Loading
รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล

รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16733864200: H-INDEX 9
35309642800: H-INDEX 0

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A revisit to the cubital fossa : Brachiopronatus muscle Kowit Chaisiwamongkol
Patama Mee-sabye
Somboon SrungBoonmeee
1992
2. Ultrastructural Anatomy of Silkgland I. Anterior Part Somboon SrungBoonmee
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
1992
3. Surgical anatomy of lateral nasal wall in northeast Thai cadavers. Thanaviratananich, S
Sangsa-Ard, S
Tankongchumraskul, C
Chaisiwamongkol, K
1996
4. Accessory abductor digiti minimi muscle Kowit Chaisiwamongkol
Wanchai Itarat
Weerachai Kosuwan
2003
5. Five Heads of the Biceps Brachii Muscle in Thai : A Case Report Yanyong Toomsan
Nawaporn Techataweewan
Kowit Chaisiwamongkol
Kittisak Sripanidkulchai
2003
6. The prevalence of an Onodi cell in adult Thai cadavers. Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Kraitrakul, S.
Tangsawad, W.
2003
7. Six lumbar vertebrae in Thai : A case report Thanarat Chanta-upalee
Yanyong Toomsan
Atcharaluck Srikoolwong
Kowit Chaisiwamongkol
Nawaporn Techataweewan
Kittisak Sripanidkulchai
2004
8. Opinions about student centre learning activities for Heath Science instructor and student in Khon Kaen University Kowit Chaisiwamongkol
Yanyong Toomsan
Wichuda Chaisiwamongkol
2006
9. Retroesophageal right subclavian artery in Thai: A case report Yanyong Toomsan
Nawaporn Techataweewan
Thanarat Chanta-upalee
Kowit Chaisiwamongkol
Kittisak Sripanidkulchai
2006
10. A Case of Multiple Aneurysms in Northeast Thailand Embalmed Cadaver Kowit Chaisiwamongkol
Yanyong Toomsan
Panya Tuamsuk
Porntip Boonruangsri
Somsuda Teepsawang
2008
11. Phallo–orchido-atrophy from a huge recurrent indirect inguinal hernia Malivalaya Namking
Supawadee Teerakul
Kowit Chaisiwamongkol
2008
12. Anomalous origin of the right subclavian artery associated with right-sided thoracic duct: A case report Malivalaya Namking
Worawut Woraputaporn
Kowit Chaisiwamongkol
Supawadee Teerakul
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Wilaiwan Mothong
2009
13. Cleidohyoid Muscle In Human: A Case Report Kowit Chaisiwamongkol
Kittisak Sripanidkulchai
Porntip Boonruangsri
Yanyong Toomsan
Somsuda Teepsawang
Lawan Songserm
2009
14. The relationship of anteroposterior, transepicondylar and posterior condylar axis of the femur: A Thai cadaveric study using digital measurement Saengnipanthkul, S
Sarntipiphat, C
Chaichoon, A
Chaisiwamongkol, G
2009
15. Anatomic direction of entry for botulinum toxin injection to treat the adductor spasmodic dysphonia in Thais Patchareeporn Saeseow
Akkararat Sartsungnern
Supaporn Srirompotong
Kowit Chaisiwamongkol
Thanarat Chantaupalee
2010
16. Intranasal location of lacrimal sac in Thai cadavers Napas Tanamai
Teeraporn Ratanaanekchai
Sanguansak Thanaviratananich
Kowit Chaisiwamongkol
Thanarat Chantaumpalee
2010
17. Morus alba enhanced functional recovery after sciatic nerve crush injury Mucimapura, S.
Wattanathorn, J.
Chaisiwamongkol, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2010
18. The Prevalence of Kinking of the External iliac Artery Porntip Boonruangsri
Somsiri Ratanasuwan
Tanarat Chanta-upalee
Kowit Chaisiwamongkol
Channarong Arunyanart
2010
19. Cognitive-enhancing effect of quercetin in a rat model of Parkinson's disease induced by 6-hydroxydopamine Sriraksa, N
Wattanathorn, J
Muchimapura, S
Tiamkao, S
Brown, K
Chaisiwamongkol, K
2012
20. Commentary: Is the Evidence for Localization of Nephrin on the Slit Diaphragm Rigid? Wiphawi Hipkaeo
Ryoji Suzuki
Hiroshi Abe
Kowit Chaisiwamongkol
Hisatake Kondo
2012
21. Commentary: Is the evidence for localization of nephrin on the slit diaphragm rigid? | Comentario: ¿está la evidencia para la localización de nefrina en el diafragma de ranura rígido? Hipkaeo, W.
Abe, H.
Chaisiwamongkol, K.
Kondo, H.
2012
22. Frontal sinus drainage in Thai adult skulls. Thanaviratananich, S.
Vatanasapt, P.
Chaisiwamongkol, K.
2012
23. Landmark of ethmoid arteries in Adult Thai cadavers: Application for sinus surgery Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Chaisiwamongkol, K
2012
24. Mulberry fruit mitigates alcohol neurotoxicity and memory impairment induced by chronic alcohol intake Wattanathorn, J.
Phunchago, N.
Muchimapura, S.
Thukhum-Mee, W.
Chaisiwamongkol, K.
Kaewrueng, W.
Wongareonwanakij, S.
2012
25. Variant insertion of the teres major muscle. Sitthichai Iamsaard
Nut Thunyaharn
Kowit Chaisiwamongkol
Porntip Boonruangsri
Nongnut Uabundit
Wiphawi Hipkaeo
2012
26. Incidence of the Sternalis Muscle in Northeastern Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Pattama Amarttayakong
Wanassanun Pannangron
Jariya Umka
Malivalaya Namking
Kowit Chaisiwamongkol
Hisatake Kondo
Parichat Prachaney
2013
27. The Anatomical Study of the Nasal Septum in North-East Thai Cadavers Rarinthorn Samrid
Kowit Chaisiwamongkol
Sanguansak Thanaviratananich
Wannisa Sukhorum
Jindaporn Yimdee
Sitthichai Iamsaard
2013
28. Transversus Menti Muscle in a Thai Cadaver Kittisak Sripanidkulchai
Kowit Chaisiwamongkol
Sitthichai Iamsaard
2013
29. Transversus Menti muscle in a Thai cadaver | Músculo transversus Menti en un cadaver Tailandés Sripanidkulchai, K.
Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2013
30. Morphometric Analysis of External Carotid Artery, Maxillary Artery and Middle Meningeal Artery: Length and Angle measurement for Accurate Catheterization Artit Leeprakhon
Sitthichai lamsaard
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Waranon Munkhong
Porntip Boonruangsri
2014
31. SELECTIVE IMMUNOSTAINING OF MEHLIS' GLAND OF OPISTHORCHIS VIVERRINI BY ANTIBODY AGAINST RAT DIACYLGLYCEROL KINASE Hipkaeo, W.
Chaisiwamongkol, K.
Kanla, P.
Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
Sadaow, L.
Goto, K.
Kondo, H.
2014
32. The One-Incision Technique for Harvesting Semitendinosus Tendon and Graft Tunneling in Arthroscopic Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Pakorn Narakol
Winai Sirichatvapee
Kowit Chaisiwamongkol
2014
33. The sensitivity of male rat reproductive organs to monosodium glutamate. Iamsaard, S
Sukhorum, W
Samrid, R
Yimdee, J
Kanla, P
Chaisiwamongkol, K
Hipkaeo, W
Fongmoon, D
Kondo, H
2014
34. Acupuncture reduces memory impairment and oxidative stress and enhances cholinergic function in an animal model of alcoholism. Jintanaporn Wattanathorn
Nattaporn Phunchago
Kowit Chaisiwamongkol
Supaporn Muchimapura
Wipawee Thukham-mee
2015
35. A Morphological Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular Nerve in Embalmed Thai Cadavers Jeerapat Singsorn
Porntip Boonruangsri
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Waranyoo Khonkankong
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015
36. Morphometric Analysis of the Iliac Arterial Lengths in Normal and Abnormal Aortoiliac Arteries (Tortuosity,Kinking and Aneurysm) Conditions Porntip Boonruangsri
Bussakorn Suwannarong
Kowit Chaisiwamongkol
Wiphawi Hipkaeo
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015
37. Tiliacora triandra, an Anti-Intoxication Plant, Improves Memory Impairment, Neurodegeneration, Cholinergic Function, and Oxidative Stress in Hippocampus of Ethanol Dependence Rats. Phunchago, N.
Wattanathorn, J.
Chaisiwamongkol, K.
2015
38. Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae Wattanathorn, J.
Kirisattayakul, W.
Chaisiwamongkol, K.
2016
39. Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the mandible: a cadaveric study P. Vittayakittipong
J. Jarudejkajon
P. Kirirat
W. Chaijaroonkhanarak
K. Chaisiwamongkol
2016
40. Sexual Dimorphism Using the Interstyloid Distances and Clinical Implication for Elongated Styloid Process in Northeastern Thailand Waraporn Sakaew
Tansita Arnanteerakul
Somsuda Somintara
Somsiri Ratanasuwon
Nongnut Uabundit
Sittichai Iamsaard
Kowit Chaisiwamongkol
Amnart Chaichun
Wiphawi Hipkaeo
2016
41. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging Prachaney, P.
Chaisiwamongkol, K.
Pakdeechote, P.
Chaiyarit, P.
2017
42. Cadaveric study of the anatomical reference points for proximal humeral plate positioning. Boonard, M.
Chaisiwamongkol, K.
2018
43. Location of the sphenopalatine foramen in Thai cadavers Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Vatanasapt, P.
2018
44. Types and morphometric study of calcaneal articular facets on human tali of Thai population Nichapa Phunchago
Nongnut Uabundit
Kowit Chaisiwamongkol
Amnart Chaichun
Sitthichai Iamsaard
2018
45. A comparative study comparing area of extension of posterior knee capsule via posteromedial injection: a cadaveric study. Laupattarakasem, P.
Laupattarakasem, W.
Chaisiwamongkol, K.
2019
46. Appropriate Concentration of Acetic Acid for the Preservation of Fresh Cadaveric Brains to be Used in Surgical Training: A Preliminary Study Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2019
47. The therapeutic effect of ellagic acid on hypertensive rat submandibular glands by phosphoproteomic analysis Rarinthorn Samrid
Parichat Prachaney
Kowit Chaisiwamongkol
Poungrat Pakdeechote
Sittiruk Roytrakul
Janthima Jaresitthikunchai
Narumon Phaonakrop
2020
Count 23 16 16 18

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Surgical anatomy of lateral nasal wall in northeast Thai cadavers. Thanaviratananich, S.
Sangsa-Ard, S.
Tankongchumraskul, C.
Chaisiwamongkol, K.
1996 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (79), pp. 177-184
2. The prevalence of an Onodi cell in adult Thai cadavers Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Kraitrakul, S.
Tangsawad, W.
2003 Ear, Nose and Throat Journal
3 (82), pp. 200-204
3. The relationship of anteroposterior, transepicondylar and posterior condylar axis of the femur: A Thai cadaveric study using digital measurement Saengnipanthkul, S.
Sarntipiphat, C.
Chaichoon, A.
Chaisiwamongkol, G.
2009 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (92), pp. 1295-1299
4. Anatomic direction of entry for botulinum toxin injection to treat the adductor spasmodic dysphonia in Thais Saeseow, P.
Srirompotong, S.
Chaisiwamongkol, K.
Chantaupalee, T.
2010 Asian Biomedicine
4 (4), pp. 641-644
5. Intranasal location of lacrimal sac in Thai cadavers Ratanaanekchai, T.
Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Chantaumpalee, T.
2010 Asian Biomedicine
2 (4), pp. 323-327
6. Morus alba enhanced functional recovery after sciatic nerve crush injury Mucimapura, S.
Wattanathorn, J.
Chaisiwamongkol, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2010 American Journal of Agricultural and Biological Science
3 (5), pp. 294-300
7. Cognitive-enhancing effect of quercetin in a rat model of Parkinson's disease induced by 6-hydroxydopamine Wattanathorn, J.
Sriraksa, N.
Muchimapura, S.
Tiamkao, S.
Chaisiwamongkol, K.
2012 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
(2012), pp.
8. Commentary: Is the evidence for localization of nephrin on the slit diaphragm rigid? | Comentario: ¿está la evidencia para la localización de nefrina en el diafragma de ranura rígido? Hipkaeo, W.
Abe, H.
Chaisiwamongkol, K.
Kondo, H.
2012 International Journal of Morphology
4 (30), pp. 1348-1352
9. Frontal sinus drainage in Thai adult skulls Thanaviratananich, S.
Vatanasapt, P.
Chaisiwamongkol, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL.11 (95), pp. S130-S134
10. Landmark of ethmoid arteries in Adult Thai cadavers: Application for sinus surgery Vatanasapt, P.
Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL.11 (95), pp. S153-S156
11. Mulberry fruit mitigates alcohol neurotoxicity and memory impairment induced by chronic alcohol intake Wattanathorn, J.
Phunchago, N.
Muchimapura, S.
Thukhum-Mee, W.
Chaisiwamongkol, K.
Kaewrueng, W.
Wongareonwanakij, S.
2012 American Journal of Applied Sciences
4 (9), pp. 484-491
12. Transversus Menti muscle in a Thai cadaver | Músculo transversus Menti en un cadaver Tailandés Sripanidkulchai, K.
Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2013 International Journal of Morphology
4 (31), pp. 1399-1400
13. Selective immunostaining of Mehlis' gland of Opisthorchis viverrini by antibody against rat diacylglycerol kinase Hipkaeo, W.
Chaisiwamongkol, K.
Kanla, P.
Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
Sadaow, L.
Goto, K.
Kondo, H.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 997-1002
14. The sensitivity of male rat reproductive organs to monosodium glutamate. Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Kanla, P.
Chaisiwamongkol, K.
Hipkaeo, W.
Fongmoon, D.
Kondo, H.
2014 Acta medica academica
1 (43), pp. 3-9
15. Tiliacora triandra, an anti-intoxication plant, improves memory impairment, neurodegeneration, cholinergic function, and oxidative stress in hippocampus of ethanol dependence rats Phunchago, N.
Wattanathorn, J.
Chaisiwamongkol, K.
2015 Oxidative Medicine and Cellular Longevity
(2015), pp.
16. Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae Wattanathorn, J.
Kirisattayakul, W.
Chaisiwamongkol, K.
2016 Oxidative Medicine and Cellular Longevity
(2016), pp.
17. Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae Wattanathorn, J.
Kirisattayakul, W.
Chaisiwamongkol, K.
2016 Oxidative Medicine and Cellular Longevity
(2016), pp.
18. Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the mandible: a cadaveric study Chaijaroonkhanarak, W.
Chaisiwamongkol, K.
2016 International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
8 (45), pp. 960-963
19. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging Prachaney, P.
Chaisiwamongkol, K.
Pakdeechote, P.
Chaiyarit, P.
2017 Analyst
8 (142), pp. 1269-1275
20. Cadaveric study of the anatomical reference points for proximal humeral plate positioning Boonard, M.
Chaisiwamongkol, K.
2018 European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology
7 (28), pp. 1269-1272
21. Location of the sphenopalatine foramen in Thai cadavers Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Vatanasapt, P.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S133-S138
22. Types and morphometric study of calcaneal articular facets on human tali of Thai population Phunchago, N.
Uabundit, N.
Chaisiwamongkol, K.
Chaichun, A.
Iamsaard, S.
2018 International Journal of Morphology
3 (36), pp. 975-978
23. A comparative study comparing area of extension of posterior knee capsule via posteromedial injection: a cadaveric study Laupattarakasem, P.
Laupattarakasem, W.
Chaisiwamongkol, K.
2019 European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology
5 (29), pp. 1095-1100
24. Appropriate concentration of acetic acid for the preservation of fresh cadaveric brains to be used in surgical training: A preliminary study Chaisiwamongkol, K.
Iamsaard, S.
2019 International Journal of Morphology
3 (37), pp. 1107-1110

Title Authors Year Journal title
1. Surgical anatomy of lateral nasal wall in northeast Thai cadavers. Thanaviratananich, S
Sangsa-Ard, S
Tankongchumraskul, C
Chaisiwamongkol, K
1996 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (79), pp. 177-84
2. The prevalence of an Onodi cell in adult Thai cadavers. Thanaviratananich, S
Chaisiwamongkol, K
Kraitrakul, S
Tangsawad, W
2003 Ear, nose, & throat journal
3 (82), pp. 200-4
3. The relationship of anteroposterior, transepicondylar and posterior condylar axis of the femur: a Thai cadaveric study using digital measurement. Saengnipanthkul, S
Sarntipiphat, C
Chaichoon, A
Chaisiwamongkol, G
2009 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (92), pp. 1295-9
4. Landmark of ethmoid arteries in adult Thai cadavers: application for sinus surgery. Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Chaisiwamongkol, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S153-6
5. Frontal sinus drainage in Thai adult skulls. Thanaviratananich, S
Vatanasapt, P
Chaisiwamongkol, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S130-4
6. Cognitive-enhancing effect of quercetin in a rat model of Parkinson's disease induced by 6-hydroxydopamine. Sriraksa, N
Wattanathorn, J
Muchimapura, S
Tiamkao, S
Brown, K
Chaisiwamongkol, K
2012 Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM
(2012), pp. 823206
7. Variant insertion of the teres major muscle. Iamsaard, S
Thunyaharn, N
Chaisiwamongkol, K
Boonruangsri, P
Uabundit, N
Hipkaeo, W
2012 Anatomy & cell biology
3 (45), pp. 211-3
8. The sensitivity of male rat reproductive organs to monosodium glutamate. Iamsaard, S
Sukhorum, W
Samrid, R
Yimdee, J
Kanla, P
Chaisiwamongkol, K
Hipkaeo, W
Fongmoon, D
Kondo, H
2014 Acta medica academica
1 (43), pp. 3-9
9. Selective immunostaining of Mehlis' gland of Opisthorchis viverrini by antibody against rat diacylglycerol kinase. Hipkaeo, W
Chaisiwamongkol, K
Kanla, P
Maleewong, W
Intapan, PM
Sadaow, L
Hozumi, Y
Goto, K
Kondo, H
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 997-1002
10. Tiliacora triandra, an Anti-Intoxication Plant, Improves Memory Impairment, Neurodegeneration, Cholinergic Function, and Oxidative Stress in Hippocampus of Ethanol Dependence Rats. Phunchago, N
Wattanathorn, J
Chaisiwamongkol, K
2015 Oxidative medicine and cellular longevity
(2015), pp. 918426
11. Acupuncture reduces memory impairment and oxidative stress and enhances cholinergic function in an animal model of alcoholism. Phunchago, N
Wattanathorn, J
Chaisiwamongkol, K
Muchimapura, S
Thukham-Mee, W
2015 Journal of acupuncture and meridian studies
1 (8), pp. 23-9
12. Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae. Morakotsriwan, N
Wattanathorn, J
Kirisattayakul, W
Chaisiwamongkol, K
2016 Oxidative medicine and cellular longevity
(2016), pp. 3206561
13. Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the mandible: a cadaveric study. Vittayakittipong, P
Jarudejkajon, J
Kirirat, P
Chaijaroonkhanarak, W
Chaisiwamongkol, K
2016 International journal of oral and maxillofacial surgery
8 (45), pp. 960-3
14. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging. Nazeer, SS
Samrid, R
Perez-Guaita, D
Prachaney, P
Chaisiwamongkol, K
Pakdeechote, P
Chaiyarit, P
Wood, BR
2017 The Analyst
8 (142), pp. 1269-1275
15. Cadaveric study of the anatomical reference points for proximal humeral plate positioning. Thienthong, K
Boonard, M
Boonrod, A
Chaisiwamongkol, K
Sripadungkul, S
2018 European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie
7 (28), pp. 1269-1272
16. A comparative study comparing area of extension of posterior knee capsule via posteromedial injection: a cadaveric study. Tubtim, C
Laupattarakasem, P
Laupattarakasem, W
Chaisiwamongkol, K
2019 European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie
5 (29), pp. 1095-1100

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Anatomic direction of entry for botulinum toxin injection to treat the adductor spasmodic dysphonia in Thais Patchareeporn Saeseow
Akkararat Sartsungnern
Supaporn Srirompotong
Kowit Chaisiwamongkol
Thanarat Chantaupalee
2010 ASIAN BIOMEDICINE
4.0 (4.0), pp. 641.0-644.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Intranasal location of lacrimal sac in Thai cadavers Napas Tanamai
Teeraporn Ratanaanekchai
Sanguansak Thanaviratananich
Kowit Chaisiwamongkol
Thanarat Chantaumpalee
2010 ASIAN BIOMEDICINE
2.0 (4.0), pp. 323.0-327.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Cognitive-Enhancing Effect of Quercetin in a Rat Model of Parkinson's Disease Induced by 6-Hydroxydopamine Napatr Sriraksa
Jintanaporn Wattanathorn
Supaporn Muchimapura
Somsak Tiamkao
Kamoltip Brown
Kowit Chaisiwamongkol
2012 EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
(), pp. 1.0-9.0
59 0 0 0 0 0 59
4. Commentary: Is the Evidence for Localization of Nephrin on the Slit Diaphragm Rigid? Wiphawi Hipkaeo
Ryoji Suzuki
Hiroshi Abe
Kowit Chaisiwamongkol
Hisatake Kondo
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (30.0), pp. 1348.0-1352.0
0 0 0 0 0 0 0
5. Variant insertion of the teres major muscle Sitthichai Iamsaard
Nut Thunyaharn
Kowit Chaisiwamongkol
Porntip Boonruangsri
Nongnut Uabundit
Wiphawi Hipkaeo
2012 Anatomy and Cell Biology. Anatomy and Cell Biology
3.0 (45.0), pp. 211.0-213.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Transversus Menti Muscle in a Thai Cadaver Kittisak Sripanidkulchai
Kowit Chaisiwamongkol
Sitthichai Iamsaard
2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (31.0), pp. 1399.0-1400.0
0 0 0 0 0 0 0
7. SELECTIVE IMMUNOSTAINING OF MEHLIS' GLAND OF OPISTHORCHIS VIVERRINI BY ANTIBODY AGAINST RAT DIACYLGLYCEROL KINASE Wiphawi Hipkaeo
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Wanchai Maleewong
Pewpan M. Intapan
Lakkharta Sadaow
Yasukazu Hozumi
Kaoru Goto
Hisatake Kondo
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 997.0-1002.0
0 0 0 0 0 0 0
8. Acupuncture Reduces Memory Impairment and Oxidative Stress and Enhances Cholinergic Function in an Animal Model of Alcoholism Jintanaporn Wattanathorn
Nattaporn Phunchago
Kowit Chaisiwamongkol
Supaporn Muchimapura
Wipawee Thukham-mee
2015 JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES
1.0 (8.0), pp. 23.0-29.0
17 0 0 0 0 0 17
9. Tiliacora triandra, an Anti-Intoxication Plant, Improves Memory Impairment, Neurodegeneration, Cholinergic Function, and Oxidative Stress in Hippocampus of Ethanol Dependence Rats Nattaporn Phunchago
Jintanaporn Wattanathorn
Kowit Chaisiwamongkol
2015 OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY
(), pp.
15 0 0 0 0 0 15
10. Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae Nartnutda Morakotsriwan
Jintanaporn Wattanathorn
Woranan Kirisattayakul
Kowit Chaisiwamongkol
2016 OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY
(2016.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
11. Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the mandible: a cadaveric study P. Vittayakittipong
J. Jarudejkajon
P. Kirirat
W. Chaijaroonkhanarak
K. Chaisiwamongkol
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
8.0 (45.0), pp. 960.0-963.0
5 0 0 0 0 0 5
12. Sexual Dimorphism Using the Interstyloid Distances and Clinical Implication for Elongated Styloid Process in Northeastern Thailand Waraporn Sakaew
Tansita Arnanteerakul
Somsuda Somintara
Somsiri Ratanasuwon
Nongnut Uabundit
Sittichai Iamsaard
Kowit Chaisiwamongkol
Amnart Chaichun
Wiphawi Hipkaeo
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (34.0), pp. 1223.0-1227.0
4 0 0 0 0 0 4
13. Monitoring the biochemical alterations in hypertension affected salivary gland tissues using Fourier transform infrared hyperspectral imaging Shaiju S. Nazeer
Rarinthorn Samrid
David Perez-Guaita
Parichat Prachaney
Kowit Chaisiwamongkol
Poungrat Pakdeechote
Ponlatham Chaiyarit
Bayden R. Wood
2017 ANALYST
8.0 (142.0), pp. 1269.0-1275.0
4 0 0 0 0 0 4
14. Types and Morphometric Study of Calcaneal Articular Facets on Human Tali of Thai Population Nichapa Phunchago
Nongnut Uabundit
Kowit Chaisiwamongkol
Amnart Chaichun
Sitthichai Iamsaard
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (36.0), pp. 975.0-978.0
0 0 0 0 0 0 0
15. Appropriate Concentration of Acetic Acid for the Preservation of Fresh Cadaveric Brains to be Used in Surgical Training: A Preliminary Study Nontaphon Piyawattanametha
Intouch Sopchokchai
Kowit Chaisiwamongkol
Nawiya Kitkhuandee
Punnarat Sirataranon
Sitthichai Iamsaard
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
3.0 (37.0), pp. 1107.0-1110.0
0 0 0 0 0 0 0
16. The therapeutic effect of ellagic acid on hypertensive rat submandibular glands by phosphoproteomic analysis Rarinthorn Samrid
Parichat Prachaney
Kowit Chaisiwamongkol
Poungrat Pakdeechote
Sittiruk Roytrakul
Janthima Jaresitthikunchai
Narumon Phaonakrop
2020 JOURNAL OF ANATOMY
(236.0), pp. 163.0-163.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. A revisit to the cubital fossa : Brachiopronatus muscle Kowit Chaisiwamongkol
Patama Mee-sabye
Somboon SrungBoonmeee
1992 Srinagarind Medical Journal
(7 No 2), pp. 65-67
2. Ultrastructural Anatomy of Silkgland I. Anterior Part Somboon SrungBoonmee
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
1992 Srinagarind Medical Journal
(7 No 3), pp. 115-123
3. Five Heads of the Biceps Brachii Muscle in Thai : A Case Report Yanyong Toomsan
Nawaporn Techataweewan
Kowit Chaisiwamongkol
Kittisak Sripanidkulchai
2003 Srinagarind Medical Journal
(18 No 4), pp. 226-229
4. Accessory abductor digiti minimi muscle Kowit Chaisiwamongkol
Wanchai Itarat
Weerachai Kosuwan
2003 Srinagarind Medical Journal
(18 No 3), pp. 160-163
5. Six lumbar vertebrae in Thai : A case report Thanarat Chanta-upalee
Yanyong Toomsan
Atcharaluck Srikoolwong
Kowit Chaisiwamongkol
Nawaporn Techataweewan
Kittisak Sripanidkulchai
2004 Srinagarind Medical Journal
(19 No 2), pp. 95-102
6. Opinions about student centre learning activities for Heath Science instructor and student in Khon Kaen University Kowit Chaisiwamongkol
Yanyong Toomsan
Wichuda Chaisiwamongkol
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 3), pp. 228-239
7. Retroesophageal right subclavian artery in Thai: A case report Yanyong Toomsan
Nawaporn Techataweewan
Thanarat Chanta-upalee
Kowit Chaisiwamongkol
Kittisak Sripanidkulchai
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 2), pp. 144-149
8. A Case of Multiple Aneurysms in Northeast Thailand Embalmed Cadaver Kowit Chaisiwamongkol
Yanyong Toomsan
Panya Tuamsuk
Porntip Boonruangsri
Somsuda Teepsawang
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 1), pp. 113-116
9. Phallo–orchido-atrophy from a huge recurrent indirect inguinal hernia Malivalaya Namking
Supawadee Teerakul
Kowit Chaisiwamongkol
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 3), pp. 320-324
10. Cleidohyoid Muscle In Human: A Case Report Kowit Chaisiwamongkol
Kittisak Sripanidkulchai
Porntip Boonruangsri
Yanyong Toomsan
Somsuda Teepsawang
Lawan Songserm
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 3), pp. 265-267
11. Anomalous origin of the right subclavian artery associated with right-sided thoracic duct: A case report Malivalaya Namking
Worawut Woraputaporn
Kowit Chaisiwamongkol
Supawadee Teerakul
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Wilaiwan Mothong
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 1), pp. 60-63
12. The Prevalence of Kinking of the External iliac Artery Porntip Boonruangsri
Somsiri Ratanasuwan
Tanarat Chanta-upalee
Kowit Chaisiwamongkol
Channarong Arunyanart
2010 Srinagarind Medical Journal
(25 No 1), pp. 59-62
13. Incidence of the Sternalis Muscle in Northeastern Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Pattama Amarttayakong
Wanassanun Pannangron
Jariya Umka
Malivalaya Namking
Kowit Chaisiwamongkol
Hisatake Kondo
Parichat Prachaney
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 1), pp. 62-65
14. The Anatomical Study of the Nasal Septum in North-East Thai Cadavers Rarinthorn Samrid
Kowit Chaisiwamongkol
Sanguansak Thanaviratananich
Wannisa Sukhorum
Jindaporn Yimdee
Sitthichai Iamsaard
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 279-281
15. Morphometric Analysis of External Carotid Artery, Maxillary Artery and Middle Meningeal Artery: Length and Angle measurement for Accurate Catheterization Artit Leeprakhon
Sitthichai lamsaard
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Waranon Munkhong
Porntip Boonruangsri
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 2), pp. 193-198
16. The One-Incision Technique for Harvesting Semitendinosus Tendon and Graft Tunneling in Arthroscopic Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Pakorn Narakol
Winai Sirichatvapee
Kowit Chaisiwamongkol
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 6), pp. 530-534
17. A Morphological Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular Nerve in Embalmed Thai Cadavers Jeerapat Singsorn
Porntip Boonruangsri
Kowit Chaisiwamongkol
Pipatphong Kanla
Waranyoo Khonkankong
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 358-363
18. Morphometric Analysis of the Iliac Arterial Lengths in Normal and Abnormal Aortoiliac Arteries (Tortuosity,Kinking and Aneurysm) Conditions Porntip Boonruangsri
Bussakorn Suwannarong
Kowit Chaisiwamongkol
Wiphawi Hipkaeo
Yanyong Toomsan
Sitthichai Iamsaard
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 352-387

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01694512367248535