Loading
รศ. จริยา อำคา เวลบาท

รศ. จริยา อำคา เวลบาท

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35204238600: H-INDEX 6
56023392400: H-INDEX 13
57193659443: H-INDEX 13

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Sacralization of the 5th lumbar vertebra in Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Malee Buranarugsa
Jariya Umka
Malivalaya Namking
2006
2. Ultrastructure of tegumentary papillae of the excysted Opisthorchis viverrini metacercaria Kamonwan Jongsomchai
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Smarn Tesana
Channarong Arunyanart
Pipatpong Kanla
Jariya Umka
2007
3. Effect of valproic acid on hippocampal dependent cognition and proliferation J. Umka
A. Thrope
S. Mustafa
P. Wigmore
2008
4. Effects of valproic acid on hippocampal-dependent cognition and proliferation J. Umka
A. Thrope
L. Latif
S. Mustafa
P. Wigmore
2009
5. Effects of 5-FU Mustafa, S.
Umka, J.
2010
6. Fluoxetine improves the memory deficits caused by the chemotherapy agent 5-fluorouracil Mustafa, S.
Umka, J.
Gloria Tu, C.Y.
2010
7. IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF DOPAMINE IN THE JUVENILE OPISTHORCHIS VIVERRINI W. Chaijaroonkhanarak
R. Leksomboon
C. Arunyanart
J. Umka
S. Balthaisong
B. Sripa
2010
8. Length, diameter and variation of types of portal vein formation in Northeastern Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Worawut Woraputtaporn
Pattama Amarttayakong
Jariya Umka
Kamoltip Brown
Wanassanan Pannangrong
Malivalaya Namking
2010
9. THE EFFECT OF VALPROIC ACID ON CELL PROLIFERATION AND NOTCH1 EXPRESSION IN SHSY5Y CELL LINE J. Umka
P. Wigmore
2010
10. Valproic acid reduces spatial working memory and cell proliferation in the hippocampus. J. Umka
S. Mustafa
M. Elbeltagy
A. Thorpe
L. Latif
G. Bennett
P. M. Wigmore
2010
11. Fluoxetine reverses the memory impairment and reduction in proliferation and survival of hippocampal cells caused by methotrexate chemotherapy Lyons, L
ElBeltagy, M
Umka, J
Markwick, R
Startin, C
Bennett, G
Wigmore, P
2011
12. Organization of the nervous system in Opisthorchis viverrini investigated by histochemical and immunohistochemical study Ratana Leksomboon
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Channarong Arunyanart
Jariya Umka
Malcolm K. Jones
Banchob Sripa
2012
13. The effect of 5-fluorouracil on the long term survival and proliferation of cells in the rat hippocampus Maha ELBeltagy
Sarah Mustafa
Jariya Umka
Laura Lyons
Ahmed Salman
Katherine Dormon
Charlotte Allcock
Geoffrey Bennett
Peter Wigmore
2012
14. Curcumin Prevents Bile Canalicular Alterations in the Liver of Hamsters Infected with Opisthorchis viverrini Jattujan, P
Pinlaor, S
Charoensuk, L
Arunyanart, C
Welbat, JU
Chaijaroonkhanarak, W
2013
15. Incidence of the Sternalis Muscle in Northeastern Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Pattama Amarttayakong
Wanassanun Pannangron
Jariya Umka
Malivalaya Namking
Kowit Chaisiwamongkol
Hisatake Kondo
Parichat Prachaney
2013
16. Preventive effect of Ellagic acid on blood pressure, oxidative stress and cardiac remodelling in L-NAME induced hypertensive rats P. Prachaney
P. Boonprom
T. Berkban
S. Bunbupha
J. U. Welbat
P. Pakdeechote
V. Kukongviriyapan
U. Kukongviriyapan
2013
17. CHARACTERIZATION OF A NOVEL TWO-COMPONENT SYSTEM RESPONSE REGULATOR INVOLVED IN BIOFILM FORMATION AND A LOW-IRON RESPONSE OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI Sompong Tabunhan
Surasakdi Wongratanacheewin
Suwin Wongwajana
Jariya Umka Welbat
Kiatichai Faksri
Wises Namwat
2014
18. Ellagic acid prevents cardiac fibrosis and attenuates high blood pressure in chronic nitric oxide-deficient hypertensive rats P. Prachaney
P. Boonprom
T. Berkban
J. U. Welbat
P. Pakdeechote
V. Kukongviriyapan
U. Kukongviriyapan
P. Sretarugsa
2014
19. LOCALIZATION OF THE CYSTOGENOUS GLANDS OF OPISTHORCHIS VIVERRINI CERCARIAE Arunsan, P.
Donthaisong, C.
Suwannatrai, K.
Prasopdee, S.
Kulsantiwong, J.
Suwannatrai, A.
Boonmars, T.
Welbat, J.U.
Oopachitakul, S.
Tesana, S.
2014
20. Origin of the dorsal scapular artery and its relation to the brachial plexus in Thais. Chaijaroonkhanarak, W.
Kunatippapong, N.
Ratanasuwan, S.
Amarttayakong, P.
Umka, J.
Prachaney, P.
Namking, M.
Pannangrong, W.
2014
21. Asiatic acid alleviates cardiovascular remodeling in rats with L-NAME-induced hypertension. Bunbupha, S.
Prachaney, P.
Kukongviriyapan, U.
Kukongviriyapan, V.
Welbat, J.U.
Pakdeechote, P.
2015
22. Effects of Asiatic acid on spatial working memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus Sirichoat, A
Chaijaroonkhanarak, W
Prachaney, P
Pannangrong, W
Leksomboon, R
Chaichun, A
Wigmore, P
Welbat, JU
2015
23. Ellagic Acid Prevents L-NAME-Induced Hypertension via Restoration of eNOS and p47(phox) Expression in Rats Berkban, T
Boonprom, P
Bunbupha, S
Welbat, JU
Kukongviriyapan, U
Kukongviriyapan, V
Pakdeechote, P
Prachaney, P
2015
24. Asiatic Acid Prevents the Deleterious Effects of Valproic Acid on Cognition and Hippocampal Cell Proliferation and Survival Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Pakdeechote, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2016
25. Differential Protein Expression in the Hemolymph of Bithynia siamensis goniomphalos Infected with Opisthorchis viverrini. Kulwadee Suwannatrai
Apiporn Suwannatrai
Pairat Tabsripair
Jariya Umka Welbat
Sirikachorn Tangkawattana
Cinzia Cantacessi
Jason Mulvenna
Smarn Tesana
Alex Loukas
Javier Sotillo
2016
26. Fluoxetine prevents the memory deficits and reduction in hippocampal cell proliferation caused by valproic acid. Jariya Umka Welbat
Preeyanuch Sangrich
Apiwat Sirichoat
Pornthip Chaisawang
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Parichat Prachaney
Wanassanun Pannangrong
Peter Wigmore
2016
27. Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats Welbat, JU
Chaisawang, P
Chaijaroonkhanarak, W
Prachaney, P
Pannangrong, W
Sripanidkulchai, B
Wigmore, P
2016
28. Phenotypic Characteristics of Vancomycin-Non-Susceptible Staphylococcus aureus. Auttawit Sirichoat
Sujintana Wongthong
Ratdawan Kanyota
Ratree Tavichakorntrakool
Aroonwadee Chanawong
Jariya Umka Welbat
Aroonlug Lulitanond
2016
29. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy. Pornthip Chaisawang
Apiwat Sirichoat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Wanassanun Pannangrong
Bungorn Sripanidkulchai
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2017
30. Classification and Incidence of Pterion Patterns of Thai Skulls Chaijaroonkhanarak, W.
Woraputtaporn, W.
Prachaney, P.
Amarttayakong, P.
Khamanarong, K.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Iamsaard, S.
2017
31. Double inferior vena cava with three shunts: A rare anomaly with important implications for surgeons Chaijaroonkhanarak, W.
Pannangrong, W.
Namking, M.
Khamanarong, K.
Prachaney, P.
2017
32. Effects of Aged Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive Impairment in A beta-Induced Rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
33. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Amimanan, P
Tavichakorntrakool, R
Fong-Ngern, K
Sribenjalux, P
Lulitanond, A
Prasongwatana, V
Wongkham, C
Boonsiri, P
Umka Welbat, J
Thongboonkerd, V
2017
34. Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47(phox) and iNOS in nitric oxide deficient rats Pattanapong Boonprom
Orachorn Boonla
Kanokporn Chayaburakul
Jariya Umka Welbat
Patchareewan Pannangpetch
Upa Kukongviriyapan
Veerapol Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Parichat Prachaney
2017
35. Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47phox and iNOS in nitric oxide deficient rats Boonprom, P
Boonla, O
Chayaburakul, K
Welbat, JU
Pannangpetch, P
Kukongviriyapan, U
Kukongviriyapan, V
Pakdeechote, P
Prachaney, P
2017
36. Ginseng extract G115 attenuates ethanol-induced depression in mice by increasing brain BDNF levels Weerawan Boonlert
Hattaya Benya-aphikul
Jariya Umka Welbat
Ratchanee Rodsiri
2017
37. Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by beta-Amyloid in Rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
38. Methotrexate changes the testicular tyrosine phosphorylated protein expression and seminal vesicle epithelia of adult rats Sitthichai Iamsaard
Jariya Umka Welbat
Wannisa Sukhorum
Suchada Krutsri
Supatcharee Arun
Tarinee Sawatpanich
2018
39. Neuroprotective Properties of Asiatic Acid against 5-Fluorouracil Chemotherapy in the Hippocampus in an Adult Rat Model Welbat, J.U.
Pannangrong, W.
2018
40. Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-β induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaichun, A.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2019
41. Hesperidin alleviates methotrexate-induced memory deficits via hippocampal neurogenesis in adult rats Salinee Naewla
Apiwat Sirichoat
Wanassanan Pannangrong
Pornthip Chaisawang
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2019
42. Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters. Chaidee, A
Onsurathum, S
Intuyod, K
Haonon, O
Pannangpetch, P
Pongchaiyakul, C
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Welbat, JU
Ittiprasert, W
Cochran, CJ
Mann, VH
Brindley, PJ
Pinlaor, S
2019
43. Melatonin protects against methotrexate-induced memory deficit and hippocampal neurogenesis impairment in a rat model. Sirichoat,
Aranarochana ,
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
2019
44. Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters Apisit Chaidee
Sudarat Onsurathum
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Patchareewan Pannangpetch
Chatlert Pongchaiyakul
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Jariya Umka Welbat
Wannaporn Ittiprasert
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Paul J. Brindley
Somchai Pinlaor
2019
45. Predetermining glenoid dimensions using the scapular dimensions Chaijaroonkhanarak, W
Amarttayakong, P
Ratanasuwan, S
Kirirat, P
Pannangrong, W
Welbat, JU
Prachaney, P
Chaichun, A
Sae-Jung, S
2019
46. Protective effects of melatonin against valproic acid-induced memory impairments and reductions in adult rat hippocampal neurogenesis Anusara Aranarochana
Pornthip Chaisawang
Apiwat Sirichoat
Wanassanun Pannangrong
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2019
47. Valproic acid withdrawal ameliorates impairments of hippocampal-spatial working memory and neurogenesis Pannangrong, W
Sirichoat, A
Wongsiri, T
Wigmore, P
Welbat, JU
2019
48. Chrysin protects against memory and hippocampal neurogenesis depletion in D-galactose-induced aging in rats Naewla, S.
Aranarochana, A.
Sirichoat, A.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
2020
49. Melatonin attenuates 5-fluorouracil-induced spatial memory and hippocampal neurogenesis impairment in adult rats. Apiwat Sirichoat
Kornrawee Suwannakot
Pornthip Chaisawang
Wanassanun Pannangrong
Anusara Aranarochana
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2020
Count 35 26 38 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effects of 5-FU Mustafa, S.
Umka, J.
2010 Advances in Experimental Medicine and Biology
(678), pp. 157-164
2. Fluoxetine improves the memory deficits caused by the chemotherapy agent 5-fluorouracil Mustafa, S.
Umka, J.
Gloria Tu, C.Y.
2010 Behavioural Brain Research
1 (208), pp. 112-117
3. Valproic acid reduces spatial working memory and cell proliferation in the hippocampus Umka, J.
Mustafa, S.
Latif, L.M.
2010 Neuroscience
1 (166), pp. 15-22
4. Fluoxetine reverses the memory impairment and reduction in proliferation and survival of hippocampal cells caused by methotrexate chemotherapy Umka, J. 2011 Psychopharmacology
1 (215), pp. 105-115
5. Organization of the nervous system in Opisthorchis viverrini investigated by histochemical and immunohistochemical study Leksomboon, R.
Chaijaroonkhanarak, W.
Arunyanart, C.
Umka, J.
Sripa, B.
2012 Parasitology International
1 (61), pp. 107-111
6. The effect of 5-fluorouracil on the long term survival and proliferation of cells in the rat hippocampus Mustafa, S.
Umka, J.
2012 Brain Research Bulletin
5 (88), pp. 514-518
7. Curcumin prevents bile canalicular alterations in the liver of hamsters infected with opisthorchis viverrini Jattujan, P.
Pinlaor, S.
Charoensuk, L.
Arunyanart, C.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 695-701
8. Localization of the cystogenous glands of Opisthorchis viverrini cercariae. Arunsan, P.
Donthaisong, C.
Suwannatrai, K.
Prasopdee, S.
Kulsantiwong, J.
Suwannatrai, A.
Boonmars, T.
Welbat, J.U.
Oopachitakul, S.
Tesana, S.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (45), pp. 276-289
9. Origin of the dorsal scapular artery and its relation to the brachial plexus in Thais Chaijaroonkhanarak, W.
Kunatippapong, N.
Ratanasuwan, S.
Amarttayakong, P.
Umka, J.
Prachaney, P.
Namking, M.
Pannangrong, W.
2014 Anatomical Science International
2 (89), pp. 65-70
10. Asiatic acid alleviates cardiovascular remodelling in rats with L-NAME-induced hypertension Bunbupha, S.
Prachaney, P.
Kukongviriyapan, U.
Kukongviriyapan, V.
Welbat, J.U.
Pakdeechote, P.
2015 Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
11 (42), pp. 1189-1197
11. Effects of Asiatic acid on spatial working memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Leksomboon, R.
Chaichun, A.
Welbat, J.U.
2015 Nutrients
10 (7), pp. 8413-8423
12. Ellagic acid prevents L-NAME-induced hypertension via restoration of eNOS and p47<sup>phox</sup> expression in rats Berkban, T.
Boonprom, P.
Bunbupha, S.
Welbat, J.U.
Kukongviriyapan, U.
Kukongviriyapan, V.
Pakdeechote, P.
Prachaney, P.
2015 Nutrients
7 (7), pp. 5265-5280
13. Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Pakdeechote, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2016 Nutrients
5 (8), pp.
14. Fluoxetine prevents the memory deficits and reduction in hippocampal cell proliferation caused by valproic acid Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
2016 Journal of Chemical Neuroanatomy
(78), pp. 112-118
15. Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2016 Annals of Anatomy
(206), pp. 7-13
16. Phenotypic characteristics of vancomycin-non-susceptible Staphylococcus aureus Wongthong, S.
Tavichakorntrakool, R.
Chanawong, A.
Welbat, J.U.
Lulitanond, A.
2016 Jundishapur Journal of Microbiology
1 (9), pp. 1-8
17. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy Chaijaroonkhanarak, W.
Pannangrong, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Welbat, J.U.
2017 PLoS ONE
7 (12), pp.
18. Classification and incidence of pterion patterns of Thai skulls Chaijaroonkhanarak, W.
Woraputtaporn, W.
Prachaney, P.
Amarttayakong, P.
Khamanarong, K.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
4 (35), pp. 1239-1242
19. Double inferior vena cava with three shunts: A rare anomaly with important implications for surgeons Chaijaroonkhanarak, W.
Pannangrong, W.
Namking, M.
Khamanarong, K.
Prachaney, P.
2017 Folia Morphologica (Poland)
2 (76), pp. 307-311
20. Effects of aged garlic extract on cholinergic, glutamatergic and GABAergic systems with regard to cognitive impairment in Aβ-induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 Nutrients
7 (9), pp.
21. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Amimanan, P.
Tavichakorntrakool, R.
Sribenjalux, P.
Prasongwatana, V.
Wongkham, C.
Boonsiri, P.
Welbat, J.U.
Thongboonkerd, V.
2017 Scientific Reports
1 (7), pp.
22. Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47<sup>phox</sup> and iNOS in nitric oxide deficient rats Boonprom, P.
Boonla, O.
Chayaburakul, K.
Welbat, J.U.
Pannangpetch, P.
Kukongviriyapan, U.
Kukongviriyapan, V.
Pakdeechote, P.
Prachaney, P.
2017 Annals of Anatomy
(212), pp. 27-36
23. Ginseng extract G115 attenuates ethanol-induced depression in mice by increasing brain BDNF levels Welbat, J.U. 2017 Nutrients
9 (9), pp.
24. Neuroprotective effects of aged garlic extract on cognitive dysfunction and neuroinflammation induced by β-amyloid in rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 Nutrients
1 (9), pp.
25. Methotrexate changes the testicular tyrosine phosphorylated protein expression and seminal vesicle epithelia of adult rats Iamsaard, S.
Welbat, J.U.
Sukhorum, W.
Arun, S.
Sawatpanich, T.
2018 International Journal of Morphology
2 (36), pp. 737-742
26. Neuroprotective properties of asiatic acid against 5-fluorouracil chemotherapy in the hippocampus in an adult rat model Welbat, J.U.
Pannangrong, W.
2018 Nutrients
8 (10), pp.
27. Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-β induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaichun, A.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2019 Songklanakarin Journal of Science and Technology
2 (41), pp. 311-318
28. Hesperidin alleviates methotrexate-induced memory deficits via hippocampal neurogenesis in adult rats Naewla, S.
Sirichoat,
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
2019 Nutrients
4 (11), pp.
29. Melatonin protects against methotrexate-induced memory deficit and hippocampal neurogenesis impairment in a rat model Sirichoat,
Aranarochana ,
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
2019 Biochemical Pharmacology
(163), pp. 225-233
30. Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters Chaidee, A.
Onsurathum, S.
Intuyod, K.
Haonon, O.
Pannangpetch, P.
Pongchaiyakul, C.
Pinlaor, P.
Pairojkul, C.
Welbat, J.U.
Cochran, C.J.
Mann, V.
Brindley, P.J.
Pinlaor, S.
2019 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
5 (101), pp. 1161-1169
31. Predetermining glenoid dimensions using the scapular dimensions Chaijaroonkhanarak, W.
Amarttayakong, P.
Ratanasuwan, S.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Prachaney, P.
Chaichun, A.
Sae-Jung, S.
2019 European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology
3 (29), pp. 559-565
32. Protective effects of melatonin against valproic acid-induced memory impairments and reductions in adult rat hippocampal neurogenesis Aranarochana ,
Sirichoat,
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
2019 Neuroscience
(406), pp. 580-593
33. Valproic acid withdrawal ameliorates impairments of hippocampal-spatial working memory and neurogenesis Pannangrong, W.
Sirichoat,
Wongsiri, T.
Welbat, J.U.
2019 Journal of Zhejiang University: Science B
3 (20), pp. 253-263
34. Chrysin protects against memory and hippocampal neurogenesis depletion in D-galactose-induced aging in rats Naewla, S.
Aranarochana, A.
Sirichoat, A.
Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
2020 Nutrients
4 (12), pp.
35. Melatonin attenuates 5-fluorouracil-induced spatial memory and hippocampal neurogenesis impairment in adult rats Sirichoat, A.
Pannangrong, W.
Aranarochana, A.
Welbat, J.U.
2020 Life Sciences
(248), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Effects of 5-FU. Wigmore, PM
Mustafa, S
El-Beltagy, M
Lyons, L
Umka, J
Bennett, G
2010 Advances in experimental medicine and biology
(678), pp. 157-64
2. Fluoxetine improves the memory deficits caused by the chemotherapy agent 5-fluorouracil. ElBeltagy, M
Mustafa, S
Umka, J
Lyons, L
Salman, A
Chur-yoe, GT
Bhalla, N
Bennett, G
Wigmore, PM
2010 Behavioural brain research
1 (208), pp. 112-7
3. Valproic acid reduces spatial working memory and cell proliferation in the hippocampus. Umka, J
Mustafa, S
ElBeltagy, M
Thorpe, A
Latif, L
Bennett, G
Wigmore, PM
2010 Neuroscience
1 (166), pp. 15-22
4. Fluoxetine reverses the memory impairment and reduction in proliferation and survival of hippocampal cells caused by methotrexate chemotherapy. Lyons, L
ElBeltagy, M
Umka, J
Markwick, R
Startin, C
Bennett, G
Wigmore, P
2011 Psychopharmacology
1 (215), pp. 105-15
5. Organization of the nervous system in Opisthorchis viverrini investigated by histochemical and immunohistochemical study. Leksomboon, R
Chaijaroonkhanarak, W
Arunyanart, C
Umka, J
Jones, MK
Sripa, B
2012 Parasitology international
1 (61), pp. 107-11
6. The effect of 5-fluorouracil on the long term survival and proliferation of cells in the rat hippocampus. ELBeltagy, M
Mustafa, S
Umka, J
Lyons, L
Salman, A
Dormon, K
Allcock, C
Bennett, G
Wigmore, P
2012 Brain research bulletin
5 (88), pp. 514-8
7. Curcumin prevents bile canalicular alterations in the liver of hamsters infected with Opisthorchis viverrini. Jattujan, P
Pinlaor, S
Charoensuk, L
Arunyanart, C
Welbat, JU
Chaijaroonkhanarak, W
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 695-701
8. Localization of the cystogenous glands of Opisthorchis viverrini cercariae. Arunsan, P
Donthaisong, C
Suwannatrai, K
Prasopdee, S
Kulsantiwong, J
Suwannatrai, A
Boonmars, T
Welbat, JU
Oopachitakul, S
Tesana, S
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (45), pp. 276-89
9. Origin of the dorsal scapular artery and its relation to the brachial plexus in Thais. Chaijaroonkhanarak, W
Kunatippapong, N
Ratanasuwan, S
Amarttayakong, P
Umka, J
Prachaney, P
Namking, M
Pannangrong, W
2014 Anatomical science international
2 (89), pp. 65-70
10. Effects of Asiatic Acid on Spatial Working Memory and Cell Proliferation in the Adult Rat Hippocampus. Sirichoat, A
Chaijaroonkhanarak, W
Prachaney, P
Pannangrong, W
Leksomboon, R
Chaichun, A
Wigmore, P
Welbat, JU
2015 Nutrients
10 (7), pp. 8413-23
11. Asiatic acid alleviates cardiovascular remodeling in rats with L-NAME-induced hypertension. Bunbupha, S
Prachaney, P
Kukongviriyapan, U
Kukongviriyapan, V
Welbat, JU
Pakdeechote, P
2015 Clinical and experimental pharmacology & physiology
(), pp.
12. Ellagic Acid Prevents L-NAME-Induced Hypertension via Restoration of eNOS and p47phox Expression in Rats. Berkban, T
Boonprom, P
Bunbupha, S
Welbat, JU
Kukongviriyapan, U
Kukongviriyapan, V
Pakdeechote, P
Prachaney, P
2015 Nutrients
7 (7), pp. 5265-80
13. Asiatic Acid Prevents the Deleterious Effects of Valproic Acid on Cognition and Hippocampal Cell Proliferation and Survival. Umka Welbat, J
Sirichoat, A
Chaijaroonkhanarak, W
Prachaney, P
Pannangrong, W
Pakdeechote, P
Sripanidkulchai, B
Wigmore, P
2016 Nutrients
5 (8), pp.
14. Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats. Welbat, JU
Chaisawang, P
Chaijaroonkhanarak, W
Prachaney, P
Pannangrong, W
Sripanidkulchai, B
Wigmore, P
2016 Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger : official organ of the Anatomische Gesellschaft
(206), pp. 7-13
15. Phenotypic Characteristics of Vancomycin-Non-Susceptible Staphylococcus aureus. Sirichoat, A
Wongthong, S
Kanyota, R
Tavichakorntrakool, R
Chanawong, A
Welbat, JU
Lulitanond, A
2016 Jundishapur journal of microbiology
1 (9), pp. e26069
16. Differential Protein Expression in the Hemolymph of Bithynia siamensis goniomphalos Infected with Opisthorchis viverrini. Suwannatrai, K
Suwannatrai, A
Tabsripair, P
Welbat, JU
Tangkawattana, S
Cantacessi, C
Mulvenna, J
Tesana, S
Loukas, A
Sotillo, J
2016 PLoS neglected tropical diseases
11 (10), pp. e0005104
17. Fluoxetine prevents the memory deficits and reduction in hippocampal cell proliferation caused by valproic acid. Welbat, JU
Sangrich, P
Sirichoat, A
Chaisawang, P
Chaijaroonkhanarak, W
Prachaney, P
Pannangrong, W
Wigmore, P
2016 Journal of chemical neuroanatomy
(78), pp. 112-118
18. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy. Chaisawang, P
Sirichoat, A
Chaijaroonkhanarak, W
Pannangrong, W
Sripanidkulchai, B
Wigmore, P
Welbat, JU
2017 PloS one
7 (12), pp. e0180650
19. Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47(phox) and iNOS in nitric oxide deficient rats. Boonprom, P
Boonla, O
Chayaburakul, K
Welbat, JU
Pannangpetch, P
Kukongviriyapan, U
Kukongviriyapan, V
Pakdeechote, P
Prachaney, P
2017 Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger : official organ of the Anatomische Gesellschaft
(212), pp. 27-36
20. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation. Amimanan, P
Tavichakorntrakool, R
Fong-Ngern, K
Sribenjalux, P
Lulitanond, A
Prasongwatana, V
Wongkham, C
Boonsiri, P
Umka Welbat, J
Thongboonkerd, V
2017 Scientific reports
1 (7), pp. 2953
21. Protective effects of melatonin against valproic acid-induced memory impairments and reductions in adult rat hippocampal neurogenesis. Aranarochana, A
Chaisawang, P
Sirichoat, A
Pannangrong, W
Wigmore, P
Welbat, JU
2019 Neuroscience
(406), pp. 580-593
22. Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters. Chaidee, A
Onsurathum, S
Intuyod, K
Haonon, O
Pannangpetch, P
Pongchaiyakul, C
Pinlaor, P
Pairojkul, C
Welbat, JU
Ittiprasert, W
Cochran, CJ
Mann, VH
Brindley, PJ
Pinlaor, S
2019 The American journal of tropical medicine and hygiene
5 (101), pp. 1161-1169
23. Valproic acid withdrawal ameliorates impairments of hippocampal-spatial working memory and neurogenesis. Pannangrong, W
Sirichoat, A
Wongsiri, T
Wigmore, P
Welbat, JU
2019 Journal of Zhejiang University. Science. B
3 (20), pp. 253-263
24. Melatonin protects against methotrexate-induced memory deficit and hippocampal neurogenesis impairment in a rat model. Sirichoat, A
Krutsri, S
Suwannakot, K
Aranarochana, A
Chaisawang, P
Pannangrong, W
Wigmore, P
Welbat, JU
2019 Biochemical pharmacology
(163), pp. 225-233
25. Predetermining glenoid dimensions using the scapular dimensions. Chaijaroonkhanarak, W
Amarttayakong, P
Ratanasuwan, S
Kirirat, P
Pannangrong, W
Welbat, JU
Prachaney, P
Chaichun, A
Sae-Jung, S
2019 European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie
3 (29), pp. 559-565
26. Melatonin attenuates 5-fluorouracil-induced spatial memory and hippocampal neurogenesis impairment in adult rats. Sirichoat, A
Suwannakot, K
Chaisawang, P
Pannangrong, W
Aranarochana, A
Wigmore, P
Welbat, JU
2020 Life sciences
(), pp. 117468

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effect of valproic acid on hippocampal dependent cognition and proliferation J. Umka
A. Thrope
S. Mustafa
P. Wigmore
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE
8.0 (26.0), pp. 873.0-873.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Effects of valproic acid on hippocampal-dependent cognition and proliferation J. Umka
A. Thrope
L. Latif
S. Mustafa
P. Wigmore
2009 JOURNAL OF ANATOMY
5.0 (214.0), pp. 796.0-796.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Effects of 5-FU Peter M. Wigmore
Sarah Mustafa
Maha El-Beltagy
Laura Lyons
Jariya Umka
Geoff Bennett
2010 CHEMO FOG: CANCER CHEMOTHERAPY-RELATED COGNITIVE IMPARIMENT
(678.0), pp. 157.0-164.0
7 0 0 0 0 0 7
4. Fluoxetine improves the memory deficits caused by the chemotherapy agent 5-fluorouracil Maha ELBeltagy
Sarah Mustafa
Jariya Umka
Laura Lyons
Ahmed Salman
Gloria Tu Chur-yoe
Nikita Bhalla
Geoffrey Bennett
Peter M. Wigmore
2010 BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH
1.0 (208.0), pp. 112.0-117.0
37 0 0 0 0 0 37
5. IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF DOPAMINE IN THE JUVENILE OPISTHORCHIS VIVERRINI W. Chaijaroonkhanarak
R. Leksomboon
C. Arunyanart
J. Umka
S. Balthaisong
B. Sripa
2010 JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
(115.0), pp. 16.0-16.0
0 0 0 0 0 0 0
6. THE EFFECT OF VALPROIC ACID ON CELL PROLIFERATION AND NOTCH1 EXPRESSION IN SHSY5Y CELL LINE J. Umka
P. Wigmore
2010 JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
(115.0), pp. 16.0-16.0
0 0 0 0 0 0 0
7. VALPROIC ACID REDUCES SPATIAL WORKING MEMORY AND CELL PROLIFERATION IN THE HIPPOCAMPUS J. Umka
S. Mustafa
M. Elbeltagy
A. Thorpe
L. Latif
G. Bennett
P. M. Wigmore
2010 NEUROSCIENCE
1.0 (166.0), pp. 15.0-22.0
30 0 0 0 0 0 30
8. Fluoxetine reverses the memory impairment and reduction in proliferation and survival of hippocampal cells caused by methotrexate chemotherapy Laura Lyons
Maha ElBeltagy
Jariya Umka
Rachel Markwick
Carla Startin
Geoffrey Bennett
Peter Wigmore
2011 PSYCHOPHARMACOLOGY
1.0 (215.0), pp. 105.0-115.0
74 0 0 0 0 0 74
9. Organization of the nervous system in Opisthorchis viverrini investigated by histochemical and immunohistochemical study Ratana Leksomboon
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Channarong Arunyanart
Jariya Umka
Malcolm K. Jones
Banchob Sripa
2012 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
1.0 (61.0), pp. 107.0-111.0
7 0 0 0 0 0 7
10. The effect of 5-fluorouracil on the long term survival and proliferation of cells in the rat hippocampus Maha ELBeltagy
Sarah Mustafa
Jariya Umka
Laura Lyons
Ahmed Salman
Katherine Dormon
Charlotte Allcock
Geoffrey Bennett
Peter Wigmore
2012 BRAIN RESEARCH BULLETIN
5.0 (88.0), pp. 514.0-518.0
7 0 0 0 0 0 7
11. Curcumin Prevents Bile Canalicular Alterations in the Liver of Hamsters Infected with Opisthorchis viverrini Prapaporn Jattujan
Somchai Pinlaor
Lakhanawan Charoensuk
Channarong Arunyanart
Jariya Umka Welbat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 695.0-701.0
3 0 0 0 0 0 3
12. Preventive effect of Ellagic acid on blood pressure, oxidative stress and cardiac remodelling in L-NAME induced hypertensive rats P. Prachaney
P. Boonprom
T. Berkban
S. Bunbupha
J. U. Welbat
P. Pakdeechote
V. Kukongviriyapan
U. Kukongviriyapan
2013 FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
(65.0), pp. S44-S44
0 0 0 0 0 0 0
13. CHARACTERIZATION OF A NOVEL TWO-COMPONENT SYSTEM RESPONSE REGULATOR INVOLVED IN BIOFILM FORMATION AND A LOW-IRON RESPONSE OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI Sompong Tabunhan
Surasakdi Wongratanacheewin
Suwin Wongwajana
Jariya Umka Welbat
Kiatichai Faksri
Wises Namwat
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 1065.0-1079.0
4 0 0 0 0 0 4
14. Ellagic acid prevents cardiac fibrosis and attenuates high blood pressure in chronic nitric oxide-deficient hypertensive rats P. Prachaney
P. Boonprom
T. Berkban
J. U. Welbat
P. Pakdeechote
V. Kukongviriyapan
U. Kukongviriyapan
P. Sretarugsa
2014 ACTA PHYSIOLOGICA
(211.0), pp. 97.0-97.0
0 0 0 0 0 0 0
15. LOCALIZATION OF THE CYSTOGENOUS GLANDS OF OPISTHORCHIS VIVERRINI CERCARIAE Patpicha Arunsan
Chalermlap Donthaisong
Kulwadee Suwannatrai
Sattrachai Prasopdee
Jutharat Kulsantiwong
Apiporn Suwannatrai
Thidarut Boonmars
Jariya Umka Welbat
Songpol Oopachitaku
Smarn Tesana
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
2.0 (45.0), pp. 276.0-289.0
2 0 0 0 0 0 2
16. Origin of the dorsal scapular artery and its relation to the brachial plexus in Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Nantaya Kunatippapong
Somsiri Ratanasuwan
Pattama Amarttayakong
Jariya Umka
Parichat Prachaney
Malivalaya Namking
Wanassanun Pannangrong
2014 ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL
2.0 (89.0), pp. 65.0-70.0
4 0 0 0 0 0 4
17. Asiatic acid alleviates cardiovascular remodelling in rats with L-NAME-induced hypertension Sarawoot Bunbupha
Parichat Prachaney
Upa Kukongviriyapan
Veerapol Kukongviriyapan
Jariya Umka Welbat
Poungrat Pakdeechote
2015 CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY
11.0 (42.0), pp. 1189.0-1197.0
41 2 0 0 0 0 43
18. Effects of Asiatic Acid on Spatial Working Memory and Cell Proliferation in the Adult Rat Hippocampus Apiwat Sirichoat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Parichat Prachaney
Wanassanan Pannangrong
Ratana Leksomboon
Amnart Chaichun
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2015 NUTRIENTS
10.0 (7.0), pp. 8413.0-8423.0
36 1 0 0 0 0 37
19. Ellagic Acid Prevents L-NAME-Induced Hypertension via Restoration of eNOS and p47(phox) Expression in Rats Thewarid Berkban
Pattanapong Boonprom
Sarawoot Bunbupha
Jariya Umka Welbat
Upa Kukongviriyapan
Veerapol Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Parichat Prachaney
2015 NUTRIENTS
7.0 (7.0), pp. 5265.0-5280.0
40 0 0 0 0 0 40
20. Asiatic Acid Prevents the Deleterious Effects of Valproic Acid on Cognition and Hippocampal Cell Proliferation and Survival Jariya Umka Welbat
Apiwat Sirichoat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Parichat Prachaney
Wanassanun Pannangrong
Poungrat Pakdeechote
Bungorn Sripanidkulchai
Peter Wigmore
2016 NUTRIENTS
5.0 (8.0), pp.
30 0 0 0 0 0 30
21. Differential Protein Expression in the Hemolymph of Bithynia siamensis goniomphalos Infected with Opisthorchis viverrini Kulwadee Suwannatrai
Apiporn Suwannatrai
Pairat Tabsripair
Jariya Umka Welbat
Sirikachorn Tangkawattana
Cinzia Cantacessi
Jason Mulvenna
Smarn Tesana
Alex Loukas
Javier Sotillo
2016 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
11.0 (10.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
22. Fluoxetine prevents the memory deficits and reduction in hippocampal cell proliferation caused by valproic acid Jariya Umka Welbat
Preeyanuch Sangrich
Apiwat Sirichoat
Pornthip Chaisawang
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Parichat Prachaney
Wanassanun Pannangrong
Peter Wigmore
2016 JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY
(78.0), pp. 112.0-118.0
10 0 0 0 0 0 10
23. Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats Jariya Umka Welbat
Pornthip Chaisawang
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Parichat Prachaney
Wanassanun Pannangrong
Bungorn Sripanidkulchai
Peter Wigmore
2016 ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER
(206.0), pp. 7.0-13.0
26 0 0 0 0 0 26
24. Phenotypic Characteristics of Vancomycin-Non-Susceptible Staphylococcus aureus Auttawit Sirichoat
Sujintana Wongthong
Ratdawan Kanyota
Ratree Tavichakorntrakool
Aroonwadee Chanawong
Jariya Umka Welbat
Aroonlug Lulitanond
2016 JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY
1.0 (9.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
25. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy Pornthip Chaisawang
Apiwat Sirichoat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Wanassanun Pannangrong
Bungorn Sripanidkulchai
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2017 PLOS ONE
7.0 (12.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
26. Classification and Incidence of Pterion Patterns of Thai Skulls Wunnee Chaijaroonkhanarak
Worawut Woraputtaporn
Parichat Prachaney
Pattama Amarttayakong
Kimaporn Khamanarong
Wanassanun Pannangrong
Jariya Umka Welbat
Sitthichai Iamsaard
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
4.0 (35.0), pp. 1239.0-1242.0
0 0 0 0 0 0 0
27. Effects of Aged Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive Impairment in A beta-Induced Rats Piyaporn Thorajak
Wanassanun Pannangrong
Jariya Umka Welbat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Kittisak Sripanidkulchai
Bungorn Sripanidkulchai
2017 NUTRIENTS
7.0 (9.0), pp.
14 0 0 0 0 0 14
28. Elongation factor Tu on Escherichia coli isolated from urine of kidney stone patients promotes calcium oxalate crystal growth and aggregation Piyawan Amimanan
Ratree Tavichakorntrakool
Kedsarin Fong-ngern
Pipat Sribenjalux
Aroonlug Lulitanond
Vitoon Prasongwatana
Chaisiri Wongkham
Patcharee Boonsiri
Jariya Umka Welbat
Visith Thongboonkerd
2017 SCIENTIFIC REPORTS
(7.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
29. Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47(phox) and iNOS in nitric oxide deficient rats Pattanapong Boonprom
Orachorn Boonla
Kanokporn Chayaburakul
Jariya Umka Welbat
Patchareewan Pannangpetch
Upa Kukongviriyapan
Veerapol Kukongviriyapan
Poungrat Pakdeechote
Parichat Prachaney
2017 ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER
(212.0), pp. 27.0-36.0
14 0 0 0 0 0 14
30. Ginseng Extract G115 Attenuates Ethanol-Induced Depression in Mice by Increasing Brain BDNF Levels Weerawan Boonlert
Hattaya Benya-aphikul
Jariya Umka Welbat
Ratchanee Rodsiri
2017 NUTRIENTS
9.0 (9.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
31. Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by beta-Amyloid in Rats Nutchareeporn Nillert
Wanassanun Pannangrong
Jariya Umka Welbat
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Kittisak Sripanidkulchai
Bungorn Sripanidkulchai
2017 NUTRIENTS
1.0 (9.0), pp.
26 0 0 0 0 0 26
32. Methotrexate Changes the Testicular Tyrosine Phosphorylated Protein Expression and Seminal Vesicle Epithelia of Adult Rats Sitthichai Iamsaard
Jariya Umka Welbat
Wannisa Sukhorum
Suchada Krutsri
Supatcharee Arun
Tarinee Sawatpanich
2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2.0 (36.0), pp. 737.0-742.0
4 0 0 0 0 0 4
33. Neuroprotective Properties of Asiatic Acid against 5-Fluorouracil Chemotherapy in the Hippocampus in an Adult Rat Model Jariya Umka Welbat
Pornthip Chaisawang
Wanassanun Pannangrong
Peter Wigmore
2018 NUTRIENTS
8.0 (10.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
34. Hesperidin Alleviates Methotrexate-Induced Memory Deficits via Hippocampal Neurogenesis in Adult Rats Salinee Naewla
Apiwat Sirichoat
Wanassanan Pannangrong
Pornthip Chaisawang
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2019 NUTRIENTS
4.0 (11.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
35. Opisthorchis viverrini Infection Augments the Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat/High-Fructose Diet-Fed Hamsters Apisit Chaidee
Sudarat Onsurathum
Kitti Intuyod
Ornuma Haonon
Patchareewan Pannangpetch
Chatlert Pongchaiyakul
Porntip Pinlaor
Chawalit Pairojkul
Jariya Umka Welbat
Wannaporn Ittiprasert
Christina J. Cochran
Victoria H. Mann
Paul J. Brindley
Somchai Pinlaor
2019 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (101.0), pp. 1161.0-1169.0
0 0 0 0 0 0 0
36. Protective effects of melatonin against valproic acid-induced memory impairments and reductions in adult rat hippocampal neurogenesis Anusara Aranarochana
Pornthip Chaisawang
Apiwat Sirichoat
Wanassanun Pannangrong
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2019 NEUROSCIENCE
(406.0), pp. 580.0-593.0
2 0 0 0 0 0 2
37. Valproic acid withdrawal ameliorates impairments of hippocampal-spatial working memory and neurogenesis Wanassanun Pannangrong
Apiwat Sirichoat
Trai Wongsiri
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2019 JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B
3.0 (20.0), pp. 253.0-263.0
0 0 0 0 0 0 0
38. Melatonin attenuates 5-fluorouracil-induced spatial memory and hippocampal neurogenesis impairment in adult rats Apiwat Sirichoat
Kornrawee Suwannakot
Pornthip Chaisawang
Wanassanun Pannangrong
Anusara Aranarochana
Peter Wigmore
Jariya Umka Welbat
2020 LIFE SCIENCES
(248.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Sacralization of the 5th lumbar vertebra in Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Malee Buranarugsa
Jariya Umka
Malivalaya Namking
2006 Srinagarind Medical Journal
(21 No 3), pp. 194-199
2. Ultrastructure of tegumentary papillae of the excysted Opisthorchis viverrini metacercaria Kamonwan Jongsomchai
Wunnee Chaijaroonkhanarak
Smarn Tesana
Channarong Arunyanart
Pipatpong Kanla
Jariya Umka
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 4), pp. 434-442
3. Length, diameter and variation of types of portal vein formation in Northeastern Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Worawut Woraputtaporn
Pattama Amarttayakong
Jariya Umka
Kamoltip Brown
Wanassanan Pannangrong
Malivalaya Namking
2010 Srinagarind Medical Journal
(25 No 4), pp. 323-327
4. Incidence of the Sternalis Muscle in Northeastern Thais Wunnee Chaijaroonkhanarak
Pattama Amarttayakong
Wanassanun Pannangron
Jariya Umka
Malivalaya Namking
Kowit Chaisiwamongkol
Hisatake Kondo
Parichat Prachaney
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 1), pp. 62-65

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.05239605903625488