase Pap smear screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand? Chalapati, W
Chumworathayi, B
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (8), pp. 119-23
47. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand. Chumworathayi, B
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
Limpaphayom, KK
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society
4 (18), pp. 736-42
48. Primary non-gestational uterine cervical choriocarcinoma with metaplastic transformation from squamous cells. Chumworathayi, B
Kleebkaow, P
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (8), pp. 642-4

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Safety, acceptability, and feasibility of a single-visit approach to cervical-cancer prevention in rural Thailand: a demonstration project L Gaffikin
PD Blumenthal
M Emerson
K Limpaphayom
P Lumbiganon
P Ringers
S Srisupundit
S Warakamin
R Lewis
B Chumworathayee
S Kanavacharakul
2003 LANCET
9360.0 (361.0), pp. 814.0-820.0
288 0 0 0 0 0 288
2. Can a home-visit invitation increase Pap smear screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand? Wadwilai Chalapati
Bandit Chumworathayi
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (8.0), pp. 119.0-123.0
17 0 0 0 0 0 17
3. Can an appointment-letter intervention increase Pap smear screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand? Bandit Chumworathayi
Pissamai Yuenyao
Sanguanchoke Luanratanakorn
Jeerichuda Pattamadilok
Wadwilai Chalapati
Chulaluk Na-Nhongkai
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (8.0), pp. 353.0-356.0
11 0 0 0 0 0 11
4. Primary Non-Gestational Uterine Cervical Choriocarcinoma with Metaplastic Transformation from Squamous Cells Bandit Chumworathayi
Pilaiwan Kleebkaow
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
4.0 (8.0), pp. 642.0-644.0
4 0 0 0 0 0 4
5. Associations of MICB with cervical cancer in north-eastern Thais: identification of major histocompatibility complex class I chain-related gene B motifs influencing natural killer cell activation A. Jumnainsong
P. Jearanaikoon
S. Khahmahpahte
W. Wongsena
A. V. Romphruk
B. Chumworathayi
K. Vaeteewoottacharn
M. Ponglikitmongkol
A. Romphruk
C. Leelayuwat
2008 CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY
2.0 (153.0), pp. 205.0-213.0
26 0 0 0 0 0 26
6. Knowledge, Attitudes and Practices vis-a-vis Cervical Cancer Among Registered Nurses at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand Pasut Nganwai
Prapapan Truadpon
Chalowat Inpa
Bunroek Sangpetngam
Monsicha Mekjarasnapa
Mangkorn Apirakarn
Bandit Chumworathayi
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (9.0), pp. 15.0-18.0
51 0 0 0 0 0 51
7. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand B. Chumworathayi
S. Srisupundit
P. Lumbiganon
K. K. Limpaphayom
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER
4.0 (18.0), pp. 736.0-742.0
18 0 0 0 0 0 18
8. Visual inspection with acetic acid test qualities in a secondary setting Bandit Chumworathayi
Wachara Eamratsameekool
Churairat Kularbkaew
Pansu Chumworathayi
2008 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
5.0 (34.0), pp. 909.0-913.0
12 0 0 0 0 0 12
9. An Evaluation by Midwives and Gynecologists of Treatability of Cervical Lesions by Cryotherapy Among Human Papillomavirus-Positive Women Julia C. Gage
Ana Cecilia Rodriguez
Mark Schiffman
Sydney Adadevoh
Manuel J. Alvarez Larraondo
Bandit Chumworathayi
Sandra Vargas Lejarza
Luis Villegas Araya
Francisco Garcia
Scott R. Budihas
Rodney Long
Hormuzd A. Katki
Rolando Herrero
Robert D. Burk
Jose Jeronimo
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER
4.0 (19.0), pp. 728.0-733.0
7 0 0 0 0 0 7
10. Preventing Cervical Cancer Stakeholder Attitudes Toward CareHPV-Focused Screening Programs in Roi-et Province, Thailand Lee A. Trope
Bandit Chumworathayi
Paul D. Blumenthal
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER
8.0 (19.0), pp. 1432.0-1438.0
11 0 0 0 0 0 11
11. Proportion of Gynecologic Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine Amornrat Supoken
Thitima Chaisrisawatsuk
Bandit Chumworathayi
2009 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (10.0), pp. 779.0-782.0
24 0 0 0 0 0 24
12. Cryotherapy for HPV clearance in women with biopsy-confirmed cervical low-grade squamous intraepithelial lesions Bandit Chumworathayi
Jadsada Thinkhamrop
Paul D. Blumenthal
Bandit Thinkhamrop
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
2.0 (108.0), pp. 119.0-122.0
19 0 0 0 0 0 19
13. Effect of single-visit VIA and cryotherapy cervical cancer prevention program in Roi Et, Thailand: A preliminary report Bandit Chumworathayi
Paul D. Blumenthal
Khunying Kobchitt Limpaphayom
Supot Kamsa-ard
Metee Wongsena
Pongsatorn Supaatakorn
2010 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
1.0 (36.0), pp. 79.0-85.0
20 0 0 0 0 0 20
14. Weekly Cisplatin 20 mg/m(2) in Patients with Carcinoma of Cervix receiving Pelvic Radiotherapy at Srinagarind Hospital: A Randomized Controlled Trial Utumporn Punushapai
Pissamai Yuenyao
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Banchong Udomthavornsuk
2010 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (11.0), pp. 201.0-207.0
6 0 0 0 0 0 6
15. Accuracy of Colposcopically Directed Biopsy in Diagnosis of Cervical Pathology at Srinagarind Hospital Sirisuk Ouitrakul
Banchong Udomthavornsuk
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Amornrat Supoken
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (12.0), pp. 2451.0-2453.0
12 0 0 0 0 0 12
16. Comparing Visual Inspection with Acetic Acid Plus Random Cervical Biopsy Plus Endocervical Curettage to Colposcopic Directed Biopsy Plus Endocervical Curettage in Detecting Cervical Lesions in Low-resource Settings Pongsun Puntachai
Darigar Darojn
Bandit Chumworathayi
Wichian Chaousrikul
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (12.0), pp. 2665.0-2668.0
3 0 0 0 0 0 3
17. Co-infection of Epstein-Barr virus (EBV) with high risk Human papillomavirus (HR-HPV) is a significant risk of cervical cancer S. Aromseree
C. Pientong
N. Sunthamala
P. Swangphon
A. Chaiwongkot
B. Kongyingyoes
N. Patarapadungkit
B. Chumworathayee
T. Ekalaksananan
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E69-E69
0 0 0 0 0 0 0
18. Hematuria Screening Test for Urinary Bladder Mucosal Infiltration in Cervical Cancer Ayuth Chuttiangtum
Banchong Udomthavornsuk
Bandit Chumworathayi
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (13.0), pp. 4931.0-4933.0
6 0 0 0 0 0 6
19. Incidences of Cervical Intraepithelial Neoplasia 2-3 or Cancer Pathologic Diagnoses in Patients with a High Grade Squamous Intraepithelial Lesion Pap Smear Attending a Colposcopy Clinic at Srinagarind Hospital Navakorn Ingkapairoj
Sanguanchoke Luanratanakorn
Bandit Chumworathayi
Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Supoken
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
12.0 (13.0), pp. 6203.0-6206.0
11 0 0 0 0 0 11
20. Detection of the human papillomavirus 58 physical state using the amplification of papillomavirus oncogene transcripts assay Arkom Chaiwongkot
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Svetlana Vinokurova
Bunkerd Kongyingyoes
Bandit Chumworathayi
Natcha Patarapadungkit
Sumalee Siriaunkgul
Magnus von Knebel Doeberitz
2013 JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS
2.0 (189.0), pp. 290.0-298.0
8 0 0 0 0 0 8
21. Differential methylation of E2 binding sites in episomal and integrated HPV 16 genomes in preinvasive and invasive cervical lesions Arkom Chaiwongkot
Svetlana Vinokurova
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Bunkerd Kongyingyoes
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Natcha Patarapadungkit
Miriam Reuschenbach
Magnus von Knebel Doeberitz
2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
9.0 (132.0), pp. 2087.0-2094.0
78 0 0 0 0 0 78
22. Feasibility of Community-Based careHPV for Cervical Cancer Prevention in Rural Thailand Lee A. Trope
Bandit Chumworathayi
Paul D. Blumenthal
2013 JOURNAL OF LOWER GENITAL TRACT DISEASE
3.0 (17.0), pp. 315.0-319.0
19 0 0 0 0 0 19
23. Knowledge and Attitudes toward Palliative Terminal Cancer Care among Thai Generalists Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (14.0), pp. 6173.0-6180.0
14 0 0 0 0 0 14
24. Personalized Cancer Treatment for Ovarian Cancer Bandit Chumworathayi 2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (14.0), pp. 1661.0-1667.0
12 0 0 0 0 0 12
25. Elevated Preoperative Platelet to Lymphocyte Ratio Associated with Decreased Survival of Women with Ovarian Clear Cell Carcinoma Amornrat Supoken
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Chumnan Kietpeerakool
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
24.0 (15.0), pp. 10831.0-10836.0
23 0 0 0 0 0 23
26. ELEVATED PREOPERATIVE PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO IS ASSOCIATED WITH DECREASED SURVIVAL OF WOMEN WITH OVARIAN CLEAR CELL CARCINOMA A. Supoken
C. Kietpeerakool
B. Chumworathayi
S. Launratanakorn
P. Kleebkaew
2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER
9.0 (24.0), pp. 121.0-121.0
0 0 0 0 0 0 0
27. Factors affecting compliance in the first year of postcolposcopy surveillance among women with a high incidence of cervical cancer Daungpom Rattanalappaiboon
Chumnan Kietpeerakool
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Launratanakorn
Tassanee Santipongsupakorn
2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
2.0 (124.0), pp. 160.0-163.0
15 0 0 0 0 0 15
28. Factors Associated with Decisions to Attend Cervical Cancer Screening among Women Aged 30-60 Years in Chatapadung Contracting Medical Unit, Thailand Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
12.0 (15.0), pp. 4903.0-4907.0
6 0 0 0 0 0 6
29. Local Cervical Immunity in Women with Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions and Immune Responses After Abrasion Tipaya Ekalaksananan
Praphatson Malat
Chamsai Pientong
Bunkerd Kongyingyoes
Bandit Chumworathayi
Pilaiwan Kleebkaow
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (15.0), pp. 4197.0-4201.0
7 0 0 0 0 0 7
30. FACTORS ASSOCIATED WITH THE DECISION TO HAVE HIV ANTIBODY TESTING AMONG THAI MEN WHO HAVE SEX WITH MEN Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
2015 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
2.0 (46.0), pp. 231.0-240.0
6 0 0 0 0 0 6
31. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone Chumnan Kietpeerakool
Bandit Chumworathayi
Jadsada Thinkhamrop
Butsakorn Ussahgij
Pisake Lumbiganon
2017 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
4 0 0 0 0 0 4
32. Conventional culture versus nucleic acid amplification tests for screening of urethral Neisseria gonorrhea infection among asymptomatic men who have sex with men Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
2017 PRAGMATIC AND OBSERVATIONAL RESEARCH
(8.0), pp. 167.0-173.0
7 0 0 0 0 0 7
33. Anatomical site distribution and genotypes of Chlamydia trachomatis infecting asymptomatic men who have sex with men in northeast Thailand Saowarop Hinkan
Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
Jiratha Budkaew
Kanisara Proyrungroj
Charinya Pimson
Bandit Chumworathayi
Tanyaporn Hanond
Chamsai Pientong
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS
9.0 (29.0), pp. 842.0-850.0
0 0 0 0 0 0 0
34. An audit of standards of radical hysterectomy in women with early-stage cervical cancer A. Aue-aungkul
C. Kietpeerakool
P. Kleebkaow
A. Temtanakitpaisan
B. Chumworathayi
S. Luanratanakorn
2018 EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY
4.0 (39.0), pp. 575.0-578.0
0 0 0 0 0 0 0
35. Prevalence and anatomical sites of human papillomavirus, Epstein-Barr virus and herpes simplex virus infections in men who have sex with men, Khon Kaen, Thailand Jureeporn Chuerduangphui
Kanisara Proyrungroj
Chamsai Pientong
Saowarop Hinkan
Jiratha Budkaew
Charinya Pimson
Bandit Chumworathayi
Ploenpit Hanond
Tipaya Ekalaksananan
2018 BMC INFECTIOUS DISEASES
(18.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
36. Sexual behaviors reported by a sample of human immunodeficiency virus-positive men who have sex with men: A descriptive study in Khon Kaen, Thailand Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
Chamsai Peintong
Tipaya Ekalaksananan
2018 INDIAN JOURNAL OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND AIDS
1.0 (39.0), pp. 34.0-37.0
0 0 0 0 0 0 0
37. Effects of Cassia alata Linn on bowel function recovery following surgery for gynecological cancer: A randomized controlled trial Jenwit Phutsisen
Chumnan Kietpeerakool
Nampet Jampathong
Bundit Chumworathayi
Amornrat Temtanakitpaisan
Apiwat Aue-aungkul
Pornnapa Boontasaeng
2019 COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE
(47.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
38. Prevalence and factors associated with gonorrhea infection with respect to anatomic distributions among men who have sex with men Jiratha Budkaew
Bandit Chumworathayi
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
2019 PLOS ONE
4.0 (14.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
39. Sexual behavior and infection with cervical human papillomavirus types 16 and 18 Yuwadee Itarat
Chumnan Kietpeerakool
Nampet Jampathong
Bandit Chumworathayi
Pilaiwan Kleebkaow
Apiwat Aue-aungkul
Wilasinee Nhokaew
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH
(11.0), pp. 489.0-494.0
0 0 0 0 0 0 0
40. Proportion of abnormal second 50-g glucose challenge test in gestational diabetes mellitus screening using the two-step method in high-risk pregnant women Pianpun Glaharn
Bandit Chumworathayi
Kiattisak Kongwattanakul
Nutwara Sutthasri
Phimwimon Wiangyot
2020 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
2.0 (46.0), pp. 229.0-236.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Clinical Significance of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance from Cervical Pap Smear Bandit Chumworathayi
Wanpen Ungpinitpong
Sanguanchoke Launratanakorn
Pissamai Yuenyao
Pilaiwan Kleebkaew
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 3), pp. 191-198
2. Prevalence of pelvic lymph node metastases in endometrial cancer patients at Srinagarind Hospital Sanguanchoke Luanratanakorn
Pissamai Yuenyao
Bandit Chumworathayi
Sekson Suwunnapang
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 4), pp. 346-353
3. Why Thai women do not have cervical carcinoma screening test? Pansu Chumworathayi
Bandit Chumworathayi
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 4), pp. 369-375
4. The Necessity of Weekly Hemoglobin Level Monitoring in Cervical Cancer Patients Receiving Radiotherapy Patchaneeporn Porapakkham
Bandit Chumworathayi
Prapaporn Suprasert
Jatupol Srisomboon
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 1), pp. 8-15
5. Hematologic toxicities of cisplatin concurrent chemoradiation in cervical cancer at Ubonrajchathani Cancer Center Pissamai Yuenyao
Bandit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Metee Wongsena
Pongsathon Soopa-atakon
Tewin Chotanaprasit
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 2), pp. 127-132
6. Prevalence of Urinary Incontinence in woman after 6-week Postpartum Period Jittrind Sriraumpuch
Teerayut Temtanakitpaisan
Pranom Buppasiri
Sukree Soontrapa
Srinaree Kaewrudee
Bandit Chumworathayi
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 177
7. Menstrual Pattern in Upper Secondary School Students, Khon Kaen, Thailand Tatchai Kamonmooneechote
Srinaree Kaewrudee
Sukree Soontrapa
Chompilas Chongsomchai
Bandit Chumworathayi
Teerayut Temtanakitpaisan
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 179
8. Knowledge, Attitude, and Practice about Cervical Cancer Screening of Khon Kaen University’s Personnels at Gynaecological Outpatient Clinic, Srinagarind Hospital Tassnee Santipongsupakorn
Masinee Paiboon
Wilaiwan Yoosuk
Supparaluck Kanchaiyaphum
Bandit Chumworathayi
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 3), pp. 294-301
9. The Prevalence of Complementary and Alternative Medicine used in Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital Nisanasat Booning
Nisanat Booning
Sukree Soontrapa
Srinaree Kaewrudee
Chompilas Chongsomchai
Bandit Chumworathayi
Teerayut Temtanakitpaisan
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 73
10. Post-Loop Electrosurgical Excision Procedure Complications in Srinagarind Hospital Pimjai Maleerat
Bandit Chumworathayi
Chumnan Kietpeerakool
Sanguanchoke Luanratanakorn
Amornrat Temtanakitpaisan
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 73
11. Wound Complications after Laparotomy for Endometrial Cancer Wilasinee Nhokaew
Amornrat Temtanakitpaisan
Pilaiwan Kleebkaow
Bundit Chumworathayi
Sanguanchoke Luanratanakorn
Chumnan Kietpeerakool
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 70
12. High-grade Cervical Histopathology in Women with Atypical Glandular Cell Cytology (AGC) Waranya Watcharanon
Sanguanchoke Luanratanakorn
Pilaiwan Kleebkaow
Bandit Chumworathayi
Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Temtanakitpaisan
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 72
13. Prevalence of Urinary Incontinence in 6-week Postpartum Women Jittrind Sriraumpuch
Teerayut Temtanakitpaisan
Pranom Buppasiri
Chompilas Chongsomchai
Sukree Soontrapa
Srinaree Kaewrudee
Bandit Chumworathayi
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
(22 No 2), pp. 88-94
14. Menstrual Patterns among Upper Secondary School Students, Khon Kaen, Thailand Tatchai Kamonmooneechote
Srinaree Kaewrudee
Sukree Soontrapa
Chompilas Chongsomchai
Bandit Chumworathayi
Teerayut Temtanakitpaisan
Khon Kaen University Faculty of Medicine
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
(22 No 1), pp. 52-58

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหากลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อ HPV ในมะเร็งปากมดลูก รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
รศ.ดร.นพ. บัณฑิต ชุมวรฐายี
นางสาวบุญเกิด คงยิ่งยศ
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557

0.1136622428894043