Loading
รศ.ดร. วัชรา บุญสวัสดิ์

รศ.ดร. วัชรา บุญสวัสดิ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35608231000: H-INDEX 19

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Community-acquired pneumonia in adults at Srinagarind Hospital. Boonsawat, W.
Boonma, P.
Tangdajahiran, T.
Paupermpoonsiri, S.
Wongpratoom, W.
1990
2. Effect of allergen inhalation on the maximal response plateau of the dose- response curve to methacholine Boonsawat, W
Salome, CM
Woolcock, AJ
1992
3. Current Management of Asthma Watchara Boonsawat 1997
4. Chronic Eosinophilic Pneumonia: A Case Report Phunmanee, A
Boonsawat, W
Charoensiri, DJ
Limkunacul, C
2000
5. Pulmonary sparganosis: a case report with five years follow-up. Phunmanee, A.
Indharapoka, B.
Kularbkeaw, J.
Boonsawat, W.
Tuntisirin, C.
2001
6. Bioequivalence Study of Ceftazidime by Intramuscular Administration in Healthy Thai Volunteers Wongwiwat Tassaneeyakul
Arporn Tawalee
Watchara Boonsawat
Katcharin Phunikom
Veerapol Kukongviriyapan
Prapawadee Puapairoj
Wichittra Tassaneeyakul
2002
7. Bronchial adenoma presenting with chronic asthma and obstructive pneumonia: a case report. Reechaipichitkul, W
Saengsaard, S
Puapairoj, A
Boonsawat, W
2002
8. Comparison of high-resolution computed tomography with pulmonary function testing in symptomatic smokers Srinakarin, J
Thammaroj, J
Boonsawat, W
2003
9. Formoterol (OXIS (R)) Turbuhaler (R) as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma W Boonsawat
S Charoenratanakul
C Pothirat
K Sawanyawisuth
T Seearamroongruang
T Bengtsson
R Brander
O Selroos
2003
10. Formoterol (OXIS) Turbuhaler as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma. Boonsawat, W
Charoenratanakul, S
Pothirat, C
Sawanyawisuth, K
Seearamroongruang, T
Bengtsson, T
Brander, R
Selroos, O
2003
11. Formoterol (OXIS®) Turbuhaler® as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma Boonsawat, W.
Sawanyawisuth, K.
2003
12. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease PM Calverley
W Boonsawat
Z Cseke
N Zhong
S Peterson
H Olsson
2003
13. Diagnostic yield of adenosine deaminase in bronchoalveolar lavage. Reechaipichitkul, W.
Lulitanond, V.
Patjanasoontorn, B.
Boonsawat, W.
Phunmanee, A.
2004
14. Erratum: Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease (European Respiratory Journal (2003) vol. 22 (912-919)) Boonsawat, W.
Peterson, S.
2004
15. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease (vol 22, pg 912, 2003) PM Calverley
W Boonsawat
Z Cseke
N Zhong
S Peterson
H Olsson
2004
16. Survey of asthma control in Thailand. Boonsawat, W.
Thanomsieng, N.
2004
17. HIV-associated primary pulmonary hypertension: a first case report in Thailand and literature review. Boonsawat, W.
Mootsikapun, P.
Kiatchousakun, S.
2005
18. Prevalence of gastroesophageal reflux symptoms in asthma patients at Srinagarind Hospital. Chunlertrith, K.
Boonsawat, W.
Zaeoue, U.
2005
19. Improvement in asthma endpoints when aiming for total control: Salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone Woodcock, AA
Bagdonas, A
Boonsawat, W
Gibbs, MR
Bousquet, J
Bateman, ED
,
2007
20. Combined salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone in mild asthma: A placebo-controlled comparison Boonsawat, W. 2008
21. Pharmacist’s Intervention on Managing Drug Related Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom
Watchara Boonsawat
Chanee Samosorn
Suthan Chanthawong
2008
22. EFFECTS OF OBESITY ON HEART RATE VARIABILITY IN ADULTS Wilaiwan Khrisanapant
Watchara Boonsawat
Jaruwan Plaengdee
Orapin Pasurivong
Uraiwan Zaeoue
2009
23. CHARACTERIZATION OF COPD HETEROGENEITY IN ASIA: INTERIM REPORT BY THE ASIAN NETWORK FOR OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE (ANOLD) Arvind Bhome
Watchara Boonsawat
Kirthi Dias Gunasekera
Luisito Idolor
Camilo Roa
Han-Pin Kuo
Le Thi Tuyet Lan
Sang Do Lee
Yeon-Mok Oh
Hyejin Joo
Li-Cher Loh
Chookhoon Ong
Alan Ng
Masaharu Nishimura
Hironi Makita
Edwin Silverman
Chen Wang
Yingxiang Lin
Ting Yang
2010
24. Conical-PEP is safe, reduces lung hyperinflation and contributes to improved exercise endurance in patients with COPD: a randomised cross-over trial Padkao, T.
Boonsawat, W.
Jones, C.U.
2010
25. Cost-effectiveness of budesonide/formoterol maintenance and rescue therapy in Thailand Boonsawat, W. 2010
26. Validity and reliability of the Thai Mini Asthma Quality of Life Questionnaire. Lertsinudom, S.
Johns, N.P.
GradDiplo, S.C.
Boonsawat, W.
Samosorn, C.
2010
27. PERCEPTIONS OF ASTHMA CONTROL BY PATIENTS IN ASIA-PACIFIC COUNTRIES: RESULTS OF THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT (AP-AIM) SURVEY J. Lin
J. C-Man Ho
J-Y Hsu
W. Boonsawat
P. Eng
Y. J. Cho
R. A. Manap
S. Salvi
P. Thompson
2011
28. Relationship between asthma control status, the Asthma Control Test™ and urgent health-care utilization in Asia Lai, CK
Ko, FW
Bhome, A
DE Guia, TS
Wong, GW
Zainudin, BM
Nang, AN
Boonsawat, W
Cho, SH
Gunasekera, KD
Hong, JG
Hsu, JY
Viet, NN
Yunus, F
Mukhopadhyay, A
2011
29. Relationship between asthma control status, the Asthma Control Test (TM) and urgent health-care utilization in Asia Christopher K. W. Lai
Fanny W. S. Ko
Arvind Bhome
Teresita S. De Guia
Gary W. K. Wong
Bin M. Z. Zainudin
An N. Nang
Watchara Boonsawat
Sang H. Cho
Kirthi D. Gunasekera
Jian G. Hong
Jeng-Yuan Hsu
Nhung N. Viet
Faisal Yunus
Amartya Mukhopadhyay
2011
30. THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT SURVEY (AP-AIM): A MULTINATIONAL SURVEY OF ASTHMA PATIENTS FROM 8 ASIA-PACIFIC COUNTRIES AND HONG KONG S. Salvi
R. A. Manap
J. C-Man Ho
W. Boonsawat
Y. J. Cho
P. Eng
J-Y Hsu
P. Thompson
J. Lin
2011
31. THE BURDEN OF ASTHMA IN ASIA-PACIFIC (AP) COUNTRIES: RESULTS OF THE AP ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT (AIM) SURVEY OF PATIENTS P. Thompson
Y. J. Cho
W. Boonsawat
J. C-Man Ho
P. Eng
J-Y Hsu
R. A. Manap
J. Lin
S. Salvi
2011
32. ASTHMA BURDEN REMAINS HIGH: FINDINGS FROM THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT SURVEY P. J. Thompson
Y. Cho
W. Boonsawat
J. C. Ho
P. Eng
J. Hsu
R. Manap
J. Lin
S. Salvi
2012
33. Reducing asthma admission: Impact of the Easy Asthma Clinic Network Watchara Boonsawat
Kaewjai Thepsuthammarat
2012
34. Brisk Marching, Stress and Health in Sedentary Thais Narisara Premsri
Wannapa Settheetham-Ishida
Wilaiwan Khrisanapant
Sitakan Natphopsuk
Upa Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Orapin Pasurivong
Tunda Suttithum
Parichat Prachaney
Watchara Boonsawat
Chulee Jones
2013
35. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy via Turbuhaler versus fixed-dose budesonide/formoterol plus terbutaline in patients with asthma: phase III study results. Tito Atienza
Teresita Aquino
Marcelo Fernandez
Watchara Boonsawat
Mitsuru Kawai
Takahide Kudo
Jan Ekelund
Stefan Ivanov
Lars-Goran Carlsson
2013
36. Burden of asthma in Asia-room for improvement Y. J. Cho
W. Boonsawat
K-C Chiu
S-H Cho
J-Y Hsu
C-K Liam
A. R. Muttalif
H. D. Nguyen
V. N. Nguyen
C. Wang
2013
37. Characteristics of stable chronic obstructive pulmonary disease patients in the pulmonology clinics of seven Asian cities. Boonsawat, W.
Madegedara, D.
Lin, Y.
2013
38. Health beliefs and behaviours related to treatment adherence among Asian patients with asthma S-H Cho
J-Y Hsu
Liam C-K
V. N. Nguyen
K-C Chiu
Y. J. Cho
A. R. Muttalif
C. Wang
W. Boonsawat
H. D. Nguyen
N. Kwon
2013
39. Insights, attitudes and perceptions about asthma and its treatment: findings from a multinational survey of patients from 8 Asia-Pacific countries and Hong Kong. Philip J. Thompson
Sundeep Salvi
Jiangtao Lin
Young Joo Cho
Philip Eng
Roslina Abdul Manap
Watchara Boonsawat
Jeng-Yuan Hsu
Rab A. Faruqi
Jorge J. Moreno-Cantu
James E. Fish
James Chung-Man Ho
2013
40. SUBGROUPS OF COPD PATIENTS WITH DISTINCT PHENOTYPES IN FOUR REGIONS OF TEN ASIAN CITIES Yeon-Mok Oh
Arvind Bhome
Watchara Boonsawat
Kirthi Dias Gunasekera
Dushantha Madegedara
Luisito Idolor
Camilo Roa
Han-Pin Kuo
Chun-Hua Wang
Le Thi Tuyet Lan
Li-Cher Loh
Choo-Khoon Ong
Alan Ng
Nasaharu Nishimura
Hironi Makita
Edwin K. Silverman
Ting Yang
Yingxiang Lin
Chen Wang
Sang-Do Lee
2013
41. SUCCESSFUL OF THE NATIONAL ASTHMA PROGRAM USING THE EASY ASTHMA CLINIC MODEL TO IMPROVE ASTHMA MANAGEMENT IN THAILAND Watchara Boonsawat
Wanna Eiadprapan
2013
42. The Effects of Brisk Marching on Anthropometry, Functional Exercise Capacity and Physical Performance among Elderly Women Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Tunda Suttitum
Orapin Pasurivong
Upa Kukongviriyapun
Poungrat Pakdeechote
Wannapa Ishida
Watchara Boonsawat
2013
43. A Pilot Study of Maximum Aerobic Capacity and Anaerobic Threshold Among Thais Nattha Muangritdech
Wilaiwan Khrisanapant
Wannapa Ishida
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Tichanon Promsrisuk
Jiraporn Khangkhan
2014
44. COPD MANAGEMENT IN A GOVERNMENT HEALTH CARE SYSTEM IN THAILAND: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY FROM COPD REGISTRY DATABASE Watchara Boonsawat
Kaewjai Thepsuthammarat
2014
45. Fractional exhaled nitric oxide in healthy Thai adults and its association with pulmonary function Wilaiwan Khrisanapant
Nattha Mueng Itdeche
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Wannapa Ishida
2014
46. Long-Term Effectiveness Of Omalizumab Treatment In Thai Severe Asthmatic Patients: A Real-Life Experience Orapan Poachanukoon
Theerasak Kawamatawong
Atik Saengasapaviriya
Chanchai Sittipunt
Hiroshi Chantaphakul
Kittipong Maneechotesuwan
Pintip Ngamchanyaporn
Kunchit Piyavechviratana
Apichart Khanisap
Siwasak Juthong
Warangkana Rithirak
Chaicharn Pothirat
Watchara Boonsawat
2014
47. Patients' beliefs and behaviors related to treatment adherence in patients with asthma requiring maintenance treatment in Asia. K. -C. Chiu
W. Boonsawat
S. -H. Cho
Y. J. Cho
J. -Y. Hsu
C. -K. Liam
A. R. Muttalif
H. D. Nguyen
V. N. Nguyen
C. Wang
N. Kwon
2014
48. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: A pragmatic study Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2014
49. Age-related changes in respiratory fitness in healthy Thais 20-78 years Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Paitoon Benjapornlert
2015
50. Causes and prevalence of inadequate pulmonary function testing among patients with systemic sclerosis Pichaporn Sumphao-Ngern
Chingching Foocharoen
Watchara Boonsawat
Ajanee Mahakkanukrauh
Siraphop Suwannaroj
Uraiwan Sae-Oue
Sittichai Netwijitpan
Ratanavadee Nanagara
2015
51. Comparative audit of asthma management in the easy asthma clinic and general out-patient clinic Watchara Boonsawat
Prapai Wattranagri
Kriddhiya Sriprasert
2015
52. COPD MANAGEMENT IN THAILAND W. Boonsawat
K. Thepsuthammarat
2015
53. Correlations between fractional exhaled nitric oxide and age and lung function in healthy Thai adults Wilaiwan Khrisanapant
Tichanon Promsrisuk
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Paitoon Benjapornlert
2015
54. Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong
Thananan Rattanachotpanit
Supon Limwattanano
Chulaporn Limwattananon
Sunee Lertsinudom
Watchara Boonsawat
2015
55. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand Boonsawat, W.
Thinkhamrop, B.
2015
56. Evaluation of Cardiovascular Performance during Incremental Exercise Testing in Healthy Thais Jiraporn Khengkhan
Wilaiwan Khrisanapant
Poungrat Pakdeechote
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Tichanon Promsrisuk
Nattha Muangritdach
2015
57. Heart Rate Variability in Thai Patients with Obstructive Sleep Apnea Sopida Santamit
Wilaiwan Khrisanapant
Wannapa Ishida
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Banjamas Intarapoka
Uraiwan Zaeoue
2015
58. Innovative tools for improving medication adherence in asthma clinic at Srinagarind Hospital Chanee Samosorn
Pinyo Rattanaphan
Watchara Boonsawat
2015
59. Prediction Equations for Maximum Aerobic Capacity Using Cardiopulmonary Exercise Testing Among Thais Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Burabha Pussadhamma
Paitoon Benjapornlert
Puttapol Chanchalad
2015
60. Risk of asthma in relation to occupation: A hospital-based case-control study Wortong, D
Chaiear, N
Boonsawat, W
2015
61. Survey of asthma management in Thailand - The asthma insight and management study Watchara Boonsawat
Philip J. Thompson
Uraiwan Zaeoui
Chanee Samosorn
Rab Faruqi
Piriya Poonnoi
2015
62. AN ECONOMIC EVALUATION OF INDACATEROL/GLYCOPYRRONIUM COMPARED WITH TIOTROPIUM AND SALMETEROL/FLUTICASONE FOR PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) IN THAILAND W. Boonsawat
S. L. Geater
C. Burke
K. Numuang
2016
63. Breathing reserve at anaerobic threshold (BRAT) and at maximal exercise (BRmax) and their correlation with pulmonary function in Thai adults Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Paitoon Benjapornlert
2016
64. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Airway Inflammation and Oxidative Stress in Patients with Obstructive Sleep Apnea. Promsrisuk Tichanon
Khrisanapant Wilaiwan
Santamit Sopida
Pasurivong Orapin
Boonsawat Watchara
Intarapoka Banjamas
2016
65. Effects of Modified Arm Swing Exercise on Pulmonary Function in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Orathai Tunkamnerdthai
Paradee Auvichayapat
Wiyada Punjaruk
Naruemon Leelayuwat
Uraiwan Zaeoue
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
2016
66. IMPLEMENTATION OF GINA IN THAILAND W. Boonsawat 2016
67. Influence of age, weight and height on oxygen pulse during maximal exercise Wilaiwan Khrisanapant
Tichanon Promsrisuk
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Paitoon Benjapornlert
2016
68. Positive expiratory pressure breathing accelerates recovery of exertional dyspnea in participants with COPD: A randomised cross over trial Chulee Jones
Khajonsak Pongpanit
Watchara Boonsawat
David Jones
2016
69. TIOtropium Safety and Performance In Respimat((R)) (TIOSPIRTM): Analysis of Asian cohort of COPD patients Nanshan Zhong
Hwa S. Moon
Kwan H. Lee
Aziah A. Mahayiddin
Watchara Boonsawat
Marie G. D. Isidro
ChunXue Bai
Achim Mueller
Norbert Metzdorf
Antonio Anzueto
2016
70. TIOtropium Safety and Performance In Respimat® (TIOSPIRTM): Analysis of Asian cohort of COPD patients Boonsawat, W. 2016
71. Tiotropium Safety and Performance in Respimat (TIOSPIR) Study: Analysis of Demographic Characteristics and Clinical Outcomes in Patients Enrolled in Asia Countries (Excluding China) Versus Rest of the World Marie Isidro
Aziah Mahayiddin
Watchara Boonsawat
Achim Mueller
Norbert Metzdorf
Antonio Anzueto
2016
72. TIOtropium Safety and Performance In Respimat(®) (TIOSPIR(TM) ): Analysis of Asian cohort of COPD patients. Zhong, N
Moon, HS
Lee, KH
Mahayiddin, AA
Boonsawat, W
Isidro, MG
Bai, C
Mueller, A
Metzdorf, N
Anzueto, A
2016
73. Under-recognized pertussis in adults from Asian countries: A cross-sectional seroprevalence study in Malaysia, Taiwan and Thailand M. T. Koh
C. -S. Liu
C. -H. Chiu
W. Boonsawat
V. Watanaveeradej
N. Abdullah
Xh. Zhang
R. Devadiga
J. Chen
2016
74. EVALUATION OF MEDICATION NON-ADHERENCE IN ELDERLY PATIENTS WITH COPD AT SRINAGARIND HOSPITAL Chanee Samosorn
Watchara Boonsawat
Sunee Lertsinudom
Lukkana Matvises
2017
75. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD Limpawattana, P
Putraveephong, S
Inthasuwan, P
Boonsawat, W
Theerakulpisut, D
Chindaprasirt, J
2017
76. IMPACT OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE ON LIVER AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA K. Wuttiumporn
O. Pasurivong
W. Khrisanapant
J. T. Reese
W. Boonsawat
B. Intarapoka
2017
77. Liver function following continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea patients Wilaiwan Khrisanapant
Khanaphaphon Wuttiumporn
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Justin Reese
Banjamas Intarapoka
2017
78. Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: A study of prevalence and associated factors in the Southeast Asian population. Limpawattana, P
Inthasuwan, P
Putraveephong, S
Boonsawat, W
Theerakulpisut, D
Sawanyawisuth, K
2017
79. Spirometry changes in normal or early ILO pneumoconiosis radiographs of sandstone-dust exposed workers: A preliminary result Chaiear, N.
Boonsawat, W.
Khiewyoo, J.
2017
80. Cardiovascular performance following continuous positive airway pressure in patients with severe obstructive sleep apnea Khrisanapant, W.
Boonsawat, W.
2018
81. Comparative study of Thai validation COPD symptom assessment tools: COPD assessment test (CAT), modified medical research council (mMRC) and clinical COPD questionnaire (CCQ) in srinagarind hospital So-Ngern, A.
Boonsawat, W.
Reechaipichitkul, W.
2018
82. Equations to predict maximal oxygen consumption during cardiopulmonary exercise testing in healthy Thai adults Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
2018
83. Identification of chronic obstructive pulmonary disease subgroups in 13 Asian cities. Boonsawat, W.
Madegedara, D.
Lin, Y.
2018
84. Long-term effectiveness of omalizumab treatment in Thai severe asthmatic patients: A real-life experience Kawamatawong, T.
Piyavechviratana, K.
Boonsawat, W.
2018
85. Modified arm swing exercise improves oxidative stress and heart rate variability in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial Tunkamnerdthai, O.
Auvichayapat, P.
Punjaruk, W.
Manimmanakorn, A.
Leelayuwat, N.
Boonsawat, W.
Patjanasoontorn, B.
2018
86. Oxidative stress and inflammation after continuous positive airway pressure therapy in patients with severe obstructive sleep apnea Khrisanapant, W.
Boonsawat, W.
2018
87. Positive expiratory pressure breathing speeds recovery of postexercise dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease. Ubolsakka-Jones, C
Pongpanit, K
Boonsawat, W
Jones, DA
2018
88. Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: A study of prevalence and associated factors in the Southeast Asian population Panita Limpawattana
Pratchaya Inthasuwan
Siraphong Putraveephong
Watchara Boonsawat
Daris Theerakulpisut
Kittisak Sawanyawisuth
2018
89. Positive expiratory pressure breathing speeds recovery of postexercise dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease Ubolsakka-Jones,
Boonsawat, W.
2019
90. The prevalence of Vitamin D deficiency in adult Thai asthmatic patients: A study in a tertiary care setting Charoensri, S.
Sothornwit , J
Boonsawat, W.
Pongchaiyakul, C.
2019
91. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง() Sukanya Nadee
Ampronpan Teeranute
Watchara Boonsawat
2554
92. การทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ Psychometric Properties of the Thai Functional Performance Inventory in Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease ฐืติกา แสนการุณ
อัมพรพรรณ ธีรานุตร
วัชรา บุญสวัสดิ์
2556
Count 41 32 54 13

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Community-acquired pneumonia in adults at Srinagarind Hospital. Boonsawat, W.
Boonma, P.
Tangdajahiran, T.
Paupermpoonsiri, S.
Wongpratoom, W.
1990 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (73), pp. 345-352
2. Effect of allergen inhalation on the maximal response plateau of the dose- response curve to methacholine Boonsawat, W. 1992 American Review of Respiratory Disease
3 (146), pp. 565-569
3. Chronic Eosinophilic Pneumonia: A Case Report Phunmanee, A.
Boonsawat, W.
Charoensiri, D.J.
Limkunacul, C.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (83), pp. 959-963
4. Pulmonary sparganosis : A case report with five years follow-up Phunmanee, A.
Indharapoka, B.
Kularbkeaw, J.
Boonsawat, W.
Tuntisirin, C.
2001 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (84), pp. 130-135
5. Bronchial adenoma presenting with chronic asthma and obstructive pneumonia: a case report. Reechaipichitkul, W.
Saengsaard, S.
Puapairoj, A.
Boonsawat, W.
2002 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (33), pp. 164-169
6. Comparison of high-resolution computed tomography with pulmonary function testing in symptomatic smokers Srinakarin, J.
Thammaroj, J.
Boonsawat, W.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (86), pp. 522-528
7. Formoterol (OXIS®) Turbuhaler® as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma Boonsawat, W.
Sawanyawisuth, K.
2003 Respiratory Medicine
9 (97), pp. 1067-1074
8. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease Boonsawat, W.
Peterson, S.
Olsson, H.
2003 European Respiratory Journal
6 (22), pp. 912-919
9. Diagnostic yield of adenosine deaminase in bronchoalveolar lavage Reechaipichitkul, W.
Lulitanond, V.
Patjanasoontorn, B.
Boonsawat, W.
Phunmanee, A.
2004 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (35), pp. 730-734
10. Erratum: Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease (European Respiratory Journal (2003) vol. 22 (912-919)) Boonsawat, W.
Peterson, S.
2004 European Respiratory Journal
6 (24), pp. 1075
11. Survey of asthma control in Thailand Boonsawat, W.
Thanomsieng, N.
2004 Respirology
3 (9), pp. 373-378
12. HIV-associated primary pulmonary hypertension: A first case report in Thailand and literature review Boonsawat, W.
Mootsikapun, P.
Kiatchousakun, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (88), pp. 979-983
13. Prevalence of gastroesophageal reflux symptoms in asthma patients at Srinagarind Hospital Chunlertrith, K.
Boonsawat, W.
Zaeoue, U.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (88), pp. 668-671
14. Improvement in asthma endpoints when aiming for total control: Salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone Boonsawat, W.
Gibbs, M.R.
Bousquet, J.
2007 Primary Care Respiratory Journal
3 (16), pp. 155-161
15. Combined salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone in mild asthma: A placebo-controlled comparison Boonsawat, W. 2008 Clinical Drug Investigation
2 (28), pp. 101-111
16. Conical-PEP is safe, reduces lung hyperinflation and contributes to improved exercise endurance in patients with COPD: A randomised cross-over trial Padkao, T.
Boonsawat, W.
Jones, C.U.
2010 Journal of Physiotherapy
1 (56), pp. 33-39
17. Cost-effectiveness of budesonide/formoterol maintenance and rescue therapy in Thailand Boonsawat, W. 2010 Asian Biomedicine
4 (4), pp. 571-578
18. Validity and reliability of the Thai mini asthma quality of life questionnaire Lertsinudom, S.
Johns, N.P.
GradDiplo, S.C.
Boonsawat, W.
Samosorn, C.
2010 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (93), pp. 373-377
19. Relationship between asthma control status, the Asthma Control Test™ and urgent health-care utilization in Asia Lai, C.K.W.
De Guia, T.S.
Wong, G.
Boonsawat, W.
Cho, S.
Hsu, J.
Viet, N.N.
2011 Respirology
4 (16), pp. 688-697
20. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy via Turbuhaler versus fixed-dose budesonide/formoterol plus terbutaline in patients with asthma: Phase III study results Atienza, T.
Aquino, T.O.
Boonsawat, W.
2013 Respirology
2 (18), pp. 354-363
21. Characteristics of stable chronic obstructive pulmonary disease patients in the pulmonology clinics of seven Asian cities Boonsawat, W.
Madegedara, D.
Lin, Y.
2013 International Journal of COPD
(8), pp. 31-39
22. Insights, attitudes and perceptions about asthma and its treatment: Findings from a multinational survey of patients from 8 Asia-Pacific countries and Hong Kong Thompson, P.J.
Boonsawat, W.
Hsu, J.
Faruqi, R.A.
Moreno-Cantu, J.J.
2013 Respirology
6 (18), pp. 957-967
23. Patients' beliefs and behaviors related to treatment adherence in patients with asthma requiring maintenance treatment in Asia Boonsawat, W.
Cho, S.
Hsu, J.
2014 Journal of Asthma
6 (51), pp. 652-659
24. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: A pragmatic study Boonsawat, W.
Thinkhamrop, B.
2014 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2 (32), pp. 160-165
25. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand Boonsawat, W.
Thinkhamrop, B.
2015 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1 (33), pp. 21-25
26. Risk of asthma in relation to occupation: A hospitalbased case-control study Chaiear, N.
Boonsawat, W.
2015 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2 (33), pp. 152-160
27. Survey of asthma management in Thailand - The asthma insight and management study Boonsawat, W.
Thompson, P.J.
Zaeoui, U.
Samosorn, C.
Faruqi, R.A.
Poonnoi, P.
2015 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1 (33), pp. 14-20
28. TIOtropium Safety and Performance In Respimat<sup>®</sup> (TIOSPIR<sup>TM</sup>): Analysis of Asian cohort of COPD patients Boonsawat, W. 2016 Respirology
8 (21), pp. 1397-1403
29. Under-recognized pertussis in adults from Asian countries: A cross-sectional seroprevalence study in Malaysia, Taiwan and Thailand Boonsawat, W. 2016 Epidemiology and Infection
6 (144), pp. 1192-1200
30. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD Limpawattana, P.
Boonsawat, W.
2017 International Journal of COPD
(12), pp. 1193-1198
31. Spirometry changes in normal or early ILO pneumoconiosis radiographs of sandstone-dust exposed workers: A preliminary result Chaiear, N.
Boonsawat, W.
Khiewyoo, J.
2017 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (100), pp. 1035-1044
32. Cardiovascular performance following continuous positive airway pressure in patients with severe obstructive sleep apnea Khrisanapant, W.
Boonsawat, W.
2018 Sleep and Hypnosis
3 (20), pp. 174-183
33. Comparative study of Thai validation COPD symptom assessment tools: COPD assessment test (CAT), modified medical research council (mMRC) and clinical COPD questionnaire (CCQ) in srinagarind hospital So-Ngern, A.
Boonsawat, W.
Reechaipichitkul, W.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S155-S159
34. Equations to predict maximal oxygen consumption during cardiopulmonary exercise testing in healthy Thai adults Khrisanapant, W.
Boonsawat, W.
Patjanasoontorn, B.
Pussadhamma, B.
2018 Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche
3 (177), pp. 57-64
35. Identification of chronic obstructive pulmonary disease subgroups in 13 Asian cities Boonsawat, W.
Madegedara, D.
Lin, Y.
2018 International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
7 (22), pp. 820-826
36. Long-term effectiveness of omalizumab treatment in Thai severe asthmatic patients: A real-life experience Kawamatawong, T.
Piyavechviratana, K.
Boonsawat, W.
2018 Asian Pacific journal of allergy and immunology
4 (36), pp. 238-243
37. Modified arm swing exercise improves oxidative stress and heart rate variability in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled trial Tunkamnerdthai, O.
Auvichayapat, P.
Punjaruk, W.
Manimmanakorn, A.
Leelayuwat, N.
Boonsawat, W.
Patjanasoontorn, B.
2018 Journal of Exercise Physiology Online
4 (21), pp. 41-53
38. Oxidative stress and inflammation after continuous positive airway pressure therapy in patients with severe obstructive sleep apnea Khrisanapant, W.
Boonsawat, W.
2018 Sleep and Hypnosis
4 (20), pp. 275-282
39. Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: A study of prevalence and associated factors in the Southeast Asian population Limpawattana, P.
Boonsawat, W.
Theerakulpisut, D.
Sawanyawisuth, K.
2018 Chronic Respiratory Disease
3 (15), pp. 250-257
40. Positive expiratory pressure breathing speeds recovery of postexercise dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease Ubolsakka-Jones,
Boonsawat, W.
2019 Physiotherapy Research International
1 (24), pp.
41. The prevalence of Vitamin D deficiency in adult Thai asthmatic patients: A study in a tertiary care setting Charoensri, S.
Sothornwit , J
Boonsawat, W.
Pongchaiyakul, C.
2019 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (102), pp. 1016-1020

Title Authors Year Journal title
1. Community-acquired pneumonia in adults at Srinagarind Hospital. Boonsawat, W
Boonma, P
Tangdajahiran, T
Paupermpoonsiri, S
Wongpratoom, W
Romphryk, A
1990 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (73), pp. 345-52
2. Effect of allergen inhalation on the maximal response plateau of the dose-response curve to methacholine. Boonsawat, W
Salome, CM
Woolcock, AJ
1992 The American review of respiratory disease
3 (146), pp. 565-9
3. Chronic eosinophilic pneumonia: a case report. Phunmanee, A
Boonsawat, W
Charoensiri, DJ
Limkunacul, C
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (83), pp. 959-63
4. Pulmonary sparganosis: a case report with five years follow-up. Phunmanee, A
Boonsawat, W
Indharapoka, B
Tuntisirin, C
Kularbkeaw, J
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (84), pp. 130-5
5. Bronchial adenoma presenting with chronic asthma and obstructive pneumonia: a case report. Reechaipichitkul, W
Saengsaard, S
Puapairoj, A
Boonsawat, W
2002 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (33), pp. 164-9
6. Formoterol (OXIS) Turbuhaler as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma. Boonsawat, W
Charoenratanakul, S
Pothirat, C
Sawanyawisuth, K
Seearamroongruang, T
Bengtsson, T
Brander, R
Selroos, O
2003 Respiratory medicine
9 (97), pp. 1067-74
7. Comparison of high-resolution computed tomography with pulmonary function testing in symptomatic smokers. Srinakarin, J
Thammaroj, J
Boonsawat, W
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (86), pp. 522-8
8. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease. Calverley, PM
Boonsawat, W
Cseke, Z
Zhong, N
Peterson, S
Olsson, H
2003 The European respiratory journal
6 (22), pp. 912-9
9. Diagnostic yield of adenosine deaminase in bronchoalveolar lavage. Reechaipichitkul, W
Lulitanond, V
Patjanasoontorn, B
Boonsawat, W
Phunmanee, A
2004 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (35), pp. 730-4
10. Survey of asthma control in Thailand. Boonsawat, W
Charoenphan, P
Kiatboonsri, S
Wongtim, S
Viriyachaiyo, V
Pothirat, C
Thanomsieng, N
2004 Respirology (Carlton, Vic.)
3 (9), pp. 373-8
11. HIV-associated primary pulmonary hypertension: a first case report in Thailand and literature review. Chuesakoolvanich, K
Boonsawat, W
Mootsikapun, P
Kiatchousakun, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (88), pp. 979-83
12. Prevalence of gastroesophageal reflux symptoms in asthma patients at Srinagarind Hospital. Chunlertrith, K
Boonsawat, W
Zaeoue, U
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (88), pp. 668-71
13. Improvement in asthma endpoints when aiming for total control: salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone. Woodcock, AA
Bagdonas, A
Boonsawat, W
Gibbs, MR
Bousquet, J
Bateman, ED
,
2007 Primary care respiratory journal : journal of the General Practice Airways Group
3 (16), pp. 155-61
14. Combined salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone in mild asthma : a placebo-controlled comparison. Boonsawat, W
Goryachkina, L
Jacques, L
Frith, L
2008 Clinical drug investigation
2 (28), pp. 101-11
15. Conical-PEP is safe, reduces lung hyperinflation and contributes to improved exercise endurance in patients with COPD: a randomised cross-over trial. Padkao, T
Boonsawat, W
Jones, CU
2010 Journal of physiotherapy
1 (56), pp. 33-9
16. Validity and reliability of the Thai Mini Asthma Quality of Life Questionnaire. Lertsinudom, S
Johns, NP
Chanthawong, S
Boonsawat, W
Samosorn, C
2010 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (93), pp. 373-7
17. Relationship between asthma control status, the Asthma Control Test™ and urgent health-care utilization in Asia. Lai, CK
Ko, FW
Bhome, A
DE Guia, TS
Wong, GW
Zainudin, BM
Nang, AN
Boonsawat, W
Cho, SH
Gunasekera, KD
Hong, JG
Hsu, JY
Viet, NN
Yunus, F
Mukhopadhyay, A
2011 Respirology (Carlton, Vic.)
4 (16), pp. 688-97
18. Insights, attitudes and perceptions about asthma and its treatment: findings from a multinational survey of patients from 8 Asia-Pacific countries and Hong Kong. Thompson, PJ
Salvi, S
Lin, J
Cho, YJ
Eng, P
Abdul Manap, R
Boonsawat, W
Hsu, JY
Faruqi, RA
Moreno-Cantu, JJ
Fish, JE
Ho, JC
2013 Respirology (Carlton, Vic.)
6 (18), pp. 957-67
19. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy via Turbuhaler versus fixed-dose budesonide/formoterol plus terbutaline in patients with asthma: phase III study results. Atienza, T
Aquino, T
Fernández, M
Boonsawat, W
Kawai, M
Kudo, T
Ekelund, J
Ivanov, S
Carlsson, LG
2013 Respirology (Carlton, Vic.)
2 (18), pp. 354-63
20. Characteristics of stable chronic obstructive pulmonary disease patients in the pulmonology clinics of seven Asian cities. Oh, YM
Bhome, AB
Boonsawat, W
Gunasekera, KD
Madegedara, D
Idolor, L
Roa, C
Kim, WJ
Kuo, HP
Wang, CH
Lan, le TT
Loh, LC
Ong, CK
Ng, A
Nishimura, M
Makita, H
Silverman, EK
Lee, JS
Yang, T
Lin, Y
Wang, C
Lee, SD
2013 International journal of chronic obstructive pulmonary disease
(8), pp. 31-9
21. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: a pragmatic study. Boonsawat, W
Thinkhamrop, B
2014 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
2 (32), pp. 160-5
22. Patients' beliefs and behaviors related to treatment adherence in patients with asthma requiring maintenance treatment in Asia. Chiu, KC
Boonsawat, W
Cho, SH
Cho, YJ
Hsu, JY
Liam, CK
Muttalif, AR
Nguyen, HD
Nguyen, VN
Wang, C
Kwon, N
2014 The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma
6 (51), pp. 652-9
23. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand. Boonsawat, W
Thinkhamrop, B
2015 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
1 (33), pp. 21-5
24. Risk of asthma in relation to occupation: A hospital-based case-control study. Wortong, D
Chaiear, N
Boonsawat, W
2015 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
2 (33), pp. 152-60
25. Survey of asthma management in Thailand - the asthma insight and management study. Boonsawat, W
Thompson, PJ
Zaeoui, U
Samosorn, C
Acar, G
Faruqi, R
Poonnoi, P
2015 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
1 (33), pp. 14-20
26. Under-recognized pertussis in adults from Asian countries: a cross-sectional seroprevalence study in Malaysia, Taiwan and Thailand. Koh, MT
Liu, CS
Chiu, CH
Boonsawat, W
Watanaveeradej, V
Abdullah, N
Zhang, X
Devadiga, R
Chen, J
2016 Epidemiology and infection
6 (144), pp. 1192-200
27. TIOtropium Safety and Performance In Respimat(®) (TIOSPIR(TM) ): Analysis of Asian cohort of COPD patients. Zhong, N
Moon, HS
Lee, KH
Mahayiddin, AA
Boonsawat, W
Isidro, MG
Bai, C
Mueller, A
Metzdorf, N
Anzueto, A
2016 Respirology (Carlton, Vic.)
8 (21), pp. 1397-1403
28. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Airway Inflammation and Oxidative Stress in Patients with Obstructive Sleep Apnea. Tichanon, P
Wilaiwan, K
Sopida, S
Orapin, P
Watchara, B
Banjamas, I
2016 Canadian respiratory journal
(2016), pp. 3107324
29. Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: A study of prevalence and associated factors in the Southeast Asian population. Limpawattana, P
Inthasuwan, P
Putraveephong, S
Boonsawat, W
Theerakulpisut, D
Sawanyawisuth, K
2017 Chronic respiratory disease
(), pp. 1479972317743759
30. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD. Limpawattana, P
Putraveephong, S
Inthasuwan, P
Boonsawat, W
Theerakulpisut, D
Chindaprasirt, J
2017 International journal of chronic obstructive pulmonary disease
(12), pp. 1193-1198
31. Identification of chronic obstructive pulmonary disease subgroups in 13 Asian cities. Kim, WJ
Gupta, V
Nishimura, M
Makita, H
Idolor, L
Roa, C
Loh, LC
Ong, CK
Wang, JS
Boonsawat, W
Gunasekera, KD
Madegedara, D
Kuo, HP
Wang, CH
Wang, C
Yang, T
Lin, YX
Ko, FWS
Hui, DSC
Lan, LTT
Vu, QTT
Bhome, AB
Ng, A
Seo, JB
Lee, BY
Lee, JS
Oh, YM
Lee, SD
2018 The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease
7 (22), pp. 820-826
32. Positive expiratory pressure breathing speeds recovery of postexercise dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease. Ubolsakka-Jones, C
Pongpanit, K
Boonsawat, W
Jones, DA
2018 Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy
(), pp. e1750

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Formoterol (OXIS (R)) Turbuhaler (R) as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma W Boonsawat
S Charoenratanakul
C Pothirat
K Sawanyawisuth
T Seearamroongruang
T Bengtsson
R Brander
O Selroos
2003 RESPIRATORY MEDICINE
9.0 (97.0), pp. 1067.0-1074.0
88 0 0 0 0 0 88
2. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease PM Calverley
W Boonsawat
Z Cseke
N Zhong
S Peterson
H Olsson
2003 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
6.0 (22.0), pp. 912.0-919.0
855 0 0 0 0 0 855
3. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease (vol 22, pg 912, 2003) PM Calverley
W Boonsawat
Z Cseke
N Zhong
S Peterson
H Olsson
2004 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
6.0 (24.0), pp. 1075.0-1075.0
18 0 0 0 0 0 18
4. Survey of asthma control in Thailand W Boonsawat
P Charoenphan
S Kiatboonsri
S Wongtim
V Viriyachaiyo
C Pothirat
N Thanomsieng
2004 RESPIROLOGY
3.0 (9.0), pp. 373.0-378.0
32 0 0 0 0 0 32
5. Combined salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone in mild asthma: A placebo-controlled comparison Watchara Boonsawat
Ludmila Goryachkina
Loretta Jacques
Lucy Frith
2008 CLINICAL DRUG INVESTIGATION
2.0 (28.0), pp. 101.0-111.0
10 0 0 0 0 0 10
6. EFFECTS OF OBESITY ON HEART RATE VARIABILITY IN ADULTS Wilaiwan Khrisanapant
Watchara Boonsawat
Jaruwan Plaengdee
Orapin Pasurivong
Uraiwan Zaeoue
2009 JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES
(59.0), pp. 169.0-169.0
0 0 0 0 0 0 0
7. CHARACTERIZATION OF COPD HETEROGENEITY IN ASIA: INTERIM REPORT BY THE ASIAN NETWORK FOR OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE (ANOLD) Arvind Bhome
Watchara Boonsawat
Kirthi Dias Gunasekera
Luisito Idolor
Camilo Roa
Han-Pin Kuo
Le Thi Tuyet Lan
Sang Do Lee
Yeon-Mok Oh
Hyejin Joo
Li-Cher Loh
Chookhoon Ong
Alan Ng
Masaharu Nishimura
Hironi Makita
Edwin Silverman
Chen Wang
Yingxiang Lin
Ting Yang
2010 RESPIROLOGY
(15.0), pp. 48.0-48.0
0 0 0 0 0 0 0
8. Conical-PEP is safe, reduces lung hyperinflation and contributes to improved exercise endurance in patients with COPD: a randomised cross-over trial Tadsawiya Padkao
Watchara Boonsawat
Chulee U. Jones
2010 JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY
1.0 (56.0), pp. 33.0-39.0
21 0 0 0 0 0 21
9. Cost-effectiveness of budesonide/formoterol maintenance and rescue therapy in Thailand Watchara Boonsawat 2010 ASIAN BIOMEDICINE
4.0 (4.0), pp. 571.0-578.0
4 0 0 0 0 0 4
10. PERCEPTIONS OF ASTHMA CONTROL BY PATIENTS IN ASIA-PACIFIC COUNTRIES: RESULTS OF THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT (AP-AIM) SURVEY J. Lin
J. C-Man Ho
J-Y Hsu
W. Boonsawat
P. Eng
Y. J. Cho
R. A. Manap
S. Salvi
P. Thompson
2011 RESPIROLOGY
(16.0), pp. 209.0-209.0
0 0 0 0 0 0 0
11. Relationship between asthma control status, the Asthma Control Test (TM) and urgent health-care utilization in Asia Christopher K. W. Lai
Fanny W. S. Ko
Arvind Bhome
Teresita S. De Guia
Gary W. K. Wong
Bin M. Z. Zainudin
An N. Nang
Watchara Boonsawat
Sang H. Cho
Kirthi D. Gunasekera
Jian G. Hong
Jeng-Yuan Hsu
Nhung N. Viet
Faisal Yunus
Amartya Mukhopadhyay
2011 RESPIROLOGY
4.0 (16.0), pp. 688.0-697.0
60 0 0 0 0 0 60
12. THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT SURVEY (AP-AIM): A MULTINATIONAL SURVEY OF ASTHMA PATIENTS FROM 8 ASIA-PACIFIC COUNTRIES AND HONG KONG S. Salvi
R. A. Manap
J. C-Man Ho
W. Boonsawat
Y. J. Cho
P. Eng
J-Y Hsu
P. Thompson
J. Lin
2011 RESPIROLOGY
(16.0), pp. 209.0-209.0
0 0 0 0 0 0 0
13. THE BURDEN OF ASTHMA IN ASIA-PACIFIC (AP) COUNTRIES: RESULTS OF THE AP ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT (AIM) SURVEY OF PATIENTS P. Thompson
Y. J. Cho
W. Boonsawat
J. C-Man Ho
P. Eng
J-Y Hsu
R. A. Manap
J. Lin
S. Salvi
2011 RESPIROLOGY
(16.0), pp. 210.0-210.0
0 0 0 0 0 0 0
14. ASTHMA BURDEN REMAINS HIGH: FINDINGS FROM THE ASIA-PACIFIC ASTHMA INSIGHT AND MANAGEMENT SURVEY P. J. Thompson
Y. Cho
W. Boonsawat
J. C. Ho
P. Eng
J. Hsu
R. Manap
J. Lin
S. Salvi
2012 RESPIROLOGY
(17.0), pp. 38.0-38.0
0 0 0 0 0 0 0
15. Reducing asthma admission: Impact of the Easy Asthma Clinic Network Watchara Boonsawat
Kaewjai Thepsuthammarat
2012 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(40.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
16. Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy via Turbuhaler versus fixed-dose budesonide/formoterol plus terbutaline in patients with asthma: Phase III study results Tito Atienza
Teresita Aquino
Marcelo Fernandez
Watchara Boonsawat
Mitsuru Kawai
Takahide Kudo
Jan Ekelund
Stefan Ivanov
Lars-Goran Carlsson
2013 RESPIROLOGY
2.0 (18.0), pp. 354.0-363.0
9 0 0 0 0 0 9
17. Burden of asthma in Asia-room for improvement Y. J. Cho
W. Boonsawat
K-C Chiu
S-H Cho
J-Y Hsu
C-K Liam
A. R. Muttalif
H. D. Nguyen
V. N. Nguyen
C. Wang
2013 ALLERGY
(68.0), pp. 28.0-28.0
0 0 0 0 0 0 0
18. Characteristics of stable chronic obstructive pulmonary disease patients in the pulmonology clinics of seven Asian cities Yeon-Mok Oh
Arvind B. Bhome
Watchara Boonsawat
Kirthi Dias Gunasekera
Dushantha Madegedara
Luisito Idolor
Camilo Roa
Woo Jin Kim
Han-Pin Kuo
Chun-Hua Wang
Le Thi Tuyet Lan
Li-Cher Loh
Choo-Khoon Ong
Alan Ng
Masaharu Nishimura
Hironi Makita
Edwin K. Silverman
Jae Seung Lee
Ting Yang
Yingxiang Lin
Chen Wang
Sang-Do Lee
2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(8.0), pp. 31.0-39.0
24 0 0 0 0 0 24
19. Health beliefs and behaviours related to treatment adherence among Asian patients with asthma S-H Cho
J-Y Hsu
Liam C-K
V. N. Nguyen
K-C Chiu
Y. J. Cho
A. R. Muttalif
C. Wang
W. Boonsawat
H. D. Nguyen
N. Kwon
2013 ALLERGY
(68.0), pp. 641.0-641.0
0 0 0 0 0 0 0
20. Insights, attitudes and perceptions about asthma and its treatment: Findings from a multinational survey of patients from 8 Asia-Pacific countries and Hong Kong Philip J. Thompson
Sundeep Salvi
Jiangtao Lin
Young Joo Cho
Philip Eng
Roslina Abdul Manap
Watchara Boonsawat
Jeng-Yuan Hsu
Rab A. Faruqi
Jorge J. Moreno-Cantu
James E. Fish
James Chung-Man Ho
2013 RESPIROLOGY
6.0 (18.0), pp. 957.0-967.0
53 0 0 0 0 0 53
21. SUBGROUPS OF COPD PATIENTS WITH DISTINCT PHENOTYPES IN FOUR REGIONS OF TEN ASIAN CITIES Yeon-Mok Oh
Arvind Bhome
Watchara Boonsawat
Kirthi Dias Gunasekera
Dushantha Madegedara
Luisito Idolor
Camilo Roa
Han-Pin Kuo
Chun-Hua Wang
Le Thi Tuyet Lan
Li-Cher Loh
Choo-Khoon Ong
Alan Ng
Nasaharu Nishimura
Hironi Makita
Edwin K. Silverman
Ting Yang
Yingxiang Lin
Chen Wang
Sang-Do Lee
2013 RESPIROLOGY
(18.0), pp. 24.0-24.0
1 0 0 0 0 0 1
22. SUCCESSFUL OF THE NATIONAL ASTHMA PROGRAM USING THE EASY ASTHMA CLINIC MODEL TO IMPROVE ASTHMA MANAGEMENT IN THAILAND Watchara Boonsawat
Wanna Eiadprapan
2013 RESPIROLOGY
(18.0), pp. 113.0-113.0
0 0 0 0 0 0 0
23. COPD MANAGEMENT IN A GOVERNMENT HEALTH CARE SYSTEM IN THAILAND: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY FROM COPD REGISTRY DATABASE Watchara Boonsawat
Kaewjai Thepsuthammarat
2014 RESPIROLOGY
(19.0), pp. 126.0-126.0
0 0 0 0 0 0 0
24. Fractional exhaled nitric oxide in healthy Thai adults and its association with pulmonary function Wilaiwan Khrisanapant
Nattha Mueng Itdeche
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Wannapa Ishida
2014 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(44.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
25. Long-Term Effectiveness Of Omalizumab Treatment In Thai Severe Asthmatic Patients: A Real-Life Experience Orapan Poachanukoon
Theerasak Kawamatawong
Atik Saengasapaviriya
Chanchai Sittipunt
Hiroshi Chantaphakul
Kittipong Maneechotesuwan
Pintip Ngamchanyaporn
Kunchit Piyavechviratana
Apichart Khanisap
Siwasak Juthong
Warangkana Rithirak
Chaicharn Pothirat
Watchara Boonsawat
2014 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
2.0 (133.0), pp. AB2-AB2
0 0 0 0 0 0 0
26. Patients' beliefs and behaviors related to treatment adherence in patients with asthma requiring maintenance treatment in Asia K. -C. Chiu
W. Boonsawat
S. -H. Cho
Y. J. Cho
J. -Y. Hsu
C. -K. Liam
A. R. Muttalif
H. D. Nguyen
V. N. Nguyen
C. Wang
N. Kwon
2014 JOURNAL OF ASTHMA
6.0 (51.0), pp. 652.0-659.0
28 0 0 0 0 0 28
27. Role of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: a pragmatic study Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
2.0 (32.0), pp. 160.0-165.0
6 0 0 0 0 0 6
28. Age-related changes in respiratory fitness in healthy Thais 20-78 years Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Paitoon Benjapornlert
2015 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(46.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
29. Causes and prevalence of inadequate pulmonary function testing among patients with systemic sclerosis Pichaporn Sumphao-Ngern
Chingching Foocharoen
Watchara Boonsawat
Ajanee Mahakkanukrauh
Siraphop Suwannaroj
Uraiwan Sae-Oue
Sittichai Netwijitpan
Ratanavadee Nanagara
2015 ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE
6.0 (11.0), pp. 1255.0-1260.0
10 0 0 0 0 0 10
30. Comparative audit of asthma management in the easy asthma clinic and general out-patient clinic Watchara Boonsawat
Prapai Wattranagri
Kriddhiya Sriprasert
2015 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(46.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
31. COPD MANAGEMENT IN THAILAND W. Boonsawat
K. Thepsuthammarat
2015 RESPIROLOGY
(20.0), pp. 13.0-13.0
0 0 0 0 0 0 0
32. Correlations between fractional exhaled nitric oxide and age and lung function in healthy Thai adults Wilaiwan Khrisanapant
Tichanon Promsrisuk
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Paitoon Benjapornlert
2015 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(46.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
33. Evaluation of asthma control by inhaled corticosteroids in general practice in Thailand Watchara Boonsawat
Bandit Thinkhamrop
2015 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
1.0 (33.0), pp. 21.0-25.0
3 0 0 0 0 0 3
34. Innovative tools for improving medication adherence in asthma clinic at Srinagarind Hospital Chanee Samosorn
Pinyo Rattanaphan
Watchara Boonsawat
2015 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(46.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
35. Risk of asthma in relation to occupation: A hospital-based case-control study Darika Wortong
Naesinee Chaiear
Watchara Boonsawat
2015 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
2.0 (33.0), pp. 152.0-160.0
3 0 0 0 0 0 3
36. Survey of asthma management in Thailand - the asthma insight and management study Watchara Boonsawat
Philip J. Thompson
Uraiwan Zaeoui
Chanee Samosorn
Rab Faruqi
Piriya Poonnoi
2015 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
1.0 (33.0), pp. 14.0-20.0
16 0 0 0 0 0 16
37. AN ECONOMIC EVALUATION OF INDACATEROL/GLYCOPYRRONIUM COMPARED WITH TIOTROPIUM AND SALMETEROL/FLUTICASONE FOR PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) IN THAILAND W. Boonsawat
S. L. Geater
C. Burke
K. Numuang
2016 RESPIROLOGY
(21.0), pp. 180.0-180.0
0 0 0 0 0 0 0
38. Breathing reserve at anaerobic threshold (BRAT) and at maximal exercise (BRmax) and their correlation with pulmonary function in Thai adults Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Paitoon Benjapornlert
2016 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(48.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
39. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Airway Inflammation and Oxidative Stress in Patients with Obstructive Sleep Apnea Promsrisuk Tichanon
Khrisanapant Wilaiwan
Santamit Sopida
Pasurivong Orapin
Boonsawat Watchara
Intarapoka Banjamas
2016 CANADIAN RESPIRATORY JOURNAL
(), pp.
16 0 0 0 0 0 16
40. IMPLEMENTATION OF GINA IN THAILAND W. Boonsawat 2016 RESPIROLOGY
(21.0), pp. 20.0-20.0
0 0 0 0 0 0 0
41. Influence of age, weight and height on oxygen pulse during maximal exercise Wilaiwan Khrisanapant
Tichanon Promsrisuk
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Paitoon Benjapornlert
2016 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(48.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
42. Positive expiratory pressure breathing accelerates recovery of exertional dyspnea in participants with COPD: A randomised cross over trial Chulee Jones
Khajonsak Pongpanit
Watchara Boonsawat
David Jones
2016 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(48.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
43. TIOtropium Safety and Performance In Respimat((R)) (TIOSPIRTM): Analysis of Asian cohort of COPD patients Nanshan Zhong
Hwa S. Moon
Kwan H. Lee
Aziah A. Mahayiddin
Watchara Boonsawat
Marie G. D. Isidro
ChunXue Bai
Achim Mueller
Norbert Metzdorf
Antonio Anzueto
2016 RESPIROLOGY
8.0 (21.0), pp. 1397.0-1403.0
16 0 0 0 0 0 16
44. Tiotropium Safety and Performance in Respimat (TIOSPIR) Study: Analysis of Demographic Characteristics and Clinical Outcomes in Patients Enrolled in Asia Countries (Excluding China) Versus Rest of the World Marie Isidro
Aziah Mahayiddin
Watchara Boonsawat
Achim Mueller
Norbert Metzdorf
Antonio Anzueto
2016 CHEST
4.0 (149.0), pp. 393A-393A
0 0 0 0 0 0 0
45. Under-recognized pertussis in adults from Asian countries: a cross-sectional seroprevalence study in Malaysia, Taiwan and Thailand M. T. Koh
C. -S. Liu
C. -H. Chiu
W. Boonsawat
V. Watanaveeradej
N. Abdullah
Xh. Zhang
R. Devadiga
J. Chen
2016 EPIDEMIOLOGY AND INFECTION
6.0 (144.0), pp. 1192.0-1200.0
26 0 0 0 0 0 26
46. EVALUATION OF MEDICATION NON-ADHERENCE IN ELDERLY PATIENTS WITH COPD AT SRINAGARIND HOSPITAL Chanee Samosorn
Watchara Boonsawat
Sunee Lertsinudom
Lukkana Matvises
2017 RESPIROLOGY
(22.0), pp. 182.0-182.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD Panita Limpawattana
Siraphong Putraveephong
Pratchaya Inthasuwan
Watchara Boonsawat
Daris Theerakulpisut
Jarin Chindaprasirt
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(12.0), pp. 1193.0-1198.0
16 0 0 0 0 0 16
48. IMPACT OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE ON LIVER AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA K. Wuttiumporn
O. Pasurivong
W. Khrisanapant
J. T. Reese
W. Boonsawat
B. Intarapoka
2017 SLEEP MEDICINE
(40.0), pp. E349-E349
0 0 0 0 0 0 0
49. Liver function following continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea patients Wilaiwan Khrisanapant
Khanaphaphon Wuttiumporn
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Justin Reese
Banjamas Intarapoka
2017 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(50.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
50. Equations to predict maximal oxygen consumption during cardiopulmonary exercise testing in healthy Thai adults Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
2018 GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE
3.0 (177.0), pp. 57.0-64.0
0 0 0 0 0 0 0
51. Identification of chronic obstructive pulmonary disease subgroups in 13 Asian cities W. J. Kim
V. Gupta
M. Nishimura
H. Makita
L. Idolor
C. Roa
L-C. Loh
C-K. Ong
J-S. Wang
W. Boonsawat
K. D. Gunasekera
D. Madegedara
H-P. Kuo
C-H. Wang
C. Wang
T. Yang
Y-X. Lin
F. W. S. Ko
D. S. C. Hui
L. T. T. Lan
Q. T. T. Vu
A. B. Bhome
A. Ng
J. B. Seo
B. Y. Lee
J. S. Lee
Y-M. Oh
S-D. Lee
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE
7.0 (22.0), pp. 820.0-+
0 0 0 0 0 0 0
52. Long-term effectiveness of omalizumab treatment in Thai severe asthmatic patients: A real-life experience Theerasuk Kawamatawong
Orapan Poachanukoon
Chalermporn Boonsiri
Atik Saengasapaviriya
Chanchai Sittipunt
Hiroshi Chantaphakul
Kittipong Maneechotesuwan
Pintip Ngamchanyaporn
Kunchit Piyavechviratana
Praparn Yongjaiyut
Apichart Khanisap
Siwasak Juthong
Warangkana Rithirak
Prapaporn Pornsuriyasak
Chaicharn Pothirat
Watchara Boonsawat
2018 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
4.0 (36.0), pp. 238.0-243.0
3 0 0 0 0 0 3
53. Sarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease: A study of prevalence and associated factors in the Southeast Asian population Panita Limpawattana
Pratchaya Inthasuwan
Siraphong Putraveephong
Watchara Boonsawat
Daris Theerakulpisut
Kittisak Sawanyawisuth
2018 CHRONIC RESPIRATORY DISEASE
3.0 (15.0), pp. 250.0-257.0
19 0 0 0 0 0 19
54. Positive expiratory pressure breathing speeds recovery of postexercise dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease Chulee Ubolsakka-Jones
Khajonsak Pongpanit
Watchara Boonsawat
David A. Jones
2019 PHYSIOTHERAPY RESEARCH INTERNATIONAL
1.0 (24.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5

Title Authors Year Journal title
1. Current Management of Asthma Watchara Boonsawat 1997 Srinagarind Medical Journal
(12 No 2), pp. 104-110
2. Bioequivalence Study of Ceftazidime by Intramuscular Administration in Healthy Thai Volunteers Wongwiwat Tassaneeyakul
Arporn Tawalee
Watchara Boonsawat
Katcharin Phunikom
Veerapol Kukongviriyapan
Prapawadee Puapairoj
Wichittra Tassaneeyakul
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 4), pp. 254-260
3. Pharmacist’s Intervention on Managing Drug Related Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom
Watchara Boonsawat
Chanee Samosorn
Suthan Chanthawong
2008 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(4 No 2), pp. 13-23
4. The Effects of Brisk Marching on Anthropometry, Functional Exercise Capacity and Physical Performance among Elderly Women Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Tunda Suttitum
Orapin Pasurivong
Upa Kukongviriyapun
Poungrat Pakdeechote
Wannapa Ishida
Watchara Boonsawat
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 248-253
5. Brisk Marching, Stress and Health in Sedentary Thais Narisara Premsri
Wannapa Settheetham-Ishida
Wilaiwan Khrisanapant
Sitakan Natphopsuk
Upa Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Orapin Pasurivong
Tunda Suttithum
Parichat Prachaney
Watchara Boonsawat
Chulee Jones
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 3), pp. 354-361
6. A Pilot Study of Maximum Aerobic Capacity and Anaerobic Threshold Among Thais Nattha Muangritdech
Wilaiwan Khrisanapant
Wannapa Ishida
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Tichanon Promsrisuk
Jiraporn Khangkhan
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 5), pp. 442-449
7. Prediction Equations for Maximum Aerobic Capacity Using Cardiopulmonary Exercise Testing Among Thais Tichanon Promsrisuk
Wilaiwan Khrisanapant
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Burabha Pussadhamma
Paitoon Benjapornlert
Puttapol Chanchalad
2015 KKU Research Journal
4 (20), pp. 449-458
8. Evaluation of Cardiovascular Performance during Incremental Exercise Testing in Healthy Thais Jiraporn Khengkhan
Wilaiwan Khrisanapant
Poungrat Pakdeechote
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
Burabha Pussadhamma
Tichanon Promsrisuk
Nattha Muangritdach
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 1), pp. 2
9. Heart Rate Variability in Thai Patients with Obstructive Sleep Apnea Sopida Santamit
Wilaiwan Khrisanapant
Wannapa Ishida
Orapin Pasurivong
Watchara Boonsawat
Banjamas Intarapoka
Uraiwan Zaeoue
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 518-523
10. Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong
Thananan Rattanachotpanit
Supon Limwattanano
Chulaporn Limwattananon
Sunee Lertsinudom
Watchara Boonsawat
2015 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(11 No 1), pp. 151-158
11. Effects of Modified Arm Swing Exercise on Pulmonary Function in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Orathai Tunkamnerdthai
Paradee Auvichayapat
Wiyada Punjaruk
Naruemon Leelayuwat
Uraiwan Zaeoue
Watchara Boonsawat
Boonsong Patjanasoontorn
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 84
12. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง() Sukanya Nadee
Ampronpan Teeranute
Watchara Boonsawat
2554 Journal of Nursing and Health Care
(29 No 4), pp. 69-78
13. การทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ Psychometric Properties of the Thai Functional Performance Inventory in Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease ฐืติกา แสนการุณ
อัมพรพรรณ ธีรานุตร
วัชรา บุญสวัสดิ์
2556 Journal of Nursing and Health Care
(31 No 2), pp. 80-90

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01694774627685547