Loading
 ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6506832004: H-INDEX 12

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Effects of hypoxia on respiratory neural output and lower esophageal sphincter pressure in piglets Kiatchoosakun, P. 2002
2. Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the First Three Years, a Preliminary Report Panamonta, O
Tuksapun, S
Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Kirdpon, W
Loapaiboon, M
2003
3. Tracheal agenesis: a case report. Kiatchoosakun, P.
Taksaphan, S.
Nitinavakarn, B.
Jirapradittha, J.
Teeratakulpisarn, J.
Tantisirin, C.
2003
4. GABA is involved in laryngeal adduction associated with apnea during superior laryngeal nerve stimulation in piglets JM Abu-Shaweesh
P Kiatchoosakun
IA Dreshaj
MA Haxhiu
RJ Martin
2004
5. Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates. Kosalaraksa, P.
Janthep, P.
Jirapradittha, J.
Taksaphan, S.
Kiatchoosakun, P.
2004
6. Relationship between respiratory control and feeding in the developing infant. Kiatchoosakun, P. 2004
7. Once-daily gentamicin dosing of 4 Mg/Kg/dose in neonates Kiatchoosakun, P
Kosalaraksa, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Tassniyom, S
2005
8. Plasma ascorbate and ceruloplasmin levels in Thai premature infants. Boonsiri, P.
Panthongviriyakul, C.
Kiatchoosakun, P.
Naowaratwattana, W.
Khampitak, T.
Hongsprabhas, P.
Yongvanit, P.
2005
9. Efficacy of oral erythromycin for treatment of feeding intolerance in preterm infants. Kiatchoosakun, P.
Tantiprapa, W.
Boonkasidecha, S.
2006
10. Hydrops fetalis caused by parvovirus B19 infection: Case report and literature review Taksaphan, S
Kleebkaew, P
Komwilaisak, R
Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Ratanasiri, T
2006
11. Reply Kiatchoosakun, P.
Tantiprapa, W.
Boonkasidecha, S.
2007
12. Neurodevelopmental outcomes of children with gastroschisis at university hospital in northeast Thailand Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
Suphakunpinyo, C.
2011
13. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Kittiphop Somboonnithiphol
Ouyporn Panamonta
Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Manat Panamonta
Pagakrong Lumbiganon
Pichet Somsapt
2011
14. Perinatal intraventricular hemorrhage (IVH) related to maternal warfarin P. Komvilaisak
P. Kiatchoosakun
J. Jirapradittha
A. Kitkhuandee
S. Vannaprasaht
2011
15. Adolescent pregnancy: Thailand's national agenda. Areemit, S.
Thinkhamrop, J.
Kosuwon, P.
Kiatchoosakun, P.
Sutra, S.
Thepsuthammarat, K.
2012
16. Current challenges in reducing neonatal morbidity and mortality in Thailand. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Areemitr, R
Sutra, S
Thepsuthammarat, K
2012
17. Incidence and risk factors associated with hearing loss in high-risk neonates in Srinagarind Hospital. Kiatchoosakun, P.
Suphadun, W.
Jirapradittha, J.
Yimtae, K.
Thanawirattananit, P.
2012
18. Outcome of neonates exposed to active pulmonary tuberculosis. Saengnipanthkul, S.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2012
19. Correlation between maternal and neonatal urine iodine with thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand Panamonta, O.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Buppasiri, P.
Thinkhamrop, J.
2013
20. Correlation between maternal and neonatal urine iodine with thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in Srinagrind Hospital, Khon Kaen, Thailand Chatchai Suesirisawad
Ouyporn Panamonta
Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Pranom Buppasiri
Jadsada Thinkhamrop
2013
21. Cost of Hospitalization for Premature Infants in Tertiary Care Hospital-Srinagarind Hospital Junya Jirapradittha
Pitsamai Kotchasan Inya
Pakaphan Kiatchoosakun
Patcharee Komvilaisak
Sumitr Sutra
2013
22. Kasabach Merritt Syndrome (KMS) in infant with hepatoblastoma P. Komvilaisak
J. Jirapradittha
P. Kiatchoosakun
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
2013
23. Neonatal morbidity and mortality for repeated cesarean section vs. normal vaginal delivery to uncomplicated term pregnancies at Srinagarind Hospital. Wankaew, N.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2013
24. Outcome of Antenatal Hydronephrosis in Srinagarind Hospital Pongsatorn Paopongsawan
Suwannee Wisanuyotin
Ratana Komwilaisak
Junya Jirapradittha
Apichat Jiravuttipong
Pakaphan Kiatchoosakun
2013
25. Prenatal three dimensional ultrasonography and expectant management of placental chorioangioma: a case report. Saksiriwuttho, P.
Ratanasiri, T.
Doankum, C.
Kleebkaew, P.
Kiatchoosakun, P.
2013
26. TUMOR IN NEONATE P. Komvilaisak
J. Jirapradittha
P. Kiatchoosakun
S. Areemithr
2013
27. ผลของการให้สารละลายนํ้าตาลซูโครสที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดําในทารกแรกเกิดครบกําหนด*Effects of Different Sucrose Concentrations on Pain Response to Venipuncture in Full Term Neonates สุพรรณี ชอบเรียบร้อย
พูลสุข ศิริพูล
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
2013
28. Critical Congenital Heart Disease Screening in Neonates in Srinagarind Hospital Junya Jirapradittha
Ngamjit Ninwashararung
Pakaphan Kiatchoosakun
Arnkisa Chaikitpinyo
Manat Panamonta
2014
29. Incidence and Pathogen Distribution of Neonatal Sepsis in Srinagarind Hospital Junya Jirapradittha
Sudarat Sirichaipornsak
Pakaphan Kiatchoosakun
2014
30. Outcome of antenatal hydronephrosis in northeastern Thailand Pongsatorn Paopongsawan
Suwannee Wisanuyotin
Ratana Komwilaisak
Junya Jirapradittha
Apichat Jiravuttipong
Pakaphan Kiatchoosakun
2014
31. Treatment of 4-5 year old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai center: Prevalence and type of associated malformations Pradubwong, S
Pongpagatip, S
Pathumwiwatana, P
Kiatchoosakun, P
Panamonta, M
Chowchuen, B
2014
32. Vitamin a supplementation for prevention of bronchopulmonary dysplasia in very-low-birth-weight premature thai infants: A randomized trial Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Panthongviriyakul, MC
Khampitak, T
Yongvanit, P
Boonsiri, P
2014
33. Relationship between glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and UGT1A1 geno-types in neonates with hyperbilirubinemia Noppmats Khemtonglang
Suttiphan Kitcharoen
Pakaphan Kiatchoosakun
Sumalai Dechyothin
Chanudda Kleesuk
2017
34. Clinical course of homozygous hemoglobin constant spring in pediatric patients Komvilaisak, P
Jetsrisuparb, A
Fucharoen, G
Komwilaisak, R
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
2018
35. Fetal Anemia Causing Hydrops Fetalis From an Alpha-Globin Variant: Homozygous Hemoglobin Constant Spring Komvilaisak, P
Komvilaisak, R
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
Fucharoen, G
2018
36. Retinopathy of prematurity in 5 neonatal units at the 7th health district of thailand Paopongsawan, P.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2018
37. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Sirikarn, P
Laopaiboon, M
Pattanittum, P
Chandrakachorn, W
Srirojana, S
Jeffery, H
Green, S
Lumbiganon, P
,
2019
38. Nasolabial anthropometry of Thai neonates and 4-month-old infants at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Manosudprasit, M.
Kiatchoosakun, P.
Pisek, P.
,
2019
39. Presentation of Compound Heterozygous Hemoglobin Constant Spring and Hemoglobin Pakse in Neonates. Komvilaisak, P.
Jetsrisuparb, A.
Fucharoen, G.
Komwilaisak, R.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2019
40. Neonatal short-term outcomes in late preterm compared with term infants in Srinagarind Hospital Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2020
41. กระบวนการ และผลลัพธ์ของการส่งต่อทารกแรกเกิดระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดสู่โรงพยาบาลตติยภูมิในจังหวัดขอนแก่น (Process and Outcomes of Neonatal Transport between Community Hospital and Provincial Hospital to Tertiary Care Hospital in Khon Kaen Province) รัศมี งามเจริญ
สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
2552
Count 30 21 15 6

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effects of hypoxia on respiratory neural output and lower esophageal sphincter pressure in piglets Kiatchoosakun, P. 2002 Pediatric Research
1 (52), pp. 50-55
2. Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the First Three Years, a Preliminary Report Panamonta, O.
Tuksapun, S.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Kirdpon, W.
Loapaiboon, M.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (86), pp. 932-937
3. Tracheal Agenesis: A Case Report Kiatchoosakun, P.
Taksaphan, S.
Nitinavakarn, B.
Jirapradittha, J.
Teeratakulpisarn, J.
Tantisirin, C.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (86), pp. 1086-1090
4. Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates Kosalaraksa, P.
Janthep, P.
Jirapradittha, J.
Taksaphan, S.
Kiatchoosakun, P.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (87), pp. 372-376
5. Relationship between respiratory control and feeding in the developing infant Kiatchoosakun, P. 2004 Seminars in Neonatology
3 (9), pp. 221-227
6. Once-daily gentamicin dosing of 4 Mg/Kg/dose in neonates Kiatchoosakun, P.
Kosalaraksa, P.
Jirapradittha, J.
Taksaphan, S.
Tassniyom, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (88), pp. 934-938
7. Plasma ascorbate and ceruloplasmin levels in Thai premature infants Boonsiri, P.
Panthongviriyakul, C.
Kiatchoosakun, P.
Naowaratwattana, W.
Khampitak, T.
Hongsprabhas, P.
Yongvanit, P.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (88), pp. 205-213
8. Efficacy of oral erythromycin for treatment of feeding intolerance in preterm infants Kiatchoosakun, P.
Tantiprapa, W.
Boonkasidecha, S.
2006 Journal of Pediatrics
5 (148), pp. 600-605
9. Hydrops fetalis caused by parvovirus B19 infection: Case report and literature review Taksaphan, S.
Kleebkaew, P.
Komwilaisak, R.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Ratanasiri, T.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1277-1286
10. Reply Kiatchoosakun, P.
Tantiprapa, W.
Boonkasidecha, S.
2007 Journal of Pediatrics
2 (150), pp. e31
11. Neurodevelopmental outcomes of children with gastroschisis at university hospital in northeast Thailand Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
Suphakunpinyo, C.
2011 Asian Biomedicine
6 (5), pp. 861-866
12. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Somboonnithiphol, K.
Panamonta, O.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Panamonta, M.
Lumbiganon, P.
Somsapt, P.
2011 Asian Biomedicine
6 (5), pp. 855-859
13. Adolescent pregnancy: Thailand's national agenda. Areemit, S.
Thinkhamrop, J.
Kosuwon, P.
Kiatchoosakun, P.
Sutra, S.
Thepsuthammarat, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S134-142
14. Current challenges in reducing neonatal morbidity and mortality in Thailand. Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Areemit, S.
Sutra, S.
Thepsuthammarat, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S17-23
15. Incidence and risk factors associated with hearing loss in high-risk neonates in Srinagarind hospital Kiatchoosakun, P.
Suphadun, W.
Jirapradittha, J.
Yimtae, K.
Thanawirattananit, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (95), pp. 52-57
16. Outcome of neonates exposed to active pulmonary tuberculosis Saengnipanthkul, S.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (95), pp. 756-760
17. Correlation between maternal and neonatal urine iodine with thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand Panamonta, O.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Buppasiri, P.
Thinkhamrop, J.
2013 Asian Biomedicine
6 (7), pp. 847-853
18. Neonatal morbidity and mortality for repeated cesarean section vs. normal vaginal delivery to uncomplicated term pregnancies at Srinagarind hospital Wankaew, N.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2013 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (96), pp. 654-660
19. Prenatal three dimensional ultrasonography and expectant management of placental chorioangioma: A case report Saksiriwuttho, P.
Ratanasiri, T.
Doankum, C.
Kleebkaew, P.
Kiatchoosakun, P.
2013 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (96), pp. 496-500
20. Outcome of antenatal hydronephrosis in northeastern Thailand Paopongsawan, P.
Wisanuyotin, S.
Komwilaisak, R.
Jirapradittha, J.
Jiravuttipong, A.
Kiatchoosakun, P.
2014 Asian Biomedicine
5 (8), pp. 631-636
21. Treatment of 4-5 year old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai center: Prevalence and type of associated malformations Pradubwong, S.
Pongpagatip, S.
Pathumwiwatana, P.
Kiatchoosakun, P.
Panamonta, M.
Chowchuen, B.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
(97), pp. S1-S6
22. Vitamin a supplementation for prevention of bronchopulmonary dysplasia in very-low-birth-weight premature thai infants: A randomized trial Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Panthongviriyakul, C.
Khampitak, T.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2014 Journal of the Medical Association of Thailand
(97), pp. S82-S88
23. Relationship between glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and UGT1A1 geno-types in neonates with hyperbilirubinemia Khemtonglang, N.
Kitcharoen, S.
Kiatchoosakun, P.
Kleesuk, C.
2017 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (48), pp. 655-661
24. Clinical course of homozygous hemoglobin constant spring in pediatric patients Komvilaisak, P.
Jetsrisuparb, A.
Fucharoen, G.
Komwilaisak, R.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2018 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
5 (40), pp. 409-412
25. Fetal anemia causing hydrops fetalis from an alpha-globin variant: Homozygous hemoglobin constant spring Komvilaisak, P.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
Fucharoen, G.
2018 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
5 (40), pp. 405-408
26. Retinopathy of prematurity in 5 neonatal units at the 7<sup>th</sup> health district of thailand Paopongsawan, P.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
9 (101), pp. 1263-7
27. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Sirikarn ,
Laopaiboon, M.
Pattanittum, P.
2019 American Journal of Perinatology
12 (36), pp. 1295-1303
28. Nasolabial anthropometry of Thai neonates and 4-month-old infants at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University Manosudprasit, M.
Kiatchoosakun, P.
Pisek, P.
,
2019 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (102), pp. 54-59
29. Presentation of Compound Heterozygous Hemoglobin Constant Spring and Hemoglobin Pakse in Neonates Komvilaisak, P.
Jetsrisuparb, A.
Fucharoen, G.
Komwilaisak, R.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2019 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
6 (41), pp. E413-E415
30. Neonatal short-term outcomes in late preterm compared with term infants in Srinagarind Hospital Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
2020 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (103), pp. 13-18

Title Authors Year Journal title
1. Effects of hypoxia on respiratory neural output and lower esophageal sphincter pressure in piglets. Kiatchoosakun, P
Dreshaj, IA
Abu-Shaweesh, JM
Haxhiu, MA
Martin, RJ
2002 Pediatric research
1 (52), pp. 50-5
2. Newborn screening for congenital hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the first three years, a preliminary report. Panamonta, O
Tuksapun, S
Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Kirdpon, W
Loapaiboon, M
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (86), pp. 932-7
3. Tracheal agenesis: a case report. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Teeratakulpisarn, J
Nitinavakarn, B
Tantisirin, C
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (86), pp. 1086-90
4. Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates. Kosalaraksa, P
Janthep, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Kiatchoosakun, P
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (87), pp. 372-6
5. Relationship between respiratory control and feeding in the developing infant. Miller, MJ
Kiatchoosakun, P
2004 Seminars in neonatology : SN
3 (9), pp. 221-7
6. Plasma ascorbate and ceruloplasmin levels in Thai premature infants. Boonsiri, P
Panthongviriyakul, C
Kiatchoosakun, P
Naowaratwattana, W
Khampitak, T
Hongsprabhas, P
Yongvanit, P
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (88), pp. 205-13
7. Once-daily gentamicin dosing of 4 Mg/Kg/dose in neonates. Kiatchoosakun, P
Kosalaraksa, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Tassniyom, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (88), pp. 934-8
8. Hydrops fetalis caused by parvovirus B19 infection: case report and literature review. Taksaphan, S
Kleebkaew, P
Komwilaisak, R
Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Ratanasiri, T
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1277-86
9. Efficacy of oral erythromycin for treatment of feeding intolerance in preterm infants. Nuntnarumit, P
Kiatchoosakun, P
Tantiprapa, W
Boonkasidecha, S
2006 The Journal of pediatrics
5 (148), pp. 600-5
10. Outcome of neonates exposed to active pulmonary tuberculosis. Saengnipanthkul, S
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (95), pp. 756-60
11. Adolescent pregnancy: Thailand's national agenda. Areemit, R
Thinkhamrop, J
Kosuwon, P
Kiatchoosakun, P
Sutra, S
Thepsuthammarat, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S134-42
12. Current challenges in reducing neonatal morbidity and mortality in Thailand. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Areemitr, R
Sutra, S
Thepsuthammarat, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S17-23
13. Incidence and risk factors associated with hearing loss in high-risk neonates in Srinagarind Hospital. Kiatchoosakun, P
Suphadun, W
Jirapradittha, J
Yimtae, K
Thanawirattananit, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (95), pp. 52-7
14. Prenatal three dimensional ultrasonography and expectant management of placental chorioangioma: a case report. Saksiriwuttho, P
Ratanasiri, T
Doankum, C
Kleebkaew, P
Kiatchoosakun, P
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (96), pp. 496-500
15. Neonatal morbidity and mortality for repeated cesarean section vs. normal vaginal delivery to uncomplicated term pregnancies at Srinagarind Hospital. Wankaew, N
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
2013 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (96), pp. 654-60
16. Treatment of 4-5 year old patients with cleft lip and cleft palate in Tawanchai Center: prevalence and type of associated malformations. Pradubwong, S
Pongpagatip, S
Pathumwiwatana, P
Kiatchoosakun, P
Panamonta, M
Chowchuen, B
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(97), pp. S1-6
17. Vitamin A supplementation for prevention of bronchopulmonary dysplasia in very-low-birth-weight premature Thai infants: a randomized trial. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Panthongviriyakul, MC
Khampitak, T
Yongvanit, P
Boonsiri, P
2014 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(97), pp. S82-8
18. Fetal Anemia Causing Hydrops Fetalis From an Alpha-Globin Variant: Homozygous Hemoglobin Constant Spring. Komvilaisak, P
Komvilaisak, R
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
Fucharoen, G
2018 Journal of pediatric hematology/oncology
5 (40), pp. 405-408
19. Clinical Course of Homozygous Hemoglobin Constant Spring in Pediatric Patients. Komvilaisak, P
Jetsrisuparb, A
Fucharoen, G
Komwilaisak, R
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
2018 Journal of pediatric hematology/oncology
5 (40), pp. 409-412
20. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Sirikarn, P
Laopaiboon, M
Pattanittum, P
Chandrakachorn, W
Srirojana, S
Jeffery, H
Green, S
Lumbiganon, P
,
2019 American journal of perinatology
12 (36), pp. 1295-1303
21. Presentation of Compound Heterozygous Hemoglobin Constant Spring and Hemoglobin Pakse in Neonates. Komvilaisak, P
Jetsrisuparb, A
Fucharoen, G
Komwilaisak, R
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
2019 Journal of pediatric hematology/oncology
6 (41), pp. e413-e415

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Effects of hypoxia on respiratory neural output and lower esophageal sphincter pressure in piglets P Kiatchoosakun
IA Dreshaj
JM Abu-Shaweesh
MA Haxhiu
RJ Martin
2002 PEDIATRIC RESEARCH
1.0 (52.0), pp. 50.0-55.0
25 0 0 0 0 0 25
2. GABA is involved in laryngeal adduction associated with apnea during superior laryngeal nerve stimulation in piglets JM Abu-Shaweesh
P Kiatchoosakun
IA Dreshaj
MA Haxhiu
RJ Martin
2004 FASEB JOURNAL
4.0 (18.0), pp. A334-A334
0 0 0 0 0 0 0
3. Efficacy of oral erythromycin for treatment of feeding intolerance in preterm infants Pracha Nuntnarumit
Pakaphan Kiatchoosakun
Wacharee Tantiprapa
Suppawat Bccnikasidecha
2006 JOURNAL OF PEDIATRICS
5.0 (148.0), pp. 600.0-605.0
40 0 0 0 0 0 40
4. Neurodevelopmental outcomes of children with gastroschisis at university hospital in northeast Thailand Sudarat Sirichaipornsak
Junya Jirapradittha
Pakaphan Kiatchoosakun
Chanyut Suphakunpinyo
2011 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (5.0), pp. 861.0-866.0
1 0 0 0 0 0 1
5. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Kittiphop Somboonnithiphol
Ouyporn Panamonta
Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Manat Panamonta
Pagakrong Lumbiganon
Pichet Somsapt
2011 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (5.0), pp. 855.0-859.0
4 0 0 0 0 0 4
6. Perinatal intraventricular hemorrhage (IVH) related to maternal warfarin P. Komvilaisak
P. Kiatchoosakun
J. Jirapradittha
A. Kitkhuandee
S. Vannaprasaht
2011 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
(9.0), pp. 477.0-477.0
0 0 0 0 0 0 0
7. Correlation between maternal and neonatal urine iodine with thyroid-stimulating hormone (TSH) levels in Srinagrind Hospital, Khon Kaen, Thailand Chatchai Suesirisawad
Ouyporn Panamonta
Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Pranom Buppasiri
Jadsada Thinkhamrop
2013 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (7.0), pp. 847.0-853.0
1 0 0 0 0 0 1
8. Kasabach Merritt Syndrome (KMS) in infant with hepatoblastoma P. Komvilaisak
J. Jirapradittha
P. Kiatchoosakun
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
2013 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
(11.0), pp. 1050.0-1050.0
0 0 0 0 0 0 0
9. TUMOR IN NEONATE P. Komvilaisak
J. Jirapradittha
P. Kiatchoosakun
S. Areemithr
2013 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
(60.0), pp. 217.0-218.0
0 0 0 0 0 0 0
10. Outcome of antenatal hydronephrosis in northeastern Thailand Pongsatorn Paopongsawan
Suwannee Wisanuyotin
Ratana Komwilaisak
Junya Jirapradittha
Apichat Jiravuttipong
Pakaphan Kiatchoosakun
2014 ASIAN BIOMEDICINE
5.0 (8.0), pp. 631.0-636.0
0 0 0 0 0 0 0
11. RELATIONSHIP BETWEEN GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY AND UGT1A1 GENOTYPES IN NEONATES WITH HYPERBILIRUBINEMIA Noppmats Khemtonglang
Suttiphan Kitcharoen
Pakaphan Kiatchoosakun
Sumalai Dechyothin
Chanudda Kleesuk
2017 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
3.0 (48.0), pp. 655.0-661.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Clinical Course of Homozygous Hemoglobin Constant Spring in Pediatric Patients Patcharee Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Goonnapa Fucharoen
Ratana Komwilaisak
Junya Jirapradittha
Pakaphan Kiatchoosakun
2018 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
5.0 (40.0), pp. 409.0-412.0
4 0 0 0 0 0 4
13. Fetal Anemia Causing Hydrops Fetalis From an Alpha-Globin Variant: Homozygous Hemoglobin Constant Spring Patcharee Komvilaisak
Ratana Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Junya Jirapradittha
Pakaphan Kiatchoosakun
Goonapa Fucharoen
2018 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
5.0 (40.0), pp. 405.0-408.0
5 0 0 0 0 0 5
14. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Prapassara Sirikarn
Porjai Pattanittum
Woranart Chandrakachorn
Sakulrat Srirojana
Sally Green
Heather Jeffery
David Osborne
Monica Lahra
Joanne McKenzie
Malinee Laopaiboon
Pagakrong Lumbiganon
Steve McDonald
Caroline Crowther
Jacqueline Ho
Jacinto Mantaring
Hans Van Rostenberghe
Setya Wandita
Rinawati Rohsiswatmo
Hasmawati Hassan
Resti Bautisa
2019 AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY
12.0 (36.0), pp. 1295.0-1303.0
1 0 0 0 0 0 1
15. Presentation of Compound Heterozygous Hemoglobin Constant Spring and Hemoglobin Pakse in Neonates Patcharee Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Goonnapa Fucharoen
Ratana Komwilaisak
Junya Jirapradittha
Pakaphan Kiatchoosakun
2019 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
6.0 (41.0), pp. E413-E415
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Outcome of Antenatal Hydronephrosis in Srinagarind Hospital Pongsatorn Paopongsawan
Suwannee Wisanuyotin
Ratana Komwilaisak
Junya Jirapradittha
Apichat Jiravuttipong
Pakaphan Kiatchoosakun
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 180
2. Cost of Hospitalization for Premature Infants in Tertiary Care Hospital-Srinagarind Hospital Junya Jirapradittha
Pitsamai Kotchasan Inya
Pakaphan Kiatchoosakun
Patcharee Komvilaisak
Sumitr Sutra
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 193
3. ผลของการให้สารละลายนํ้าตาลซูโครสที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดําในทารกแรกเกิดครบกําหนด*Effects of Different Sucrose Concentrations on Pain Response to Venipuncture in Full Term Neonates สุพรรณี ชอบเรียบร้อย
พูลสุข ศิริพูล
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์
2013 Journal of Nursing Science and Health
(36 No 1), pp. Health Vol.36 No.1
4. Incidence and Pathogen Distribution of Neonatal Sepsis in Srinagarind Hospital Junya Jirapradittha
Sudarat Sirichaipornsak
Pakaphan Kiatchoosakun
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 103
5. Critical Congenital Heart Disease Screening in Neonates in Srinagarind Hospital Junya Jirapradittha
Ngamjit Ninwashararung
Pakaphan Kiatchoosakun
Arnkisa Chaikitpinyo
Manat Panamonta
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 102
6. กระบวนการ และผลลัพธ์ของการส่งต่อทารกแรกเกิดระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดสู่โรงพยาบาลตติยภูมิในจังหวัดขอนแก่น (Process and Outcomes of Neonatal Transport between Community Hospital and Provincial Hospital to Tertiary Care Hospital in Khon Kaen Province) รัศมี งามเจริญ
สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
2552 Journal of Nursing and Health Care
(27 No 3), pp. 31-37

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014434099197387695