Loading
ศ.ดร. ภิเศก ลุมพิกานนท์

ศ.ดร. ภิเศก ลุมพิกานนท์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7005538655: H-INDEX 49

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Maternal and Neonatal Outcomes in Pre-eclampsia and Normotensive Pregnancies Ussanee Sangkomkamhang
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
0
2. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand. Chumworathayi, B
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
Limpaphayom, KK
0
3. Panel 2.1: assessing impact and needs. Aldis, W
Rockenschaub, G
Gorokhovich, Y
Doocy, S
Lumbiganon, P
Grunewald, F
0
4. Prevalence of osteopenia and osteoporosis in Thai women. Limpaphayom, KK
Taechakraichana, N
Jaisamrarn, U
Bunyavejchevin, S
Chaikittisilpa, S
Poshyachinda, M
Taechamahachai, C
Havanond, P
Onthuam, Y
Lumbiganon, P
Kamolratanakul, P
0
5. Comparison of treatments of post-cesarean section endomyometritis. Steinmann, WC
Lumbiganon, P
1983
6. Painless labor by continuous epidural bupivacaine Pothinam, S
Lumbiganon, P
Leelavivat, R
Chantrakote, J
1986
7. Validity of the Birth Weight and Mode of Delivery Data Obtained from Questionnaire Pisake Lumbiganon
Manat Panamonta
Somdej Pninwatsoontorn
Malinee Laopaiboon
1986
8. Hematuria : An Indication for Cystoscopy in Staging of Cervical Cancer Banchong Udomthavornsuk
Prasit Pengsaa
Pisake Lumbiganon
1987
9. Measles immunisation in Thai children aged nine to 14 months. Lumbiganon, P
Sookpranee, T
Tattawasart, U
Sukprasert, S
Paholpak, S
1988
10. Neonatal melioidosis: a report of 5 cases. Lumbiganon, P
Pengsaa, K
Puapermpoonsiri, S
Puapairoj, A
1988
11. Pre-exposure vaccination with purified chick embryo cell rabies vaccines in children. Lumbiganon, P
Chaiprasithikul, P
Sookpranee, T
Paholpak, S
Wasi, C
1989
12. Validity of Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring Witoon Prasertcharoensuk
Pisake Lumbiganon
Thawalwong Ratanasiri
1989
13. Antibiotic use at a university hospital Udomthavornsuk, B.
Patjanasoontorn, B.
Bhuripanyo, K.
Lumbiganon, P.
Boonma, P.
Lumbiganon, P.
Tatsanavivat, P.
Khomthong, R.
Saengnipanthkul, S.
Wiengnond, S.
Vongsangnak, V.
Cowsuwan, W.
1990
14. Antibiotic use at a university hospital. Antibiotic Working Group of Srinagarind Hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1990
15. Prevalence of Hepatitis B Virus Markers in Medical Personnel Yupa Urwijitaroon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Sujarit Wankahard
1990
16. Survival after rabies immunisation in newborn infant of affected mother. Lumbiganon, P
Wasi, C
1990
17. Why are Thai official perinatal and infant mortality rates so low? Lumbiganon, P
Panamonta, M
Laopaiboon, M
Pothinam, S
Patithat, N
1990
18. Ciprofloxacin in neonates and its possible adverse effect on the teeth. Lumbiganon, P
Pengsaa, K
Sookpranee, T
1991
19. Comparative Study of VCE and Cervical Scraping Pap Smear Banchong Udomthavornsuk
Nipa Kanjanavirojkul
Pisake Lumbiganon
Prasit Pengsaa
Somporn Pothinam
1991
20. COST-BENEFIT ANALYSIS OF RUBELLA VACCINATION PROGRAM FOR MEDICAL PERSONNELS IN SRINAGARIND HOSPITAL. (MEDICAL SCHOOL HOSPITAL) Pyatat Tatsanavivat
Pisake Lumbiganon
Jirayu Sitthikesorn
Chintana Chunkote
Weerachai Kosuwon
1991
21. Factors associated with failure to receive antenatal care Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Panamonta, M
Pothinam, S
1991
22. Intervention of inappropriate antibiotic use at a university teaching hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1991
23. Ciprofloxacin therapy for localized melioidosis. Lumbiganon, P
Sookpranee, T
1992
24. Comparison of immunogenicity of hepatitis B vaccine between low and normal birth weight infants. Lumbiganon, P.
Kowsuwan, P.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Panamonta, M.
Assateerawatts, A.
1992
25. Febrile and infectious morbidity after abdominal hysterectomy at Srinagarind Hospital. Pothinam, S
Sirinavasatian, P
Lumbiganon, P
1992
26. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital Patijanasoontorn, B
Boonma, P
Wilailackana, C
Sitthikesorn, J
Lumbiganon, P
Chetchotisakd, P
Noppawinyoowong, C
Simajareuk, K
1992
27. Imipenem therapy for melioidosis in two children. Lumbiganon, P
Saengsa-Ard, S
Wilailuckana, C
1992
28. Post-cesarean section puerperal morbidity. The incidence and risk factors at Srinagarind Hospital. Pothinam, S
Chanpoo, T
Lumbiganon, P
1992
29. Pregnancy, nutrition and parasitic infection of rural and urban women in Northeast Thailand Saowakontha, S.
Pongpaew, P.
Schelp, F.P.
Rojsathaporn, K.
Intarakha, C.
Pipitgool, V.
Mahaweerawat, U.
Lumbiganon, P.
Sriboonlue, P.
Sanchaisuriya, P.
Vudhivai, N.
Supawan, V.
Hinz, E.
Migasena, P.
1992
30. The prevalence of the indirect hemagglutination test for melioidosis in children in an endemic area. Charoenwong, P
Lumbiganon, P
Puapermpoonsiri, S
1992
31. Cavitary tuberculosis in a young infant. Teeratakulpisarn, J
Lumbiganon, P
Pairojkul, S
Jariyaviladkul, P
1994
32. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) and cancer of the endometrium and ovary. Lumbiganon, P. 1994
33. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development Lumbiganon, P.
Reproduction, D.a.R.T.i.H.
1994
34. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth Lumbiganon, P.
Reproduction, D.a.R.T.i.H.
1994
35. Clinical manifestations of melioidosis in children. Lumbiganon, P
Viengnondha, S
1995
36. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three-day-old infant. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Kowsuwan, P
1995
37. Vitamin B1, B2 and B6 during the course of pregnancy of rural and urban women in northeast Thailand. Pongpaew, P.
Saowakontha, S.
Schelp, F.P.
Rojsathaporn, K.
Phonrat, B.
Vudhivai, N.
Supawan, V.
Intarakhao, C.
Lumbiganon, P.
Sanchaisuriya, P.
Migasena, P.
1995
38. Knowledge and Attitude towards Thalassemia in Reproductive Women with Thalassemic Disease or Carrier Suwit Pichayaphan
Pisake Lumbiganon
Arunee Jetsrisuparb
Witoon Prasertcharoensuk
Sukunya Intharuksa
1996
39. Pelvic examination in first antenatal care visit women Meha Songthamwattana
Pisake Lumbiganon
Srisuda Thailert
1996
40. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicentre case-control study Lumbiganon, P
Rugpao, S
Phandhu-fung, S
Laopaiboon, M
Vudhikamraksa, N
Werawatakul, Y
1996
41. Risk factors for neonatal Klebsiella septicemia in Srinagarind Hospital. Pengsaa, K
Lumbiganon, P
Taksaphan, S
Pairojkul, S
Sookpranee, T
Kosuwon, P
Panthongviriyakul, C
Sookpranee, M
Kosuwon, W
Wilailuckana, C
Noppawinyoowong, J
Bhudisawasdi, W
Sithikesorn, J
Waetasak, P
Namkun, C
1996
42. Vaginal microflora associated with bacterial vaginosis in Japanese and Thai pregnant women. Puapermpoonsiri, S
Kato, N
Watanabe, K
Ueno, K
Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
1996
43. Antimicrobial activities against bacterial vaginosis: Associated anaerobic isolates from Thai pregnant women Puapermpoonsiri, S.
Watanabe, K.
Kato, N.
Lumbiganon, P.
Puapermpoonsiri, P.
Ueno, K.
1997
44. Diabetic ketoacidosis and melioidosis in a child. Panamonta, O
Lumbiganon, P
1997
45. Doctors' statistical literacy: a survey at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Walter, SD
1997
46. Endometriosis in Srinagarind Hospital Srisuda Thailert
Pisake Lumbiganon
Metha Songthamwattana
1997
47. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicentre case-control study [1] (multiple letter) Bassaw, K.
Gangar, K.F.
Lumbiganon, P.
Werawatakul, Y.
1997
48. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicentre case-control study [3] Lumbiganon, P.
Werawatakul, Y.
1997
49. Risk Factors for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnant Women Chompilas Chongsomchi
Ekachai Piansriwatchara
Pisake Lumbiganon
Keskaew Pianthaweechi
1997
50. The effectiveness of model-based training in accelerating IUD skill acquisition. A study of midwives in Thailand Ajello, C.A.
Lumbiganon, P.
1997
51. Appropriate technology: antenatal care. Lumbiganon, P. 1998
52. Effects of contraceptives on hemoglobin and ferritin Xie, L.
Rugpao, S.
Islam, Z.
Bahman, S.
Lumbiganon, P.
Pinitsoontorn, P.
Hajri, S.
Siala, N.
1998
53. Loss to follow-up of patients with abnormal Pap smear: magnitude and reasons. Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
1998
54. Methodological considerations in the design of the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial Donner, A
Piaggio, G
Villar, J
Pinol, A
al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Bakketeig, L
Belizán, JM
Berendes, H
Carroli, G
Farnot, U
Lumbiganon, P
1998
55. The practice of antenatal care: Comparing four study sites in different parts of the world participating in the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial Piaggio, G
Ba'aqeel, H
Bergsjø, P
Carroli, G
Farnot, U
Lumbiganon, P
Pinol, A
Villar, J
1998
56. The WHO antenatal care randomised controlled trial: rationale and study design. Villar, J.L.
Al-Mazrou, Y.Y.
Carroli, G.
Farnot, U.
Lumbiganon, P.
1998
57. Misoprostol dose-related shivering and pyrexia in the third stage of labour Lumbiganon, P.
Hofmeyr, G.J.
Pinol, A.P.Y.
Villar, J.L.
1999
58. Misoprostol dose-related shivering and pyrexia in the third stage of labour. WHO Collaborative Trial of Misoprostol in the Management of the Third Stage of Labour. Lumbiganon, P
Hofmeyr, J
Gülmezoglu, AM
Pinol, A
Villar, J
1999
59. Screening for asymptomatic bacteriuria in pregnant women: urinalysis versus urine culture. Chongsomchai, C.
Lumbiganon, P.
1999
60. Vaginal fluid pH as a screening test for vaginitis Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Thongkrajai, P
Chongsomchai, C
Pakarasang, M
1999
61. Accuracy of the blood loss estimation in the third stage of labor Prasertcharoensuk, W
Swadpanich, U
Lumbiganon, P
2000
62. Bone Mineral Density of Lumbar Spine and Proximal Femur in Normal Thai Women Limpaphayom, KK
Taechakraichana, N
Jaisamrarn, U
Bunyavejchevin, S
Chaikittisilpa, S
Poshyachinda, M
Taechamahachai, C
Havanond, P
Onthuam, Y
Lumbiganon, P
Kamolratanakul, P
2000
63. Comparison between the antimicrobial susceptibility of Burkholderia pseudomallei to trimethoprim-sulfamethoxazole by standard disk diffusion method and by minimal inhibitory concentration determination. Lumbiganon, P
Tattawasatra, U
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Thinkhamrop, B
2000
64. Imipenem therapy for septicemic melioidosis in a child with penicillin and cephalosporin adverse reaction. Lumbiganon, P
Panamonta, O
2000
65. Survival of children with AIDS: experience in a university hospital in northeast Thailand. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Loapaiboon, M
2000
66. An international survey of practice variation in the use of antibiotic prophylaxis in cesarean section Huskins, WC
Ba-Thike, K
Festin, MR
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Peedicayil, A
Purwar, M
Shenoy, S
Goldmann, DA
Tolosa, JE
,
2001
67. Bone mineral density of lumbar spines and proximal femur in the normal northeastern Thai women Somboonporn, W
Somboonporn, C
Soontrapa, S
Lumbiganon, P
2001
68. Diagnosis of BV by rapid testing with a pH/Amines Test Card J Tolosa
S Daly
T Chipato
C Whitney
H Gaitan
J Sauvarin
P Lumbiganon
2001
69. Methodological considerations on the design and analysis of an equivalence stratified cluster randomization trial Piaggio, G
Carroli, G
Villar, J
Pinol, A
Bakketeig, L
Lumbiganon, P
Bergsjø, P
Al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Belizán, JM
Farnot, U
Berendes, H
,
2001
70. Prevalence of osteopenia and osteoporosis in Thai women Poshyachinda, M.
Havanond, P.
Lumbiganon, P.
2001
71. WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care. J Villar
H Ba'aqeel
G Piaggio
P Lumbiganon
JM Belizan
U Farnot
Y Al-Mazrou
G Carroli
A Pinol
A Donner
A Langer
G Nigenda
M Mugford
J Fox-Rushby
G Hutton
P Bergsjo
L Bakketeig
H Berendes
2001
72. WHO multicentre randomised trial of misoprostol in the management of the third stage of labour. Villar, J.L.
Carroli, G.
Hofmeyr, G.J.
Lumbiganon, P.
Unger, C.
Pinol, A.P.Y.
Elbourne, D.R.
2001
73. WHO systematic review of randomised controlled trials of routine antenatal care Carroli, G
Villar, J
Piaggio, G
Khan-Neelofur, D
Gülmezoglu, M
Mugford, M
Lumbiganon, P
Farnot, U
Bersgjø, P
,
2001
74. Are women and providers satisfied with antenatal care? Views on a standard and a simplified, evidence-based model of care in four developing countries. Langer, A
Villar, J
Romero, M
Nigenda, G
Piaggio, G
Kuchaisit, C
Rojas, G
Al-Osimi, M
Miguel Belizán, J
Farnot, U
Al-Mazrou, Y
Carroli, G
Ba'aqeel, H
Lumbiganon, P
Pinol, A
Bergsjö, P
Bakketeig, L
Garcia, J
Berendes, H
2002
75. Costs and benefits of different strategies to screen for cervical cancer in less-developed countries Mandelblatt, JS
Lawrence, WF
Gaffikin, L
Limpahayom, KK
Lumbiganon, P
Warakamin, S
King, J
Yi, B
Ringers, P
Blumenthal, PD
2002
76. Current status of prophylactic use of antimicrobial agents for cesarean section in Thailand Liabsuetrakul, T.
Lumbiganon, P.
2002
77. Placebo-controlled, double-blind, randomized study of prophylactic antibiotics in elective abdominal hysterectomy Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ounchai, J
Vudhikamraksa, N
2002
78. Prophylactic antibiotic administration in pregnancy to prevent infectious morbidity and mortality. Thinkhamrop, J.
Hofmeyr, G.J.
Adetoro, O.O.
Lumbiganon, P.
2002
79. Prophylactic antibiotic prescription for cesarean section. Liabsuetrakul, T.
Lumbiganon, P.
2002
80. Reagent strip testing is not sensitive for the screening of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lumbiganon, P.
Chongsomchai, C.
Chumworathayee, B.
Thinkhamrop, J.
2002
81. Side effects of oral misoprostol during the first 24 hours after administration in the third stage of labour Lumbiganon, P
Villar, J
Piaggio, G
Gülmezoglu, AM
Adetoro, L
Carroli, G
2002
82. The epidemiology of syphilis in pregnancy. Lumbiganon, P.
Villar, J.L.
Pinol, A.P.Y.
Al-Mazrou, Y.Y.
Farnot, U.
Carroli, G.
2002
83. Birthweight-specific neonatal mortality in developing countries and obstetric practices. Tolosa, J.E.
Festin, M.R.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
2003
84. Infections in International Pregnancy Study: Performance of the Optical Immunoassay Test for Detection of Group B Streptococcus J Thinkhamrop
S Limpongsanurak
MR Festin
S Daly
A Schuchat
P Lumbiganon
E Zell
T Chipato
AA Win
MJ Perilla
JE Tolosa
CG Whitney
2003
85. International survey on variations in practice of the management of the third stage of labour Festin, M.R.
Lumbiganon, P.
Tolosa, J.E.
Limpongsanurak, S.
2003
86. Iron status in anemic pregnant women Thinkhamrop, J
Apiwantanakul, S
Lumbiganon, P
Buppasiri, P
2003
87. Nutrition as a preventative strategy against adverse pregnancy outcomes. Introduction. Jackson, AA
Bhutta, ZA
Lumbiganon, P
2003
88. Nutrition as a preventive strategy against adverse pregnancy outcomes AA Jackson
ZA Bhutta
P Lumbiganon
2003
89. Nutrition as a preventive strategy against adverse pregnancy outcomes: Introduction Jackson, A.A.
Bhutta, Z.A.H.
Lumbiganon, P.
2003
90. Obstetricians' attitudes, subjective norms, perceived controls, and intentions on antibiotic prophylaxis in caesarean section. T Liabsuetrakul
V Chongsuvivatwong
P Lumbiganon
G Lindmark
2003
91. Safety, acceptability, and feasibility of a single-visit approach to cervical-cancer prevention in rural Thailand: a demonstration project L Gaffikin
PD Blumenthal
M Emerson
K Limpaphayom
P Lumbiganon
P Ringers
S Srisupundit
S Warakamin
R Lewis
B Chumworathayee
S Kanavacharakul
2003
92. Womens' opinions on antenatal care in developing countries: results of a study in Cuba, Thailand, Saudi Arabia and Argentina G Nigenda
A Langer
C Kuchaisit
M Romero
G Rojas
M Al-Osimy
J Villar
J Garcia
Y Al-Mazrou
H Ba'aqeel
G Carroli
U Farnot
P Lumbiganon
J Belizan
P Bergsjo
L Bakketeig
G Lindmark
2003
93. Clinical experience with treatment of melioidosis in children P Lumbiganon
N Chotechuangnirun
P Kosalaraksa
2004
94. Cluster randomized trial of an active, multifaceted information dissemination intervention based on The WHO Reproductive health library to change obstetric practices: methods and design issues [ISRCTN14055385] Gülmezoglu, AM
Villar, J
Grimshaw, J
Piaggio, G
Lumbiganon, P
Langer, A
2004
95. Effectiveness of vaginal douching on febrile and infectious morbidities after total abdominal hysterectomy: a multicenter randomized controlled trial. Buppasiri, P.
Wongproamas, N.
Suwannachat, B.
Chongsomchai, C.
Ounchai, J.
Lumbiganon, P.
2004
96. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus O Panamonta
P Kosalaraksa
B Thinkhamrop
W Kirdpon
C Ingchanin
P Lumbiganon
2004
97. From research to practice: the example of antenatal care in Thailand Lumbiganon, P.
Chongsomchai, C.
Chaisiri, K.
2004
98. Heterogeneity of perinatal outcomes in the preterm delivery syndrome Villar, J
Abalos, E
Carroli, G
Giordano, D
Wojdyla, D
Piaggio, G
Campodonico, L
Gülmezoglu, M
Lumbiganon, P
Bergsjø, P
Ba'aqeel, H
Farnot, U
Bakketeig, L
Al-Mazrou, Y
Kramer, M
,
2004
99. Informed choices for attaining the Millennium Development Goals: towards an international cooperative agenda for health-systems research F Becerra-Posada
D Berwick
Z Bhutta
M Chowdhury
D de Savigny
A Haines
A Hyder
J Lavis
P Lumbiganon
A Mills
H Mshinda
R Narayan
A Oxman
D Sanders
N Sewankambo
G Tomson
C Victora
2004
100. The international infections in pregnancy study: Group B streptococcal colonization in pregnant women Whitney, CG
Daly, S
Limpongsanurak, S
Festin, MR
Thinn, KK
Chipato, T
Lumbiganon, P
Sauvarin, J
Andrews, W
Tolosa, JE
,
2004
101. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Tolosa, JE
2004
102. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. P. Buppasiri
P. Lumbiganon
J. Thinkhamrop
B. Thinkhamrop
2005
103. Clinical trial registration Kulvichit, K
Kulwichit, W
Lumbiganon, P
2005
104. Clinical trial registration [1] (multiple letters) Kulvichit, K.
Lumbiganon, P.
2005
105. Neonatal and maternal morbidities associated with cerclage compared to expectant management in pregnancies with 2nd trimester cervical dilation: Results from the GNPRH international cohort study L Pereira
J Rasanen
A Ness
W Praserthchaeronsuk
S Chaithongwongwatthana
A Cotter
R Gomez
S Mittal
K Gesteland
P Lumbiganon
JE Tolosa
2005
106. Panel 2.1: Assessing impact and needs Rockenschaub, G.
Lumbiganon, P.
2005
107. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Tolosa, J.E.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
2005
108. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Swadpanich, U.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensook, W.
Laopaiboon, M.
2006
109. Chlorhexidine washing of the vagina in labor and neonate after birth: An RCT by the Global Network for Perinatal & Reproductive Health Leonardo Pereira
Tsungai Chipato
Alexio Mashu
Velda Mushangwe
Simbarashe Rusakaniko
Shrikant Bangdiwala
Office Chidede
Gary Darmstadt
Simon Madzime
G. Kandawaswika
Pisake Lumbiganon
Jorge E. Tolosa
2006
110. Chlorhexidine washing of the vagina in labor effectively reduces bacterial colonization: A study by the Global Network for Perinatal & Reproductive Health Velda Mushangwe
Jorge E. Tolosa
Leonardo Pereira
Alexio Mashu
Shrikant Bangdiwala
Simbarashe Rusakanik
Pisake Lumbiganon
Simon Madzime
Office Chidede
Lovemore Gwanzura
Gary L. Darmstadt
Tsungai Chipato
2006
111. Penicillosis in patients with X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome (XHIGM), case reports from Thailand W Kamchaisatian
P Kosalaraksa
S Benjaponpitak
S Hongeng
C Direkwattanachai
P Lumbiganon
S Wiangnon
2006
112. Perinatal research in developing countries--is it possible? L Duley
J Hofmeyr
G Carroli
P Lumbiganon
E Abalos
2006
113. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infect S Chaithongwongwatthana
W Yamasmit
S Limpongsanurak
P Lumbiganon
JA DeSimone
J Baxter
JE Tolosa
2006
114. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Chaithongwongwatthana, S
Yamasmit, W
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Desimone, JA
Baxter, J
Tolosa, JE
2006
115. Preeclampsia, gestational hypertension and intrauterine growth restriction, related or independent conditions? J Villar
G Carroli
D Wojdyla
E Abalos
D Giordano
H Ba'aqeel
U Farnot
P Bergsjo
L Bakketeig
P Lumbiganon
L Campodonico
Y Al-Mazrou
M Lindheimer
M Kramer
2006
116. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2006
117. Pulmonary tuberculosis in a child presenting with acute hemoptysis J Teeratakulpisarn
J Srinakarin
C Tontisirin
P Lumbiganon
J Mitchai
2006
118. The International Infections in Pregnancy (IIP) study: Variations in the prevalence of bacterial vaginosis and distribution of morphotypes in vaginal smears among pregnant women Tolosa, JE
Chaithongwongwatthana, S
Daly, S
Maw, WW
Gaitán, H
Lumbiganon, P
Festin, M
Chipato, T
Sauvarin, J
Goldenberg, RL
Andrews, WW
Whitney, CG
2006
119. VIA and cryotherapy: Doing what's best Chumworathayi, B
Limpaphayom, K
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
2006
120. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease. Pagakrong Lumbiganon
P. Lumbiganon
Arnkisa Chaikitpinyo
A. Chaikitpinyo
2007
121. Cluster randomised trial of an active, multifaceted educational intervention based on the WHO Reproductive Health Library to improve obstetric practices A. M. Guelmezoglu
A. Langer
G. Piaggio
P. Lumbiganon
J. Villar
J. Grimshaw
2007
122. Magnesium sulfate is not used for pre-eclampsia and eclampsia in Mexico and Thailand as much as it should be Lumbiganon, P. 2007
123. Optimising reproductive and child health outcomes by building evidence-based research and practice in South East Asia (SEA-ORCHID): Study protocol David J. Henderson-Smart
Pisake Lumbiganon
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Hakimi Mohammad
Steve J. McDonald
Sally Green
Caroline A. Crowther
2007
124. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2007
125. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery Suwannachat, B.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2007
126. Research publication by the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists residency training program, 1994-2003. Lumbiganon, P. 2007
127. The outcomes of midline versus medio-lateral episiotomy Sooklim, R
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Prasertcharoensuk, W
Pattamadilok, J
Seekorn, K
Chongsomchai, C
Pitak, P
Chansamak, S
2007
128. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Swadpanich, U
Lumbiganon, P
Prasertcharoensook, W
Laopaiboon, M
2008
129. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ngamjarus, C.
2008
130. Diagnostic Accuracy of Screening Tests to Detect Asymptomatic Bacteriuria During Pregnancy Luciano Mignini
Guillermo Carroli
Edgardo Abalos
Pisake Lumbiganon
Juan Manuel Nardin
Mario Merialdi
Mariana Widmer
2008
131. Improving the reporting of public health intervention research: Advancing TREND and CONSORT Armstrong, R
Waters, E
Moore, L
Riggs, E
Cuervo, LG
Lumbiganon, P
Hawe, P
2008
132. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2008
133. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy Muktabhant, B.
Lumbiganon, P.
Ngamjarus, C.
2008
134. Long versus short course treatment with Metformin and Clomiphene Citrate for ovulation induction in women with PCOS. Sinawat, S.
Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Pattanittum, P.
2008
135. Monitoring in Pre-Eclampsia Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2008
136. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2008
137. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2008
138. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour Khianman, B.
Pattanittum, P.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2008
139. Reporting the findings of clinical trials: a discussion paper Ghersi, D
Clarke, M
Berlin, J
Gülmezoglu, A
Kush, R
Lumbiganon, P
Moher, D
Rockhold, F
Sim, I
Wager, E
2008
140. Use of antenatal corticosteroids prior to preterm birth in four South East Asian countries within the SEA-ORCHID project Pattanittum, P
Ewens, MR
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Crowther, CA
,
,
,
,
,
,
,
,
2008
141. Use of evidence-based practices in pregnancy and childbirth: South East Asia Optimising Reproductive and Child Health in Developing Countries project. M. Laopaiboon
D. J. Henderson-Smart
M. Thomas
M. Ewens
M. Hakimi
Supriyah
L. Amanah
D. Lukitasari
D. Astuti
J. J. Ho
E. T. Aw
S. S. Cham
P. Lumbiganon
B. Khianman
A. Pharprapa
J. Nachaipet
B. Saenrien
N. Srisutthikamol
S. Panikom
C. Khunudom
S. Thipawat
S. Choonhapran
S. Nuanbuddee
P. Jarudphan
A. Hempira
P. Tharnprisan
P. Sarapon
O. Ponpun
N. Narash
R. Poombankor
M. R. Festin
C. Ubaldo-Anzures
E. Torralba
L. N. Canete
Magsipoc
J. L. Festin
D. Henderson-Smart
S. Green
C. A. Crowther
S. J. McDonald
2008
142. Active management of the third stage of labour without controlled cord traction: a randomized non-inferiority controlled trial. Widmer, M.K.
Elbourne, D.R.
Carroli, G.
Hofmeyr, G.J.
Lumbiganon, P.
Festin, M.R.
2009
143. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensook, W.
Laopaiboon, M.
2009
144. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing neonatal sepsis Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009
145. Caesarean section in four South East Asian countries: Reasons for, rates, associated care practices and health outcomes Festin, M.R.
Laopaiboon, M.
Pattanittum, P.
Ewens, M.R.
Crowther, C.A.
McDonald, S.J.
Laopaiboon, M.
Murano, M.
Narash, N.
Amanah, L.
Lukitasari, D.
Astuti, D.
Cham, S.S.
Lumbiganon, P.
Pharprapa, A.
Nachaipet, J.
Saenrien, B.
Panikom, S.
Khunudom, C.
Thipawat, S.
Choonhapran, S.
Nuanbuddee, S.
Jarudphan, P.
Hempira, A.
Poombankor, R.
Tharnprisan, P.
Sarapon, P.
Ponpun, O.
Ubaldo-Anzures, C.
Canete, L.N.
Magsipoc, J.
Festin, J.L.
Torralba, E.
2009
146. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Sangkomkamhang, U.S.
2009
147. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009
148. In Reply Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009
149. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009
150. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: A Cochrane systematic review Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2009
151. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2009) Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009
152. Making stillbirths count, making numbers talk - issues in data collection for stillbirths. J. Frederik Froen
Sanne J. Gordijn
Hany Abdel-Aleem
Per Bergsjo
Ana Betran
Charles W. Duke
Vincent Fauveau
Vicki Flenady
Sven Gudmund Hinderaker
G. Justus Hofmeyr
Abdul Hakeem Jokhio
Joy Lawn
Pisake Lumbiganon
Mario Merialdi
Robert Pattinson
Anuraj Shankar
2009
153. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Martis, R
Vatanasapt, P
Somjaivong, B
2009
154. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy Pisake Lumbiganon
Jose Villar
Malinee Laopaiboon
Mariana Widmer
Jadsada Thinkhamrop
Guillermo Carroli
Nguyen Duc Vy
Luciano Mignini
Mario Festin
Witoon Prasertcharoensuk
Sompop Limpongsanurak
Tippawan Liabsuetrakul
Pannee Sirivatanapa
2009
155. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: A randomized controlled trial Lumbiganon, P
Villar, J
Laopaiboon, M
Widmer, M
Thinkhamrop, J
Carroli, G
Duc Vy, N
Mignini, L
Festin, M
Prasertcharoensuk, W
Limpongsanurak, S
Liabsuetrakul, T
Sirivatanapa, P
,
,
,
,
,
,
,
,
2009
156. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: A Randomized Controlled Trial Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2009
157. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T.
Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009
158. Physical health consequences of sexual assault victims. Lumbiganon, P.
Limpongsanurak, S.
2009
159. Routine Preoperative Screening Banchong Udomthavornsuk
Pisake Lumbiganon
2009
160. A cluster randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of the clinically integrated RHL evidence -based medicine course. Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Wolomby-Molondo, J.J.
May, W.
2010
161. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2010
162. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Siriwachirachai, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2010
163. Authors' reply Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Souza, J.P.A.
2010
164. Building capacity for evidence generation, synthesis and implementation to improve the care of mothers and babies in South East Asia: methods and design of the SEA-ORCHID Project using a logical framework approach. Steve McDonald
Tari Turner
Catherine Chamberlain
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Hakimi Mohammad
David J. Henderson-Smart
Jacki Short
Caroline A. Crowther
Ruth Martis
Sally Green
2010
165. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Carroli, G.
Fawole, B.O.
2010
166. Erratum: Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: The WHO global survey on maternal and perinatal health 200708 (Lancet (2010) 375 (490-499)) Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2010
167. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2010
168. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2010) S. Tangjitgamol
S. Manusirivithaya
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
A. Bryant
2010
169. Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia Virasakdi Chongsuvivatwong
Hafni Bachtiar
Mahbub Elahi Chowdhury
Sunil Fernando
Chitkasaem Suwanrath
Ounjai Kor-anantakul
Le Anh Tuan
Apiradee Lim
Pisake Lumbiganon
Bekha Manandhar
Masrul Muchtar
Lutfan Nahar
Nguyen Trong Hieu
Pan Xiao Fang
Witoon Prasertcharoensuk
Erdenetungalag Radnaabarzar
Daulat Sibuea
Kyu Kyu Than
Piangjit Tharnpaisan
Tran Son Thach
Patrick Rowe
2010
170. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Souza, J.P.A.
Taneepanichskul, S.
Attygalle, D.E.
Shrestha, N.
Bang, H.
Rathavy, T.
Cheang, K.
Festin, M.R.
Carroli, G.
Filatova, E.V.
Villar, J.L.
2010
171. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 (vol 375, pg 490, 2010) P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
A. M. Guelmezoglu
2010
172. Method of delivery and pregnancy outcomes Reply A. Metin Gulmezoglu
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Joao Paulo Souza
2010
173. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of post-partum haemorrhage: a multicentre, double-blind randomised trial Mariana Widmer
Jennifer Blum
G. Justus Hofmeyr
Guillermo Carroli
Hany Abdel-Aleem
Pisake Lumbiganon
Nguyen Thi Nhu Ngoc
Daniel Wojdyla
Jadsada Thinkhamrop
Mandisa Singata
Luciano E. Mignini
Mahmoud Ahmad Abdel-Aleem
Tran Son Thach
Beverly Winikoff
2010
174. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of postpartum hemorrhage: A multicentre, double-blind randomized trial Widmer, M.K.
Hofmeyr, G.J.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Wojdyla, D.M.
Thinkhamrop, J.
Singata, M.
Mignini, L.E.
Abdel-Aleem, M.A.
2010
175. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Jadsada Thinkhamrop
2010
176. Tranexamic acid for preventing progressive intracranial hemorrhage in adults with traumatic brain injury: a preliminary report Surakrant Yutthakasemsunt
Pisake Lumbiganon
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkamrop
Warawut Kittiwatanagul
Ian Roberts
2010
177. A biregional survey and review of first-line treatment failure and second-line paediatric antiretroviral access and use in Asia and southern Africa V. Saphonn
S. Saramony
U. Vibol
S. Sophan
J. Tucker
F. J. Zhang
N. Han
N. Kumarasamy
S. Saghayam
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Thien
N. K. Nik Yusoff
L. C. Hai
K. Razali
N. F. Abdul Rahman
R. Nallusamy
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
A. Khongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
G. Jourdain
J. Ananworanich
T. Suwanlerk
K. Chokephaibulkit
O. Wittawatmongkol
H. K. Truong
D. A. N. Mai
C. V. Do
M. T. Ha
H. V. Bui
V. L. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
L. Messerschmidt
J. Pang
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
Mary-Ann Davies
Brian Eley
Janet Giddy
Harry Moultrie
Margaret Pascoe
Helena Rabie
Karl Technau
Gilles Van Cutsem
Paula Vaz
Ralf Weigel
Robin Wood
2011
178. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour. Suthit Khunpradit
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2011
179. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P.
Martis, R.
Laopaiboon, M.
Festin, M.R.
2011
180. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ngamjarus, C.
Laopaiboon, M.
2011
181. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2011
182. Impact of increasing capacity for generating and using research on maternal and perinatal health practices in South East Asia (SEA-ORCHID Project). Pisake Lumbiganon
Mario Festin
Jacqueline Ho
Hakimi Mohammad
David Henderson-Smart
Sally Green
Caroline Crowther
Steve McDonald
Melissa Murano
Rabieb Poombankor
Malinee Laopaiboon
Jacki Short
Tari Turner
Ruth Martis
Pranom Buppasiri
Patcharee Komvilaisak
Jadsada Thinkhamrop Songsri Deesrikaew
Porjai Pattanittum
Butsakorn Ussahgij
Thitiporn Siriwachirachai
Alvin Chang
Chun Wearn Koh
Japaraj Peter
Zabidah Mat Sidi
Che Anuar
Tan Beng Geok
Noraida Hassan
Resti Bautista
Geraldine Castillo Torralba
Valerie Guinto
Cristina Crisologo
Cynthia Anzures
Gina Canceran
Ova Emilia
Diah Rumekti Hadiati
Tunjung Wibowo
Setya Wandita
Fauziah Basuki
Nawang Purwanti
Ussanee Swadpanich
Jadsada Thinkhamrop
Bunpode Suwannachat
Pranee Numwanul
Laaeid Issarawong
Chaywadsan Khundom
Banyen Saenrian
Nattaya Khunamas
Supaporn Choonnapran
Savanee Thippawat
Julaluk Haoboon
Siripan Noanbuddee
Sukulrat Chanwirat
Jumrad Supasud
Tussanewan Oadpim
Anong Hempira
Piangjit Tharnprisan
Jiraporn Laurit
Nittaya Phanphen
Urairat Nanudon
Umaporn Prapapa
Orawan Doweragul
Phechalakorn Tongsata
Bussarin Khianman
Natthaleeya Narash
Rabiab Poombankor
Sivasangari Subramaniam
Japaraj R. Peter
Hans Van Rostenberghe
Rajaywari Karuppiah
Wan Paizah Wan Jusoh
Noor Elani Bte Ismail
Maria Lu Andal
Cristina Pelaez-Crisologo
Ella Marie Ayapana
Rosette Olivaros
Paolo Medina
Lester Canete
Elizabeth Eugogco
Ermie Torralba
Brian Binas
Paul Binas
Detty Nurdiati
Supiyah
Latifatun Amanah
Dany Lukita Sari
Dwi Astuti
2011
183. Mode of delivery and outcomes in preterm births. Sangkomkamhang, U.S.
Pattanittum, P.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2011
184. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Wasiak, J.
2011
185. Randomized study of vaginal and neonatal cleansing with 1% chlorhexidine Kandawasvika, G.Q.
Lumbiganon, P.
Tolosa, J.E.
2011
186. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: A multicentre randomised controlled non-inferiority trial Suwannachat, B
Laopaiboon, M
Tonmat, S
Siriwachirachai, T
Teerapong, S
Winiyakul, N
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
2011
187. The world health organization multicountry survey on maternal and newborn health: Study protocol Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Carroli, G
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
,
2011
188. TRANEXAMIC ACID FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011
189. TRANEXAMIC ACID IN THE TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMORRHAGE: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011
190. A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-Date Systematic Reviews Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Moher, D
Lumbiganon, P
Ngamjarus, C
2012
191. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial. Lumbiganon, P.
Widmer, M.K.
Festin, M.R.
Carroli, G.
Souza, J.P.A.
Singata, M.
Pelaez-Crisologo, C.
Sekweyama, P.
Hofmeyr, G.J.
Elbourne, D.R.
2012
192. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial (vol 379, pg 1721, 2012) A. M. Gulmezoglu
A. M. Guelmezoglu
P. Lumbiganon
S. Landoulso
2012
193. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2012
194. Biomarkers and molecular biology targeting cholangiocarcinoma. Lumbiganon, P 2012
195. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour. Khanprakob, T
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
2012
196. Depot medroxyprogesterone acetate and epithelial ovarian cancer: A multicentre case-control study Wilailak, S
Vipupinyo, C
Suraseranivong, V
Chotivanich, K
Kietpeerakool, C
Tanapat, Y
Therasakvichya, S
Hamontri, S
Linasmita, V
Bunyapipat, S
Chindavijak, S
Ittiwisavakul, K
Khemapech, N
Suekwattana, P
Thanapprapasr, D
Lumbiganon, P
2012
197. Effectiveness of a clinically integrated e-learning course in evidence-based medicine for reproductive health training: a randomized trial. Regina Kulier
Ahmet Metin Guelmezoglu
Javier Zamora
M. Nieves Plana
Guillermo Carroli
Jose G. Cecatti
Maria J. Germar
Lumbiganon Pisake
Sunneeta Mittal
Robert Pattinson
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Anne-Marie Bergh
Win May
Joao Paulo Souza
Shawn Koppenhoefer
Khalid S. Khan
2012
198. Erratum: Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: A randomised, controlled, non-inferiority trial (The Lancet (2012) 379 (1721-1727)) Lumbiganon, P.
Landoulso, S.
2012
199. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy. Benja Muktabhant
Pisake Lumbiganon
Chetta Ngamjarus
Therese Dowswell
2012
200. Long versus short course treatment with metformin and clomiphene citrate for ovulation induction in women with PCOS Sinawat, S
Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Pattanittum, P
2012
201. Message from Dean of Faculty of Medicine, Khon Kaen University Lumbiganon, P. 2012
202. Message from Dean of Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Preface. Lumbiganon, P 2012
203. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Chaithongwongwatthana, S
Yamasmit, W
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
DeSimone, JA
Baxter, JK
Tolosa, JE
2012
204. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Tolosa, J.E.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
2012
205. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Bunpode Suwannachat
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2012
206. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour. Bussarin Khianman
Porjai Pattanittum
Jadsada Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2012
207. Antenatal care packages with reduced visits and perinatal mortality: A secondary analysis of the WHO Antenatal Care Trial Vogel, JP
Habib, NA
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Dowswell, T
Carroli, G
Baaqeel, HS
Lumbiganon, P
Piaggio, G
Oladapo, OT
2013
208. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2013
209. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study Souza, J.P.A.
Vogel, J.P.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Costa, M.J.
Fawole, B.O.
Mugerwa, Y.
Nafiou, I.
Neves, I.R.
Wolomby-Molondo, J.J.
Bang, H.
Cheang, K.
Jayathilaka, C.A.
Mazhar, S.B.
Perera, D.
Rathavy, T.
Recidoro, Z.D.
Shrestha, N.
Tien, N.
Ganchimeg, T.
Wehbe, M.
Yadamsuren, B.
Yan, W.
Yunis, K.A.
Bataglia, V.
Valladares, E.C.
Crowther, C.A.
Laopaiboon, M.
2013
210. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2013
211. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Mol, B.W.J.B.W.I.
2013
212. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2013
213. The WHO Reproductive Health Library: a Cochrane window on sexual and reproductive health. Souza, J.P.A.
Carroli, G.
Wolomby-Molondo, J.J.
Lumbiganon, P.
2013
214. Tranexamic acid for patients with traumatic brain injury: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial Yutthakasemsunt, S
Kittiwatanagul, W
Piyavechvirat, P
Thinkamrop, B
Phuenpathom, N
Lumbiganon, P
2013
215. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2014
216. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Ganchimeg, T.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2014
217. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2014
218. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2014
219. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2014
220. A secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health for antibiotics used in vaginal deliveries Tippawan Liabsuetrakul
Pisake Lumbiganon
Rintaro Mori
Metin Guelmezoglu
Joao Paulo Souza
2014
221. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Ussanee S. Sangkomkamhang
U. S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
P. Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
M. Laopaiboon
2014
222. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Intarut, N
Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
,
,
,
,
,
,
,
,
2014
223. International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: The Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-21st Project Villar, J.L.
Ismail, L.C.
Ohuma, E.O.
Papageorghiou, A.T.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Pang, R.
Barros, F.C.
Bhutta, Z.A.H.
Katz, M.G.
Altman, D.G.
Barros, F.C.
Carvalho, M.D.F.P.
Gravett, M.G.
Er, Y.A.J.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Pang, R.Y.
Papageorghiou, A.T.
Purwar, M.
Noble, J.A.
Papageorghiou, A.T.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Hoch, L.
Ohuma, E.O.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Wang, J.H.
Wu, M.H.
Domingues, M.N.A.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Al-Jabri, H.
Cosgrove, C.
Muninzwa, D.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
2014
224. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. J. P. Vogel
J. P. Souza
R. Mori
N. Morisaki
P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
E. Ortiz-Panozo
B. Hernandez
R. Perez-Cuevas
M. Roy
S. Mittal
J. G. Cecatti
Oe Tuncalp
A. M. Guelmezoglu
2014
225. Maternal near-miss and mortality in Sayaboury Province, Lao PDR Luexay, P
Malinee, L
Pisake, L
Marie-Hélène, BC
2014
226. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. Ganchimeg, T.
Ota, E.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2014
227. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014
228. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes. Saifon Chawanpaiboon
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Therese Dowswell
2014
229. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: an analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Carroli, G
Laopaiboon, M
Fawole, B
Ganchimeg, T
Zhang, J
Torloni, MR
Bohren, M
Temmerman, M
,
,
,
,
,
,
,
,
2014
230. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV) Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Tolosa, JE
2014
231. WHO multicentre study for the development of growth standards from fetal life to childhood: The fetal component Mario Merialdi
Mariana Widmer
Ahmet Metin Guelmezoglu
Hany Abdel-Aleem
George Bega
Alexandra Benachi
Guillermo Carroli
Jose Guilherme Cecatti
Anke Diemert
Rogelio Gonzalez
Kurt Hecher
Lisa N. Jensen
Synnove L. Johnsen
Torvid Kiserud
Alka Kriplani
Pisake Lumbiganon
Ann Tabor
Sameera A. Talegawkar
Antoinette Tshefu
Daniel Wojdyla
Lawrence Platt
2014
232. Accuracy of angiogenic biomarkers at <= 20 weeks' gestation in predicting the risk of pre-eclampsia: A WHO multicentre study Widmer, M.K.
Lumbiganon, P.
2015
233. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Ussanee Swadpanich
Pisake Lumbiganon
Witoon Prasertcharoensook
Malinee Laopaiboon
2015
234. Antibiotic prophylaxis during the second and third trimester to reduce adverse pregnancy outcomes and morbidity. Jadsada Thinkhamrop
G. Justus Hofmeyr
Olalekan Adetoro
Pisake Lumbiganon
Erika Ota
2015
235. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ngamjarus, C.
Laopaiboon, M.
Medley, N.
2015
236. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy. Benja Muktabhant
Theresa A. Lawrie
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2015
237. Erratum: Maternal complications and perinatal mortality: Findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health (BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (2014) 121) Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2015
238. Interventions for treating constipation in pregnancy Rungsiprakarn, P
Laopaiboon, M
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Pratt, JJ
2015
239. Knowledge, Attitude and Practice regarding Iodine Deficiency Disorder among Pregnant Women at University Hospital, Khon Kaen, Thailand Jitsupa Khamsingnork
Chompilas Chongsomchai
Chusri Kuchaisit
Pisake Lumbiganon
2015
240. Obstetric transition in the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health: exploring pathways for maternal mortality reduction Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2015
241. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection Chaithongwongwatthana, S
Yamasmit, W
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Tolosa, JE
2015
242. Postnatal growth standards for preterm infants: The Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project Giuliani, F.
Bertino, E.
Ohuma, E.O.
Noble, J.A.
Gravett, M.G.
Pang, R.
Papageorghiou, A.T.
Jaffer, Y.A.
Katz, M.G.
Carvalho, M.J.
Cheikh Ismail, L.I.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Purwar, M.
Bhutta, Z.A.
Villar, J.L.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Ohuma, E.O.
Cosgrove, C.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Altman, D.G.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Wang, J.H.
Domingues, M.N.A.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Al-Jabri, H.
Muninzwa, D.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Papageorghiou, A.T.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
2015
243. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. W Yamasmit
Waralak Yamasmit
Surasith Chaithongwongwatthana
S Chaithongwongwatthana
Jorge E. Tolosa
JE Tolosa
S Limpongsanurak
Sompop Limpongsanurak
L Pereira
Leonardo Pereira
Pisake Lumbiganon
P Lumbiganon
2015
244. Searching for the definition of macrosomia through an outcome-based approach in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey in Africa, Asia and Latin America Ye, J
Torloni, MR
Ota, E
Jayaratne, K
Pileggi-Castro, C
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Morisaki, N
Laopaiboon, M
Mori, R
Tunçalp, Ö
Fang, F
Yu, H
Souza, JP
Vogel, JP
Zhang, J
2015
245. The distribution of clinical phenotypes of preterm birth syndrome implications for prevention Barros, F.C.
Papageorghiou, A.T.
Noble, J.A.
Pang, R.
Kramer, M.S.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Gravett, M.G.
Ohuma, E.O.
Bhutta, Z.A.
Villar, J.L.
Katz, M.G.
Chumlea, W.C.
Lumbiganon, P.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Blakey, I.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Wang, J.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Al-Jabri, H.
Muninzwa, D.
Yellappan, D.
Miller, R.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
Dighe, M.
Jacinta, N.
Olearo, E.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Wu, Q.Q.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Wanyonyi, S.Z.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Cheikh Ismail, L.I.
Alija, M.
Kizidio, J.
Puglia, F.
Liu, H.
2015
246. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: An analysis of the WHO multicountry survey on maternal and newborn health Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Carroli, G.
Laopaiboon, M.
Fawole, B.O.
Ganchimeg, T.
2015
247. A global reference for caesarean section rates (C-Model): a multicountry cross-sectional study. Souza, JP
Betran, AP
Dumont, A
de Mucio, B
Gibbs Pickens, CM
Deneux-Tharaux, C
Ortiz-Panozo, E
Sullivan, E
Ota, E
Togoobaatar, G
Carroli, G
Knight, H
Zhang, J
Cecatti, JG
Vogel, JP
Jayaratne, K
Leal, MC
Gissler, M
Morisaki, N
Lack, N
Oladapo, OT
Tunçalp, Ö
Lumbiganon, P
Mori, R
Quintana, S
Costa Passos, AD
Marcolin, AC
Zongo, A
Blondel, B
Hernández, B
Hogue, CJ
Prunet, C
Landman, C
Ochir, C
Cuesta, C
Pileggi-Castro, C
Walker, D
Alves, D
Abalos, E
Moises, E
Vieira, EM
Duarte, G
Perdona, G
Gurol-Urganci, I
Takahiko, K
Moscovici, L
Campodonico, L
Oliveira-Ciabati, L
Laopaiboon, M
Danansuriya, M
Nakamura-Pereira, M
Costa, ML
Torloni, MR
Kramer, MR
Borges, P
Olkhanud, PB
Pérez-Cuevas, R
Agampodi, SB
Mittal, S
Serruya, S
Bataglia, V
Li, Z
Temmerman, M
Gülmezoglu, AM
2016
248. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2016
249. Antibiotics for the prevention of infection after continence surgery in women with stress urinary incontinence Temtanakitpaisan, T.
Buppasiri, P.
Chongsomchai, C.
Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2016
250. Attitude towards working in rural area and self-assessment of competencies in last year medical students: A survey of five countries in Asia. Wanicha L. Chuenkongkaew
Himanshu Negandhi
Pisake Lumbiganon
Weimin Wang
Kawkab Mahmud
Pham Viet Cuong
2016
251. Chicken essence for cognitive function improvement: A systematic review and meta-analysis Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016
252. Clinical pharmacokinetic properties of magnesium sulphate in women with pre-eclampsia and eclampsia Okusanya, BO
Oladapo, OT
Long, Q
Lumbiganon, P
Carroli, G
Qureshi, Z
Duley, L
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
2016
253. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Supoken
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2016
254. Ending preventable maternal and newborn deaths due to infection Meghana Desale
Jadsada Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
Shamim Qazi
Jean Anderson
2016
255. Extended-field irradiation for locally advanced cervical cancer Thamronganantasakul, K.
Supakalin, N.
Kietpeerakool, C.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2016
256. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: protocol for development of World Health Organization estimates Vogel, JP
Chawanpaiboon, S
Watananirun, K
Lumbiganon, P
Petzold, M
Moller, AB
Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Seuc, AH
Hogan, D
Tunçalp, O
Allanson, E
Betrán, AP
Bonet, M
Oladapo, OT
Gülmezoglu, AM
2016
257. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Andrew Bryant
2016
258. Lidocaine for reducing propofol-induced pain on induction of anaesthesia in adults Pramote Euasobhon
Sukanya Dej-arkom
Arunotai Siriussawakul
Saipin Muangman
Wimonrat Sriraj
Porjai Pattanittum
Pisake Lumbiganon
2016
259. Optimal timing of delivery among low-risk women with prior caesarean section: A secondary analysis of the who multicountry survey on maternal and newborn health Ganchimeg, T.
Vogel, J.P.
Ota, E.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Costa, M.J.
Fawole, B.O.
Mugerwa, Y.
Nafiou, I.
Neves, I.R.
Wolomby-Molondo, J.J.
Jayathilaka, C.A.
Mazhar, S.B.
Perera, D.
Rathavy, T.
Recidoro, Z.D.
Shrestha, N.
Tien, N.
Wehbe, M.
Yadamsuren, B.
Yan, W.
Yunis, K.A.
Bataglia, V.
Valladares, E.C.
Crowther, C.A.
Laopaiboon, M.
2016
260. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy Phassawan Rungsiprakarn
Malinee Laopaiboon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
2016
261. Reply to C. Stewart’s letter to the editor re: Teoh SL et al., nutrients 2016, 8, 57 Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016
262. Room temperature stable carbetocin for the prevention of postpartum haemorrhage during the third stage of labour in women delivering vaginally: study protocol for a randomized controlled trial Widmer, M
Piaggio, G
Abdel-Aleem, H
Carroli, G
Chong, YS
Coomarasamy, A
Fawole, B
Goudar, S
Hofmeyr, GJ
Lumbiganon, P
Mugerwa, K
Nguyen, TM
Qureshi, Z
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
2016
263. Short cervix detection in pregnant women by transabdominal sonography with post-void technique. Kongwattanakul, K.
Saksiriwuttho, P.
Komwilaisak, R.
Lumbiganon, P.
2016
264. Simple versus radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy for women with stage IA2-IB1 cervical cancer Supoken, A.
Kietpeerakool, C.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2016
265. Ultrasound-based gestational-age estimation in late pregnancy Ohuma, E.O.
Noble, J.A.
Pang, R.
Cheikh Ismail, L.I.
Jaffer, Y.A.
Bhutta, Z.A.H.
Villar, J.L.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Lumbiganon, P.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Blakey, I.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Wang, J.H.
Wu, M.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Al-Jabri, H.
Miller, R.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Jacinta, N.
Olearo, E.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Wu, Q.Q.
Dhami, J.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Puglia, F.
Liu, H.
Giuliani, F.
Finkton, D.W.
Farhi, F.
2016
266. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone Kietpeerakool, C
Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Ussahgij, B
Lumbiganon, P
2017
267. Clinical practice patterns on the use of magnesium sulphate for treatment of pre-eclampsia and eclampsia: a multi-country survey Vogel, J.P.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2017
268. Correction: The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. Kiserud, T
Piaggio, G
Carroli, G
Widmer, M
Carvalho, J
Neerup Jensen, L
Giordano, D
Cecatti, JG
Aleem, HA
Talegawkar, SA
Benachi, A
Diemert, A
Kitoto, AT
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Tabor, A
Kriplani, A
Gonzalez, R
Hecher, K
Hanson, MA
Gülmezoglu, AM
Platt, LD
2017
269. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial Sabaratnam Arulkumaran
Adrian Grant
Kaosar Afsana
Beverley Hunt
Iain Chalmers
Pisake Lumbiganon
Gilda Piaggio
Tony Brady
Diana Elbourne
Metin Gulmezoglu
Carine Ronsmans
Eni Balogun
Tracey Pepple
Danielle Prowse
Nigel Quashi
Lin Barneston
Collette Barrow
Danielle Beaumont
Lisa Cook
Lauren Frimley
Daniel Gilbert
Catherine Gilliam
Rob Jackson
Taemi Kawahara
Hakim Miah
Sergey Kostrov
Maria Ramos
Ian Roberts
Haleema Shakur
Phil Edwards
Tom Godec
Sumaya Huque
Olujide Okunade
Olusade Adetayo
Aasia Kayani
Kiran Javaid
Bukola Fawole
Chrstine Biryabarema
Mohamed El-Sheikh
Nicolas Meda
Anthony Kwame Dah
Adesina Akintan
Olufemi Odekunle
Oluwabusola Monehin
Austin Ojo
Grace Akinbinu
Ifeoma Offiah
Saturday Etuk
Ubong Akpan
Uduak Udofia
Useneno Okon
Ezukwa Omoronyia
Okpe James
Oladapo Olayemi
Nike Bello
Blessed Adeyemi
Chris Aimakhu
Olufemi Akinsanya
Bamidele Adeleye
Oluwaseun Adeyemi
Kayode Oluwatosin
Abiodun Aboyeji
Abiodun Adeniran
Adebayo Adewale
Noah Olaomo
Lawrence Omo-Aghoja
Emmanuel Okpako
Lucky Oyeye
Francis Alu
John Ogudu
Ezekiel Ladan
Ibrahim Habib
Babasola Okusanya
Olatunde Onafowokan
David Isah
Abalaka Aye
Felix Okogbo
Egbaname Aigere
Mark Ogbiti
Temitope Onile
Olaide Salau
Yinka Amode
Kamil Shoretire
Adebola Owodunni
Kehinde Ologunde
Akintunde Ayinde
Moses Alao
Olalekan Awonuga
Babatunde Awolaja
Omololu Adegbola
Fatimah Habeebu-Adeyemi
Adeyemi Okunowo
Hadiza Idris
Ola Okike
Nneka Madueke
Josiah Mutihir
Nankat Joseph
Babatunde Adebudo
Adeniyi Fasanu
Olugbenga Akintunde
Olufemi Abidoye
Owigho Opreh
Sophia Udonwa
Gladys Dibia
Simeon Bazuaye
Arafat Ifemeje
Aniefiok Umoiyoho
Emmanuel Inyang-Etoh
Sununu Yusuf
Kayode Olayinka
Olusegun Ajenifuja
Umar Ibrahim
Yusuf Baffah Adamu
Oluwarotimi Akinola
Grace Adekola-Oni
Paul Kua
Roseline Iheagwam
Audu Idrisa
Ado Geidam
Andrea Jogo
Joseph Agulebe
Joseph Ikechebelu
Onyebuchi Udegbunam
Jacob Awoleke
Oluseyi Adelekan
Hajaratu Sulayman
Nkeiruka Ameh
Nurudeen Onaolapo
Affiss Adelodun
William Golit
Dachollom Audu
Adetunji Adeniji
Folasade Oyelade
Lamaran Dattijo
Palmer Henry
Babalola Adeyemi
Olabisi Loto
Odidika Umeora
Abraham Onwe
Emily Nzeribe
Bartthy Okorochukwu
Augustine Adeniyi
Emmanuel Gbejegbe
Akpojaro Ikpen
Ikemefuna Nwosu
Abdulrasaq Sambo
Olubunmi Ladipo
Sola Abubakar
Ola Nene Okike
Enyinnaya Chikwendu Nduka
Eziamaka Pauline Ezenkwele
Daniel Onwusulu
Theresa Azonima Irinyenikan
Swati Singh
Amaitari Bariweni
Hadiza Galadanci
Peter Achara
Mohammed Gana
Rizwana Chaudhri
Kiran Jabeen
Ayesha Mobeen
Sadaf Mufti
Maliha Zafar
Shehla Noor
Basharat Ahmad
Maimoona Munawar
Jeharat Gul
Naseema Usman
Fehmida Shaheen
Mariam Tariq
Nadia Sadiq
Rabia Batool
Habiba Sharaf Ali
Manahil Jaffer
Asma Baloch
Noonari Mukhtiar
Tasneem Ashraf
Raheela Asmat
Salma Khudaidad
Ghazala Taj
Roshan Qazi
Saira Dars
Faryal Sardar
Sanobar Ashfaq
Saeeda Majeed
Sadaqat Jabeen
Rukhsana Karim
Farzana Burki
Syeda Rabia Bukhari
Fouzia Gul
Musarrat Jabeen
Akhtar Sherin
Qurratul Ain
Shahid Rao
Uzma Shaheen
Samina Manzoor
Shabeen Masood
Shabana Rizvi
Anita Ali
Abida Sajid
Aisha Iftikhar
Shazia Batool
Lubna Dar
Shahenzad Sohail
Shazia Rasul
Shamsa Humayun
Rashida Sultana
Sofia Manzoor
Syeda Mazhar
Afshan Batool
Asia Nazir
Nasira Tasnim
Hajira Masood
Razia Khero
Neelam Surhio
Samana Aleem
Saba Javed
Lubna Bashir
Samina Iqbal
Faiza Aleem
Rubina Sohail
Saima Iqbal
Samina Dojki
Alia Bano
Naseem Saba
Maimoona Hafeez
Nishat Akram
Naila Israr
Riffat Shaheen
Haleema Hashmi
Sharmeen Arshad
Rubina Hussain
Sadia Khan
Nighat Shaheen
Safia Khalil
Pushpa Sachdev
Gulfareen Arain
Amtullah Zarreen
Sara Saeed
Shamayela Hanif
Nabia Tariq
Mahwish Jamil
Shama Chaudhry
Hina Rajani
Tayyiba Wasim
Summera Aslam
Nilofar Mustafa
Huma Quddusi
Sajila Karim
Shazia Sultana
Misbah Harim
Mohd Chohan
Nabila Salman
Fareesa Waqar
Shamsunnisa Sadia
Lubna Kahloon
Shehla Manzoor
Samar Amin
Umbreen Akram
Ambreen Ikram
Samina Kausar
Tahira Batool
Brigadier Naila Tahir Kyani
Christine Biryabarema
Ruth Bulime
Regina Akello
Bernadette Nakawooya Lwasa
Joselyn Ayikoru
Christine Namulwasira
Patrick Komagum
Isabirye Rebecca
Nayiga Annet
Nakirigya Nuulu
Elizabeth Nionzima
Rose Bwotya
Margret Nankya
Sarah Babirye
Joseph Ngonzi
Cesar Sanchez
Nkonwa Innocent
Kusasira Anitah
Ayiko Jackson
Elizabeth Ndagire
Dominic Drametu
Grace Meregurwa
Francis Banya
Rita Atim
Uganda Martyrs
Emmanuel Byaruhanga
Hussein Iman
Vincent Oyiengo
Peninah Waigi
Rose Wangui
Faiza Nassir
Musimbi Soita
Rophina Msengeti
Zeinab Zubier
Hillary Mabeya
Antony Wanjala
Henry Mwangi
Brian Liyayi
Evelyn Muthoka
Alfred Osoti
Amos Otara
Veronicah Ongwae
Zahida Qureshi
Victor Wanjohi
Bonface Musila
Kubasu Wekesa
Alex Nyakundi Bosire
Etienne Asonganyi
Alice Ntem
Angeline Njoache
Alice Ashu
Andre Simo
Robert Tchounzou
Dorothy Keka
Kenfack Bruno
Amadou Ndouoya
Martin Saadio
Mesack Tchana
Odel Gwan
Pauline Assomo
Venantius Mutsu
Nji Eric
Pascal Foumane
Philemon Nsem
Jeanne Fouedjio
Ymele Fouelifack
Pierre Marie Tebeu
Wisal Nabag
Riham Desougi
Hadia Mustafa
Huida Eltaib
Taha Umbeli
Khalid Elfadl
Murwan Ibrahim
Abdalla Mohammed
Awadia Ali
Somia Abdelrahiem
Mohammed Musa
Mahdi Bushra
Omer Babiker
Hala Abdullahi
Mohamed Ahmed
Duria Rayis
Saeed Abdelrahman Abdelgabar
Zarko Alfirevic
Gillian Houghton
Andrew Sharpe
Jim Thornton
Nick Grace
Carys Smith
Kim Hinshaw
Dawn Edmundson
Paul Ayuk
Alison Bates
George Bugg
Joanne Wilkins
Clare Tower
Alysha Allibone
Hussein Kidanto
Ahmad Kazumari
Anna Danford
Matilda Ngarina
Muzdalifat Abeid
Khadija Mayumba
Magreth Zacharia
George Mtove
Leonard Madame
Anthony Massinde
Berno Mwambe
Sebastian Kitengile Ganyaka
Mohan Regmi
Shyam Gupta
Rabindra Bhatt
Ajay Agrawal
Pramila Pradhan
Nikita Dhakal
Punita Yadav
Gyanendra Karki
Bhola Ram Shrestha
Bellington Vwalika
Mwansa Lubeya
Jane Mumba
Willies Silwimba
Isaiah Hansingo
Noojiri Bopili
Ziche Makukula
Alexander Kawimbe
Mwansa Ketty Lubeya
Willard Mtambo
Mathew Ng'ambi
Kastriot Dallaku
Saimir Cenameri
Ilir Tasha
Aferdita Kruja
Besnik Brahimaj
Leon Kaza
Mateus Sahani
Desire Tshombe
Elizabeth Buligho
Roger Paluku-Hamuli
Charles Kacha
Kato Faida
Badibanga Musau
Herman Kalyana
Phanny Simisi
Serge Mulyumba
Nzanzu Kikuhe Jason
Jean Robert Lubamba
Willis Missumba
Ferdousi Islam
Nazneen Begum
Sayeba Akhter
Ferdousi Chowdhury
Rokeya Begum
Farjana Basher
Nazlima Nargis
Abu Kholdun
Shahela Jesmin
Shrodha Paul
Hailemariam Segni
Getachew Ayana
William Haleke
Abdulfetah Abdulkadir
Hassen Hussien
Fikre Geremew
Moussa Bambara
Adolphe Some
Amadou Ly
Roamba Pabakba
Horace Fletcher
Leslie Samuels
Henry Opare-Addo
Roderick Larsen-Reindorf
Kwadwo Nyarko-Jectey
Glen Mola
Malts Wai
Magdy El Rahman
Wafaa Basta
Hussein Khamis
Maria Fernanda Escobar
Liliana Vallecilla
Gabriel Essetchi Faye
2017
270. Formulated data do not reflect facts - Authors' reply. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Gülmezoglu, AM
2017
271. Formulated data do not reflect facts – Authors' reply Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2017
272. Formulated data do not reflect facts Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ahmet Metin Gulmezoglu
2017
273. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception. Werawatakul, Y.
Kaewrudee, S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2017
274. International estimated fetal weight standards of the INTERGROWTH-21st Project Ohuma, E.O.
Cheikh Ismail, L.I.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Bhutta, Z.A.H.
Carvalho, M.J.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Pang, R.Y.
Carvalho, M.D.F.P.
Villar, J.L.
Altman, D.G.
Noble, J.A.
Papageorghiou, A.T.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Gu, S.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Cosgrove, C.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Muninzwa, D.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
Jacinta, N.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Chumlea, W.C.
Liu, H.
Knight, H.E.
Kizidio, J.
Giuliani, F.
Pang, R.
Farhi, F.
Finkton, D.W.
Ismail, L.C.
Barros, F.C.
Domingues, M.N.A.
Mitidieri, A.
Wu, M.H.
Wu, Q.Q.
Wang, J.H.
Kunnawar, N.
Singh, A.
Bertino, E.
Gilli, P.
Al-Jabri, H.
Puglia, F.
Roseman, F.
2017
275. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: A secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Mya, KS
Laopaiboon, M
Vogel, JP
Cecatti, JG
Souza, JP
Gulmezoglu, AM
Ortiz-Panozo, E
Mittal, S
Lumbiganon, P
,
2017
276. Message from Dean of Faculty of Medicine, Khon Kaen University Preface Pisake Lumbiganon 2017
277. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa) Kietpeerakool, C.
Galaal, K.A.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2017
278. nullManagement of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017
279. Postoperative adjuvant chemotherapy for resectable cholangiocarcinoma Pugkhem, A.
Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
Kamsa-Ard, S.
Pattanittum, P.
2017
280. Postoperative interventions for preventing bladder dysfunction after radical hysterectomy in women with early-stage cervical cancer Kietpeerakool, C.
Galaal, K.A.
Temtanakitpaisan, T.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2017
281. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: Secondary analysis of the WHO Global Survey Takahashi, K
Ganchimeg, T
Ota, E
Vogel, JP
Souza, JP
Laopaiboon, M
Castro, CP
Jayaratne, K
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Mori, R
2017
282. The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. Carroli, G.
Widmer, M.K.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2017
283. Anaesthesia/analgesia for manual removal of retained placenta Kongwattanakul, K.
Rojanapithayakorn, N.
Kietpeerakool, C.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2018
284. Assessment of health professional education across five Asian countries-a protocol Zodpey, S
Lumbiganon, P
Evans, T
Yang, K
Ha, BTT
Negandhi, H
Chuenkongkaew, W
Al-Kabir, A
2018
285. Cesarean rates and severe maternal and neonatal outcomes according to the Robson 10-Group Classification System in Khon Kaen Province, Thailand. Natthapong Kankoon
Pisake Lumbiganon
Chumnan Kietpeerakool
Ussanee Sangkomkamhang
Ana P. Betran
Michael Robson
2018
286. Effect of postoperative coffee consumption on gastrointestinal function after abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Kietpeerakool, C.
Kaewrudee, S.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2018
287. Extended-field radiotherapy for locally advanced cervical cancer. Thamronganantasakul, K.
Supakalin, N.
Kietpeerakool, C.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2018
288. Heat-Stable Carbetocin versus Oxytocin to Prevent Hemorrhage after Vaginal Birth. Lumbiganon, P.
Fawole, B.O.
Hofmeyr, G.J.
Widmer, M.K.
Carroli, G.
Mugerwa, K.
Byamugisha, J.K.K.
2018
289. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Taljaard, M.
Laopaiboon, M.
Wasiak, J.
Lumbiganon, P.
2018
290. Risk of maternal mortality in women with severe anaemia during pregnancy and post partum: a multilevel analysis Vogel, J.P.
Lumbiganon, P.
2018
291. The global epidemiology of preterm birth Joshua P. Vogel
Saifon Chawanpaiboon
Ann-Beth Moller
Kanokwaroon Watananirun
Mercedes Bonet
Pisake Lumbiganon
2018
292. The global maternal sepsis study and awareness campaign (GLOSS): study protocol Souza, J.P.A.
Fawole, B.O.
Lumbiganon, P.
2018
293. The satisfactory growth and development at 2 years of age of the INTERGROWTH-21 st Fetal Growth Standards cohort support its appropriateness for constructing international standards Bhutta, Z.A.H.
Langer, A.M.
Villar, J.L.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Cheikh Ismail, L.I.
Jaffer, Y.A.
Lumbiganon, P.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Ohuma, E.O.
Cosgrove, C.
Blakey, I.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Al-Jabri, H.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Jacinta, N.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Wanyonyi, S.Z.
Mkrtychyan, V.
Puglia, F.
Giuliani, F.
Finkton, D.W.
2018
294. Vitamin or mineral supplements for premenstrual syndrome Kaewrudee, S.
Kietpeerakool, C.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2018
295. Alternative Magnesium Sulfate Dosing Regimens for Women With Preeclampsia: A Population Pharmacokinetic Exposure-Response Modeling and Simulation Study Du, L
Wenning, LA
Carvalho, B
Duley, L
Brookfield, KF
Witjes, H
de Greef, R
Lumbiganon, P
Titapant, V
Kongwattanakul, K
Long, Q
Sangkomkamhang, US
Gülmezoglu, AM
Oladapo, OT
2019
296. An outcome-based definition of low birthweight for births in low-and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Rattanakanokchai, S
Chaiwong, W
Souza, JP
Vogel, JP
Mori, R
Gülmezoglu, AM
2019
297. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis Saifon Chawanpaiboon
Joshua P. Vogel
Ann-Beth Moller
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Daniel Hogan
Sihem Landoulsi
Nampet Jampathong
Kiattisak Kongwattanakul
Malinee Laopaiboon
Cameron Lewis
Siwanon Rattanakanokchai
Ditza N. Teng
Jadsada Thinkhamrop
Kanokwaroon Watananirun
Jun Zhang
Wei Zhou
A. Metin Gulmezoglu
2019
298. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer Cheewakriangkrai, C.
Kietpeerakool, C.
Charoenkwan, K.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2019
299. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation Yuthapong Werawatakul
Jen Sothornwit
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Chumnan Kietpeerakool
2019
300. Management of drainage for malignant ascites in gynaecological cancer Kietpeerakool, C
Rattanakanokchai, S
Jampathong, N
Srisomboon, J
Lumbiganon, P
2019
301. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys. Bao Yen Luong Thanh
Pisake Lumbiganon
Porjai Pattanittum
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Olufemi T. Oladapo
Cynthia Pileggi-Castro
Rintaro Mori
Kapila Jayaratne
Zahida Qureshi
Joa Souza
2019
302. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa) Chumnan Kietpeerakool
Apiwat Aue-Aungkul
Khadra Galaal
Chetta Ngamjarus
Pisake Lumbiganon
2019
303. Perioperative Complications of Hysterectomy After a Previous Cesarean Section: A Systematic Review and Meta-Analysis Siwanon Rattanakanokchai
Chumnan Kietpeerakool
Jatupol Srisomboon
Nampet Jampathong
Porjai Pattanittum
Pisake Lumbiganon
2019
304. Population Pharmacokinetic Modeling to Evaluate Standard Magnesium Sulfate Treatments and Alternative Dosing Regimens for Women With Preeclampsia Du, L
Wenning, L
Migoya, E
Xu, Y
Carvalho, B
Brookfield, K
Witjes, H
de Greef, R
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, U
Titapant, V
Duley, L
Long, Q
Oladapo, OT
2019
305. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Vogel, J.P.
2019
306. Trend of Cesarean Section Rates and Correlations with Adverse Maternal and Neonatal Outcomes: A Secondary Analysis of Thai Universal Coverage Scheme Data Liabsuetrakul, T
Sukmanee, J
Thungthong, J
Lumbiganon, P
2019
307. Authors' reply re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial. Sangkomkamhang, U.S.
Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
2020
308. Frequency and management of maternal infection in health facilities in 52 countries (GLOSS): a 1-week inception cohort study Fawole, B.O.
Lumbiganon, P.
Recidoro, Z.D.
Yadamsuren, B.
Cheang, K.
Tangsiriwatthana, T.
Yunis, K.A.
Souza, J.P.A.
2020
309. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer Chalong Cheewakriangkrai
Chumnan Kietpeerakool
Kittipat Charoenkwan
Porjai Pattanittum
Denny John
Apiwat Aue-aungkul
Pisake Lumbiganon
2020
310. Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data Widmer, M.K.
Hofmeyr, G.J.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Mugerwa, K.
2020
311. Postpartum hemorrhage care bundles to improve adherence to guidelines: A WHO technical consultation Fernando Althabe
Michelle N. S. Therrien
Veronica Pingray
Jorge Hermida
Ahmet M. Guelmezoglu
Deborah Armbruster
Neelima Singh
Moytrayee Guha
Lorraine F. Garg
Joao P. Souza
Jeffrey M. Smith
Beverly Winikoff
Kusum Thapa
Emmanuelle Hebert
Jerker Liljestrand
Soo Downe
Ezequiel Garcia Elorrio
Sabaratnam Arulkumaran
Emmanuel K. Byaruhanga
David M. Lissauer
Monica Ogutu
Alexandre Dumont
Maria F. Escobar
Carlos Fuchtner
Pisake Lumbiganon
Thomas F. Burke
Suellen Miller
2020
312. Re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Reply Ussanee Sangkomkamhang
Chumnan Kietpeerakool
Nampet Jampathong
Pisake Lumbiganon
2020
313. Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Sangkomkamhang, U.S.
Kongwattanakul, K.
Kietpeerakool, C.
Thinkhamrop, J.
2020
Count 223 214 157 13

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Painless labor by continuous epidural bupivacaine Pothinam, S.
Lumbiganon, P.
1986 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (69), pp. 581-584
2. Antibiotic use at a university hospital Udomthavornsuk, B.
Patjanasoontorn, B.
Bhuripanyo, K.
Lumbiganon, P.
Boonma, P.
Lumbiganon, P.
Tatsanavivat, P.
Khomthong, R.
Saengnipanthkul, S.
Wiengnond, S.
Vongsangnak, V.
Cowsuwan, W.
1990 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (73), pp. 168-174
3. Why are Thai official perinatal and infant mortality rates so low? Lumbiganon, P.
Panamonta, M.
Laopaiboon, M.
Pothinam, S.
Patithat, N.
1990 International Journal of Epidemiology
4 (19), pp. 997-1000
4. Factors associated with failure to receive antenatal care Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Panamonta, M.
Pothinam, S.
1991 Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology
4 (31), pp. 307-310
5. Intervention of inappropriate antibiotic use at a university teaching hospital. Udomthavornsuk, B.
Tatsanavivat, P.
Patjanasoontorn, B.
Khomthong, R.
Bhuripanyo, K.
Saengnipanthkul, S.
Lumbiganon, P.
Wiengnond, S.
Boonma, P.
Vongsangnak, V.
1991 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (74), pp. 429-436
6. Comparison of immunogenicity of hepatitis B vaccine between low and normal birth weight infants Lumbiganon, P.
Kowsuwan, P.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Panamonta, M.
Assateerawatts, A.
1992 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1 (10), pp. 61-63
7. Febrile and infectious morbidity after abdominal hysterectomy at Srinagarind Hospital. Pothinam, S.
Lumbiganon, P.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (75), pp. 178-183
8. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital Wilailackana, C.
Lumbiganon, P.
Noppawinyoowong, C.
Boonma, P.
Sitthikesorn, J.
Chetchotisakd, P.
Simajareuk, K.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (75), pp. 6-10
9. Post-cesarean section puerperal morbidity. The incidence and risk factors at Srinagarind Hospital. Pothinam, S.
Chanpoo, T.
Lumbiganon, P.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (75), pp. 173-177
10. Pregnancy, nutrition and parasitic infection of rural and urban women in Northeast Thailand Saowakontha, S.
Pongpaew, P.
Schelp, F.P.
Rojsathaporn, K.
Intarakha, C.
Pipitgool, V.
Mahaweerawat, U.
Lumbiganon, P.
Sriboonlue, P.
Sanchaisuriya, P.
Vudhivai, N.
Supawan, V.
Hinz, E.
Migasena, P.
1992 Nutrition Research
8 (12), pp. 929-942
11. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) and cancer of the endometrium and ovary Lumbiganon, P. 1994 Contraception
3 (49), pp. 203-209
12. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development Lumbiganon, P.
Reproduction, D.a.R.T.i.H.
1994 Contraception
1 (50), pp. 55-68
13. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth Lumbiganon, P.
Reproduction, D.a.R.T.i.H.
1994 Contraception
1 (50), pp. 35-53
14. Vitamin B1, B2 and B6 during the course of pregnancy of rural and urban women in northeast Thailand Pongpaew, P.
Saowakontha, S.
Schelp, F.P.
Rojsathaporn, K.
Phonrat, B.
Vudhivai, N.
Supawan, V.
Intarakhao, C.
Lumbiganon, P.
Sanchaisuriya, P.
Migasena, P.
1995 International Journal for Vitamin and Nutrition Research
2 (65), pp. 111-116
15. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicentre case-control study Lumbiganon, P.
Rugpao, S.
Phandhu-fung, S.
Laopaiboon, M.
Vudhikamraksa, N.
Werawatakul, Y.
1996 British Journal of Obstetrics and Gynaecology
9 (103), pp. 909-914
16. Antimicrobial activities against bacterial vaginosis: Associated anaerobic isolates from Thai pregnant women Puapermpoonsiri, S.
Watanabe, K.
Kato, N.
Lumbiganon, P.
Puapermpoonsiri, P.
Ueno, K.
1997 Reviews in Medical Microbiology
SUPPL. 1 (8), pp. S77-S79
17. Doctors' statistical literacy: a survey at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Walter, S.D.
1997 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (80), pp. 130-137
18. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicentre case-control study [1] (multiple letter) Bassaw, K.
Gangar, K.F.
Lumbiganon, P.
Werawatakul, Y.
1997 British Journal of Obstetrics and Gynaecology
6 (104), pp. 758-759
19. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicentre case-control study [3] Lumbiganon, P.
Werawatakul, Y.
1997 British Journal of Obstetrics and Gynaecology
3 (104), pp. 385-386
20. The effectiveness of model-based training in accelerating IUD skill acquisition. A study of midwives in Thailand Ajello, C.A.
Lumbiganon, P.
1997 British Journal of Family Planning
2 (23), pp. 58-61
21. Appropriate technology: Antenatal care Lumbiganon, P. 1998 International Journal of Gynecology and Obstetrics
SUPPL. 1 (63), pp. S91-S95
22. Effects of contraceptives on hemoglobin and ferritin Xie, L.
Rugpao, S.
Islam, Z.
Bahman, S.
Lumbiganon, P.
Pinitsoontorn, P.
Hajri, S.
Siala, N.
1998 Contraception
5 (58), pp. 261-273
23. Loss to Follow-up of Patients with Abnormal Pap Smear : Magnitude and Reasons Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
1998 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (81), pp. 862-865
24. Methodological considerations in the design of the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial Villar, J.L.
Pinol, A.P.Y.
Al-Mazrou, Y.Y.
Carroli, G.
Farnot, U.
Lumbiganon, P.
1998 Paediatric and Perinatal Epidemiology
SUPPL. 2 (12), pp. 59-74
25. The practice of antenatal care: Comparing four study sites in different parts of the world participating in the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial Carroli, G.
Farnot, U.
Lumbiganon, P.
Pinol, A.P.Y.
Villar, J.L.
1998 Paediatric and Perinatal Epidemiology
SUPPL. 2 (12), pp. 116-141
26. The WHO antenatal care randomised controlled trial: Rationale and study design Villar, J.L.
Al-Mazrou, Y.Y.
Carroli, G.
Farnot, U.
Lumbiganon, P.
1998 Paediatric and Perinatal Epidemiology
SUPPL. 2 (12), pp. 27-58
27. Misoprostol dose-related shivering and pyrexia in the third stage of labour Lumbiganon, P.
Hofmeyr, G.J.
Pinol, A.P.Y.
Villar, J.L.
1999 British Journal of Obstetrics and Gynaecology
4 (106), pp. 304-308
28. Screening for asymptomatic bacteriuria in pregnant women : Urinalysis Versus urine culture Chongsomchai, C.
Lumbiganon, P.
1999 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (82), pp. 368-373
29. Vaginal fluid pH as a screening test for vaginitis Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
Thongkrajai, P.
Chongsomchai, C.
Pakarasang, M.
1999 International Journal of Gynecology and Obstetrics
2 (66), pp. 143-148
30. Accuracy of the blood loss estimation in the third stage of labor Prasertcharoensuk, W.
Swadpanich, U.
Lumbiganon, P.
2000 International Journal of Gynecology and Obstetrics
1 (71), pp. 69-70
31. Bone Mineral Density of Lumbar Spine and Proximal Femur in Normal Thai Women Poshyachinda, M.
Havanond, P.
Lumbiganon, P.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (83), pp. 725-731
32. An international survey of practice variation in the use of antibiotic prophylaxis in cesarean section Festin, M.R.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
Goldmann, D.A.
Tolosa, J.E.
2001 International Journal of Gynecology and Obstetrics
2 (73), pp. 141-145
33. Bone mineral density of lumbar spines and proximal femur in the normal northeastern Thai women Somboonporn, W.
Soontrapa, S.
Somboonporn, C.
Lumbiganon, P.
2001 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (84), pp. S593-S598
34. Methodological considerations on the design and analysis of an equivalence stratified cluster randomization trial Carroli, G.
Villar, J.L.
Pinol, A.P.Y.
Lumbiganon, P.
Al-Mazrou, Y.Y.
Farnot, U.
2001 Statistics in Medicine
3 (20), pp. 401-416
35. Prevalence of osteopenia and osteoporosis in Thai women Poshyachinda, M.
Havanond, P.
Lumbiganon, P.
2001 Menopause
1 (8), pp. 65-69
36. WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care Villar, J.L.
Lumbiganon, P.
Farnot, U.
Al-Mazrou, Y.Y.
Carroli, G.
Pinol, A.P.Y.
2001 Lancet
9268 (357), pp. 1551-1564
37. WHO multicentre randomised trial of misoprostol in the management of the third stage of labour Villar, J.L.
Carroli, G.
Hofmeyr, G.J.
Lumbiganon, P.
Unger, C.
Pinol, A.P.Y.
Elbourne, D.R.
2001 Lancet
9283 (358), pp. 689-695
38. WHO systematic review of randomised controlled trials of routine antenatal care Carroli, G.
Villar, J.L.
Lumbiganon, P.
Farnot, U.
2001 Lancet
9268 (357), pp. 1565-1570
39. Costs and benefits of different strategies to screen for cervical cancer in less-developed countries Limpahayom, K.K.
Lumbiganon, P.
Yi, B.
2002 Journal of the National Cancer Institute
19 (94), pp. 1469-1483
40. Current status of prophylactic use of antimicrobial agents for cesarean section in Thailand Liabsuetrakul, T.
Lumbiganon, P.
2002 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
5 (28), pp. 262-268
41. Placebo-controlled, double-blind, randomized study of prophylactic antibiotics in elective abdominal hysterectomy Chongsomchai, C.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ounchai, J.
Vudhikamraksa, N.
2002 Journal of Hospital Infection
4 (52), pp. 302-306
42. Prophylactic antibiotic administration in pregnancy to prevent infectious morbidity and mortality. Thinkhamrop, J.
Hofmeyr, G.J.
Adetoro, O.O.
Lumbiganon, P.
2002 Cochrane database of systematic reviews (Online)
4 (), pp. CD002250
43. Prophylactic antibiotic prescription for cesarean section Liabsuetrakul, T.
Lumbiganon, P.
2002 International Journal for Quality in Health Care
6 (14), pp. 503-508
44. Reagent strip testing is not sensitive for the screening of asymptomatic bacteriuria in pregnant women Lumbiganon, P.
Chongsomchai, C.
Chumworathayee, B.
Thinkhamrop, J.
2002 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (85), pp. 922-927
45. Side effects of oral misoprostol during the first 24 hours after administration in the third stage of labour Lumbiganon, P.
Villar, J.L.
Carroli, G.
2002 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
11 (109), pp. 1222-1226
46. The epidemiology of syphilis in pregnancy Lumbiganon, P.
Villar, J.L.
Pinol, A.P.Y.
Al-Mazrou, Y.Y.
Farnot, U.
Carroli, G.
2002 International Journal of STD and AIDS
7 (13), pp. 486-494
47. Birthweight-specific neonatal mortality in developing countries and obstetric practices Tolosa, J.E.
Festin, M.R.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
2003 International Journal of Gynecology and Obstetrics
1 (80), pp. 71-78
48. Infections in International Pregnancy Study: Performance of the Optical Immunoassay Test for Detection of Group B Streptococcus Thinkhamrop, J.
Limpongsanurak, S.
Festin, M.R.
Lumbiganon, P.
Tolosa, J.E.
2003 Journal of Clinical Microbiology
11 (41), pp. 5288-5290
49. International survey on variations in practice of the management of the third stage of labour Festin, M.R.
Lumbiganon, P.
Tolosa, J.E.
Limpongsanurak, S.
2003 Bulletin of the World Health Organization
4 (81), pp. 286-291
50. Iron status in anemic pregnant women Thinkhamrop, J.
Apiwantanakul, S.
Lumbiganon, P.
Buppasiri, P.
2003 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
3 (29), pp. 160-163
51. Nutrition as a preventive strategy against adverse pregnancy outcomes: Introduction Jackson, A.A.
Bhutta, Z.A.H.
Lumbiganon, P.
2003 Journal of Nutrition
5 SUPPL. 1 (133), pp. 1589S-1591S
52. Obstetricians' attitudes, subjective norms, perceived controls, and intentions on antibiotic prophylaxis in caesarean section Liabsuetrakul, T.
Lumbiganon, P.
2003 Social Science and Medicine
9 (57), pp. 1665-1674
53. Womens' opinions on antenatal care in developing countries: Results of a study in Cuba, Thailand, Saudi Arabia and Argentina Kuchaisit, C.
Al-Osimy, M.H.
Villar, J.L.
Al-Mazrou, Y.Y.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2003 BMC Public Health
(3), pp. 1-12
54. Womens' opinions on antenatal care in developing countries: results of a study in Cuba, Thailand, Saudi Arabia and Argentina Kuchaisit, C.
Al-Osimy, M.H.
Villar, J.L.
Al-Mazrou, Y.Y.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2003 BMC public health
(3), pp. 17
55. Cluster randomized trial of an active, multifaceted information dissemination intervention based on The WHO Reproductive health library to change obstetric practices: Methods and design issues [ISRCTN14055385] Villar, J.L.
Lumbiganon, P.
2004 BMC Medical Research Methodology
(4), pp. 1-9
56. Cluster randomized trial of an active, multifaceted information dissemination intervention based on The WHO Reproductive health library to change obstetric practices: methods and design issues [ISRCTN14055385] Villar, J.L.
Lumbiganon, P.
2004 BMC medical research methodology
(4), pp. 2
57. Effectiveness of Vaginal Douching on Febrile and Infectious Morbidities after Total Abdominal Hysterectomy: A Multicenter Randomized Controlled Trial Buppasiri, P.
Wongproamas, N.
Suwannachat, B.
Chongsomchai, C.
Ounchai, J.
Lumbiganon, P.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (87), pp. 16-23
58. From research to practice: The example of antenatal care in Thailand Lumbiganon, P.
Chongsomchai, C.
Chaisiri, K.
2004 Bulletin of the World Health Organization
10 (82), pp. 746-749
59. Heterogeneity of perinatal outcomes in the preterm delivery syndrome Villar, J.L.
Carroli, G.
Wojdyla, D.M.
Lumbiganon, P.
Farnot, U.
Al-Mazrou, Y.Y.
Kramer, M.S.
2004 Obstetrics and Gynecology
1 (104), pp. 78-87
60. The international infections in pregnancy study: Group B streptococcal colonization in pregnant women Limpongsanurak, S.
Festin, M.R.
Lumbiganon, P.
Andrews, W.W.
Tolosa, J.E.
2004 Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine
4 (15), pp. 267-274
61. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
Tolosa, J.E.
2004 Cochrane database of systematic reviews (Online)
4 (), pp. CD004070
62. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2005 Cochrane database of systematic reviews (Online)
4 (), pp. CD005125
63. Clinical trial registration [1] (multiple letters) Kulvichit, K.
Lumbiganon, P.
2005 New England Journal of Medicine
2 (352), pp. 198-199
64. Panel 2.1: Assessing impact and needs Rockenschaub, G.
Lumbiganon, P.
2005 Prehospital and Disaster Medicine
6 (20), pp. 396-398
65. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Tolosa, J.E.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
2005 Cochrane database of systematic reviews (Online)
3 (), pp. CD004733
66. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Swadpanich, U.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensook, W.
Laopaiboon, M.
2006 Cochrane Database of Systematic Reviews
4 (), pp.
67. Perinatal research in developing countries - Is it possible? Hofmeyr, G.J.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2006 Seminars in Fetal and Neonatal Medicine
2 (11), pp. 89-96
68. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
Desimone, J.A.
Tolosa, J.E.
2006 Cochrane database of systematic reviews (Online)
1 (), pp. CD004903
69. Preeclampsia, gestational hypertension and intrauterine growth restriction, related or independent conditions? Villar, J.L.
Carroli, G.
Wojdyla, D.M.
Farnot, U.
Lumbiganon, P.
Al-Mazrou, Y.Y.
Kramer, M.S.
2006 American Journal of Obstetrics and Gynecology
4 (194), pp. 921-931
70. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2006 Cochrane database of systematic reviews (Online)
2 (), pp. CD004904
71. The International Infections in Pregnancy (IIP) study: Variations in the prevalence of bacterial vaginosis and distribution of morphotypes in vaginal smears among pregnant women Tolosa, J.E.
Maw, W.W.
Lumbiganon, P.
Festin, M.R.
Andrews, W.W.
2006 American Journal of Obstetrics and Gynecology
5 (195), pp. 1198-1204
72. VIA and cryotherapy: Doing what's best Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1333-1339
73. Cluster randomised trial of an active, multifaceted educational intervention based on the WHO Reproductive Health Library to improve obstetric practices Langer, A.M.
Lumbiganon, P.
Villar, J.L.
2007 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
1 (114), pp. 16-23
74. Magnesium sulfate is not used for pre-eclampsia and eclampsia in Mexico and Thailand as much as it should be Lumbiganon, P. 2007 Bulletin of the World Health Organization
10 (85), pp. 763-767
75. Optimising reproductive and child health outcomes by building evidence-based research and practice in South East Asia (SEA-ORCHID): Study protocol Lumbiganon, P.
Festin, M.R.
Mohammad, H.
McDonald, S.J.
Crowther, C.A.
2007 BMC Medical Research Methodology
(7), pp.
76. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures Thinkhamrop, J.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2007 Cochrane Database of Systematic Reviews
3 (), pp.
77. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2007 Cochrane database of systematic reviews (Online)
3 (), pp. CD005637
78. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery Suwannachat, B.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2007 Cochrane Database of Systematic Reviews
3 (), pp.
79. Research publication by the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists residency training program, 1994-2003 Lumbiganon, P. 2007 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (90), pp. 870-875
80. The outcomes of midline versus medio-lateral episiotomy Sooklim, R.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensuk, W.
Pattamadilok, J.
Chongsomchai, C.
Pitak, P.
2007 Reproductive Health
(4), pp.
81. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Swadpanich, U.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensook, W.
Laopaiboon, M.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (), pp.
82. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Swadpanich, U.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensook, W.
Laopaiboon, M.
2008 Cochrane database of systematic reviews (Online)
2 (), pp. CD006178
83. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ngamjarus, C.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (), pp.
84. Improving the reporting of public health intervention research: Advancing TREND and CONSORT Waters, E.J.
Riggs, E.M.
Lumbiganon, P.
2008 Journal of Public Health
1 (30), pp. 103-109
85. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
4 (), pp.
86. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2008 Cochrane database of systematic reviews (Online)
4 (), pp. CD006014
87. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy Muktabhant, B.
Lumbiganon, P.
Ngamjarus, C.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (), pp.
88. Long versus short course treatment with Metformin and Clomiphene Citrate for ovulation induction in women with PCOS Sinawat, S.
Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Pattanittum, P.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
1 (), pp.
89. Long versus short course treatment with Metformin and Clomiphene Citrate for ovulation induction in women with PCOS. Sinawat, S.
Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Pattanittum, P.
2008 Cochrane database of systematic reviews (Online)
1 (), pp.
90. Monitoring in Pre-Eclampsia Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2008 Evidence-based Medical Monitoring: From Principles to Practice
(), pp. 303-312
91. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand Chumworathayi, B.
Lumbiganon, P.
2008 International Journal of Gynecological Cancer
4 (18), pp. 736-742
92. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery Suwannachat, B.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
3 (), pp.
93. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2008 Cochrane database of systematic reviews (Online)
3 (), pp. CD006636
94. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour Khianman, B.
Pattanittum, P.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2008 Cochrane Database of Systematic Reviews
4 (), pp.
95. Reporting the findings of clinical trials: A discussion paper Lumbiganon, P.
Simh, I.
2008 Bulletin of the World Health Organization
6 (86), pp. 492-493
96. Use of antenatal corticosteroids prior to preterm birth in four South East Asian countries within the SEA-ORCHID project Pattanittum, P.
Ewens, M.R.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
McDonald, S.J.
Crowther, C.A.
Festin, M.R.
Murano, M.
Amanah, L.
Lukitasari, D.
Astuti, D.
Cham, S.S.
Suwannachat, B.
Khianman, B.
Pharprapa, A.
Nachaipet, J.
Narash, N.
Poombankor, R.
Swadpanich, U.
Saenrien, B.
Panikom, S.
Khunudom, C.
Thipawat, S.
Choonhapran, S.
Nuanbuddee, S.
Jarudphan, P.
Hempira, A.
Thinkhamrop, J.
Tharnprisan, P.
Sarapon, P.
Ponpun, O.
Ubaldo-Anzures, C.
Canete, L.N.
Magsipoc, J.
Festin, J.L.
2008 BMC Pregnancy and Childbirth
(8), pp.
97. Active management of the third stage of labour without controlled cord traction: A randomized non-inferiority controlled trial Widmer, M.K.
Elbourne, D.R.
Carroli, G.
Hofmeyr, G.J.
Lumbiganon, P.
Festin, M.R.
2009 Reproductive Health
1 (6), pp.
98. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensook, W.
Laopaiboon, M.
2009 Cochrane Database of Systematic Reviews
4 (), pp.
99. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing neonatal sepsis Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (), pp.
100. Caesarean section in four South East Asian countries: Reasons for, rates, associated care practices and health outcomes Festin, M.R.
Laopaiboon, M.
Pattanittum, P.
Ewens, M.R.
Crowther, C.A.
McDonald, S.J.
Laopaiboon, M.
Murano, M.
Narash, N.
Amanah, L.
Lukitasari, D.
Astuti, D.
Cham, S.S.
Lumbiganon, P.
Pharprapa, A.
Nachaipet, J.
Saenrien, B.
Panikom, S.
Khunudom, C.
Thipawat, S.
Choonhapran, S.
Nuanbuddee, S.
Jarudphan, P.
Hempira, A.
Poombankor, R.
Tharnprisan, P.
Sarapon, P.
Ponpun, O.
Ubaldo-Anzures, C.
Canete, L.N.
Magsipoc, J.
Festin, J.L.
Torralba, E.
2009 BMC Pregnancy and Childbirth
(9), pp.
101. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Sangkomkamhang, U.S.
2009 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (), pp.
102. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009 Cochrane Database of Systematic Reviews
3 (), pp.
103. In Reply Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009 Obstetrics and Gynecology
1 (114), pp. 176
104. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2009 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (), pp.
105. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2009 Cochrane database of systematic reviews (Online)
1 (), pp. CD006014
106. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2009 Cochrane database of systematic reviews (Online)
2 (), pp. CD006014
107. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: A Cochrane systematic review Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2009 Gynecologic Oncology
1 (112), pp. 257-264
108. Making stillbirths count, making numbers talk - Issues in data collection for stillbirths Hofmeyr, G.J.
Lumbiganon, P.
2009 BMC Pregnancy and Childbirth
(9), pp.
109. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Martis, R.
Vatanasapt, P.
Somjaivong, B.
2009 Cochrane database of systematic reviews (Online)
2 (), pp. CD006914
110. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: A randomized controlled trial Lumbiganon, P.
Villar, J.L.
Laopaiboon, M.
Widmer, M.K.
Thinkhamrop, J.
Carroli, G.
Duc Vy, N.
Mignini, L.E.
Festin, M.R.
Prasertcharoensuk, W.
Limpongsanurak, S.
Liabsuetrakul, T.
Sirivatanapa, P.
2009 Obstetrics and Gynecology
2 PART 1 (113), pp. 339-345
111. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: A randomized controlled trial Lumbiganon, P.
Villar, J.L.
Laopaiboon, M.
Widmer, M.K.
Thinkhamrop, J.
Carroli, G.
Mignini, L.E.
Festin, M.R.
Prasertcharoensuk, W.
Limpongsanurak, S.
Liabsuetrakul, T.
Sirivatanapa, P.
2009 Obstetrical and Gynecological Survey
6 (64), pp. 359-360
112. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T.
Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2009 Cochrane database of systematic reviews (Online)
1 (), pp. CD005056
113. Physical health consequences of sexual assault victims Lumbiganon, P.
Limpongsanurak, S.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (92), pp. 885-890
114. A cluster randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of the clinically integrated RHL evidence -based medicine course Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Wolomby-Molondo, J.J.
May, W.
2010 Reproductive Health
1 (7), pp.
115. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2010 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(11), pp. CD005125
116. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2010 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(12), pp. CD007772
117. Authors' reply Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Souza, J.P.A.
2010 The Lancet
9724 (375), pp. 1436
118. Building capacity for evidence generation, synthesis and implementation to improve the care of mothers and babies in South East Asia: Methods and design of the SEA-ORCHID Project using a logical framework approach McDonald, S.J.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Festin, M.R.
Mohammad, H.
Short, J.
Crowther, C.A.
Martis, R.
2010 BMC Medical Research Methodology
(10), pp.
119. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: The 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Carroli, G.
Fawole, B.O.
2010 BMC Medicine
(8), pp.
120. Erratum: Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: The WHO global survey on maternal and perinatal health 200708 (Lancet (2010) 375 (490-499)) Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2010 The Lancet
9756 (376), pp. 1902
121. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2010 Cochrane database of systematic reviews (Online)
10 (), pp. CD006014
122. Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia Bachtiar, H.
Fernando, S.
Tuan, L.A.
Lumbiganon, P.
Muchtar, M.
Nahar, L.
Hieu, N.
Fang, P.X.
Prasertcharoensuk, W.
Than, K.
Tharnpaisan, P.
2010 Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
1 (36), pp. 45-51
123. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Souza, J.P.A.
Taneepanichskul, S.
Attygalle, D.E.
Shrestha, N.
Bang, H.
Rathavy, T.
Cheang, K.
Festin, M.R.
Carroli, G.
Filatova, E.V.
Villar, J.L.
2010 The Lancet
9713 (375), pp. 490-499
124. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of post-partum haemorrhage: a multicentre, double-blind randomised trial Widmer, M.K.
Hofmeyr, G.J.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Wojdyla, D.M.
Thinkhamrop, J.
Singata, M.
Mignini, L.E.
Abdel-Aleem, M.A.
2010 The Lancet
9728 (375), pp. 1808-1813
125. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of postpartum hemorrhage: A multicentre, double-blind randomized trial Widmer, M.K.
Hofmeyr, G.J.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Wojdyla, D.M.
Thinkhamrop, J.
Singata, M.
Mignini, L.E.
Abdel-Aleem, M.A.
2010 Obstetrical and Gynecological Survey
10 (65), pp. 609-610
126. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Thinkhamrop, J.
2010 Current Opinion in Obstetrics and Gynecology
2 (22), pp. 95-99
127. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour. Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2011 Cochrane database of systematic reviews (Online)
6 (), pp. CD008410
128. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P.
Martis, R.
Laopaiboon, M.
Festin, M.R.
2011 Cochrane database of systematic reviews (Online)
11 (), pp. CD006425
129. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ngamjarus, C.
Laopaiboon, M.
2011 Cochrane database of systematic reviews (Online)
10 (), pp. CD007079
130. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2011 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(3), pp. CD007879
131. Mode of delivery and outcomes in preterm births Sangkomkamhang, U.S.
Pattanittum, P.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (94), pp. 415-420
132. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Wasiak, J.
2011 Cochrane database of systematic reviews (Online)
6 (), pp. CD005528
133. Randomized study of vaginal and neonatal cleansing with 1% chlorhexidine Kandawasvika, G.Q.
Lumbiganon, P.
Tolosa, J.E.
2011 International Journal of Gynecology and Obstetrics
3 (112), pp. 234-238
134. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: A multicentre randomised controlled non-inferiority trial Suwannachat, B.
Laopaiboon, M.
Tonmat, S.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2011 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
10 (118), pp. 1247-1252
135. The world health organization multicountry survey on maternal and newborn health: Study protocol Souza, J.P.A.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2011 BMC Health Services Research
(11), pp.
136. A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-Date Systematic Reviews Pattanittum, P.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Ngamjarus, C.
2012 PLoS ONE
11 (7), pp.
137. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: A randomised, controlled, non-inferiority trial Lumbiganon, P.
Widmer, M.K.
Festin, M.R.
Carroli, G.
Souza, J.P.A.
Singata, M.
Pelaez-Crisologo, C.
Sekweyama, P.
Hofmeyr, G.J.
Elbourne, D.R.
2012 Obstetrical and Gynecological Survey
9 (67), pp. 531-532
138. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: A randomised, controlled, non-inferiority trial Lumbiganon, P.
Widmer, M.K.
Festin, M.R.
Carroli, G.
Souza, J.P.A.
Singata, M.
Pelaez-Crisologo, C.
Sekweyama, P.
Hofmeyr, G.J.
Elbourne, D.R.
2012 The Lancet
9827 (379), pp. 1721-1727
139. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P.
Martis, R.
Laopaiboon, M.
Festin, M.R.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(9), pp. CD006425
140. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour. Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Sangkomkamhang, U.S.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(10), pp. CD007748
141. Depot medroxyprogesterone acetate and epithelial ovarian cancer: A multicentre case-control study Kietpeerakool, C.
Tanapat, Y.
Hamontri, S.
Ittiwisavakul, K.
Khemapech, N.
Suekwattana, P.
Thanapprapasr, D.
Lumbiganon, P.
2012 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
6 (119), pp. 672-677
142. Erratum: Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: A randomised, controlled, non-inferiority trial (The Lancet (2012) 379 (1721-1727)) Lumbiganon, P.
Landoulso, S.
2012 The Lancet
9827 (379), pp. 1704
143. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy. Muktabhant, B.
Lumbiganon, P.
Ngamjarus, C.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(4), pp. CD007145
144. Long versus short course treatment with metformin and clomiphene citrate for ovulation induction in women with PCOS. Sinawat, S.
Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Pattanittum, P.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(10), pp.
145. Message from Dean of Faculty of Medicine, Khon Kaen University Lumbiganon, P. 2012 Parasitology International
1 (61), pp. 1
146. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
Desimone, J.A.
Tolosa, J.E.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(7), pp. CD004903
147. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Tolosa, J.E.
Limpongsanurak, S.
Lumbiganon, P.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(9), pp. CD004733
148. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(8), pp. CD006636
149. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour. Khianman, B.
Pattanittum, P.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2012 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(8), pp.
150. Antenatal care packages with reduced visits and perinatal mortality: A secondary analysis of the WHO Antenatal Care Trial Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2013 Reproductive Health
1 (10), pp.
151. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD006014
152. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): A cross-sectional study Souza, J.P.A.
Vogel, J.P.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Costa, M.J.
Fawole, B.O.
Mugerwa, Y.
Nafiou, I.
Neves, I.R.
Wolomby-Molondo, J.J.
Bang, H.
Cheang, K.
Jayathilaka, C.A.
Mazhar, S.B.
Perera, D.
Rathavy, T.
Recidoro, Z.D.
Shrestha, N.
Tien, N.
Ganchimeg, T.
Wehbe, M.
Yadamsuren, B.
Yan, W.
Yunis, K.A.
Bataglia, V.
Valladares, E.C.
Crowther, C.A.
Laopaiboon, M.
2013 The Lancet
9879 (381), pp. 1747-1755
153. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T.
Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD005056
154. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids. Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Mol, B.W.J.B.W.I.
2013 Cochrane database of systematic reviews (Online)
(2), pp. CD008994
155. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(5), pp. CD005637
156. The WHO Reproductive Health Library: a Cochrane window on sexual and reproductive health. Souza, J.P.A.
Carroli, G.
Wolomby-Molondo, J.J.
Lumbiganon, P.
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. ED000070
157. Tranexamic acid for patients with traumatic brain injury: A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial Yutthakasemsunt, S.
Thinkamrop, B.
Lumbiganon, P.
2013 BMC Emergency Medicine
1 (13), pp.
158. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD010401
159. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Ganchimeg, T.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121 Suppl 1), pp. 49-56
160. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Thinkhamrop, B.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD005125
161. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007772
162. A secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health for antibiotics used in vaginal deliveries Liabsuetrakul, T.
Lumbiganon, P.
Souza, J.P.A.
2014 International Journal of Gynecology and Obstetrics
3 (124), pp. 240-243
163. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007879
164. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121 Suppl 1), pp. 32-39
165. International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: The Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-21st Project Villar, J.L.
Ismail, L.C.
Ohuma, E.O.
Papageorghiou, A.T.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Pang, R.
Barros, F.C.
Bhutta, Z.A.H.
Katz, M.G.
Altman, D.G.
Barros, F.C.
Carvalho, M.D.F.P.
Gravett, M.G.
Er, Y.A.J.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Pang, R.Y.
Papageorghiou, A.T.
Purwar, M.
Noble, J.A.
Papageorghiou, A.T.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Hoch, L.
Ohuma, E.O.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Wang, J.H.
Wu, M.H.
Domingues, M.N.A.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Al-Jabri, H.
Cosgrove, C.
Muninzwa, D.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
2014 The Lancet
9946 (384), pp. 857-868
166. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121 Suppl 1), pp. 76-88
167. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. Ganchimeg, T.
Ota, E.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121 Suppl 1), pp. 40-48
168. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth Chongsomchai, C.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD004904
169. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes. Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Sangkomkamhang, U.S.
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD010800
170. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: An analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Carroli, G.
Laopaiboon, M.
Fawole, B.O.
Ganchimeg, T.
2014 The Lancet
9957 (384), pp. 1869-1877
171. WHO multicentre study for the development of growth standards from fetal life to childhood: The fetal component Widmer, M.K.
Carroli, G.
Diemert, A.
Jensen, L.N.E.
Johnsen, S.L.
Lumbiganon, P.
Wojdyla, D.M.
2014 BMC Pregnancy and Childbirth
1 (14), pp.
172. Accuracy of angiogenic biomarkers at ≤20 weeks' gestation in predicting the risk of pre-eclampsia: A WHO multicentre study Widmer, M.K.
Lumbiganon, P.
2015 Pregnancy Hypertension
4 (5), pp. 330-338
173. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
Prasertcharoensuk, W.
Laopaiboon, M.
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD006178
174. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes Buppasiri, P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Ngamjarus, C.
Laopaiboon, M.
Medley, N.
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD007079
175. Erratum: Maternal complications and perinatal mortality: Findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health (BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (2014) 121) Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2015 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
3 (122), pp. 451
176. Obstetric transition in the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health: Exploring pathways for maternal mortality reduction Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
2015 Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health
4-5 (37), pp. 203-210
177. Postnatal growth standards for preterm infants: The Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project Giuliani, F.
Bertino, E.
Ohuma, E.O.
Noble, J.A.
Gravett, M.G.
Pang, R.
Papageorghiou, A.T.
Jaffer, Y.A.
Katz, M.G.
Carvalho, M.J.
Cheikh Ismail, L.I.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Purwar, M.
Bhutta, Z.A.
Villar, J.L.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Ohuma, E.O.
Cosgrove, C.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Altman, D.G.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Wang, J.H.
Domingues, M.N.A.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Al-Jabri, H.
Muninzwa, D.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Papageorghiou, A.T.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
2015 The Lancet Global Health
11 (3), pp. e681-e691
178. The distribution of clinical phenotypes of preterm birth syndrome implications for prevention Barros, F.C.
Papageorghiou, A.T.
Noble, J.A.
Pang, R.
Kramer, M.S.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Gravett, M.G.
Ohuma, E.O.
Bhutta, Z.A.
Villar, J.L.
Katz, M.G.
Chumlea, W.C.
Lumbiganon, P.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Blakey, I.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Wang, J.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Al-Jabri, H.
Muninzwa, D.
Yellappan, D.
Miller, R.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
Dighe, M.
Jacinta, N.
Olearo, E.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Wu, Q.Q.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Wanyonyi, S.Z.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Cheikh Ismail, L.I.
Alija, M.
Kizidio, J.
Puglia, F.
Liu, H.
2015 JAMA Pediatrics
3 (169), pp. 220-229
179. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: An analysis of the WHO multicountry survey on maternal and newborn health Vogel, J.P.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Carroli, G.
Laopaiboon, M.
Fawole, B.O.
Ganchimeg, T.
2015 Obstetrical and Gynecological Survey
2 (70), pp. 79-81
180. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration Lumbiganon, P.
Martis, R.
Laopaiboon, M.
Festin, M.R.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
12 (2016), pp.
181. Antibiotics for the prevention of infection after continence surgery in women with stress urinary incontinence Temtanakitpaisan, T.
Buppasiri, P.
Chongsomchai, C.
Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
12 (2016), pp.
182. Attitude towards working in rural area and self-assessment of competencies in last year medical students: A survey of five countries in Asia Lumbiganon, P. 2016 BMC Medical Education
1 (16), pp.
183. Chicken essence for cognitive function improvement: A systematic review and meta-analysis Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Chaiyakunapruk, N.
2016 Nutrients
1 (8), pp.
184. Clinical pharmacokinetic properties of magnesium sulphate in women with pre-eclampsia and eclampsia Lumbiganon, P.
Souza, J.P.A.
2016 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
3 (123), pp. 356-366
185. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer Kietpeerakool, C.
Supoken, A.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
1 (2016), pp.
186. Ending preventable maternal and newborn deaths due to infection Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2016 Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology
(36), pp. 116-130
187. Extended-field irradiation for locally advanced cervical cancer Thamronganantasakul, K.
Supakalin, N.
Kietpeerakool, C.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
7 (2016), pp.
188. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: Protocol for development of World Health Organization estimates Vogel, J.P.
Lumbiganon, P.
Thinkhamrop, J.
Laopaiboon, M.
2016 Reproductive Health
1 (13), pp.
189. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer Tangjitgamol, S.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (2016), pp.
190. Lidocaine for reducing propofol-induced pain on induction of anaesthesia in adults Dej-Arkom, S.
Sriraj, W.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (2016), pp.
191. Optimal timing of delivery among low-risk women with prior caesarean section: A secondary analysis of the who multicountry survey on maternal and newborn health Ganchimeg, T.
Vogel, J.P.
Ota, E.
Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
Costa, M.J.
Fawole, B.O.
Mugerwa, Y.
Nafiou, I.
Neves, I.R.
Wolomby-Molondo, J.J.
Jayathilaka, C.A.
Mazhar, S.B.
Perera, D.
Rathavy, T.
Recidoro, Z.D.
Shrestha, N.
Tien, N.
Wehbe, M.
Yadamsuren, B.
Yan, W.
Yunis, K.A.
Bataglia, V.
Valladares, E.C.
Crowther, C.A.
Laopaiboon, M.
2016 PLoS ONE
2 (11), pp.
192. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy Laopaiboon, M.
Sangkomkamhang, U.S.
Lumbiganon, P.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (2016), pp.
193. Reply to C. Stewart’s letter to the editor re: Teoh SL et al., nutrients 2016, 8, 57 Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Chaiyakunapruk, N.
2016 Nutrients
4 (8), pp.
194. Short cervix detection in pregnant women by transabdominal sonography with post-void technique Kongwattanakul, K.
Saksiriwuttho, P.
Komwilaisak, R.
Lumbiganon, P.
2016 Journal of Medical Ultrasonics
4 (43), pp. 519-522
195. Simple versus radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy for women with stage IA2-IB1 cervical cancer Supoken, A.
Kietpeerakool, C.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
8 (2016), pp.
196. Ultrasound-based gestational-age estimation in late pregnancy Ohuma, E.O.
Noble, J.A.
Pang, R.
Cheikh Ismail, L.I.
Jaffer, Y.A.
Bhutta, Z.A.H.
Villar, J.L.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Lumbiganon, P.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Blakey, I.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Wang, J.H.
Wu, M.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Al-Jabri, H.
Miller, R.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Jacinta, N.
Olearo, E.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Wu, Q.Q.
Dhami, J.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Puglia, F.
Liu, H.
Giuliani, F.
Finkton, D.W.
Farhi, F.
2016 Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
6 (48), pp. 719-726
197. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone Kietpeerakool, C.
Chumworathayi, B.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2017 Cochrane Database of Systematic Reviews
1 (2017), pp.
198. Clinical practice patterns on the use of magnesium sulphate for treatment of pre-eclampsia and eclampsia: a multi-country survey Vogel, J.P.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
2017 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
12 (124), pp. 1883-1890
199. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial Alfirević, Z.
Lumbiganon, P.
Elbourne, D.R.
Fawole, B.O.
Mazhar, S.B.
2017 The Lancet
10084 (389), pp. 2105-2116
200. Formulated data do not reflect facts – Authors' reply Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2017 The Lancet
10093 (390), pp. 456
201. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception Werawatakul, Y.
Kaewrudee, S.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
2017 Cochrane Database of Systematic Reviews
4 (2017), pp.
202. International estimated fetal weight standards of the INTERGROWTH-21<sup>st</sup> Project Ohuma, E.O.
Cheikh Ismail, L.I.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Bhutta, Z.A.H.
Carvalho, M.J.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Pang, R.Y.
Carvalho, M.D.F.P.
Villar, J.L.
Altman, D.G.
Noble, J.A.
Papageorghiou, A.T.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Gu, S.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Cosgrove, C.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Muninzwa, D.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
Jacinta, N.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Chumlea, W.C.
Liu, H.
Knight, H.E.
Kizidio, J.
Giuliani, F.
Pang, R.
Farhi, F.
Finkton, D.W.
Ismail, L.C.
Barros, F.C.
Domingues, M.N.A.
Mitidieri, A.
Wu, M.H.
Wu, Q.Q.
Wang, J.H.
Kunnawar, N.
Singh, A.
Bertino, E.
Gilli, P.
Al-Jabri, H.
Puglia, F.
Roseman, F.
2017 Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
4 (49), pp. 478-486
203. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: A secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Laopaiboon, M.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.
Lumbiganon, P.
2017 Reproductive Health
1 (14), pp.
204. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa) Kietpeerakool, C.
Galaal, K.A.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2017 Cochrane Database of Systematic Reviews
10 (2017), pp.
205. Postoperative adjuvant chemotherapy for resectable cholangiocarcinoma Pugkhem, A.
Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
Kamsa-Ard, S.
Pattanittum, P.
2017 Cochrane Database of Systematic Reviews
9 (2017), pp.
206. Postoperative interventions for preventing bladder dysfunction after radical hysterectomy in women with early-stage cervical cancer Kietpeerakool, C.
Galaal, K.A.
Temtanakitpaisan, T.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2017 Cochrane Database of Systematic Reviews
11 (2017), pp.
207. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: Secondary analysis of the WHO Global Survey Ganchimeg, T.
Ota, E.
Vogel, J.P.
Souza, J.P.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2017 Scientific Reports
(7), pp.
208. The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight Carroli, G.
Widmer, M.K.
Thinkhamrop, J.
Lumbiganon, P.
2017 PLoS Medicine
1 (14), pp.
209. Anaesthesia/analgesia for manual removal of retained placenta Kongwattanakul, K.
Rojanapithayakorn, N.
Kietpeerakool, C.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
2018 Cochrane Database of Systematic Reviews
4 (2018), pp.
210. Assessment of health professional education across five Asian countries-a protocol Lumbiganon, P. 2018 Human Resources for Health
1 (16), pp.
211. Cesarean rates and severe maternal and neonatal outcomes according to the Robson 10-Group Classification System in Khon Kaen Province, Thailand Lumbiganon, P.
Kietpeerakool, C.
Sangkomkamhang, U.S.
2018 International Journal of Gynecology and Obstetrics
2 (140), pp. 191-197
212. Effect of postoperative coffee consumption on gastrointestinal function after abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Kietpeerakool, C.
Kaewrudee, S.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2018 Scientific Reports
1 (8), pp.
213. Extended-field radiotherapy for locally advanced cervical cancer Thamronganantasakul, K.
Supakalin, N.
Kietpeerakool, C.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2018 Cochrane Database of Systematic Reviews
10 (2018), pp.
214. Heat-Stable Carbetocin Versus Oxytocin to Prevent Hemorrhage after Vaginal Birth Widmer, M.K.
Lumbiganon, P.
Carroli, G.
Fawole, B.O.
Hofmeyr, G.J.
Mugerwa, K.
Byamugisha, J.K.K.
2018 Obstetrical and Gynecological Survey
11 (73), pp. 613-614
215. Heat-stable carbetocin versus oxytocin to prevent hemorrhage after vaginal birth Lumbiganon, P.
Fawole, B.O.
Hofmeyr, G.J.
Widmer, M.K.
Carroli, G.
Mugerwa, K.
Byamugisha, J.K.K.
2018 New England Journal of Medicine
8 (379), pp. 743-752
216. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section Taljaard, M.
Laopaiboon, M.
Wasiak, J.
Lumbiganon, P.
2018 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD005528
217. Risk of maternal mortality in women with severe anaemia during pregnancy and post partum: a multilevel analysis Vogel, J.P.
Lumbiganon, P.
2018 The Lancet Global Health
5 (6), pp. e548-e554
218. The global epidemiology of preterm birth Vogel, J.P.
Lumbiganon, P.
2018 Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology
(52), pp. 3-12
219. The global maternal sepsis study and awareness campaign (GLOSS): Study protocol Souza, J.P.A.
Fawole, B.O.
Lumbiganon, P.
2018 Reproductive Health
1 (15), pp.
220. The satisfactory growth and development at 2 years of age of the INTERGROWTH-21 <sup>st</sup> Fetal Growth Standards cohort support its appropriateness for constructing international standards Bhutta, Z.A.H.
Langer, A.M.
Villar, J.L.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Cheikh Ismail, L.I.
Jaffer, Y.A.
Lumbiganon, P.
Shorten, M.
Hoch, L.
Knight, H.E.
Ohuma, E.O.
Cosgrove, C.
Blakey, I.
Roseman, F.
Kunnawar, N.
Gu, S.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Al-Jabri, H.
Mitidieri, A.
Al-Aamri, F.
Jacinta, N.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Wanyonyi, S.Z.
Mkrtychyan, V.
Puglia, F.
Giuliani, F.
Finkton, D.W.
2018 American Journal of Obstetrics and Gynecology
2 (218), pp. S841-S854.e2
221. Vitamin or mineral supplements for premenstrual syndrome Kaewrudee, S.
Kietpeerakool, C.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2018 Cochrane Database of Systematic Reviews
1 (2018), pp.
222. Alternative Magnesium Sulfate Dosing Regimens for Women With Preeclampsia: A Population Pharmacokinetic Exposure-Response Modeling and Simulation Study Lumbiganon, P.
Titapant, V.
Kongwattanakul, K.
Sangkomkamhang, U.S.
2019 Journal of Clinical Pharmacology
11 (59), pp. 1519-1526
223. An outcome-based definition of low birthweight for births in low- and middle-income countries: A secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Souza, J.P.A.
Vogel, J.P.
2019 BMC Pediatrics
1 (19), pp.
224. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis Vogel, J.P.
Lumbiganon, P.
Hogan, D.R.
Kongwattanakul, K.
Laopaiboon, M.
Thinkhamrop, J.
2019 The Lancet Global Health
1 (7), pp. e37-e46
225. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer Cheewakriangkrai, C.
Kietpeerakool, C.
Charoenkwan, K.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2019 Cochrane Database of Systematic Reviews
1 (2019), pp.
226. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation Werawatakul, Y.
Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Kietpeerakool, C.
2019 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (2019), pp.
227. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa) Galaal, K.A.
Ngamjarus, C.
Lumbiganon, P.
2019 Cochrane Database of Systematic Reviews
2 (2019), pp.
228. Population Pharmacokinetic Modeling to Evaluate Standard Magnesium Sulfate Treatments and Alternative Dosing Regimens for Women With Preeclampsia Lumbiganon, P.
Sangkomkamhang, U.S.
Titapant, V.
2019 Journal of Clinical Pharmacology
3 (59), pp. 374-385
229. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
Laopaiboon, M.
Vogel, J.P.
2019 Scientific Reports
1 (9), pp.
230. Authors' reply re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Sangkomkamhang, U.S.
Kietpeerakool, C.
Lumbiganon, P.
2020 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
5 (127), pp. 649-650
231. Frequency and management of maternal infection in health facilities in 52 countries (GLOSS): a 1-week inception cohort study Fawole, B.O.
Lumbiganon, P.
Recidoro, Z.D.
Yadamsuren, B.
Cheang, K.
Tangsiriwatthana, T.
Yunis, K.A.
Souza, J.P.A.
2020 The Lancet Global Health
5 (8), pp. e661-e671
232. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer Cheewakriangkrai, C.
Kietpeerakool, C.
Charoenkwan, K.
Pattanittum, P.
Lumbiganon, P.
2020 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD013253
233. Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data Widmer, M.K.
Hofmeyr, G.J.
Carroli, G.
Lumbiganon, P.
Mugerwa, K.
2020 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
5 (127), pp. 628-634
234. Postpartum hemorrhage care bundles to improve adherence to guidelines: A WHO technical consultation Souza, J.P.A.
Lumbiganon, P.
2020 International Journal of Gynecology and Obstetrics
3 (148), pp. 290-299
235. Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Sangkomkamhang, U.S.
Kongwattanakul, K.
Kietpeerakool, C.
Thinkhamrop, J.
2020 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
3 (127), pp. 397-403

Title Authors Year Journal title
1. Comparison of treatments of post-cesarean section endomyometritis. Steinmann, WC
Lumbiganon, P
1983 American journal of obstetrics and gynecology
4 (147), pp. 470-2
2. Painless labor by continuous epidural bupivacaine. Pothinam, S
Lumbiganon, P
Leelavivat, R
Chantrakote, J
1986 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (69), pp. 581-4
3. Neonatal melioidosis: a report of 5 cases. Lumbiganon, P
Pengsaa, K
Puapermpoonsiri, S
Puapairoj, A
1988 The Pediatric infectious disease journal
9 (7), pp. 634-6
4. Measles immunisation in Thai children aged nine to 14 months. Lumbiganon, P
Sookpranee, T
Tattawasart, U
Sukprasert, S
Paholpak, S
1988 Asia-Pacific journal of public health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
4 (2), pp. 241-4
5. Pre-exposure vaccination with purified chick embryo cell rabies vaccines in children. Lumbiganon, P
Chaiprasithikul, P
Sookpranee, T
Paholpak, S
Wasi, C
1989 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
2 (7), pp. 99-101
6. Survival after rabies immunisation in newborn infant of affected mother. Lumbiganon, P
Wasi, C
1990 Lancet (London, England)
8710 (336), pp. 319
7. Antibiotic use at a university hospital. Antibiotic Working Group of Srinagarind Hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1990 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (73), pp. 168-74
8. Why are Thai official perinatal and infant mortality rates so low? Lumbiganon, P
Panamonta, M
Laopaiboon, M
Pothinam, S
Patithat, N
1990 International journal of epidemiology
4 (19), pp. 997-1000
9. Ciprofloxacin in neonates and its possible adverse effect on the teeth. Lumbiganon, P
Pengsaa, K
Sookpranee, T
1991 The Pediatric infectious disease journal
8 (10), pp. 619-20
10. Factors associated with failure to receive antenatal care. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Panamonta, M
Pothinam, S
1991 The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology
4 (31), pp. 307-10
11. Intervention of inappropriate antibiotic use at a university teaching hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1991 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (74), pp. 429-36
12. Comparison of immunogenicity of hepatitis B vaccine between low and normal birth weight infants. Kowsuwan, P
Lumbiganon, P
Taksaphan, S
Panamonta, M
Assateerawatts, A
1992 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
1 (10), pp. 61-3
13. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital. Patijanasoontorn, B
Boonma, P
Wilailackana, C
Sitthikesorn, J
Lumbiganon, P
Chetchotisakd, P
Noppawinyoowong, C
Simajareuk, K
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(75), pp. 6-10
14. Febrile and infectious morbidity after abdominal hysterectomy at Srinagarind Hospital. Pothinam, S
Sirinavasatian, P
Lumbiganon, P
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (75), pp. 178-83
15. Ciprofloxacin therapy for localized melioidosis. Lumbiganon, P
Sookpranee, T
1992 The Pediatric infectious disease journal
5 (11), pp. 418-9
16. The prevalence of the indirect hemagglutination test for melioidosis in children in an endemic area. Charoenwong, P
Lumbiganon, P
Puapermpoonsiri, S
1992 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (23), pp. 698-701
17. Imipenem therapy for melioidosis in two children. Lumbiganon, P
Saengsa-Ard, S
Wilailuckana, C
1992 The Pediatric infectious disease journal
5 (11), pp. 414-6
18. Post-cesarean section puerperal morbidity. The incidence and risk factors at Srinagarind Hospital. Pothinam, S
Chanpoo, T
Lumbiganon, P
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (75), pp. 173-7
19. Cavitary tuberculosis in a young infant. Teeratakulpisarn, J
Lumbiganon, P
Pairojkul, S
Jariyaviladkul, P
1994 The Pediatric infectious disease journal
6 (13), pp. 545-6
20. Depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) and cancer of the endometrium and ovary. Lumbiganon, P 1994 Contraception
3 (49), pp. 203-9
21. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three-day-old infant. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Kowsuwan, P
1995 The Pediatric infectious disease journal
12 (14), pp. 1105-7
22. Clinical manifestations of melioidosis in children. Lumbiganon, P
Viengnondha, S
1995 The Pediatric infectious disease journal
2 (14), pp. 136-40
23. Vitamin B1, B2 and B6 during the course of pregnancy of rural and urban women in northeast Thailand. Pongpaew, P
Saowakontha, S
Schelp, FP
Rojsathaporn, K
Phonrat, B
Vudhivai, N
Supawan, V
Intarakhao, C
Mahaweeravat, U
Lumbiganon, P
1995 International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift für Vitamin- und Ernährungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition
2 (65), pp. 111-6
24. Risk factors for neonatal Klebsiella septicemia in Srinagarind Hospital. Pengsaa, K
Lumbiganon, P
Taksaphan, S
Pairojkul, S
Sookpranee, T
Kosuwon, P
Panthongviriyakul, C
Sookpranee, M
Kosuwon, W
Wilailuckana, C
Noppawinyoowong, J
Bhudisawasdi, W
Sithikesorn, J
Waetasak, P
Namkun, C
1996 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (27), pp. 102-6
25. Vaginal microflora associated with bacterial vaginosis in Japanese and Thai pregnant women. Puapermpoonsiri, S
Kato, N
Watanabe, K
Ueno, K
Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
1996 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
4 (23), pp. 748-52
26. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: a multicentre case--control study. Lumbiganon, P
Rugpao, S
Phandhu-fung, S
Laopaiboon, M
Vudhikamraksa, N
Werawatakul, Y
1996 British journal of obstetrics and gynaecology
9 (103), pp. 909-14
27. Diabetic ketoacidosis and melioidosis in a child. Panamonta, O
Lumbiganon, P
1997 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (80), pp. 671-4
28. Doctors' statistical literacy: a survey at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Walter, SD
1997 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (80), pp. 130-7
29. The practice of antenatal care: comparing four study sites in different parts of the world participating in the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial. Piaggio, G
Ba'aqeel, H
Bergsjø, P
Carroli, G
Farnot, U
Lumbiganon, P
Pinol, A
Villar, J
1998 Paediatric and perinatal epidemiology
(12), pp. 116-41
30. The WHO antenatal care randomised controlled trial: rationale and study design. Villar, J
Bakketeig, L
Donner, A
al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Belizán, JM
Carroli, G
Farnot, U
Lumbiganon, P
Piaggio, G
Berendes, H
1998 Paediatric and perinatal epidemiology
(12), pp. 27-58
31. Methodological considerations in the design of the WHO Antenatal Care Randomised Controlled Trial. Donner, A
Piaggio, G
Villar, J
Pinol, A
al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Bakketeig, L
Belizán, JM
Berendes, H
Carroli, G
Farnot, U
Lumbiganon, P
1998 Paediatric and perinatal epidemiology
(12), pp. 59-74
32. Appropriate technology: antenatal care. Lumbiganon, P 1998 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
(63), pp. S91-5
33. Loss to follow-up of patients with abnormal Pap smear: magnitude and reasons. Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Jitpakdeebodin, S
1998 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (81), pp. 862-5
34. Misoprostol dose-related shivering and pyrexia in the third stage of labour. WHO Collaborative Trial of Misoprostol in the Management of the Third Stage of Labour. Lumbiganon, P
Hofmeyr, J
Gülmezoglu, AM
Pinol, A
Villar, J
1999 British journal of obstetrics and gynaecology
4 (106), pp. 304-8
35. Vaginal fluid pH as a screening test for vaginitis. Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Thongkrajai, P
Chongsomchai, C
Pakarasang, M
1999 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
2 (66), pp. 143-8
36. Screening for asymptomatic bacteriuria in pregnant women: urinalysis versus urine culture. Chongsomchai, C
Piansriwatchara, E
Lumbiganon, P
Pianthaweechai, K
1999 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (82), pp. 369-73
37. Imipenem therapy for septicemic melioidosis in a child with penicillin and cephalosporin adverse reaction. Lumbiganon, P
Panamonta, O
2000 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (31), pp. 89-90
38. Survival of children with AIDS: experience in a university hospital in northeast Thailand. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Loapaiboon, M
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (83), pp. 652-6
39. Comparison between the antimicrobial susceptibility of Burkholderia pseudomallei to trimethoprim-sulfamethoxazole by standard disk diffusion method and by minimal inhibitory concentration determination. Lumbiganon, P
Tattawasatra, U
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Thinkhamrop, B
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (83), pp. 856-60
40. Bone mineral density of lumbar spine and proximal femur in normal Thai women. Limpaphayom, KK
Taechakraichana, N
Jaisamrarn, U
Bunyavejchevin, S
Chaikittisilpa, S
Poshyachinda, M
Taechamahachai, C
Havanond, P
Onthuam, Y
Lumbiganon, P
Kamolratanakul, P
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (83), pp. 725-31
41. Accuracy of the blood loss estimation in the third stage of labor. Prasertcharoensuk, W
Swadpanich, U
Lumbiganon, P
2000 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
1 (71), pp. 69-70
42. An international survey of practice variation in the use of antibiotic prophylaxis in cesarean section. Huskins, WC
Ba-Thike, K
Festin, MR
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Peedicayil, A
Purwar, M
Shenoy, S
Goldmann, DA
Tolosa, JE
,
2001 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
2 (73), pp. 141-5
43. WHO multicentre randomised trial of misoprostol in the management of the third stage of labour. Gülmezoglu, AM
Villar, J
Ngoc, NT
Piaggio, G
Carroli, G
Adetoro, L
Abdel-Aleem, H
Cheng, L
Hofmeyr, G
Lumbiganon, P
Unger, C
Prendiville, W
Pinol, A
Elbourne, D
El-Refaey, H
Schulz, K
,
2001 Lancet (London, England)
9283 (358), pp. 689-95
44. WHO systematic review of randomised controlled trials of routine antenatal care. Carroli, G
Villar, J
Piaggio, G
Khan-Neelofur, D
Gülmezoglu, M
Mugford, M
Lumbiganon, P
Farnot, U
Bersgjø, P
,
2001 Lancet (London, England)
9268 (357), pp. 1565-70
45. Bone mineral density of lumbar spines and proximal femur in the normal northeastern Thai women. Somboonporn, W
Somboonporn, C
Soontrapa, S
Lumbiganon, P
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(84), pp. S593-8
46. WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care. Villar, J
Ba'aqeel, H
Piaggio, G
Lumbiganon, P
Miguel Belizán, J
Farnot, U
Al-Mazrou, Y
Carroli, G
Pinol, A
Donner, A
Langer, A
Nigenda, G
Mugford, M
Fox-Rushby, J
Hutton, G
Bergsjø, P
Bakketeig, L
Berendes, H
Garcia, J
,
2001 Lancet (London, England)
9268 (357), pp. 1551-64
47. Methodological considerations on the design and analysis of an equivalence stratified cluster randomization trial. Piaggio, G
Carroli, G
Villar, J
Pinol, A
Bakketeig, L
Lumbiganon, P
Bergsjø, P
Al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Belizán, JM
Farnot, U
Berendes, H
,
2001 Statistics in medicine
3 (20), pp. 401-16
48. Reagent strip testing is not sensitive for the screening of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lumbiganon, P
Chongsomchai, C
Chumworathayee, B
Thinkhamrop, J
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (85), pp. 922-7
49. Costs and benefits of different strategies to screen for cervical cancer in less-developed countries. Mandelblatt, JS
Lawrence, WF
Gaffikin, L
Limpahayom, KK
Lumbiganon, P
Warakamin, S
King, J
Yi, B
Ringers, P
Blumenthal, PD
2002 Journal of the National Cancer Institute
19 (94), pp. 1469-83
50. Side effects of oral misoprostol during the first 24 hours after administration in the third stage of labour. Lumbiganon, P
Villar, J
Piaggio, G
Gülmezoglu, AM
Adetoro, L
Carroli, G
2002 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
11 (109), pp. 1222-6
51. Prophylactic antibiotic prescription for cesarean section. Liabsuetrakul, T
Lumbiganon, P
Chongsuvivatwong, V
2002 International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua
6 (14), pp. 503-8
52. Are women and providers satisfied with antenatal care? Views on a standard and a simplified, evidence-based model of care in four developing countries. Langer, A
Villar, J
Romero, M
Nigenda, G
Piaggio, G
Kuchaisit, C
Rojas, G
Al-Osimi, M
Miguel Belizán, J
Farnot, U
Al-Mazrou, Y
Carroli, G
Ba'aqeel, H
Lumbiganon, P
Pinol, A
Bergsjö, P
Bakketeig, L
Garcia, J
Berendes, H
2002 BMC women's health
1 (2), pp. 7
53. Current status of prophylactic use of antimicrobial agents for cesarean section in Thailand. Liabsuetrakul, T
Lumbiganon, P
Chongsuvivatwong, V
Boonsom, K
Wannaro, P
2002 The journal of obstetrics and gynaecology research
5 (28), pp. 262-8
54. Prophylactic antibiotic administration in pregnancy to prevent infectious morbidity and mortality. Thinkhamrop, J
Hofmeyr, GJ
Adetoro, O
Lumbiganon, P
2002 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD002250
55. Placebo-controlled, double-blind, randomized study of prophylactic antibiotics in elective abdominal hysterectomy. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ounchai, J
Vudhikamraksa, N
2002 The Journal of hospital infection
4 (52), pp. 302-6
56. The epidemiology of syphilis in pregnancy. Lumbiganon, P
Piaggio, G
Villar, J
Pinol, A
Bakketeig, L
Bergsjo, P
Al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Belizán, JM
Farnot, U
Carroli, G
Berendes, H
,
,
,
,
,
,
,
,
2002 International journal of STD & AIDS
7 (13), pp. 486-94
57. Obstetricians' attitudes, subjective norms, perceived controls, and intentions on antibiotic prophylaxis in caesarean section. Liabsuetrakul, T
Chongsuvivatwong, V
Lumbiganon, P
Lindmark, G
2003 Social science & medicine (1982)
9 (57), pp. 1665-74
58. Birthweight-specific neonatal mortality in developing countries and obstetric practices. Straughn, HK
Goldenberg, RL
Tolosa, JE
Daly, S
de Codes, J
Festin, MR
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Paul, VK
Peedicayil, A
Purwar, M
Sabogal, JC
Shenoy, S
2003 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
1 (80), pp. 71-8
59. Nutrition as a preventative strategy against adverse pregnancy outcomes. Introduction. Jackson, AA
Bhutta, ZA
Lumbiganon, P
2003 The Journal of nutrition
5 (133), pp. 1589S-1591S
60. International survey on variations in practice of the management of the third stage of labour. Festin, MR
Lumbiganon, P
Tolosa, JE
Finney, KA
Ba-Thike, K
Chipato, T
Gaitán, H
Xu, L
Limpongsanurak, S
Mittal, S
Peedicayil, A
Pramono, N
Purwar, M
Shenoy, S
Daly, S
2003 Bulletin of the World Health Organization
4 (81), pp. 286-91
61. Iron status in anemic pregnant women. Thinkhamrop, J
Apiwantanakul, S
Lumbiganon, P
Buppasiri, P
2003 The journal of obstetrics and gynaecology research
3 (29), pp. 160-3
62. Infections in international pregnancy study: performance of the optical immunoassay test for detection of group B streptococcus. Thinkhamrop, J
Limpongsanurak, S
Festin, MR
Daly, S
Schuchat, A
Lumbiganon, P
Zell, E
Chipato, T
Win, AA
Perilla, MJ
Tolosa, JE
Whitney, CG
2003 Journal of clinical microbiology
11 (41), pp. 5288-90
63. Womens' opinions on antenatal care in developing countries: results of a study in Cuba, Thailand, Saudi Arabia and Argentina. Nigenda, G
Langer, A
Kuchaisit, C
Romero, M
Rojas, G
Al-Osimy, M
Villar, J
Garcia, J
Al-Mazrou, Y
Ba'aqeel, H
Carroli, G
Farnot, U
Lumbiganon, P
Belizán, J
Bergsjo, P
Bakketeig, L
Lindmark, G
2003 BMC public health
(3), pp. 17
64. From research to practice: the example of antenatal care in Thailand. Lumbiganon, P
Winiyakul, N
Chongsomchai, C
Chaisiri, K
2004 Bulletin of the World Health Organization
10 (82), pp. 746-9
65. Heterogeneity of perinatal outcomes in the preterm delivery syndrome. Villar, J
Abalos, E
Carroli, G
Giordano, D
Wojdyla, D
Piaggio, G
Campodonico, L
Gülmezoglu, M
Lumbiganon, P
Bergsjø, P
Ba'aqeel, H
Farnot, U
Bakketeig, L
Al-Mazrou, Y
Kramer, M
,
2004 Obstetrics and gynecology
1 (104), pp. 78-87
66. Effectiveness of vaginal douching on febrile and infectious morbidities after total abdominal hysterectomy: a multicenter randomized controlled trial. Buppasiri, P
Chongsomchai, C
Wongproamas, N
Ounchai, J
Suwannachat, B
Lumbiganon, P
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (87), pp. 16-23
67. The international infections in pregnancy study: group B streptococcal colonization in pregnant women. Whitney, CG
Daly, S
Limpongsanurak, S
Festin, MR
Thinn, KK
Chipato, T
Lumbiganon, P
Sauvarin, J
Andrews, W
Tolosa, JE
,
2004 The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians
4 (15), pp. 267-74
68. Cluster randomized trial of an active, multifaceted information dissemination intervention based on The WHO Reproductive health library to change obstetric practices: methods and design issues [ISRCTN14055385]. Gülmezoglu, AM
Villar, J
Grimshaw, J
Piaggio, G
Lumbiganon, P
Langer, A
2004 BMC medical research methodology
(4), pp. 2
69. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Tolosa, JE
2004 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD004070
70. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Yamasmit, W
Chaithongwongwatthana, S
Tolosa, JE
Limpongsanurak, S
Pereira, L
Lumbiganon, P
2005 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD004733
71. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2005 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD005125
72. Clinical trial registration. Kulvichit, K
Kulwichit, W
Lumbiganon, P
2005 The New England journal of medicine
2 (352), pp. 198-9
73. VIA and cryotherapy: doing what's best. Chumworathayi, B
Limpaphayom, K
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1333-9
74. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Chaithongwongwatthana, S
Yamasmit, W
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Desimone, JA
Baxter, J
Tolosa, JE
2006 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD004903
75. Perinatal research in developing countries--is it possible? Duley, L
Hofmeyr, J
Carroli, G
Lumbiganon, P
Abalos, E
2006 Seminars in fetal & neonatal medicine
2 (11), pp. 89-96
76. Preeclampsia, gestational hypertension and intrauterine growth restriction, related or independent conditions? Villar, J
Carroli, G
Wojdyla, D
Abalos, E
Giordano, D
Ba'aqeel, H
Farnot, U
Bergsjø, P
Bakketeig, L
Lumbiganon, P
Campodónico, L
Al-Mazrou, Y
Lindheimer, M
Kramer, M
,
2006 American journal of obstetrics and gynecology
4 (194), pp. 921-31
77. The International Infections in Pregnancy (IIP) study: variations in the prevalence of bacterial vaginosis and distribution of morphotypes in vaginal smears among pregnant women. Tolosa, JE
Chaithongwongwatthana, S
Daly, S
Maw, WW
Gaitán, H
Lumbiganon, P
Festin, M
Chipato, T
Sauvarin, J
Goldenberg, RL
Andrews, WW
Whitney, CG
2006 American journal of obstetrics and gynecology
5 (195), pp. 1198-204
78. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2006 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD004904
79. Optimising reproductive and child health outcomes by building evidence-based research and practice in South East Asia (SEA-ORCHID): study protocol. Henderson-Smart, DJ
Lumbiganon, P
Festin, MR
Ho, JJ
Mohammad, H
McDonald, SJ
Green, S
Crowther, CA
,
2007 BMC medical research methodology
(7), pp. 43
80. Research publication by the Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists residency training program, 1994-2003. Tintara, H
Lumbiganon, P
Preutthipan, S
Tannirandorn, Y
,
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (90), pp. 870-5
81. Cluster randomised trial of an active, multifaceted educational intervention based on the WHO Reproductive Health Library to improve obstetric practices. Gülmezoglu, AM
Langer, A
Piaggio, G
Lumbiganon, P
Villar, J
Grimshaw, J
2007 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
1 (114), pp. 16-23
82. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2007 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD005637
83. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease. Lumbiganon, P
Chaikitpinyo, A
2007 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD004469
84. Magnesium sulfate is not used for pre-eclampsia and eclampsia in Mexico and Thailand as much as it should be. Lumbiganon, P
Gülmezoglu, AM
Piaggio, G
Langer, A
Grimshaw, J
2007 Bulletin of the World Health Organization
10 (85), pp. 763-7
85. The outcomes of midline versus medio-lateral episiotomy. Sooklim, R
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Prasertcharoensuk, W
Pattamadilok, J
Seekorn, K
Chongsomchai, C
Pitak, P
Chansamak, S
2007 Reproductive health
(4), pp. 10
86. Use of antenatal corticosteroids prior to preterm birth in four South East Asian countries within the SEA-ORCHID project. Pattanittum, P
Ewens, MR
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Crowther, CA
,
,
,
,
,
,
,
,
2008 BMC pregnancy and childbirth
(8), pp. 47
87. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2008 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD006014
88. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Swadpanich, U
Lumbiganon, P
Prasertcharoensook, W
Laopaiboon, M
2008 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006178
89. Improving the reporting of public health intervention research: advancing TREND and CONSORT. Armstrong, R
Waters, E
Moore, L
Riggs, E
Cuervo, LG
Lumbiganon, P
Hawe, P
2008 Journal of public health (Oxford, England)
1 (30), pp. 103-9
90. Use of evidence-based practices in pregnancy and childbirth: South East Asia Optimising Reproductive and Child Health in Developing Countries project. ,
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Henderson-Smart, DJ
Green, S
Crowther, CA
2008 PloS one
7 (3), pp. e2646
91. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2008 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD006636
92. Reporting the findings of clinical trials: a discussion paper. Ghersi, D
Clarke, M
Berlin, J
Gülmezoglu, A
Kush, R
Lumbiganon, P
Moher, D
Rockhold, F
Sim, I
Wager, E
2008 Bulletin of the World Health Organization
6 (86), pp. 492-3
93. Long versus short course treatment with Metformin and Clomiphene Citrate for ovulation induction in women with PCOS. Sinawat, S
Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Pattanittum, P
2008 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD006226
94. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006014
95. Active management of the third stage of labour without controlled cord traction: a randomized non-inferiority controlled trial. Gülmezoglu, AM
Widmer, M
Merialdi, M
Qureshi, Z
Piaggio, G
Elbourne, D
Abdel-Aleem, H
Carroli, G
Hofmeyr, GJ
Lumbiganon, P
Derman, R
Okong, P
Goudar, S
Festin, M
Althabe, F
Armbruster, D
2009 Reproductive health
(6), pp. 2
96. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD006014
97. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Martis, R
Vatanasapt, P
Somjaivong, B
2009 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006914
98. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2009 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD005056
99. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: a Cochrane systematic review. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009 Gynecologic oncology
1 (112), pp. 257-64
100. Making stillbirths count, making numbers talk - issues in data collection for stillbirths. Frøen, JF
Gordijn, SJ
Abdel-Aleem, H
Bergsjø, P
Betran, A
Duke, CW
Fauveau, V
Flenady, V
Hinderaker, SG
Hofmeyr, GJ
Jokhio, AH
Lawn, J
Lumbiganon, P
Merialdi, M
Pattinson, R
Shankar, A
2009 BMC pregnancy and childbirth
(9), pp. 58
101. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized controlled trial. Lumbiganon, P
Villar, J
Laopaiboon, M
Widmer, M
Thinkhamrop, J
Carroli, G
Duc Vy, N
Mignini, L
Festin, M
Prasertcharoensuk, W
Limpongsanurak, S
Liabsuetrakul, T
Sirivatanapa, P
,
,
,
,
,
,
,
,
2009 Obstetrics and gynecology
2 (113), pp. 339-45
102. Physical health consequences of sexual assault victims. Teerapong, S
Lumbiganon, P
Limpongsanurak, S
Udomprasertgul, V
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (92), pp. 885-90
103. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Thinkhamrop, J
2010 Current opinion in obstetrics & gynecology
2 (22), pp. 95-9
104. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2010 The Cochrane database of systematic reviews
11 (), pp. CD005125
105. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Gülmezoglu, AM
Souza, JP
Taneepanichskul, S
Ruyan, P
Attygalle, DE
Shrestha, N
Mori, R
Nguyen, DH
Hoang, TB
Rathavy, T
Chuyun, K
Cheang, K
Festin, M
Udomprasertgul, V
Germar, MJ
Yanqiu, G
Roy, M
Carroli, G
Ba-Thike, K
Filatova, E
Villar, J
,
,
,
,
,
,
,
,
2010 Lancet (London, England)
9713 (375), pp. 490-9
106. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Siriwachirachai, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2010 The Cochrane database of systematic reviews
12 (), pp. CD007772
107. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. Souza, JP
Gülmezoglu, A
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Carroli, G
Fawole, B
Ruyan, P
,
2010 BMC medicine
(8), pp. 71
108. Building capacity for evidence generation, synthesis and implementation to improve the care of mothers and babies in South East Asia: methods and design of the SEA-ORCHID Project using a logical framework approach. McDonald, S
Turner, T
Chamberlain, C
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Festin, MR
Ho, JJ
Mohammad, H
Henderson-Smart, DJ
Short, J
Crowther, CA
Martis, R
Green, S
,
2010 BMC medical research methodology
(10), pp. 61
109. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of post-partum haemorrhage: a multicentre, double-blind randomised trial. Widmer, M
Blum, J
Hofmeyr, GJ
Carroli, G
Abdel-Aleem, H
Lumbiganon, P
Nguyen, TN
Wojdyla, D
Thinkhamrop, J
Singata, M
Mignini, LE
Abdel-Aleem, MA
Tran, ST
Winikoff, B
2010 Lancet (London, England)
9728 (375), pp. 1808-13
110. A cluster randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of the clinically integrated RHL evidence -based medicine course. Kulier, R
Khan, KS
Gulmezoglu, AM
Carroli, G
Cecatti, JG
Germar, MJ
Lumbiganon, P
Mittal, S
Pattinson, R
Wolomby-Molondo, JJ
Bergh, AM
May, W
2010 Reproductive health
(7), pp. 8
111. Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia. Chongsuvivatwong, V
Bachtiar, H
Chowdhury, ME
Fernando, S
Suwanrath, C
Kor-Anantakul, O
Tuan, le A
Lim, A
Lumbiganon, P
Manandhar, B
Muchtar, M
Nahar, L
Hieu, NT
Fang, PX
Prasertcharoensuk, W
Radnaabarzar, E
Sibuea, D
Than, KK
Tharnpaisan, P
Thach, TS
Rowe, P
2010 The journal of obstetrics and gynaecology research
1 (36), pp. 45-51
112. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2010 The Cochrane database of systematic reviews
10 (), pp. CD006014
113. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
11 (), pp. CD006425
114. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ngamjarus, C
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
10 (), pp. CD007079
115. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour. Khunpradit, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
6 (), pp. CD008410
116. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD007879
117. Impact of increasing capacity for generating and using research on maternal and perinatal health practices in South East Asia (SEA-ORCHID Project). ,
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Laopaiboon, M
Turner, T
Green, S
Crowther, CA
2011 PloS one
9 (6), pp. e23994
118. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: a multicentre randomised controlled non-inferiority trial. Suwannachat, B
Laopaiboon, M
Tonmat, S
Siriwachirachai, T
Teerapong, S
Winiyakul, N
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
2011 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
10 (118), pp. 1247-52
119. The world health organization multicountry survey on maternal and newborn health: study protocol. Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Carroli, G
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
,
2011 BMC health services research
(11), pp. 286
120. Mode of delivery and outcomes in preterm births. Sangkomkamhang, U
Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (94), pp. 415-20
121. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Khunpradit, S
Tavender, E
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Wasiak, J
Gruen, RL
2011 The Cochrane database of systematic reviews
6 (), pp. CD005528
122. Randomized study of vaginal and neonatal cleansing with 1% chlorhexidine. Pereira, L
Chipato, T
Mashu, A
Mushangwe, V
Rusakaniko, S
Bangdiwala, SI
Chidede, OS
Darmstadt, GL
Gwanzura, L
Kandawasvika, G
Madzime, S
Lumbiganon, P
Tolosa, JE
2011 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
3 (112), pp. 234-8
123. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour. Khanprakob, T
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD007748
124. Message from Dean of Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Preface. Lumbiganon, P 2012 Parasitology international
1 (61), pp. 1
125. Depot medroxyprogesterone acetate and epithelial ovarian cancer: a multicentre case-control study. Wilailak, S
Vipupinyo, C
Suraseranivong, V
Chotivanich, K
Kietpeerakool, C
Tanapat, Y
Therasakvichya, S
Hamontri, S
Linasmita, V
Bunyapipat, S
Chindavijak, S
Ittiwisavakul, K
Khemapech, N
Suekwattana, P
Thanapprapasr, D
Lumbiganon, P
2012 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
6 (119), pp. 672-7
126. A comparison of statistical methods for identifying out-of-date systematic reviews. Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Moher, D
Lumbiganon, P
Ngamjarus, C
2012 PloS one
11 (7), pp. e48894
127. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial. Gülmezoglu, AM
Lumbiganon, P
Landoulsi, S
Widmer, M
Abdel-Aleem, H
Festin, M
Carroli, G
Qureshi, Z
Souza, JP
Bergel, E
Piaggio, G
Goudar, SS
Yeh, J
Armbruster, D
Singata, M
Pelaez-Crisologo, C
Althabe, F
Sekweyama, P
Hofmeyr, J
Stanton, ME
Derman, R
Elbourne, D
2012 Lancet (London, England)
9827 (379), pp. 1721-7
128. Long versus short course treatment with metformin and clomiphene citrate for ovulation induction in women with PCOS. Sinawat, S
Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Pattanittum, P
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD006226
129. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD006425
130. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy. Muktabhant, B
Lumbiganon, P
Ngamjarus, C
Dowswell, T
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD007145
131. Biomarkers and molecular biology targeting cholangiocarcinoma. Lumbiganon, P 2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 1-2
132. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Chaithongwongwatthana, S
Yamasmit, W
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
DeSimone, JA
Baxter, JK
Tolosa, JE
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(7), pp. CD004903
133. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour. Khianman, B
Pattanittum, P
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(8), pp. CD007426
134. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Yamasmit, W
Chaithongwongwatthana, S
Tolosa, JE
Limpongsanurak, S
Pereira, L
Lumbiganon, P
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD004733
135. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(8), pp. CD006636
136. Effectiveness of a clinically integrated e-learning course in evidence-based medicine for reproductive health training: a randomized trial. Kulier, R
Gülmezoglu, AM
Zamora, J
Plana, MN
Carroli, G
Cecatti, JG
Germar, MJ
Pisake, L
Mittal, S
Pattinson, R
Wolomby-Molondo, JJ
Bergh, AM
May, W
Souza, JP
Koppenhoefer, S
Khan, KS
2012 JAMA
21 (308), pp. 2218-25
137. The WHO Reproductive Health Library: a Cochrane window on sexual and reproductive health. Gülmezoglu, M
Souza, JP
Khanna, J
Carroli, G
Hofmeyr, J
Wolomby-Molondo, JJ
Mittal, S
Lumbiganon, P
Cheng, L
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. ED000070
138. Antenatal care packages with reduced visits and perinatal mortality: a secondary analysis of the WHO Antenatal Care Trial. Vogel, JP
Habib, NA
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Dowswell, T
Carroli, G
Baaqeel, HS
Lumbiganon, P
Piaggio, G
Oladapo, OT
2013 Reproductive health
(10), pp. 19
139. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(5), pp. CD005637
140. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study. Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Vogel, J
Carroli, G
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Costa, MJ
Fawole, B
Mugerwa, Y
Nafiou, I
Neves, I
Wolomby-Molondo, JJ
Bang, HT
Cheang, K
Chuyun, K
Jayaratne, K
Jayathilaka, CA
Mazhar, SB
Mori, R
Mustafa, ML
Pathak, LR
Perera, D
Rathavy, T
Recidoro, Z
Roy, M
Ruyan, P
Shrestha, N
Taneepanichsku, S
Tien, NV
Ganchimeg, T
Wehbe, M
Yadamsuren, B
Yan, W
Yunis, K
Bataglia, V
Cecatti, JG
Hernandez-Prado, B
Nardin, JM
Narváez, A
Ortiz-Panozo, E
Pérez-Cuevas, R
Valladares, E
Zavaleta, N
Armson, A
Crowther, C
Hogue, C
Lindmark, G
Mittal, S
Pattinson, R
Stanton, ME
Campodonico, L
Cuesta, C
Giordano, D
Intarut, N
Laopaiboon, M
Bahl, R
Martines, J
Mathai, M
Merialdi, M
Say, L
2013 Lancet (London, England)
9879 (381), pp. 1747-55
141. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD006014
142. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Mol, BW
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD008994
143. Tranexamic acid for patients with traumatic brain injury: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Yutthakasemsunt, S
Kittiwatanagul, W
Piyavechvirat, P
Thinkamrop, B
Phuenpathom, N
Lumbiganon, P
2013 BMC emergency medicine
(13), pp. 20
144. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD005056
145. WHO multicentre study for the development of growth standards from fetal life to childhood: the fetal component. Merialdi, M
Widmer, M
Gülmezoglu, AM
Abdel-Aleem, H
Bega, G
Benachi, A
Carroli, G
Cecatti, JG
Diemert, A
Gonzalez, R
Hecher, K
Jensen, LN
Johnsen, SL
Kiserud, T
Kriplani, A
Lumbiganon, P
Tabor, A
Talegawkar, SA
Tshefu, A
Wojdyla, D
Platt, L
2014 BMC pregnancy and childbirth
(14), pp. 157
146. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. Ganchimeg, T
Ota, E
Morisaki, N
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Zhang, J
Yamdamsuren, B
Temmerman, M
Say, L
Tunçalp, Ö
Vogel, JP
Souza, JP
Mori, R
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 40-8
147. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer. Tangjitgamol, S
Katanyoo, K
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Manusirivithaya, S
Supawattanabodee, B
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD010401
148. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Vogel, JP
Souza, JP
Mori, R
Morisaki, N
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Ortiz-Panozo, E
Hernandez, B
Pérez-Cuevas, R
Roy, M
Mittal, S
Cecatti, JG
Tunçalp, Ö
Gülmezoglu, AM
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 76-88
149. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes. Chawanpaiboon, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
Dowswell, T
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD010800
150. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Siriwachirachai, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007772
151. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007879
152. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: an analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Carroli, G
Laopaiboon, M
Fawole, B
Ganchimeg, T
Zhang, J
Torloni, MR
Bohren, M
Temmerman, M
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 Lancet (London, England)
9957 (384), pp. 1869-77
153. A secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health for antibiotics used in vaginal deliveries. Liabsuetrakul, T
Lumbiganon, P
Mori, R
Gülmezoglu, M
Souza, JP
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
3 (124), pp. 240-3
154. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Intarut, N
Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 32-9
155. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Intarut, N
Mori, R
Ganchimeg, T
Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 49-56
156. Maternal near-miss and mortality in Sayaboury Province, Lao PDR. Luexay, P
Malinee, L
Pisake, L
Marie-Hélène, BC
2014 BMC public health
(14), pp. 945
157. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV). Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
Tolosa, JE
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD004070
158. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal birth. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Thinkhamrop, B
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD005125
159. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD004904
160. Antibiotic prophylaxis during the second and third trimester to reduce adverse pregnancy outcomes and morbidity. Thinkhamrop, J
Hofmeyr, GJ
Adetoro, O
Lumbiganon, P
Ota, E
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(6), pp. CD002250
161. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy. Muktabhant, B
Lawrie, TA
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(6), pp. CD007145
162. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Chaithongwongwatthana, S
Yamasmit, W
Limpongsanurak, S
Lumbiganon, P
Tolosa, JE
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD004903
163. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Prasertcharoensuk, W
Laopaiboon, M
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD006178
164. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy. Yamasmit, W
Chaithongwongwatthana, S
Tolosa, JE
Limpongsanurak, S
Pereira, L
Lumbiganon, P
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD004733
165. Obstetric transition in the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health: exploring pathways for maternal mortality reduction. Chaves, Sda C
Cecatti, JG
Carroli, G
Lumbiganon, P
Hogue, CJ
Mori, R
Zhang, J
Jayaratne, K
Togoobaatar, G
Pileggi-Castro, C
Bohren, M
Vogel, JP
Tunçalp, Ö
Oladapo, OT
Gülmezoglu, AM
Temmerman, M
Souza, JP
2015 Revista panamericana de salud pública = Pan American journal of public health
4 (37), pp. 203-10
166. Antibiotic prophylaxis during the second and third trimester to reduce adverse pregnancy outcomes and morbidity. Thinkhamrop, J
Hofmeyr, GJ
Adetoro, O
Lumbiganon, P
Ota, E
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD002250
167. Accuracy of angiogenic biomarkers at ⩽20weeks' gestation in predicting the risk of pre-eclampsia: A WHO multicentre study. Widmer, M
Cuesta, C
Khan, KS
Conde-Agudelo, A
Carroli, G
Fusey, S
Karumanchi, SA
Lapaire, O
Lumbiganon, P
Sequeira, E
Zavaleta, N
Frusca, T
Gülmezoglu, AM
Lindheimer, MD
2015 Pregnancy hypertension
4 (5), pp. 330-8
168. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ngamjarus, C
Laopaiboon, M
Medley, N
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD007079
169. Searching for the definition of macrosomia through an outcome-based approach in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey in Africa, Asia and Latin America. Ye, J
Torloni, MR
Ota, E
Jayaratne, K
Pileggi-Castro, C
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Morisaki, N
Laopaiboon, M
Mori, R
Tunçalp, Ö
Fang, F
Yu, H
Souza, JP
Vogel, JP
Zhang, J
2015 BMC pregnancy and childbirth
1 (15), pp. 324
170. Interventions for treating constipation in pregnancy. Rungsiprakarn, P
Laopaiboon, M
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Pratt, JJ
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD011448
171. Attitude towards working in rural area and self-assessment of competencies in last year medical students: A survey of five countries in Asia. Chuenkongkaew, WL
Negandhi, H
Lumbiganon, P
Wang, W
Mahmud, K
Cuong, PV
2016 BMC medical education
1 (16), pp. 238
172. A global reference for caesarean section rates (C-Model): a multicountry cross-sectional study. Souza, JP
Betran, AP
Dumont, A
de Mucio, B
Gibbs Pickens, CM
Deneux-Tharaux, C
Ortiz-Panozo, E
Sullivan, E
Ota, E
Togoobaatar, G
Carroli, G
Knight, H
Zhang, J
Cecatti, JG
Vogel, JP
Jayaratne, K
Leal, MC
Gissler, M
Morisaki, N
Lack, N
Oladapo, OT
Tunçalp, Ö
Lumbiganon, P
Mori, R
Quintana, S
Costa Passos, AD
Marcolin, AC
Zongo, A
Blondel, B
Hernández, B
Hogue, CJ
Prunet, C
Landman, C
Ochir, C
Cuesta, C
Pileggi-Castro, C
Walker, D
Alves, D
Abalos, E
Moises, E
Vieira, EM
Duarte, G
Perdona, G
Gurol-Urganci, I
Takahiko, K
Moscovici, L
Campodonico, L
Oliveira-Ciabati, L
Laopaiboon, M
Danansuriya, M
Nakamura-Pereira, M
Costa, ML
Torloni, MR
Kramer, MR
Borges, P
Olkhanud, PB
Pérez-Cuevas, R
Agampodi, SB
Mittal, S
Serruya, S
Bataglia, V
Li, Z
Temmerman, M
Gülmezoglu, AM
2016 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
3 (123), pp. 427-36
173. Lidocaine for reducing propofol-induced pain on induction of anaesthesia in adults. Euasobhon, P
Dej-Arkom, S
Siriussawakul, A
Muangman, S
Sriraj, W
Pattanittum, P
Lumbiganon, P
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD007874
174. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy. Rungsiprakarn, P
Laopaiboon, M
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD011351
175. Room temperature stable carbetocin for the prevention of postpartum haemorrhage during the third stage of labour in women delivering vaginally: study protocol for a randomized controlled trial. Widmer, M
Piaggio, G
Abdel-Aleem, H
Carroli, G
Chong, YS
Coomarasamy, A
Fawole, B
Goudar, S
Hofmeyr, GJ
Lumbiganon, P
Mugerwa, K
Nguyen, TM
Qureshi, Z
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
2016 Trials
1 (17), pp. 143
176. Reply to C. Stewart's Letter to the Editor Re: Teoh SL et al., Nutrients 2016, 8, 57. Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016 Nutrients
4 (8), pp. 228
177. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: protocol for development of World Health Organization estimates. Vogel, JP
Chawanpaiboon, S
Watananirun, K
Lumbiganon, P
Petzold, M
Moller, AB
Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Seuc, AH
Hogan, D
Tunçalp, O
Allanson, E
Betrán, AP
Bonet, M
Oladapo, OT
Gülmezoglu, AM
2016 Reproductive health
1 (13), pp. 76
178. Ending preventable maternal and newborn deaths due to infection. Desale, M
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Qazi, S
Anderson, J
2016 Best practice & research. Clinical obstetrics & gynaecology
(36), pp. 116-130
179. Short cervix detection in pregnant women by transabdominal sonography with post-void technique. Kongwattanakul, K
Saksiriwuttho, P
Komwilaisak, R
Lumbiganon, P
2016 Journal of medical ultrasonics (2001)
4 (43), pp. 519-22
180. Clinical pharmacokinetic properties of magnesium sulphate in women with pre-eclampsia and eclampsia. Okusanya, BO
Oladapo, OT
Long, Q
Lumbiganon, P
Carroli, G
Qureshi, Z
Duley, L
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
2016 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
3 (123), pp. 356-66
181. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD006425
182. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Kietpeerakool, C
Supoken, A
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD011732
183. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD006014
184. Chicken Essence for Cognitive Function Improvement: A Systematic Review and Meta-Analysis. Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016 Nutrients
1 (8), pp.
185. Formulated data do not reflect facts - Authors' reply. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Gülmezoglu, AM
2017 Lancet (London, England)
10093 (390), pp. 456
186. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception. Sothornwit, J
Werawatakul, Y
Kaewrudee, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2017 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD011913
187. Correction: The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. Kiserud, T
Piaggio, G
Carroli, G
Widmer, M
Carvalho, J
Neerup Jensen, L
Giordano, D
Cecatti, JG
Aleem, HA
Talegawkar, SA
Benachi, A
Diemert, A
Kitoto, AT
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Tabor, A
Kriplani, A
Gonzalez, R
Hecher, K
Hanson, MA
Gülmezoglu, AM
Platt, LD
2017 PLoS medicine
3 (14), pp. e1002284
188. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: secondary analysis of the WHO Global Survey. Takahashi, K
Ganchimeg, T
Ota, E
Vogel, JP
Souza, JP
Laopaiboon, M
Castro, CP
Jayaratne, K
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Mori, R
2017 Scientific reports
(7), pp. 44868
189. The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. Kiserud, T
Piaggio, G
Carroli, G
Widmer, M
Carvalho, J
Neerup Jensen, L
Giordano, D
Cecatti, JG
Abdel Aleem, H
Talegawkar, SA
Benachi, A
Diemert, A
Tshefu Kitoto, A
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
Tabor, A
Kriplani, A
Gonzalez Perez, R
Hecher, K
Hanson, MA
Gülmezoglu, AM
Platt, LD
2017 PLoS medicine
1 (14), pp. e1002220
190. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health. Mya, KS
Laopaiboon, M
Vogel, JP
Cecatti, JG
Souza, JP
Gulmezoglu, AM
Ortiz-Panozo, E
Mittal, S
Lumbiganon, P
,
2017 Reproductive health
1 (14), pp. 141
191. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone. Kietpeerakool, C
Chumworathayi, B
Thinkhamrop, J
Ussahgij, B
Lumbiganon, P
2017 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD009957
192. The global epidemiology of preterm birth. Vogel, JP
Chawanpaiboon, S
Moller, AB
Watananirun, K
Bonet, M
Lumbiganon, P
2018 Best practice & research. Clinical obstetrics & gynaecology
(52), pp. 3-12
193. Cesarean rates and severe maternal and neonatal outcomes according to the Robson 10-Group Classification System in Khon Kaen Province, Thailand. Kankoon, N
Lumbiganon, P
Kietpeerakool, C
Sangkomkamhang, U
Betrán, AP
Robson, M
2018 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
2 (140), pp. 191-197
194. The global maternal sepsis study and awareness campaign (GLOSS): study protocol. Bonet, M
Souza, JP
Abalos, E
Fawole, B
Knight, M
Kouanda, S
Lumbiganon, P
Nabhan, A
Nadisauskiene, R
Brizuela, V
Metin Gülmezoglu, A
2018 Reproductive health
1 (15), pp. 16
195. Risk of maternal mortality in women with severe anaemia during pregnancy and post partum: a multilevel analysis. Daru, J
Zamora, J
Fernández-Félix, BM
Vogel, J
Oladapo, OT
Morisaki, N
Tunçalp, Ö
Torloni, MR
Mittal, S
Jayaratne, K
Lumbiganon, P
Togoobaatar, G
Thangaratinam, S
Khan, KS
2018 The Lancet. Global health
5 (6), pp. e548-e554
196. Heat-Stable Carbetocin versus Oxytocin to Prevent Hemorrhage after Vaginal Birth. Widmer, M
Piaggio, G
Nguyen, TMH
Osoti, A
Owa, OO
Misra, S
Coomarasamy, A
Abdel-Aleem, H
Mallapur, AA
Qureshi, Z
Lumbiganon, P
Patel, AB
Carroli, G
Fawole, B
Goudar, SS
Pujar, YV
Neilson, J
Hofmeyr, GJ
Su, LL
Ferreira de Carvalho, J
Pandey, U
Mugerwa, K
Shiragur, SS
Byamugisha, J
Giordano, D
Gülmezoglu, AM
,
2018 The New England journal of medicine
8 (379), pp. 743-752
197. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Chen, I
Opiyo, N
Tavender, E
Mortazhejri, S
Rader, T
Petkovic, J
Yogasingam, S
Taljaard, M
Agarwal, S
Laopaiboon, M
Wasiak, J
Khunpradit, S
Lumbiganon, P
Gruen, RL
Betran, AP
2018 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD005528
198. Assessment of health professional education across five Asian countries-a protocol. Zodpey, S
Lumbiganon, P
Evans, T
Yang, K
Ha, BTT
Negandhi, H
Chuenkongkaew, W
Al-Kabir, A
2018 Human resources for health
1 (16), pp. 52
199. Extended-field radiotherapy for locally advanced cervical cancer. Thamronganantasakul, K
Supakalin, N
Kietpeerakool, C
Pattanittum, P
Lumbiganon, P
2018 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD012301
200. Effect of postoperative coffee consumption on gastrointestinal function after abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eamudomkarn, N
Kietpeerakool, C
Kaewrudee, S
Jampathong, N
Ngamjarus, C
Lumbiganon, P
2018 Scientific reports
1 (8), pp. 17349
201. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa). Kietpeerakool, C
Aue-Aungkul, A
Galaal, K
Ngamjarus, C
Lumbiganon, P
2019 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD012828
202. Alternative Magnesium Sulfate Dosing Regimens for Women With Preeclampsia: A Population Pharmacokinetic Exposure-Response Modeling and Simulation Study. Du, L
Wenning, LA
Carvalho, B
Duley, L
Brookfield, KF
Witjes, H
de Greef, R
Lumbiganon, P
Titapant, V
Kongwattanakul, K
Long, Q
Sangkomkamhang, US
Gülmezoglu, AM
Oladapo, OT
2019 Journal of clinical pharmacology
11 (59), pp. 1519-1526
203. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Kietpeerakool, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Rattanakanokchai, S
Vogel, JP
Gülmezoglu, AM
2019 Scientific reports
1 (9), pp. 9748
204. An outcome-based definition of low birthweight for births in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Rattanakanokchai, S
Chaiwong, W
Souza, JP
Vogel, JP
Mori, R
Gülmezoglu, AM
2019 BMC pediatrics
1 (19), pp. 166
205. Trend of Cesarean Section Rates and Correlations with Adverse Maternal and Neonatal Outcomes: A Secondary Analysis of Thai Universal Coverage Scheme Data. Liabsuetrakul, T
Sukmanee, J
Thungthong, J
Lumbiganon, P
2019 AJP reports
4 (9), pp. e328-e336
206. Management of drainage for malignant ascites in gynaecological cancer. Kietpeerakool, C
Rattanakanokchai, S
Jampathong, N
Srisomboon, J
Lumbiganon, P
2019 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD007794
207. Population Pharmacokinetic Modeling to Evaluate Standard Magnesium Sulfate Treatments and Alternative Dosing Regimens for Women With Preeclampsia. Du, L
Wenning, L
Migoya, E
Xu, Y
Carvalho, B
Brookfield, K
Witjes, H
de Greef, R
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, U
Titapant, V
Duley, L
Long, Q
Oladapo, OT
2019 Journal of clinical pharmacology
3 (59), pp. 374-385
208. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys. Thanh, BYL
Lumbiganon, P
Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Vogel, JP
Oladapo, OT
Pileggi-Castro, C
Mori, R
Jayaratne, K
Qureshi, Z
Souza, J
2019 Scientific reports
1 (9), pp. 15556
209. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation. Werawatakul, Y
Sothornwit, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Kietpeerakool, C
2019 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD011807
210. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. Chawanpaiboon, S
Vogel, JP
Moller, AB
Lumbiganon, P
Petzold, M
Hogan, D
Landoulsi, S
Jampathong, N
Kongwattanakul, K
Laopaiboon, M
Lewis, C
Rattanakanokchai, S
Teng, DN
Thinkhamrop, J
Watananirun, K
Zhang, J
Zhou, W
Gülmezoglu, AM
2019 The Lancet. Global health
1 (7), pp. e37-e46
211. Postpartum hemorrhage care bundles to improve adherence to guidelines: A WHO technical consultation. Althabe, F
Therrien, MNS
Pingray, V
Hermida, J
Gülmezoglu, AM
Armbruster, D
Singh, N
Guha, M
Garg, LF
Souza, JP
Smith, JM
Winikoff, B
Thapa, K
Hébert, E
Liljestrand, J
Downe, S
Garcia Elorrio, E
Arulkumaran, S
Byaruhanga, EK
Lissauer, DM
Oguttu, M
Dumont, A
Escobar, MF
Fuchtner, C
Lumbiganon, P
Burke, TF
Miller, S
2020 International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics
3 (148), pp. 290-299
212. Authors' reply re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial. Sangkomkamhang, U
Kietpeerakool, C
Jampathong, N
Lumbiganon, P
2020 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
5 (127), pp. 649-650
213. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer. Cheewakriangkrai, C
Kietpeerakool, C
Charoenkwan, K
Pattanittum, P
John, D
Aue-Aungkul, A
Lumbiganon, P
2020 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD013253
214. Prevalence of osteopenia and osteoporosis in Thai women. Limpaphayom, KK
Taechakraichana, N
Jaisamrarn, U
Bunyavejchevin, S
Chaikittisilpa, S
Poshyachinda, M
Taechamahachai, C
Havanond, P
Onthuam, Y
Lumbiganon, P
Kamolratanakul, P
Menopause (New York, N.Y.)
1 (8), pp. 65-9
215. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand. Chumworathayi, B
Srisupundit, S
Lumbiganon, P
Limpaphayom, KK
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society
4 (18), pp. 736-42
216. Panel 2.1: assessing impact and needs. Aldis, W
Rockenschaub, G
Gorokhovich, Y
Doocy, S
Lumbiganon, P
Grunewald, F
Prehospital and disaster medicine
6 (20), pp. 396-8

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. An international survey of practice variation in the use of antibiotic prophylaxis in cesarean section WC Huskins
K Ba-Thike
MR Festin
S Limpongsanurak
P Lumbiganon
A Peedicayil
M Purwar
S Shenoy
DA Goldmann
JE Tolosa
2001 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
2.0 (73.0), pp. 141.0-145.0
47 0 0 0 0 0 47
2. Diagnosis of BV by rapid testing with a pH/Amines Test Card J Tolosa
S Daly
T Chipato
C Whitney
H Gaitan
J Sauvarin
P Lumbiganon
2001 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
6.0 (185.0), pp. S194-S194
0 0 0 0 0 0 0
3. Methodological considerations on the design and analysis of an equivalence stratified cluster randomization trial G Piaggio
G Carroli
J Villar
A Pinol
L Bakketeig
P Lumbiganon
P Bergsjo
Y Al-Mazrou
H Ba'aqeel
JM Belizan
U Farnot
H Berendes
2001 STATISTICS IN MEDICINE
3.0 (20.0), pp. 401.0-416.0
44 0 0 0 0 0 44
4. Prevalence of osteopenia and osteoporosis in Thai women KK Limpaphayom
N Taechakraichana
U Jaisamrarn
S Bunyavejchevin
S Chaikittisilpa
M Poshyachinda
C Taechamahachai
P Havanond
Y Onthuam
P Lumbiganon
P Kamolratanakul
2001 MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY
1.0 (8.0), pp. 65.0-69.0
85 0 0 0 0 0 85
5. WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new model of routine antenatal care J Villar
H Ba'aqeel
G Piaggio
P Lumbiganon
JM Belizan
U Farnot
Y Al-Mazrou
G Carroli
A Pinol
A Donner
A Langer
G Nigenda
M Mugford
J Fox-Rushby
G Hutton
P Bergsjo
L Bakketeig
H Berendes
2001 LANCET
9268.0 (357.0), pp. 1551.0-1564.0
498 0 0 0 0 0 498
6. WHO multicentre randomised trial of misoprostol in the management of the third stage of labour AM Gulmezoglu
J Villar
NTN Ngoc
G Piaggio
G Carroli
L Adetoro
H Abdel-Aleem
LN Cheng
GJ Hofmeyr
P Lumbiganon
C Unger
W Prendiville
A Pinol
D Elbourne
H El-Refaey
KF Schulz
2001 LANCET
9283.0 (358.0), pp. 689.0-695.0
392 0 0 0 0 0 392
7. WHO systematic review of randomised controlled trials of routine antenatal care G Carroli
J Villar
G Piaggio
D Khan-Neelofur
M Gulmezoglu
M Mugford
P Lumbiganon
U Farnot
P Bersgjo
2001 LANCET
9268.0 (357.0), pp. 1565.0-1570.0
323 0 0 0 0 0 323
8. Costs and benefits of different strategies to screen for cervical cancer in less-developed countries JS Mandelblatt
WF Lawrence
L Gaffikin
KK Limpahayom
P Lumbiganon
S Warakamin
J King
B Yi
P Ringers
PD Blumenthal
2002 JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE
19.0 (94.0), pp. 1469.0-1483.0
252 0 0 0 0 0 252
9. Current status of prophylactic use of antimicrobial agents for cesarean section in Thailand T Liabsuetrakul
P Lumbiganon
V Chongsuvivatwong
K Boonsom
P Wannaro
2002 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
5.0 (28.0), pp. 262.0-268.0
13 0 0 0 0 0 13
10. Placebo-controlled, double-blind, randomized study of prophylactic antibiotics in elective abdominal hysterectomy C Chongsomchai
P Lumbiganon
J Thinkhamrop
J Ounchai
N Vudhikamraksa
2002 JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION
4.0 (52.0), pp. 302.0-306.0
29 0 0 0 0 0 29
11. Prophylactic antibiotic prescription for cesarean section T Liabsuetrakul
P Lumbiganon
V Chongsuvivatwong
2002 INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE
6.0 (14.0), pp. 503.0-508.0
13 0 0 0 0 0 13
12. Side effects of oral misoprostol during the first 24 hours after administration in the third stage of labour P Lumbiganon
J Villar
G Piaggio
AM Gulmezoglu
L Adetoro
G Carroli
2002 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
11.0 (109.0), pp. 1222.0-1226.0
51 0 0 0 0 0 51
13. The epidemiology of syphilis in pregnancy P Lumbiganon
G Piaggio
J Villar
A Pinol
L Bakketeig
P Bergsjo
Y Al-Mazrou
H Ba'aqeel
JM Belizan
U Farnot
G Carroli
H Berendes
2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS
7.0 (13.0), pp. 486.0-494.0
70 0 0 0 0 0 70
14. Infections in international pregnancy study: Performance of the optical immunoassay test for detection of group B streptococcus J Thinkhamrop
S Limpongsanurak
MR Festin
S Daly
A Schuchat
P Lumbiganon
E Zell
T Chipato
AA Win
MJ Perilla
JE Tolosa
CG Whitney
2003 JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY
11.0 (41.0), pp. 5288.0-5290.0
36 0 0 0 0 0 36
15. International survey on variations in practice of the management of the third stage of labour MR Festin
P Lumbiganon
JE Tolosa
KA Finney
K Ba-Thike
T Chipato
H Gaitan
LZ Xu
S Limpongsanurak
S Mittal
A Peedicayil
N Pramono
M Purwar
S Shenoy
S Daly
2003 BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
4.0 (81.0), pp. 286.0-291.0
114 0 0 0 0 0 114
16. Iron status in anemic pregnant women J Thinkhamrop
S Apiwantanakul
P Lumbiganon
P Buppasiri
2003 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
3.0 (29.0), pp. 160.0-163.0
16 0 0 0 0 0 16
17. Nutrition as a preventive strategy against adverse pregnancy outcomes AA Jackson
ZA Bhutta
P Lumbiganon
2003 JOURNAL OF NUTRITION
5.0 (133.0), pp. 1589S-1591S
21 0 0 0 0 0 21
18. Obstetricians' attitudes, subjective norms, perceived controls, and intentions on antibiotic prophylaxis in caesarean section T Liabsuetrakul
V Chongsuvivatwong
P Lumbiganon
G Lindmark
2003 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE
9.0 (57.0), pp. 1665.0-1674.0
43 0 0 0 0 0 43
19. Safety, acceptability, and feasibility of a single-visit approach to cervical-cancer prevention in rural Thailand: a demonstration project L Gaffikin
PD Blumenthal
M Emerson
K Limpaphayom
P Lumbiganon
P Ringers
S Srisupundit
S Warakamin
R Lewis
B Chumworathayee
S Kanavacharakul
2003 LANCET
9360.0 (361.0), pp. 814.0-820.0
288 0 0 0 0 0 288
20. Womens' opinions on antenatal care in developing countries: results of a study in Cuba, Thailand, Saudi Arabia and Argentina G Nigenda
A Langer
C Kuchaisit
M Romero
G Rojas
M Al-Osimy
J Villar
J Garcia
Y Al-Mazrou
H Ba'aqeel
G Carroli
U Farnot
P Lumbiganon
J Belizan
P Bergsjo
L Bakketeig
G Lindmark
2003 BMC PUBLIC HEALTH
(3.0), pp.
48 0 0 0 0 0 48
21. Clinical experience with treatment of melioidosis in children P Lumbiganon
N Chotechuangnirun
P Kosalaraksa
2004 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
12.0 (23.0), pp. 1165.0-1166.0
23 0 0 0 0 0 23
22. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus O Panamonta
P Kosalaraksa
B Thinkhamrop
W Kirdpon
C Ingchanin
P Lumbiganon
2004 JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
1.0 (17.0), pp. 33.0-40.0
17 0 0 0 0 0 17
23. From research to practice: the example of antenatal care in Thailand P Lumbiganon
N Winiyakul
C Chongsomchai
K Chaisiri
2004 BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
10.0 (82.0), pp. 746.0-749.0
15 0 0 0 0 0 15
24. Heterogeneity of perinatal outcomes in the preterm delivery syndrome J Villar
E Abalos
G Carroli
D Giordano
D Wojdyla
G Piaggio
L Campodonico
M Gulmezoglu
P Lumbiganon
P Bergsjo
H Ba'aqeel
U Farnot
L Bakketeig
Y Al-Mazrou
M Kramer
2004 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
1.0 (104.0), pp. 78.0-87.0
120 0 0 0 0 0 120
25. Informed choices for attaining the Millennium Development Goals: towards an international cooperative agenda for health-systems research F Becerra-Posada
D Berwick
Z Bhutta
M Chowdhury
D de Savigny
A Haines
A Hyder
J Lavis
P Lumbiganon
A Mills
H Mshinda
R Narayan
A Oxman
D Sanders
N Sewankambo
G Tomson
C Victora
2004 LANCET
9438.0 (364.0), pp. 997.0-1003.0
152 0 0 0 0 0 152
26. Antibiotic prophylaxis for fourth-degree perineal tear during vaginal birth P. Buppasiri
P. Lumbiganon
J. Thinkhamrop
B. Thinkhamrop
2005 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
19 0 0 0 0 0 19
27. Clinical trial registration K Kulvichit
W Kulwichit
P Lumbiganon
2005 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
2.0 (352.0), pp. 198.0-199.0
6 0 0 0 0 0 6
28. Neonatal and maternal morbidities associated with cerclage compared to expectant management in pregnancies with 2nd trimester cervical dilation: Results from the GNPRH international cohort study L Pereira
J Rasanen
A Ness
W Praserthchaeronsuk
S Chaithongwongwatthana
A Cotter
R Gomez
S Mittal
K Gesteland
P Lumbiganon
JE Tolosa
2005 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
6.0 (193.0), pp. S128-S128
0 0 0 0 0 0 0
29. Chlorhexidine washing of the vagina in labor and neonate after birth: An RCT by the Global Network for Perinatal & Reproductive Health Leonardo Pereira
Tsungai Chipato
Alexio Mashu
Velda Mushangwe
Simbarashe Rusakaniko
Shrikant Bangdiwala
Office Chidede
Gary Darmstadt
Simon Madzime
G. Kandawaswika
Pisake Lumbiganon
Jorge E. Tolosa
2006 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
6.0 (195.0), pp. S70-S70
4 0 0 0 0 0 4
30. Chlorhexidine washing of the vagina in labor effectively reduces bacterial colonization: A study by the Global Network for Perinatal & Reproductive Health Velda Mushangwe
Jorge E. Tolosa
Leonardo Pereira
Alexio Mashu
Shrikant Bangdiwala
Simbarashe Rusakanik
Pisake Lumbiganon
Simon Madzime
Office Chidede
Lovemore Gwanzura
Gary L. Darmstadt
Tsungai Chipato
2006 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
6.0 (195.0), pp. S66-S66
5 0 0 0 0 0 5
31. Penicillosis in patients with X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome (XHIGM), case reports from Thailand W Kamchaisatian
P Kosalaraksa
S Benjaponpitak
S Hongeng
C Direkwattanachai
P Lumbiganon
S Wiangnon
2006 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
2.0 (117.0), pp. S282-S282
1 0 0 0 0 0 1
32. Perinatal research in developing countries - Is it possible? L Duley
J Hofmeyr
G Carroli
P Lumbiganon
E Abalos
2006 SEMINARS IN FETAL & NEONATAL MEDICINE
2.0 (11.0), pp. 89.0-96.0
9 0 0 0 0 0 9
33. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infect S Chaithongwongwatthana
W Yamasmit
S Limpongsanurak
P Lumbiganon
JA DeSimone
J Baxter
JE Tolosa
2006 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
18 0 0 0 0 0 18
34. Preeclampsia, gestational hypertension and intrauterine growth restriction, related or independent conditions? J Villar
G Carroli
D Wojdyla
E Abalos
D Giordano
H Ba'aqeel
U Farnot
P Bergsjo
L Bakketeig
P Lumbiganon
L Campodonico
Y Al-Mazrou
M Lindheimer
M Kramer
2006 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
4.0 (194.0), pp. 921.0-931.0
455 0 0 0 0 0 455
35. Pulmonary tuberculosis in a child presenting with acute hemoptysis J Teeratakulpisarn
J Srinakarin
C Tontisirin
P Lumbiganon
J Mitchai
2006 PEDIATRIC PULMONOLOGY
1.0 (41.0), pp. 98.0-101.0
0 0 0 0 0 0 0
36. The International Infections in Pregnancy (IIP) study: Variations in the prevalence of bacterial vaginosis and distribution of morphotypes in vaginal smears among pregnant women Jorge E. Tolosa
Surasith Chaithongwongwatthana
Sean Daly
Win Win Maw
Hernando Gaitan
Pisake Lumbiganon
Mario Festin
Tsungai Chipato
Josephine Sauvarin
Robert L. Goldenberg
William W. Andrews
Cynthia G. Whitney
2006 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
5.0 (195.0), pp. 1198.0-1204.0
58 0 0 0 0 0 58
37. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease Pagakrong Lumbiganon
P. Lumbiganon
Arnkisa Chaikitpinyo
A. Chaikitpinyo
2007 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
3.0 (), pp.
5 0 0 0 0 0 5
38. Cluster randomised trial of an active, multifaceted educational intervention based on the WHO Reproductive Health Library to improve obstetric practices A. M. Guelmezoglu
A. Langer
G. Piaggio
P. Lumbiganon
J. Villar
J. Grimshaw
2007 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
1.0 (114.0), pp. 16.0-23.0
75 0 0 0 0 0 75
39. Magnesium sulfate is not used for pre-eclampsia and eclampsia in Mexico and Thailand as much as it should be Pisake Lumbiganon
A. Metin Guelmezoglu
Gilda Piaggio
Ana Langer
Jeremy Grimshaw
2007 BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
10.0 (85.0), pp. 763.0-767.0
32 0 0 0 0 0 32
40. Optimising reproductive and child health outcomes by building evidence-based research and practice in South East Asia (SEA-ORCHID): study protocol David J. Henderson-Smart
Pisake Lumbiganon
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Hakimi Mohammad
Steve J. McDonald
Sally Green
Caroline A. Crowther
2007 BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY
(7.0), pp.
31 0 0 0 0 0 31
41. Diagnostic Accuracy of Screening Tests to Detect Asymptomatic Bacteriuria During Pregnancy Luciano Mignini
Guillermo Carroli
Edgardo Abalos
Pisake Lumbiganon
Juan Manuel Nardin
Mario Merialdi
Mariana Widmer
2008 HYPERTENSION IN PREGNANCY
4.0 (27.0), pp. 555.0-555.0
0 0 0 0 0 0 0
42. Improving the reporting of public health intervention research: advancing TREND and CONSORT Rebecca Armstrong
Elizabeth Waters
Laurence Moore
Elisha Riggs
Luis Gabriel Cuervo
Pisake Lumbiganon
Penelope Hawe
2008 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
1.0 (30.0), pp. 103.0-109.0
173 0 0 0 0 0 173
43. Long versus short course treatment with Metformin and Clomiphene Citrate for ovulation induction in women with PCOS S. Sinawat
P. Buppasiri
P. Lumbiganon
P. Pattanittum
2008 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
14 0 0 0 0 0 14
44. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand B. Chumworathayi
S. Srisupundit
P. Lumbiganon
K. K. Limpaphayom
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER
4.0 (18.0), pp. 736.0-742.0
18 0 0 0 0 0 18
45. Reporting the findings of clinical trials: a discussion paper D. Ghersi
M. Clarke
J. Berlin
A. M. Guelmezoglu
R. Kush
P. Lumbiganon
D. Moher
F. Rockhold
I. Sim
E. Wager
2008 BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
6.0 (86.0), pp. 492.0-493.0
46 0 0 0 0 0 46
46. Use of Evidence-Based Practices in Pregnancy and Childbirth: South East Asia Optimising Reproductive and Child Health in Developing Countries Project M. Laopaiboon
D. J. Henderson-Smart
M. Thomas
M. Ewens
M. Hakimi
Supriyah
L. Amanah
D. Lukitasari
D. Astuti
J. J. Ho
E. T. Aw
S. S. Cham
P. Lumbiganon
B. Khianman
A. Pharprapa
J. Nachaipet
B. Saenrien
N. Srisutthikamol
S. Panikom
C. Khunudom
S. Thipawat
S. Choonhapran
S. Nuanbuddee
P. Jarudphan
A. Hempira
P. Tharnprisan
P. Sarapon
O. Ponpun
N. Narash
R. Poombankor
M. R. Festin
C. Ubaldo-Anzures
E. Torralba
L. N. Canete
Magsipoc
J. L. Festin
D. Henderson-Smart
S. Green
C. A. Crowther
S. J. McDonald
2008 PLOS ONE
7.0 (3.0), pp.
28 0 0 0 0 0 28
47. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: A Cochrane systematic review Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009 GYNECOLOGIC ONCOLOGY
1.0 (112.0), pp. 257.0-264.0
37 0 0 0 0 0 37
48. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2009) Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
2 0 0 0 0 0 2
49. Making stillbirths count, making numbers talk - Issues in data collection for stillbirths J. Frederik Froen
Sanne J. Gordijn
Hany Abdel-Aleem
Per Bergsjo
Ana Betran
Charles W. Duke
Vincent Fauveau
Vicki Flenady
Sven Gudmund Hinderaker
G. Justus Hofmeyr
Abdul Hakeem Jokhio
Joy Lawn
Pisake Lumbiganon
Mario Merialdi
Robert Pattinson
Anuraj Shankar
2009 BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH
(9.0), pp.
78 0 0 0 0 0 78
50. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Patravoot Vatanasapt
Busaba Somjaivong
2009 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
14 0 0 0 0 0 14
51. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy Pisake Lumbiganon
Jose Villar
Malinee Laopaiboon
Mariana Widmer
Jadsada Thinkhamrop
Guillermo Carroli
Nguyen Duc Vy
Luciano Mignini
Mario Festin
Witoon Prasertcharoensuk
Sompop Limpongsanurak
Tippawan Liabsuetrakul
Pannee Sirivatanapa
2009 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
2.0 (113.0), pp. 339.0-345.0
45 0 0 0 0 0 45
52. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: A Randomized Controlled Trial Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2009 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
1.0 (114.0), pp. 176.0-176.0
2 0 0 0 0 0 2
53. A cluster randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of the clinically integrated RHL evidence -based medicine course Regina Kulier
Khalid S. Khan
A. Metin Gulmezoglu
Guillermo Carroli
Jose G. Cecatti
Maria J. Germar
Pisake Lumbiganon
Suneeta Mittal
Robert Pattinson
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Anne-Marie Bergh
Win May
2010 REPRODUCTIVE HEALTH
(7.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
54. Antibiotic prophylaxis for third-and fourth-degree perineal tear during vaginal birth Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
11.0 (), pp.
12 0 0 0 0 0 12
55. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections Thitiporn Siriwachirachai
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
23 0 0 0 0 0 23
56. Building capacity for evidence generation, synthesis and implementation to improve the care of mothers and babies in South East Asia: methods and design of the SEA-ORCHID Project using a logical framework approach Steve McDonald
Tari Turner
Catherine Chamberlain
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Hakimi Mohammad
David J. Henderson-Smart
Jacki Short
Caroline A. Crowther
Ruth Martis
Sally Green
2010 BMC MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY
(10.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
57. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
G. Carroli
B. Fawole
P. Ruyan
2010 BMC MEDICINE
(8.0), pp.
256 0 0 0 0 0 256
58. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2010) S. Tangjitgamol
S. Manusirivithaya
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
A. Bryant
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
16 0 0 0 0 0 16
59. Maternal and fetal mortality and complications associated with cesarean section deliveries in teaching hospitals in Asia Virasakdi Chongsuvivatwong
Hafni Bachtiar
Mahbub Elahi Chowdhury
Sunil Fernando
Chitkasaem Suwanrath
Ounjai Kor-anantakul
Le Anh Tuan
Apiradee Lim
Pisake Lumbiganon
Bekha Manandhar
Masrul Muchtar
Lutfan Nahar
Nguyen Trong Hieu
Pan Xiao Fang
Witoon Prasertcharoensuk
Erdenetungalag Radnaabarzar
Daulat Sibuea
Kyu Kyu Than
Piangjit Tharnpaisan
Tran Son Thach
Patrick Rowe
2010 JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH
1.0 (36.0), pp. 45.0-51.0
14 0 0 0 0 0 14
60. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
A. Metin Guelmezoglu
Joao Paulo Souza
Surasak Taneepanichskul
Pang Ruyan
Deepika Eranjanie Attygalle
Naveen Shrestha
Rintaro Mori
Nguyen Duc Hinh
Hoang Thi Bang
Tung Rathavy
Kang Chuyun
Kannitha Cheang
Mario Festin
Venus Udomprasertgul
Maria Julieta V. Germar
Gao Yanqiu
Malabika Roy
Guillermo Carroli
Katherine Ba-Thike
Ekaterina Filatova
Jose Villar
2010 LANCET
9713.0 (375.0), pp. 490.0-499.0
703 0 0 0 0 0 703
61. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 (vol 375, pg 490, 2010) P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
A. M. Guelmezoglu
2010 LANCET
9756.0 (376.0), pp. 1902.0-1902.0
2 0 0 0 0 0 2
62. Method of delivery and pregnancy outcomes Reply A. Metin Gulmezoglu
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Joao Paulo Souza
2010 LANCET
9724.0 (375.0), pp. 1436.0-1436.0
0 0 0 0 0 0 0
63. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of post-partum haemorrhage: a multicentre, double-blind randomised trial Mariana Widmer
Jennifer Blum
G. Justus Hofmeyr
Guillermo Carroli
Hany Abdel-Aleem
Pisake Lumbiganon
Nguyen Thi Nhu Ngoc
Daniel Wojdyla
Jadsada Thinkhamrop
Mandisa Singata
Luciano E. Mignini
Mahmoud Ahmad Abdel-Aleem
Tran Son Thach
Beverly Winikoff
2010 LANCET
9728.0 (375.0), pp. 1808.0-1813.0
72 0 0 0 0 0 72
64. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Jadsada Thinkhamrop
2010 CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
2.0 (22.0), pp. 95.0-99.0
42 0 0 0 0 0 42
65. Tranexamic acid for preventing progressive intracranial hemorrhage in adults with traumatic brain injury: a preliminary report Surakrant Yutthakasemsunt
Pisake Lumbiganon
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkamrop
Warawut Kittiwatanagul
Ian Roberts
2010 INFLAMMATION RESEARCH
(59.0), pp. S26-S26
0 0 0 0 0 0 0
66. A biregional survey and review of first-line treatment failure and second-line paediatric antiretroviral access and use in Asia and southern Africa V. Saphonn
S. Saramony
U. Vibol
S. Sophan
J. Tucker
F. J. Zhang
N. Han
N. Kumarasamy
S. Saghayam
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Thien
N. K. Nik Yusoff
L. C. Hai
K. Razali
N. F. Abdul Rahman
R. Nallusamy
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
A. Khongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
G. Jourdain
J. Ananworanich
T. Suwanlerk
K. Chokephaibulkit
O. Wittawatmongkol
H. K. Truong
D. A. N. Mai
C. V. Do
M. T. Ha
H. V. Bui
V. L. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
L. Messerschmidt
J. Pang
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
Mary-Ann Davies
Brian Eley
Janet Giddy
Harry Moultrie
Margaret Pascoe
Helena Rabie
Karl Technau
Gilles Van Cutsem
Paula Vaz
Ralf Weigel
Robin Wood
2011 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
67. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour Suthit Khunpradit
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2011 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
6.0 (), pp.
5 0 0 0 0 0 5
68. Impact of Increasing Capacity for Generating and Using Research on Maternal and Perinatal Health Practices in South East Asia (SEA-ORCHID Project) Pisake Lumbiganon
Mario Festin
Jacqueline Ho
Hakimi Mohammad
David Henderson-Smart
Sally Green
Caroline Crowther
Steve McDonald
Melissa Murano
Rabieb Poombankor
Malinee Laopaiboon
Jacki Short
Tari Turner
Ruth Martis
Pranom Buppasiri
Patcharee Komvilaisak
Jadsada Thinkhamrop Songsri Deesrikaew
Porjai Pattanittum
Butsakorn Ussahgij
Thitiporn Siriwachirachai
Alvin Chang
Chun Wearn Koh
Japaraj Peter
Zabidah Mat Sidi
Che Anuar
Tan Beng Geok
Noraida Hassan
Resti Bautista
Geraldine Castillo Torralba
Valerie Guinto
Cristina Crisologo
Cynthia Anzures
Gina Canceran
Ova Emilia
Diah Rumekti Hadiati
Tunjung Wibowo
Setya Wandita
Fauziah Basuki
Nawang Purwanti
Ussanee Swadpanich
Jadsada Thinkhamrop
Bunpode Suwannachat
Pranee Numwanul
Laaeid Issarawong
Chaywadsan Khundom
Banyen Saenrian
Nattaya Khunamas
Supaporn Choonnapran
Savanee Thippawat
Julaluk Haoboon
Siripan Noanbuddee
Sukulrat Chanwirat
Jumrad Supasud
Tussanewan Oadpim
Anong Hempira
Piangjit Tharnprisan
Jiraporn Laurit
Nittaya Phanphen
Urairat Nanudon
Umaporn Prapapa
Orawan Doweragul
Phechalakorn Tongsata
Bussarin Khianman
Natthaleeya Narash
Rabiab Poombankor
Sivasangari Subramaniam
Japaraj R. Peter
Hans Van Rostenberghe
Rajaywari Karuppiah
Wan Paizah Wan Jusoh
Noor Elani Bte Ismail
Maria Lu Andal
Cristina Pelaez-Crisologo
Ella Marie Ayapana
Rosette Olivaros
Paolo Medina
Lester Canete
Elizabeth Eugogco
Ermie Torralba
Brian Binas
Paul Binas
Detty Nurdiati
Supiyah
Latifatun Amanah
Dany Lukita Sari
Dwi Astuti
2011 PLOS ONE
9.0 (6.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
69. Randomized study of vaginal and neonatal cleansing with 1% chlorhexidine Leonardo Pereira
Tsungai Chipato
Alexio Mashu
Velda Mushangwe
Simbarashe Rusakaniko
Shrikant I. Bangdiwala
Office Samson Chidede
Gary L. Darmstadt
Lovemore Gwanzura
Gwendoline Kandawasvika
Simon Madzime
Pisake Lumbiganon
Jorge E. Tolosa
2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
3.0 (112.0), pp. 234.0-238.0
17 0 0 0 0 0 17
70. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: a multicentre randomised controlled non-inferiority trial B. Suwannachat
M. Laopaiboon
S. Tonmat
T. Siriwachirachai
S. Teerapong
N. Winiyakul
J. Thinkhamrop
P. Lumbiganon
2011 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
10.0 (118.0), pp. 1247.0-1252.0
6 0 0 0 0 0 6
71. The world health organization multicountry survey on maternal and newborn health: study protocol Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Guelmezoglu
Guillermo Carroli
Pisake Lumbiganon
Zahida Qureshi
2011 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(11.0), pp.
70 0 0 0 0 0 70
72. TRANEXAMIC ACID FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011 JOURNAL OF NEUROTRAUMA
6.0 (28.0), pp. A55-A55
2 0 0 0 0 0 2
73. TRANEXAMIC ACID IN THE TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMORRHAGE: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL Surakrant Yutthakasemsunt
Warawut Kittiwattanagul
Parnumas Piyavechvirat
Nakornchai Phuenpathom
Bandit Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2011 JOURNAL OF NEUROTRAUMA
5.0 (28.0), pp. A4-A4
0 0 0 0 0 0 0
74. A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-Date Systematic Reviews Porjai Pattanittum
Malinee Laopaiboon
David Moher
Pisake Lumbiganon
Chetta Ngamjarus
2012 PLOS ONE
11.0 (7.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
75. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial A. Metin Guelmezoglu
Pisake Lumbiganon
Sihem Landoulsi
Mariana Widmer
Hany Abdel-Aleem
Mario Festin
Guillermo Carroli
Zahida Qureshi
Joao Paulo Souza
Eduardo Bergel
Gilda Piaggio
Shivaprasad S. Goudar
John Yeh
Deborah Armbruster
Mandisa Singata
Cristina Pelaez-Crisologo
Fernando Althabe
Peter Sekweyama
Justus Hofmeyr
Mary-Ellen Stanton
Richard Derman
Diana Elbourne
2012 LANCET
9827.0 (379.0), pp. 1721.0-1727.0
126 0 0 0 0 0 126
76. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial (vol 379, pg 1721, 2012) A. M. Gulmezoglu
A. M. Guelmezoglu
P. Lumbiganon
S. Landoulso
2012 LANCET
9827.0 (379.0), pp. 1704.0-1704.0
0 0 0 0 0 0 0
77. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour Thirawut Khanprakob
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ussanee S. Sangkomkamhang
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
17 0 0 0 0 0 17
78. Depot medroxyprogesterone acetate and epithelial ovarian cancer: a multicentre case-control study S. Wilailak
C. Vipupinyo
V. Suraseranivong
K. Chotivanich
C. Kietpeerakool
Y. Tanapat
S. Therasakvichya
S. Hamontri
V. Linasmita
S. Bunyapipat
S. Chindavijak
K. Ittiwisavakul
N. Khemapech
P. Suekwattana
D. Thanapprapasr
P. Lumbiganon
2012 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
6.0 (119.0), pp. 672.0-677.0
30 0 0 0 0 0 30
79. Effectiveness of a Clinically Integrated e-Learning Course in Evidence-Based Medicine for Reproductive Health Training A Randomized Trial Regina Kulier
Ahmet Metin Guelmezoglu
Javier Zamora
M. Nieves Plana
Guillermo Carroli
Jose G. Cecatti
Maria J. Germar
Lumbiganon Pisake
Sunneeta Mittal
Robert Pattinson
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Anne-Marie Bergh
Win May
Joao Paulo Souza
Shawn Koppenhoefer
Khalid S. Khan
2012 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
21.0 (308.0), pp. 2218.0-2225.0
30 0 0 0 0 0 30
80. Interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy Benja Muktabhant
Pisake Lumbiganon
Chetta Ngamjarus
Therese Dowswell
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
72 0 0 0 0 0 72
81. Long versus short course treatment with metformin and clomiphene citrate for ovulation induction in women with PCOS Supat Sinawat
Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Porjai Pattanittum
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
2 0 0 0 0 0 2
82. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery Bunpode Suwannachat
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
8.0 (), pp.
8 0 0 0 0 0 8
83. Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour Bussarin Khianman
Porjai Pattanittum
Jadsada Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
8.0 (), pp.
6 0 0 0 0 0 6
84. Antenatal care packages with reduced visits and perinatal mortality: a secondary analysis of the WHO Antenatal Care Trial Joshua P. Vogel
Ndema Abu Habib
Joao Paulo Souza
A. Metin Guelmezoglu
Therese Dowswell
Guillermo Carroli
Hassan S. Baaqeel
Pisake Lumbiganon
Gilda Piaggio
Olufemi T. Oladapo
2013 REPRODUCTIVE HEALTH
(10.0), pp.
42 0 0 0 0 0 42
85. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Guelmezoglu
Joshua Vogel
Guillermo Carroli
Pisake Lumbiganon
Zahida Qureshi
Maria Jose Costa
Bukola Fawole
Yvonne Mugerwa
Idi Nafiou
Isilda Neves
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Hoang Thi Bang
Kannitha Cheang
Kang Chuyun
Kapila Jayaratne
Chandani Anoma Jayathilaka
Syeda Batool Mazhar
Rintaro Mori
Mir Lais Mustafa
Laxmi Raj Pathak
Deepthi Perera
Tung Rathavy
Zenaida Recidoro
Malabika Roy
Pang Ruyan
Naveen Shrestha
Surasak Taneepanichsku
Nguyen Viet Tien
Togoobaatar Ganchimeg
Mira Wehbe
Buyanjargal Yadamsuren
Wang Yan
Khalid Yunis
Vicente Bataglia
Jose Guilherme Cecatti
Bernardo Hernandez-Prado
Juan Manuel Nardin
Alberto Narvaez
Eduardo Ortiz-Panozo
Ricardo Perez-Cuevas
Eliette Valladares
Nelly Zavaleta
Anthony Armson
Caroline Crowther
Carol Hogue
Gunilla Lindmark
Suneeta Mittal
Robert Pattinson
Mary Ellen Stanton
Liana Campodonico
Cristina Cuesta
Daniel Giordano
Nirun Intarut
Malinee Laopaiboon
Rajiv Bahl
Jose Martines
Matthews Mathai
Mario Merialdi
Lale Say
2013 LANCET
9879.0 (381.0), pp. 1747.0-1755.0
343 0 0 0 0 0 343
86. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention Thumwadee Tangsiriwatthana
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
36 0 0 0 0 0 36
87. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ben Willem J. Mol
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
31 0 0 0 0 0 31
88. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures Jadsada Thinkhamrop
J. Thinkhamrop
M. Laopaiboon
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
P. Lumbiganon
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
5.0 (), pp.
66 0 0 0 0 0 66
89. THE WHO REPRODUCTIVE HEALTH LIBRARY: A COCHRANE WINDOW ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH Metin Guelmezoglu
Joao Paulo Souza
Jitendra Khanna
Guillermo Carroli
Justus Hofmeyr
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
Linan Cheng
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
90. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer Siriwan Tangjitgamol
Kanyarat Katanyoo
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Sumonmal Manusirivithaya
Busaba Supawattanabodee
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
16 0 0 0 0 0 16
91. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
N. Intarut
R. Mori
T. Ganchimeg
J. P. Vogel
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 49.0-56.0
175 0 0 0 0 0 175
92. Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
17 0 0 0 0 0 17
93. A secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health for antibiotics used in vaginal deliveries Tippawan Liabsuetrakul
Pisake Lumbiganon
Rintaro Mori
Metin Guelmezoglu
Joao Paulo Souza
2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
3.0 (124.0), pp. 240.0-243.0
9 0 0 0 0 0 9
94. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Ussanee S. Sangkomkamhang
U. S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
P. Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
M. Laopaiboon
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
11.0 (), pp.
20 0 0 0 0 0 20
95. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
N. Intarut
J. P. Vogel
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
R. Mori
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 32.0-39.0
49 0 0 0 0 0 49
96. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health J. P. Vogel
J. P. Souza
R. Mori
N. Morisaki
P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
E. Ortiz-Panozo
B. Hernandez
R. Perez-Cuevas
M. Roy
S. Mittal
J. G. Cecatti
Oe Tuncalp
A. M. Guelmezoglu
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 76.0-88.0
140 0 0 0 0 0 140
97. Maternal near-miss and mortality in Sayaboury Province, Lao PDR Phadouangdeth Luexay
Laopaiboon Malinee
Lumbiganon Pisake
Bouvier-Colle Marie-Helene
2014 BMC PUBLIC HEALTH
(14.0), pp.
16 0 0 0 0 0 16
98. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study T. Ganchimeg
E. Ota
N. Morisaki
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
J. Zhang
B. Yamdamsuren
M. Temmerman
L. Say
Oe Tuncalp
J. P. Vogel
J. P. Souza
R. Mori
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 40.0-48.0
344 0 0 0 0 0 344
99. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth Chompilas Chongsomchai
C. Chongsomchai
P. Lumbiganon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
M. Laopaiboon
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
32 0 0 0 0 0 32
100. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes Saifon Chawanpaiboon
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Therese Dowswell
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
3.0 (), pp.
5 0 0 0 0 0 5
101. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: an analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Joshua P. Vogel
Joao Paulo Souza
A. Metin Guelmezoglu
Rintaro Mori
Pisake Lumbiganon
Zahida Qureshi
Guillermo Carroli
Malinee Laopaiboon
Bukola Fawole
Togoobaatar Ganchimeg
Jun Zhang
Maria Regina Torloni
Meghan Bohren
Marleen Temmerman
2014 LANCET
9957.0 (384.0), pp. 1869.0-1877.0
69 0 0 0 0 0 69
102. Vaginal chlorhexidine during labour for preventing maternal and neonatal infections (excluding Group B Streptococcal and HIV) Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
Jorge E. Tolosa
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
9 0 0 0 0 0 9
103. WHO multicentre study for the development of growth standards from fetal life to childhood: the fetal component Mario Merialdi
Mariana Widmer
Ahmet Metin Guelmezoglu
Hany Abdel-Aleem
George Bega
Alexandra Benachi
Guillermo Carroli
Jose Guilherme Cecatti
Anke Diemert
Rogelio Gonzalez
Kurt Hecher
Lisa N. Jensen
Synnove L. Johnsen
Torvid Kiserud
Alka Kriplani
Pisake Lumbiganon
Ann Tabor
Sameera A. Talegawkar
Antoinette Tshefu
Daniel Wojdyla
Lawrence Platt
2014 BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH
(14.0), pp.
21 0 0 0 0 0 21
104. Accuracy of angiogenic biomarkers at <= 20 weeks' gestation in predicting the risk of pre-eclampsia: A WHO multicentre study Mariana Widmer
Cristina Cuesta
Khalid S. Khan
Agustin Conde-Agudelo
Guillermo Carroli
Shalini Fusey
S. Ananth Karumanchi
Olav Lapaire
Pisake Lumbiganon
Evan Sequeira
Nelly Zavaleta
Tiziana Frusca
A. Metin Guelmezoglu
Marshall D. Lindheimer
2015 PREGNANCY HYPERTENSION-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS CARDIOVASCULAR HEALTH
4.0 (5.0), pp. 330.0-338.0
49 1 0 0 0 0 50
105. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Ussanee Swadpanich
Pisake Lumbiganon
Witoon Prasertcharoensook
Malinee Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
98 0 0 0 0 0 98
106. Antibiotic prophylaxis during the second and third trimester to reduce adverse pregnancy outcomes and morbidity Jadsada Thinkhamrop
G. Justus Hofmeyr
Olalekan Adetoro
Pisake Lumbiganon
Erika Ota
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
6.0 (), pp.
20 1 0 0 0 0 21
107. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Chetta Ngamjarus
Malinee Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
90 0 0 0 0 0 90
108. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy Benja Muktabhant
Theresa A. Lawrie
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
6.0 (), pp.
373 0 0 0 0 0 373
109. Interventions for treating constipation in pregnancy Phassawan Rungsiprakarn
Malinee Laopaiboon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Jeremy J. Pratt
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
4 0 0 0 0 0 4
110. Obstetric transition in the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health: exploring pathways for maternal mortality reduction Solange da Cruz Chaves
Jose Guilherme Cecatti
Guillermo Carroli
Pisake Lumbiganon
Carol J. Hogue
Rintaro Mori
Jun Zhang
Kapila Jayaratne
Ganchimeg Togoobaatar
Cynthia Pileggi-Castro
Meghan Bohren
Joshua Peter Vogel
Ozge Tuncalp
Olufemi Taiwo Oladapo
Ahmet Metin Gulmezoglu
Marleen Temmerman
Joao Paulo Souza
2015 REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA-PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
4-5 (37.0), pp. 203.0-210.0
19 1 0 0 0 0 20
111. Pneumococcal vaccination during pregnancy for preventing infant infection Surasith Chaithongwongwatthana
Waralak Yamasmit
Sompop Limpongsanurak
Pisake Lumbiganon
Jorge E. Tolosa
Joseph A. DeSimone
Jason K. Baxter
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
12 1 0 0 0 0 13
112. Prophylactic oral betamimetics for reducing preterm birth in women with a twin pregnancy W Yamasmit
Waralak Yamasmit
Surasith Chaithongwongwatthana
S Chaithongwongwatthana
Jorge E. Tolosa
JE Tolosa
S Limpongsanurak
Sompop Limpongsanurak
L Pereira
Leonardo Pereira
Pisake Lumbiganon
P Lumbiganon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
28 0 0 0 0 0 28
113. Searching for the definition of macrosomia through an outcome-based approach in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey in Africa, Asia and Latin America Jiangfeng Ye
Maria Regina Torloni
Erika Ota
Kapila Jayaratne
Cynthia Pileggi-Castro
Eduardo Ortiz-Panozo
Pisake Lumbiganon
Naho Morisaki
Malinee Laopaiboon
Rintaro Mori
Oezge Tuncalp
Fang Fang
Hongping Yu
Joao Paulo Souza
Joshua Peter Vogel
Jun Zhang
2015 BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH
(15.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
114. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Malinee Laopaiboon
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Mohammad Hakimi
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
57 0 0 0 0 0 57
115. Attitude towards working in rural area and self-assessment of competencies in last year medical students: A survey of five countries in Asia Wanicha L. Chuenkongkaew
Himanshu Negandhi
Pisake Lumbiganon
Weimin Wang
Kawkab Mahmud
Pham Viet Cuong
2016 BMC MEDICAL EDUCATION
(16.0), pp.
10 0 0 0 0 0 10
116. Chicken Essence for Cognitive Function Improvement: A Systematic Review and Meta-Analysis Siew Li Teoh
Suthinee Sudfangsai
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Nai Ming Lai
Nathorn Chaiyakunapruk
2016 NUTRIENTS
1.0 (8.0), pp.
15 1 0 0 0 0 16
117. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Supoken
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
14 0 0 0 0 0 14
118. Ending preventable maternal and newborn deaths due to infection Meghana Desale
Jadsada Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
Shamim Qazi
Jean Anderson
2016 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
(36.0), pp. 116.0-130.0
0 0 0 0 0 0 0
119. Ending preventable maternal and newborn deaths due to infection Meghana Desale
Jadsada Thinkhamrop
Pisake Lumbiganon
Shamim Qazi
Jean Anderson
2016 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
(36.0), pp. 116.0-130.0
0 0 0 0 0 0 0
120. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: protocol for development of World Health Organization estimates Joshua P. Vogel
Saifon Chawanpaiboon
Kanokwaroon Watananirun
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Ann-Beth Moller
Jadsada Thinkhamrop
Malinee Laopaiboon
Armando H. Seuc
Daniel Hogan
Ozge Tuncalp
Emma Allanson
Ana Pilar Betran
Mercedes Bonet
Olufemi T. Oladapo
A. Metin Gulmezoglu
2016 REPRODUCTIVE HEALTH
(13.0), pp.
24 0 0 0 0 0 24
121. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Andrew Bryant
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
31 0 0 0 0 0 31
122. Lidocaine for reducing propofol-induced pain on induction of anaesthesia in adults Pramote Euasobhon
Sukanya Dej-arkom
Arunotai Siriussawakul
Saipin Muangman
Wimonrat Sriraj
Porjai Pattanittum
Pisake Lumbiganon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
10 0 0 0 0 0 10
123. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy Phassawan Rungsiprakarn
Malinee Laopaiboon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
1 0 0 0 0 0 1
124. Reply to C. Stewart's Letter to the Editor Re: Teoh SL et al., Nutrients 2016, 8, 57 Siew Li Teoh
Suthinee Sudfangsai
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Nai Ming Lai
Nathorn Chaiyakunapruk
2016 NUTRIENTS
4.0 (8.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
125. Room temperature stable carbetocin for the prevention of postpartum haemorrhage during the third stage of labour in women delivering vaginally: study protocol for a randomized controlled trial Mariana Widmer
Gilda Piaggio
Hany Abdel-Aleem
Guillermo Carroli
Yap-Seng Chong
Arri Coomarasamy
Bukola Fawole
Shivaprasad Goudar
G. Justus Hofmeyr
Pisake Lumbiganon
Kidza Mugerwa
Thi My Huong Nguyen
Zahida Qureshi
Joao Paulo Souza
A. Metin Guelmezoglu
2016 TRIALS
(17.0), pp.
35 0 0 0 0 0 35
126. Short cervix detection in pregnant women by transabdominal sonography with post-void technique Kiattisak Kongwattanakul
Piyamas Saksiriwuttho
Ratana Komwilaisak
Pisake Lumbiganon
2016 JOURNAL OF MEDICAL ULTRASONICS
4.0 (43.0), pp. 519.0-522.0
2 0 0 0 0 0 2
127. Antibiotics for infection prevention after excision of the cervical transformation zone Chumnan Kietpeerakool
Bandit Chumworathayi
Jadsada Thinkhamrop
Butsakorn Ussahgij
Pisake Lumbiganon
2017 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
4 0 0 0 0 0 4
128. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial Sabaratnam Arulkumaran
Adrian Grant
Kaosar Afsana
Beverley Hunt
Iain Chalmers
Pisake Lumbiganon
Gilda Piaggio
Tony Brady
Diana Elbourne
Metin Gulmezoglu
Carine Ronsmans
Eni Balogun
Tracey Pepple
Danielle Prowse
Nigel Quashi
Lin Barneston
Collette Barrow
Danielle Beaumont
Lisa Cook
Lauren Frimley
Daniel Gilbert
Catherine Gilliam
Rob Jackson
Taemi Kawahara
Hakim Miah
Sergey Kostrov
Maria Ramos
Ian Roberts
Haleema Shakur
Phil Edwards
Tom Godec
Sumaya Huque
Olujide Okunade
Olusade Adetayo
Aasia Kayani
Kiran Javaid
Bukola Fawole
Chrstine Biryabarema
Mohamed El-Sheikh
Nicolas Meda
Anthony Kwame Dah
Adesina Akintan
Olufemi Odekunle
Oluwabusola Monehin
Austin Ojo
Grace Akinbinu
Ifeoma Offiah
Saturday Etuk
Ubong Akpan
Uduak Udofia
Useneno Okon
Ezukwa Omoronyia
Okpe James
Oladapo Olayemi
Nike Bello
Blessed Adeyemi
Chris Aimakhu
Olufemi Akinsanya
Bamidele Adeleye
Oluwaseun Adeyemi
Kayode Oluwatosin
Abiodun Aboyeji
Abiodun Adeniran
Adebayo Adewale
Noah Olaomo
Lawrence Omo-Aghoja
Emmanuel Okpako
Lucky Oyeye
Francis Alu
John Ogudu
Ezekiel Ladan
Ibrahim Habib
Babasola Okusanya
Olatunde Onafowokan
David Isah
Abalaka Aye
Felix Okogbo
Egbaname Aigere
Mark Ogbiti
Temitope Onile
Olaide Salau
Yinka Amode
Kamil Shoretire
Adebola Owodunni
Kehinde Ologunde
Akintunde Ayinde
Moses Alao
Olalekan Awonuga
Babatunde Awolaja
Omololu Adegbola
Fatimah Habeebu-Adeyemi
Adeyemi Okunowo
Hadiza Idris
Ola Okike
Nneka Madueke
Josiah Mutihir
Nankat Joseph
Babatunde Adebudo
Adeniyi Fasanu
Olugbenga Akintunde
Olufemi Abidoye
Owigho Opreh
Sophia Udonwa
Gladys Dibia
Simeon Bazuaye
Arafat Ifemeje
Aniefiok Umoiyoho
Emmanuel Inyang-Etoh
Sununu Yusuf
Kayode Olayinka
Olusegun Ajenifuja
Umar Ibrahim
Yusuf Baffah Adamu
Oluwarotimi Akinola
Grace Adekola-Oni
Paul Kua
Roseline Iheagwam
Audu Idrisa
Ado Geidam
Andrea Jogo
Joseph Agulebe
Joseph Ikechebelu
Onyebuchi Udegbunam
Jacob Awoleke
Oluseyi Adelekan
Hajaratu Sulayman
Nkeiruka Ameh
Nurudeen Onaolapo
Affiss Adelodun
William Golit
Dachollom Audu
Adetunji Adeniji
Folasade Oyelade
Lamaran Dattijo
Palmer Henry
Babalola Adeyemi
Olabisi Loto
Odidika Umeora
Abraham Onwe
Emily Nzeribe
Bartthy Okorochukwu
Augustine Adeniyi
Emmanuel Gbejegbe
Akpojaro Ikpen
Ikemefuna Nwosu
Abdulrasaq Sambo
Olubunmi Ladipo
Sola Abubakar
Ola Nene Okike
Enyinnaya Chikwendu Nduka
Eziamaka Pauline Ezenkwele
Daniel Onwusulu
Theresa Azonima Irinyenikan
Swati Singh
Amaitari Bariweni
Hadiza Galadanci
Peter Achara
Mohammed Gana
Rizwana Chaudhri
Kiran Jabeen
Ayesha Mobeen
Sadaf Mufti
Maliha Zafar
Shehla Noor
Basharat Ahmad
Maimoona Munawar
Jeharat Gul
Naseema Usman
Fehmida Shaheen
Mariam Tariq
Nadia Sadiq
Rabia Batool
Habiba Sharaf Ali
Manahil Jaffer
Asma Baloch
Noonari Mukhtiar
Tasneem Ashraf
Raheela Asmat
Salma Khudaidad
Ghazala Taj
Roshan Qazi
Saira Dars
Faryal Sardar
Sanobar Ashfaq
Saeeda Majeed
Sadaqat Jabeen
Rukhsana Karim
Farzana Burki
Syeda Rabia Bukhari
Fouzia Gul
Musarrat Jabeen
Akhtar Sherin
Qurratul Ain
Shahid Rao
Uzma Shaheen
Samina Manzoor
Shabeen Masood
Shabana Rizvi
Anita Ali
Abida Sajid
Aisha Iftikhar
Shazia Batool
Lubna Dar
Shahenzad Sohail
Shazia Rasul
Shamsa Humayun
Rashida Sultana
Sofia Manzoor
Syeda Mazhar
Afshan Batool
Asia Nazir
Nasira Tasnim
Hajira Masood
Razia Khero
Neelam Surhio
Samana Aleem
Saba Javed
Lubna Bashir
Samina Iqbal
Faiza Aleem
Rubina Sohail
Saima Iqbal
Samina Dojki
Alia Bano
Naseem Saba
Maimoona Hafeez
Nishat Akram
Naila Israr
Riffat Shaheen
Haleema Hashmi
Sharmeen Arshad
Rubina Hussain
Sadia Khan
Nighat Shaheen
Safia Khalil
Pushpa Sachdev
Gulfareen Arain
Amtullah Zarreen
Sara Saeed
Shamayela Hanif
Nabia Tariq
Mahwish Jamil
Shama Chaudhry
Hina Rajani
Tayyiba Wasim
Summera Aslam
Nilofar Mustafa
Huma Quddusi
Sajila Karim
Shazia Sultana
Misbah Harim
Mohd Chohan
Nabila Salman
Fareesa Waqar
Shamsunnisa Sadia
Lubna Kahloon
Shehla Manzoor
Samar Amin
Umbreen Akram
Ambreen Ikram
Samina Kausar
Tahira Batool
Brigadier Naila Tahir Kyani
Christine Biryabarema
Ruth Bulime
Regina Akello
Bernadette Nakawooya Lwasa
Joselyn Ayikoru
Christine Namulwasira
Patrick Komagum
Isabirye Rebecca
Nayiga Annet
Nakirigya Nuulu
Elizabeth Nionzima
Rose Bwotya
Margret Nankya
Sarah Babirye
Joseph Ngonzi
Cesar Sanchez
Nkonwa Innocent
Kusasira Anitah
Ayiko Jackson
Elizabeth Ndagire
Dominic Drametu
Grace Meregurwa
Francis Banya
Rita Atim
Uganda Martyrs
Emmanuel Byaruhanga
Hussein Iman
Vincent Oyiengo
Peninah Waigi
Rose Wangui
Faiza Nassir
Musimbi Soita
Rophina Msengeti
Zeinab Zubier
Hillary Mabeya
Antony Wanjala
Henry Mwangi
Brian Liyayi
Evelyn Muthoka
Alfred Osoti
Amos Otara
Veronicah Ongwae
Zahida Qureshi
Victor Wanjohi
Bonface Musila
Kubasu Wekesa
Alex Nyakundi Bosire
Etienne Asonganyi
Alice Ntem
Angeline Njoache
Alice Ashu
Andre Simo
Robert Tchounzou
Dorothy Keka
Kenfack Bruno
Amadou Ndouoya
Martin Saadio
Mesack Tchana
Odel Gwan
Pauline Assomo
Venantius Mutsu
Nji Eric
Pascal Foumane
Philemon Nsem
Jeanne Fouedjio
Ymele Fouelifack
Pierre Marie Tebeu
Wisal Nabag
Riham Desougi
Hadia Mustafa
Huida Eltaib
Taha Umbeli
Khalid Elfadl
Murwan Ibrahim
Abdalla Mohammed
Awadia Ali
Somia Abdelrahiem
Mohammed Musa
Mahdi Bushra
Omer Babiker
Hala Abdullahi
Mohamed Ahmed
Duria Rayis
Saeed Abdelrahman Abdelgabar
Zarko Alfirevic
Gillian Houghton
Andrew Sharpe
Jim Thornton
Nick Grace
Carys Smith
Kim Hinshaw
Dawn Edmundson
Paul Ayuk
Alison Bates
George Bugg
Joanne Wilkins
Clare Tower
Alysha Allibone
Hussein Kidanto
Ahmad Kazumari
Anna Danford
Matilda Ngarina
Muzdalifat Abeid
Khadija Mayumba
Magreth Zacharia
George Mtove
Leonard Madame
Anthony Massinde
Berno Mwambe
Sebastian Kitengile Ganyaka
Mohan Regmi
Shyam Gupta
Rabindra Bhatt
Ajay Agrawal
Pramila Pradhan
Nikita Dhakal
Punita Yadav
Gyanendra Karki
Bhola Ram Shrestha
Bellington Vwalika
Mwansa Lubeya
Jane Mumba
Willies Silwimba
Isaiah Hansingo
Noojiri Bopili
Ziche Makukula
Alexander Kawimbe
Mwansa Ketty Lubeya
Willard Mtambo
Mathew Ng'ambi
Kastriot Dallaku
Saimir Cenameri
Ilir Tasha
Aferdita Kruja
Besnik Brahimaj
Leon Kaza
Mateus Sahani
Desire Tshombe
Elizabeth Buligho
Roger Paluku-Hamuli
Charles Kacha
Kato Faida
Badibanga Musau
Herman Kalyana
Phanny Simisi
Serge Mulyumba
Nzanzu Kikuhe Jason
Jean Robert Lubamba
Willis Missumba
Ferdousi Islam
Nazneen Begum
Sayeba Akhter
Ferdousi Chowdhury
Rokeya Begum
Farjana Basher
Nazlima Nargis
Abu Kholdun
Shahela Jesmin
Shrodha Paul
Hailemariam Segni
Getachew Ayana
William Haleke
Abdulfetah Abdulkadir
Hassen Hussien
Fikre Geremew
Moussa Bambara
Adolphe Some
Amadou Ly
Roamba Pabakba
Horace Fletcher
Leslie Samuels
Henry Opare-Addo
Roderick Larsen-Reindorf
Kwadwo Nyarko-Jectey
Glen Mola
Malts Wai
Magdy El Rahman
Wafaa Basta
Hussein Khamis
Maria Fernanda Escobar
Liliana Vallecilla
Gabriel Essetchi Faye
2017 LANCET
10084.0 (389.0), pp. 2105.0-2116.0
323 0 0 0 0 0 323
129. Formulated data do not reflect facts Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ahmet Metin Gulmezoglu
2017 LANCET
10093.0 (390.0), pp. 456.0-456.0
4 0 0 0 0 0 4
130. Immediate versus delayed postpartuminsertion of contraceptive implant for contraception Jen Sothornwit
Yuthapong Werawatakul
Srinaree Kaewrudee
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2017 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
131. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception Jen Sothornwit
Yuthapong Werawatakul
Srinaree Kaewrudee
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2017 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
11 0 0 0 0 0 11
132. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017 REPRODUCTIVE HEALTH
(14.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
133. Message from Dean of Faculty of Medicine, Khon Kaen University Preface Pisake Lumbiganon 2017 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (66.0), pp. 335.0-335.0
0 0 0 0 0 0 0
134. nullManagement of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017 REPRODUCTIVE HEALTH
(14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
135. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: secondary analysis of the WHO Global Survey Kenzo Takahashi
Togoobaatar Ganchimeg
Erika Ota
Joshua P. Vogel
Joao Paulo Souza
Malinee Laopaiboon
Cynthia Pileggi Castro
Kapila Jayaratne
Eduardo Ortiz-Panozo
Pisake Lumbiganon
Rintaro Mori
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
50 0 0 0 0 0 50
136. The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight Torvid Kiserud
Gilda Piaggio
Guillermo Carroli
Mariana Widmer
Jose Carvalho
Lisa Neerup Jensen
Daniel Giordano
Jose Guilherme Cecatti
Hany Abdel Aleem
Sameera A. Taiegawkar
Alexandara Benachi
Anke Diemert
Antoinettte Tshefu Kitoto
Jadsada Thinkhamrop
pisake Lumbiganon
Ann Tabor
Alka Kriplani
Rogelio Gonzalez Perez
Kurt Hecher
Mark A. Hanson
Metin Guelmezoglu
Lawrence D. Platt
2017 PLOS MEDICINE
1.0 (14.0), pp.
460 0 0 0 0 0 460
137. Assessment of health professional education across five Asian countries-a protocol Sanjay Zodpey
Pisake Lumbiganon
Tim Evans
Ke Yang
Bui Thi Thu Ha
Himanshu Negandhi
Wanicha Chuenkongkaew
Ahmed Al-Kabir
2018 HUMAN RESOURCES FOR HEALTH
(16.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
138. Cesarean rates and severe maternal and neonatal outcomes according to the Robson 10-Group Classification System in Khon Kaen Province, Thailand Natthapong Kankoon
Pisake Lumbiganon
Chumnan Kietpeerakool
Ussanee Sangkomkamhang
Ana P. Betran
Michael Robson
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
2.0 (140.0), pp. 191.0-197.0
8 0 0 0 0 0 8
139. Effect of postoperative coffee consumption on gastrointestinal function after abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Nuntasiri Eamudomkarn
Chumnan Kietpeerakool
Srinaree Kaewrudee
Nampet Jampathong
Chetta Ngamjarus
Pisake Lumbiganon
2018 SCIENTIFIC REPORTS
(8.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
140. Extended-field radiotherapy for locally advanced cervical cancer Komsan Thamronganantasakul
Narudom Supakalin
Chumnan Kietpeerakool
Porjai Pattanittum
Pisake Lumbiganon
2018 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
141. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section Suthit Khunpradit
Emma Tavender
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Jason Wasiak
Russell L. Gruen
2018 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
86 0 0 0 0 0 86
142. Risk of maternal mortality in women with severe anaemia during pregnancy and post partum: a multilevel analysis Jahnavi Daru
Javier Zamora
Borja M. Fernandez-Felix
Joshua Vogel
Olufemi T. Oladapo
Naho Morisaki
Oezge Tuncalp
Maria Regina Torloni
Suneeta Mittal
Kapila Jayaratne
Pisake Lumbiganon
Ganchimeg Togoobaatar
Shakila Thangaratinam
Khalid S. Khan
2018 LANCET GLOBAL HEALTH
5.0 (6.0), pp. E548-E554
46 0 0 0 0 0 46
143. The global epidemiology of preterm birth Joshua P. Vogel
Saifon Chawanpaiboon
Ann-Beth Moller
Kanokwaroon Watananirun
Mercedes Bonet
Pisake Lumbiganon
2018 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
(52.0), pp. 3.0-12.0
29 0 0 0 0 0 29
144. The global maternal sepsis study and awareness campaign (GLOSS): study protocol Mercedes Bonet
Joao Paulo Souza
Edgardo Abalos
Bukola Fawole
Marian Knight
Seni Kouanda
Pisake Lumbiganon
Ashraf Nabhan
Ruta Nadisauskiene
Vanessa Brizuela
A. Metin Guelmezoglu
2018 REPRODUCTIVE HEALTH
(15.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
145. Alternative Magnesium Sulfate Dosing Regimens for Women With Preeclampsia: A Population Pharmacokinetic Exposure-Response Modeling and Simulation Study Lihong Du
Larissa A. Wenning
Brendan Carvalho
Lelia Duley
Kathleen F. Brookfield
Han Witjes
Rik de Greef
Pisake Lumbiganon
Vitaya Titapant
Kiattisak Kongwattanakul
Qian Long
Ussanee S. Sangkomkamhang
Ahmet M. Gulmezoglu
Olufemi T. Oladapo
2019 JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
11.0 (59.0), pp. 1519.0-1526.0
0 0 0 0 0 0 0
146. An outcome-based definition of low birthweight for births in low-and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Siwanon Rattanakanokchai
Warut Chaiwong
Joao Paulo Souza
Joshua P. Vogel
Rintaro Mori
Ahmet Metin Gulmezoglu
2019 BMC PEDIATRICS
(19.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
147. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis Saifon Chawanpaiboon
Joshua P. Vogel
Ann-Beth Moller
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Daniel Hogan
Sihem Landoulsi
Nampet Jampathong
Kiattisak Kongwattanakul
Malinee Laopaiboon
Cameron Lewis
Siwanon Rattanakanokchai
Ditza N. Teng
Jadsada Thinkhamrop
Kanokwaroon Watananirun
Jun Zhang
Wei Zhou
A. Metin Gulmezoglu
2019 LANCET GLOBAL HEALTH
1.0 (7.0), pp. E37-E46
126 0 0 0 0 0 126
148. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation Yuthapong Werawatakul
Jen Sothornwit
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Chumnan Kietpeerakool
2019 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
149. Management of drainage for malignant ascites in gynaecological cancer Chumnan Kietpeerakool
Siwanon Rattanakanokchai
Nampet Jampathong
Jatupol Srisomboon
Pisake Lumbiganon
2019 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
150. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys Bao Yen Luong Thanh
Pisake Lumbiganon
Porjai Pattanittum
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Olufemi T. Oladapo
Cynthia Pileggi-Castro
Rintaro Mori
Kapila Jayaratne
Zahida Qureshi
Joa Souza
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
151. Nerve-sparing radical hysterectomy compared to standard radical hysterectomy for women with early stage cervical cancer (stage Ia2 to IIa) Chumnan Kietpeerakool
Apiwat Aue-Aungkul
Khadra Galaal
Chetta Ngamjarus
Pisake Lumbiganon
2019 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
2 0 0 0 0 0 2
152. Perioperative Complications of Hysterectomy After a Previous Cesarean Section: A Systematic Review and Meta-Analysis Siwanon Rattanakanokchai
Chumnan Kietpeerakool
Jatupol Srisomboon
Nampet Jampathong
Porjai Pattanittum
Pisake Lumbiganon
2019 CLINICAL EPIDEMIOLOGY
(11.0), pp. 1089.0-1098.0
0 0 0 0 0 0 0
153. Population Pharmacokinetic Modeling to Evaluate Standard Magnesium Sulfate Treatments and Alternative Dosing Regimens for Women With Preeclampsia Lihong Du
Larissa Wenning
Elizabeth Migoya
Yan Xu
Brendan Carvalho
Kathleen Brookfield
Han Witjes
Rik de Greef
Pisake Lumbiganon
Ussanee Sangkomkamhang
Vitaya Titapant
Lelia Duley
Qian Long
Olufemi T. Oladapo
2019 JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
3.0 (59.0), pp. 374.0-385.0
2 0 0 0 0 0 2
154. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Chumnan Kietpeerakool
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Siwanon Rattanakanokchai
Joshua P. Vogel
A. Metin Gulmezoglu
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
155. Trend of Cesarean Section Rates and Correlations with Adverse Maternal and Neonatal Outcomes: A Secondary Analysis of Thai Universal Coverage Scheme Data Tippawan Liabsuetrakul
Jarawee Sukmanee
Jutatip Thungthong
Pisake Lumbiganon
2019 AJP REPORTS
4.0 (9.0), pp. E328-E336
0 0 0 0 0 0 0
156. Authors' reply re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Ussanee Sangkomkamhang
Chumnan Kietpeerakool
Nampet Jampathong
Pisake Lumbiganon
2020 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
5.0 (127.0), pp. 648.0-649.0
0 0 0 0 0 0 0
157. Health education interventions to promote early presentation and referral for women with symptoms of endometrial cancer Chalong Cheewakriangkrai
Chumnan Kietpeerakool
Kittipat Charoenkwan
Porjai Pattanittum
Denny John
Apiwat Aue-aungkul
Pisake Lumbiganon
2020 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
3.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
158. Postpartum hemorrhage care bundles to improve adherence to guidelines: A WHO technical consultation Fernando Althabe
Michelle N. S. Therrien
Veronica Pingray
Jorge Hermida
Ahmet M. Guelmezoglu
Deborah Armbruster
Neelima Singh
Moytrayee Guha
Lorraine F. Garg
Joao P. Souza
Jeffrey M. Smith
Beverly Winikoff
Kusum Thapa
Emmanuelle Hebert
Jerker Liljestrand
Soo Downe
Ezequiel Garcia Elorrio
Sabaratnam Arulkumaran
Emmanuel K. Byaruhanga
David M. Lissauer
Monica Ogutu
Alexandre Dumont
Maria F. Escobar
Carlos Fuchtner
Pisake Lumbiganon
Thomas F. Burke
Suellen Miller
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
3.0 (148.0), pp. 290.0-299.0
0 0 0 0 0 0 0
159. Re: Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Reply Ussanee Sangkomkamhang
Chumnan Kietpeerakool
Nampet Jampathong
Pisake Lumbiganon
2020 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
5.0 (127.0), pp. 649.0-650.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Validity of the Birth Weight and Mode of Delivery Data Obtained from Questionnaire Pisake Lumbiganon
Manat Panamonta
Somdej Pninwatsoontorn
Malinee Laopaiboon
1986 Srinagarind Medical Journal
(1 No 3), pp. 187-190
2. Hematuria : An Indication for Cystoscopy in Staging of Cervical Cancer Banchong Udomthavornsuk
Prasit Pengsaa
Pisake Lumbiganon
1987 Srinagarind Medical Journal
(2 No 1), pp. 7-14
3. Validity of Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring Witoon Prasertcharoensuk
Pisake Lumbiganon
Thawalwong Ratanasiri
1989 Srinagarind Medical Journal
(4 No 3), pp. 183-189
4. Prevalence of Hepatitis B Virus Markers in Medical Personnel Yupa Urwijitaroon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Sujarit Wankahard
1990 Srinagarind Medical Journal
(5 No 2), pp. 119-123
5. COST-BENEFIT ANALYSIS OF RUBELLA VACCINATION PROGRAM FOR MEDICAL PERSONNELS IN SRINAGARIND HOSPITAL. (MEDICAL SCHOOL HOSPITAL) Pyatat Tatsanavivat
Pisake Lumbiganon
Jirayu Sitthikesorn
Chintana Chunkote
Weerachai Kosuwon
1991 Srinagarind Medical Journal
(6 No 1), pp. 19-28
6. Comparative Study of VCE and Cervical Scraping Pap Smear Banchong Udomthavornsuk
Nipa Kanjanavirojkul
Pisake Lumbiganon
Prasit Pengsaa
Somporn Pothinam
1991 Srinagarind Medical Journal
(6 No 4), pp. 226-230
7. Knowledge and Attitude towards Thalassemia in Reproductive Women with Thalassemic Disease or Carrier Suwit Pichayaphan
Pisake Lumbiganon
Arunee Jetsrisuparb
Witoon Prasertcharoensuk
Sukunya Intharuksa
1996 Srinagarind Medical Journal
(11 No 4), pp. 185-198
8. Pelvic examination in first antenatal care visit women Meha Songthamwattana
Pisake Lumbiganon
Srisuda Thailert
1996 Srinagarind Medical Journal
(11 No 3), pp. 125-130
9. Endometriosis in Srinagarind Hospital Srisuda Thailert
Pisake Lumbiganon
Metha Songthamwattana
1997 Srinagarind Medical Journal
(12 No 3), pp. 129-138
10. Risk Factors for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnant Women Chompilas Chongsomchi
Ekachai Piansriwatchara
Pisake Lumbiganon
Keskaew Pianthaweechi
1997 Srinagarind Medical Journal
(12 No 2), pp. 69-73
11. Routine Preoperative Screening Banchong Udomthavornsuk
Pisake Lumbiganon
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 3), pp. 278-282
12. Knowledge, Attitude and Practice regarding Iodine Deficiency Disorder among Pregnant Women at University Hospital, Khon Kaen, Thailand Jitsupa Khamsingnork
Chompilas Chongsomchai
Chusri Kuchaisit
Pisake Lumbiganon
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 71
13. Maternal and Neonatal Outcomes in Pre-eclampsia and Normotensive Pregnancies Ussanee Sangkomkamhang
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
(18 No 3), pp. 106-113

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.03959822654724121