Loading
รศ. ชลธิป พงศ์สกุล

รศ. ชลธิป พงศ์สกุล

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14519778300: H-INDEX 13

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Bilateral facial nerve paresis in eosinophilic meningitis. Chotmongkol, V
Pongskul, C
1991
2. Risk factors between analgesic use and chronic nephropathy in Thailand. Kantachuvesiri, S
Kaojarern, S
Kitayaporn, D
Phanichphant, S
Sumethkul, V
Wananukul, W
Pongskul, C
Arkaravichien, W
Jankriengkri, S
Chanchairujira, T
1996
3. Bone histology and bone mineral density after correction of acidosis in distal renal tubular acidosis Pongskul, C.
Rajatanavin, R.
2002
4. Graft survival analysis in kidney transplantation: A 12-year experience in a Thai Medical Center Sirivongs, D
Liawnoraset, W
Pongskul, C
Reungjui, S
2004
5. Bone mineral density among patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Pongchaiyakul, C
Pongskul, C
Ruengjui, S
Sirivongs, D
2005
6. COST-EFFECTIVENESS OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITOR IN SLOWING THE PROGRESSION OF RENAL FAILURE IN NONDIABETIC PROTEINURIC NEPHROPATHY Cholatip Pongskul
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Dhavee Sirivongs
2005
7. Risk factors of first peritonitis episode in Thai CAPD patients. Sirivongs, D
Pongskul, C
Keobounma, T
Chunlertrith, D
Sritaso, K
Johns, J
2006
8. Survival and technical failure in a large cohort of Thai CAPD patients. Pongskul, C.
Sirivongs, D.
Keobounma, T.
Chanlertrith, D.
Limwatananon, C.
2006
9. The validity of a new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy Cheawchanwattana, A
Limwattananon, C
Gross, C
Limwattananon, S
Tangcharoensathien, V
Pongskul, C
Sirivongs, D
2006
10. The association of anti-r-HuEpo associated pure red cell aplasia with HLA-DRB1*9 and HLA-DRB1*12 Kearkiat Praditpornsilpa
Pawinee Kupatawintu
Wichean Mongkonsritragoon
Ouppatham Supasyndh
Cholatip Pongskul
Wisit Prasithsirikul
Bunlusak Achavanuntakul
Yingyos Avihingsanon
Talerngsak Kanjanabuch
Khajohn Tiranathanagul
Kriang Tungsanga
Somchai Eiam-Ong
2007
11. THIOPURINE S-METHYLTRANSFERASE POLYMORPHISM AS A PREDICTIVE MARKER FOR AZATHIOPRINE-INDUCED HEMATOTOXICITY IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS Susothorn Angsuthum
Wichittra Tassaneeyakul
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
Wongwiwat Tassaneeyakul
Yingyos Avihingsanon
Suda Vannaprasaht
2007
12. Cardiac troponin-T in pre-end stage kidney disease. Kiatchoosakun, S.
Sahasthas, D.
Wongvipaporn, C.
Pongskul, C.
2008
13. Impact of the heterozygous TPMT*1/*3C genotype on azathioprine-induced myelosuppression in kidney transplant recipients in Thailand. Vannaprasaht, S.
Angsuthum, S.
Avihingsanon, Y.
Sirivongs, D.
Pongskul, C.
Makarawate, P.
Tassaneeyakul, W.
Tassaneeyakul, W.
2009
14. The association of anti-r-HuEpo-associated pure red cell aplasia with HLA-DRB1*09-DQB1*0309. Kearkiat Praditpornsilpa
Pawinee Kupatawintu
Wichean Mongkonsritagoon
Ouppatham Supasyndh
Saengsuree Jootar
Tanin Intarakumthornchai
Cholatip Pongskul
Wisit Prasithsirikul
Bunlersak Achavanuntakul
Prajej Ruangkarnchanasetr
Sudsawat Laohavinij
Somchai Eiam-Ong
2009
15. Different etiologies of graft loss and death in Asian kidney transplant recipients: a report from Thai Transplant Registry. Avihingsanon, Y.
Rattanasiri, S.
Premasathian, N.C.
Pongskul, C.
2010
16. Risk Factors and Outcome of Delayed Graft Function after Cadaveric Kidney Transplantation: A Report from the Thai Transplant Registry Premasathian, N.C.
Avihingsanon, Y.
Pongskul, C.
2010
17. Adherence to mineral and bone disorder clinical practice guidelines in chronic kidney disease Panawong, W
Chaiyakum, A
Pongskul, C
2011
18. Long-term outcome of kidney retransplantation in comparison with first kidney transplantation: a report from the Thai Transplantation Registry. A. Ingsathit
S. Kantachuvesiri
S. Rattanasiri
Y. Avihingsanon
N. Premasathian
C. Pongskul
S. Jittikanont
A. Lumpaopong
V. Sumethkul
2013
19. Personalized tacrolimus doses determined by CYP3A5 genotype for induction and maintenance phases of kidney transplantation Suda Vannaprasaht
Sirirat Reungjui
Darika Supanya
Dhavee Sirivongs
Cholatip Pongskul
Yingyos Avihingsanon
Wichittra Tassaneeyakul
2013
20. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน ทวี ศิริวงศ์
ชลธิป พงศ์สกุล
ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย
2013
21. ผลของระดับยา tacrolimus ที่อยู่ในช่วงการรักษาในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต กิตติกา แก้วมหาวงศ์
ธัญวรรณ ชมภูนิมิตร
อาภรณี ไชยาคำ
เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
ชลธิป พงศ์สกุล
2013
22. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: a prospective cohort study. Thanachai Panaput
Bandit Thinkhamrop
Somnuek Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Laksamon Praderm
Jirasak Anukulanantachai
Chavasak Kanokkantapong
Pakorn Tungkasereerak
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Thathsalang Keobounma
Surapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Ammrit Suwattanasin
Sajja Tatiyanupanwong
Kannika Niwattayakul
2014
23. Potential Impact of Thai Kidney Transplant Program on Immunosuppressive Utilization: An Analysis of the National Transplant Registry Pongpirul, K
Pongpirul, WA
Avihingsanon, Y
Noppakun, K
Ingsathit, A
Pongskul, C
Premasthian, N
Lumpaopong, A
Vareesangthip, K
Sumethkul, V
,
,
,
,
,
,
,
,
2014
24. A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: report from the Thai Transplant Registry. Kajohnsak Noppakun
Atiporn Ingsathit
Cholatip Pongskul
Nalinee Premasthian
Yingyos Avihingsanon
Adisorn Lumpaopong
Kriangsak Vareesangthip
Vasant Sumethkul
2015
25. ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE AT INITIATION OF DIALYSIS AND OUTCOMES AMONG PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE TREATED WITH TWICE-WEEKLY HEMODIALYSIS Thanachai Panaput
Somneuk Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Bandit Thinkhamrop
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Suraapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Sajja Tatiyanuphanwong
Pakorn Tungkasereerak
Chavasak Kanokkantapong
Ammrit Suwattanasin
Laksamon Praderm
Thathsalang Keonounma
Kannika Niwattayakul
2015
26. Clinical and Lab Parameters for Distinct Types of Lupus Nephritis: Proliferative and Non-Proliferative Classes Pantipa Tonsawan
Anucha Puapairoj
Sirirat Anutrakulchai
Chitranon Chan-on
Kittrawee Kritmetapak
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
2016
27. Erratum to: Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S
Mairiang, P
Pongskul, C
Thepsuthammarat, K
Chan-On, C
Thinkhamrop, B
2016
28. Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand Sirirat Anutrakulchai
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
Pantipa Tonsawan
Kaewjai Thepsuthammarat
Sutin Chanaboon
Supannee Promthet
Bandit Thinkhamrop
2016
29. Knowledge and attitudes regarding brain death and organ donation among young males in the northeastern Thailand Cholatip Pongskul
Jongruk Pongskul
Chitranon Chan-On
2016
30. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S.
Mairiang, P.
Pongskul, C.
Thepsuthammarat, K.
Chan-On, C.
Thinkhamrop, B.
2016
31. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand (vol 16, 528, 2016) Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
2016
32. Early Conversion From Calcineurin Inhibitor- to Everolimus-Based Therapy Following Kidney Transplantation: Results of the Randomized ELEVATE Trial. J. W. de Fijter
H. Holdaas
O. Oyen
J. -S. Sanders
S. Sundar
F. J. Bemelman
C. Sommerer
J. Pascual
Y. Avihingsanon
C. Pongskul
F. Oppenheimer
L. Toselli
G. Russ
Z. Wang
P. Lopez
J. Kochuparampil
J. M. Cruzado
M. van der Giet
2017
33. Regimen-related mortality risk in patients undergoing peritoneal dialysis using hypertonic glucose solution: A retrospective cohort study Sujimongkol, C
Pongskul, C
Promthet, S
2018
34. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients. Sirirat Anutrakulchai
Cholatip Pongskul
Kittrawee Kritmetapak
Chulaporn Limwattananon
Suda Vannaprasaht
2019
Count 23 24 21 3

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Bilateral facial nerve paresis in eosinophilic meningitis. Chotmongkol, V.
Pongskul, C.
1991 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (74), pp. 230-232
2. Bone histology and bone mineral density after correction of acidosis in distal renal tubular acidosis Pongskul, C.
Rajatanavin, R.
2002 Kidney International
6 (62), pp. 2160-2166
3. Graft survival analysis in kidney transplantation: A 12-year experience in a Thai medical center Sirivongs, D.
Liawnoraset, W.
Pongskul, C.
Reungjui, S.
2004 Transplantation Proceedings
7 (36), pp. 2034-2037
4. Bone mineral density among patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Pongchaiyakul, C.
Pongskul, C.
Ruengjui, S.
Sirivongs, D.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
(88 Suppl 5), pp. S40-45
5. Risk factors of first peritonitis episode in Thai CAPD patients. Sirivongs, D.
Pongskul, C.
Keobounma, T.
Chunlertrith, D.
Sritaso, K.
Johns, J.R.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(89 Suppl 2), pp. S138-145
6. Survival and technical failure in a large cohort of Thai CAPD patients. Pongskul, C.
Sirivongs, D.
Keobounma, T.
Chanlertrith, D.
Limwatananon, C.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(89 Suppl 2), pp. S98-105
7. The validity of a new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy Cheawchanwattana, A.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Pongskul, C.
Sirivongs, D.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (89), pp. S207-S217
8. Cardiac troponin-T in pre-end stage kidney disease Kiatchoosakun, S.
Sahasthas, D.
Wongvipaporn, C.
Pongskul, C.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (91), pp. 1806-1811
9. Impact of the heterozygous TPMT*1/*3C genotype on azathioprine-induced myelosuppression in kidney transplant recipients in Thailand Vannaprasaht, S.
Angsuthum, S.
Avihingsanon, Y.
Sirivongs, D.
Pongskul, C.
Makarawate, P.
Tassaneeyakul, W.
Tassaneeyakul, W.
2009 Clinical Therapeutics
7 (31), pp. 1524-1533
10. The association of anti-r-HuEpo-associated pure red cell aplasia with HLA-DRB1*09-DQB1*0309 Mongkonsritagoon, W.
Supasyndh, O.
Intarakumthornchai, T.
Pongskul, C.
Prasithsirikul, W.
Ruangkarnchanasetr, P.
2009 Nephrology Dialysis Transplantation
5 (24), pp. 1545-1549
11. Different etiologies of graft loss and death in Asian kidney transplant recipients: A report from Thai transplant registry Avihingsanon, Y.
Rattanasiri, S.
Premasathian, N.C.
Pongskul, C.
2010 Transplantation Proceedings
10 (42), pp. 4014-4016
12. Risk factors and outcome of delayed graft function after cadaveric kidney transplantation: A report from the Thai transplant registry Premasathian, N.C.
Avihingsanon, Y.
Pongskul, C.
2010 Transplantation Proceedings
10 (42), pp. 4017-4020
13. Adherence to mineral and bone disorder clinical practice guidelines in chronic kidney disease Panawong, W.
Chaiyakum, A.
Pongskul, C.
2011 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (94), pp. 1175-1183
14. Long-term outcome of kidney retransplantation in comparison with first kidney transplantation: A report from the thai transplantation registry Rattanasiri, S.
Avihingsanon, Y.
Premasathian, N.C.
Pongskul, C.
2013 Transplantation Proceedings
4 (45), pp. 1427-1430
15. Personalized tacrolimus doses determined by CYP3A5 genotype for induction and maintenance phases of kidney transplantation Vannaprasaht, S.
Reungjui, S.
Supanya, D.
Sirivongs, D.
Pongskul, C.
Avihingsanon, Y.
Tassaneeyakul, W.
2013 Clinical Therapeutics
11 (35), pp. 1762-1769
16. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: A prospective cohort study Panaput, T.
Thinkhamrop, B.
Sirivongs, D.
Praderm, L.
Anukulanantachai, J.
Pongskul, C.
Anutrakulchai, S.
Keobounma, T.
Narenpitak, S.
Intarawongchot, P.
Suwattanasin, A.
Tatiyanupanwong, S.
2014 Blood Purification
3-4 (38), pp. 253-262
17. Potential impact of Thai Kidney Transplant program on immunosuppressive utilization: An analysis of the national transplant registry Pongpirul, K.
Avihingsanon, Y.
Pongskul, C.
Vareesangthip, K.
2014 Transplantation Proceedings
2 (46), pp. 422-424
18. A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: Report from the Thai Transplant Registry Noppakun, K.
Pongskul, C.
Avihingsanon, Y.
Vareesangthip, K.
2015 Nephrology
3 (20), pp. 177-183
19. Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand Anutrakulchai, S.
Pongskul, C.
Sirivongs, D.
Thepsuthammarat, K.
Promthet, S.S.
Thinkhamrop, B.
2016 Asian Biomedicine
1 (10), pp. 15-24
20. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand Anutrakulchai, S.
Mairiang, P.
Pongskul, C.
Thepsuthammarat, K.
Chan-On, C.
Thinkhamrop, B.
2016 BMC Health Services Research
1 (16), pp. 1-11
21. Early Conversion From Calcineurin Inhibitor- to Everolimus-Based Therapy Following Kidney Transplantation: Results of the Randomized ELEVATE Trial Avihingsanon, Y.
Pongskul, C.
2017 American Journal of Transplantation
7 (17), pp. 1853-1867
22. Regimen-related mortality risk in patients undergoing peritoneal dialysis using hypertonic glucose solution: A retrospective cohort study Pongskul, C.
Promthet, S.S.
2018 Journal of Preventive Medicine and Public Health
4 (51), pp. 205-212
23. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients Anutrakulchai,
Pongskul, C.
Kritmetapak , K
Limwattananon, C.
Vannaprasaht, S.
2019 British Journal of Clinical Pharmacology
9 (85), pp. 1964-1973

Title Authors Year Journal title
1. Bilateral facial nerve paresis in eosinophilic meningitis. Chotmongkol, V
Pongskul, C
1991 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (74), pp. 230-2
2. Risk factors between analgesic use and chronic nephropathy in Thailand. Kantachuvesiri, S
Kaojarern, S
Kitayaporn, D
Phanichphant, S
Sumethkul, V
Wananukul, W
Pongskul, C
Arkaravichien, W
Jankriengkri, S
Chanchairujira, T
1996 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (27), pp. 350-5
3. Bone histology and bone mineral density after correction of acidosis in distal renal tubular acidosis. Domrongkitchaiporn, S
Pongskul, C
Sirikulchayanonta, V
Stitchantrakul, W
Leeprasert, V
Ongphiphadhanakul, B
Radinahamed, P
Rajatanavin, R
2002 Kidney international
6 (62), pp. 2160-6
4. Graft survival analysis in kidney transplantation: a 12-year experience in a Thai medical center. Sirivongs, D
Liawnoraset, W
Pongskul, C
Reungjui, S
2004 Transplantation proceedings
7 (36), pp. 2034-7
5. Bone mineral density among patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Pongchaiyakul, C
Pongskul, C
Ruengjui, S
Sirivongs, D
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(88), pp. S40-5
6. The validity of A new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy. Cheawchanwattana, A
Limwattananon, C
Gross, C
Limwattananon, S
Tangcharoensathien, V
Pongskul, C
Sirivongs, D
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(89), pp. S207-17
7. Risk factors of first peritonitis episode in Thai CAPD patients. Sirivongs, D
Pongskul, C
Keobounma, T
Chunlertrith, D
Sritaso, K
Johns, J
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(89), pp. S138-45
8. Survival and technical failure in a large cohort of Thai CAPD patients. Pongskul, C
Sirivongs, D
Keobounma, T
Chanlertrith, D
Promajuk, P
Limwatananon, C
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(89), pp. S98-105
9. Cardiac troponin-T in pre-end stage kidney disease. Kiatchoosakun, S
Sahasthas, D
Wongvipaporn, C
Pongskul, C
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (91), pp. 1806-11
10. Impact of the heterozygous TPMT*1/*3C genotype on azathioprine-induced myelosuppression in kidney transplant recipients in Thailand. Vannaprasaht, S
Angsuthum, S
Avihingsanon, Y
Sirivongs, D
Pongskul, C
Makarawate, P
Praditpornsilpa, K
Tassaneeyakul, W
Tassaneeyakul, W
2009 Clinical therapeutics
7 (31), pp. 1524-33
11. The association of anti-r-HuEpo-associated pure red cell aplasia with HLA-DRB1*09-DQB1*0309. Praditpornsilpa, K
Kupatawintu, P
Mongkonsritagoon, W
Supasyndh, O
Jootar, S
Intarakumthornchai, T
Pongskul, C
Prasithsirikul, W
Achavanuntakul, B
Ruangkarnchanasetr, P
Laohavinij, S
Eiam-Ong, S
2009 Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association
5 (24), pp. 1545-9
12. Different etiologies of graft loss and death in Asian kidney transplant recipients: a report from Thai Transplant Registry. Ingsathit, A
Avihingsanon, Y
Rattanasiri, S
Premasathian, N
Pongskul, C
Jittikanont, S
Sumethkul, V
2010 Transplantation proceedings
10 (42), pp. 4014-6
13. Risk factors and outcome of delayed graft function after cadaveric kidney transplantation: a report from the Thai Transplant Registry. Premasathian, N
Avihingsanon, Y
Ingsathit, A
Pongskul, C
Jittiganont, S
Sumethkul, V
2010 Transplantation proceedings
10 (42), pp. 4017-20
14. Adherence to mineral and bone disorder clinical practice guidelines in chronic kidney disease. Panawong, W
Chaiyakum, A
Pongskul, C
2011 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (94), pp. 1175-83
15. Personalized tacrolimus doses determined by CYP3A5 genotype for induction and maintenance phases of kidney transplantation. Vannaprasaht, S
Reungjui, S
Supanya, D
Sirivongs, D
Pongskul, C
Avihingsanon, Y
Tassaneeyakul, W
2013 Clinical therapeutics
11 (35), pp. 1762-9
16. Long-term outcome of kidney retransplantation in comparison with first kidney transplantation: a report from the Thai Transplantation Registry. Ingsathit, A
Kantachuvesiri, S
Rattanasiri, S
Avihingsanon, Y
Premasathian, N
Pongskul, C
Jittikanont, S
Lumpaopong, A
Sumethkul, V
2013 Transplantation proceedings
4 (45), pp. 1427-30
17. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: a prospective cohort study. Panaput, T
Thinkhamrop, B
Domrongkitchaiporn, S
Sirivongs, D
Praderm, L
Anukulanantachai, J
Kanokkantapong, C
Tungkasereerak, P
Pongskul, C
Anutrakulchai, S
Keobounma, T
Narenpitak, S
Intarawongchot, P
Suwattanasin, A
Tatiyanupanwong, S
Niwattayakul, K
2014 Blood purification
3 (38), pp. 253-62
18. Potential impact of Thai Kidney Transplant program on immunosuppressive utilization: an analysis of the national transplant registry. Pongpirul, K
Pongpirul, WA
Avihingsanon, Y
Noppakun, K
Ingsathit, A
Pongskul, C
Premasthian, N
Lumpaopong, A
Vareesangthip, K
Sumethkul, V
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 Transplantation proceedings
2 (46), pp. 422-4
19. A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: report from the Thai Transplant Registry. Noppakun, K
Ingsathit, A
Pongskul, C
Premasthian, N
Avihingsanon, Y
Lumpaopong, A
Vareesangthip, K
Sumethkul, V
,
,
2015 Nephrology (Carlton, Vic.)
3 (20), pp. 177-83
20. Erratum to: Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S
Mairiang, P
Pongskul, C
Thepsuthammarat, K
Chan-On, C
Thinkhamrop, B
2016 BMC health services research
1 (16), pp. 614
21. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand. Anutrakulchai, S
Mairiang, P
Pongskul, C
Thepsuthammarat, K
Chan-On, C
Thinkhamrop, B
2016 BMC health services research
1 (16), pp. 528
22. Early Conversion From Calcineurin Inhibitor- to Everolimus-Based Therapy Following Kidney Transplantation: Results of the Randomized ELEVATE Trial. de Fijter, JW
Holdaas, H
Øyen, O
Sanders, JS
Sundar, S
Bemelman, FJ
Sommerer, C
Pascual, J
Avihingsanon, Y
Pongskul, C
Oppenheimer, F
Toselli, L
Russ, G
Wang, Z
Lopez, P
Kochuparampil, J
Cruzado, JM
van der Giet, M
,
2017 American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons
7 (17), pp. 1853-1867
23. Regimen-related Mortality Risk in Patients Undergoing Peritoneal Dialysis Using Hypertonic Glucose Solution: A Retrospective Cohort Study. Sujimongkol, C
Pongskul, C
Promthet, S
2018 Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi
4 (51), pp. 205-212
24. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients. Anutrakulchai, S
Pongskul, C
Kritmetapak, K
Limwattananon, C
Vannaprasaht, S
2019 British journal of clinical pharmacology
9 (85), pp. 1964-1973

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Bone histology and bone mineral density after correction of acidosis in distal renal tubular acidosis S Domrongkitchaiporn
C Pongskul
V Sirikulchayanonta
W Stitchantrakul
V Leeprasert
B Ongphiphadhanakul
P Radinahamed
R Rajatanavin
2002 KIDNEY INTERNATIONAL
6.0 (62.0), pp. 2160.0-2166.0
78 0 0 0 0 0 78
2. Graft survival analysis in kidney transplantation: A 12-year experience in a Thai Medical Center D Sirivongs
W Liawnoraset
C Pongskul
S Reungjui
2004 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
7.0 (36.0), pp. 2034.0-2037.0
6 0 0 0 0 0 6
3. COST-EFFECTIVENESS OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITOR IN SLOWING THE PROGRESSION OF RENAL FAILURE IN NONDIABETIC PROTEINURIC NEPHROPATHY Cholatip Pongskul
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Dhavee Sirivongs
2005 NEPHROLOGY
(10.0), pp. A33-A33
0 0 0 0 0 0 0
4. The association of anti-r-HuEpo associated pure red cell aplasia with HLA-DRB1*9 and HLA-DRB1*12 Kearkiat Praditpornsilpa
Pawinee Kupatawintu
Wichean Mongkonsritragoon
Ouppatham Supasyndh
Cholatip Pongskul
Wisit Prasithsirikul
Bunlusak Achavanuntakul
Yingyos Avihingsanon
Talerngsak Kanjanabuch
Khajohn Tiranathanagul
Kriang Tungsanga
Somchai Eiam-Ong
2007 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
(22.0), pp. 344.0-344.0
2 0 0 0 0 0 2
5. THIOPURINE S-METHYLTRANSFERASE POLYMORPHISM AS A PREDICTIVE MARKER FOR AZATHIOPRINE-INDUCED HEMATOTOXICITY IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS Susothorn Angsuthum
Wichittra Tassaneeyakul
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
Wongwiwat Tassaneeyakul
Yingyos Avihingsanon
Suda Vannaprasaht
2007 DRUG METABOLISM REVIEWS
(39.0), pp. 269.0-269.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Impact of the Heterozygous TPMT*1/*3C Genotype on Azathioprine-Induced Myelosuppression in Kidney Transplant Recipients in Thailand Suda Vannaprasaht
Susothorn Angsuthum
Yingyos Avihingsanon
Dhavee Sirivongs
Cholatip Pongskul
Pattarapong Makarawate
Kearkiat Praditpornsilpa
Wongwiwat Tassaneeyakul
Wichittra Tassaneeyakul
2009 CLINICAL THERAPEUTICS
7.0 (31.0), pp. 1524.0-1533.0
22 0 0 0 0 0 22
7. The association of anti-r-HuEpo-associated pure red cell aplasia with HLA-DRB1(*)09-DQB1(*)0309 Kearkiat Praditpornsilpa
Pawinee Kupatawintu
Wichean Mongkonsritagoon
Ouppatham Supasyndh
Saengsuree Jootar
Tanin Intarakumthornchai
Cholatip Pongskul
Wisit Prasithsirikul
Bunlersak Achavanuntakul
Prajej Ruangkarnchanasetr
Sudsawat Laohavinij
Somchai Eiam-Ong
2009 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
5.0 (24.0), pp. 1545.0-1549.0
36 0 0 0 0 0 36
8. Different Etiologies of Graft Loss and Death in Asian Kidney Transplant Recipients: A Report From Thai Transplant Registry A. Ingsathit
Y. Avihingsanon
S. Rattanasiri
N. Premasathian
C. Pongskul
S. Jittikanont
V. Sumethkul
2010 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
10.0 (42.0), pp. 4014.0-4016.0
16 0 0 0 0 0 16
9. Risk Factors and Outcome of Delayed Graft Function after Cadaveric Kidney Transplantation: A Report from the Thai Transplant Registry N. Premasathian
Y. Avihingsanon
A. Ingsathit
C. Pongskul
S. Jittiganont
V. Sumethkul
2010 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
10.0 (42.0), pp. 4017.0-4020.0
20 0 0 0 0 0 20
10. Long-term Outcome of Kidney Retransplantation in Comparison With First Kidney Transplantation: A Report From the Thai Transplantation Registry A. Ingsathit
S. Kantachuvesiri
S. Rattanasiri
Y. Avihingsanon
N. Premasathian
C. Pongskul
S. Jittikanont
A. Lumpaopong
V. Sumethkul
2013 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
4.0 (45.0), pp. 1427.0-1430.0
11 0 0 0 0 0 11
11. Personalized Tacrolimus Doses Determined by CYP3A5 Genotype for Induction and Maintenance Phases of Kidney Transplantation Suda Vannaprasaht
Sirirat Reungjui
Darika Supanya
Dhavee Sirivongs
Cholatip Pongskul
Yingyos Avihingsanon
Wichittra Tassaneeyakul
2013 CLINICAL THERAPEUTICS
11.0 (35.0), pp. 1762.0-1769.0
31 0 0 0 0 0 31
12. Dialysis Dose and Risk Factors for Death Among ESRD Patients Treated with Twice-Weekly Hemodialysis: A Prospective Cohort Study Thanachai Panaput
Bandit Thinkhamrop
Somnuek Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Laksamon Praderm
Jirasak Anukulanantachai
Chavasak Kanokkantapong
Pakorn Tungkasereerak
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Thathsalang Keobounma
Surapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Ammrit Suwattanasin
Sajja Tatiyanupanwong
Kannika Niwattayakul
2014 BLOOD PURIFICATION
3-4 (38.0), pp. 253.0-262.0
21 0 0 0 0 0 21
13. Potential Impact of Thai Kidney Transplant Program on Immunosuppressive Utilization: An Analysis of the National Transplant Registry K. Pongpirul
W. A. Pongpirul
Y. Avihingsanon
K. Noppakun
A. Ingsathit
C. Pongskul
N. Premasthian
A. Lumpaopong
K. Vareesangthip
V. Sumethkul
2014 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
2.0 (46.0), pp. 422.0-424.0
0 0 0 0 0 0 0
14. A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: Report from the Thai Transplant Registry Kajohnsak Noppakun
Atiporn Ingsathit
Cholatip Pongskul
Nalinee Premasthian
Yingyos Avihingsanon
Adisorn Lumpaopong
Kriangsak Vareesangthip
Vasant Sumethkul
2015 NEPHROLOGY
3.0 (20.0), pp. 177.0-183.0
22 1 0 0 0 0 23
15. ESTIMATED GLOMERULAR FILTRATION RATE AT INITIATION OF DIALYSIS AND OUTCOMES AMONG PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE TREATED WITH TWICE-WEEKLY HEMODIALYSIS Thanachai Panaput
Somneuk Domrongkitchaiporn
Dhavee Sirivongs
Bandit Thinkhamrop
Cholatip Pongskul
Sirirat Anutrakulchai
Suraapong Narenpitak
Pisith Intarawongchot
Sajja Tatiyanuphanwong
Pakorn Tungkasereerak
Chavasak Kanokkantapong
Ammrit Suwattanasin
Laksamon Praderm
Thathsalang Keonounma
Kannika Niwattayakul
2015 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
(30.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
16. Factors associated with mortality and high treatment expense of adult patients hospitalized with chronic kidney disease in Thailand Sirirat Anutrakulchai
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
Pantipa Tonsawan
Kaewjai Thepsuthammarat
Sutin Chanaboon
Supannee Promthet
Bandit Thinkhamrop
2016 ASIAN BIOMEDICINE
1.0 (10.0), pp. 15.0-24.0
0 0 0 0 0 0 0
17. Knowledge and attitudes regarding brain death and organ donation among young males in the northeastern Thailand Cholatip Pongskul
Jongruk Pongskul
Chitranon Chan-On
2016 TRANSPLANTATION
7.0 (100.0), pp. S150-S151
0 0 0 0 0 0 0
18. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(16.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
19. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand (vol 16, 528, 2016) Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(16.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
20. Mortality and treatment costs of hospitalized chronic kidney disease patients between the three major health insurance schemes in Thailand (vol 16, 528, 2016) Sirirat Anutrakulchai
Pisaln Mairiang
Cholatip Pongskul
Kaewjai Thepsuthammarat
Chitranon Chan-on
Bandit Thinkhamrop
2016 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
(16.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
21. Early Conversion From Calcineurin Inhibitor- to Everolimus-Based Therapy Following Kidney Transplantation: Results of the Randomized ELEVATE Trial J. W. de Fijter
H. Holdaas
O. Oyen
J. -S. Sanders
S. Sundar
F. J. Bemelman
C. Sommerer
J. Pascual
Y. Avihingsanon
C. Pongskul
F. Oppenheimer
L. Toselli
G. Russ
Z. Wang
P. Lopez
J. Kochuparampil
J. M. Cruzado
M. van der Giet
2017 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
7.0 (17.0), pp. 1853.0-1867.0
31 0 0 0 0 0 31
22. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients Sirirat Anutrakulchai
Cholatip Pongskul
Kittrawee Kritmetapak
Chulaporn Limwattananon
Suda Vannaprasaht
2019 BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
9.0 (85.0), pp. 1964.0-1973.0
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. ผลของระดับยา tacrolimus ที่อยู่ในช่วงการรักษาในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต กิตติกา แก้วมหาวงศ์
ธัญวรรณ ชมภูนิมิตร
อาภรณี ไชยาคำ
เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
ชลธิป พงศ์สกุล
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 64-69
2. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน ทวี ศิริวงศ์
ชลธิป พงศ์สกุล
ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 303-307
3. Clinical and Lab Parameters for Distinct Types of Lupus Nephritis: Proliferative and Non-Proliferative Classes Pantipa Tonsawan
Anucha Puapairoj
Sirirat Anutrakulchai
Chitranon Chan-on
Kittrawee Kritmetapak
Cholatip Pongskul
Dhavee Sirivongs
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 314-319

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. โครงการศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนำร่องต้นแบบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) และระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย(Vendor Managed Inventory : VMI) สำหรับโซ่อุปทานและโลจิสติกส์น้ำยาล้างไต รศ.ดร.นพ. ชลธิป พงศ์สกุล
นางดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
ดร. โสภณ เมืองชู
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
2. รูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจร เพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์
รศ.ดร.นพ. ชลธิป พงศ์สกุล
นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.01403951644897461