Loading
ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ

ผศ.นพ. ศักดา วราอัศวปติ

ภาควิชาพยาธิวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55335291300: H-INDEX 13

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Comparison of Antigen Retrieval Techniques in Immunohistochemistry Em-orn Phanomsri
Nisana Namwat
Sakda Waraasawapati
Roongpet Tangrassameeprasert
Supinda Koonmee
2009
2. MALE BREAST CANCER : The first case of a Pathological Report in Srinagarind Hospital Trai Wongsiri
Supinda Koonmee
Sakda Waraasawapati
Apinya Chotiyano
Nikorn Chewajorn
2011
3. Aberrant Expression of CD44 in Bile Duct Cancer Correlates with Poor Prognosis Kunlabut, K
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, C
Khuntikeo, N
Waraasawapati, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
2012
4. Can monosodium glutamate accelerate degeneration of the islets of Langerhans in rat pancreas? U. Cha-On
P. Boonnate
S. Pethlert
A. Sharma
W. Hipkaeo
S. Waraasawapati
V. Prasongwattana
2012
5. Cytologic detection of Entamoeba gingivalis in cervicovaginal smear: case report P. Sornmak
E. Pasatung
S. Koonmee
S. Waraasawapati
2012
6. Tumor morphology in female breast cancer patients in Srinagarind Hospital T. Wongsiri
S. Koonmee
A. Chotiyano
S. Waraasawapati
N. Chewajorn
2012
7. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Wonkchalee, N
Juasook, A
Sudsarn, P
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Pinlaor, S
2013
8. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Juasook, A
Sudsarn, P
Wonkchalee, N
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Laummaunwai, P
Boonjaraspinyo, S
2013
9. Extramedullary hematopoiesis in pyogenic granuloma. Waraasawapati, S.
Koonmee, S.
2013
10. Monosodium Glutamate (MSG) Consumption Is Associated with Urolithiasis and Urinary Tract Obstruction in Rats Amod Sharma
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
Carlo Selmi
Wiphawi Hipkaeo
Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Tanin Titipungul
Piyapharom Intarawichian
Sakda Waraasawapati
Anucha Puapiroj
Visith Sitprija
Sirirat Reungjui
2013
11. Outbreak of pythium keratitis during rainy season: A case series Onsiri Thanathanee
Orapin Enkvetchakul
Ram Rangsin
Sakda Waraasawapati
Kittipan Samerpitak
Olan Suwan-apichon
2013
12. The Effects of Monosodium Glutamate Consumption on Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) in Rats Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Amod Sharma
Wiphawi Hipkaeo
Sakda Waraasawapati
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
2013
13. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Pranee Sriraj
Jiraporn Songsri
Porntip Laummaunwai
Sakda Waraasawapati
Chantana Boonyarat
Panaratana Rattanasuwan
Sirintip Boonjaraspinyo
2015
14. Excision repair cross-complementation group 1 (ERCC1) protein expression and clinical outcome in resectable cholangiocarcinoma Kosin Wirasorn
Mongkhon Sompornrattanaphan
Sakkarn Sangkhamannon
Sakda Waraasawapati
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikao
Ake Pakkhem
2015
15. Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic beta-Cell Mass in Adult Wistar Rats Boonnate, P
Waraasawapati, S
Hipkaeo, W
Pethlert, S
Sharma, A
Selmi, C
Prasongwattana, V
Cha'on, U
2015
16. Hematidrosis: a report with histological and biochemical documents Techasatian, L
Waraasawapati, S
Jetsrisuparb, C
Jetsrisuparb, A
2016
17. INFANT BRAIN TUMORS IN SINGLE TERTIARY CARE INSTITUTE (SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN UNIVERSITY) Patcharee Komvilaisak
Amnat Kitkhuandee Kitkhuandee
Surapon Wiangnon Wiangnon
Arunee Jetrisuparb
Pitchayen Oungtongpon
Sakda Waraasawapati
2016
18. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis. Thonsri, U
Seubwai, W
Waraasawapati, S
Sawanyawisuth, K
Vaeteewoottacharn, K
Boonmars, T
Cha'on, U
2016
19. Acanthamoeba Brain Abscess Confirmed by Molecular Identification. Sakda Wara-Asawapati
Pewpan M. Intapan
Verajit Chotmongkol
2017
20. Multiple yellow-red papules on the head and neck in a 3-month-old boy Techasatian, L
Waraasawapati, S
2017
21. Multiple yellow–red papules on the head and neck in a 3-month-old boy Waraasawapati, S. 2017
22. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis Unchalee Thonsri
Wunchana Seubwai
Sakda Waraasawapati
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kulthida Vaeteewoottacharn
Thidarat Boonmars
Ubon Cha'on
2017
23. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis. Vaeteewoottacharn, K
Kariya, R
Pothipan, P
Fujikawa, S
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Kuwahara, K
Wongkham, C
Wongkham, S
Okada, S
2018
24. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1-TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance. Kitti Intuyod
Paula Saavedra-Garcia
Stefania Zona
Chun-Fui Lai
Yannasittha Jiramongkol
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Shang Yao
Jay-Sze Yong
Sasanan Trakansuebkul
Sakda Waraasawapati
Vor Luvira
Sopit Wongkham
Somchai Pinlaor
Eric W. -F. Lam
2018
25. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1–TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Intuyod, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, S.
Pinlaor, S.
2018
26. High CD47 expression correlates with a shorter survival and lymph node metastasis of cholangiocarcinoma subgroup Phattarin Pothipan
Supawadee Bunthot
Sakda Waraasawapati
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kazuhiko Kuwahara
Sopit Wongkham
Seiji Okada
Kulthida Vaeteewoottacharn
2018
27. Preoperative MRI evaluation of meningioma consistency: A focus on detailed architectures Phuttharak, W
Boonrod, A
Thammaroj, J
Kitkhuandee, A
Waraasawapati, S
2018
28. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis Kulthida Vaeteewoottacharn
Ryusho Kariya
Phattarin Pothipan
Sawako Fujikawa
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Kazuhiko Kuwahara
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Seiji Okada
2019
29. Increase of mal-ii binding alpha2,3-sialylated glycan is associated with 5-fu resistance and short survival of cholangiocarcinoma patients Sasiprapa Wattanavises
Atit Silsirivanit
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ubon Cha'on
Sakda Waraasawapati
Waraporn Saentaweesuk
Sukanya Luang
Chalongchai Chalermwat
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2019
30. Indocyanine green dye angiography as an adjunct to assess indeterminate burn wounds: A prospective, multicentered, triple-blinded study Apinut Wongkietkachorn
Palakorn Surakunprapha
Kengkart Winaikosol
Sakda Waraasawapati
Surachat Chaiwiriyakul
Kant Eua-angkanakul
Nuttapone Wongkietkachorn
Pattama Punyavong
Kamonwan Jenwitheesuk
Bowornsilp Chowchuen
2019
31. Grading Gliomas Capability: Comparison between Visual Assessment and Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Value Measurement on Diffusion-Weighted Imaging (DWI). Phuttharak, W
Thammaroj, J
Wara-Asawapati, S
Panpeng, K
2020
Count 16 17 23 3

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Aberrant expression of CD44 in bile duct cancer correlates with poor prognosis Kunlabut, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Wongkham, C.
Khuntikeo, N.
Waraasawapati, S.
Pairojkul, C.
Wongkham, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 95-99
2. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Wonkchalee, N.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Pinlaor, S.
2013 Parasitology Research
6 (112), pp. 2397-2402
3. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P.
Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Juasook, A.
Sudsarn, P.
Wonkchalee, N.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Laummaunwai, P.
Boonjaraspinyo, S.
2013 Parasitology Research
8 (112), pp. 2971-2981
4. Extramedullary hematopoiesis in pyogenic granuloma Waraasawapati, S.
Koonmee, S.
2013 Pathology International
10 (63), pp. 492-495
5. Monosodium Glutamate (MSG) Consumption Is Associated with Urolithiasis and Urinary Tract Obstruction in Rats Sharma, A.
Prasongwattana, V.
Cha'on, U.
Hipkaeo, W.
Boonnate, P.
Pethlert, S.
Titipungul, T.
Intarawichian, P.
Waraasawapati, S.
Puapiroj, A.
Sitprija, V.
Reungjui, S.
2013 PLoS ONE
9 (8), pp.
6. Outbreak of pythium keratitis during rainy season: A case series Thanathanee, O.
Enkvetchakul, O.
Waraasawapati, S.
Samerpitak, K.
Suwan-apichon, O.
2013 Cornea
2 (32), pp. 199-204
7. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis Aukkanimart, R.
Boonmars, T.
Sriraj, P.
Songsri, J.
Laummaunwai, P.
Waraasawapati, S.
Boonyarat, C.
Rattanasuwan, P.
Boonjaraspinyo, S.
2015 Experimental Parasitology
(154), pp. 5-13
8. Monosodium glutamate dietary consumption decreases pancreatic β-cell mass in adult Wistar rats Boonnate, P.
Waraasawapati, S.
Hipkaeo, W.
Pethlert, S.
Sharma, A.
Prasongwattana, V.
Cha'on, U.
2015 PLoS ONE
6 (10), pp.
9. Hematidrosis: a report with histological and biochemical documents Waraasawapati, S.
Jetsrisuparb, C.
Jetsrisuparb, A.
2016 International Journal of Dermatology
8 (55), pp. 916-918
10. Multiple yellow–red papules on the head and neck in a 3-month-old boy Waraasawapati, S. 2017 Pediatrics International
1 (59), pp. 118-119
11. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis Seubwai, W.
Waraasawapati, S.
Sawanyawisuth, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Chaon, U.
2017 Histology and Histopathology
5 (32), pp. 503-510
12. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1–TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Intuyod, K.
Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, S.
Pinlaor, S.
2018 Cell Death and Disease
12 (9), pp.
13. Preoperative MRI evaluation of meningioma consistency: A focus on detailed architectures Phuttharak, W.
Thammaroj, J.
Kitkhuandee, A.
Waraasawapati, S.
2018 Clinical Neurology and Neurosurgery
(169), pp. 178-184
14. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis Vaeteewoottacharn, K.
Pairojkul, C.
Waraasawapati, S.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
Okada, S.
2019 Translational Oncology
2 (12), pp. 217-225
15. Increase of mal-ii binding alpha2,3-sialylated glycan is associated with 5-fu resistance and short survival of cholangiocarcinoma patients Silsirivanit, A.
Sawanyawisuth, K.
Chaon, U.
Waraasawapati, S.
Wongkham, C.
Wongkham, S.
2019 Medicina (Lithuania)
12 (55), pp.
16. Indocyanine green dye angiography as an adjunct to assess indeterminate burn wounds: A prospective, multicentered, triple-blinded study Surakunprapha, P.
Winaikosol, K.
Waraasawapati, S.
Jenwitheesuk, K.
Chowchuen, B.
2019 Journal of Trauma and Acute Care Surgery
5 (86), pp. 823-828

Title Authors Year Journal title
1. Aberrant expression of CD44 in bile duct cancer correlates with poor prognosis. Kunlabut, K
Vaeteewoottacharn, K
Wongkham, C
Khuntikeo, N
Waraasawapati, S
Pairojkul, C
Wongkham, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(13), pp. 95-9
2. Outbreak of Pythium keratitis during rainy season: a case series. Thanathanee, O
Enkvetchakul, O
Rangsin, R
Waraasawapati, S
Samerpitak, K
Suwan-apichon, O
2013 Cornea
2 (32), pp. 199-204
3. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Juasook, A
Sudsarn, P
Wonkchalee, N
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Laummaunwai, P
Boonjaraspinyo, S
2013 Parasitology research
8 (112), pp. 2971-81
4. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae. Sriraj, P
Aukkanimart, R
Boonmars, T
Wonkchalee, N
Juasook, A
Sudsarn, P
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Pinlaor, S
2013 Parasitology research
6 (112), pp. 2397-402
5. Extramedullary hematopoiesis in pyogenic granuloma. Waraasawapati, S
Koonmee, S
Kusama, H
Kudo, M
2013 Pathology international
10 (63), pp. 492-5
6. Monosodium glutamate (MSG) consumption is associated with urolithiasis and urinary tract obstruction in rats. Sharma, A
Prasongwattana, V
Cha'on, U
Selmi, C
Hipkaeo, W
Boonnate, P
Pethlert, S
Titipungul, T
Intarawichian, P
Waraasawapati, S
Puapiroj, A
Sitprija, V
Reungjui, S
2013 PloS one
9 (8), pp. e75546
7. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis. Aukkanimart, R
Boonmars, T
Sriraj, P
Songsri, J
Laummaunwai, P
Waraasawapati, S
Boonyarat, C
Rattanasuwan, P
Boonjaraspinyo, S
2015 Experimental parasitology
(154), pp. 5-13
8. Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic β-Cell Mass in Adult Wistar Rats. Boonnate, P
Waraasawapati, S
Hipkaeo, W
Pethlert, S
Sharma, A
Selmi, C
Prasongwattana, V
Cha'on, U
2015 PloS one
6 (10), pp. e0131595
9. Hematidrosis: a report with histological and biochemical documents. Techasatian, L
Waraasawapati, S
Jetsrisuparb, C
Jetsrisuparb, A
2016 International journal of dermatology
8 (55), pp. 916-8
10. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis. Thonsri, U
Seubwai, W
Waraasawapati, S
Sawanyawisuth, K
Vaeteewoottacharn, K
Boonmars, T
Cha'on, U
2016 Histology and histopathology
(), pp. 11819
11. Multiple yellow-red papules on the head and neck in a 3-month-old boy. Techasatian, L
Waraasawapati, S
2017 Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society
1 (59), pp. 118-119
12. Acanthamoeba Brain Abscess Confirmed by Molecular Identification. Wara-Asawapati, S
Intapan, PM
Chotmongkol, V
2017 The American journal of tropical medicine and hygiene
2 (97), pp. 307-308
13. Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis. Vaeteewoottacharn, K
Kariya, R
Pothipan, P
Fujikawa, S
Pairojkul, C
Waraasawapati, S
Kuwahara, K
Wongkham, C
Wongkham, S
Okada, S
2018 Translational oncology
2 (12), pp. 217-225
14. Preoperative MRI evaluation of meningioma consistency: A focus on detailed architectures. Phuttharak, W
Boonrod, A
Thammaroj, J
Kitkhuandee, A
Waraasawapati, S
2018 Clinical neurology and neurosurgery
(169), pp. 178-184
15. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1-TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance. Intuyod, K
Saavedra-García, P
Zona, S
Lai, CF
Jiramongkol, Y
Vaeteewoottacharn, K
Pairojkul, C
Yao, S
Yong, JS
Trakansuebkul, S
Waraasawapati, S
Luvira, V
Wongkham, S
Pinlaor, S
Lam, EW
2018 Cell death & disease
12 (9), pp. 1185
16. Indocyanine green dye angiography as an adjunct to assess indeterminate burn wounds: A prospective, multicentered, triple-blinded study. Wongkietkachorn, A
Surakunprapha, P
Winaikosol, K
Waraasawapati, S
Chaiwiriyakul, S
Eua-Angkanakul, K
Wongkietkachorn, N
Punyavong, P
Jenwitheesuk, K
Chowchuen, B
2019 The journal of trauma and acute care surgery
5 (86), pp. 823-828
17. Grading Gliomas Capability: Comparison between Visual Assessment and Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Value Measurement on Diffusion-Weighted Imaging (DWI). Phuttharak, W
Thammaroj, J
Wara-Asawapati, S
Panpeng, K
2020 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (21), pp. 385-390

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Aberrant Expression of CD44 in Bile Duct Cancer Correlates with Poor Prognosis Kunlathida Kunlabut
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chaisiri Wongkham
Narong Khuntikeo
Sakda Waraasawapati
Chawalit Pairojkul
Sopit Wongkham
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 95.0-99.0
15 0 0 0 0 0 15
2. Can monosodium glutamate accelerate degeneration of the islets of Langerhans in rat pancreas? U. Cha-On
P. Boonnate
S. Pethlert
A. Sharma
W. Hipkaeo
S. Waraasawapati
V. Prasongwattana
2012 FEBS JOURNAL
(279.0), pp. 405.0-405.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Cytologic detection of Entamoeba gingivalis in cervicovaginal smear: case report P. Sornmak
E. Pasatung
S. Koonmee
S. Waraasawapati
2012 HISTOPATHOLOGY
(61.0), pp. 56.0-56.0
0 0 0 0 0 0 0
4. Tumor morphology in female breast cancer patients in Srinagarind Hospital T. Wongsiri
S. Koonmee
A. Chotiyano
S. Waraasawapati
N. Chewajorn
2012 HISTOPATHOLOGY
(61.0), pp. 33.0-33.0
0 0 0 0 0 0 0
5. Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Nadchanan Wonkchalee
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Somchai Pinlaor
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
6.0 (112.0), pp. 2397.0-2402.0
6 0 0 0 0 0 6
6. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Pranee Sriraj
Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Amornrat Juasook
Pakkayanee Sudsarn
Nadchanan Wonkchalee
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Porntip Laummaunwai
Sirintip Boonjaraspinyo
2013 PARASITOLOGY RESEARCH
8.0 (112.0), pp. 2971.0-2981.0
9 0 0 0 0 0 9
7. Extramedullary hematopoiesis in pyogenic granuloma Sakda Waraasawapati
Supinda Koonmee
Hiroshi Kusama
Motoshige Kudo
2013 PATHOLOGY INTERNATIONAL
10.0 (63.0), pp. 492.0-495.0
5 0 0 0 0 0 5
8. Monosodium Glutamate (MSG) Consumption Is Associated with Urolithiasis and Urinary Tract Obstruction in Rats Amod Sharma
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
Carlo Selmi
Wiphawi Hipkaeo
Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Tanin Titipungul
Piyapharom Intarawichian
Sakda Waraasawapati
Anucha Puapiroj
Visith Sitprija
Sirirat Reungjui
2013 PLOS ONE
9.0 (8.0), pp.
11 0 0 0 0 0 11
9. Outbreak of Pythium Keratitis During Rainy Season: A Case Series Onsiri Thanathanee
Orapin Enkvetchakul
Ram Rangsin
Sakda Waraasawapati
Kittipan Samerpitak
Olan Suwan-apichon
2013 CORNEA
2.0 (32.0), pp. 199.0-204.0
23 0 0 0 0 0 23
10. Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis Ratchadawan Aukkanimart
Thidarut Boonmars
Pranee Sriraj
Jiraporn Songsri
Porntip Laummaunwai
Sakda Waraasawapati
Chantana Boonyarat
Panaratana Rattanasuwan
Sirintip Boonjaraspinyo
2015 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
(154.0), pp. 5.0-13.0
6 0 0 0 0 0 6
11. Excision repair cross-complementation group 1 (ERCC1) protein expression and clinical outcome in resectable cholangiocarcinoma Kosin Wirasorn
Mongkhon Sompornrattanaphan
Sakkarn Sangkhamannon
Sakda Waraasawapati
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikao
Ake Pakkhem
2015 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (33.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
12. Monosodium Glutamate Dietary Consumption Decreases Pancreatic beta-Cell Mass in Adult Wistar Rats Piyanard Boonnate
Sakda Waraasawapati
Wiphawi Hipkaeo
Supattra Pethlert
Amod Sharma
Carlo Selmi
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
2015 PLOS ONE
6.0 (10.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
13. Hematidrosis: a report with histological and biochemical documents Leelawadee Techasatian
Sakda Waraasawapati
Charoon Jetsrisuparb
Arunee Jetsrisuparb
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY
8.0 (55.0), pp. 916.0-918.0
10 0 0 0 0 0 10
14. INFANT BRAIN TUMORS IN SINGLE TERTIARY CARE INSTITUTE (SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN UNIVERSITY) Patcharee Komvilaisak
Amnat Kitkhuandee Kitkhuandee
Surapon Wiangnon Wiangnon
Arunee Jetrisuparb
Pitchayen Oungtongpon
Sakda Waraasawapati
2016 NEURO-ONCOLOGY
(18.0), pp. 124.0-124.0
0 0 0 0 0 0 0
15. Acanthamoeba Brain Abscess Confirmed by Molecular Identification Sakda Wara-Asawapati
Pewpan M. Intapan
Verajit Chotmongkol
2017 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
2.0 (97.0), pp. 307.0-308.0
4 0 0 0 0 0 4
16. Multiple yellow-red papules on the head and neck in a 3-month-old boy Leelawadee Techasatian
Sakda Waraasawapati
2017 PEDIATRICS INTERNATIONAL
1.0 (59.0), pp. 118.0-119.0
2 0 0 0 0 0 2
17. Overexpression of lactate dehydrogenase A in cholangiocarcinoma is correlated with poor prognosis Unchalee Thonsri
Wunchana Seubwai
Sakda Waraasawapati
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kulthida Vaeteewoottacharn
Thidarat Boonmars
Ubon Cha'on
2017 HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY
5.0 (32.0), pp. 503.0-510.0
17 0 0 0 0 0 17
18. FOXM1 modulates 5-fluorouracil sensitivity in cholangiocarcinoma through thymidylate synthase (TYMS): implications of FOXM1-TYMS axis uncoupling in 5-FU resistance Kitti Intuyod
Paula Saavedra-Garcia
Stefania Zona
Chun-Fui Lai
Yannasittha Jiramongkol
Kulthida Vaeteewoottacharn
Chawalit Pairojkul
Shang Yao
Jay-Sze Yong
Sasanan Trakansuebkul
Sakda Waraasawapati
Vor Luvira
Sopit Wongkham
Somchai Pinlaor
Eric W. -F. Lam
2018 CELL DEATH & DISEASE
(9.0), pp.
8 0 0 0 0 0 8
19. High CD47 expression correlates with a shorter survival and lymph node metastasis of cholangiocarcinoma subgroup Phattarin Pothipan
Supawadee Bunthot
Sakda Waraasawapati
Kanlayanee Sawanyawisuth
Kazuhiko Kuwahara
Sopit Wongkham
Seiji Okada
Kulthida Vaeteewoottacharn
2018 CANCER SCIENCE
(109.0), pp. 284.0-284.0
0 0 0 0 0 0 0
20. Preoperative MRI evaluation of meningioma consistency: A focus on detailed architectures Warinthorn Phuttharak
Arunnit Boonrod
Jureerat Thammaroj
Amnat Kitkhuandee
Sakda Waraasawapati
2018 CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
(169.0), pp. 178.0-184.0
4 0 0 0 0 0 4
21. Attenuation of CD47-SIRP alpha Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis Kulthida Vaeteewoottacharn
Ryusho Kariya
Phattarin Pothipan
Sawako Fujikawa
Chawalit Pairojkul
Sakda Waraasawapati
Kazuhiko Kuwahara
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
Seiji Okada
2019 TRANSLATIONAL ONCOLOGY
2.0 (12.0), pp. 217.0-225.0
7 0 0 0 0 0 7
22. Increase of MAL-II Binding Alpha2,3-Sialylated Glycan Is Associated with 5-FU Resistance and Short Survival of Cholangiocarcinoma Patients Sasiprapa Wattanavises
Atit Silsirivanit
Kanlayanee Sawanyawisuth
Ubon Cha'on
Sakda Waraasawapati
Waraporn Saentaweesuk
Sukanya Luang
Chalongchai Chalermwat
Chaisiri Wongkham
Sopit Wongkham
2019 MEDICINA-LITHUANIA
12.0 (55.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
23. Indocyanine green dye angiography as an adjunct to assess indeterminate burn wounds: A prospective, multicentered, triple-blinded study Apinut Wongkietkachorn
Palakorn Surakunprapha
Kengkart Winaikosol
Sakda Waraasawapati
Surachat Chaiwiriyakul
Kant Eua-angkanakul
Nuttapone Wongkietkachorn
Pattama Punyavong
Kamonwan Jenwitheesuk
Bowornsilp Chowchuen
2019 JOURNAL OF TRAUMA AND ACUTE CARE SURGERY
5.0 (86.0), pp. 823.0-828.0
5 0 0 0 0 0 5

Title Authors Year Journal title
1. Comparison of Antigen Retrieval Techniques in Immunohistochemistry Em-orn Phanomsri
Nisana Namwat
Sakda Waraasawapati
Roongpet Tangrassameeprasert
Supinda Koonmee
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 2), pp. 130-136
2. MALE BREAST CANCER : The first case of a Pathological Report in Srinagarind Hospital Trai Wongsiri
Supinda Koonmee
Sakda Waraasawapati
Apinya Chotiyano
Nikorn Chewajorn
2011 Srinagarind Medical Journal
(26 No 1), pp. 78-82
3. The Effects of Monosodium Glutamate Consumption on Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) in Rats Piyanard Boonnate
Supattra Pethlert
Amod Sharma
Wiphawi Hipkaeo
Sakda Waraasawapati
Vitoon Prasongwattana
Ubon Cha'on
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 276-278

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.06268763542175293