Loading
 ภพ โกศลารักษ์

ภพ โกศลารักษ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55216291700: H-INDEX 1
57458765500: H-INDEX 1
6603500722: H-INDEX 27

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program. Wichajarn, K
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
0
2. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three-day-old infant. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Kowsuwan, P
1995
3. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three–day–old infant Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Kowsuwan, P.
1995
4. Ebola Virus Pope Kosalaraksa 1996
5. Seroepidemiology of hepatitis A virus antibody in primary school children in Khon Kaen Province, northeastern Thailand Kosuwan, P
Sutra, S
Kosalaraksa, P
Poovorawan, Y
1996
6. HIV-1 acquires resistance to two classes of antiviral drugs through homologous recombination. Kosalaraksa, P. 1997
7. Comparative fitness of multi-dideoxynucleoside-resistant human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in an in vitro competitive HIV-1 replication assay Kosalaraksa, P
Kavlick, MF
Maroun, V
Le, R
Mitsuya, H
1999
8. In vitro anti-human immunodeficiency virus activities of Z- and E-methylenecyclopropane nucleoside analogues and their phosphoro-L-alaninate diesters. Uchida, H.
Kosalaraksa, P.
1999
9. Epidemiology of invasive meningococcal disease in 13 government hospitals in Thailand, 1994-1999 Pancharoen, C
Hongsiriwon, S
Swasdichai, K
Puthanakit, T
Tangsathapornpong, A
Lolekha, S
Punpanich, W
Tarunotai, U
Warachit, B
Mekmullica, J
Kosalaraksa, P
Chokephaibulkit, K
Kerdpanich, A
2000
10. Survival of children with AIDS: experience in a university hospital in northeast Thailand. Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2000
11. Prevention of HIV transmission from mother-to-child in Srinagarind Hospital. Sakondhavat, C.
Kosalaraksa, P.
Thinkhamrop, J.
Wongkham, J.
Thamprisan, P.
Kiatchooskul, P.
Intarakamhaeng, S.
Pinitsoontorn, P.
Chaovaratna, P.
2001
12. Salmonellosis in children with cancer: a 9-year review (1992-2000) S Wiangnon
P Kosalaraksa
A Jetsrisuparb
P Komvilaisak
2002
13. Pathways for the emergence of multi-dideoxynucleoside-resistant HIV-1 variants Kosalaraksa, P. 2003
14. Reactogenicity and immunogenicity of reduced antigen content diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (dTpa) administered as a booster to 4-6 year-old children primed with four doses of whole-cell pertussis vaccine. Kosuwon, P.
Hutagalung, Y.
Kosalaraksa, P.
Poovorawan, Y.
2003
15. Advantage of a two-dose versus one-dose varicella vaccine in healthy non-immune teenagers and young adults. Kosuwon, P.
Sutra, S.
Kosalaraksa, P.
2004
16. Clinical experience with treatment of melioidosis in children. Lumbiganon, P.
Chotechuangnirun, N.
Kosalaraksa, P.
2004
17. Endocrine function in thai children infected with human immunodeficiency virus. O Panamonta
P Kosalaraksa
B Thinkhamrop
W Kirdpon
C Ingchanin
P Lumbiganon
2004
18. Kawasaki disease in central area of Northeast Thailand. Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Wongswadiwat, Y.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
2004
19. Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates Kosalaraksa, P
Janthep, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Kiatchoosakun, P
2004
20. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school-children in Khon Kaen, Northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: phase III. J Teeratakulpisarn
S Wiangnon
P Kosalaraksa
S Heng
2004
21. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand C Pancharoen
I Nuchprayoon
U Thisyakorn
K Chokephaibulkit
G Veerakul
W Punpanich
S Kanjanapongkul
J Mekmullica
J Wongsawat
P Bowonkiratikachorn
S Hongsiriwon
P Thanarattanakorn
P Kosalaraksa
S Wiangnon
A Saerejittinia
S Kochavate
2005
22. Once-daily gentamicin dosing of 4 Mg/Kg/dose in neonates. Kiatchoosakun, P.
Kosalaraksa, P.
Jirapradittha, J.
Taksaphan, S.
Tassniyom, S.
2005
23. Pharmacokinetics and 24-week efficacy/safety of dual boosted saquinavir/lopinavir/ritonavir in nucleoside-pretreated children Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Hill, A
Siangphoe, U
Bergshoeff, A
Pancharoen, C
Engchanil, C
Ruxrungtham, K
Burger, D
,
2005
24. Inhibition of HIV-1 replication by a peptide dimerization inhibitor of HIV-1 protease David A. Davis
Cara A. Brown
Kathleen E. Singer
Victoria Wang
Joshua Kaufman
Stephen J. Stahl
Paul Wingfield
Kenji Maeda
Shigeyoshi Harada
Kazuhisa Yoshimura
Pope Kosalaraksa
Hiroaki Mitsuya
Robert Yarchoan
2006
25. Multi-drug resistant HIV-1 reverse transcriptase genotype in children treated with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs). Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lulitanond, V.
Lumbiganon, P.
Chantràtita, W.
2006
26. Penicillosis in patients with X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome (XHIGM), case reports from Thailand W Kamchaisatian
P Kosalaraksa
S Benjaponpitak
S Hongeng
C Direkwattanachai
P Lumbiganon
S Wiangnon
2006
27. Therapeutic potential of chloroquine added to zidovudine plus didanosine for HIV-1 infected children. Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
Lulitanond, V.
Suwan-apichon, O.
2006
28. Authors' reply [2] Teeratakulpisarn, J.
Kosalaraksa, P.
Limwattananon, C.
2007
29. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Jamaree Teeratakulpisarn
Chulaporn Limwattananon
Sureeporn Tanupattarachai
Supon Limwattananon
Somrak Teeratakulpisarn
Pope Kosalaraksa
2007
30. Ferritin levels during structured treatment interruption of highly active antiretroviral therapy. J. Boom
E. Koesters
C. Duncombe
S. Kerr
B. Hirschel
K. Ruxrungtham
Q. de Mast
P. Kosalaraksa
S. Ulbolyam
T. Jupimai
J. Ananworanich
2007
31. Incidence and risk factors for Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)-related rash in Thai children with HIV infection Vemula, S
Kerr, S
Pancharoen, C
Siripong, A
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Chuamchaitrakool, A
Intasan, J
Lumbiganond, P
Phanuphak, P
Ananworanich, J
2007
32. Novel mutation of human DNA polymerase gamma associated with mitochondrial toxicity induced by anti-HIV treatment. Hikaru Yamanaka
Hiroyuki Gatanaga
Pope Kosalaraksa
Saori Matsuoka-Aizawa
Takao Takahashi
Satoshi Kimura
Shinichi Oka
2007
33. A feasibility study of immediate versus deferred antiretroviral therapy in children with HIV infection. Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Pancharoen, C.
Lumbiganon, P.
Intasan, J.
Chuenyam, T.
Bunupuradah, T.
Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
2008
34. Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii septicemia and meningitis in a neonate treated with colistin and netilmycin Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Teeratakulpisarn, J.
Kitkhuandee, A.
2008
35. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Jintana Intasan
Pagakrong Lumbiganon
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Malte Schutz
Jintanat Ananworanich
2008
36. Duration of Antiretroviral Therapy and Adherence in HIV-Infected Children at Srinagarind Hospital Thanitta Udompanich
Pope Kosalaraksa
Somjai Ratanamanee
2008
37. Incidence of Hepatocellular Carcinoma in Children in Khon Kaen before and after National Hepatitis B Vaccine Program Wichajarn, K.
Kosalaraksa, P.
Wiangnon, S.
2008
38. Post operative penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae meningitis and septic shock in a child Lumbiganon, P
Surakunprapha, P
Kosalaraksa, P
Chaimanee, P
2008
39. Primary vaccination with a new heptavalent DTPw-HBV/Hib-Neisseria meningitidis serogroups A and C combined vaccine is well tolerated Kerdpanich, A
Warachit, B
Kosuwon, P
Gatchalian, SR
Watanaveeradej, V
Borkird, T
Kosalaraksa, P
Han, HH
Hutagalung, Y
Boutriau, D
Dobbelaere, K
2008
40. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Dissajee Lumbiganon
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Malinee Loapaiboon
2009
41. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks Bunupuradah, T
van der Lugt, J
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Boonrak, P
Puthanakit, T
Mengthaisong, T
Mahanontharit, A
Lumbiganon, P
Tompkins, E
Burger, D
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
,
2009
42. CD4 cell count criteria to determine when to initiate antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus-infected children. Jurai Wongsawat
Thanyawee Puthanakit
Suparat Kanjanavanit
Rawiwan Hansudewechakul
Chaiwat Ngampiyaskul
Stephen J. Kerr
Sasiwimol Ubolyam
Tulathip Suwanlerk
Pope Kosalaraksa
Wicharn Luesomboon
Nicole Ngo-Giang-Huong
Mom Chandara
Vonthanak Saphonn
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2010
43. Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected, long-term nonprogressor, and healthy Asian children through 12 years of age Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Pancharoen, C.
Bunupuradah, T.
Ngampiyasakul, C.
Mengthaisong, T.
Ruxrungtham, K.
2010
44. Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected, long-term nonprogressor, and healthy Asian children through 12 years of age. Ananworanich, J
Apornpong, T
Kosalaraksa, P
Jaimulwong, T
Hansudewechakul, R
Pancharoen, C
Bunupuradah, T
Chandara, M
Puthanakit, T
Ngampiyasakul, C
Wongsawat, J
Kanjanavanit, S
Luesomboon, W
Klangsinsirikul, P
Ngo-Giang-Huong, N
Kerr, SJ
Ubolyam, S
Mengthaisong, T
Gelman, RS
Pattanapanyasat, K
Saphonn, V
Ruxrungtham, K
Shearer, WT
,
2010
45. HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy Puthanakit, T
Jourdain, G
Hongsiriwon, S
Suntarattiwong, P
Chokephaibulkit, K
Sirisanthana, V
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Hansudewechakul, R
Siangphoe, U
Suwanlerk, T
Ananworanich, J
,
2010
46. Relationship Between Lymphocyte Subsets and Neurocognition in Antiretroviral-naive Children with HIV Infection Tanyathip Jaimulwong
Jintanat Ananworanich
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Tanakorn Apornpong
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Jasper van der Lugt
Saphonn Vonthanak
William Shearer
2010
47. A biregional survey and review of first-line treatment failure and second-line paediatric antiretroviral access and use in Asia and southern Africa V. Saphonn
S. Saramony
U. Vibol
S. Sophan
J. Tucker
F. J. Zhang
N. Han
N. Kumarasamy
S. Saghayam
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Thien
N. K. Nik Yusoff
L. C. Hai
K. Razali
N. F. Abdul Rahman
R. Nallusamy
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
A. Khongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
G. Jourdain
J. Ananworanich
T. Suwanlerk
K. Chokephaibulkit
O. Wittawatmongkol
H. K. Truong
D. A. N. Mai
C. V. Do
M. T. Ha
H. V. Bui
V. L. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
L. Messerschmidt
J. Pang
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
Mary-Ann Davies
Brian Eley
Janet Giddy
Harry Moultrie
Margaret Pascoe
Helena Rabie
Karl Technau
Gilles Van Cutsem
Paula Vaz
Ralf Weigel
Robin Wood
2011
48. High prevalence of lipid abnormalities among antiretroviral-naive HIV-infected Asian children with mild-to-moderate immunosuppression. Vibol, U.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyasakul, C.
Mahanontharit, A.
Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
2011
49. Immunogenicity and safety study of a new DTaP-IPV-Hep B-PRP-T combined vaccine compared to a licensed DTaP-IPV-Hep B//PRP-T comparator, both concomitantly administered with a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine at 2, 4, and 6 months of age in Thai infants Kosalaraksa, P
Thisyakorn, U
Benjaponpitak, S
Chokephaibulkit, K
Santos-Lima, E
2011
50. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children. Torsak Bunupuradah
Thanyawee Puthanakit
Pope Kosalaraksa
Stephen Kerr
Pitch Boonrak
Wasana Prasitsuebsai
Pagakrong Lumbiganon
Tawan Mengthaisong
Chayapa Phasomsap
Chitsanu Pancharoen
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2011
51. Localized melioidosis in children in Thailand: Treatment and long-term outcome Pagakrong Lumbiganon
Napaporn Chotechuangnirun
Pope Kosalaraksa
Jamaree Teeratakulpisarn
2011
52. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children. Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Jiratchaya Wongsabut
Pagakrong Lumbiganon
Praphan Phanuphak
David Burger
Chitsanu Pancharoen
Jintanat Ananworanich
2011
53. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status Kosalaraksa, P
Srirompotong, U
Newman, RW
Lumbiganon, P
Wood, JM
2011
54. Characteristics of opportunistic infections in HIV-infected children during pre-HAART and HAART era in Srinagarind hospital, Thailand W. Hattasingh
B. M. Younis
P. Kosalaraksa
K. Limkittikul
2012
55. Comparison between the radiographic findings in pulmonary tuberculosis of children with or without HIV infection. Srinakarin, J.
Roongpittayanon, N.
Teeratakulpisarn, J.
Kosalaraksa, P.
Dhiensiri, T.
2012
56. Correlation of selenium and zinc levels to antiretroviral treatment outcomes in Thai HIV-infected children without severe HIV symptoms Bunupuradah, T
Ubolyam, S
Hansudewechakul, R
Kosalaraksa, P
Ngampiyaskul, C
Kanjanavanit, S
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Pinyakorn, S
Kerr, S
Ananworanich, J
Chomtho, S
van der Lugt, J
Luplertlop, N
Ruxrungtham, K
Puthanakit, T
,
2012
57. Dengue mortality in patients under 18 years old: an analysis from the health situation analysis of Thai population in 2010 project. Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Thepsuthammarat, K.
Sutra, S.
2012
58. Early versus deferred antiretroviral therapy for children older than 1 year infected with HIV (PREDICT): A multicentre, randomised, open-label trial Puthanakit, T
Saphonn, V
Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
Vibol, U
Kerr, SJ
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Ngo-Giang-Huong, N
Chettra, K
Cheunyam, T
Suwarnlerk, T
Ubolyam, S
Shearer, WT
Paul, R
Mofenson, LM
Fox, L
Law, MG
Cooper, DA
Phanuphak, P
Vun, MC
Ruxrungtham, K
,
2012
59. High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting Thanyawee Puthanakit
Gonzague Jourdain
Piyarat Suntarattiwong
Kulkanya Chokephaibulkit
Umaporn Siangphoe
Tulathip Suwanlerk
Wasana Prasitsuebsai
Virat Sirisanthana
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Rawiwan Hansudewechakul
Naris Waranawat
Jintanat Ananworanich
2012
60. HIV and Hepatitis B Coinfection Among Perinatally HIV-infected Thai Adolescents Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Kolasaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Sa-nguanmoo, P.
Taeprasert, P.
Bunupuradah, T.
Poovorawan, Y.
2012
61. Knowledge and Practice in Prevention and Control of Hand, Foot and Mouth Diseases in Child Care Centers in Khon Kaen Municipality Jakrapong Aiewtrakun
Wichayane Chotivanich
Phunnathida Mungwatthana
Wanlayanee Nuangpho
Saranya Thitisuriyarax
Sarawuth Suwan
Wassamon Phattarapongdilok
Amornrat Ratanasiri
Pope Kosalaraksa
Amorn Premgamone
2012
62. Lipid profile in children randomized to immediate versus deferred nevirapine-based antiretroviral therapy in the PREDICT study S. Kanjanavanit
T. Puthanakit
P. Kosalaraksa
R. Hansudewechakul
C. Ngampiyaskul
S. Pinyakorn
W. Luesomboon
S. Vonthanak
J. Ananworanich
K. Ruxrungtham
2012
63. Low prevalence of HLA B5701 among HIV-infected Thai children in Thailand and Cambodia; implication for abacavir use T. Puthanakit
J. Ananworanich
S. Vonthanak
W. Luesomboon
J. Wongsawat
C. Ngampiyaskul
S. Kanjanavanit
S. Ubolyam
R. Hansudewechakul
U. Vibol
P. Kosalaraksa
T. Bunupuradah
K. Ruxrungtham
2012
64. Plasma HIV viral load and C-reactive protein as predictors of HIV disease progression among HIV-infected children S. Ubolyam
T. Puthanakit
S. J. Kerr
P. Kosalaraksa
U. Vibol
R. Hansudewechakul
S. Kanjanavanit
C. Ngampiyaskul
J. Wongsawat
W. Luesomboon
S. Vonthanak
J. Ananworanich
K. Ruxrungtham
2012
65. Poor quality of life among untreated Thai and Cambodian children without severe HIV symptoms. Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Chuenyam, T.
Vonthanak, S.
Vibol, U.
Vannary, B.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012
66. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Saphonn Vonthanak
Surapon Wiangnon
Rawiwan Hansudewechakul
Ung Vibol
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Pagakrong Lumbiganon
Bunruan Sopa
Tanakorn Apornpong
Theshinee Chuenyam
David A. Cooper
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2012
67. Role of Systemic Chemotherapy in Advanced Cholangiocarcinoma Jakrapong Aiewtrakun
Wichayane Chotivanich
Phunnathida Mungwatthana
Wanlayanee Nuangpho
Saranya Thitisuriyarax
Sarawuth Suwan
Wassamon Phattarapongdilok
Amornrat Ratanasir
Pope Kosalaraksa
Amorn Premgamone
2012
68. Single-dose, live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in children aged 12-18 months: randomized, controlled phase 3 immunogenicity and safety trial. Feroldi, E.
Pancharoen, C.
Kosalaraksa, P.
Boaz, M.J.
Bouckenooghe, A.R.
2012
69. ACRO สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยคลินิก ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
วิภา รีชัยพิชิตกุล
ภพ โกศลารักษ์
วิมลรัตน์ ศรีราช
เจศฎา ถิ่นคำรพ
ธีรนันท์ กงเยิน
จินตนา ดงอานนท์
จารุเนตร สุประพันธ์
2013
70. Cognitive Function and Neurodevelopmental Outcomes in HIV-infected Children Older Than 1 Year of Age Randomized to Early Versus Deferred Antiretroviral Therapy: The PREDICT Neurodevelopmental Study Ananworanich, J.
Vonthanak, S.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Van Der Lugt, J.
Ngampiyaskul, C.
Vibol, U.
Ruxrungtham, K.
2013
71. Impact of antiretroviral therapy on quality of life in HIV-infected Southeast Asian children in the PREDICT study. Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Vibol, U.
Hansudewechakul, R.
Sophonphan, J.
Ngampiyaskul, C.
Vonthanak, S.
Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
2013
72. KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT HIV/AIDS AND SEXUAL HEALTH PRACTISES IN FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS B. Sangchart
P. Harnlakorn
P. Kosalaraksa
C. Sota
S. Barusrux
J. Srijakkot
P. Chetchotisak
S. Chadbunchachai
2013
73. Long-term lopinavir/ritonavir monotherapy in HIV-infected children Kosalaraksa, P
Ananworanich, J
Puthanakit, T
Pinyakorn, S
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Chobkarjing, U
Phanuphak, P
Pancharoen, C
Bunupuradah, T
,
,
,
,
,
,
,
,
2013
74. Prevalence of Human Leukocyte Antigen-B*5701 Among HIV-infected Children in Thailand and Cambodia: Implications for Abacavir Use Puthanakit, T
Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Vibol, U
Hansudewechakul, R
Ubolyam, S
Suwanlerk, T
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Vonthanak, S
Ananworanich, J
Ruxrungtham, K
,
2013
75. Uncommon clinical presentations of melioidosis in children: 2 cases with sore throat and 1 case with urticarial rash Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
2013
76. Association between lymphocyte and monocyte subsets and cognition in children with HIV Jintanat Ananworanich
Torsak Bunupuradah
Tanakorn Apornpong
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Nicole Ngo-Giang-Huong
Tanyathip Jaimulwong
Stephen J. Kerr
Pim Brouwers
William T. Shearer
Thanyawee Puthanakit
2014
77. Comparison of adherence monitoring tools and correlation to virologic failure in a pediatric HIV clinical trial. Intasan, J.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
2014
78. Etravirine in treatment-experienced, HIV-1-infected children and adolescents: 48-week safety, efficacy and resistance analysis of the phase II PIANO study Chokephaibulkit, K.
Karatzios, C.
Nijs, S.
Tambuyzer, L.
Tomaka, F.L.
João, E.C.
Pilotto, J.H.S.
Karatzios, C.
Kébaïli, K.
Galli, L.
Principi, N.
Marquès, L.
Tavares, M.
Acevedo, M.
Ruginǎ, S.
Fourie, J.
Leal, J.A.L.
Navarro, M.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Ruxrungtham, K.
Abadi, J.
Barton, T.
Borkowsy, W.
Chen, J.
Church, J.
Weiner, L.
2014
79. From transmission to transition: lessons learnt from the Thai paediatric antiretroviral programme. Ananworanich, J.
Chasombat, S.
Kosalaraksa, P.
Jirawattanapisal, T.
Lumbiganon, P.
2014
80. Immunogenicity and safety of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine as a booster dose in 12-to 18-month-old children primed with 3 doses of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Pancharoen, C.
Chuenkitmongkol, S.
2014
81. Neurodevelopmental outcomes in HIV-exposed-uninfected children versus those not exposed to HIV Vibol, U.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Van Der Lugt, J.
Ananworanich, J.
2014
82. Primary Immunization of Infants and Toddlers in Thailand with Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine in Comparison with SA14-14-2 A Randomized Study of Immunogenicity and Safety Feroldi, E
Pancharoen, C
Kosalaraksa, P
Chokephaibulkit, K
Boaz, M
Meric, C
Hutagalung, Y
Bouckenooghe, A
2014
83. Simplifying antiretroviral therapy to lopinavir/ritonavir monotherapy did not improve quality of life and therapy adherence in pretreated HIV-infected children Bunupuradah, T
Panthong, A
Kosalaraksa, P
Wongsabut, J
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Sopharak, C
Udompanit, T
Prasitsuebsai, W
Pancharoen, C
Ananworanich, J
,
2014
84. Switching from efavirenz to nevirapine in children: 1-week dose escalation strategy. Thanitta Udomphanit
Pagakrong Lumbiganon
Somjai Rattanamanee
Pornnipa Harnlakorn
Chanasda Sopharak
Jaruda Sringam
Samon Anutchatchaval
Piangjit Tharnprisan
Pope Kosalaraksa
2014
85. Unusual clinical manifestations of dengue infection in children in a tertiary care hospital in northeast Thailand Duangmala, T.
Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
2014
86. What can volunteer co-providers contribute to health systems? The role of people living with HIV in the Thai paediatric HIV programme. Tulloch, O
Taegtmeyer, M
Ananworanich, J
Chasombat, S
Kosalaraksa, P
Theobald, S
2014
87. An open-label, randomized study of a 9-valent human papillomavirus vaccine given concomitantly with diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis vaccines to healthy adolescents 11-15 years of age. Pope Kosalaraksa
Jesper Mehlsen
Timo Vesikari
Aino Forsten
Klaus Helm
Pierre Van Damme
Elmar A. Joura
Karen Ciprero
Roger Maansson
Alain Luxembourg
Ajoke Sobanjo-ter Meulen
2015
88. AS03B-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children 6 months through 17 years of age: a phase 2/3 randomized, placebo-controlled, observer-blinded trial. Kosalaraksa, P. 2015
89. Corrected Erythrocyte Sedimentation Rate (Cesr) To Help in the Diagnosis of Infection in Pediatric Cancer Patients with Febrile Neutropenia Pawinee Kaewsuwan
Surapon Wiangnon
Yossombat Jangtrakul
Pope Kosalaraksa
2015
90. HLA-DRB1454 and predictors of new-onset asthma in HIV-infected Thai children Bunupuradah, T
Hansudewechakul, R
Kosalaraksa, P
Ngampiyaskul, C
Kanjanavanit, S
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Sophonphan, J
Puthanakit, T
Ruxrungtham, K
Shearer, WT
Ananworanich, J
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2015
91. Premenstrual disorders among perinatally HIV-infected adolescents. Nadia Kancheva Landolt
Torsak Bunupuradah
Jullapong Achalapong
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Chaiwat Ngampiyaskul
Chatsuda Auchieng
Jintanat Ananworanich
Pongrak Boonyanurak
2015
92. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis among perinatally HIV-infected Asian adolescents with history of transaminitis Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Thanyawee Puthanakit
2015
93. Soluble CD163 and monocyte populations in response to antiretroviral therapy and in relationship with neuropsychological testing among HIV-infected children Jintanat Ananworanich
Stephen J. Kerr
Tanyathip Jaimulwong
Ung Vibol
Rawiwan Hansudewechakul
Pope Kosalaraksa
Chaiwat Ngampiyaskul
Suparat Kanjanavanit
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Tanakorn Apornpong
Caroline Soulas
Robert Paul
Kiat Ruxrungtham
Thanyawee Puthanakit
2015
94. Treatment and resistance outcomes of Asian children on second-line antiretroviral therapy Wasana Prasitsuebsai
Sirinya Teeraananchai
Khanh Huu Truong
Jintanat Ananworanich
Viet Chau Do
Lam Van Nguyen
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Thida Singtoroj
Stephen J. Kerr
Annette H. Sohn
2015
95. Using Lopinavir Concentrations in Hair Samples to Assess Treatment Outcomes on Second-Line Regimens Among Asian Children Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Chokephaibulkit, K.
Singtoroj, T.
2015
96. What can volunteer co-providers contribute to health systems? The role of people living with HIV in the Thai paediatric HIV programme Olivia Tulloch
Miriam Taegtmeyer
Jintanat Ananworanich
Sanchai Chasombat
Pope Kosalaraksa
Sally Theobald
2015
97. Antiretroviral Therapy in Severely Malnourished, HIV-infected Children in Asia Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Truong, K.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
Chan, K.
Oberdorfer, P.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Durier, N.
Cooper, D.A.
2016
98. High variability of hormonal levels and no clinically relevant interaction between ethinyl estradiol, desogestrel and lopinavir/ritonavir in a small sample of HIV-positive adolescents Kancheva Landolt, N
Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Ubolyam, S
Thammajaruk, N
Cremers, S
Zott, R
Kerr, S
Ananworanich, J
,
2016
99. HIV-infected children in the Asia-Pacific region with baseline severe anemia: Antiretroviral therapy and outcomes Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
David Boettiger
Vonthanak Saphonn
Khanh H. Truong
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Viet C. Do
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nantakar Kongstan
Nik K. N. Yusoff
Lam V. Nguyen
Dewi K. Wati
Kamarul Razali
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2016
100. Hypovitaminosis D and hyperparathyroidism: effects on bone turnover and bone mineral density among perinatally HIV-infected adolescents. Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Prasitsuebsai, W.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2016
101. Kaposi Sarcoma Risk in HIV-Infected Children and Adolescents on Combination Antiretroviral Therapy From Sub-Saharan Africa, Europe, and Asia Frank Tanser
Michael Vinikoor
Eusebio Macete
Robin Wood
Kathryn Stinson
Daniela Garone
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Janet Giddy
Cleophas Chimbetete
Kennedy Malisita
Brian Eley
Christiane Fritz
Michael Hobbins
Kamelia Kamenova
Matthew Fox
Hans Prozesky
Karl Technau
Shobna Sawry
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
LauRence Meyer
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Caroline Sabin
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane De Wit
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper Frederiksen
Nina Friis-Moller
Dorthe Raben
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Anne Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose M. Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Lars Peters
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
P. S. Ly
V. Khol
S. M. Sarun
V. B. Ung
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
L. P. P. Atmikasari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
K. A. Razali
T. J. Mohamed
N. A. D. R. Mohammed
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
W. Srisuk
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Bunupuradah
T. Puthanakit
W. Prasitsuebsai
W. Chanthaweethip
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2016
102. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of a single-tablet regimen containing elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in treatment-naive, HIV-infected adolescents: a single-arm, open-label trial. Rassool, M.S.
Kosalaraksa, P.
2016
103. Safety profile of the 9-valent HPV vaccine: A combined analysis of 7 phase III clinical trials Moreira, ED
Block, SL
Ferris, D
Giuliano, AR
Iversen, OE
Joura, EA
Kosalaraksa, P
Schilling, A
Van Damme, P
Bornstein, J
Bosch, FX
Pils, S
Cuzick, J
Garland, SM
Huh, W
Kjaer, SK
Qi, H
Hyatt, D
Martin, J
Moeller, E
Ritter, M
Baudin, M
Luxembourg, A
2016
104. Therapeutic drug monitoring of lopinavir in HIV-infected children on second-line antiretroviral therapy in Asia ,
Aurpibul, L
Teerananchai, S
Prasitsuebsai, W
Sudjaritruk, T
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Truong, KH
Do, VC
Van Nguyen, L
Chokephaibulkit, K
Singtoroj, T
Kerr, SJ
,
2016
105. Treatment cascade of HIV-infected infants in the Thailand National Programme: how close are we to the 90-90-90 target? T. Puthanakit
P. Kosalaraksa
W. Petdachai
R. Hansudewechakul
T. Borkird
R. Lolekha
H. Thaisri
T. Samleerat
S. Boonsuk
S. Ongwandee
2016
106. Treatment outcomes and resistance patterns of children and adolescents on second-line antiretroviral therapy in Asia Wasana Prasitsuebsai
Sirinya Teeraananchai
Thida Singtoroj
Khanh Huu Truong
Jintanat Ananworanich
Viet Chau Do
Lam Van Nguyen
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Stephen J. Kerr
Annette H. Sohn
2016
107. Adverse bone health and abnormal bone turnover among perinatally HIV-infected Asian adolescents with virological suppression Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2017
108. Carbohydrate, lipid, bone and inflammatory markers in HIV-positive adolescents on antiretroviral therapy and hormonal contraception. Kancheva Landolt, N
Bunupuradah, T
Achalapong, J
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Ngampiyaskul, C
Ubolyam, S
Thammajaruk, N
Kerr, S
Ananworanich, J
2017
109. Impact of tenofovir disoproxil fumarate on bone metabolism and bone mass among perinatally HIV-infected Asian adolescents. Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Jiratchaya Sophonphan
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2017
110. Long-term Immunogenicity of a Single Dose of Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine in Toddlers and Booster Response 5 Years After Primary Immunization Kosalaraksa, P
Watanaveeradej, V
Pancharoen, C
Capeding, MR
Feroldi, E
Bouckenooghe, A
2017
111. Low Risk of CD4 Decline After Immune Recovery in Human Immunodeficiency Virus-Infected Children With Viral Suppression Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
Razali, K.A.M.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
2017
112. NEUROLOGICAL OUTCOMES OF JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS INFECTION IN PEDIATRIC AND ADULT PATIENTS AT MAHOSOT HOSPITAL, VIENTIANE, LAO PDR Phouvieng Douangdala
Mayfong Mayxay
Paul Newton
Pope Kosalaraksa
Pagakrong Lumbiganon
Douangdao Soukaloun
2017
113. Post-licensure, phase IV, safety study of a live attenuated Japanese encephalitis recombinant vaccine in children in Thailand Tawee Chotpitayasunondh
Pornpimol Pruekprasert
Thanyawee Puthanakit
Chitsanu Pancharoen
Auchara Tangsathapornpong
Peninnah Oberdorfer
Pope Kosalaraksa
Olarn Prommalikit
Suwimon Tangkittithaworn
Phirangkul Kerdpanich
Chonnamet Techasaensiri
Joanna Korejwo
Sunate Chuenkitmongkol
Guy Houillon
2017
114. Reactogenicity and safety of AS03(B)-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children: an open-label, one-way, crossover trial Patricia Izurieta
Pope Kosalaraksa
Louise Frenette
Mamadou Drame
Bruce L. Innis
David W. Vaughn
Anne Schuind
2017
115. Reactogenicity and safety of AS03B-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children: An open-label, one-way, crossover trial Kosalaraksa, P. 2017
116. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents Linda Aurpibul
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Pawinee Taeprasert
Thanyawee Puthanakit
2017
117. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of single-tablet elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed, HIV-infected children: a single-arm, open-label trial Kosalaraksa, P. 2017
118. Strategies to improve the uptake of effective contraception in perinatally HIV-infected adolescents. Nadia Kancheva Landolt
Jullapong Achalapong
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Chaiwat Ngampiyaskul
Stephen Kerr
Pongrak Boonyanurak
Jintanat Ananworanich
Torsak Bunupuradah
2017
119. Treatment Outcomes of Third-line Antiretroviral Regimens in HIV-infected Thai Adolescents Sophonphan, J.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
2017
120. Cognition, Emotional Health, and Immunological Markers in Children With Long-Term Nonprogressive HIV. Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
2018
121. Global temporal changes in the proportion of children with advanced disease at the start of combination antiretroviral therapy in an era of changing criteria for treatment initiation Klea Panayidou
Nanina Anderegg
Michael Vinikoor
Jochen Ehmer
Karl-Gunter Technau
Helena Rabie
Robin Wood
Kara Wools-Kaloustian
Rachel Vreeman
Patrick Oyaro
Gertrude Nakigozi
Beverley Musick
Constantin Yiannoutsos
Madeleine Amorissani-Folquet
Lorna Renner
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Habakkuk Azinyui Yumo
Pablo Rojo
Josiane Warszwarski
Dorthe Raban
Regina Succi
Daisy M. Machado
Marco Luque
P. S. Ly
V. Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
S. Watanaporn
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkitt
C. Phadungphon
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
Pedro Cahn
Carina Cesar
Valeria Fink
Omar Sued
Emanuel Dell'Isola
Hector Perez
Jose Valiente
Cleyton Yamamoto
Beatriz Grinsztejn
Valdilea Veloso
Paula Luz
Raquel de Boni
Sandra Cardoso Wagner
Ruth Friedman
Ronaldo Moreira
Jorge Pinto
Flavia Ferreira
Marcelle Maia
Regina Celia de Menezes Succi
Daisy Maria Machado
Aida de Fatima Barbosa Gouvea
Marcelo Wolff
Claudia Cortes
Maria Fernanda Rodriguez
Gladys Allendes
Jean William Pape
Vanessa Rouzier
Adias Marcelin
Christian Perodin
Marco Tulio Luque
Denis Padgett
Juan Sierra Madero
Brenda Crabtree Ramirez
Paco Belaunzaran
Yanink Caro Vega
Eduardo Gotuzzo
Fernando Mejia
Gabriela Carriquiry
Catherine C. McGowan
Bryan E. Shepherd
Timothy Sterling
Karu Jayathilake
Anna K. Person
Peter F. Rebeiro
Mark Giganti
Jessica Castilho
Stephany N. Duda
Fernanda Maruri
Hilary Vansell
Nimbona Pelagie
Patrick Gateretse
Jeanine Munezero
Valentin Nitereka
Theodore Niyongabo
Christelle Twizere
Helene Bukuru
Thierry Nahimana
Jeremie Biziragusenyuka
Risase Scholastique Manyundo
Kien Atsu
Tabeyang Mbuh
Rogers Ajeh
Mark Benwi
Anastase Dzudie
Akindeh Mbuh
Marc Lionel Ngamani
Victorine Nkome
Djenabou Amadou
Eric Ngassam
Eric Walter Pefura Yone
Alice Ndelle Ewanoge
Norbert Fuhngwa
Chris Moki
Catherine Akele
Faustin Kitetele
Patricia Lelo
Martine Tabala
Emile Wemakoy Okitolonda
Landry Wenzi
Merlin Diafouka
Martin Herbas Ekat
Dominique Mahambou Nsonde
Adolphe Mafou
Fidele Ntarambirwa
Yvonne Tuyishimire
Theogene Hakizimana
Josephine Ayinkamiye
Sandrine Mukantwali
Henriette Kayitesi
Olive Uwamahoro
Viateur Habumuremyi
Joyce Mukamana
Jean Claude Dusingize
Gallican Kubwimana
Pacifique Mugenzi
Benjamin Muhoza
Athanase Munyaneza
Emmanuel Ndahiro
Diane Nyiransabimana
Jean d'Amour Sinayobye
Vincent Sugira
Chantal Benekigeri
Gilbert Mbaraga
Adebola Adedimeji
Kathryn Anastos
Madeline Dilorenzo
Lynn Murchison
Jonathan Ross
Diane Addison
Meg Baker
Ellen Brazier
Heidi Jones
Elizabeth Kelvin
Sarah Kulkarni
Denis Nash
Olga Tymejczyk
Batya Elul
Xiatao Cai
Don Hoover
Hae-Young Kim
Chunshan Li
Qiuhu Shi
Kathryn Lancaster
Marcel Yotebieng
Mark Kuniholm
Andrew Edmonds
Angela Parcesepe
Stephany Duda
April Kimmel
Margaret McNairy
Lameck Diero
Samuel Ayaya
Elizabeth Bukusi
John Ssali
Fred Nalugoda
G. R. Somi
Rita Elias Lyamuya
Kapella Ngonyani
Emanuel Lugina
Mark Urassa
Denna Michael
Marcel Djimon Zannou
Armel Poda
Fred Stephen Sarfo
Eugene Messou
Henri Chenal
Kla Albert Minga
Emmanuel Bissagnene
Aristophane Tanon
Moussa Seydi
Akessiwe Akouda Patassi
Sikiratou Adouni Koumakpai-Adeothy
Lorna Awo Renner
Sylvie Marie N'Gbeche
Clarisse Amani Bosse
Kouadio Kouakou
Madeleine Amorissani Folquet
Francois Tanoh Eboua
Fatoumata Dicko Traore
Mariam Sylla
Elom Takassi
Elise Arrive
Eric Balestre
Renaud Becquet
Charlotte Bernard
Shino Chassagne Arikawa
Alexandra Doring
Antoine Jaquet
Karen Malateste
Elodie Rabourdin
Thierry Tiendrebeogo
Sophie Desmonde
Julie Jesson
Didier Koumavi Ekouevi
Jean-Claude Azani
Patrick Coffie
Guy Gnepa
Christian Gerard Kaugbouh Kouadio
Boris Tchounga
Gary Maartens
Monique von Lettow
Shobna Sawry
Frank Tanser
Andrew Boulle
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Cleophas Chimbetete
Karl-Gunther Technau
Brian Eley
Josephine Muhairwe
Anna Jores
Kamelia Kamenova
Matthew P. Fox
Hans Prozesky
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Pablo Rojo Conejo
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Caroline Sabin
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane de Wit
Jose M. Miro
Dominique Costagliola
Antonella d'Arminio-Monforte
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo Conejo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper M. Frederiksen
Nina Friis-Moller
Jesper Kjaer
Dorthe Raben
Rikke Salbol Brandt
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Ann Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose Ma Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Eliane Rohner
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
Mark J. Abzug
Rohan Hazra
Barbara Heckman
Ellen O'gara
James Oleske
Kunjal Patel
George R. Seage
Russell B. Van Dyke
Paige L. Williams
Suzanne Siminski
2018
122. Graduate nursing students’ perceptions of a good death Kosalaraksa, P. 2018
123. Persistence of hepatitis B immune memory until 9-10years of age following hepatitis B vaccination at birth and DTaP-IPV-HB-PRP approximate to T vaccination at 2, 4 and 6 months Pope Kosalaraksa
Kulkanya Chokephaibulkit
Suwat Benjaponpitak
Chitsanu Pancharoen
Sunate Chuenkitmongkol
Siham B'Chir
Xavier Da Costa
Emmanuel Vidor
2018
124. Persistence of hepatitis B immune memory until 9-10 years of age following hepatitis B vaccination at birth and DTaP-IPV-HB-PRP∼T vaccination at 2, 4 and 6 months. Kosalaraksa, P
Chokephaibulkit, K
Benjaponpitak, S
Pancharoen, C
Chuenkitmongkol, S
B'Chir, S
Da Costa, X
Vidor, E
2018
125. Persistence of hepatitis B immune memory until 9–10 years of age following hepatitis B vaccination at birth and DTaP-IPV-HB-PRP∼T vaccination at 2, 4 and 6 months Kosalaraksa, P.
Pancharoen, C.
Chuenkitmongkol, S.
2018
126. Pharmacokinetics, safety, and efficacy of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) single-tablet regimen in HIV-1-infected children (6 to < 12 years) M. Cotton
A. Liberty
C. A. Rodriguez
K. Chokephaibulkit
P. Kosalaraksa
E. Hellstrom
E. Natukunda
P. Wong
S. R. Majeed
E. Quirk
H. Graham
C. Pikora
2018
127. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6-35 months: a multinational randomised trial across five influenza seasons Claeys, C
Zaman, K
Dbaibo, G
Li, P
Izu, A
Kosalaraksa, P
Rivera, L
Acosta, B
Arroba Basanta, ML
Aziz, A
Cabanero, MA
Chandrashekaran, V
Corsaro, B
Cousin, L
Diaz, A
Diez-Domingo, J
Dinleyici, EC
Faust, SN
Friel, D
Garcia-Sicilia, J
Gomez-Go, GD
Antoinette Gonzales, ML
Hughes, SM
Jackowska, T
Kant, S
Lucero, M
Malvaux, L
Mares Bermudez, J
Martinon-Torres, F
Miranda, M
Montellano, M
Peix Sambola, MA
Prymula, R
Puthanakit, T
Ruzkova, R
Sadowska-Krawczenko, I
Salamanca de la Cueva, I
Sokal, E
Soni, J
Szymanski, H
Ulied, A
Schuind, A
Jain, VK
Innis, BL
,
2018
128. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6–35 months: a multinational randomised trial across five influenza seasons Kosalaraksa, P.
Díez Domingo, J.
Prymula, R.
2018
129. SEROLOGICAL RESPONSE TO DOUBLE-DOSE HEPATITIS B RE-VACCINATION IN HIV-INFECTED ADOLESCENTS Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Thanitta Udomphanit
2018
130. Structural Neuroimaging and Neuropsychologic Signatures in Children With Vertically Acquired HIV Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Pothisri, M.
Ananworanich, J.
2018
131. A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living With HIV in Asia Jeremy L. Ross
Sirinya Teeraananchai
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kulkanya Chokephaibulkit
Truong Huu Khanh
Lam Van Nguyen
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy Siew Fong
Wasana Prasitsuebsai
Annette H. Sohn
Stephen J. Kerr
S. Thammasala
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
S. Denjanta
A. Kongphonoi
W. Srisuk
S. Sricharoenchai
Y. Durier
S. Kanakool
K. H. Truong
Q. T. Du
H. D. Tran
D. T. K. Khu
G. T. T. Thuy
L. T. Nguyen
K. A. Razali
N. A. D. R. Mohammed
S. M. Fong
K. J. Wong
F. Daut
P. Mohamad
A. H. Sohn
C. Sethaputra
2019
132. CHAMP plus Thailand: Pilot Randomized Control Trial of a Family-Based Psychosocial Intervention for Perinatally HIV-Infected Early Adolescents Nestadt, DF
Saisaengjan, C
McKay, MM
Bunupuradah, T
Pardo, G
Lakhonpon, S
Gopalan, P
Leu, CS
Petdachai, W
Kosalaraksa, P
Srirompotong, U
Ananworanich, J
Mellins, CA
2019
133. Clinical Presentation of Influenza in Children 6 to 35 Months of Age: Findings From a Randomized Clinical Trial of Inactivated Quadrivalent Influenza Vaccine. Kosalaraksa, P.
Díez Domingo, J.
Prymula, R.
2019
134. Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia Adam W. Bartlett
Pagakrong Lumbiganon
Thahira A. Jamal Mohamed
Keswadee Lapphra
Dina Muktiarti
Quy Tuan Du
Rawiwan Hansudewechakul
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Lam Van Nguyen
Thanyawee Puthanakit
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Viet Chau Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nia Kurniati
Moy Siew Fong
Dewi Kumara Wati
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
V. Khol
J. Tucker
C. Ezhilarasi
A. Kinikar
V. Mave
S. Nimkar
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongphonoi
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
C. H. Nguyen
T. M. Ha
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
J. L. Ross
T. Suwanlerk
M. G. Law
2019
135. Early and Late Virologic Failure After Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents Weiwei Mu
Adam W. Bartlett
Torsak Bunupuradah
Kulkanya Chokephaibulkit
Nagalingeswaran Kumarasamy
Penh Sun Ly
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Khanh Huu Truong
Viet Chau Do
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Nia Kurniati
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
Fujie Zhang
P. S. Ly
V. Khol
R. Seng
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
K. J. Wong
F. B. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
N. Vanprapar
K. H. Truong
Q. T. Du
T. T. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2019
136. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents. Shibadas Biswal
Humberto Reynales
Xavier Saez-Llorens
Pio Lopez
Charissa Borja-Tabora
Pope Kosalaraksa
Chukiat Sirivichayakul
Veerachai Watanaveeradej
Luis Rivera
Felix Espinoza
LakKumar Fernando
Reynaldo Dietze
Kleber Luz
Rivaldo Venancio da Cunha
Jose Jimeno
Eduardo Lopez-Medina
Astrid Borkowski
Manja Brose
Martina Rauscher
Inge LeFevre
Svetlana Bizjajeva
Lulu Bravo
Derek Wallace
2019
137. Emotional and behavioral resilience among children with perinatally acquired HIV in Thailand and Cambodia. Kosalaraksa, P.
Aurpibul, L.
Ngampiyaskul, C.
Vonthanak, S.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2019
138. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV Wati, D.K.U.
Bunupuradah, T.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019
139. Increased Risk of Executive Function and Emotional Behavioral Problems among Virologically Well-Controlled Perinatally HIV-Infected Adolescents in Thailand and Cambodia Stephen J. Kerr
Thanyawee Puthanakit
Kathleen M. Malee
Kulvadee Thongpibul
Penh Sun Ly
Jiratchaya Sophonphan
Tulathip Suwanlerk
Pope Kosalaraksa
Pradthana Ounchanum
Linda Aurpibul
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Kea Chettra
Reuben Robbins
Robert Paul
Jintanat Ananworanich
Claude A. Mellins
2019
140. Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV. Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Dumrongpisutikul, N.
Srinakarin, J.
Pothisri, M.
Ananworanich, J.
2019
141. Nonalcoholic fatty liver disease and hepatic fibrosis among perinatally HIV-monoinfected Asian adolescents receiving antiretroviral therapy. Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Sophonphan, J.
Srinakarin, J.
2019
142. Trajectory Analysis of Cognitive Outcomes in Children With Perinatal HIV. Payal B. Patel
Tanakorn Apornpong
Thanyawee Puthanakit
Kulvadee Thongpibul
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Chiawat Ngampiyaskul
Wicharn Luesomboon
Jurai Wongsawat
Ly Penh Sun
Kea Chettra
Vonthanak Saphonn
Claude A. Mellins
Kathleen Malee
Serena Spudich
Jintanat Ananworanich
Stephen J. Kerr
Robert Paul
2019
143. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Adam W. Bartlett
Pagakrong Lumbiganon
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira J. Mohamed
Rawiwan Hansudewechakul
Penh S. Ly
Khanh H. Truong
Thanyawee Puthanakit
Lam Nguyen
Kulkanya Chokephaibulkit
Viet C. Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy S. Fong
Dewi K. Watu
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Matthew G. Law
P. S. Ly
V Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
2019
144. Determinants of Viral Resuppression or Persistent Virologic Failure After Initial Failure With Second-Line Antiretroviral Treatment Among Asian Children and Adolescents With HIV Teeraananchai, S
Kerr, SJ
Gandhi, M
Do, VC
Van Nguyen, L
Tran, DNH
Kosalaraksa, P
Singtoroj, T
Thammajaruk, N
Jupimai, T
Sohn, AH
2020
145. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children aged 4-16 years: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Biswal, S
Borja-Tabora, C
Martinez Vargas, L
Velásquez, H
Theresa Alera, M
Sierra, V
Johana Rodriguez-Arenales, E
Yu, D
Wickramasinghe, VP
Duarte Moreira, E
Fernando, AD
Gunasekera, D
Kosalaraksa, P
Espinoza, F
López-Medina, E
Bravo, L
Tuboi, S
Hutagalung, Y
Garbes, P
Escudero, I
Rauscher, M
Bizjajeva, S
LeFevre, I
Borkowski, A
Saez-Llorens, X
Wallace, D
,
2020
146. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children aged 4–16 years: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial Kosalaraksa, P.
López, P.F.
Hutagalung, Y.
2020
147. Implementation of an active case management network to identify HIV-positive infants and accelerate the initiation of antiretroviral therapy, Thailand 2015 to 2018. Rangsima Lolekha
Patcharaporn Pavaputanon
Thanyawee Puthanakit
Michael Martin
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Thitiporn Borkird
Rawiwan Hansudewechakul
Archawin Rojanawiwat
Sarawut Boonsuk
Tanawan Samleerat
Sumet Ongwandee
2020
148. Machine-learning classification of neurocognitive performance in children with perinatal HIV initiating de novo antiretroviral therapy Robert H. Paul
Kyu S. Cho
Andrew C. Belden
Claude A. Mellins
Kathleen M. Malee
Reuben N. Robbins
Lauren E. Salminen
Stephen J. Kerr
Badri Adhikari
Paola M. Garcia-Egan
Jiratchaya Sophonphan
Linda Aurpibul
Kulvadee Thongpibul
Pope Kosalaraksa
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Saphonn Vonthanak
Tulathip Suwanlerk
Victor G. Valcour
Rebecca N. Preston-Campbell
Jacob D. Bolzenious
Merlin L. Robb
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2020
149. Pattern and Frequency of Seroreactivity to Routinely Used Serologic Tests in Early-Treated Infants With HIV Puthanakit, T
Ananworanich, J
Akapirat, S
Pattanachaiwit, S
Ubolyam, S
Assawadarachai, V
Sawangsinth, P
Jupimai, T
Anugulruengkitt, S
Tawan, M
Kosalaraksa, P
Borkird, T
Suntarattiwong, P
Kanjanavanit, S
de Souza, MS
2020
150. Quadrivalent Influenza Vaccine Prevents Illness and Reduces Healthcare Utilization Across Diverse Geographic Regions During Five Influenza Seasons: A Randomized Clinical Trial. Kosalaraksa, P.
Díez Domingo, J.
Prymula, R.
2020
Count 112 102 105 6

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three–day–old infant Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Kowsuwan, P.
1995 Pediatric Infectious Disease Journal
12 (14), pp. 1105-1106
2. Seroepidemiology of hepatitis A virus antibody in primary school children in Khon Kaen Province, northeastern Thailand Kosuwan, P.
Sutra, S.
Kosalaraksa, P.
Poovorawan, Y.
1996 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (27), pp. 650-653
3. HIV-1 acquires resistance to two classes of antiviral drugs through homologous recombination Kosalaraksa, P. 1997 Antiviral Research
3 (36), pp. 179-189
4. Comparative fitness of multi-dideoxynucleoside-resistant human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in an in vitro competitive HIV-1 replication assay Kosalaraksa, P. 1999 Journal of Virology
7 (73), pp. 5356-5363
5. In vitro anti-human immunodeficiency virus activities of Z- and E- methylenecyclopropane nucleoside analogues and their phosphoro-L-alaninate diesters Uchida, H.
Kosalaraksa, P.
1999 Antimicrobial Agents and Chemotherapy
6 (43), pp. 1487-1490
6. Epidemiology of invasive meningococcal disease in 13 government hospitals in Thailand, 1994-1999 Pancharoen, C.
Kosalaraksa, P.
Chokephaibulkit, K.
2000 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (31), pp. 708-711
7. Survival of Children with AIDS : Experience in a University Hospital in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (83), pp. 652-656
8. Prevention of HIV transmission from mother-to-child in srinagarind hospital Sakondhavat, C.
Kosalaraksa, P.
Thinkhamrop, J.
Wongkham, J.
Thamprisan, P.
Kiatchooskul, P.
Intarakamhaeng, S.
Pinitsoontorn, P.
Chaovaratna, P.
2001 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (84), pp. 1460-1466
9. Pathways for the emergence of multi-dideoxynucleoside-resistant HIV-1 variants Kosalaraksa, P. 2003 AIDS
8 (17), pp. 1127-1137
10. Reactogenicity and immunogenicity of reduced antigen content diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (dTpa) administered as a booster to 4-6 year-old children primed with four doses of whole-cell pertussis vaccine Kosuwon, P.
Hutagalung, Y.
Kosalaraksa, P.
Poovorawan, Y.
2003 Vaccine
27-30 (21), pp. 4194-4200
11. Advantage of a two-dose Versus one-dose varicella vaccine in healthy non-immune teenagers and young adults Kosuwon, P.
Sutra, S.
Kosalaraksa, P.
2004 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (35), pp. 697-701
12. Clinical experience with treatment of melioidosis in children Lumbiganon, P.
Chotechuangnirun, N.
Kosalaraksa, P.
2004 Pediatric Infectious Disease Journal
12 (23), pp. 1165-1166
13. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus Panamonta, O.
Kosalaraksa, P.
Thinkhamrop, B.
Kirdpon, W.
Ingchanin, C.
Lumbiganon, P.
2004 Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
1 (17), pp. 33-40
14. Kawasaki disease in central area of Northeast Thailand Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Wongswadiwat, Y.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (87), pp. 887-890
15. Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates Kosalaraksa, P.
Janthep, P.
Jirapradittha, J.
Taksaphan, S.
Kiatchoosakun, P.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (87), pp. 372-376
16. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school-children in Khon Kaen, Northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: Phase III Teeratakulpisarn, J.
Wiangnon, S.
Kosalaraksa, P.
Heng, S.
2004 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
4 (22), pp. 175-181
17. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand Pancharoen, C.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Wiangnon, S.
2005 Pediatric Infectious Disease Journal
10 (24), pp. 923-924
18. Once-daily gentamicin dosing of 4 Mg/Kg/dose in neonates Kiatchoosakun, P.
Kosalaraksa, P.
Jirapradittha, J.
Taksaphan, S.
Tassniyom, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (88), pp. 934-938
19. Pharmacokinetics and 24-week efficacy/safety of dual boosted saquinavir/lopinavir/ritonavir in nucleoside-pretreated children Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Pancharoen, C.
Engchanil, C.
Ruxrungtham, K.
2005 Pediatric Infectious Disease Journal
10 (24), pp. 874-879
20. Inhibition of HIV-1 replication by a peptide dimerization inhibitor of HIV-1 protease Brown, C.A.
Singer, K.E.
Maeda, K.
Kosalaraksa, P.
2006 Antiviral Research
2 (72), pp. 89-99
21. Multi-drug resistant HIV-1 reverse transcriptase genotype in children treated with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lulitanond, V.
Lumbiganon, P.
Chantràtita, W.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (89), pp. 1713-1720
22. Therapeutic potential of chloroquine added to zidovudine plus didanosine for HIV-1 infected children Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
Lulitanond, V.
Suwan-apichon, O.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1229-1236
23. Authors' reply [2] Teeratakulpisarn, J.
Kosalaraksa, P.
Limwattananon, C.
2007 Pediatric Pulmonology
10 (42), pp. 986
24. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Teeratakulpisarn, J.
Limwattananon, C.
Limwattananon, S.
Teeratakulpisarn, S.
Kosalaraksa, P.
2007 Pediatric Pulmonology
5 (42), pp. 433-439
25. Ferritin levels during structured treatment interruption of highly active antiretroviral therapy Kösters, E.
Ruxrungtham, K.
De Mast, Q.
Kosalaraksa, P.
Ulbolyam, S.
Jupimai, T.
Ananworanich, J.
Phanuphak, P.P.
Copper, D.A.
Mahanontharit, A.
Prasithsirikul, W.
Chetchotisakda, P.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawadikul, S.
Saenawat, S.
Wicharuk, S.
Nonenoy, S.
Wannachai, N.
Chuenyam, T.
2007 HIV Medicine
6 (8), pp. 388-395
26. Incidence and risk factors for Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)-related rash in Thai children with HIV infection Pancharoen, C.
Siripong, A.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Chuamchaitrakool, A.
Intasan, J.
Lumbiganond, P.
Phanuphak, P.P.
Ananworanich, J.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (90), pp. 2437-2441
27. Novel mutation of human DNA polymerase γ associated with mitochondrial toxicity induced by anti-HIV treatment Kosalaraksa, P. 2007 Journal of Infectious Diseases
10 (195), pp. 1419-1425
28. A feasibility study of immediate versus deferred antiretroviral therapy in children with HIV infection Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Pancharoen, C.
Lumbiganon, P.
Intasan, J.
Chuenyam, T.
Bunupuradah, T.
Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
2008 AIDS Research and Therapy
(5), pp.
29. Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii septicemia and meningitis in a neonate treated with colistin and netilmycin Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Teeratakulpisarn, J.
Kitkhuandee, A.
2008 Journal of Pediatric Infectious Diseases
4 (3), pp. 283-285
30. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Engchanil, C.
Boonrak, P.
Intasan, J.
Lumbiganon, P.
Burger, D.M.
Ruxrungtham, K.
Schütz, M.
Ananworanich, J.
2008 Pediatric Infectious Disease Journal
7 (27), pp. 623-628
31. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program Wichajarn, K.
Kosalaraksa, P.
Wiangnon, S.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (9), pp. 507-510
32. Post operative penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae meningitis and septic shock in a child Lumbiganon, P.
Surakunprapha, P.
Kosalaraksa, P.
Chaimanee, P.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (91), pp. 574-576
33. Primary vaccination with a new heptavalent DTPw-HBV/Hib-Neisseria meningitidis serogroups A and C combined vaccine is well tolerated Kosuwon, P.
Kosalaraksa, P.
Hutagalung, Y.
Boutriau, D.
Dobbelaere, K.O.
2008 International Journal of Infectious Diseases
1 (12), pp. 88-97
34. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2009 Asian Biomedicine
2 (3), pp. 143-150
35. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks Bunupuradah, T.
Van Der Lugt, J.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Boonrak, P.
Mengthaisong, T.
Mahanontharit, A.
Lumbiganon, P.
Tompkins, E.
Burger, D.M.
Ruxungtham, K.
Ananworanich, J.
2009 Antiviral Therapy
2 (14), pp. 241-248
36. CD4 cell count criteria to determine when to initiate antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus-infected children Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Kosalaraksa, P.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2010 Pediatric Infectious Disease Journal
10 (29), pp. 966-968
37. Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected, long-term nonprogressor, and healthy Asian children through 12 years of age Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Pancharoen, C.
Bunupuradah, T.
Ngampiyasakul, C.
Mengthaisong, T.
Ruxrungtham, K.
2010 Journal of Allergy and Clinical Immunology
6 (126), pp. 1294-1301.e1-e10
38. HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy Jourdain, G.
Suntarattiwong, P.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
2010 HIV Medicine
9 (11), pp. 565-572
39. High prevalence of lipid abnormalities among antiretroviral-naive HIV-infected Asian children with mild-to-moderate immunosuppression Vibol, U.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyasakul, C.
Mahanontharit, A.
Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
2011 Antiviral Therapy
8 (16), pp. 1351-1355
40. Immunogenicity and safety study of a new DTaP-IPV-Hep B-PRP-T combined vaccine compared to a licensed DTaP-IPV-Hep B//PRP-T comparator, both concomitantly administered with a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine at 2, 4, and 6 months of age in Thai infants Kosalaraksa, P.
Chokephaibulkit, K.
2011 International Journal of Infectious Diseases
4 (15), pp. e249-e256
41. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Boonrak, P.
Lumbiganon, P.
Mengthaisong, T.
Pancharoen, C.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2011 AIDS Research and Therapy
(8), pp.
42. Localized melioidosis in children in Thailand: Treatment and long-term outcome Lumbiganon, P.
Chotechuangnirun, N.
Kosalaraksa, P.
Teeratakulpisarn, J.
2011 Journal of Tropical Pediatrics
3 (57), pp. 185-191
43. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Mengthaisong, T.
Lumbiganon, P.
Phanuphak, P.P.
Burger, D.M.
Pancharoen, C.
Ananworanich, J.
2011 AIDS
3 (25), pp. 315-323
44. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status Kosalaraksa, P.
Srirompotong, U.
Lumbiganon, P.
2011 Vaccine
16 (29), pp. 3055-3060
45. Comparison between the radiographic findings in pulmonary tuberculosis of children with or without HIV infection Srinakarin, J.
Roongpittayanon, N.
Teeratakulpisarn, J.
Kosalaraksa, P.
Dhiensiri, T.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (95), pp. 802-808
46. Correlation of selenium and zinc levels to antiretroviral treatment outcomes in Thai HIV-infected children without severe HIV symptoms Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Pinyakorn, S.
Ananworanich, J.
Chomtho, S.
Van Der Lugt, J.
Luplertlop, N.
Ruxrungtham, K.
2012 European Journal of Clinical Nutrition
8 (66), pp. 900-905
47. Dengue mortality in patients under 18 years old: an analysis from the health situation analysis of Thai population in 2010 project. Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Thepsuthammarat, K.
Sutra, S.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S108-113
48. Early versus deferred antiretroviral therapy for children older than 1 year infected with HIV (PREDICT): A multicentre, randomised, open-label trial Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Vibol, U.
Ngampiyaskul, C.
Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
Ruxrungtham, K.
2012 The Lancet Infectious Diseases
12 (12), pp. 933-941
49. High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting Jourdain, G.
Suntarattiwong, P.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
Bunupuradah, T.
Kaew-On, P.
Hinjiranandana, T.
Ngampiyaskul, C.
Chanpradub, S.
Wittawatmongkol, O.
Prasitsuebsai, W.
Kongstan, N.
Maleesatharn, A.
Aurpibul, L.
Nadsasarn, R.
Lumbiganon, P.
Tharnprisan, P.
Udompanich, T.
2012 AIDS Research and Therapy
(9), pp.
50. HIV and hepatitis B coinfection among perinatally HIV-infected thai adolescents Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Kolasaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Sa-nguanmoo, P.
Taeprasert, P.
Bunupuradah, T.
Poovorawan, Y.
2012 Pediatric Infectious Disease Journal
9 (31), pp. 943-947
51. Poor quality of life among untreated Thai and Cambodian children without severe HIV symptoms Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Chuenyam, T.
Vonthanak, S.
Vibol, U.
Vannary, B.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012 AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV
1 (24), pp. 30-38
52. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Wiangnon, S.
Hansudewechakul, R.
Vibol, U.
Ngampiyaskul, C.
Lumbiganon, P.
Chuenyam, T.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012 AIDS Research and Human Retroviruses
12 (28), pp. 1679-1686
53. Single-dose, live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in children aged 12-18 months: Randomized, controlled phase 3 immunogenicity and safety trial Feroldi, E.
Pancharoen, C.
Kosalaraksa, P.
Boaz, M.J.
Bouckenooghe, A.R.
2012 Human Vaccines and Immunotherapeutics
7 (8), pp. 929-937
54. Cognitive function and neurodevelopmental outcomes in HIV-infected children older than 1 year of age randomized to early versus deferred antiretroviral therapy: The PREDICT neurodevelopmental study Ananworanich, J.
Vonthanak, S.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Van Der Lugt, J.
Ngampiyaskul, C.
Vibol, U.
Ruxrungtham, K.
2013 Pediatric Infectious Disease Journal
5 (32), pp. 501-508
55. Impact of antiretroviral therapy on quality of life in HIV-infected Southeast Asian children in the PREDICT study Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Vibol, U.
Hansudewechakul, R.
Sophonphan, J.
Ngampiyaskul, C.
Vonthanak, S.
Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
2013 AIDS Patient Care and STDs
11 (27), pp. 596-603
56. Long-term lopinavir/ritonavir monotherapy in HIV-infected children Kosalaraksa, P.
Ananworanich, J.
Pinyakorn, S.
Lumbiganon, P.
Phanuphak, P.P.
Pancharoen, C.
Bunupuradah, T.
2013 Pediatric Infectious Disease Journal
4 (32), pp. 350-353
57. Prevalence of human leukocyte antigen-B*5701 among HIV-infected children in Thailand and Cambodia: Implications for abacavir use Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Vibol, U.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Vonthanak, S.
Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
2013 Pediatric Infectious Disease Journal
3 (32), pp. 252-253
58. Uncommon clinical presentations of melioidosis in children: 2 cases with sore throat and 1 case with urticarial rash Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
2013 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5 (44), pp. 862-865
59. Association between lymphocyte and monocyte subsets and cognition in children with HIV Ananworanich, J.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Phanuphak, P.P.
Cooper, D.A.
Chokephaibulkit, K.
Suntarattiwong, P.
Ojumu, A.
Sakulploy, N.
Ruxrungtham, K.
Pancharoen, C.
Van Der Lugt, J.
Chuenyam, T.
Mahanontharit, A.
Intasan, J.
Jupimai, T.
Uanithirat, A.
Boonrak, P.
Thongyen, S.
Prommool, V.
Sanchiem, W.
Lumbiganon, P.
Engchanil, C.
Tharnprisan, P.
Sopharak, C.
Lulitanond, V.
Khahmahpahte, S.
Kaewmart, R.
Chaimanee, P.
Sala, M.
Udompanit, T.
Wisai, R.
Rattanamanee, S.
Chantarasuk, Y.
Sarvok, S.
Changtrakun, Y.
Kunhasura, S.
Kamollert, S.
Chanta, C.
Srisawat, N.
2014 AIDS Research and Therapy
1 (11), pp.
60. Comparison of adherence monitoring tools and correlation to virologic failure in a pediatric HIV clinical trial Intasan, J.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
2014 AIDS Patient Care and STDs
6 (28), pp. 296-302
61. Etravirine in treatment-experienced, HIV-1-infected children and adolescents: 48-week safety, efficacy and resistance analysis of the phase II PIANO study Chokephaibulkit, K.
Karatzios, C.
Nijs, S.
Tambuyzer, L.
Tomaka, F.L.
João, E.C.
Pilotto, J.H.S.
Karatzios, C.
Kébaïli, K.
Galli, L.
Principi, N.
Marquès, L.
Tavares, M.
Acevedo, M.
Ruginǎ, S.
Fourie, J.
Leal, J.A.L.
Navarro, M.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Ruxrungtham, K.
Abadi, J.
Barton, T.
Borkowsy, W.
Chen, J.
Church, J.
Weiner, L.
2014 HIV Medicine
9 (15), pp. 513-524
62. From transmission to transition: Lessons learnt from the Thai paediatric antiretroviral programme Ananworanich, J.
Chasombat, S.
Kosalaraksa, P.
Jirawattanapisal, T.
Lumbiganon, P.
2014 PLoS ONE
6 (9), pp.
63. Immunogenicity and safety of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine as a booster dose in 12- to 18-month-old children primed with 3 doses of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Pancharoen, C.
Chuenkitmongkol, S.
2014 Human Vaccines and Immunotherapeutics
7 (10), pp. 1859-1865
64. Neurodevelopmental outcomes in HIV-exposed-uninfected children versus those not exposed to HIV Vibol, U.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Van Der Lugt, J.
Ananworanich, J.
2014 AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV
11 (26), pp. 1327-1335
65. Primary immunization of infants and toddlers in Thailand with Japanese encephalitis chimeric virus vaccine in comparison with SA14-14-2: A randomized study of immunogenicity and safety Feroldi, E.
Pancharoen, C.
Kosalaraksa, P.
Chokephaibulkit, K.
Boaz, M.J.
Méric, C.
Hutagalung, Y.
Bouckenooghe, A.R.
2014 Pediatric Infectious Disease Journal
6 (33), pp. 643-649
66. Simplifying antiretroviral therapy to lopinavir/ritonavir monotherapy did not improve quality of life and therapy adherence in pretreated HIV-infected children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
Sopharak, C.
Udompanit, T.
Pancharoen, C.
Ananworanich, J.
2014 AIDS Research and Human Retroviruses
3 (30), pp. 260-265
67. Switching from efavirenz to nevirapine in children: 1-week dose escalation strategy Udomphanit, T.
Lumbiganon, P.
Sopharak, C.
Tharnprisan, P.
Kosalaraksa, P.
2014 AIDS Research and Human Retroviruses
8 (30), pp. 727-729
68. Unusual clinical manifestations of dengue infection in children in a tertiary care hospital in northeast Thailand Duangmala, T.
Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
2014 Asian Biomedicine
1 (8), pp. 97-103
69. An Open-Label, Randomized Study of a 9-Valent Human Papillomavirus Vaccine Given Concomitantly with Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Poliomyelitis Vaccines to Healthy Adolescents 11-15 Years of Age Kosalaraksa, P.
Mehlsen, J.L.
Forstén, A.
Van Damme, P.
2015 Pediatric Infectious Disease Journal
6 (34), pp. 627-634
70. AS03<inf>B</inf>-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children 6 months through 17 years of age: A phase 2/3 randomized, placebo-controlled, observer-blinded trial Kosalaraksa, P. 2015 Journal of Infectious Diseases
5 (211), pp. 801-810
71. HLA-DRB1454 and predictors of new-onset asthma in HIV-infected Thai children Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Sophonphan, J.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2015 Clinical Immunology
1 (157), pp. 26-29
72. Premenstrual disorders among perinatally HIV-infected adolescents Landolt, N.K.A.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
Butterworth, O.
Sopharak, C.
2015 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
4 (70), pp. e150-e153
73. Using Lopinavir Concentrations in Hair Samples to Assess Treatment Outcomes on Second-Line Regimens among Asian Children Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Chokephaibulkit, K.
Singtoroj, T.
2015 AIDS Research and Human Retroviruses
10 (31), pp. 1009-1014
74. What can volunteer co-providers contribute to health systems? The role of people living with HIV in the Thai paediatric HIV programme Ananworanich, J.
Chasombat, S.
Kosalaraksa, P.
2015 Social Science and Medicine
(145), pp. 184-192
75. Antiretroviral Therapy in Severely Malnourished, HIV-infected Children in Asia Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Truong, K.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
Chan, K.
Oberdorfer, P.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Durier, N.
Cooper, D.A.
2016 Pediatric Infectious Disease Journal
5 (35), pp. e144-e151
76. High variability of hormonal levels and no clinically relevant interaction between ethinyl estradiol, desogestrel and lopinavir/ritonavir in a small sample of HIV-positive adolescents Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Ananworanich, J.
2016 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
5 (72), pp. 507-512
77. HIV-infected children in the Asia-Pacific region with baseline severe anemia: Antiretroviral therapy and outcomes Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Truong, K.
Hansudewechakul, R.
Kongstan, N.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
2016 Asian Biomedicine
3 (10), pp. 229-234
78. Hypovitaminosis D and hyperparathyroidism: Effects on bone turnover and bone mineral density among perinatally HIV-infected adolescents Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Prasitsuebsai, W.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2016 AIDS
7 (30), pp. 1059-1067
79. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of a single-tablet regimen containing elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in treatment-naive, HIV-infected adolescents: a single-arm, open-label trial Rassool, M.S.
Kosalaraksa, P.
2016 The Lancet HIV
12 (3), pp. e561-e568
80. Safety profile of the 9-valent HPV vaccine: A combined analysis of 7 phase III clinical trials Kosalaraksa, P. 2016 Pediatrics
2 (138), pp.
81. Therapeutic drug monitoring of lopinavir in HIV-infected children on second-line antiretroviral therapy in Asia Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
2016 Therapeutic Drug Monitoring
6 (38), pp. 791-795
82. Treatment outcomes and resistance patterns of children and adolescents on second-line antiretroviral therapy in Asia Truong, K.
Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Chokephaibulkit, K.
2016 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
4 (72), pp. 380-386
83. Adverse bone health and abnormal bone turnover among perinatally HIV-infected Asian adolescents with virological suppression Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2017 HIV Medicine
4 (18), pp. 235-244
84. Impact of tenofovir disoproxil fumarate on bone metabolism and bone mass among perinatally HIV-infected Asian adolescents Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2017 Antiviral Therapy
6 (22), pp. 471-479
85. Long-term Immunogenicity of a Single Dose of Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine in Toddlers and Booster Response 5 Years After Primary Immunization Kosalaraksa, P.
Pancharoen, C.
Feroldi, E.
Bouckenooghe, A.R.
2017 Pediatric Infectious Disease Journal
4 (36), pp. e108-e113
86. Low risk of CD4 decline after immune recovery in human immunodeficiency virus-infected children with viral suppression Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
Razali, K.A.M.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
2017 Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society
2 (6), pp. 173-177
87. Post-licensure, phase IV, safety study of a live attenuated Japanese encephalitis recombinant vaccine in children in Thailand Pancharoen, C.
Oberdorfer, P.
Kosalaraksa, P.
Kerdpanich, P.
Chuenkitmongkol, S.
Houillon, G.
2017 Vaccine
2 (35), pp. 299-304
88. Reactogenicity and safety of AS03<inf>B</inf>-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children: An open-label, one-way, crossover trial Kosalaraksa, P. 2017 Asian Biomedicine
4 (11), pp. 359-364
89. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Taeprasert, P.
2017 Pediatric Infectious Disease Journal
4 (36), pp. 401-404
90. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of single-tablet elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed, HIV-infected children: a single-arm, open-label trial Kosalaraksa, P. 2017 The Lancet Child and Adolescent Health
1 (1), pp. 27-34
91. Treatment Outcomes of Third-line Antiretroviral Regimens in HIV-infected Thai Adolescents Sophonphan, J.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
2017 Pediatric Infectious Disease Journal
10 (36), pp. 967-972
92. Cognition, emotional health, and immunological markers in children with long-term nonprogressive HIV Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
2018 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
4 (77), pp. 417-426
93. Graduate nursing students’ perceptions of a good death Kosalaraksa, P. 2018 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (101), pp. S149-S156
94. Persistence of hepatitis B immune memory until 9–10 years of age following hepatitis B vaccination at birth and DTaP-IPV-HB-PRP∼T vaccination at 2, 4 and 6 months Kosalaraksa, P.
Pancharoen, C.
Chuenkitmongkol, S.
2018 Human Vaccines and Immunotherapeutics
5 (14), pp. 1257-1265
95. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6–35 months: a multinational randomised trial across five influenza seasons Kosalaraksa, P.
Díez Domingo, J.
Prymula, R.
2018 The Lancet Child and Adolescent Health
5 (2), pp. 338-349
96. Structural Neuroimaging and Neuropsychologic Signatures in Children With Vertically Acquired HIV Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Pothisri, M.
Ananworanich, J.
2018 The Pediatric infectious disease journal
7 (37), pp. 662-668
97. CHAMP+ Thailand: Pilot Randomized Control Trial of a Family-Based Psychosocial Intervention for Perinatally HIV-Infected Early Adolescents Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Srirompotong, U.
Ananworanich, J.
2019 AIDS Patient Care and STDs
5 (33), pp. 227-236
98. Clinical Presentation of Influenza in Children 6 to 35 Months of Age: Findings from a Randomized Clinical Trial of Inactivated Quadrivalent Influenza Vaccine Kosalaraksa, P.
Díez Domingo, J.
Prymula, R.
2019 Pediatric Infectious Disease Journal
8 (38), pp. 866-872
99. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children and adolescents López, P.F.
Kosalaraksa, P.
2019 New England Journal of Medicine
21 (381), pp. 2009-2019
100. Emotional and behavioral resilience among children with perinatally acquired HIV in Thailand and Cambodia Kosalaraksa, P.
Aurpibul, L.
Ngampiyaskul, C.
Vonthanak, S.
Sophonphan, J.
Ananworanich, J.
2019 AIDS (London, England)
(33), pp. S17-S27
101. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV Wati, D.K.U.
Bunupuradah, T.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019 Journal of the International AIDS Society
6 (22), pp.
102. Increased Risk of Executive Function and Emotional Behavioral Problems among Virologically Well-Controlled Perinatally HIV-Infected Adolescents in Thailand and Cambodia Sophonphan, J.
Kosalaraksa, P.
Aurpibul, L.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
2019 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
3 (82), pp. 297-304
103. Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Dumrongpisutikul, N.
Srinakarin, J.
Pothisri, M.
Ananworanich, J.
2019 NeuroImage: Clinical
(23), pp.
104. Nonalcoholic fatty liver disease and hepatic fibrosis among perinatally HIV-monoinfected Asian adolescents receiving antiretroviral therapy Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Sophonphan, J.
Srinakarin, J.
2019 PLoS ONE
12 (14), pp.
105. Trajectory Analysis of Cognitive Outcomes in Children With Perinatal HIV Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Ananworanich, J.
2019 The Pediatric infectious disease journal
10 (38), pp. 1038-1044
106. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019 Journal of Adolescent Health
5 (65), pp. 651-659
107. Determinants of Viral Resuppression or Persistent Virologic Failure After Initial Failure With Second-Line Antiretroviral Treatment Among Asian Children and Adolescents With HIV Kosalaraksa, P.
Jupimai, T.
2020 Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society
2 (9), pp. 253-256
108. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children aged 4–16 years: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial Kosalaraksa, P.
López, P.F.
Hutagalung, Y.
2020 The Lancet
10234 (395), pp. 1423-1433
109. Implementation of an active case management network to identify HIV-positive infants and accelerate the initiation of antiretroviral therapy, Thailand 2015 to 2018 Martín, M.L.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Samleerat, T.
Ongwandee, S.
2020 Journal of the International AIDS Society
2 (23), pp.
110. Machine-learning classification of neurocognitive performance in children with perinatal HIV initiating de novo antiretroviral therapy Sophonphan, J.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Ngampiyaskul, C.
Vonthanak, S.
Ananworanich, J.
2020 AIDS (London, England)
5 (34), pp. 737-748
111. Pattern and Frequency of Seroreactivity to Routinely Used Serologic Tests in Early-Treated Infants With HIV Ananworanich, J.
Pattanachaiwit, S.
Assawadarachai, V.
Jupimai, T.
Kosalaraksa, P.
Suntarattiwong, P.
2020 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (83), pp. 260-266
112. Quadrivalent Influenza Vaccine Prevents Illness and Reduces Healthcare Utilization Across Diverse Geographic Regions During Five Influenza Seasons: A Randomized Clinical Trial Kosalaraksa, P.
Díez Domingo, J.
Prymula, R.
2020 The Pediatric infectious disease journal
1 (39), pp. e1-e10

Title Authors Year Journal title
1. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three-day-old infant. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Kowsuwan, P
1995 The Pediatric infectious disease journal
12 (14), pp. 1105-7
2. Seroepidemiology of hepatitis A virus antibody in primary school children in Khon Kaen Province, northeastern Thailand. Kosuwan, P
Sutra, S
Kosalaraksa, P
Poovorawan, Y
1996 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (27), pp. 650-3
3. HIV-1 acquires resistance to two classes of antiviral drugs through homologous recombination. Yusa, K
Kavlick, MF
Kosalaraksa, P
Mitsuya, H
1997 Antiviral research
3 (36), pp. 179-89
4. Comparative fitness of multi-dideoxynucleoside-resistant human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) in an In vitro competitive HIV-1 replication assay. Kosalaraksa, P
Kavlick, MF
Maroun, V
Le, R
Mitsuya, H
1999 Journal of virology
7 (73), pp. 5356-63
5. In vitro anti-human immunodeficiency virus activities of Z- and E-methylenecyclopropane nucleoside analogues and their phosphoro-L-alaninate diesters. Uchida, H
Kodama, EN
Yoshimura, K
Maeda, Y
Kosalaraksa, P
Maroun, V
Qiu, YL
Zemlicka, J
Mitsuya, H
1999 Antimicrobial agents and chemotherapy
6 (43), pp. 1487-90
6. Survival of children with AIDS: experience in a university hospital in northeast Thailand. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Loapaiboon, M
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (83), pp. 652-6
7. Epidemiology of invasive meningococcal disease in 13 government hospitals in Thailand, 1994-1999. Pancharoen, C
Hongsiriwon, S
Swasdichai, K
Puthanakit, T
Tangsathapornpong, A
Lolekha, S
Punpanich, W
Tarunotai, U
Warachit, B
Mekmullica, J
Kosalaraksa, P
Chokephaibulkit, K
Kerdpanich, A
2000 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (31), pp. 708-11
8. Prevention of HIV transmission from mother-to-child in Srinagarind Hospital. Sakondhavat, C
Kiatchooskul, P
Kosalaraksa, P
Intarakamhaeng, S
Thinkhamrop, J
Pinitsoontorn, P
Wongkham, J
Patoomvivatana, P
Thamprisan, P
Chaovaratna, P
Lueprasert, L
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (84), pp. 1460-6
9. Pathways for the emergence of multi-dideoxynucleoside-resistant HIV-1 variants. Matsumi, S
Kosalaraksa, P
Tsang, H
Kavlick, MF
Harada, S
Mitsuya, H
2003 AIDS (London, England)
8 (17), pp. 1127-37
10. Reactogenicity and immunogenicity of reduced antigen content diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (dTpa) administered as a booster to 4-6 year-old children primed with four doses of whole-cell pertussis vaccine. Kosuwon, P
Warachit, B
Hutagalung, Y
Borkird, T
Kosalaraksa, P
Bock, HL
Poovorawan, Y
2003 Vaccine
27 (21), pp. 4194-200
11. Endocrine function in thai children infected with human immunodeficiency virus. Panamonta, O
Kosalaraksa, P
Thinkhamrop, B
Kirdpon, W
Ingchanin, C
Lumbiganon, P
2004 Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM
1 (17), pp. 33-40
12. Kawasaki disease in central area of Northeast Thailand. Panamonta, M
Chaikitpinyo, A
Durongpisitkul, K
Somchit, S
Petcharatana, S
Wongswadiwat, Y
Kosalaraksa, P
Lumbiganon, P
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (87), pp. 887-90
13. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school-children in Khon Kaen, Northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: phase III. Teeratakulpisarn, J
Wiangnon, S
Kosalaraksa, P
Heng, S
2004 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
4 (22), pp. 175-81
14. Clinical experience with treatment of melioidosis in children. Lumbiganon, P
Chotechuangnirun, N
Kosalaraksa, P
2004 The Pediatric infectious disease journal
12 (23), pp. 1165-6
15. Advantage of a two-dose versus one-dose varicella vaccine in healthy non-immune teenagers and young adults. Kosuwon, P
Sutra, S
Kosalaraksa, P
2004 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
3 (35), pp. 697-701
16. Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates. Kosalaraksa, P
Janthep, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Kiatchoosakun, P
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (87), pp. 372-6
17. Pharmacokinetics and 24-week efficacy/safety of dual boosted saquinavir/lopinavir/ritonavir in nucleoside-pretreated children. Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Hill, A
Siangphoe, U
Bergshoeff, A
Pancharoen, C
Engchanil, C
Ruxrungtham, K
Burger, D
,
2005 The Pediatric infectious disease journal
10 (24), pp. 874-9
18. Once-daily gentamicin dosing of 4 Mg/Kg/dose in neonates. Kiatchoosakun, P
Kosalaraksa, P
Jirapradittha, J
Taksaphan, S
Tassniyom, S
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (88), pp. 934-8
19. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand. Pancharoen, C
Nuchprayoon, I
Thisyakorn, U
Chokephaibulkit, K
Veerakul, G
Punpanich, W
Kanjanapongkul, S
Mekmullica, J
Wongsawat, J
Bowonkiratikachorn, P
Hongsiriwon, S
Thanarattanakorn, P
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
Saerejittima, A
Kochavate, S
2005 The Pediatric infectious disease journal
10 (24), pp. 923-4
20. Multi-drug resistant HIV-1 reverse transcriptase genotype in children treated with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs). Engchanil, C
Kosalaraksa, P
Lulitanond, V
Lumbiganon, P
Chantratita, W
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (89), pp. 1713-20
21. Inhibition of HIV-1 replication by a peptide dimerization inhibitor of HIV-1 protease. Davis, DA
Brown, CA
Singer, KE
Wang, V
Kaufman, J
Stahl, SJ
Wingfield, P
Maeda, K
Harada, S
Yoshimura, K
Kosalaraksa, P
Mitsuya, H
Yarchoan, R
2006 Antiviral research
2 (72), pp. 89-99
22. Therapeutic potential of chloroquine added to zidovudine plus didanosine for HIV-1 infected children. Engchanil, C
Kosalaraksa, P
Lumbiganon, P
Lulitanond, V
Pongjunyakul, P
Thuennadee, R
Tungsawad, S
Suwan-apichon, O
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1229-36
23. Novel mutation of human DNA polymerase gamma associated with mitochondrial toxicity induced by anti-HIV treatment. Yamanaka, H
Gatanaga, H
Kosalaraksa, P
Matsuoka-Aizawa, S
Takahashi, T
Kimura, S
Oka, S
2007 The Journal of infectious diseases
10 (195), pp. 1419-25
24. Ferritin levels during structured treatment interruption of highly active antiretroviral therapy. Boom, J
Kösters, E
Duncombe, C
Kerr, S
Hirschel, B
Ruxrungtham, K
de Mast, Q
Kosalaraksa, P
Ulbolyam, S
Jupimai, T
Ananworanich, J
,
2007 HIV medicine
6 (8), pp. 388-95
25. Incidence and risk factors for non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI)-related rash in Thai children with HIV infection. Vemula, S
Kerr, S
Pancharoen, C
Siripong, A
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Chuamchaitrakool, A
Intasan, J
Lumbiganond, P
Phanuphak, P
Ananworanich, J
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (90), pp. 2437-41
26. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Teeratakulpisarn, J
Limwattananon, C
Tanupattarachai, S
Limwattananon, S
Teeratakulpisarn, S
Kosalaraksa, P
2007 Pediatric pulmonology
5 (42), pp. 433-9
27. A feasibility study of immediate versus deferred antiretroviral therapy in children with HIV infection. Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Siangphoe, U
Engchanil, C
Pancharoen, C
Lumbiganon, P
Intasan, J
Apateerapong, W
Chuenyam, T
Ubolyam, S
Bunupuradah, T
Lange, J
Cooper, DA
Phanuphak, P
,
2008 AIDS research and therapy
(5), pp. 24
28. Post operative penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae meningitis and septic shock in a child. Lumbiganon, P
Surakunprapha, P
Kosalaraksa, P
Chaimanee, P
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (91), pp. 574-6
29. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks. Kosalaraksa, P
Bunupuradah, T
Engchanil, C
Boonrak, P
Intasan, J
Lumbiganon, P
Burger, D
Ruxrungtham, K
Schutz, M
Ananworanich, J
,
,
,
,
,
,
,
,
2008 The Pediatric infectious disease journal
7 (27), pp. 623-8
30. Primary vaccination with a new heptavalent DTPw-HBV/Hib-Neisseria meningitidis serogroups A and C combined vaccine is well tolerated. Kerdpanich, A
Warachit, B
Kosuwon, P
Gatchalian, SR
Watanaveeradej, V
Borkird, T
Kosalaraksa, P
Han, HH
Hutagalung, Y
Boutriau, D
Dobbelaere, K
2008 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
1 (12), pp. 88-97
31. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks. Bunupuradah, T
van der Lugt, J
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Boonrak, P
Puthanakit, T
Mengthaisong, T
Mahanontharit, A
Lumbiganon, P
Tompkins, E
Burger, D
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
,
2009 Antiviral therapy
2 (14), pp. 241-8
32. HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy. Puthanakit, T
Jourdain, G
Hongsiriwon, S
Suntarattiwong, P
Chokephaibulkit, K
Sirisanthana, V
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Hansudewechakul, R
Siangphoe, U
Suwanlerk, T
Ananworanich, J
,
2010 HIV medicine
9 (11), pp. 565-72
33. CD4 cell count criteria to determine when to initiate antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus-infected children. Wongsawat, J
Puthanakit, T
Kanjanavanit, S
Hansudewechakul, R
Ngampiyaskul, C
Kerr, SJ
Ubolyam, S
Suwanlerk, T
Kosalaraksa, P
Luesomboon, W
Ngo-Giang-Huong, N
Chandara, M
Saphonn, V
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
,
2010 The Pediatric infectious disease journal
10 (29), pp. 966-8
34. Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected, long-term nonprogressor, and healthy Asian children through 12 years of age. Ananworanich, J
Apornpong, T
Kosalaraksa, P
Jaimulwong, T
Hansudewechakul, R
Pancharoen, C
Bunupuradah, T
Chandara, M
Puthanakit, T
Ngampiyasakul, C
Wongsawat, J
Kanjanavanit, S
Luesomboon, W
Klangsinsirikul, P
Ngo-Giang-Huong, N
Kerr, SJ
Ubolyam, S
Mengthaisong, T
Gelman, RS
Pattanapanyasat, K
Saphonn, V
Ruxrungtham, K
Shearer, WT
,
2010 The Journal of allergy and clinical immunology
6 (126), pp. 1294-301.e10
35. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children. Bunupuradah, T
Puthanakit, T
Kosalaraksa, P
Kerr, S
Boonrak, P
Prasitsuebsai, W
Lumbiganon, P
Mengthaisong, T
Phasomsap, C
Pancharoen, C
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
2011 AIDS research and therapy
(8), pp. 40
36. Localized melioidosis in children in Thailand: treatment and long-term outcome. Lumbiganon, P
Chotechuangnirun, N
Kosalaraksa, P
Teeratakulpisarn, J
2011 Journal of tropical pediatrics
3 (57), pp. 185-91
37. Immunogenicity and safety study of a new DTaP-IPV-Hep B-PRP-T combined vaccine compared to a licensed DTaP-IPV-Hep B//PRP-T comparator, both concomitantly administered with a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine at 2, 4, and 6 months of age in Thai infants. Kosalaraksa, P
Thisyakorn, U
Benjaponpitak, S
Chokephaibulkit, K
Santos-Lima, E
2011 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
4 (15), pp. e249-56
38. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status. Kosalaraksa, P
Srirompotong, U
Newman, RW
Lumbiganon, P
Wood, JM
2011 Vaccine
16 (29), pp. 3055-60
39. High prevalence of lipid abnormalities among antiretroviral-naive HIV-infected Asian children with mild-to-moderate immunosuppression. Kanjanavanit, S
Puthanakit, T
Vibol, U
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
Ngampiyasakul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Wongsabut, J
Mahanontharit, A
Suwanlerk, T
Saphonn, V
Ananworanich, J
Ruxrungtham, K
,
2011 Antiviral therapy
8 (16), pp. 1351-5
40. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children. Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Puthanakit, T
Mengthaisong, T
Wongsabut, J
Lumbiganon, P
Phanuphak, P
Burger, D
Pancharoen, C
Ananworanich, J
,
2011 AIDS (London, England)
3 (25), pp. 315-23
41. Poor quality of life among untreated Thai and Cambodian children without severe HIV symptoms. Bunupuradah, T
Puthanakit, T
Kosalaraksa, P
Kerr, SJ
Kariminia, A
Hansudewechakul, R
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Chuenyam, T
Vonthanak, S
Vun, MC
Vibol, U
Vannary, B
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
,
2012 AIDS care
1 (24), pp. 30-8
42. Early versus deferred antiretroviral therapy for children older than 1 year infected with HIV (PREDICT): a multicentre, randomised, open-label trial. Puthanakit, T
Saphonn, V
Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
Vibol, U
Kerr, SJ
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Ngo-Giang-Huong, N
Chettra, K
Cheunyam, T
Suwarnlerk, T
Ubolyam, S
Shearer, WT
Paul, R
Mofenson, LM
Fox, L
Law, MG
Cooper, DA
Phanuphak, P
Vun, MC
Ruxrungtham, K
,
2012 The Lancet. Infectious diseases
12 (12), pp. 933-41
43. Single-dose, live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in children aged 12-18 months: randomized, controlled phase 3 immunogenicity and safety trial. Feroldi, E
Pancharoen, C
Kosalaraksa, P
Watanaveeradej, V
Phirangkul, K
Capeding, MR
Boaz, M
Gailhardou, S
Bouckenooghe, A
2012 Human vaccines & immunotherapeutics
7 (8), pp. 929-37
44. Dengue mortality in patients under 18 years old: an analysis from the health situation analysis of Thai population in 2010 project. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Thepsuthammarat, K
Sutra, S
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S108-13
45. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression. Kosalaraksa, P
Bunupuradah, T
Vonthanak, S
Wiangnon, S
Hansudewechakul, R
Vibol, U
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Lumbiganon, P
Sopa, B
Apornpong, T
Chuenyam, T
Cooper, DA
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
Puthanakit, T
2012 AIDS research and human retroviruses
12 (28), pp. 1679-86
46. Comparison between the radiographic findings in pulmonary tuberculosis of children with or without HIV infection. Srinakarin, J
Roongpittayanon, N
Teeratakulpisarn, J
Kosalaraksa, P
Dhiensiri, T
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
6 (95), pp. 802-8
47. Correlation of selenium and zinc levels to antiretroviral treatment outcomes in Thai HIV-infected children without severe HIV symptoms. Bunupuradah, T
Ubolyam, S
Hansudewechakul, R
Kosalaraksa, P
Ngampiyaskul, C
Kanjanavanit, S
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Pinyakorn, S
Kerr, S
Ananworanich, J
Chomtho, S
van der Lugt, J
Luplertlop, N
Ruxrungtham, K
Puthanakit, T
,
2012 European journal of clinical nutrition
8 (66), pp. 900-5
48. High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting. Puthanakit, T
Jourdain, G
Suntarattiwong, P
Chokephaibulkit, K
Siangphoe, U
Suwanlerk, T
Prasitsuebsai, W
Sirisanthana, V
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Hansudewechakul, R
Waranawat, N
Ananworanich, J
,
2012 AIDS research and therapy
1 (9), pp. 20
49. HIV and Hepatitis B coinfection among perinatally HIV-infected Thai adolescents. Aurpibul, L
Lumbiganon, P
Kolasaraksa, P
Hansudewechakul, R
Sa-Nguanmoo, P
Taeprasert, P
Bunupuradah, T
Poovorawan, Y
Sirisanthana, V
Puthanakit, T
2012 The Pediatric infectious disease journal
9 (31), pp. 943-7
50. Cognitive function and neurodevelopmental outcomes in HIV-infected Children older than 1 year of age randomized to early versus deferred antiretroviral therapy: the PREDICT neurodevelopmental study. Puthanakit, T
Ananworanich, J
Vonthanak, S
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
van der Lugt, J
Kerr, SJ
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Vibol, U
Pruksakaew, K
Suwarnlerk, T
Apornpong, T
Ratanadilok, K
Paul, R
Mofenson, LM
Fox, L
Valcour, V
Brouwers, P
Ruxrungtham, K
,
2013 The Pediatric infectious disease journal
5 (32), pp. 501-8
51. Prevalence of human leukocyte antigen-B*5701 among HIV-infected children in Thailand and Cambodia: implications for abacavir use. Puthanakit, T
Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Vibol, U
Hansudewechakul, R
Ubolyam, S
Suwanlerk, T
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Vonthanak, S
Ananworanich, J
Ruxrungtham, K
,
2013 The Pediatric infectious disease journal
3 (32), pp. 252-3
52. Impact of antiretroviral therapy on quality of life in HIV-infected Southeast Asian children in the PREDICT study. Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Vibol, U
Hansudewechakul, R
Sophonphan, J
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Vonthanak, S
Ananworanich, J
Ruxrungtham, K
Puthanakit, T
,
2013 AIDS patient care and STDs
11 (27), pp. 596-603
53. Long-term lopinavir/ritonavir monotherapy in HIV-infected children. Kosalaraksa, P
Ananworanich, J
Puthanakit, T
Pinyakorn, S
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Chobkarjing, U
Phanuphak, P
Pancharoen, C
Bunupuradah, T
,
,
,
,
,
,
,
,
2013 The Pediatric infectious disease journal
4 (32), pp. 350-3
54. Uncommon clinical presentations of melioidosis in children: 2 cases with sore throat and 1 case with urticarial rash. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
2013 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (44), pp. 862-5
55. Primary immunization of infants and toddlers in Thailand with Japanese encephalitis chimeric virus vaccine in comparison with SA14-14-2: a randomized study of immunogenicity and safety. Feroldi, E
Pancharoen, C
Kosalaraksa, P
Chokephaibulkit, K
Boaz, M
Meric, C
Hutagalung, Y
Bouckenooghe, A
2014 The Pediatric infectious disease journal
6 (33), pp. 643-9
56. What can volunteer co-providers contribute to health systems? The role of people living with HIV in the Thai paediatric HIV programme. Tulloch, O
Taegtmeyer, M
Ananworanich, J
Chasombat, S
Kosalaraksa, P
Theobald, S
2014 Social science & medicine (1982)
(), pp.
57. Immunogenicity and safety of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine as a booster dose in 12- to 18-month-old children primed with 3 doses of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. Thisyakorn, U
Chokephaibulkit, K
Kosalaraksa, P
Benjaponpitak, S
Pancharoen, C
Chuenkitmongkol, S
2014 Human vaccines & immunotherapeutics
7 (10), pp. 1859-65
58. Switching from efavirenz to nevirapine in children: 1-week dose escalation strategy. Udomphanit, T
Lumbiganon, P
Rattanamanee, S
Harnlakorn, P
Sopharak, C
Sringam, J
Anutchatchaval, S
Tharnprisan, P
Kosalaraksa, P
2014 AIDS research and human retroviruses
8 (30), pp. 727-9
59. Comparison of adherence monitoring tools and correlation to virologic failure in a pediatric HIV clinical trial. Intasan, J
Bunupuradah, T
Vonthanak, S
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Apornpong, T
Kerr, S
Ananworanich, J
Puthanakit, T
,
2014 AIDS patient care and STDs
6 (28), pp. 296-302
60. Neurodevelopmental outcomes in HIV-exposed-uninfected children versus those not exposed to HIV. Kerr, SJ
Puthanakit, T
Vibol, U
Aurpibul, L
Vonthanak, S
Kosalaraksa, P
Kanjanavanit, S
Hansudewechakul, R
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Ratanadilok, K
Prasitsuebsai, W
Pruksakaew, K
van der Lugt, J
Paul, R
Ananworanich, J
Valcour, V
,
2014 AIDS care
11 (26), pp. 1327-35
61. Association between lymphocyte and monocyte subsets and cognition in children with HIV. Ananworanich, J
Bunupuradah, T
Apornpong, T
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Ngo-Giang-Huong, N
Jaimulwong, T
Kerr, SJ
Brouwers, P
Shearer, WT
Puthanakit, T
,
2014 AIDS research and therapy
1 (11), pp. 7
62. Simplifying antiretroviral therapy to lopinavir/ritonavir monotherapy did not improve quality of life and therapy adherence in pretreated HIV-infected children. Bunupuradah, T
Panthong, A
Kosalaraksa, P
Wongsabut, J
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Sopharak, C
Udompanit, T
Prasitsuebsai, W
Pancharoen, C
Ananworanich, J
,
2014 AIDS research and human retroviruses
3 (30), pp. 260-5
63. From transmission to transition: lessons learnt from the Thai paediatric antiretroviral programme. Tulloch, O
Theobald, S
Ananworanich, J
Chasombat, S
Kosalaraksa, P
Jirawattanapisal, T
Lakonphon, S
Lumbiganon, P
Taegtmeyer, M
2014 PloS one
6 (9), pp. e99061
64. An open-label, randomized study of a 9-valent human papillomavirus vaccine given concomitantly with diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis vaccines to healthy adolescents 11-15 years of age. Kosalaraksa, P
Mehlsen, J
Vesikari, T
Forstén, A
Helm, K
Van Damme, P
Joura, EA
Ciprero, K
Maansson, R
Luxembourg, A
Sobanjo-ter Meulen, A
2015 The Pediatric infectious disease journal
6 (34), pp. 627-34
65. Using Lopinavir Concentrations in Hair Samples to Assess Treatment Outcomes on Second-Line Regimens Among Asian Children. Prasitsuebsai, W
Kerr, SJ
Truong, KH
Ananworanich, J
Do, VC
Nguyen, LV
Kurniati, N
Kosalaraksa, P
Sudjaritruk, T
Chokephaibulkit, K
Thammajaruk, N
Singtoroj, T
Teeraananchai, S
Horng, H
Bacchetti, P
Gandhi, M
Sohn, AH
2015 AIDS research and human retroviruses
(), pp.
66. HLA-DRB1454 and predictors of new-onset asthma in HIV-infected Thai children. Bunupuradah, T
Hansudewechakul, R
Kosalaraksa, P
Ngampiyaskul, C
Kanjanavanit, S
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Sophonphan, J
Puthanakit, T
Ruxrungtham, K
Shearer, WT
Ananworanich, J
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2015 Clinical immunology (Orlando, Fla.)
1 (157), pp. 26-9
67. AS03B-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children 6 months through 17 years of age: a phase 2/3 randomized, placebo-controlled, observer-blinded trial. Kosalaraksa, P
Jeanfreau, R
Frenette, L
Drame, M
Madariaga, M
Innis, BL
Godeaux, O
Izurieta, P
Vaughn, DW
2015 The Journal of infectious diseases
5 (211), pp. 801-10
68. Premenstrual disorders among perinatally HIV-infected adolescents. Kancheva Landolt, N
Bunupuradah, T
Achalapong, J
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Ngampiyaskul, C
Auchieng, C
Ananworanich, J
Boonyanurak, P
2015 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
(), pp.
69. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of a single-tablet regimen containing elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in treatment-naive, HIV-infected adolescents: a single-arm, open-label trial. Gaur, AH
Kizito, H
Prasitsueubsai, W
Rakhmanina, N
Rassool, M
Chakraborty, R
Batra, J
Kosalaraksa, P
Luesomboon, W
Porter, D
Shao, Y
Myers, M
Ting, L
SenGupta, D
Quirk, E
Rhee, MS
2016 The lancet. HIV
12 (3), pp. e561-e568
70. Hypovitaminosis D and hyperparathyroidism: effects on bone turnover and bone mineral density among perinatally HIV-infected adolescents. Sudjaritruk, T
Bunupuradah, T
Aurpibul, L
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Prasitsuebsai, W
Sophonphan, J
Ananworanich, J
Puthanakit, T
,
2016 AIDS (London, England)
7 (30), pp. 1059-67
71. High Variability of Hormonal Levels and No Clinically Relevant Interaction Between Ethinyl Estradiol, Desogestrel and Lopinavir/Ritonavir in a Small Sample of HIV-positive Adolescents. Kancheva Landolt, N
Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Ubolyam, S
Thammajaruk, N
Cremers, S
Zott, R
Kerr, S
Ananworanich, J
,
2016 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
5 (72), pp. 507-12
72. Treatment Outcomes and Resistance Patterns of Children and Adolescents on Second-Line Antiretroviral Therapy in Asia. Prasitsuebsai, W
Teeraananchai, S
Singtoroj, T
Truong, KH
Ananworanich, J
Do, VC
Nguyen, LV
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Sudjaritruk, T
Chokephaibulkit, K
Kerr, SJ
Sohn, AH
2016 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
4 (72), pp. 380-6
73. Safety Profile of the 9-Valent HPV Vaccine: A Combined Analysis of 7 Phase III Clinical Trials. Moreira, ED
Block, SL
Ferris, D
Giuliano, AR
Iversen, OE
Joura, EA
Kosalaraksa, P
Schilling, A
Van Damme, P
Bornstein, J
Bosch, FX
Pils, S
Cuzick, J
Garland, SM
Huh, W
Kjaer, SK
Qi, H
Hyatt, D
Martin, J
Moeller, E
Ritter, M
Baudin, M
Luxembourg, A
2016 Pediatrics
2 (138), pp.
74. Therapeutic Drug Monitoring of Lopinavir in HIV-Infected Children on Second-Line Antiretroviral Therapy in Asia. ,
Aurpibul, L
Teerananchai, S
Prasitsuebsai, W
Sudjaritruk, T
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Truong, KH
Do, VC
Van Nguyen, L
Chokephaibulkit, K
Singtoroj, T
Kerr, SJ
,
2016 Therapeutic drug monitoring
6 (38), pp. 791-795
75. Strategies to improve the uptake of effective contraception in perinatally HIV-infected adolescents. Landolt, NK
Achalapong, J
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Ngampiyaskul, C
Kerr, S
Boonyanurak, P
Ananworanich, J
Bunupuradah, T
2017 Journal of virus eradication
3 (3), pp. 152-156
76. Impact of tenofovir disoproxil fumarate on bone metabolism and bone mass among perinatally HIV-infected Asian adolescents. Sudjaritruk, T
Bunupuradah, T
Aurpibul, L
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Sophonphan, J
Ananworanich, J
Puthanakit, T
,
2017 Antiviral therapy
6 (22), pp. 471-479
77. Low Risk of CD4 Decline After Immune Recovery in Human Immunodeficiency Virus-Infected Children With Viral Suppression. Kosalaraksa, P
,
Boettiger, DC
Bunupuradah, T
Hansudewechakul, R
Saramony, S
Do, VC
Sudjaritruk, T
Yusoff, NK
Razali, KA
Nguyen, LV
Nallusamy, R
Fong, SM
Kurniati, N
Truong, KH
Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
,
2017 Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society
2 (6), pp. 173-177
78. Adverse bone health and abnormal bone turnover among perinatally HIV-infected Asian adolescents with virological suppression. Sudjaritruk, T
Bunupuradah, T
Aurpibul, L
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Prasitsuebsai, W
Sophonphan, J
Sohn, AH
Ananworanich, J
Puthanakit, T
,
2017 HIV medicine
4 (18), pp. 235-244
79. Post-licensure, phase IV, safety study of a live attenuated Japanese encephalitis recombinant vaccine in children in Thailand. Chotpitayasunondh, T
Pruekprasert, P
Puthanakit, T
Pancharoen, C
Tangsathapornpong, A
Oberdorfer, P
Kosalaraksa, P
Prommalikit, O
Tangkittithaworn, S
Kerdpanich, P
Techasaensiri, C
Korejwo, J
Chuenkitmongkol, S
Houillon, G
2017 Vaccine
2 (35), pp. 299-304
80. Carbohydrate, lipid, bone and inflammatory markers in HIV-positive adolescents on antiretroviral therapy and hormonal contraception. Kancheva Landolt, N
Bunupuradah, T
Achalapong, J
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Ngampiyaskul, C
Ubolyam, S
Thammajaruk, N
Kerr, S
Ananworanich, J
2017 Journal of virus eradication
1 (3), pp. 56-60
81. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents. Aurpibul, L
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Kanjanavanit, S
Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Taeprasert, P
Puthanakit, T
2017 The Pediatric infectious disease journal
4 (36), pp. 401-404
82. Long-term Immunogenicity of a Single Dose of Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine in Toddlers and Booster Response 5 Years After Primary Immunization. Kosalaraksa, P
Watanaveeradej, V
Pancharoen, C
Capeding, MR
Feroldi, E
Bouckenooghe, A
2017 The Pediatric infectious disease journal
4 (36), pp. e108-e113
83. Treatment Outcomes of Third-line Antiretroviral Regimens in HIV-infected Thai Adolescents. Prasitsuebsai, W
Sophonphan, J
Chokephaibulkit, K
Wongsawat, J
Kanjanavanit, S
Kosalaraksa, P
Ngampiyakul, C
Sangkla, P
Hansudewechakul, R
Kerr, SJ
Puthanakit, T
Ananworanich, J
,
2017 The Pediatric infectious disease journal
10 (36), pp. 967-972
84. Cognition, Emotional Health, and Immunological Markers in Children With Long-Term Nonprogressive HIV. Paul, R
Apornpong, T
Prasitsuebsai, W
Puthanakit, T
Saphonn, V
Aurpibul, L
Kosalaraksa, P
Kanjanavanit, S
Luesomboon, W
Ngampiyaskul, C
Suwanlerk, T
Chettra, K
Shearer, WT
Valcour, V
Ananworanich, J
Kerr, S
2018 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
4 (77), pp. 417-426
85. Structural Neuroimaging and Neuropsychologic Signatures in Children With Vertically Acquired HIV. Paul, R
Prasitsuebsai, W
Jahanshad, N
Puthanakit, T
Thompson, P
Aurpibul, L
Hansudewechakul, R
Kosalaraksa, P
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Luesomboon, W
Lerdlum, S
Pothisri, M
Visrutaratna, P
Valcour, V
Nir, TM
Saremi, A
Kerr, S
Ananworanich, J
,
2018 The Pediatric infectious disease journal
7 (37), pp. 662-668
86. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6-35 months: a multinational randomised trial across five influenza seasons. Claeys, C
Zaman, K
Dbaibo, G
Li, P
Izu, A
Kosalaraksa, P
Rivera, L
Acosta, B
Arroba Basanta, ML
Aziz, A
Cabanero, MA
Chandrashekaran, V
Corsaro, B
Cousin, L
Diaz, A
Diez-Domingo, J
Dinleyici, EC
Faust, SN
Friel, D
Garcia-Sicilia, J
Gomez-Go, GD
Antoinette Gonzales, ML
Hughes, SM
Jackowska, T
Kant, S
Lucero, M
Malvaux, L
Mares Bermudez, J
Martinon-Torres, F
Miranda, M
Montellano, M
Peix Sambola, MA
Prymula, R
Puthanakit, T
Ruzkova, R
Sadowska-Krawczenko, I
Salamanca de la Cueva, I
Sokal, E
Soni, J
Szymanski, H
Ulied, A
Schuind, A
Jain, VK
Innis, BL
,
2018 The Lancet. Child & adolescent health
5 (2), pp. 338-349
87. Persistence of hepatitis B immune memory until 9-10 years of age following hepatitis B vaccination at birth and DTaP-IPV-HB-PRP∼T vaccination at 2, 4 and 6 months. Kosalaraksa, P
Chokephaibulkit, K
Benjaponpitak, S
Pancharoen, C
Chuenkitmongkol, S
B'Chir, S
Da Costa, X
Vidor, E
2018 Human vaccines & immunotherapeutics
(), pp. 0
88. CHAMP+ Thailand: Pilot Randomized Control Trial of a Family-Based Psychosocial Intervention for Perinatally HIV-Infected Early Adolescents. Nestadt, DF
Saisaengjan, C
McKay, MM
Bunupuradah, T
Pardo, G
Lakhonpon, S
Gopalan, P
Leu, CS
Petdachai, W
Kosalaraksa, P
Srirompotong, U
Ananworanich, J
Mellins, CA
2019 AIDS patient care and STDs
5 (33), pp. 227-236
89. Nonalcoholic fatty liver disease and hepatic fibrosis among perinatally HIV-monoinfected Asian adolescents receiving antiretroviral therapy. Sudjaritruk, T
Bunupuradah, T
Aurpibul, L
Kosalaraksa, P
Kurniati, N
Sophonphan, J
Trinavarat, P
Visrutaratna, P
Srinakarin, J
Chaijitraruch, N
Puthanakit, T
,
2019 PloS one
12 (14), pp. e0226375
90. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents. Biswal, S
Reynales, H
Saez-Llorens, X
Lopez, P
Borja-Tabora, C
Kosalaraksa, P
Sirivichayakul, C
Watanaveeradej, V
Rivera, L
Espinoza, F
Fernando, L
Dietze, R
Luz, K
Venâncio da Cunha, R
Jimeno, J
López-Medina, E
Borkowski, A
Brose, M
Rauscher, M
LeFevre, I
Bizjajeva, S
Bravo, L
Wallace, D
,
2019 The New England journal of medicine
21 (381), pp. 2009-2019
91. Increased Risk of Executive Function and Emotional Behavioral Problems Among Virologically Well-Controlled Perinatally HIV-Infected Adolescents in Thailand and Cambodia. Kerr, SJ
Puthanakit, T
Malee, KM
Thongpibul, K
Ly, PS
Sophonphan, J
Suwanlerk, T
Kosalaraksa, P
Ounchanum, P
Aurpibul, L
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Chettra, K
Robbins, R
Paul, R
Ananworanich, J
Mellins, CA
2019 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (82), pp. 297-304
92. Trajectory Analysis of Cognitive Outcomes in Children With Perinatal HIV. Patel, PB
Apornpong, T
Puthanakit, T
Thongpibul, K
Kosalaraksa, P
Hansudewechakul, R
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Luesomboon, W
Wongsawat, J
Sun, LP
Chettra, K
Saphonn, V
Mellins, CA
Malee, K
Spudich, S
Ananworanich, J
Kerr, SJ
Paul, R
,
2019 The Pediatric infectious disease journal
10 (38), pp. 1038-1044
93. Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV. Wade, BSC
Valcour, VG
Puthanakit, T
Saremi, A
Gutman, BA
Nir, TM
Watson, C
Aurpibul, L
Kosalaraksa, P
Ounchanum, P
Kerr, S
Dumrongpisutikul, N
Visrutaratna, P
Srinakarin, J
Pothisri, M
Narr, KL
Thompson, PM
Ananworanich, J
Paul, RH
Jahanshad, N
,
2019 NeuroImage. Clinical
(23), pp. 101810
94. Emotional and behavioral resilience among children with perinatally acquired HIV in Thailand and Cambodia. Malee, KM
Kerr, S
Paul, R
Puthanakit, T
Thongpibul, K
Kosalaraksa, P
Ounchanum, P
Kanjanavanit, S
Aurpibul, L
Ngampiyaskul, C
Luesomboon, W
Wongsawat, J
Vonthanak, S
Ly, PS
Chettra, K
Suwanlerk, T
Sophonphan, J
Valcour, V
Ananworanich, J
Mellins, CA
,
2019 AIDS (London, England)
(33), pp. S17-S27
95. Clinical Presentation of Influenza in Children 6 to 35 Months of Age: Findings From a Randomized Clinical Trial of Inactivated Quadrivalent Influenza Vaccine. Danier, J
Rivera, L
Claeys, C
Dbaibo, G
Jain, VK
Kosalaraksa, P
Woo, W
Yanni, E
Zaman, K
Acosta, B
Amanullah, A
Ariza, M
Luisa Arroba Basanta, M
Bavdekar, A
Carmona, A
Cousin, L
Diaz, A
Diez-Domingo, J
Cagri Dinleyici, E
Faust, SN
Garcia-Sicilia, J
Gomez-Go, GD
Antionette Gonzales, L
Hacimustafaoglu, M
Hughes, SM
Izu, A
Jackowska, T
Kant, S
Lucero, M
Mares Bermudez, J
Martinón-Torres, F
Montellano, M
Prymula, R
Puthanakit, T
Ruzkova, R
Sadowska-Krawczenko, I
Soni, J
Szymanski, H
Ulied, A
Schuind, A
Innis, BL
,
2019 The Pediatric infectious disease journal
8 (38), pp. 866-872
96. Implementation of an active case management network to identify HIV-positive infants and accelerate the initiation of antiretroviral therapy, Thailand 2015 to 2018. Lolekha, R
Pavaputanon, P
Puthanakit, T
Martin, M
Kosalaraksa, P
Petdachai, W
Borkird, T
Hansudewechakul, R
Rojanawiwat, A
Boonsuk, S
Samleerat, T
Ongwandee, S
,
2020 Journal of the International AIDS Society
2 (23), pp. e25450
97. Quadrivalent Influenza Vaccine Prevents Illness and Reduces Healthcare Utilization Across Diverse Geographic Regions During Five Influenza Seasons: A Randomized Clinical Trial. Dbaibo, G
Amanullah, A
Claeys, C
Izu, A
Jain, VK
Kosalaraksa, P
Rivera, L
Soni, J
Yanni, E
Zaman, K
Acosta, B
Ariza, M
Arroba Basanta, ML
Bavdekar, A
Carmona, A
Cousin, L
Danier, J
Diaz, A
Diez-Domingo, J
Dinleyici, EC
Faust, SN
Garcia-Sicilia, J
Gomez-Go, GD
Gonzales, MLA
Hacimustafaoglu, M
Hughes, SM
Jackowska, T
Kant, S
Lucero, M
Mares Bermudez, J
Martinón-Torres, F
Montellano, M
Prymula, R
Puthanakit, T
Ruzkova, R
Sadowska-Krawczenko, I
Szymanski, H
Ulied, A
Woo, W
Schuind, A
Innis, BL
,
2020 The Pediatric infectious disease journal
1 (39), pp. e1-e10
98. Pattern and Frequency of Seroreactivity to Routinely Used Serologic Tests in Early-Treated Infants With HIV. Puthanakit, T
Ananworanich, J
Akapirat, S
Pattanachaiwit, S
Ubolyam, S
Assawadarachai, V
Sawangsinth, P
Jupimai, T
Anugulruengkitt, S
Tawan, M
Kosalaraksa, P
Borkird, T
Suntarattiwong, P
Kanjanavanit, S
de Souza, MS
2020 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (83), pp. 260-266
99. Determinants of Viral Resuppression or Persistent Virologic Failure After Initial Failure With Second-Line Antiretroviral Treatment Among Asian Children and Adolescents With HIV. Teeraananchai, S
Kerr, SJ
Gandhi, M
Do, VC
Van Nguyen, L
Tran, DNH
Kosalaraksa, P
Singtoroj, T
Thammajaruk, N
Jupimai, T
Sohn, AH
2020 Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society
2 (9), pp. 253-256
100. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children aged 4-16 years: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Biswal, S
Borja-Tabora, C
Martinez Vargas, L
Velásquez, H
Theresa Alera, M
Sierra, V
Johana Rodriguez-Arenales, E
Yu, D
Wickramasinghe, VP
Duarte Moreira, E
Fernando, AD
Gunasekera, D
Kosalaraksa, P
Espinoza, F
López-Medina, E
Bravo, L
Tuboi, S
Hutagalung, Y
Garbes, P
Escudero, I
Rauscher, M
Bizjajeva, S
LeFevre, I
Borkowski, A
Saez-Llorens, X
Wallace, D
,
2020 Lancet (London, England)
10234 (395), pp. 1423-1433
101. Machine-learning classification of neurocognitive performance in children with perinatal HIV initiating de novo antiretroviral therapy. Paul, RH
Cho, KS
Belden, AC
Mellins, CA
Malee, KM
Robbins, RN
Salminen, LE
Kerr, SJ
Adhikari, B
Garcia-Egan, PM
Sophonphan, J
Aurpibul, L
Thongpibul, K
Kosalaraksa, P
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Vonthanak, S
Suwanlerk, T
Valcour, VG
Preston-Campbell, RN
Bolzenious, JD
Robb, ML
Ananworanich, J
Puthanakit, T
,
2020 AIDS (London, England)
5 (34), pp. 737-748
102. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program. Wichajarn, K
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (9), pp. 507-9

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Salmonellosis in children with cancer: a 9-year review (1992-2000) S Wiangnon
P Kosalaraksa
A Jetsrisuparb
P Komvilaisak
2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
(), pp. 271.0-271.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Pathways for the emergence of multi-dideoxynucleoside-resistant HIV-1 variants S Matsumi
P Kosalaraksa
H Tsang
MF Kavlick
S Harada
H Mitsuya
2003 AIDS
8.0 (17.0), pp. 1127.0-1137.0
45 0 0 0 0 0 45
3. Reactogenicity and immunogenicity of reduced antigen content diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (dTpa) administered as a booster to 4-6 year-old children primed with four doses of whole-cell pertussis vaccine P Kosuwon
B Warachit
Y Hutagalung
T Borkird
P Kosalaraksa
HL Bock
Y Poovorawan
2003 VACCINE
27-30 (21.0), pp. 4194.0-4200.0
51 0 0 0 0 0 51
4. Clinical experience with treatment of melioidosis in children P Lumbiganon
N Chotechuangnirun
P Kosalaraksa
2004 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
12.0 (23.0), pp. 1165.0-1166.0
23 0 0 0 0 0 23
5. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus O Panamonta
P Kosalaraksa
B Thinkhamrop
W Kirdpon
C Ingchanin
P Lumbiganon
2004 JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
1.0 (17.0), pp. 33.0-40.0
17 0 0 0 0 0 17
6. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school children in Khon Kaen, northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: Phase III J Teeratakulpisarn
S Wiangnon
P Kosalaraksa
S Heng
2004 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
4.0 (22.0), pp. 175.0-181.0
23 0 0 0 0 0 23
7. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand C Pancharoen
I Nuchprayoon
U Thisyakorn
K Chokephaibulkit
G Veerakul
W Punpanich
S Kanjanapongkul
J Mekmullica
J Wongsawat
P Bowonkiratikachorn
S Hongsiriwon
P Thanarattanakorn
P Kosalaraksa
S Wiangnon
A Saerejittinia
S Kochavate
2005 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
10.0 (24.0), pp. 923.0-924.0
7 0 0 0 0 0 7
8. Pharmacokinetics and 24-week efficacy/safety of dual boosted saquinavir/lopinavir/ritonavir in nucleoside-pretreated children J Ananworanich
P Kosalaraksa
A Hill
U Siangphoe
A Bergshoeff
C Pancharoen
C Engchanil
K Ruxrungtham
D Burger
2005 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
10.0 (24.0), pp. 874.0-879.0
79 0 0 0 0 0 79
9. Inhibition of HIV-1 replication by a peptide dimerization inhibitor of HIV-1 protease David A. Davis
Cara A. Brown
Kathleen E. Singer
Victoria Wang
Joshua Kaufman
Stephen J. Stahl
Paul Wingfield
Kenji Maeda
Shigeyoshi Harada
Kazuhisa Yoshimura
Pope Kosalaraksa
Hiroaki Mitsuya
Robert Yarchoan
2006 ANTIVIRAL RESEARCH
2.0 (72.0), pp. 89.0-99.0
45 0 0 0 0 0 45
10. Penicillosis in patients with X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome (XHIGM), case reports from Thailand W Kamchaisatian
P Kosalaraksa
S Benjaponpitak
S Hongeng
C Direkwattanachai
P Lumbiganon
S Wiangnon
2006 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
2.0 (117.0), pp. S282-S282
1 0 0 0 0 0 1
11. Efficacy of dexamethasone injection for acute bronchiolitis in hospitalized children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Jamaree Teeratakulpisarn
Chulaporn Limwattananon
Sureeporn Tanupattarachai
Supon Limwattananon
Somrak Teeratakulpisarn
Pope Kosalaraksa
2007 PEDIATRIC PULMONOLOGY
5.0 (42.0), pp. 433.0-439.0
43 0 0 0 0 0 43
12. Ferritin levels during structured treatment interruption of highly active antiretroviral therapy J. Boom
E. Koesters
C. Duncombe
S. Kerr
B. Hirschel
K. Ruxrungtham
Q. de Mast
P. Kosalaraksa
S. Ulbolyam
T. Jupimai
J. Ananworanich
2007 HIV MEDICINE
6.0 (8.0), pp. 388.0-395.0
18 0 0 0 0 0 18
13. Novel mutation of human DNA polymerase gamma associated with mitochondrial toxicity induced by anti-HIV treatment Hikaru Yamanaka
Hiroyuki Gatanaga
Pope Kosalaraksa
Saori Matsuoka-Aizawa
Takao Takahashi
Satoshi Kimura
Shinichi Oka
2007 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
10.0 (195.0), pp. 1419.0-1425.0
106 0 0 0 0 0 106
14. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Jintana Intasan
Pagakrong Lumbiganon
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Malte Schutz
Jintanat Ananworanich
2008 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
7.0 (27.0), pp. 623.0-628.0
44 0 0 0 0 0 44
15. Incidence of Hepatocellular Carcinoma in Children in Khon Kaen before and after National Hepatitis B Vaccine Program Khunton Wichajarn
Pope Kosalaraksa
Surapon Wiangnon
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (9.0), pp. 507.0-509.0
76 0 0 0 0 0 76
16. Primary vaccination with a new heptavalent DTPw-HBV/Hib-Neisseria meningitidis serogroups A and C combined vaccine is well tolerated Angkool Kerdpanich
Boonyarat Warachit
Pensri Kosuwon
Salvacion R. Gatchalian
Veerachai Watanaveeradej
Thitiporn Borkird
Pope Kosalaraksa
Htay-Htay Han
Yanee Hutagalung
Dominique Boutriau
Kurt Dobbelaere
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (12.0), pp. 88.0-97.0
10 0 0 0 0 0 10
17. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Dissajee Lumbiganon
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Malinee Loapaiboon
2009 ASIAN BIOMEDICINE
2.0 (3.0), pp. 143.0-150.0
2 0 0 0 0 0 2
18. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks Torsak Bunupuradah
Jasper van der Lugt
Pope Kosalaraksa
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Apicha Mahanontharit
Pagakrong Lumbiganon
Emily Tompkins
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2009 ANTIVIRAL THERAPY
2.0 (14.0), pp. 241.0-248.0
42 0 0 0 0 0 42
19. CD4 CELL COUNT CRITERIA TO DETERMINE WHEN TO INITIATE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-INFECTED CHILDREN Jurai Wongsawat
Thanyawee Puthanakit
Suparat Kanjanavanit
Rawiwan Hansudewechakul
Chaiwat Ngampiyaskul
Stephen J. Kerr
Sasiwimol Ubolyam
Tulathip Suwanlerk
Pope Kosalaraksa
Wicharn Luesomboon
Nicole Ngo-Giang-Huong
Mom Chandara
Vonthanak Saphonn
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2010 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
10.0 (29.0), pp. 966.0-968.0
8 0 0 0 0 0 8
20. Characteristics of lymphocyte subsets in HIV-infected, long-term nonprogressor, and healthy Asian children through 12 years of age Jintanat Ananworanich
Tanakorn Apornpong
Pope Kosalaraksa
Tanyathip Jaimulwong
Rawiwan Hansudewechakul
Chitsanu Pancharoen
Torsak Bunupuradah
Mom Chandara
Thanyawee Puthanakit
Chaiwat Ngampiyasakul
Jurai Wongsawat
Suparat Kanjanavanit
Wicharn Luesomboon
Phennapha Klangsinsirikul
Nicole Ngo-Giang-Huong
Stephen J. Kerr
Sasiwimol Ubolyam
Tawan Mengthaisong
Rebecca S. Gelman
Kovit Pattanapanyasat
Vonthanak Saphonn
Kiat Ruxrungtham
William T. Shearer
2010 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
6.0 (126.0), pp. 1294.0-U352
20 0 0 0 0 0 20
21. HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy T. Puthanakit
G. Jourdain
S. Hongsiriwon
P. Suntarattiwong
K. Chokephaibulkit
V. Sirisanthana
P. Kosalaraksa
W. Petdachai
R. Hansudewechakul
U. Siangphoe
T. Suwanlerk
J. Ananworanich
2010 HIV MEDICINE
9.0 (11.0), pp. 565.0-572.0
45 0 0 0 0 0 45
22. Relationship Between Lymphocyte Subsets and Neurocognition in Antiretroviral-naive Children with HIV Infection Tanyathip Jaimulwong
Jintanat Ananworanich
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Tanakorn Apornpong
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Jasper van der Lugt
Saphonn Vonthanak
William Shearer
2010 CLINICAL IMMUNOLOGY
(135.0), pp. S83-S83
0 0 0 0 0 0 0
23. A biregional survey and review of first-line treatment failure and second-line paediatric antiretroviral access and use in Asia and southern Africa V. Saphonn
S. Saramony
U. Vibol
S. Sophan
J. Tucker
F. J. Zhang
N. Han
N. Kumarasamy
S. Saghayam
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Thien
N. K. Nik Yusoff
L. C. Hai
K. Razali
N. F. Abdul Rahman
R. Nallusamy
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
A. Khongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
G. Jourdain
J. Ananworanich
T. Suwanlerk
K. Chokephaibulkit
O. Wittawatmongkol
H. K. Truong
D. A. N. Mai
C. V. Do
M. T. Ha
H. V. Bui
V. L. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
L. Messerschmidt
J. Pang
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
Mary-Ann Davies
Brian Eley
Janet Giddy
Harry Moultrie
Margaret Pascoe
Helena Rabie
Karl Technau
Gilles Van Cutsem
Paula Vaz
Ralf Weigel
Robin Wood
2011 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(14.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
24. High prevalence of lipid abnormalities among antiretroviral-naive HIV-infected Asian children with mild-to-moderate immunosuppression Suparat Kanjanavanit
Thanyawee Puthanakit
Ung Vibol
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Chaiwat Ngampiyasakul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Jiratchaya Wongsabut
Apicha Mahanontharit
Tulathip Suwanlerk
Vonthanak Saphonn
Jintanat Ananworanich
Kiat Ruxrungtham
2011 ANTIVIRAL THERAPY
8.0 (16.0), pp. 1351.0-1355.0
17 0 0 0 0 0 17
25. Immunogenicity and safety study of a new DTaP-IPV-Hep B-PRP-T combined vaccine compared to a licensed DTaP-IPV-Hep B//PRP-T comparator, both concomitantly administered with a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine at 2, 4 and 6 months of age in Thai infants Pope Kosalaraksa
Usa Thisyakorn
Suwat Benjaponpitak
Kulkanya Chokephaibulkit
Eduardo Santos-Lima
2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
4.0 (15.0), pp. E249-E256
40 0 0 0 0 0 40
26. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children Torsak Bunupuradah
Thanyawee Puthanakit
Pope Kosalaraksa
Stephen Kerr
Pitch Boonrak
Wasana Prasitsuebsai
Pagakrong Lumbiganon
Tawan Mengthaisong
Chayapa Phasomsap
Chitsanu Pancharoen
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2011 AIDS RESEARCH AND THERAPY
(8.0), pp.
38 0 0 0 0 0 38
27. Localized Melioidosis in Children in Thailand: Treatment and Long-term Outcome Pagakrong Lumbiganon
Napaporn Chotechuangnirun
Pope Kosalaraksa
Jamaree Teeratakulpisarn
2011 JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS
3.0 (57.0), pp. 185.0-191.0
16 0 0 0 0 0 16
28. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Jiratchaya Wongsabut
Pagakrong Lumbiganon
Praphan Phanuphak
David Burger
Chitsanu Pancharoen
Jintanat Ananworanich
2011 AIDS
3.0 (25.0), pp. 315.0-323.0
11 0 0 0 0 0 11
29. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status Pope Kosalaraksa
Ussanee Srirompotong
Robert W. Newman
Pagakrong Lumbiganon
John M. Wood
2011 VACCINE
16.0 (29.0), pp. 3055.0-3060.0
15 0 0 0 0 0 15
30. Characteristics of opportunistic infections in HIV-infected children during pre-HAART and HAART era in Srinagarind hospital, Thailand W. Hattasingh
B. M. Younis
P. Kosalaraksa
K. Limkittikul
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E182-E182
0 0 0 0 0 0 0
31. Correlation of selenium and zinc levels to antiretroviral treatment outcomes in Thai HIV-infected children without severe HIV symptoms T. Bunupuradah
S. Ubolyam
R. Hansudewechakul
P. Kosalaraksa
C. Ngampiyaskul
S. Kanjanavanit
J. Wongsawat
W. Luesomboon
S. Pinyakorn
S. Kerr
J. Ananworanich
S. Chomtho
J. van der Lugt
N. Luplertlop
K. Ruxrungtham
T. Puthanakit
2012 EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION
8.0 (66.0), pp. 900.0-905.0
17 0 0 0 0 0 17
32. Early versus deferred antiretroviral therapy for children older than 1 year infected with HIV (PREDICT): a multicentre, randomised, open-label trial Thanyawee Puthanakit
Vonthanak Saphonn
Jintanat Ananworanich
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Ung Vibol
Stephen J. Kerr
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicham Luesomboon
Nicole Ngo-Giang-Huong
Kea Chettra
Theshinee Cheunyam
Tulathip Suwarnlerk
Sasiwimol Ubolyam
William T. Shearer
Robert Paul
Lynne M. Mofenson
Lawrence Fox
Matthew G. Law
David A. Cooper
Praphan Phanuphak
Mean Chhi Vun
Kiat Ruxrungtham
2012 LANCET INFECTIOUS DISEASES
12.0 (12.0), pp. 933.0-941.0
77 0 0 0 0 0 77
33. High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting Thanyawee Puthanakit
Gonzague Jourdain
Piyarat Suntarattiwong
Kulkanya Chokephaibulkit
Umaporn Siangphoe
Tulathip Suwanlerk
Wasana Prasitsuebsai
Virat Sirisanthana
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Rawiwan Hansudewechakul
Naris Waranawat
Jintanat Ananworanich
2012 AIDS RESEARCH AND THERAPY
(9.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
34. HIV and Hepatitis B Coinfection Among Perinatally HIV-infected Thai Adolescents Linda Aurpibul
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Pattaratida Sa-nguanmoo
Pawinee Taeprasert
Torsak Bunupuradah
Yong Poovorawan
Virat Sirisanthana
Thanyawee Puthanakit
2012 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
9.0 (31.0), pp. 943.0-947.0
16 0 0 0 0 0 16
35. Lipid profile in children randomized to immediate versus deferred nevirapine-based antiretroviral therapy in the PREDICT study S. Kanjanavanit
T. Puthanakit
P. Kosalaraksa
R. Hansudewechakul
C. Ngampiyaskul
S. Pinyakorn
W. Luesomboon
S. Vonthanak
J. Ananworanich
K. Ruxrungtham
2012 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(15.0), pp. 68.0-69.0
0 0 0 0 0 0 0
36. Low prevalence of HLA B5701 among HIV-infected Thai children in Thailand and Cambodia; implication for abacavir use T. Puthanakit
J. Ananworanich
S. Vonthanak
W. Luesomboon
J. Wongsawat
C. Ngampiyaskul
S. Kanjanavanit
S. Ubolyam
R. Hansudewechakul
U. Vibol
P. Kosalaraksa
T. Bunupuradah
K. Ruxrungtham
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E190-E190
0 0 0 0 0 0 0
37. Plasma HIV viral load and C-reactive protein as predictors of HIV disease progression among HIV-infected children S. Ubolyam
T. Puthanakit
S. J. Kerr
P. Kosalaraksa
U. Vibol
R. Hansudewechakul
S. Kanjanavanit
C. Ngampiyaskul
J. Wongsawat
W. Luesomboon
S. Vonthanak
J. Ananworanich
K. Ruxrungtham
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E193-E193
0 0 0 0 0 0 0
38. Poor quality of life among untreated Thai and Cambodian children without severe HIV symptoms Torsak Bunupuradah
Thanyawee Puthanakit
Pope Kosalaraksa
Stephen J. Kerr
Azar Kariminia
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Theshinee Chuenyam
Saphonn Vonthanak
Mean Chhi Vun
Ung Vibol
Bun Vannary
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2012 AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
1.0 (24.0), pp. 30.0-38.0
5 0 0 0 0 0 5
39. Prevalence of Anemia and Underlying Iron Status in Naive Antiretroviral Therapy HIV-Infected Children with Moderate Immune Suppression Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Saphonn Vonthanak
Surapon Wiangnon
Rawiwan Hansudewechakul
Ung Vibol
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Pagakrong Lumbiganon
Bunruan Sopa
Tanakorn Apornpong
Theshinee Chuenyam
David A. Cooper
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2012 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
12.0 (28.0), pp. 1679.0-1686.0
9 0 0 0 0 0 9
40. Single-dose, live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in children aged 12-18 months Randomized, controlled phase 3 immunogenicity and safety trial Emmanuel Feroldi
Chitsanu Pancharoen
Pope Kosalaraksa
Veerachai Watanaveeradej
Kerdpanich Phirangkul
Maria R. Capeding
Mark Boaz
Sophia Gailhardou
Alain Bouckenooghe
2012 HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS
7.0 (8.0), pp. 929.0-937.0
41 0 0 0 0 0 41
41. Cognitive Function and Neurodevelopmental Outcomes in HIV-infected Children Older Than 1 Year of Age Randomized to Early Versus Deferred Antiretroviral Therapy: The PREDICT Neurodevelopmental Study Thanyawee Puthanakit
Jintanat Ananworanich
Saphonn Vonthanak
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Jasper van der Lugt
Stephen J. Kerr
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Ung Vibol
Kanchana Pruksakaew
Tulathip Suwarnlerk
Tanakorn Apornpong
Kattiya Ratanadilok
Robert Paul
Lynne M. Mofenson
Lawrence Fox
Victor Valcour
Pim Brouwers
Kiat Ruxrungtham
2013 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
5.0 (32.0), pp. 501.0-508.0
88 0 0 0 0 0 88
42. Impact of Antiretroviral Therapy on Quality of Life in HIV-Infected Southeast Asian Children in the PREDICT Study Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Ung Vibol
Rawiwan Hansudewechakul
Jiratchaya Sophonphan
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Saphonn Vonthanak
Jintanat Ananworanich
Kiat Ruxrungtham
Thanyawee Puthanakit
2013 AIDS PATIENT CARE AND STDS
11.0 (27.0), pp. 596.0-603.0
13 0 0 0 0 0 13
43. KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT HIV/AIDS AND SEXUAL HEALTH PRACTISES IN FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS B. Sangchart
P. Harnlakorn
P. Kosalaraksa
C. Sota
S. Barusrux
J. Srijakkot
P. Chetchotisak
S. Chadbunchachai
2013 SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
(89.0), pp. A302-A302
0 0 0 0 0 0 0
44. Long-term Lopinavir/Ritonavir Monotherapy in HIV-infected Children Pope Kosalaraksa
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
Suteeraporn Pinyakorn
Pagakrong Lumbiganon
Thongsuai Chuanjaroen
Umaporn Chobkarjing
Praphan Phanuphak
Chitsanu Pancharoen
Torsak Bunupuradah
2013 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
4.0 (32.0), pp. 350.0-353.0
9 0 0 0 0 0 9
45. Prevalence of Human Leukocyte Antigen-B*5701 Among HIV-infected Children in Thailand and Cambodia: Implications for Abacavir Use Thanyawee Puthanakit
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Ung Vibol
Rawiwan Hansudewechakul
Sasiwimol Ubolyam
Tulathip Suwanlerk
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Saphonn Vonthanak
Jintanat Ananworanich
Kiat Ruxrungtham
2013 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
3.0 (32.0), pp. 252.0-253.0
13 0 0 0 0 0 13
46. Association between lymphocyte and monocyte subsets and cognition in children with HIV Jintanat Ananworanich
Torsak Bunupuradah
Tanakorn Apornpong
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Nicole Ngo-Giang-Huong
Tanyathip Jaimulwong
Stephen J. Kerr
Pim Brouwers
William T. Shearer
Thanyawee Puthanakit
2014 AIDS RESEARCH AND THERAPY
(11.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
47. Comparison of Adherence Monitoring Tools and Correlation to Virologic Failure in a Pediatric HIV Clinical Trial Jintana Intasan
Torsak Bunupuradah
Saphonn Vonthanak
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Tanakorn Apornpong
Stephen Kerr
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2014 AIDS PATIENT CARE AND STDS
6.0 (28.0), pp. 296.0-302.0
16 0 0 0 0 0 16
48. From Transmission to Transition: Lessons Learnt from the Thai Paediatric Antiretroviral Programme Olivia Tulloch
Sally Theobald
Jintanat Ananworanich
Sanchai Chasombat
Pope Kosalaraksa
Thidaporn Jirawattanapisal
Sudrak Lakonphon
Pagakrong Lumbiganon
Miriam Taegtmeyer
2014 PLOS ONE
6.0 (9.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
49. Immunogenicity and safety of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine as a booster dose in 12-to 18-month-old children primed with 3 doses of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine Usa Thisyakorn
Kulkanya Chokephaibulkit
Pope Kosalaraksa
Suwat Benjaponpitak
Chitsanu Pancharoen
Sunate Chuenkitmongkol
2014 HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS
7.0 (10.0), pp. 1859.0-1865.0
6 0 0 0 0 0 6
50. Neurodevelopmental outcomes in HIV-exposed-uninfected children versus those not exposed to HIV Stephen J. Kerr
Thanyawee Puthanakit
Ung Vibol
Linda Aurpibul
Sophan Vonthanak
Pope Kosalaraksa
Suparat Kanjanavanit
Rawiwan Hansudewechakul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Kattiya Ratanadilok
Wasana Prasitsuebsai
Kanchana Pruksakaew
Jasper van der Lugt
Robert Paul
Jintanat Ananworanich
Victor Valcour
2014 AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
11.0 (26.0), pp. 1327.0-1335.0
61 0 0 0 0 0 61
51. Primary Immunization of Infants and Toddlers in Thailand with Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine in Comparison with SA14-14-2 A Randomized Study of Immunogenicity and Safety Emmanuel Feroldi
Chitsanu Pancharoen
Pope Kosalaraksa
Kulkanya Chokephaibulkit
Mark Boaz
Claude Meric
Yanee Hutagalung
Alain Bouckenooghe
2014 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
6.0 (33.0), pp. 643.0-649.0
40 0 0 0 0 0 40
52. Simplifying Antiretroviral Therapy to Lopinavir/Ritonavir Monotherapy Did Not Improve Quality of Life and Therapy Adherence in Pretreated HIV-Infected Children Torsak Bunupuradah
Apirudee Panthong
Pope Kosalaraksa
Jiratchaya Wongsabut
Thanyawee Puthanakit
Pagakrong Lumbiganon
Thongsuai Chuanjaroen
Chanasda Sopharak
Thanitta Udompanit
Wasana Prasitsuebsai
Chitsanu Pancharoen
Jintanat Ananworanich
2014 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
3.0 (30.0), pp. 260.0-265.0
5 0 0 0 0 0 5
53. Switching from Efavirenz to Nevirapine in Children: 1-Week Dose Escalation Strategy Thanitta Udomphanit
Pagakrong Lumbiganon
Somjai Rattanamanee
Pornnipa Harnlakorn
Chanasda Sopharak
Jaruda Sringam
Samon Anutchatchaval
Piangjit Tharnprisan
Pope Kosalaraksa
2014 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
8.0 (30.0), pp. 727.0-729.0
0 0 0 0 0 0 0
54. Unusual clinical manifestations of dengue infection in children in a tertiary care hospital in northeast Thailand Tanaporn Duangmala
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
2014 ASIAN BIOMEDICINE
1.0 (8.0), pp. 97.0-103.0
0 0 0 0 0 0 0
55. An Open-Label, Randomized Study of a 9-Valent Human Papillomavirus Vaccine Given Concomitantly with Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Poliomyelitis Vaccines to Healthy Adolescents 11-15 Years of Age Pope Kosalaraksa
Jesper Mehlsen
Timo Vesikari
Aino Forsten
Klaus Helm
Pierre Van Damme
Elmar A. Joura
Karen Ciprero
Roger Maansson
Alain Luxembourg
Ajoke Sobanjo-ter Meulen
2015 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
6.0 (34.0), pp. 627.0-634.0
44 1 0 0 0 0 45
56. AS03(B)-Adjuvanted H5N1 Influenza Vaccine in Children 6 Months Through 17 Years of Age: A Phase 2/3 Randomized, Placebo-Controlled, Observer-Blinded Trial Pope Kosalaraksa
Robert Jeanfreau
Louise Frenette
Mamadou Drame
Miguel Madariaga
Bruce L. Innis
Olivier Godeaux
Patricia Izurieta
David W. Vaughn
2015 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
5.0 (211.0), pp. 801.0-810.0
21 1 0 0 0 0 22
57. HLA-DRB1454 and predictors of new-onset asthma in HIV-infected Thai children Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Pope Kosalaraksa
Chaiwat Ngampiyaskul
Suparat Kanjanavanit
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Jiratchaya Sophonphan
Thanyawee Puthanakit
Kiat Ruxrungtham
William T. Shearer
Jintanat Ananworanich
2015 CLINICAL IMMUNOLOGY
1.0 (157.0), pp. 26.0-29.0
7 0 0 0 0 0 7
58. Premenstrual Disorders Among Perinatally HIV-Infected Adolescents Nadia Kancheva Landolt
Torsak Bunupuradah
Jullapong Achalapong
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Chaiwat Ngampiyaskul
Chatsuda Auchieng
Jintanat Ananworanich
Pongrak Boonyanurak
2015 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
4.0 (70.0), pp. E150-E153
0 0 0 0 0 0 0
59. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis among perinatally HIV-infected Asian adolescents with history of transaminitis Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Thanyawee Puthanakit
2015 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(18.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
60. Soluble CD163 and monocyte populations in response to antiretroviral therapy and in relationship with neuropsychological testing among HIV-infected children Jintanat Ananworanich
Stephen J. Kerr
Tanyathip Jaimulwong
Ung Vibol
Rawiwan Hansudewechakul
Pope Kosalaraksa
Chaiwat Ngampiyaskul
Suparat Kanjanavanit
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Tanakorn Apornpong
Caroline Soulas
Robert Paul
Kiat Ruxrungtham
Thanyawee Puthanakit
2015 JOURNAL OF VIRUS ERADICATION
3.0 (1.0), pp. 196.0-202.0
9 0 0 0 0 0 9
61. Treatment and resistance outcomes of Asian children on second-line antiretroviral therapy Wasana Prasitsuebsai
Sirinya Teeraananchai
Khanh Huu Truong
Jintanat Ananworanich
Viet Chau Do
Lam Van Nguyen
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Thida Singtoroj
Stephen J. Kerr
Annette H. Sohn
2015 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(18.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
62. Using Lopinavir Concentrations in Hair Samples to Assess Treatment Outcomes on Second-Line Regimens Among Asian Children Wasana Prasitsuebsai
Stephen J. Kerr
Khanh Huu Truong
Jintanat Ananworanich
Viet Chau Do
Lam Van Nguyen
Nia Kurniati
Pope Kosalaraksa
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Narukjaporn Thammajaruk
Thida Singtoroj
Sirinya Teeraananchai
Howard Horng
Peter Bacchetti
Monica Gandhi
Annette H. Sohn
2015 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
10.0 (31.0), pp. 1009.0-1014.0
31 2 0 0 0 0 33
63. What can volunteer co-providers contribute to health systems? The role of people living with HIV in the Thai paediatric HIV programme Olivia Tulloch
Miriam Taegtmeyer
Jintanat Ananworanich
Sanchai Chasombat
Pope Kosalaraksa
Sally Theobald
2015 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE
(145.0), pp. 184.0-192.0
7 0 0 0 0 0 7
64. High Variability of Hormonal Levels and No Clinically Relevant Interaction Between Ethinyl Estradiol, Desogestrel and Lopinavir/Ritonavir in a Small Sample of HIV-positive Adolescents Nadia Kancheva Landolt
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Sasiwimol Ubolyam
Narukjaporn Thammajaruk
Serge Cremers
Roseann Zott
Stephen Kerr
Jintanat Ananworanich
2016 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
5.0 (72.0), pp. 507.0-512.0
7 0 0 0 0 0 7
65. HIV-infected children in the Asia-Pacific region with baseline severe anemia: antiretroviral therapy and outcomes Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
David Boettiger
Vonthanak Saphonn
Khanh H. Truong
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Viet C. Do
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nantakar Kongstan
Nik K. N. Yusoff
Lam V. Nguyen
Dewi K. Wati
Kamarul Razali
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2016 ASIAN BIOMEDICINE
3.0 (10.0), pp. 229.0-234.0
6 0 0 0 0 0 6
66. Hypovitaminosis D and hyperparathyroidism: effects on bone turnover and bone mineral density among perinatally HIV-infected adolescents Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Wasana Prasitsuebsai
Jiratchaya Sophonphan
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2016 AIDS
7.0 (30.0), pp. 1059.0-1067.0
20 0 0 0 0 0 20
67. Kaposi Sarcoma Risk in HIV-Infected Children and Adolescents on Combination Antiretroviral Therapy From Sub-Saharan Africa, Europe, and Asia Frank Tanser
Michael Vinikoor
Eusebio Macete
Robin Wood
Kathryn Stinson
Daniela Garone
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Janet Giddy
Cleophas Chimbetete
Kennedy Malisita
Brian Eley
Christiane Fritz
Michael Hobbins
Kamelia Kamenova
Matthew Fox
Hans Prozesky
Karl Technau
Shobna Sawry
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
LauRence Meyer
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Caroline Sabin
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane De Wit
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper Frederiksen
Nina Friis-Moller
Dorthe Raben
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Anne Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose M. Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Lars Peters
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
P. S. Ly
V. Khol
S. M. Sarun
V. B. Ung
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
L. P. P. Atmikasari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
K. A. Razali
T. J. Mohamed
N. A. D. R. Mohammed
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
W. Srisuk
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Bunupuradah
T. Puthanakit
W. Prasitsuebsai
W. Chanthaweethip
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2016 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
9.0 (63.0), pp. 1245.0-1253.0
12 0 0 0 0 0 12
68. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of a single-tablet regimen containing elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in treatment-naive, HIV-infected adolescents: a single-arm, open-label trial Aditya H. Gaur
Hilda Kizito
Wasana Prasitsueubsai
Natella Rakhmanina
Mohammed Rassool
Rana Chakraborty
Jagmohan Batra
Pope Kosalaraksa
Wicharn Luesomboon
Danielle Porter
Yongwu Shao
Michael Myers
Lillian Ting
Devi SenGupta
Erin Quirk
Martin S. Rhee
2016 LANCET HIV
12.0 (3.0), pp. E561-E568
28 0 0 0 0 0 28
69. Safety Profile of the 9-Valent HPV Vaccine: A Combined Analysis of 7 Phase III Clinical Trials Edson D. Moreira
Stan L. Block
Daron Ferris
Anna R. Giuliano
Ole-Erik Iversen
Elmar A. Joura
Pope Kosalaraksa
Andrea Schilling
Pierre Van Damme
Jacob Bornstein
F. Xavier Bosch
Sophie Pils
Jack Cuzick
Suzanne M. Garland
Warner Huh
Susanne K. Kjaer
Hong Qi
Donna Hyatt
Jason Martin
Erin Moeller
Michael Ritter
Martine Baudin
Alain Luxembourg
2016 PEDIATRICS
2.0 (138.0), pp.
58 0 0 0 0 0 58
70. Therapeutic Drug Monitoring of Lopinavir in HIV-Infected Children on Second-Line Antiretroviral Therapy in Asia Linda Aurpibul
Sirinya Teerananchai
Wasana Prasitsuebsai
Tavitiya Sudjaritruk
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Khanh Huu Truong
Viet Chau Do
Lam Van Nguyen
Kulkanya Chokephaibulkit
Thida Singtoroj
Stephen J. Kerr
2016 THERAPEUTIC DRUG MONITORING
6.0 (38.0), pp. 791.0-795.0
4 0 0 0 0 0 4
71. Treatment cascade of HIV-infected infants in the Thailand National Programme: how close are we to the 90-90-90 target? T. Puthanakit
P. Kosalaraksa
W. Petdachai
R. Hansudewechakul
T. Borkird
R. Lolekha
H. Thaisri
T. Samleerat
S. Boonsuk
S. Ongwandee
2016 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(19.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
72. Treatment Outcomes and Resistance Patterns of Children and Adolescents on Second-Line Antiretroviral Therapy in Asia Wasana Prasitsuebsai
Sirinya Teeraananchai
Thida Singtoroj
Khanh Huu Truong
Jintanat Ananworanich
Viet Chau Do
Lam Van Nguyen
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Stephen J. Kerr
Annette H. Sohn
2016 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
4.0 (72.0), pp. 380.0-386.0
17 0 0 0 0 0 17
73. Adverse bone health and abnormal bone turnover among perinatally HIV-infected Asian adolescents with virological suppression T. Sudjaritruk
T. Bunupuradah
L. Aurpibul
P. Kosalaraksa
N. Kurniati
W. Prasitsuebsai
J. Sophonphan
A. H. Sohn
J. Ananworanich
T. Puthanakit
2017 HIV MEDICINE
4.0 (18.0), pp. 235.0-244.0
20 0 0 0 0 0 20
74. Impact of tenofovir disoproxil fumarate on bone metabolism and bone mass among perinatally HIV-infected Asian adolescents Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Nia Kurniati
Jiratchaya Sophonphan
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2017 ANTIVIRAL THERAPY
6.0 (22.0), pp. 471.0-479.0
4 0 0 0 0 0 4
75. Long-term Immunogenicity of a Single Dose of Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine in Toddlers and Booster Response 5 Years After Primary Immunization Pope Kosalaraksa
Veerachai Watanaveeradej
Chitsanu Pancharoen
Maria Rosario Capeding
Emmanuel Feroldi
Alain Bouckenooghe
2017 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
4.0 (36.0), pp. E108-E113
14 0 0 0 0 0 14
76. Low Risk of CD4 Decline After Immune Recovery in Human Immunodeficiency Virus-Infected Children With Viral Suppression Pope Kosalaraksa
David C. Boettiger
Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Sarun Saramony
Viet C. Do
Tavitiya Sudjaritruk
Nik K. N. Yusoff
Kamarul A. M. Razali
Lam V. Nguyen
Revathy Nallusamy
Siew M. Fong
Nia Kurniati
Khanh H. Truong
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
2017 JOURNAL OF THE PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES SOCIETY
2.0 (6.0), pp. 173.0-177.0
2 0 0 0 0 0 2
77. NEUROLOGICAL OUTCOMES OF JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS INFECTION IN PEDIATRIC AND ADULT PATIENTS AT MAHOSOT HOSPITAL, VIENTIANE, LAO PDR Phouvieng Douangdala
Mayfong Mayxay
Paul Newton
Pope Kosalaraksa
Pagakrong Lumbiganon
Douangdao Soukaloun
2017 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (97.0), pp. 42.0-43.0
0 0 0 0 0 0 0
78. Post-licensure, phase IV, safety study of a live attenuated Japanese encephalitis recombinant vaccine in children in Thailand Tawee Chotpitayasunondh
Pornpimol Pruekprasert
Thanyawee Puthanakit
Chitsanu Pancharoen
Auchara Tangsathapornpong
Peninnah Oberdorfer
Pope Kosalaraksa
Olarn Prommalikit
Suwimon Tangkittithaworn
Phirangkul Kerdpanich
Chonnamet Techasaensiri
Joanna Korejwo
Sunate Chuenkitmongkol
Guy Houillon
2017 VACCINE
2.0 (35.0), pp. 299.0-304.0
11 0 0 0 0 0 11
79. Reactogenicity and safety of AS03(B)-adjuvanted H5N1 influenza vaccine in children: an open-label, one-way, crossover trial Patricia Izurieta
Pope Kosalaraksa
Louise Frenette
Mamadou Drame
Bruce L. Innis
David W. Vaughn
Anne Schuind
2017 ASIAN BIOMEDICINE
4.0 (11.0), pp. 359.0-364.0
0 0 0 0 0 0 0
80. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents Linda Aurpibul
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Pawinee Taeprasert
Thanyawee Puthanakit
2017 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
4.0 (36.0), pp. 401.0-404.0
0 0 0 0 0 0 0
81. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of single-tablet elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed, HIV-infected children: a single-arm, open-label trial Eva Natukunda
Aditya H. Gaur
Pope Kosalaraksa
Jagmohan Batra
Natella Rakhmanina
Danielle Porter
Yongwu Shao
Heather Zhang
Cheryl Pikora
Martin S. Rhee
2017 LANCET CHILD & ADOLESCENT HEALTH
1.0 (1.0), pp. 27.0-34.0
10 0 0 0 0 0 10
82. Strategies to improve the uptake of effective contraception in perinatally HIV-infected adolescents Nadia Kancheva Landolt
Jullapong Achalapong
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Chaiwat Ngampiyaskul
Stephen Kerr
Pongrak Boonyanurak
Jintanat Ananworanich
Torsak Bunupuradah
2017 JOURNAL OF VIRUS ERADICATION
3.0 (3.0), pp. 152.0-156.0
4 0 0 0 0 0 4
83. Treatment Outcomes of Third-line Antiretroviral Regimens in HIV-infected Thai Adolescents Wasana Prasitsuebsai
Jiratchaya Sophonphan
Kulkanya Chokephaibulkit
Jurai Wongsawat
Suparat Kanjanavanit
Pope Kosalaraksa
Chaiwat Ngampiyakul
Pakarat Sangkla
Rawiwan Hansudewechakul
Stephen J. Kerr
Thanyawee Puthanakit
Jintanat Ananworanich
2017 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
10.0 (36.0), pp. 967.0-972.0
6 0 0 0 0 0 6
84. Cognition, Emotional Health, and Immunological Markers in Children With Long-Term Nonprogressive HIV Robert Paul
Tanakorn Apornpong
Wasana Prasitsuebsai
Thanyawee Puthanakit
Vonthanak Saphonn
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Suparat Kanjanavanit
Wicharn Luesomboon
Chaiwat Ngampiyaskul
Tulathip Suwanlerk
Kea Chettra
William T. Shearer
Victor Valcour
Jintanat Ananworanich
Stephen Kerr
2018 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
4.0 (77.0), pp. 417.0-426.0
3 0 0 0 0 0 3
85. Global temporal changes in the proportion of children with advanced disease at the start of combination antiretroviral therapy in an era of changing criteria for treatment initiation Klea Panayidou
Nanina Anderegg
Michael Vinikoor
Jochen Ehmer
Karl-Gunter Technau
Helena Rabie
Robin Wood
Kara Wools-Kaloustian
Rachel Vreeman
Patrick Oyaro
Gertrude Nakigozi
Beverley Musick
Constantin Yiannoutsos
Madeleine Amorissani-Folquet
Lorna Renner
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Habakkuk Azinyui Yumo
Pablo Rojo
Josiane Warszwarski
Dorthe Raban
Regina Succi
Daisy M. Machado
Marco Luque
P. S. Ly
V. Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
S. Watanaporn
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkitt
C. Phadungphon
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
Pedro Cahn
Carina Cesar
Valeria Fink
Omar Sued
Emanuel Dell'Isola
Hector Perez
Jose Valiente
Cleyton Yamamoto
Beatriz Grinsztejn
Valdilea Veloso
Paula Luz
Raquel de Boni
Sandra Cardoso Wagner
Ruth Friedman
Ronaldo Moreira
Jorge Pinto
Flavia Ferreira
Marcelle Maia
Regina Celia de Menezes Succi
Daisy Maria Machado
Aida de Fatima Barbosa Gouvea
Marcelo Wolff
Claudia Cortes
Maria Fernanda Rodriguez
Gladys Allendes
Jean William Pape
Vanessa Rouzier
Adias Marcelin
Christian Perodin
Marco Tulio Luque
Denis Padgett
Juan Sierra Madero
Brenda Crabtree Ramirez
Paco Belaunzaran
Yanink Caro Vega
Eduardo Gotuzzo
Fernando Mejia
Gabriela Carriquiry
Catherine C. McGowan
Bryan E. Shepherd
Timothy Sterling
Karu Jayathilake
Anna K. Person
Peter F. Rebeiro
Mark Giganti
Jessica Castilho
Stephany N. Duda
Fernanda Maruri
Hilary Vansell
Nimbona Pelagie
Patrick Gateretse
Jeanine Munezero
Valentin Nitereka
Theodore Niyongabo
Christelle Twizere
Helene Bukuru
Thierry Nahimana
Jeremie Biziragusenyuka
Risase Scholastique Manyundo
Kien Atsu
Tabeyang Mbuh
Rogers Ajeh
Mark Benwi
Anastase Dzudie
Akindeh Mbuh
Marc Lionel Ngamani
Victorine Nkome
Djenabou Amadou
Eric Ngassam
Eric Walter Pefura Yone
Alice Ndelle Ewanoge
Norbert Fuhngwa
Chris Moki
Catherine Akele
Faustin Kitetele
Patricia Lelo
Martine Tabala
Emile Wemakoy Okitolonda
Landry Wenzi
Merlin Diafouka
Martin Herbas Ekat
Dominique Mahambou Nsonde
Adolphe Mafou
Fidele Ntarambirwa
Yvonne Tuyishimire
Theogene Hakizimana
Josephine Ayinkamiye
Sandrine Mukantwali
Henriette Kayitesi
Olive Uwamahoro
Viateur Habumuremyi
Joyce Mukamana
Jean Claude Dusingize
Gallican Kubwimana
Pacifique Mugenzi
Benjamin Muhoza
Athanase Munyaneza
Emmanuel Ndahiro
Diane Nyiransabimana
Jean d'Amour Sinayobye
Vincent Sugira
Chantal Benekigeri
Gilbert Mbaraga
Adebola Adedimeji
Kathryn Anastos
Madeline Dilorenzo
Lynn Murchison
Jonathan Ross
Diane Addison
Meg Baker
Ellen Brazier
Heidi Jones
Elizabeth Kelvin
Sarah Kulkarni
Denis Nash
Olga Tymejczyk
Batya Elul
Xiatao Cai
Don Hoover
Hae-Young Kim
Chunshan Li
Qiuhu Shi
Kathryn Lancaster
Marcel Yotebieng
Mark Kuniholm
Andrew Edmonds
Angela Parcesepe
Stephany Duda
April Kimmel
Margaret McNairy
Lameck Diero
Samuel Ayaya
Elizabeth Bukusi
John Ssali
Fred Nalugoda
G. R. Somi
Rita Elias Lyamuya
Kapella Ngonyani
Emanuel Lugina
Mark Urassa
Denna Michael
Marcel Djimon Zannou
Armel Poda
Fred Stephen Sarfo
Eugene Messou
Henri Chenal
Kla Albert Minga
Emmanuel Bissagnene
Aristophane Tanon
Moussa Seydi
Akessiwe Akouda Patassi
Sikiratou Adouni Koumakpai-Adeothy
Lorna Awo Renner
Sylvie Marie N'Gbeche
Clarisse Amani Bosse
Kouadio Kouakou
Madeleine Amorissani Folquet
Francois Tanoh Eboua
Fatoumata Dicko Traore
Mariam Sylla
Elom Takassi
Elise Arrive
Eric Balestre
Renaud Becquet
Charlotte Bernard
Shino Chassagne Arikawa
Alexandra Doring
Antoine Jaquet
Karen Malateste
Elodie Rabourdin
Thierry Tiendrebeogo
Sophie Desmonde
Julie Jesson
Didier Koumavi Ekouevi
Jean-Claude Azani
Patrick Coffie
Guy Gnepa
Christian Gerard Kaugbouh Kouadio
Boris Tchounga
Gary Maartens
Monique von Lettow
Shobna Sawry
Frank Tanser
Andrew Boulle
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Cleophas Chimbetete
Karl-Gunther Technau
Brian Eley
Josephine Muhairwe
Anna Jores
Kamelia Kamenova
Matthew P. Fox
Hans Prozesky
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Pablo Rojo Conejo
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Caroline Sabin
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane de Wit
Jose M. Miro
Dominique Costagliola
Antonella d'Arminio-Monforte
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo Conejo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper M. Frederiksen
Nina Friis-Moller
Jesper Kjaer
Dorthe Raben
Rikke Salbol Brandt
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Ann Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose Ma Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Eliane Rohner
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
Mark J. Abzug
Rohan Hazra
Barbara Heckman
Ellen O'gara
James Oleske
Kunjal Patel
George R. Seage
Russell B. Van Dyke
Paige L. Williams
Suzanne Siminski
2018 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
11.0 (21.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
86. Persistence of hepatitis B immune memory until 9-10years of age following hepatitis B vaccination at birth and DTaP-IPV-HB-PRP approximate to T vaccination at 2, 4 and 6 months Pope Kosalaraksa
Kulkanya Chokephaibulkit
Suwat Benjaponpitak
Chitsanu Pancharoen
Sunate Chuenkitmongkol
Siham B'Chir
Xavier Da Costa
Emmanuel Vidor
2018 HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS
5.0 (14.0), pp. 1257.0-1265.0
6 0 0 0 0 0 6
87. Pharmacokinetics, safety, and efficacy of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) single-tablet regimen in HIV-1-infected children (6 to < 12 years) M. Cotton
A. Liberty
C. A. Rodriguez
K. Chokephaibulkit
P. Kosalaraksa
E. Hellstrom
E. Natukunda
P. Wong
S. R. Majeed
E. Quirk
H. Graham
C. Pikora
2018 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(21.0), pp. 38.0-39.0
0 0 0 0 0 0 0
88. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6-35 months: a multinational randomised trial across five influenza seasons Carine Claeys
Khalequ Zaman
Ghassan Dbaibo
Ping Li
Allen Izu
Pope Kosalaraksa
Luis Rivera
Beatriz Acosta
Maria Luisa Arroba Basanta
Asma Aziz
Miguel Angel Cabanero
Vijayalakshmi Chandrashekaran
Bartholomew Corsaro
Luis Cousin
Adolfo Diaz
Javier Diez-Domingo
Ener Cagri Dinleyici
Saul N. Faust
Damien Friel
Jose Garcia-Sicilia
Grace D. Gomez-Go
Maria Liza Antoinette Gonzales
Stephen M. Hughes
Teresa Jackowska
Shashi Kant
Marilla Lucero
Ludovic Malvaux
Josep Mares Bermudez
Federico Martinon-Torres
Mariano Miranda
May Montellano
Maria Amor Peix Sambola
Roman Prymula
Thanyawee Puthanakit
Renata Ruzkova
Iwona Sadowska-Krawczenko
Ignacio Salamanca de la Cueva
Etienne Sokal
Jyoti Soni
Henryk Szymanski
Angels Ulied
Anne Schuind
Varsha K. Jain
Bruce L. Innis
2018 LANCET CHILD & ADOLESCENT HEALTH
5.0 (2.0), pp. 338.0-349.0
24 0 0 0 0 0 24
89. SEROLOGICAL RESPONSE TO DOUBLE-DOSE HEPATITIS B RE-VACCINATION IN HIV-INFECTED ADOLESCENTS Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Thanitta Udomphanit
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (49.0), pp. 799.0-804.0
0 0 0 0 0 0 0
90. Structural Neuroimaging and Neuropsychologic Signatures in Children With Vertically Acquired HIV Robert Paul
Wasana Prasitsuebsai
Neda Jahanshad
Thanyawee Puthanakit
Paul Thompson
Linda Aurpibul
Rawiwan Hansudewechakul
Pope Kosalaraksa
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Wicharn Luesomboon
Sukalaya Lerdlum
Mantana Pothisri
Pannee Visrutaratna
Victor Valcour
Talia M. Nir
Arvin Saremi
Stephen Kerr
Jintanat Ananworanich
2018 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
7.0 (37.0), pp. 662.0-668.0
4 0 0 0 0 0 4
91. A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living With HIV in Asia Jeremy L. Ross
Sirinya Teeraananchai
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kulkanya Chokephaibulkit
Truong Huu Khanh
Lam Van Nguyen
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy Siew Fong
Wasana Prasitsuebsai
Annette H. Sohn
Stephen J. Kerr
S. Thammasala
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
S. Denjanta
A. Kongphonoi
W. Srisuk
S. Sricharoenchai
Y. Durier
S. Kanakool
K. H. Truong
Q. T. Du
H. D. Tran
D. T. K. Khu
G. T. T. Thuy
L. T. Nguyen
K. A. Razali
N. A. D. R. Mohammed
S. M. Fong
K. J. Wong
F. Daut
P. Mohamad
A. H. Sohn
C. Sethaputra
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
2.0 (81.0), pp. E28-E38
0 0 0 0 0 0 0
92. CHAMP plus Thailand: Pilot Randomized Control Trial of a Family-Based Psychosocial Intervention for Perinatally HIV-Infected Early Adolescents Danielle Friedman Nestadt
Chutima Saisaengjan
Mary McKernan McKay
Torsak Bunupuradah
Gisselle Pardo
Sudrak Lakhonpon
Priya Gopalan
Cheng-Shiun Leu
Witaya Petdachai
Pope Kosalaraksa
Ussanee Srirompotong
Jintanat Ananworanich
Claude Ann Mellins
2019 AIDS PATIENT CARE AND STDS
5.0 (33.0), pp. 227.0-236.0
2 0 0 0 0 0 2
93. Clinical Presentation of Influenza in Children 6 to 35 Months of Age Findings From a Randomized Clinical Trial of Inactivated Quadrivalent Influenza Vaccine Jasur Danier
Luis Rivera
Carine Claeys
Ghassan Dbaibo
Varsha K. Jain
Pope Kosalaraksa
Wayne Woo
Emad Yanni
Khalequ Zaman
Beatriz Acosta
Arshad Amanullah
Miguel Ariza
Maria L. Arroba Basanta
Ashish Bavdekar
Alfonso Carmona
Luis Cousin
Adolfo Diaz
Javier Diez-Domingo
Ener C. Dinleyici
Saul N. Faust
Jose Garcia-Sicilia
Grace D. Gomez-Go
Maria L. A. Gonzales
Mustafa Hacimustafaoglu
Stephen M. Hughes
Allen Izu
Teresa Jackowska
Shashi Kant
Manilla Lucero
Josep Mares Bermudez
Federico Maninon-Torres
May Montellano
Roman Prymula
Thanyawee Puthanakit
Renata Ruzkova
Iwona Sadowska-Krawczenko
Jyoti Soni
Hemyk Szymanski
Angels Ulied
Anne Schuind
Bruce L. Innis
2019 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
8.0 (38.0), pp. 866.0-872.0
3 0 0 0 0 0 3
94. Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia Adam W. Bartlett
Pagakrong Lumbiganon
Thahira A. Jamal Mohamed
Keswadee Lapphra
Dina Muktiarti
Quy Tuan Du
Rawiwan Hansudewechakul
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Lam Van Nguyen
Thanyawee Puthanakit
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Viet Chau Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nia Kurniati
Moy Siew Fong
Dewi Kumara Wati
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
V. Khol
J. Tucker
C. Ezhilarasi
A. Kinikar
V. Mave
S. Nimkar
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongphonoi
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
C. H. Nguyen
T. M. Ha
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
J. L. Ross
T. Suwanlerk
M. G. Law
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
5.0 (82.0), pp. 431.0-438.0
0 0 0 0 0 0 0
95. Early and Late Virologic Failure After Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents Weiwei Mu
Adam W. Bartlett
Torsak Bunupuradah
Kulkanya Chokephaibulkit
Nagalingeswaran Kumarasamy
Penh Sun Ly
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Khanh Huu Truong
Viet Chau Do
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Nia Kurniati
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
Fujie Zhang
P. S. Ly
V. Khol
R. Seng
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
K. J. Wong
F. B. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
N. Vanprapar
K. H. Truong
Q. T. Du
T. T. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (80.0), pp. 308.0-315.0
1 0 0 0 0 0 1
96. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents Shibadas Biswal
Humberto Reynales
Xavier Saez-Llorens
Pio Lopez
Charissa Borja-Tabora
Pope Kosalaraksa
Chukiat Sirivichayakul
Veerachai Watanaveeradej
Luis Rivera
Felix Espinoza
LakKumar Fernando
Reynaldo Dietze
Kleber Luz
Rivaldo Venancio da Cunha
Jose Jimeno
Eduardo Lopez-Medina
Astrid Borkowski
Manja Brose
Martina Rauscher
Inge LeFevre
Svetlana Bizjajeva
Lulu Bravo
Derek Wallace
2019 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
21.0 (381.0), pp. 2009.0-2019.0
19 0 0 0 0 0 19
97. Emotional and behavioral resilience among children with perinatally acquired HIV in Thailand and Cambodia Kathleen M. Malee
Stephen Kerr
Robert Paul
Thanyawee Puthanakit
Kulvadee Thongpibul
Pope Kosalaraksa
Pradthana Ounchanum
Suparat Kanjanavanit
Linda Aurpibul
Chaiwat Ngampiyaskul
Wicharn Luesomboon
Jurai Wongsawat
Saphonn Vonthanak
Penh S. Ly
Kea Chettra
Tulathip Suwanlerk
Jiratchaya Sophonphan
Victor Valcour
Jintanat Ananworanich
Claude A. Mellins
2019 AIDS
(33.0), pp. S17-S27
4 0 0 0 0 0 4
98. Increased Risk of Executive Function and Emotional Behavioral Problems Among Virologically Well-Controlled Perinatally HIV-Infected Adolescents in Thailand and Cambodia Stephen J. Kerr
Thanyawee Puthanakit
Kathleen M. Malee
Kulvadee Thongpibul
Penh Sun Ly
Jiratchaya Sophonphan
Tulathip Suwanlerk
Pope Kosalaraksa
Pradthana Ounchanum
Linda Aurpibul
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Kea Chettra
Reuben Robbins
Robert Paul
Jintanat Ananworanich
Claude A. Mellins
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (82.0), pp. 297.0-304.0
2 0 0 0 0 0 2
99. Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV Benjamin S. C. Wade
Victor G. Valcour
Thanyawee Puthanakit
Arvin Saremi
Boris A. Gutman
Talia M. Nir
Christa Watson
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Pradthana Ounchanum
Stephen Kerr
Netsiri Dumrongpisutikul
Pannee Visrutaratna
Jiraporn Srinakarin
Monthana Pothisri
Katherine L. Narr
Paul M. Thompson
Jintanat Ananworanich
Robert H. Paul
Neda Jahanshad
Kiat Ruxrungtham
Chitsanu Pancharoen
Torsak Bunupuradah
Wasana Prasitsuebsai
Sasiwimol Ubolyam
Apicha Mahanontharit
Tulathip Suwanlerk
Jintana Intasan
Kanchana Pruksakaew
Chulalak Sriheara
Tanakorn Apornpong
Jiratchaya Sophonphan
Ormrudee Rit-im
Wanchai Thongsee
Orathai Chaiya
Kesdao Nantapisan
Umpaporn Methanggool
Sukalaya Lerdlum
Mantana Pothisri
Jurai Wongsawat
Supeda Thongyen
Piyawadee Chathaisong
Vilaiwan Prommool
Duangmanee Suwannamass
Simakan Waradejwinyoo
Nareopak Boonyarittipat
Thaniya Chiewcharn
Sirirat Likanonsakul
Chatiya Athichathana
Boonchuay Eampokalap
Wattana Sanchiem
Pagakrong Lumbiganon
Piangjit Tharnprisan
Chanasda Sopharak
Viraphong Lulitanond
Samrit Khahmahpahte
Ratthanant Kaewmart
Prajuab Chaimanee
Mathurot Sala
Thaniita Udompanit
Ratchadaporn Wisai
Somjai Rattanamanee
Yingrit Chantarasuk
Sompong Sarvok
Yotsombat Changtrakun
Soontorn Kunhasura
Sudthanom Kamollert
Petcharakorn Hanpanich
Wuttisak Boonphongsathian
Wicharn Luesomboon
Isara Limpet-ngam
Daovadee Naraporn
Pornpen Mathajittiphun
Chatchadha Sirimaskul
Woranun Klaihong
Pipat Sittisak
Tippawan Wongwian
Kansiri Charoenthammachoke
Pornchai Yodpo
Suparat Kanjanavanit
Thida Namwong
Duangrat Chutima
Suchitra Tangmankhongworakun
Pacharaporn Yingyong
Juree Kasinrerk
Montanee Raksasang
Pimporn Kongdong
Siripim Khampangkome
Suphanphilat Thong-Ngao
Sangwan Paengta
Kasinee Junsom
Ruttana Khuankaew
Parichat Moolsombat
Duanpen Khuttiwung
Chanannat Chanrin
Rawiwan Hansudewechakul
Yaowalak Jariyapongpaiboon
Chulapong Chanta
Areerat Khonponoi
Chaniporn Yodsuwan
Warunee Srisuk
Pojjavitt Ussawawuthipong
Yupawan Thaweesombat
Polawat Tongsuk
Chaiporn Kumluang
Ruengrit Jinasen
Noodchanee Maneerat
Kajorndej Surapanichadul
Pornpinit Donkaew
Chaiwat Ngampiyaskul
Wanna Chamjamrat
Sayamol Wattanayothin
Pornphan Prasertphan
Tanyamon Wongcheeree
Pisut Greetanukroh
Chataporn Imubumroong
Pathanee Teirsonsern
Virat Sirisanthana
Siriporn Taphey
Tawalchaya Cholecharoentanan
Nongyow Wongnum
Chintana Khamrong
Rassamee Kaewvichit
Kittipong Rungroengthanakit
2019 NEUROIMAGE-CLINICAL
(23.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
100. Trajectory Analysis of Cognitive Outcomes in Children With Perinatal HIV Payal B. Patel
Tanakorn Apornpong
Thanyawee Puthanakit
Kulvadee Thongpibul
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Chiawat Ngampiyaskul
Wicharn Luesomboon
Jurai Wongsawat
Ly Penh Sun
Kea Chettra
Vonthanak Saphonn
Claude A. Mellins
Kathleen Malee
Serena Spudich
Jintanat Ananworanich
Stephen J. Kerr
Robert Paul
2019 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
10.0 (38.0), pp. 1038.0-1044.0
0 0 0 0 0 0 0
101. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Adam W. Bartlett
Pagakrong Lumbiganon
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira J. Mohamed
Rawiwan Hansudewechakul
Penh S. Ly
Khanh H. Truong
Thanyawee Puthanakit
Lam Nguyen
Kulkanya Chokephaibulkit
Viet C. Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy S. Fong
Dewi K. Watu
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Matthew G. Law
P. S. Ly
V Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
2019 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH
5.0 (65.0), pp. 651.0-659.0
0 0 0 0 0 0 0
102. Implementation of an active case management network to identify HIV-positive infants and accelerate the initiation of antiretroviral therapy, Thailand 2015 to 2018 Rangsima Lolekha
Patcharaporn Pavaputanon
Thanyawee Puthanakit
Michael Martin
Pope Kosalaraksa
Witaya Petdachai
Thitiporn Borkird
Rawiwan Hansudewechakul
Archawin Rojanawiwat
Sarawut Boonsuk
Tanawan Samleerat
Sumet Ongwandee
2020 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
2.0 (23.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
103. Machine-learning classification of neurocognitive performance in children with perinatal HIV initiating de novo antiretroviral therapy Robert H. Paul
Kyu S. Cho
Andrew C. Belden
Claude A. Mellins
Kathleen M. Malee
Reuben N. Robbins
Lauren E. Salminen
Stephen J. Kerr
Badri Adhikari
Paola M. Garcia-Egan
Jiratchaya Sophonphan
Linda Aurpibul
Kulvadee Thongpibul
Pope Kosalaraksa
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Saphonn Vonthanak
Tulathip Suwanlerk
Victor G. Valcour
Rebecca N. Preston-Campbell
Jacob D. Bolzenious
Merlin L. Robb
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2020 AIDS
5.0 (34.0), pp. 737.0-748.0
0 0 0 0 0 0 0
104. Pattern and Frequency of Seroreactivity to Routinely Used Serologic Tests in Early-Treated Infants With HIV Thanyawee Puthanakit
Jintanat Ananworanich
Siriwat Akapirat
Supanit Pattanachaiwit
Sasiwimol Ubolyam
Vatcharain Assawadarachai
Panadda Sawangsinth
Thidarat Jupimai
Suvaporn Anugulruengkitt
Monta Tawan
Pope Kosalaraksa
Thitiporn Borkird
Piyarat Suntarattiwong
Suparat Kanjanavanit
Mark S. de Souza
2020 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (83.0), pp. 260.0-266.0
0 0 0 0 0 0 0
105. Quadrivalent Influenza Vaccine Prevents Illness and Reduces Healthcare Utilization Across Diverse Geographic Regions During Five Influenza Seasons A Randomized Clinical Trial Ghassan Dbaibo
Arshad Amanullah
Carine Claeys
Allen Izu
Varsha K. Jain
Pope Kosalaraksa
Luis Rivera
Jyoti Soni
Emad Yanni
Khalequ Zaman
Beatriz Acosta
Miguel Ariza
Maria L. Arroba Basanta
Ashish Bavdekar
Alfonso Carmona
Luis Cousin
Jasur Danier
Alfonso Diaz
Javier Diez-Domingo
Ener C. Dinleyici
Saul N. Faust
Jose Garcia-Sicilia
Grace D. Gomez-Go
Maria L. A. Gonzales
Mustafa Hacimustafaoglu
Stephen M. Hughes
Teresa Jackowska
Shashi Kant
Marilla Lucero
Josep Mares Bermudez
Federico Martinon-Torres
May Montellano
Roman Prymula
Thanyawee Puthanakit
Renata Ruzkova
Iwona Sadowska-Krawczenko
Henryk Szymanski
Angels Ulied
Wayne Woo
Anne Schuind
Bruce L. Innis
2020 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
1.0 (39.0), pp. E1-E10
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Ebola Virus Pope Kosalaraksa 1996 Srinagarind Medical Journal
(11 No 3), pp. 119-124
2. Duration of Antiretroviral Therapy and Adherence in HIV-Infected Children at Srinagarind Hospital Thanitta Udompanich
Pope Kosalaraksa
Somjai Ratanamanee
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 3), pp. 258-264
3. Role of Systemic Chemotherapy in Advanced Cholangiocarcinoma Jakrapong Aiewtrakun
Wichayane Chotivanich
Phunnathida Mungwatthana
Wanlayanee Nuangpho
Saranya Thitisuriyarax
Sarawuth Suwan
Wassamon Phattarapongdilok
Amornrat Ratanasir
Pope Kosalaraksa
Amorn Premgamone
2012 Srinagarind Medical Journal
(27), pp. 351-355
4. Knowledge and Practice in Prevention and Control of Hand, Foot and Mouth Diseases in Child Care Centers in Khon Kaen Municipality Jakrapong Aiewtrakun
Wichayane Chotivanich
Phunnathida Mungwatthana
Wanlayanee Nuangpho
Saranya Thitisuriyarax
Sarawuth Suwan
Wassamon Phattarapongdilok
Amornrat Ratanasiri
Pope Kosalaraksa
Amorn Premgamone
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 3), pp. 250-257
5. ACRO สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยคลินิก ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์
สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
วิภา รีชัยพิชิตกุล
ภพ โกศลารักษ์
วิมลรัตน์ ศรีราช
เจศฎา ถิ่นคำรพ
ธีรนันท์ กงเยิน
จินตนา ดงอานนท์
จารุเนตร สุประพันธ์
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 3-9
6. Corrected Erythrocyte Sedimentation Rate (Cesr) To Help in the Diagnosis of Infection in Pediatric Cancer Patients with Febrile Neutropenia Pawinee Kaewsuwan
Surapon Wiangnon
Yossombat Jangtrakul
Pope Kosalaraksa
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 59

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.19966387748718262