Loading
ศ.ดร. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

ศ.ดร. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35564804500: H-INDEX
56992885200: H-INDEX 43
57195622871: H-INDEX 40
57210808485: H-INDEX 0

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with cotrimoxazole plus doxycycline. Chetchotisakd, P
Chaowagul, W
Mootsikapun, P
Budhsarawong, D
Thinkamrop, B
0
2. Rhinocerebral mucormycosis: a report of eleven cases. Chetchotisakd, P.
Boonma, P.
Sookpranee, M.
Pairojkul, C.
1991
3. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital Patijanasoontorn, B
Boonma, P
Wilailackana, C
Sitthikesorn, J
Lumbiganon, P
Chetchotisakd, P
Noppawinyoowong, C
Simajareuk, K
1992
4. Human pythiosis in Srinagarind Hospital: one year's experience. Chetchotisakd, P
Pairojkul, C
Porntaveevudhi, O
Sathapatayavongs, B
Mairiang, P
Nuntirooj, K
Patjanasoontorn, B
Saew, OT
Chaiprasert, AK
Haswell-Elkins, MR
1992
5. Assessment of bacterial cross-transmission as a cause of infections in patients in intensive care units Chetchotisakd, P
Phelps, CL
Hartstein, AI
1994
6. Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Outbreaks in Srinagarind Hospital JANPEN JAROONTUM
PLOENCHAN CHETCHOTISAKD
NANTAKA KHUNTIKEO
PAGAKRONG LUMBIGANON
WEERACHAI KOSUWON
WIPAWADEE MANMONTRI
PUNNIPA SIRIERMPOOL
1994
7. Typing of sequential bacterial isolates by pulsed-field gel electrophoresis Hartstein, AI
Chetchotisakd, P
Phelps, CL
LeMonte, AM
1995
8. Pulmonary infections in HIV infected patients. Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Intarapoka, B
1996
9. Cefoperazone/Sulbactam + Co-trimoxazole vs Ceftazidime + Co-trimoxazole in the Treatment of Severe Melioidosis: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study Thamprajamchit, S
Chetchotisakd, P
Thinkhamrop, B
1998
10. Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection: a report of five cases. Choonhakarn, C.
Chetchotisakd, P.
Jirarattanapochai, K.
Mootsikapun, P.
1998
11. Antilipopolysaccharide II: an antibody protective against fatal melioidosis. Charuchaimontri, C.
Suputtamongkol, Y.
Nilakul, C.
Chaowagul, W.
Chetchotisakd, P.
Lertpatanasuwun, N.
Intaranongpai, S.
Brett, P.J.
Woods, D.E.
1999
12. Efficacy and safety of twice daily administration of cefpirome in the empiric treatment of sepsis. Bowonwatanuwong, C.
Rajanuwong, A.
Chetchotisakd, P.
1999
13. Risk factors for melioidosis and bacteremic melioidosis. Suputtamongkol, Y.
Chaowagul, W.
Chetchotisakd, P.
Lertpatanasuwun, N.
Intaranongpai, S.
Ruchutrakool, T.
Budhsarawong, D.
Mootsikapun, P.
Wuthiekanun, V.R.
Lulitanond, V.
Lulitanond, A.
1999
14. Comparision between the Antimicrobial Susceptibility of Burkholderia pseudomallei to Trimethoprim-Sulfamethoxazole by Standard Disk Diffusion Method and by Minimal Inhibitory Concentration Determination Lumbiganon, P.
Tattawasatra, U.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
Thinkhamrop, B.
2000
15. Comparison between the antimicrobial susceptibility of Burkholderia pseudomallei to trimethoprim-sulfamethoxazole by standard disk diffusion method and by minimal inhibitory concentration determination. Lumbiganon, P
Tattawasatra, U
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Thinkhamrop, B
2000
16. Disseminated infection due to rapidly growing mycobacteria in immunocompetent hosts presenting with chronic lymphadenopathy: a previously unrecognized clinical entity. Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Jirarattanapochai, K.
Choonhakarn, C.
Chaiprasert, A.K.
Davis, T.E.
2000
17. Factors associated with severe manifestations of histoplasmosis in AIDS. Chetchotisakd, P. 2000
18. Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with cotrimoxazole plus doxycycline Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Mootsikapun, P.
Budhsarawong, D.
Thinkamrop, B.
2001
19. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2001
20. A randomized, open-label, comparative trial of BID and TID dosing of saquinavir enhanced oral formulation as part of a triple therapy for advanced AIDS patients. Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Wankun, J.
Mootsikapun, P.
Boonyaprawit, P.
2002
21. Clinical outcome of native valve infective endocarditis in Khon Kaen: 1990-1999. Pachirat, O.
Klungboonkrong, V.
Tantisirin, C.
Taweesangsuksakul, P.
Tasanavivat, P.
Chetchotisakd, P.
Limwattananon, S.
2002
22. Infective endocarditis: prevalence, characteristics and mortality in Khon Kaen, 1990-1999. Pachirat, O.
Chetchotisakd, P.
Klungboonkrong, V.
Taweesangsuksakul, P.
Tantisirin, C.
Loapiboon, M.
2002
23. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis [4] (multiple letters) Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2002
24. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis - Reply P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2002
25. Discontinuation of secondary prophylaxis for cryptococcal meningitis in human immunodeficiency virus-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy: A prospective, multicenter, randomized study Sungkanuparph, S.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
2003
26. Efavirenz-based regimen as treatment of advanced AIDS with cryptococcal meningitis. S Sungkanuparph
A Vibhagool
J Mootsikapun
P Chetchotisakd
S Tansuphaswaswadikul
C Bowonwatanuwong
W Chantratita
2003
27. Efavirenz-based regimen as treatment of advanced AIDS with cryptococcal meningitis [4] Sungkanuparph, S.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
Chantràtita, W.
2003
28. Failures of 1 week on, 1 week off antiretroviral therapies in a randomized trial. J Ananworanich
R Nuesch
M Le Braz
P Chetchotisakd
A Vibhagool
S Wicharuk
K Ruxrungtham
H Furrer
D Cooper
B Hirschel
2003
29. Opportunistic infections after the initiation of highly active antiretroviral therapy in advanced AIDS patients in an area with a high prevalence of tuberculosis Sungkanuparph, S
Vibhagool, A
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Tansuphaswaswadikul, S
Bowonwatanuwong, C
2003
30. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Choksawadphinyo, K
2003
31. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency Chetchotisakd, P
Sungkanuparph, S
Thinkhamrop, B
Mootsikapun, P
Boonyaprawit, P
2004
32. A prospective study of efficacy and safety of once-daily saquinavir/ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in treatment-naive Thai patients. Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
Prasithsirikul, W.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawadikul, S.
Cooper, D.A.
2005
33. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand. MJ Ludy
K Hendricks
R Houser
P Chetchotisakd
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
E Price
CA Wanke
2005
34. Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital. Pachirat, O.
Kiatchoosakun, S.
Chetchotisakd, P.
Tantisirin, C.
Limwattananon, S.
2005
35. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4(+) T-cell counts < 200 cells/mm(3): 96-week outcomes Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Boonyaprawit, P.
2005
36. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand. Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
2005
37. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis W Chierakul
S Anunnatsiri
JM Short
B Maharjan
P Mootsikapun
AJH Simpson
D Limmathurotsakul
AC Cheng
K Stepniewska
PN Newton
W Chaowagul
NJ White
SJ Peacock
NP Day
P Chetchotisakd
2005
38. Absence of resistance mutations in antiretroviral-naive patients treated with ritonavir-boosted saquinavir Ananworanich, J.
Jupimai, T.
Prasithsirikul, W.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawadikul, S.
Schütz, M.
Ruxrungtham, K.
2006
39. CD4-guided scheduled treatment interruptions compared with continuous therapy for patients infected with HIV-1: results of the Staccato randomised trial. Jintanat Ananworanich
Angele Gayet-Ageron
Michelle Le Braz
Wisit Prasithsirikul
Ploenchan Chetchotisakd
Sasisopin Kiertiburanakul
Warangkana Munsakul
Phitsanu Raksakulkarn
Somboon Tansuphasawasdikul
Sunee Sirivichayakul
Matthias Cavassini
Urs Karrer
Daniel Genne
Reto Nueesch
Pietro Vernazza
Enos Bernasconi
Dominic Leduc
Claudette Satchell
Sabine Yerly
Luc Perrin
Andrew Hill
Thomas Perneger
Praphan Phanuphak
Hansjakob Furrer
David Cooper
Kiat Ruxrungtham
Bernard Hirschel
2006
40. Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand. Theerapong Krajaejun
Boonmee Sathapatayavongs
Roongnapa Pracharktam
Prawat Nitiyanant
Paisan Leelachaikul
Wanchai Wanachiwanawin
Angkana Chaiprasert
Paraya Assanasen
Marisa Saipetch
Piroon Mootsikapun
Ploenchan Chetchotisakd
Arnuparp Lekhakula
Winyou Mitarnun
Sineenart Kalnauwakul
Khuanchai Supparatpinyo
Romanee Chaiwarith
Siri Chiewchanvit
Napaporn Tananuvat
Sawet Srisiri
Chusana Suankratay
Wanla Kulwichit
Mawin Wongsaisuwan
Shawarash Somkaew
2006
41. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in Thailand, where subtype A/E is predominant. Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Kiertiburanakul, S.
Sutthent, R.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Kowadisaiburana, B.
Supparatpinyo, K.
Horsakulthai, M.
Chasombat, S.
Ruxrungtham, K.
2006
42. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit. Wirongrong Chierakul
Siriluck Anunnatsiri
Wipada Chaowagul
Sharon J. Peacock
Ploenchan Chetchotisakd
Nicholas P. Day
2007
43. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit [4] Anunnatsiri, S.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Chetchotisakd, P.
Day, N.
2007
44. A rapidly fatal case of Panton-valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia in an HIV-infected patient Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Puapermpoonsiri, S
Prariyachatgul, C
Chumpol, J
2007
45. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Mootsikapun, P
Assanasen, S
Chaiwarith, R
Anunnatsiri, S
2007
46. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir plus saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Kiertiburanakul, S.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Kowadisaiburana, B.
Supparatpinyo, K.
Ruxrungtham, K.
2007
47. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial Kuse, ER
Chetchotisakd, P
da Cunha, CA
Ruhnke, M
Barrios, C
Raghunadharao, D
Sekhon, JS
Freire, A
Ramasubramanian, V
Demeyer, I
Nucci, M
Leelarasamee, A
Jacobs, F
Decruyenaere, J
Pittet, D
Ullmann, AJ
Ostrosky-Zeichner, L
Lortholary, O
Koblinger, S
Diekmann-Berndt, H
Cornely, OA
,
2007
48. No change in calculated creatinine clearance after tenofovir initiation among Thai patients Gayet-Ageron, A.
Ananworanich, J.
Jupimai, T.
Chetchotisakd, P.
Prasithsirikul, W.
le Braz, M.
Ruxrungtham, K.
2007
49. Non-HACEK gram-negative bacillus endocarditis Morpeth, S.C.
Nacinovich, F.
Fernández-Hidalgo, N.
De Oliveira Ramos, A.I.
Klein, J.L.
Giannitsioti, E.
Giamarellou, H.J.
Paré, C.
Armero, Y.
Kanj-Sharara, S.
Ravasio, V.
Bernard, Y.F.
Lambert, P.A.
Trivi, M.S.
Chambers, S.T.
Lalani, T.
Chaiworramukkun, J.
Pachirat, O.
Chetchotisakd, P.
Suwanich, T.
Raoult, D.M.
Kumar, A.S.
McBryde, E.S.
Ryan, S.
Ionac, A.
Imazio, M.
Bukovski, S.
Bayer, A.S.
2007
50. Predictors of CD4 count change over 8 months of follow up in HIV-1-infected patients with a CD4 count >= 300 cells/mu L who were assigned to 7.5 MIU interleukin-2 Zoe Fox
Andrew N. Phillips
Schlomo Staszewski
Donald I. Abrams
David A. Cooper
Janet H. Darbyshire
William R. Duncan
H. Clifford Lane
Jens D. Lundgren
James D. Neaton
Liliana Aguilar
Eleonora Betina Angel
Silvia Aquilia
Jorge Benetucci
Victor Bittar
Pedro Cahn
Arnaldo Casiro
Jorge Contarelli
Jorge Corral
Lucia Daciuk
Daniel David
Ines Ferrari
Diego Fridman
Viviana Galache
Graciela Guaragna
Silvina Ivalo
Hector Laplume
Isabel Lanusse
Maria B. Lasala
Roberta Lattes
Jaime Lasovsky
Gustavo Lopardo
Marcelo Losso
Leonardo Lourtau
Sergio Lupo
Aldo Maranzana
Cristina Marson
Lucila Massera
Marisa del Lujan Sanchez
Carla Somenzini
Mariel Tocci
Sally Algar
Jonathan Anderson
David Baker
Kathy Blavius
Mark Bloch
Michael Boyle
David Bradford
Phillip Britton
Leah Carrall
Andrew Carr
John Chuah
Michael Curry
Clive D'Arcy-Evans
Pauline Dobson
Nicholas Doong
Cari Egan
Wendy Ferguson
Robert Finlayson
Martyn French
Anthony Frater
Julian Gold
Philip Habel
Kay Haig
Rohan Holland
Natalie Hyland
Jennifer Hoy
Jeff Hudson
Robyn James
Jenny Leung
Kaye Lowe
Karen MacRae
Marilyn McMurchie
Nicholas Medland
Samantha Miller
Jo Murray
Rosie Newman
David Orth
Julie Patching
Ruth Primrose
Hugo Ree
Robyn Richardson
Gary Rogers
Janine Roney
Norman Roth
Jeganathan Sarangapany
David Shaw
Carol Silberberg
Jenny Skett
Leah Williams
Tuck Meng Soo
David Sowden
Alan Street
Robyn Vale
Claudio Villella
Alan Walker
Ashley Watson
Ngaire Wendt
Helen Wood
David Youds
Alexander Aichelburg
Armin Rieger
Norbert Vetter
Nathan Clumeck
Stephane De Wit
Kabamba Kabeya
Elizabeth O'Doherty
Cristiane de Sales Amorim
Caritas Relva Basso
David Salamao Lewi
Luiz Carlos Pereira
Mariliza da Silva
Tamara Newman Lobato Souza
Jonathan Angel
Pierrette-Rolande Bouchard
Fran Clark
Jeff Cohen
Mimose Dambreville
Michele Ellis
Stephan Fiset
Andrea Foster
Christopher Fraser
Susan Gagnon
Janet Gilmour
Richard Guenette
Heather Haldane
Nanci Hawley-Foss
Susan Hyndman
Lynn Johnston
Nathalie Jubinville
Francoise Juneau
Lynn Kelleher
Lyne LaPointe
Judy Latendre-Paquette
Adeline Lindemulder
Laura Mashinter
Eric Lefebvre
Nancy McFarland
Chantal Morisseau
Robert O'Neill
Alain Piche
Edward Ralph
Danielle Rouleau
Jean-Pierre Routy
Roger Sandre
Shelley Schmidt
Stephen Shafran
Fiona Smaill
Dale Stromberg
Jean-Marc Trepanier
Sylvie Trottier
Susanne Veal
Sharon Walmsley
Karl Weiss
Kurt Williams
Mavis Young
Barbara Zaleschuk
Don Zarowny
Bente Baadegaard
Finn Black
Kirsten Boedker
Jan Gerstoft
Lene Jensen
Lars Mathiesen
Henrik Nielsen
Court Pedersen
Dorthe Petersen
Jean-Pierre Aboulker
Adyb Baakili
Nafissa Bengrait
Maryse Bensalem
Huguette Berthe
Martin Bloche
Claude Bazin
Francois Boue
Elisabeth Bouvet
Christiane Brancon
Catherine Capitant
Carole Ceppi
Christine Cheneau
Anne Coutellier
Jean Marie Chennebault
Fabienne Coquet
Pierre De Truchis
Anne-Marie Delavalle
Veronique Frixon-Marin
Jean-Albert Gastaut
Francois Delfraissy
Muriel Eliaszeicz
Herve Gallais
Jean-Albert Gataut
Jacques Gilquin
Gustavo Gonzalez-Canali
Chrisiane Gaudebout
Cecile Goujard
Bruno Hoen
Patricia Honore
Bernard Jarousse
Jean-Marie Lang
Benedict Lefebvre
Yves Levy
Jocelyne Loison
Aline Maignan
Jean-Luc Meynard
Christophe Michon
Martin Mole
Laurence Marsal
Sophie Matheron
Emmanuel Mortier
Eric Oksenhendler
Sandrine Poirier
Catherine Picard-Dahan
Isabelle Ravaux
Francois Raffi
Gilles Raguin
Jacque Reynes
Willy Rozenbaum
Dominique Salmon
Anne Simon
Gabriella Spiridon
Jean-Paul Viard
Michele Vidal
Laurence Weiss
David Zucman
Frank Bergmann
Norbert Brockmeyer
Gerd Faetkenheuer
Stefan Fenske
Daniela Gey
Frank-Detlef Goebel
Martina Goetsch
Martin Hartmann
Hartwig Klinker
Gisela Kremer
Kathleen Mantzsch
Stefan Mauss
Juergen Rockstroh
Jessica Rotty
Ellen Rund
Katrin Schneider
Dirk Schuermann
Schlomo Staszweski
Klaus Tilmann
Martin Vogel
Zvi Bentwich
Goldstain Drora
Eynat Kedem
Ruth Lang
Itzic Levi
Shlomo Maayan
Eli Magen
Merav Mamorsky
Anat Pilpul
Shimon Pollack
Zev Sthoeger
Hadas Vered
Israel Yust
Fiona Mulcahy
Fernando Auiti
Gioacchino Angarano
Davide Bertelli
Teresa Bini
Raffaele Bruno
Gian Pietro Cadeo
Giampietro Carosi
Antonella D'Arminio Monforte
Sergio Del Giacco
Massimo Di Pietro
Roberto Esposito
Gaetano Filice
Gabriella Gavazzeni
Giovanni Guaraldi
Francesco Indiveri
Adriano Lazzarin
Francesco Mazzotta
Lorenzo Minolli
Maria Montroni
Mauro Moroni
Silvia Nozza
Guiseppe Pastor
Guido Poli
Enzo Raise
Sergio Romagnani
Vega Rusconi
Paolo Sacchi
Fredy Suter
Giuseppe Tambussi
Umberto Tirelli
Helen Fraser
Aikichi Iwamoto
Yoshida Kikuchi
Masahiko Mori
Tetsuya Nakamura
Takashi Odawara
Shinichi Oka
Takuma Shirasaka
Misao Takano
Junichiro To
Chisato Ueta
W. Blok
J. Borleffs
B. Bravenboer
W. Bronveld
F. Claessen
Maurice Duurvoort
J. Ferwerda
P. Frissen
Nicolette Hulshoff
Job Juttman
R. Kauffmann
P. Koopmans
F. Kroon
Selwyn Lowe
M. Leemhuis
P. Meenhorst
Lieselotte Posthuma de Boer
Peter Reiss
S. Reinders-Folmer
C. Richter
Rick Santegoets
Marijke Schoemaker
G. Schrey
Herman Sprenger
Jacob Ten Veen
Judith Tessalaar
M. van der Ende
H. van der Vall
Arne van Eeden
Remko van Leeuwen
Joost Vermeulen
Reinier W. ten Kate
Renee van Boxtel
Arne van Eden
Bernadette van de Ven
Piet van der Meulen
C. ten Napei
R. Vriesendrop
Johann Bruun
Elzbieta Bakowska
Marek Beniowski
Anna Boron-Kaczmarska
Jacek Gasiorowski
Andrzej Gxadysz
Andrzej Horban
Brygida Knysz
Elzbieta Mularska
Magdelena Pynka
Aleksandra Szymczak
Isabel Aldir
Francisco Antunes
Manuela Doroana
Luis Duque
Kamal Mansinho
Inez Pinto
Emilia Valadas
Jose Vera
Estelle Foo
Anushia Panchalingham
Poh Lian Lim
Nick Paton
Bernard Peperstraete
Angela Quek
Rosario Alcazar-Caballero
Julio Arrizabalaga
Emilio Bouza
Concepcion Cepeda
Xabier de Barron
Miguel Cervero Jimenez
Bonaventura Clotet
Luis Cortes
Pere Domingo
Pompeyo Fernandez
Eduardo Fernandez-Cruz
Montserrat Fuster
Jose Gatell
Paloma Gijon
Ignacio Gil
Juan Gonzales-Lahoz
Alicia Gonzalez
Manuel Hernandez
Jose Iribarren
Miguel Jimenez
Hernando Knobel
Agathe Leon
Juan Carlos Lopez
Angeles Lozano
Paco Lopez
Jose Moreno
Rosa Munoz
Belen Padilla
Angeles Parras
Antoni Pastor
Jose Pedreira
Julio Pristo
Jose Pena
Victor Roca
Rafael Rubio
Jose Sanchez de Rivera
Jesus Sanz
Lara Tamargo
Rafael Torres
Pehr O. Pehrson
Eric Sandstrom
Enos Bernasconi
Vanina Gurtner
Lorenzo Magenta
Uangarun Ampunpong
Chureeratana Bowonwatnuwong
Patimoaporn Chanchai
Ploenchan Chetchotisakd
Thesinee Chuenyam
Chris Duncombe
Mannassinee Horsakulthai
Pacharee Kantipong
John Liddy
Praphan Phanuphak
Vithaya Pongsurachet
Kiat Ruxrungtham
Samroeng Seekaew
Areerat Sonjai
Nuramon Subsri
Surapol Suwanagool
Wichai Techasathit
Jaturaporn Wankoon
Aderonke Adebiyi
Diana Aldam
Ian Alexander
Tristan Barber
Sue Bonnington
Chris Care
Anne Carroll
David Cornforth
Oscar Donaldson
Laurance Druiff
Philippa Easterbrook
Beverley Edwards
Chris Ellis
Ikbale Erradey
Kamal El Filali
Martin Fisher
Ray Fox
Brian Gazzard
Allan Harrison
Sandra Herman
Lisa Heald
Christopher Higgs
Hakima Himmich
Isabelle Jendrulek
Margaret Johnson
Lucy Judges
Fatimah Karim
George Kinghorn
Julie Laurenti
Christine Lee
Clifford Leen
Ken Legg
Fiona Lyons
Raymond Maw
Alisdair MacConachie
Sinead McKernan
Lorna McLean
Andrew McMillan
Sifiso Mguni
Sheila Morris
Fiona Mulchay
Dee Mullan
Scott Mullaney
Maurice Murphy
Andrew Nunn
Edmund Ong
Maxine Owen
Adrian Palfreeman
Nicky Perry
Barry Peters
Anton Pozniak
Annette Rochford
Agnes Ronan
Cecilia Skinner
Carol Stroud
Martin Takawira
Norbert Tamm
Rachel Thomas
Thynn Thynn Yee
An Vanthuyne
Mark Wansborough-Jones
Jonathan Weber
David White
Ed Wilkins
Martin Wiselka
Ian Williams
Mike Waugh
Joyce Wotherspoon
Mike Youle
Margaret Doyle
Roberta Luskin-Hawk
Rita Verheggen
John Baxter
C. Lynn Besch
Carroll Child
David Cohn
Pam Cooper
Martha Farrough
Evelyn Fisher
Luis Fuentes
Edward Goodwin
Carol Graeber
Jay Kostman
Kelly Lattanzi
Rodger MacArthur
Linda Makohon
Norman P. Markowitz
Diane Mastro-Polak
Vinnie Mitchell
David Mushatt
Kathryn Patterson
George Perez
Corey Rosmarin
Jack R. Rouff
Jennifer Saldanha
Robert Sawyer
James Sullivan
Bentley Sweeton
Ellen Tedaldi
Melanie Thompson
Patricia Valencia
Gwen Verlinghieri
Janice Walker
Vicky Watson
Bruce Williams
Adam Armstrong
Susan Banks
David Blazes
Anthony Barile
Linda Coelho
Marilyn Dennis
Hannah Flaks
Joyce Gilcrest
Kathleen Gittens
Shelia Hopper
M. J. Humphries
Katherine Spooner
Cindy L. Tamminga
Jean Vita
Scott A. Wegner
Glenn Wortmann
Nicole Bisby
William Blake
Sheldon Brown
Phillippe Chilliade
Teresa Cole
Katherine Elliot
Christiane Geisler
Matthew Goetz
Elizabeth Gomez-Perez
Fred Gordin
Jami Helman
Nancy Klimas
Ann Labriola
Ronald Nahass
Dirk LeFlore
Barbara Marston
Maria Obregon
Jennifer Petrolati
David L. Pitrak
Robert Roland
Carol Rosa
Barbara Rossman
Susan Schlueter Wirtz
Suzanne Schuck
Tiffany Scretchings
Gary Simon
Mack Smith
Barbara Standridge
Kimberley Summers
Mary Jo Werhane
Roberto Arduino
Brian Bell
Katherine Breaux
Hilda Cuervo
Carl Hale
Stanley Lewis
Mark Mall
Fransisco Mora
Martine M. Diez
Pablo Okhuysen
Maria Rodriguez-Barradas
Shannon R. Schrader
Lynn Healy
Chris Kaszubski
Michael Kolber
Tom Tanner
Joann Armstrong
Jennifer Dahlke
Leonard Johnson
Patricia Kaminski
Cheryl Shoden
Zelalem Temesgen
Marcy Urbanich
Sharon Valenti
Marcus Zervos
Rick Davey
Bill Barrick
Doreen Chaitt
Barbara Hahn
Cliff Lane
Dennis Martell
Laura McNay
Julia Metcalf
April Powers
Jorge A. Tavel
Karen Loveless
Norma Martinez
Sue Peterson
James Sampson
Suzanne Sweek
Donald Abrams
Helmut Albrecht
Nicole Antoine
Mary Ellen Kelly
Paula Pell
Waldo Belloso
Jose Maria Gatell
Jenny Hoy
Court Pederson
Frank Rhame
Wafaa El-Sadr
Liselotte Borup
Ulrik Bak Dragsted
Anne Fau Greve
Karoline Jensen
Jens Lundgren
David Mollerup
Mary Pearson
Andrew Phillips
Jamila Aboulhab
Brian Angus
Abdel Babiker
Brooke Cordwell
Janet Darbyshire
Lisa Hack
Malcolm Hooker
Yolanda Moraes
Douglas Newberry
Harriet Nuwagaba-Biribonwoha
Fionna van Hooff
Eileen Denning
Leslie Holland Klemme
Cate Carey
Fonnie Chan
David Cooper
David Courtney-Rodgers
Fraser Drummond
Sean Emery
Simone Jacoby
Matthew Law
Morgan Stewart
Sarah Pett
Zarina Alloo
Judy Bebchuk
Patty Bollenbeck
Alain G. DuChene
Lisa Fosdick
Merrie Harrison
Eric Krum
Gregg Larson
Alan Lifson
Sue Meger
James Neaton
Ray Nelson
Siu-Fun L. Quan
Terri Schultz
Susan Telke
Lisa Thackeray
Greg Thompson
Deborah Wentworth
Nicole Wyman
William Duncan
Elaine Ferguson
Lawrence Fox
Nikki Gettinger
Janet Herrera
Sandra Lehrman
Mary Anne Luzar
Mieko Maeshiro
Ana Martinez
Karen Oseekey
Greg Baigent
William Capra
Anne-Marie Duliege
Linda Fitzgerald
Marthin Kwakkelstein
Jean Maral
Mary O'Hara
David Sahner
Claire Weber
Christine Adam-Perchec
Nigel Barron
Mary Louise Bell
Sandra Dolan
Julie Eckstrand
Steven Hicks
George McAuley
Sharon Beck
Shawn Brown
Adam Rupert
2007
51. Consensus guidelines for dosing of amoxicillin-clavulanate in melioidosis. Cheng, AC
Chierakul, W
Chaowagul, W
Chetchotisakd, P
Limmathurotsakul, D
Dance, DA
Peacock, SJ
Currie, BJ
2008
52. Fungemia in Non-HIV-infected Patients: A 5-Year Review S. Anunnatsiri
P. Chetchotisakd
P. Mootsikapun
2008
53. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents: The recommendations of the thai AIDS society (TAS) 2008 Sungkanuparph, S
Anekthananon, T
Hiransuthikul, N
Bowonwatanuwong, C
Supparatpinyo, K
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Tansuphaswadikul, S
Buppanharun, W
Manosuthi, W
Techasathit, W
Ratanasuwan, W
Tantisiriwat, W
Suwanagool, S
Leechawengwongs, M
Ruxrungtham, K
,
2008
54. IMPACT OF PATIENT-HEALTH CARE PROVIDER COMMUNICATION: THE HIV/AIDS PATIENTS' PERSPECTIVES M. R. Layton
S. J. Kerr
P. Chetchotisakd
2008
55. Interruptions of tenofovir/emtricitabine-based antiretroviral therapy in patients with HIV/hepatitis B virus co-infection Nüesch, R
Ananworanich, J
Srasuebkul, P
Chetchotisakd, P
Prasithsirikul, W
Klinbuayam, W
Mahanontharit, A
Jupimai, T
Ruxrungtham, K
Hirschel, B
2008
56. Long-term efficacy and safety of first-line therapy with once-daily saquinavir/ritonavir Jintanat Ananworanich
Angele Gayet-Ageron
Kiat Ruxrungtham
Ploenchan Chetchotisakd
Wisit Prasithsirikul
Sasisopin Kiertiburanakul
Warangkana Munsakul
Phitsanu Rakasakulkarn
Somboon Tansuphasawadikul
Michelle LeBraz
Thidarat Jupimai
Sasiwimol Ubolyam
Malte Schutz
Bernard Hirschel
2008
57. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): An effective treatment for HIV-infected patients in Thailand Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2008
58. Mycotic aneurysm in Northeast Thailand: the importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen. Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
Kularbkaew, C.
2008
59. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study Molina, JM
Andrade-Villanueva, J
Echevarria, J
Chetchotisakd, P
Corral, J
David, N
Moyle, G
Mancini, M
Percival, L
Yang, R
Thiry, A
McGrath, D
,
2008
60. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and erntricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study Jean-Michel Molina
Jaime Andrade-Villanueva
Juan Echevarria
Ploenchan Chetchotisakd
Jorge Corral
Neal David
Graeme Moyle
Marco Mancini
Lisa Percival
Rong Yang
Alexandra Thiry
Donnie McGrath
2008
61. Short report: Consensus guidelines for dosing of amoxicillin-clavulanate in melioidosis Allen C. Cheng
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Ploenchan Chetchotisakd
Direk Limmathurotsakul
David A. B. Dance
Sharon J. Peacock
Bart J. Currie
2008
62. A phase II randomized trial of amphotericin B alone or combined with fluconazole in the treatment of HIV-associated cryptococcal meningitis. Chetchotisakd, P.
Morris, M.I.
Sungkanuparph, S.
Supparatpinyo, K.
Nolen, T.L.
Zimmer, L.O.
Kendrick, A.S.
Johnson, P.C.
2009
63. Cryptococcal Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome after Antiretroviral Therapy in AIDS Patients with Cryptococcal Meningitis: A Prospective Multicenter Study Sungkanuparph, S.
Chetchotisakd, P.
Nolen, T.L.
Anekthananon, T.
Morris, M.I.
Supparatpinyo, K.
Kendrick, A.S.
Johnson, P.C.
2009
64. Effect of high-dose fluconazole on QT interval in patients with human immunodeficiency virus (HIV)-associated cryptococcal meningitis Sungkanuparph, S.
Anekthananon, T.
Supparatpinyo, K.
Nolen, T.L.
Zimmer, L.O.
Chetchotisakd, P.
2009
65. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
2009
66. Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to Burkholderia pseudomallei Tippayawat, P
Saenwongsa, W
Mahawantung, J
Suwannasaen, D
Chetchotisakd, P
Limmathurotsakul, D
Peacock, SJ
Felgner, PL
Atkins, HS
Titball, RW
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2009
67. Phenotypic and Functional Characterization of Human Memory T Cell Responses to to Burkholderia pseudomallei Patcharaporn Tippayawat
Wipawee Saenwongsa
Jirawan Mahawantung
Duangchan Suwannasaen
Ploenchan Chetchotisakd
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
Philip L. Felgner
Helen S. Atkins
Richard W. Titball
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2009
68. The CASTLE study: atazanavir/r versus lopinavir/r in antiretroviral-naive patients. Chetchotisakd, P. 2009
69. The impact of combination antiretroviral therapy and its interruption on anxiety, stress, depression and quality of life in thai patients Nüesch, R
Gayet-Ageron, A
Chetchotisakd, P
Prasithsirikul, W
Kiertiburanakul, S
Munsakul, W
Raksakulkarn, P
Tansuphasawasdikul, S
Chautrakarn, S
Ruxrungtham, K
Hirschel, B
Anaworanich, J
,
2009
70. Use of a low-dose steroid as an adjunct in the treatment, in mice, of severe sepsis caused by Burkholderia pseudomallei P. Panomket
P. Chetchotisakd
R. W. Sermswan
P. Pannengpetch
S. Wongratanacheewin
2009
71. Effects of intermittent IL-2 alone or with peri-cycle antiretroviral therapy in early HIV infection: The STALWART study Gey, D.C.
López, J.C.A.
Munroe, D.L.
Ruxrungtham, K.
Wentworth, D.
Wyman, N.
Grarup, J.
Reilev, S.
Braimah, N.
Horton, J.
Cooper, D.A.
Courtney-Rodgers, D.
Nelson, R.
Haerry, D.H.U.
Meulbroek, M.
Watson, J.
Chaisson, R.E.
Kim, K.
Kelly, M.D.
Chetchotisakd, P.
Winston, A.
Nixon, D.E.
2010
72. Increasing incidence of human melioidosis in Northeast Thailand. Direk Limmathurotsakul
Surasakdi Wongratanacheewin
Nittaya Teerawattanasook
Gumphol Wongsuvan
Seksan Chaisuksant
Ploenchan Chetchotisakd
Wipada Chaowagul
Nicholas P. J. Day
Sharon J. Peacock
2010
73. International collaboration between US and Thailand on a clinical trial of treatment for HIV-associated cryptococcal meningitis L. O. Zimmer
T. L. Nolen
S. Pramanpol
D. Wallace
M. E. Walker
P. Pappas
P. Chetchotisakd
2010
74. Melioidosis pericarditis mimicking tuberculous pericarditis. Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Kiatchoosakun, S.
Kularbkaew, C.
2010
75. Monitoring and impact of fluconazole serum and cerebrospinal fluid concentration in HIV-associated cryptococcal meningitis-infected patients Manosuthi, W
Chetchotisakd, P
Nolen, TL
Wallace, D
Sungkanuparph, S
Anekthananon, T
Supparatpinyo, K
Pappas, PG
Larsen, RA
Filler, SG
Andes, D
,
2010
76. Once-daily atazanavir/ritonavir compared with twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 96-week efficacy and safety results of the CASTLE study Jean-Michel Molina
Jaime Andrade-Villanueva
Juan Echevarria
Ploenchan Chetchotisakd
Jorge Corral
Neal David
Graeme Moyle
Marco Mancini
Lisa Percival
Rong Yang
Victoria Wirtz
Max Lataillade
Judith Absalon
Donnie McGrath
2010
77. Etravirine and rilpivirine resistance in HIV-1 subtype CRF01-AE-infected adults failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens Bunupuradah, T.
Ananworanich, J.
Chetchotisakd, P.
Jirajariyavej, S.
Munsakul, W.
Prasithsirikul, W.
Sungkanuparph, S.
Bowonwattanuwong, C.
Klinbuayaem, V.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
2011
78. Etravirine and rilpivirine resistance in HIV-1 subtype CRF01_AE-infected adults failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens Bunupuradah, T
Ananworanich, J
Chetchotisakd, P
Kantipong, P
Jirajariyavej, S
Sirivichayakul, S
Munsakul, W
Prasithsirikul, W
Sungkanuparph, S
Bowonwattanuwong, C
Klinbuayaem, V
Petoumenos, K
Hirschel, B
Bhakeecheep, S
Ruxrungtham, K
2011
79. Predictors of poor clinical outcome of cryptococcal meningitis in HIV-infected patients T. Anekthananon
W. Manosuthi
P. Chetchotisakd
S. Kiertiburanakul
K. Supparatpinyo
W. Ratanasuwan
P. G. Pappas
S. G. Filler
H. A. Kopetskie
T. L. Nolen
A. S. Kendrick
R. A. Larsen
2011
80. Adult-Onset Immunodeficiency in Thailand and Taiwan Browne, SK
Burbelo, PD
Chetchotisakd, P
Suputtamongkol, Y
Kiertiburanakul, S
Shaw, PA
Kirk, JL
Jutivorakool, K
Zaman, R
Ding, L
Hsu, AP
Patel, SY
Olivier, KN
Lulitanond, V
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Angkasekwinai, N
Sathapatayavongs, B
Hsueh, PR
Shieh, CC
Brown, MR
Thongnoppakhun, W
Claypool, R
Sampaio, EP
Thepthai, C
Waywa, D
Dacombe, C
Reizes, Y
Zelazny, AM
Saleeb, P
Rosen, LB
Mo, A
Iadarola, M
Holland, SM
2012
81. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: the HIV STAR study. Torsak Bunupuradah
Ploenchan Chetchotisakd
Jintanat Ananworanich
Warangkana Munsakul
Supunnee Jirajariyavej
Pacharee Kantipong
Wisit Prasithsirikul
Somnuek Sungkanuparph
Chureeratana Bowonwatanuwong
Virat Klinbuayaem
Stephen J. Kerr
Jiratchaya Sophonphan
Sorakij Bhakeecheep
Bernard Hirschel
Kiat Ruxrungtham
2012
82. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: The HIV STAR study (Antiviral Therapy (2012) DOI: 10.3851/IMP2443) Bunupuradah, T.
Chetchotisakd, P.
Ananworanich, J.
Munsakul, W.
Jirajariyavej, S.
Prasithsirikul, W.
Sungkanuparph, S.
Bowonwatanuwong, C.
Klinbuayaem, V.
Sophonphan, J.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
2012
83. Assessing adherence in Thai patients taking combination antiretroviral therapy. Avihingsanon, A.
Chetchotisakd, P.
Layton, M.R.
Ruxrungtham, K.
Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
2012
84. Cobicistat versus ritonavir as pharmacoenhancers in combination with atazanavir plus tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine: phase 3 randomized, double blind, active-controlled trial, week 48 results J. Gallant
E. Koenig
J. Andrade-Villanueva
P. Chetchotisakd
E. Dejesus
F. Antunes
K. Arasteh
G. Moyle
G. Rizzardini
J. Fehr
Y-P. Liu
L. Zhong
C. Callebaut
S. Ramanathan
J. Szwarcberg
M. Rhee
A. Cheng
2012
85. Efficacy and safety of rilpivirine in treatment-naive, HIV-1-infected patients with hepatitis B virus/hepatitis C virus coinfection enrolled in the phase III randomized, double-blind ECHO and THRIVE trials Clumeck, N.N.
Abusamra, L.
Ceriotto, M.
Henry, K.
Leider, J.M.
Ortiz, R.
Scribner, A.N.
Sloan, L.M.
Martínez, P.G.
Vetter, N.
Pilotto, J.H.S.
Rangel, F.
Boissonnault, M.
Macleod, J.
Winston, A.
David, N.
Botes, M.E.
Mohapi, L.
Chetchotisakd, P.
Sungkanuparph, S.
Hodder, S.L.
Wilkin, A.M.
Wu, H.
2012
86. Emergence of NDM-1- and IMP-14a-producing enterobacteriaceae in Thailand Benchamas Rimrang
Aroonwadee Chanawong
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Pipat Sribenjalux
Waewta Phumsrikaew
Lumyai Wonglakorn
Anusak Kerdsin
Ploenchan Chetchotisakd
2012
87. Neurocognitive impairment in patients randomized to second-line lopinavir/ritonavir-based antiretroviral therapy vs. lopinavir/ritonavir monotherapy. Torsak Bunupuradah
Ploenchan Chetchotisakd
Supunnee Jirajariyavej
Victor Valcour
Chureeratana Bowonwattanuwong
Warangkana Munsakul
Virat Klinbuayaem
Wisit Prasithsirikul
Jiratchaya Sophonphan
Apicha Mahanontharit
Bernard Hirschel
Sorakij Bhakeecheep
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2012
88. New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1)-producing Enterobacteriaceae: first report in Thailand B. Rimrang
A. Chanawong
A. Lulitanond
C. Wilailuckana
N. Charoensri
P. Sribenjalux
W. Phumsrikaew
L. Wonglakorn
P. Chetchotisakd
2012
89. Pooled Week 96 efficacy and safety results from the double-blind, randomised, Phase III trials comparing rilpivirine (RPV;TMC278) versus efavirenz (EFV) in treatment-naive, HIV-1-infected adults C. Orkin
C. Cohen
J-M Molina
I. Cassetti
P. Chetchotisakd
A. Lazzarin
F. Rhame
H. J. Stellbrink
L. Taisheng
H. Crauwels
L. Rimsky
S. Vanveggel
P. Williams
K. Boven
2012
90. Cobicistat versus ritonavir as a pharmacoenhancer of atazanavir plus emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naive HIV type 1-infected patients: Week 48 results Gallant, JE
Koenig, E
Andrade-Villanueva, J
Chetchotisakd, P
DeJesus, E
Antunes, F
Arastéh, K
Moyle, G
Rizzardini, G
Fehr, J
Liu, Y
Zhong, L
Callebaut, C
Szwarcberg, J
Rhee, MS
Cheng, AK
2013
91. Week 96 efficacy and safety of rilpivirine in treatment-naive, HIV-1 patients in two Phase III randomized trials. Chetchotisakd, P.
Crauwels, H.M.
2013
92. Efficacy of 400 mg efavirenz versus standard 600 mg dose in HIV-infected, antiretroviral-naive adults (ENCORE1): A randomised, double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
Winston, A.
Clarke, A.T.
Delfino, M.
Kaew-On, P.
Taylor, J.L.
Calanni, L.
Chetchotisakd, P.
Contarelli, J.
Kelly, M.D.
Messina, O.G.
Mohapi, L.
Supparatpinyo, K.
Smith, D.E.
Kelleher, T.
Yeung, J.
Shaik, A.
Dunn, D.
2014
93. Ergotism in Thailand caused by increased access to antiretroviral drugs: a global warning. Avihingsanon, A.
Suwanpimolkul, G.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
Jirajariyavej, S.
Tantipong, H.
Ohata, J.
Ruxrungtham, K.
Burger, D.M.
2014
94. Linezolid in the treatment of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients. Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2014
95. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprimsulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): A multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Ploenchan Chetchotisakd
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Siriluck Anunnatsiri
Kriangsak Phimda
Piroon Mootsikapun
Seksan Chaisuksant
Jiraporn Pilaikul
Bandit Thinkhamrop
Sunchai Phiphitaporn
Wattanachai Susaengrat
Chalongchai Toondee
Surasakdi Wongrattanacheewin
Vanaporn Wuthiekanun
Narisara Chantratita
Janjira Thaipadungpanit
Nicholas P. Day
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
2014
96. Atazanavir/ritonavir 200/100 mg is non-inferior to atazanavir/ritonavir 300/100 mg in virologic suppressed HIV-infected Thai adults: a multicentre, randomized, open-label trial: LASA Torsak Bunupuradah
Sasisopin Kiertiburanakul
Anchalee Avihingsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Malee Techapornroong
Niramon Leerattanapetch
Pacharee Kantipong
Chureeratana Bowonwatanuwong
Sukit Banchongkit
Virat Klinbuayaem
Sripetcharat Mekviwattanawan
Sireethorn Nimitvilai
Supunnee Jirajariyavej
Wisit Prasithsirikul
Warangkana Munsakul
Sorakij Bhakeecheep
Sushada Chaivooth
Praphan Phanuphak
David A. Cooper
Tanakorn Apornpong
Stephen J. Kerr
Sean Emery
Kiat Ruxrungtham
2015
97. Brief Report: Cobicistat Compared With Ritonavir as a Pharmacoenhancer for Atazanavir in Combination With Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate: Week 144 Results. Gallant, JE
Koenig, E
Andrade-Villanueva, JF
Chetchotisakd, P
DeJesus, E
Antunes, F
Arastéh, K
Rizzardini, G
Fehr, J
Liu, HC
Abram, ME
Cao, H
Szwarcberg, J
2015
98. Cerebrospinal Fluid Exposure of Efavirenz and Its Major Metabolites When Dosed at 400 mg and 600 mg Once Daily: A Randomized Controlled Trial Winston, A.
Clarke, A.T.
Else, L.J.
Barber, T.
Avinghsanon, A.
Chetchotisakd, P.
Cooper, D.A.
2015
99. Circulating microRNAs in sera correlate with soluble biomarkers of immune activation but do not predict mortality in ART treated individuals with HIV-1 infection: A case control study Grarup, J.
Reilev, S.
Angus, B.J.
Horton, J.
Courtney-Rodgers, D.
Chaisson, R.E.
Angel, E.B.
Aquilia, S.
Bittar, V.
Contarelli, J.
Daciuk, L.
Galache, V.
Guaragna, G.
Ivalo, S.A.
Lourtau, L.D.
Marson, C.
Massera, L.
Somenzini, C.
Tocci, M.
Blavius, K.
Carrall, L.
D'Arcy-Evans, C.
Johnston, C.
Lowe, K.
Patching, J.
Price, S.
Primrose, R.
Prone, I.
Roney, J.
Sarangapany, J.
Smith, D.E.
Vale, R.
Clumeck, N.N.
Montes, M.L.
Bowonwatanuwong, C.
Chetchotisakd, P.
Kelly, M.D.
Delfino, M.
Nelson, R.
Donohue, W.
Silvers, J.E.
Phanuphak, P.P.
Pumpradit, W.
Kiertiburanakul, S.
Klinbuayaem, V.
Mootsikapun, P.
Nonenoy, S.
Piyavong, B.
Prasithsirikul, W.
Raksakulkarn, P.
Hodder, S.L.
Nixon, D.E.
2015
100. Cobicistat Compared With Ritonavir as a Pharmacoenhancer for Atazanavir in Combination With Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate: Week 144 Results Chetchotisakd, P.
Arastéh, K.
Cao, H.
2015
101. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand Hantrakun, V
Chierakul, W
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Currie, BJ
Peacock, SJ
Day, NP
Cheah, PY
Limmathurotsakul, D
Lubell, Y
2015
102. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand (vol 109, pg 416, 2015) Viriya Hantrakun
Wirongrong Chierakul
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Bart J. Currie
Sharon J. Peacock
Nicholas P. J. Day
Phaik Yeong Cheah
Direk Limmathurotsakul
Yoel Lubell
2015
103. Efficacy and safety of efavirenz 400 mg daily versus 600 mg daily: 96-week data from the randomised, double-blind, placebo-controlled, non-inferiority ENCORE1 study Stephen Becker
Marta Boffi To
Chris Duncombe
Andrew Hill
Tim Read Jim Rooney
Kim Schaff Er
Cecilia Abela
Janaki Amin
Anchalee Avihingsanon
Mark Boyd
Dianne Carey
Amanda Clarke
Kymme Courtney-Vega
Marina Delfi No
Anna Donaldson
Sean Emery
Natalie Espinosa
Tanya Johannesen
Enmoore Lin
Alejandra Moricz
Sarah Pett
Praphan Phanupak
Rebekah Puls
Kanitta Pussadee
Parinya Sutheerasak
Louise Tomlins
Sasiwimol Ubolyam
Waldo Belloso
Raja Iskandar Shah bin Raja Azwa
Emiliano Bissio
Liliana Calanni
Ploenchan Chetchotisakd
David Cooper
Brenda Crabtree-Ramirez
Nicholas Doong
Julian Elliott
Sharne Foulkes
Brian Gazzard
Heiko Jessen
Mark Kelly
Suresh Kumar
Hector Laplume
Man-Po Lee
Marcelo Losso
Norma del Carmen Luna
Sergio Lupo
Oscar Garcia Messina
Lerato Mohapi
Richard Moore
David Nolan
Chidi Nwizu
Catherine Orrell
Carlos Perez
Praphan Phanuphak
Tim Read
Juergen Rockstroh
Diane Rowling
Eduardo Shahar
Khuanchai Supparatpinyo
Don Smith
Jaime Andrade Villanueva
Emanuel Vlahakis
Alan Winston
Marcelo Wolff
Barnaby Young
Tony Kelleher
Philip Cunningham
Kate Merlin
Julie Yeung
Ansari Shaik
Bertha Fsadni
Alex Carrera
Melanie Lograsso
Roy Gulick
David Dunn
Matthew Dolan
2015
104. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents 2014, Thailand Ongwandee, S.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
Phanuphak, P.P.
Chetchotisakd, P.
Tantisiriwat, W.
Kiertiburanakul, S.
Avihingsanon, A.
Sukkul, A.
Anekthananon, T.
2015
105. Pilot study of a non-return catheter valve for reducing catheter-associated urinary tract infections in critically ill patients. Panitchote, A.
Charoensri, S.
Chetchotisakd, P.
Hurst, C.P.
2015
106. Safety of tenofovir alafenamide in renal impairment A. Pozniak
J. Arribas
S. Gupta
F. Post
A. Avihingsanon
G. Crofoot
K. Lichtenstein
M. Ramgopa
P. Chetchotisakd
P. Benn
M. W. Fordyce
2015
107. Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture Peter D. Burbelo
Jason Keller
Jason Wagner
James S. Klimavicz
Ahmad Bayat
Craig S. Rhodes
Bassirou Diarra
Ploenchan Chetchotisakd
Yupin Suputtamongkol
Sasisopin Kiertiburanakul
Steven M. Holland
Sarah K. Browne
Sophia Siddiqui
Joseph A. Kovacs
2015
108. Anti-IFN-gamma autoantibodies are strongly associated with HLA-DR*15:02/16:02 and HLA-DQ*05:01/05:02 across Southeast Asia Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Suputtamongkol, Y.
2016
109. Antiretroviral Resistance After First-Line Antiretroviral Therapy Failure in Diverse HIV-1 Subtypes in the SECOND-LINE Study. Edward P. Lam
Cecilia L. Moore
Eduardo Gotuzzo
Chidi Nwizu
Adeeba Kamarulzaman
Ploenchan Chetchotisakd
Jean van Wyk
Hedy Teppler
Nagalingeswaran Kumarasamy
Jean-Michel Molina
Sean Emery
David A. Cooper
Mark A. Boyd
2016
110. A qualitative assessment of barriers and facilitators to antiretroviral adherence in Thai patients. Melissa Phuphanich
Maneerat Rattanamahattana
Anchalee Avihingsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Opass Putcharoen
Monica Gandhi
Annette H. Sohn
John Imrie
Praphan Phanuphak
Stephen J. Kerr
2016
111. Clinical features and outcomes of Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection and other associated diseases. Chaowattanapanit, S.
Choonhakarn, C.
Chetchotisakd, P.
Sawanyawisuth, K.
2016
112. Comparison of community-onset Staphylococcus argenteus and Staphylococcus aureus sepsis in Thailand: A prospective multicentre observational study Chantratita, N
Wikraiphat, C
Tandhavanant, S
Wongsuvan, G
Ariyaprasert, P
Suntornsut, P
Thaipadungpanit, J
Teerawattanasook, N
Jutrakul, Y
Srisurat, N
Chaimanee, P
Anukunananchai, J
Phiphitaporn, S
Srisamang, P
Chetchotisakd, P
West, TE
Peacock, SJ
2016
113. COST-UTILITY ANALYSIS OF ATAZANAVIR/RITONAVIR 200/100 MG VERSUS ATAZANAVIR/RITONAVIR 300/100 MG IN THAI ADULTS WITH VIROLOGIC SUPPRESSION S. Taychakhoonavudh
N. Maneesawangwong
T. Bunupuradah
S. Kiertiburanakul
T. Worrathammasorn
P. Hadnorntun
A. Avihingsanon
P. Chetchotisakd
S. Emery
K. Ruxrungtham
2016
114. Early Antiretroviral Therapy at High CD4 Counts Does Not Improve Arterial Elasticity: A Substudy of the Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment (START) Trial. Baker, JV
Hullsiek, KH
Engen, NW
Nelson, R
Chetchotisakd, P
Gerstoft, J
Jessen, H
Losso, M
Markowitz, N
Munderi, P
Papadopoulos, A
Shuter, J
Rappoport, C
Pearson, MT
Finley, E
Babiker, A
Emery, S
Duprez, D
,
2016
115. Efficacy and safety of tenofovir alafenamide versus tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naive Asian adults Shinichi Oka
Ploenchan Chetchotisakd
Amanda Clarke
Khuanchai Supparatpinyo
Sasisopin Kiertiburanakul
Julie Ryu
David Piontkowsky
Susan Guo
Thai Nguyen-Cleary
Moupali Das
Scott McCallister
2016
116. High-level carbapenem-resistant OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae with a novel OmpK36 variant and low-level, carbapenem-resistant, non-porin-deficient, OXA-181-producing Escherichia coli from Thailand Kamonwan Lunha
Aroonwadee Chanawong
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Lumyai Wonglakorn
Pimjai Saenjamla
Prajuab Chaimanee
Sunpetch Angkititrakul
Ploenchan Chetchotisakd
2016
117. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia Thamrongwonglert, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Mootsikapun, P
2016
118. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm open-label trial and case-control analysis Marty, FM
Ostrosky-Zeichner, L
Cornely, OA
Mullane, KM
Perfect, JR
Thompson, GR
Alangaden, GJ
Brown, JM
Fredricks, DN
Heinz, WJ
Herbrecht, R
Klimko, N
Klyasova, G
Maertens, JA
Melinkeri, SR
Oren, I
Pappas, PG
Ráčil, Z
Rahav, G
Santos, R
Schwartz, S
Vehreschild, JJ
Young, JH
Chetchotisakd, P
Jaruratanasirikul, S
Kanj, SS
Engelhardt, M
Kaufhold, A
Ito, M
Lee, M
Sasse, C
Maher, RM
Zeiher, B
Vehreschild, MJ
,
2016
119. Low-dose versus standard-dose ritonavir-boosted atazanavir in virologically suppressed Thai adults with HIV (LASA): a randomised, open-label, non-inferiority trial Bunupuradah, T
Kiertiburanakul, S
Avihingsanon, A
Chetchotisakd, P
Techapornroong, M
Leerattanapetch, N
Kantipong, P
Bowonwatanuwong, C
Banchongkit, S
Klinbuayaem, V
Mekviwattanawong, S
Nimitvilai, S
Jirajariyavej, S
Prasithsirikul, W
Munsakul, W
Bhakeecheep, S
Chaivooth, S
Phanuphak, P
Cooper, DA
Apornpong, T
Kerr, SJ
Emery, S
Ruxrungtham, K
,
2016
120. Switching to Tenofovir Alafenamide, Coformulated With Elvitegravir, Cobicistat, and Emtricitabine, in HIV-Infected Patients With Renal Impairment: 48-Week Results From a Single-Arm, Multicenter, Open-Label Phase 3 Study. Anton Pozniak
Jose R. Arribas
Joseph Gathe
Samir K. Gupta
Frank A. Post
Mark Bloch
Anchalee Avihingsanon
Gordon Crofoot
Paul Benson
Kenneth Lichtenstein
Moti Ramgopal
Ploenchan Chetchotisakd
Joseph M. Custodio
Michael E. Abram
Xuelian Wei
Andrew Cheng
Scott McCallister
Devi SenGupta
Marshall W. Fordyce
2016
121. Body composition and metabolic outcomes after 96 weeks of treatment with ritonavir-boosted lopinavir plus either nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors or raltegravir in patients with HIV with virological failure of a standard first-line antiretroviral therapy regimen: a substudy of the randomised, open-label, non-inferiority SECOND-LINE study Boyd, MA
Amin, J
Mallon, PW
Kumarasamy, N
Lombaard, J
Wood, R
Chetchotisakd, P
Phanuphak, P
Mohapi, L
Azwa, I
Belloso, WH
Molina, JM
Hoy, J
Moore, CL
Emery, S
Cooper, DA
,
2017
122. Cryptococcosis in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients: A different clinical manifestation from HIV-infected patients Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
2017
123. Imipenem-hydrolyzing beta-lactamase-1 (IMI-1)-producing Enterobacter cloacae isolates from Thailand K. Lunha
A. Chanawong
A. Lulitanond
C. Wilailuckana
N. Charoensri
L. Wonglakorn
W. Kuvadjanakoon
P. Chetchotisakd
2017
124. Molecular characterization of carbapenemase-nonproducing clinical isolates of Escherichia coli (from a Thai University Hospital) with reduced carbapenem susceptibility Nuramrum, S
Chanawong, A
Lunha, K
Lulitanond, A
Sangka, A
Wilailuckana, C
Angkititrakul, S
Charoensri, N
Wonglakorn, L
Chaimanee, P
Chetchotisakd, P
2017
125. Oseltamivir, amantadine, and ribavirin combination antiviral therapy versus oseltamivir monotherapy for the treatment of influenza: a multicentre, double-blind, randomised phase 2 trial Suwanpimolkul, G.
Ruxrungtham, K.
2017
126. Patient characteristics, management, and predictors of outcome from severe community-onset staphylococcal sepsis in northeast Thailand: A prospective multicenter study T. Eoin West
Chanthiwa Wikraiphat
Sarunporn Tandhavanant
Pitchayanant Ariyaprasert
Pornpan Suntornsut
Shawna Okamoto
Weera Mahavanakul
Pramot Srisamang
Sunchai Phiphitaporn
Jirasak Anukunananchai
Ploenchan Chetchotisakd
Sharon J. Peacock
Narisara Chantratita
2017
127. Superior efficacy of dolutegravir (DTG) plus 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) compared with lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) plus 2 NRTIs in second-line treatment: interim data from the DAWNING study M. Aboud
R. Kaplan
J. Lombaard
F. Zhang
J. Hidalgo
E. Mamedova
M. Losso
P. Chetchotisakd
J. Sievers
D. Brown
J. Hopking
M. Underwood
M. C. Nascimento
M. Gartland
K. Smith
2017
128. Thailand national guidelines for the prevention of mother-to-child transmission of HIV 2016 Chokephaibulkit, K.
Phanuphak, N.
2017
129. TLR4 genetic variation is associated with inflammatory responses in Gram-positive sepsis N. Chantratita
S. Tandhavanant
S. Seal
C. Wikraiphat
G. Wongsuvan
P. Ariyaprasert
P. Suntornsut
N. Teerawattanasook
Y. Jutrakul
N. Srisurat
P. Chaimanee
W. Mahavanakul
P. Srisamang
S. Phiphitaporn
M. Mokchai
J. Anukunananchai
S. Wongratanacheewin
P. Chetchotisakd
M. J. Emond
S. J. Peacock
T. E. West
2017
130. Analysis of drug-susceptibility patterns and gene sequences associated with clarithromycin and amikacin resistance in serial Mycobacterium abscessus isolates from clinical specimens from Northeast Thailand Chetchotisakd, P.
Chaimanee, P.
Reechaipichitkul, W.
Namwat, W.
Lulitanond, V.
Faksri, K.
2018
131. Differentiation between persistent infection/colonization and re-infection/re-colonization of Mycobacterium abscessus isolated from patients in Northeast Thailand. Kham-Ngam, I
Chetchotisakd, P
Ananta, P
Chaimanee, P
Reechaipichitkul, W
Lulitanond, V
Namwat, W
Faksri, K
2018
132. Epidemiology of and risk factors for extrapulmonary nontuberculous mycobacterial infections in Northeast Thailand. Chetchotisakd, P.
Chaimanee, P.
Reechaipichitkul, W.
Faksri, K.
2018
133. HAEMOPHILUS INFLUENZAE INFECTED ATRIAL MYXOMA: A CASE REPORT Chetchotisakd, P. 2018
134. Immune Control of Burkholderia pseudomallei-Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes Nithichanon, A.
Rinchai, D.
Buddhisa, S.
Kewcharoenwong, C.
Kessler, B.
Khaenam, P.
Chetchotisakd, P.
Robinson, J.H.
Reynolds, C.J.
Altmann, D.M.
Lertmemongkolchai, G.
2018
135. Immune Control of--Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes. Nithichanon, A
Rinchai, D
Buddhisa, S
Saenmuang, P
Kewcharoenwong, C
Kessler, B
Khaenam, P
Chetchotisakd, P
Maillere, B
Robinson, J
Reynolds, CJ
Boyton, RJ
Altmann, DM
Lertmemongkolchai, G
2018
136. Increased indoleamine-2,3-dioxygenase activity is associated with poor clinical outcome in adults hospitalized with influenza in the INSIGHT FLU003Plus study Wentworth, D.
Delfino, M.
López, P.F.
Ruxrungtham, K.
Wyman, N.
Daciuk, L.
Chetchotisakd, P.
Clumeck, N.N.
2018
137. Intravenous cyclophosphamide therapy for anti-IFN-gamma autoantibody-associated mycobacterium abscessus infection Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Ratanavadee Nanagara
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2018
138. Ocular involvement in melioidosis: a 23-year retrospective review Asawaphureekorn, S.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
2018
139. Predictive Validity of qSOFA for Sepsis Among Patients with Community-Onset Staphylococcal Infection and SIRS in Northeast Thailand S. Gupta
K. E. Rudd
C. Wikraiphat
S. Tandhavanant
G. Wongsuwan
P. Ariyaprasert
P. Suntornsut
N. Teerawattanasook
Y. Jutrakul
N. Srisurat
P. Chaimanee
J. Anukunananchai
S. Phiphitaporn
P. Srisamang
P. Chetchotisakd
C. W. Seymour
D. C. Angus
S. J. Peacock
N. Chantratita
T. E. West
2018
140. Differentiation between persistent infection/colonization and re-infection/re-colonization of Mycobacterium abscessus isolated from patients in Northeast Thailand Chetchotisakd, P.
Chaimanee, P.
Reechaipichitkul, W.
Lulitanond, V.
Namwat, W.
Faksri, K.
2019
141. Dolutegravir versus ritonavir-boosted lopinavir both with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy in adults with HIV-1 infection in whom first-line therapy has failed (DAWNING): an open-label, non-inferiority, phase 3b trial. Chetchotisakd, P. 2019
142. Efficacy and safety of elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide in Asian participants with human immunodeficiency virus 1 infection: A sub-analysis of phase 3 clinical trials. Chetchotisakd, P.
Supparatpinyo, K.
Liu, Y.
2019
143. Influence of and polymorphisms on atazanavir/r concentrations in Thai HIV-infected patients. Singkham, N
Avihingsanon, A
Thammajaruk, N
Ruxrungtham, K
Bunupuradah, T
Kiertiburanakul, S
Chetchotisakd, P
Burger, DM
Emery, S
Punyawudho, B
2019
144. Influence of CYP3A5 and SLCO1B1 polymorphisms on atazanavir/r concentrations in Thai HIV-infected patients Ruxrungtham, K.
Bunupuradah, T.
Kiertiburanakul, S.
Chetchotisakd, P.
Burger, D.M.
Punyawudho, B.
2019
145. Isavuconazole Versus Caspofungin in the Treatment of Candidemia and Other Invasive Candida Infections: The ACTIVE Trial Kullberg, BJ
Viscoli, C
Pappas, PG
Vazquez, J
Ostrosky-Zeichner, L
Rotstein, C
Sobel, JD
Herbrecht, R
Rahav, G
Jaruratanasirikul, S
Chetchotisakd, P
Van Wijngaerden, E
De Waele, J
Lademacher, C
Engelhardt, M
Kovanda, L
Croos-Dabrera, R
Fredericks, C
Thompson, GR
2019
146. Longer-term (96-week) efficacy and safety of switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in women C. Kityo
D. Hagins
E. Koenig
A. Avihingsanon
P. Chetchotisakd
K. Supparatpinyo
N. Gankina
V. Pokrovsky
E. Voronin
J. L. Stephens
E. DeJesus
H. Wang
R. Acosta
D. Brainard
H. Martin
T. A. Makadzange
2019
147. Natural History of Anti-Interferon-gamma Autoantibody-associated Immunodeficiency Syndrome in Thailand Gloria H. Hong
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Piroon Mootsikapun
Lindsey B. Rosen
Christa S. Zerbe
Steven M. Holland
2019
148. Predictive Validity of the qSOFA Score for Sepsis in Adults with Community-Onset Staphylococcal Infection in Thailand Supaksh Gupta
Kristina E. Rudd
Sarunporn Tandhavanant
Pornpan Suntornsut
Ploenchan Chetchotisakd
Derek C. Angus
Sharon J. Peacock
Narisara Chantratita
Timothy Eoin West
2019
149. Switching to Fixed-Dose Bictegravir, Emtricitabine, and Tenofovir Alafenamide (B/F/TAF) in Virologically Suppressed HIV-1 Infected Women: A Randomized, Open-Label, Multicenter, Active-Controlled, Phase 3, Noninferiority Trial Kityo, C
Hagins, D
Koenig, E
Avihingsanon, A
Chetchotisakd, P
Supparatpinyo, K
Gankina, N
Pokrovsky, V
Voronin, E
Stephens, JL
DeJesus, E
Wang, H
Acosta, RK
Cao, H
Quirk, E
Martin, H
Makadzange, T
2019
Count 116 105 96 1

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Rhinocerebral mucormycosis: A report of eleven cases Chetchotisakd, P.
Boonma, P.
Sookpranee, M.
Pairojkul, C.
1991 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (22), pp. 268-275
2. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital Wilailackana, C.
Lumbiganon, P.
Noppawinyoowong, C.
Boonma, P.
Sitthikesorn, J.
Chetchotisakd, P.
Simajareuk, K.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
SUPPL. 2 (75), pp. 6-10
3. Human pythiosis in Srinagarind Hospital: one year's experience. Chetchotisakd, P.
Pairojkul, C.
Porntaveevudhi, O.
Sathapatayavongs, B.
Mairiang, P.
Nuntirooj, K.
Patjanasoontorn, B.
Saew, O.T.
Chaiprasert, A.K.
Haswell, M.R.
1992 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (75), pp. 248-254
4. Assessment of bacterial cross-transmission as a cause of infections in patients in intensive care units Chetchotisakd, P. 1994 Clinical Infectious Diseases
6 (18), pp. 929-937
5. Typing of sequential bacterial isolates by pulsed-field gel electrophoresis Chetchotisakd, P. 1995 Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
4 (22), pp. 309-314
6. Pulmonary infections in HIV infected patients. Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Intarapoka, B.
1996 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (79), pp. 477-485
7. Cefoperazone/Sulbactam + Co-trimoxazole vs Ceftazidime + Co-trimoxazole in the Treatment of Severe Melioidosis: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study Thamprajamchit, S.
Chetchotisakd, P.
Thinkhamrop, B.
1998 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (81), pp. 265-271
8. Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection: A report of five cases Choonhakarn, C.
Chetchotisakd, P.
Jirarattanapochai, K.
Mootsikapun, P.
1998 British Journal of Dermatology
1 (139), pp. 107-110
9. Antilipopolysaccharide II: An antibody protective against fatal melioidosis Charuchaimontri, C.
Suputtamongkol, Y.
Nilakul, C.
Chaowagul, W.
Chetchotisakd, P.
Lertpatanasuwun, N.
Intaranongpai, S.
Brett, P.J.
Woods, D.E.
1999 Clinical Infectious Diseases
4 (29), pp. 813-818
10. Efficacy and safety of twice daily administration of cefpirome in the empiric treatment of sepsis Bowonwatanuwong, C.
Rajanuwong, A.
Chetchotisakd, P.
1999 Journal of the Medical Association of Thailand
7 (82), pp. 648-652
11. Risk factors for melioidosis and bacteremic melioidosis Suputtamongkol, Y.
Chaowagul, W.
Chetchotisakd, P.
Lertpatanasuwun, N.
Intaranongpai, S.
Ruchutrakool, T.
Budhsarawong, D.
Mootsikapun, P.
Wuthiekanun, V.R.
Lulitanond, V.
Lulitanond, A.
1999 Clinical Infectious Diseases
2 (29), pp. 408-413
12. Comparision between the Antimicrobial Susceptibility of Burkholderia pseudomallei to Trimethoprim-Sulfamethoxazole by Standard Disk Diffusion Method and by Minimal Inhibitory Concentration Determination Lumbiganon, P.
Tattawasatra, U.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
Thinkhamrop, B.
2000 Journal of the Medical Association of Thailand
8 (83), pp. 856-860
13. Disseminated infection due to rapidly growing mycobacteria in immunocompetent hosts presenting with chronic lymphadenopathy: A previously unrecognized clinical entity Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Jirarattanapochai, K.
Choonhakarn, C.
Chaiprasert, A.K.
Davis, T.E.
2000 Clinical Infectious Diseases
1 (30), pp. 29-34
14. Factors associated with severe manifestations of histoplasmosis in AIDS Chetchotisakd, P. 2000 Clinical Infectious Diseases
6 (30), pp. 877-881
15. Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with cotrimoxazole plus doxycycline Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Mootsikapun, P.
Budhsarawong, D.
Thinkamrop, B.
2001 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
1-2 (64), pp. 24-27
16. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2001 Clinical Infectious Diseases
1 (33), pp. 29-34
17. A randomized, open-label, comparative trial of BID and TID dosing of saquinavir enhanced oral formulation as part of a triple therapy for advanced AIDS patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Wankun, J.
Mootsikapun, P.
Boonyaprawit, P.
2002 Journal of the Medical Association of Thailand
5 (85), pp. 590-596
18. Clinical outcome of native valve infective endocarditis in Khon Kaen: 1990-1999 Pachirat, O.
Klungboonkrong, V.
Tantisirin, C.
Taweesangsuksakul, P.
Tasanavivat, P.
Chetchotisakd, P.
Limwattananon, S.
2002 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (85), pp. 139-146
19. Infective Endocarditis : Prevalence, Characteristics and Mortality in Khon Kaen, 1990-1999 Pachirat, O.
Chetchotisakd, P.
Klungboonkrong, V.
Taweesangsuksakul, P.
Tantisirin, C.
Loapiboon, M.
2002 Journal of the Medical Association of Thailand
1 (85), pp. 1-10
20. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis [4] (multiple letters) Chetchotisakd, P.
Porramatikul, S.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Thinkhamrop, B.
2002 Clinical Infectious Diseases
5 (34), pp. 721-723
21. Discontinuation of secondary prophylaxis for cryptococcal meningitis in human immunodeficiency virus-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy: A prospective, multicenter, randomized study Sungkanuparph, S.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
2003 Clinical Infectious Diseases
10 (36), pp. 1329-1331
22. Efavirenz-based regimen as treatment of advanced AIDS with cryptococcal meningitis [4] Sungkanuparph, S.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
Chantràtita, W.
2003 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
1 (33), pp. 118-119
23. Failures of 1 week on, 1 week off antiretroviral therapies in a randomized trial Ananworanich, J.
le Braz, M.
Chetchotisakd, P.
Wicharuk, S.
Ruxrungtham, K.
Cooper, D.A.
2003 AIDS
15 (17), pp. F33-F37
24. Opportunistic infections after the initiation of highly active antiretroviral therapy in advanced AIDS patients in an area with a high prevalence of tuberculosis Sungkanuparph, S.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
2003 AIDS
14 (17), pp. 2129-2131
25. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (86), pp. 293-298
26. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency Chetchotisakd, P.
Sungkanuparph, S.
Thinkhamrop, B.
Mootsikapun, P.
Boonyaprawit, P.
2004 HIV Medicine
3 (5), pp. 140-143
27. A prospective study of efficacy and safety of once-daily saquinavir/ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in treatment-naive Thai patients Ananworanich, J.
Ruxrungtham, K.
Prasithsirikul, W.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawadikul, S.
Cooper, D.A.
2005 Antiviral Therapy
6 (10), pp. 761-767
28. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand Hendricks, K.M.
Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
2005 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
4 (73), pp. 815-819
29. Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital Pachirat, O.
Kiatchoosakun, S.
Chetchotisakd, P.
Tantisirin, C.
Limwattananon, S.
2005 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (88), pp. 498-504
30. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4 + T-cell counts <200 cells/mm3: 96-Week outcomes Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Boonyaprawit, P.
2005 Antiviral Therapy
8 (10), pp. 911-916
31. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
2005 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (36), pp. 324-330
32. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Simpson, A.J.H.
Limmathurotsakul, D.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Day, N.
Chetchotisakd, P.
2005 Clinical Infectious Diseases
8 (41), pp. 1105-1113
33. Absence of resistance mutations in antiretroviral-naive patients treated with ritonavir-boosted saquinavir Ananworanich, J.
Jupimai, T.
Prasithsirikul, W.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawadikul, S.
Schütz, M.
Ruxrungtham, K.
2006 Antiviral Therapy
5 (11), pp. 631-635
34. CD4-guided scheduled treatment interruptions compared with continuous therapy for patients infected with HIV-1: results of the Staccato randomised trial Ananworanich, J.
Gayet-Ageron, A.
le Braz, M.
Prasithsirikul, W.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawasdikul, S.
Phanuphak, P.P.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
2006 Lancet
9534 (368), pp. 459-465
35. Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand Sathapatayavongs, B.
Chaiprasert, A.K.
Saipetch, M.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Supparatpinyo, K.
Chaiwarith, R.
Srisiri, S.
Somkaew, S.
2006 Clinical Infectious Diseases
5 (43), pp. 569-576
36. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in Thailand, where subtype A/E is predominant Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Kiertiburanakul, S.
Sutthent, R.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Kowadisaiburana, B.
Supparatpinyo, K.
Horsakulthai, M.
Chasombat, S.
Ruxrungtham, K.
2006 Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care
4 (5), pp. 152-156
37. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit [4] Anunnatsiri, S.
Chaowagul, W.
Peacock, S.J.
Chetchotisakd, P.
Day, N.
2007 Clinical Infectious Diseases
4 (45), pp. 521-523
38. A rapidly fatal case of Panton-valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia in an HIV-infected patient Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Puapermpoonsiri, S.
Prariyachatgul, C.
Chumpol, J.
2007 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4 (38), pp. 690-694
39. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Mootsikapun, P.
Assanasen, S.
Chaiwarith, R.
Anunnatsiri, S.
2007 Clinical Infectious Diseases
4 (45), pp. 421-427
40. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir + saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Kiertiburanakul, S.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Kowadisaiburana, B.
Supparatpinyo, K.
Ruxrungtham, K.
2007 HIV Medicine
8 (8), pp. 529-535
41. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial Chetchotisakd, P.
Barrios, C.H.E.
Sekhon, J.S.
Decruyenaere, J.M.A.
Lortholary, O.
Koblinger, S.
Diekmann-Berndt, H.
2007 Lancet
9572 (369), pp. 1519-1527
42. No change in calculated creatinine clearance after tenofovir initiation among Thai patients Gayet-Ageron, A.
Ananworanich, J.
Jupimai, T.
Chetchotisakd, P.
Prasithsirikul, W.
le Braz, M.
Ruxrungtham, K.
2007 Journal of Antimicrobial Chemotherapy
5 (59), pp. 1034-1037
43. Non-HACEK gram-negative bacillus endocarditis Morpeth, S.C.
Nacinovich, F.
Fernández-Hidalgo, N.
De Oliveira Ramos, A.I.
Klein, J.L.
Giannitsioti, E.
Giamarellou, H.J.
Paré, C.
Armero, Y.
Kanj-Sharara, S.
Ravasio, V.
Bernard, Y.F.
Lambert, P.A.
Trivi, M.S.
Chambers, S.T.
Lalani, T.
Chaiworramukkun, J.
Pachirat, O.
Chetchotisakd, P.
Suwanich, T.
Raoult, D.M.
Kumar, A.S.
McBryde, E.S.
Ryan, S.
Ionac, A.
Imazio, M.
Bukovski, S.
Bayer, A.S.
2007 Annals of Internal Medicine
12 (147), pp. 829-835
44. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents: The recommendations of the thai AIDS society (TAS) 2008 Sungkanuparph, S.
Anekthananon, T.
Bowonwatanuwong, C.
Supparatpinyo, K.
Mootsikapun, P.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Tantisiriwat, W.
Ruxrungtham, K.
2008 Journal of the Medical Association of Thailand
12 (91), pp. 1925-1936
45. Interruptions of tenofovir/emtricitabine-based antiretroviral therapy in patients with HIV/hepatitis B virus co-infection Ananworanich, J.
Srasuebkul, P.
Chetchotisakd, P.
Prasithsirikul, W.
Klinbuayam, W.
Mahanontharit, A.
Jupimai, T.
Ruxrungtham, K.
2008 AIDS
1 (22), pp. 152-154
46. Long-term efficacy and safety of first-line therapy with once-daily saquinavir/ritonavir Ananworanich, J.
Gayet-Ageron, A.
Ruxrungtham, K.
Chetchotisakd, P.
Prasithsirikul, W.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawadikul, S.
LeBraz, M.
Jupimai, T.
Schütz, M.
2008 Antiviral Therapy
3 (13), pp. 375-380
47. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): An effective treatment for HIV-infected patients in Thailand Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
2008 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
2 (49), pp. 230-231
48. Mycotic aneurysm in northeast Thailand: The importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
Kularbkaew, C.
2008 Clinical Infectious Diseases
11 (47), pp. 1436-1439
49. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study Chetchotisakd, P.
Corral, J.
David, N.
Mancini, M.
Percival, L.D.
Mcgrath, D.
2008 The Lancet
9639 (372), pp. 646-655
50. Short report: Consensus guidelines for dosing of amoxicillin-clavulanate in melioidosis Chaowagul, W.
Chetchotisakd, P.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
Currie, B.J.
2008 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
2 (78), pp. 208-209
51. A phase II randomized trial of amphotericin B alone or combined with fluconazole in the treatment of HIV-associated cryptococcal meningitis Chetchotisakd, P.
Morris, M.I.
Sungkanuparph, S.
Supparatpinyo, K.
Nolen, T.L.
Zimmer, L.O.
Kendrick, A.S.
Johnson, P.C.
2009 Clinical Infectious Diseases
12 (48), pp. 1775-1783
52. Cryptococcal immune reconstitution inflammatory syndrome after antiretroviral therapy in AIDS patients with cryptococcal meningitis: A prospective multicenter study Sungkanuparph, S.
Chetchotisakd, P.
Nolen, T.L.
Anekthananon, T.
Morris, M.I.
Supparatpinyo, K.
Kendrick, A.S.
Johnson, P.C.
2009 Clinical Infectious Diseases
6 (49), pp. 931-934
53. Effect of high-dose fluconazole on QT interval in patients with human immunodeficiency virus (HIV)-associated cryptococcal meningitis Sungkanuparph, S.
Anekthananon, T.
Supparatpinyo, K.
Nolen, T.L.
Zimmer, L.O.
Chetchotisakd, P.
2009 International Journal of Antimicrobial Agents
5 (34), pp. 494-496
54. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review Anunnatsiri, S.
Chetchotisakd, P.
Mootsikapun, P.
2009 International Journal of Infectious Diseases
1 (13), pp. 90-96
55. Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to Burkholderia pseudomallei Tippayawat, P.
Saenwongsa, W.
Mahawantung, J.
Suwannasaen, D.
Chetchotisakd, P.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
Felgner, P.L.
Atkins, H.S.
Titball, R.W.
Bancroft, G.J.
Lertmemongkolchai, G.
2009 PLoS Neglected Tropical Diseases
4 (3), pp.
56. The CASTLE study: Atazanavir/r versus lopinavir/r in antiretroviral-naive patients Chetchotisakd, P. 2009 Expert Review of Anti-Infective Therapy
7 (7), pp. 801-805
57. The impact of combination antiretroviral therapy and its interruption on anxiety, stress, depression and quality of life in thai patients Gayet-Ageron, A.
Chetchotisakd, P.
Prasithsirikul, W.
Kiertiburanakul, S.
Munsakul, W.
Raksakulkarn, P.
Tansuphasawasdikul, S.
Chautrakarn, S.
Ruxrungtham, K.
Anaworanich, J.
Phanuphak, P.P.
Saenawat, S.
Wicharuk, S.
Nonenoy, S.
Wannachai, N.
Chuenyam, T.
Mahanontharit, A.
Sankonte, J.
Piyavong, B.
Piroj, V.
Seekaow, N.
Karakte, W.
Putthwong, S.
Liganonsakul, S.
Sanchiem, W.
Boonchoo, P.
Suannum, M.
Bunyaprawit, P.
Kaewmarg, R.
Penglimoon, Y.
Khongsawad, S.
2009 Open AIDS Journal
(3), pp. 38-45
58. Use of a low-dose steroid as an adjunct in the treatment, in mice, of severe sepsis caused by Burkholderia pseudomallei Panomket, P.
Chetchotisakd, P.
Sermswan, R.W.O.
Pannengpetch, P.
Wongratanacheewin, S.
2009 Annals of Tropical Medicine and Parasitology
7 (103), pp. 635-646
59. Effects of intermittent IL-2 alone or with peri-cycle antiretroviral therapy in early HIV infection: The STALWART study Gey, D.C.
López, J.C.A.
Munroe, D.L.
Ruxrungtham, K.
Wentworth, D.
Wyman, N.
Grarup, J.
Reilev, S.
Braimah, N.
Horton, J.
Cooper, D.A.
Courtney-Rodgers, D.
Nelson, R.
Haerry, D.H.U.
Meulbroek, M.
Watson, J.
Chaisson, R.E.
Kim, K.
Kelly, M.D.
Chetchotisakd, P.
Winston, A.
Nixon, D.E.
2010 PLoS ONE
2 (5), pp.
60. Increasing incidence of human melioidosis in northeast Thailand Limmathurotsakul, D.
Wongratanacheewin, S.
Chaisuksant, S.
Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Day, N.
Peacock, S.J.
2010 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
6 (82), pp. 1113-1117
61. International collaboration between US and Thailand on a clinical trial of treatment for HIV-associated cryptococcal meningitis Zimmer, L.O.
Nolen, T.L.
Pramanpol, S.
Chetchotisakd, P.
2010 Contemporary Clinical Trials
1 (31), pp. 34-43
62. Melioidosis pericarditis mimicking tuberculous pericarditis Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Kiatchoosakun, S.
Kularbkaew, C.
2010 Clinical Infectious Diseases
5 (51), pp. e46-e49
63. Monitoring and impact of fluconazole serum and cerebrospinal fluid concentration in HIV-associated cryptococcal meningitis-infected patients Chetchotisakd, P.
Nolen, T.L.
Sungkanuparph, S.
Anekthananon, T.
Supparatpinyo, K.
2010 HIV Medicine
4 (11), pp. 276-281
64. Once-daily atazanavir/ritonavir compared with twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 96-week efficacy and safety results of the CASTLE study Chetchotisakd, P.
Corral, J.
David, N.
Mancini, M.
Percival, L.D.
Wirtz, V.
Lataillade, M.
Mcgrath, D.
2010 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
3 (53), pp. 323-332
65. Etravirine and rilpivirine resistance in HIV-1 subtype CRF01-AE-infected adults failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens Bunupuradah, T.
Ananworanich, J.
Chetchotisakd, P.
Jirajariyavej, S.
Munsakul, W.
Prasithsirikul, W.
Sungkanuparph, S.
Bowonwattanuwong, C.
Klinbuayaem, V.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
2011 Antiviral Therapy
7 (16), pp. 1113-1121
66. Predictors of poor clinical outcome of cryptococcal meningitis in HIV-infected patients Anekthananon, T.
Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Supparatpinyo, K.
Nolen, T.L.
Kendrick, A.S.
2011 International Journal of STD and AIDS
11 (22), pp. 665-670
67. Adult-onset immunodeficiency in Thailand and Taiwan Chetchotisakd, P.
Suputtamongkol, Y.
Kiertiburanakul, S.
Shaw, P.A.
Jutivorakool, K.
Lulitanond, V.
Mootsikapun, P.
Anunnatsiri, S.
Sathapatayavongs, B.
Shieh, C.
Claypool, R.J.
Saleeb, P.G.
Rosen, L.B.
Mo, A.
2012 New England Journal of Medicine
8 (367), pp. 725-734
68. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: The HIV STAR study Bunupuradah, T.
Chetchotisakd, P.
Ananworanich, J.
Munsakul, W.
Jirajariyavej, S.
Prasithsirikul, W.
Sungkanuparph, S.
Bowonwatanuwong, C.
Klinbuayaem, V.
Sophonphan, J.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
2012 Antiviral Therapy
7 (17), pp. 1351-1361
69. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: The HIV STAR study (Antiviral Therapy (2012) DOI: 10.3851/IMP2443) Bunupuradah, T.
Chetchotisakd, P.
Ananworanich, J.
Munsakul, W.
Jirajariyavej, S.
Prasithsirikul, W.
Sungkanuparph, S.
Bowonwatanuwong, C.
Klinbuayaem, V.
Sophonphan, J.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
2012 Antiviral Therapy
7 (17), pp. 1389-1390
70. Assessing adherence in Thai patients taking combination antiretroviral therapy Avihingsanon, A.
Chetchotisakd, P.
Layton, M.R.
Ruxrungtham, K.
Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
2012 International Journal of STD and AIDS
3 (23), pp. 160-165
71. Efficacy and safety of rilpivirine in treatment-naive, HIV-1-infected patients with hepatitis B virus/hepatitis C virus coinfection enrolled in the phase III randomized, double-blind ECHO and THRIVE trials Clumeck, N.N.
Abusamra, L.
Ceriotto, M.
Henry, K.
Leider, J.M.
Ortiz, R.
Scribner, A.N.
Sloan, L.M.
Martínez, P.G.
Vetter, N.
Pilotto, J.H.S.
Rangel, F.
Boissonnault, M.
Macleod, J.
Winston, A.
David, N.
Botes, M.E.
Mohapi, L.
Chetchotisakd, P.
Sungkanuparph, S.
Hodder, S.L.
Wilkin, A.M.
Wu, H.
2012 Journal of Antimicrobial Chemotherapy
8 (67), pp. 2020-2028
72. Emergence of NDM-1- and IMP-14a-producing enterobacteriaceae in Thailand Rimrang, B.
Chanawong, A.
Lulitanond, A.
Lulitanond, V.
Wilailuckana, C.
Charoensri, N.
Sribenjalux, P.
Phumsrikaew, W.
Wonglakorn, L.
Kerdsin, A.
Chetchotisakd, P.
2012 Journal of Antimicrobial Chemotherapy
11 (67), pp. 2626-2630
73. Neurocognitive impairment in patients randomized to second-line lopinavir/ritonavir-based antiretroviral therapy vs. lopinavir/ritonavir monotherapy Bunupuradah, T.
Chetchotisakd, P.
Jirajariyavej, S.
Bowonwattanuwong, C.
Munsakul, W.
Klinbuayaem, V.
Prasithsirikul, W.
Sophonphan, J.
Mahanontharit, A.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012 Journal of NeuroVirology
6 (18), pp. 479-487
74. Cobicistat versus ritonavir as a pharmacoenhancer of atazanavir plus emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naive HIV type 1-infected patients: Week 48 results Chetchotisakd, P.
Liu, Y.
2013 Journal of Infectious Diseases
1 (208), pp. 32-39
75. Week 96 efficacy and safety of rilpivirine in treatment-naive, HIV-1 patients in two Phase III randomized trials Chetchotisakd, P.
Crauwels, H.M.
2013 AIDS
6 (27), pp. 939-950
76. Efficacy of 400 mg efavirenz versus standard 600 mg dose in HIV-infected, antiretroviral-naive adults (ENCORE1): A randomised, double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial Cooper, D.A.
Phanuphak, P.P.
Winston, A.
Clarke, A.T.
Delfino, M.
Kaew-On, P.
Taylor, J.L.
Calanni, L.
Chetchotisakd, P.
Contarelli, J.
Kelly, M.D.
Messina, O.G.
Mohapi, L.
Supparatpinyo, K.
Smith, D.E.
Kelleher, T.
Yeung, J.
Shaik, A.
Dunn, D.
2014 The Lancet
9927 (383), pp. 1474-1482
77. Ergotism in thailand caused by increased access to antiretroviral drugs: A global warning Avihingsanon, A.
Suwanpimolkul, G.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
Jirajariyavej, S.
Tantipong, H.
Ohata, J.
Ruxrungtham, K.
Burger, D.M.
2014 Topics in Antiviral Medicine
5 (21), pp. 165-168
78. Linezolid in the treatment of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 1125-1131
79. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprimsulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): A multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Chetchotisakd, P.
Chaowagul, W.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
Chaisuksant, S.
Thinkhamrop, B.
Susaengrat, W.
Wuthiekanun, V.R.
Chantratita, N.
Limmathurotsakul, D.
Peacock, S.J.
2014 The Lancet
9919 (383), pp. 807-814
80. Cerebrospinal fluid exposure of efavirenz and its major metabolites when dosed at 400 mg and 600 mg once daily: A randomized controlled trial Winston, A.
Clarke, A.T.
Else, L.J.
Barber, T.
Avinghsanon, A.
Chetchotisakd, P.
Cooper, D.A.
2015 Clinical Infectious Diseases
7 (60), pp. 1026-1032
81. Circulating microRNAs in sera correlate with soluble biomarkers of immune activation but do not predict mortality in ART treated individuals with HIV-1 infection: A case control study Grarup, J.
Reilev, S.
Angus, B.J.
Horton, J.
Courtney-Rodgers, D.
Chaisson, R.E.
Angel, E.B.
Aquilia, S.
Bittar, V.
Contarelli, J.
Daciuk, L.
Galache, V.
Guaragna, G.
Ivalo, S.A.
Lourtau, L.D.
Marson, C.
Massera, L.
Somenzini, C.
Tocci, M.
Blavius, K.
Carrall, L.
D'Arcy-Evans, C.
Johnston, C.
Lowe, K.
Patching, J.
Price, S.
Primrose, R.
Prone, I.
Roney, J.
Sarangapany, J.
Smith, D.E.
Vale, R.
Clumeck, N.N.
Montes, M.L.
Bowonwatanuwong, C.
Chetchotisakd, P.
Kelly, M.D.
Delfino, M.
Nelson, R.
Donohue, W.
Silvers, J.E.
Phanuphak, P.P.
Pumpradit, W.
Kiertiburanakul, S.
Klinbuayaem, V.
Mootsikapun, P.
Nonenoy, S.
Piyavong, B.
Prasithsirikul, W.
Raksakulkarn, P.
Hodder, S.L.
Nixon, D.E.
2015 PLoS ONE
10 (10), pp.
82. Cobicistat Compared With Ritonavir as a Pharmacoenhancer for Atazanavir in Combination With Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate: Week 144 Results Chetchotisakd, P.
Arastéh, K.
Cao, H.
2015 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
3 (69), pp. 338-340
83. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Currie, B.J.
Peacock, S.J.
Day, N.P.J.
Limmathurotsakul, D.
Lubell, Y.
2015 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
6 (109), pp. 416-418
84. Efficacy and safety of efavirenz 400 mg daily versus 600 mg daily: 96-week data from the randomised, double-blind, placebo-controlled, non-inferiority ENCORE1 study Cooper, D.A.
Winston, A.
Avihingsanon, A.
Clarke, A.T.
Delfino, M.
Calanni, L.
Chetchotisakd, P.
Kelly, M.D.
Messina, O.G.
Mohapi, L.
Phanuphak, P.P.
Supparatpinyo, K.
Smith, D.E.
Kelleher, T.
Yeung, J.
Shaik, A.
Dunn, D.
2015 The Lancet Infectious Diseases
7 (15), pp. 793-802
85. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents 2014, Thailand Ongwandee, S.
Bhakeecheep, S.
Ruxrungtham, K.
Phanuphak, P.P.
Chetchotisakd, P.
Tantisiriwat, W.
Kiertiburanakul, S.
Avihingsanon, A.
Sukkul, A.
Anekthananon, T.
2015 AIDS Research and Therapy
1 (12), pp.
86. Pilot study of a non-return catheter valve for reducing catheter-associated urinary tract infections in critically ill patients Panitchote, A.
Charoensri, S.
Chetchotisakd, P.
Hurst, C.P.
2015 Journal of the Medical Association of Thailand
2 (98), pp. 150-155
87. Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture Chetchotisakd, P.
Suputtamongkol, Y.
Kiertiburanakul, S.
2015 BMC Microbiology
1 (15), pp.
88. Anti-IFN-γ autoantibodies are strongly associated with HLA-DR∗15:02/16:02 and HLA-DQ∗05:01/05:02 across Southeast Asia Chetchotisakd, P.
Kiertiburanakul, S.
Suputtamongkol, Y.
2016 Journal of Allergy and Clinical Immunology
3 (137), pp. 945-948.e8
89. Antiretroviral resistance after first-line antiretroviral therapy failure in diverse HIV-1 subtypes in the SECOND-LINE study Moore, C.L.
Chetchotisakd, P.
Cooper, D.A.
2016 AIDS Research and Human Retroviruses
9 (32), pp. 841-850
90. Clinical features and outcomes of Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection and other associated diseases Chaowattanapanit, S.
Choonhakarn, C.
Chetchotisakd, P.
Sawanyawisuth, K.
2016 Journal of Dermatology
5 (43), pp. 532-536
91. Comparison of community-onset Staphylococcus argenteus and Staphylococcus aureus sepsis in Thailand: A prospective multicentre observational study Chantratita, N.
Chaimanee, P.
Chetchotisakd, P.
Peacock, S.J.
2016 Clinical Microbiology and Infection
5 (22), pp. 458.e11-458.e19
92. High-level carbapenem-resistant OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae with a novel OmpK36 variant and low-level, carbapenem-resistant, non-porin-deficient, OXA-181-producing Escherichia coli from Thailand Chanawong, A.
Wilailuckana, C.
Charoensri, N.
Wonglakorn, L.
Chaimanee, P.
Angkititrakul, S.
Chetchotisakd, P.
2016 Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
2 (85), pp. 221-226
93. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Mootsikapun, P.
2016 HIV Clinical Trials
1 (17), pp. 12-16
94. Isavuconazole treatment for mucormycosis: A single-arm open-label trial and case-control analysis Rahav, G.
Chetchotisakd, P.
2016 The Lancet Infectious Diseases
7 (16), pp. 828-837
95. Low-dose versus standard-dose ritonavir-boosted atazanavir in virologically suppressed Thai adults with HIV (LASA): a randomised, open-label, non-inferiority trial Bunupuradah, T.
Kiertiburanakul, S.
Avihingsanon, A.
Chetchotisakd, P.
Bowonwatanuwong, C.
Banchongkit, S.
Klinbuayaem, V.
Mekviwattanawong, S.
Jirajariyavej, S.
Prasithsirikul, W.
Munsakul, W.
Bhakeecheep, S.
Phanuphak, P.P.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
2016 The Lancet HIV
8 (3), pp. e343-e350
96. Switching to tenofovir alafenamide, coformulated with elvitegravir, cobicistat, and emtricitabine, in HIV-infected patients with renal impairment: 48-week results from a single-arm, multicenter, open-label phase 3 study Avihingsanon, A.
Chetchotisakd, P.
2016 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
5 (71), pp. 530-537
97. Body composition and metabolic outcomes after 96 weeks of treatment with ritonavir-boosted lopinavir plus either nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors or raltegravir in patients with HIV with virological failure of a standard first-line antiretroviral therapy regimen: a substudy of the randomised, open-label, non-inferiority SECOND-LINE study Mallon, P.W.G.
Chetchotisakd, P.
Phanuphak, P.P.
Mohapi, L.
Moore, C.L.
Cooper, D.A.
2017 The Lancet HIV
1 (4), pp. e13-e20
98. Cryptococcosis in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients: A different clinical manifestation from HIV-infected patients Chetchotisakd, P.
Anunnatsiri, S.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2017 Japanese Journal of Infectious Diseases
1 (70), pp. 69-74
99. Molecular characterization of carbapenemase-nonproducing clinical isolates of Escherichia coli (from a Thai University Hospital) with reduced carbapenem susceptibility Chanawong, A.
Sangka, A.
Wilailuckana, C.
Angkititrakul, S.
Charoensri, N.
Wonglakorn, L.
Chaimanee, P.
2017 Japanese Journal of Infectious Diseases
6 (70), pp. 628-634
100. Oseltamivir, amantadine, and ribavirin combination antiviral therapy versus oseltamivir monotherapy for the treatment of influenza: a multicentre, double-blind, randomised phase 2 trial Suwanpimolkul, G.
Ruxrungtham, K.
2017 The Lancet Infectious Diseases
12 (17), pp. 1255-1265
101. Patient characteristics, management, and predictors of outcome from severe community-onset staphylococcal sepsis in northeast Thailand: A prospective multicenter study Peacock, S.J.
Chantratita, N.
2017 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
5 (96), pp. 1042-1049
102. Thailand national guidelines for the prevention of mother-to-child transmission of HIV 2016 Chokephaibulkit, K.
Phanuphak, N.
2017 Asian Biomedicine
2 (11), pp. 145-159
103. TLR4 genetic variation is associated with inflammatory responses in Gram-positive sepsis Chantratita, N.
Srisurat, N.
Chaimanee, P.
Wongratanacheewin, S.
Chetchotisakd, P.
Peacock, S.J.
2017 Clinical Microbiology and Infection
1 (23), pp. 47.e1-47.e10
104. Analysis of drug-susceptibility patterns and gene sequences associated with clarithromycin and amikacin resistance in serial Mycobacterium abscessus isolates from clinical specimens from Northeast Thailand Chetchotisakd, P.
Chaimanee, P.
Reechaipichitkul, W.
Namwat, W.
Lulitanond, V.
Faksri, K.
2018 PLoS ONE
11 (13), pp.
105. Epidemiology of and risk factors for extrapulmonary nontuberculous mycobacterial infections in Northeast Thailand Chetchotisakd, P.
Chaimanee, P.
Reechaipichitkul, W.
Faksri, K.
2018 PeerJ
8 (2018), pp.
106. Haemophilus influenzae infected atrial myxoma: A case report Chetchotisakd, P. 2018 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
3 (49), pp. 465-468
107. Immune control of Burkholderia pseudomallei--common, high-frequency T-cell responses to a broad repertoire of immunoprevalent epitopes Nithichanon, A.
Rinchai, D.
Buddhisa, S.
Kewcharoenwong, C.
Kessler, B.
Khaenam, P.
Chetchotisakd, P.
Robinson, J.H.
Reynolds, C.J.
Altmann, D.M.
Lertmemongkolchai, G.
2018 Frontiers in Immunology
MAR (9), pp.
108. Increased indoleamine-2,3-dioxygenase activity is associated with poor clinical outcome in adults hospitalized with influenza in the INSIGHT FLU003Plus study Wentworth, D.
Delfino, M.
López, P.F.
Ruxrungtham, K.
Wyman, N.
Daciuk, L.
Chetchotisakd, P.
Clumeck, N.N.
2018 Open Forum Infectious Diseases
1 (5), pp.
109. Intravenous cyclophosphamide therapy for anti-IFN-gamma autoantibody-associated mycobacterium abscessus infection Chetchotisakd, P.
Nanagara, R.
Nithichanon, A.
Lertmemongkolchai, G.
2018 Journal of Immunology Research
(2018), pp.
110. Ocular involvement in melioidosis: a 23-year retrospective review Asawaphureekorn, S.
Chetchotisakd, P.
Wongratanacheewin, S.
2018 Journal of Ophthalmic Inflammation and Infection
1 (8), pp.
111. Differentiation between persistent infection/colonization and re-infection/re-colonization of Mycobacterium abscessus isolated from patients in Northeast Thailand Chetchotisakd, P.
Chaimanee, P.
Reechaipichitkul, W.
Lulitanond, V.
Namwat, W.
Faksri, K.
2019 Infection, Genetics and Evolution
(68), pp. 35-42
112. Dolutegravir versus ritonavir-boosted lopinavir both with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy in adults with HIV-1 infection in whom first-line therapy has failed (DAWNING): an open-label, non-inferiority, phase 3b trial Chetchotisakd, P. 2019 The Lancet Infectious Diseases
3 (19), pp. 253-264
113. Efficacy and safety of elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide in Asian participants with human immunodeficiency virus 1 infection: A sub-analysis of phase 3 clinical trials Chetchotisakd, P.
Supparatpinyo, K.
Liu, Y.
2019 HIV Research and Clinical Practice
3 (20), pp. 73-81
114. Influence of CYP3A5 and SLCO1B1 polymorphisms on atazanavir/r concentrations in Thai HIV-infected patients Ruxrungtham, K.
Bunupuradah, T.
Kiertiburanakul, S.
Chetchotisakd, P.
Burger, D.M.
Punyawudho, B.
2019 Pharmacogenomics
7 (20), pp. 517-527
115. Isavuconazole Versus Caspofungin in the Treatment of Candidemia and Other Invasive Candida Infections: The ACTIVE Trial Rahav, G.
Chetchotisakd, P.
Lademacher, C.
2019 Clinical Infectious Diseases
12 (68), pp. 1981-1989
116. Switching to Fixed-Dose Bictegravir, Emtricitabine, and Tenofovir Alafenamide (B/F/TAF) in Virologically Suppressed HIV-1 Infected Women: A Randomized, Open-Label, Multicenter, Active-Controlled, Phase 3, Noninferiority Trial Chetchotisakd, P.
Supparatpinyo, K.
Cao, H.
2019 Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
3 (82), pp. 321-328

Title Authors Year Journal title
1. Rhinocerebral mucormycosis: a report of eleven cases. Chetchotisakd, P
Boonma, P
Sookpranee, M
Pairojkul, C
1991 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (22), pp. 268-73
2. Human pythiosis in Srinagarind Hospital: one year's experience. Chetchotisakd, P
Pairojkul, C
Porntaveevudhi, O
Sathapatayavongs, B
Mairiang, P
Nuntirooj, K
Patjanasoontorn, B
Saew, OT
Chaiprasert, AK
Haswell-Elkins, MR
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (75), pp. 248-54
3. Hospital acquired Janthinobacterium lividum septicemia in Srinagarind Hospital. Patijanasoontorn, B
Boonma, P
Wilailackana, C
Sitthikesorn, J
Lumbiganon, P
Chetchotisakd, P
Noppawinyoowong, C
Simajareuk, K
1992 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(75), pp. 6-10
4. Assessment of bacterial cross-transmission as a cause of infections in patients in intensive care units. Chetchotisakd, P
Phelps, CL
Hartstein, AI
1994 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
6 (18), pp. 929-37
5. Typing of sequential bacterial isolates by pulsed-field gel electrophoresis. Hartstein, AI
Chetchotisakd, P
Phelps, CL
LeMonte, AM
1995 Diagnostic microbiology and infectious disease
4 (22), pp. 309-14
6. Pulmonary infections in HIV infected patients. Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Intarapoka, B
1996 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (79), pp. 477-85
7. Cefoperazone/sulbactam + co-trimoxazole vs ceftazidime + co-trimoxazole in the treatment of severe melioidosis: a randomized, double-blind, controlled study. Thamprajamchit, S
Chetchotisakd, P
Thinkhamrop, B
1998 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (81), pp. 265-71
8. Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection: a report of five cases. Choonhakarn, C
Chetchotisakd, P
Jirarattanapochai, K
Mootsikapun, P
1998 The British journal of dermatology
1 (139), pp. 107-10
9. Antilipopolysaccharide II: an antibody protective against fatal melioidosis. Charuchaimontri, C
Suputtamongkol, Y
Nilakul, C
Chaowagul, W
Chetchotisakd, P
Lertpatanasuwun, N
Intaranongpai, S
Brett, PJ
Woods, DE
1999 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
4 (29), pp. 813-8
10. Efficacy and safety of twice daily administration of cefpirome in the empiric treatment of sepsis. Suwangool, P
Suttinont, C
Bowonwatanuwong, C
Rajanuwong, A
Kulpradist, SA
Dusitnanond, V
Chayakul, P
Chetchotisakd, P
Leelasupasri, S
Aswapokee, N
1999 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
7 (82), pp. 648-53
11. Risk factors for melioidosis and bacteremic melioidosis. Suputtamongkol, Y
Chaowagul, W
Chetchotisakd, P
Lertpatanasuwun, N
Intaranongpai, S
Ruchutrakool, T
Budhsarawong, D
Mootsikapun, P
Wuthiekanun, V
Teerawatasook, N
Lulitanond, A
1999 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
2 (29), pp. 408-13
12. Comparison between the antimicrobial susceptibility of Burkholderia pseudomallei to trimethoprim-sulfamethoxazole by standard disk diffusion method and by minimal inhibitory concentration determination. Lumbiganon, P
Tattawasatra, U
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Thinkhamrop, B
2000 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
8 (83), pp. 856-60
13. Factors associated with severe manifestations of histoplasmosis in AIDS. Wheat, LJ
Chetchotisakd, P
Williams, B
Connolly, P
Shutt, K
Hajjeh, R
2000 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
6 (30), pp. 877-81
14. Disseminated infection due to rapidly growing mycobacteria in immunocompetent hosts presenting with chronic lymphadenopathy: a previously unrecognized clinical entity. Chetchotisakd, P
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Jirarattanapochai, K
Choonhakarn, C
Chaiprasert, A
Ubol, PN
Wheat, LJ
Davis, TE
2000 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
1 (30), pp. 29-34
15. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis. Chetchotisakd, P
Porramatikul, S
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Thinkhamrop, B
2001 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
1 (33), pp. 29-34
16. Infective endocarditis: prevalence, characteristics and mortality in Khon Kaen, 1990-1999. Pachirat, O
Chetchotisakd, P
Klungboonkrong, V
Taweesangsuksakul, P
Tantisirin, C
Loapiboon, M
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
1 (85), pp. 1-10
17. A randomized, open-label, comparative trial of BID and TID dosing of saquinavir enhanced oral formulation as part of a triple therapy for advanced AIDS patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Wankun, J
Mootsikapun, P
Boonyaprawit, P
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
5 (85), pp. 590-6
18. Clinical outcome of native valve infective endocarditis in Khon Kaen: 1990-1999. Pachirat, O
Klungboonkrong, V
Tantisirin, C
Taweesangsuksakul, P
Tasanavivat, P
Chetchotisakd, P
Limwattananon, S
2002 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (85), pp. 139-46
19. Efavirenz-based regimen as treatment of advanced AIDS with cryptococcal meningitis. Sungkanuparph, S
Vibhagool, A
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Tansuphaswaswadikul, S
Bowonwatanuwong, C
Chantratita, W
2003 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
1 (33), pp. 118-9
20. Opportunistic infections after the initiation of highly active antiretroviral therapy in advanced AIDS patients in an area with a high prevalence of tuberculosis. Sungkanuparph, S
Vibhagool, A
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Tansuphaswaswadikul, S
Bowonwatanuwong, C
2003 AIDS (London, England)
14 (17), pp. 2129-31
21. Failures of 1 week on, 1 week off antiretroviral therapies in a randomized trial. Ananworanich, J
Nuesch, R
Le Braz, M
Chetchotisakd, P
Vibhagool, A
Wicharuk, S
Ruxrungtham, K
Furrer, H
Cooper, D
Hirschel, B
Bernasconi, E
Cavassini, M
Ebnöther, C
Fagard, C
Genné, D
Khanna, N
Perrin, L
Phanupak, P
Ubolyam, S
Vernazza, P
Yerly, S
,
2003 AIDS (London, England)
15 (17), pp. F33-7
22. The efficacy of fluconazole 600 mg/day versus itraconazole 600 mg/day as consolidation therapy of cryptococcal meningitis in AIDS patients. Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Choksawadphinyo, K
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (86), pp. 293-8
23. Discontinuation of secondary prophylaxis for cryptococcal meningitis in human immunodeficiency virus-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy: a prospective, multicenter, randomized study. Vibhagool, A
Sungkanuparph, S
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Tansuphaswaswadikul, S
Bowonwatanuwong, C
Ingsathit, A
2003 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
10 (36), pp. 1329-31
24. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency. Chetchotisakd, P
Sungkanuparph, S
Thinkhamrop, B
Mootsikapun, P
Boonyaprawit, P
2004 HIV medicine
3 (5), pp. 140-3
25. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand. Anunnatsiri, S
Chetchotisakd, P
Wanke, C
2005 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
2 (36), pp. 324-30
26. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4+ T-cell counts <200 cells/mm3: 96-week outcomes. Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Boonyaprawit, P
2005 Antiviral therapy
8 (10), pp. 911-6
27. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand. Ludy, MJ
Hendricks, K
Houser, R
Chetchotisakd, P
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Price, E
Wanke, CA
2005 The American journal of tropical medicine and hygiene
4 (73), pp. 815-9
28. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis. Chierakul, W
Anunnatsiri, S
Short, JM
Maharjan, B
Mootsikapun, P
Simpson, AJ
Limmathurotsakul, D
Cheng, AC
Stepniewska, K
Newton, PN
Chaowagul, W
White, NJ
Peacock, SJ
Day, NP
Chetchotisakd, P
2005 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
8 (41), pp. 1105-13
29. A prospective study of efficacy and safety of once-daily saquinavir/ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in treatment-naive Thai patients. Ananworanich, J
Hill, A
Siangphoe, U
Ruxrungtham, K
Prasithsirikul, W
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Munsakul, W
Raksakulkarn, P
Tansuphasawadikul, S
Nuesch, R
Cooper, DA
Hirschel, B
,
2005 Antiviral therapy
6 (10), pp. 761-7
30. Effect of changes in diagnosis and management of active infective endocarditis on the clinical outcome at Srinagarind Hospital. Pachirat, O
Kiatchoosakun, S
Chetchotisakd, P
Tantisirin, C
Limwattananon, S
Limwattananon, J
2005 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (88), pp. 498-504
31. Absence of resistance mutations in antiretroviral-naive patients treated with ritonavir-boosted saquinavir. Ananworanich, J
Hirschel, B
Sirivichayakul, S
Ubolyam, S
Jupimai, T
Prasithsirikul, W
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Munsakul, W
Raksakulkarn, P
Tansuphasawadikul, S
Schutz, M
Snowden, W
Ruxrungtham, K
,
2006 Antiviral therapy
5 (11), pp. 631-5
32. CD4-guided scheduled treatment interruptions compared with continuous therapy for patients infected with HIV-1: results of the Staccato randomised trial. Ananworanich, J
Gayet-Ageron, A
Le Braz, M
Prasithsirikul, W
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Munsakul, W
Raksakulkarn, P
Tansuphasawasdikul, S
Sirivichayakul, S
Cavassini, M
Karrer, U
Genné, D
Nüesch, R
Vernazza, P
Bernasconi, E
Leduc, D
Satchell, C
Yerly, S
Perrin, L
Hill, A
Perneger, T
Phanuphak, P
Furrer, H
Cooper, D
Ruxrungtham, K
Hirschel, B
,
,
2006 Lancet (London, England)
9534 (368), pp. 459-65
33. High rate multiple drug resistances in HIV-infected patients failing nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor regimens in Thailand, where subtype A/E is predominant. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Kiertiburanakul, S
Sutthent, R
Anekthananon, T
Bowonwatanuwong, C
Kowadisaiburana, B
Supparatpinyo, K
Horsakulthai, M
Chasombat, S
Ruxrungtham, K
,
,
,
,
,
,
,
,
2006 Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care (Chicago, Ill. : 2002)
4 (5), pp. 152-6
34. Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand. Krajaejun, T
Sathapatayavongs, B
Pracharktam, R
Nitiyanant, P
Leelachaikul, P
Wanachiwanawin, W
Chaiprasert, A
Assanasen, P
Saipetch, M
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Lekhakula, A
Mitarnun, W
Kalnauwakul, S
Supparatpinyo, K
Chaiwarith, R
Chiewchanvit, S
Tananuvat, N
Srisiri, S
Suankratay, C
Kulwichit, W
Wongsaisuwan, M
Somkaew, S
2006 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
5 (43), pp. 569-76
35. A rapidly fatal case of Panton-valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus necrotizing pneumonia in an HIV-infected patient. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Puapermpoonsiri, S
Prariyachatgul, C
Chumpol, J
2007 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
4 (38), pp. 690-4
36. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand. Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Mootsikapun, P
Assanasen, S
Chaiwarith, R
Anunnatsiri, S
2007 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
4 (45), pp. 421-7
37. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial. Kuse, ER
Chetchotisakd, P
da Cunha, CA
Ruhnke, M
Barrios, C
Raghunadharao, D
Sekhon, JS
Freire, A
Ramasubramanian, V
Demeyer, I
Nucci, M
Leelarasamee, A
Jacobs, F
Decruyenaere, J
Pittet, D
Ullmann, AJ
Ostrosky-Zeichner, L
Lortholary, O
Koblinger, S
Diekmann-Berndt, H
Cornely, OA
,
2007 Lancet (London, England)
9572 (369), pp. 1519-27
38. No change in calculated creatinine clearance after tenofovir initiation among Thai patients. Gayet-Ageron, A
Ananworanich, J
Jupimai, T
Chetchotisakd, P
Prasithsirikul, W
Ubolyam, S
Le Braz, M
Ruxrungtham, K
Rooney, JF
Hirschel, B
,
2007 The Journal of antimicrobial chemotherapy
5 (59), pp. 1034-7
39. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit. Chierakul, W
Anunnatsiri, S
Chaowagul, W
Peacock, SJ
Chetchotisakd, P
Day, NP
2007 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
4 (45), pp. 521-3
40. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir + saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Mootsikapun, P
Kiertiburanakul, S
Anekthananon, T
Bowonwatanuwong, C
Kowadisaiburana, B
Supparatpinyo, K
Ruxrungtham, K
,
,
,
,
,
,
,
,
2007 HIV medicine
8 (8), pp. 529-35
41. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): an effective treatment for HIV-infected patients in Thailand. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
2008 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
2 (49), pp. 230-1
42. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents: the recommendations of the Thai AIDS Society (TAS) 2008. Sungkanuparph, S
Anekthananon, T
Hiransuthikul, N
Bowonwatanuwong, C
Supparatpinyo, K
Mootsikapun, P
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Tansuphaswadikul, S
Buppanharun, W
Manosuthi, W
Techasathit, W
Ratanasuwan, W
Tantisiriwat, W
Suwanagool, S
Leechawengwongs, M
Ruxrungtham, K
,
2008 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
12 (91), pp. 1925-35
43. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study. Molina, JM
Andrade-Villanueva, J
Echevarria, J
Chetchotisakd, P
Corral, J
David, N
Moyle, G
Mancini, M
Percival, L
Yang, R
Thiry, A
McGrath, D
,
2008 Lancet (London, England)
9639 (372), pp. 646-55
44. Long-term efficacy and safety of first-line therapy with once-daily saquinavir/ritonavir. Ananworanich, J
Gayet-Ageron, A
Ruxrungtham, K
Chetchotisakd, P
Prasithsirikul, W
Kiertiburanakul, S
Munsakul, W
Raksakulkarn, P
Tansuphasawadikul, S
LeBraz, M
Jupimai, T
Ubolyam, S
Schutz, M
Hirschel, B
,
2008 Antiviral therapy
3 (13), pp. 375-80
45. Consensus guidelines for dosing of amoxicillin-clavulanate in melioidosis. Cheng, AC
Chierakul, W
Chaowagul, W
Chetchotisakd, P
Limmathurotsakul, D
Dance, DA
Peacock, SJ
Currie, BJ
2008 The American journal of tropical medicine and hygiene
2 (78), pp. 208-9
46. Interruptions of tenofovir/emtricitabine-based antiretroviral therapy in patients with HIV/hepatitis B virus co-infection. Nüesch, R
Ananworanich, J
Srasuebkul, P
Chetchotisakd, P
Prasithsirikul, W
Klinbuayam, W
Mahanontharit, A
Jupimai, T
Ruxrungtham, K
Hirschel, B
2008 AIDS (London, England)
1 (22), pp. 152-4
47. Mycotic aneurysm in Northeast Thailand: the importance of Burkholderia pseudomallei as a causative pathogen. Anunnatsiri, S
Chetchotisakd, P
Kularbkaew, C
2008 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
11 (47), pp. 1436-9
48. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review. Anunnatsiri, S
Chetchotisakd, P
Mootsikapun, P
2009 International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases
1 (13), pp. 90-6
49. Use of a low-dose steroid as an adjunct in the treatment, in mice, of severe sepsis caused by Burkholderia pseudomallei. Panomket, P
Chetchotisakd, P
Sermswan, RW
Pannengpetch, P
Wongratanacheewin, S
2009 Annals of tropical medicine and parasitology
7 (103), pp. 635-46
50. Phenotypic and functional characterization of human memory T cell responses to Burkholderia pseudomallei. Tippayawat, P
Saenwongsa, W
Mahawantung, J
Suwannasaen, D
Chetchotisakd, P
Limmathurotsakul, D
Peacock, SJ
Felgner, PL
Atkins, HS
Titball, RW
Bancroft, GJ
Lertmemongkolchai, G
2009 PLoS neglected tropical diseases
4 (3), pp. e407
51. A phase II randomized trial of amphotericin B alone or combined with fluconazole in the treatment of HIV-associated cryptococcal meningitis. Pappas, PG
Chetchotisakd, P
Larsen, RA
Manosuthi, W
Morris, MI
Anekthananon, T
Sungkanuparph, S
Supparatpinyo, K
Nolen, TL
Zimmer, LO
Kendrick, AS
Johnson, P
Sobel, JD
Filler, SG
2009 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
12 (48), pp. 1775-83
52. The impact of combination antiretroviral therapy and its interruption on anxiety, stress, depression and quality of life in Thai patients. Nüesch, R
Gayet-Ageron, A
Chetchotisakd, P
Prasithsirikul, W
Kiertiburanakul, S
Munsakul, W
Raksakulkarn, P
Tansuphasawasdikul, S
Chautrakarn, S
Ruxrungtham, K
Hirschel, B
Anaworanich, J
,
2009 The open AIDS journal
(3), pp. 38-45
53. The CASTLE study: atazanavir/r versus lopinavir/r in antiretroviral-naive patients. Chetchotisakd, P 2009 Expert review of anti-infective therapy
7 (7), pp. 801-5
54. Cryptococcal immune reconstitution inflammatory syndrome after antiretroviral therapy in AIDS patients with cryptococcal meningitis: a prospective multicenter study. Sungkanuparph, S
Filler, SG
Chetchotisakd, P
Pappas, PG
Nolen, TL
Manosuthi, W
Anekthananon, T
Morris, MI
Supparatpinyo, K
Kopetskie, H
Kendrick, AS
Johnson, PC
Sobel, JD
Larsen, RA
2009 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
6 (49), pp. 931-4
55. Effect of high-dose fluconazole on QT interval in patients with human immunodeficiency virus (HIV)-associated cryptococcal meningitis. Manosuthi, W
Sungkanuparph, S
Anekthananon, T
Supparatpinyo, K
Nolen, TL
Zimmer, LO
Pappas, PG
Larsen, RA
Filler, SG
Chetchotisakd, P
,
2009 International journal of antimicrobial agents
5 (34), pp. 494-6
56. Monitoring and impact of fluconazole serum and cerebrospinal fluid concentration in HIV-associated cryptococcal meningitis-infected patients. Manosuthi, W
Chetchotisakd, P
Nolen, TL
Wallace, D
Sungkanuparph, S
Anekthananon, T
Supparatpinyo, K
Pappas, PG
Larsen, RA
Filler, SG
Andes, D
,
2010 HIV medicine
4 (11), pp. 276-81
57. Melioidosis pericarditis mimicking tuberculous pericarditis. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Kiatchoosakun, S
Kularbkaew, C
2010 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
5 (51), pp. e46-9
58. Increasing incidence of human melioidosis in Northeast Thailand. Limmathurotsakul, D
Wongratanacheewin, S
Teerawattanasook, N
Wongsuvan, G
Chaisuksant, S
Chetchotisakd, P
Chaowagul, W
Day, NP
Peacock, SJ
2010 The American journal of tropical medicine and hygiene
6 (82), pp. 1113-7
59. Once-daily atazanavir/ritonavir compared with twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and emtricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 96-week efficacy and safety results of the CASTLE study. Molina, JM
Andrade-Villanueva, J
Echevarria, J
Chetchotisakd, P
Corral, J
David, N
Moyle, G
Mancini, M
Percival, L
Yang, R
Wirtz, V
Lataillade, M
Absalon, J
McGrath, D
,
2010 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (53), pp. 323-32
60. International collaboration between US and Thailand on a clinical trial of treatment for HIV-associated cryptococcal meningitis. Zimmer, LO
Nolen, TL
Pramanpol, S
Wallace, D
Walker, ME
Pappas, P
Chetchotisakd, P
2010 Contemporary clinical trials
1 (31), pp. 34-43
61. Predictors of poor clinical outcome of cryptococcal meningitis in HIV-infected patients. Anekthananon, T
Manosuthi, W
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Supparatpinyo, K
Ratanasuwan, W
Pappas, PG
Filler, SG
Kopetskie, HA
Nolen, TL
Kendrick, AS
Larsen, RA
,
2011 International journal of STD & AIDS
11 (22), pp. 665-70
62. Etravirine and rilpivirine resistance in HIV-1 subtype CRF01_AE-infected adults failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens. Bunupuradah, T
Ananworanich, J
Chetchotisakd, P
Kantipong, P
Jirajariyavej, S
Sirivichayakul, S
Munsakul, W
Prasithsirikul, W
Sungkanuparph, S
Bowonwattanuwong, C
Klinbuayaem, V
Petoumenos, K
Hirschel, B
Bhakeecheep, S
Ruxrungtham, K
2011 Antiviral therapy
7 (16), pp. 1113-21
63. Neurocognitive impairment in patients randomized to second-line lopinavir/ritonavir-based antiretroviral therapy vs. lopinavir/ritonavir monotherapy. Bunupuradah, T
Chetchotisakd, P
Jirajariyavej, S
Valcour, V
Bowonwattanuwong, C
Munsakul, W
Klinbuayaem, V
Prasithsirikul, W
Sophonphan, J
Mahanontharit, A
Hirschel, B
Bhakeecheep, S
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
,
2012 Journal of neurovirology
6 (18), pp. 479-87
64. Assessing adherence in Thai patients taking combination antiretroviral therapy. Kerr, SJ
Avihingsanon, A
Putcharoen, O
Chetchotisakd, P
Layton, M
Ubolyam, S
Ruxrungtham, K
Cooper, DA
Phanuphak, P
Duncombe, C
2012 International journal of STD & AIDS
3 (23), pp. 160-5
65. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: the HIV STAR study. Bunupuradah, T
Chetchotisakd, P
Ananworanich, J
Munsakul, W
Jirajariyavej, S
Kantipong, P
Prasithsirikul, W
Sungkanuparph, S
Bowonwatanuwong, C
Klinbuayaem, V
Kerr, SJ
Sophonphan, J
Bhakeecheep, S
Hirschel, B
Ruxrungtham, K
,
2012 Antiviral therapy
7 (17), pp. 1351-61
66. Adult-onset immunodeficiency in Thailand and Taiwan. Browne, SK
Burbelo, PD
Chetchotisakd, P
Suputtamongkol, Y
Kiertiburanakul, S
Shaw, PA
Kirk, JL
Jutivorakool, K
Zaman, R
Ding, L
Hsu, AP
Patel, SY
Olivier, KN
Lulitanond, V
Mootsikapun, P
Anunnatsiri, S
Angkasekwinai, N
Sathapatayavongs, B
Hsueh, PR
Shieh, CC
Brown, MR
Thongnoppakhun, W
Claypool, R
Sampaio, EP
Thepthai, C
Waywa, D
Dacombe, C
Reizes, Y
Zelazny, AM
Saleeb, P
Rosen, LB
Mo, A
Iadarola, M
Holland, SM
2012 The New England journal of medicine
8 (367), pp. 725-34
67. Emergence of NDM-1- and IMP-14a-producing Enterobacteriaceae in Thailand. Rimrang, B
Chanawong, A
Lulitanond, A
Wilailuckana, C
Charoensri, N
Sribenjalux, P
Phumsrikaew, W
Wonglakorn, L
Kerdsin, A
Chetchotisakd, P
2012 The Journal of antimicrobial chemotherapy
11 (67), pp. 2626-30
68. Week 96 efficacy and safety of rilpivirine in treatment-naive, HIV-1 patients in two Phase III randomized trials. Cohen, CJ
Molina, JM
Cassetti, I
Chetchotisakd, P
Lazzarin, A
Orkin, C
Rhame, F
Stellbrink, HJ
Li, T
Crauwels, H
Rimsky, L
Vanveggel, S
Williams, P
Boven, K
,
2013 AIDS (London, England)
6 (27), pp. 939-50
69. Cobicistat versus ritonavir as a pharmacoenhancer of atazanavir plus emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naive HIV type 1-infected patients: week 48 results. Gallant, JE
Koenig, E
Andrade-Villanueva, J
Chetchotisakd, P
DeJesus, E
Antunes, F
Arastéh, K
Moyle, G
Rizzardini, G
Fehr, J
Liu, Y
Zhong, L
Callebaut, C
Szwarcberg, J
Rhee, MS
Cheng, AK
2013 The Journal of infectious diseases
1 (208), pp. 32-9
70. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial. Chetchotisakd, P
Chierakul, W
Chaowagul, W
Anunnatsiri, S
Phimda, K
Mootsikapun, P
Chaisuksant, S
Pilaikul, J
Thinkhamrop, B
Phiphitaporn, S
Susaengrat, W
Toondee, C
Wongrattanacheewin, S
Wuthiekanun, V
Chantratita, N
Thaipadungpanit, J
Day, NP
Limmathurotsakul, D
Peacock, SJ
2014 Lancet (London, England)
9919 (383), pp. 807-14
71. Ergotism in Thailand caused by increased access to antiretroviral drugs: a global warning. Avihingsanon, A
Ramautarsing, RA
Suwanpimolkul, G
Chetchotisakd, P
Bowonwatanuwong, C
Jirajariyavej, S
Kantipong, P
Tantipong, H
Ohata, JP
Suankratay, C
Ruxrungtham, K
Burger, DM
2014 Topics in antiviral medicine
5 (21), pp. 165-8
72. Linezolid in the treatment of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in anti-interferon-gamma autoantibody-positive patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
2014 The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
5 (45), pp. 1125-31
73. Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture. Burbelo, PD
Keller, J
Wagner, J
Klimavicz, JS
Bayat, A
Rhodes, CS
Diarra, B
Chetchotisakd, P
Suputtamongkol, Y
Kiertiburanakul, S
Holland, SM
Browne, SK
Siddiqui, S
Kovacs, JA
2015 BMC microbiology
1 (15), pp. 205
74. Brief Report: Cobicistat Compared With Ritonavir as a Pharmacoenhancer for Atazanavir in Combination With Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate: Week 144 Results. Gallant, JE
Koenig, E
Andrade-Villanueva, JF
Chetchotisakd, P
DeJesus, E
Antunes, F
Arastéh, K
Rizzardini, G
Fehr, J
Liu, HC
Abram, ME
Cao, H
Szwarcberg, J
2015 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (69), pp. 338-40
75. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand. Hantrakun, V
Chierakul, W
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Currie, BJ
Peacock, SJ
Day, NP
Cheah, P
Limmathurotsakul, D
Lubell, Y
2015 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
6 (109), pp. 416-8
76. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand. Hantrakun, V
Chierakul, W
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Currie, BJ
Peacock, SJ
Day, NP
Cheah, PY
Limmathurotsakul, D
Lubell, Y
2015 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
12 (109), pp. 803
77. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents 2014, Thailand. Manosuthi, W
Ongwandee, S
Bhakeecheep, S
Leechawengwongs, M
Ruxrungtham, K
Phanuphak, P
Hiransuthikul, N
Ratanasuwan, W
Chetchotisakd, P
Tantisiriwat, W
Kiertiburanakul, S
Avihingsanon, A
Sukkul, A
Anekthananon, T
,
,
,
,
,
,
,
,
2015 AIDS research and therapy
(12), pp. 12
78. Cerebrospinal fluid exposure of efavirenz and its major metabolites when dosed at 400 mg and 600 mg once daily: a randomized controlled trial. Winston, A
Amin, J
Clarke, A
Else, L
Amara, A
Owen, A
Barber, T
Jessen, H
Avihingsanon, A
Avinghsanon, A
Chetchotisakd, P
Khoo, S
Cooper, DA
Emery, S
Puls, R
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2015 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
7 (60), pp. 1026-32
79. Pilot study of a non-return catheter valve for reducing catheter-associated urinary tract infections in critically ill patients. Panitchote, A
Charoensri, S
Chetchotisakd, P
Hurst, C
2015 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
2 (98), pp. 150-5
80. Anti-IFN-γ autoantibodies are strongly associated with HLA-DR*15:02/16:02 and HLA-DQ*05:01/05:02 across Southeast Asia. Ku, CL
Lin, CH
Chang, SW
Chan, JF
Kong, XF
Lee, CH
Rosen, EA
Ding, JY
Lee, WI
Bustamante, J
Witte, T
Shih, HP
Kuo, CY
Chetchotisakd, P
Kiertiburanakul, S
Suputtamongkol, Y
Yuen, KY
Casanova, JL
Holland, SM
Doffinger, R
Browne, SK
Chih, CY
2016 The Journal of allergy and clinical immunology
3 (137), pp. 945-948.e8
81. Early Antiretroviral Therapy at High CD4 Counts Does Not Improve Arterial Elasticity: A Substudy of the Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment (START) Trial. Baker, JV
Hullsiek, KH
Engen, NW
Nelson, R
Chetchotisakd, P
Gerstoft, J
Jessen, H
Losso, M
Markowitz, N
Munderi, P
Papadopoulos, A
Shuter, J
Rappoport, C
Pearson, MT
Finley, E
Babiker, A
Emery, S
Duprez, D
,
2016 Open forum infectious diseases
4 (3), pp. ofw213
82. A qualitative assessment of barriers and facilitators to antiretroviral adherence in Thai patients. Phuphanich, M
Rattanamahattana, M
Avihingsanon, A
Chetchotisakd, P
Putcharoen, O
Gandhi, M
Sohn, AH
Imrie, J
Phanuphak, P
Kerr, SJ
2016 Journal of virus eradication
1 (2), pp. 22-7
83. Low-dose versus standard-dose ritonavir-boosted atazanavir in virologically suppressed Thai adults with HIV (LASA): a randomised, open-label, non-inferiority trial. Bunupuradah, T
Kiertiburanakul, S
Avihingsanon, A
Chetchotisakd, P
Techapornroong, M
Leerattanapetch, N
Kantipong, P
Bowonwatanuwong, C
Banchongkit, S
Klinbuayaem, V
Mekviwattanawong, S
Nimitvilai, S
Jirajariyavej, S
Prasithsirikul, W
Munsakul, W
Bhakeecheep, S
Chaivooth, S
Phanuphak, P
Cooper, DA
Apornpong, T
Kerr, SJ
Emery, S
Ruxrungtham, K
,
2016 The lancet. HIV
8 (3), pp. e343-50
84. Antiretroviral Resistance After First-Line Antiretroviral Therapy Failure in Diverse HIV-1 Subtypes in the SECOND-LINE Study. Lam, EP
Moore, CL
Gotuzzo, E
Nwizu, C
Kamarulzaman, AB
Chetchotisakd, P
van Wyk, J
Teppler, H
Kumarasamy, N
Molina, JM
Emery, S
Cooper, DA
Boyd, MA
2016 AIDS research and human retroviruses
9 (32), pp. 841-50
85. Clinical features and outcomes of Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection and other associated diseases. Chaowattanapanit, S
Choonhakarn, C
Chetchotisakd, P
Sawanyawisuth, K
Julanon, N
2016 The Journal of dermatology
5 (43), pp. 532-6
86. Comparison of community-onset Staphylococcus argenteus and Staphylococcus aureus sepsis in Thailand: a prospective multicentre observational study. Chantratita, N
Wikraiphat, C
Tandhavanant, S
Wongsuvan, G
Ariyaprasert, P
Suntornsut, P
Thaipadungpanit, J
Teerawattanasook, N
Jutrakul, Y
Srisurat, N
Chaimanee, P
Anukunananchai, J
Phiphitaporn, S
Srisamang, P
Chetchotisakd, P
West, TE
Peacock, SJ
2016 Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
5 (22), pp. 458.e11-9
87. High-level carbapenem-resistant OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae with a novel OmpK36 variant and low-level, carbapenem-resistant, non-porin-deficient, OXA-181-producing Escherichia coli from Thailand. Lunha, K
Chanawong, A
Lulitanond, A
Wilailuckana, C
Charoensri, N
Wonglakorn, L
Saenjamla, P
Chaimanee, P
Angkititrakul, S
Chetchotisakd, P
2016 Diagnostic microbiology and infectious disease
2 (85), pp. 221-6
88. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm open-label trial and case-control analysis. Marty, FM
Ostrosky-Zeichner, L
Cornely, OA
Mullane, KM
Perfect, JR
Thompson, GR
Alangaden, GJ
Brown, JM
Fredricks, DN
Heinz, WJ
Herbrecht, R
Klimko, N
Klyasova, G
Maertens, JA
Melinkeri, SR
Oren, I
Pappas, PG
Ráčil, Z
Rahav, G
Santos, R
Schwartz, S
Vehreschild, JJ
Young, JH
Chetchotisakd, P
Jaruratanasirikul, S
Kanj, SS
Engelhardt, M
Kaufhold, A
Ito, M
Lee, M
Sasse, C
Maher, RM
Zeiher, B
Vehreschild, MJ
,
2016 The Lancet. Infectious diseases
7 (16), pp. 828-37
89. Comparison of community-onset Staphylococcus argenteus and Staphylococcus aureus sepsis in Thailand: a prospective multicentre observational study. Chantratita, N
Wikraiphat, C
Tandhavanant, S
Wongsuvan, G
Ariyaprasert, P
Suntornsut, P
Thaipadungpanit, J
Teerawattanasook, N
Jutrakul, Y
Srisurat, N
Chaimanee, P
Anukunananchai, J
Phiphitaporn, S
Srisamang, P
Chetchotisakd, P
West, TE
Peacock, SJ
2016 Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
5 (22), pp. 458.e11-9
90. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia. Thamrongwonglert, P
Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Mootsikapun, P
2016 HIV clinical trials
(), pp. 1-5
91. Switching to Tenofovir Alafenamide, Coformulated With Elvitegravir, Cobicistat, and Emtricitabine, in HIV-Infected Patients With Renal Impairment: 48-Week Results From a Single-Arm, Multicenter, Open-Label Phase 3 Study. Pozniak, A
Arribas, JR
Gathe, J
Gupta, SK
Post, FA
Bloch, M
Avihingsanon, A
Crofoot, G
Benson, P
Lichtenstein, K
Ramgopal, M
Chetchotisakd, P
Custodio, JM
Abram, ME
Wei, X
Cheng, A
McCallister, S
SenGupta, D
Fordyce, MW
,
2016 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
5 (71), pp. 530-7
92. Molecular Characterization of Carbapenemase-Nonproducing Clinical Isolates of Escherichia coli (from a Thai University Hospital) with Reduced Carbapenem Susceptibility. Nuramrum, S
Chanawong, A
Lunha, K
Lulitanond, A
Sangka, A
Wilailuckana, C
Angkititrakul, S
Charoensri, N
Wonglakorn, L
Chaimanee, P
Chetchotisakd, P
2017 Japanese journal of infectious diseases
6 (70), pp. 628-634
93. Cryptococcosis in Anti-Interferon-Gamma Autoantibody-Positive Patients: a Different Clinical Manifestation from HIV-Infected Patients. Chetchotisakd, P
Anunnatsiri, S
Nithichanon, A
Lertmemongkolchai, G
2017 Japanese journal of infectious diseases
1 (70), pp. 69-74
94. TLR4 genetic variation is associated with inflammatory responses in Gram-positive sepsis. Chantratita, N
Tandhavanant, S
Seal, S
Wikraiphat, C
Wongsuvan, G
Ariyaprasert, P
Suntornsut, P
Teerawattanasook, N
Jutrakul, Y
Srisurat, N
Chaimanee, P
Mahavanakul, W
Srisamang, P
Phiphitaporn, S
Mokchai, M
Anukunananchai, J
Wongratanacheewin, S
Chetchotisakd, P
Emond, MJ
Peacock, SJ
West, TE
2017 Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
1 (23), pp. 47.e1-47.e10
95. Body composition and metabolic outcomes after 96 weeks of treatment with ritonavir-boosted lopinavir plus either nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors or raltegravir in patients with HIV with virological failure of a standard first-line antiretroviral therapy regimen: a substudy of the randomised, open-label, non-inferiority SECOND-LINE study. Boyd, MA
Amin, J
Mallon, PW
Kumarasamy, N
Lombaard, J
Wood, R
Chetchotisakd, P
Phanuphak, P
Mohapi, L
Azwa, I
Belloso, WH
Molina, JM
Hoy, J
Moore, CL
Emery, S
Cooper, DA
,
2017 The lancet. HIV
1 (4), pp. e13-e20
96. TLR4 genetic variation is associated with inflammatory responses in Gram-positive sepsis. Chantratita, N
Tandhavanant, S
Seal, S
Wikraiphat, C
Wongsuvan, G
Ariyaprasert, P
Suntornsut, P
Teerawattanasook, N
Jutrakul, Y
Srisurat, N
Chaimanee, P
Mahavanakul, W
Srisamang, P
Phiphitaporn, S
Mokchai, M
Anukunananchai, J
Wongratanacheewin, S
Chetchotisakd, P
Emond, MJ
Peacock, SJ
West, TE
2017 Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
1 (23), pp. 47.e1-47.e10
97. Patient Characteristics, Management, and Predictors of Outcome from Severe Community-Onset Staphylococcal Sepsis in Northeast Thailand: A Prospective Multicenter Study. West, TE
Wikraiphat, C
Tandhavanant, S
Ariyaprasert, P
Suntornsut, P
Okamoto, S
Mahavanakul, W
Srisamang, P
Phiphitaporn, S
Anukunananchai, J
Chetchotisakd, P
Peacock, SJ
Chantratita, N
2017 The American journal of tropical medicine and hygiene
5 (96), pp. 1042-1049
98. Ocular involvement in melioidosis: a 23-year retrospective review. Yaisawang, S
Asawaphureekorn, S
Chetchotisakd, P
Wongratanacheewin, S
Pakdee, P
2018 Journal of ophthalmic inflammation and infection
1 (8), pp. 5
99. Differentiation between persistent infection/colonization and re-infection/re-colonization of Mycobacterium abscessus isolated from patients in Northeast Thailand. Kham-Ngam, I
Chetchotisakd, P
Ananta, P
Chaimanee, P
Reechaipichitkul, W
Lulitanond, V
Namwat, W
Faksri, K
2018 Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases
(68), pp. 35-42
100. Analysis of drug-susceptibility patterns and gene sequences associated with clarithromycin and amikacin resistance in serial Mycobacterium abscessus isolates from clinical specimens from Northeast Thailand. Ananta, P
Kham-Ngam, I
Chetchotisakd, P
Chaimanee, P
Reechaipichitkul, W
Namwat, W
Lulitanond, V
Faksri, K
2018 PloS one
11 (13), pp. e0208053
101. Epidemiology of and risk factors for extrapulmonary nontuberculous mycobacterial infections in Northeast Thailand. Kham-Ngam, I
Chetchotisakd, P
Ananta, P
Chaimanee, P
Sadee, P
Reechaipichitkul, W
Faksri, K
2018 PeerJ
(6), pp. e5479
102. Immune Control of--Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes. Nithichanon, A
Rinchai, D
Buddhisa, S
Saenmuang, P
Kewcharoenwong, C
Kessler, B
Khaenam, P
Chetchotisakd, P
Maillere, B
Robinson, J
Reynolds, CJ
Boyton, RJ
Altmann, DM
Lertmemongkolchai, G
2018 Frontiers in immunology
(9), pp. 484
103. Switching to Fixed-Dose Bictegravir, Emtricitabine, and Tenofovir Alafenamide (B/F/TAF) in Virologically Suppressed HIV-1 Infected Women: A Randomized, Open-Label, Multicenter, Active-Controlled, Phase 3, Noninferiority Trial. Kityo, C
Hagins, D
Koenig, E
Avihingsanon, A
Chetchotisakd, P
Supparatpinyo, K
Gankina, N
Pokrovsky, V
Voronin, E
Stephens, JL
DeJesus, E
Wang, H
Acosta, RK
Cao, H
Quirk, E
Martin, H
Makadzange, T
2019 Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)
3 (82), pp. 321-328
104. Efficacy and safety of elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide in Asian participants with human immunodeficiency virus 1 infection: A sub-analysis of phase 3 clinical trials. Kim, YS
Oka, S
Chetchotisakd, P
Clarke, A
Supparatpinyo, K
Avihingsanon, A
Ratanasuwan, W
Kiertiburanakul, S
Ruxrungtham, K
Yang, S
Guo, S
Liu, Y
Das, M
Tran, D
McColl, D
Corales, R
Nguyen, C
Piontkowsky, D
2019 HIV research & clinical practice
(), pp. 1-9
105. Isavuconazole Versus Caspofungin in the Treatment of Candidemia and Other Invasive Candida Infections: The ACTIVE Trial. Kullberg, BJ
Viscoli, C
Pappas, PG
Vazquez, J
Ostrosky-Zeichner, L
Rotstein, C
Sobel, JD
Herbrecht, R
Rahav, G
Jaruratanasirikul, S
Chetchotisakd, P
Van Wijngaerden, E
De Waele, J
Lademacher, C
Engelhardt, M
Kovanda, L
Croos-Dabrera, R
Fredericks, C
Thompson, GR
2019 Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
12 (68), pp. 1981-1989
106. Influence of and polymorphisms on atazanavir/r concentrations in Thai HIV-infected patients. Singkham, N
Avihingsanon, A
Thammajaruk, N
Ruxrungtham, K
Bunupuradah, T
Kiertiburanakul, S
Chetchotisakd, P
Burger, DM
Emery, S
Punyawudho, B
2019 Pharmacogenomics
7 (20), pp. 517-527
107. Dolutegravir versus ritonavir-boosted lopinavir both with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy in adults with HIV-1 infection in whom first-line therapy has failed (DAWNING): an open-label, non-inferiority, phase 3b trial. Aboud, M
Kaplan, R
Lombaard, J
Zhang, F
Hidalgo, JA
Mamedova, E
Losso, MH
Chetchotisakd, P
Brites, C
Sievers, J
Brown, D
Hopking, J
Underwood, M
Nascimento, MC
Punekar, Y
Gartland, M
Smith, K
2019 The Lancet. Infectious diseases
3 (19), pp. 253-264
108. Maintenance therapy of melioidosis with ciprofloxacin plus azithromycin compared with cotrimoxazole plus doxycycline. Chetchotisakd, P
Chaowagul, W
Mootsikapun, P
Budhsarawong, D
Thinkamrop, B
The American journal of tropical medicine and hygiene
1 (64), pp. 24-7

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Randomized, double-blind, controlled study of cefoperazone-sulbactam plus cotrimoxazole versus ceftazidime plus cotrimoxazole for the treatment of severe melioidosis P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2001 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
1.0 (33.0), pp. 29.0-34.0
44 0 0 0 0 0 44
2. The role of cefoperazone-sulbactam for treatment of severe melioidosis - Reply P Chetchotisakd
S Porramatikul
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
B Thinkhamrop
2002 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
5.0 (34.0), pp. 722.0-723.0
2 0 0 0 0 0 2
3. Discontinuation of secondary prophylaxis for cryptococcal meningitis in human immunodeficiency virus-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy: A prospective, multicenter, randomized study A Vibhagool
S Sungkanuparph
P Mootsikapun
P Chetchotisakd
S Tansuphaswaswadikul
C Bowonwatanuwong
A Ingsathit
2003 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
10.0 (36.0), pp. 1329.0-1331.0
146 0 0 0 0 0 146
4. Efavirenz-based regimen as treatment of advanced AIDS with cryptococcal meningitis S Sungkanuparph
A Vibhagool
J Mootsikapun
P Chetchotisakd
S Tansuphaswaswadikul
C Bowonwatanuwong
W Chantratita
2003 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
1.0 (33.0), pp. 118.0-119.0
12 0 0 0 0 0 12
5. Failures of 1 week on, 1 week off antiretroviral therapies in a randomized trial J Ananworanich
R Nuesch
M Le Braz
P Chetchotisakd
A Vibhagool
S Wicharuk
K Ruxrungtham
H Furrer
D Cooper
B Hirschel
2003 AIDS
15.0 (17.0), pp. F33-F37
139 0 0 0 0 0 139
6. Opportunistic infections after the initiation of highly active antiretroviral therapy in advanced AIDS patients in an area with a high prevalence of tuberculosis S Sungkanuparph
A Vibhagool
P Mootsikapun
P Chetchotisakd
S Tansuphaswaswadikul
C Bowonwatanuwong
2003 AIDS
14.0 (17.0), pp. 2129.0-2131.0
67 0 0 0 0 0 67
7. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of primary cryptococcal meningitis prophylaxis in HIV-infected patients with severe immune deficiency P Chetchotisakd
S Sungkanuparph
B Thinkhamrop
P Mootsikapun
P Boonyaprawit
2004 HIV MEDICINE
3.0 (5.0), pp. 140.0-143.0
80 0 0 0 0 0 80
8. A prospective study of efficacy and safety of once-daily saquinavir/ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in treatment-naive Thai patients J Ananworanich
A Hill
U Siangphoe
K Ruxrungtham
W Prasithsirikul
P Chetchotisakd
S Kiertiburanakul
W Munsakul
P Raksakulkarn
S Tansuphasawadikul
R Nuesch
DA Cooper
B Hirschel
2005 ANTIVIRAL THERAPY
6.0 (10.0), pp. 761.0-767.0
50 0 0 0 0 0 50
9. Body composition in adults infected with human immunodeficiency virus in Khon Kaen, Thailand MJ Ludy
K Hendricks
R Houser
P Chetchotisakd
P Mootsikapun
S Anunnatsiri
E Price
CA Wanke
2005 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
4.0 (73.0), pp. 815.0-819.0
8 0 0 0 0 0 8
10. Efficacy and safety of indinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily plus two nucleoside analogues in treatment-naive HIV-1-infected patients with CD4(+) T-cell counts < 200 cells/mm(3): 96-week outcomes P Mootsikapun
P Chetchotisakd
S Anunnatsiri
P Boonyaprawit
2005 ANTIVIRAL THERAPY
8.0 (10.0), pp. 911.0-916.0
26 0 0 0 0 0 26
11. Two randomized controlled trials of ceftazidime alone versus ceftazidime in combination with trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of severe melioidosis W Chierakul
S Anunnatsiri
JM Short
B Maharjan
P Mootsikapun
AJH Simpson
D Limmathurotsakul
AC Cheng
K Stepniewska
PN Newton
W Chaowagul
NJ White
SJ Peacock
NP Day
P Chetchotisakd
2005 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
8.0 (41.0), pp. 1105.0-1113.0
67 0 0 0 0 0 67
12. Absence of resistance mutations in antiretroviral-naive patients treated with ritonavir-boosted saquinavir Jintanat Ananworanich
Bernard Hirschel
Sunee Sirivichayakul
Sasiwimol Ubolyam
Thidarat Jupimai
Wisit Prasithsirikul
Ploenchan Chetchotisakd
Sasisopin Kiertiburanakul
Warangkana Munsakul
Phitsanu Raksakulkarn
Somboon Tansuphasawadikul
Malte Schutz
Wendy Snowden
Kiat Ruxrungtham
2006 ANTIVIRAL THERAPY
5.0 (11.0), pp. 631.0-635.0
27 0 0 0 0 0 27
13. CD4-guided scheduled treatment interruptions compared with continuous therapy for patients infected with HIV-1: results of the Staccato randomised trial Jintanat Ananworanich
Angele Gayet-Ageron
Michelle Le Braz
Wisit Prasithsirikul
Ploenchan Chetchotisakd
Sasisopin Kiertiburanakul
Warangkana Munsakul
Phitsanu Raksakulkarn
Somboon Tansuphasawasdikul
Sunee Sirivichayakul
Matthias Cavassini
Urs Karrer
Daniel Genne
Reto Nueesch
Pietro Vernazza
Enos Bernasconi
Dominic Leduc
Claudette Satchell
Sabine Yerly
Luc Perrin
Andrew Hill
Thomas Perneger
Praphan Phanuphak
Hansjakob Furrer
David Cooper
Kiat Ruxrungtham
Bernard Hirschel
2006 LANCET
9534.0 (368.0), pp. 459.0-465.0
287 0 0 0 0 0 287
14. Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand Theerapong Krajaejun
Boonmee Sathapatayavongs
Roongnapa Pracharktam
Prawat Nitiyanant
Paisan Leelachaikul
Wanchai Wanachiwanawin
Angkana Chaiprasert
Paraya Assanasen
Marisa Saipetch
Piroon Mootsikapun
Ploenchan Chetchotisakd
Arnuparp Lekhakula
Winyou Mitarnun
Sineenart Kalnauwakul
Khuanchai Supparatpinyo
Romanee Chaiwarith
Siri Chiewchanvit
Napaporn Tananuvat
Sawet Srisiri
Chusana Suankratay
Wanla Kulwichit
Mawin Wongsaisuwan
Shawarash Somkaew
2006 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
5.0 (43.0), pp. 569.0-576.0
179 0 0 0 0 0 179
15. Addition of trimethoprim-sulfamethoxazole to ceftazidime during parenteral treatment of melioidosis is not associated with a long-term outcome benefit Wirongrong Chierakul
Siriluck Anunnatsiri
Wipada Chaowagul
Sharon J. Peacock
Ploenchan Chetchotisakd
Nicholas P. Day
2007 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
4.0 (45.0), pp. 521.0-523.0
9 0 0 0 0 0 9
16. Disseminated nontuberculous mycobacterial infection in patients who are not infected with HIV in Thailand Ploenchan Chetchotisakd
Sasisopin Kiertiburanakul
Piroon Mootsikapun
Susun Assanasen
Romanee Chaiwarith
Siriluck Anunnatsiri
2007 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
4.0 (45.0), pp. 421.0-427.0
112 0 0 0 0 0 112
17. Efficacy and tolerability of a double boosted protease inhibitor (lopinavir plus saquinavir/ritonavir) regimen in HIV-infected patients who failed treatment with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors Ploenchan Chetchotisakd
S. Anunnatsiri
P. Mootsikapun
S. Kiertiburanakul
T. Anekthananon
C. Bowonwatanuwong
B. Kowadisaiburana
K. Supparatpinyo
K. Ruxrungtham
2007 HIV MEDICINE
8.0 (8.0), pp. 529.0-535.0
28 0 0 0 0 0 28
18. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase III randomised double-blind trial Ernst-Ruediger Kuse
Ploenchan Chetchotisakd
Clovis Arns da Cunha
Markus Ruhnke
Carlos Barrios
Digumarti Raghunadharao
Jagdev Singh Sekhon
Antonio Freire
Venkatasubramanian Ramasubramanian
Ignace Demeyer
Marcio Nucci
Amorn Leelarasamee
Frederique Jacobs
Johan Decruyenaere
Didier Pittet
Andrew J. Ullmann
Luis Ostrosky-Zeichner
Olivier Lortholary
Sonja Koblinger
Heike Diekmann-Berndt
Oliver A. Cornely
2007 LANCET
9572.0 (369.0), pp. 1519.0-1527.0
806 0 0 0 0 0 806
19. No change in calculated creatinine clearance after tenofovir initiation among Thai patients Angele Gayet-Ageron
Jintanat Ananworanich
Thidarat Jupimai
Ploenchan Chetchotisakd
Wisit Prasithsirikul
Sasiwimol Ubolyam
Michelle Le Braz
Kiat Ruxrungtham
James F. Rooney
Bernard Hirschel
2007 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
5.0 (59.0), pp. 1034.0-1037.0
35 0 0 0 0 0 35
20. Predictors of CD4 count change over 8 months of follow up in HIV-1-infected patients with a CD4 count >= 300 cells/mu L who were assigned to 7.5 MIU interleukin-2 Zoe Fox
Andrew N. Phillips
Schlomo Staszewski
Donald I. Abrams
David A. Cooper
Janet H. Darbyshire
William R. Duncan
H. Clifford Lane
Jens D. Lundgren
James D. Neaton
Liliana Aguilar
Eleonora Betina Angel
Silvia Aquilia
Jorge Benetucci
Victor Bittar
Pedro Cahn
Arnaldo Casiro
Jorge Contarelli
Jorge Corral
Lucia Daciuk
Daniel David
Ines Ferrari
Diego Fridman
Viviana Galache
Graciela Guaragna
Silvina Ivalo
Hector Laplume
Isabel Lanusse
Maria B. Lasala
Roberta Lattes
Jaime Lasovsky
Gustavo Lopardo
Marcelo Losso
Leonardo Lourtau
Sergio Lupo
Aldo Maranzana
Cristina Marson
Lucila Massera
Marisa del Lujan Sanchez
Carla Somenzini
Mariel Tocci
Sally Algar
Jonathan Anderson
David Baker
Kathy Blavius
Mark Bloch
Michael Boyle
David Bradford
Phillip Britton
Leah Carrall
Andrew Carr
John Chuah
Michael Curry
Clive D'Arcy-Evans
Pauline Dobson
Nicholas Doong
Cari Egan
Wendy Ferguson
Robert Finlayson
Martyn French
Anthony Frater
Julian Gold
Philip Habel
Kay Haig
Rohan Holland
Natalie Hyland
Jennifer Hoy
Jeff Hudson
Robyn James
Jenny Leung
Kaye Lowe
Karen MacRae
Marilyn McMurchie
Nicholas Medland
Samantha Miller
Jo Murray
Rosie Newman
David Orth
Julie Patching
Ruth Primrose
Hugo Ree
Robyn Richardson
Gary Rogers
Janine Roney
Norman Roth
Jeganathan Sarangapany
David Shaw
Carol Silberberg
Jenny Skett
Leah Williams
Tuck Meng Soo
David Sowden
Alan Street
Robyn Vale
Claudio Villella
Alan Walker
Ashley Watson
Ngaire Wendt
Helen Wood
David Youds
Alexander Aichelburg
Armin Rieger
Norbert Vetter
Nathan Clumeck
Stephane De Wit
Kabamba Kabeya
Elizabeth O'Doherty
Cristiane de Sales Amorim
Caritas Relva Basso
David Salamao Lewi
Luiz Carlos Pereira
Mariliza da Silva
Tamara Newman Lobato Souza
Jonathan Angel
Pierrette-Rolande Bouchard
Fran Clark
Jeff Cohen
Mimose Dambreville
Michele Ellis
Stephan Fiset
Andrea Foster
Christopher Fraser
Susan Gagnon
Janet Gilmour
Richard Guenette
Heather Haldane
Nanci Hawley-Foss
Susan Hyndman
Lynn Johnston
Nathalie Jubinville
Francoise Juneau
Lynn Kelleher
Lyne LaPointe
Judy Latendre-Paquette
Adeline Lindemulder
Laura Mashinter
Eric Lefebvre
Nancy McFarland
Chantal Morisseau
Robert O'Neill
Alain Piche
Edward Ralph
Danielle Rouleau
Jean-Pierre Routy
Roger Sandre
Shelley Schmidt
Stephen Shafran
Fiona Smaill
Dale Stromberg
Jean-Marc Trepanier
Sylvie Trottier
Susanne Veal
Sharon Walmsley
Karl Weiss
Kurt Williams
Mavis Young
Barbara Zaleschuk
Don Zarowny
Bente Baadegaard
Finn Black
Kirsten Boedker
Jan Gerstoft
Lene Jensen
Lars Mathiesen
Henrik Nielsen
Court Pedersen
Dorthe Petersen
Jean-Pierre Aboulker
Adyb Baakili
Nafissa Bengrait
Maryse Bensalem
Huguette Berthe
Martin Bloche
Claude Bazin
Francois Boue
Elisabeth Bouvet
Christiane Brancon
Catherine Capitant
Carole Ceppi
Christine Cheneau
Anne Coutellier
Jean Marie Chennebault
Fabienne Coquet
Pierre De Truchis
Anne-Marie Delavalle
Veronique Frixon-Marin
Jean-Albert Gastaut
Francois Delfraissy
Muriel Eliaszeicz
Herve Gallais
Jean-Albert Gataut
Jacques Gilquin
Gustavo Gonzalez-Canali
Chrisiane Gaudebout
Cecile Goujard
Bruno Hoen
Patricia Honore
Bernard Jarousse
Jean-Marie Lang
Benedict Lefebvre
Yves Levy
Jocelyne Loison
Aline Maignan
Jean-Luc Meynard
Christophe Michon
Martin Mole
Laurence Marsal
Sophie Matheron
Emmanuel Mortier
Eric Oksenhendler
Sandrine Poirier
Catherine Picard-Dahan
Isabelle Ravaux
Francois Raffi
Gilles Raguin
Jacque Reynes
Willy Rozenbaum
Dominique Salmon
Anne Simon
Gabriella Spiridon
Jean-Paul Viard
Michele Vidal
Laurence Weiss
David Zucman
Frank Bergmann
Norbert Brockmeyer
Gerd Faetkenheuer
Stefan Fenske
Daniela Gey
Frank-Detlef Goebel
Martina Goetsch
Martin Hartmann
Hartwig Klinker
Gisela Kremer
Kathleen Mantzsch
Stefan Mauss
Juergen Rockstroh
Jessica Rotty
Ellen Rund
Katrin Schneider
Dirk Schuermann
Schlomo Staszweski
Klaus Tilmann
Martin Vogel
Zvi Bentwich
Goldstain Drora
Eynat Kedem
Ruth Lang
Itzic Levi
Shlomo Maayan
Eli Magen
Merav Mamorsky
Anat Pilpul
Shimon Pollack
Zev Sthoeger
Hadas Vered
Israel Yust
Fiona Mulcahy
Fernando Auiti
Gioacchino Angarano
Davide Bertelli
Teresa Bini
Raffaele Bruno
Gian Pietro Cadeo
Giampietro Carosi
Antonella D'Arminio Monforte
Sergio Del Giacco
Massimo Di Pietro
Roberto Esposito
Gaetano Filice
Gabriella Gavazzeni
Giovanni Guaraldi
Francesco Indiveri
Adriano Lazzarin
Francesco Mazzotta
Lorenzo Minolli
Maria Montroni
Mauro Moroni
Silvia Nozza
Guiseppe Pastor
Guido Poli
Enzo Raise
Sergio Romagnani
Vega Rusconi
Paolo Sacchi
Fredy Suter
Giuseppe Tambussi
Umberto Tirelli
Helen Fraser
Aikichi Iwamoto
Yoshida Kikuchi
Masahiko Mori
Tetsuya Nakamura
Takashi Odawara
Shinichi Oka
Takuma Shirasaka
Misao Takano
Junichiro To
Chisato Ueta
W. Blok
J. Borleffs
B. Bravenboer
W. Bronveld
F. Claessen
Maurice Duurvoort
J. Ferwerda
P. Frissen
Nicolette Hulshoff
Job Juttman
R. Kauffmann
P. Koopmans
F. Kroon
Selwyn Lowe
M. Leemhuis
P. Meenhorst
Lieselotte Posthuma de Boer
Peter Reiss
S. Reinders-Folmer
C. Richter
Rick Santegoets
Marijke Schoemaker
G. Schrey
Herman Sprenger
Jacob Ten Veen
Judith Tessalaar
M. van der Ende
H. van der Vall
Arne van Eeden
Remko van Leeuwen
Joost Vermeulen
Reinier W. ten Kate
Renee van Boxtel
Arne van Eden
Bernadette van de Ven
Piet van der Meulen
C. ten Napei
R. Vriesendrop
Johann Bruun
Elzbieta Bakowska
Marek Beniowski
Anna Boron-Kaczmarska
Jacek Gasiorowski
Andrzej Gxadysz
Andrzej Horban
Brygida Knysz
Elzbieta Mularska
Magdelena Pynka
Aleksandra Szymczak
Isabel Aldir
Francisco Antunes
Manuela Doroana
Luis Duque
Kamal Mansinho
Inez Pinto
Emilia Valadas
Jose Vera
Estelle Foo
Anushia Panchalingham
Poh Lian Lim
Nick Paton
Bernard Peperstraete
Angela Quek
Rosario Alcazar-Caballero
Julio Arrizabalaga
Emilio Bouza
Concepcion Cepeda
Xabier de Barron
Miguel Cervero Jimenez
Bonaventura Clotet
Luis Cortes
Pere Domingo
Pompeyo Fernandez
Eduardo Fernandez-Cruz
Montserrat Fuster
Jose Gatell
Paloma Gijon
Ignacio Gil
Juan Gonzales-Lahoz
Alicia Gonzalez
Manuel Hernandez
Jose Iribarren
Miguel Jimenez
Hernando Knobel
Agathe Leon
Juan Carlos Lopez
Angeles Lozano
Paco Lopez
Jose Moreno
Rosa Munoz
Belen Padilla
Angeles Parras
Antoni Pastor
Jose Pedreira
Julio Pristo
Jose Pena
Victor Roca
Rafael Rubio
Jose Sanchez de Rivera
Jesus Sanz
Lara Tamargo
Rafael Torres
Pehr O. Pehrson
Eric Sandstrom
Enos Bernasconi
Vanina Gurtner
Lorenzo Magenta
Uangarun Ampunpong
Chureeratana Bowonwatnuwong
Patimoaporn Chanchai
Ploenchan Chetchotisakd
Thesinee Chuenyam
Chris Duncombe
Mannassinee Horsakulthai
Pacharee Kantipong
John Liddy
Praphan Phanuphak
Vithaya Pongsurachet
Kiat Ruxrungtham
Samroeng Seekaew
Areerat Sonjai
Nuramon Subsri
Surapol Suwanagool
Wichai Techasathit
Jaturaporn Wankoon
Aderonke Adebiyi
Diana Aldam
Ian Alexander
Tristan Barber
Sue Bonnington
Chris Care
Anne Carroll
David Cornforth
Oscar Donaldson
Laurance Druiff
Philippa Easterbrook
Beverley Edwards
Chris Ellis
Ikbale Erradey
Kamal El Filali
Martin Fisher
Ray Fox
Brian Gazzard
Allan Harrison
Sandra Herman
Lisa Heald
Christopher Higgs
Hakima Himmich
Isabelle Jendrulek
Margaret Johnson
Lucy Judges
Fatimah Karim
George Kinghorn
Julie Laurenti
Christine Lee
Clifford Leen
Ken Legg
Fiona Lyons
Raymond Maw
Alisdair MacConachie
Sinead McKernan
Lorna McLean
Andrew McMillan
Sifiso Mguni
Sheila Morris
Fiona Mulchay
Dee Mullan
Scott Mullaney
Maurice Murphy
Andrew Nunn
Edmund Ong
Maxine Owen
Adrian Palfreeman
Nicky Perry
Barry Peters
Anton Pozniak
Annette Rochford
Agnes Ronan
Cecilia Skinner
Carol Stroud
Martin Takawira
Norbert Tamm
Rachel Thomas
Thynn Thynn Yee
An Vanthuyne
Mark Wansborough-Jones
Jonathan Weber
David White
Ed Wilkins
Martin Wiselka
Ian Williams
Mike Waugh
Joyce Wotherspoon
Mike Youle
Margaret Doyle
Roberta Luskin-Hawk
Rita Verheggen
John Baxter
C. Lynn Besch
Carroll Child
David Cohn
Pam Cooper
Martha Farrough
Evelyn Fisher
Luis Fuentes
Edward Goodwin
Carol Graeber
Jay Kostman
Kelly Lattanzi
Rodger MacArthur
Linda Makohon
Norman P. Markowitz
Diane Mastro-Polak
Vinnie Mitchell
David Mushatt
Kathryn Patterson
George Perez
Corey Rosmarin
Jack R. Rouff
Jennifer Saldanha
Robert Sawyer
James Sullivan
Bentley Sweeton
Ellen Tedaldi
Melanie Thompson
Patricia Valencia
Gwen Verlinghieri
Janice Walker
Vicky Watson
Bruce Williams
Adam Armstrong
Susan Banks
David Blazes
Anthony Barile
Linda Coelho
Marilyn Dennis
Hannah Flaks
Joyce Gilcrest
Kathleen Gittens
Shelia Hopper
M. J. Humphries
Katherine Spooner
Cindy L. Tamminga
Jean Vita
Scott A. Wegner
Glenn Wortmann
Nicole Bisby
William Blake
Sheldon Brown
Phillippe Chilliade
Teresa Cole
Katherine Elliot
Christiane Geisler
Matthew Goetz
Elizabeth Gomez-Perez
Fred Gordin
Jami Helman
Nancy Klimas
Ann Labriola
Ronald Nahass
Dirk LeFlore
Barbara Marston
Maria Obregon
Jennifer Petrolati
David L. Pitrak
Robert Roland
Carol Rosa
Barbara Rossman
Susan Schlueter Wirtz
Suzanne Schuck
Tiffany Scretchings
Gary Simon
Mack Smith
Barbara Standridge
Kimberley Summers
Mary Jo Werhane
Roberto Arduino
Brian Bell
Katherine Breaux
Hilda Cuervo
Carl Hale
Stanley Lewis
Mark Mall
Fransisco Mora
Martine M. Diez
Pablo Okhuysen
Maria Rodriguez-Barradas
Shannon R. Schrader
Lynn Healy
Chris Kaszubski
Michael Kolber
Tom Tanner
Joann Armstrong
Jennifer Dahlke
Leonard Johnson
Patricia Kaminski
Cheryl Shoden
Zelalem Temesgen
Marcy Urbanich
Sharon Valenti
Marcus Zervos
Rick Davey
Bill Barrick
Doreen Chaitt
Barbara Hahn
Cliff Lane
Dennis Martell
Laura McNay
Julia Metcalf
April Powers
Jorge A. Tavel
Karen Loveless
Norma Martinez
Sue Peterson
James Sampson
Suzanne Sweek
Donald Abrams
Helmut Albrecht
Nicole Antoine
Mary Ellen Kelly
Paula Pell
Waldo Belloso
Jose Maria Gatell
Jenny Hoy
Court Pederson
Frank Rhame
Wafaa El-Sadr
Liselotte Borup
Ulrik Bak Dragsted
Anne Fau Greve
Karoline Jensen
Jens Lundgren
David Mollerup
Mary Pearson
Andrew Phillips
Jamila Aboulhab
Brian Angus
Abdel Babiker
Brooke Cordwell
Janet Darbyshire
Lisa Hack
Malcolm Hooker
Yolanda Moraes
Douglas Newberry
Harriet Nuwagaba-Biribonwoha
Fionna van Hooff
Eileen Denning
Leslie Holland Klemme
Cate Carey
Fonnie Chan
David Cooper
David Courtney-Rodgers
Fraser Drummond
Sean Emery
Simone Jacoby
Matthew Law
Morgan Stewart
Sarah Pett
Zarina Alloo
Judy Bebchuk
Patty Bollenbeck
Alain G. DuChene
Lisa Fosdick
Merrie Harrison
Eric Krum
Gregg Larson
Alan Lifson
Sue Meger
James Neaton
Ray Nelson
Siu-Fun L. Quan
Terri Schultz
Susan Telke
Lisa Thackeray
Greg Thompson
Deborah Wentworth
Nicole Wyman
William Duncan
Elaine Ferguson
Lawrence Fox
Nikki Gettinger
Janet Herrera
Sandra Lehrman
Mary Anne Luzar
Mieko Maeshiro
Ana Martinez
Karen Oseekey
Greg Baigent
William Capra
Anne-Marie Duliege
Linda Fitzgerald
Marthin Kwakkelstein
Jean Maral
Mary O'Hara
David Sahner
Claire Weber
Christine Adam-Perchec
Nigel Barron
Mary Louise Bell
Sandra Dolan
Julie Eckstrand
Steven Hicks
George McAuley
Sharon Beck
Shawn Brown
Adam Rupert
2007 HIV MEDICINE
2.0 (8.0), pp. 112.0-123.0
12 0 0 0 0 0 12
21. Fungemia in Non-HIV-infected Patients: A 5-Year Review S. Anunnatsiri
P. Chetchotisakd
P. Mootsikapun
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(12.0), pp. E278-E278
0 0 0 0 0 0 0
22. IMPACT OF PATIENT-HEALTH CARE PROVIDER COMMUNICATION: THE HIV/AIDS PATIENTS' PERSPECTIVES M. R. Layton
S. J. Kerr
P. Chetchotisakd
2008 VALUE IN HEALTH
6.0 (11.0), pp. A442-A443
0 0 0 0 0 0 0
23. Interruptions of tenofovir/emtricitabine-based antiretroviral therapy in patients with HIV/hepatitis B virus co-infection Reto Nuesch
Jintanat Ananworanich
Preeyaporn Srasuebkul
Ploenchan Chetchotisakd
Wisit Prasithsirikul
Wirat Klinbuayam
Apicha Mahanontharit
Thidarat Jupimai
Kiat Ruxrungtham
Bernard Hirschel
2008 AIDS
1.0 (22.0), pp. 152.0-154.0
33 0 0 0 0 0 33
24. Long-term efficacy and safety of first-line therapy with once-daily saquinavir/ritonavir Jintanat Ananworanich
Angele Gayet-Ageron
Kiat Ruxrungtham
Ploenchan Chetchotisakd
Wisit Prasithsirikul
Sasisopin Kiertiburanakul
Warangkana Munsakul
Phitsanu Rakasakulkarn
Somboon Tansuphasawadikul
Michelle LeBraz
Thidarat Jupimai
Sasiwimol Ubolyam
Malte Schutz
Bernard Hirschel
2008 ANTIVIRAL THERAPY
3.0 (13.0), pp. 375.0-380.0
47 0 0 0 0 0 47
25. Low-dose, once-daily atazanavir/ritonavir (200/100): An effective treatment for HIV-infected patients in Thailand Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2008 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
2.0 (49.0), pp. 230.0-231.0
22 0 0 0 0 0 22
26. Mycotic Aneurysm in Northeast Thailand: The Importance of Burkholderia pseudomallei as a Causative Pathogen Siriluck Anunnatsiri
Ploenchan Chetchotisakd
Churairat Kularbkaew
2008 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
11.0 (47.0), pp. 1436.0-1439.0
19 0 0 0 0 0 19
27. Once-daily atazanavir/ritonavir versus twice-daily lopinavir/ritonavir, each in combination with tenofovir and erntricitabine, for management of antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: 48 week efficacy and safety results of the CASTLE study Jean-Michel Molina
Jaime Andrade-Villanueva
Juan Echevarria
Ploenchan Chetchotisakd
Jorge Corral
Neal David
Graeme Moyle
Marco Mancini
Lisa Percival
Rong Yang
Alexandra Thiry
Donnie McGrath
2008 LANCET
9639.0 (372.0), pp. 646.0-655.0
548 0 0 0 0 0 548
28. Short report: Consensus guidelines for dosing of amoxicillin-clavulanate in melioidosis Allen C. Cheng
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Ploenchan Chetchotisakd
Direk Limmathurotsakul
David A. B. Dance
Sharon J. Peacock
Bart J. Currie
2008 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
2.0 (78.0), pp. 208.0-209.0
30 0 0 0 0 0 30
29. A Phase II Randomized Trial of Amphotericin B Alone or Combined with Fluconazole in the Treatment of HIV-Associated Cryptococcal Meningitis Peter G. Pappas
Ploenchan Chetchotisakd
Robert A. Larsen
Weerawat Manosuthi
Michele I. Morris
Thomansak Anekthananon
Somnuek Sungkanuparph
Khauncahi Supparatpinyo
Tracy L. Nolen
Louise O. Zimmer
Amy S. Kendrick
Phillip Johnson
Jack D. Sobel
Scott G. Filler
2009 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
12.0 (48.0), pp. 1775.0-1783.0
130 0 0 0 0 0 130
30. Cryptococcal Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome after Antiretroviral Therapy in AIDS Patients with Cryptococcal Meningitis: A Prospective Multicenter Study Somnuek Sungkanuparph
Scott G. Filler
Ploenchan Chetchotisakd
Peter G. Pappas
Tracy L. Nolen
Weerawat Manosuthi
Thanomsak Anekthananon
Michele I. Morris
Khuanchai Supparatpinyo
Heather Kopetskie
Amy S. Kendrick
Philip C. Johnson
Jack D. Sobel
Robert A. Larsen
2009 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
6.0 (49.0), pp. 931.0-934.0
112 0 0 0 0 0 112
31. Effect of high-dose fluconazole on QT interval in patients with human immunodeficiency virus (HIV)-associated cryptococcal meningitis Weerawat Manosuthi
Somnuek Sungkanuparph
Thanomsak Anekthananon
Khuanchai Supparatpinyo
Tracy L. Nolen
Louise O. Zimmer
Peter G. Pappas
Robert A. Larsen
Scott G. Filler
Ploenchan Chetchotisakd
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS
5.0 (34.0), pp. 494.0-496.0
12 0 0 0 0 0 12
32. Fungemia in non-HIV-infected patients: a five-year review Siriluck Anunnatsiri
Ploenchan Chetchotisakd
Piroon Mootsikapun
2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (13.0), pp. 90.0-96.0
25 0 0 0 0 0 25
33. Phenotypic and Functional Characterization of Human Memory T Cell Responses to to Burkholderia pseudomallei Patcharaporn Tippayawat
Wipawee Saenwongsa
Jirawan Mahawantung
Duangchan Suwannasaen
Ploenchan Chetchotisakd
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
Philip L. Felgner
Helen S. Atkins
Richard W. Titball
Gregory J. Bancroft
Ganjana Lertmemongkolchai
2009 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES
4.0 (3.0), pp.
53 0 0 0 0 0 53
34. Use of a low-dose steroid as an adjunct in the treatment, in mice, of severe sepsis caused by Burkholderia pseudomallei P. Panomket
P. Chetchotisakd
R. W. Sermswan
P. Pannengpetch
S. Wongratanacheewin
2009 ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY
7.0 (103.0), pp. 635.0-646.0
10 0 0 0 0 0 10
35. Increasing Incidence of Human Melioidosis in Northeast Thailand Direk Limmathurotsakul
Surasakdi Wongratanacheewin
Nittaya Teerawattanasook
Gumphol Wongsuvan
Seksan Chaisuksant
Ploenchan Chetchotisakd
Wipada Chaowagul
Nicholas P. J. Day
Sharon J. Peacock
2010 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
6.0 (82.0), pp. 1113.0-1117.0
341 0 0 0 0 0 341
36. International collaboration between US and Thailand on a clinical trial of treatment for HIV-associated cryptococcal meningitis L. O. Zimmer
T. L. Nolen
S. Pramanpol
D. Wallace
M. E. Walker
P. Pappas
P. Chetchotisakd
2010 CONTEMPORARY CLINICAL TRIALS
1.0 (31.0), pp. 34.0-43.0
4 0 0 0 0 0 4
37. Melioidosis Pericarditis Mimicking Tuberculous Pericarditis Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Songsak Kiatchoosakun
Churairat Kularbkaew
2010 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
5.0 (51.0), pp. E46-E49
11 0 0 0 0 0 11
38. Monitoring and impact of fluconazole serum and cerebrospinal fluid concentration in HIV-associated cryptococcal meningitis-infected patients W. Manosuthi
P. Chetchotisakd
T. L. Nolen
D. Wallace
S. Sungkanuparph
T. Anekthananon
K. Supparatpinyo
P. G. Pappas
R. A. Larsen
S. G. Filler
D. Andes
2010 HIV MEDICINE
4.0 (11.0), pp. 276.0-281.0
16 0 0 0 0 0 16
39. Once-Daily Atazanavir/Ritonavir Compared With Twice-Daily Lopinavir/Ritonavir, Each in Combination With Tenofovir and Emtricitabine, for Management of Antiretroviral-Naive HIV-1-Infected Patients: 96-Week Efficacy and Safety Results of the CASTLE Study Jean-Michel Molina
Jaime Andrade-Villanueva
Juan Echevarria
Ploenchan Chetchotisakd
Jorge Corral
Neal David
Graeme Moyle
Marco Mancini
Lisa Percival
Rong Yang
Victoria Wirtz
Max Lataillade
Judith Absalon
Donnie McGrath
2010 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (53.0), pp. 323.0-332.0
306 0 0 0 0 0 306
40. Etravirine and rilpivirine resistance in HIV-1 subtype CRF01_AE-infected adults failing non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimens Torsak Bunupuradah
Jintanat Ananworanich
Ploenchan Chetchotisakd
Pacharee Kantipong
Supunnee Jirajariyavej
Sunee Sirivichayakul
Warangkana Munsakul
Wisit Prasithsirikul
Somnuek Sungkanuparph
Chureeratana Bowonwattanuwong
Virat Klinbuayaem
Kathy Petoumenos
Bernard Hirschel
Sorakij Bhakeecheep
Kiat Ruxrungtham
2011 ANTIVIRAL THERAPY
7.0 (16.0), pp. 1113.0-1121.0
33 0 0 0 0 0 33
41. Predictors of poor clinical outcome of cryptococcal meningitis in HIV-infected patients T. Anekthananon
W. Manosuthi
P. Chetchotisakd
S. Kiertiburanakul
K. Supparatpinyo
W. Ratanasuwan
P. G. Pappas
S. G. Filler
H. A. Kopetskie
T. L. Nolen
A. S. Kendrick
R. A. Larsen
2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS
11.0 (22.0), pp. 665.0-670.0
25 0 0 0 0 0 25
42. Adult-Onset Immunodeficiency in Thailand and Taiwan Sarah K. Browne
Peter D. Burbelo
Ploenchan Chetchotisakd
Yupin Suputtamongkol
Sasisopin Kiertiburanakul
Pamela A. Shaw
Jennifer L. Kirk
Kamonwan Jutivorakool
Rifat Zaman
Li Ding
Amy P. Hsu
Smita Y. Patel
Kenneth N. Olivier
Viraphong Lulitanond
Piroon Mootsikapun
Siriluck Anunnatsiri
Nasikarn Angkasekwinai
Boonmee Sathapatayavongs
Po-Ren Hsueh
Chi-Chang Shieh
Margaret R. Brown
Wanna Thongnoppakhun
Reginald Claypool
Elizabeth P. Sampaio
Charin Thepthai
Duangdao Waywa
Camilla Dacombe
Yona Reizes
Adrian M. Zelazny
Paul Saleeb
Lindsey B. Rosen
Allen Mo
Michael Iadarola
Steven M. Holland
2012 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
8.0 (367.0), pp. 725.0-734.0
265 0 0 0 0 0 265
43. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: the HIV STAR study Torsak Bunupuradah
Ploenchan Chetchotisakd
Jintanat Ananworanich
Warangkana Munsakul
Supunnee Jirajariyavej
Pacharee Kantipong
Wisit Prasithsirikul
Somnuek Sungkanuparph
Chureeratana Bowonwatanuwong
Virat Klinbuayaem
Stephen J. Kerr
Jiratchaya Sophonphan
Sorakij Bhakeecheep
Bernard Hirschel
Kiat Ruxrungtham
2012 ANTIVIRAL THERAPY
7.0 (17.0), pp. 1351.0-1361.0
55 0 0 0 0 0 55
44. Assessing adherence in Thai patients taking combination antiretroviral therapy S. J. Kerr
A. Avihingsanon
O. Putcharoen
P. Chetchotisakd
M. Layton
S. Ubolyam
K. Ruxrungtham
D. A. Cooper
P. Phanuphak
C. Duncombe
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS
3.0 (23.0), pp. 160.0-165.0
13 0 0 0 0 0 13
45. Cobicistat versus ritonavir as pharmacoenhancers in combination with atazanavir plus tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine: phase 3 randomized, double blind, active-controlled trial, week 48 results J. Gallant
E. Koenig
J. Andrade-Villanueva
P. Chetchotisakd
E. Dejesus
F. Antunes
K. Arasteh
G. Moyle
G. Rizzardini
J. Fehr
Y-P. Liu
L. Zhong
C. Callebaut
S. Ramanathan
J. Szwarcberg
M. Rhee
A. Cheng
2012 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(15.0), pp. 53.0-53.0
2 0 0 0 0 0 2
46. Emergence of NDM-1-and IMP-14a-producing Enterobacteriaceae in Thailand Benchamas Rimrang
Aroonwadee Chanawong
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Pipat Sribenjalux
Waewta Phumsrikaew
Lumyai Wonglakorn
Anusak Kerdsin
Ploenchan Chetchotisakd
2012 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
11.0 (67.0), pp. 2626.0-2630.0
63 0 0 0 0 0 63
47. Neurocognitive impairment in patients randomized to second-line lopinavir/ritonavir-based antiretroviral therapy vs. lopinavir/ritonavir monotherapy Torsak Bunupuradah
Ploenchan Chetchotisakd
Supunnee Jirajariyavej
Victor Valcour
Chureeratana Bowonwattanuwong
Warangkana Munsakul
Virat Klinbuayaem
Wisit Prasithsirikul
Jiratchaya Sophonphan
Apicha Mahanontharit
Bernard Hirschel
Sorakij Bhakeecheep
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
2012 JOURNAL OF NEUROVIROLOGY
6.0 (18.0), pp. 479.0-487.0
17 0 0 0 0 0 17
48. New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1)-producing Enterobacteriaceae: first report in Thailand B. Rimrang
A. Chanawong
A. Lulitanond
C. Wilailuckana
N. Charoensri
P. Sribenjalux
W. Phumsrikaew
L. Wonglakorn
P. Chetchotisakd
2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
(16.0), pp. E431-E431
0 0 0 0 0 0 0
49. Pooled Week 96 efficacy and safety results from the double-blind, randomised, Phase III trials comparing rilpivirine (RPV;TMC278) versus efavirenz (EFV) in treatment-naive, HIV-1-infected adults C. Orkin
C. Cohen
J-M Molina
I. Cassetti
P. Chetchotisakd
A. Lazzarin
F. Rhame
H. J. Stellbrink
L. Taisheng
H. Crauwels
L. Rimsky
S. Vanveggel
P. Williams
K. Boven
2012 HIV MEDICINE
(13.0), pp. 68.0-69.0
0 0 0 0 0 0 0
50. Cobicistat Versus Ritonavir as a Pharmacoenhancer of Atazanavir Plus Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-Naive HIV Type 1-Infected Patients: Week 48 Results Joel E. Gallant
Ellen Koenig
Jaime Andrade-Villanueva
Ploenchan Chetchotisakd
Edwin DeJesus
Francisco Antunes
Keikawus Arasteh
Graeme Moyle
Giuliano Rizzardini
Jan Fehr
Yapei Liu
Lijie Zhong
Christian Callebaut
Javier Szwarcberg
Martin S. Rhee
Andrew K. Cheng
2013 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (208.0), pp. 32.0-39.0
109 0 0 0 0 0 109
51. Week 96 efficacy and safety of rilpivirine in treatment-naive, HIV-1 patients in two Phase III randomized trials Calvin J. Cohen
Jean-Michel Molina
Isabel Cassetti
Ploenchan Chetchotisakd
Adriano Lazzarin
Chloe Orkin
Frank Rhame
Hans-Juergen Stellbrink
Taisheng Li
Herta Crauwels
Laurence Rimsky
Simon Vanveggel
Peter Williams
Katia Boven
2013 AIDS
6.0 (27.0), pp. 939.0-950.0
127 0 0 0 0 0 127
52. LINEZOLID IN THE TREATMENT OF DISSEMINATED NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIAL INFECTION IN ANTI-INTERFERON-gamma AUTOANTIBODY-POSITIVE PATIENTS Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
2014 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
5.0 (45.0), pp. 1125.0-1131.0
4 0 0 0 0 0 4
53. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial Ploenchan Chetchotisakd
Wirongrong Chierakul
Wipada Chaowagul
Siriluck Anunnatsiri
Kriangsak Phimda
Piroon Mootsikapun
Seksan Chaisuksant
Jiraporn Pilaikul
Bandit Thinkhamrop
Sunchai Phiphitaporn
Wattanachai Susaengrat
Chalongchai Toondee
Surasakdi Wongrattanacheewin
Vanaporn Wuthiekanun
Narisara Chantratita
Janjira Thaipadungpanit
Nicholas P. Day
Direk Limmathurotsakul
Sharon J. Peacock
2014 LANCET
9919.0 (383.0), pp. 807.0-814.0
89 0 0 0 0 0 89
54. Atazanavir/ritonavir 200/100 mg is non-inferior to atazanavir/ritonavir 300/100 mg in virologic suppressed HIV-infected Thai adults: a multicentre, randomized, open-label trial: LASA Torsak Bunupuradah
Sasisopin Kiertiburanakul
Anchalee Avihingsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Malee Techapornroong
Niramon Leerattanapetch
Pacharee Kantipong
Chureeratana Bowonwatanuwong
Sukit Banchongkit
Virat Klinbuayaem
Sripetcharat Mekviwattanawan
Sireethorn Nimitvilai
Supunnee Jirajariyavej
Wisit Prasithsirikul
Warangkana Munsakul
Sorakij Bhakeecheep
Sushada Chaivooth
Praphan Phanuphak
David A. Cooper
Tanakorn Apornpong
Stephen J. Kerr
Sean Emery
Kiat Ruxrungtham
2015 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(18.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
55. Cerebrospinal Fluid Exposure of Efavirenz and Its Major Metabolites When Dosed at 400 mg and 600 mg Once Daily: A Randomized Controlled Trial Alan Winston
Janaki Amin
Amanda Clarke
Laura Else
Alieu Amara
Andrew Owen
Tristan Barber
Heiko Jessen
Anchalee Avinghsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Saye Khoo
David A. Cooper
Sean Emery
Rebekah Puls
2015 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
7.0 (60.0), pp. 1026.0-1032.0
37 1 0 0 0 0 38
56. Cobicistat Compared With Ritonavir as a Pharmacoenhancer for Atazanavir in Combination With Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate: Week 144 Results Joel E. Gallant
Ellen Koenig
Jaime F. Andrade-Villanueva
Ploenchan Chetchotisakd
Edwin DeJesus
Francisco Antunes
Keikawus Arasteh
Giuliano Rizzardini
Jan Fehr
Hui C. Liu
Michael E. Abram
Huyen Cao
Javier Szwarcberg
2015 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (69.0), pp. 338.0-340.0
42 1 0 0 0 0 43
57. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand Viriya Hantrakun
Wirongrong Chierakul
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Bart J. Currie
Sharon J. Peacock
Nicholas P. J. Day
Phaik Cheah
Direk Limmathurotsakul
Yoel Lubell
2015 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
6.0 (109.0), pp. 416.0-418.0
5 0 0 0 0 0 5
58. Cost-effectiveness analysis of parenteral antimicrobials for acute melioidosis in Thailand (vol 109, pg 416, 2015) Viriya Hantrakun
Wirongrong Chierakul
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Bart J. Currie
Sharon J. Peacock
Nicholas P. J. Day
Phaik Yeong Cheah
Direk Limmathurotsakul
Yoel Lubell
2015 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
12.0 (109.0), pp. 803.0-803.0
5 0 0 0 0 0 5
59. Efficacy and safety of efavirenz 400 mg daily versus 600 mg daily: 96-week data from the randomised, double-blind, placebo-controlled, non-inferiority ENCORE1 study Stephen Becker
Marta Boffi To
Chris Duncombe
Andrew Hill
Tim Read Jim Rooney
Kim Schaff Er
Cecilia Abela
Janaki Amin
Anchalee Avihingsanon
Mark Boyd
Dianne Carey
Amanda Clarke
Kymme Courtney-Vega
Marina Delfi No
Anna Donaldson
Sean Emery
Natalie Espinosa
Tanya Johannesen
Enmoore Lin
Alejandra Moricz
Sarah Pett
Praphan Phanupak
Rebekah Puls
Kanitta Pussadee
Parinya Sutheerasak
Louise Tomlins
Sasiwimol Ubolyam
Waldo Belloso
Raja Iskandar Shah bin Raja Azwa
Emiliano Bissio
Liliana Calanni
Ploenchan Chetchotisakd
David Cooper
Brenda Crabtree-Ramirez
Nicholas Doong
Julian Elliott
Sharne Foulkes
Brian Gazzard
Heiko Jessen
Mark Kelly
Suresh Kumar
Hector Laplume
Man-Po Lee
Marcelo Losso
Norma del Carmen Luna
Sergio Lupo
Oscar Garcia Messina
Lerato Mohapi
Richard Moore
David Nolan
Chidi Nwizu
Catherine Orrell
Carlos Perez
Praphan Phanuphak
Tim Read
Juergen Rockstroh
Diane Rowling
Eduardo Shahar
Khuanchai Supparatpinyo
Don Smith
Jaime Andrade Villanueva
Emanuel Vlahakis
Alan Winston
Marcelo Wolff
Barnaby Young
Tony Kelleher
Philip Cunningham
Kate Merlin
Julie Yeung
Ansari Shaik
Bertha Fsadni
Alex Carrera
Melanie Lograsso
Roy Gulick
David Dunn
Matthew Dolan
2015 LANCET INFECTIOUS DISEASES
7.0 (15.0), pp. 793.0-802.0
82 4 0 0 0 0 86
60. Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents 2014, Thailand Weerawat Manosuthi
Sumet Ongwandee
Sorakij Bhakeecheep
Manoon Leechawengwongs
Kiat Ruxrungtham
Praphan Phanuphak
Narin Hiransuthikul
Winai Ratanasuwan
Ploenchan Chetchotisakd
Woraphot Tantisiriwat
Sasisopin Kiertiburanakul
Anchalee Avihingsanon
Akechittra Sukkul
Thanomsak Anekthananon
2015 AIDS RESEARCH AND THERAPY
(12.0), pp.
80 4 0 0 0 0 84
61. Safety of tenofovir alafenamide in renal impairment A. Pozniak
J. Arribas
S. Gupta
F. Post
A. Avihingsanon
G. Crofoot
K. Lichtenstein
M. Ramgopa
P. Chetchotisakd
P. Benn
M. W. Fordyce
2015 HIV MEDICINE
(16.0), pp. 33.0-33.0
4 0 0 0 0 0 4
62. Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture Peter D. Burbelo
Jason Keller
Jason Wagner
James S. Klimavicz
Ahmad Bayat
Craig S. Rhodes
Bassirou Diarra
Ploenchan Chetchotisakd
Yupin Suputtamongkol
Sasisopin Kiertiburanakul
Steven M. Holland
Sarah K. Browne
Sophia Siddiqui
Joseph A. Kovacs
2015 BMC MICROBIOLOGY
(15.0), pp.
17 1 0 0 0 0 18
63. Anti-IFN-gamma autoantibodies are strongly associated with HLA-DR*15:02/16:02 and HLA-DQ*05:01/05:02 across Southeast Asia Cheng-Lung Ku
Chia-Hao Lin
Su-Wei Chang
Chen-Chung Chu
Jasper F. W. Chan
Xiao-Fei Kong
Chen-Hsiang Lee
Emily A. Rosen
Jing-Ya Ding
Wen-I. Lee
Jacinta Bustamante
Torsten Witte
Han-Po Shih
Chen-Yen Kuo
Ploenchan Chetchotisakd
Sasisopin Kiertiburanakul
Yupin Suputtamongkol
Kwok-Yung Yuen
Jean-Laurent Casanova
Steven M. Holland
Rainer Doffinger
Sarah K. Browne
Chih-Yu Chi
2016 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
3.0 (137.0), pp. 945.0-948.0
33 0 0 0 0 0 33
64. Antiretroviral Resistance After First-Line Antiretroviral Therapy Failure in Diverse HIV-1 Subtypes in the SECOND-LINE Study Edward P. Lam
Cecilia L. Moore
Eduardo Gotuzzo
Chidi Nwizu
Adeeba Kamarulzaman
Ploenchan Chetchotisakd
Jean van Wyk
Hedy Teppler
Nagalingeswaran Kumarasamy
Jean-Michel Molina
Sean Emery
David A. Cooper
Mark A. Boyd
2016 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
9.0 (32.0), pp. 841.0-850.0
16 0 0 0 0 0 16
65. A qualitative assessment of barriers and facilitators to antiretroviral adherence in Thai patients Melissa Phuphanich
Maneerat Rattanamahattana
Anchalee Avihingsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Opass Putcharoen
Monica Gandhi
Annette H. Sohn
John Imrie
Praphan Phanuphak
Stephen J. Kerr
2016 JOURNAL OF VIRUS ERADICATION
1.0 (2.0), pp. 22.0-27.0
2 0 0 0 0 0 2
66. Clinical features and outcomes of Sweet's syndrome associated with non-tuberculous mycobacterial infection and other associated diseases Suteeraporn Chaowattanapanit
Charoen Choonhakarn
Ploenchan Chetchotisakd
Kittisak Sawanyawisuth
Narachai Julanon
2016 JOURNAL OF DERMATOLOGY
5.0 (43.0), pp. 532.0-536.0
4 0 0 0 0 0 4
67. Comparison of community-onset Staphylococcus argenteus and Staphylococcus aureus sepsis in Thailand: a prospective multicentre observational study N. Chantratita
C. Wikraiphat
S. Tandhavanant
G. Wongsuvan
P. Ariyaprasert
P. Suntornsut
J. Thaipadungpanit
N. Teerawattanasook
Y. Jutrakul
N. Srisurat
P. Chaimanee
J. Anukunananchai
S. Phiphitaporn
P. Srisamang
P. Chetchotisakd
T. E. West
S. J. Peacock
2016 CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
5.0 (22.0), pp.
59 0 0 0 0 0 59
68. COST-UTILITY ANALYSIS OF ATAZANAVIR/RITONAVIR 200/100 MG VERSUS ATAZANAVIR/RITONAVIR 300/100 MG IN THAI ADULTS WITH VIROLOGIC SUPPRESSION S. Taychakhoonavudh
N. Maneesawangwong
T. Bunupuradah
S. Kiertiburanakul
T. Worrathammasorn
P. Hadnorntun
A. Avihingsanon
P. Chetchotisakd
S. Emery
K. Ruxrungtham
2016 VALUE IN HEALTH
7.0 (19.0), pp. A912-A912
0 0 0 0 0 0 0
69. Efficacy and safety of tenofovir alafenamide versus tenofovir disoproxil fumarate in treatment-naive Asian adults Shinichi Oka
Ploenchan Chetchotisakd
Amanda Clarke
Khuanchai Supparatpinyo
Sasisopin Kiertiburanakul
Julie Ryu
David Piontkowsky
Susan Guo
Thai Nguyen-Cleary
Moupali Das
Scott McCallister
2016 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(19.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
70. High-level carbapenem-resistant OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae with a novel OmpK36 variant and low-level, carbapenem-resistant, non-porin-deficient, OXA-181-producing Escherichia coli from Thailand Kamonwan Lunha
Aroonwadee Chanawong
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Lumyai Wonglakorn
Pimjai Saenjamla
Prajuab Chaimanee
Sunpetch Angkititrakul
Ploenchan Chetchotisakd
2016 DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE
2.0 (85.0), pp. 221.0-226.0
27 0 0 0 0 0 27
71. Improvement of lipid profiles when switching from efavirenz to rilpivirine in HIV-infected patients with dyslipidemia Pornpimol Thamrongwonglert
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Piroon Mootsikapun
2016 HIV CLINICAL TRIALS
1.0 (17.0), pp. 12.0-16.0
23 0 0 0 0 0 23
72. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm open-label trial and case-control analysis Francisco M. Marty
Luis Ostrosky-Zeichner
Oliver A. Cornely
Kathleen M. Mullane
John R. Perfect
George R. Thompson
George J. Alangaden
Janice M. Brown
David N. Fredricks
Werner J. Heinz
Raoul Herbrecht
Nikolai Klimko
Galina Klyasova
Johan A. Maertens
Sameer R. Melinkeri
Ilana Oren
Peter G. Pappas
Zdenek Racil
Galia Rahav
Rodrigo Santos
Stefan Schwartz
J. Janne Vehreschild
Jo-Anne H. Young
Ploenchan Chetchotisakd
Sutep Jaruratanasirikul
Souha S. Kanj
Marc Engelhardt
Achim Kaufh
Masanori Ito
Misun Lee
Carolyn Sasse
Rochelle M. Maher
Bernhardt Zeiher
Maria J. G. T. Vehreschild
2016 LANCET INFECTIOUS DISEASES
7.0 (16.0), pp. 828.0-837.0
339 0 0 0 0 0 339
73. Low-dose versus standard-dose ritonavir-boosted atazanavir in virologically suppressed Thai adults with HIV (LASA): a randomised, open-label, non-inferiority trial Torsak Bunupuradah
Sasisopin Kiertiburanakul
Anchalee Avihingsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Malee Techapornroong
Niramon Leerattanapetch
Pacharee Kantipong
Chureeratana Bowonwatanuwong
Sukit Banchongkit
Virat Klinbuayaem
Sripetcharat Mekviwattanawong
Sireethorn Nimitvilai
Supunnee Jirajariyavej
Wisit Prasithsirikul
Warangkana Munsakul
Sorakij Bhakeecheep
Suchada Chaivooth
Praphan Phanuphak
David A. Cooper
Tanakorn Apornpong
Stephen J. Kerr
Sean Emery
Kiat Ruxrungtham
2016 LANCET HIV
8.0 (3.0), pp. E343-E350
27 0 0 0 0 0 27
74. Switching to Tenofovir Alafenamide, Coformulated With Elvitegravir, Cobicistat, and Emtricitabine, in HIV-Infected Patients With Renal Impairment: 48-Week Results From a Single-Arm, Multicenter, Open-Label Phase 3 Study Anton Pozniak
Jose R. Arribas
Joseph Gathe
Samir K. Gupta
Frank A. Post
Mark Bloch
Anchalee Avihingsanon
Gordon Crofoot
Paul Benson
Kenneth Lichtenstein
Moti Ramgopal
Ploenchan Chetchotisakd
Joseph M. Custodio
Michael E. Abram
Xuelian Wei
Andrew Cheng
Scott McCallister
Devi SenGupta
Marshall W. Fordyce
2016 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
5.0 (71.0), pp. 530.0-537.0
194 0 0 0 0 0 194
75. Body composition and metabolic outcomes after 96 weeks of treatment with ritonavir-boosted lopinavir plus either nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors or raltegravir in patients with HIV with virological failure of a standard first-line antiretroviral therapy regimen: a substudy of the randomised, open-label, non-inferiority SECOND-LINE study Mark A. Boyd
Janaki Amin
Patrick W. G. Mallon
Nagalingeswaran Kumarasamy
Johan Lombaard
Robin Wood
Ploenchan Chetchotisakd
Praphan Phanuphak
Lerato Mohapi
Iskandar Azwa
Waldo H. Belloso
Jean-Michel Molina
Jennifer Hoy
Cecilia L. Moore
Sean Emery
David A. Cooper
2017 LANCET HIV
1.0 (4.0), pp. E13-E20
8 0 0 0 0 0 8
76. Cryptococcosis in Anti-Interferon-Gamma Autoantibody-Positive Patients: a Different Clinical Manifestation from HIV-Infected Patients Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2017 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
1.0 (70.0), pp. 69.0-74.0
7 0 0 0 0 0 7
77. Imipenem-hydrolyzing beta-lactamase-1 (IMI-1)-producing Enterobacter cloacae isolates from Thailand K. Lunha
A. Chanawong
A. Lulitanond
C. Wilailuckana
N. Charoensri
L. Wonglakorn
W. Kuvadjanakoon
P. Chetchotisakd
2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS
(50.0), pp. S102-S102
0 0 0 0 0 0 0
78. Molecular Characterization of Carbapenemase-Nonproducing Clinical Isolates of Escherichia coli (from a Thai University Hospital) with Reduced Carbapenem Susceptibility Sawitree Nuramruna
Aroonwadee Chanawong
Kamonwan Lunha
Aroonlug Lulitanond
Arunnee Sangka
Chotechana Wilailuckana
Sunpetch Angkititrakul
Nicha Charoensri
Lumyai Wonglakorn
Prajuab Chaimanee
Ploenchan Chetchotisakd
2017 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
6.0 (70.0), pp. 628.0-634.0
2 0 0 0 0 0 2
79. Patient Characteristics, Management, and Predictors of Outcome from Severe Community-Onset Staphylococcal Sepsis in Northeast Thailand: A Prospective Multicenter Study T. Eoin West
Chanthiwa Wikraiphat
Sarunporn Tandhavanant
Pitchayanant Ariyaprasert
Pornpan Suntornsut
Shawna Okamoto
Weera Mahavanakul
Pramot Srisamang
Sunchai Phiphitaporn
Jirasak Anukunananchai
Ploenchan Chetchotisakd
Sharon J. Peacock
Narisara Chantratita
2017 AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
5.0 (96.0), pp. 1042.0-1049.0
6 0 0 0 0 0 6
80. Superior efficacy of dolutegravir (DTG) plus 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) compared with lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) plus 2 NRTIs in second-line treatment: interim data from the DAWNING study M. Aboud
R. Kaplan
J. Lombaard
F. Zhang
J. Hidalgo
E. Mamedova
M. Losso
P. Chetchotisakd
J. Sievers
D. Brown
J. Hopking
M. Underwood
M. C. Nascimento
M. Gartland
K. Smith
2017 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(20.0), pp. 111.0-111.0
0 0 0 0 0 0 0
81. TLR4 genetic variation is associated with inflammatory responses in Gram-positive sepsis N. Chantratita
S. Tandhavanant
S. Seal
C. Wikraiphat
G. Wongsuvan
P. Ariyaprasert
P. Suntornsut
N. Teerawattanasook
Y. Jutrakul
N. Srisurat
P. Chaimanee
W. Mahavanakul
P. Srisamang
S. Phiphitaporn
M. Mokchai
J. Anukunananchai
S. Wongratanacheewin
P. Chetchotisakd
M. J. Emond
S. J. Peacock
T. E. West
2017 CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
1.0 (23.0), pp.
15 0 0 0 0 0 15
82. Analysis of drug-susceptibility patterns and gene sequences associated with clarithromycin and amikacin resistance in serial Mycobacterium abscessus isolates from clinical specimens from Northeast Thailand Pimjai Ananta
Irin Kham-ngam
Ploenchan Chetchotisakd
Prajuab Chaimanee
Wipa Reechaipichitkul
Wises Namwat
Viraphong Lulitanond
Kiatichai Faksri
2018 PLOS ONE
11.0 (13.0), pp.
6 0 0 0 0 0 6
83. Epidemiology of and risk factors for extrapulmonary nontuberculous mycobacterial infections in Northeast Thailand Irin Kham-ngam
Ploenchan Chetchotisakd
Pimjai Ananta
Prajaub Chaimanee
Phuangphaka Sadee
Wipa Reechaipichitkul
Kiatichai Faksri
2018 PEERJ
(6.0), pp.
1 0 0 0 0 0 1
84. HAEMOPHILUS INFLUENZAE INFECTED ATRIAL MYXOMA: A CASE REPORT Thinnakrit Sasiprapha
Ploenchan Chetchotisakd
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
3.0 (49.0), pp. 465.0-468.0
0 0 0 0 0 0 0
85. Immune Control of Burkholderia pseudomallei-Common, High-Frequency T-Cell Responses to a Broad Repertoire of Immunoprevalent Epitopes Arnone Nithichanon
Darawan Rinchai
Surachat Buddhisa
Pornpun Saenmuang
Chidchamai Kewcharoenwong
Bianca Kessler
Prasong Khaenam
Ploenchan Chetchotisakd
Bernard Maillere
John Robinson
Catherine J. Reynolds
Rosemary J. Boyton
Daniel M. Altmann
Ganjana Lertmemongkolchai
2018 FRONTIERS IN IMMUNOLOGY
(9.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
86. Intravenous Cyclophosphamide Therapy for Anti-IFN-Gamma Autoantibody-Associated Mycobacterium abscessus Infection Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Ratanavadee Nanagara
Arnone Nithichanon
Ganjana Lertmemongkolchai
2018 JOURNAL OF IMMUNOLOGY RESEARCH
(), pp.
8 0 0 0 0 0 8
87. Ocular involvement in melioidosis: a 23-year retrospective review Sasi Yaisawang
Somkiat Asawaphureekorn
Ploenchan Chetchotisakd
Surasakdi Wongratanacheewin
Peerapat Pakdee
2018 JOURNAL OF OPHTHALMIC INFLAMMATION AND INFECTION
(8.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
88. Predictive Validity of qSOFA for Sepsis Among Patients with Community-Onset Staphylococcal Infection and SIRS in Northeast Thailand S. Gupta
K. E. Rudd
C. Wikraiphat
S. Tandhavanant
G. Wongsuwan
P. Ariyaprasert
P. Suntornsut
N. Teerawattanasook
Y. Jutrakul
N. Srisurat
P. Chaimanee
J. Anukunananchai
S. Phiphitaporn
P. Srisamang
P. Chetchotisakd
C. W. Seymour
D. C. Angus
S. J. Peacock
N. Chantratita
T. E. West
2018 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE
(197.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
89. Differentiation between persistent infection/colonization and re-infection/re-colonization of Mycobacterium abscessus isolated from patients in Northeast Thailand Irin Kham-ngam
Ploenchan Chetchotisakd
Pimjai Ananta
Prajaub Chaimanee
Wipa Reechaipichitkul
Viraphong Lulitanond
Wises Namwat
Kiatichai Faksri
2019 INFECTION GENETICS AND EVOLUTION
(68.0), pp. 35.0-42.0
1 0 0 0 0 0 1
90. Dolutegravir versus ritonavir-boosted lopinavir both with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitor therapy in adults with HIV-1 infection in whom first-line therapy has failed (DAWNING): an open-label, non-inferiority, phase 3b trial Michael Aboud
Richard Kaplan
Johannes Lombaard
Fujie Zhang
Jose A. Hidalgo
Elmira Mamedova
Marcelo H. Losso
Ploenchan Chetchotisakd
Carlos Brites
Jorg Sievers
Dannae Brown
Judy Hopking
Mark Underwood
Maria Claudia Nascimento
Yogesh Punekar
Martin Gartland
Kimberly Smith
2019 LANCET INFECTIOUS DISEASES
3.0 (19.0), pp. 253.0-264.0
14 0 0 0 0 0 14
91. Influence of CYP3A5 and SLCO1B1 polymorphisms on atazanavir/r concentrations in Thai HIV-infected patients Noppaket Singkham
Anchalee Avihingsanon
Narukjaporn Thammajaruk
Kiat Ruxrungtham
Torsak Bunupuradah
Sasisopin Kiertiburanakul
Ploenchan Chetchotisakd
David M. Burger
Sean Emery
Baralee Punyawudho
2019 PHARMACOGENOMICS
7.0 (20.0), pp. 517.0-527.0
0 0 0 0 0 0 0
92. Isavuconazole Versus Caspofungin in the Treatment of Candidemia and Other Invasive Candida Infections: The ACTIVE Trial Bart Jan Kullberg
Claudio Viscoli
Peter G. Pappas
Jose Vazquez
Luis Ostrosky-Zeichner
Coleman Rotstein
Jack D. Sobel
Raoul Herbrecht
Galia Rahav
Sutep Jaruratanasirikul
Ploenchan Chetchotisakd
Eric Van Wijngaerden
Jan De Waele
Christopher Lademacher
Marc Engelhardt
Laura Kovanda
Rodney Croos-Dabrera
Christine Fredericks
George R. Thompson
2019 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
12.0 (68.0), pp. 1981.0-1989.0
19 0 0 0 0 0 19
93. Longer-term (96-week) efficacy and safety of switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in women C. Kityo
D. Hagins
E. Koenig
A. Avihingsanon
P. Chetchotisakd
K. Supparatpinyo
N. Gankina
V. Pokrovsky
E. Voronin
J. L. Stephens
E. DeJesus
H. Wang
R. Acosta
D. Brainard
H. Martin
T. A. Makadzange
2019 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
(22.0), pp. 4.0-4.0
0 0 0 0 0 0 0
94. Natural History of Anti-Interferon-gamma Autoantibody-associated Immunodeficiency Syndrome in Thailand Gloria H. Hong
Ploenchan Chetchotisakd
Siriluck Anunnatsiri
Piroon Mootsikapun
Lindsey B. Rosen
Christa S. Zerbe
Steven M. Holland
2019 JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY
(39.0), pp. S51-S51
0 0 0 0 0 0 0
95. Predictive Validity of the qSOFA Score for Sepsis in Adults with Community-Onset Staphylococcal Infection in Thailand Supaksh Gupta
Kristina E. Rudd
Sarunporn Tandhavanant
Pornpan Suntornsut
Ploenchan Chetchotisakd
Derek C. Angus
Sharon J. Peacock
Narisara Chantratita
Timothy Eoin West
2019 JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
11.0 (8.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
96. Switching to Fixed-Dose Bictegravir, Emtricitabine, and Tenofovir Alafenamide (B/F/TAF) in Virologically Suppressed HIV-1 Infected Women: A Randomized, Open-Label, Multicenter, Active-Controlled, Phase 3, Noninferiority Trial Cissy Kityo
Debbie Hagins
Ellen Koenig
Anchalee Avihingsanon
Ploenchan Chetchotisakd
Khuanchai Supparatpinyo
Natalya Gankina
Vadim Pokrovsky
Evgeny Voronin
Jeffrey L. Stephens
Edwin DeJesus
Hui Wang
Rima K. Acosta
Huyen Cao
Erin Quirk
Hal Martin
Tariro Makadzange
2019 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES
3.0 (82.0), pp. 321.0-328.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Outbreaks in Srinagarind Hospital JANPEN JAROONTUM
PLOENCHAN CHETCHOTISAKD
NANTAKA KHUNTIKEO
PAGAKRONG LUMBIGANON
WEERACHAI KOSUWON
WIPAWADEE MANMONTRI
PUNNIPA SIRIERMPOOL
1994 Srinagarind Medical Journal
(9 No 4), pp. 174-177

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.02624344825744629