Loading
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

เภสัชกรรมคลินิก,
คณะเภสัชศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13609542800: H-INDEX 12
8550444700: H-INDEX 1

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Human metapneumovirus and respiratory syncytial virus detection in young children with acute bronchiolitis. Teeratakulpisarn, J
Ekalaksananan, T
Pientong, C
Limwattananon, C
0
2. Quality of life after pancreas transplantation: a review. Limwattananon, C. 1998
3. Impact of transplantation on quality of life in patients with diabetes and renal dysfunction Gross, CR
Limwattananon, C
Matthees, B
Zehrer, JL
Savik, K
2000
4. COST-EFFECTIVENESS OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITOR IN SLOWING THE PROGRESSION OF RENAL FAILURE IN NONDIABETIC PROTEINURIC NEPHROPATHY Cholatip Pongskul
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Dhavee Sirivongs
2005
5. Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital Pachirat, O
Kiatchoosakun, S
Chetchotisakd, P
Tantisirin, C
Limwattananon, S
Limwattananon, J
2005
6. Is paclitaxel cost-effective for the adjuvant chemotherapy in early-stage breast cancer? S Limwattananon
C Limwattananon
S Maoleekulpairoj
N Soparatanapaisal
2005
7. Cost-effectiveness analysis of sequential paclitaxel adjuvant chemotherapy for patients with node positive primary breast cancer Limwattananon, S
Limwattananon, C
Maoleekulpairoj, S
Soparatanapaisal, N
2006
8. Pain and quality of life of cancer patients: A multi-center study in Thailand Thienthong, S
Pratheepawanit, N
Limwattananon, C
Maoleekoonpairoj, S
Lertsanguansinchai, P
Chanvej, L
2006
9. The validity of A new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy. Cheawchanwattana, A.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Pongskul, C.
Sirivongs, D.
2006
10. การใช้ยา Statin และความคุ้มค่าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ปิยะวรรณ ลี่เลอเกียรติ
ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
ภัทรนุช รุจิรวรรธน์
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
สุมนต์ สกลไชย
2006
11. เรียนจากงานวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2006
12. Authors' reply [2] Teeratakulpisarn, J.
Kosalaraksa, P.
Limwattananon, C.
2007
13. Cost-Effectiveness Analysis of Type 2 Diabetes Disease Management in District Hospital Context: An Analysis Using CORE Diabetes Model Pataranuch Rujirawat
Thananan Rattanachotphanit
Chulaporn Limwattananon
Supachai Chirakup
Nathorn Chaiyakunapruk
Stephane Roze
Willium J Valentine
Andrew J Palmer
Sumon Sakolchai
2007
14. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Jamaree Teeratakulpisarn
Chulaporn Limwattananon
Sureeporn Tanupattarachai
Supon Limwattananon
Somrak Teeratakulpisarn
Pope Kosalaraksa
2007
15. Group behavior therapy versus individual behavior therapy for healthy dieting and weight control management in overweight and obese women living in rural community. Waleekhachonloet, O.a.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
2007
16. How should we study responses to treatment in children with bronchiolitis? - Reply Jamaree Teeratakulpisarn
Chulaporn Limwattananon
2007
17. Human metapneumovirus and respiratory syncytial virus detection in young children with acute bronchiolitis Jamaree Teeratakulpisarn
Tipaya Ekalaksananan
Charnsai Pientong
Chulaporn Limwattananon
2007
18. Situation Analysis of Cervical Cancer Screening by Visual Inspection with Acetic Acid in Roi-Et Province Patchariya Thonhongsa
Supon Limwattananonta
Chulaporn Limwattananon
2007
19. The Potential Use of Hospital Electronic Drug Database in Evaluating of Colon Cancer in Patients Receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) Suphat Subonkgot
Nutjaree Pratheepawanit
Chulaporn Limwattananon
2007
20. Assessing the efficiency of hospital pharmacy services in Thai public district hospitals Rattanachotphanit, T
Limwattananon, C
Limwattananon, S
Johns, JR
Schommer, JC
Brown, LM
2008
21. Clinical Efficacy of Plai Gel Containing 1% Plai Oil in the Treatment of Mild to Moderate Acne Vulgaris Chulaporn Limwattananon
Thananan Rattanachotphanit
Areewan Cheawchanwattana
On-anong Waleekhachonloet
Rattanasiri Giwanon
Charoen Choonhakarn
Bang-orn Sripanidkulchai
Sumon Sakolchai
2008
22. Economic Evaluation of Disease Management Program : A Cases Study of Open Heart Surgery Pataranuch Rujirawat
Thananan Rattanachotphanit
Thitima Samkaew
Areewan Cheawchanwattana
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Chulaporn Limwattananon
Sumon Sakolchai
2008
23. Quality Indicators for Diabetes Care in Practice Guidelines and Applying in the District Hospital Utoomporn Parinyasakulwong
Thananan Rattanachotphanit
Onanong Waleekhachonloet
Chulaporn Limwattananon
Sumon Sakolchai
Denpong Patanasethanont
2009
24. Clinical Effectiveness of Complementary and Alternative Medicine: A Systematic Review Thananan Rattanachotphanit
Bundit Udomphot
Parinya Mitarangkul
Kitiyawadee Doukprom
Sumon Sakolchai
Chulaporn Limwattananon
2010
25. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Teeratakulpisarn, J.
Kongyingyoes, B.
Limwattananon, C.
2011
26. Drug Treatments and Outcomes of Acute Coronary Syndrome Patients in Secondary-Care Hospital Pisacha Kasemsup
Suratchada Kongsri
Areewan Cheawchanwattana
Chulaporn Limwattananon
2011
27. Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience Surasak Chaiyasong
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Thaksaphon Thamarangsi
Viroj Tangchareonsathien
Jon Schommer
2011
28. Pharmacokinetic and bioequivalence of cefoperazone/sulbactam injection in healthy Thai volunteers Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Bungorn Sripanichkulchai
Thanee Thesiri
Piroon Mootsikapun
2011
29. Drug expenditure and economic impact of community pharmacy visits by poor households Pariya Thomudtha
Onanong Waleekhachonloet
Sumon Sakolchai
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
40002 Khon Kaen
2012
30. Health insurance system and healthcare provision: nationwide hospital admission data 2010. Reungjui, S.
Anunnatsiri, S.
Limwattananon, C.
Thavornpitak, Y.
Mairiang, P.
2012
31. Constructing a state-transition model for an economic evaluation of cancer treatments Limwattananon, C
Limwattananon, S
2014
32. Implementation of internal audit system on non-essential drug prescribing at Srinagarind Hospital Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Somsak Tiamkao
Ratchadaporn Soontornpas
2014
33. สถานการณ์การสั่งใช้ยาป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน วัชรวรรณ ขอบคุณ
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
สุพล ลิมวัฒนานนท์
2014
34. Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong
Thananan Rattanachotpanit
Supon Limwattanano
Chulaporn Limwattananon
Sunee Lertsinudom
Watchara Boonsawat
2015
35. Meta-analysis of smoking cessation medications on continuous abstinence rate at 1 year Worawan Minphimai
Onanong Waleekhachonloet
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
2015
36. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis. Pimprapa Kitwitee
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Ornanong Waleekachonlert
Tananan Ratanachotpanich
Mattabhorn Phimphilai
Tuan V. Nguyen
Chatlert Pongchaiyakul
2015
37. Physicians’ attitude toward non-essential drug prescription criteria measure Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Somsak Thiamkao
Ratchadaporn Soontornpas
2015
38. Corrigendum to 'Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand' [World Neurosurgery 98 (2017) 750-760]. Kitwitee, P
Unnwongse, K
Srikijvilaikul, T
Yadee, T
Limwattananon, C
2017
39. Corrigendum to ‘Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand’ [World Neurosurgery 98 (2017) 750-760] (S1878875016311895) (10.1016/j.wneu.2016.11.041)) Kitwitee, P.
Limwattananon, C.
2017
40. Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand Kitwitee, P.
Limwattananon, C.
2017
41. Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand (vol 98, pg 750, 2017) Pimprapa Kitwitee
Kanjana Unnwongse
Teeradej Srikijvilaikul
Tinonkorn Yadee
Chulaporn Limwattananon
2017
42. Menopause-related symptoms and quality of life in peri- and postmenopausal women in Thailand: a multicenter study Wiriyasirivaj, B.
Kaewrudee, S.
Limwattananon, C.
Cheawchanwattana, A.
2017
43. Association between a centrally reimbursed fee schedule policy and access to cataract surgery in the universal coverage scheme in Thailand Limwattananon, C
Limwattananon, S
Tungthong, J
Sirikomon, K
2018
44. Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand. Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Waleekhachonloet, O.a.
Rattanachotphanit, T.
2018
45. EQ-5D-based utilities and healthcare utilization in Thai adults with chronic epilepsy Phumart, P
Limwattananon, C
Kitwitee, P
Unnwongse, K
Tiamkao, S
2018
46. Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand Limwattananon, C
Waleekhachonloet, O
2019
47. Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand. Rapeepong Suphanchaimat
Jutatip Thungthong
Kriddhiya Sriprasert
Kanjana Tisayaticom
Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
2019
48. Coprescription of QT interval-prolonging antipsychotics with potentially interacting medications in Thailand Waleekhachonloet, O
Limwattananon, C
Rattanachotphanit, T
2019
49. Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding Rattanachotphanit, T.
Limwattananon, C.
Waleekhachonloet, O.a.
Sawanyawisuth, K.
2019
50. Effect of CYP3A5 genotype on hospitalization cost for kidney transplantation Vannaprasaht, S
Limwattananon, C
Anutrakulchai, S
Chan-On, C
2019
51. Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimer's Disease: A Network Meta-Analysis Limwattananon, C.
Waleekhachonloet, O.a.
Rattanachotphanit, T.
Limpawattana, P.
2019
52. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients Anutrakulchai, S
Pongskul, C
Kritmetapak, K
Limwattananon, C
Vannaprasaht, S
2019
53. Trends and variations in outpatient coprescribing of simvastatin or atorvastatin with potentially interacting drugs in Thailand. Thananan Rattanachotphanit
Chulaporn Limwattananon
Onanong Waleekhachonloet
2019
54. Access to reperfusion therapy and mortality outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction under universal health coverage in Thailand Limwattananon, C
Jaratpatthararoj, J
Thungthong, J
Limwattananon, P
Kitkhuandee, A
2020
55. Cognitive impairment, quality of life and healthcare utilization in patients with chronic kidney disease stages 3 to 5 Waleekhachonloet, O.a.
Limwattananon, C.
Anutrakulchai, S.
2020
56. Effects of restrictive reimbursement on the prescription of and expenditure on non-essential lipid-lowering drugs Limwattananon, C.
Soontornpas, C.
Waleekhachonloet, O.a.
Rattanachotphanit, T.
Thammatacharee, N.
2020
Count 32 28 24 17

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Quality of life after pancreas transplantation: A review Limwattananon, C. 1998 Clinical Transplantation
4 (12), pp. 351-361
2. Impact of transplantation on quality of life in patients with diabetes and renal dysfunction Limwattananon, C. 2000 Transplantation
12 (70), pp. 1736-1746
3. Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital Pachirat, O.
Kiatchoosakun, S.
Chetchotisakd, P.
Tantisirin, C.
Limwattananon, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (88), pp. 498-504
4. Cost-effectiveness analysis of sequential paclitaxel adjuvant chemotherapy for patients with node positive primary breast cancer Limwattananon, S.
Limwattananon, C.
Maoleekulpairoj, S.
Soparatanapaisal, N.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (89), pp. 690-698
5. Pain and quality of life of cancer patients: A multi-center study in Thailand Thienthong, S.
Pratheepawanit, N.
Limwattananon, C.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1120-1126
6. The validity of a new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy Cheawchanwattana, A.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Pongskul, C.
Sirivongs, D.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (89), pp. S207-S217
7. Authors' reply [2] Teeratakulpisarn, J.
Kosalaraksa, P.
Limwattananon, C.
2007 Pediatric Pulmonology
10 (42), pp. 986
8. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Teeratakulpisarn, J.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Teeratakulpisarn, S.
Kosalaraksa, P.
2007 Pediatric Pulmonology
5 (42), pp. 433-439
9. Group behavior therapy versus individual behavior therapy for healthy dieting and weight control management in overweight and obese women living in rural community Waleekhachonloet, O.a.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
2007 Obesity Research and Clinical Practice
4 (1), pp. 223-232
10. Human metapneumovirus and respiratory syncytial virus detection in young children with acute bronchiolitis Teeratakulpisarn, J.
Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Limwattananon, C.
2007 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2-3 (25), pp. 139-145
11. Assessing the efficiency of hospital pharmacy services in Thai public district hospitals Rattanachotphanit, T.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Johns, J.R.
2008 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (39), pp. 753-765
12. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Teeratakulpisarn, J.
Kongyingyoes, B.
Limwattananon, C.
2011 Journal of Microbiology, Immunology and Infection
2 (44), pp. 95-100
13. Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience Chaiyasong, S.
Limwattananon, S.
Limwattananon, C.
Thamarangsi, T.
2011 Drugs: Education, Prevention and Policy
2 (18), pp. 90-99
14. Health insurance system and healthcare provision: nationwide hospital admission data 2010. Reungjui, S.
Anunnatsiri, S.
Limwattananon, C.
Thavornpitak, Y.
Mairiang, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S240-253
15. Constructing a state-transition model for an economic evaluation of cancer treatments Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 5 (97), pp. S108-S112
16. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis Kitwitee, P.
Limwattananon, S.
Limwattananon, C.
Waleekachonlert, O.
Ratanachotpanich, T.
Nguyen, T.V.
Nguyen, T.V.
Pongchaiyakul, C.
2015 Diabetes Research and Clinical Practice
3 (109), pp. 521-532
17. Corrigendum to ‘Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand’ [World Neurosurgery 98 (2017) 750-760] (S1878875016311895) (10.1016/j.wneu.2016.11.041)) Kitwitee, P.
Limwattananon, C.
2017 World Neurosurgery
(104), pp. 1042
18. Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand Kitwitee, P.
Limwattananon, C.
2017 World Neurosurgery
(98), pp. 750-760.e3
19. Menopause-related symptoms and quality of life in peri-and postmenopausal women in Thailand: A multicenter study Wiriyasirivaj, B.
Kaewrudee, S.
Limwattananon, C.
Cheawchanwattana, A.
2017 Asian Biomedicine
3 (11), pp. 207-216
20. Association between a centrally reimbursed fee schedule policy and access to cataract surgery in the universal coverage scheme in Thailand Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
2018 JAMA Ophthalmology
7 (136), pp. 796-802
21. Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Waleekhachonloet, O.a.
Rattanachotphanit, T.
2018 Lung Cancer
(120), pp. 91-97
22. EQ-5D-based utilities and healthcare utilization in Thai adults with chronic epilepsy Limwattananon, C.
Kitwitee, P.
Tiamkao, S.
2018 Epilepsy and Behavior
(83), pp. 140-146
23. Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand Limwattananon, C.
Waleekhachonloet, O.a.
2019 PLoS ONE
2 (14), pp.
24. Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand Suphanchaimat, R.
Tisayaticom, K.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
2019 Risk Management and Healthcare Policy
(12), pp. 41-55
25. Coprescription of QT interval-prolonging antipsychotics with potentially interacting medications in Thailand Waleekhachonloet, O.a.
Limwattananon, C.
Rattanachotphanit, T.
2019 Therapeutic Advances in Drug Safety
(10), pp. 1-16
26. Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding Rattanachotphanit, T.
Limwattananon, C.
Waleekhachonloet, O.a.
Sawanyawisuth, K.
2019 PharmacoEconomics
2 (37), pp. 279-289
27. Effect of CYP3A5 genotype on hospitalization cost for kidney transplantation Vannaprasaht, S.
Limwattananon, C.
Anutrakulchai,
Chan-On, C.
2019 International Journal of Clinical Pharmacy
1 (41), pp. 88-95
28. Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimer’s Disease: A Network Meta-Analysis Limwattananon, C.
Waleekhachonloet, O.a.
Rattanachotphanit, T.
Limpawattana, P.
2019 Drugs and Aging
(), pp.
29. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients Anutrakulchai,
Pongskul, C.
Kritmetapak , K
Limwattananon, C.
Vannaprasaht, S.
2019 British Journal of Clinical Pharmacology
9 (85), pp. 1964-1973
30. Access to reperfusion therapy and mortality outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction under universal health coverage in Thailand Limwattananon, C.
Kitkhuandee, A.
2020 BMC Cardiovascular Disorders
1 (20), pp.
31. Cognitive impairment, quality of life and healthcare utilization in patients with chronic kidney disease stages 3 to 5 Waleekhachonloet, O.a.
Limwattananon, C.
Anutrakulchai, S.
2020 Nephrology
(), pp.
32. Effects of restrictive reimbursement on the prescription of and expenditure on non-essential lipid-lowering drugs Limwattananon, C.
Soontornpas, C.
Waleekhachonloet, O.a.
Rattanachotphanit, T.
Thammatacharee, N.
2020 Research in Social and Administrative Pharmacy
(), pp.

Title Authors Year Journal title
1. Quality of life after pancreas transplantation: a review. Gross, CR
Limwattananon, C
Matthees, BJ
1998 Clinical transplantation
4 (12), pp. 351-61
2. Impact of transplantation on quality of life in patients with diabetes and renal dysfunction. Gross, CR
Limwattananon, C
Matthees, B
Zehrer, JL
Savik, K
2000 Transplantation
12 (70), pp. 1736-46
3. Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital. Pachirat, O
Kiatchoosakun, S
Chetchotisakd, P
Tantisirin, C
Limwattananon, S
Limwattananon, J
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (88), pp. 498-504
4. Cost-effectiveness analysis of sequential paclitaxel adjuvant chemotherapy for patients with node positive primary breast cancer. Limwattananon, S
Limwattananon, C
Maoleekulpairoj, S
Soparatanapaisal, N
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (89), pp. 690-8
5. The validity of A new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy. Cheawchanwattana, A
Limwattananon, C
Gross, C
Limwattananon, S
Tangcharoensathien, V
Pongskul, C
Sirivongs, D
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(89), pp. S207-17
6. Pain and quality of life of cancer patients: a multi-center study in Thailand. Thienthong, S
Pratheepawanit, N
Limwattananon, C
Maoleekoonpairoj, S
Lertsanguansinchai, P
Chanvej, L
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1120-6
7. Group behavior therapy versus individual behavior therapy for healthy dieting and weight control management in overweight and obese women living in rural community. Waleekhachonloet, OA
Limwattananon, C
Limwattananon, S
Gross, CR
2007 Obesity research & clinical practice
4 (1), pp. 223-90
8. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Teeratakulpisarn, J
Limwattananon, C
Tanupattarachai, S
Limwattananon, S
Teeratakulpisarn, S
Kosalaraksa, P
2007 Pediatric pulmonology
5 (42), pp. 433-9
9. Assessing the efficiency of hospital pharmacy services in Thai public district hospitals. Rattanachotphanit, T
Limwattananon, C
Limwattananon, S
Johns, JR
Schommer, JC
Brown, LM
2008 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (39), pp. 753-65
10. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand. Pientong, C
Ekalaksananan, T
Teeratakulpisarn, J
Tanuwattanachai, S
Kongyingyoes, B
Limwattananon, C
2011 Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi
2 (44), pp. 95-100
11. Health insurance system and healthcare provision: nationwide hospital admission data 2010. Reungjui, S
Anunnatsiri, S
Limwattananon, C
Thavornpitak, Y
Pukdeesamai, P
Mairiang, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S240-53
12. Constructing a state-transition model for an economic evaluation of cancer treatments. Limwattananon, C
Limwattananon, S
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(97), pp. S108-12
13. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis. Kitwitee, P
Limwattananon, S
Limwattananon, C
Waleekachonlert, O
Ratanachotpanich, T
Phimphilai, M
Nguyen, TV
Pongchaiyakul, C
2015 Diabetes research and clinical practice
(), pp.
14. Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand. Kitwitee, P
Unnwongse, K
Srikijvilaikul, T
Yadee, T
Limwattananon, C
2017 World neurosurgery
(98), pp. 750-760.e3
15. Corrigendum to 'Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand' [World Neurosurgery 98 (2017) 750-760]. Kitwitee, P
Unnwongse, K
Srikijvilaikul, T
Yadee, T
Limwattananon, C
2017 World neurosurgery
(104), pp. 1042
16. Association Between a Centrally Reimbursed Fee Schedule Policy and Access to Cataract Surgery in the Universal Coverage Scheme in Thailand. Limwattananon, C
Limwattananon, S
Tungthong, J
Sirikomon, K
2018 JAMA ophthalmology
7 (136), pp. 796-802
17. Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand. Limwattananon, C
Limwattananon, S
Waleekhachonloet, O
Rattanachotphanit, T
2018 Lung cancer (Amsterdam, Netherlands)
(120), pp. 91-97
18. EQ-5D-based utilities and healthcare utilization in Thai adults with chronic epilepsy. Phumart, P
Limwattananon, C
Kitwitee, P
Unnwongse, K
Tiamkao, S
2018 Epilepsy & behavior : E&B
(83), pp. 140-146
19. Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand. Limwattananon, C
Waleekhachonloet, O
2019 PloS one
2 (14), pp. e0211759
20. Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding. Rattanachotphanit, T
Limwattananon, C
Waleekhachonloet, O
Limwattananon, P
Sawanyawisuth, K
2019 PharmacoEconomics
2 (37), pp. 279-289
21. Trends and variations in outpatient coprescribing of simvastatin or atorvastatin with potentially interacting drugs in Thailand. Rattanachotphanit, T
Limwattananon, C
Waleekhachonloet, O
2019 Therapeutic advances in drug safety
(10), pp. 2042098618820502
22. Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand. Suphanchaimat, R
Thungthong, J
Sriprasert, K
Tisayaticom, K
Limwattananon, C
Limwattananon, S
2019 Risk management and healthcare policy
(12), pp. 41-55
23. Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimer's Disease: A Network Meta-Analysis. Thancharoen, O
Limwattananon, C
Waleekhachonloet, O
Rattanachotphanit, T
Limwattananon, P
Limpawattana, P
2019 Drugs & aging
5 (36), pp. 435-452
24. Coprescription of QT interval-prolonging antipsychotics with potentially interacting medications in Thailand. Waleekhachonloet, O
Limwattananon, C
Rattanachotphanit, T
2019 Therapeutic advances in drug safety
(10), pp. 2042098619854886
25. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients. Anutrakulchai, S
Pongskul, C
Kritmetapak, K
Limwattananon, C
Vannaprasaht, S
2019 British journal of clinical pharmacology
9 (85), pp. 1964-1973
26. Effect of CYP3A5 genotype on hospitalization cost for kidney transplantation. Vannaprasaht, S
Limwattananon, C
Anutrakulchai, S
Chan-On, C
2019 International journal of clinical pharmacy
1 (41), pp. 88-95
27. Access to reperfusion therapy and mortality outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction under universal health coverage in Thailand. Limwattananon, C
Jaratpatthararoj, J
Thungthong, J
Limwattananon, P
Kitkhuandee, A
2020 BMC cardiovascular disorders
1 (20), pp. 121
28. Human metapneumovirus and respiratory syncytial virus detection in young children with acute bronchiolitis. Teeratakulpisarn, J
Ekalaksananan, T
Pientong, C
Limwattananon, C
Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
2 (25), pp. 139-45

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. COST-EFFECTIVENESS OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITOR IN SLOWING THE PROGRESSION OF RENAL FAILURE IN NONDIABETIC PROTEINURIC NEPHROPATHY Cholatip Pongskul
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Dhavee Sirivongs
2005 NEPHROLOGY
(10.0), pp. A33-A33
0 0 0 0 0 0 0
2. Is paclitaxel cost-effective for the adjuvant chemotherapy in early-stage breast cancer? S Limwattananon
C Limwattananon
S Maoleekulpairoj
N Soparatanapaisal
2005 PHARMACOTHERAPY
10.0 (25.0), pp. 1473.0-1473.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Jamaree Teeratakulpisarn
Chulaporn Limwattananon
Sureeporn Tanupattarachai
Supon Limwattananon
Somrak Teeratakulpisarn
Pope Kosalaraksa
2007 PEDIATRIC PULMONOLOGY
5.0 (42.0), pp. 433.0-439.0
43 0 0 0 0 0 43
4. Group behavior therapy versus individual behavior therapy for healthy dieting and weight control management in overweight and obese women living in rural community On-Anong Waleekhachonloet
Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
Cynthia R. Gross
2007 OBESITY RESEARCH & CLINICAL PRACTICE
4.0 (1.0), pp. 223.0-232.0
14 0 0 0 0 0 14
5. How should we study responses to treatment in children with bronchiolitis? - Reply Jamaree Teeratakulpisarn
Chulaporn Limwattananon
2007 PEDIATRIC PULMONOLOGY
10.0 (42.0), pp. 986.0-986.0
0 0 0 0 0 0 0
6. Human metapneumovirus and respiratory syncytial virus detection in young children with acute bronchiolitis Jamaree Teeratakulpisarn
Tipaya Ekalaksananan
Charnsai Pientong
Chulaporn Limwattananon
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
2-3 (25.0), pp. 139.0-145.0
29 0 0 0 0 0 29
7. Atypical bacterial pathogen infection in children with acute bronchiolitis in northeast Thailand Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Jamree Teeratakulpisarn
Sureeporn Tonuwattanachai
Bunkerd Kongyingyoes
Chulaporn Limwattananon
2011 JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION
2.0 (44.0), pp. 95.0-100.0
25 0 0 0 0 0 25
8. Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience Surasak Chaiyasong
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Thaksaphon Thamarangsi
Viroj Tangchareonsathien
Jon Schommer
2011 DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY
2.0 (18.0), pp. 90.0-99.0
5 0 0 0 0 0 5
9. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis Pimprapa Kitwitee
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Ornanong Waleekachonlert
Tananan Ratanachotpanich
Mattabhorn Phimphilai
Tuan V. Nguyen
Chatlert Pongchaiyakul
2015 DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
3.0 (109.0), pp. 521.0-532.0
45 0 0 0 0 0 45
10. Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand Pimprapa Kitwitee
Kanjana Unnwongse
Teeradej Srikijvilaikul
Tinonkorn Yadee
Chulaporn Limwattananon
2017 WORLD NEUROSURGERY
(98.0), pp. 750.0-760.0
6 0 0 0 0 0 6
11. Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand (vol 98, pg 750, 2017) Pimprapa Kitwitee
Kanjana Unnwongse
Teeradej Srikijvilaikul
Tinonkorn Yadee
Chulaporn Limwattananon
2017 WORLD NEUROSURGERY
(104.0), pp. 1042.0-1042.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Menopause-related symptoms and quality of life in peri- and postmenopausal women in Thailand: a multicenter study Suthee Panichkul
Thanyarat Wongwananuruk
Pongrak Boonyanurak
Budsaba Wiriyasirivaj
Preecha Wanichsetakul
Saipin Pongsatha
Krantarat Peeyananjarassri
Patcharada Amatyakul
Verawat Wipatavit
Srinaree Kaewrudee
Chulaporn Limwattananon
Areewan Cheawchanwattana
Sugree Soontarapa
Kittisak Wilawana
Manee Rattanachaiyanont
2017 ASIAN BIOMEDICINE
3.0 (11.0), pp. 207.0-216.0
4 0 0 0 0 0 4
13. Association Between a Centrally Reimbursed Fee Schedule Policy and Access to Cataract Surgery in the Universal Coverage Scheme in Thailand Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
Jutatip Tungthong
Kanjana Sirikomon
2018 JAMA OPHTHALMOLOGY
7.0 (136.0), pp. 796.0-802.0
2 0 0 0 0 0 2
14. Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
Onanong Waleekhachonloet
Thananan Rattanachotphanit
2018 LUNG CANCER
(120.0), pp. 91.0-97.0
0 0 0 0 0 0 0
15. EQ-5D-based utilities and healthcare utilization in Thai adults with chronic epilepsy Panumart Phumart
Chulaporn Limwattananon
Pimprapa Kitwitee
Kanjana Unnwongse
Somsak Tiamkao
2018 EPILEPSY & BEHAVIOR
(83.0), pp. 140.0-146.0
0 0 0 0 0 0 0
16. Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand Chulaporn Limwattananon
Onanong Waleekhachonloet
2019 PLOS ONE
2.0 (14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
17. Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand Rapeepong Suphanchaimat
Jutatip Thungthong
Kriddhiya Sriprasert
Kanjana Tisayaticom
Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
2019 RISK MANAGEMENT AND HEALTHCARE POLICY
(12.0), pp. 41.0-55.0
0 0 0 0 0 0 0
18. Coprescription of QT interval-prolonging antipsychotics with potentially interacting medications in Thailand Onanong Waleekhachontoet
Chulaporn Limwattananon
Thananan Rattanachotphanit
2019 THERAPEUTIC ADVANCES IN DRUG SAFETY
(10.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
19. Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding Thananan Rattanachotphanit
Chulaporn Limwattananon
Onanong Waleekhachonloet
Phumtham Limwattananon
Kittisak Sawanyawisuth
2019 PHARMACOECONOMICS
2.0 (37.0), pp. 279.0-289.0
1 0 0 0 0 0 1
20. Effect of CYP3A5 genotype on hospitalization cost for kidney transplantation Suda Vannaprasaht
Chulaporn Limwattananon
Sirirat Anutrakulchai
Chitranon Chan-on
2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY
1.0 (41.0), pp. 88.0-95.0
0 0 0 0 0 0 0
21. Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimer's Disease: A Network Meta-Analysis Onnita Thancharoen
Chulaporn Limwattananon
Onanong Waleekhachonloet
Thananan Rattanachotphanit
Phumtham Limwattananon
Panita Limpawattana
2019 DRUGS & AGING
5.0 (36.0), pp. 435.0-452.0
0 0 0 0 0 0 0
22. Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients Sirirat Anutrakulchai
Cholatip Pongskul
Kittrawee Kritmetapak
Chulaporn Limwattananon
Suda Vannaprasaht
2019 BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
9.0 (85.0), pp. 1964.0-1973.0
1 0 0 0 0 0 1
23. Trends and variations in outpatient coprescribing of simvastatin or atorvastatin with potentially interacting drugs in Thailand Thananan Rattanachotphanit
Chulaporn Limwattananon
Onanong Waleekhachonloet
2019 THERAPEUTIC ADVANCES IN DRUG SAFETY
(10.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
24. Access to reperfusion therapy and mortality outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction under universal health coverage in Thailand Chulaporn Limwattananon
Jiraphan Jaratpatthararoj
Jutatip Thungthong
Phumtham Limwattananon
Amnat Kitkhuandee
2020 BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS
1.0 (20.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. เรียนจากงานวิจัยเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 2), pp. 118-124
2. การใช้ยา Statin และความคุ้มค่าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ปิยะวรรณ ลี่เลอเกียรติ
ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
ภัทรนุช รุจิรวรรธน์
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
สุมนต์ สกลไชย
2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 2), pp. 26-43
3. Situation Analysis of Cervical Cancer Screening by Visual Inspection with Acetic Acid in Roi-Et Province Patchariya Thonhongsa
Supon Limwattananonta
Chulaporn Limwattananon
2007 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(3 No 2), pp. 91-102
4. Cost-Effectiveness Analysis of Type 2 Diabetes Disease Management in District Hospital Context: An Analysis Using CORE Diabetes Model Pataranuch Rujirawat
Thananan Rattanachotphanit
Chulaporn Limwattananon
Supachai Chirakup
Nathorn Chaiyakunapruk
Stephane Roze
Willium J Valentine
Andrew J Palmer
Sumon Sakolchai
2007 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(3 No 1), pp. 78-93
5. The Potential Use of Hospital Electronic Drug Database in Evaluating of Colon Cancer in Patients Receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) Suphat Subonkgot
Nutjaree Pratheepawanit
Chulaporn Limwattananon
2007 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(3 No 2), pp. 103-118
6. Clinical Efficacy of Plai Gel Containing 1% Plai Oil in the Treatment of Mild to Moderate Acne Vulgaris Chulaporn Limwattananon
Thananan Rattanachotphanit
Areewan Cheawchanwattana
On-anong Waleekhachonloet
Rattanasiri Giwanon
Charoen Choonhakarn
Bang-orn Sripanidkulchai
Sumon Sakolchai
2008 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(4 No 2), pp. 121-133
7. Economic Evaluation of Disease Management Program : A Cases Study of Open Heart Surgery Pataranuch Rujirawat
Thananan Rattanachotphanit
Thitima Samkaew
Areewan Cheawchanwattana
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Chulaporn Limwattananon
Sumon Sakolchai
2008 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(4 No 1), pp. 64-76
8. Quality Indicators for Diabetes Care in Practice Guidelines and Applying in the District Hospital Utoomporn Parinyasakulwong
Thananan Rattanachotphanit
Onanong Waleekhachonloet
Chulaporn Limwattananon
Sumon Sakolchai
Denpong Patanasethanont
2009 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(5 No 2), pp. 149-159
9. Clinical Effectiveness of Complementary and Alternative Medicine: A Systematic Review Thananan Rattanachotphanit
Bundit Udomphot
Parinya Mitarangkul
Kitiyawadee Doukprom
Sumon Sakolchai
Chulaporn Limwattananon
2010 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(6 No 2), pp. 30-43
10. Pharmacokinetic and bioequivalence of cefoperazone/sulbactam injection in healthy Thai volunteers Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Bungorn Sripanichkulchai
Thanee Thesiri
Piroon Mootsikapun
2011 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(7 No 1), pp. 18-27
11. Drug Treatments and Outcomes of Acute Coronary Syndrome Patients in Secondary-Care Hospital Pisacha Kasemsup
Suratchada Kongsri
Areewan Cheawchanwattana
Chulaporn Limwattananon
2011 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(7 No 2), pp. 29-39
12. Drug expenditure and economic impact of community pharmacy visits by poor households Pariya Thomudtha
Onanong Waleekhachonloet
Sumon Sakolchai
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
40002 Khon Kaen
2012 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(8 No 1), pp. 15-26
13. Implementation of internal audit system on non-essential drug prescribing at Srinagarind Hospital Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Somsak Tiamkao
Ratchadaporn Soontornpas
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 150-153
14. สถานการณ์การสั่งใช้ยาป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน วัชรวรรณ ขอบคุณ
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
สุพล ลิมวัฒนานนท์
2014 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 3), pp. 99-103
15. Physicians’ attitude toward non-essential drug prescription criteria measure Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Somsak Thiamkao
Ratchadaporn Soontornpas
2015 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(11 No 1), pp. 108-111
16. Meta-analysis of smoking cessation medications on continuous abstinence rate at 1 year Worawan Minphimai
Onanong Waleekhachonloet
Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
2015 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(11 No 1), pp. 145-150
17. Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong
Thananan Rattanachotpanit
Supon Limwattanano
Chulaporn Limwattananon
Sunee Lertsinudom
Watchara Boonsawat
2015 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(11 No 1), pp. 151-158

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01546788215637207