Loading
รศ. จตุรัตน์ กันต์พิทยา

รศ. จตุรัตน์ กันต์พิทยา

ภาควิชารังสีวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6507356119: H-INDEX 15

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. MR findings of eosinophilic meningoencephalitis attributed to Angiostrongylus cantonensis. Kanpittaya, J
Jitpimolmard, S
Tiamkao, S
Mairiang, E
0
2. Crervical Spine Injuries : Radiodiagnostic Importance Jaturat Kanpittaya
Sombat Rojviroj
Shavengsak Suibnugarn
Jitjaroen Chaiyakhum
1988
3. Intussusception in Srinagarind Hospital : A review of six-year period Jaturat Kanpittaya
Watit Watanasupt
Eimorn Mairiang
Vallop Laopaiboon
Jitjaroen Chaiyakum
1989
4. ULTRASONOGRAPHIC FEATURES OF LIVER ABSCESSES Prathana Kitiwanwanich
Nittaya Chamadol
Jitjaroen Chaiyakum
Eim – orm Mairieng
Vallop Laopaiboom
Benjiaporn Nitinawakarn
Jaturat Kanpittaya
Jiraporn Srinagarind
1993
5. Downbeating nystagmus and postural hypotension due to basilar invagination. Pratiparnawatr, P.
Tanapaisal, C.
Jitpimolmard, S.
Tiamkao, S.
Kanpittaya, J.
2000
6. MR findings of eosinophilic meningoencephalitis attributed to Angiostrongylus cantonensis Kanpittaya, J.
Jitpimolmard, S.
Tiamkao, S.
Mairiang, E.
2000
7. Syringomyelia as a complication of tuberculous meningitis Tiamkao, S
Tanapaisal, C
Kanpittaya, J
Jitpimolmard, S
2001
8. MR imaging findings in cerebrospinal gnathostomiasis Sawanyawisuth, K.
Tiamkao, S.
Kanpittaya, J.
Dekumyoy, P.
Jitpimolmard, S.
2004
9. Clinical Radiology Teaching and Learning Process Assessment among the Fifth Year Medical Students, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Jaturat Kanpittaya
Chongchareon Metta
Piyathida Kuhirunyarat
Piyathida Kuhirunyaratn
Chongchareon metta
Montien Pesee
2007
10. Effect of estrogen-progestin and estrogen on mammographic density Kaewrudee, S
Anuwutnavin, S
Kanpittaya, J
Soontrapa, S
Sakondhavat, C
2007
11. Eosinophilic meningitis associated with angiostrongyliasis: clinical features, laboratory investigations and specific diagnostic IgG and IgG subclass antibodies in cerebrospinal fluid. Kittimongkolma, S.
Intapan, P.M.A.
Iaemviteevanich, K.
Kanpittaya, J.
Sawanyawisuth, K.
Maleewong, W.
2007
12. Comparison of Teaching and Learning Process Assessment of Clinical Radiology among the Fifth Year Medical Students between 2006 and 2007, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Jaturat Kanpittaya
Piyathida Kuhirunyaratn
Chongchareon metta
Montien Pesee
2008
13. Evaluation of IgG4 and Total IgG Antibodies against Cysticerci and Peptide Antigens for the Diagnosis of Human Neurocysticercosis by ELISA Intapan, P.M.A.
Khotsri, P.
Kanpittaya, J.
Chotmongkol, V.
Maleewong, W.
Morakote, N.
2008
14. Paragonimiasis: a common cause of persistent pleural effusion in Lao PDR. Sisoupanh Vidamaly
Khamla Choumlivong
Valy Keolouangkhot
Nanthasane Vannavong
Jaturat Kanpittaya
Michel Strobel
2009
15. Quality of Life of Cholangiocarcinoma Patients: Preliminary Study Woraya Manprasert
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Auemkae Sukprasert
Jaturat Kanpittaya
Thiti Weerapreeyakul
Parichart Pongthai
2009
16. Sequential imaging studies of cerebral gnathostomiasis with subdural hemorrhage as its complication Sawanyawisuth, K.
Kanpittaya, J.
Intapan, P.M.A.
2009
17. Different chest radiographic findings of pulmonary paragonimiasis in two endemic countries. Kanpittaya, J
Sawanyawisuth, K
Vannavong, A
Intapan, PM
Maleewong, W
Zhang, W
Strobel, M
2010
18. Immunoblot diagnostic test for neurognathostomiasis. Intapan, PM
Khotsri, P
Kanpittaya, J
Chotmongkol, V
Sawanyawisuth, K
Maleewong, W
2010
19. Self-assessment symptoms and risk factors for chronic kidney disease screening in primary care Chaiyakum, A.
Kessomboon, N.
Kanpittaya, J.
Sirivong, D.
2010
20. Short Report: Different Chest Radiographic Findings of Pulmonary Paragonimiasis in Two Endemic Countries Kanpittaya, J.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Maleewong, W.
Zhang, W.
Strobel, M.G.
2010
21. Short report: Immunoblot diagnostic test for neurognathostomiasis Pewpan M. Intapan
Piyarat Khotsri
Jaturat Kanpittaya
Verajit Chotmongkol
Kittisak Sawanyawisuth
Wanchai Maleewong
2010
22. Molecular identification of a causative parasite species using formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tissues of a complicated human pulmonary sparganosis case without decisive clinical diagnosis. Supinda Koonmee
Pewpan M. Intapan
Hiroshi Yamasaki
Hiromu Sugiyama
Maki Muto
Toshiaki Kuramochi
Jurairat Kularbkeaw
Jaturat Kanpittaya
Wanchai Maleewong
Yukifumi Nawa
2011
23. Specificity of immunoblotting analyses in eosinophilic meningitis Sawanyawisuth, K
Sawanyawisuth, K
Intapan, PM
Khotsri, P
Kanpittaya, J
Chotmongkol, V
Maleewong, W
2011
24. A comparative study of neuroimaging features between human neuro-gnathostomiasis and angiostrongyliasis Kanpittaya, J.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Khotsri, P.
Chotmongkol, V.
Maleewong, W.
2012
25. Balance in Thai elderly after 4 weeks traditional thai dance: a pilot study M. Laohhosri
J. Kanpittaya
T. Janyachareun
2012
26. Core Stabilization Exercise Improves Pain Intensity, Functional Disability and Trunk Muscle Activity of Patients with Clinical Lumbar Instability: a Pilot Randomized Controlled Study Areeudomwong, P.
Puntumetakul, R.
Jirarattanaphochai, K.
Wanpen, S.
Kanpittaya, J.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2012
27. Clinical Radiology Teaching and Learning Process Evaluation by the Fifth Year Medical Students in Academic Year 2011 Jaturat Kanpittaya
Piyathida Kuhirunyaratn
Chalermchai Apinyanurak
Montien Pesee
Chongchareon Metta
2013
28. Physical performance in recently aged adults after 6 weeks traditional Thai dance: a randomized controlled trial. Janyacharoen, T.
Laophosri, M.
Kanpittaya, J.
Auvichayapat, P.
Sawanyawisuth, K.
2013
29. The effect of six-weeks of sauna on treatment autonomic nervous system, peak nasal inspiratory flow and lung functions of allergic rhinitis Thai patients. Narupon Kunbootsri
Taweesak Janyacharoen
Preeda Arrayawichanon
Seksun Chainansamit
Jaturat Kanpittaya
Paradee Auvichayapat
Kittisak Sawanyawisuth
2013
30. Clinical manifestations of subarachnoid hemorrhage from gnathostoma spinigerum in srinagarind hospital K. Sawanyawisuth
W. Waranon
K. Pongtipakorn
K. Kongbunkiat
P. Limpawattana
V. Senthong
J. Chindaprasirt
V. Chotmongkol
J. Kanpittaya
P. M. Intapan
W. Maleewong
A. Kitkhuandee
2014
31. Pineal calcification is a novel risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage Kitkhuandee, A.
Sawanyawisuth, K.
Johns, J.R.
Kanpittaya, J.
Tuntapakul, S.
Johns, N.P.
2014
32. Pineal calcification is associated with symptomatic cerebral infarction Amnat Kitkhuandee
Kittisak Sawanyawisuth
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Jaturat Kanpittaya
Jeffrey Johns
2014
33. SUBARACHNOID HEMORRHAGE DUE TO VASCULAR CAUSES AND GNATHOSTOMIASIS: CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINGS Waranon Munkong
Kittisak Sawanyawisuth
Keetapong Pongtipakorn
Kannikar Kongbunkiat
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Verajit Chotmongkol
Jaturat Kanpittaya
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
Amnat Kitkhuandee
2014
34. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons Sripongngam, T
Eungpinichpong, W
Sirivongs, D
Kanpittaya, J
Tangvoraphonkchai, K
Chanaboon, S
2015
35. Psychological stress can be decreased by traditional Thai massage Sripongngam, T
Eungpinichpong, W
Sirivongs, D
Kanpittaya, J
Tangvoraphonkchai, K
Chanaboon, S
2015
36. 372 521 Clinical Radiology Teaching and Learning Process Evaluation by the Fifth Year Medical Students in Academic Year 2014 Jaturat Kanpittaya
Piyathida Kuhirunyarah
Montien Pesee
Narudom Supakalin
Kasama Uparin
2016
37. Incidence of Clavicular Rhomboid Fossa in Northeastern Thais: An Anthropological Study. Kaewma, A
Sampannang, A
Tuamsuk, P
Kanpittaya, J
Iamsaard, S
2016
38. Pineal calcification is associated with pediatric primary brain tumor Tuntapakul, S.
Kitkhuandee, A.
Kanpittaya, J.
Johns, J.R.
Johns, N.P.
2016
39. Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises - A Case Report Waraporn Sakaew
Chanwit Maneenin
Somsiri Ratanasuwan
Pattama Amarttayakong
Porntip Boonruangsri
Jaturat Kanpittaya
Wiphawi Hipkaeo
2017
40. Calculating eGFR using apparent diffusion coefficient (ADC) values obtained through MR imaging Jaturat Kanpittaya
Patrawan Jaimook
Theerayut Thongkrau
Chaiyapon Keeratikasikorn
Kittisak Sawanyawisuth
2018
41. Active ankle movements improve renal blood flow in community-dwelling elderly Sripongngam, T.
Kanpittaya, J.
2019
42. Diaphragmatic mobility in children with spastic cerebral palsy and differing motor performance levels Bennett, S
Siritaratiwat, W
Tanrangka, N
Bennett, MJ
Kanpittaya, J
2019
43. A retrospective review of renal injuries and clinical outcomes correlated to AAST grading system at Siriraj Hospital Kanpittaya, J. 2020
Count 26 23 21 9

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Downbeating nystagmus and postural hypotension due to Basilar invagination Pratiparnawatr, P.
Tanapaisal, C.
Jitpimolmard, S.
Tiamkao, S.
Kanpittaya, J.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (83), pp. 1530-1534
2. MR findings of eosinophilic meningoencephalitis attributed to Angiostrongylus cantonensis Kanpittaya, J.
Jitpimolmard, S.
Tiamkao, S.
Mairiang, E.
2000 American Journal of Neuroradiology
6 (21), pp. 1090-1094
3. Syringomyelia as a complication of tuberculous meningitis Tiamkao, S.
Kanpittaya, J.
Tanapaisal, C.
Jitpimolmard, S.
2001 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (84), pp. 125-129
4. MR Imaging Findings in Cerebrospinal Gnathostomiasis Sawanyawisuth, K.
Tiamkao, S.
Kanpittaya, J.
Dekumyoy, P.
Jitpimolmard, S.
2004 American Journal of Neuroradiology
3 (25), pp. 446-449
5. Effect of estrogen-progestin and estrogen on mammographic density Kaewrudee, S.
Anuwutnavin, S.
Kanpittaya, J.
Soontrapa, S.
Sakondhavat, C.
2007 Journal of Reproductive Medicine for the Obstetrician and Gynecologist
6 (52), pp. 513-520
6. Eosinophilic meningitis associated with angiostrongyliasis: Clinical features, laboratory investigations and specific diagnostic IgG and IgG subclass antibodies in cerebrospinal fluid Kittimongkolma, S.
Intapan, P.M.A.
Iaemviteevanich, K.
Kanpittaya, J.
Sawanyawisuth, K.
Maleewong, W.
2007 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (38), pp. 24-31
7. Evaluation of IgG4 and total IgG antibodies against cysticerci and peptide antigens for the diagnosis of human neurocysticercosis by ELISA Intapan, P.M.A.
Khotsri, P.
Kanpittaya, J.
Chotmongkol, V.
Maleewong, W.
Morakote, N.
2008 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
4 (26), pp. 237-244
8. Paragonimiasis: a common cause of persistent pleural effusion in Lao PDR Choumlivong, K.
Keolouangkhot, V.
Vannavong, N.
Kanpittaya, J.
Strobel, M.G.
2009 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
10 (103), pp. 1019-1023
9. Sequential imaging studies of cerebral gnathostomiasis with subdural hemorrhage as its complication Sawanyawisuth, K.
Kanpittaya, J.
Intapan, P.M.A.
2009 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
1 (103), pp. 102-104
10. Self-assessment symptoms and risk factors for chronic kidney disease screening in primary care Chaiyakum, A.
Kessomboon, N.
Kanpittaya, J.
Sirivong, D.
2010 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1 (9), pp. 39-48
11. Short report: Different chest radiographic findings of pulmonary paragonimiasis in two endemic countries Kanpittaya, J.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Maleewong, W.
Zhang, W.
Strobel, M.G.
2010 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (83), pp. 924-926
12. Short report: Immunoblot diagnostic test for neurognathostomiasis Intapan, P.M.A.
Khotsri, P.
Kanpittaya, J.
Chotmongkol, V.
Sawanyawisuth, K.
Maleewong, W.
2010 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (83), pp. 927-929
13. Molecular identification of a causative parasite species using formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tissues of a complicated human pulmonary sparganosis case without decisive clinical diagnosis Koonmee, S.
Intapan, P.M.A.
Yamasaki, H.
Muto, M.
Kularbkeaw, J.
Kanpittaya, J.
Maleewong, W.
Nawa, Y.
2011 Parasitology International
4 (60), pp. 460-464
14. Specificity of immunoblotting analyses in eosinophilic meningitis Sawanyawisuth, K.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Khotsri, P.
Kanpittaya, J.
Chotmongkol, V.
Maleewong, W.
2011 Memorias do Instituto Oswaldo Cruz
5 (106), pp. 570-572
15. A comparative study of neuroimaging features between human neuro-gnathostomiasis and angiostrongyliasis Kanpittaya, J.
Sawanyawisuth, K.
Intapan, P.M.A.
Khotsri, P.
Chotmongkol, V.
Maleewong, W.
2012 Neurological Sciences
4 (33), pp. 893-898
16. Core stabilization exercise improves pain intensity, functional disability and trunk muscle activity of patients with clinical lumbar instability: A pilot randomized controlled study Areeudomwong, P.
Puntumetakul, R.
Jirarattanaphochai, K.
Wanpen, S.
Kanpittaya, J.
Chatchawan, U.
Yamauchi, J.
2012 Journal of Physical Therapy Science
10 (24), pp. 1007-1012
17. Physical performance in recently aged adults after 6 weeks traditional Thai dance: A randomized controlled trial Janyacharoen, T.
Laophosri, M.
Kanpittaya, J.
Auvichayapat, P.
Sawanyawisuth, K.
2013 Clinical Interventions in Aging
(8), pp. 855-859
18. The effect of six-weeks of sauna on treatment autonomic nervous system, peak nasal inspiratory flow and lung functions of allergic rhinitis Thai patients Kunbootsri, N.
Janyacharoen, T.
Arrayawichanon, P.
Chainansamit, S.
Kanpittaya, J.
Auvichayapat, P.
Sawanyawisuth, K.
2013 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2 (31), pp. 142-147
19. Pineal calcification is a novel risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage Kitkhuandee, A.
Sawanyawisuth, K.
Johns, J.R.
Kanpittaya, J.
Tuntapakul, S.
Johns, N.P.
2014 Clinical neurology and neurosurgery
(121), pp. 51-54
20. Pineal calcification is associated with symptomatic cerebral infarction Kitkhuandee, A.
Sawanyawisuth, K.
Johns, N.P.
Kanpittaya, J.
Johns, J.R.
2014 Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
2 (23), pp. 249-253
21. Psychological stress can be decreased by traditional Thai massage Sripongngam, T.
Eungpinichpong, W.
Sirivongs, D.
Kanpittaya, J.
Tangvoraphonkchai, K.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
(98), pp. S29-S35
22. Pineal calcification is associated with pediatric primary brain tumor Tuntapakul, S.
Kitkhuandee, A.
Kanpittaya, J.
Johns, J.R.
Johns, N.P.
2016 Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology
4 (12), pp. e405-e410
23. Calculating eGFR using apparent diffusion coefficient (ADC) values obtained through MR imaging Kanpittaya, J.
Thongkrau, T.
Keeratikasikorn, C.
Sawanyawisuth, K.
2018 Iranian Journal of Radiology
1 (15), pp.
24. Active ankle movements improve renal blood flow in community-dwelling elderly Sripongngam, T.
Kanpittaya, J.
2019 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (102), pp. 51-55
25. Diaphragmatic mobility in children with spastic cerebral palsy and differing motor performance levels Bennett,
Siritaratiwat, W.
Kanpittaya, J.
2019 Respiratory Physiology and Neurobiology
(266), pp. 163-170
26. A retrospective review of renal injuries and clinical outcomes correlated to AAST grading system at Siriraj Hospital Kanpittaya, J. 2020 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (103), pp. 48-52

Title Authors Year Journal title
1. Downbeating nystagmus and postural hypotension due to basilar invagination. Pratiparnawatr, P
Tiamkao, S
Tanapaisal, C
Kanpittaya, J
Jitpimolmard, S
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (83), pp. 1530-4
2. Syringomyelia as a complication of tuberculous meningitis. Tiamkao, S
Tanapaisal, C
Kanpittaya, J
Jitpimolmard, S
2001 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (84), pp. 125-9
3. MR imaging findings in cerebrospinal gnathostomiasis. Sawanyawisuth, K
Tiamkao, S
Kanpittaya, J
Dekumyoy, P
Jitpimolmard, S
2004 AJNR. American journal of neuroradiology
3 (25), pp. 446-9
4. Effect of estrogen-progestin and estrogen on mammographic density. Kaewrudee, S
Anuwutnavin, S
Kanpittaya, J
Soontrapa, S
Sakondhavat, C
2007 The Journal of reproductive medicine
6 (52), pp. 513-20
5. Eosinophilic meningitis associated with angiostrongyliasis: clinical features, laboratory investigations and specific diagnostic IgG and IgG subclass antibodies in cerebrospinal fluid. Kittimongkolma, S
Intapan, PM
Laemviteevanich, K
Kanpittaya, J
Sawanyawisuth, K
Maleewong, W
2007 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
1 (38), pp. 24-31
6. Evaluation of IgG4 and total IgG antibodies against cysticerci and peptide antigens for the diagnosis of human neurocysticercosis by ELISA. Intapan, PM
Khotsri, P
Kanpittaya, J
Chotmongkol, V
Maleewong, W
Morakote, N
2008 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
4 (26), pp. 237-44
7. Sequential imaging studies of cerebral gnathostomiasis with subdural hemorrhage as its complication. Sawanyawisuth, K
Chlebicki, MP
Pratt, E
Kanpittaya, J
Intapan, PM
2009 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
1 (103), pp. 102-4
8. Paragonimiasis: a common cause of persistent pleural effusion in Lao PDR. Vidamaly, S
Choumlivong, K
Keolouangkhot, V
Vannavong, N
Kanpittaya, J
Strobel, M
2009 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
10 (103), pp. 1019-23
9. Immunoblot diagnostic test for neurognathostomiasis. Intapan, PM
Khotsri, P
Kanpittaya, J
Chotmongkol, V
Sawanyawisuth, K
Maleewong, W
2010 The American journal of tropical medicine and hygiene
4 (83), pp. 927-9
10. Different chest radiographic findings of pulmonary paragonimiasis in two endemic countries. Kanpittaya, J
Sawanyawisuth, K
Vannavong, A
Intapan, PM
Maleewong, W
Zhang, W
Strobel, M
2010 The American journal of tropical medicine and hygiene
4 (83), pp. 924-6
11. Specificity of immunoblotting analyses in eosinophilic meningitis. Sawanyawisuth, K
Sawanyawisuth, K
Intapan, PM
Khotsri, P
Kanpittaya, J
Chotmongkol, V
Maleewong, W
2011 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
5 (106), pp. 570-2
12. Molecular identification of a causative parasite species using formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tissues of a complicated human pulmonary sparganosis case without decisive clinical diagnosis. Koonmee, S
Intapan, PM
Yamasaki, H
Sugiyama, H
Muto, M
Kuramochi, T
Kularbkeaw, J
Kanpittaya, J
Maleewong, W
Nawa, Y
2011 Parasitology international
4 (60), pp. 460-4
13. A comparative study of neuroimaging features between human neuro-gnathostomiasis and angiostrongyliasis. Kanpittaya, J
Sawanyawisuth, K
Intapan, PM
Khotsri, P
Chotmongkol, V
Maleewong, W
2012 Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology
4 (33), pp. 893-8
14. The effect of six-weeks of sauna on treatment autonomic nervous system, peak nasal inspiratory flow and lung functions of allergic rhinitis Thai patients. Kunbootsri, N
Janyacharoen, T
Arrayawichanon, P
Chainansamit, S
Kanpittaya, J
Auvichayapat, P
Sawanyawisuth, K
2013 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
2 (31), pp. 142-7
15. Physical performance in recently aged adults after 6 weeks traditional Thai dance: a randomized controlled trial. Janyacharoen, T
Laophosri, M
Kanpittaya, J
Auvichayapat, P
Sawanyawisuth, K
2013 Clinical interventions in aging
(8), pp. 855-9
16. Pineal calcification is associated with symptomatic cerebral infarction. Kitkhuandee, A
Sawanyawisuth, K
Johns, NP
Kanpittaya, J
Johns, J
2014 Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association
2 (23), pp. 249-53
17. Pineal calcification is a novel risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage. Kitkhuandee, A
Sawanyawisuth, K
Johns, J
Kanpittaya, J
Tuntapakul, S
Johns, NP
2014 Clinical neurology and neurosurgery
(121), pp. 51-4
18. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons. Sripongngam, T
Eungpinichpong, W
Sirivongs, D
Kanpittaya, J
Tangvoraphonkchai, K
Chanaboon, S
2015 Medical science monitor basic research
(21), pp. 216-21
19. Psychological Stress Can Be Decreased by Traditional Thai Massage. Sripongngam, T
Eungpinichpong, W
Sirivongs, D
Kanpittaya, J
Tangvoraphonkchai, K
Chanaboon, S
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(98), pp. S29-35
20. Incidence of Clavicular Rhomboid Fossa in Northeastern Thais: An Anthropological Study. Kaewma, A
Sampannang, A
Tuamsuk, P
Kanpittaya, J
Iamsaard, S
2016 Anatomy research international
(2016), pp. 9298043
21. Pineal calcification is associated with pediatric primary brain tumor. Tuntapakul, S
Kitkhuandee, A
Kanpittaya, J
Johns, J
Johns, NP
2016 Asia-Pacific journal of clinical oncology
4 (12), pp. e405-e410
22. Diaphragmatic mobility in children with spastic cerebral palsy and differing motor performance levels. Bennett, S
Siritaratiwat, W
Tanrangka, N
Bennett, MJ
Kanpittaya, J
2019 Respiratory physiology & neurobiology
(266), pp. 163-170
23. MR findings of eosinophilic meningoencephalitis attributed to Angiostrongylus cantonensis. Kanpittaya, J
Jitpimolmard, S
Tiamkao, S
Mairiang, E
AJNR. American journal of neuroradiology
6 (21), pp. 1090-4

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. MR imaging findings in cerebrospinal gnathostomiasis K Sawanyawisuth
S Tiamkao
J Kanpittaya
P Dekumyoy
S Jitpimolmard
2004 AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY
3.0 (25.0), pp. 446.0-449.0
53 0 0 0 0 0 53
2. Effect of estrogen-progestin and estrogen on mammographic density Srinaree Kaewrudee
Sanitra Anuwutnavin
Jaturat Kanpittaya
Sugree Soontrapa
Chuanchum Sakondhavat
2007 JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE
6.0 (52.0), pp. 513.0-520.0
17 0 0 0 0 0 17
3. Evaluation of IgG4 and Total IgG Antibodies against Cysticerci and Peptide Antigens for the Diagnosis of Human Neurocysticercosis by ELISA Pewpan M. Intapan
Piyarat Khotsri
Jaturat Kanpittaya
Verajit Chotmongkol
Wanchai Maleewong
Nimit Morakote
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
4.0 (26.0), pp. 237.0-244.0
15 0 0 0 0 0 15
4. Paragonimiasis: a common cause of persistent pleural effusion in Lao PDR Sisoupanh Vidamaly
Khamla Choumlivong
Valy Keolouangkhot
Nanthasane Vannavong
Jaturat Kanpittaya
Michel Strobel
2009 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
10.0 (103.0), pp. 1019.0-1023.0
27 0 0 0 0 0 27
5. Sequential imaging studies of cerebral gnathostomiasis with subdural hemorrhage as its complication Kittisak Sawanyawisuth
Maciej Piotr Chlebicki
Edward Pratt
Jaturat Kanpittaya
Pewpan M. Intapan
2009 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
1.0 (103.0), pp. 102.0-104.0
28 0 0 0 0 0 28
6. Short Report: Different Chest Radiographic Findings of Pulmonary Paragonimiasis in Two Endemic Countries Jaturat Kanpittaya
Kittisak Sawanyawisuth
Anan Vannavong
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
Wei Zhang
Michel Strobel
2010 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
4.0 (83.0), pp. 924.0-926.0
16 0 0 0 0 0 16
7. Short Report: Immunoblot Diagnostic Test for Neurognathostomiasis Pewpan M. Intapan
Piyarat Khotsri
Jaturat Kanpittaya
Verajit Chotmongkol
Kittisak Sawanyawisuth
Wanchai Maleewong
2010 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
4.0 (83.0), pp. 927.0-929.0
31 0 0 0 0 0 31
8. Molecular identification of a causative parasite.species using formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tissues of a complicated human pulmonary sparganosis case without decisive clinical diagnosis Supinda Koonmee
Pewpan M. Intapan
Hiroshi Yamasaki
Hiromu Sugiyama
Maki Muto
Toshiaki Kuramochi
Jurairat Kularbkeaw
Jaturat Kanpittaya
Wanchai Maleewong
Yukifumi Nawa
2011 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
4.0 (60.0), pp. 460.0-464.0
29 0 0 0 0 0 29
9. Specificity of immunoblotting analyses in eosinophilic meningitis Kanlayanee Sawanyawisuth
Kittisak Sawanyawisuth
Pewpan M. Intapan
Piyarat Khotsri
Jaturat Kanpittaya
Verajit Chotmongkol
Wanchai Maleewong
2011 MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ
5.0 (106.0), pp. 570.0-572.0
6 0 0 0 0 0 6
10. A comparative study of neuroimaging features between human neuro-gnathostomiasis and angiostrongyliasis Jaturat Kanpittaya
Kittisak Sawanyawisuth
Pewpan M. Intapan
Piyarat Khotsri
Verajit Chotmongkol
Wanchai Maleewong
2012 NEUROLOGICAL SCIENCES
4.0 (33.0), pp. 893.0-898.0
12 0 0 0 0 0 12
11. Balance in Thai elderly after 4 weeks traditional thai dance: a pilot study M. Laohhosri
J. Kanpittaya
T. Janyachareun
2012 JOURNAL OF NEUROLOGY
(259.0), pp. S211-S211
0 0 0 0 0 0 0
12. Core Stabilization Exercise Improves Pain Intensity, Functional Disability and Trunk Muscle Activity of Patients with Clinical Lumbar Instability: a Pilot Randomized Controlled Study Pattanasin Areeudomwong
Rungthip Puntumetakul
Kitti Jirarattanaphochai
Sawitri Wanpen
Jaturat Kanpittaya
Uraiwan Chatchawan
Junichiro Yamauchi
2012 JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE
10.0 (24.0), pp. 1007.0-1012.0
14 0 0 0 0 0 14
13. The effect of six-weeks of sauna on treatment autonomic nervous system, peak nasal inspiratory flow and lung functions of allergic rhinitis Thai patients Narupon Kunbootsri
Taweesak Janyacharoen
Preeda Arrayawichanon
Seksun Chainansamit
Jaturat Kanpittaya
Paradee Auvichayapat
Kittisak Sawanyawisuth
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
2.0 (31.0), pp. 142.0-147.0
8 0 0 0 0 0 8
14. Clinical manifestations of subarachnoid hemorrhage from gnathostoma spinigerum in srinagarind hospital K. Sawanyawisuth
W. Waranon
K. Pongtipakorn
K. Kongbunkiat
P. Limpawattana
V. Senthong
J. Chindaprasirt
V. Chotmongkol
J. Kanpittaya
P. M. Intapan
W. Maleewong
A. Kitkhuandee
2014 JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN
(15.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
15. Pineal calcification is a novel risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage Amnat Kitkhuandee
Kittisak Sawanyawisuth
Jeffrey Johns
Jaturat Kanpittaya
Supinya Tuntapakul
Nutjaree Pratheepawanit Johns
2014 CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
(121.0), pp. 51.0-54.0
18 0 0 0 0 0 18
16. Pineal Calcification Is Associated with Symptomatic Cerebral Infarction Amnat Kitkhuandee
Kittisak Sawanyawisuth
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Jaturat Kanpittaya
Jeffrey Johns
2014 JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES
2.0 (23.0), pp. 249.0-253.0
30 0 0 0 0 0 30
17. SUBARACHNOID HEMORRHAGE DUE TO VASCULAR CAUSES AND GNATHOSTOMIASIS: CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINGS Waranon Munkong
Kittisak Sawanyawisuth
Keetapong Pongtipakorn
Kannikar Kongbunkiat
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Verajit Chotmongkol
Jaturat Kanpittaya
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
Amnat Kitkhuandee
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 984.0-989.0
3 0 0 0 0 0 3
18. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons Thanarat Sripongngam
Wichai Eungpinichpong
Dhavee Sirivongs
Jaturat Kanpittaya
Kamonwan Tangvoraphonkchai
Sutin Chanaboon
2015 MEDICAL SCIENCE MONITOR BASIC RESEARCH
(21.0), pp. 216.0-221.0
17 0 0 0 0 0 17
19. Pineal calcification is associated with pediatric primary brain tumor Supinya Tuntapakul
Amnat Kitkhuandee
Jaturat Kanpittaya
Jeffrey Johns
Nutjaree Pratheepawanit Johns
2016 ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
4.0 (12.0), pp. E405-E410
8 0 0 0 0 0 8
20. Calculating eGFR Using Apparent Diffusion Coefficient (ADC) Values Obtained Through MR Imaging Jaturat Kanpittaya
Patrawan Jaimook
Theerayut Thongkrau
Chaiyapon Keeratikasikorn
Kittisak Sawanyawisuth
2018 IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY
1.0 (15.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
21. Diaphragmatic mobility in children with spastic cerebral palsy and differing motor performance levels Surussawadi Bennett
Wantana Siritaratiwat
Nittaya Tanrangka
Michael John Bennett
Jaturat Kanpittaya
2019 RESPIRATORY PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY
(266.0), pp. 163.0-170.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Crervical Spine Injuries : Radiodiagnostic Importance Jaturat Kanpittaya
Sombat Rojviroj
Shavengsak Suibnugarn
Jitjaroen Chaiyakhum
1988 Srinagarind Medical Journal
(3 No 2), pp. 90-103
2. Intussusception in Srinagarind Hospital : A review of six-year period Jaturat Kanpittaya
Watit Watanasupt
Eimorn Mairiang
Vallop Laopaiboon
Jitjaroen Chaiyakum
1989 Srinagarind Medical Journal
(4 No 2), pp. 69-76
3. ULTRASONOGRAPHIC FEATURES OF LIVER ABSCESSES Prathana Kitiwanwanich
Nittaya Chamadol
Jitjaroen Chaiyakum
Eim – orm Mairieng
Vallop Laopaiboom
Benjiaporn Nitinawakarn
Jaturat Kanpittaya
Jiraporn Srinagarind
1993 Srinagarind Medical Journal
(8 No 3), pp. 146-152
4. Clinical Radiology Teaching and Learning Process Assessment among the Fifth Year Medical Students, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Jaturat Kanpittaya
Chongchareon Metta
Piyathida Kuhirunyarat
Piyathida Kuhirunyaratn
Chongchareon metta
Montien Pesee
2007 Srinagarind Medical Journal
(22 No 1), pp. 38-45
5. Comparison of Teaching and Learning Process Assessment of Clinical Radiology among the Fifth Year Medical Students between 2006 and 2007, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Jaturat Kanpittaya
Piyathida Kuhirunyaratn
Chongchareon metta
Montien Pesee
2008 Srinagarind Medical Journal
(23 No 4), pp. 416-423
6. Quality of Life of Cholangiocarcinoma Patients: Preliminary Study Woraya Manprasert
Nutjaree Pratheepawanit Johns
Auemkae Sukprasert
Jaturat Kanpittaya
Thiti Weerapreeyakul
Parichart Pongthai
2009 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(5 No 3), pp. 191-201
7. Clinical Radiology Teaching and Learning Process Evaluation by the Fifth Year Medical Students in Academic Year 2011 Jaturat Kanpittaya
Piyathida Kuhirunyaratn
Chalermchai Apinyanurak
Montien Pesee
Chongchareon Metta
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 530-536
8. 372 521 Clinical Radiology Teaching and Learning Process Evaluation by the Fifth Year Medical Students in Academic Year 2014 Jaturat Kanpittaya
Piyathida Kuhirunyarah
Montien Pesee
Narudom Supakalin
Kasama Uparin
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 4), pp. 213-217
9. Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises - A Case Report Waraporn Sakaew
Chanwit Maneenin
Somsiri Ratanasuwan
Pattama Amarttayakong
Porntip Boonruangsri
Jaturat Kanpittaya
Wiphawi Hipkaeo
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 1), pp. 80-85

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.24886727333068848