Loading
ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์

ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์

ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์,
คณะสาธารณสุขศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6508368242: H-INDEX 2
6603136440: H-INDEX 39

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Maternal and Neonatal Outcomes in Pre-eclampsia and Normotensive Pregnancies Ussanee Sangkomkamhang
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
0
2. Validity of the Birth Weight and Mode of Delivery Data Obtained from Questionnaire Pisake Lumbiganon
Manat Panamonta
Somdej Pninwatsoontorn
Malinee Laopaiboon
1986
3. Prevalence of Hepatitis B Virus Markers in Medical Personnel Yupa Urwijitaroon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Sujarit Wankahard
1990
4. The impact of routine preoperative chest X-ray in Srinagarind Hospital, Khon Kaen. Bhuripanyo, K
Prasertchuang, C
Chamadol, N
Laopaiboon, M
Bhuripanyo, P
1990
5. Why are Thai official perinatal and infant mortality rates so low? Lumbiganon, P
Panamonta, M
Laopaiboon, M
Pothinam, S
Patithat, N
1990
6. Factors associated with failure to receive antenatal care. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Panamonta, M
Pothinam, S
1991
7. Abnormal glucose tolerance and blood pressure in Khon Kaen. Bhuripanyo, K
Laopaiboon, M
Bhuripanyo, P
Kusalertjariya, S
Khumsuk, K
1992
8. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: study of survival and prognostic factors. Saengnipanthkul, S
Jirarattanaphochai, K
Laupattarakasem, W
Laopaiboon, M
Kowsuwon, W
Rojviroj, S
1992
9. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: a multicentre case--control study. Lumbiganon, P
Rugpao, S
Phandhu-fung, S
Laopaiboon, M
Vudhikamraksa, N
Werawatakul, Y
1996
10. Doctors' statistical literacy: a survey at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Walter, SD
1997
11. Long term results of botulinum toxin type A (Dysport) in the treatment of hemifacial spasm: a report of 175 cases. Jitpimolmard, S
Tiamkao, S
Laopaiboon, M
1998
12. Incidence of childhood type 1 (insulin dependent) diabetes mellitus in northeastern Thailand. Panamonta, O
Laopaiboon, M
Tuchinda, C
2000
13. Survival of Children with AIDS : Experience in a University Hospital in Northeast Thailand Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Loapaiboon, M
2000
14. Meta-analyses involving cluster randomization trials: a review of published literature in health care. M Laopaiboon 2003
15. Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the First Three Years, a Preliminary Report Panamonta, O
Tuksapun, S
Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Kirdpon, W
Loapaiboon, M
2003
16. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Panpanich, R
Lerttrakarnnon, P
Laopaiboon, M
2004
17. Prediction of percentage body fat in rural thai population using simple anthropometric measurements. C Pongchaiyakul
V Kosulwat
N Rojroongwasinkul
S Charoenkiatkul
K Thepsuthammarat
M Laopaiboon
TV Nguyen
R Rajatanavin
2005
18. ADC measurements in various patterns of multiple sclerosis lesions. Phuttharak, W
Galassi, W
Laopaiboon, V
Laopaiboon, M
Hesselink, JR
2006
19. Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients with head and neck cancer Taweechaisupapong, S
Pesee, M
Aromdee, C
Laopaiboon, M
Khunkitti, W
2006
20. Meditation therapy for anxiety disorders. T Krisanaprakornkit
W Krisanaprakornkit
N Piyavhatkul
M Laopaiboon
2006
21. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2006
22. Abnormal diffusivity of normal appearing brain tissue in multiple sclerosis: a diffusion-weighted MR imaging study. Phuttharak, W
Galassi, W
Laopaiboon, V
Laopaiboon, M
Hesselink, JR
2007
23. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2007
24. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Swadpanich, U
Lumbiganon, P
Prasertcharoensook, W
Laopaiboon, M
2008
25. Arthroscopic debridement for knee osteoarthritis Laupattarakasem, W
Laopaiboon, M
Laupattarakasem, P
Sumananont, C
2008
26. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Panpanich, R
Lerttrakarnnon, P
Laopaiboon, M
2008
27. Factors affecting physical activity of rural Thai midlife women. Laosupap, K
Sota, C
Laopaiboon, M
2008
28. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2008
29. One Versus Seven-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: A randomized trial Pisake Lumbago
Jose Villar
Malinee Laopaiboon
2008
30. Propylthiouracil associated antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in patients with childhood onset Graves' disease. Ouyporn Panamonta
Vasant Sumethkul
Piyanuth Radinahmed
Malinee Laopaiboon
Wichitr Kirdpon
2008
31. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2008
32. Use of antenatal corticosteroids prior to preterm birth in four South East Asian countries within the SEA-ORCHID project. Pattanittum, P
Ewens, MR
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Crowther, CA
,
,
,
,
,
,
,
,
2008
33. Use of Evidence-Based Practices in Pregnancy and Childbirth: South East Asia Optimising Reproductive and Child Health in Developing Countries Project ,
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Henderson-Smart, DJ
Green, S
Crowther, CA
2008
34. Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes. Mario R. Festin
Malinee Laopaiboon
Porjai Pattanittum
Melissa R. Ewens
David J. Henderson-Smart
Caroline A. Crowther
2009
35. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Dissajee Lumbiganon
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Malinee Loapaiboon
2009
36. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones Srisubat, A
Potisat, S
Lojanapiwat, B
Setthawong, V
Laopaiboon, M
2009
37. Incidence of type 1 diabetes mellitus in the north-eastern Thailand Ouyporn Panamonta
Jarubutr Thamjaroen
Malinee Loapaiboon
Manat Panamonta
2009
38. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009
39. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: a Cochrane systematic review. Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009
40. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2009) Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009
41. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Patravoot Vatanasapt
Busaba Somjaivong
2009
42. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy Pisake Lumbiganon
Jose Villar
Malinee Laopaiboon
Mariana Widmer
Jadsada Thinkhamrop
Guillermo Carroli
Nguyen Duc Vy
Luciano Mignini
Mario Festin
Witoon Prasertcharoensuk
Sompop Limpongsanurak
Tippawan Liabsuetrakul
Pannee Sirivatanapa
2009
43. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized controlled trial. Lumbiganon, P
Villar, J
Laopaiboon, M
Widmer, M
Thinkhamrop, J
Carroli, G
Duc Vy, N
Mignini, L
Festin, M
Prasertcharoensuk, W
Limpongsanurak, S
Liabsuetrakul, T
Sirivatanapa, P
,
,
,
,
,
,
,
,
2009
44. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: A Randomized Controlled Trial Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2009
45. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2009
46. Air vs perfluoropropane gas in pneumatic retinopexy: a randomized noninferiority trial. Suthasinee Sinawat
Tanapat Ratanapakorn
Thuss Sanguansak
Sirinada Prompol
Malinee Laopaiboon
Yosanan Yospaiboon
2010
47. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Thitiporn Siriwachirachai
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2010
48. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health Souza, JP
Gülmezoglu, A
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Carroli, G
Fawole, B
Ruyan, P
,
2010
49. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2010
50. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2010) S. Tangjitgamol
S. Manusirivithaya
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
A. Bryant
2010
51. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08. Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
A. Metin Guelmezoglu
Joao Paulo Souza
Surasak Taneepanichskul
Pang Ruyan
Deepika Eranjanie Attygalle
Naveen Shrestha
Rintaro Mori
Nguyen Duc Hinh
Hoang Thi Bang
Tung Rathavy
Kang Chuyun
Kannitha Cheang
Mario Festin
Venus Udomprasertgul
Maria Julieta V. Germar
Gao Yanqiu
Malabika Roy
Guillermo Carroli
Katherine Ba-Thike
Ekaterina Filatova
Jose Villar
2010
52. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 (vol 375, pg 490, 2010) P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
A. M. Guelmezoglu
2010
53. Method of delivery and pregnancy outcomes Reply A. Metin Gulmezoglu
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Joao Paulo Souza
2010
54. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Thinkhamrop, J
2010
55. Time to update and quantitative changes in the results of cochrane pregnancy and childbirth reviews. Wanlop Jaidee
David Moher
Malinee Laopaiboon
2010
56. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour. Suthit Khunpradit
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2011
57. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2011
58. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ngamjarus, C
Laopaiboon, M
2011
59. Effectiveness of pelvic floor muscle training in incontinent women at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: a randomized controlled trial. Sriboonreung, T
Wongtra-ngan, S
Eungpinichpong, W
Laopaiboon, M
2011
60. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2011
61. Impact of increasing capacity for generating and using research on maternal and perinatal health practices in South East Asia (SEA-ORCHID Project). Pisake Lumbiganon
Mario Festin
Jacqueline Ho
Hakimi Mohammad
David Henderson-Smart
Sally Green
Caroline Crowther
Steve McDonald
Melissa Murano
Rabieb Poombankor
Malinee Laopaiboon
Jacki Short
Tari Turner
Ruth Martis
Pranom Buppasiri
Patcharee Komvilaisak
Jadsada Thinkhamrop Songsri Deesrikaew
Porjai Pattanittum
Butsakorn Ussahgij
Thitiporn Siriwachirachai
Alvin Chang
Chun Wearn Koh
Japaraj Peter
Zabidah Mat Sidi
Che Anuar
Tan Beng Geok
Noraida Hassan
Resti Bautista
Geraldine Castillo Torralba
Valerie Guinto
Cristina Crisologo
Cynthia Anzures
Gina Canceran
Ova Emilia
Diah Rumekti Hadiati
Tunjung Wibowo
Setya Wandita
Fauziah Basuki
Nawang Purwanti
Ussanee Swadpanich
Jadsada Thinkhamrop
Bunpode Suwannachat
Pranee Numwanul
Laaeid Issarawong
Chaywadsan Khundom
Banyen Saenrian
Nattaya Khunamas
Supaporn Choonnapran
Savanee Thippawat
Julaluk Haoboon
Siripan Noanbuddee
Sukulrat Chanwirat
Jumrad Supasud
Tussanewan Oadpim
Anong Hempira
Piangjit Tharnprisan
Jiraporn Laurit
Nittaya Phanphen
Urairat Nanudon
Umaporn Prapapa
Orawan Doweragul
Phechalakorn Tongsata
Bussarin Khianman
Natthaleeya Narash
Rabiab Poombankor
Sivasangari Subramaniam
Japaraj R. Peter
Hans Van Rostenberghe
Rajaywari Karuppiah
Wan Paizah Wan Jusoh
Noor Elani Bte Ismail
Maria Lu Andal
Cristina Pelaez-Crisologo
Ella Marie Ayapana
Rosette Olivaros
Paolo Medina
Lester Canete
Elizabeth Eugogco
Ermie Torralba
Brian Binas
Paul Binas
Detty Nurdiati
Supiyah
Latifatun Amanah
Dany Lukita Sari
Dwi Astuti
2011
62. Mode of delivery and outcomes in preterm births. Sangkomkamhang, U
Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2011
63. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Khunpradit, S
Tavender, E
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Wasiak, J
Gruen, RL
2011
64. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: a multicentre randomised controlled non-inferiority trial Suwannachat, B
Laopaiboon, M
Tonmat, S
Siriwachirachai, T
Teerapong, S
Winiyakul, N
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
2011
65. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults. Patorn Piromchai
Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
2011
66. A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-Date Systematic Reviews Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Moher, D
Lumbiganon, P
Ngamjarus, C
2012
67. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2012
68. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour Khanprakob, T
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
2012
69. Double-bundle versus single-bundle reconstruction for anterior cruciate ligament rupture in adults. Thavatchai Tiamklang
Sermsak Sumanont
Thanit Foocharoen
Malinee Laopaiboon
2012
70. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery Suwannachat, B
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2012
71. Assessment of Pharmacy Interventions Articles with Interrupted Time Series Design in Healthcare Journals: A Systematic Review Akaphol Kaladee
Malinee Laopaiboon
Supunnee Ungpansattawong
2013
72. Association between praziquantel and cholangiocarcinoma in patients infected with Opisthorchis viverrini: a systematic review and meta-analysis. Supot Kamsa-ard
Malinee Laopaiboon
Vor Luvira
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2013
73. Deliberate hypotension with propofol under anaesthesia for functional endoscopic sinus surgery (FESS). Boonmak, S
Boonmak, P
Laopaiboon, M
2013
74. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2013
75. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study. Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Guelmezoglu
Joshua Vogel
Guillermo Carroli
Pisake Lumbiganon
Zahida Qureshi
Maria Jose Costa
Bukola Fawole
Yvonne Mugerwa
Idi Nafiou
Isilda Neves
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Hoang Thi Bang
Kannitha Cheang
Kang Chuyun
Kapila Jayaratne
Chandani Anoma Jayathilaka
Syeda Batool Mazhar
Rintaro Mori
Mir Lais Mustafa
Laxmi Raj Pathak
Deepthi Perera
Tung Rathavy
Zenaida Recidoro
Malabika Roy
Pang Ruyan
Naveen Shrestha
Surasak Taneepanichsku
Nguyen Viet Tien
Togoobaatar Ganchimeg
Mira Wehbe
Buyanjargal Yadamsuren
Wang Yan
Khalid Yunis
Vicente Bataglia
Jose Guilherme Cecatti
Bernardo Hernandez-Prado
Juan Manuel Nardin
Alberto Narvaez
Eduardo Ortiz-Panozo
Ricardo Perez-Cuevas
Eliette Valladares
Nelly Zavaleta
Anthony Armson
Caroline Crowther
Carol Hogue
Gunilla Lindmark
Suneeta Mittal
Robert Pattinson
Mary Ellen Stanton
Liana Campodonico
Cristina Cuesta
Daniel Giordano
Nirun Intarut
Malinee Laopaiboon
Rajiv Bahl
Jose Martines
Matthews Mathai
Mario Merialdi
Lale Say
2013
76. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
Patravoot Vatanasapt
2013
77. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Thumwadee Tangsiriwatthana
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2013
78. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids. Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ben Willem J. Mol
2013
79. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2013
80. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer. Siriwan Tangjitgamol
Kanyarat Katanyoo
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Sumonmal Manusirivithaya
Busaba Supawattanabodee
2014
81. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Intarut, N
Mori, R
Ganchimeg, T
Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
,
,
,
,
,
,
,
,
2014
82. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Siriwachirachai, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014
83. Aspiration of the elbow joint for treating radial head fractures. Thanit Foocharoen
Chingching Foocharoen
Malinee Laopaiboon
Thavatchai Tiamklang
2014
84. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones. Srisubat, A
Potisat, S
Lojanapiwat, B
Setthawong, V
Laopaiboon, M
2014
85. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014
86. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
N. Intarut
J. P. Vogel
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
R. Mori
2014
87. Ischemic time and delayed graft function in kidney transplantation S. Lumbiganon
T. Uttaravichien
K. Pachirat
S. Chau-In
M. Laopaiboon
2014
88. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Vogel, JP
Souza, JP
Mori, R
Morisaki, N
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Ortiz-Panozo, E
Hernandez, B
Pérez-Cuevas, R
Roy, M
Mittal, S
Cecatti, JG
Tunçalp, Ö
Gülmezoglu, AM
,
2014
89. Maternal near-miss and mortality in Sayaboury Province, Lao PDR. Phadouangdeth Luexay
Laopaiboon Malinee
Lumbiganon Pisake
Bouvier-Colle Marie-Helene
2014
90. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction. Pat Laupattarakasem
Malinee Laopaiboon
Weerachai Kosuwon
Wiroon Laupattarakasem
2014
91. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. T. Ganchimeg
E. Ota
N. Morisaki
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
J. Zhang
B. Yamdamsuren
M. Temmerman
L. Say
Oe Tuncalp
J. P. Vogel
J. P. Souza
R. Mori
2014
92. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chompilas Chongsomchai
C. Chongsomchai
P. Lumbiganon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
M. Laopaiboon
2014
93. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes Chawanpaiboon, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
Dowswell, T
2014
94. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: an analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Carroli, G
Laopaiboon, M
Fawole, B
Ganchimeg, T
Zhang, J
Torloni, MR
Bohren, M
Temmerman, M
,
,
,
,
,
,
,
,
2014
95. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Ussanee Swadpanich
Pisake Lumbiganon
Witoon Prasertcharoensook
Malinee Laopaiboon
2015
96. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. R. Panpanich
P. Lerttrakarnnon
M. Laopaiboon
2015
97. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ngamjarus, C
Laopaiboon, M
Medley, N
2015
98. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy. Benja Muktabhant
Theresa A. Lawrie
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2015
99. Interventions for treating constipation in pregnancy. Phassawan Rungsiprakarn
Malinee Laopaiboon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Jeremy J. Pratt
2015
100. Routine blood cultures in the management of pyelonephritis in pregnancy for improving outcomes Gomi, H
Goto, Y
Laopaiboon, M
Usui, R
Mori, R
2015
101. Searching for the definition of macrosomia through an outcome-based approach in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey in Africa, Asia and Latin America Ye, J
Torloni, MR
Ota, E
Jayaratne, K
Pileggi-Castro, C
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Morisaki, N
Laopaiboon, M
Mori, R
Tunçalp, Ö
Fang, F
Yu, H
Souza, JP
Vogel, JP
Zhang, J
2015
102. Virtual reality training for improving the skills needed for performing surgery of the ear, nose or throat. Patorn Piromchai
Alex Avery
Malinee Laopaiboon
Gregor Kennedy
Stephen O'Leary
2015
103. A global reference for caesarean section rates (C-Model): a multicountry cross-sectional study. J. P. Souza
A. P. Betran
A. Dumont
B. de Mucio
C. M. Gibbs Pickens
C. Deneux-Tharaux
E. Ortiz-Panozo
E. Sullivan
E. Ota
G. Togoobaatar
G. Carroli
H. Knight
J. Zhang
J. G. Cecatti
J. P. Vogel
K. Jayaratne
M. C. Leal
M. Gissler
N. Morisaki
N. Lack
O. T. Oladapo
O. Tuncalp
P. Lumbiganon
R. Mori
S. Quintana
A. D. Costa Passos
A. C. Marcolin
A. Zongo
B. Blondel
B. Hernandez
C. J. Hogue
C. Prunet
C. Landman
C. Ochir
C. Cuesta
C. Pileggi-Castro
D. Walker
D. Alves
E. Abalos
E. C. D. Moises
E. M. Vieira
G. Duarte
G. Perdona
I. Gurol-Urganci
K. Takahiko
L. Moscovici
L. Campodonico
L. Oliveira-Ciabati
M. Laopaiboon
M. Danansuriya
M. Nakamura-Pereira
M. L. Costa
M. R. Torloni
M. R. Kramer
P. Borges
P. B. Olkhanud
R. Perez-Cuevas
S. B. Agampodi
S. Mittal
S. Serruya
V. Bataglia
Z. Li
M. Temmerman
A. M. Guelmezoglu
2016
104. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Malinee Laopaiboon
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Mohammad Hakimi
2016
105. Behavioural interventions to promote workers' use of respiratory protective equipment. Bao Yen Luong Thanh
Malinee Laopaiboon
David Koh
Pornpun Sakunkoo
Hla Moe
2016
106. Chicken Essence for Cognitive Function Improvement: A Systematic Review and Meta-Analysis. Siew Li Teoh
Suthinee Sudfangsai
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Nai Ming Lai
Nathorn Chaiyakunapruk
2016
107. Deliberate hypotension with propofol under anaesthesia for functional endoscopic sinus surgery (FESS). Suhattaya Boonmak
Polpun Boonmak
Malinee Laopaiboon
2016
108. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer Kietpeerakool, C
Supoken, A
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2016
109. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: protocol for development of World Health Organization estimates. Joshua P. Vogel
Saifon Chawanpaiboon
Kanokwaroon Watananirun
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Ann-Beth Moller
Jadsada Thinkhamrop
Malinee Laopaiboon
Armando H. Seuc
Daniel Hogan
Ozge Tuncalp
Emma Allanson
Ana Pilar Betran
Mercedes Bonet
Olufemi T. Oladapo
A. Metin Gulmezoglu
2016
110. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2016
111. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy Rungsiprakarn, P
Laopaiboon, M
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
2016
112. PROCESSED ELECTROENCEPHALOGRAM INDICES FOR AMELIORATION OF COGNITIVE DYSFUNCTION FOLLOWING NON-CARDIAC AND NON-NEUROSURGICAL PROCEDURES: A SYSTEMATIC REVIEW Y. Punjasawadwong
W. Chau-in
M. Laopaiboon
S. Punjasawadwong
2016
113. Reply to C. Stewart's Letter to the Editor Re: Teoh SL et al., Nutrients 2016, 8, 57 Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016
114. Risk of Progesteronefor Preventing Preterm Delivery on Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis Siwanon Rattanakanokchai
Malinee Laopaiboon
Ussanee Sangkomkamhang
Porjai Pattanittum
2016
115. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults (vol 11, CD008233, 2011) Patorn Piromchai
Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
2016
116. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults (Withdrawn Paper. 2016 art. no. CD008233) Patorn Piromchai
Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
2016
117. WITHDRAWN: Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults. Piromchai, P
Thanaviratananich, S
Laopaiboon, M
2016
118. Formulated data do not reflect facts - Authors' reply. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Gülmezoglu, AM
2017
119. Formulated data do not reflect facts Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ahmet Metin Gulmezoglu
2017
120. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception. Jen Sothornwit
Yuthapong Werawatakul
Srinaree Kaewrudee
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2017
121. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health. Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017
122. nullManagement of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017
123. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: secondary analysis of the WHO Global Survey. Kenzo Takahashi
Togoobaatar Ganchimeg
Erika Ota
Joshua P. Vogel
Joao Paulo Souza
Malinee Laopaiboon
Cynthia Pileggi Castro
Kapila Jayaratne
Eduardo Ortiz-Panozo
Pisake Lumbiganon
Rintaro Mori
2017
124. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Suthit Khunpradit
Emma Tavender
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Jason Wasiak
Russell L. Gruen
2018
125. Processed electroencephalogram and evoked potential techniques for amelioration of postoperative delirium and cognitive dysfunction following non-cardiac and non-neurosurgical procedures in adults. Yodying Punjasawadwong
Waraporn Chau-In
Malinee Laopaiboon
Sirivimol Punjasawadwong
Pathomporn Pin-On
2018
126. Prognostic models for complete recovery in ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis Jampathong, N
Laopaiboon, M
Rattanakanokchai, S
Pattanittum, P
2018
127. Supplementary techniques for pain control during root canal treatment of lower posterior teeth with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis Tupyota, P
Chailertvanitkul, P
Laopaiboon, M
Ngamjarus, C
Abbott, PV
Krisanaprakornkit, S
2018
128. An outcome-based definition of low birthweight for births in low-and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Rattanakanokchai, S
Chaiwong, W
Souza, JP
Vogel, JP
Mori, R
Gülmezoglu, AM
2019
129. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand. Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Prapassara Sirikarn
Porjai Pattanittum
Woranart Chandrakachorn
Sakulrat Srirojana
Sally Green
Heather Jeffery
David Osborne
Monica Lahra
Joanne McKenzie
Malinee Laopaiboon
Pagakrong Lumbiganon
Steve McDonald
Caroline Crowther
Jacqueline Ho
Jacinto Mantaring
Hans Van Rostenberghe
Setya Wandita
Rinawati Rohsiswatmo
Hasmawati Hassan
Resti Bautisa
2019
130. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. Saifon Chawanpaiboon
Joshua P. Vogel
Ann-Beth Moller
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Daniel Hogan
Sihem Landoulsi
Nampet Jampathong
Kiattisak Kongwattanakul
Malinee Laopaiboon
Cameron Lewis
Siwanon Rattanakanokchai
Ditza N. Teng
Jadsada Thinkhamrop
Kanokwaroon Watananirun
Jun Zhang
Wei Zhou
A. Metin Gulmezoglu
2019
131. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation. Yuthapong Werawatakul
Jen Sothornwit
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Chumnan Kietpeerakool
2019
132. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys Thanh, BYL
Lumbiganon, P
Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Vogel, JP
Oladapo, OT
Pileggi-Castro, C
Mori, R
Jayaratne, K
Qureshi, Z
Souza, J
2019
133. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Kietpeerakool, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Rattanakanokchai, S
Vogel, JP
Gülmezoglu, AM
2019
134. ความชุกของมารดาเกือบเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในประเทศไทย: วิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิในฐานข้อมูล WHO Multi-Country Survey o n Maternal and Newborn Health ปาริชาต ปกิรณะ
มาลินี เหล่าไพบูลย์
2559
Count 3 113 89 6

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Survival of Children with AIDS : Experience in a University Hospital in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (83), pp. 652-656
2. Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the First Three Years, a Preliminary Report Panamonta, O.
Tuksapun, S.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Kirdpon, W.
Loapaiboon, M.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (86), pp. 932-937
3. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2009 Asian Biomedicine
2 (3), pp. 143-150

Title Authors Year Journal title
1. Why are Thai official perinatal and infant mortality rates so low? Lumbiganon, P
Panamonta, M
Laopaiboon, M
Pothinam, S
Patithat, N
1990 International journal of epidemiology
4 (19), pp. 997-1000
2. The impact of routine preoperative chest X-ray in Srinagarind Hospital, Khon Kaen. Bhuripanyo, K
Prasertchuang, C
Chamadol, N
Laopaiboon, M
Bhuripanyo, P
1990 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (73), pp. 21-8
3. Factors associated with failure to receive antenatal care. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Panamonta, M
Pothinam, S
1991 The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology
4 (31), pp. 307-10
4. Osseous adenocarcinoma of unknown primary site: study of survival and prognostic factors. Saengnipanthkul, S
Jirarattanaphochai, K
Laupattarakasem, W
Laopaiboon, M
Kowsuwon, W
Rojviroj, S
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (75), pp. 502-7
5. Abnormal glucose tolerance and blood pressure in Khon Kaen. Bhuripanyo, K
Laopaiboon, M
Bhuripanyo, P
Kusalertjariya, S
Khumsuk, K
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
9 (75), pp. 529-35
6. Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: a multicentre case--control study. Lumbiganon, P
Rugpao, S
Phandhu-fung, S
Laopaiboon, M
Vudhikamraksa, N
Werawatakul, Y
1996 British journal of obstetrics and gynaecology
9 (103), pp. 909-14
7. Doctors' statistical literacy: a survey at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Walter, SD
1997 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (80), pp. 130-7
8. Long term results of botulinum toxin type A (Dysport) in the treatment of hemifacial spasm: a report of 175 cases. Jitpimolmard, S
Tiamkao, S
Laopaiboon, M
1998 Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry
6 (64), pp. 751-7
9. Survival of children with AIDS: experience in a university hospital in northeast Thailand. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Loapaiboon, M
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (83), pp. 652-6
10. Incidence of childhood type 1 (insulin dependent) diabetes mellitus in northeastern Thailand. Panamonta, O
Laopaiboon, M
Tuchinda, C
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (83), pp. 821-4
11. Meta-analyses involving cluster randomization trials: a review of published literature in health care. Laopaiboon, M 2003 Statistical methods in medical research
6 (12), pp. 515-30
12. Newborn screening for congenital hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the first three years, a preliminary report. Panamonta, O
Tuksapun, S
Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Kirdpon, W
Loapaiboon, M
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (86), pp. 932-7
13. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Panpanich, R
Lerttrakarnnon, P
Laopaiboon, M
2004 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD001954
14. Prediction of percentage body fat in rural thai population using simple anthropometric measurements. Pongchaiyakul, C
Kosulwat, V
Rojroongwasinkul, N
Charoenkiatkul, S
Thepsuthammarat, K
Laopaiboon, M
Nguyen, TV
Rajatanavin, R
2005 Obesity research
4 (13), pp. 729-38
15. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2006 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD004904
16. ADC measurements in various patterns of multiple sclerosis lesions. Phuttharak, W
Galassi, W
Laopaiboon, V
Laopaiboon, M
Hesselink, JR
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (89), pp. 196-204
17. Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients with head and neck cancer. Taweechaisupapong, S
Pesee, M
Aromdee, C
Laopaiboon, M
Khunkitti, W
2006 Australian dental journal
4 (51), pp. 333-7
18. Meditation therapy for anxiety disorders. Krisanaprakornkit, T
Krisanaprakornkit, W
Piyavhatkul, N
Laopaiboon, M
2006 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD004998
19. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2007 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD005637
20. Abnormal diffusivity of normal appearing brain tissue in multiple sclerosis: a diffusion-weighted MR imaging study. Phuttharak, W
Galassi, W
Laopaiboon, V
Laopaiboon, M
Hesselink, JR
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (90), pp. 2689-94
21. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Panpanich, R
Lerttrakarnnon, P
Laopaiboon, M
2008 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD001954
22. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2008 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD006636
23. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Swadpanich, U
Lumbiganon, P
Prasertcharoensook, W
Laopaiboon, M
2008 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006178
24. Use of evidence-based practices in pregnancy and childbirth: South East Asia Optimising Reproductive and Child Health in Developing Countries project. ,
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Henderson-Smart, DJ
Green, S
Crowther, CA
2008 PloS one
7 (3), pp. e2646
25. Arthroscopic debridement for knee osteoarthritis. Laupattarakasem, W
Laopaiboon, M
Laupattarakasem, P
Sumananont, C
2008 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD005118
26. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2008 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD006014
27. Propylthiouracil associated antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in patients with childhood onset Graves' disease. Panamonta, O
Sumethkul, V
Radinahmed, P
Laopaiboon, M
Kirdpon, W
2008 Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM
6 (21), pp. 539-43
28. Factors affecting physical activity of rural Thai midlife women. Laosupap, K
Sota, C
Laopaiboon, M
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (91), pp. 1269-75
29. Use of antenatal corticosteroids prior to preterm birth in four South East Asian countries within the SEA-ORCHID project. Pattanittum, P
Ewens, MR
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Crowther, CA
,
,
,
,
,
,
,
,
2008 BMC pregnancy and childbirth
(8), pp. 47
30. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: a Cochrane systematic review. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009 Gynecologic oncology
1 (112), pp. 257-64
31. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD006014
32. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones. Srisubat, A
Potisat, S
Lojanapiwat, B
Setthawong, V
Laopaiboon, M
2009 The Cochrane database of systematic reviews
4 (), pp. CD007044
33. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2009 The Cochrane database of systematic reviews
1 (), pp. CD005056
34. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2009 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006014
35. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Martis, R
Vatanasapt, P
Somjaivong, B
2009 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006914
36. Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes. Festin, MR
Laopaiboon, M
Pattanittum, P
Ewens, MR
Henderson-Smart, DJ
Crowther, CA
,
2009 BMC pregnancy and childbirth
(9), pp. 17
37. One-day compared with 7-day nitrofurantoin for asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized controlled trial. Lumbiganon, P
Villar, J
Laopaiboon, M
Widmer, M
Thinkhamrop, J
Carroli, G
Duc Vy, N
Mignini, L
Festin, M
Prasertcharoensuk, W
Limpongsanurak, S
Liabsuetrakul, T
Sirivatanapa, P
,
,
,
,
,
,
,
,
2009 Obstetrics and gynecology
2 (113), pp. 339-45
38. Time to update and quantitative changes in the results of cochrane pregnancy and childbirth reviews. Jaidee, W
Moher, D
Laopaiboon, M
2010 PloS one
7 (5), pp. e11553
39. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. Souza, JP
Gülmezoglu, A
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Carroli, G
Fawole, B
Ruyan, P
,
2010 BMC medicine
(8), pp. 71
40. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Siriwachirachai, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2010 The Cochrane database of systematic reviews
12 (), pp. CD007772
41. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2010 The Cochrane database of systematic reviews
10 (), pp. CD006014
42. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Gülmezoglu, AM
Souza, JP
Taneepanichskul, S
Ruyan, P
Attygalle, DE
Shrestha, N
Mori, R
Nguyen, DH
Hoang, TB
Rathavy, T
Chuyun, K
Cheang, K
Festin, M
Udomprasertgul, V
Germar, MJ
Yanqiu, G
Roy, M
Carroli, G
Ba-Thike, K
Filatova, E
Villar, J
,
,
,
,
,
,
,
,
2010 Lancet (London, England)
9713 (375), pp. 490-9
43. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Thinkhamrop, J
2010 Current opinion in obstetrics & gynecology
2 (22), pp. 95-9
44. Air vs perfluoropropane gas in pneumatic retinopexy: a randomized noninferiority trial. Sinawat, S
Ratanapakorn, T
Sanguansak, T
Prompol, S
Laopaiboon, M
Yospaiboon, Y
2010 Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960)
10 (128), pp. 1243-7
45. Effectiveness of pelvic floor muscle training in incontinent women at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: a randomized controlled trial. Sriboonreung, T
Wongtra-ngan, S
Eungpinichpong, W
Laopaiboon, M
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (94), pp. 1-7
46. Mode of delivery and outcomes in preterm births. Sangkomkamhang, U
Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (94), pp. 415-20
47. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour. Khunpradit, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
6 (), pp. CD008410
48. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Khunpradit, S
Tavender, E
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Wasiak, J
Gruen, RL
2011 The Cochrane database of systematic reviews
6 (), pp. CD005528
49. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
3 (), pp. CD007879
50. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: a multicentre randomised controlled non-inferiority trial. Suwannachat, B
Laopaiboon, M
Tonmat, S
Siriwachirachai, T
Teerapong, S
Winiyakul, N
Thinkhamrop, J
Lumbiganon, P
2011 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
10 (118), pp. 1247-52
51. Impact of increasing capacity for generating and using research on maternal and perinatal health practices in South East Asia (SEA-ORCHID Project). ,
Lumbiganon, P
McDonald, SJ
Laopaiboon, M
Turner, T
Green, S
Crowther, CA
2011 PloS one
9 (6), pp. e23994
52. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
11 (), pp. CD006425
53. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults. Piromchai, P
Thanaviratananich, S
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
5 (), pp. CD008233
54. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ngamjarus, C
Laopaiboon, M
2011 The Cochrane database of systematic reviews
10 (), pp. CD007079
55. Double-bundle versus single-bundle reconstruction for anterior cruciate ligament rupture in adults. Tiamklang, T
Sumanont, S
Foocharoen, T
Laopaiboon, M
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD008413
56. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour. Khanprakob, T
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD007748
57. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Suwannachat, B
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(8), pp. CD006636
58. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2012 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD006425
59. A comparison of statistical methods for identifying out-of-date systematic reviews. Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Moher, D
Lumbiganon, P
Ngamjarus, C
2012 PloS one
11 (7), pp. e48894
60. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study. Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Vogel, J
Carroli, G
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Costa, MJ
Fawole, B
Mugerwa, Y
Nafiou, I
Neves, I
Wolomby-Molondo, JJ
Bang, HT
Cheang, K
Chuyun, K
Jayaratne, K
Jayathilaka, CA
Mazhar, SB
Mori, R
Mustafa, ML
Pathak, LR
Perera, D
Rathavy, T
Recidoro, Z
Roy, M
Ruyan, P
Shrestha, N
Taneepanichsku, S
Tien, NV
Ganchimeg, T
Wehbe, M
Yadamsuren, B
Yan, W
Yunis, K
Bataglia, V
Cecatti, JG
Hernandez-Prado, B
Nardin, JM
Narváez, A
Ortiz-Panozo, E
Pérez-Cuevas, R
Valladares, E
Zavaleta, N
Armson, A
Crowther, C
Hogue, C
Lindmark, G
Mittal, S
Pattinson, R
Stanton, ME
Campodonico, L
Cuesta, C
Giordano, D
Intarut, N
Laopaiboon, M
Bahl, R
Martines, J
Mathai, M
Merialdi, M
Say, L
2013 Lancet (London, England)
9879 (381), pp. 1747-55
61. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures. Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(5), pp. CD005637
62. Deliberate hypotension with propofol under anaesthesia for functional endoscopic sinus surgery (FESS). Boonmak, S
Boonmak, P
Laopaiboon, M
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(6), pp. CD006623
63. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Thanaviratananich, S
Laopaiboon, M
Vatanasapt, P
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD004975
64. Association between praziquantel and cholangiocarcinoma in patients infected with Opisthorchis viverrini: a systematic review and meta-analysis. Kamsa-ard, S
Laopaiboon, M
Luvira, V
Bhudhisawasdi, V
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
11 (14), pp. 7011-6
65. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD006014
66. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Mol, BW
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD008994
67. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention. Tangsiriwatthana, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD005056
68. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Vogel, JP
Souza, JP
Mori, R
Morisaki, N
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Ortiz-Panozo, E
Hernandez, B
Pérez-Cuevas, R
Roy, M
Mittal, S
Cecatti, JG
Tunçalp, Ö
Gülmezoglu, AM
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 76-88
69. Aspiration of the elbow joint for treating radial head fractures. Foocharoen, T
Foocharoen, C
Laopaiboon, M
Tiamklang, T
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD009949
70. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. Ganchimeg, T
Ota, E
Morisaki, N
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Zhang, J
Yamdamsuren, B
Temmerman, M
Say, L
Tunçalp, Ö
Vogel, JP
Souza, JP
Mori, R
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 40-8
71. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones. Srisubat, A
Potisat, S
Lojanapiwat, B
Setthawong, V
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007044
72. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction. Laupattarakasem, P
Laopaiboon, M
Kosuwon, W
Laupattarakasem, W
2014 Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA
1 (22), pp. 142-53
73. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer. Tangjitgamol, S
Katanyoo, K
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Manusirivithaya, S
Supawattanabodee, B
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD010401
74. Maternal near-miss and mortality in Sayaboury Province, Lao PDR. Luexay, P
Malinee, L
Pisake, L
Marie-Hélène, BC
2014 BMC public health
(14), pp. 945
75. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007879
76. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections. Siriwachirachai, T
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(11), pp. CD007772
77. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Intarut, N
Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 32-9
78. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Intarut, N
Mori, R
Ganchimeg, T
Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
(121), pp. 49-56
79. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth. Chongsomchai, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD004904
80. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: an analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Vogel, JP
Souza, JP
Gülmezoglu, AM
Mori, R
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Carroli, G
Laopaiboon, M
Fawole, B
Ganchimeg, T
Zhang, J
Torloni, MR
Bohren, M
Temmerman, M
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 Lancet (London, England)
9957 (384), pp. 1869-77
81. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes. Chawanpaiboon, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Sangkomkamhang, US
Dowswell, T
2014 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD010800
82. Searching for the definition of macrosomia through an outcome-based approach in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey in Africa, Asia and Latin America. Ye, J
Torloni, MR
Ota, E
Jayaratne, K
Pileggi-Castro, C
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Morisaki, N
Laopaiboon, M
Mori, R
Tunçalp, Ö
Fang, F
Yu, H
Souza, JP
Vogel, JP
Zhang, J
2015 BMC pregnancy and childbirth
1 (15), pp. 324
83. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery. Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Prasertcharoensuk, W
Laopaiboon, M
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD006178
84. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections. Laopaiboon, M
Panpanich, R
Swa Mya, K
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD001954
85. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes. Buppasiri, P
Lumbiganon, P
Thinkhamrop, J
Ngamjarus, C
Laopaiboon, M
Medley, N
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD007079
86. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy. Muktabhant, B
Lawrie, TA
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(6), pp. CD007145
87. Interventions for treating constipation in pregnancy. Rungsiprakarn, P
Laopaiboon, M
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
Pratt, JJ
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD011448
88. Virtual reality training for improving the skills needed for performing surgery of the ear, nose or throat. Piromchai, P
Avery, A
Laopaiboon, M
Kennedy, G
O'Leary, S
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD010198
89. Routine blood cultures in the management of pyelonephritis in pregnancy for improving outcomes. Gomi, H
Goto, Y
Laopaiboon, M
Usui, R
Mori, R
2015 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD009216
90. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Tangjitgamol, S
Manusirivithaya, S
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Bryant, A
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD006014
91. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer. Kietpeerakool, C
Supoken, A
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(1), pp. CD011732
92. Chicken Essence for Cognitive Function Improvement: A Systematic Review and Meta-Analysis. Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016 Nutrients
1 (8), pp.
93. A global reference for caesarean section rates (C-Model): a multicountry cross-sectional study. Souza, JP
Betran, AP
Dumont, A
de Mucio, B
Gibbs Pickens, CM
Deneux-Tharaux, C
Ortiz-Panozo, E
Sullivan, E
Ota, E
Togoobaatar, G
Carroli, G
Knight, H
Zhang, J
Cecatti, JG
Vogel, JP
Jayaratne, K
Leal, MC
Gissler, M
Morisaki, N
Lack, N
Oladapo, OT
Tunçalp, Ö
Lumbiganon, P
Mori, R
Quintana, S
Costa Passos, AD
Marcolin, AC
Zongo, A
Blondel, B
Hernández, B
Hogue, CJ
Prunet, C
Landman, C
Ochir, C
Cuesta, C
Pileggi-Castro, C
Walker, D
Alves, D
Abalos, E
Moises, E
Vieira, EM
Duarte, G
Perdona, G
Gurol-Urganci, I
Takahiko, K
Moscovici, L
Campodonico, L
Oliveira-Ciabati, L
Laopaiboon, M
Danansuriya, M
Nakamura-Pereira, M
Costa, ML
Torloni, MR
Kramer, MR
Borges, P
Olkhanud, PB
Pérez-Cuevas, R
Agampodi, SB
Mittal, S
Serruya, S
Bataglia, V
Li, Z
Temmerman, M
Gülmezoglu, AM
2016 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
3 (123), pp. 427-36
94. Reply to C. Stewart's Letter to the Editor Re: Teoh SL et al., Nutrients 2016, 8, 57. Teoh, SL
Sudfangsai, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Lai, NM
Chaiyakunapruk, N
2016 Nutrients
4 (8), pp. 228
95. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy. Rungsiprakarn, P
Laopaiboon, M
Sangkomkamhang, US
Lumbiganon, P
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD011351
96. Deliberate hypotension with propofol under anaesthesia for functional endoscopic sinus surgery (FESS). Boonmak, P
Boonmak, S
Laopaiboon, M
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(10), pp. CD006623
97. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: protocol for development of World Health Organization estimates. Vogel, JP
Chawanpaiboon, S
Watananirun, K
Lumbiganon, P
Petzold, M
Moller, AB
Thinkhamrop, J
Laopaiboon, M
Seuc, AH
Hogan, D
Tunçalp, O
Allanson, E
Betrán, AP
Bonet, M
Oladapo, OT
Gülmezoglu, AM
2016 Reproductive health
1 (13), pp. 76
98. WITHDRAWN: Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults. Piromchai, P
Thanaviratananich, S
Laopaiboon, M
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD008233
99. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Lumbiganon, P
Martis, R
Laopaiboon, M
Festin, MR
Ho, JJ
Hakimi, M
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD006425
100. Behavioural interventions to promote workers' use of respiratory protective equipment. Luong Thanh, BY
Laopaiboon, M
Koh, D
Sakunkoo, P
Moe, H
2016 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD010157
101. Formulated data do not reflect facts - Authors' reply. Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Gülmezoglu, AM
2017 Lancet (London, England)
10093 (390), pp. 456
102. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: secondary analysis of the WHO Global Survey. Takahashi, K
Ganchimeg, T
Ota, E
Vogel, JP
Souza, JP
Laopaiboon, M
Castro, CP
Jayaratne, K
Ortiz-Panozo, E
Lumbiganon, P
Mori, R
2017 Scientific reports
(7), pp. 44868
103. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health. Mya, KS
Laopaiboon, M
Vogel, JP
Cecatti, JG
Souza, JP
Gulmezoglu, AM
Ortiz-Panozo, E
Mittal, S
Lumbiganon, P
,
2017 Reproductive health
1 (14), pp. 141
104. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception. Sothornwit, J
Werawatakul, Y
Kaewrudee, S
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
2017 The Cochrane database of systematic reviews
(4), pp. CD011913
105. Prognostic models for complete recovery in ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. Jampathong, N
Laopaiboon, M
Rattanakanokchai, S
Pattanittum, P
2018 BMC neurology
1 (18), pp. 26
106. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Chen, I
Opiyo, N
Tavender, E
Mortazhejri, S
Rader, T
Petkovic, J
Yogasingam, S
Taljaard, M
Agarwal, S
Laopaiboon, M
Wasiak, J
Khunpradit, S
Lumbiganon, P
Gruen, RL
Betran, AP
2018 The Cochrane database of systematic reviews
(9), pp. CD005528
107. Processed electroencephalogram and evoked potential techniques for amelioration of postoperative delirium and cognitive dysfunction following non-cardiac and non-neurosurgical procedures in adults. Punjasawadwong, Y
Chau-In, W
Laopaiboon, M
Punjasawadwong, S
Pin-On, P
2018 The Cochrane database of systematic reviews
(5), pp. CD011283
108. Supplementary techniques for pain control during root canal treatment of lower posterior teeth with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis. Tupyota, P
Chailertvanitkul, P
Laopaiboon, M
Ngamjarus, C
Abbott, PV
Krisanaprakornkit, S
2018 Australian endodontic journal : the journal of the Australian Society of Endodontology Inc
1 (44), pp. 14-25
109. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Sirikarn, P
Laopaiboon, M
Pattanittum, P
Chandrakachorn, W
Srirojana, S
Jeffery, H
Green, S
Lumbiganon, P
,
2019 American journal of perinatology
12 (36), pp. 1295-1303
110. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation. Werawatakul, Y
Sothornwit, J
Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Kietpeerakool, C
2019 The Cochrane database of systematic reviews
(2), pp. CD011807
111. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. Chawanpaiboon, S
Vogel, JP
Moller, AB
Lumbiganon, P
Petzold, M
Hogan, D
Landoulsi, S
Jampathong, N
Kongwattanakul, K
Laopaiboon, M
Lewis, C
Rattanakanokchai, S
Teng, DN
Thinkhamrop, J
Watananirun, K
Zhang, J
Zhou, W
Gülmezoglu, AM
2019 The Lancet. Global health
1 (7), pp. e37-e46
112. An outcome-based definition of low birthweight for births in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Rattanakanokchai, S
Chaiwong, W
Souza, JP
Vogel, JP
Mori, R
Gülmezoglu, AM
2019 BMC pediatrics
1 (19), pp. 166
113. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Kietpeerakool, C
Lumbiganon, P
Laopaiboon, M
Rattanakanokchai, S
Vogel, JP
Gülmezoglu, AM
2019 Scientific reports
1 (9), pp. 9748
114. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys. Thanh, BYL
Lumbiganon, P
Pattanittum, P
Laopaiboon, M
Vogel, JP
Oladapo, OT
Pileggi-Castro, C
Mori, R
Jayaratne, K
Qureshi, Z
Souza, J
2019 Scientific reports
1 (9), pp. 15556

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Meta-analyses involving cluster randomization trials: a review of published literature in health care M Laopaiboon 2003 STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH
6.0 (12.0), pp. 515.0-530.0
26 0 0 0 0 0 26
2. Prediction of percentage body fat in rural Thai population using simple anthropometric measurements C Pongchaiyakul
V Kosulwat
N Rojroongwasinkul
S Charoenkiatkul
K Thepsuthammarat
M Laopaiboon
TV Nguyen
R Rajatanavin
2005 OBESITY RESEARCH
4.0 (13.0), pp. 729.0-738.0
32 0 0 0 0 0 32
3. Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients with head and neck cancer S. Taweechaisupapong
M. Pesee
C. Aromdee
M. Laopaiboon
W. Khunkitti
2006 AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL
4.0 (51.0), pp. 333.0-337.0
37 0 0 0 0 0 37
4. Meditation therapy for anxiety disorders T Krisanaprakornkit
W Krisanaprakornkit
N Piyavhatkul
M Laopaiboon
2006 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
68 0 0 0 0 0 68
5. Arthroscopic debridement for knee osteoarthritis W. Laupaffarakasem
M. Laopaiboon
P. Laupattarakasem
C. Sumananont
2008 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
99 0 0 0 0 0 99
6. One Versus Seven-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: A randomized trial Pisake Lumbago
Jose Villar
Malinee Laopaiboon
2008 HYPERTENSION IN PREGNANCY
4.0 (27.0), pp. 521.0-521.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Propylthiouracil associated antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in patients with childhood onset Graves' disease Ouyporn Panamonta
Vasant Sumethkul
Piyanuth Radinahmed
Malinee Laopaiboon
Wichitr Kirdpon
2008 JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
6.0 (21.0), pp. 539.0-543.0
13 0 0 0 0 0 13
8. Use of Evidence-Based Practices in Pregnancy and Childbirth: South East Asia Optimising Reproductive and Child Health in Developing Countries Project M. Laopaiboon
D. J. Henderson-Smart
M. Thomas
M. Ewens
M. Hakimi
Supriyah
L. Amanah
D. Lukitasari
D. Astuti
J. J. Ho
E. T. Aw
S. S. Cham
P. Lumbiganon
B. Khianman
A. Pharprapa
J. Nachaipet
B. Saenrien
N. Srisutthikamol
S. Panikom
C. Khunudom
S. Thipawat
S. Choonhapran
S. Nuanbuddee
P. Jarudphan
A. Hempira
P. Tharnprisan
P. Sarapon
O. Ponpun
N. Narash
R. Poombankor
M. R. Festin
C. Ubaldo-Anzures
E. Torralba
L. N. Canete
Magsipoc
J. L. Festin
D. Henderson-Smart
S. Green
C. A. Crowther
S. J. McDonald
2008 PLOS ONE
7.0 (3.0), pp.
28 0 0 0 0 0 28
9. Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes Mario R. Festin
Malinee Laopaiboon
Porjai Pattanittum
Melissa R. Ewens
David J. Henderson-Smart
Caroline A. Crowther
2009 BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH
(9.0), pp.
71 0 0 0 0 0 71
10. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Dissajee Lumbiganon
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Malinee Loapaiboon
2009 ASIAN BIOMEDICINE
2.0 (3.0), pp. 143.0-150.0
2 0 0 0 0 0 2
11. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones Attasit Srisubat
Somkiat Potisat
Bannakij Lojanapiwat
Vasun Setthawong
Malinee Laopaiboon
2009 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
118 0 0 0 0 0 118
12. Incidence of type 1 diabetes mellitus in the north-eastern Thailand Ouyporn Panamonta
Jarubutr Thamjaroen
Malinee Loapaiboon
Manat Panamonta
2009 HORMONE RESEARCH
(72.0), pp. 467.0-467.0
0 0 0 0 0 0 0
13. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer: A Cochrane systematic review Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009 GYNECOLOGIC ONCOLOGY
1.0 (112.0), pp. 257.0-264.0
37 0 0 0 0 0 37
14. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2009) Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2009 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
2 0 0 0 0 0 2
15. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Patravoot Vatanasapt
Busaba Somjaivong
2009 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
14 0 0 0 0 0 14
16. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy Pisake Lumbiganon
Jose Villar
Malinee Laopaiboon
Mariana Widmer
Jadsada Thinkhamrop
Guillermo Carroli
Nguyen Duc Vy
Luciano Mignini
Mario Festin
Witoon Prasertcharoensuk
Sompop Limpongsanurak
Tippawan Liabsuetrakul
Pannee Sirivatanapa
2009 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
2.0 (113.0), pp. 339.0-345.0
45 0 0 0 0 0 45
17. One-Day Compared With 7-Day Nitrofurantoin for Asymptomatic Bacteriuria in Pregnancy: A Randomized Controlled Trial Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2009 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
1.0 (114.0), pp. 176.0-176.0
2 0 0 0 0 0 2
18. Air vs Perfluoropropane Gas in Pneumatic Retinopexy A Randomized Noninferiority Trial Suthasinee Sinawat
Tanapat Ratanapakorn
Thuss Sanguansak
Sirinada Prompol
Malinee Laopaiboon
Yosanan Yospaiboon
2010 ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY
10.0 (128.0), pp. 1243.0-1247.0
21 0 0 0 0 0 21
19. Antibiotics for meconium-stained amniotic fluid in labour for preventing maternal and neonatal infections Thitiporn Siriwachirachai
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
23 0 0 0 0 0 23
20. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
G. Carroli
B. Fawole
P. Ruyan
2010 BMC MEDICINE
(8.0), pp.
256 0 0 0 0 0 256
21. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer (Withdrawn Paper, art. no. CD006014, 2010) S. Tangjitgamol
S. Manusirivithaya
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
A. Bryant
2010 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
16 0 0 0 0 0 16
22. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
A. Metin Guelmezoglu
Joao Paulo Souza
Surasak Taneepanichskul
Pang Ruyan
Deepika Eranjanie Attygalle
Naveen Shrestha
Rintaro Mori
Nguyen Duc Hinh
Hoang Thi Bang
Tung Rathavy
Kang Chuyun
Kannitha Cheang
Mario Festin
Venus Udomprasertgul
Maria Julieta V. Germar
Gao Yanqiu
Malabika Roy
Guillermo Carroli
Katherine Ba-Thike
Ekaterina Filatova
Jose Villar
2010 LANCET
9713.0 (375.0), pp. 490.0-499.0
703 0 0 0 0 0 703
23. Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08 (vol 375, pg 490, 2010) P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
A. M. Guelmezoglu
2010 LANCET
9756.0 (376.0), pp. 1902.0-1902.0
2 0 0 0 0 0 2
24. Method of delivery and pregnancy outcomes Reply A. Metin Gulmezoglu
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Joao Paulo Souza
2010 LANCET
9724.0 (375.0), pp. 1436.0-1436.0
0 0 0 0 0 0 0
25. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Jadsada Thinkhamrop
2010 CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
2.0 (22.0), pp. 95.0-99.0
42 0 0 0 0 0 42
26. Time to Update and Quantitative Changes in the Results of Cochrane Pregnancy and Childbirth Reviews Wanlop Jaidee
David Moher
Malinee Laopaiboon
2010 PLOS ONE
7.0 (5.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
27. Admission tests other than cardiotocography for fetal assessment during labour Suthit Khunpradit
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2011 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
6.0 (), pp.
5 0 0 0 0 0 5
28. Impact of Increasing Capacity for Generating and Using Research on Maternal and Perinatal Health Practices in South East Asia (SEA-ORCHID Project) Pisake Lumbiganon
Mario Festin
Jacqueline Ho
Hakimi Mohammad
David Henderson-Smart
Sally Green
Caroline Crowther
Steve McDonald
Melissa Murano
Rabieb Poombankor
Malinee Laopaiboon
Jacki Short
Tari Turner
Ruth Martis
Pranom Buppasiri
Patcharee Komvilaisak
Jadsada Thinkhamrop Songsri Deesrikaew
Porjai Pattanittum
Butsakorn Ussahgij
Thitiporn Siriwachirachai
Alvin Chang
Chun Wearn Koh
Japaraj Peter
Zabidah Mat Sidi
Che Anuar
Tan Beng Geok
Noraida Hassan
Resti Bautista
Geraldine Castillo Torralba
Valerie Guinto
Cristina Crisologo
Cynthia Anzures
Gina Canceran
Ova Emilia
Diah Rumekti Hadiati
Tunjung Wibowo
Setya Wandita
Fauziah Basuki
Nawang Purwanti
Ussanee Swadpanich
Jadsada Thinkhamrop
Bunpode Suwannachat
Pranee Numwanul
Laaeid Issarawong
Chaywadsan Khundom
Banyen Saenrian
Nattaya Khunamas
Supaporn Choonnapran
Savanee Thippawat
Julaluk Haoboon
Siripan Noanbuddee
Sukulrat Chanwirat
Jumrad Supasud
Tussanewan Oadpim
Anong Hempira
Piangjit Tharnprisan
Jiraporn Laurit
Nittaya Phanphen
Urairat Nanudon
Umaporn Prapapa
Orawan Doweragul
Phechalakorn Tongsata
Bussarin Khianman
Natthaleeya Narash
Rabiab Poombankor
Sivasangari Subramaniam
Japaraj R. Peter
Hans Van Rostenberghe
Rajaywari Karuppiah
Wan Paizah Wan Jusoh
Noor Elani Bte Ismail
Maria Lu Andal
Cristina Pelaez-Crisologo
Ella Marie Ayapana
Rosette Olivaros
Paolo Medina
Lester Canete
Elizabeth Eugogco
Ermie Torralba
Brian Binas
Paul Binas
Detty Nurdiati
Supiyah
Latifatun Amanah
Dany Lukita Sari
Dwi Astuti
2011 PLOS ONE
9.0 (6.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
29. Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: a multicentre randomised controlled non-inferiority trial B. Suwannachat
M. Laopaiboon
S. Tonmat
T. Siriwachirachai
S. Teerapong
N. Winiyakul
J. Thinkhamrop
P. Lumbiganon
2011 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
10.0 (118.0), pp. 1247.0-1252.0
6 0 0 0 0 0 6
30. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults Patorn Piromchai
Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
2011 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
5.0 (), pp.
42 0 0 0 0 0 42
31. A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-Date Systematic Reviews Porjai Pattanittum
Malinee Laopaiboon
David Moher
Pisake Lumbiganon
Chetta Ngamjarus
2012 PLOS ONE
11.0 (7.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
32. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for preventing preterm labour Thirawut Khanprakob
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ussanee S. Sangkomkamhang
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
17 0 0 0 0 0 17
33. Double-bundle versus single-bundle reconstruction for anterior cruciate ligament rupture in adults Thavatchai Tiamklang
Sermsak Sumanont
Thanit Foocharoen
Malinee Laopaiboon
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
11.0 (), pp.
91 0 0 0 0 0 91
34. Rapid versus stepwise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery Bunpode Suwannachat
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2012 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
8.0 (), pp.
8 0 0 0 0 0 8
35. Association between Praziquantel and Cholangiocarcinoma in Patients Infected with Opisthorchis viverrini: A Systematic Review and Meta-Analysis Supot Kamsa-ard
Malinee Laopaiboon
Vor Luvira
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
11.0 (14.0), pp. 7011.0-7016.0
16 0 0 0 0 0 16
36. Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality (the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health): a cross-sectional study Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Guelmezoglu
Joshua Vogel
Guillermo Carroli
Pisake Lumbiganon
Zahida Qureshi
Maria Jose Costa
Bukola Fawole
Yvonne Mugerwa
Idi Nafiou
Isilda Neves
Jean-Jose Wolomby-Molondo
Hoang Thi Bang
Kannitha Cheang
Kang Chuyun
Kapila Jayaratne
Chandani Anoma Jayathilaka
Syeda Batool Mazhar
Rintaro Mori
Mir Lais Mustafa
Laxmi Raj Pathak
Deepthi Perera
Tung Rathavy
Zenaida Recidoro
Malabika Roy
Pang Ruyan
Naveen Shrestha
Surasak Taneepanichsku
Nguyen Viet Tien
Togoobaatar Ganchimeg
Mira Wehbe
Buyanjargal Yadamsuren
Wang Yan
Khalid Yunis
Vicente Bataglia
Jose Guilherme Cecatti
Bernardo Hernandez-Prado
Juan Manuel Nardin
Alberto Narvaez
Eduardo Ortiz-Panozo
Ricardo Perez-Cuevas
Eliette Valladares
Nelly Zavaleta
Anthony Armson
Caroline Crowther
Carol Hogue
Gunilla Lindmark
Suneeta Mittal
Robert Pattinson
Mary Ellen Stanton
Liana Campodonico
Cristina Cuesta
Daniel Giordano
Nirun Intarut
Malinee Laopaiboon
Rajiv Bahl
Jose Martines
Matthews Mathai
Mario Merialdi
Lale Say
2013 LANCET
9879.0 (381.0), pp. 1747.0-1755.0
343 0 0 0 0 0 343
37. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
Patravoot Vatanasapt
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
13 0 0 0 0 0 13
38. Paracervical local anaesthesia for cervical dilatation and uterine intervention Thumwadee Tangsiriwatthana
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
36 0 0 0 0 0 36
39. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ben Willem J. Mol
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
31 0 0 0 0 0 31
40. Prophylactic antibiotics for transcervical intrauterine procedures Jadsada Thinkhamrop
J. Thinkhamrop
M. Laopaiboon
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
P. Lumbiganon
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
5.0 (), pp.
66 0 0 0 0 0 66
41. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer Siriwan Tangjitgamol
Kanyarat Katanyoo
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Sumonmal Manusirivithaya
Busaba Supawattanabodee
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
16 0 0 0 0 0 16
42. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
N. Intarut
R. Mori
T. Ganchimeg
J. P. Vogel
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 49.0-56.0
175 0 0 0 0 0 175
43. Aspiration of the elbow joint for treating radial head fractures Thanit Foocharoen
Chingching Foocharoen
Malinee Laopaiboon
Thavatchai Tiamklang
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
11.0 (), pp.
2 0 0 0 0 0 2
44. Hepatitis B vaccination during pregnancy for preventing infant infection Ussanee S. Sangkomkamhang
U. S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
P. Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
M. Laopaiboon
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
11.0 (), pp.
20 0 0 0 0 0 20
45. Indirect causes of severe adverse maternal outcomes: a secondary analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
N. Intarut
J. P. Vogel
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
R. Mori
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 32.0-39.0
49 0 0 0 0 0 49
46. Ischemic time and delayed graft function in kidney transplantation S. Lumbiganon
T. Uttaravichien
K. Pachirat
S. Chau-In
M. Laopaiboon
2014 BJU INTERNATIONAL
(113.0), pp. 103.0-104.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health J. P. Vogel
J. P. Souza
R. Mori
N. Morisaki
P. Lumbiganon
M. Laopaiboon
E. Ortiz-Panozo
B. Hernandez
R. Perez-Cuevas
M. Roy
S. Mittal
J. G. Cecatti
Oe Tuncalp
A. M. Guelmezoglu
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 76.0-88.0
140 0 0 0 0 0 140
48. Maternal near-miss and mortality in Sayaboury Province, Lao PDR Phadouangdeth Luexay
Laopaiboon Malinee
Lumbiganon Pisake
Bouvier-Colle Marie-Helene
2014 BMC PUBLIC HEALTH
(14.0), pp.
16 0 0 0 0 0 16
49. Meta-analysis comparing bioabsorbable versus metal interference screw for adverse and clinical outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction Pat Laupattarakasem
Malinee Laopaiboon
Weerachai Kosuwon
Wiroon Laupattarakasem
2014 KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY
1.0 (22.0), pp. 142.0-153.0
24 0 0 0 0 0 24
50. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study T. Ganchimeg
E. Ota
N. Morisaki
M. Laopaiboon
P. Lumbiganon
J. Zhang
B. Yamdamsuren
M. Temmerman
L. Say
Oe Tuncalp
J. P. Vogel
J. P. Souza
R. Mori
2014 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
(121.0), pp. 40.0-48.0
344 0 0 0 0 0 344
51. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal birth Chompilas Chongsomchai
C. Chongsomchai
P. Lumbiganon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
M. Laopaiboon
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
32 0 0 0 0 0 32
52. Terbutaline pump maintenance therapy after threatened preterm labour for reducing adverse neonatal outcomes Saifon Chawanpaiboon
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Therese Dowswell
2014 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
3.0 (), pp.
5 0 0 0 0 0 5
53. Use of antenatal corticosteroids and tocolytic drugs in preterm births in 29 countries: an analysis of the WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Joshua P. Vogel
Joao Paulo Souza
A. Metin Guelmezoglu
Rintaro Mori
Pisake Lumbiganon
Zahida Qureshi
Guillermo Carroli
Malinee Laopaiboon
Bukola Fawole
Togoobaatar Ganchimeg
Jun Zhang
Maria Regina Torloni
Meghan Bohren
Marleen Temmerman
2014 LANCET
9957.0 (384.0), pp. 1869.0-1877.0
69 0 0 0 0 0 69
54. Antenatal lower genital tract infection screening and treatment programs for preventing preterm delivery Ussanee Swadpanich
Pisake Lumbiganon
Witoon Prasertcharoensook
Malinee Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
98 0 0 0 0 0 98
55. Azithromycin for acute lower respiratory tract infections R. Panpanich
P. Lerttrakarnnon
M. Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
3.0 (), pp.
80 6 0 0 0 0 86
56. Calcium supplementation (other than for preventing or treating hypertension) for improving pregnancy and infant outcomes Pranom Buppasiri
Pisake Lumbiganon
Jadsada Thinkhamrop
Chetta Ngamjarus
Malinee Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
90 0 0 0 0 0 90
57. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy Benja Muktabhant
Theresa A. Lawrie
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
6.0 (), pp.
373 0 0 0 0 0 373
58. Interventions for treating constipation in pregnancy Phassawan Rungsiprakarn
Malinee Laopaiboon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
Jeremy J. Pratt
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
4 0 0 0 0 0 4
59. Routine blood cultures in the management of pyelonephritis in pregnancy for improving outcomes Harumi Gomi
Yoshihito Goto
Malinee Laopaiboon
Rie Usui
Rintaro Mori
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
6 0 0 0 0 0 6
60. Searching for the definition of macrosomia through an outcome-based approach in low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey in Africa, Asia and Latin America Jiangfeng Ye
Maria Regina Torloni
Erika Ota
Kapila Jayaratne
Cynthia Pileggi-Castro
Eduardo Ortiz-Panozo
Pisake Lumbiganon
Naho Morisaki
Malinee Laopaiboon
Rintaro Mori
Oezge Tuncalp
Fang Fang
Hongping Yu
Joao Paulo Souza
Joshua Peter Vogel
Jun Zhang
2015 BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH
(15.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
61. Virtual reality training for improving the skills needed for performing surgery of the ear, nose or throat Patorn Piromchai
Alex Avery
Malinee Laopaiboon
Gregor Kennedy
Stephen O'Leary
2015 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
74 0 0 0 0 0 74
62. A global reference for caesarean section rates (C-Model): a multicountry cross-sectional study J. P. Souza
A. P. Betran
A. Dumont
B. de Mucio
C. M. Gibbs Pickens
C. Deneux-Tharaux
E. Ortiz-Panozo
E. Sullivan
E. Ota
G. Togoobaatar
G. Carroli
H. Knight
J. Zhang
J. G. Cecatti
J. P. Vogel
K. Jayaratne
M. C. Leal
M. Gissler
N. Morisaki
N. Lack
O. T. Oladapo
O. Tuncalp
P. Lumbiganon
R. Mori
S. Quintana
A. D. Costa Passos
A. C. Marcolin
A. Zongo
B. Blondel
B. Hernandez
C. J. Hogue
C. Prunet
C. Landman
C. Ochir
C. Cuesta
C. Pileggi-Castro
D. Walker
D. Alves
E. Abalos
E. C. D. Moises
E. M. Vieira
G. Duarte
G. Perdona
I. Gurol-Urganci
K. Takahiko
L. Moscovici
L. Campodonico
L. Oliveira-Ciabati
M. Laopaiboon
M. Danansuriya
M. Nakamura-Pereira
M. L. Costa
M. R. Torloni
M. R. Kramer
P. Borges
P. B. Olkhanud
R. Perez-Cuevas
S. B. Agampodi
S. Mittal
S. Serruya
V. Bataglia
Z. Li
M. Temmerman
A. M. Guelmezoglu
2016 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
3.0 (123.0), pp. 427.0-436.0
52 0 0 0 0 0 52
63. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Malinee Laopaiboon
Mario R. Festin
Jacqueline J. Ho
Mohammad Hakimi
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
57 0 0 0 0 0 57
64. Behavioural interventions to promote workers' use of respiratory protective equipment Bao Yen Luong Thanh
Malinee Laopaiboon
David Koh
Pornpun Sakunkoo
Hla Moe
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
6 0 0 0 0 0 6
65. Chicken Essence for Cognitive Function Improvement: A Systematic Review and Meta-Analysis Siew Li Teoh
Suthinee Sudfangsai
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Nai Ming Lai
Nathorn Chaiyakunapruk
2016 NUTRIENTS
1.0 (8.0), pp.
15 1 0 0 0 0 16
66. Deliberate hypotension with propofol under anaesthesia for functional endoscopic sinus surgery (FESS) Suhattaya Boonmak
Polpun Boonmak
Malinee Laopaiboon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
10.0 (), pp.
18 0 0 0 0 0 18
67. Effectiveness of tranexamic acid in reducing blood loss during cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer Chumnan Kietpeerakool
Amornrat Supoken
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
14 0 0 0 0 0 14
68. Global, regional and national levels and trends of preterm birth rates for 1990 to 2014: protocol for development of World Health Organization estimates Joshua P. Vogel
Saifon Chawanpaiboon
Kanokwaroon Watananirun
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Ann-Beth Moller
Jadsada Thinkhamrop
Malinee Laopaiboon
Armando H. Seuc
Daniel Hogan
Ozge Tuncalp
Emma Allanson
Ana Pilar Betran
Mercedes Bonet
Olufemi T. Oladapo
A. Metin Gulmezoglu
2016 REPRODUCTIVE HEALTH
(13.0), pp.
24 0 0 0 0 0 24
69. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer Siriwan Tangjitgamol
Sumonmal Manusirivithaya
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Andrew Bryant
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
1.0 (), pp.
31 0 0 0 0 0 31
70. Pharmacological interventions for generalised itching (not caused by systemic disease or skin lesions) in pregnancy Phassawan Rungsiprakarn
Malinee Laopaiboon
Ussanee S. Sangkomkamhang
Pisake Lumbiganon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
1 0 0 0 0 0 1
71. PROCESSED ELECTROENCEPHALOGRAM INDICES FOR AMELIORATION OF COGNITIVE DYSFUNCTION FOLLOWING NON-CARDIAC AND NON-NEUROSURGICAL PROCEDURES: A SYSTEMATIC REVIEW Y. Punjasawadwong
W. Chau-in
M. Laopaiboon
S. Punjasawadwong
2016 ANESTHESIA AND ANALGESIA
(123.0), pp. 209.0-210.0
0 0 0 0 0 0 0
72. Reply to C. Stewart's Letter to the Editor Re: Teoh SL et al., Nutrients 2016, 8, 57 Siew Li Teoh
Suthinee Sudfangsai
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Nai Ming Lai
Nathorn Chaiyakunapruk
2016 NUTRIENTS
4.0 (8.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
73. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults (vol 11, CD008233, 2011) Patorn Piromchai
Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
74. Systemic antibiotics for chronic rhinosinusitis without nasal polyps in adults (Withdrawn Paper. 2016 art. no. CD008233) Patorn Piromchai
Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
2016 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
75. Formulated data do not reflect facts Reply Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Ahmet Metin Gulmezoglu
2017 LANCET
10093.0 (390.0), pp. 456.0-456.0
4 0 0 0 0 0 4
76. Immediate versus delayed postpartuminsertion of contraceptive implant for contraception Jen Sothornwit
Yuthapong Werawatakul
Srinaree Kaewrudee
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2017 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
77. Immediate versus delayed postpartum insertion of contraceptive implant for contraception Jen Sothornwit
Yuthapong Werawatakul
Srinaree Kaewrudee
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
2017 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
4.0 (), pp.
11 0 0 0 0 0 11
78. Management of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017 REPRODUCTIVE HEALTH
(14.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
79. nullManagement of pregnancy at and beyond 41 completed weeks of gestation in low-risk women: a secondary analysis of two WHO multi-country surveys on maternal and newborn health Kyaw Swa Mya
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Jose Guilherme Cecatti
Joao Paulo Souza
Ahmet Metin Gulmezoglu
Eduardo Ortiz-Panozo
Suneeta Mittal
Pisake Lumbiganon
2017 REPRODUCTIVE HEALTH
(14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
80. Prevalence of early initiation of breastfeeding and determinants of delayed initiation of breastfeeding: secondary analysis of the WHO Global Survey Kenzo Takahashi
Togoobaatar Ganchimeg
Erika Ota
Joshua P. Vogel
Joao Paulo Souza
Malinee Laopaiboon
Cynthia Pileggi Castro
Kapila Jayaratne
Eduardo Ortiz-Panozo
Pisake Lumbiganon
Rintaro Mori
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
50 0 0 0 0 0 50
81. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section Suthit Khunpradit
Emma Tavender
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Jason Wasiak
Russell L. Gruen
2018 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
9.0 (), pp.
86 0 0 0 0 0 86
82. Processed electroencephalogram and evoked potential techniques for amelioration of postoperative deliriumand cognitive dysfunction following non-cardiac and non-neurosurgical procedures in adults Yodying Punjasawadwong
Waraporn Chau-In
Malinee Laopaiboon
Sirivimol Punjasawadwong
Pathomporn Pin-On
2018 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
5.0 (), pp.
32 0 0 0 0 0 32
83. Prognostic models for complete recovery in ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis Nampet Jampathong
Malinee Laopaiboon
Siwanon Rattanakanokchai
Porjai Pattanittum
2018 BMC NEUROLOGY
(18.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
84. Supplementary techniques for pain control during root canal treatment of lower posterior teeth with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis Pinpana Tupyota
Pattama Chailertvanitkul
Malinee Laopaiboon
Chetta Ngamjarus
Paul V. Abbott
Suttichai Krisanaprakornkit
2018 AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL
1.0 (44.0), pp. 14.0-25.0
16 0 0 0 0 0 16
85. An outcome-based definition of low birthweight for births in low-and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Siwanon Rattanakanokchai
Warut Chaiwong
Joao Paulo Souza
Joshua P. Vogel
Rintaro Mori
Ahmet Metin Gulmezoglu
2019 BMC PEDIATRICS
(19.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
86. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Prapassara Sirikarn
Porjai Pattanittum
Woranart Chandrakachorn
Sakulrat Srirojana
Sally Green
Heather Jeffery
David Osborne
Monica Lahra
Joanne McKenzie
Malinee Laopaiboon
Pagakrong Lumbiganon
Steve McDonald
Caroline Crowther
Jacqueline Ho
Jacinto Mantaring
Hans Van Rostenberghe
Setya Wandita
Rinawati Rohsiswatmo
Hasmawati Hassan
Resti Bautisa
2019 AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY
12.0 (36.0), pp. 1295.0-1303.0
1 0 0 0 0 0 1
87. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis Saifon Chawanpaiboon
Joshua P. Vogel
Ann-Beth Moller
Pisake Lumbiganon
Max Petzold
Daniel Hogan
Sihem Landoulsi
Nampet Jampathong
Kiattisak Kongwattanakul
Malinee Laopaiboon
Cameron Lewis
Siwanon Rattanakanokchai
Ditza N. Teng
Jadsada Thinkhamrop
Kanokwaroon Watananirun
Jun Zhang
Wei Zhou
A. Metin Gulmezoglu
2019 LANCET GLOBAL HEALTH
1.0 (7.0), pp. E37-E46
126 0 0 0 0 0 126
88. Interventions for intra-operative pain relief during postpartum mini-laparotomy tubal ligation Yuthapong Werawatakul
Jen Sothornwit
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Chumnan Kietpeerakool
2019 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
0 0 0 0 0 0 0
89. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys Bao Yen Luong Thanh
Pisake Lumbiganon
Porjai Pattanittum
Malinee Laopaiboon
Joshua P. Vogel
Olufemi T. Oladapo
Cynthia Pileggi-Castro
Rintaro Mori
Kapila Jayaratne
Zahida Qureshi
Joa Souza
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
90. Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Chumnan Kietpeerakool
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Siwanon Rattanakanokchai
Joshua P. Vogel
A. Metin Gulmezoglu
2019 SCIENTIFIC REPORTS
(9.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3

Title Authors Year Journal title
1. Validity of the Birth Weight and Mode of Delivery Data Obtained from Questionnaire Pisake Lumbiganon
Manat Panamonta
Somdej Pninwatsoontorn
Malinee Laopaiboon
1986 Srinagarind Medical Journal
(1 No 3), pp. 187-190
2. Prevalence of Hepatitis B Virus Markers in Medical Personnel Yupa Urwijitaroon
Pisake Lumbiganon
Malinee Laopaiboon
Sujarit Wankahard
1990 Srinagarind Medical Journal
(5 No 2), pp. 119-123
3. Assessment of Pharmacy Interventions Articles with Interrupted Time Series Design in Healthcare Journals: A Systematic Review Akaphol Kaladee
Malinee Laopaiboon
Supunnee Ungpansattawong
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 1), pp. 93-99
4. Risk of Progesteronefor Preventing Preterm Delivery on Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis Siwanon Rattanakanokchai
Malinee Laopaiboon
Ussanee Sangkomkamhang
Porjai Pattanittum
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 6), pp. 355-364
5. ความชุกของมารดาเกือบเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในประเทศไทย: วิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิในฐานข้อมูล WHO Multi-Country Survey o n Maternal and Newborn Health ปาริชาต ปกิรณะ
มาลินี เหล่าไพบูลย์
2559 Journal of Nursing and Health Care
(34 No 3), pp. 68-74
6. Maternal and Neonatal Outcomes in Pre-eclampsia and Normotensive Pregnancies Ussanee Sangkomkamhang
Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
(18 No 3), pp. 106-113

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01675581932067871