Loading
 ผกากรอง ลุมพิกานนท์

ผกากรอง ลุมพิกานนท์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35564244800: H-INDEX 17
6504263767: H-INDEX 1

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Measles immunisation in Thai children aged nine to 14 months. Lumbiganon, P.
Sookpranee, T.
Sukprasert, S.
Paholpak, S.
1988
2. Neonatal melioidosis: A report of 5 cases Lumbiganon, P.
Pengsaa, K.
Puapermpoonsiri, S.
Puapairoj, A.
1988
3. Pre-exposure vaccination with purified chick embryo cell rabies vaccines in children Lumbiganon, P.
Chaiprasithikul, P.
Sookpranee, T.
Paholpak, S.
Wasi, C.
1989
4. Antibiotic use at a university hospital Udomthavornsuk, B.
Patjanasoontorn, B.
Bhuripanyo, K.
Lumbiganon, P.
Boonma, P.
Lumbiganon, P.
Tatsanavivat, P.
Khomthong, R.
Saengnipanthkul, S.
Wiengnond, S.
Vongsangnak, V.
Cowsuwan, W.
1990
5. Japanese Encephalitis Virus and Vaccination. Pagakrong Lumbiganon 1990
6. Survival after rabies immunisation in newborn infant of affected mother Lumbiganon, P.
Wasi, C.
1990
7. Ciprofloxacin in neonates and its possible adverse effect on the teeth Lumbiganon, P.
Pengsaa, K.
Sookpranee, T.
1991
8. Rubella Immunization in 18 month-old Thai Children Pagakrong Lumbiganon
Unchalee Tattawasart
Saowaluk Sukprasert
Arnkisa Chaikitpinyo
1991
9. Ciprofloxacin therapy for localized melioidosis [4] Lumbiganon, P.
Sookpranee, T.
1992
10. Comparison of immunogenicity of hepatitis B vaccine between low and normal birth weight infants Lumbiganon, P.
Kowsuwan, P.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Panamonta, M.
Assateerawatts, A.
1992
11. Imipenem therapy for melioidosis in two children Lumbiganon, P.
Saengsa-Ard, S.
Wilailuckana, C.
1992
12. The prevalence of the indirect hemagglutination test for melioidosis in children in an endemic area. Charoenwong, P.
Lumbiganon, P.
Puapermpoonsiri, S.
1992
13. Cavitary tuberculosis in a young infant Teeratakulpisarn, J.
Lumbiganon, P.
Pairojkul, S.
Jariyaviladkul, P.
1994
14. Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Outbreaks in Srinagarind Hospital JANPEN JAROONTUM
PLOENCHAN CHETCHOTISAKD
NANTAKA KHUNTIKEO
PAGAKRONG LUMBIGANON
WEERACHAI KOSUWON
WIPAWADEE MANMONTRI
PUNNIPA SIRIERMPOOL
1994
15. Clinical manifestations of melioidosis in children Lumbiganon, P.
Viengnondha, S.
1995
16. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three–day–old infant Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Kowsuwan, P.
1995
17. Kawasaki disease with gallbladder hydrops Report of a Case Pop Kosalaraksa
Pagakrong Lumbiganon
Pensri Kosuwon
Arnkisa Chaikitpinyo
1996
18. Risk factors for neonatal klebsiella septicemia in srinagarind hospital Pengsaa, K.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Pairojkul, S.
Sookpranee, T.
Kosuwon, P.
Panthongviriyakul, C.
Sookpranee, M.
Kosuwon, W.
Wilailuckana, C.
Noppawinyoowong, J.
Bhudisawasdi, W.
Sithikesorn, J.
Namkun, C.
1996
19. Diabetic ketoacidosis and melioidosis in a child Panamonta, O.
Lumbiganon, P.
1997
20. Comparision between the Antimicrobial Susceptibility of Burkholderia pseudomallei to Trimethoprim-Sulfamethoxazole by Standard Disk Diffusion Method and by Minimal Inhibitory Concentration Determination Lumbiganon, P.
Tattawasatra, U.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
Thinkhamrop, B.
2000
21. Imipenem therapy for septicemic melioidosis in a child with penicillin and cephalosporin adverse reaction Lumbiganon, P.
Panamonta, O.
2000
22. Survival of Children with AIDS : Experience in a University Hospital in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2000
23. Clinical experience with treatment of melioidosis in children Lumbiganon, P
Chotechuangnirun, N
Kosalaraksa, P
2004
24. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus Panamonta, O
Kosalaraksa, P
Thinkhamrop, B
Kirdpon, W
Ingchanin, C
Lumbiganon, P
2004
25. Kawasaki disease in central area of Northeast Thailand. Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Wongswadiwat, Y.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
2004
26. Etiology of obscure fever in children at a University Hospital in Northeast Thailand Sripanidkulchai, R
Lumbiganon, P
2005
27. Multi-drug resistant HIV-1 reverse transcriptase genotype in children treated with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs). Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lulitanond, V.
Lumbiganon, P.
Chantràtita, W.
2006
28. Pulmonary tuberculosis in a child presenting with acute hemoptysis Teeratakulpisarn, J
Srinakarin, J
Tontisirin, C
Lumbiganon, P
Mitchai, J
2006
29. Therapeutic potential of chloroquine added to zidovudine plus didanosine for HIV-1 infected children. Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
Lulitanond, V.
Suwan-apichon, O.
2006
30. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease Pagakrong Lumbiganon
P. Lumbiganon
Arnkisa Chaikitpinyo
A. Chaikitpinyo
2007
31. Incidence and risk factors for Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)-related rash in Thai children with HIV infection Vemula, S
Kerr, S
Pancharoen, C
Siripong, A
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Chuamchaitrakool, A
Intasan, J
Lumbiganond, P
Phanuphak, P
Ananworanich, J
2007
32. A feasibility study of immediate versus deferred antiretroviral therapy in children with HIV infection Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Siangphoe, U
Engchanil, C
Pancharoen, C
Lumbiganon, P
Intasan, J
Apateerapong, W
Chuenyam, T
Ubolyam, S
Bunupuradah, T
Lange, J
Cooper, DA
Phanuphak, P
,
2008
33. Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii septicemia and meningitis in a neonate treated with colistin and netilmycin Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Teeratakulpisarn, J.
Kitkhuandee, A.
2008
34. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Jintana Intasan
Pagakrong Lumbiganon
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Malte Schutz
Jintanat Ananworanich
2008
35. Post operative penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae meningitis and septic shock in a child Lumbiganon, P
Surakunprapha, P
Kosalaraksa, P
Chaimanee, P
2008
36. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Dissajee Lumbiganon
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Malinee Loapaiboon
2009
37. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks. Torsak Bunupuradah
Jasper van der Lugt
Pope Kosalaraksa
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Apicha Mahanontharit
Pagakrong Lumbiganon
Emily Tompkins
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2009
38. Antiretroviral therapy outcomes of HIV-infected children in the TREAT Asia pediatric HIV observational database. Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Srasuebkul, P.
Chokephaibulkit, K.
2010
39. Cohort profile: the TREAT Asia pediatric HIV observational database. Chokephaibulkit, K.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Razali, K.A.M.
2011
40. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Boonrak, P.
Lumbiganon, P.
Mengthaisong, T.
Pancharoen, C.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2011
41. Localized melioidosis in children in Thailand: Treatment and long-term outcome Lumbiganon, P
Chotechuangnirun, N
Kosalaraksa, P
Teeratakulpisarn, J
2011
42. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Jiratchaya Wongsabut
Pagakrong Lumbiganon
Praphan Phanuphak
David Burger
Chitsanu Pancharoen
Jintanat Ananworanich
2011
43. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Somboonnithiphol, K.
Panamonta, O.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Panamonta, M.
Lumbiganon, P.
Somsapt, P.
2011
44. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status Kosalaraksa, P
Srirompotong, U
Newman, RW
Lumbiganon, P
Wood, JM
2011
45. Survival of HIV-Infected Children: A Cohort Study From the Asia-Pacific Region Lumbiganon, P.
Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Vonthanak, S.
Moy, F.
Razali, K.A.M.
2011
46. Dengue mortality in patients under 18 years old: an analysis from the health situation analysis of Thai population in 2010 project. Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Thepsuthammarat, K.
Sutra, S.
2012
47. High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting Jourdain, G.
Suntarattiwong, P.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
Bunupuradah, T.
Kaew-On, P.
Hinjiranandana, T.
Ngampiyaskul, C.
Chanpradub, S.
Wittawatmongkol, O.
Prasitsuebsai, W.
Kongstan, N.
Maleesatharn, A.
Aurpibul, L.
Nadsasarn, R.
Lumbiganon, P.
Tharnprisan, P.
Udompanich, T.
2012
48. HIV and hepatitis B coinfection among perinatally HIV-infected thai adolescents Aurpibul, L
Lumbiganon, P
Kolasaraksa, P
Hansudewechakul, R
Sa-Nguanmoo, P
Taeprasert, P
Bunupuradah, T
Poovorawan, Y
Sirisanthana, V
Puthanakit, T
2012
49. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression. Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Wiangnon, S.
Hansudewechakul, R.
Vibol, U.
Ngampiyaskul, C.
Lumbiganon, P.
Chuenyam, T.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012
50. Thailand's adolescent health situation: prevention is the key. Areemit, R
Suphakunpinyo, C
Lumbiganon, P
Sutra, S
Thepsuthammarat, K
2012
51. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease. Lumbiganon, P.
Chaikitpinyo, A.
2013
52. A survey of paediatric HIV programmatic and clinical management practices in Asia and sub-Saharan Africa - The International epidemiologic Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Vibol, U.
Razali, K.A.M.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Ananworanich, J.
Chokephaibulkit, K.
Huy, B.V.
Eley, B.S.
Garone, D.
Prozesky, H.W.
Technau, K.G.
Drabo, J.Y.
Jaquet, A.
2013
53. Characterizing HIV manifestations and treatment outcomes of perinatally infected adolescents in asia Chokephaibulkit, K.
Oberdorfer, P.
Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
KhanhDung, K.T.
Lumbiganon, P.
Yusoff, N.K.N.
Razali, K.A.M.
Khanh, T.H.
Wati, D.K.U.
2013
54. Incidence and predictors of severe anemia in Asian HIV-infected children using first-line antiretroviral therapy. Torsak Bunupuradah
Azar Kariminia
Kwai-Cheng Chan
Reshmie Ramautarsing
Bui Vu Huy
Ning Han
Revathy Nallusamy
Rawiwan Hansudewechakul
Vonthanak Saphonn
Virat Sirisanthana
Kulkanya Chokephaibulkit
Nia Kurniati
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Razali
Siew Moy Fong
Annette H. Sohn
Pagakrong Lumbiganon
2013
55. Long-term lopinavir/ritonavir monotherapy in HIV-infected children Kosalaraksa, P
Ananworanich, J
Puthanakit, T
Pinyakorn, S
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Chobkarjing, U
Phanuphak, P
Pancharoen, C
Bunupuradah, T
,
,
,
,
,
,
,
,
2013
56. Outcomes of antiretroviral therapy in children in Asia and Africa: a comparative analysis of the IeDEA pediatric multiregional collaboration. Malateste, K.
Rabie, H.
Lumbiganon, P.
Ayaya, S.O.
Dicko, F.T.
Wools-Kaloustian, K.K.
Aurpibul, L.
2013
57. Prevalence, characteristics, management, and outcome of pulmonary tuberculosis in HIV-infected children in the TREAT Asia pediatric HIV observational database (TApHOD) Tavitiya Sudjaritruk
Alan Maleesatharn
Wasana Prasitsuebsai
Siew Moy Fong
Ngoc Oanh Le
Thanh Thuy Thi Le
Pagakrong Lumbiganon
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Azahar Mohd Razali
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Virat Sirisanthana
2013
58. Second-line protease inhibitor-based HAART after failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens in Asian HIV-infected children. Torsak Bunupuradah
Thanyawee Puthanakit
Paul Fahey
Azar Kariminia
Nik K. N. Yusoff
Truong H. Khanh
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kamarul Razali
Nia Kurniati
Bui V. Huy
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Siew M. Fong
Vonthanak Saphonn
Jintanat Ananworanich
2013
59. Uncommon clinical presentations of melioidosis in children: 2 cases with sore throat and 1 case with urticarial rash Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
2013
60. Association between lymphocyte and monocyte subsets and cognition in children with HIV Ananworanich, J.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Phanuphak, P.P.
Cooper, D.A.
Chokephaibulkit, K.
Suntarattiwong, P.
Ojumu, A.
Sakulploy, N.
Ruxrungtham, K.
Pancharoen, C.
Van Der Lugt, J.
Chuenyam, T.
Mahanontharit, A.
Intasan, J.
Jupimai, T.
Uanithirat, A.
Boonrak, P.
Thongyen, S.
Prommool, V.
Sanchiem, W.
Lumbiganon, P.
Engchanil, C.
Tharnprisan, P.
Sopharak, C.
Lulitanond, V.
Khahmahpahte, S.
Kaewmart, R.
Chaimanee, P.
Sala, M.
Udompanit, T.
Wisai, R.
Rattanamanee, S.
Chantarasuk, Y.
Sarvok, S.
Changtrakun, Y.
Kunhasura, S.
Kamollert, S.
Chanta, C.
Srisawat, N.
2014
61. Characterizing HIV manifestations and treatment outcomes of perinatally infected adolescents in Asia. Kulkanya Chokephaibulkit
Azar Kariminia
Peninnah Oberdorfer
Revathy Nallusamy
Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Khu Thi Khanh Dung
Vonthanak Saphonn
Nagalingeswaran Kumarasamy
Pagakrong Lumbiganon
Do Chau Viet
Nia Kurniati
Nik Khairuddin Nik Yusoff
Kamarul Razali
Siew Moy Fong
Truong Huu Khanh
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
2014
62. Childhood infective endocarditis in Khon Kaen University Hospital from 1992 to 2011 Siwaprapakorn, W.
Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Lumbiganon, P.
Panamonta, O.
Pachirat, O.
Prathanee, S.
Wongswadiwat, Y.
Jirapradittha, J.
Thepsuthammarat, K.
2014
63. From transmission to transition: Lessons learnt from the Thai paediatric antiretroviral programme Olivia Tulloch
Sally Theobald
Jintanat Ananworanich
Sanchai Chasombat
Pope Kosalaraksa
Thidaporn Jirawattanapisal
Sudrak Lakonphon
Pagakrong Lumbiganon
Miriam Taegtmeyer
2014
64. Historical assessment of diphtheritic myocarditis from a hospital in northeastern Thailand Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Lumbiganon, P.
Panamonta, O.
Auvichayapat, N.
Wongswadiwat, Y.
Thepsuthammarat, K.
Panthongviriyakul, A.
Pongchaiyakul, C.
2014
65. Impact of antiretroviral therapy on opportunistic infections of HIV-infected children in the therapeutic research, education and aids training asia pediatric HIV observational database Prasitsuebsai, W
Kariminia, A
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Siew Moy, F
Law, M
Kumarasamy, N
Razali, K
Sirisanthana, V
Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
2014
66. Invasive Fungal Infections (Ifis) in Childhood Cancer in Srinagarind Hospital Thanakorn Kanjanapradap
Patcharee Komvilaisak
Pagakrong Lumbiganon
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
2014
67. Simplifying antiretroviral therapy to lopinavir/ritonavir monotherapy did not improve quality of life and therapy adherence in pretreated HIV-infected children Bunupuradah, T
Panthong, A
Kosalaraksa, P
Wongsabut, J
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Sopharak, C
Udompanit, T
Prasitsuebsai, W
Pancharoen, C
Ananworanich, J
,
2014
68. Switching from Efavirenz to Nevirapine in Children: 1-Week Dose Escalation Strategy Udomphanit, T.
Lumbiganon, P.
Sopharak, C.
Tharnprisan, P.
Kosalaraksa, P.
2014
69. Unusual clinical manifestations of dengue infection in children in a tertiary care hospital in northeast Thailand Tanaporn Duangmala
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
2014
70. Weight as predictors of clinical progression and treatment failure: results from the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. Durier, N.
Jourdain, G.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Vonthanak, S.
Ananworanich, J.
Wati, D.K.U.
2014
71. Prevalence and Incidence of Liver Dysfunction and Assessment of Biomarkers of Liver Disease in HIV-Infected Asian Children Aurpibul, L.
Bunupuradah, T.
Sophan, S.
Wati, D.K.U.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Lumbiganon, P.
Razali, K.A.M.
2015
72. The long-term outcomes of antiretroviral treatment initiated with mono or dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors in HIV-1-infected children: an Asian observational study Orasri Wittawatmongkol
Thahira J. Mohamed
Thoa P. K. Le
Vibol Ung
Alan Maleesatharn
Rawiwan Hansudewechakul
Lam V. Nguyen
Nagalingeswaran Kumarasamy
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Nik K. N. Yusoff
Nia Kurniati
Moy S. Fong
Revathy Nallusamy
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
2015
73. A global reference for caesarean section rates (C-Model): A multicountry cross-sectional study J. P. Souza
A. P. Betran
A. Dumont
B. de Mucio
C. M. Gibbs Pickens
C. Deneux-Tharaux
E. Ortiz-Panozo
E. Sullivan
E. Ota
G. Togoobaatar
G. Carroli
H. Knight
J. Zhang
J. G. Cecatti
J. P. Vogel
K. Jayaratne
M. C. Leal
M. Gissler
N. Morisaki
N. Lack
O. T. Oladapo
O. Tuncalp
P. Lumbiganon
R. Mori
S. Quintana
A. D. Costa Passos
A. C. Marcolin
A. Zongo
B. Blondel
B. Hernandez
C. J. Hogue
C. Prunet
C. Landman
C. Ochir
C. Cuesta
C. Pileggi-Castro
D. Walker
D. Alves
E. Abalos
E. C. D. Moises
E. M. Vieira
G. Duarte
G. Perdona
I. Gurol-Urganci
K. Takahiko
L. Moscovici
L. Campodonico
L. Oliveira-Ciabati
M. Laopaiboon
M. Danansuriya
M. Nakamura-Pereira
M. L. Costa
M. R. Torloni
M. R. Kramer
P. Borges
P. B. Olkhanud
R. Perez-Cuevas
S. B. Agampodi
S. Mittal
S. Serruya
V. Bataglia
Z. Li
M. Temmerman
A. M. Guelmezoglu
2016
74. Antiretroviral Therapy in Severely Malnourished, HIV-infected Children in Asia Boettiger, DC
Aurpibul, L
Hudaya, DM
Fong, SM
Lumbiganon, P
Saphonn, V
Truong, KH
Hansudewechakul, R
Nguyen, LV
Do, VC
Bunupuradah, T
Chokephaibulkit, K
Yusoff, NK
Kumarasamy, N
Wati, DK
Razali, KA
Kariminia, A
,
2016
75. Clinical pharmacokinetic properties of magnesium sulphate in women with pre-eclampsia and eclampsia B. O. Okusanya
O. T. Oladapo
Q. Long
P. Lumbiganon
G. Carroli
Z. Qureshi
L. Duley
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
2016
76. Early Height and Weight Changes in Children Using Cotrimoxazole Prophylaxis with Antiretroviral Therapy Boettiger, DC
,
Muktiarti, D
Kurniati, N
Truong, KH
Saghayam, S
Ly, PS
Hansudewechakul, R
Nguyen, LV
Do, VC
Sudjaritruk, T
Lumbiganon, P
Chokephaibulkit, K
Bunupuradah, T
Nik Yusoff, NK
Wati, DK
Mohd Razali, KA
Fong, MS
Nallusamy, RA
Sohn, AH
Kariminia, A
,
2016
77. Final Height and Associated Factors in Perinatally HIV-infected Asian Adolescents. Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Chokephaibulkit, K.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Vonthanak, S.
Vibol, U.
2016
78. HIV-infected children in the Asia-Pacific region with baseline severe anemia: Antiretroviral therapy and outcomes Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
David Boettiger
Vonthanak Saphonn
Khanh H. Truong
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Viet C. Do
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nantakar Kongstan
Nik K. N. Yusoff
Lam V. Nguyen
Dewi K. Wati
Kamarul Razali
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2016
79. Impact of orphan status on HIV treatment outcomes and retention in care of children and adolescents in Asia. Bui Vu Huy
Sirinya Teeraananchai
Le Ngoc Oanh
John Tucker
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Khanh Huu Truong
Vohith Khol
Lam Van Nguyen
Viet Chau Do
Pagakrong Lumbiganon
Nantaka Kongstan
Torsak Bunupuradah
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Azahar Mohd Razali
Dewi Kumara Wati
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
2016
80. Kaposi Sarcoma Risk in HIV-Infected Children and Adolescents on Combination Antiretroviral Therapy From Sub-Saharan Africa, Europe, and Asia Frank Tanser
Michael Vinikoor
Eusebio Macete
Robin Wood
Kathryn Stinson
Daniela Garone
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Janet Giddy
Cleophas Chimbetete
Kennedy Malisita
Brian Eley
Christiane Fritz
Michael Hobbins
Kamelia Kamenova
Matthew Fox
Hans Prozesky
Karl Technau
Shobna Sawry
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
LauRence Meyer
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Caroline Sabin
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane De Wit
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper Frederiksen
Nina Friis-Moller
Dorthe Raben
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Anne Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose M. Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Lars Peters
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
P. S. Ly
V. Khol
S. M. Sarun
V. B. Ung
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
L. P. P. Atmikasari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
K. A. Razali
T. J. Mohamed
N. A. D. R. Mohammed
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
W. Srisuk
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Bunupuradah
T. Puthanakit
W. Prasitsuebsai
W. Chanthaweethip
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2016
81. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor-Based Antiretroviral Therapy in Perinatally HIV-Infected, Treatment-Naïve Adolescents in Asia. Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Yusoff, N.K.N.
Razali, K.A.M.
2016
82. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitore-Based Antiretroviral Therapy in Perinatally HIV-Infected, Treatment-Naive Adolescents in Asia David C. Boettiger
Tavitiya Sudjaritruk
Revathy Nallusamy
Pagakrong Lumbiganon
Supattra Rungmaitree
Rawiwan Hansudewechakul
Nagalingeswaran Kumarasamy
Torsak Bunupuradah
Vonthanak Saphonn
Khanh Huu Truong
Nik K. N. Yusoff
Viet Chau Do
Lam V. Nguyen
Kamarul A. M. Razali
Siew Moy Fong
Nia Kurniati
Azar Kariminia
2016
83. Clinical practice patterns on the use of magnesium sulphate for treatment of pre-eclampsia and eclampsia: a multi-country survey. Q. Long
O. T. Oladapo
S. Leathersich
J. P. Vogel
G. Carroli
P. Lumbiganon
Z. Qureshi
A. M. Guelmezoglu
2017
84. Incidence of Postsuppression Virologic Rebound in Perinatally HIV-Infected Asian Adolescents on Stable Combination Antiretroviral Therapy. Tavitiya Sudjaritruk
Linda Aurpibul
Penh Sun Ly
Thoa Phan Kim Le
Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Pagakrong Lumbiganon
Kulkanya Chokephaibulkit
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Lam Van Nguyen
Kamarul Azahar Mohd Razali
Moy Siew Fong
Revathy A. Nallusamy
Nia Kurniati
Viet Chau Do
David C. Boettiger
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2017
85. International estimated fetal weight standards of the INTERGROWTH-21st Project Ohuma, E.O.
Cheikh Ismail, L.I.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Bhutta, Z.A.H.
Carvalho, M.J.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Pang, R.Y.
Carvalho, M.D.F.P.
Villar, J.L.
Altman, D.G.
Noble, J.A.
Papageorghiou, A.T.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Gu, S.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Cosgrove, C.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Muninzwa, D.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
Jacinta, N.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Chumlea, W.C.
Liu, H.
Knight, H.E.
Kizidio, J.
Giuliani, F.
Pang, R.
Farhi, F.
Finkton, D.W.
Ismail, L.C.
Barros, F.C.
Domingues, M.N.A.
Mitidieri, A.
Wu, M.H.
Wu, Q.Q.
Wang, J.H.
Kunnawar, N.
Singh, A.
Bertino, E.
Gilli, P.
Al-Jabri, H.
Puglia, F.
Roseman, F.
2017
86. NEUROLOGICAL OUTCOMES OF JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS INFECTION IN PEDIATRIC AND ADULT PATIENTS AT MAHOSOT HOSPITAL, VIENTIANE, LAO PDR Phouvieng Douangdala
Mayfong Mayxay
Paul Newton
Pope Kosalaraksa
Pagakrong Lumbiganon
Douangdao Soukaloun
2017
87. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Taeprasert, P.
2017
88. Short Communication: Impact of Viral Load Use on Treatment Switch in Perinatally HIV-Infected Children in Asia Jamal Mohamed, T
Teeraananchai, S
Kerr, SJ
Phongsamart, W
Nik Yusoff, NK
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Nguyen, LV
Sudjaritruk, T
Lumbiganon, P
Do, VC
Kurniati, N
Kumarasamy, N
Wati, DK
Fong, MS
Nallusamy, R
Kariminia, A
Sohn, A
2017
89. Access to antiretroviral therapy in HIV-infected children aged 0-19 years in the International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Global Cohort Consortium, 2004-2015: A prospective cohort study. Sophie Desmonde
Franck Tanser
Rachel Vreeman
Elom Takassi
Andrew Edmonds
Pagakrong Lumbiganon
Jorge Pinto
Karen Malateste
Catherine McGowan
Azar Kariminia
Marcel Yotebieng
Fatoumata Dicko
Constantin Yiannoutsos
Mwangelwa Mubiana-Mbewe
Kara Wools-Kaloustian
Mary-Ann Davies
Valeriane Leroy
2018
90. Access to antiretroviral therapy in HIV-infected children aged 0–19 years in the International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Global Cohort Consortium, 2004–2015: A prospective cohort study Lumbiganon, P.
Malateste, K.
Dicko, F.T.
Wools-Kaloustian, K.K.
2018
91. Adherence to antiretroviral therapy, stigma and behavioral risk factors in HIV-infected adolescents in Asia Prasitsuebsai, W
Sethaputra, C
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Chokephaibulkit, K
Truong, KH
Nguyen, LV
Mohd Razali, KA
Nik Yusoff, NK
Fong, MS
Teeraananchai, S
Ananworanich, J
Durier, N
,
2018
92. Characteristics, mortality and outcomes at transition for adolescents with perinatal HIV infection in Asia Bartlett, AW
Truong, KH
Songtaweesin, WN
Chokephaibulkit, K
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Lumbiganon, P
Sudjaritruk, T
Nguyen, LV
Do, VC
Kumarasamy, N
Nik Yusoff, NK
Kurniati, N
Fong, MS
Wati, DK
Nallusamy, R
Sohn, AH
Law, MG
Mohamed, TJ
2018
93. Global temporal changes in the proportion of children with advanced disease at the start of combination antiretroviral therapy in an era of changing criteria for treatment initiation Klea Panayidou
Nanina Anderegg
Michael Vinikoor
Jochen Ehmer
Karl-Gunter Technau
Helena Rabie
Robin Wood
Kara Wools-Kaloustian
Rachel Vreeman
Patrick Oyaro
Gertrude Nakigozi
Beverley Musick
Constantin Yiannoutsos
Madeleine Amorissani-Folquet
Lorna Renner
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Habakkuk Azinyui Yumo
Pablo Rojo
Josiane Warszwarski
Dorthe Raban
Regina Succi
Daisy M. Machado
Marco Luque
P. S. Ly
V. Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
S. Watanaporn
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkitt
C. Phadungphon
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
Pedro Cahn
Carina Cesar
Valeria Fink
Omar Sued
Emanuel Dell'Isola
Hector Perez
Jose Valiente
Cleyton Yamamoto
Beatriz Grinsztejn
Valdilea Veloso
Paula Luz
Raquel de Boni
Sandra Cardoso Wagner
Ruth Friedman
Ronaldo Moreira
Jorge Pinto
Flavia Ferreira
Marcelle Maia
Regina Celia de Menezes Succi
Daisy Maria Machado
Aida de Fatima Barbosa Gouvea
Marcelo Wolff
Claudia Cortes
Maria Fernanda Rodriguez
Gladys Allendes
Jean William Pape
Vanessa Rouzier
Adias Marcelin
Christian Perodin
Marco Tulio Luque
Denis Padgett
Juan Sierra Madero
Brenda Crabtree Ramirez
Paco Belaunzaran
Yanink Caro Vega
Eduardo Gotuzzo
Fernando Mejia
Gabriela Carriquiry
Catherine C. McGowan
Bryan E. Shepherd
Timothy Sterling
Karu Jayathilake
Anna K. Person
Peter F. Rebeiro
Mark Giganti
Jessica Castilho
Stephany N. Duda
Fernanda Maruri
Hilary Vansell
Nimbona Pelagie
Patrick Gateretse
Jeanine Munezero
Valentin Nitereka
Theodore Niyongabo
Christelle Twizere
Helene Bukuru
Thierry Nahimana
Jeremie Biziragusenyuka
Risase Scholastique Manyundo
Kien Atsu
Tabeyang Mbuh
Rogers Ajeh
Mark Benwi
Anastase Dzudie
Akindeh Mbuh
Marc Lionel Ngamani
Victorine Nkome
Djenabou Amadou
Eric Ngassam
Eric Walter Pefura Yone
Alice Ndelle Ewanoge
Norbert Fuhngwa
Chris Moki
Catherine Akele
Faustin Kitetele
Patricia Lelo
Martine Tabala
Emile Wemakoy Okitolonda
Landry Wenzi
Merlin Diafouka
Martin Herbas Ekat
Dominique Mahambou Nsonde
Adolphe Mafou
Fidele Ntarambirwa
Yvonne Tuyishimire
Theogene Hakizimana
Josephine Ayinkamiye
Sandrine Mukantwali
Henriette Kayitesi
Olive Uwamahoro
Viateur Habumuremyi
Joyce Mukamana
Jean Claude Dusingize
Gallican Kubwimana
Pacifique Mugenzi
Benjamin Muhoza
Athanase Munyaneza
Emmanuel Ndahiro
Diane Nyiransabimana
Jean d'Amour Sinayobye
Vincent Sugira
Chantal Benekigeri
Gilbert Mbaraga
Adebola Adedimeji
Kathryn Anastos
Madeline Dilorenzo
Lynn Murchison
Jonathan Ross
Diane Addison
Meg Baker
Ellen Brazier
Heidi Jones
Elizabeth Kelvin
Sarah Kulkarni
Denis Nash
Olga Tymejczyk
Batya Elul
Xiatao Cai
Don Hoover
Hae-Young Kim
Chunshan Li
Qiuhu Shi
Kathryn Lancaster
Marcel Yotebieng
Mark Kuniholm
Andrew Edmonds
Angela Parcesepe
Stephany Duda
April Kimmel
Margaret McNairy
Lameck Diero
Samuel Ayaya
Elizabeth Bukusi
John Ssali
Fred Nalugoda
G. R. Somi
Rita Elias Lyamuya
Kapella Ngonyani
Emanuel Lugina
Mark Urassa
Denna Michael
Marcel Djimon Zannou
Armel Poda
Fred Stephen Sarfo
Eugene Messou
Henri Chenal
Kla Albert Minga
Emmanuel Bissagnene
Aristophane Tanon
Moussa Seydi
Akessiwe Akouda Patassi
Sikiratou Adouni Koumakpai-Adeothy
Lorna Awo Renner
Sylvie Marie N'Gbeche
Clarisse Amani Bosse
Kouadio Kouakou
Madeleine Amorissani Folquet
Francois Tanoh Eboua
Fatoumata Dicko Traore
Mariam Sylla
Elom Takassi
Elise Arrive
Eric Balestre
Renaud Becquet
Charlotte Bernard
Shino Chassagne Arikawa
Alexandra Doring
Antoine Jaquet
Karen Malateste
Elodie Rabourdin
Thierry Tiendrebeogo
Sophie Desmonde
Julie Jesson
Didier Koumavi Ekouevi
Jean-Claude Azani
Patrick Coffie
Guy Gnepa
Christian Gerard Kaugbouh Kouadio
Boris Tchounga
Gary Maartens
Monique von Lettow
Shobna Sawry
Frank Tanser
Andrew Boulle
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Cleophas Chimbetete
Karl-Gunther Technau
Brian Eley
Josephine Muhairwe
Anna Jores
Kamelia Kamenova
Matthew P. Fox
Hans Prozesky
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Pablo Rojo Conejo
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Caroline Sabin
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane de Wit
Jose M. Miro
Dominique Costagliola
Antonella d'Arminio-Monforte
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo Conejo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper M. Frederiksen
Nina Friis-Moller
Jesper Kjaer
Dorthe Raben
Rikke Salbol Brandt
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Ann Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose Ma Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Eliane Rohner
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
Mark J. Abzug
Rohan Hazra
Barbara Heckman
Ellen O'gara
James Oleske
Kunjal Patel
George R. Seage
Russell B. Van Dyke
Paige L. Williams
Suzanne Siminski
2018
94. Heat-Stable Carbetocin versus Oxytocin to Prevent Hemorrhage after Vaginal Birth M. Widmer
G. Piaggio
T. M. H. Nguyen
A. Osoti
O. O. Owa
S. Misra
A. Coomarasamy
H. Abdel-Aleem
A. A. Mallapur
Z. Qureshi
P. Lumbiganon
A. B. Patel
G. Carroli
B. Fawole
S. S. Goudar
Y. V. Pujar
J. Neilson
G. J. Hofmeyr
L. L. Su
J. Ferreira de Carvalho
U. Pandey
K. Mugerwa
S. S. Shiragur
J. Byamugisha
D. Giordano
A. M. Gulmezoglu
2018
95. SEROLOGICAL RESPONSE TO DOUBLE-DOSE HEPATITIS B RE-VACCINATION IN HIV-INFECTED ADOLESCENTS Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Thanitta Udomphanit
2018
96. Seroprevalence of Hepatitis B Among HIV-infected Children and Adolescents Receiving Antiretroviral Therapy in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database Aurpibul, L.
Vibol, U.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
Lumbiganon, P.
2018
97. A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living with HIV in Asia Jeremy L. Ross
Sirinya Teeraananchai
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kulkanya Chokephaibulkit
Truong Huu Khanh
Lam Van Nguyen
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy Siew Fong
Wasana Prasitsuebsai
Annette H. Sohn
Stephen J. Kerr
S. Thammasala
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
S. Denjanta
A. Kongphonoi
W. Srisuk
S. Sricharoenchai
Y. Durier
S. Kanakool
K. H. Truong
Q. T. Du
H. D. Tran
D. T. K. Khu
G. T. T. Thuy
L. T. Nguyen
K. A. Razali
N. A. D. R. Mohammed
S. M. Fong
K. J. Wong
F. Daut
P. Mohamad
A. H. Sohn
C. Sethaputra
2019
98. Disease- and Treatment-related Morbidity in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
2019
99. Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
2019
100. Early and Late Virologic Failure after Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents Weiwei Mu
Adam W. Bartlett
Torsak Bunupuradah
Kulkanya Chokephaibulkit
Nagalingeswaran Kumarasamy
Penh Sun Ly
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Khanh Huu Truong
Viet Chau Do
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Nia Kurniati
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
Fujie Zhang
P. S. Ly
V. Khol
R. Seng
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
K. J. Wong
F. B. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
N. Vanprapar
K. H. Truong
Q. T. Du
T. T. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2019
101. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Sirikarn, P
Laopaiboon, M
Pattanittum, P
Chandrakachorn, W
Srirojana, S
Jeffery, H
Green, S
Lumbiganon, P
,
2019
102. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV Wati, D.K.U.
Bunupuradah, T.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019
103. Implementation of Treat-all at adult HIV care and treatment sites in the Global IeDEA Consortium: results from the Site Assessment Survey Ellen Brazier
Fernanda Maruri
Stephany N. Duda
Olga Tymejczyk
C. William Wester
Geoffrey Somi
Jeremy Ross
Beverly S. Musick
Keri N. Althoff
Catrina Mugglin
April D. Kimmel
Marcel Yotebieng
Denis Nash
Azar Karminia
Annette H. Sohn
Debbie Allen
Mark Bloch
Susan Boyd
Katherine Brown
Jess Costa
William Donohue
Manoji Gunathilake
Jennifer Hoy
Karen MacRae
Norman Roth
Diane Rowling
Julie Silvers
David J. Smith
David Sowden
David Templeton
Rick Varma
Ian Woolley
David Youds
Somanithd Chhay Meng
Bun Vannary
Yun Ting Chan
Wilson Lam
Man Po Lee
Han Ning
Yu Po Chu Pansy
Fujie Zhang
N. Kumarasamy
Sanjay Pujari
Nia Kurniati
Tuti Parwati Merati
Dina Muktiarti
Wayan Sandhi Parwata
Made Ratni
Ni Made Dewi Dian Sukmawati
Dian Sulistya Putu Diah Vedaswari
Ketut Dewi Kumara Wati
Evy Yunihastuty
Junko Tanuma
Graham Mills
Nigel Raymond
Rossana Ditangco
Ohnmar Seinn Papa
Ng Oon Tek
Dr Ah-neez
Raja Azwa
Dato
Fauziah Daud
Wong Ke Juin
Adeeba Binti Kamarulzaman
Nik Khairulddin
Chong Meng Li
Fong Siew Moy
Raja Iskandar Shah
Wong Peng Shyan
Benedict Sim
Jamal Mohamed Thahira
Koh Mia Tuang
Nik Yusoff
Jun Yong Choi
Yu-Jiun Chan
Chih-Sheng Huang
Wong Wing-Wai
Anchalee Avihingsanon
Kulkanya Chokephaibulkit
Rawiwan Hansudewechakul
Benjhawan Khumcha
Suwimon Khusuwan
Sasisopin Kiertiburanakul
Pagakrong Lumbiganon
Alan Maleesatharn
Jutarat Praparattanapan
Thanyawee Puthanakit
Sirintip Sricharoenchai
Tavitiya Sudjaritruk
Suporn Watanaporn
Vu Thien An
Do Duy Cuong
Bui Thu Hang
Bui Vu Huy
Du Tuan Quy
Lam Nguyen Van
Agathomfue Baragunzwa
Devote Gakima
Gloria Ingabire
Floride Kankinoi
Risase Scholastique Manyundo
Celestin Misago
Thierry Nahimana
Pelagie Nimbona
Felicite Ntirampeba
Christella Twizere
Rogers Ajeh
Amadou Djenabou
Anastase Dzudie
Alice Ndelle Ewanoge
Edmond Tchassem
Therese Bampapa
Patricia Lelo
Faustin Kitetele
Marie Paul
Amida Tytyna
Maryse Akolbout
Parfait Bitsindou
Merlin Diafouka
Adolphe Mafoua
Nadine Mahinga
Ella Moudila
Antoinette Moutoula
Ulrich Ndala
Dominique Mahambou Nsonde
Josephine Ayinkamiye
Chantal Dusabe
Theogene Hakizimana
Gilbert Mbaraga
Joyce Mukamana
Sandrine Mukantwali
Athanase Munyaneza
Anthere Murangwa
J. Claude Musenguwera
Marie Immanculee Ngutegure
Fidele Ntarambirwa
Diane Nyiransabimana
Jean d'Amour Sinayobye
Yvonne Tuyishimire
Olive Uwamahoro
Habumuremyi Viateur
Sugira Vincent
Yee Yee Kuhn
Beverly Musick
Israel Rodriguez
Kara Wools-Kaloustian
Constantin Yiannoutsos
Esinasi Akajoroit
Peter Ariya
Meshack Atsimale
Zeruya Barua
Oscar Busaka
Elizabeth Bukusi
Valentine Chebor
Timothy Chemweno
John Chirchir
Lameck Diero Sagida Esendi
Aisha Fwamba
Anne Mmella
Eunice Githumbi
Marcia Nasimiyu Hussein
Xavier Kandie
Martha Kemunto
Elizabeth Khaemba
Mary Kipchumba
Emily Koech
Caroline Kosgei
Barasa Laundrick
Ruth Merongo
Patricia Mochotto
Consolata Munyisi
Lilian Ndakalu
William Okoth Ochieng
Paul Odalo
Wicklife Okumu
Lilian Omari
Alphoce Omondi
Lydia Osia
Magret Owino
Maureen Oyoo
Doris Pepela
Millicent Rono
Omar Simon
Angie Tenge
Mary Too
Modesta Toto
Cathrine Towett
Kennedy Wawire
Mensaria Kimambo
Ester Kinyota
Rita Lyamuya
Julia Mathias
Athuman Ramadhan Mfuko
Denna Michael
Kapella Zacharia Ngonyani
Charles Nyaga
G. R. Somi
Mark S. Urassa
James Batte
Mwebesa Bosco Bwana
Barbara Castelnuovo
Michael Kanyesigye
Alice Kisakye
Fred Nalugoda
Haruna Semuwemba
John Ssali
Matthew Ssemakadde
Jessica Castilho
Carina Cesar
Paulo Ricardo de Alencastro
Eduardo Luiz Barbosa
Carlos Brites
Renata Caricol
Fabiana Bononi do Carmo
Lara Esteves Coelho
Maria Mercedes Escuder
Denize Lotufo Estevam
Flavia Gomes Faleiro Ferreira
Alexandre Goncalves
Aida de Fatima Barbosa Gouvea
Maria Leticia Rodrigues Ikeda
Artur O. Kalichman
Daisy Maria Machado
Simone Queiroz
Rosa de Alencar Souza
Regina Celia Succi
Katia Valeska Trindade
Unai Tupinambas
Marcelo Wolff
Vanessa Rouzier
Denis Padgett
Brenda Crabtree
Carlos Eduardo Verne Martin
Fernando Mejia
Benny Chang
Brenda Done
Larry Gabe
John Gill
Kevin Gough
Gail Howlett
Marin Klein
Judy Latendre-Paquette
Victor Leung
Paul MacPhee
P. MacPherson
Raj Maharaj
Lorna Carrasco Medina
Suzanne Page
Costas Pexos
Anita Rachlis
Kate Salters
Sherine Sterling
Stephen Boswell
Greer Burkholder
Gisela Cesteros
Kalliope Chagaris
Rosa Franklin
Aimee Freeman
Jack Fuhrer
Cynthia L. Gilbert
Matthew Goetz
Chris Grasso
Michael Horberg
Robert F. Hunter-Mellado
Rita Kell
Mari Kitahata
Daniel Klein
Ken Levine
Vincent Marconi
Christopher Mathews
Angel M. Mayor
Catherine McGowan
Richard Moore
Sonia Napravnik
Richard Novak
Kris Ann Oursler
Shellier Ramos
Benigno Rodriguez
Maria C. Rodriguez
Michael Silverberg
Michael S. Simberkoff
Mohit Varshney
Douglas Ward
Barb Widick
Bienvenido G. Yangco
Morna Cornell
Mary-Ann Davies
Lilian Smith
Per Maximilian von Groote
Josephine Muhairwe
Steve Balakasi
Quietus Banda
Getrude Kalepa
Andrew Bello
J. W. Bulla
Maria Chigeda
Joyce Chikaphupha
Flora Chikwekwere
Jack Kachoka
Allan Kapito
Alinafe Nathan Katondo
Molly Kumwenda
Felix Phewa Labein
Ronald Magombo
Bridget Malumbe
I. Makuwira
Patricia Marico
Betha Masangale
Angella Mchiela
Dan Midian
Kezia Phiri
Mary Tambe
Baid Thomas
Charles Thomson
Jonas Hector
Anna Cross
Siphephelo Dlamini
Brian Eley
Jonathan Euvrard
Geoffrey Fatti
Katherine Hilderbrand
Marvin Hsiao
Michael Mpye
Hans Prozesky
Gary Reubenson
Lesley Rose
Shobna Sawry
Nosisa Sibambo
Karl Technau
Michael Vinikoor
Cleophas Chimbetete
Kamelia Kamenova
Eric Balestre
Valeriane Leroy
Karen Malasteste
Marcel Zannou Djimon
Marcelline D'Almeida
Ghislaine Hounhoui
Michee Assogba
Armel Poda
Jacques Zoungrana
Issouf Yameogo
Achille Tapsoba
Sidibe Abdelh
Clarisse Amani Bosse
Mamoudou Diabate
Tanoh Kassi Francois Eboua
Madeleine Amorissani Folquet
Denise Hawelander
Mamadou Konate
Kouadio Kouakou
Dohoun Lambert
Albert Kla Minga
Marie Sylvie N'gbeche
Aristophane Tanon
Abo Yao
Lorna Renner
Clementine N'Diaye
Mme Alima Berthe
Moussa Seydi
Judicael Tine
Takassi Ounoo Elom
Benjamin Kariylare
Akessiwe Patassi
2019
104. Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV Benjamin S. C. Wade
Victor G. Valcour
Thanyawee Puthanakit
Arvin Saremi
Boris A. Gutman
Talia M. Nir
Christa Watson
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Pradthana Ounchanum
Stephen Kerr
Netsiri Dumrongpisutikul
Pannee Visrutaratna
Jiraporn Srinakarin
Monthana Pothisri
Katherine L. Narr
Paul M. Thompson
Jintanat Ananworanich
Robert H. Paul
Neda Jahanshad
Kiat Ruxrungtham
Chitsanu Pancharoen
Torsak Bunupuradah
Wasana Prasitsuebsai
Sasiwimol Ubolyam
Apicha Mahanontharit
Tulathip Suwanlerk
Jintana Intasan
Kanchana Pruksakaew
Chulalak Sriheara
Tanakorn Apornpong
Jiratchaya Sophonphan
Ormrudee Rit-im
Wanchai Thongsee
Orathai Chaiya
Kesdao Nantapisan
Umpaporn Methanggool
Sukalaya Lerdlum
Mantana Pothisri
Jurai Wongsawat
Supeda Thongyen
Piyawadee Chathaisong
Vilaiwan Prommool
Duangmanee Suwannamass
Simakan Waradejwinyoo
Nareopak Boonyarittipat
Thaniya Chiewcharn
Sirirat Likanonsakul
Chatiya Athichathana
Boonchuay Eampokalap
Wattana Sanchiem
Pagakrong Lumbiganon
Piangjit Tharnprisan
Chanasda Sopharak
Viraphong Lulitanond
Samrit Khahmahpahte
Ratthanant Kaewmart
Prajuab Chaimanee
Mathurot Sala
Thaniita Udompanit
Ratchadaporn Wisai
Somjai Rattanamanee
Yingrit Chantarasuk
Sompong Sarvok
Yotsombat Changtrakun
Soontorn Kunhasura
Sudthanom Kamollert
Petcharakorn Hanpanich
Wuttisak Boonphongsathian
Wicharn Luesomboon
Isara Limpet-ngam
Daovadee Naraporn
Pornpen Mathajittiphun
Chatchadha Sirimaskul
Woranun Klaihong
Pipat Sittisak
Tippawan Wongwian
Kansiri Charoenthammachoke
Pornchai Yodpo
Suparat Kanjanavanit
Thida Namwong
Duangrat Chutima
Suchitra Tangmankhongworakun
Pacharaporn Yingyong
Juree Kasinrerk
Montanee Raksasang
Pimporn Kongdong
Siripim Khampangkome
Suphanphilat Thong-Ngao
Sangwan Paengta
Kasinee Junsom
Ruttana Khuankaew
Parichat Moolsombat
Duanpen Khuttiwung
Chanannat Chanrin
Rawiwan Hansudewechakul
Yaowalak Jariyapongpaiboon
Chulapong Chanta
Areerat Khonponoi
Chaniporn Yodsuwan
Warunee Srisuk
Pojjavitt Ussawawuthipong
Yupawan Thaweesombat
Polawat Tongsuk
Chaiporn Kumluang
Ruengrit Jinasen
Noodchanee Maneerat
Kajorndej Surapanichadul
Pornpinit Donkaew
Chaiwat Ngampiyaskul
Wanna Chamjamrat
Sayamol Wattanayothin
Pornphan Prasertphan
Tanyamon Wongcheeree
Pisut Greetanukroh
Chataporn Imubumroong
Pathanee Teirsonsern
Virat Sirisanthana
Siriporn Taphey
Tawalchaya Cholecharoentanan
Nongyow Wongnum
Chintana Khamrong
Rassamee Kaewvichit
Kittipong Rungroengthanakit
2019
105. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019
106. Use of the WHO Access, Watch, and Reserve classification to define patterns of hospital antibiotic use (AWaRe): an analysis of paediatric survey data from 56 countries Yingfen Hsia
Brian R. Lee
Ann Versporten
Yonghong Yang
Julia Bielicki
Charlotte Jackson
Jason Newland
Herman Goossens
Nicola Magrini
Mike Sharland
L. Teston
K. Cheung
S. Koning
K. Grimwood
J. Cross
A. da Silva
D. Benadof
W. S. Zhang
W. Zhao
G. Liu
K. L. Shen
K. H. Yao
Y. J. Zheng
J. K. Deng
J. S. Zhang
Y. Wang
X. Y. Jiang
D. Y. Tian
C. M. Jing
L. J. Wang
S. C. Cao
L. J. Wu
X. Chen
M. J. Ding
L. Zhang
L. Lin
J. H. Yang
Q. Cao
W. Wang
J. P. Li
L. F. Tang
J. Liu
P. Wang
J. Qian
C. M. Zhu
G. Lu
Q. L. Deng
X. P. Mu
C. A. Zhao
X. Y. Dong
H. Zhang
C. Y. Li
W. Li
H. Saxen
S. Kekomaki
M. Hufnagel
B. Rippberger
M. Knuf
P. Nikolic
J. Huebner
K. Kreitmeyer
U. Behrends
N. Rieber
H. Renk
N. Spyridis
M. Tsolia
V Papaevangelous
D. Gkentzi
G. Syrogiannopoulos
K. Kaffe
E. Roilides
G. Pitsava
E. Papadimitriou
E. Iosifidis
S. Gandra
R. Laxminarayan
G. Alvarez-Uria
D. Jinka
Srinivas Murki
H. Kandraju
S. Singh
A. K. Vasudevan
R. Kanithi
A. Akula
A. Chikkappa
O. Tunga
S. Subramanian
A. Sharma
D. Dharmapalan
L. Ashkenazi-Hoffnung
S. Ashkenazi
S. Esposito
C. Tagliabue
C. Tersigni
L. Galli
P. D'Argenio
P. Pansa
M. Duse
Y. Horikoshi
K. Fukuoka
R. Jimenez
K. Ojeda
I Okokon
H. Mahmood
E. Gowin
B. Slowinska-Jarzabek
E. Majda-Stanislawska
J. Sicinska
S. M. Chan
A. Chang
M. Rozic
M. Premru
H. Finlayson
A. Whitelaw
H. Rabie
A. Dramowski
N. O'Connell
C. Epalza
Pablo Rojo-Conejo
Federico Martinon Torres
Antonio Justicia
V Jian
C. L. Cheng
P. Lumbiganon
P. Paopongsawan
T. Puthanakit
S. Anugulruengkitt
E. Yarci
K. Doerholt
K. Vazouras
A. Bamford
A. Irwin
S. B. Drysdale
F. Collett-White
C. Harkensee
P. McMaster
H. Green
S. Rees
K. Ledoare
F. Chappell
D. Jacqueline
S. Hackett
S. Vergnano
S. Praveen
J. Herberg
L. Speirs
Paul Moriarty
D. Lacej
I Hoxha
W. Cornistein
R. Quiros
M. Hojman
M. Del Castillo
L. Ghazaryan
J. AlSalman
D. Konopnicki
D. Pierard
X. Holemans
P. Schelstraete
E. Firre
B. Van Herendael
A. Dedeic-Ljubovic
A. Pignatari
D. Sabuda
C. Carvajal
R. Alvaro
J. Labarca
A. Solano
C. Ramirez
I Marekovic
J. Horvatic
I Pristas
E. Marshall
K. Pagava
I Korinteli
A. Neubert
A. Enimil
J. A. Frimpong
J. Soltani
D. Fitzgerald
K. Kasahara
Y. Gu
K. Okinaka
H. Kunishima
F. Darwish Elhajji
M. Alshehri
L. Raka
B. Kambaralieva
I Sviestina
S. Burokiene
V Usonis
E. Shaqiri
P. Zarb
G. Markovic
S. Simovic
P. Nwajiobi-Princewil
K. Iregbu
A. Aboderin
O. Oduyebo
A. Olayinka
A. McCorry
B. McCullagh
C. Gormley
S. Rachina
B. Carevic
H. H. Chen
M. L. Ling
P. Terol Barrero
P. Buijtels
E. van Elzakker
S. Thompson
M. Cooper
E. Rios
M. Hudson
N. Greer
M. Gessner-Wharton
G. Gawrys
2019
107. Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data. M. Widmer
G. Piaggio
G. J. Hofmeyr
G. Carroli
A. Coomarasamy
I Gallos
S. Goudar
A. M. Guelmezoglu
S. L. Lin
P. Lumbiganon
K. Mugerwa
O. Owa
Z. Qureshi
F. Althabe
2020
108. Peritransition Outcomes of Southeast Asian Adolescents and Young Adults With HIV Transferring From Pediatric to Adult Care Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Gani, YM
Van Nguyen, L
Mohamed, TJ
Teeraananchai, S
Sethaputra, C
Singtoroj, T
Ananworanich, J
Reiss, P
Kerr, SJ
2020
109. Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial Sangkomkamhang, U
Kongwattanakul, K
Kietpeerakool, C
Thinkhamrop, J
Wannasiri, P
Khunpradit, S
Thepsuthamarat, K
Jampathong, N
Lumbiganon, P
2020
110. Towards understanding global patterns of antimicrobial use and resistance in neonatal sepsis: insights from the NeoAMR network. Lochindarat, S.
Boonkasidecha, S.
Paopongsawan, P.
Lumbiganon, P.
2020
Count 86 61 65 5

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Measles immunisation in Thai children aged nine to 14 months. Lumbiganon, P.
Sookpranee, T.
Sukprasert, S.
Paholpak, S.
1988 Asia-Pacific journal of public health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health
4 (2), pp. 241-244
2. Neonatal melioidosis: A report of 5 cases Lumbiganon, P.
Pengsaa, K.
Puapermpoonsiri, S.
Puapairoj, A.
1988 Pediatric Infectious Disease Journal
9 (7), pp. 634-636
3. Pre-exposure vaccination with purified chick embryo cell rabies vaccines in children Lumbiganon, P.
Chaiprasithikul, P.
Sookpranee, T.
Paholpak, S.
Wasi, C.
1989 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2 (7), pp. 99-101
4. Antibiotic use at a university hospital Udomthavornsuk, B.
Patjanasoontorn, B.
Bhuripanyo, K.
Lumbiganon, P.
Boonma, P.
Lumbiganon, P.
Tatsanavivat, P.
Khomthong, R.
Saengnipanthkul, S.
Wiengnond, S.
Vongsangnak, V.
Cowsuwan, W.
1990 Journal of the Medical Association of Thailand
3 (73), pp. 168-174
5. Survival after rabies immunisation in newborn infant of affected mother Lumbiganon, P.
Wasi, C.
1990 The Lancet
8710 (336), pp. 319-320
6. Ciprofloxacin in neonates and its possible adverse effect on the teeth Lumbiganon, P.
Pengsaa, K.
Sookpranee, T.
1991 Pediatric Infectious Disease Journal
8 (10), pp. 619
7. Ciprofloxacin therapy for localized melioidosis [4] Lumbiganon, P.
Sookpranee, T.
1992 Pediatric Infectious Disease Journal
5 (11), pp. 418-419
8. Comparison of immunogenicity of hepatitis B vaccine between low and normal birth weight infants Lumbiganon, P.
Kowsuwan, P.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Panamonta, M.
Assateerawatts, A.
1992 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
1 (10), pp. 61-63
9. Imipenem therapy for melioidosis in two children Lumbiganon, P.
Saengsa-Ard, S.
Wilailuckana, C.
1992 Pediatric Infectious Disease Journal
5 (11), pp. 414-416
10. The prevalence of the indirect hemagglutination test for melioidosis in children in an endemic area. Charoenwong, P.
Lumbiganon, P.
Puapermpoonsiri, S.
1992 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (23), pp. 698-701
11. Cavitary tuberculosis in a young infant Teeratakulpisarn, J.
Lumbiganon, P.
Pairojkul, S.
Jariyaviladkul, P.
1994 Pediatric Infectious Disease
6 (13), pp. 545-546
12. Clinical manifestations of melioidosis in children Lumbiganon, P.
Viengnondha, S.
1995 Pediatric Infectious Disease Journal
2 (14), pp. 136-140
13. Vibrio cholerae 0139 diarrhea and acute renal failure in a three–day–old infant Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Kowsuwan, P.
1995 Pediatric Infectious Disease Journal
12 (14), pp. 1105-1106
14. Risk factors for neonatal klebsiella septicemia in srinagarind hospital Pengsaa, K.
Lumbiganon, P.
Taksaphan, S.
Pairojkul, S.
Sookpranee, T.
Kosuwon, P.
Panthongviriyakul, C.
Sookpranee, M.
Kosuwon, W.
Wilailuckana, C.
Noppawinyoowong, J.
Bhudisawasdi, W.
Sithikesorn, J.
Namkun, C.
1996 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (27), pp. 102-106
15. Diabetic ketoacidosis and melioidosis in a child Panamonta, O.
Lumbiganon, P.
1997 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (80), pp. 671-674
16. Comparision between the Antimicrobial Susceptibility of Burkholderia pseudomallei to Trimethoprim-Sulfamethoxazole by Standard Disk Diffusion Method and by Minimal Inhibitory Concentration Determination Lumbiganon, P.
Tattawasatra, U.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
Thinkhamrop, B.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (83), pp. 856-860
17. Imipenem therapy for septicemic melioidosis in a child with penicillin and cephalosporin adverse reaction Lumbiganon, P.
Panamonta, O.
2000 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1 (31), pp. 89-90
18. Survival of Children with AIDS : Experience in a University Hospital in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
6 (83), pp. 652-656
19. Clinical experience with treatment of melioidosis in children Lumbiganon, P.
Chotechuangnirun, N.
Kosalaraksa, P.
2004 Pediatric Infectious Disease Journal
12 (23), pp. 1165-1166
20. Endocrine function in Thai children infected with human immunodeficiency virus Panamonta, O.
Kosalaraksa, P.
Thinkhamrop, B.
Kirdpon, W.
Ingchanin, C.
Lumbiganon, P.
2004 Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
1 (17), pp. 33-40
21. Kawasaki disease in central area of Northeast Thailand Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Wongswadiwat, Y.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
2004 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (87), pp. 887-890
22. Etiology of obscure fever in children at a University Hospital in Northeast Thailand Areemit, S.
Lumbiganon, P.
2005 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5 (36), pp. 1243-1246
23. Multi-drug resistant HIV-1 reverse transcriptase genotype in children treated with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lulitanond, V.
Lumbiganon, P.
Chantràtita, W.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
10 (89), pp. 1713-1720
24. Pulmonary tuberculosis in a child presenting with acute hemoptysis Teeratakulpisarn, J.
Srinakarin, J.
Tontisirin, C.
Lumbiganon, P.
Mitcha, J.
2006 Pediatric Pulmonology
1 (41), pp. 98-101
25. Therapeutic potential of chloroquine added to zidovudine plus didanosine for HIV-1 infected children Engchanil, C.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
Lulitanond, V.
Suwan-apichon, O.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (89), pp. 1229-1236
26. Incidence and risk factors for Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI)-related rash in Thai children with HIV infection Pancharoen, C.
Siripong, A.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Chuamchaitrakool, A.
Intasan, J.
Lumbiganond, P.
Phanuphak, P.P.
Ananworanich, J.
2007 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (90), pp. 2437-2441
27. A feasibility study of immediate versus deferred antiretroviral therapy in children with HIV infection Ananworanich, J.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Pancharoen, C.
Lumbiganon, P.
Intasan, J.
Chuenyam, T.
Bunupuradah, T.
Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
2008 AIDS Research and Therapy
(5), pp.
28. Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii septicemia and meningitis in a neonate treated with colistin and netilmycin Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Teeratakulpisarn, J.
Kitkhuandee, A.
2008 Journal of Pediatric Infectious Diseases
4 (3), pp. 283-285
29. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Engchanil, C.
Boonrak, P.
Intasan, J.
Lumbiganon, P.
Burger, D.M.
Ruxrungtham, K.
Schütz, M.
Ananworanich, J.
2008 Pediatric Infectious Disease Journal
7 (27), pp. 623-628
30. Post operative penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae meningitis and septic shock in a child Lumbiganon, P.
Surakunprapha, P.
Kosalaraksa, P.
Chaimanee, P.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (91), pp. 574-576
31. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Loapaiboon, M.
2009 Asian Biomedicine
2 (3), pp. 143-150
32. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks Bunupuradah, T.
Van Der Lugt, J.
Kosalaraksa, P.
Engchanil, C.
Boonrak, P.
Mengthaisong, T.
Mahanontharit, A.
Lumbiganon, P.
Tompkins, E.
Burger, D.M.
Ruxungtham, K.
Ananworanich, J.
2009 Antiviral Therapy
2 (14), pp. 241-248
33. Antiretroviral therapy outcomes of HIV-infected children in the TREAT Asia pediatric HIV observational database Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Srasuebkul, P.
Chokephaibulkit, K.
2010 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
4 (55), pp. 503-509
34. Cohort profile: The TREAT Asia pediatric HIV observational database Chokephaibulkit, K.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Razali, K.A.M.
2011 International Journal of Epidemiology
1 (40), pp. 15-24
35. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Boonrak, P.
Lumbiganon, P.
Mengthaisong, T.
Pancharoen, C.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2011 AIDS Research and Therapy
(8), pp.
36. Localized melioidosis in children in Thailand: Treatment and long-term outcome Lumbiganon, P.
Chotechuangnirun, N.
Kosalaraksa, P.
Teeratakulpisarn, J.
2011 Journal of Tropical Pediatrics
3 (57), pp. 185-191
37. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Mengthaisong, T.
Lumbiganon, P.
Phanuphak, P.P.
Burger, D.M.
Pancharoen, C.
Ananworanich, J.
2011 AIDS
3 (25), pp. 315-323
38. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Somboonnithiphol, K.
Panamonta, O.
Kiatchoosakun, P.
Jirapradittha, J.
Panamonta, M.
Lumbiganon, P.
Somsapt, P.
2011 Asian Biomedicine
6 (5), pp. 855-859
39. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status Kosalaraksa, P.
Srirompotong, U.
Lumbiganon, P.
2011 Vaccine
16 (29), pp. 3055-3060
40. Survival of HIV-infected children: A cohort study from the Asia-Pacific region Lumbiganon, P.
Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Vonthanak, S.
Moy, F.
Razali, K.A.M.
2011 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
4 (56), pp. 365-371
41. Dengue mortality in patients under 18 years old: an analysis from the health situation analysis of Thai population in 2010 project. Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Thepsuthammarat, K.
Sutra, S.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S108-113
42. High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting Jourdain, G.
Suntarattiwong, P.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
Bunupuradah, T.
Kaew-On, P.
Hinjiranandana, T.
Ngampiyaskul, C.
Chanpradub, S.
Wittawatmongkol, O.
Prasitsuebsai, W.
Kongstan, N.
Maleesatharn, A.
Aurpibul, L.
Nadsasarn, R.
Lumbiganon, P.
Tharnprisan, P.
Udompanich, T.
2012 AIDS Research and Therapy
(9), pp.
43. HIV and hepatitis B coinfection among perinatally HIV-infected thai adolescents Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Kolasaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Sa-nguanmoo, P.
Taeprasert, P.
Bunupuradah, T.
Poovorawan, Y.
2012 Pediatric Infectious Disease Journal
9 (31), pp. 943-947
44. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Wiangnon, S.
Hansudewechakul, R.
Vibol, U.
Ngampiyaskul, C.
Lumbiganon, P.
Chuenyam, T.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012 AIDS Research and Human Retroviruses
12 (28), pp. 1679-1686
45. Thailand's adolescent health situation: prevention is the key. Areemit, S.
Suphakunpinyo, C.
Lumbiganon, P.
Sutra, S.
Thepsuthammarat, K.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S51-58
46. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease. Lumbiganon, P.
Chaikitpinyo, A.
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD004469
47. A survey of paediatric HIV programmatic and clinical management practices in Asia and sub-Saharan Africa - The International epidemiologic Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Vibol, U.
Razali, K.A.M.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Ananworanich, J.
Chokephaibulkit, K.
Huy, B.V.
Eley, B.S.
Garone, D.
Prozesky, H.W.
Technau, K.G.
Drabo, J.Y.
Jaquet, A.
2013 Journal of the International AIDS Society
(16), pp.
48. Characterizing HIV manifestations and treatment outcomes of perinatally infected adolescents in asia Chokephaibulkit, K.
Oberdorfer, P.
Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
KhanhDung, K.T.
Lumbiganon, P.
Yusoff, N.K.N.
Razali, K.A.M.
Khanh, T.H.
Wati, D.K.U.
2013 Pediatric Infectious Disease Journal
(), pp.
49. Incidence and predictors of severe anemia in Asian HIV-infected children using first-line antiretroviral therapy Bunupuradah, T.
Chan, K.
Huy, B.V.
Han, N.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Razali, K.A.M.
Lumbiganon, P.
2013 International Journal of Infectious Diseases
10 (17), pp. e806-e810
50. Long-term lopinavir/ritonavir monotherapy in HIV-infected children Kosalaraksa, P.
Ananworanich, J.
Pinyakorn, S.
Lumbiganon, P.
Phanuphak, P.P.
Pancharoen, C.
Bunupuradah, T.
2013 Pediatric Infectious Disease Journal
4 (32), pp. 350-353
51. Outcomes of antiretroviral therapy in children in Asia and Africa: A comparative analysis of the IeDEA pediatric multiregional collaboration Malateste, K.
Rabie, H.
Lumbiganon, P.
Ayaya, S.O.
Dicko, F.T.
Wools-Kaloustian, K.K.
Aurpibul, L.
2013 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2 (62), pp. 208-219
52. Prevalence, characteristics, management, and outcome of pulmonary tuberculosis in HIV-infected children in the TREAT Asia pediatric HIV observational database (TApHOD) Maleesatharn, A.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Razali, K.A.M.
2013 AIDS Patient Care and STDs
12 (27), pp. 649-656
53. Second-line protease inhibitor-based HAART after failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitorbased regimens in Asian HIV-infected children Bunupuradah, T.
Khanh, T.H.
Chokephaibulkit, K.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Razali, K.A.M.
Huy, B.V.
Ananworanich, J.
2013 Antiviral Therapy
4 (18), pp. 591-598
54. Uncommon clinical presentations of melioidosis in children: 2 cases with sore throat and 1 case with urticarial rash Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
2013 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5 (44), pp. 862-865
55. Association between lymphocyte and monocyte subsets and cognition in children with HIV Ananworanich, J.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Hansudewechakul, R.
Ngampiyaskul, C.
Phanuphak, P.P.
Cooper, D.A.
Chokephaibulkit, K.
Suntarattiwong, P.
Ojumu, A.
Sakulploy, N.
Ruxrungtham, K.
Pancharoen, C.
Van Der Lugt, J.
Chuenyam, T.
Mahanontharit, A.
Intasan, J.
Jupimai, T.
Uanithirat, A.
Boonrak, P.
Thongyen, S.
Prommool, V.
Sanchiem, W.
Lumbiganon, P.
Engchanil, C.
Tharnprisan, P.
Sopharak, C.
Lulitanond, V.
Khahmahpahte, S.
Kaewmart, R.
Chaimanee, P.
Sala, M.
Udompanit, T.
Wisai, R.
Rattanamanee, S.
Chantarasuk, Y.
Sarvok, S.
Changtrakun, Y.
Kunhasura, S.
Kamollert, S.
Chanta, C.
Srisawat, N.
2014 AIDS Research and Therapy
1 (11), pp.
56. Childhood infective endocarditis in Khon Kaen University Hospital from 1992 to 2011 Siwaprapakorn, W.
Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Lumbiganon, P.
Panamonta, O.
Pachirat, O.
Prathanee, S.
Wongswadiwat, Y.
Jirapradittha, J.
Thepsuthammarat, K.
2014 Asian Biomedicine
6 (8), pp. 717-726
57. From transmission to transition: Lessons learnt from the Thai paediatric antiretroviral programme Ananworanich, J.
Chasombat, S.
Kosalaraksa, P.
Jirawattanapisal, T.
Lumbiganon, P.
2014 PLoS ONE
6 (9), pp.
58. Historical assessment of diphtheritic myocarditis from a hospital in northeastern Thailand Panamonta, M.
Chaikitpinyo, A.
Lumbiganon, P.
Panamonta, O.
Auvichayapat, N.
Wongswadiwat, Y.
Thepsuthammarat, K.
Panthongviriyakul, A.
Pongchaiyakul, C.
2014 Asian Biomedicine
4 (8), pp. 475-484
59. Impact of antiretroviral therapy on opportunistic infections of HIV-infected children in the therapeutic research, education and aids training asia pediatric HIV observational database Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Moy, F.
Razali, K.A.M.
Chokephaibulkit, K.
2014 Pediatric Infectious Disease Journal
7 (33), pp. 747-752
60. Simplifying antiretroviral therapy to lopinavir/ritonavir monotherapy did not improve quality of life and therapy adherence in pretreated HIV-infected children Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Lumbiganon, P.
Sopharak, C.
Udompanit, T.
Pancharoen, C.
Ananworanich, J.
2014 AIDS Research and Human Retroviruses
3 (30), pp. 260-265
61. Switching from efavirenz to nevirapine in children: 1-week dose escalation strategy Udomphanit, T.
Lumbiganon, P.
Sopharak, C.
Tharnprisan, P.
Kosalaraksa, P.
2014 AIDS Research and Human Retroviruses
8 (30), pp. 727-729
62. Unusual clinical manifestations of dengue infection in children in a tertiary care hospital in northeast Thailand Duangmala, T.
Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
2014 Asian Biomedicine
1 (8), pp. 97-103
63. Weight as predictors of clinical progression and treatment failure: Results from the TREAT Asia Pediatric HIV observational database Durier, N.
Jourdain, G.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Vonthanak, S.
Ananworanich, J.
Wati, D.K.U.
2014 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
1 (67), pp. 71-76
64. Prevalence and Incidence of Liver Dysfunction and Assessment of Biomarkers of Liver Disease in HIV-Infected Asian Children Aurpibul, L.
Bunupuradah, T.
Sophan, S.
Wati, D.K.U.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Lumbiganon, P.
Razali, K.A.M.
2015 Pediatric Infectious Disease Journal
6 (34), pp. e153-e158
65. A global reference for caesarean section rates (C-Model): A multicountry cross-sectional study Souza, J.P.A.
Ota, E.
Vogel, J.P.
Lumbiganon, P.
Perdoná, G.d.S.C.
Gurol-Urganci, I.
Moscovici, L.
Oliveira-Ciabati, L.
Laopaiboon, M.
Mittal, S.
Bataglia, V.
2016 BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
3 (123), pp. 427-436
66. Antiretroviral Therapy in Severely Malnourished, HIV-infected Children in Asia Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Truong, K.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
Chan, K.
Oberdorfer, P.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Durier, N.
Cooper, D.A.
2016 Pediatric Infectious Disease Journal
5 (35), pp. e144-e151
67. Early Height and Weight Changes in Children Using Cotrimoxazole Prophylaxis with Antiretroviral Therapy Truong, K.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Bunupuradah, T.
Wati, D.K.U.
2016 Clinical Infectious Diseases
9 (63), pp. 1236-1244
68. Final Height and Associated Factors in Perinatally HIV-infected Asian Adolescents Bunupuradah, T.
Aurpibul, L.
Chokephaibulkit, K.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Vonthanak, S.
Vibol, U.
2016 Pediatric Infectious Disease Journal
2 (35), pp. 201-204
69. HIV-infected children in the Asia-Pacific region with baseline severe anemia: Antiretroviral therapy and outcomes Lumbiganon, P.
Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Truong, K.
Hansudewechakul, R.
Kongstan, N.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
2016 Asian Biomedicine
3 (10), pp. 229-234
70. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor-Based Antiretroviral Therapy in Perinatally HIV-Infected, Treatment-Naïve Adolescents in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Yusoff, N.K.N.
Razali, K.A.M.
2016 Journal of Adolescent Health
4 (58), pp. 451-459
71. Incidence of Postsuppression Virologic Rebound in Perinatally HIV-Infected Asian Adolescents on Stable Combination Antiretroviral Therapy Aurpibul, L.
Bunupuradah, T.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
2017 Journal of Adolescent Health
1 (61), pp. 91-98
72. International estimated fetal weight standards of the INTERGROWTH-21<sup>st</sup> Project Ohuma, E.O.
Cheikh Ismail, L.I.
Carvalho, M.D.F.C.C.
Jaffer, Y.A.
Bhutta, Z.A.H.
Carvalho, M.J.
Lumbiganon, P.
Noble, J.A.
Pang, R.Y.
Carvalho, M.D.F.P.
Villar, J.L.
Altman, D.G.
Noble, J.A.
Papageorghiou, A.T.
Papageorghiou, A.T.
Shorten, M.
Blakey, I.
Ohuma, E.O.
Gu, S.H.
Domingues, M.R.O.
Gilli, P.
Juodvirsiene, L.
Hoch, L.
Cosgrove, C.
Ohuma, E.O.
Yellappan, D.
Miller, R.
Muninzwa, D.
Al-Aamri, F.
Paulsene, W.
Al-Zadjali, W.K.S.
Batiuk, C.
Jacinta, N.
Owende, M.G.
Sohoni, S.
Wang, L.
Dhami, J.
Knight, C.L.
Pace, C.A.
Mkrtychyan, V.
Chumlea, W.C.
Liu, H.
Knight, H.E.
Kizidio, J.
Giuliani, F.
Pang, R.
Farhi, F.
Finkton, D.W.
Ismail, L.C.
Barros, F.C.
Domingues, M.N.A.
Mitidieri, A.
Wu, M.H.
Wu, Q.Q.
Wang, J.H.
Kunnawar, N.
Singh, A.
Bertino, E.
Gilli, P.
Al-Jabri, H.
Puglia, F.
Roseman, F.
2017 Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
4 (49), pp. 478-486
73. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents Aurpibul, L.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Kosalaraksa, P.
Taeprasert, P.
2017 Pediatric Infectious Disease Journal
4 (36), pp. 401-404
74. Short Communication: Impact of Viral Load Use on Treatment Switch in Perinatally HIV-Infected Children in Asia Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Wati, D.K.U.
2017 AIDS Research and Human Retroviruses
3 (33), pp. 230-233
75. Access to antiretroviral therapy in HIV-infected children aged 0–19 years in the International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Global Cohort Consortium, 2004–2015: A prospective cohort study Lumbiganon, P.
Malateste, K.
Dicko, F.T.
Wools-Kaloustian, K.K.
2018 PLoS Medicine
5 (15), pp.
76. Adherence to antiretroviral therapy, stigma and behavioral risk factors in HIV-infected adolescents in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Ananworanich, J.
Durier, N.
2018 AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV
6 (30), pp. 727-733
77. Characteristics, mortality and outcomes at transition for adolescents with perinatal HIV infection in Asia Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Wati, D.K.U.
2018 AIDS
12 (32), pp. 1689-1697
78. Seroprevalence of Hepatitis B among HIV-infected children and adolescents receiving antiretroviral therapy in the TREAT Asia pediatric HIV observational database Aurpibul, L.
Vibol, U.
Hansudewechakul, R.
Bunupuradah, T.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Razali, K.A.M.
Lumbiganon, P.
2018 Pediatric Infectious Disease Journal
8 (37), pp. 788-793
79. A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living with HIV in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Chokephaibulkit, K.
Khanh, T.H.U.
2019 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2 (81), pp. e28-e38
80. Disease- and Treatment-related Morbidity in Adolescents with Perinatal HIV Infection in Asia Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
2019 Pediatric Infectious Disease Journal
3 (38), pp. 287-292
81. Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
2019 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
5 (82), pp. 431-438
82. Early and Late Virologic Failure after Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents Bunupuradah, T.
Chokephaibulkit, K.
Hansudewechakul, R.
Lumbiganon, P.
Truong, K.
Wati, D.K.U.
2019 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
3 (80), pp. 308-315
83. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV Wati, D.K.U.
Bunupuradah, T.
Lumbiganon, P.
Chokephaibulkit, K.
Truong, K.
Aurpibul, L.
Hansudewechakul, R.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019 Journal of the International AIDS Society
6 (22), pp.
84. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Truong, K.
Chokephaibulkit, K.
Wati, D.K.U.
Aurpibul, L.
Kosalaraksa, P.
Tharnprisan, P.
Udomphanit, T.
Jourdain, G.
Nadsasarn, R.
2019 Journal of Adolescent Health
5 (65), pp. 651-659
85. Peritransition Outcomes of Southeast Asian Adolescents and Young Adults With HIV Transferring From Pediatric to Adult Care Chokephaibulkit, K.
Lumbiganon, P.
Hansudewechakul, R.
Ananworanich, J.
2020 Journal of Adolescent Health
1 (66), pp. 92-99
86. Towards understanding global patterns of antimicrobial use and resistance in neonatal sepsis: Insights from the NeoAMR network Lochindarat, S.
Boonkasidecha, S.
Paopongsawan, P.
Lumbiganon, P.
2020 Archives of Disease in Childhood
1 (105), pp. 26-31

Title Authors Year Journal title
1. Endocrine function in thai children infected with human immunodeficiency virus. Panamonta, O
Kosalaraksa, P
Thinkhamrop, B
Kirdpon, W
Ingchanin, C
Lumbiganon, P
2004 Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM
1 (17), pp. 33-40
2. Kawasaki disease in central area of Northeast Thailand. Panamonta, M
Chaikitpinyo, A
Durongpisitkul, K
Somchit, S
Petcharatana, S
Wongswadiwat, Y
Kosalaraksa, P
Lumbiganon, P
2004 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (87), pp. 887-90
3. Clinical experience with treatment of melioidosis in children. Lumbiganon, P
Chotechuangnirun, N
Kosalaraksa, P
2004 The Pediatric infectious disease journal
12 (23), pp. 1165-6
4. Etiology of obscure fever in children at a university hospital in northeast Thailand. Sripanidkulchai, R
Lumbiganon, P
2005 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (36), pp. 1243-6
5. Pulmonary tuberculosis in a child presenting with acute hemoptysis. Teeratakulpisarn, J
Srinakarin, J
Tontisirin, C
Lumbiganon, P
Mitchai, J
2006 Pediatric pulmonology
1 (41), pp. 98-101
6. Multi-drug resistant HIV-1 reverse transcriptase genotype in children treated with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs). Engchanil, C
Kosalaraksa, P
Lulitanond, V
Lumbiganon, P
Chantratita, W
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (89), pp. 1713-20
7. Therapeutic potential of chloroquine added to zidovudine plus didanosine for HIV-1 infected children. Engchanil, C
Kosalaraksa, P
Lumbiganon, P
Lulitanond, V
Pongjunyakul, P
Thuennadee, R
Tungsawad, S
Suwan-apichon, O
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (89), pp. 1229-36
8. Incidence and risk factors for non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI)-related rash in Thai children with HIV infection. Vemula, S
Kerr, S
Pancharoen, C
Siripong, A
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Chuamchaitrakool, A
Intasan, J
Lumbiganond, P
Phanuphak, P
Ananworanich, J
2007 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (90), pp. 2437-41
9. A feasibility study of immediate versus deferred antiretroviral therapy in children with HIV infection. Ananworanich, J
Kosalaraksa, P
Siangphoe, U
Engchanil, C
Pancharoen, C
Lumbiganon, P
Intasan, J
Apateerapong, W
Chuenyam, T
Ubolyam, S
Bunupuradah, T
Lange, J
Cooper, DA
Phanuphak, P
,
2008 AIDS research and therapy
(5), pp. 24
10. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks. Kosalaraksa, P
Bunupuradah, T
Engchanil, C
Boonrak, P
Intasan, J
Lumbiganon, P
Burger, D
Ruxrungtham, K
Schutz, M
Ananworanich, J
,
,
,
,
,
,
,
,
2008 The Pediatric infectious disease journal
7 (27), pp. 623-8
11. Post operative penicillin-non-susceptible Streptococcus pneumoniae meningitis and septic shock in a child. Lumbiganon, P
Surakunprapha, P
Kosalaraksa, P
Chaimanee, P
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (91), pp. 574-6
12. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks. Bunupuradah, T
van der Lugt, J
Kosalaraksa, P
Engchanil, C
Boonrak, P
Puthanakit, T
Mengthaisong, T
Mahanontharit, A
Lumbiganon, P
Tompkins, E
Burger, D
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
,
2009 Antiviral therapy
2 (14), pp. 241-8
13. Antiretroviral therapy outcomes of HIV-infected children in the TREAT Asia pediatric HIV observational database. Hansudewechakul, R
Sirisanthana, V
Kurniati, N
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Saphonn, V
Yusoff, NK
Kumarasamy, N
Fong, SM
Nallusamy, R
Srasuebkul, P
Law, M
Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
,
2010 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
4 (55), pp. 503-9
14. Localized melioidosis in children in Thailand: treatment and long-term outcome. Lumbiganon, P
Chotechuangnirun, N
Kosalaraksa, P
Teeratakulpisarn, J
2011 Journal of tropical pediatrics
3 (57), pp. 185-91
15. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children. Bunupuradah, T
Puthanakit, T
Kosalaraksa, P
Kerr, S
Boonrak, P
Prasitsuebsai, W
Lumbiganon, P
Mengthaisong, T
Phasomsap, C
Pancharoen, C
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
2011 AIDS research and therapy
(8), pp. 40
16. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status. Kosalaraksa, P
Srirompotong, U
Newman, RW
Lumbiganon, P
Wood, JM
2011 Vaccine
16 (29), pp. 3055-60
17. Survival of HIV-infected children: a cohort study from the Asia-Pacific region. Lumbiganon, P
Kariminia, A
Aurpibul, L
Hansudewechakul, R
Puthanakit, T
Kurniati, N
Kumarasamy, N
Chokephaibulkit, K
Nik Yusoff, NK
Vonthanak, S
Moy, FS
Razali, KA
Nallusamy, R
Sohn, AH
,
,
,
,
,
,
,
,
2011 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
4 (56), pp. 365-71
18. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children. Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Puthanakit, T
Mengthaisong, T
Wongsabut, J
Lumbiganon, P
Phanuphak, P
Burger, D
Pancharoen, C
Ananworanich, J
,
2011 AIDS (London, England)
3 (25), pp. 315-23
19. Cohort profile: the TREAT Asia pediatric HIV observational database. Kariminia, A
Chokephaibulkit, K
Pang, J
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Amin, J
Kumarasamy, N
Puthanakit, T
Kurniati, N
Nik Yusoff, NK
Saphonn, V
Fong, SM
Razali, K
Nallusamy, R
Sohn, AH
Sirisanthana, V
2011 International journal of epidemiology
1 (40), pp. 15-24
20. Thailand's adolescent health situation: prevention is the key. Areemit, R
Suphakunpinyo, C
Lumbiganon, P
Sutra, S
Thepsuthammarat, K
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S51-8
21. Dengue mortality in patients under 18 years old: an analysis from the health situation analysis of Thai population in 2010 project. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
Thepsuthammarat, K
Sutra, S
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S108-13
22. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression. Kosalaraksa, P
Bunupuradah, T
Vonthanak, S
Wiangnon, S
Hansudewechakul, R
Vibol, U
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Lumbiganon, P
Sopa, B
Apornpong, T
Chuenyam, T
Cooper, DA
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
Puthanakit, T
2012 AIDS research and human retroviruses
12 (28), pp. 1679-86
23. HIV and Hepatitis B coinfection among perinatally HIV-infected Thai adolescents. Aurpibul, L
Lumbiganon, P
Kolasaraksa, P
Hansudewechakul, R
Sa-Nguanmoo, P
Taeprasert, P
Bunupuradah, T
Poovorawan, Y
Sirisanthana, V
Puthanakit, T
2012 The Pediatric infectious disease journal
9 (31), pp. 943-7
24. Prevalence, characteristics, management, and outcome of pulmonary tuberculosis in HIV-infected children in the TREAT Asia pediatric HIV Observational Database (TApHOD). Sudjaritruk, T
Maleesatharn, A
Prasitsuebsai, W
Fong, SM
Le, NO
Le, TT
Lumbiganon, P
Kumarasamy, N
Kurniati, N
Hansudewechakul, R
Yusoff, NK
Razali, KA
Kariminia, A
Sohn, AH
Sirisanthana, V
,
2013 AIDS patient care and STDs
12 (27), pp. 649-56
25. Uncommon clinical presentations of melioidosis in children: 2 cases with sore throat and 1 case with urticarial rash. Lumbiganon, P
Kosalaraksa, P
2013 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (44), pp. 862-5
26. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease. Lumbiganon, P
Chaikitpinyo, A
2013 The Cochrane database of systematic reviews
(3), pp. CD004469
27. Incidence and predictors of severe anemia in Asian HIV-infected children using first-line antiretroviral therapy. Bunupuradah, T
Kariminia, A
Chan, KC
Ramautarsing, R
Huy, BV
Han, N
Nallusamy, R
Hansudewechakul, R
Saphonn, V
Sirisanthana, V
Chokephaibulkit, K
Kurniati, N
Kumarasamy, N
Yusoff, NK
Razali, K
Fong, SM
Sohn, AH
Lumbiganon, P
,
2013 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
10 (17), pp. e806-10
28. Second-line protease inhibitor-based HAART after failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens in Asian HIV-infected children. Bunupuradah, T
Puthanakit, T
Fahey, P
Kariminia, A
Yusoff, NK
Khanh, TH
Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Razali, K
Kurniati, N
Huy, BV
Sudjaritruk, T
Kumarasamy, N
Fong, SM
Saphonn, V
Ananworanich, J
,
2013 Antiviral therapy
4 (18), pp. 591-8
29. Long-term lopinavir/ritonavir monotherapy in HIV-infected children. Kosalaraksa, P
Ananworanich, J
Puthanakit, T
Pinyakorn, S
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Chobkarjing, U
Phanuphak, P
Pancharoen, C
Bunupuradah, T
,
,
,
,
,
,
,
,
2013 The Pediatric infectious disease journal
4 (32), pp. 350-3
30. Outcomes of antiretroviral therapy in children in Asia and Africa: a comparative analysis of the IeDEA pediatric multiregional collaboration. Leroy, V
Malateste, K
Rabie, H
Lumbiganon, P
Ayaya, S
Dicko, F
Davies, MA
Kariminia, A
Wools-Kaloustian, K
Aka, E
Phiri, S
Aurpibul, L
Yiannoutsos, C
Signaté-Sy, H
Mofenson, L
Dabis, F
,
2013 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
2 (62), pp. 208-19
31. Simplifying antiretroviral therapy to lopinavir/ritonavir monotherapy did not improve quality of life and therapy adherence in pretreated HIV-infected children. Bunupuradah, T
Panthong, A
Kosalaraksa, P
Wongsabut, J
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Chuanjaroen, T
Sopharak, C
Udompanit, T
Prasitsuebsai, W
Pancharoen, C
Ananworanich, J
,
2014 AIDS research and human retroviruses
3 (30), pp. 260-5
32. Impact of antiretroviral therapy on opportunistic infections of HIV-infected children in the therapeutic research, education and AIDS training asia pediatric HIV observational database. Prasitsuebsai, W
Kariminia, A
Puthanakit, T
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Siew Moy, F
Law, M
Kumarasamy, N
Razali, K
Sirisanthana, V
Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
2014 The Pediatric infectious disease journal
7 (33), pp. 747-52
33. Switching from efavirenz to nevirapine in children: 1-week dose escalation strategy. Udomphanit, T
Lumbiganon, P
Rattanamanee, S
Harnlakorn, P
Sopharak, C
Sringam, J
Anutchatchaval, S
Tharnprisan, P
Kosalaraksa, P
2014 AIDS research and human retroviruses
8 (30), pp. 727-9
34. Weight as predictors of clinical progression and treatment failure: results from the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. Kariminia, A
Durier, N
Jourdain, G
Saghayam, S
Do, CV
Nguyen, LV
Hansudewechakul, R
Lumbiganon, P
Chokephaibulkit, K
Truong, KH
Sirisanthana, V
Ung, V
Vonthanak, S
Ananworanich, J
Nik Yusoff, NK
Kurniati, N
Azahar Razali, K
Fong, MS
Nallusamy, R
Wati, DK
,
,
,
,
,
,
,
,
2014 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
1 (67), pp. 71-6
35. Characterizing HIV manifestations and treatment outcomes of perinatally infected adolescents in Asia. Chokephaibulkit, K
Kariminia, A
Oberdorfer, P
Nallusamy, R
Bunupuradah, T
Hansudewechakul, R
Dung, KT
Saphonn, V
Kumarasamy, N
Lumbiganon, P
Viet, do C
Kurniati, N
Yusoff, NK
Razali, K
Fong, SM
Khanh, TH
Wati, DK
Sohn, AH
,
2014 The Pediatric infectious disease journal
3 (33), pp. 291-4
36. From transmission to transition: lessons learnt from the Thai paediatric antiretroviral programme. Tulloch, O
Theobald, S
Ananworanich, J
Chasombat, S
Kosalaraksa, P
Jirawattanapisal, T
Lakonphon, S
Lumbiganon, P
Taegtmeyer, M
2014 PloS one
6 (9), pp. e99061
37. Prevalence and incidence of liver dysfunction and assessment of biomarkers of liver disease in HIV-infected Asian children. Aurpibul, L
Bunupuradah, T
Sophan, S
Boettiger, D
Wati, DK
Nguyen, LV
Saphonn, V
Hansudewechakul, R
Chokephaibulkit, K
Lumbiganon, P
Truong, KH
Do, VC
Kumarasamy, N
Yusoff, NK
Razali, K
Kurniati, N
Fong, SM
Nallusamy, R
Sohn, AH
,
,
,
,
,
,
,
,
2015 The Pediatric infectious disease journal
6 (34), pp. e153-8
38. Early Height and Weight Changes in Children Using Cotrimoxazole Prophylaxis With Antiretroviral Therapy. Boettiger, DC
,
Muktiarti, D
Kurniati, N
Truong, KH
Saghayam, S
Ly, PS
Hansudewechakul, R
Nguyen, LV
Do, VC
Sudjaritruk, T
Lumbiganon, P
Chokephaibulkit, K
Bunupuradah, T
Nik Yusoff, NK
Wati, DK
Mohd Razali, KA
Fong, MS
Nallusamy, RA
Sohn, AH
Kariminia, A
,
2016 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
9 (63), pp. 1236-1244
39. Final Height and Associated Factors in Perinatally HIV-infected Asian Adolescents. Bunupuradah, T
Kariminia, A
Aurpibul, L
Chokephaibulkit, K
Hansudewechakul, R
Lumbiganon, P
Vonthanak, S
Vibol, U
Saghayam, S
Nallusamy, R
Van Nguyen, L
Yusoff, NK
Sohn, AH
Puthanakit, T
,
2016 The Pediatric infectious disease journal
2 (35), pp. 201-4
40. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor-Based Antiretroviral Therapy in Perinatally HIV-Infected, Treatment-Naïve Adolescents in Asia. Boettiger, DC
Sudjaritruk, T
Nallusamy, R
Lumbiganon, P
Rungmaitree, S
Hansudewechakul, R
Kumarasamy, N
Bunupuradah, T
Saphonn, V
Truong, KH
Yusoff, NK
Do, VC
Nguyen, LV
Razali, KA
Fong, SM
Kurniati, N
Kariminia, A
2016 The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine
4 (58), pp. 451-9
41. Antiretroviral Therapy in Severely Malnourished, HIV-infected Children in Asia. Boettiger, DC
Aurpibul, L
Hudaya, DM
Fong, SM
Lumbiganon, P
Saphonn, V
Truong, KH
Hansudewechakul, R
Nguyen, LV
Do, VC
Bunupuradah, T
Chokephaibulkit, K
Yusoff, NK
Kumarasamy, N
Wati, DK
Razali, KA
Kariminia, A
,
2016 The Pediatric infectious disease journal
5 (35), pp. e144-51
42. Impact of orphan status on HIV treatment outcomes and retention in care of children and adolescents in Asia. Huy, BV
Teeraananchai, S
Oanh, LN
Tucker, J
Kurniati, N
Hansudewechakul, R
Truong, KH
Khol, V
Nguyen, LV
Chau Do, V
Lumbiganon, P
Kongstan, N
Bunupuradah, T
Sudjaritruk, T
Kumarasamy, N
Yusoff, NK
Mohd Razali, KA
Wati, DK
Fong, MS
Nallusamy, R
Kariminia, A
Sohn, AH
2016 Journal of virus eradication
4 (2), pp. 227-231
43. Incidence of Postsuppression Virologic Rebound in Perinatally HIV-Infected Asian Adolescents on Stable Combination Antiretroviral Therapy. Sudjaritruk, T
Aurpibul, L
Ly, PS
Le, TPK
Bunupuradah, T
Hansudewechakul, R
Lumbiganon, P
Chokephaibulkit, K
Nik Yusoff, NK
Nguyen, LV
Mohd Razali, KA
Fong, MS
Nallusamy, RA
Kurniati, N
Do, VC
Boettiger, DC
Sohn, AH
Kariminia, A
2017 The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine
1 (61), pp. 91-98
44. Short Communication: Impact of Viral Load Use on Treatment Switch in Perinatally HIV-Infected Children in Asia. Jamal Mohamed, T
Teeraananchai, S
Kerr, SJ
Phongsamart, W
Nik Yusoff, NK
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Nguyen, LV
Sudjaritruk, T
Lumbiganon, P
Do, VC
Kurniati, N
Kumarasamy, N
Wati, DK
Fong, MS
Nallusamy, R
Kariminia, A
Sohn, A
2017 AIDS research and human retroviruses
3 (33), pp. 230-233
45. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents. Aurpibul, L
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Kanjanavanit, S
Bunupuradah, T
Kosalaraksa, P
Taeprasert, P
Puthanakit, T
2017 The Pediatric infectious disease journal
4 (36), pp. 401-404
46. Clinical practice patterns on the use of magnesium sulphate for treatment of pre-eclampsia and eclampsia: a multi-country survey. Long, Q
Oladapo, OT
Leathersich, S
Vogel, JP
Carroli, G
Lumbiganon, P
Qureshi, Z
Gülmezoglu, AM
,
2017 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
12 (124), pp. 1883-1890
47. Seroprevalence of Hepatitis B Among HIV-infected Children and Adolescents Receiving Antiretroviral Therapy in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. Aurpibul, L
Kariminia, A
Vibol, U
Fong, MS
Le, ON
Hansudewechakul, R
Bunupuradah, T
Kurniati, N
Chokephaibulkit, K
Kumarasamy, N
Wati, DK
Yusoff, NKN
Razali, KAM
Nallusamy, RA
Sohn, AH
Lumbiganon, P
,
2018 The Pediatric infectious disease journal
8 (37), pp. 788-793
48. Characteristics, mortality and outcomes at transition for adolescents with perinatal HIV infection in Asia. Bartlett, AW
Truong, KH
Songtaweesin, WN
Chokephaibulkit, K
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Lumbiganon, P
Sudjaritruk, T
Nguyen, LV
Do, VC
Kumarasamy, N
Nik Yusoff, NK
Kurniati, N
Fong, MS
Wati, DK
Nallusamy, R
Sohn, AH
Law, MG
Mohamed, TJ
2018 AIDS (London, England)
12 (32), pp. 1689-1697
49. Adherence to antiretroviral therapy, stigma and behavioral risk factors in HIV-infected adolescents in Asia. Prasitsuebsai, W
Sethaputra, C
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Chokephaibulkit, K
Truong, KH
Nguyen, LV
Mohd Razali, KA
Nik Yusoff, NK
Fong, MS
Teeraananchai, S
Ananworanich, J
Durier, N
,
2018 AIDS care
(), pp. 1-7
50. Access to antiretroviral therapy in HIV-infected children aged 0-19 years in the International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Global Cohort Consortium, 2004-2015: A prospective cohort study. Desmonde, S
Tanser, F
Vreeman, R
Takassi, E
Edmonds, A
Lumbiganon, P
Pinto, J
Malateste, K
McGowan, C
Kariminia, A
Yotebieng, M
Dicko, F
Yiannoutsos, C
Mubiana-Mbewe, M
Wools-Kaloustian, K
Davies, MA
Leroy, V
,
2018 PLoS medicine
5 (15), pp. e1002565
51. Disease- and Treatment-related Morbidity in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia. Bartlett, AW
Mohamed, TJ
Sudjaritruk, T
Kurniati, N
Nallusamy, R
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Truong, KH
Lumbiganon, P
Puthanakit, T
Chokephaibulkit, K
Nguyen, LV
Do, VC
Kumarasamy, N
Nik Yusoff, NK
Fong, MS
Wati, DK
Sohn, AH
Kariminia, A
,
2019 The Pediatric infectious disease journal
3 (38), pp. 287-292
52. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV. Sudjaritruk, T
Boettiger, DC
Nguyen, LV
Mohamed, TJ
Wati, DK
Bunupuradah, T
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Lumbiganon, P
Nallusamy, RA
Fong, MS
Chokephaibulkit, K
Nik Yusoff, NK
Truong, KH
Do, VC
Sohn, AH
Sirisanthana, V
,
2019 Journal of the International AIDS Society
6 (22), pp. e25312
53. Early and Late Virologic Failure After Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents. Mu, W
Bartlett, AW
Bunupuradah, T
Chokephaibulkit, K
Kumarasamy, N
Ly, PS
Hansudewechakul, R
Nguyen, LV
Lumbiganon, P
Sudjaritruk, T
Mohamed, TAJ
Yusoff, NKN
Truong, KH
Do, VC
Fong, MS
Nallusamy, R
Kurniati, N
Wati, DK
Sohn, AH
Kariminia, A
Zhang, F
,
2019 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (80), pp. 308-315
54. A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living With HIV in Asia. Ross, JL
Teeraananchai, S
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Chokephaibulkit, K
Khanh, TH
Van Nguyen, L
Mohamed, TAJ
Yusoff, NKN
Fong, MS
Prasitsuebsai, W
Sohn, AH
Kerr, SJ
2019 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
2 (81), pp. e28-e38
55. Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia. Bartlett, AW
Lumbiganon, P
Jamal Mohamed, TA
Lapphra, K
Muktiarti, D
Du, QT
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Truong, KH
Van Nguyen, L
Puthanakit, T
Sudjaritruk, T
Chokephaibulkit, K
Do, VC
Kumarasamy, N
Nik Yusoff, NK
Kurniati, N
Fong, MS
Wati, DK
Nallusamy, R
Sohn, AH
Kariminia, A
,
2019 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
5 (82), pp. 431-438
56. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia. Bartlett, AW
Lumbiganon, P
Kurniati, N
Sudjaritruk, T
Mohamed, TJ
Hansudewechakul, R
Ly, PS
Truong, KH
Puthanakit, T
Nguyen, LV
Chokephaibulkit, K
Do, VC
Kumarasamy, N
Nik Yusoff, NK
Fong, MS
Watu, DK
Nallusamy, R
Sohn, AH
Law, MG
,
2019 The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine
5 (65), pp. 651-659
57. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand. Kiatchoosakun, P
Jirapradittha, J
Sirikarn, P
Laopaiboon, M
Pattanittum, P
Chandrakachorn, W
Srirojana, S
Jeffery, H
Green, S
Lumbiganon, P
,
2019 American journal of perinatology
12 (36), pp. 1295-1303
58. Peritransition Outcomes of Southeast Asian Adolescents and Young Adults With HIV Transferring From Pediatric to Adult Care. Sohn, AH
Chokephaibulkit, K
Lumbiganon, P
Hansudewechakul, R
Gani, YM
Van Nguyen, L
Mohamed, TJ
Teeraananchai, S
Sethaputra, C
Singtoroj, T
Ananworanich, J
Reiss, P
Kerr, SJ
2020 The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine
1 (66), pp. 92-99
59. Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data. Widmer, M
Piaggio, G
Hofmeyr, GJ
Carroli, G
Coomarasamy, A
Gallos, I
Goudar, S
Gülmezoglu, AM
Lin, SL
Lumbiganon, P
Mugerwa, K
Owa, O
Qureshi, Z
Althabe, F
2020 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
5 (127), pp. 628-634
60. Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial. Sangkomkamhang, U
Kongwattanakul, K
Kietpeerakool, C
Thinkhamrop, J
Wannasiri, P
Khunpradit, S
Thepsuthamarat, K
Jampathong, N
Lumbiganon, P
2020 BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology
3 (127), pp. 397-403
61. Towards understanding global patterns of antimicrobial use and resistance in neonatal sepsis: insights from the NeoAMR network. Li, G
Bielicki, JA
Ahmed, ASMNU
Islam, MS
Berezin, EN
Gallacci, CB
Guinsburg, R
da Silva Figueiredo, CE
Santarone Vieira, R
Silva, AR
Teixeira, C
Turner, P
Nhan, L
Orrego, J
Pérez, PM
Qi, L
Papaevangelou, V
Triantafyllidou, P
Iosifidis, E
Roilides, E
Sarafidis, K
Jinka, DR
Nayakanti, RR
Kumar, P
Gautam, V
Prakash, V
Seeralar, A
Murki, S
Kandraju, H
Singh, S
Kumar, A
Lewis, L
Pukayastha, J
Nangia, S
K N, Y
Chaurasia, S
Chellani, H
Obaro, S
Dramowski, A
Bekker, A
Whitelaw, A
Thomas, R
Velaphi, SC
Ballot, DE
Nana, T
Reubenson, G
Fredericks, J
Anugulruengkitt, S
Sirisub, A
Wong, P
Lochindarat, S
Boonkasidecha, S
Preedisripipat, K
Cressey, TR
Paopongsawan, P
Lumbiganon, P
Pongpanut, D
Sukrakanchana, PO
Musoke, P
Olson, L
Larsson, M
Heath, PT
Sharland, M
2020 Archives of disease in childhood
1 (105), pp. 26-31

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Antibiotics for brain abscesses in people with cyanotic congenital heart disease Pagakrong Lumbiganon
P. Lumbiganon
Arnkisa Chaikitpinyo
A. Chaikitpinyo
2007 COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS
3.0 (), pp.
5 0 0 0 0 0 5
2. Double boosted protease inhibitors, saquinavir, and lopinavir/ritonavir, in nucleoside pretreated children at 48 weeks Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Jintana Intasan
Pagakrong Lumbiganon
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Malte Schutz
Jintanat Ananworanich
2008 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
7.0 (27.0), pp. 623.0-628.0
44 0 0 0 0 0 44
3. Clinical manifestations and survival of children with perinatal HIV-infection in Northeast Thailand Dissajee Lumbiganon
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Malinee Loapaiboon
2009 ASIAN BIOMEDICINE
2.0 (3.0), pp. 143.0-150.0
2 0 0 0 0 0 2
4. Safety and efficacy of a double-boosted protease inhibitor combination, saquinavir and lopinavir/ritonavir, in pretreated children at 96 weeks Torsak Bunupuradah
Jasper van der Lugt
Pope Kosalaraksa
Chulapan Engchanil
Pitch Boonrak
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Apicha Mahanontharit
Pagakrong Lumbiganon
Emily Tompkins
David Burger
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2009 ANTIVIRAL THERAPY
2.0 (14.0), pp. 241.0-248.0
42 0 0 0 0 0 42
5. Antiretroviral Therapy Outcomes of HIV-Infected Children in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database Rawiwan Hansudewechakul
Virat Sirisanthana
Nia Kurniati
Thanyawee Puthanakit
Pagakrong Lumbiganon
Vonthanak Saphonn
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nagalingeswaran Kumarasamy
Siew Moy Fong
Revathy Nallusamy
Preeyaporn Srasuebkul
Matthew Law
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
2010 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
4.0 (55.0), pp. 503.0-509.0
42 0 0 0 0 0 42
6. Cohort Profile: The TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database Azar Kariminia
Kulkanya Chokephaibulkit
Joselyn Pang
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Janaki Amin
Nagalingeswaran Kumarasamy
Thanyawee Puthanakit
Nia Kurniati
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Vonthanak Saphonn
Siew Moy Fong
Kamarul Razali
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Virat Sirisanthana
2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
1.0 (40.0), pp. 15.0-24.0
41 0 0 0 0 0 41
7. Immunologic and virologic failure after first-line NNRTI-based antiretroviral therapy in Thai HIV-infected children Torsak Bunupuradah
Thanyawee Puthanakit
Pope Kosalaraksa
Stephen Kerr
Pitch Boonrak
Wasana Prasitsuebsai
Pagakrong Lumbiganon
Tawan Mengthaisong
Chayapa Phasomsap
Chitsanu Pancharoen
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2011 AIDS RESEARCH AND THERAPY
(8.0), pp.
38 0 0 0 0 0 38
8. Localized Melioidosis in Children in Thailand: Treatment and Long-term Outcome Pagakrong Lumbiganon
Napaporn Chotechuangnirun
Pope Kosalaraksa
Jamaree Teeratakulpisarn
2011 JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS
3.0 (57.0), pp. 185.0-191.0
16 0 0 0 0 0 16
9. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Thanyawee Puthanakit
Tawan Mengthaisong
Jiratchaya Wongsabut
Pagakrong Lumbiganon
Praphan Phanuphak
David Burger
Chitsanu Pancharoen
Jintanat Ananworanich
2011 AIDS
3.0 (25.0), pp. 315.0-323.0
11 0 0 0 0 0 11
10. Newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Kittiphop Somboonnithiphol
Ouyporn Panamonta
Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Manat Panamonta
Pagakrong Lumbiganon
Pichet Somsapt
2011 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (5.0), pp. 855.0-859.0
4 0 0 0 0 0 4
11. Serological response to trivalent inactive influenza vaccine in HIV-infected children with different immunologic status Pope Kosalaraksa
Ussanee Srirompotong
Robert W. Newman
Pagakrong Lumbiganon
John M. Wood
2011 VACCINE
16.0 (29.0), pp. 3055.0-3060.0
15 0 0 0 0 0 15
12. Survival of HIV-Infected Children: A Cohort Study From the Asia-Pacific Region Pagakrong Lumbiganon
Azar Kariminia
Linda Aurpibul
Rawiwan Hansudewechakul
Thanyawee Puthanakit
Nia Kurniati
Nagalingeswaran Kumarasamy
Kulkanya Chokephaibulkit
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Saphonn Vonthanak
Fong Siew Moy
Kamarul Azahar Mohd Razali
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
2011 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
4.0 (56.0), pp. 365.0-371.0
39 0 0 0 0 0 39
13. HIV and Hepatitis B Coinfection Among Perinatally HIV-infected Thai Adolescents Linda Aurpibul
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Rawiwan Hansudewechakul
Pattaratida Sa-nguanmoo
Pawinee Taeprasert
Torsak Bunupuradah
Yong Poovorawan
Virat Sirisanthana
Thanyawee Puthanakit
2012 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
9.0 (31.0), pp. 943.0-947.0
16 0 0 0 0 0 16
14. Prevalence of Anemia and Underlying Iron Status in Naive Antiretroviral Therapy HIV-Infected Children with Moderate Immune Suppression Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Saphonn Vonthanak
Surapon Wiangnon
Rawiwan Hansudewechakul
Ung Vibol
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Pagakrong Lumbiganon
Bunruan Sopa
Tanakorn Apornpong
Theshinee Chuenyam
David A. Cooper
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2012 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
12.0 (28.0), pp. 1679.0-1686.0
9 0 0 0 0 0 9
15. Incidence and predictors of severe anemia in Asian HIV-infected children using first-line antiretroviral therapy Torsak Bunupuradah
Azar Kariminia
Kwai-Cheng Chan
Reshmie Ramautarsing
Bui Vu Huy
Ning Han
Revathy Nallusamy
Rawiwan Hansudewechakul
Vonthanak Saphonn
Virat Sirisanthana
Kulkanya Chokephaibulkit
Nia Kurniati
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Razali
Siew Moy Fong
Annette H. Sohn
Pagakrong Lumbiganon
2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
10.0 (17.0), pp. E806-E810
7 0 0 0 0 0 7
16. Long-term Lopinavir/Ritonavir Monotherapy in HIV-infected Children Pope Kosalaraksa
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
Suteeraporn Pinyakorn
Pagakrong Lumbiganon
Thongsuai Chuanjaroen
Umaporn Chobkarjing
Praphan Phanuphak
Chitsanu Pancharoen
Torsak Bunupuradah
2013 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
4.0 (32.0), pp. 350.0-353.0
9 0 0 0 0 0 9
17. Outcomes of Antiretroviral Therapy in Children in Asia and Africa: A Comparative Analysis of the IeDEA Pediatric Multiregional Collaboration Valeriane Leroy
Karen Malateste
Helena Rabie
Pagakrong Lumbiganon
Samuel Ayaya
Fatoumata Dicko
Mary-Ann Davies
Azar Kariminia
Kara Wools-Kaloustian
Edmond Aka
Samuel Phiri
Linda Aurpibul
Constantin Yiannoutsos
Haby Signate-Sy
Lynne Mofenson
Francois Dabis
2013 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
2.0 (62.0), pp. 208.0-219.0
71 0 0 0 0 0 71
18. Prevalence, Characteristics, Management, and Outcome of Pulmonary Tuberculosis in HIV-Infected Children in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database (TApHOD) Tavitiya Sudjaritruk
Alan Maleesatharn
Wasana Prasitsuebsai
Siew Moy Fong
Ngoc Oanh Le
Thanh Thuy Thi Le
Pagakrong Lumbiganon
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Azahar Mohd Razali
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Virat Sirisanthana
2013 AIDS PATIENT CARE AND STDS
12.0 (27.0), pp. 649.0-656.0
6 0 0 0 0 0 6
19. Second-line protease inhibitor-based HAART after failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens in Asian HIV-infected children Torsak Bunupuradah
Thanyawee Puthanakit
Paul Fahey
Azar Kariminia
Nik K. N. Yusoff
Truong H. Khanh
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kamarul Razali
Nia Kurniati
Bui V. Huy
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Siew M. Fong
Vonthanak Saphonn
Jintanat Ananworanich
2013 ANTIVIRAL THERAPY
4.0 (18.0), pp. 591.0-598.0
7 0 0 0 0 0 7
20. Characterizing HIV Manifestations and Treatment Outcomes of Perinatally Infected Adolescents in Asia Kulkanya Chokephaibulkit
Azar Kariminia
Peninnah Oberdorfer
Revathy Nallusamy
Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Khu Thi Khanh Dung
Vonthanak Saphonn
Nagalingeswaran Kumarasamy
Pagakrong Lumbiganon
Do Chau Viet
Nia Kurniati
Nik Khairuddin Nik Yusoff
Kamarul Razali
Siew Moy Fong
Truong Huu Khanh
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
2014 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
3.0 (33.0), pp. 291.0-294.0
35 0 0 0 0 0 35
21. Childhood infective endocarditis in Khon Kaen University Hospital from 1992 to 2011 Warawut Siwaprapakorn
Manat Panamonta
Arnkisa Chaikitpinyo
Pagakrong Lumbiganon
Ouyporn Panamonta
Orathai Pachirat
Sompop Prathanee
Yuttapong Wongswadiwat
Junya Jirapradittha
Kaewjai Thepsuthammarat
2014 ASIAN BIOMEDICINE
6.0 (8.0), pp. 717.0-726.0
0 0 0 0 0 0 0
22. From Transmission to Transition: Lessons Learnt from the Thai Paediatric Antiretroviral Programme Olivia Tulloch
Sally Theobald
Jintanat Ananworanich
Sanchai Chasombat
Pope Kosalaraksa
Thidaporn Jirawattanapisal
Sudrak Lakonphon
Pagakrong Lumbiganon
Miriam Taegtmeyer
2014 PLOS ONE
6.0 (9.0), pp.
17 0 0 0 0 0 17
23. Historical assessment of diphtheritic myocarditis from a hospital in northeastern Thailand Manat Panamonta
Arnkisa Chaikitpinyo
Pagakrong Lumbiganon
Ouyporn Panamonta
Narong Auvichayapat
Yuttapong Wongswadiwat
Kaewjai Thepsuthammarat
Aunejit Panthongviriyakul
Choowong Pongchaiyakul
2014 ASIAN BIOMEDICINE
4.0 (8.0), pp. 475.0-484.0
8 0 0 0 0 0 8
24. Impact of Antiretroviral Therapy on Opportunistic Infections of HIV-infected Children in the Therapeutic Research, Education and AIDS Training Asia Pediatric HIV Observational Database Wasana Prasitsuebsai
Azar Kariminia
Thanyawee Puthanakit
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Fong Siew Moy
Matthew Law
Nagalingeswaran Kumarasamy
Kamarul Razali
Virat Sirisanthana
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
2014 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
7.0 (33.0), pp. 747.0-752.0
18 0 0 0 0 0 18
25. Simplifying Antiretroviral Therapy to Lopinavir/Ritonavir Monotherapy Did Not Improve Quality of Life and Therapy Adherence in Pretreated HIV-Infected Children Torsak Bunupuradah
Apirudee Panthong
Pope Kosalaraksa
Jiratchaya Wongsabut
Thanyawee Puthanakit
Pagakrong Lumbiganon
Thongsuai Chuanjaroen
Chanasda Sopharak
Thanitta Udompanit
Wasana Prasitsuebsai
Chitsanu Pancharoen
Jintanat Ananworanich
2014 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
3.0 (30.0), pp. 260.0-265.0
5 0 0 0 0 0 5
26. Switching from Efavirenz to Nevirapine in Children: 1-Week Dose Escalation Strategy Thanitta Udomphanit
Pagakrong Lumbiganon
Somjai Rattanamanee
Pornnipa Harnlakorn
Chanasda Sopharak
Jaruda Sringam
Samon Anutchatchaval
Piangjit Tharnprisan
Pope Kosalaraksa
2014 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
8.0 (30.0), pp. 727.0-729.0
0 0 0 0 0 0 0
27. Unusual clinical manifestations of dengue infection in children in a tertiary care hospital in northeast Thailand Tanaporn Duangmala
Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
2014 ASIAN BIOMEDICINE
1.0 (8.0), pp. 97.0-103.0
0 0 0 0 0 0 0
28. Weight as Predictors of Clinical Progression and Treatment Failure: Results From the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database Azar Kariminia
Nicolas Durier
Gonzague Jourdain
Suneeta Saghayam
Chau V. Do
Lam Van Nguyen
Rawiwan Hansudewechakul
Pagakrong Lumbiganon
Kulkanya Chokephaibulkit
Khanh Huu Truong
Virat Sirisanthana
Vibol Ung
Saphonn Vonthanak
Jintanat Ananworanich
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nia Kurniati
Kamarul Azahar Razali
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Dewi Kumara Wati
2014 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
1.0 (67.0), pp. 71.0-76.0
11 0 0 0 0 0 11
29. Prevalence and Incidence of Liver Dysfunction and Assessment of Biomarkers of Liver Disease in HIV-Infected Asian Children Linda Aurpibul
Torsak Bunupuradah
Sam Sophan
David Boettiger
Dewi K. Wati
Lam V. Nguyen
Vonthanak Saphonn
Rawiwan Hansudewechakul
Kulkanya Chokephaibulkit
Pagakrong Lumbiganon
Khanh H. Truong
Viet C. Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik K. N. Yusoff
Kamarul Razali
Nia Kurniati
Siew M. Fong
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
2015 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
6.0 (34.0), pp. E153-E158
9 0 0 0 0 0 9
30. The long-term outcomes of antiretroviral treatment initiated with mono or dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors in HIV-1-infected children: an Asian observational study Orasri Wittawatmongkol
Thahira J. Mohamed
Thoa P. K. Le
Vibol Ung
Alan Maleesatharn
Rawiwan Hansudewechakul
Lam V. Nguyen
Nagalingeswaran Kumarasamy
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Torsak Bunupuradah
Nik K. N. Yusoff
Nia Kurniati
Moy S. Fong
Revathy Nallusamy
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
2015 JOURNAL OF VIRUS ERADICATION
3.0 (1.0), pp. 192.0-195.0
0 0 0 0 0 0 0
31. A global reference for caesarean section rates (C-Model): a multicountry cross-sectional study J. P. Souza
A. P. Betran
A. Dumont
B. de Mucio
C. M. Gibbs Pickens
C. Deneux-Tharaux
E. Ortiz-Panozo
E. Sullivan
E. Ota
G. Togoobaatar
G. Carroli
H. Knight
J. Zhang
J. G. Cecatti
J. P. Vogel
K. Jayaratne
M. C. Leal
M. Gissler
N. Morisaki
N. Lack
O. T. Oladapo
O. Tuncalp
P. Lumbiganon
R. Mori
S. Quintana
A. D. Costa Passos
A. C. Marcolin
A. Zongo
B. Blondel
B. Hernandez
C. J. Hogue
C. Prunet
C. Landman
C. Ochir
C. Cuesta
C. Pileggi-Castro
D. Walker
D. Alves
E. Abalos
E. C. D. Moises
E. M. Vieira
G. Duarte
G. Perdona
I. Gurol-Urganci
K. Takahiko
L. Moscovici
L. Campodonico
L. Oliveira-Ciabati
M. Laopaiboon
M. Danansuriya
M. Nakamura-Pereira
M. L. Costa
M. R. Torloni
M. R. Kramer
P. Borges
P. B. Olkhanud
R. Perez-Cuevas
S. B. Agampodi
S. Mittal
S. Serruya
V. Bataglia
Z. Li
M. Temmerman
A. M. Guelmezoglu
2016 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
3.0 (123.0), pp. 427.0-436.0
52 0 0 0 0 0 52
32. Antiretroviral Therapy in Severely Malnourished, HIV-infected Children in Asia David C. Boettiger
Linda Aurpibul
Dina Mukiarti Hudaya
Siew M. Fong
Pagakrong Lumbiganon
Vonthanak Saphonn
Khanh H. Truong
Rawiwan Hansudewechakul
Lam V. Nguyen
Viet C. Do
Torsak Bunupuradah
Kulkanya Chokephaibulkit
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nagalingeswaran Kumarasamy
Dewi Kumara Wati
Kamarul Azahar Razali
Azar Kariminia
2016 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
5.0 (35.0), pp. e144-e151
9 0 0 0 0 0 9
33. Clinical pharmacokinetic properties of magnesium sulphate in women with pre-eclampsia and eclampsia B. O. Okusanya
O. T. Oladapo
Q. Long
P. Lumbiganon
G. Carroli
Z. Qureshi
L. Duley
J. P. Souza
A. M. Guelmezoglu
2016 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
3.0 (123.0), pp. 356.0-366.0
40 0 0 0 0 0 40
34. Early Height and Weight Changes in Children Using Cotrimoxazole Prophylaxis With Antiretroviral Therapy David C. Boettiger
Dina Muktiarti
Nia Kurniati
Khanh H. Truong
Suneeta Saghayam
Penh Sun Ly
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Viet Chau Do
Tavitiya Sudjaritruk
Pagakrong Lumbiganon
Kulkanya Chokephaibulkit
Torsak Bunupuradah
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Dewi Kumara Wati
Kamarul Azahar Mohd Razali
Moy Siew Fong
Revathy A. Nallusamy
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2016 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
9.0 (63.0), pp. 1236.0-1244.0
7 0 0 0 0 0 7
35. Final Height and Associated Factors in Perinatally HIV-infected Asian Adolescents Torsak Bunupuradah
Azar Kariminia
Linda Aurpibul
Kulkanya Chokephaibulkit
Rawiwan Hansudewechakul
Pagakrong Lumbiganon
Saphonn Vonthanak
Ung Vibol
Suneeta Saghayam
Revathy Nallusamy
Lam Van Nguyen
Nik Khairulddin N. Yusoff
Annette H. Sohn
Thanyawee Puthanakit
2016 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
2.0 (35.0), pp. 201.0-204.0
11 0 0 0 0 0 11
36. HIV-infected children in the Asia-Pacific region with baseline severe anemia: antiretroviral therapy and outcomes Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
David Boettiger
Vonthanak Saphonn
Khanh H. Truong
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Viet C. Do
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nantakar Kongstan
Nik K. N. Yusoff
Lam V. Nguyen
Dewi K. Wati
Kamarul Razali
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2016 ASIAN BIOMEDICINE
3.0 (10.0), pp. 229.0-234.0
6 0 0 0 0 0 6
37. Impact of orphan status on HIV treatment outcomes and retention in care of children and adolescents in Asia Bui Vu Huy
Sirinya Teeraananchai
Le Ngoc Oanh
John Tucker
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Khanh Huu Truong
Vohith Khol
Lam Van Nguyen
Viet Chau Do
Pagakrong Lumbiganon
Nantaka Kongstan
Torsak Bunupuradah
Tavitiya Sudjaritruk
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Azahar Mohd Razali
Dewi Kumara Wati
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
2016 JOURNAL OF VIRUS ERADICATION
4.0 (2.0), pp. 227.0-231.0
14 0 0 0 0 0 14
38. Kaposi Sarcoma Risk in HIV-Infected Children and Adolescents on Combination Antiretroviral Therapy From Sub-Saharan Africa, Europe, and Asia Frank Tanser
Michael Vinikoor
Eusebio Macete
Robin Wood
Kathryn Stinson
Daniela Garone
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Janet Giddy
Cleophas Chimbetete
Kennedy Malisita
Brian Eley
Christiane Fritz
Michael Hobbins
Kamelia Kamenova
Matthew Fox
Hans Prozesky
Karl Technau
Shobna Sawry
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
LauRence Meyer
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Caroline Sabin
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane De Wit
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper Frederiksen
Nina Friis-Moller
Dorthe Raben
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Anne Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose M. Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Lars Peters
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
P. S. Ly
V. Khol
S. M. Sarun
V. B. Ung
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
L. P. P. Atmikasari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
K. A. Razali
T. J. Mohamed
N. A. D. R. Mohammed
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
W. Srisuk
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Bunupuradah
T. Puthanakit
W. Prasitsuebsai
W. Chanthaweethip
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2016 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
9.0 (63.0), pp. 1245.0-1253.0
12 0 0 0 0 0 12
39. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitore-Based Antiretroviral Therapy in Perinatally HIV-Infected, Treatment-Naive Adolescents in Asia David C. Boettiger
Tavitiya Sudjaritruk
Revathy Nallusamy
Pagakrong Lumbiganon
Supattra Rungmaitree
Rawiwan Hansudewechakul
Nagalingeswaran Kumarasamy
Torsak Bunupuradah
Vonthanak Saphonn
Khanh Huu Truong
Nik K. N. Yusoff
Viet Chau Do
Lam V. Nguyen
Kamarul A. M. Razali
Siew Moy Fong
Nia Kurniati
Azar Kariminia
2016 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH
4.0 (58.0), pp. 451.0-459.0
13 0 0 0 0 0 13
40. Clinical practice patterns on the use of magnesium sulphate for treatment of pre-eclampsia and eclampsia: a multi-country survey Q. Long
O. T. Oladapo
S. Leathersich
J. P. Vogel
G. Carroli
P. Lumbiganon
Z. Qureshi
A. M. Guelmezoglu
2017 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
12.0 (124.0), pp. 1883.0-1890.0
15 0 0 0 0 0 15
41. Incidence of Postsuppression Virologic Rebound in Perinatally HIV-Infected Asian Adolescents on Stable Combination Antiretroviral Therapy Tavitiya Sudjaritruk
Linda Aurpibul
Penh Sun Ly
Thoa Phan Kim Le
Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Pagakrong Lumbiganon
Kulkanya Chokephaibulkit
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Lam Van Nguyen
Kamarul Azahar Mohd Razali
Moy Siew Fong
Revathy A. Nallusamy
Nia Kurniati
Viet Chau Do
David C. Boettiger
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2017 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH
1.0 (61.0), pp. 91.0-98.0
6 0 0 0 0 0 6
42. NEUROLOGICAL OUTCOMES OF JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS INFECTION IN PEDIATRIC AND ADULT PATIENTS AT MAHOSOT HOSPITAL, VIENTIANE, LAO PDR Phouvieng Douangdala
Mayfong Mayxay
Paul Newton
Pope Kosalaraksa
Pagakrong Lumbiganon
Douangdao Soukaloun
2017 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (97.0), pp. 42.0-43.0
0 0 0 0 0 0 0
43. Response to Tenofovir Among Lamivudine-experienced Hepatitis B and HIV-coinfected Adolescents Linda Aurpibul
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Suparat Kanjanavanit
Torsak Bunupuradah
Pope Kosalaraksa
Pawinee Taeprasert
Thanyawee Puthanakit
2017 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
4.0 (36.0), pp. 401.0-404.0
0 0 0 0 0 0 0
44. Short Communication: Impact of Viral Load Use on Treatment Switch in Perinatally HIV-Infected Children in Asia Thahira Jamal Mohamed
Sirinya Teeraananchai
Stephen Kerr
Wanatpreeya Phongsamart
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Rawiwan Hansudewechakul
Penh Sun Ly
Lam Van Nguyen
Tavitiya Sudjaritruk
Pagakrong Lumbiganon
Viet Chau Do
Nia Kurniati
Nagalingeswaran Kumarasamy
Dewi Kumara Wati
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
2017 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
3.0 (33.0), pp. 230.0-233.0
6 0 0 0 0 0 6
45. Access to antiretroviral therapy in HIV-infected children aged 0-19 years in the International Epidemiology Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Global Cohort Consortium, 2004-2015: A prospective cohort study Sophie Desmonde
Franck Tanser
Rachel Vreeman
Elom Takassi
Andrew Edmonds
Pagakrong Lumbiganon
Jorge Pinto
Karen Malateste
Catherine McGowan
Azar Kariminia
Marcel Yotebieng
Fatoumata Dicko
Constantin Yiannoutsos
Mwangelwa Mubiana-Mbewe
Kara Wools-Kaloustian
Mary-Ann Davies
Valeriane Leroy
2018 PLOS MEDICINE
5.0 (15.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
46. Adherence to antiretroviral therapy, stigma and behavioral risk factors in HIV-infected adolescents in Asia Wasana Prasitsuebsai
Chuenkamol Sethaputra
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kulkanya Chokephaibulkit
Khanh Huu Truong
Lam Van Nguyen
Kamarul Azahar Mohd Razali
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy Siew Fong
Sirinya Teeraananchai
Jintanat Ananworanich
Nicolas Durier
2018 AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
6.0 (30.0), pp. 727.0-733.0
4 0 0 0 0 0 4
47. Characteristics, mortality and outcomes at transition for adolescents with perinatal HIV infection in Asia Adam W. Bartlett
Khan Huu Truong
Wipaporn Natalie Songtaweesin
Kulkanya Chokephaibulkit
Rawiwan Hansudewechakul
Penh Sun Ly
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Lam Van Nguyen
Viet Chau Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nia Kurniati
Moy Siew Fong
Dewi Kumara Wati
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Matthew G. Law
Thahira Jamal Mohamed
2018 AIDS
12.0 (32.0), pp. 1689.0-1697.0
2 0 0 0 0 0 2
48. Global temporal changes in the proportion of children with advanced disease at the start of combination antiretroviral therapy in an era of changing criteria for treatment initiation Klea Panayidou
Nanina Anderegg
Michael Vinikoor
Jochen Ehmer
Karl-Gunter Technau
Helena Rabie
Robin Wood
Kara Wools-Kaloustian
Rachel Vreeman
Patrick Oyaro
Gertrude Nakigozi
Beverley Musick
Constantin Yiannoutsos
Madeleine Amorissani-Folquet
Lorna Renner
Nia Kurniati
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Azar Kariminia
Annette H. Sohn
Habakkuk Azinyui Yumo
Pablo Rojo
Josiane Warszwarski
Dorthe Raban
Regina Succi
Daisy M. Machado
Marco Luque
P. S. Ly
V. Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
S. Saghayam
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. Y. Malino
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Oberdorfer
R. Hansudewechakul
S. Denjanta
S. Watanaporn
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkitt
C. Phadungphon
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
Pedro Cahn
Carina Cesar
Valeria Fink
Omar Sued
Emanuel Dell'Isola
Hector Perez
Jose Valiente
Cleyton Yamamoto
Beatriz Grinsztejn
Valdilea Veloso
Paula Luz
Raquel de Boni
Sandra Cardoso Wagner
Ruth Friedman
Ronaldo Moreira
Jorge Pinto
Flavia Ferreira
Marcelle Maia
Regina Celia de Menezes Succi
Daisy Maria Machado
Aida de Fatima Barbosa Gouvea
Marcelo Wolff
Claudia Cortes
Maria Fernanda Rodriguez
Gladys Allendes
Jean William Pape
Vanessa Rouzier
Adias Marcelin
Christian Perodin
Marco Tulio Luque
Denis Padgett
Juan Sierra Madero
Brenda Crabtree Ramirez
Paco Belaunzaran
Yanink Caro Vega
Eduardo Gotuzzo
Fernando Mejia
Gabriela Carriquiry
Catherine C. McGowan
Bryan E. Shepherd
Timothy Sterling
Karu Jayathilake
Anna K. Person
Peter F. Rebeiro
Mark Giganti
Jessica Castilho
Stephany N. Duda
Fernanda Maruri
Hilary Vansell
Nimbona Pelagie
Patrick Gateretse
Jeanine Munezero
Valentin Nitereka
Theodore Niyongabo
Christelle Twizere
Helene Bukuru
Thierry Nahimana
Jeremie Biziragusenyuka
Risase Scholastique Manyundo
Kien Atsu
Tabeyang Mbuh
Rogers Ajeh
Mark Benwi
Anastase Dzudie
Akindeh Mbuh
Marc Lionel Ngamani
Victorine Nkome
Djenabou Amadou
Eric Ngassam
Eric Walter Pefura Yone
Alice Ndelle Ewanoge
Norbert Fuhngwa
Chris Moki
Catherine Akele
Faustin Kitetele
Patricia Lelo
Martine Tabala
Emile Wemakoy Okitolonda
Landry Wenzi
Merlin Diafouka
Martin Herbas Ekat
Dominique Mahambou Nsonde
Adolphe Mafou
Fidele Ntarambirwa
Yvonne Tuyishimire
Theogene Hakizimana
Josephine Ayinkamiye
Sandrine Mukantwali
Henriette Kayitesi
Olive Uwamahoro
Viateur Habumuremyi
Joyce Mukamana
Jean Claude Dusingize
Gallican Kubwimana
Pacifique Mugenzi
Benjamin Muhoza
Athanase Munyaneza
Emmanuel Ndahiro
Diane Nyiransabimana
Jean d'Amour Sinayobye
Vincent Sugira
Chantal Benekigeri
Gilbert Mbaraga
Adebola Adedimeji
Kathryn Anastos
Madeline Dilorenzo
Lynn Murchison
Jonathan Ross
Diane Addison
Meg Baker
Ellen Brazier
Heidi Jones
Elizabeth Kelvin
Sarah Kulkarni
Denis Nash
Olga Tymejczyk
Batya Elul
Xiatao Cai
Don Hoover
Hae-Young Kim
Chunshan Li
Qiuhu Shi
Kathryn Lancaster
Marcel Yotebieng
Mark Kuniholm
Andrew Edmonds
Angela Parcesepe
Stephany Duda
April Kimmel
Margaret McNairy
Lameck Diero
Samuel Ayaya
Elizabeth Bukusi
John Ssali
Fred Nalugoda
G. R. Somi
Rita Elias Lyamuya
Kapella Ngonyani
Emanuel Lugina
Mark Urassa
Denna Michael
Marcel Djimon Zannou
Armel Poda
Fred Stephen Sarfo
Eugene Messou
Henri Chenal
Kla Albert Minga
Emmanuel Bissagnene
Aristophane Tanon
Moussa Seydi
Akessiwe Akouda Patassi
Sikiratou Adouni Koumakpai-Adeothy
Lorna Awo Renner
Sylvie Marie N'Gbeche
Clarisse Amani Bosse
Kouadio Kouakou
Madeleine Amorissani Folquet
Francois Tanoh Eboua
Fatoumata Dicko Traore
Mariam Sylla
Elom Takassi
Elise Arrive
Eric Balestre
Renaud Becquet
Charlotte Bernard
Shino Chassagne Arikawa
Alexandra Doring
Antoine Jaquet
Karen Malateste
Elodie Rabourdin
Thierry Tiendrebeogo
Sophie Desmonde
Julie Jesson
Didier Koumavi Ekouevi
Jean-Claude Azani
Patrick Coffie
Guy Gnepa
Christian Gerard Kaugbouh Kouadio
Boris Tchounga
Gary Maartens
Monique von Lettow
Shobna Sawry
Frank Tanser
Andrew Boulle
Geoffrey Fatti
Sam Phiri
Cleophas Chimbetete
Karl-Gunther Technau
Brian Eley
Josephine Muhairwe
Anna Jores
Kamelia Kamenova
Matthew P. Fox
Hans Prozesky
Robert Zangerle
Giota Touloumi
Josiane Warszawski
Murielle Mary Krause
Jade Ghosn
Catherine Leport
Peter Reiss
Ferdinand Wit
Maria Prins
Diana Gibb
Gerd Faetkenheuer
Julia Del Amo
Niels Obel
Christoph Stephan
Santiago Perez-Hoyos
Osamah Hamouda
Barbara Bartmeyer
Nikoloz Chkhartishvili
Antoni Noguera-Julian
Andrea Antinori
Norbert Brockmeyer
Luis Prieto
Pablo Rojo Conejo
Antoni Soriano-Arandes
Manuel Battegay
Roger Kouyos
Cristina Mussini
Pat Tookey
Jordi Casabona
Deborah Konopnick
Tessa Goetghebuer
Anders Sonnerborg
Caroline Sabin
Ramon Teira
Myriam Garrido
David Haerry
Stephane de Wit
Jose M. Miro
Dominique Costagliola
Antonella d'Arminio-Monforte
Antonella Castagna
Genevieve Chene
Pablo Rojo Conejo
Diana Barger
Christine Schwimmer
Monique Termote
Maria Campbell
Casper M. Frederiksen
Nina Friis-Moller
Jesper Kjaer
Dorthe Raben
Rikke Salbol Brandt
Juan Berenguer
Julia Bohlius
Vincent Bouteloup
Heiner Bucher
Alessandro Cozzi-Lepri
Francois Dabis
Antonella d'Arminio Monforte
Mary-Ann Davies
Julia del Amo
Maria Dorrucci
David Dunn
Matthias Egger
Hansjakob Furrer
Marguerite Guiguet
Sophie Grabar
Ali Judd
Ole Kirk
Olivier Lambotte
Valeriane Leroy
Sara Lodi
Sophie Matheron
Laurence Meyer
Jose Ma Miro
Amanda Mocroft
Susana Monge
Fumiyo Nakagawa
Roger Paredes
Andrew Phillips
Massimo Puoti
Eliane Rohner
Michael Schomaker
Colette Smit
Jonathan Sterne
Rodolphe Thiebaut
Claire Thorne
Carlo Torti
Marc van der Valk
Linda Wittkop
Mark J. Abzug
Rohan Hazra
Barbara Heckman
Ellen O'gara
James Oleske
Kunjal Patel
George R. Seage
Russell B. Van Dyke
Paige L. Williams
Suzanne Siminski
2018 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
11.0 (21.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
49. Heat-Stable Carbetocin versus Oxytocin to Prevent Hemorrhage after Vaginal Birth M. Widmer
G. Piaggio
T. M. H. Nguyen
A. Osoti
O. O. Owa
S. Misra
A. Coomarasamy
H. Abdel-Aleem
A. A. Mallapur
Z. Qureshi
P. Lumbiganon
A. B. Patel
G. Carroli
B. Fawole
S. S. Goudar
Y. V. Pujar
J. Neilson
G. J. Hofmeyr
L. L. Su
J. Ferreira de Carvalho
U. Pandey
K. Mugerwa
S. S. Shiragur
J. Byamugisha
D. Giordano
A. M. Gulmezoglu
2018 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
8.0 (379.0), pp. 743.0-752.0
33 0 0 0 0 0 33
50. SEROLOGICAL RESPONSE TO DOUBLE-DOSE HEPATITIS B RE-VACCINATION IN HIV-INFECTED ADOLESCENTS Pagakrong Lumbiganon
Pope Kosalaraksa
Thanitta Udomphanit
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (49.0), pp. 799.0-804.0
0 0 0 0 0 0 0
51. Seroprevalence of Hepatitis B Among HIV-infected Children and Adolescents Receiving Antiretroviral Therapy in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database Linda Aurpibul
Azar Kariminia
Ung Vibol
Moy Siew Fong
Oanh Ngoc Le
Rawiwan Hansudewechakul
Torsak Bunupuradah
Nia Kurniati
Kulkanya Chokephaibulkit
Nagalingeswaran Kumarasamy
Dewi Kumara Wati
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Kamarul Azahar Mohd Razali
Revathy A. Nallusamy
Annette H. Sohn
Pagakrong Lumbiganon
2018 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
8.0 (37.0), pp. 788.0-793.0
2 0 0 0 0 0 2
52. A Longitudinal Study of Behavioral Risk, Adherence, and Virologic Control in Adolescents Living With HIV in Asia Jeremy L. Ross
Sirinya Teeraananchai
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Kulkanya Chokephaibulkit
Truong Huu Khanh
Lam Van Nguyen
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy Siew Fong
Wasana Prasitsuebsai
Annette H. Sohn
Stephen J. Kerr
S. Thammasala
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
S. Denjanta
A. Kongphonoi
W. Srisuk
S. Sricharoenchai
Y. Durier
S. Kanakool
K. H. Truong
Q. T. Du
H. D. Tran
D. T. K. Khu
G. T. T. Thuy
L. T. Nguyen
K. A. Razali
N. A. D. R. Mohammed
S. M. Fong
K. J. Wong
F. Daut
P. Mohamad
A. H. Sohn
C. Sethaputra
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
2.0 (81.0), pp. E28-E38
0 0 0 0 0 0 0
53. Disease- and Treatment-related Morbidity in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Adam W. Bartlett
Thahira Jamal Mohamed
Tavitiya Sudjaritruk
Nia Kurniati
Revathy Nallusamy
Rawiwan Hansudewechakul
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Pagakrong Lumbiganon
Thanyawee Puthanakit
Kulkanya Chokephaibulkit
Lam Van Nguyen
Viet Chau Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy Siew Fong
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
2019 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
3.0 (38.0), pp. 287.0-292.0
4 0 0 0 0 0 4
54. Dual Analysis of Loss to Follow-up for Perinatally HIV-Infected Adolescents Receiving Combination Antiretroviral Therapy in Asia Adam W. Bartlett
Pagakrong Lumbiganon
Thahira A. Jamal Mohamed
Keswadee Lapphra
Dina Muktiarti
Quy Tuan Du
Rawiwan Hansudewechakul
Penh Sun Ly
Khanh Huu Truong
Lam Van Nguyen
Thanyawee Puthanakit
Tavitiya Sudjaritruk
Kulkanya Chokephaibulkit
Viet Chau Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Nia Kurniati
Moy Siew Fong
Dewi Kumara Wati
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
V. Khol
J. Tucker
C. Ezhilarasi
A. Kinikar
V. Mave
S. Nimkar
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
K. C. Chan
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongphonoi
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
C. H. Nguyen
T. M. Ha
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
J. L. Ross
T. Suwanlerk
M. G. Law
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
5.0 (82.0), pp. 431.0-438.0
0 0 0 0 0 0 0
55. Early and Late Virologic Failure After Virologic Suppression in HIV-Infected Asian Children and Adolescents Weiwei Mu
Adam W. Bartlett
Torsak Bunupuradah
Kulkanya Chokephaibulkit
Nagalingeswaran Kumarasamy
Penh Sun Ly
Rawiwan Hansudewechakul
Lam Van Nguyen
Pagakrong Lumbiganon
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira A. Jamal Mohamed
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Khanh Huu Truong
Viet Chau Do
Moy Siew Fong
Revathy Nallusamy
Nia Kurniati
Dewi Kumara Wati
Annette H. Sohn
Azar Kariminia
Fujie Zhang
P. S. Ly
V. Khol
R. Seng
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
K. J. Wong
F. B. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V. Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongponoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
N. Vanprapar
K. H. Truong
Q. T. Du
T. T. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. V. Nguyen
D. T. K. Khu
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
D. A. Cooper
M. G. Law
A. Kariminia
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (80.0), pp. 308.0-315.0
2 0 0 0 0 0 2
56. Early-Onset Neonatal Sepsis and Antibiotic Use in Northeast Thailand Pakaphan Kiatchoosakun
Junya Jirapradittha
Prapassara Sirikarn
Porjai Pattanittum
Woranart Chandrakachorn
Sakulrat Srirojana
Sally Green
Heather Jeffery
David Osborne
Monica Lahra
Joanne McKenzie
Malinee Laopaiboon
Pagakrong Lumbiganon
Steve McDonald
Caroline Crowther
Jacqueline Ho
Jacinto Mantaring
Hans Van Rostenberghe
Setya Wandita
Rinawati Rohsiswatmo
Hasmawati Hassan
Resti Bautisa
2019 AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY
12.0 (36.0), pp. 1295.0-1303.0
1 0 0 0 0 0 1
57. Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcomes among children with perinatally acquired HIV Tavitiya Sudjaritruk
David C. Boettiger
Lam Van Nguyen
Thahira J. Mohamed
Dewi K. Wati
Torsak Bunupuradah
Rawiwan Hansudewechakul
Penh S. Ly
Pagakrong Lumbiganon
Revathy A. Nallusamy
Moy S. Fong
Kulkanya Chokephaibulkit
Nik K. Nik Yusoff
Khanh H. Truong
Viet C. Do
Annette H. Sohn
Virat Sirisanthana
2019 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
6.0 (22.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
58. Implementation of Treat-all at adult HIV care and treatment sites in the Global IeDEA Consortium: results from the Site Assessment Survey Ellen Brazier
Fernanda Maruri
Stephany N. Duda
Olga Tymejczyk
C. William Wester
Geoffrey Somi
Jeremy Ross
Beverly S. Musick
Keri N. Althoff
Catrina Mugglin
April D. Kimmel
Marcel Yotebieng
Denis Nash
Azar Karminia
Annette H. Sohn
Debbie Allen
Mark Bloch
Susan Boyd
Katherine Brown
Jess Costa
William Donohue
Manoji Gunathilake
Jennifer Hoy
Karen MacRae
Norman Roth
Diane Rowling
Julie Silvers
David J. Smith
David Sowden
David Templeton
Rick Varma
Ian Woolley
David Youds
Somanithd Chhay Meng
Bun Vannary
Yun Ting Chan
Wilson Lam
Man Po Lee
Han Ning
Yu Po Chu Pansy
Fujie Zhang
N. Kumarasamy
Sanjay Pujari
Nia Kurniati
Tuti Parwati Merati
Dina Muktiarti
Wayan Sandhi Parwata
Made Ratni
Ni Made Dewi Dian Sukmawati
Dian Sulistya Putu Diah Vedaswari
Ketut Dewi Kumara Wati
Evy Yunihastuty
Junko Tanuma
Graham Mills
Nigel Raymond
Rossana Ditangco
Ohnmar Seinn Papa
Ng Oon Tek
Dr Ah-neez
Raja Azwa
Dato
Fauziah Daud
Wong Ke Juin
Adeeba Binti Kamarulzaman
Nik Khairulddin
Chong Meng Li
Fong Siew Moy
Raja Iskandar Shah
Wong Peng Shyan
Benedict Sim
Jamal Mohamed Thahira
Koh Mia Tuang
Nik Yusoff
Jun Yong Choi
Yu-Jiun Chan
Chih-Sheng Huang
Wong Wing-Wai
Anchalee Avihingsanon
Kulkanya Chokephaibulkit
Rawiwan Hansudewechakul
Benjhawan Khumcha
Suwimon Khusuwan
Sasisopin Kiertiburanakul
Pagakrong Lumbiganon
Alan Maleesatharn
Jutarat Praparattanapan
Thanyawee Puthanakit
Sirintip Sricharoenchai
Tavitiya Sudjaritruk
Suporn Watanaporn
Vu Thien An
Do Duy Cuong
Bui Thu Hang
Bui Vu Huy
Du Tuan Quy
Lam Nguyen Van
Agathomfue Baragunzwa
Devote Gakima
Gloria Ingabire
Floride Kankinoi
Risase Scholastique Manyundo
Celestin Misago
Thierry Nahimana
Pelagie Nimbona
Felicite Ntirampeba
Christella Twizere
Rogers Ajeh
Amadou Djenabou
Anastase Dzudie
Alice Ndelle Ewanoge
Edmond Tchassem
Therese Bampapa
Patricia Lelo
Faustin Kitetele
Marie Paul
Amida Tytyna
Maryse Akolbout
Parfait Bitsindou
Merlin Diafouka
Adolphe Mafoua
Nadine Mahinga
Ella Moudila
Antoinette Moutoula
Ulrich Ndala
Dominique Mahambou Nsonde
Josephine Ayinkamiye
Chantal Dusabe
Theogene Hakizimana
Gilbert Mbaraga
Joyce Mukamana
Sandrine Mukantwali
Athanase Munyaneza
Anthere Murangwa
J. Claude Musenguwera
Marie Immanculee Ngutegure
Fidele Ntarambirwa
Diane Nyiransabimana
Jean d'Amour Sinayobye
Yvonne Tuyishimire
Olive Uwamahoro
Habumuremyi Viateur
Sugira Vincent
Yee Yee Kuhn
Beverly Musick
Israel Rodriguez
Kara Wools-Kaloustian
Constantin Yiannoutsos
Esinasi Akajoroit
Peter Ariya
Meshack Atsimale
Zeruya Barua
Oscar Busaka
Elizabeth Bukusi
Valentine Chebor
Timothy Chemweno
John Chirchir
Lameck Diero Sagida Esendi
Aisha Fwamba
Anne Mmella
Eunice Githumbi
Marcia Nasimiyu Hussein
Xavier Kandie
Martha Kemunto
Elizabeth Khaemba
Mary Kipchumba
Emily Koech
Caroline Kosgei
Barasa Laundrick
Ruth Merongo
Patricia Mochotto
Consolata Munyisi
Lilian Ndakalu
William Okoth Ochieng
Paul Odalo
Wicklife Okumu
Lilian Omari
Alphoce Omondi
Lydia Osia
Magret Owino
Maureen Oyoo
Doris Pepela
Millicent Rono
Omar Simon
Angie Tenge
Mary Too
Modesta Toto
Cathrine Towett
Kennedy Wawire
Mensaria Kimambo
Ester Kinyota
Rita Lyamuya
Julia Mathias
Athuman Ramadhan Mfuko
Denna Michael
Kapella Zacharia Ngonyani
Charles Nyaga
G. R. Somi
Mark S. Urassa
James Batte
Mwebesa Bosco Bwana
Barbara Castelnuovo
Michael Kanyesigye
Alice Kisakye
Fred Nalugoda
Haruna Semuwemba
John Ssali
Matthew Ssemakadde
Jessica Castilho
Carina Cesar
Paulo Ricardo de Alencastro
Eduardo Luiz Barbosa
Carlos Brites
Renata Caricol
Fabiana Bononi do Carmo
Lara Esteves Coelho
Maria Mercedes Escuder
Denize Lotufo Estevam
Flavia Gomes Faleiro Ferreira
Alexandre Goncalves
Aida de Fatima Barbosa Gouvea
Maria Leticia Rodrigues Ikeda
Artur O. Kalichman
Daisy Maria Machado
Simone Queiroz
Rosa de Alencar Souza
Regina Celia Succi
Katia Valeska Trindade
Unai Tupinambas
Marcelo Wolff
Vanessa Rouzier
Denis Padgett
Brenda Crabtree
Carlos Eduardo Verne Martin
Fernando Mejia
Benny Chang
Brenda Done
Larry Gabe
John Gill
Kevin Gough
Gail Howlett
Marin Klein
Judy Latendre-Paquette
Victor Leung
Paul MacPhee
P. MacPherson
Raj Maharaj
Lorna Carrasco Medina
Suzanne Page
Costas Pexos
Anita Rachlis
Kate Salters
Sherine Sterling
Stephen Boswell
Greer Burkholder
Gisela Cesteros
Kalliope Chagaris
Rosa Franklin
Aimee Freeman
Jack Fuhrer
Cynthia L. Gilbert
Matthew Goetz
Chris Grasso
Michael Horberg
Robert F. Hunter-Mellado
Rita Kell
Mari Kitahata
Daniel Klein
Ken Levine
Vincent Marconi
Christopher Mathews
Angel M. Mayor
Catherine McGowan
Richard Moore
Sonia Napravnik
Richard Novak
Kris Ann Oursler
Shellier Ramos
Benigno Rodriguez
Maria C. Rodriguez
Michael Silverberg
Michael S. Simberkoff
Mohit Varshney
Douglas Ward
Barb Widick
Bienvenido G. Yangco
Morna Cornell
Mary-Ann Davies
Lilian Smith
Per Maximilian von Groote
Josephine Muhairwe
Steve Balakasi
Quietus Banda
Getrude Kalepa
Andrew Bello
J. W. Bulla
Maria Chigeda
Joyce Chikaphupha
Flora Chikwekwere
Jack Kachoka
Allan Kapito
Alinafe Nathan Katondo
Molly Kumwenda
Felix Phewa Labein
Ronald Magombo
Bridget Malumbe
I. Makuwira
Patricia Marico
Betha Masangale
Angella Mchiela
Dan Midian
Kezia Phiri
Mary Tambe
Baid Thomas
Charles Thomson
Jonas Hector
Anna Cross
Siphephelo Dlamini
Brian Eley
Jonathan Euvrard
Geoffrey Fatti
Katherine Hilderbrand
Marvin Hsiao
Michael Mpye
Hans Prozesky
Gary Reubenson
Lesley Rose
Shobna Sawry
Nosisa Sibambo
Karl Technau
Michael Vinikoor
Cleophas Chimbetete
Kamelia Kamenova
Eric Balestre
Valeriane Leroy
Karen Malasteste
Marcel Zannou Djimon
Marcelline D'Almeida
Ghislaine Hounhoui
Michee Assogba
Armel Poda
Jacques Zoungrana
Issouf Yameogo
Achille Tapsoba
Sidibe Abdelh
Clarisse Amani Bosse
Mamoudou Diabate
Tanoh Kassi Francois Eboua
Madeleine Amorissani Folquet
Denise Hawelander
Mamadou Konate
Kouadio Kouakou
Dohoun Lambert
Albert Kla Minga
Marie Sylvie N'gbeche
Aristophane Tanon
Abo Yao
Lorna Renner
Clementine N'Diaye
Mme Alima Berthe
Moussa Seydi
Judicael Tine
Takassi Ounoo Elom
Benjamin Kariylare
Akessiwe Patassi
2019 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
7.0 (22.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
59. Mapping abnormal subcortical neurodevelopment in a cohort of Thai children with HIV Benjamin S. C. Wade
Victor G. Valcour
Thanyawee Puthanakit
Arvin Saremi
Boris A. Gutman
Talia M. Nir
Christa Watson
Linda Aurpibul
Pope Kosalaraksa
Pradthana Ounchanum
Stephen Kerr
Netsiri Dumrongpisutikul
Pannee Visrutaratna
Jiraporn Srinakarin
Monthana Pothisri
Katherine L. Narr
Paul M. Thompson
Jintanat Ananworanich
Robert H. Paul
Neda Jahanshad
Kiat Ruxrungtham
Chitsanu Pancharoen
Torsak Bunupuradah
Wasana Prasitsuebsai
Sasiwimol Ubolyam
Apicha Mahanontharit
Tulathip Suwanlerk
Jintana Intasan
Kanchana Pruksakaew
Chulalak Sriheara
Tanakorn Apornpong
Jiratchaya Sophonphan
Ormrudee Rit-im
Wanchai Thongsee
Orathai Chaiya
Kesdao Nantapisan
Umpaporn Methanggool
Sukalaya Lerdlum
Mantana Pothisri
Jurai Wongsawat
Supeda Thongyen
Piyawadee Chathaisong
Vilaiwan Prommool
Duangmanee Suwannamass
Simakan Waradejwinyoo
Nareopak Boonyarittipat
Thaniya Chiewcharn
Sirirat Likanonsakul
Chatiya Athichathana
Boonchuay Eampokalap
Wattana Sanchiem
Pagakrong Lumbiganon
Piangjit Tharnprisan
Chanasda Sopharak
Viraphong Lulitanond
Samrit Khahmahpahte
Ratthanant Kaewmart
Prajuab Chaimanee
Mathurot Sala
Thaniita Udompanit
Ratchadaporn Wisai
Somjai Rattanamanee
Yingrit Chantarasuk
Sompong Sarvok
Yotsombat Changtrakun
Soontorn Kunhasura
Sudthanom Kamollert
Petcharakorn Hanpanich
Wuttisak Boonphongsathian
Wicharn Luesomboon
Isara Limpet-ngam
Daovadee Naraporn
Pornpen Mathajittiphun
Chatchadha Sirimaskul
Woranun Klaihong
Pipat Sittisak
Tippawan Wongwian
Kansiri Charoenthammachoke
Pornchai Yodpo
Suparat Kanjanavanit
Thida Namwong
Duangrat Chutima
Suchitra Tangmankhongworakun
Pacharaporn Yingyong
Juree Kasinrerk
Montanee Raksasang
Pimporn Kongdong
Siripim Khampangkome
Suphanphilat Thong-Ngao
Sangwan Paengta
Kasinee Junsom
Ruttana Khuankaew
Parichat Moolsombat
Duanpen Khuttiwung
Chanannat Chanrin
Rawiwan Hansudewechakul
Yaowalak Jariyapongpaiboon
Chulapong Chanta
Areerat Khonponoi
Chaniporn Yodsuwan
Warunee Srisuk
Pojjavitt Ussawawuthipong
Yupawan Thaweesombat
Polawat Tongsuk
Chaiporn Kumluang
Ruengrit Jinasen
Noodchanee Maneerat
Kajorndej Surapanichadul
Pornpinit Donkaew
Chaiwat Ngampiyaskul
Wanna Chamjamrat
Sayamol Wattanayothin
Pornphan Prasertphan
Tanyamon Wongcheeree
Pisut Greetanukroh
Chataporn Imubumroong
Pathanee Teirsonsern
Virat Sirisanthana
Siriporn Taphey
Tawalchaya Cholecharoentanan
Nongyow Wongnum
Chintana Khamrong
Rassamee Kaewvichit
Kittipong Rungroengthanakit
2019 NEUROIMAGE-CLINICAL
(23.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
60. Use and Outcomes of Antiretroviral Monotherapy and Treatment Interruption in Adolescents With Perinatal HIV Infection in Asia Adam W. Bartlett
Pagakrong Lumbiganon
Nia Kurniati
Tavitiya Sudjaritruk
Thahira J. Mohamed
Rawiwan Hansudewechakul
Penh S. Ly
Khanh H. Truong
Thanyawee Puthanakit
Lam Nguyen
Kulkanya Chokephaibulkit
Viet C. Do
Nagalingeswaran Kumarasamy
Nik Khairulddin Nik Yusoff
Moy S. Fong
Dewi K. Watu
Revathy Nallusamy
Annette H. Sohn
Matthew G. Law
P. S. Ly
V Khol
J. Tucker
N. Kumarasamy
E. Chandrasekaran
D. K. Wati
D. Vedaswari
I. B. Ramajaya
N. Kurniati
D. Muktiarti
S. M. Fong
M. Lim
F. Daut
N. K. Nik Yusoff
P. Mohamad
T. J. Mohamed
M. R. Drawis
R. Nallusamy
K. C. Chan
T. Sudjaritruk
V Sirisanthana
L. Aurpibul
R. Hansudewechakul
P. Ounchanum
S. Denjanta
A. Kongphonoi
P. Lumbiganon
P. Kosalaraksa
P. Tharnprisan
T. Udomphanit
G. Jourdain
T. Puthanakit
S. Anugulruengkit
W. Jantarabenjakul
R. Nadsasarn
K. Chokephaibulkit
K. Lapphra
W. Phongsamart
S. Sricharoenchai
K. H. Truong
Q. T. Du
C. H. Nguyen
V. C. Do
T. M. Ha
V. T. An
L. Nguyen
D. T. K. Khu
A. N. Pham
L. T. Nguyen
O. N. Le
A. H. Sohn
J. L. Ross
C. Sethaputra
M. G. Law
A. Kariminia
2019 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH
5.0 (65.0), pp. 651.0-659.0
0 0 0 0 0 0 0
61. Use of the WHO Access, Watch, and Reserve classification to define patterns of hospital antibiotic use (AWaRe): an analysis of paediatric survey data from 56 countries Yingfen Hsia
Brian R. Lee
Ann Versporten
Yonghong Yang
Julia Bielicki
Charlotte Jackson
Jason Newland
Herman Goossens
Nicola Magrini
Mike Sharland
L. Teston
K. Cheung
S. Koning
K. Grimwood
J. Cross
A. da Silva
D. Benadof
W. S. Zhang
W. Zhao
G. Liu
K. L. Shen
K. H. Yao
Y. J. Zheng
J. K. Deng
J. S. Zhang
Y. Wang
X. Y. Jiang
D. Y. Tian
C. M. Jing
L. J. Wang
S. C. Cao
L. J. Wu
X. Chen
M. J. Ding
L. Zhang
L. Lin
J. H. Yang
Q. Cao
W. Wang
J. P. Li
L. F. Tang
J. Liu
P. Wang
J. Qian
C. M. Zhu
G. Lu
Q. L. Deng
X. P. Mu
C. A. Zhao
X. Y. Dong
H. Zhang
C. Y. Li
W. Li
H. Saxen
S. Kekomaki
M. Hufnagel
B. Rippberger
M. Knuf
P. Nikolic
J. Huebner
K. Kreitmeyer
U. Behrends
N. Rieber
H. Renk
N. Spyridis
M. Tsolia
V Papaevangelous
D. Gkentzi
G. Syrogiannopoulos
K. Kaffe
E. Roilides
G. Pitsava
E. Papadimitriou
E. Iosifidis
S. Gandra
R. Laxminarayan
G. Alvarez-Uria
D. Jinka
Srinivas Murki
H. Kandraju
S. Singh
A. K. Vasudevan
R. Kanithi
A. Akula
A. Chikkappa
O. Tunga
S. Subramanian
A. Sharma
D. Dharmapalan
L. Ashkenazi-Hoffnung
S. Ashkenazi
S. Esposito
C. Tagliabue
C. Tersigni
L. Galli
P. D'Argenio
P. Pansa
M. Duse
Y. Horikoshi
K. Fukuoka
R. Jimenez
K. Ojeda
I Okokon
H. Mahmood
E. Gowin
B. Slowinska-Jarzabek
E. Majda-Stanislawska
J. Sicinska
S. M. Chan
A. Chang
M. Rozic
M. Premru
H. Finlayson
A. Whitelaw
H. Rabie
A. Dramowski
N. O'Connell
C. Epalza
Pablo Rojo-Conejo
Federico Martinon Torres
Antonio Justicia
V Jian
C. L. Cheng
P. Lumbiganon
P. Paopongsawan
T. Puthanakit
S. Anugulruengkitt
E. Yarci
K. Doerholt
K. Vazouras
A. Bamford
A. Irwin
S. B. Drysdale
F. Collett-White
C. Harkensee
P. McMaster
H. Green
S. Rees
K. Ledoare
F. Chappell
D. Jacqueline
S. Hackett
S. Vergnano
S. Praveen
J. Herberg
L. Speirs
Paul Moriarty
D. Lacej
I Hoxha
W. Cornistein
R. Quiros
M. Hojman
M. Del Castillo
L. Ghazaryan
J. AlSalman
D. Konopnicki
D. Pierard
X. Holemans
P. Schelstraete
E. Firre
B. Van Herendael
A. Dedeic-Ljubovic
A. Pignatari
D. Sabuda
C. Carvajal
R. Alvaro
J. Labarca
A. Solano
C. Ramirez
I Marekovic
J. Horvatic
I Pristas
E. Marshall
K. Pagava
I Korinteli
A. Neubert
A. Enimil
J. A. Frimpong
J. Soltani
D. Fitzgerald
K. Kasahara
Y. Gu
K. Okinaka
H. Kunishima
F. Darwish Elhajji
M. Alshehri
L. Raka
B. Kambaralieva
I Sviestina
S. Burokiene
V Usonis
E. Shaqiri
P. Zarb
G. Markovic
S. Simovic
P. Nwajiobi-Princewil
K. Iregbu
A. Aboderin
O. Oduyebo
A. Olayinka
A. McCorry
B. McCullagh
C. Gormley
S. Rachina
B. Carevic
H. H. Chen
M. L. Ling
P. Terol Barrero
P. Buijtels
E. van Elzakker
S. Thompson
M. Cooper
E. Rios
M. Hudson
N. Greer
M. Gessner-Wharton
G. Gawrys
2019 LANCET GLOBAL HEALTH
7.0 (7.0), pp. E861-E871
9 0 0 0 0 0 9
62. Maternal characteristics and causes associated with refractory postpartum haemorrhage after vaginal birth: a secondary analysis of the WHO CHAMPION trial data M. Widmer
G. Piaggio
G. J. Hofmeyr
G. Carroli
A. Coomarasamy
I Gallos
S. Goudar
A. M. Guelmezoglu
S. L. Lin
P. Lumbiganon
K. Mugerwa
O. Owa
Z. Qureshi
F. Althabe
2020 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
5.0 (127.0), pp. 628.0-634.0
0 0 0 0 0 0 0
63. Peritransition Outcomes of Southeast Asian Adolescents and Young Adults With HIV Transferring From Pediatric to Adult Care Annette H. Sohn
Kulkanya Chokephaibulkit
Pagakrong Lumbiganon
Rawiwan Hansudewechakul
Yasmin Mohamed Gani
Lam Van Nguyen
Thahira Jamal Mohamed
Sirinya Teeraananchai
Chuenkamol Sethaputra
Thida Singtoroj
Jintanat Ananworanich
Peter Reiss
Stephen J. Kerr
2020 JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH
1.0 (66.0), pp. 92.0-99.0
0 0 0 0 0 0 0
64. Restrictive versus routine episiotomy among Southeast Asian term pregnancies: a multicentre randomised controlled trial U. Sangkomkamhang
K. Kongwattanakul
C. Kietpeerakool
J. Thinkhamrop
P. Wannasiri
S. Khunpradit
K. Thepsuthamarat
N. Jampathong
P. Lumbiganon
2020 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
3.0 (127.0), pp. 397.0-403.0
3 0 0 0 0 0 3
65. Towards understanding global patterns of antimicrobial use and resistance in neonatal sepsis: insights from the NeoAMR network Grace Li
Julia Anna Bielicki
A. S. M. Nawshad Uddin Ahmed
Mohammad Shahidul Islam
Eitan Naaman Berezin
Clery B. Gallacci
Ruth Guinsburg
Carlos Eduardo da Silva Figueiredo
Rosilene Santarone Vieira
Andre Ricardo Silva
Cristiane Teixeira
Paul Turner
Ladin Nhan
Jaime Orrego
Paola Marsela Perez
Lifeng Qi
Vassiliki Papaevangelou
Pinelope Triantafyllidou
Elias Iosifidis
Emmanuel Roilides
Kosmas Sarafidis
Dasaratha Ramaiah Jinka
Raghuprakash Reddy Nayakanti
Praveen Kumar
Vikas Gautam
Vinayagam Prakash
Arasar Seeralar
Srinivas Murki
Hemasree Kandraju
Sanjeev Singh
Anil Kumar
Leslie Lewis
Jayashree Pukayastha
Sushma Nangia
K. N. Yogesha
Suman Chaurasia
Harish Chellani
Stephen Obaro
Angela Dramowski
Adrie Bekker
Andrew Whitelaw
Reenu Thomas
Sithembiso Christopher Velaphi
Daynia Elizabeth Ballot
Trusha Nana
Gary Reubenson
Joy Fredericks
Suvaporn Anugulruengkitt
Anongnart Sirisub
Pimol Wong
Sorasak Lochindarat
Suppawat Boonkasidecha
Kanchana Preedisripipat
Tim R. Cressey
Pongsatorn Paopongsawan
Pagakrong Lumbiganon
Dounghatai Pongpanut
Pra-ornsuda Sukrakanchana
Philippa Musoke
Linus Olson
Mattias Larsson
Paul T. Heath
Michael Sharland
2020 ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD
1.0 (105.0), pp. 26.0-31.0
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. Japanese Encephalitis Virus and Vaccination. Pagakrong Lumbiganon 1990 Srinagarind Medical Journal
(5 No 4), pp. 275-284
2. Rubella Immunization in 18 month-old Thai Children Pagakrong Lumbiganon
Unchalee Tattawasart
Saowaluk Sukprasert
Arnkisa Chaikitpinyo
1991 Srinagarind Medical Journal
(6 No 2), pp. 67-72
3. Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Outbreaks in Srinagarind Hospital JANPEN JAROONTUM
PLOENCHAN CHETCHOTISAKD
NANTAKA KHUNTIKEO
PAGAKRONG LUMBIGANON
WEERACHAI KOSUWON
WIPAWADEE MANMONTRI
PUNNIPA SIRIERMPOOL
1994 Srinagarind Medical Journal
(9 No 4), pp. 174-177
4. Kawasaki disease with gallbladder hydrops Report of a Case Pop Kosalaraksa
Pagakrong Lumbiganon
Pensri Kosuwon
Arnkisa Chaikitpinyo
1996 Srinagarind Medical Journal
(11 No 2), pp. 51-56
5. Invasive Fungal Infections (Ifis) in Childhood Cancer in Srinagarind Hospital Thanakorn Kanjanapradap
Patcharee Komvilaisak
Pagakrong Lumbiganon
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 72

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.018436670303344727