Loading
 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6506628351: H-INDEX 18

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. A prospective study of diet, lifestyle, and genetic factors and the risk of cancer in Khon Kaen Province, northeast Thailand: description of the cohort. Sriamporn, S
Parkin, DM
Pisani, P
Vatanasapt, V
Suwanrungruang, K
Kamsa-ard, P
Pengsaa, P
Kritpetcharat, O
Pipitgool, V
Vatanasapt, P
0
2. Risk factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: a nested case-control study. Poomphakwaen, K
Promthet, S
Kamsa-Ard, S
Vatanasapt, P
Chaveepojnkamjorn, W
Klaewkla, J
Sujirarat, D
Pichainarong, N
0
3. Serum antioxidant vitamin levels of people in Khon Kaen, northeastern Thailand. Sripanidkulchai, B
Vaikrutta, S
Sriamporn, S
Vatanasapt, P
Sripanidkulchai, K
Sirisangtrakul, W
0
4. Use of lay health workers in a community-based chronic disease control program. Winangnon, S
Sriamporn, S
Senarak, W
Saranrittichai, K
Vatanasapt, P
Moore, MA
0
5. Alcohol and Traffic Accident : The data from Srinagarind Hospital, Khon Kaen Vanchai Vatanasapt
Wattana Hanpanich
Panor Techaatic
Somchit Laoin
Patravoot Vatanasapt
1992
6. Cancer control in Thailand Vatanasapt, V.
Sriamporn, S.
Vatanasapt, P.
2002
7. Conservation Laryngectomy : Experience in Srinagarind Hospital Teeraporn Ratana-anekchai
Thumnu Art-smart
Patravoot Vatanasapt
2002
8. Laryngeal Cancer in Srinagarind Hospital Teeraporn Ratana – anekchai
Patravoot Vatanasapt
Thumnu Art-smart
2003
9. The Prevalence of Infraorbital Canal Dehiscence in Thai Cadaveric Skull : A Preliminary Report Kowit Chaisiwamongko
Wanchai Itarat
Patravoot Vatanasapt
Sanguansak Thanaviratananich
Sarisa Rhumsaitong
2003
10. Dysphagia after total laryngectomy resulting from hypocalcemia: case report. Ratanaanekchai, T.
Art-Smart, T.
Vatanasapt, P.
2004
11. Small vocal cord polyps: Completely resolved with conservative treatment Srirompotong, S
Saeseow, P
Vatanasapt, P
2004
12. A prospective study of diet, lifestyle, and genetic factors and the risk of cancer in khon kaen province, northeast thailand: Description of the cohort Sriamporn, S.
Parkin, D.M.A.
Pisani, P.
Vatanasapt, V.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-ard, S.
Pengsaa, P.
Kritpetcharat, O.
Pipitgool, V.
Vatanasapt, P.
2005
13. Translaryngeal retrograde wire-guided fiberoptic intubation for difficult airway: a case report. Chau-in, W.
Pongmetha, S.
Vatanasapt, P.
Khongkankong, W.
2005
14. Use of lay health workers in a community-based chronic disease control program Surapon Winangnon
Supannee Sriamporn
Wiporn Senarak
Kesinee Saranrittichai
Patravoot Vatanasapt
Malcolm A. Moore
2007
15. Is the routine pressure dressing after thyroidectomy necessary? A prospective randomized controlled study. Piromchai, P.
Vatanasapt, P.
Reechaipichitkul, W.
Phuttharak, W.
Thanaviratananich, S.
2008
16. Prevalence and management of cancer pain in srinagarind hospital, khon kaen, thailand Vatanasapt, P
Lertsinudom, S
Sookprasert, A
Phunmanee, A
Pratheepawanit, N
Wattanaudomrot, S
Juangpanich, U
Treapkhuntong, T
2008
17. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Martis, R.
Vatanasapt, P.
Somjaivong, B.
2009
18. Predictive Statistical Model for the Risk of Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Supot Kamsa-ard
Supannee Sriamporn Promthet
Paiboon Sithithaworn
Patravoot Vatanasapt
Narong KhuntiKao
Noppadol Pimchan
Siriporn Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2009
19. Risk factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A nested case-control study Kirati Poomphakwaen
Supannee Promthet
Supot Kamsa-ard
Patravoot Vatanasapt
Wisit Chaveepojnkamjorn
Jeeranun Klaewkla
Dusit Sujirarat
Natchaporn Pichainarong
2009
20. Fractured metallic tracheostomy tube in a child: A case report and review of the literature Piromchai, P
Lertchanaruengrit, P
Vatanasapt, P
Ratanaanekchai, T
Thanaviratananich, S
2010
21. Outcome of mobile ear surgery units in Thailand K. Snidvongs
P. Vatanasapt
S. Thanaviratananich
M. Pothaporn
P. Sannikorn
P. Supiyaphun
2010
22. Cancer survival in Khon Kaen, Thailand, 1993-1997. Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
2011
23. Epidemiology of oral and pharyngeal cancers in khon kaen, thailand: A high incidence in females Patravoot Vatanasapt
Krittika Suwanrungruang
Supot Kamsa-ard
Supannee Promthet
Max D. M. Parkin
2011
24. Evaluation of the nationwide cervical screening programme in thailand: A case-control study Chananya Kasinpila
Supannee Promthet
Patravoot Vatanasapt
Peter Sasieni
D. Maxwell Parkin
2011
25. Situation Analysis of Risk Factors Related to Non-communicable Diseases in Khon Kaen Province, Thailand Promthet, S
Saranrittichai, K
Kamsa-ard, S
Senarak, W
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2011
26. Association between human papillomavirus infection and oral squamous cell carcinoma P. Phusingha
T. Ekalaksananan
P. Vatanasapt
S. Promthet
K. Loyha
B. Kongyingyoes
C. Pientong
2012
27. Evaluation of Health Education in the Multi-professional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-based Community Health Programme in the North-East of Thailand Promthet, S
Wiangnon, S
Senarak, W
Saranrittichai, K
Vatanasapt, P
Kamsa-ard, S
Wongphuthorn, P
Kasinpila, C
Moore, MA
2012
28. Frontal sinus drainage in Thai adult skulls Thanaviratananich, S
Vatanasapt, P
Chaisiwamongkol, K
2012
29. Health behavior after a multiprofessional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme intervention in the north-east of thailand: What changed and what not? Kesinee Saranrittichai
Wiporn Senarak
Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Patravoot Vatanasapt
Supot Kamsa-ard
Prasert Wongphuthorn
Malcolm Anthony Moore
2012
30. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma. Ponlatham Chaiyarit
Akasith Utrawichian
Chanvit Leelayuwat
Patrawut Vatanasapt
Nattharee Chanchareonsook
Mie Hessellund Samson
Andrew S. Giraud
2012
31. Landmark of ethmoid arteries in Adult Thai cadavers: Application for sinus surgery Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Chaisiwamongkol, K
2012
32. Risk factors for oral cancer in northeast thailand Kulchaya Loyha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Donald Maxwell Parkin
2012
33. The burden of head and neck cancers in Thailand. Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Ratanaanekchai, T
Thepsuthammarat, K
2012
34. Betel quid chewing and upper aerodigestive tract cancers: A prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand Kampangsri, W
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Promthet, S
2013
35. Music for Bridging the Gaps in Cancer Care Patravoot Vatanasapt 2013
36. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
Patravoot Vatanasapt
2013
37. Prevalence of Epstein-Barr virus (EBV) in Oral Exfoliated Cells: A Pilot Prospective Study of Oral Squamous Cell Carcinoma Sulav Acharya
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Tipaya Eklaksananan
Chamsai Pientong
2013
38. Reproductive risk factors for thyroid cancer: a prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand. Wararat Sungwalee
Patravoot Vatanasapt
Siriporn Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Supannee Promthet
2013
39. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Acharya, S.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Phusingha, P.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Pientong, C.
2014
40. A Case Report of Agriculture Occupational Pneumoconiosis in Maha Sarakham Province Pornthip Pimda
Naesinee Chaiear
Wipa Reechaipichitkul
Patravoot Vatanasapt
2015
41. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Acharya, S
Ekalaksananan, T
Vatanasapt, P
Loyha, K
Phusingha, P
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Pientong, C
2015
42. Clinical Prognostic Score for Predicting Disease Remission with Differentiated Thyroid Cancers. Somboonporn, C.
Vatanasapt, P.
2016
43. Comparing survival of oral cancer patients before and after launching of the universal coverage scheme in Thailand Sungwalee, W
Vatanasapt, P
Suwanrungruang, K
Promthet, S
2016
44. Iodine deficiency and thyroid cancer trends in three regions of Thailand, 1990-2009. Susanna D. Mitro
Laura S. Rozek
Patravoot Vatanasapt
Krittika Suwanrungruang
Imjai Chitapanarux
Songpol Srisukho
Hutcha Sriplung
Rafael Meza
2016
45. Iodine deficiency and thyroid cancer trends in three regions of Thailand, 1990–2009 Vatanasapt, P.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
2016
46. Pharyngocutaneous Fistula Following Total Laryngectomy Comparing between the Early and Delayed Oral Feeding Nopparat Dungthakol
Thumnu Art-smart
Teeraporn Ratanaanekchai
Patravoot Vatanasapt
2016
47. Prevalence and Factors Associated with Oral Pre-Malignant Lesions in Northeast Thailand. Bradshaw, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
2016
48. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 (INK4a) , p14 (ARF) , and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas. Ati Burassakarn
Chamsai Pientong
Nuchsupha Sunthamala
Jureeporn Chuerduangphui
Patravoot Vatanasapt
Natcha Patarapadungkit
Bunkerd Kongyingyoes
Tipaya Ekalaksananan
2017
49. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 INK4a, p14 ARF, and MGMT in Epstein–Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Pientong, C.
Sunthamala, N.
Vatanasapt, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017
50. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Patravoot Vatanasapt
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Piyawut Swangphon
Sureewan Bumrungthai
Charinya Pimson
Tipaya Ekalaksananan
2017
51. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand Pensiri Phusingha
Tipaya Ekalaksananan
Patravoot Vatanasapt
Kulchaya Loyha
Supannee Promthet
Bunkerd Kongyingyoes
Natcha Patarapadungkit
Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
2017
52. Joinpoint analysis trends in the incidence of colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 - 2012) Sarakarn, P.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
Jenwitheesuk, K.
Koonmee, S.
Tipsunthonsak, N.
2017
53. Joinpoint Analysis Trends in the Incidence of Colorectal Cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 – 2012) Sarakarn, P
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Promthet, S
Jenwitheesuk, K
Koonmee, S
Tipsunthonsak, N
Chen, SL
Yen, AM
Chen, TH
2017
54. Methylation Status of P16Ink4a in Human Papillomavirus-Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P
Pientong, Ch
Burassakarn, A
Vatanasapt, P
Kleebkaow, P
Patarapadungkit, N
Treebupachatsakul, T
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017
55. Methylation status of P16Ink4a in human papillomavirus-associated cancer of oral cavity and oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P.
Pientong, C.
Vatanasapt, P.
Kleebkaow, P.
Patarapadungkit, N.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017
56. National and Subnational Population-Based Incidence of Cancer in Thailand: Assessing Cancers with the Highest Burdens Bilheem, S.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Sriplung, H.
2017
57. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches. Heawchaiyaphum, C
Pientong, C
Phusingha, P
Vatanasapt, P
Promthet, S
Daduang, J
Teeramatwanich, W
Kongyingyoes, B
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
2017
58. Preliminary Results: Colorectal Cancer Screening Using Fecal Immunochemical Test (FIT) in a Thai Population Aged 45-74 Years: A Population-Based Randomized Controlled Trial Sarakarn, P.
Promthet, S.S.
Vatanasapt, P.
Tipsunthonsak, N.
Jenwitheesuk, K.
Jirapornkul, C.
Kamsa-ard, S.
2017
59. Epidemiology of head and neck cancer in Thailand Tangjaturonrasme, N
Vatanasapt, P
Bychkov, A
2018
60. Incidence rates of head and neck cancer across Thailand and the USA Ilona Argirion
Katie Rentschler
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
Laura S. Rozek
2018
61. Location of the sphenopalatine foramen in Thai cadavers Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Vatanasapt, P.
2018
62. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Chukkris Heawchaiyaphum
Chamsai Pientong
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Jureerut Daduang
Watchareporn Teeramatwanich
Bunkerd Kongyingyoes
Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
2018
63. Risk factors for cholangiocarcinoma in Thailand: A systematic review and meta-analysis Kamsa-ard, S
Kamsa-ard, S
Luvira, V
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
2018
64. Temporal Trends and Geographic Patterns of Lung Cancer Incidence by Histology in Thailand, 1990 to 2014. Sriplung, H.
Bilheem, S.
Vatanasapt, P.
Suwanrungruang, K.
2018
65. Comprehensive Data of P53 R282 Gene Mutation with Human Papillomaviruses (HPV)-Associated Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) Ekalaksananan, T.
Wongjampa, W.
Phusingha, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2019
66. Health insurance and colorectal cancer survival in Khon Kaen, Thailand Phimha, S
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Chindaprasirt, J
Bouphan, P
Santong, C
Vatanasapt, P
2019
67. Increasing incidence of EBV-related nasopharyngeal carcinoma in the United States Ilona Argirion
Katie R. Zarins
Julie J. Ruterbusch
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
Erlene K. Seymour
Laura S. Rozek
2019
68. Increasing incidence of Epstein-Barr virus-related nasopharyngeal carcinoma in the United States Ilona Argirion
Katie R. Zarins
Julie J. Ruterbusch
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
Erlene K. Seymour
Laura S. Rozek
2019
69. Penicillin G sodium as a treatment of otosyphilis with hearing loss Verajit Chotmongkol
Sittichai Khamsai
Patravoot Vatanasapt
Kittisak Sawanyawisuth
2019
70. Temporal changes in head and neck cancer incidence in Thailand suggest changing oropharyngeal epidemiology in the region Argirion, I
Zarins, KR
Defever, K
Suwanrungruang, K
Chang, JT
Pongnikorn, D
Chitapanarux, I
Sriplung, H
Vatanasapt, P
Rozek, LS
2019
71. Increasing incidence of Epstein-Barr virus-related nasopharyngeal carcinoma in the United States. Argirion, I
Zarins, KR
Ruterbusch, JJ
Vatanasapt, P
Sriplung, H
Seymour, EK
Rozek, LS
2020
72. Increasing incidence of Epstein-Barr virus–related nasopharyngeal carcinoma in the United States Vatanasapt, P.
Sriplung, H.
2020
73. ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients) Ubol Juangpanich
Jureeporn Onbunreang
Jantaraporn lunlud
Thippawan Khansorn
Patravoot Vatanasapt
2555
74. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยเสียงเพลงกล่อมของมารดา ร่วมกับการไกวเปลต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด Effects of Sensory Stimulation Program by Mother’s Lullabying and Cradling on Growth and Sleep Time of Premature Infa มธุสร ปลาโพธิ์
เสาวมาศ เถื่อนนาดี
ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
2557
Count 47 45 30 11

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Cancer control in Thailand. Vatanasapt, V.
Sriamporn, S.
Vatanasapt, P.
2002 Japanese Journal of Clinical Oncology
(32 Suppl), pp. S82-91
2. Dysphagia after total laryngectomy resulting from hypocalcemia: Case report Ratanaanekchai, T.
Art-Smart, T.
Vatanasapt, P.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (87), pp. 722-724
3. Small vocal cord polyps: Completely resolved with conservative treatment Srirompotong, S.
Saeseow, P.
Vatanasapt, P.
2004 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (35), pp. 169-171
4. A prospective study of diet, lifestyle, and genetic factors and the risk of cancer in khon kaen province, northeast thailand: Description of the cohort Sriamporn, S.
Parkin, D.M.A.
Pisani, P.
Vatanasapt, V.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-ard, S.
Pengsaa, P.
Kritpetcharat, O.
Pipitgool, V.
Vatanasapt, P.
2005 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (6), pp. 295-303
5. Translaryngeal retrograde wire-guided fiberoptic intubation for difficult airway: A case report Chau-in, W.
Pongmetha, S.
Vatanasapt, P.
Khongkankong, W.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (88), pp. 845-848
6. Use of lay health workers in a community-based chronic disease control program Winangnon, S.
Sriamporn, S.
Senarak, W.
Saranrittichai, K.
Vatanasapt, P.
Moore, M.A.
2007 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (8), pp. 457-461
7. Is the routine pressure dressing after thyroidectomy necessary? A prospective randomized controlled study Piromchai, P.
Vatanasapt, P.
Reechaipichitkul, W.
Phuttharak, W.
Thanaviratananich, S.
2008 BMC Ear, Nose and Throat Disorders
1 (8), pp.
8. Prevalence and management of cancer pain in srinagarind hospital, khon kaen, thailand Vatanasapt, P.
Lertsinudom, S.
Sookprasert, A.
Phunmanee, A.
Pratheepawanit, N.
Bpharm, S.W.
Juangpanich, U.
Treapkhuntong, T.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (91), pp. 1873-1878
9. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Laopaiboon, M.
Lumbiganon, P.
Martis, R.
Vatanasapt, P.
Somjaivong, B.
2009 Cochrane database of systematic reviews (Online)
2 (), pp. CD006914
10. Risk factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A nested case-control study Poomphakwaen, K.
Promthet, S.S.
Kamsa-ard, S.
Vatanasapt, P.
2009 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (10), pp. 251-258
11. Fractured metallic tracheostomy tube in a child: A case report and review of the literature Piromchai, P.
Vatanasapt, P.
Ratanaanekchai, T.
Thanaviratananich, S.
2010 Journal of Medical Case Reports
(4), pp.
12. Outcome of mobile ear surgery units in Thailand Vatanasapt, P.
Thanaviratananich, S.
Pothaporn, M.
2010 Journal of Laryngology and Otology
4 (124), pp. 382-386
13. Cancer survival in Khon Kaen, Thailand, 1993-1997. Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
2011 IARC scientific publications
162 (), pp. 211-216
14. Epidemiology of oral and pharyngeal cancers in khon kaen, thailand: A high incidence in females Vatanasapt, P.
Suwanrungruang, K.
Supot, K.a.
Promthet, S.S.
Parkin, M.D.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (12), pp. 2505-2508
15. Evaluation of the nationwide cervical screening programme in thailand: A case-control study Kasinpila, C.
Promthet, S.S.
Vatanasapt, P.
2011 Journal of Medical Screening
3 (18), pp. 147-153
16. Situation analysis of risk factors related to non-communicable diseases in Khon Kaen province, Thailand Promthet, S.S.
Saranrittichai, K.
Kamsa-ard, S.
Senarak, W.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
Wongphuthorn, P.
Moore, M.A.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (12), pp. 1337-1340
17. Evaluation of health education in the multi-professional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme in the North-east of Thailand Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Senarak, W.
Saranrittichai, K.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Wongphuthorn, P.
Kasinpila, C.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (13), pp. 1753-1755
18. Frontal sinus drainage in Thai adult skulls Thanaviratananich, S.
Vatanasapt, P.
Chaisiwamongkol, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL.11 (95), pp. S130-S134
19. Health behavior after a multiprofessional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme intervention in the north-east of thailand: What changed and what not? Saranrittichai, K.
Senarak, W.
Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Wongphuthorn, P.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (13), pp. 4801-4805
20. Landmark of ethmoid arteries in Adult Thai cadavers: Application for sinus surgery Vatanasapt, P.
Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL.11 (95), pp. S153-S156
21. Risk factors for oral cancer in northeast thailand Loyha, K.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Parkin, D.M.A.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (13), pp. 5087-5090
22. The burden of head and neck cancers in Thailand. Vatanasapt, P.
Thanaviratananich, S.
Ratanaanekchai, T.
Thepsuthammarat, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S182-189
23. Betel quid chewing and upper aerodigestive tract cancers: A prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Promthet, S.S.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
7 (14), pp. 4335-4338
24. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Thanaviratananich, S.
Laopaiboon, M.
Vatanasapt, P.
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD004975
25. Reproductive risk factors for thyroid cancer: A prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Promthet, S.S.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (14), pp. 5153-5155
26. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Acharya, S.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Phusingha, P.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Pientong, C.
2014 Journal of Oral Pathology and Medicine
(), pp.
27. Clinical prognostic score for predicting disease remission with differentiated thyroid cancers Somboonporn, C.
Vatanasapt, P.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (17), pp. 2805-2810
28. Comparing survival of oral cancer patients before and after launching of the universal coverage scheme in Thailand Vatanasapt, P.
Suwanrungruang, K.
Promthet, S.S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
7 (17), pp. 3541-3544
29. Iodine deficiency and thyroid cancer trends in three regions of Thailand, 1990–2009 Vatanasapt, P.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
2016 Cancer Epidemiology
(43), pp. 92-99
30. Prevalence and factors associated with oral pre-malignant lesions in Northeast Thailand Bradshaw, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
8 (17), pp. 4169-4173
31. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 <sup>INK4a</sup>, p14 <sup>ARF</sup>, and MGMT in Epstein–Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Pientong, C.
Sunthamala, N.
Vatanasapt, P.
Patarapadungkit, N.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017 Medical Oncology
7 (34), pp.
32. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Pientong, C.
Patarapadungkit, N.
Vatanasapt, P.
Kongyingyoes, B.
Promthet, S.S.
Swangphon, P.
Bumrungthai, S.
Pimson, C.
Ekalaksananan, T.
2017 Medical Oncology
9 (34), pp.
33. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand Phusingha, P.
Ekalaksananan, T.
Vatanasapt, P.
Loyha, K.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2017 Journal of Medical Virology
6 (89), pp. 1096-1101
34. Joinpoint analysis trends in the incidence of colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 - 2012) Sarakarn, P.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
Jenwitheesuk, K.
Koonmee, S.
Tipsunthonsak, N.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (18), pp. 1039-1043
35. Methylation status of P16<sup>Ink4a</sup> in human papillomavirus-associated cancer of oral cavity and oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P.
Pientong, C.
Vatanasapt, P.
Kleebkaow, P.
Patarapadungkit, N.
Promthet, S.S.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (18), pp. 699-705
36. National and subnational population-based incidence of cancer in thailand: Assessing cancers with the highest burdens Bilheem, S.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Sriplung, H.
2017 Cancers
8 (9), pp.
37. Preliminary results: Colorectal cancer screening using fecal immunochemical test (FIT) in a Thai population aged 45-74 years: A population-based randomized controlled trial Sarakarn, P.
Promthet, S.S.
Vatanasapt, P.
Tipsunthonsak, N.
Jenwitheesuk, K.
Jirapornkul, C.
Kamsa-ard, S.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
10 (18), pp. 2883-2889
38. Epidemiology of head and neck cancer in Thailand Vatanasapt, P. 2018 Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology
1 (14), pp. 16-22
39. Location of the sphenopalatine foramen in Thai cadavers Thanaviratananich, S.
Chaisiwamongkol, K.
Vatanasapt, P.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S133-S138
40. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Phusingha, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Daduang, J.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2018 Journal of Proteomics
(173), pp. 52-61
41. Risk factors for cholangiocarcinoma in Thailand: A systematic review and meta-analysis Kamsa-Ard, S.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
2018 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (19), pp. 605-614
42. Temporal trends and geographic patterns of lung cancer incidence by histology in Thailand, 1990 to 2014 Sriplung, H.
Bilheem, S.
Vatanasapt, P.
Suwanrungruang, K.
2018 Journal of Global Oncology
4 (2018), pp.
43. Comprehensive Data of P53 R282 Gene Mutation with Human Papillomaviruses (HPV)-Associated Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) Ekalaksananan, T.
Wongjampa, W.
Phusingha, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Patarapadungkit, N.
Pientong, C.
2019 Pathology and Oncology Research
(), pp.
44. Health insurance and colorectal cancer survival in Khon Kaen, Thailand Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Chindaprasirt, J.
Vatanasapt, P.
2019 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (20), pp. 1797-1802
45. Penicillin G sodium as a treatment of otosyphilis with hearing loss Chotmongkol, V.
Khamsai,
Vatanasapt, P.
Sawanyawisuth, K.
2019 Antibiotics
2 (8), pp.
46. Temporal changes in head and neck cancer incidence in Thailand suggest changing oropharyngeal epidemiology in the region Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Vatanasapt, P.
2019 Journal of Global Oncology
5 (2019), pp.
47. Increasing incidence of Epstein-Barr virus–related nasopharyngeal carcinoma in the United States Vatanasapt, P.
Sriplung, H.
2020 Cancer
1 (126), pp. 121-130

Title Authors Year Journal title
1. Cancer control in Thailand. Vatanasapt, V
Sriamporn, S
Vatanasapt, P
2002 Japanese journal of clinical oncology
(32), pp. S82-91
2. Dysphagia after total laryngectomy resulting from hypocalcemia: case report. Ratanaanekchai, T
Art-smart, T
Vatanasapt, P
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (87), pp. 722-4
3. Small vocal cord polyps: completely resolved with conservative treatment. Srirompotong, S
Saeseow, P
Vatanasapt, P
2004 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (35), pp. 169-71
4. Translaryngeal retrograde wire-guided fiberoptic intubation for difficult airway: a case report. Chau-In, W
Pongmetha, S
Sumret, K
Vatanasapt, P
Khongkankong, W
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (88), pp. 845-8
5. Prevalence and management of cancer pain in Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand. Vatanasapt, P
Lertsinudom, S
Sookprasert, A
Phunmanee, A
Pratheepawanit, N
Wattanaudomrot, S
Juangpanich, U
Treapkhuntong, T
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (91), pp. 1873-7
6. Is the routine pressure dressing after thyroidectomy necessary? A prospective randomized controlled study. Piromchai, P
Vatanasapt, P
Reechaipichitkul, W
Phuttharak, W
Thanaviratananich, S
2008 BMC ear, nose, and throat disorders
(8), pp. 1
7. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Laopaiboon, M
Lumbiganon, P
Martis, R
Vatanasapt, P
Somjaivong, B
2009 The Cochrane database of systematic reviews
2 (), pp. CD006914
8. Outcome of mobile ear surgery units in Thailand. Snidvongs, K
Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Pothaporn, M
Sannikorn, P
Supiyaphun, P
2010 The Journal of laryngology and otology
4 (124), pp. 382-6
9. Fractured metallic tracheostomy tube in a child: a case report and review of the literature. Piromchai, P
Lertchanaruengrit, P
Vatanasapt, P
Ratanaanekchai, T
Thanaviratananich, S
2010 Journal of medical case reports
(4), pp. 234
10. Cancer survival in Khon Kaen, Thailand, 1993-1997. Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Sriamporn, S
Wiangnon, S
2011 IARC scientific publications
162 (), pp. 211-6
11. Evaluation of the nationwide cervical screening programme in Thailand: a case-control study. Kasinpila, C
Promthet, S
Vatanasapt, P
Sasieni, P
Parkin, DM
2011 Journal of medical screening
3 (18), pp. 147-53
12. Epidemiology of oral and pharyngeal cancers in Khon Kaen, Thailand: a high incidence in females. Vatanasapt, P
Suwanrungruang, K
Kamsa-Ard, S
Promthet, S
Parkin, MD
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (12), pp. 2505-8
13. Situation analysis of risk factors related to non-communicable diseases in Khon Kaen Province, Thailand. Promthet, S
Saranrittichai, K
Kamsa-ard, S
Senarak, W
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (12), pp. 1337-40
14. Health behavior after a multiprofessional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme intervention in the North-East of Thailand: what changed and what not? Saranrittichai, K
Senarak, W
Promthet, S
Wiangnon, S
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (13), pp. 4801-5
15. Risk factors for oral cancer in northeast Thailand. Loyha, K
Vatanasapt, P
Promthet, S
Parkin, DM
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (13), pp. 5087-90
16. Frontal sinus drainage in Thai adult skulls. Thanaviratananich, S
Vatanasapt, P
Chaisiwamongkol, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S130-4
17. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma. Chaiyarit, P
Utrawichian, A
Leelayuwat, C
Vatanasapt, P
Chanchareonsook, N
Samson, MH
Giraud, AS
2012 Clinical oral investigations
6 (16), pp. 1549-56
18. Evaluation of health education in the Multi-professional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-based Community Health Programme in the north-east of Thailand. Promthet, S
Wiangnon, S
Senarak, W
Saranrittichai, K
Vatanasapt, P
Kamsa-ard, S
Wongphuthorn, P
Kasinpila, C
Moore, MA
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (13), pp. 1753-5
19. The burden of head and neck cancers in Thailand. Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Ratanaanekchai, T
Thepsuthammarat, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S182-9
20. Landmark of ethmoid arteries in adult Thai cadavers: application for sinus surgery. Vatanasapt, P
Thanaviratananich, S
Chaisiwamongkol, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S153-6
21. Betel quid chewing and upper aerodigestive tract cancers: a prospective cohort study in khon kaen, Thailand. Kampangsri, W
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Promthet, S
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
7 (14), pp. 4335-8
22. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Thanaviratananich, S
Laopaiboon, M
Vatanasapt, P
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(12), pp. CD004975
23. Reproductive risk factors for thyroid cancer: a prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand. Sungwalee, W
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Promthet, S
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (14), pp. 5153-5
24. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study. Acharya, S
Ekalaksananan, T
Vatanasapt, P
Loyha, K
Phusingha, P
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Pientong, C
2015 Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
4 (44), pp. 252-7
25. Iodine deficiency and thyroid cancer trends in three regions of Thailand, 1990-2009. Mitro, SD
Rozek, LS
Vatanasapt, P
Suwanrungruang, K
Chitapanarux, I
Srisukho, S
Sriplung, H
Meza, R
2016 Cancer epidemiology
(43), pp. 92-99
26. Clinical Prognostic Score for Predicting Disease Remission with Differentiated Thyroid Cancers. Somboonporn, C
Mangklabruks, A
Thakkinstian, A
Vatanasapt, P
Nakaphun, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (17), pp. 2805-10
27. Prevalence and Factors Associated with Oral Pre-Malignant Lesions in Northeast Thailand. Juntanong, N
Siewchaisakul, P
Bradshaw, P
Vatanasapt, P
Chen, SL
Yen, AM
Chen, TH
Promthet, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
8 (17), pp. 4175-9
28. Comparing Survival of Oral Cancer Patients Before and After Launching of the Universal Coverage Scheme in Thailand. Sungwalee, W
Vatanasapt, P
Suwanrungruang, K
Promthet, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
7 (17), pp. 3541-4
29. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand. Phusingha, P
Ekalaksananan, T
Vatanasapt, P
Loyha, K
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Patarapadungkit, N
Chuerduangphui, J
Pientong, C
2017 Journal of medical virology
6 (89), pp. 1096-1101
30. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches. Heawchaiyaphum, C
Pientong, C
Phusingha, P
Vatanasapt, P
Promthet, S
Daduang, J
Teeramatwanich, W
Kongyingyoes, B
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
2017 Journal of proteomics
(173), pp. 52-61
31. Preliminary Results: Colorectal Cancer Screening Using Fecal Immunochemical Test (FIT) in a Thai Population Aged 45-74 Years: A Population-Based Randomized Controlled Trial Sarakarn, P
Promthet, S
Vatanasapt, P
Tipsunthonsak, N
Jenwitheesuk, K
Maneenin, N
Jirapornkul, C
Kamsa-ard, S
Haengsorn, T
Arkkhaboot, C
Chen, SL
Yen, AM
Chiu, SY
Fann, JC
Chen, TH
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
10 (18), pp. 2883-2889
32. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma. Chuerduangphui, J
Pientong, C
Patarapadungkit, N
Chotiyano, A
Vatanasapt, P
Kongyingyoes, B
Promthet, S
Swangphon, P
Bumrungthai, S
Pimson, C
Ekalaksananan, T
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
9 (34), pp. 148
33. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16 (INK4a) , p14 (ARF) , and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas. Burassakarn, A
Pientong, C
Sunthamala, N
Chuerduangphui, J
Vatanasapt, P
Patarapadungkit, N
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
7 (34), pp. 128
34. Joinpoint Analysis Trends in the Incidence of Colorectal Cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 – 2012) Sarakarn, P
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Promthet, S
Jenwitheesuk, K
Koonmee, S
Tipsunthonsak, N
Chen, SL
Yen, AM
Chen, TH
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (18), pp. 1039-1043
35. Methylation Status of P16Ink4a in Human Papillomavirus-Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in Northeastern Thailand Swangphon, P
Pientong, Ch
Burassakarn, A
Vatanasapt, P
Kleebkaow, P
Patarapadungkit, N
Treebupachatsakul, T
Promthet, S
Kongyingyoes, B
Ekalaksananan, T
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (18), pp. 699-705
36. Epidemiology of head and neck cancer in Thailand. Tangjaturonrasme, N
Vatanasapt, P
Bychkov, A
2018 Asia-Pacific journal of clinical oncology
1 (14), pp. 16-22
37. Temporal Trends and Geographic Patterns of Lung Cancer Incidence by Histology in Thailand, 1990 to 2014. Chang, JT
Jeon, J
Sriplung, H
Yeesoonsang, S
Bilheem, S
Rozek, L
Chitapanarux, I
Pongnikorn, D
Daoprasert, K
Vatanasapt, P
Suwanrungruang, K
Meza, R
2018 Journal of global oncology
4 (), pp. 1-29
38. Risk Factors for Cholangiocarcinoma in Thailand: A Systematic Review and Meta-Analysis Kamsa-ard, S
Kamsa-ard, S
Luvira, V
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
2018 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (19), pp. 605-614
39. Health Insurance and Colorectal Cancer Survival in Khon Kaen, Thailand. Phimha, S
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Chindaprasirt, J
Bouphan, P
Santong, C
Vatanasapt, P
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (20), pp. 1797-1802
40. Temporal Changes in Head and Neck Cancer Incidence in Thailand Suggest Changing Oropharyngeal Epidemiology in the Region. Argirion, I
Zarins, KR
Defever, K
Suwanrungruang, K
Chang, JT
Pongnikorn, D
Chitapanarux, I
Sriplung, H
Vatanasapt, P
Rozek, LS
2019 Journal of global oncology
5 (), pp. 1-11
41. Increasing incidence of Epstein-Barr virus-related nasopharyngeal carcinoma in the United States. Argirion, I
Zarins, KR
Ruterbusch, JJ
Vatanasapt, P
Sriplung, H
Seymour, EK
Rozek, LS
2020 Cancer
1 (126), pp. 121-130
42. A prospective study of diet, lifestyle, and genetic factors and the risk of cancer in Khon Kaen Province, northeast Thailand: description of the cohort. Sriamporn, S
Parkin, DM
Pisani, P
Vatanasapt, V
Suwanrungruang, K
Kamsa-ard, P
Pengsaa, P
Kritpetcharat, O
Pipitgool, V
Vatanasapt, P
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (6), pp. 295-303
43. Serum antioxidant vitamin levels of people in Khon Kaen, northeastern Thailand. Sripanidkulchai, B
Vaikrutta, S
Sriamporn, S
Vatanasapt, P
Sripanidkulchai, K
Sirisangtrakul, W
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (4), pp. 147-52
44. Risk factors for cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: a nested case-control study. Poomphakwaen, K
Promthet, S
Kamsa-Ard, S
Vatanasapt, P
Chaveepojnkamjorn, W
Klaewkla, J
Sujirarat, D
Pichainarong, N
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (10), pp. 251-8
45. Use of lay health workers in a community-based chronic disease control program. Winangnon, S
Sriamporn, S
Senarak, W
Saranrittichai, K
Vatanasapt, P
Moore, MA
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (8), pp. 457-61

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Cancer control in Thailand V Vatanasapt
S Sriamporn
P Vatanasapt
2002 JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
(32.0), pp. S82-S91
118 0 0 0 0 0 118
2. Use of lay health workers in a community-based chronic disease control program Surapon Winangnon
Supannee Sriamporn
Wiporn Senarak
Kesinee Saranrittichai
Patravoot Vatanasapt
Malcolm A. Moore
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (8.0), pp. 457.0-461.0
7 0 0 0 0 0 7
3. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes Malinee Laopaiboon
Pisake Lumbiganon
Ruth Martis
Patravoot Vatanasapt
Busaba Somjaivong
2009 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
2.0 (), pp.
14 0 0 0 0 0 14
4. Risk Factors for Cholangiocarcinoma in Khon Kaen, Thailand: A Nested Case-Control Study Kirati Poomphakwaen
Supannee Promthet
Supot Kamsa-ard
Patravoot Vatanasapt
Wisit Chaveepojnkamjorn
Jeeranun Klaewkla
Dusit Sujirarat
Natchaporn Pichainarong
2009 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
2.0 (10.0), pp. 251.0-257.0
63 0 0 0 0 0 63
5. Outcome of mobile ear surgery units in Thailand K. Snidvongs
P. Vatanasapt
S. Thanaviratananich
M. Pothaporn
P. Sannikorn
P. Supiyaphun
2010 JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY
4.0 (124.0), pp. 382.0-386.0
6 0 0 0 0 0 6
6. Epidemiology of Oral and Pharyngeal Cancers in Khon Kaen, Thailand: a High Incidence in Females Patravoot Vatanasapt
Krittika Suwanrungruang
Supot Kamsa-ard
Supannee Promthet
Max D. M. Parkin
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (12.0), pp. 2505.0-2508.0
20 0 0 0 0 0 20
7. Evaluation of the nationwide cervical screening programme in Thailand: a case-control study Chananya Kasinpila
Supannee Promthet
Patravoot Vatanasapt
Peter Sasieni
D. Maxwell Parkin
2011 JOURNAL OF MEDICAL SCREENING
3.0 (18.0), pp. 147.0-153.0
11 0 0 0 0 0 11
8. Situation Analysis of Risk Factors Related to Non-communicable Diseases in Khon Kaen Province, Thailand Supannee Promthet
Kesinee Saranrittichai
Supot Kamsa-ard
Wiporn Senarak
Patravoot Vatanasapt
Surapon Wiangnon
Prasert Wongphuthorn
Malcolm A. Moore
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (12.0), pp. 1337.0-1340.0
8 0 0 0 0 0 8
9. Association between human papillomavirus infection and oral squamous cell carcinoma P. Phusingha
T. Ekalaksananan
P. Vatanasapt
S. Promthet
K. Loyha
B. Kongyingyoes
C. Pientong
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E101-E101
0 0 0 0 0 0 0
10. Evaluation of Health Education in the Multi-professional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-based Community Health Programme in the North-East of Thailand Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Wiporn Senarak
Kesinee Saranrittichai
Patravoot Vatanasapt
Supot Kamsa-ard
Prasert Wongphuthorn
Chananya Kasinpila
Malcolm Anthony Moore
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (13.0), pp. 1753.0-1755.0
6 0 0 0 0 0 6
11. Health Behavior after A Multiprofessional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-Based Community Health Programme Intervention in the North-East of Thailand: What Changed and What not? Kesinee Saranrittichai
Wiporn Senarak
Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Patravoot Vatanasapt
Supot Kamsa-ard
Prasert Wongphuthorn
Malcolm Anthony Moore
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (13.0), pp. 4801.0-4805.0
4 0 0 0 0 0 4
12. Investigation of trefoil factor expression in saliva and oral mucosal tissues of patients with oral squamous cell carcinoma Ponlatham Chaiyarit
Akasith Utrawichian
Chanvit Leelayuwat
Patrawut Vatanasapt
Nattharee Chanchareonsook
Mie Hessellund Samson
Andrew S. Giraud
2012 CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS
6.0 (16.0), pp. 1549.0-1556.0
18 0 0 0 0 0 18
13. Risk Factors for Oral Cancer in Northeast Thailand Kulchaya Loyha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Donald Maxwell Parkin
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
10.0 (13.0), pp. 5087.0-5090.0
34 0 0 0 0 0 34
14. Betel Quid Chewing and Upper Aerodigestive Tract Cancers: A Prospective Cohort Study in Khon Kaen, Thailand Wilas Kampangsri
Patravoot Vatanasapt
Siriporn Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Supannee Promthet
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
7.0 (14.0), pp. 4335.0-4338.0
4 0 0 0 0 0 4
15. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media Sanguansak Thanaviratananich
Malinee Laopaiboon
Patravoot Vatanasapt
2013 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
12.0 (), pp.
13 0 0 0 0 0 13
16. Reproductive Risk Factors for Thyroid Cancer: A Prospective Cohort Study in Khon Kaen, Thailand Wararat Sungwalee
Patravoot Vatanasapt
Siriporn Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Supannee Promthet
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (14.0), pp. 5153.0-5155.0
21 0 0 0 0 0 21
17. Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study Sulav Acharya
Tipaya Ekalaksananan
Patravoot Vatanasapt
Kulchaya Loyha
Pensiri Phusingha
Supannee Promthet
Bunkerd Kongyingyoes
Chamsai Pientong
2015 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE
4.0 (44.0), pp. 252.0-257.0
38 2 0 0 0 0 40
18. Iodine deficiency and thyroid cancer trends in three regions of Thailand, 1990-2009 Susanna D. Mitro
Laura S. Rozek
Patravoot Vatanasapt
Krittika Suwanrungruang
Imjai Chitapanarux
Songpol Srisukho
Hutcha Sriplung
Rafael Meza
2016 CANCER EPIDEMIOLOGY
(43.0), pp. 92.0-99.0
12 0 0 0 0 0 12
19. Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16(INK4a), p14(ARF), and MGMT in Epstein-Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas Ati Burassakarn
Chamsai Pientong
Nuchsupha Sunthamala
Jureeporn Chuerduangphui
Patravoot Vatanasapt
Natcha Patarapadungkit
Bunkerd Kongyingyoes
Tipaya Ekalaksananan
2017 MEDICAL ONCOLOGY
7.0 (34.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
20. Amplification of EGFR and cyclin D1 genes associated with human papillomavirus infection in oral squamous cell carcinoma Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
Natcha Patarapadungkit
Apinya Chotiyano
Patravoot Vatanasapt
Bunkerd Kongyingyoes
Supannee Promthet
Piyawut Swangphon
Sureewan Bumrungthai
Charinya Pimson
Tipaya Ekalaksananan
2017 MEDICAL ONCOLOGY
9.0 (34.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
21. Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand Pensiri Phusingha
Tipaya Ekalaksananan
Patravoot Vatanasapt
Kulchaya Loyha
Supannee Promthet
Bunkerd Kongyingyoes
Natcha Patarapadungkit
Jureeporn Chuerduangphui
Chamsai Pientong
2017 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY
6.0 (89.0), pp. 1096.0-1101.0
20 0 0 0 0 0 20
22. National and Subnational Population-Based Incidence of Cancer in Thailand: Assessing Cancers with the Highest Burdens Shama Virani
Surichai Bilheem
Wasan Chansaard
Imjai Chitapanarux
Karnchana Daoprasert
Somsak Khuanchana
Atit Leklob
Donsuk Pongnikorn
Laura S. Rozek
Surattaya Siriarechakul
Krittika Suwanrungruang
Sukit Tassanasunthornwong
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
2017 CANCERS
8.0 (9.0), pp.
22 0 0 0 0 0 22
23. Epidemiology of head and neck cancer in Thailand Napadon Tangjaturonrasme
Patravoot Vatanasapt
Andrey Bychkov
2018 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
1.0 (14.0), pp. 16.0-22.0
5 0 0 0 0 0 5
24. Incidence rates of head and neck cancer across Thailand and the USA Ilona Argirion
Katie Rentschler
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
Laura S. Rozek
2018 CANCER RESEARCH
13.0 (78.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
25. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Chukkris Heawchaiyaphum
Chamsai Pientong
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Jureerut Daduang
Watchareporn Teeramatwanich
Bunkerd Kongyingyoes
Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
2018 JOURNAL OF PROTEOMICS
(173.0), pp. 52.0-61.0
5 0 0 0 0 0 5
26. Temporal Trends and Geographic Patterns of Lung Cancer Incidence by Histology in Thailand, 1990 to 2014 Joanne T. Chang
Jihyoun Jeon
Hutcha Sriplung
Seesai Yeesoonsang
Surichai Bilheem
Laura Rozek
Imjai Chitapanarux
Donsuk Pongnikorn
Karnchana Daoprasert
Patravoot Vatanasapt
Krittika Suwanrungruang
Rafael Meza
2018 JOURNAL OF GLOBAL ONCOLOGY
(4.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
27. Increasing incidence of EBV-related nasopharyngeal carcinoma in the United States Ilona Argirion
Katie R. Zarins
Julie J. Ruterbusch
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
Erlene K. Seymour
Laura S. Rozek
2019 CANCER RESEARCH
13.0 (79.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
28. Increasing incidence of Epstein-Barr virus-related nasopharyngeal carcinoma in the United States Ilona Argirion
Katie R. Zarins
Julie J. Ruterbusch
Patravoot Vatanasapt
Hutcha Sriplung
Erlene K. Seymour
Laura S. Rozek
2019 CANCER
(), pp.
0 0 0 0 0 0 0
29. Penicillin G Sodium as a Treatment of Otosyphilis with Hearing Loss Verajit Chotmongkol
Sittichai Khamsai
Patravoot Vatanasapt
Kittisak Sawanyawisuth
2019 ANTIBIOTICS-BASEL
2.0 (8.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
30. Temporal Changes in Head and Neck Cancer Incidence in Thailand Suggest Changing Oropharyngeal Epidemiology in the Region Ilona Argirion
Katie R. Zarins
Kali Defever
Krittika Suwanrungruang
Joanne T. Chang
Donsuk Pongnikom
Imjai Chitapanarux
Hutcha Sriplung
Patravoot Vatanasapt
Laura S. Rozek
2019 JOURNAL OF GLOBAL ONCOLOGY
(5.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. Alcohol and Traffic Accident : The data from Srinagarind Hospital, Khon Kaen Vanchai Vatanasapt
Wattana Hanpanich
Panor Techaatic
Somchit Laoin
Patravoot Vatanasapt
1992 Srinagarind Medical Journal
(7 No 4), pp. 154-161
2. Conservation Laryngectomy : Experience in Srinagarind Hospital Teeraporn Ratana-anekchai
Thumnu Art-smart
Patravoot Vatanasapt
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 3), pp. 164-170
3. The Prevalence of Infraorbital Canal Dehiscence in Thai Cadaveric Skull : A Preliminary Report Kowit Chaisiwamongko
Wanchai Itarat
Patravoot Vatanasapt
Sanguansak Thanaviratananich
Sarisa Rhumsaitong
2003 Srinagarind Medical Journal
(18 No 4), pp. 216-222
4. Laryngeal Cancer in Srinagarind Hospital Teeraporn Ratana – anekchai
Patravoot Vatanasapt
Thumnu Art-smart
2003 Srinagarind Medical Journal
(18 No 1), pp. 16-20
5. Predictive Statistical Model for the Risk of Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Supot Kamsa-ard
Supannee Sriamporn Promthet
Paiboon Sithithaworn
Patravoot Vatanasapt
Narong KhuntiKao
Noppadol Pimchan
Siriporn Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 3), pp. 231-239
6. Prevalence of Epstein-Barr virus (EBV) in Oral Exfoliated Cells: A Pilot Prospective Study of Oral Squamous Cell Carcinoma Sulav Acharya
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Tipaya Eklaksananan
Chamsai Pientong
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 286-290
7. Music for Bridging the Gaps in Cancer Care Patravoot Vatanasapt 2013 Journal of Urban Culture Research
(6), pp. 84-91
8. A Case Report of Agriculture Occupational Pneumoconiosis in Maha Sarakham Province Pornthip Pimda
Naesinee Chaiear
Wipa Reechaipichitkul
Patravoot Vatanasapt
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 4), pp. 382-387
9. Pharyngocutaneous Fistula Following Total Laryngectomy Comparing between the Early and Delayed Oral Feeding Nopparat Dungthakol
Thumnu Art-smart
Teeraporn Ratanaanekchai
Patravoot Vatanasapt
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 2), pp. 159-163
10. ผลของดนตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(Effect of music therapy on anxiety and pain in cancer patients) Ubol Juangpanich
Jureeporn Onbunreang
Jantaraporn lunlud
Thippawan Khansorn
Patravoot Vatanasapt
2555 Journal of Nursing and Health Care
(30 No 1), pp. 46-52
11. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยเสียงเพลงกล่อมของมารดา ร่วมกับการไกวเปลต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด Effects of Sensory Stimulation Program by Mother’s Lullabying and Cradling on Growth and Sleep Time of Premature Infa มธุสร ปลาโพธิ์
เสาวมาศ เถื่อนนาดี
ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
2557 Journal of Nursing and Health Care
(32 No 3), pp. 146-154

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01399850845336914