Loading
ผศ. ดร. จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

ผศ. ดร. จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56416459500: H-INDEX 15

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Brain metastases from cholangiocarcinoma: a first case series in Thailand. Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Sookprasert, A.
Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Tiamkao, S.
2012
2. Cancer in Pregnancy: 10- year Experience in Srinagarind Hospital Kosin Wirasorn
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Chompilas Chongsomchai
2012
3. Cholangiocarcinoma in Third Trimester of Pregnancy: A Case Report Kosin Wirason
Jarin Chindaprasirt
Chompilas Chongsomchai
2012
4. Cost of colorectal cancer care in hospitalized patients of Thailand. Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
2012
5. Delirium in hospitalized elderly patients of Thailand; is the figure underrecognized? Limpawattana, P
Sutra, S
Thavornpitak, Y
Sawanyawisuth, K
Chindaprasirt, J
Mairieng, P
2012
6. Geriatric hospitalizations due to fall-related injuries. Limpawattana, P
Sutra, S
Thavompitak, Y
Chindaprasirt, J
Mairieng, P
2012
7. Health situation analysis of hospitalized Thai older persons in the year 2010. Limpawattana, P
Sutra, S
Thavornpitak, Y
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
Mairieng, P
2012
8. Lung cancer in hospitalized patients of Thailand. Phunmanee, A.
Wirasorn, K.
Thavornpitak, Y.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2012
9. Olanzapine induced weight gain in patients with cancer-related cachexia Suthan Chanthawong
Jarin Chindaprasirt
Tanarak Chaiyamee
Sawanit Suwannarat
2012
10. Patterns of chemotherapy usage in hospitalized breast cancer patients. Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Thavornpitak, Y.
2012
11. Systemic Therapy for Locally Advanced and Metastatic Cholangiocarcinoma Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasert, J.
Wirasorn, K.
2012
12. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients Wirasorn, K.
Ngamprasertchai, T.
Khuntikeo, N.
Pakkhem, A.
Ungarereevittaya, P.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2013
13. Age Predicts Functional Outcome in Acute Stroke Patients with rt-PA Treatment. Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Chattakul, P
Limpawattana, P
Tiamkao, S
Aountri, P
Chotmongkol, V
2013
14. Caregiver burden of older adults: A Southeast Asian aspect Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2013
15. CAREGIVER BURDEN OF OLDER ADULTS WITH CANCER: A CROSS-SECTIONAL STUDY J. Chindaprasirt
P. Limpawattana
P. Pakkaratho
K. Wirasorn
A. Sookprasert
2013
16. Caregivers burden of older adults with chronic illnesses in the community: a cross-sectional study. Panita Limpawattana
Ampornpan Theeranut
Jarin Chindaprasirt
Kittisak Sawanyawisuth
Jiraporn Pimporm
2013
17. Clinical Manifestations of Eosinophilic Meningitis Due to Infection with Angiostrongylus cantonensis in Children Sawanyawisuth, K
Chindaprasirt, J
Senthong, V
Limpawattana, P
Auvichayapat, N
Tassniyom, S
Chotmongkol, V
Maleewong, W
Intapan, PM
2013
18. Differential diagnosis of CNS angiostrongyliasis: a short review. Senthong, V.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Sawanyawisuth, K.
2013
19. Group versus modified individual standard-setting on multiple-choice questions with the Angoff method for fourth-year medical students in the internal medicine clerkship. Senthong, V
Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Aekphachaisawat, N
Chaowattanapanit, S
Limpawattana, P
Choonhakarn, C
Sookprasert, A
2013
20. Lower BMI is a predictor of obstructive sleep apnea in elderly Thai hypertensive patients. Sawanyawisuth, K.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Senthong, V.
Makarawate, P.
Limpawattana, P.
Domthong, A.
Silaruks, S.
Chumjan, S.
2013
21. Malignant mesothelioma of the pericardium: a report of two different presentations. Makarawate, P
Chaosuwannakit, N
Chindaprasirt, J
Ungarreevittaya, P
Chaiwiriyakul, S
Wirasorn, K
Kuptarnond, C
Sawanyawisuth, K
2013
22. MORTALITY, LENGTH OF STAY, AND COST ASSOCIATED WITH HOSPITALISED ADULT CANCER PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA J. Chindaprasirt
C. Wanitpongpun
P. Limpawattana
K. Thepsuthammarat
W. Sripakdee
A. Sookprasert
2013
23. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia. Jarin Chindaprasirt
Chinadol Wanitpongpun
Panita Limpawattana
Kaewjai Thepsuthammarat
Warunsuda Sripakdee
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2013
24. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy. Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Narong Khantikaew
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
2013
25. Acquired factor VII deficiency associated with synovial sarcoma Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wanitpongpun, C.
Ungareewittaya, P.
2014
26. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors. Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Limpawattana, P.
Pakkaratho, P.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Kongbunkiat, K.
Sawanyawisuth, K.
2014
27. Clinical manifestations of subarachnoid hemorrhage from gnathostoma spinigerum in srinagarind hospital K. Sawanyawisuth
W. Waranon
K. Pongtipakorn
K. Kongbunkiat
P. Limpawattana
V. Senthong
J. Chindaprasirt
V. Chotmongkol
J. Kanpittaya
P. M. Intapan
W. Maleewong
A. Kitkhuandee
2014
28. Continuous positive airway pressure therapy converted atrial fibrillation in a patient with obstructive sleep apnea Senthong, V.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Makarawate, P.
Limpawattana, P.
Timinkul, A.
Domthong, A.
Chumjan, S.
Chotmongkol, V.
Sawanyawisuth, K.
2014
29. SUBARACHNOID HEMORRHAGE DUE TO VASCULAR CAUSES AND GNATHOSTOMIASIS: CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINGS Waranon Munkong
Kittisak Sawanyawisuth
Keetapong Pongtipakorn
Kannikar Kongbunkiat
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Verajit Chotmongkol
Jaturat Kanpittaya
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
Amnat Kitkhuandee
2014
30. Assessing correlation between LINE-1 methylation and MGMT promoter methylation in glioblastomas. Jarin Chindaprasirt
Piyamai Chankate
Mathawee Aumchaaumchaya
Chinachote Teerapakpinyo
Iyavut Thaipisuttikul
Shanop Shuangshoti
Virote Sriuranpong
2015
31. Blood Culture Bottle and Standard Culture Bottle Methods for Detection of Bacterial Pathogens in Parapneumonic Pleural Effusion. Surapan Charoentunyarak
Sarassawan Kananuraks
Jarin Chindaprasirt
Panita Limpawattana
Kittisak Sawanyawisuth
2015
32. High-Grade Glioma: Treatment and Molecular Markers Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2015
33. National Data of CPR Procedures Performed on Hospitalized Thai Older Population Patients Limpawattana, P.
Sawanyawisuth, K.
Chindaprasirt, J.
Senthong, V.
Thepsuthammarat, K.
2015
34. Perceived Burden of Thai Caregivers for Older Adults After Stroke Limpawattana, P.
Intarasattakul, N.
Chindaprasirt, J.
Tiamkao, S.
2015
35. Bioactivity enhancement of calcined kaolin geopolymer with CaCl2 treatment Saengsuree Pangdaeng
Vanchai Sata
J. B. Aguiar
F. Pacheco-Torgal
Jarin Chindaprasirt
Prinya Chindaprasirt
2016
36. Hospital-based Population of Elderly Cancer Cases in Northeastern Thailand. Wirasorn, K
Suwanrungruang, K
Sookprasert, A
Limpawattana, P
Sirithanaphol, W
Chindaprasirt, J
2016
37. Sarcopenia in cancer patients Chindaprasirt, J. 2016
38. The STOP-BANG questionnaire as a screening tool for obstructive sleep apnea-induced hypertension in Asian population Pavarangkul, T
Jungtrakul, T
Chaobangprom, P
Nitiwatthana, L
Jongkumchok, W
Morrakotkhiew, W
Kachenchart, S
Chindaprasirt, J
Limpawattana, P
Srisaenpang, S
Pinitsoontorn, S
Sawanyawisuth, K
2016
39. Treatment Outcome and Predictors of Survival in Thai Adult Rhabdomyosarcoma Cases. Sookprasert, A
Ungareewittaya, P
Manotepitipongse, A
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
2016
40. Family history of liver cancer may indicate chronic hepatitis B virus infection in an endemic area Sawanyawisuth, K.I. 2017
41. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD. Panita Limpawattana
Siraphong Putraveephong
Pratchaya Inthasuwan
Watchara Boonsawat
Daris Theerakulpisut
Jarin Chindaprasirt
2017
42. Programmed death-ligand 1 (PD-L1) expression associated with a high neutrophil/lymphocyte ratio in cholangiocarcinoma Sangkhamanon, S
Jongpairat, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Titapun, A
Pugkhem, A
Ungareevittaya, P
Chindaprasirt, J
2017
43. Bone metastasis from cholangiocarcinoma mimicking osteosarcoma: A case report and review literature. Prin Chindaprasirt
Julaluck Promsorn
Piti Ungareewittaya
Nattaphon Twinprai
Jarin Chindaprasirt
2018
44. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand. Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Somintara, O.
Vachirodom, D.
Koonmee, S.
Srinakarin, J.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2018
45. Correlation between twenty-four-hour urine urea nitrogen and spot urine urea nitrogen in patients with non-hematologic malignancy Pisprasert, V.
Rattanachaiwong, S.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Hongsprabhas, P.
2018
46. Monitoring methotrexate level in adult patients with osteosarcoma: A proposed algorithm for Thai patients Patanasethanont, D.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
2018
47. Morning Headache but Not Obesity Is an Independent Risk Factor of Hypertension Caused by Obstructive Sleep Apnea K. Sawanyawisuth
P. Mahawarakorn
S. Khamsai
P. Limpawattana
J. Chindaprasirt
2018
48. Outcome and prognostic factors of brain metastasis from solid organ tumor: A 10-year follow-up Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2018
49. Outcomes of multidisciplinary treatment in penile cancer: Experience from Thailand. Wichien Sirithanaphol
Kachit Pachirat
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Supanut Lumbiganon
Aumkhae Sookprasert
2018
50. Prognostic factors of hypercalcemia of malignancy Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018
51. Superior vena cava syndrome: Clinical presentation and treatment outcome Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018
52. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients Panita Limpawattana
Daris Theerakulpisut
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikeo
Jarin Chindaprasirt
2018
53. Thrombotic microangiopathy associated with gemcitabine: A case report Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Kritmetapak , K
Puapiroj, A.
2018
54. Treatment outcomes of adult osteosarcoma in Srinagarind Hospital Eiamprapaporn, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Ungarereevittaya, P
Chindaprasirt, J
2018
55. A comparison of preferences of elderly patients for end-of-life period and their relatives' perceptions in Thailand Srinonprasert, V.
Manjavong ,
Limpawattana, P.
Chotmongkol, V.
Pairojkul, S.
Chindaprasirt, J.
2019
56. An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae) Aekphachaisawat, N
Sawanyawisuth, K
Khamsai, S
Chattakul, P
Takahashi, K
Chomtmongkol, V
Tiamkao, S
Limpawattana, P
Senthong, V
Chindaprasirt, J
Theeranut, A
Ngamjarus, C
2019
57. A web-based surveillance model of eosinophilic meningitis: Future prediction and distribution patterns Noppadol Aekphachaisawat
Kittisak Sawanyawisuth
Chalongchai Phitsanuwong
Sittichai Khamsai
Paiboon Chattakul
Verajit Chomtmongkol
Somsak Tiamkao
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Chetta Ngamjarus
2019
58. Comparison of Thai older patients’ wishes and nurses’ perceptions regarding end-of-life care Manjavong, M
Srinonprasert, V
Limpawattana, P
Chindaprasirt, J
Pairojkul, S
Kuichanuan, T
Kaiyakit, S
Juntararuangtong, T
Yongrattanakit, K
Pimporm, J
Thongkoo, J
2019
59. Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience. Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Sirithanaphol, W.
2019
60. Frailty syndrome in biliary tract cancer patients: Prevalence and associated factors Limpawattana, P
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Sawanyawisuth, K
Titapun, A
Luvira, V
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2019
61. Health insurance and colorectal cancer survival in Khon Kaen, Thailand Phimha, S
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Chindaprasirt, J
Bouphan, P
Santong, C
Vatanasapt, P
2019
62. Perception of a good death in Thai patients with cancer and their relatives Chindaprasirt, J
Wongtirawit, N
Limpawattana, P
Srinonprasert, V
Manjavong, M
Chotmongkol, V
Pairojkul, S
Sawanyawisuth, K
2019
63. Perception of a “good death” in Thai patients with cancer and their relatives Chindaprasirt, J.
Limpawattana, P.
Srinonprasert, V.
Manjavong ,
Chotmongkol, V.
Pairojkul, S.
Sawanyawisuth, K.
2019
64. Perioperative outcomes in elderly patients undergoing nephrectomy for renal cell carcinoma Sirithanaphol, W.
Chindaprasirt, J.
2019
65. Predictors for obesity hypoventilation syndrome in Thai population Khamsai,
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Silaruks, S.
Senthong, V.
Sawanyawisuth, K.
2019
66. Thai medical students' attitudes regarding what constitutes a "good death": a multi-center study. Panita Limpawattana
Varalak Srinonprasert
Manchumad Manjavong
Srivieng Pairojkul
Jarin Chindaprasirt
Sawadee Kaiyakit
Thitikorn Juntararuangtong
Kongpob Yongrattanakit
Thunchanok Kuichanuan
2019
67. A comparison study of ideal medical professionalism in internal medicine between the first and last year residents Khamsai,
Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Kongbunkiat, K.
2020
68. Additional risk factors associated with symptomatic hydrochlorothiazide-induced hyponatremia in hypertensive patients Khamsai, S.
Limpawattana, P.
Chotmongkol, V.
Silaruks, S.
Senthong, V.
Timinkul, A.
Phitsanuwong, C.
Sawanyawisuth, K.
2020
69. Clinical characteristics and complications of obstructive sleep apnea in srinagarind hospital Sawanyawisuth, K.
Silaruks, S.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Senthong, V.
Kongbunkiat, K.
Timinkul, A.
Phitsanuwong, C.
Khamsai,
2020
70. How common is obstructive sleep apnea in young hypertensive patients? Jittirat Jinchai
Sittichai Khamsai
Paiboon Chattakul
Panita Limpawattana
Jarin Chindaprasirt
Verajit Chotmongkol
Songkwan Silaruks
Vichai Senthong
Kittisak Sawanyawisuth
2020
71. Predictors of chronic kidney disease in obstructive sleep apnea patients. Somkearti, P
Chattakul, P
Khamsai, S
Limpawattana, P
Chindaprasirt, J
Chotmongkol, V
Sawanyawisuth, K
2020
72. Prevalence of Geriatric Syndromes in Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Limpawattana, P.
Sookprasert, A.
Sirithanaphol, W.
2020
73. Prognostic Factors for Penile Cancer and Survival in Response to Multimodality Therapy. Sirithanaphol, W.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Chindaprasirt, J.
2020
74. Roles of self-sampling for human papillomavirus in developing countries Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Kongbunkiat, K.
Sittichanbuncha, Y.
Khamsai,
2020
Count 51 40 36 4

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Brain metastases from cholangiocarcinoma: A first case series in thailand Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Sookprasert, A.
Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Tiamkao, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (13), pp. 1995-1997
2. Cost of colorectal cancer care in hospitalized patients of Thailand. Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S196-200
3. Delirium in hospitalized elderly patients of Thailand; is the figure underrecognized? Limpawattana, P.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
Sawanyawisuth, K.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S224-228
4. Geriatric hospitalizations due to fall-related injuries. Limpawattana, P.
Sutra, S.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S235-239
5. Health situation analysis of hospitalized Thai older persons in the year 2010. Limpawattana, P.
Sutra, S.
Thavornpitak, Y.
Wirasorn, K.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S81-86
6. Lung cancer in hospitalized patients of Thailand. Phunmanee, A.
Wirasorn, K.
Thavornpitak, Y.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S201-205
7. Patterns of chemotherapy usage in hospitalized breast cancer patients. Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wirasorn, K.
Limpawattana, P.
Thavornpitak, Y.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S206-210
8. Systemic therapy for locally advanced and metastatic cholangiocarcinoma Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasert, J.
Wirasorn, K.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
SUPPL.1 (13), pp. 3-6
9. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients Wirasorn, K.
Ngamprasertchai, T.
Khuntikeo, N.
Pakkhem, A.
Ungarereevittaya, P.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2013 Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)
12 (28), pp. 1885-1891
10. Caregiver burden of older adults: A Southeast Asian aspect Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
2013 Caregivers: Challenges, Practices and Cultural Influences
(), pp. 195-206
11. Caregivers burden of older adults with chronic illnesses in the community: A cross-sectional study Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Sawanyawisuth, K.
Pimporm, J.
2013 Journal of Community Health
1 (38), pp. 40-45
12. Clinical manifestations of eosinophilic meningitis due to infection with angiostrongylus cantonensis in children Sawanyawisuth, K.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Senthong, V.
Limpawattana, P.
Auvichayapat, N.
Tassniyom, S.
Chotmongkol, V.
Maleewong, W.
Intapan, P.M.A.
2013 Korean Journal of Parasitology
6 (51), pp. 735-738
13. Differential diagnosis of CNS angiostrongyliasis: a short review. Senthong, V.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Sawanyawisuth, K.
2013 Hawai'i journal of medicine & public health : a journal of Asia Pacific Medicine & Public Health
6 Suppl 2 (72), pp. 52-54
14. Lower BMI is a predictor of obstructive sleep apnea in elderly Thai hypertensive patients Sawanyawisuth, K.
Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Senthong, V.
Makarawate, P.
Limpawattana, P.
Domthong, A.
Silaruks, S.
Chumjan, S.
2013 Sleep and Breathing
4 (17), pp. 1215-1219
15. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wanitpongpun, C.
Limpawattana, P.
Thepsuthammarat, K.
Sripakdee, W.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (14), pp. 1115-1119
16. Acquired factor VII deficiency associated with synovial sarcoma Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Wanitpongpun, C.
Ungareewittaya, P.
2014 Asian Biomedicine
1 (8), pp. 123-126
17. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors Chindaprasirt, P.
Chindaprasirt, J.
Limpawattana, P.
Pakkaratho, P.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Kongbunkiat, K.
Sawanyawisuth, K.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (15), pp. 1643-1648
18. Continuous positive airway pressure therapy converted atrial fibrillation in a patient with obstructive sleep apnea Senthong, V.
Chindaprasirt, J.
Chindaprasirt, P.
Makarawate, P.
Limpawattana, P.
Timinkul, A.
Domthong, A.
Chumjan, S.
Chotmongkol, V.
Sawanyawisuth, K.
2014 Journal of Arrhythmia
6 (30), pp. 502-505
19. Blood culture bottle and standard culture bottle methods for detection of bacterial pathogens in parapneumonic pleural effusion Chindaprasirt, J.
Limpawattana, P.
Sawanyawisuth, K.
2015 Jundishapur Journal of Microbiology
10 (8), pp.
20. National Data of CPR Procedures Performed on Hospitalized Thai Older Population Patients Limpawattana, P.
Sawanyawisuth, K.
Chindaprasirt, J.
Senthong, V.
Thepsuthammarat, K.
2015 International Journal of Gerontology
2 (9), pp. 67-70
21. Perceived Burden of Thai Caregivers for Older Adults After Stroke Limpawattana, P.
Intarasattakul, N.
Chindaprasirt, J.
Tiamkao, S.
2015 Clinical Gerontologist
1 (38), pp. 19-31
22. Sarcopenia in cancer patients Chindaprasirt, J. 2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
18 (), pp. 8075-8077
23. Family history of liver cancer may indicate chronic hepatitis B virus infection in an endemic area Sawanyawisuth, K.I. 2017 Asian Pacific Journal of Tropical Disease
11 (7), pp. 650-652
24. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD Limpawattana, P.
Boonsawat, W.
2017 International Journal of COPD
(12), pp. 1193-1198
25. Programmed death-ligand 1 (PD-L1) expression associated with a high neutrophil/lymphocyte ratio in cholangiocarcinoma Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Titapun, A.
Pugkhem, A.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (18), pp. 1671-1674
26. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Somintara, O.
Vachirodom, D.
Koonmee, S.
Srinakarin, J.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2018 Journal of epidemiology
7 (28), pp. 323-330
27. Correlation between twenty-four-hour urine urea nitrogen and spot urine urea nitrogen in patients with non-hematologic malignancy Pisprasert, V.
Rattanachaiwong, S.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Hongsprabhas, P.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S57-S62
28. Monitoring methotrexate level in adult patients with osteosarcoma: A proposed algorithm for Thai patients Patanasethanont, D.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S95-S99
29. Outcome and prognostic factors of brain metastasis from solid organ tumor: A 10-year follow-up Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S101-S106
30. Prognostic factors of hypercalcemia of malignancy Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S197-S201
31. Superior vena cava syndrome: Clinical presentation and treatment outcome Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S149-S153
32. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients Limpawattana, P.
Theerakulpisut, D.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Khuntikeo, N.
Chindaprasirt, J.
2018 PLoS ONE
10 (13), pp.
33. Thrombotic microangiopathy associated with gemcitabine: A case report Chindaprasirt, J.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Kritmetapak , K
Puapiroj, A.
2018 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (101), pp. S257-S262
34. A comparison of preferences of elderly patients for end-of-life period and their relatives' perceptions in Thailand Srinonprasert, V.
Manjavong ,
Limpawattana, P.
Chotmongkol, V.
Pairojkul, S.
Chindaprasirt, J.
2019 Archives of Gerontology and Geriatrics
(84), pp.
35. An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae) Sawanyawisuth, K.
Khamsai,
Chotmongkol, V.
Tiamkao, S.
Limpawattana, P.
Senthong, V.
Chindaprasirt, J.
Ngamjarus, C.
2019 Parasitology International
(72), pp.
36. A web-based surveillance model of eosinophilic meningitis: Future prediction and distribution patterns Sawanyawisuth, K.
Phitsanuwong, C.
Khamsai,
Tiamkao, S.
Limpawattana, P.
Senthong, V.
Chindaprasirt, J.
Ngamjarus, C.
2019 Epidemiology Biostatistics and Public Health
3 (16), pp.
37. Comparison of Thai older patients’ wishes and nurses’ perceptions regarding end-of-life care Manjavong ,
Srinonprasert, V.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Pairojkul, S.
Pimporm, J.
2019 Nursing Ethics
7-8 (26), pp. 2006-2015
38. Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience Sookprasert, A.
Chindaprasirt, J.
Sirithanaphol, W.
2019 Urologia Internationalis
(), pp.
39. Frailty syndrome in biliary tract cancer patients: Prevalence and associated factors Limpawattana, P.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Sawanyawisuth, K.
Titapun, A.
Khuntikeo, N.
Chindaprasirt, J.
2019 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (20), pp. 1497-1501
40. Health insurance and colorectal cancer survival in Khon Kaen, Thailand Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Chindaprasirt, J.
Vatanasapt, P.
2019 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (20), pp. 1797-1802
41. Perception of a “good death” in Thai patients with cancer and their relatives Chindaprasirt, J.
Limpawattana, P.
Srinonprasert, V.
Manjavong ,
Chotmongkol, V.
Pairojkul, S.
Sawanyawisuth, K.
2019 Heliyon
7 (5), pp.
42. Perioperative outcomes in elderly patients undergoing nephrectomy for renal cell carcinoma Sirithanaphol, W.
Chindaprasirt, J.
2019 Research and Reports in Urology
(11), pp. 195-199
43. Predictors for obesity hypoventilation syndrome in Thai population Khamsai,
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Silaruks, S.
Senthong, V.
Sawanyawisuth, K.
2019 Sleep Medicine Research
1 (10), pp. 13-16
44. Thai medical students' attitudes regarding what constitutes a "good death": A multi-center study Limpawattana, P.
Srinonprasert, V.
Manjavong ,
Pairojkul, S.
Chindaprasirt, J.
2019 BMC Medical Education
1 (19), pp.
45. A comparison study of ideal medical professionalism in internal medicine between the first and last year residents Khamsai,
Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Kongbunkiat, K.
2020 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (103), pp. 61-63
46. Additional risk factors associated with symptomatic hydrochlorothiazide-induced hyponatremia in hypertensive patients Khamsai, S.
Limpawattana, P.
Chotmongkol, V.
Silaruks, S.
Senthong, V.
Timinkul, A.
Phitsanuwong, C.
Sawanyawisuth, K.
2020 Arterial Hypertension (Poland)
1 (24), pp. 16-21
47. Clinical characteristics and complications of obstructive sleep apnea in srinagarind hospital Sawanyawisuth, K.
Silaruks, S.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Senthong, V.
Kongbunkiat, K.
Timinkul, A.
Phitsanuwong, C.
Khamsai,
2020 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (103), pp. 36-39
48. How common is obstructive sleep apnea in young hypertensive patients? Khamsai,
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Silaruks, S.
Senthong, V.
Sawanyawisuth, K.
2020 Internal and Emergency Medicine
(), pp.
49. Prevalence of Geriatric Syndromes in Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy Limpawattana, P.
Sookprasert, A.
Sirithanaphol, W.
2020 Current Gerontology and Geriatrics Research
(2020), pp.
50. Prognostic factors for penile cancer and survival in response to multimodality therapy Sirithanaphol, W.
Sookprasert, A.
Wirasorn, K.
Chindaprasirt, J.
2020 Research and Reports in Urology
(12), pp. 29-34
51. Roles of self-sampling for human papillomavirus in developing countries Sawanyawisuth, K.
Limpawattana, P.
Chindaprasirt, J.
Chotmongkol, V.
Kongbunkiat, K.
Sittichanbuncha, Y.
Khamsai,
2020 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (103), pp. 68-72

Title Authors Year Journal title
1. Geriatric hospitalizations due to fall-related injuries. Limpawattana, P
Sutra, S
Thavompitak, Y
Chindaprasirt, J
Mairieng, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S235-9
2. Brain metastases from cholangiocarcinoma: a first case series in Thailand. Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
Sawanyawisuth, K
Limpawattana, P
Tiamkao, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (13), pp. 1995-7
3. Health situation analysis of hospitalized Thai older persons in the year 2010. Limpawattana, P
Sutra, S
Thavornpitak, Y
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
Mairieng, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S81-6
4. Cost of colorectal cancer care in hospitalized patients of Thailand. Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Limpawattana, P
Sutra, S
Thavornpitak, Y
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S196-200
5. Lung cancer in hospitalized patients of Thailand. Phunmanee, A
Wirasorn, K
Thavornpitak, Y
Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S201-5
6. Patterns of chemotherapy usage in hospitalized breast cancer patients. Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Limpawattana, P
Thavornpitak, Y
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S206-10
7. Delirium in hospitalized elderly patients of Thailand; is the figure underrecognized? Limpawattana, P
Sutra, S
Thavornpitak, Y
Sawanyawisuth, K
Chindaprasirt, J
Mairieng, P
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S224-8
8. Caregivers burden of older adults with chronic illnesses in the community: a cross-sectional study. Limpawattana, P
Theeranut, A
Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Pimporm, J
2013 Journal of community health
1 (38), pp. 40-5
9. Clinical manifestations of Eosinophilic meningitis due to infection with Angiostrongylus cantonensis in children. Sawanyawisuth, K
Chindaprasirt, J
Senthong, V
Limpawattana, P
Auvichayapat, N
Tassniyom, S
Chotmongkol, V
Maleewong, W
Intapan, PM
2013 The Korean journal of parasitology
6 (51), pp. 735-8
10. Age Predicts Functional Outcome in Acute Stroke Patients with rt-PA Treatment. Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Chattakul, P
Limpawattana, P
Tiamkao, S
Aountri, P
Chotmongkol, V
2013 ISRN neurology
(2013), pp. 710681
11. Group versus modified individual standard-setting on multiple-choice questions with the Angoff method for fourth-year medical students in the internal medicine clerkship. Senthong, V
Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
Aekphachaisawat, N
Chaowattanapanit, S
Limpawattana, P
Choonhakarn, C
Sookprasert, A
2013 Advances in medical education and practice
(4), pp. 195-200
12. Malignant mesothelioma of the pericardium: a report of two different presentations. Makarawate, P
Chaosuwannakit, N
Chindaprasirt, J
Ungarreevittaya, P
Chaiwiriyakul, S
Wirasorn, K
Kuptarnond, C
Sawanyawisuth, K
2013 Case reports in oncological medicine
(2013), pp. 356901
13. Differential diagnosis of CNS angiostrongyliasis: a short review. Senthong, V
Chindaprasirt, J
Sawanyawisuth, K
2013 Hawai'i journal of medicine & public health : a journal of Asia Pacific Medicine & Public Health
6 (72), pp. 52-4
14. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients. Wirasorn, K
Ngamprasertchai, T
Khuntikeo, N
Pakkhem, A
Ungarereevittaya, P
Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
2013 Journal of gastroenterology and hepatology
12 (28), pp. 1885-91
15. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy. Wirasorn, K
Ngamprasertchai, T
Chindaprasirt, J
Sookprasert, A
Khantikaew, N
Pakkhem, A
Ungarereevittaya, P
2013 World journal of gastrointestinal oncology
4 (5), pp. 81-7
16. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia. Chindaprasirt, J
Wanitpongpun, C
Limpawattana, P
Thepsuthammarat, K
Sripakdee, W
Sookprasert, A
Wirasorn, K
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (14), pp. 1115-9
17. Lower BMI is a predictor of obstructive sleep apnea in elderly Thai hypertensive patients. Sawanyawisuth, K
Chindaprasirt, J
Senthong, V
Makarawate, P
Limpawattana, P
Domthong, A
Silaruks, S
Chumjan, S
2013 Sleep & breathing = Schlaf & Atmung
4 (17), pp. 1215-9
18. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors. Chindaprasirt, J
Limpawattana, P
Pakkaratho, P
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Kongbunkiat, K
Sawanyawisuth, K
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (15), pp. 1643-8
19. Blood Culture Bottle and Standard Culture Bottle Methods for Detection of Bacterial Pathogens in Parapneumonic Pleural Effusion. Charoentunyarak, S
Kananuraks, S
Chindaprasirt, J
Limpawattana, P
Sawanyawisuth, K
2015 Jundishapur journal of microbiology
10 (8), pp. e24893
20. Treatment Outcome and Predictors of Survival in Thai Adult Rhabdomyosarcoma Cases. Sookprasert, A
Ungareewittaya, P
Manotepitipongse, A
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (17), pp. 1449-52
21. The Stop-Bang Questionnaire as a Screening Tool for Obstructive Sleep Apnea-Induced Hypertension in Asian Population. Pavarangkul, T
Jungtrakul, T
Chaobangprom, P
Nitiwatthana, L
Jongkumchok, W
Morrakotkhiew, W
Kachenchart, S
Chindaprasirt, J
Limpawattana, P
Srisaenpang, S
Pinitsoontorn, S
Sawanyawisuth, K
2016 Neurology international
1 (8), pp. 6104
22. Hospital-based Population of Elderly Cancer Cases in Northeastern Thailand. Wirasorn, K
Suwanrungruang, K
Sookprasert, A
Limpawattana, P
Sirithanaphol, W
Chindaprasirt, J
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (17), pp. 767-70
23. Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) Expression Associated with a High Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Cholangiocarcinoma Sangkhamanon, S
Jongpairat, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Titapun, A
Pugkhem, A
Ungareevittaya, P
Chindaprasirt, J
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (18), pp. 1671-1674
24. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD. Limpawattana, P
Putraveephong, S
Inthasuwan, P
Boonsawat, W
Theerakulpisut, D
Chindaprasirt, J
2017 International journal of chronic obstructive pulmonary disease
(12), pp. 1193-1198
25. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients. Limpawattana, P
Theerakulpisut, D
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2018 PloS one
10 (13), pp. e0204985
26. Bone metastasis from cholangiocarcinoma mimicking osteosarcoma: A case report and review literature. Chindaprasirt, P
Promsorn, J
Ungareewittaya, P
Twinprai, N
Chindaprasirt, J
2018 Molecular and clinical oncology
5 (9), pp. 532-534
27. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand. Virani, S
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Somintara, O
Vachirodom, D
Koonmee, S
Srinakarin, J
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Rozek, LS
Sriplung, H
Wiangnon, S
2018 Journal of epidemiology
7 (28), pp. 323-330
28. Treatment outcomes of adult osteosarcoma in Srinagarind Hospital. Eiamprapaporn, P
Sookprasert, A
Wirasorn, K
Ungarereevittaya, P
Chindaprasirt, J
2018 Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology
(29), pp. ix126-ix127
29. Thai medical students' attitudes regarding what constitutes a "good death": a multi-center study. Limpawattana, P
Srinonprasert, V
Manjavong, M
Pairojkul, S
Chindaprasirt, J
Kaiyakit, S
Juntararuangtong, T
Yongrattanakit, K
Kuichanuan, T
2019 BMC medical education
1 (19), pp. 78
30. An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae). Aekphachaisawat, N
Sawanyawisuth, K
Khamsai, S
Chattakul, P
Takahashi, K
Chomtmongkol, V
Tiamkao, S
Limpawattana, P
Senthong, V
Chindaprasirt, J
Theeranut, A
Ngamjarus, C
2019 Parasitology international
(), pp. 101944
31. Health Insurance and Colorectal Cancer Survival in Khon Kaen, Thailand. Phimha, S
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Chindaprasirt, J
Bouphan, P
Santong, C
Vatanasapt, P
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (20), pp. 1797-1802
32. A comparison of preferences of elderly patients for end-of-life period and their relatives' perceptions in Thailand. Srinonprasert, V
Manjavong, M
Limpawattana, P
Chotmongkol, V
Pairojkul, S
Chindaprasirt, J
Yongrattanakit, K
Kaiyakit, S
Juntararuangtong, T
Kuichanuan, T
2019 Archives of gerontology and geriatrics
(84), pp. 103892
33. Perception of a "good death" in Thai patients with cancer and their relatives. Chindaprasirt, J
Wongtirawit, N
Limpawattana, P
Srinonprasert, V
Manjavong, M
Chotmongkol, V
Pairojkul, S
Sawanyawisuth, K
2019 Heliyon
7 (5), pp. e02067
34. Perioperative outcomes in elderly patients undergoing nephrectomy for renal cell carcinoma. Sirithanaphol, W
Pachirat, K
Rompsaithong, U
Kiatsopit, P
Ungareevittaya, P
Chindaprasirt, J
2019 Research and reports in urology
(11), pp. 195-199
35. Crizotinib-Associated Renal Cysts in Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Lung Cancer Patients: A Single-Center Experience. Eiamprapaporn, P
Mungwatthana, N
Twinprai, P
Sookprasert, A
Chindaprasirt, J
Ahooja, A
Watthanaudomrot, S
Sirithanaphol, W
2019 Urologia internationalis
(), pp. 1-4
36. Comparison of Thai older patients' wishes and nurses' perceptions regarding end-of-life care. Manjavong, M
Srinonprasert, V
Limpawattana, P
Chindaprasirt, J
Pairojkul, S
Kuichanuan, T
Kaiyakit, S
Juntararuangtong, T
Yongrattanakit, K
Pimporm, J
Thongkoo, J
2019 Nursing ethics
(), pp. 969733019826410
37. Frailty Syndrome in Biliary Tract Cancer Patients: Prevalence and Associated Factors Limpawattana, P
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Sawanyawisuth, K
Titapun, A
Luvira, V
Khuntikeo, N
Chindaprasirt, J
2019 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (20), pp. 1497-1501
38. Prognostic Factors for Penile Cancer and Survival in Response to Multimodality Therapy. Sirithanaphol, W
Sookprasert, A
Rompsaithong, U
Kiatsopit, P
Wirasorn, K
Chindaprasirt, J
2020 Research and reports in urology
(12), pp. 29-34
39. Predictors of chronic kidney disease in obstructive sleep apnea patients. Somkearti, P
Chattakul, P
Khamsai, S
Limpawattana, P
Chindaprasirt, J
Chotmongkol, V
Sawanyawisuth, K
2020 Multidisciplinary respiratory medicine
1 (15), pp. 470
40. Prevalence of Geriatric Syndromes in Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy. Limpawattana, P
Phimson, K
Sookprasert, A
Sirithanaphol, W
Chindaprasirt, J
2020 Current gerontology and geriatrics research
(2020), pp. 9347804

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Brain Metastases from Cholangiocarcinoma: a First Case Series in Thailand Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Kittisak Sawanyawisuth
Panita Limpawattana
Somsak Tiamkao
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (13.0), pp. 1995.0-1997.0
7 0 0 0 0 0 7
2. Systemic Therapy for Locally Advanced and Metastatic Cholangiocarcinoma Aumkhae Sookprasert
Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(13.0), pp. 3.0-6.0
3 0 0 0 0 0 3
3. Adjuvant chemotherapy in resectable cholangiocarcinoma patients Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Narong Khuntikeo
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
2013 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
12.0 (28.0), pp. 1885.0-1891.0
16 0 0 0 0 0 16
4. CAREGIVER BURDEN OF OLDER ADULTS WITH CANCER: A CROSS-SECTIONAL STUDY J. Chindaprasirt
P. Limpawattana
P. Pakkaratho
K. Wirasorn
A. Sookprasert
2013 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(49.0), pp. S12-S12
0 0 0 0 0 0 0
5. Caregivers Burden of Older Adults with Chronic Illnesses in the Community: A Cross-Sectional Study Panita Limpawattana
Ampornpan Theeranut
Jarin Chindaprasirt
Kittisak Sawanyawisuth
Jiraporn Pimporm
2013 JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH
1.0 (38.0), pp. 40.0-45.0
30 0 0 0 0 0 30
6. Clinical Manifestations of Eosinophilic Meningitis Due to Infection with Angiostrongylus cantonensis in Children Kittisak Sawanyawisuth
Jarin Chindaprasirt
Vichai Senthong
Panita Limpawattana
Narong Auvichayapat
Sompon Tassniyom
Verajit Chotmongkol
Wanchai Maleewong
Pewpan M. Intapan
2013 KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
6.0 (51.0), pp. 735.0-738.0
9 0 0 0 0 0 9
7. Lower BMI is a predictor of obstructive sleep apnea in elderly Thai hypertensive patients Kittisak Sawanyawisuth
Jarin Chindaprasirt
Vichai Senthong
Pattarapong Makarawate
Panita Limpawattana
Aornchuma Domthong
Songkwan Silaruks
Somchit Chumjan
2013 SLEEP AND BREATHING
4.0 (17.0), pp. 1215.0-1219.0
4 0 0 0 0 0 4
8. MORTALITY, LENGTH OF STAY, AND COST ASSOCIATED WITH HOSPITALISED ADULT CANCER PATIENTS WITH FEBRILE NEUTROPENIA J. Chindaprasirt
C. Wanitpongpun
P. Limpawattana
K. Thepsuthammarat
W. Sripakdee
A. Sookprasert
2013 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(49.0), pp. S11-S11
0 0 0 0 0 0 0
9. Mortality, Length of Stay, and Cost Associated with Hospitalized Adult Cancer Patients with Febrile Neutropenia Jarin Chindaprasirt
Chinadol Wanitpongpun
Panita Limpawattana
Kaewjai Thepsuthammarat
Warunsuda Sripakdee
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
2.0 (14.0), pp. 1115.0-1119.0
13 0 0 0 0 0 13
10. Prognostic factors in resectable cholangiocarcinoma patients: Carcinoembryonic antigen, lymph node, surgical margin and chemotherapy Kosin Wirasorn
Thundon Ngamprasertchai
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Narong Khantikaew
Ake Pakkhem
Piti Ungarereevittaya
2013 WORLD JOURNAL OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY
4.0 (5.0), pp. 81.0-87.0
7 0 0 0 0 0 7
11. Acquired factor VII deficiency associated with synovial sarcoma Jarin Chindaprasirt
Chinadol Wanitpongpun
Piti Ungareewittaya
2014 ASIAN BIOMEDICINE
1.0 (8.0), pp. 123.0-126.0
0 0 0 0 0 0 0
12. Burdens among Caregivers of Older Adults with Advanced Cancer and Risk Factors Jarin Chindaprasirt
Panita Limpawattana
Pornvaree Pakkaratho
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Kannikar Kongbunkiat
Kittisak Sawanyawisuth
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
4.0 (15.0), pp. 1643.0-1648.0
9 0 0 0 0 0 9
13. Clinical manifestations of subarachnoid hemorrhage from gnathostoma spinigerum in srinagarind hospital K. Sawanyawisuth
W. Waranon
K. Pongtipakorn
K. Kongbunkiat
P. Limpawattana
V. Senthong
J. Chindaprasirt
V. Chotmongkol
J. Kanpittaya
P. M. Intapan
W. Maleewong
A. Kitkhuandee
2014 JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN
(15.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
14. SUBARACHNOID HEMORRHAGE DUE TO VASCULAR CAUSES AND GNATHOSTOMIASIS: CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINGS Waranon Munkong
Kittisak Sawanyawisuth
Keetapong Pongtipakorn
Kannikar Kongbunkiat
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Verajit Chotmongkol
Jaturat Kanpittaya
Pewpan M. Intapan
Wanchai Maleewong
Amnat Kitkhuandee
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 984.0-989.0
3 0 0 0 0 0 3
15. Assessing correlation between LINE-1 methylation and MGMT promoter methylation in glioblastomas. Jarin Chindaprasirt
Piyamai Chankate
Mathawee Aumchaaumchaya
Chinachote Teerapakpinyo
Iyavut Thaipisuttikul
Shanop Shuangshoti
Virote Sriuranpong
2015 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
15.0 (33.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
16. Blood Culture Bottle and Standard Culture Bottle Methods for Detection of Bacterial Pathogens in Parapneumonic Pleural Effusion Surapan Charoentunyarak
Sarassawan Kananuraks
Jarin Chindaprasirt
Panita Limpawattana
Kittisak Sawanyawisuth
2015 JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY
10.0 (8.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
17. National Data of CPR Procedures Performed on Hospitalized Thai Older Population Patients Panita Limpawattana
Arunotai Siriussawakul
Mann Chandavimol
Kittisak Sawanyawisuth
Jarin Chindaprasirt
Vichai Senthong
Kaewjai Thepsuthammarat
2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY
2.0 (9.0), pp. 67.0-70.0
3 0 0 0 0 0 3
18. Perceived Burden of Thai Caregivers for Older Adults After Stroke Panita Limpawattana
Nipaporn Intarasattakul
Jarin Chindaprasirt
Somsak Tiamkao
2015 CLINICAL GERONTOLOGIST
1.0 (38.0), pp. 19.0-31.0
1 0 0 0 0 0 1
19. Bioactivity enhancement of calcined kaolin geopolymer with CaCl2 treatment Saengsuree Pangdaeng
Vanchai Sata
J. B. Aguiar
F. Pacheco-Torgal
Jarin Chindaprasirt
Prinya Chindaprasirt
2016 SCIENCEASIA
6.0 (42.0), pp. 407.0-414.0
8 0 0 0 0 0 8
20. The STOP-BANG questionnaire as a screening tool for obstructive sleep apnea-induced hypertension in Asian population Tanut Pavarangkul
Thipphailin Jungtrakul
Pichsinee Chaobangprom
Luxanawadee Nitiwatthana
Wisit Jongkumchok
Weerachat Morrakotkhiew
Sitthan Kachenchart
Jarin Chindaprasirt
Panita Limpawattana
Sompong Srisaenpang
Somdej Pinitsoontorn
Kittisak Sawanyawisuth
2016 NEUROLOGY INTERNATIONAL
1.0 (8.0), pp. 9.0-11.0
7 0 0 0 0 0 7
21. Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD Panita Limpawattana
Siraphong Putraveephong
Pratchaya Inthasuwan
Watchara Boonsawat
Daris Theerakulpisut
Jarin Chindaprasirt
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(12.0), pp. 1193.0-1198.0
16 0 0 0 0 0 16
22. Bone metastasis from cholangiocarcinoma mimicking osteosarcoma: A case report and review literature Prin Chindaprasirt
Julaluck Promsorn
Piti Ungareewittaya
Nattaphon Twinprai
Jarin Chindaprasirt
2018 MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY
5.0 (9.0), pp. 532.0-534.0
3 0 0 0 0 0 3
23. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Shama Virani
Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Ongart Somintara
Damnern Vachirodom
Supinda Koonmee
Jirapon Srinakarin
Supot Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Laura S. Rozek
Hutcha Sriplung
Surapon Wiangnon
2018 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
7.0 (28.0), pp. 323.0-330.0
0 0 0 0 0 0 0
24. Morning Headache but Not Obesity Is an Independent Risk Factor of Hypertension Caused by Obstructive Sleep Apnea K. Sawanyawisuth
P. Mahawarakorn
S. Khamsai
P. Limpawattana
J. Chindaprasirt
2018 HEADACHE
(58.0), pp. 117.0-117.0
0 0 0 0 0 0 0
25. Outcomes of multidisciplinary treatment in penile cancer: Experience from Thailand. Wichien Sirithanaphol
Kachit Pachirat
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Supanut Lumbiganon
Aumkhae Sookprasert
2018 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
6.0 (36.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
26. The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients Panita Limpawattana
Daris Theerakulpisut
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Narong Khuntikeo
Jarin Chindaprasirt
2018 PLOS ONE
10.0 (13.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
27. Treatment outcomes of adult osteosarcoma in Srinagarind Hospital P. Eiamprapaporn
A. Sookprasert
K. Wirasorn
P. Ungarereevittaya
J. Chindaprasirt
2018 ANNALS OF ONCOLOGY
(29.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
28. A comparison of preferences of elderly patients for end-of-life period and their relatives' perceptions in Thailand Varalak Srinonprasert
Manchumad Manjavong
Panita Limpawattana
Verajit Chotmongkol
Srivieng Pairojkul
Jarin Chindaprasirt
Kongpob Yongrattanakit
Sawadee Kaiyakit
Thitikorn Juntararuangtong
Thunchanok Kuichanuan
2019 ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
(84.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
29. An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae) Noppadol Aekphachaisawat
Kittisak Sawanyawisuth
Sittichai Khamsai
Paiboon Chattakul
Ken Takahashi
Verajit Chotmongkol
Somsak Tiamkao
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Ampornpan Theeranut
Chetta Ngamjarus
2019 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
(72.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
30. A web-based surveillance model of eosinophilic meningitis: future prediction and distribution patterns Noppadol Aekphachaisawat
Kittisak Sawanyawisuth
Chalongchai Phitsanuwong
Sittichai Khamsai
Paiboon Chattakul
Verajit Chomtmongkol
Somsak Tiamkao
Panita Limpawattana
Vichai Senthong
Jarin Chindaprasirt
Chetta Ngamjarus
2019 EPIDEMIOLOGY BIOSTATISTICS AND PUBLIC HEALTH
3.0 (16.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
31. Comparison of Thai older patients' wishes and nurses' perceptions regarding end-of-life care Manchumad Manjavong
Varalak Srinonprasert
Panita Limpawattana
Jarin Chindaprasirt
Srivieng Pairojkul
Thunchanok Kuichanuan
Sawadee Kaiyakit
Thitikorn Juntararuangtong
Kongpob Yongrattanakit
Jiraporn Pimporm
Jinda Thongkoo
2019 NURSING ETHICS
7-8 (26.0), pp. 2006.0-2015.0
2 0 0 0 0 0 2
32. Perception of a good death in Thai patients with cancer and their relatives Jarin Chindaprasirt
Nattapat Wongtirawit
Panita Limpawattana
Varalak Srinonprasert
Manchumad Manjavong
Verajit Chotmongkol
Srivieng Pairojkul
Kittisak Sawanyawisuth
2019 HELIYON
7.0 (5.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
33. Perioperative outcomes in elderly patients undergoing nephrectomy for renal cell carcinoma Wichien Sirithanaphol
Kachit Pachirat
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Piti Ungareevittaya
Jarin Chindaprasirt
2019 RESEARCH AND REPORTS IN UROLOGY
(11.0), pp. 195.0-199.0
0 0 0 0 0 0 0
34. Thai medical students' attitudes regarding what constitutes a good death: a multi-center study Panita Limpawattana
Varalak Srinonprasert
Manchumad Manjavong
Srivieng Pairojkul
Jarin Chindaprasirt
Sawadee Kaiyakit
Thitikorn Juntararuangtong
Kongpob Yongrattanakit
Thunchanok Kuichanuan
2019 BMC MEDICAL EDUCATION
(19.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
35. How common is obstructive sleep apnea in young hypertensive patients? Jittirat Jinchai
Sittichai Khamsai
Paiboon Chattakul
Panita Limpawattana
Jarin Chindaprasirt
Verajit Chotmongkol
Songkwan Silaruks
Vichai Senthong
Kittisak Sawanyawisuth
2020 INTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE
(), pp.
1 0 0 0 0 0 1
36. Prognostic Factors for Penile Cancer and Survival in Response to Multimodality Therapy Wichien Sirithanaphol
Aumkhae Sookprasert
Ukrit Rompsaithong
Pakorn Kiatsopit
Kosin Wirasorn
Jarin Chindaprasirt
2020 RESEARCH AND REPORTS IN UROLOGY
(12.0), pp. 29.0-34.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Cancer in Pregnancy: 10- year Experience in Srinagarind Hospital Kosin Wirasorn
Jarin Chindaprasirt
Aumkhae Sookprasert
Chompilas Chongsomchai
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 2), pp. 112-117
2. Cholangiocarcinoma in Third Trimester of Pregnancy: A Case Report Kosin Wirason
Jarin Chindaprasirt
Chompilas Chongsomchai
2012 Srinagarind Medical Journal
(27 No 2), pp. 221-225
3. Olanzapine induced weight gain in patients with cancer-related cachexia Suthan Chanthawong
Jarin Chindaprasirt
Tanarak Chaiyamee
Sawanit Suwannarat
2012 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(8 No 3), pp. 1-9
4. High-Grade Glioma: Treatment and Molecular Markers Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 2), pp. 212-216

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.014630794525146484