Loading
 วีระชัย โควสุวรรณ

วีระชัย โควสุวรรณ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6602643249: H-INDEX 5
6603147909: H-INDEX 11

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A comparison of chronic pain prevalence in Japan, Thailand, and myanmar. Sakakibara, T
Wang, Z
Paholpak, P
Kosuwon, W
Oo, M
Kasai, Y
0
2. Contimuous Passive Motion (CPM) Device – Ortho. KKU. Medel Wiroon Laupattarakasem
Weerachai Kowsuwon
1986
3. Biomechanical analysis of cervical distraction. Kosuwon, W. 1988
4. Letters to the editor Kosuwon, W. 1988
5. Below-the-Knee Amputation by Extern. Polasak Jeeravipoolvarn
Banchong Mahaizavariya
Sakda Chaikitpinyo
Weerachai Kowsuwon
1989
6. Pentalateral osteotomy for cubitus varus. Clinical experiences of a new technique Laupattarakasem, W
Mahaisavariya, B
Kowsuwon, W
Saengnipanthkul, S
1989
7. A lead apron for closed femoral nailing. Mahaisavariya, B.
Suibnugarn, C.
Laupattarakasem, W.
Kowsuwon, W.
1990
8. Axial rotation gravity goniometer. A simple design of instrument and a controlled reliability study Laupattarakasem, W
Sirichativapee, W
Kowsuwon, W
Sribunditkul, S
Suibnugarn, C
1990
9. Free vascularized fibular graft for the treatment of a massive long-bone defect Mahaisavariya, B
Rojviroj, S
Kowsuwon, W
Vipulakorn, K
Jirarattanaphochai, K
1990
10. Intraosseous anchorage of the iliotibial band graft Laupattarakasem, W
Wipulakorn, K
Saengnipanthkul, S
Kowsuwon, W
1990
11. Pressures in the carpal tunnel. A comparison between patients with carpal tunnel syndrome and normal subjects Rojviroj, S
Sirichativapee, W
Kowsuwon, W
Wongwiwattananon, J
Tamnanthong, N
Jeeravipoolvarn, P
1990
12. The True Cost of Recycle Syringe Compared with Disposable Syringe at Srinagarind Hospital Weerachai Kosuwon
Pensri Kosuwon
1990
13. Accelerated rehabilitation using iliotibial band graft for anterior cruciate reconstruction Laupattarakasem, W.
Mahaisavariya, B.
Kowsuwon, W.
1991
14. Comparison between soap and Dulcolax Rectal Suppository in Bowel Training Nalintip Tamnanthong
Jitra Wongwiwattananont
Weerachai Kowsuwon
1991
15. COST-BENEFIT ANALYSIS OF RUBELLA VACCINATION PROGRAM FOR MEDICAL PERSONNELS IN SRINAGARIND HOSPITAL. (MEDICAL SCHOOL HOSPITAL) Pyatat Tatsanavivat
Pisake Lumbiganon
Jirayu Sitthikesorn
Chintana Chunkote
Weerachai Kosuwon
1991
16. Experience of the use of ultrasound assessment for closed femoral nailing Mahaisavariya, B.
Laupattarakasem, W.
Kosuwon, W.
1991
17. Isolated articular melioidosis. Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
Kowsuwon, W.
Mahaisavariya, B.
1991
18. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: Study of survival and prognostic factors Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
Laopaiboon, M.
Kowsuwon, W.
Rojviroj, S.
1991
19. Simplified method for closed femoral nailing. Mahaisavariya, B.
Laupattarakasem, W.
Suibnugarn, C.
Saengnipanthkul, S.
Kowsuwon, W.
1991
20. The effects of medial patellar plica on clinical diagnosis of medial meniscal lesion Saengnipanthkul, S.
Kowsuwon, W.
Rojviroj, S.
1991
21. Ultrasound for closed femoral nailing Mahaisavariya, B
Suibnugarn, C
Mairiang, E
Saengnipanthkul, S
Laupattarakasem, W
Kosuwon, W
1991
22. Acute low back pain and economics of therapy: The iterative loop approach Lawrence, VA
Tugwell, P
Gafni, A
Kosuwon, W
Spitzer, WO
1992
23. An aiming device for distal locking in closed locked femoral nailing Mahaisavariya, B
Laupattarakasem, W
Kosuwon, W
1992
24. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: study of survival and prognostic factors. Saengnipanthkul, S
Jirarattanaphochai, K
Laupattarakasem, W
Laopaiboon, M
Kowsuwon, W
Rojviroj, S
1992
25. The effects of medial patellar plica on clinical diagnosis of medial meniscal lesion. Saengnipanthkul, S
Sirichativapee, W
Kowsuwon, W
Rojviroj, S
1992
26. Efficacy of Zingiber cassumunar ROXB. (Plygesal) in the Treatment of Ankle sprain Wiroon Loupattarakasem
Weerachai Kowsuwon
Pesamai Laupattarakasem
Wichai Eungpinitpong
1993
27. Musculoskeletal melioidosis Kosuwon, W
Saengnipanthkul, S
Mahaisavariya, B
Laupattarakasem, W
Kaen, K
1993
28. Ultrasonography of pulled elbow. Kosuwon, W.
Mahaisavariya, B.
Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
1993
29. Unit cost analysis in a university hospital: an example from Srinagarind Hospital, Khon Kaen. Vatanasapt, V.
Kosuwon, W.
Pengsaa, P.
1993
30. Charcoal bamboo as a bone substitute: an animal study. Kosuwon, W
Laupattarakasem, W
Saengnipanthkul, S
Mahaisavariya, B
Therapongpakdee, S
1994
31. Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Outbreaks in Srinagarind Hospital JANPEN JAROONTUM
PLOENCHAN CHETCHOTISAKD
NANTAKA KHUNTIKEO
PAGAKRONG LUMBIGANON
WEERACHAI KOSUWON
WIPAWADEE MANMONTRI
PUNNIPA SIRIERMPOOL
1994
32. Diarrhea due to Vibrio cholera 0139 in Srinagarind Hospital Janpen Jaroontum
Weerachai Kosuwon
Sunchai Theerapongpakdee
1995
33. Risk factors for neonatal Klebsiella septicemia in Srinagarind Hospital. Pengsaa, K.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Pairojkul, S.
Sookpranee, T.
Kosuwon, P.
Panthongviriyakul, C.
Sookpranee, M.
Kosuwon, W.
Wilailuckana, C.
Noppawinyoowong, J.
Bhudisawasdi, W.
Sithikesorn, J.
Namkun, C.
1996
34. A New Fixtion Technique for Acromioclavicular joint dislocation Weerachai Kosuwon
Tavechock Visanuyotin
Winai Sirichativapee
Polasak Jeeravipoolvarn
1998
35. Prediction of idiopathic respiratory distress syndrome by the stable microbubble test on gastric aspirate Teeratakulpisarn, J
Taksaphan, S
Pengsaa, K
Wiangnon, S
Kosuwon, W
1998
36. Effect of Malunion of the Clavicle on Motion of Ipsilateral Shoulder Piyaphut Taotip
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Tavechock visanuyotin
1999
37. Cutting a Plaster of Paris Cast using Twisted Wire Compared with and Electrical saw a safe, new and cheapness Device Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Tweechock Visanuyotin
Polasak Jiravipoolvarn
2001
38. “Sleeve Awl’’ For Femoral Intramedullary Guide Rod Insertion Taweechok Wisanuyotin
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichatvapee
Polasak Jeeravipoovarn
2001
39. Biomechanical Evaluation of Disposable Digital External Fixators (DDEFs) :A Comparative Study with New Design. Ekamol Thumroj
Surut Jianmongkol
Weerachai Kowsuwon
2002
40. Palmaris longus & Plantaris Tendon : Anatomical Variations & Relationship Surut Jianmongkol
Ekamol Thumroj
Weerachai Kosuwon
Kimaporn Kamanarong
2002
41. Melioidotic septic arthritis and its risk factors Kosuwon, W
Taimglang, T
Sirichativapee, W
Jeeravipoolvarn, P
2003
42. Suprascapular Nerve Entrapment Syndrome : A Literature Review and Case Report in Srinagarind Hospital Surut Jianmongkol
Weerachai Kosuwon
Sermasa Sumanont
2003
43. APPROPRIATE TIBIAL TUNNEL ANGLE AND KNEE FLEXION ANGLE FOR AIMING FEMORAL INSERTION IN ENDOSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION. S Sumanont
P Hanpanich
T Chantaupalee
W Kosuwon
S Sae-Jung
2004
44. Differentiating between Septic arthritis and Primary Psoas abscesses: The clinical diagnosis . Weerachai Kosuwon
Thanit Fucharong
Winai Sirichativapee
Polasak Jiravipulvarn
2004
45. Incidence of Positive Culture form Catheter Tip after Endotracheal Tube Suctioning Uning Disposable VS. Sterilized Reusable Gloves Daranee Prakrankamanant
Waraporn Chau-in
Kraiwat Changsam
Somyong Srichaipunha
Parinda Promkhote
Weerachai Kosuwon
2004
46. Anatomic safe zone of pin insertion point for distal clavicle fixation. Thumroj, E.
Kosuwon, W.
Kamanarong, K.
2005
47. Prevalence of carpal tunnel syndrome in workers from a fishnet factory in Thailand. Jianmongkol, S.
Kosuwon, W.
Thumroj, E.
Sumanont, S.
2005
48. Thicknesses of the iliac crest appropriate for anterior cervical interbody fusion grafts Khamanarong, K
Kosuwon, W
Sirichativapee, W
Saejung, S
Thepsuthammarat, K
2005
49. A comparative biomechanical study of the looped square slip knot and the simple surgical knot. Jianmongkol, S.
Hooper, G.
Kowsuwon, W.
Thammaroj, T.
2006
50. Reliability of the compasses for measuring two-point discrimination and moving two-point discrimination test compared with the Disk-criminator Ruengwate Pipatyaokul
Surut Jianmongkol
Weerachai Kowsuwon
2006
51. Intra-tendon sheath injection for trigger finger: the randomized controlled trial. Jianmongkol, S
Kosuwon, W
Thammaroj, T
2007
52. A biomechanical comparison of a tendon repair device and 4 stranded, cruciate repair sutures for flexor tendon ruptured. Tantadprasert, S.
Jeeravipoolvarn, P.
Kosuwon, W.
Chaiyasivamongkon, K.
2009
53. The Study of Prevalence of Staphylococcus aureus Contamination in Health Personal’s Mobile Phone at Srinagarind Hospital Janpen Bourpoern
Saisamorn Poldongnauk
Weerachai Kosuwon
Prakai Pitak
Prajuab Chaimanee
2009
54. Tissue imprint for intra-operative evaluation of musculoskeletal tumors Wisanuyotin, T
Mitchai, J
Sirichativapee, W
Kosuwon, W
Sumnanoont, C
Jeeravipoolvarn, P
2009
55. Efficacy of symptomatic control of knee osteoarthritis with 0.0125% of capsaicin versus placebo Kosuwon, W
Sirichatiwapee, W
Wisanuyotin, T
Jeeravipoolvarn, P
Laupattarakasem, W
2010
56. Validity of the Thai version of Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (KKU-DASH) in patients with brachial plexus injury. Jianmongkol, S.
Kosuwon, W.
Thammaroj, T.
Boonard, M.
2011
57. Prevalence of known and unknown primary tumor sites in spinal metastasis patients. Paholpak, P
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Kosuwon, W
Jeeravipoolvarn, P
2012
58. The relevant level to estimate girth difference between thighs after anterior cruciate ligament deficiency. Laupattarakasem, W
Paholpak, P
Kosuwon, W
2012
59. A Comparison of Chronic Pain Prevalence in Japan, Thailand, and Myanmar Sakakibara, T.
Paholpak, P.
Kosuwon, W.
Oo, M.
2013
60. Prognostic factors and clinical outcomes in synovial sarcoma of the extremities Wisanuyotin, T
Radapat, K
Sirichativapee, W
Paholpak, P
Kosuwon, W
Sumnanoont, C
Jeeravipoolvarn, P
2013
61. Tibial inlay technique using hamstring graft for posterior cruciate ligament reconstruction and remnant revision. Laupattarakasem, W.
Boonard, M.
Laupattarakasem, P.
Kosuwon, W.
2013
62. Comparison between 1-Hour Clamping Drainage and Nonclamping Drainage after Total Knee Arthroplasty Chaipond Teekhasaenee
Weerachai Kosuwon
2014
63. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction. Laupattarakasem, P.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Laupattarakasem, W.
2014
64. Morphological study of subaxial cervical pedicles by using three-dimensional computed tomography reconstruction image. Wasinpongwanich, K.
Paholpak, P.
Tuamsuk, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2014
65. Prevalence of fall in patients with total knee arthroplasty living in the community Soison, A
Riratanapong, S
Chouwajaroen, N
Chantowart, C
Buranapiyawong, L
Kaewkot, S
Kosuwon, W
2014
66. Clinical results of primary malignant musculoskeletal tumor treated by wide resection and recycling autograft reconstruction using liquid nitrogen. Paholpak, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2015
67. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2016
68. Cross-cultural adaptation and validation of the reliability of the Thai version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). Warayos Trathitiphan
Permsak Paholpak
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Polasak Jeeravipoolvarn
Weerachai Kosuwon
2016
69. EFFICACY OF 14% PLAI VS. PLACEBO CREAMS FOR SYMPTOMATIC CONTROL OF PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS W. Kosuwon
W. Sirichativapee
T. Wisanuyotin
P. Paholpak
P. Laupattarakasem
2016
70. Validation of the reliability of the Thai version of the Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ) Witchaporn Witayakom
Permsak Paholpak
Kitti Jirarattanaphochai
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Polasak Jeeravipoolvarn
Toshihiko Sakakibara
Yuichi Kasai
2016
71. Cholangiocarcinoma with spinal metastasis: Single center survival analysis Pawalee Dowsiriroj
Permsak Paholpak
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Weerachai Kosuwon
Polasak Jeeravipoolvarn
2017
72. The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ): A validation of the reliability of the Thai version Thanate Poosiripinyo
Permsak Paholpak
Kitti Jirarattanaphochai
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Polasak Jeeravipoolvarn
Toshihiko Sakakibara
Yuichi Kasai
2017
73. The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ): A validation of the reliability of the Thai version Poosiripinyo, T
Paholpak, P
Jirarattanaphochai, K
Kosuwon, W
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Laupattarakasem, P
Sukhonthamarn, K
Jeeravipoolvarn, P
Sakakibara, T
Kasai, Y
2017
74. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2018
75. Prognostic and risk factors in patients with metastatic bone disease of an upper extremity Taweechok Wisanuyotin
Winai Sirichativapee
Chat Sumnanoont
Permsak Paholpak
Pat Laupattarakasem
Kamonsak Sukhonthamarn
Weerachai Kosuwon
2018
76. A morphologic study of the fibulas in the thai population: An analysis using mimic 10.01 three-dimensional images Paholpak, P.
Tuamsuk, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Laupattarakasem, P.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2019
Count 51 43 12 21

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Biomechanical analysis of cervical distraction. Kosuwon, W. 1988 Spine
8 (13), pp. 962
2. Letters to the editor Kosuwon, W. 1988 Spine
8 (13), pp. 962-962
3. Pentalateral osteotomy for cubitus varus. Clinical experiences of a new technique Laupattarakasem, W.
Mahaisavariya, B.
Kowsuwon, W.
Saengnipanthkul, S.
1989 Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
4 (71), pp. 667-670
4. A lead apron for closed femoral nailing Mahaisavariya, B.
Suibnugarn, C.
Laupattarakasem, W.
Kowsuwon, W.
1990 Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
5 (72), pp. 922
5. Axial rotation gravity goniometer. A simple design of instrument and a controlled reliability study Laupattarakasem, W.
Kowsuwon, W.
Sribunditkul, S.
Suibnugarn, C.
1990 Clinical Orthopaedics and Related Research
251 (), pp. 270-274
6. Free vascularized fibular graft for the treatment of a massive long-bone defect Mahaisavariya, B.
Rojviroj, S.
Kowsuwon, W.
Vipulakorn, K.
Jirarattanaphochai, K.
1990 Bulletin of the Hospital for Joint Diseases Orthopaedic Institute
1 (50), pp. 11-19
7. Intraosseous anchorage of the iliotibial band graft Laupattarakasem, W.
Wipulakorn, K.
Saengnipanthkul, S.
Kowsuwon, W.
1990 Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
4 (72), pp. 725
8. Pressures in the carpal tunnel. A comparison between patients with carpal tunnel syndrome and normal subjects Rojviroj, S.
Sirichativapee, W.
Kowsuwon, W.
Wongwiwattananon, J.
Tamnanthong, N.
Jeeravipoolvarn, P.
1990 Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
3 (72), pp. 516-518
9. Accelerated rehabilitation using iliotibial band graft for anterior cruciate reconstruction Laupattarakasem, W.
Mahaisavariya, B.
Kowsuwon, W.
1991 Journal of the Japanese Orthopaedic Association
3 (65), pp. S494
10. Experience of the use of ultrasound assessment for closed femoral nailing Mahaisavariya, B.
Laupattarakasem, W.
Kosuwon, W.
1991 Journal of the Japanese Orthopaedic Association
2 (65), pp. S318
11. Isolated articular melioidosis Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
Kowsuwon, W.
Mahaisavariya, B.
1991 Clinical Orthopaedics and Related Research
267 (), pp. 182-185
12. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: Study of survival and prognostic factors Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
Laopaiboon, M.
Kowsuwon, W.
Rojviroj, S.
1991 Journal of the Japanese Orthopaedic Association
2 (65), pp. S359
13. Simplified method for closed femoral nailing Mahaisavariya, B.
Laupattarakasem, W.
Suibnugarn, C.
Saengnipanthkul, S.
Kowsuwon, W.
1991 Injury
1 (22), pp. 38-40
14. The effects of medial patellar plica on clinical diagnosis of medial meniscal lesion Saengnipanthkul, S.
Kowsuwon, W.
Rojviroj, S.
1991 Journal of the Japanese Orthopaedic Association
2 (65), pp. S310
15. Ultrasound for closed femoral nailing Mahaisavariya, B.
Suibnugarn, C.
Mairiang, E.
Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
Kosuwon, W.
1991 Journal of Clinical Ultrasound
7 (19), pp. 393-397
16. Acute low back pain and economics of therapy: The iterative loop approach Kosuwon, W. 1992 Journal of Clinical Epidemiology
3 (45), pp. 301-311
17. An aiming device for distal locking in closed locked femoral nailing Mahaisavariya, B.
Laupattarakasem, W.
Kosuwon, W.
1992 Injury
2 (23), pp. 143-144
18. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: study of survival and prognostic factors. Saengnipanthkul, S.
Jirarattanaphochai, K.
Laupattarakasem, W.
Laopaiboon, M.
Kowsuwon, W.
Rojviroj, S.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (75), pp. 502-507
19. The effects of medial patellar plica on clinical diagnosis of medial meniscal lesion. Saengnipanthkul, S.
Sirichativapee, W.
Kowsuwon, W.
Rojviroj, S.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (75), pp. 704-708
20. Musculoskeletal melioidosis Kosuwon, W.
Saengnipanthkul, S.
Mahaisavariya, B.
Laupattarakasem, W.
1993 Journal of Bone and Joint Surgery - Series A
12 (75), pp. 1811-1815
21. Ultrasonography of pulled elbow Kosuwon, W.
Mahaisavariya, B.
Saengnipanthkul, S.
Laupattarakasem, W.
1993 Journal of Bone and Joint Surgery - Series B
3 (75), pp. 421-422
22. Unit cost analysis in a university hospital: an example from Srinagarind Hospital, Khon Kaen. Vatanasapt, V.
Kosuwon, W.
Pengsaa, P.
1993 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (76), pp. 647-653
23. Charcoal bamboo as a bone substitute: an animal study. Kosuwon, W.
Laupattarakasem, W.
Saengnipanthkul, S.
Mahaisavariya, B.
1994 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (77), pp. 496-500
24. Risk factors for neonatal klebsiella septicemia in srinagarind hospital Pengsaa, K.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Pairojkul, S.
Sookpranee, T.
Kosuwon, P.
Panthongviriyakul, C.
Sookpranee, M.
Kosuwon, W.
Wilailuckana, C.
Noppawinyoowong, J.
Bhudisawasdi, W.
Sithikesorn, J.
Namkun, C.
1996 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (27), pp. 102-106
25. Prediction of idiopathic respiratory distress syndrome by the stable microbubble test on gastric aspirate Teeratakulpisarn, J.
Taksaphan, S.
Pengsaa, K.
Wiangnon, S.
Kosuwon, W.
1998 Pediatric Pulmonology
6 (25), pp. 383-389
26. Melioidotic septic arthritis and its risk factors Kosuwon, W.
Taimglang, T.
Sirichativapee, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2003 Journal of Bone and Joint Surgery - Series A
6 (85), pp. 1058-1061
27. Anatomic safe zone of pin insertion point for distal clavicle fixation Thumroj, E.
Kosuwon, W.
Kamanarong, K.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (88), pp. 1551-1556
28. Prevalence of carpal tunnel syndrome in workers from a fishnet factory in Thailand. Jianmongkol, S.
Kosuwon, W.
Thumroj, E.
Sumanont, S.
2005 Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
1 (10), pp. 67-70
29. Thicknesses of the iliac crest appropriate for anterior cervical interbody fusion grafts Khamanarong, K.
Kosuwon, W.
Sirichativapee, W.
Saejung, S.
Thepsuthammarat, K.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (88), pp. 1892-1895
30. A comparative biomechanical study of the looped square slip knot and the simple surgical knot. Jianmongkol, S.
Hooper, G.
Kowsuwon, W.
Thammaroj, T.
2006 Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
1-2 (11), pp. 93-99
31. Intra-tendon sheath injection for trigger finger: the randomized controlled trial. Jianmongkol, S.
Kosuwon, W.
Thammaroj, T.
2007 Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
2 (12), pp. 79-82
32. A biomechanical comparison of a tendon repair device and 4 stranded, cruciate repair sutures for flexor tendon ruptured Tantadprasert, S.
Jeeravipoolvarn, P.
Kosuwon, W.
Chaiyasivamongkon, K.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (92), pp. 1434-1441
33. Tissue imprint for intra-operative evaluation of musculoskeletal tumors Wisanuyotin, T.
Mitchai, J.
Sirichativapee, W.
Kosuwon, W.
Sumnanoont, C.
Jeeravipoolvarn, P.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (92), pp. 654-659
34. Efficacy of symptomatic control of knee osteoarthritis with 0.0125% of capsaicin versus placebo Kosuwon, W.
Sirichatiwapee, W.
Wisanuyotin, T.
Jeeravipoolvarn, P.
Laupattarakasem, W.
2010 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (93), pp. 1188-1195
35. Validity of the Thai version of disability of the arm, shoulder and hand questionnaire (KKU-DASH) in patients with brachial plexus injury Jianmongkol, S.
Kosuwon, W.
Thammaroj, T.
Boonard, M.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (94), pp. 71-77
36. The relevant level to estimate girth difference between thighs after anterior cruciate ligament deficiency. Laupattarakasem, W.
Paholpak, P.
Kosuwon, W.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 10), pp. S178-183
37. A comparison of chronic pain prevalence in Japan, Thailand, and Myanmar Sakakibara, T.
Paholpak, P.
Kosuwon, W.
Oo, M.
2013 Pain Physician
6 (16), pp. 603-608
38. Prognostic factors and clinical outcomes in synovial sarcoma of the extremities Wisanuyotin, T.
Radapat, K.
Sirichativapee, W.
Paholpak, P.
Kosuwon, W.
Sumnanoont, C.
Jeeravipoolvarn, P.
2013 Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology
1 (9), pp. 80-85
39. Tibial Inlay Technique Using Hamstring Graft for Posterior Cruciate Ligament Reconstruction and Remnant Revision Laupattarakasem, W.
Boonard, M.
Laupattarakasem, P.
Kosuwon, W.
2013 Arthroscopy Techniques
1 (2), pp. e1-e7
40. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction Laupattarakasem, P.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Laupattarakasem, W.
2014 Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy
1 (22), pp. 142-153
41. Morphological study of subaxial cervical pedicles by using three-dimensional computed tomography reconstruction image Wasinpongwanich, K.
Paholpak, P.
Tuamsuk, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2014 Neurologia Medico-Chirurgica
9 (54), pp. 736-745
42. Prevalence of fall in patients with total knee arthroplasty living in the community Soison, A.
Riratanapong, S.
Chouwajaroen, N.
Chantowart, C.
Buranapiyawong, L.
Kaewkot, S.
Kosuwon, W.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (97), pp. 1338-1343
43. Clinical results of primary malignant musculoskeletal tumor treated by wide resection and recycling autograft reconstruction using liquid nitrogen Paholpak, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2015 Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology
2 (11), pp. 114-120
44. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
10 (2016), pp.
45. Cross-cultural adaptation and validation of the reliability of the Thai version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Paholpak, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Laupattarakasem, P.
Jeeravipoolvarn, P.
Kosuwon, W.
2016 Rheumatology International
10 (36), pp. 1455-1458
46. Validation of the reliability of the Thai version of the Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ) Paholpak, P.
Jirarattanaphochai, K.
Kosuwon, W.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Laupattarakasem, P.
Jeeravipoolvarn, P.
Sakakibara, T.
2016 Journal of Orthopaedic Science
2 (21), pp. 124-127
47. Cholangiocarcinoma with spinal metastasis: Single center survival analysis Paholpak, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Laupattarakasem, P.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2017 Journal of Clinical Neuroscience
(38), pp. 43-48
48. The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ): A validation of the reliability of the Thai version Paholpak, P.
Jirarattanaphochai, K.
Kosuwon, W.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Laupattarakasem, P.
Jeeravipoolvarn, P.
2017 Journal of Orthopaedic Science
1 (22), pp. 34-37
49. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2018 Cochrane Database of Systematic Reviews
5 (2018), pp.
50. Prognostic and risk factors in patients with metastatic bone disease of an upper extremity Wisanuyotin, T.
Sirichativapee, W.
Sumnanoont, C.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Kosuwon, W.
2018 Journal of Bone Oncology
(13), pp. 71-75
51. A morphologic study of the fibulas in the thai population: An analysis using mimic 10.01 three-dimensional images Paholpak, P.
Tuamsuk, P.
Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Laupattarakasem, P.
Kosuwon, W.
Jeeravipoolvarn, P.
2019 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (102), pp. 403-408

Title Authors Year Journal title
1. Biomechanical analysis of cervical distraction. Kosuwon, W 1988 Spine
8 (13), pp. 962
2. Pentalateral osteotomy for cubitus varus. Clinical experiences of a new technique. Laupattarakasem, W
Mahaisavariya, B
Kowsuwon, W
Saengnipanthkul, S
1989 The Journal of bone and joint surgery. British volume
4 (71), pp. 667-70
3. A lead apron for closed femoral nailing. Mahaisavariya, B
Suibnugarn, C
Laupattarakasem, W
Kowsuwon, W
1990 The Journal of bone and joint surgery. British volume
5 (72), pp. 922
4. Intraosseous anchorage of the iliotibial band graft. Laupattarakasem, W
Wipulakorn, K
Saengnipanthkul, S
Kowsuwon, W
1990 The Journal of bone and joint surgery. British volume
4 (72), pp. 725
5. Free vascularized fibular graft for the treatment of a massive long-bone defect. Mahaisavariya, B
Rojviroj, S
Kowsuwon, W
Vipulakorn, K
Jirarattanaphochai, K
1990 Bulletin of the Hospital for Joint Diseases Orthopaedic Institute
1 (50), pp. 11-9
6. Pressures in the carpal tunnel. A comparison between patients with carpal tunnel syndrome and normal subjects. Rojviroj, S
Sirichativapee, W
Kowsuwon, W
Wongwiwattananon, J
Tamnanthong, N
Jeeravipoolvarn, P
1990 The Journal of bone and joint surgery. British volume
3 (72), pp. 516-8
7. Axial rotation gravity goniometer. A simple design of instrument and a controlled reliability study. Laupattarakasem, W
Sirichativapee, W
Kowsuwon, W
Sribunditkul, S
Suibnugarn, C
1990 Clinical orthopaedics and related research
251 (), pp. 271-4
8. Simplified method for closed femoral nailing. Mahaisavariya, B
Laupattarakasem, W
Suibnugarn, C
Saengnipanthkul, S
Kowsuwon, W
1991 Injury
1 (22), pp. 38-40
9. Ultrasound for closed femoral nailing. Mahaisavariya, B
Suibnugarn, C
Mairiang, E
Saengnipanthkul, S
Laupattarakasem, W
Kosuwon, W
1991 Journal of clinical ultrasound : JCU
7 (19), pp. 393-7
10. Isolated articular melioidosis. Saengnipanthkul, S
Laupattarakasem, W
Kowsuwon, W
Mahaisavariya, B
1991 Clinical orthopaedics and related research
267 (), pp. 182-5
11. Acute low back pain and economics of therapy: the iterative loop approach. Lawrence, VA
Tugwell, P
Gafni, A
Kosuwon, W
Spitzer, WO
1992 Journal of clinical epidemiology
3 (45), pp. 301-11
12. An aiming device for distal locking in closed locked femoral nailing. Mahaisavariya, B
Laupattarakasem, W
Kosuwon, W
1992 Injury
2 (23), pp. 143-4
13. The effects of medial patellar plica on clinical diagnosis of medial meniscal lesion. Saengnipanthkul, S
Sirichativapee, W
Kowsuwon, W
Rojviroj, S
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (75), pp. 704-8
14. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: study of survival and prognostic factors. Saengnipanthkul, S
Jirarattanaphochai, K
Laupattarakasem, W
Laopaiboon, M
Kowsuwon, W
Rojviroj, S
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (75), pp. 502-7
15. Musculoskeletal melioidosis. Kosuwon, W
Saengnipanthkul, S
Mahaisavariya, B
Laupattarakasem, W
Kaen, K
1993 The Journal of bone and joint surgery. American volume
12 (75), pp. 1811-5
16. Unit cost analysis in a university hospital: an example from Srinagarind Hospital, Khon Kaen. Vatanasapt, V
Kosuwon, W
Pengsaa, P
1993 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (76), pp. 647-53
17. Ultrasonography of pulled elbow. Kosuwon, W
Mahaisavariya, B
Saengnipanthkul, S
Laupattarakasem, W
Jirawipoolwon, P
1993 The Journal of bone and joint surgery. British volume
3 (75), pp. 421-2
18. Charcoal bamboo as a bone substitute: an animal study. Kosuwon, W
Laupattarakasem, W
Saengnipanthkul, S
Mahaisavariya, B
Therapongpakdee, S
1994 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (77), pp. 496-500
19. Risk factors for neonatal Klebsiella septicemia in Srinagarind Hospital. Pengsaa, K
Lumbiganon, P
Taksaphan, S
Pairojkul, S
Sookpranee, T
Kosuwon, P
Panthongviriyakul, C
Sookpranee, M
Kosuwon, W
Wilailuckana, C
Noppawinyoowong, J
Bhudisawasdi, W
Sithikesorn, J
Waetasak, P
Namkun, C
1996 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (27), pp. 102-6
20. Prediction of idiopathic respiratory distress syndrome by the stable microbubble test on gastric aspirate. Teeratakulpisarn, J
Taksaphan, S
Pengsaa, K
Wiangnon, S
Kosuwon, W
1998 Pediatric pulmonology
6 (25), pp. 383-9
21. Melioidotic septic arthritis and its risk factors. Kosuwon, W
Taimglang, T
Sirichativapee, W
Jeeravipoolvarn, P
2003 The Journal of bone and joint surgery. American volume
6 (85), pp. 1058-61
22. Prevalence of carpal tunnel syndrome in workers from a fishnet factory in Thailand. Jianmongkol, S
Kosuwon, W
Thumroj, E
Sumanont, S
2005 Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
1 (10), pp. 67-70
23. Anatomic safe zone of pin insertion point for distal clavicle fixation. Thumroj, E
Kosuwon, W
Kamanarong, K
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (88), pp. 1551-6
24. Thicknesses of the iliac crest appropriate for anterior cervical interbody fusion grafts. Khamanarong, K
Kosuwon, W
Sirichativapee, W
Saejung, S
Thepsuthammarat, K
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (88), pp. 1892-5
25. A comparative biomechanical study of the looped square slip knot and the simple surgical knot. Jianmongkol, S
Hooper, G
Kowsuwon, W
Thammaroj, T
2006 Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
1 (11), pp. 93-9
26. Intra-tendon sheath injection for trigger finger: the randomized controlled trial. Jianmongkol, S
Kosuwon, W
Thammaroj, T
2007 Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
2 (12), pp. 79-82
27. A biomechanical comparison of a tendon repair device and 4 stranded, cruciate repair sutures for flexor tendon ruptured. Tantadprasert, S
Jeeravipoolvarn, P
Kosuwon, W
Chaiyasivamongkon, K
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (92), pp. 1434-41
28. Tissue imprint for intra-operative evaluation of musculoskeletal tumors. Wisanuyotin, T
Mitchai, J
Sirichativapee, W
Kosuwon, W
Sumnanoont, C
Jeeravipoolvarn, P
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (92), pp. 654-9
29. Efficacy of symptomatic control of knee osteoarthritis with 0.0125% of capsaicin versus placebo. Kosuwon, W
Sirichatiwapee, W
Wisanuyotin, T
Jeeravipoolvarn, P
Laupattarakasem, W
2010 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (93), pp. 1188-95
30. Validity of the Thai version of Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (KKU-DASH) in patients with brachial plexus injury. Jianmongkol, S
Kosuwon, W
Thammaroj, T
Boonard, M
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (94), pp. 71-7
31. Prevalence of known and unknown primary tumor sites in spinal metastasis patients. Paholpak, P
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Kosuwon, W
Jeeravipoolvarn, P
2012 The open orthopaedics journal
(6), pp. 440-4
32. The relevant level to estimate girth difference between thighs after anterior cruciate ligament deficiency. Laupattarakasem, W
Paholpak, P
Kosuwon, W
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S178-83
33. Prognostic factors and clinical outcomes in synovial sarcoma of the extremities. Wisanuyotin, T
Radapat, K
Sirichativapee, W
Paholpak, P
Kosuwon, W
Sumnanoont, C
Jeeravipoolvarn, P
2013 Asia-Pacific journal of clinical oncology
1 (9), pp. 80-5
34. Tibial inlay technique using hamstring graft for posterior cruciate ligament reconstruction and remnant revision. Laupattarakasem, W
Boonard, M
Laupattarakasem, P
Kosuwon, W
2013 Arthroscopy techniques
1 (2), pp. e1-7
35. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction. Laupattarakasem, P
Laopaiboon, M
Kosuwon, W
Laupattarakasem, W
2014 Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA
1 (22), pp. 142-53
36. Prevalence of fall in patients with total knee arthroplasty living in the community. Soison, A
Riratanapong, S
Chouwajaroen, N
Chantowart, C
Buranapiyawong, L
Kaewkot, S
Kosuwon, W
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (97), pp. 1338-43
37. Morphological study of subaxial cervical pedicles by using three-dimensional computed tomography reconstruction image. Wasinpongwanich, K
Paholpak, P
Tuamsuk, P
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Kosuwon, W
Jeeravipoolvarn, P
2014 Neurologia medico-chirurgica
9 (54), pp. 736-45
38. Clinical results of primary malignant musculoskeletal tumor treated by wide resection and recycling autograft reconstruction using liquid nitrogen. Paholpak, P
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Kosuwon, W
Jeeravipoolvarn, P
2015 Asia-Pacific journal of clinical oncology
2 (11), pp. 114-20
39. Validation of the reliability of the Thai version of the Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ). Witayakom, W
Paholpak, P
Jirarattanaphochai, K
Kosuwon, W
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Laupattarakasem, P
Sukhonthamarn, K
Jeeravipoolvarn, P
Sakakibara, T
Kasai, Y
2016 Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association
2 (21), pp. 124-7
40. Cross-cultural adaptation and validation of the reliability of the Thai version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). Trathitiphan, W
Paholpak, P
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Laupattarakasem, P
Sukhonthamarn, K
Jeeravipoolvarn, P
Kosuwon, W
2016 Rheumatology international
10 (36), pp. 1455-8
41. The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ): A validation of the reliability of the Thai version. Poosiripinyo, T
Paholpak, P
Jirarattanaphochai, K
Kosuwon, W
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Laupattarakasem, P
Sukhonthamarn, K
Jeeravipoolvarn, P
Sakakibara, T
Kasai, Y
2017 Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association
1 (22), pp. 34-37
42. Cholangiocarcinoma with spinal metastasis: Single center survival analysis. Dowsiriroj, P
Paholpak, P
Sirichativapee, W
Wisanuyotin, T
Laupattarakasem, P
Sukhonthamarn, K
Kosuwon, W
Jeeravipoolvarn, P
2017 Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia
(38), pp. 43-48
43. A comparison of chronic pain prevalence in Japan, Thailand, and myanmar. Sakakibara, T
Wang, Z
Paholpak, P
Kosuwon, W
Oo, M
Kasai, Y
Pain physician
6 (16), pp. 603-8

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Melioidotic septic arthritis and its risk factors W Kosuwon
T Taimglang
W Sirichativapee
P Jeeravipoolvarn
2003 JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME
6.0 (85A), pp. 1058.0-1061.0
27 0 0 0 0 0 27
2. A Comparison of Chronic Pain Prevalence in Japan, Thailand, and Myanmar Toshihiko Sakakibara
Zhuo Wang
Permsak Paholpak
Weerachai Kosuwon
Myint Oo
Yuichi Kasai
2013 PAIN PHYSICIAN
6.0 (16.0), pp. 603.0-608.0
15 0 0 0 0 0 15
3. Prognostic factors and clinical outcomes in synovial sarcoma of the extremities Taweechok Wisanuyotin
Krisana Radapat
Winai Sirichativapee
Permsak Paholpak
Weerachai Kosuwon
Chat Sumnanoont
Polasak Jeeravipoolvarn
2013 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
1.0 (9.0), pp. 80.0-85.0
12 0 0 0 0 0 12
4. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction Pat Laupattarakasem
Malinee Laopaiboon
Weerachai Kosuwon
Wiroon Laupattarakasem
2014 KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY
1.0 (22.0), pp. 142.0-153.0
24 0 0 0 0 0 24
5. Morphological Study of Subaxial Cervical Pedicles by Using Three-Dimensional Computed Tomography Reconstruction Image Kanthika Wasinpongwanich
Permsak Paholpak
Panya Tuamsuk
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Weerachai Kosuwon
Polasak Jeeravipoolvarn
2014 NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA
9.0 (54.0), pp. 736.0-745.0
4 0 0 0 0 0 4
6. Clinical results of primary malignant musculoskeletal tumor treated by wide resection and recycling autograft reconstruction using liquid nitrogen Permsak Paholpak
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Weerachai Kosuwon
Polasak Jeeravipoolvarn
2015 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
2.0 (11.0), pp. 114.0-120.0
11 0 0 0 0 0 11
7. Cross-cultural adaptation and validation of the reliability of the Thai version of the Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Warayos Trathitiphan
Permsak Paholpak
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Polasak Jeeravipoolvarn
Weerachai Kosuwon
2016 RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL
10.0 (36.0), pp. 1455.0-1458.0
8 0 0 0 0 0 8
8. EFFICACY OF 14% PLAI VS. PLACEBO CREAMS FOR SYMPTOMATIC CONTROL OF PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS W. Kosuwon
W. Sirichativapee
T. Wisanuyotin
P. Paholpak
P. Laupattarakasem
2016 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES
(75.0), pp. 842.0-843.0
0 0 0 0 0 0 0
9. Validation of the reliability of the Thai version of the Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ) Witchaporn Witayakom
Permsak Paholpak
Kitti Jirarattanaphochai
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Polasak Jeeravipoolvarn
Toshihiko Sakakibara
Yuichi Kasai
2016 JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE
2.0 (21.0), pp. 124.0-127.0
6 0 0 0 0 0 6
10. Cholangiocarcinoma with spinal metastasis: Single center survival analysis Pawalee Dowsiriroj
Permsak Paholpak
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Weerachai Kosuwon
Polasak Jeeravipoolvarn
2017 JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE
(38.0), pp. 43.0-48.0
9 0 0 0 0 0 9
11. The Japanese Orthopedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ): A validation of the reliability of the Thai version Thanate Poosiripinyo
Permsak Paholpak
Kitti Jirarattanaphochai
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Taweechok Wisanuyotin
Pat Laupattarakasem
Kamolsak Sukhonthamarn
Polasak Jeeravipoolvarn
Toshihiko Sakakibara
Yuichi Kasai
2017 JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE
1.0 (22.0), pp. 34.0-37.0
15 0 0 0 0 0 15
12. Prognostic and risk factors in patients with metastatic bone disease of an upper extremity Taweechok Wisanuyotin
Winai Sirichativapee
Chat Sumnanoont
Permsak Paholpak
Pat Laupattarakasem
Kamonsak Sukhonthamarn
Weerachai Kosuwon
2018 JOURNAL OF BONE ONCOLOGY
(13.0), pp. 71.0-75.0
2 0 0 0 0 0 2

Title Authors Year Journal title
1. Contimuous Passive Motion (CPM) Device – Ortho. KKU. Medel Wiroon Laupattarakasem
Weerachai Kowsuwon
1986 Srinagarind Medical Journal
(1 No 2), pp. 87-98
2. Below-the-Knee Amputation by Extern. Polasak Jeeravipoolvarn
Banchong Mahaizavariya
Sakda Chaikitpinyo
Weerachai Kowsuwon
1989 Srinagarind Medical Journal
(4 No 3), pp. 153-158
3. The True Cost of Recycle Syringe Compared with Disposable Syringe at Srinagarind Hospital Weerachai Kosuwon
Pensri Kosuwon
1990 Srinagarind Medical Journal
(5 No 2), pp. 91-96
4. COST-BENEFIT ANALYSIS OF RUBELLA VACCINATION PROGRAM FOR MEDICAL PERSONNELS IN SRINAGARIND HOSPITAL. (MEDICAL SCHOOL HOSPITAL) Pyatat Tatsanavivat
Pisake Lumbiganon
Jirayu Sitthikesorn
Chintana Chunkote
Weerachai Kosuwon
1991 Srinagarind Medical Journal
(6 No 1), pp. 19-28
5. Comparison between soap and Dulcolax Rectal Suppository in Bowel Training Nalintip Tamnanthong
Jitra Wongwiwattananont
Weerachai Kowsuwon
1991 Srinagarind Medical Journal
(6 No 1), pp. 29-38
6. Efficacy of Zingiber cassumunar ROXB. (Plygesal) in the Treatment of Ankle sprain Wiroon Loupattarakasem
Weerachai Kowsuwon
Pesamai Laupattarakasem
Wichai Eungpinitpong
1993 Srinagarind Medical Journal
(8 No 3), pp. 159-164
7. Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Outbreaks in Srinagarind Hospital JANPEN JAROONTUM
PLOENCHAN CHETCHOTISAKD
NANTAKA KHUNTIKEO
PAGAKRONG LUMBIGANON
WEERACHAI KOSUWON
WIPAWADEE MANMONTRI
PUNNIPA SIRIERMPOOL
1994 Srinagarind Medical Journal
(9 No 4), pp. 174-177
8. Diarrhea due to Vibrio cholera 0139 in Srinagarind Hospital Janpen Jaroontum
Weerachai Kosuwon
Sunchai Theerapongpakdee
1995 Srinagarind Medical Journal
(10 No 3), pp. 105-112
9. A New Fixtion Technique for Acromioclavicular joint dislocation Weerachai Kosuwon
Tavechock Visanuyotin
Winai Sirichativapee
Polasak Jeeravipoolvarn
1998 Srinagarind Medical Journal
(13 No 4), pp. 236-239
10. Effect of Malunion of the Clavicle on Motion of Ipsilateral Shoulder Piyaphut Taotip
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Tavechock visanuyotin
1999 Srinagarind Medical Journal
(14 No 4), pp. 251-254
11. Cutting a Plaster of Paris Cast using Twisted Wire Compared with and Electrical saw a safe, new and cheapness Device Weerachai Kosuwon
Winai Sirichativapee
Tweechock Visanuyotin
Polasak Jiravipoolvarn
2001 Srinagarind Medical Journal
(16 No 4), pp. 263-266
12. “Sleeve Awl’’ For Femoral Intramedullary Guide Rod Insertion Taweechok Wisanuyotin
Weerachai Kosuwon
Winai Sirichatvapee
Polasak Jeeravipoovarn
2001 Srinagarind Medical Journal
(16 No 3), pp. 187-190
13. Biomechanical Evaluation of Disposable Digital External Fixators (DDEFs) :A Comparative Study with New Design. Ekamol Thumroj
Surut Jianmongkol
Weerachai Kowsuwon
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 3), pp. 185-190
14. Palmaris longus &amp; Plantaris Tendon : Anatomical Variations &amp; Relationship Surut Jianmongkol
Ekamol Thumroj
Weerachai Kosuwon
Kimaporn Kamanarong
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 3), pp. 160-163
15. Suprascapular Nerve Entrapment Syndrome : A Literature Review and Case Report in Srinagarind Hospital Surut Jianmongkol
Weerachai Kosuwon
Sermasa Sumanont
2003 Srinagarind Medical Journal
(18 No 4), pp. 211-215
16. Incidence of Positive Culture form Catheter Tip after Endotracheal Tube Suctioning Uning Disposable VS. Sterilized Reusable Gloves Daranee Prakrankamanant
Waraporn Chau-in
Kraiwat Changsam
Somyong Srichaipunha
Parinda Promkhote
Weerachai Kosuwon
2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 4), pp. 220-225
17. Differentiating between Septic arthritis and Primary Psoas abscesses: The clinical diagnosis . Weerachai Kosuwon
Thanit Fucharong
Winai Sirichativapee
Polasak Jiravipulvarn
2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 1), pp. 14-20
18. APPROPRIATE TIBIAL TUNNEL ANGLE AND KNEE FLEXION ANGLE FOR AIMING FEMORAL INSERTION IN ENDOSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION. S Sumanont
P Hanpanich
T Chantaupalee
W Kosuwon
S Sae-Jung
2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 3), pp. 146-152
19. Reliability of the compasses for measuring two-point discrimination and moving two-point discrimination test compared with the Disk-criminator Ruengwate Pipatyaokul
Surut Jianmongkol
Weerachai Kowsuwon
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 1), pp. 36-44
20. The Study of Prevalence of Staphylococcus aureus Contamination in Health Personal’s Mobile Phone at Srinagarind Hospital Janpen Bourpoern
Saisamorn Poldongnauk
Weerachai Kosuwon
Prakai Pitak
Prajuab Chaimanee
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 1), pp. 17-22
21. Comparison between 1-Hour Clamping Drainage and Nonclamping Drainage after Total Knee Arthroplasty Chaipond Teekhasaenee
Weerachai Kosuwon
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 329-333

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014129638671875