Loading
 สุรพล เวียงนนท์

สุรพล เวียงนนท์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6507607733: H-INDEX 26

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Cancer incidence in Thailand, 1995-1997. Sriplung, H
Sontipong, S
Martin, N
Wiangnon, S
Vootiprux, V
Cheirsilpa, A
Kanchanabat, C
Khuhaprema, T
0
2. Cancer incidence trends in Thailand, 1989-2000. Sriplung, H
Wiangnon, S
Sontipong, S
Sumitsawan, Y
Martin, N
0
3. Childhood cancer in Thailand: 1995-1997. Wiangnon, S
Kamsa-Ard, S
Jetsrisuparb, A
Sriplung, H
Sontipong, S
Sumitsawan, Y
Martin, N
0
4. Cytochemistry and Multi-color Flow Cytometric Immunophenotype for Diagnosis of Childhood Acute Leukemia Ekchol Mukda
Ketsarin Pintaraks
Patcharee Komvilaisak
Surapon Wiangnon
0
5. Green Tea Consumption Prevented Iron Overload: A Case Report of Thalassemia Intermedia Arunee Jetsrisuparb Jetsrisuparb
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
0
6. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program. Wichajarn, K
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
0
7. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in northeast Thailand. Suwanrungruang, K
Sriamporn, S
Wiangnon, S
Rangsrikajee, D
Sookprasert, A
Thipsuntornsak, N
Satitvipawee, P
Poomphakwaen, K
Tokudome, S
0
8. Molecular, hematological and clinical aspects of thalassemia major and thalassemia intermedia associated with Hb E-beta-thalassemia in Northeast Thailand. Nuntakarn, L
Fucharoen, S
Fucharoen, G
Sanchaisuriya, K
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
0
9. Risk factors for colorectal cancer in northeast Thailand: lifestyle related. Sriamporn, S
Wiangnon, S
Suwanrungruang, K
Rungsrikaji, D
Sukprasert, A
Thipsuntornsak, N
Satitvipawee, P
Poomphakwaen, K
Tokudome, S
0
10. The XRCC3 Thr241Met polymorphism and breast cancer risk: a case-control study in a Thai population. Sangrajrang, S
Schmezer, P
Burkholder, I
Boffetta, P
Brennan, P
Woelfelschneider, A
Bartsch, H
Wiangnon, S
Cheisilpa, A
Popanda, O
0
11. Trends in incidence of childhood leukemia, Khon Kaen, Thailand, 1985-2002. Kamsa-ard, S
Wiangnon, S
Kamsa-ard, S
Suwanrungruang, K
Jetsrisuparb, A
Horsith, S
0
12. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004. Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Sriamporn, S
Sookprasert, A
Rangsrikajee, D
Kamsa-Ard, S
Horsith, S
Usantia, P
0
13. The spectrum of β-thalassemia mutations in northern and northeastern Thailand Laig, M
Sanguansermsri, T
Wiangnon, S
Hundrieser, J
Pape, M
Flatz, G
1989
14. Antibiotic use at a university hospital. Antibiotic Working Group of Srinagarind Hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1990
15. Intervention of inappropriate antibiotic use at a university teaching hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1991
16. Achievement in Personality and Ethics Development 1st year medical student, 1994 Academic year. Narumon Sinsupan
Chalor Intarakhao
Udomsak Mahaweerawat
Srinoi Maskasame
Wutipong Limviroj
Surapon Wiangnon
Onanong Aranysen
Apichat Jiravuttipong
Faakjit Khunurat
Orranong Yenkasame
1995
17. Achievement in Personality and Ethics Development 2nd year medical student, 1994 Academic year. Narumon Sinsupan
Porntip Boonruangsri
Surapon Wiangnon
Chalor Intarakhao
Thanarut Junthaouppapee
Apichat Jiravuttipong
Pisit Jodking
Suwanna Taechataveewan
Onanong Aranysen
Suwan Thongoan
Aujcharalux Songsiri
Therdthai Thongoun
Sukhont Mahathon
Faakjit Khunurat
Orranong Yenkasame
1996
18. A Case Report : Congenital factor VII deficiency Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Nantarat Komanasin
1997
19. Prediction of idiopathic respiratory distress syndrome by the stable microbubble test on gastric aspirate Teeratakulpisarn, J
Taksaphan, S
Pengsaa, K
Wiangnon, S
Kosuwon, W
1998
20. Survival Rate in Childhood Leukemia Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Patcharee Komvilaisak
2000
21. Update Treatment in Thalassemia and Hemoglobinopathy Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
2000
22. A Case of Acute Promyelocytic Leukemia Presented with Retinal Detachment Patcharee Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Patanaree Poungvarin
Benjaporn Nithinavakarm
2002
23. An interim analysis of cyclophosphamide versus L-asparaginase in therapy of lower-risk acute childhood lymphoblastic leukemia A Jetsrisuparb
P Komwilaisak
S Wiangnon
C Jetsrisuparb
2002
24. Salmonellosis in children with cancer: a 9-year review (1992-2000) S Wiangnon
P Kosalaraksa
A Jetsrisuparb
P Komvilaisak
2002
25. Triple heterozygosity of a hemoglobin variant: Hemoglobin pyrgos with other hemoglobinopathies A Jetsrisuparb
K Sanchaisuriya
G Fucharoen
S Fucharoen
S Wiangnon
P Komwilaisak
2002
26. Childhood cancer in thailand: 1995-1997 Wiangnon, S.
Kamsa-ard, S.
Jetsrisuparb, A.
Sriplung, H.
Sontipong, S.
Sumitsawan, Y.
Martin, N.
2003
27. Pleuropulmonary blastoma in a child presenting with spontaneous pneumothorax Teeratakulpisarn, J
Wiangnon, S
Srinakarin, J
Kuptarnond, C
Jintakanon, D
2003
28. Survival Rate of Children with Neuroblastoma in Srinagarind Hospital Surapon Wiangnon
Sathaporn Na Rajsima
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Supot Kamsaad
2003
29. Re: helicobacter pylori infection and gastric cancer: facing the enigmas. S Tokudome
K Kuriki
S Suzuki
S Akasaka
H Kosaka
H Ishikawa
T Yoshimura
T Azuma
DD Van
NC Khan
S Sriamporn
S Wiangnon
Soeripto
FE Triningsih
MA Moore
2004
30. Re: Helicobacter pylori infection and gastric cancer: Facing the enigmas [4] Van, D.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
Soeripto,
Moore, M.A.
2004
31. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school children in Khon Kaen, northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: Phase III Teeratakulpisarn, J.
Wiangnon, S.
Kosalaraksa, P.
Heng, S.
2004
32. The diverse molecular basis and hematological features of Hb H and AEBart's diseases in northeast Thailand S Boonsa
K Sanchaisuriya
G Fucharoen
S Wiangnon
A Jetsrisuparb
S Fucharoen
2004
33. Cancer incidence in Thailand, 1995-1997 Sriplung, H.
Sontipong, S.
Martin, N.
Wiangnon, S.
Vootiprux, V.
Cheirsilpa, A.
Kanchanabat, C.
Khuhaprema, T.
2005
34. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand Pancharoen, C
Nuchprayoon, I
Thisyakorn, U
Chokephaibulkit, K
Veerakul, G
Punpanich, W
Kanjanapongkul, S
Mekmullica, J
Wongsawat, J
Bowonkiratikachorn, P
Hongsiriwon, S
Thanarattanakorn, P
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
Saerejittima, A
Kochavate, S
2005
35. Rituximab combined with CHOP for successful treatment of aggressive recurrent, pediatric B-cell large cell non-Hodgkin's lymphoma Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Komvilaisak, P
Kularbkaew, C
Yutanawiboonchai, W
Mairieng, E
2005
36. Cancer incidence trends in Thailand, 1989-2000 Sriplung, H.
Wiangnon, S.
Sontipong, S.
Sumitsawan, Y.
Martin, N.
2006
37. Development of severe anemia during fever episodes in patients with hemoglobin E trait and hemoglobin H disease combinations Jetsrisuparb, A
Sanchaisuriya, K
Fucharoen, G
Fucharoen, S
Wiangnon, S
Jetsrisuparb, C
Sirijirachai, J
Chansoong, K
2006
38. Penicillosis in patients with X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome (XHIGM), case reports from Thailand W Kamchaisatian
P Kosalaraksa
S Benjaponpitak
S Hongeng
C Direkwattanachai
P Lumbiganon
S Wiangnon
2006
39. Result of video-education on "genetic transmission in thalassemia" to thalassemic patients and their parents. Paholpak, S.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
Sangsahachat, D.
Padtawaro, L.
2006
40. Trends in incidence of childhood Leukemia, Khon Kaen, Thailand, 1985-2002 Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Jetsrisuparb, A.
Horsith, S.
2006
41. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004 Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriamporn, S.
Sookprasert, A.
Rangsrikajee, D.
Kamsa-ard, S.
Horsith, S.
Usantia, P.
2006
42. H63D mutation of the hemochromatosis gene and serum ferritin levels in Thai thalassemia carriers Yamsri, S
Sanchaisuriya, K
Fucharoen, S
Fucharoen, G
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Changtrakul, Y
Sanchaisuriya, P
2007
43. Risk factors for colorectal cancer in northeast Thailand: Lifestyle related Supannee Sriamporn
Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Dhanes Rungsrikaji
Auemkae Sukprasert
Nakorn Thipsuntornsak
Pratana Satitvipawee
Kirati Poomphakwaen
Shinkan Tokudome
2007
44. The XRCC3 Thr241Met polymorphism and breast cancer risk: a case-control study in a Thai population Schmezer, P.
Wiangnon, S.
2007
45. Amputation for treatment of pseudotumor in hemophilic patients: is it sufficient treatment? P. Komvilaisak
K. Vipulakorn
S. Kamwan
C. Sarntipipattana
S. Wiangnon
A. Jetsrisuparb
2008
46. Cytochemistry and multi-color flow cytometric immunophenotype for diagnosis of childhood acute leukemia E. Mukda
S. Wiangnon
K. Pintaraks
P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
2008
47. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program Khunton Wichajarn
Pope Kosalaraksa
Surapon Wiangnon
2008
48. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in Northeast Thailand Krittika Suwanrungruang
Supannee Sriamporn
Surapon Wiangnon
Dhanes Rangsrikajee
Aumkae Sookprasert
Nakorn Thipsuntornsak
Pratana Satitvipawee
Kirati Poomphakwaen
Shinkan Tokudome
2008
49. Polymorphisms in three base excision repair genes and breast cancer risk in Thai women. Schmezer, P.
Wiangnon, S.
2008
50. Molecular, hematological and clinical aspects of thalassemia major and thalassemia intermedia associated with Hb E-beta-thalassemia in Northeast Thailand Nuntakarn, L.
Fucharoen, S.P.
Fucharoen, G.
Sanchaisuriya, K.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
2009
51. Predictive Statistical Model for the Risk of Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Supot Kamsa-ard
Supannee Sriamporn Promthet
Paiboon Sithithaworn
Patravoot Vatanasapt
Narong KhuntiKao
Noppadol Pimchan
Siriporn Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2009
52. Cancer epidemiology in mainland South-East Asia - past, present and future. Moore, M.A.
Khuhaprema, T.
Sriamporn, S.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2010
53. Case-control study of occupational categories and breast cancer risk in Thailand Chatchai Ekpanyaskul
Thiravud Khuhaprema
Surapon Wiangnon
Suleeporn Sangrajrang
2010
54. Comparison of Incidence of Intrahepatic and Extrahepatic Cholangiocarcinoma - Focus on East and South-eastern Asia Fang, Y.
Wiangnon, S.
Sripa, B.
2010
55. Epidemiology of cholangiocarcinoma: an update focusing on risk factors. Fang, Y.
Wiangnon, S.
Sripa, B.
2010
56. Late effects in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: a study from Thai Pediatric Oncology Group. Samart Pakakasama
Gavivann Veerakul
Darin Sosothikul
Su-on Chainansamit
Vichai Laosombat
Pattra Thanarattanakorn
Rachata Lumkul
Surapon Wiangnon
Somporn Wangruangsathit
Nattee Narkbunnam
Somjai Kanjanapongkul
2010
57. NATIONAL PEDIATRIC BRAIN TUMOR REGISTRY IN THAILAND: REPORT FROM THAI PEDIATRIC ONCOLOGY GROUP (2003-2005) S. Hongeng
I. Nuchprayoon
P. Seksarn
S. Wiangnon
G. Veerakul
T. Krutvechos
2010
58. Retrospective Study on the Combination of Desferrioxamine and Deferasirox for Treatment of Iron-overloaded Thalassemic Patients: First Evidence of More Than 2 Years Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, C.
2010
59. Risk factors for colon cancer in Northeastern Thailand: interaction of MTHFR codon 677 and 1298 genotypes with environmental factors. Promthet, S.S.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Wiangnon, S.
Poomphakwaen, K.
Songserm, N.
Chopjitt, P.
Moore, M.A.
2010
60. Trends in incidence of childhood lymphoma in Khon Kaen, Thailand, 1985-2008 Aunjai Srina
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Supot Kamsaard
Surapon Wiangnon
2010
61. Bleeding is a rare manifestation in patient with lupus anticoagulation in children P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
2011
62. Cancer survival in Khon Kaen, Thailand, 1993-1997. Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Sriamporn, S
Wiangnon, S
2011
63. Childhood cancer incidence and survival 2003-2005, Thailand: Study from the thai pediatric oncology group Surapon Wiangnon
Gavivann Veerakul
Issarang Nuchprayoon
Panya Seksarn
Suradej Hongeng
Triroj Krutvecho
Nintita Sripaiboonkij
2011
64. FLT3 and NPM1 gene mutations in childhood acute myeloblastic leukemia. Ekchol Mukda
Katsarin Pintaraks
Rachchadol Sawangpanich
Surapon Wiangnon
Samart Pakakasama
2011
65. Functional polymorphisms in the TERT promoter are associated with risk of serous epithelial ovarian and breast cancers Jonathan Beesley
Hilda A. Pickett
Sharon E. Johnatty
Alison M. Dunning
Xiaoqing Chen
Jun Li
Kyriaki Michailidou
Yi Lu
David N. Rider
Rachel T. Palmieri
Michael D. Stutz
Diether Lambrechts
Evelyn Despierre
Sandrina Lambrechts
Ignace Vergote
Jenny Chang-Claude
Stefan Nickels
Alina Vrieling
Dieter Flesch-Janys
Shan Wang-Gohrke
Ursula Eilber
Natalia Bogdanova
Natalia Antonenkova
Ingo B. Runnebaum
Thilo Doerk
Marc T. Goodman
Galina Lurie
Lynne R. Wilkens
Rayna K. Matsuno
Lambertus A. Kiemeney
Katja K. H. Aben
Tamara Marees
Leon F. A. G. Massuger
Brooke L. Fridley
Robert A. Vierkant
Elisa V. Bandera
Sara H. Olson
Irene Orlow
Lorna Rodriguez-Rodriguez
Linda S. Cook
Nhu D. Le
Angela Brooks-Wilson
Linda E. Kelemen
Ian Campbell
Simon A. Gayther
Susan J. Ramus
Aleksandra Gentry-Maharaj
Usha Menon
Shahana Ahmed
Caroline Baynes
Paul D. Pharoah
Kenneth Muir
Artitaya Lophatananon
Arkom Chaiwerawattana
Surapon Wiangnon
Stuart Macgregor
Douglas F. Easton
Roger R. Reddel
Ellen L. Goode
Georgia Chenevix-Trench
2011
66. Situation Analysis of Risk Factors Related to Non-communicable Diseases in Khon Kaen Province, Thailand Promthet, S
Saranrittichai, K
Kamsa-ard, S
Senarak, W
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2011
67. Trends in liver cancer incidence between 1985 and 2009, Khon Kaen, Thailand: cholangiocarcinoma. Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Supannee Promthet
Narong Khuntikeo
Siriporn Kamsa-ard
Suwannee Mahaweerawat
2011
68. 19p13.1 Is a triple-negative-specific breast cancer susceptibility locus Kristen N. Stevens
Zachary Fredericksen
Celine M. Vachon
Xianshu Wang
Sara Margolin
Annika Lindblom
Heli Nevanlinna
Dario Greco
Kristiina Aittomaki
Carl Blomqvist
Jenny Chang-Claude
Alina Vrieling
Dieter Flesch-Janys
Hans-Peter Sinn
Shan Wang-Gohrke
Stefan Nickels
Hiltrud Brauch
Yon-Dschun Ko
Hans-Peter Fischer
Rita K. Schmutzler
Alfons Meindl
Claus R. Bartram
Sarah Schott
Christoph Engel
Andrew K. Godwin
JoEllen Weaver
Harsh B. Pathak
Priyanka Sharma
Hermann Brenner
Heiko Mueller
Volker Arndt
Christa Stegmaier
Penelope Miron
Drakoulis Yannoukakos
Alexandra Stavropoulou
George Fountzilas
Helen J. Gogas
Ruth Swann
Miriam Dwek
Annie Perkins
Roger L. Milne
Javier Benitez
Maria Pilar Zamora
Jose Ignacio Arias Perez
Stig E. Bojesen
Sune F. Nielsen
Borge G. Nordestgaard
Henrik Flyger
Pascal Guenel
Therese Truong
Florence Menegaux
Emilie Cordina-Duverger
Barbara Burwinkel
Frederick Marme
Andreas Schneeweiss
Christof Sohn
Elinor Sawyer
Ian Tomlinson
Michael J. Kerin
Julian Peto
Nichola Johnson
Olivia Fletcher
Isabel dos Santos Silva
Peter A. Fasching
Matthias W. Beckmann
Arndt Hartmann
Arif B. Ekici
Artitaya Lophatananon
Kenneth Muir
Puttisak Puttawibul
Surapon Wiangnon
Marjanka K. Schmidt
Annegien Broeks
Linde M. Braaf
Efraim H. Rosenberg
John L. Hopper
Carmel Apicella
Daniel J. Park
Melissa C. Southey
Anthony J. Swerdlow
Alan Ashworth
Nicholas Orr
Minouk J. Schoemaker
Hoda Anton-Culver
Argyrios Ziogas
Leslie Bernstein
Christina Clarke Dur
Chen-Yang Shen
Jyh-Cherng Yu
Huan-Ming Hsu
Chia-Ni Hsiung
Ute Hamann
Thomas Duennebier
Thomas Ruediger
Hans Ulrich Ulmer
Paul P. Pharoah
Alison M. Dunning
Manjeet K. Humphreys
Qin Wang
Angela Cox
Simon S. Cross
Malcom W. Reed
Per Hall
Kamila Czene
Christine B. Ambrosone
Foluso Ademuyiwa
Helena Hwang
Diana M. Eccles
Montserrat Garcia-Closas
Jonine D. Figueroa
Mark E. Sherman
Jolanta Lissowska
Peter Devilee
Caroline Seynaeve
Rob A. E. M. Tollenaar
Maartje J. Hooning
Irene L. Andrulis
Julia A. Knight
Gord Glendon
Anna Marie Mulligan
Robert Winqvist
Katri Pylkas
Arja Jukkola-Vuorinen
Mervi Grip
Esther M. John
Alexander Miron
Grethe Grenaker Alnaes
Vessela Kristensen
Anne-Lise Borresen-Dale
Graham G. Giles
Laura Baglietto
Catriona A. McLean
Gianluca Severi
Matthew L. Kosel
V. S. Pankratz
Susan Slager
Janet E. Olson
Paolo Radice
Paolo Peterlongo
Siranoush Manoukian
Monica Barile
Diether Lambrechts
Sigrid Hatse
Anne-Sophie Dieudonne
Marie-Rose Christiaens
Georgia Chenevix-Trench
Jonathan Beesley
Xiaoqing Chen
Arto Mannermaa
Veli-Matti Kosma
Jaana M. Hartikainen
Ylermi Soini
Douglas F. Easton
Fergus J. Couch
2012
69. 9q31.2-rs865686 as a susceptibility locus for estrogen receptor-positive breast cancer: evidence from the Breast Cancer Association Consortium. Helen Warren
Frank Dudbridge
Olivia Fletcher
Nick Orr
Nichola Johnson
John L. Hopper
Carmel Apicella
Melissa C. Southey
Maryam Mahmoodi
Marjanka K. Schmidt
Annegien Broeks
Sten Cornelissen
Linda M. Braaf
Kenneth R. Muir
Artitaya Lophatananon
Arkom Chaiwerawattana
Surapon Wiangnon
Peter A. Fasching
Matthias W. Beckmann
Arif B. Ekici
Ruediger Schulz-Wendtland
Elinor J. Sawyer
Ian Tomlinson
Michael Kerin
Barbara Burwinkel
Frederik Marme
Andreas Schneeweiss
Christof Sohn
Pascal Guenel
Therese Truong
Pierre Laurent-Puig
Claire Mulot
Stig E. Bojesen
Sune F. Nielsen
Henrik Flyger
Borge G. Nordestgaard
Roger L. Milne
Javier Benitez
Jose-Ignacio Arias-Perez
M. Pilar Zamora
Hoda Anton-Culver
Argyrios Ziogas
Leslie Bernstein
Christina Clarke Dur
Hermann Brenner
Heiko Mueller
Volker Arndt
Anne Langheinz
Alfons Meindl
Michael Golatta
Claus R. Bartram
Rita K. Schmutzler
Hiltrud Brauch
Christina Justenhoven
Thomas Bruening
Jenny Chang-Claude
Shan Wang-Gohrke
Ursula Eilber
Thilo Doerk
Peter Schuermann
Michael Bremer
Peter Hillemanns
Heli Nevanlinna
Taru A. Muranen
Kristiina Aittomaki
Carl Blomqvist
Natalia Bogdanova
Natalia Antonenkova
Yuriy Rogov
Marina Bermisheva
Darya Prokofyeva
Guzel Zinnatullina
Elza Khusnutdinova
Annika Lindblom
Sara Margolin
Arto Mannermaa
Veli-Matti Kosma
Jaana M. Hartikainen
Vesa Kataja
Georgia Chenevix-Trench
Jonathan Beesley
Xiaoqing Chen
Diether Lambrechts
Ann Smeets
Robert Paridaens
Caroline Weltens
Dieter Flesch-Janys
Katharina Buck
Sabine Behrens
Paolo Peterlongo
Loris Bernard
Siranoush Manoukian
Paolo Radice
Fergus J. Couch
Celine Vachon
Xianshu Wang
Janet Olson
Graham Giles
Laura Baglietto
Cariona A. McLean
Gianluca Severi
Esther M. John
Alexander Miron
Robert Winqvist
Katri Pylkas
Arja Jukkola-Vuorinen
Mervi Grip
Irene L. Andrulis
Julia A. Knight
Anna Marie Mulligan
Nayana Weerasooriya
Peter Devilee
Robert A. E. M. Tollenaar
John W. M. Martens
Caroline M. Seynaeve
Maartje J. Hooning
Antoinette Hollestelle
Agnes Jager
Madeleine M. A. Tilanus-Linthorst
Per Hall
Kamila Czene
Jianjun Liu
Jingmei Li
Angela Cox
Simon S. Cross
Ian W. Brock
Malcolm W. R. Reed
Paul Pharoah
Fiona M. Blows
Alison M. Dunning
Maya Ghous-saini
Alan Ashworth
Anthony Swerdlow
Michael Jones
Minouk Schoemaker
Douglas F. Easton
Manjeet Humphreys
Qin Wang
Julian Peto
Isabel dos-Santos-Silva
2012
70. Childhood neoplasms: analysis of Thai children 2010. Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Sutra, S.
2012
71. Cholangiocarcinoma in Khon Kaen Province Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Supot Kamsa-ard
2012
72. Evaluation of health education in the multi-professional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme in the North-east of Thailand Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Wiporn Senarak
Kesinee Saranrittichai
Patravoot Vatanasapt
Supot Kamsa-ard
Prasert Wongphuthorn
Chananya Kasinpila
Malcolm Anthony Moore
2012
73. Health behavior after a multiprofessional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme intervention in the north-east of thailand: What changed and what not? Saranrittichai, K
Senarak, W
Promthet, S
Wiangnon, S
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2012
74. Incidence and survival rates among pediatric osteogenic sarcoma cases in Khon Kaen, Thailand, 1985-2010. Pattara Wiromrat
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Winai Sirichativapee
Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2012
75. Prevalence and Co-infection of Intestinal Parasites among Thai Rural Residents at High-risk of Developing Cholangiocarcinoma: A Cross-sectional Study in a Prospective Cohort Study Songserm, N.
Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Sithithaworn, P.
2012
76. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression. Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Wiangnon, S.
Hansudewechakul, R.
Vibol, U.
Ngampiyaskul, C.
Lumbiganon, P.
Chuenyam, T.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012
77. Risk factors for rectal cancer and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms in a population in Northeast Thailand Supannee Promthet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Nopparat Songserm
Kirati Poomphakwaen
Peechanika Chopjitt
Surapon Wiangnon
Shinkan Tokudome
2012
78. Trends in incidence of hepatocellular carcinoma, 1990-2009, Khon Kaen, Thailand Wiangnon, S
Kamsa-ard, S
Suwanrungruang, K
Promthet, S
Kamsa-ard, S
Mahaweerawat, S
Khuntikeo, N
2012
79. Association between smoking and mortality: Khon Kaen cohort study, Thailand. Siriporn Kamsa-ard
Supannee Promthet
Sarah Lewington
Julie Ann Burrett
Paul Sherliker
Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
Donald Maxwell Parkin
2013
80. Brainstem Gliomas in Children at Srinagarind Hospital Chaiyaphat Thaweerujirot
Patcharee Komvilaisak
Amnat Kitkhuandee
Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
2013
81. Experience in treatment with alpha interferon in children with hemangioma in Srinagarind Hospital P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
K. Choksantisook
2013
82. IQ SCORE IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA RECEIVED CNS PROPHYLAXIS: WITH OR WITHOUT CRANIAL RADIATION P. Komvilaisak
D. Mairiang
C. Suphakunpinyo
S. Wiangnon
2013
83. Kasabach Merritt Syndrome (KMS) in infant with hepatoblastoma P. Komvilaisak
J. Jirapradittha
P. Kiatchoosakun
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
2013
84. Relapse-free Rate with Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treated under the Thai National Protocol Tharnprisan, P
Khiewyoo, J
Sripraya, P
Wiangnon, S
2013
85. Relationship Between the Body Mass Index and Abnormal Pap Smears Prompakay, R
Promthet, S
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Bradshaw, P
2013
86. Retrospective appraisal of cancer patients from Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic (PDR), seeking treatment in Thailand. Chaleunvong, K.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
2013
87. Survival of Cholangiocarcinoma Patients in Northeastern Thailand after Supportive Treatment Thunyaharn, N.
Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-ard, S.
2013
88. Childhood cancer incidence and survival 1985-2009, Khon Kaen, Thailand. Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Krittika Suwanrungruang
2014
89. Data Quality of Childhood Cancer in Khon Kaen, Thailand, 1990-2007 Suwanrungruang, K.
Kamsaard, S.
Wiangnon, S.
2014
90. Gene-environment interaction involved in cholangiocarcinoma in the Thai population: Polymorphisms of DNA repair genes, smoking and use of alcohol Nopparat Songserm
Supannee Promthet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Peechanika Chopjitt
Surapon Wiangnon
2014
91. Hormonal contraceptive use and breast cancer in Thai women Poosari, A
Promthet, S
Kamsa-ard, S
Suwanrungruang, K
Longkul, J
Wiangnon, S
2014
92. Incidence, Trends and Long-Term Follow up Outcome of Retinoblastoma in Thailand 1990-2010 Piyathida Wongmas
Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Krittika Suwanrungruang
Worawut Choeyprasert
Hutcha Sriplung
2014
93. Invasive Fungal Infections (Ifis) in Childhood Cancer in Srinagarind Hospital Thanakorn Kanjanapradap
Patcharee Komvilaisak
Pagakrong Lumbiganon
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
2014
94. Is it necessary to Perform Liver MRI T2* Earlier in Patients with Thalassemia Intermedia? Arunee Jetsrisuparb
Jiraporn Srinakarin
Narumol Chaosuwannakit
Petcharakorn Hanpanich
Pairash Saiviroonporn
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
2014
95. Numbers of new cases and trends of cancer 1993-2012: srinagarind hospital based population, Khon Kaen, North- East Thailand. Kosin Wirasorn
Krittika Suwanrungruag
Surapon Wiangnon
Wiyada Punjaruk
2014
96. Treatment Outcomes of Alpha thalassemia and Alpha- Beta thalassemia Coinheritance in Srinagarind Hospital Paninun Srinuchasart
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
Ouyporn Panamonta
Arunee Jetsrisuparb
2014
97. Treatment Outcomes of Patients with HbE β-Thalassemia in Srinagarind Hospital Parichat Charoentawornpanich
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
Ouyporn Panamonta
Arunee Jetsrisuparb
2014
98. XRCC1 gene polymorphism, diet and risk of colorectal cancer in Thailand Poomphakwaen, K
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Chopjitt, P
Songserm, N
Wiangnon, S
2014
99. CHILDHOOD LYMPHOMA INCIDENCE IN THAILAND FROM 1990-2011 K. Demanelis
H. Sriplung
R. Meza
S. Wiangnon
L. Rozek
M. Scheurer
P. Lupo
2015
100. Corrected Erythrocyte Sedimentation Rate (Cesr) To Help in the Diagnosis of Infection in Pediatric Cancer Patients with Febrile Neutropenia Pawinee Kaewsuwan
Surapon Wiangnon
Yossombat Jangtrakul
Pope Kosalaraksa
2015
101. Differences in childhood leukemia incidence and survival between Southern Thailand and the United States: a population-based analysis. Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2015
102. Incidences, Trends and Long Term Outcomes of Retinoblastoma in Three Cancer Registries, Thailand. Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2015
103. Outcome of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treated Using the Thai National Protocols. Wiangnon, S.
Chotsampancharoen, T.
Chainansamit, S.O.
2015
104. Risk Factors for Colorectal Cancer in Thailand. Poomphakwaen, K.
Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
2015
105. Thromboembolic events in children with cancer in Srinagarind hospital P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
P. Sripraya
2015
106. Trends and Survival of Childhood Cancers in Srinagarind Hospital During 1993-2012 Phunnipit Wongmeerit
Krittika Suwanrungruang
Surapon Wiangnon
2015
107. XRCC1 gene polymorphism, clinicopathological characteristics and stomach cancer survival in Thailand Putthanachote, N
Promthet, S
Suwanrungruan, K
Chopjitt, P
Wiangnon, S
Chen, LS
Yen, MF
Chen, TH
2015
108. Aberrant methylation of PCDH10 and RASSF1A genes in blood samples for non-invasive diagnosis and prognostic assessment of gastric cancer. Pimson, C.
Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
2016
109. Aberrant methylation of PCDH10 and RASSFIA genes in blood samples for non-invasive diagnosis and prognostic assessment of gastric cancer Charinya Pimson
Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Supannee Promthet
Nuntiput Putthanachote
Krittika Suwanrungruang
Surapon Wiangnon
2016
110. BRAINSTEM GLIOMAS IN CHILDREN AT SRINAGARIND HOSPITAL Patcharee Komvilaisak
Chaiyaphat Thaweerujirot
Amnat Kitkhuandee
Surapon Wiangnon
Arunee Jetrisuparb
2016
111. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2016
112. Disparities in Paediatric Leukemia Incidence and Survival: A Population-Based Cancer Registry Analysis Comparing Thailand and the United States K. Demanelis
H. Sriplung
R. Meza
S. Wiangnon
I. Chitapanarux
D. Pongnikorn
W. Chansaard
L. Rozek
M. Scheurer
P. Lupo
2016
113. Disparities in pediatric leukemia incidence and survival: a population-based cancer registry analysis comparing Thailand and the United States Kathryn Demanelis
Hutcha Sriplung
Rafael Meza
Surapon Wiangnon
Laura S. Rozek
Michael E. Scheurer
Philip J. Lupo
2016
114. FLT3-ITD mutations in acute myeloid leukemia patients in northeast Thailand Kumsaen, P
Fucharoen, G
Sirijerachai, C
Chainansamit, SO
Wisanuyothin, N
Kuwatjanakul, P
Wiangnon, S
2016
115. Lack of association between an XRCC1 gene polymorphism and colorectal cancer survival in Thailand Siewchaisakul, P
Suwanrungruang, K
Poomphakwaen, K
Wiangnon, S
Promthet, S
2016
116. Survival of stomach cancer cases in Khon Kaen, Thailand 2000-2012 Nanthanangkul, S
Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Promthet, S
2016
117. Trends in Survival of Childhood Cancers in a University Hospital, Northeast Thailand, 19932012. Suwanrungruang, K.
Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Wiangnon, S.
2016
118. Erratum to “The histology of ovarian cancer: Worldwide distribution and implications for international survival comparisons (CONCORD-2)” [Gynecol. Oncol. 144 (2017) 405–413](S0090825816314974)(10.1016/j.ygyno.2016.10.019) Bah, E.
Swaminathan, R.G.
Mokni, M.M.
Turner, D.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
Currow, D.C.H.
2017
119. Erratum to “Worldwide comparison of ovarian cancer survival: Histological group and stage at diagnosis (CONCORD-2)” [Gynecol. Oncol. 144 (2017) 396–404](S009082581631575X)(10.1016/j.ygyno.2016.11.019) Bah, E.
Swaminathan, R.G.
Mokni, M.M.
Turner, D.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
Currow, D.C.H.
2017
120. International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study Bray, F.I.
Chokunonga, E.
Turner, D.
Swaminathan, R.G.
Koyande, S.S.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
2017
121. Joinpoint analysis trends in the incidence of colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 - 2012) Sarakarn, P.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
Jenwitheesuk, K.
Koonmee, S.
Tipsunthonsak, N.
2017
122. Joinpoint Analysis Trends in the Incidence of Colorectal Cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 – 2012) Sarakarn, P
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Promthet, S
Jenwitheesuk, K
Koonmee, S
Tipsunthonsak, N
Chen, SL
Yen, AM
Chen, TH
2017
123. Lupus Anticoagulant-hypoprothrombinemia Syndrome (LAC-HPS) in Children With Systemic Lupus Erythematosus: Report of 3 Cases. Patcharee Komvilaisak
Suwannee Wisanuyotin
Arunee Jettrisuparb
Surapon Wiangnon
2017
124. The histology of ovarian cancer: worldwide distribution and implications for international survival comparisons (CONCORD-2) Bah, E.
Swaminathan, R.G.
Mokni, M.M.
Turner, D.
Martin, J.H.
Chen, W.
Chiang, C.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
2017
125. The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: A hospital-based matched case-control study Nuntiput Putthanachote
Supannee Promthet
Cameron Hurst
Krittika Suwanrungruang
Peechanika Chopjitt
Surapon Wiangnon
Sam Li-Sheng Chen
Amy Ming-Fang Yen
Tony Hsiu-Hsi Chen
2017
126. Worldwide comparison of ovarian cancer survival: Histological group and stage at diagnosis (CONCORD-2) Bah, E.
Turner, D.
Chen, W.
Swaminathan, R.G.
Chiang, C.
Lai, M.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Lambe, M.P.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
Currow, D.C.H.
2017
127. Worldwide comparison of survival from childhood leukaemia for 1995–2009, by subtype, age, and sex (CONCORD-2): a population-based study of individual data for 89 828 children from 198 registries in 53 countries Piñeros, M.
Coleman, M.P.
Bah, E.
Turner, D.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Giacomin, A.
Budroni, M.
Candela, G.
Lambe, M.P.
2017
128. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Virani, S
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Somintara, O
Vachirodom, D
Koonmee, S
Srinakarin, J
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Rozek, LS
Sriplung, H
Wiangnon, S
2018
129. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2018
130. Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990-2011. Bidwell, SS
Peterson, CC
Demanelis, K
Zarins, K
Meza, R
Sriplung, H
Wiangnon, S
Chotsampancharoen, T
Chitapanarux, I
Pongnikorn, D
Daoprasert, K
Suwanrungruang, K
Chansaard, W
Rozek, LS
2018
131. Clinical Outcome and Prognostic Factors to Predict Induction Response in High-Risked Neuroblastoma Patients Receiving Topotecan-Based Regimen: Multicenter Study A. Photi-A
P. Rujkijyanont
C. Traivaree
C. Monsereenusorn
S. Wiangnon
T. Chotsampancharoen
S. O. Chainansamit
K. Sanpakit
D. Sosothikul
S. Kanjanapongkul
S. Hongeng
2018
132. Fetal anemia causing hydrops fetalis from an alpha-globin variant: Homozygous hemoglobin constant spring Patcharee Komvilaisak
Ratana Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Junya Jirapradittha
Pakaphan Kiatchoosakun
Goonapa Fucharoen
2018
133. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries Chen, W.
Eser, S.Y.
Stiller, C.A.
Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Coviello, E.
Giacomin, A.
Magoni, M.
Candela, G.
Bianconi, F.
2018
134. Opisthorchiasis with proinflammatory cytokines (IL-1β and TNF-α) polymorphisms influence risk of intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand: A nested case-control study Supannee Promthet
Nopparat Songserm
Somkiattiyos Woradet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Surapon Wiangnon
Akhtar Ali
2018
135. Risk Factors for Cholangiocarcinoma in Thailand: A Systematic Review and Meta-Analysis Kamsa-Ard, S.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
2018
136. Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990-2011 Serena S. Bidwell
Catherine C. Peterson
Kathryn Demanelis
Katie R. Zarins
Rafael Meza
Hutcha Sriplung
Surapon Wiangnon
Thirachit Chotsampancharoen
Imjai Chitapanarux
Donsuk Pongnikorn
Karnchana Daoprasert
Krittika Suwanrungruang
Wasan Chansaard
Laura S. Rozek
2019
137. Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990–2011 Sriplung, H.
Wiangnon, S.
Chotsampancharoen, T.
Suwanrungruang, K.
2019
138. Clinical outcomes and prognostic factors to predict treatment response in high risk neuroblastoma patients receiving topotecan and cyclophosphamide containing induction regimen: A prospective multicenter study Piya Rujkijyanont
Apichat Photia
Chanchai Traivaree
Chalinee Monsereenusorn
Usanarat Anurathapan
Panya Seksarn
Darintr Sosothikul
Piti Techavichit
Kleebsabai Sanpakit
Kamon Phuakpet
Surapon Wiangnon
Thirachit Chotsampancharoen
Su-on Chainansamit
Somjai Kanjanapongkul
Arunotai Meekaewkunchorn
Suradej Hongeng
2019
139. Severe thalassemia syndrome caused by Hemoglobin Pak Num Po AEBart’s disease: A hematological, molecular, and diagnostic aspects Singha, K.
Wiangnon, S.
Fucharoen, G.
Jetsrisuparb, A.
Komwilaisak, P.
Fucharoen, S.P.
2020
Count 87 79 72 19

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. The spectrum of β-thalassemia mutations in northern and northeastern Thailand Laig, M.
Wiangnon, S.
Hundrieser, J.
Pape, M.R.
Flatz, G.
1989 Human Genetics
1 (84), pp. 47-50
2. Prediction of idiopathic respiratory distress syndrome by the stable microbubble test on gastric aspirate Teeratakulpisarn, J.
Taksaphan, S.
Pengsaa, K.
Wiangnon, S.
Kosuwon, W.
1998 Pediatric Pulmonology
6 (25), pp. 383-389
3. Triple heterozygosity of a hemoglobin variant: Hemoglobin pyrgos with other hemoglobinopathies Jetsrisuparb, A.
Sanchaisuriya, K.
Fucharoen, G.
Fucharoen, S.P.
Wiangnon, S.
Komwilaisak, P.
2002 International Journal of Hematology
1 (75), pp. 35-39
4. Childhood cancer in thailand: 1995-1997 Wiangnon, S.
Kamsa-ard, S.
Jetsrisuparb, A.
Sriplung, H.
Sontipong, S.
Sumitsawan, Y.
Martin, N.
2003 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (4), pp. 337-343
5. Pleuropulmonary blastoma in a child presenting with spontaneous pneumothorax Teeratakulpisarn, J.
Srinakarin, J.
Jintakanon, D.
Wiangnon, S.
Kuptarnond, C.
2003 Journal of the Medical Association of Thailand
4 (86), pp. 385-391
6. Re: Helicobacter pylori infection and gastric cancer: Facing the enigmas [4] Van, D.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
Soeripto,
Moore, M.A.
2004 International Journal of Cancer
1 (112), pp. 166-169
7. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school-children in Khon Kaen, Northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: Phase III Teeratakulpisarn, J.
Wiangnon, S.
Kosalaraksa, P.
Heng, S.
2004 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
4 (22), pp. 175-181
8. The diverse molecular basis and hematological features of Hb H and AEBart's diseases in northeast Thailand Boonsa, S.
Sanchaisuriya, K.
Fucharoen, G.
Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, A.
Fucharoen, S.P.
2004 Acta Haematologica
3 (111), pp. 149-154
9. Cancer incidence in Thailand, 1995-1997 Sriplung, H.
Sontipong, S.
Martin, N.
Wiangnon, S.
Vootiprux, V.
Cheirsilpa, A.
Kanchanabat, C.
Khuhaprema, T.
2005 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (6), pp. 276-281
10. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand Pancharoen, C.
Chokephaibulkit, K.
Kosalaraksa, P.
Wiangnon, S.
2005 Pediatric Infectious Disease Journal
10 (24), pp. 923-924
11. Rituximab combined with CHOP for successful treatment of aggressive recurrent, pediatric B-cell large cell non-Hodgkin's lymphoma Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
Komvilaisak, P.
Kularbkaew, C.
Yutanawiboonchai, W.
Mairieng, E.
2005 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
4 (27), pp. 223-226
12. Cancer incidence trends in Thailand, 1989-2000 Sriplung, H.
Wiangnon, S.
Sontipong, S.
Sumitsawan, Y.
Martin, N.
2006 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (7), pp. 239-244
13. Development of severe anemia during fever episodes in patients with hemoglobin E trait and hemoglobin H disease combinations Jetsrisuparb, A.
Sanchaisuriya, K.
Fucharoen, G.
Fucharoen, S.P.
Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, C.
Sirijirachai, J.
Chansoong, K.
Chansung, G.
2006 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
4 (28), pp. 249-253
14. Result of video-education on "genetic transmission in thalassemia" to thalassemic patients and their parents Paholpak, S.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
Sangsahachat, D.
Padtawaro, L.
2006 Journal of the Medical Association of Thailand
11 (89), pp. 1909-1914
15. Trends in incidence of childhood Leukemia, Khon Kaen, Thailand, 1985-2002 Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Jetsrisuparb, A.
Horsith, S.
2006 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (7), pp. 75-78
16. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004 Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriamporn, S.
Sookprasert, A.
Rangsrikajee, D.
Kamsa-ard, S.
Horsith, S.
Usantia, P.
2006 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (7), pp. 623-626
17. H63D mutation of the hemochromatosis gene and serum ferritin levels in Thai thalassemia carriers Yamsri, S.
Sanchaisuriya, K.
Fucharoen, S.P.
Fucharoen, G.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
Changtrakul, Y.
Sanchaisuriya, P.
2007 Acta Haematologica
2 (118), pp. 99-105
18. Risk factors for colorectal cancer in northeast Thailand: Lifestyle related Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
Suwanrungruang, K.
Rungsrikaji, D.
Sukprasert, A.
Thipsuntornsak, N.
Poomphakwaen, K.
2007 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (8), pp. 573-577
19. The XRCC3 Thr241Met polymorphism and breast cancer risk: A case - Control study in a Thai population Schmezer, P.
Wiangnon, S.
2007 Biomarkers
5 (12), pp. 523-532
20. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program Wichajarn, K.
Kosalaraksa, P.
Wiangnon, S.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (9), pp. 507-510
21. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in Northeast Thailand Suwanrungruang, K.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
Rangsrikajee, D.
Sookprasert, A.
Thipsuntornsak, N.
Poomphakwaen, K.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (9), pp. 71-75
22. Polymorphisms in three base excision repair genes and breast cancer risk in Thai women Schmezer, P.
Wiangnon, S.
2008 Breast Cancer Research and Treatment
2 (111), pp. 279-288
23. Molecular, hematological and clinical aspects of thalassemia major and thalassemia intermedia associated with Hb E-β-thalassemia in Northeast Thailand Nuntakarn, L.
Fucharoen, S.P.
Fucharoen, G.
Sanchaisuriya, K.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
2009 Blood Cells, Molecules, and Diseases
1 (42), pp. 32-35
24. Cancer epidemiology in mainland South-East Asia - past, present and future. Moore, M.A.
Khuhaprema, T.
Sriamporn, S.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2010 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(11 Suppl 2), pp. 67-80
25. Case-control study of occupational categories and breast cancer risk in Thailand Ekpanyaskul, C.
Khuhaprema, T.
Khuhaprema, T.
Wiangnon, S.
2010 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (11), pp. 793-797
26. Comparison of incidence of intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma - focus on east and South-eastern Asia Fang, Y.
Wiangnon, S.
Sripa, B.
2010 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (11), pp. 1159-1166
27. Epidemiology of cholangiocarcinoma: An update focusing on risk factors Fang, Y.
Wiangnon, S.
Sripa, B.
2010 Cancer Science
3 (101), pp. 579-585
28. Late effects in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: A study from Thai Pediatric Oncology Group Chainansamit, S.O.
Laosombat, V.
Wiangnon, S.
Narkbunnam, N.
2010 International Journal of Hematology
5 (91), pp. 850-854
29. Retrospective study on the combination of desferrioxamine and deferasirox for treatment of iron-overloaded thalassemic patients: First evidence of more than 2 years Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, C.
2010 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
5 (32), pp. 400-403
30. Risk factors for colon cancer in northeastern thailand: Interaction of MTHFR codon 677 and 1298 genotypes with environmental factors Promthet, S.S.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Wiangnon, S.
Poomphakwaen, K.
Songserm, N.
Chopjitt, P.
Moore, M.A.
2010 Journal of Epidemiology
4 (20), pp. 329-338
31. Trends in incidence of childhood lymphoma in Khon Kaen, Thailand, 1985-2008 Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Kamsaard, S.
Wiangnon, S.
2010 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (11), pp. 1683-1686
32. Cancer survival in Khon Kaen, Thailand, 1993-1997. Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Sriamporn, S.
Wiangnon, S.
2011 IARC scientific publications
162 (), pp. 211-216
33. Childhood cancer incidence and survival 2003-2005, Thailand: Study from the thai pediatric oncology group Wiangnon, S.
Sripaiboonkij, N.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (12), pp. 2215-2220
34. FLT3 and NPM1 gene mutations in childhood acute myeloblastic leukemia Mukda, E.
Wiangnon, S.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
7 (12), pp. 1827-1831
35. Functional polymorphisms in the TERT promoter are associated with risk of serous epithelial ovarian and breast cancers Beesley, J.
Chen, X.
Li, J.
Rider, D.N.
Palmieri, R.T.
Stutz, M.D.
Despierre, E.
Antonenkova, N.N.
Matsuno, R.
Marees, T.
Fridley, B.L.
Le, N.
Gentry-Maharaj, A.
Baynes, C.
Lophatananon, A.
Chaiwerawattana, A.
Wiangnon, S.
2011 PLoS ONE
9 (6), pp.
36. Situation analysis of risk factors related to non-communicable diseases in Khon Kaen province, Thailand Promthet, S.S.
Saranrittichai, K.
Kamsa-ard, S.
Senarak, W.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
Wongphuthorn, P.
Moore, M.A.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (12), pp. 1337-1340
37. Trends in liver cancer incidence between 1985 and 2009, Khon Kaen, Thailand: Cholangiocarcinoma Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
Suwanrungruang, K.
Promthet, S.S.
Khuntikeo, N.
Kamsa-ard, S.
Mahaweerawat, S.
2011 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (12), pp. 2209-2213
38. 19p13.1 Is a triple-negative-specific breast cancer susceptibility locus Margolin, S.
Weaver, J.
Müller, H.W.
Perkins, A.G.
Pérez, J.I.A.
Nielsen, S.F.
Truong, T.
Ménégaux, F.
Cordina-Duverger, E.
Schneeweiß, A.
Kerin, M.J.
Lophatananon, A.
Wiangnon, S.
Nicholas, O.
Dur, C.C.
2012 Cancer Research
7 (72), pp. 1795-1803
39. 9q31.2-rs865686 as a susceptibility locus for estrogen receptor-positive breast cancer: Evidence from the Breast Cancer Association Consortium Cornelissen, S.
Lophatananon, A.
Chaiwerawattana, A.
Wiangnon, S.
Schulz-Wendtland, R.
Kerin, M.J.
Marmé, F.
Schneeweiß, A.
Truong, T.
Laurent-Puig, P.F.
Mulot, C.
Nielsen, S.F.
Arias Pérez, J.I.G.
Dur, C.C.
Müller, H.W.
Golatta, M.
Schürmann, P.
Antonenkova, N.N.
Prokofyeva, D.
Zinnatullina, G.F.
Margolin, S.
Beesley, J.
Chen, X.
Smeets, A.J.
2012 Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention
10 (21), pp. 1783-1791
40. Childhood neoplasms: analysis of Thai children 2010. Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Sutra, S.
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95 Suppl 7), pp. S123-133
41. Evaluation of health education in the multi-professional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme in the North-east of Thailand Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Senarak, W.
Saranrittichai, K.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Wongphuthorn, P.
Kasinpila, C.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
5 (13), pp. 1753-1755
42. Health behavior after a multiprofessional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme intervention in the north-east of thailand: What changed and what not? Saranrittichai, K.
Senarak, W.
Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Vatanasapt, P.
Kamsa-ard, S.
Wongphuthorn, P.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (13), pp. 4801-4805
43. Incidence and survival rates among pediatric osteogenic sarcoma cases in Khon Kaen, Thailand, 1985-2010 Wiromrat, P.
Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Sirichativapee, W.
Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (13), pp. 4281-4284
44. Prevalence and co-infection of intestinal parasites among thai rural residents at high-risk of developing cholangiocarcinoma: A cross-sectional study in a prospective cohort study Songserm, N.
Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Sithithaworn, P.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
12 (13), pp. 6175-6179
45. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression Kosalaraksa, P.
Bunupuradah, T.
Vonthanak, S.
Wiangnon, S.
Hansudewechakul, R.
Vibol, U.
Ngampiyaskul, C.
Lumbiganon, P.
Chuenyam, T.
Cooper, D.A.
Ruxrungtham, K.
Ananworanich, J.
2012 AIDS Research and Human Retroviruses
12 (28), pp. 1679-1686
46. Risk factors for rectal cancer and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms in a population in Northeast Thailand Promthet, S.S.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Songserm, N.
Poomphakwaen, K.
Chopjitt, P.
Wiangnon, S.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
8 (13), pp. 4017-4023
47. Trends in incidence of hepatocellular carcinoma, 1990-2009, Khon Kaen, Thailand Wiangnon, S.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Promthet, S.S.
Kamsa-ard, S.
Mahaweerawat, S.
Khuntikeo, N.
2012 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (13), pp. 1065-1068
48. Association between smoking and mortality: Khon kaen cohort study, Thailand Kamsa-ard, S.
Promthet, S.S.
Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
Parkin, D.M.A.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (14), pp. 2643-2647
49. Relapse-free rate with childhood acute lymphoblastic leukemia treated under the thai national protocol Tharnprisan, P.
Khiewyoo, J.
Sripraya, P.
Wiangnon, S.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (14), pp. 1127-1130
50. Relationship between the body mass index and abnormal pap smears Promthet, S.S.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Bradshaw, P.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (14), pp. 5503-5506
51. Retrospective appraisal of cancer patients from Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic (PDR), seeking treatment in Thailand Chaleunvong, K.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (14), pp. 5435-5440
52. Survival of cholangiocarcinoma patients in Northeastern Thailand after supportive treatment Thunyaharn, N.
Promthet, S.S.
Wiangnon, S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-ard, S.
2013 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
11 (14), pp. 7029-7032
53. Childhood cancer incidence and survival 1985-2009, Khon Kaen, Thailand Wiangnon, S.
Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Suwanrungruang, K.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
18 (15), pp. 7989-7993
54. Data quality of childhood cancer in Khon Kaen, Thailand, 1990-2007 Suwanrungruang, K.
Kamsaard, S.
Wiangnon, S.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
18 (15), pp. 7985-7987
55. Gene-environment interaction involved in cholangiocarcinoma in the Thai population: Polymorphisms of DNA repair genes, smoking and use of alcohol Songserm, N.
Promthet, S.S.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Chopjitt, P.
Wiangnon, S.
2014 BMJ Open
10 (4), pp.
56. Hormonal contraceptive use and breast cancer in Thai women Poosari, A.
Promthet, S.S.
Kamsa-ard, S.
Suwanrungruang, K.
Longkul, J.
Wiangnon, S.
2014 Journal of Epidemiology
3 (24), pp. 216-220
57. Numbers of new cases and trends of cancer 1993-2012: srinagarind hospital based population, Khon Kaen, North- East Thailand Wirasorn, K.
Suwanrungruag, K.
Wiangnon, S.
Punjaruk, W.
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
19 (15), pp. 8423-8427
58. XRCC1 gene polymorphism, diet and risk of colorectal cancer in Thailand Poomphakwaen, K.
Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Chopjitt, P.
Songserm, N.
Wiangnon, S.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
17 (15), pp. 7479-7486
59. Differences in childhood leukemia incidence and survival between Southern Thailand and the United States: A population-based analysis Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2015 Pediatric Blood and Cancer
10 (62), pp. 1790-1798
60. Incidences, trends and long term outcomes of retinoblastoma in three cancer registries, Thailand Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16 (16), pp. 6899-6902
61. Outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia treated using the thai national protocols Wiangnon, S.
Chotsampancharoen, T.
Chainansamit, S.O.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
11 (16), pp. 4609-4614
62. Risk factors for colorectal cancer in Thailand Poomphakwaen, K.
Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
14 (16), pp. 6105-6109
63. XRCC1 gene polymorphism, clinicopathological characteristics and stomach cancer survival in Thailand Promthet, S.S.
Chopjitt, P.
Wiangnon, S.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
14 (16), pp. 6111-6116
64. Aberrant methylation of PCDH10 and RASSF1A genes in blood samples for non-invasive diagnosis and prognostic assessment of gastric cancer Pimson, C.
Ekalaksananan, T.
Pientong, C.
Promthet, S.S.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
2016 PeerJ
6 (2016), pp.
65. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2016 Cochrane Database of Systematic Reviews
10 (2016), pp.
66. FLT3-ITD mutations in acute myeloid leukemia patients in northeast Thailand Fucharoen, G.
Sirijerachai, C.
Chainansamit, S.O.
Wiangnon, S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
9 (17), pp. 4395-4399
67. Lack of association between an XRCC1 gene polymorphism and colorectal cancer survival in Thailand Suwanrungruang, K.
Poomphakwaen, K.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (17), pp. 2055-2060
68. Survival of stomach cancer cases in Khon Kaen, Thailand 2000-2012 Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (17), pp. 2125-2129
69. Trends in survival of childhood cancers in a university hospital, Northeast Thailand, 1993-2012 Suwanrungruang, K.
Jetsrisuparb, A.
Komvilaisak, P.
Wiangnon, S.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
7 (17), pp. 3515-3519
70. Erratum to “The histology of ovarian cancer: Worldwide distribution and implications for international survival comparisons (CONCORD-2)” [Gynecol. Oncol. 144 (2017) 405–413](S0090825816314974)(10.1016/j.ygyno.2016.10.019) Bah, E.
Swaminathan, R.G.
Mokni, M.M.
Turner, D.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
Currow, D.C.H.
2017 Gynecologic Oncology
3 (147), pp. 726
71. Erratum to “Worldwide comparison of ovarian cancer survival: Histological group and stage at diagnosis (CONCORD-2)” [Gynecol. Oncol. 144 (2017) 396–404](S009082581631575X)(10.1016/j.ygyno.2016.11.019) Bah, E.
Swaminathan, R.G.
Mokni, M.M.
Turner, D.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
Currow, D.C.H.
2017 Gynecologic Oncology
3 (147), pp. 725
72. International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study Bray, F.I.
Chokunonga, E.
Turner, D.
Swaminathan, R.G.
Koyande, S.S.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
2017 The Lancet Oncology
6 (18), pp. 719-731
73. Joinpoint analysis trends in the incidence of colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 - 2012) Sarakarn, P.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
Promthet, S.S.
Jenwitheesuk, K.
Koonmee, S.
Tipsunthonsak, N.
2017 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (18), pp. 1039-1043
74. Lupus Anticoagulant-hypoprothrombinemia Syndrome (LAC-HPS) in children with systemic lupus erythematosus: Report of 3 cases Komvilaisak, P.
Wisanuyotin, S.
Wiangnon, S.
2017 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
8 (39), pp. e521-e524
75. The histology of ovarian cancer: worldwide distribution and implications for international survival comparisons (CONCORD-2) Bah, E.
Swaminathan, R.G.
Mokni, M.M.
Turner, D.
Martin, J.H.
Chen, W.
Chiang, C.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
2017 Gynecologic Oncology
2 (144), pp. 405-413
76. The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: A hospital-based matched case-control study Promthet, S.S.
Hurst, C.P.
Suwanrungruang, K.
Chopjitt, P.
Wiangnon, S.
2017 BMC Cancer
1 (17), pp.
77. Worldwide comparison of ovarian cancer survival: Histological group and stage at diagnosis (CONCORD-2) Bah, E.
Turner, D.
Chen, W.
Swaminathan, R.G.
Chiang, C.
Lai, M.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Giacomin, A.
Pascucci, C.
Budroni, M.
Candela, G.
Lambe, M.P.
Stiller, C.A.
Coleman, M.P.
Currow, D.C.H.
2017 Gynecologic Oncology
2 (144), pp. 396-404
78. Worldwide comparison of survival from childhood leukaemia for 1995–2009, by subtype, age, and sex (CONCORD-2): a population-based study of individual data for 89 828 children from 198 registries in 53 countries Piñeros, M.
Coleman, M.P.
Bah, E.
Turner, D.
Suwanrungruang, K.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Eser, S.Y.
Giacomin, A.
Budroni, M.
Candela, G.
Lambe, M.P.
2017 The Lancet Haematology
5 (4), pp. e202-e217
79. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Chindaprasirt, J.
Wirasorn, K.
Sookprasert, A.
Somintara, O.
Vachirodom, D.
Koonmee, S.
Srinakarin, J.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Sriplung, H.
Wiangnon, S.
2018 Journal of epidemiology
7 (28), pp. 323-330
80. Chemotherapy for treating high-grade osteosarcoma in children and young adults Sirichativapee, W.
Wisanuyotin, T.
Pattanittum, P.
Paholpak, P.
Laupattarakasem, P.
Srisodaphol, W.
Laopaiboon, M.
Kosuwon, W.
Wiangnon, S.
2018 Cochrane Database of Systematic Reviews
5 (2018), pp.
81. Fetal anemia causing hydrops fetalis from an alpha-globin variant: Homozygous hemoglobin constant spring Komvilaisak, P.
Jetsrisuparb, A.
Wiangnon, S.
Jirapradittha, J.
Kiatchoosakun, P.
Fucharoen, G.
2018 Journal of Pediatric Hematology/Oncology
5 (40), pp. 405-408
82. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries Chen, W.
Eser, S.Y.
Stiller, C.A.
Kamsa-ard, S.
Wiangnon, S.
Sriplung, H.
Bray, F.I.
Piñeros, M.
Coviello, E.
Giacomin, A.
Magoni, M.
Candela, G.
Bianconi, F.
2018 The Lancet
10125 (391), pp. 1023-1075
83. Opisthorchiasis with proinflammatory cytokines (IL-1β and TNF-α) polymorphisms influence risk of intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand: A nested case-control study Promthet, S.S.
Songserm, N.
Woradet, S.
Pientong, C.
Ekalaksananan, T.
Wiangnon, S.
2018 BMC Cancer
1 (18), pp.
84. Risk factors for cholangiocarcinoma in Thailand: A systematic review and meta-analysis Kamsa-Ard, S.
Kamsa-Ard, S.
Suwanrungruang, K.
Vatanasapt, P.
Wiangnon, S.
2018 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (19), pp. 605-614
85. Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990–2011 Sriplung, H.
Wiangnon, S.
Chotsampancharoen, T.
Suwanrungruang, K.
2019 Pediatric Blood and Cancer
1 (66), pp.
86. Clinical outcomes and prognostic factors to predict treatment response in high risk neuroblastoma patients receiving topotecan and cyclophosphamide containing induction regimen: A prospective multicenter study Rujkijyanont, P.
Sosothikul, D.
Phuakpet, K.
Wiangnon, S.
Chotsampancharoen, T.
Chainansamit, S.O.
Meekaewkunchorn, A.
2019 BMC Cancer
1 (19), pp.
87. Severe thalassemia syndrome caused by Hemoglobin Pak Num Po AEBart’s disease: A hematological, molecular, and diagnostic aspects Singha, K.
Wiangnon, S.
Fucharoen, G.
Jetsrisuparb, A.
Komwilaisak, P.
Fucharoen, S.P.
2020 International Journal of Laboratory Hematology
(), pp.

Title Authors Year Journal title
1. The spectrum of beta-thalassemia mutations in northern and northeastern Thailand. Laig, M
Sanguansermsri, T
Wiangnon, S
Hundrieser, J
Pape, M
Flatz, G
1989 Human genetics
1 (84), pp. 47-50
2. Antibiotic use at a university hospital. Antibiotic Working Group of Srinagarind Hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1990 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
3 (73), pp. 168-74
3. Intervention of inappropriate antibiotic use at a university teaching hospital. Udomthavornsuk, B
Tatsanavivat, P
Patjanasoontorn, B
Khomthong, R
Bhuripanyo, K
Saengnipanthkul, S
Lumbiganon, P
Wiengnond, S
Boonma, P
Vongsangnak, V
1991 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
10 (74), pp. 429-36
4. Prediction of idiopathic respiratory distress syndrome by the stable microbubble test on gastric aspirate. Teeratakulpisarn, J
Taksaphan, S
Pengsaa, K
Wiangnon, S
Kosuwon, W
1998 Pediatric pulmonology
6 (25), pp. 383-9
5. Triple heterozygosity of a hemoglobin variant: hemoglobin Pyrgos with other hemoglobinopathies. Jetsrisuparb, A
Sanchaisuriya, K
Fucharoen, G
Fucharoen, S
Wiangnon, S
Komwilaisak, P
2002 International journal of hematology
1 (75), pp. 35-9
6. Pleuropulmonary blastoma in a child presenting with spontaneous pneumothorax. Teeratakulpisarn, J
Wiangnon, S
Srinakarin, J
Kuptarnond, C
Jintakanon, D
2003 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
4 (86), pp. 385-91
7. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school-children in Khon Kaen, Northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: phase III. Teeratakulpisarn, J
Wiangnon, S
Kosalaraksa, P
Heng, S
2004 Asian Pacific journal of allergy and immunology / launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand
4 (22), pp. 175-81
8. Re: helicobacter pylori infection and gastric cancer: facing the enigmas. Tokudome, S
Kuriki, K
Suzuki, S
Akasaka, S
Kosaka, H
Ishikawa, H
Yoshimura, T
Azuma, T
Duc Van, D
Cong Khan, N
Sriamporn, S
Wiangnon, S
Soeripto,
Triningsih, FE
Moore, MA
2004 International journal of cancer. Journal international du cancer
1 (112), pp. 166-7; author reply 168-9
9. The diverse molecular basis and hematological features of Hb H and AEBart's diseases in Northeast Thailand. Boonsa, S
Sanchaisuriya, K
Fucharoen, G
Wiangnon, S
Jetsrisuparb, A
Fucharoen, S
2004 Acta haematologica
3 (111), pp. 149-54
10. Rituximab combined with CHOP for successful treatment of aggressive recurrent, pediatric B-cell large cell non-Hodgkin's lymphoma. Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Komvilaisak, P
Kularbkaew, C
Yutanawiboonchai, W
Mairieng, E
2005 Journal of pediatric hematology/oncology
4 (27), pp. 223-6
11. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand. Pancharoen, C
Nuchprayoon, I
Thisyakorn, U
Chokephaibulkit, K
Veerakul, G
Punpanich, W
Kanjanapongkul, S
Mekmullica, J
Wongsawat, J
Bowonkiratikachorn, P
Hongsiriwon, S
Thanarattanakorn, P
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
Saerejittima, A
Kochavate, S
2005 The Pediatric infectious disease journal
10 (24), pp. 923-4
12. Result of video-education on "genetic transmission in thalassemia" to thalassemic patients and their parents. Paholpak, S
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Sangsahachat, D
Padtawaro, LO
2006 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
11 (89), pp. 1909-14
13. Development of severe anemia during fever episodes in patients with hemoglobin E trait and hemoglobin H disease combinations. Jetsrisuparb, A
Sanchaisuriya, K
Fucharoen, G
Fucharoen, S
Wiangnon, S
Jetsrisuparb, C
Sirijirachai, J
Chansoong, K
2006 Journal of pediatric hematology/oncology
4 (28), pp. 249-53
14. H63D mutation of the hemochromatosis gene and serum ferritin levels in Thai thalassemia carriers. Yamsri, S
Sanchaisuriya, K
Fucharoen, S
Fucharoen, G
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Changtrakul, Y
Sanchaisuriya, P
2007 Acta haematologica
2 (118), pp. 99-105
15. Polymorphisms in three base excision repair genes and breast cancer risk in Thai women. Sangrajrang, S
Schmezer, P
Burkholder, I
Waas, P
Boffetta, P
Brennan, P
Bartsch, H
Wiangnon, S
Popanda, O
2008 Breast cancer research and treatment
2 (111), pp. 279-88
16. Case-control study of occupational categories and breast cancer risk in Thailand. Ekpanyaskul, C
Khuhaprema, T
Wiangnon, S
Sangrajrang, S
2010 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (11), pp. 793-7
17. Late effects in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: a study from Thai Pediatric Oncology Group. Pakakasama, S
Veerakul, G
Sosothikul, D
Chainansamit, SO
Laosombat, V
Thanarattanakorn, P
Lumkul, R
Wiangnon, S
Wangruangsathit, S
Narkbunnam, N
Kanjanapongkul, S
2010 International journal of hematology
5 (91), pp. 850-4
18. Retrospective study on the combination of desferrioxamine and deferasirox for treatment of iron-overloaded thalassemic patients: first evidence of more than 2 years. Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Wiangnon, S
Jetsrisuparb, C
2010 Journal of pediatric hematology/oncology
5 (32), pp. 400-3
19. Risk factors for colon cancer in Northeastern Thailand: interaction of MTHFR codon 677 and 1298 genotypes with environmental factors. Promthet, SS
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Wiangnon, S
Poomphakwaen, K
Songserm, N
Chopjitt, P
Moore, MA
Tokudome, S
2010 Journal of epidemiology / Japan Epidemiological Association
4 (20), pp. 329-38
20. Trends in incidence of childhood lymphoma in Khon Kaen, Thailand, 1985-2008. Srina, A
Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Kamsaard, S
Wiangnon, S
2010 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
6 (11), pp. 1683-6
21. Comparison of incidence of intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma--focus on East and South-Eastern Asia. Shin, HR
Oh, JK
Masuyer, E
Curado, MP
Bouvard, V
Fang, Y
Wiangnon, S
Sripa, B
Hong, ST
2010 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (11), pp. 1159-66
22. Epidemiology of cholangiocarcinoma: an update focusing on risk factors. Shin, HR
Oh, JK
Masuyer, E
Curado, MP
Bouvard, V
Fang, YY
Wiangnon, S
Sripa, B
Hong, ST
2010 Cancer science
3 (101), pp. 579-85
23. Cancer epidemiology in mainland South-East Asia - past, present and future. Moore, MA
Attasara, P
Khuhaprema, T
Le, TN
Nguyen, TH
Raingsey, PP
Sriamporn, S
Sriplung, H
Srivanatanakul, P
Bui, DT
Wiangnon, S
Sobue, T
2010 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
(11), pp. 67-80
24. Functional polymorphisms in the TERT promoter are associated with risk of serous epithelial ovarian and breast cancers. Beesley, J
Pickett, HA
Johnatty, SE
Dunning, AM
Chen, X
Li, J
Michailidou, K
Lu, Y
Rider, DN
Palmieri, RT
Stutz, MD
Lambrechts, D
Despierre, E
Lambrechts, S
Vergote, I
Chang-Claude, J
Nickels, S
Vrieling, A
Flesch-Janys, D
Wang-Gohrke, S
Eilber, U
Bogdanova, N
Antonenkova, N
Runnebaum, IB
Dörk, T
Goodman, MT
Lurie, G
Wilkens, LR
Matsuno, RK
Kiemeney, LA
Aben, KK
Marees, T
Massuger, LF
Fridley, BL
Vierkant, RA
Bandera, EV
Olson, SH
Orlow, I
Rodriguez-Rodriguez, L
Cook, LS
Le, ND
Brooks-Wilson, A
Kelemen, LE
Campbell, I
Gayther, SA
Ramus, SJ
Gentry-Maharaj, A
Menon, U
Ahmed, S
Baynes, C
Pharoah, PD
,
,
,
Muir, K
Lophatananon, A
Chaiwerawattana, A
Wiangnon, S
Macgregor, S
Easton, DF
Reddel, RR
Goode, EL
Chenevix-Trench, G
,
2011 PloS one
9 (6), pp. e24987
25. Cancer survival in Khon Kaen, Thailand, 1993-1997. Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Sriamporn, S
Wiangnon, S
2011 IARC scientific publications
162 (), pp. 211-6
26. Situation analysis of risk factors related to non-communicable diseases in Khon Kaen Province, Thailand. Promthet, S
Saranrittichai, K
Kamsa-ard, S
Senarak, W
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (12), pp. 1337-40
27. Trends in liver cancer incidence between 1985 and 2009, Khon Kaen, Thailand: cholangiocarcinoma. Kamsa-ard, S
Wiangnon, S
Suwanrungruang, K
Promthet, S
Khuntikeo, N
Kamsa-ard, S
Mahaweerawat, S
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (12), pp. 2209-13
28. Childhood cancer incidence and survival 2003-2005, Thailand: study from the Thai Pediatric Oncology Group. Wiangnon, S
Veerakul, G
Nuchprayoon, I
Seksarn, P
Hongeng, S
Krutvecho, T
Sripaiboonkij, N
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (12), pp. 2215-20
29. FLT3 and NPM1 gene mutations in childhood acute myeloblastic leukemia. Mukda, E
Pintaraks, K
Sawangpanich, R
Wiangnon, S
Pakakasama, S
2011 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
7 (12), pp. 1827-31
30. Prevalence and co-infection of intestinal parasites among thai rural residents at high-risk of developing cholangiocarcinoma: a cross-sectional study in a prospective cohort study. Songserm, N
Promthet, S
Wiangnon, S
Sithithaworn, P
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
12 (13), pp. 6175-9
31. Childhood neoplasms: analysis of Thai children 2010. Wiangnon, S
Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Sutra, S
2012 Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
(95), pp. S123-33
32. Incidence and survival rates among pediatric osteogenic sarcoma cases in Khon Kaen, Thailand, 1985-2010. Wiromrat, P
Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Sirichativapee, W
Kamsa-Ard, S
Wiangnon, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (13), pp. 4281-4
33. Trends in incidence of hepatocellular carcinoma, 1990-2009, Khon Kaen, Thailand. Wiangnon, S
Kamsa-ard, S
Suwanrungruang, K
Promthet, S
Kamsa-ard, S
Mahaweerawat, S
Khuntikeo, N
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (13), pp. 1065-8
34. 19p13.1 is a triple-negative-specific breast cancer susceptibility locus. Stevens, KN
Fredericksen, Z
Vachon, CM
Wang, X
Margolin, S
Lindblom, A
Nevanlinna, H
Greco, D
Aittomäki, K
Blomqvist, C
Chang-Claude, J
Vrieling, A
Flesch-Janys, D
Sinn, HP
Wang-Gohrke, S
Nickels, S
Brauch, H
,
Ko, YD
Fischer, HP
Schmutzler, RK
Meindl, A
Bartram, CR
Schott, S
Engel, C
Godwin, AK
Weaver, J
Pathak, HB
Sharma, P
Brenner, H
Müller, H
Arndt, V
Stegmaier, C
Miron, P
Yannoukakos, D
Stavropoulou, A
Fountzilas, G
Gogas, HJ
Swann, R
Dwek, M
Perkins, A
Milne, RL
Benítez, J
Zamora, MP
Pérez, JI
Bojesen, SE
Nielsen, SF
Nordestgaard, BG
Flyger, H
Guénel, P
Truong, T
Menegaux, F
Cordina-Duverger, E
Burwinkel, B
Marmé, F
Schneeweiss, A
Sohn, C
Sawyer, E
Tomlinson, I
Kerin, MJ
Peto, J
Johnson, N
Fletcher, O
Dos Santos Silva, I
Fasching, PA
Beckmann, MW
Hartmann, A
Ekici, AB
Lophatananon, A
Muir, K
Puttawibul, P
Wiangnon, S
Schmidt, MK
Broeks, A
Braaf, LM
Rosenberg, EH
Hopper, JL
Apicella, C
Park, DJ
Southey, MC
Swerdlow, AJ
Ashworth, A
Orr, N
Schoemaker, MJ
Anton-Culver, H
Ziogas, A
Bernstein, L
Dur, CC
Shen, CY
Yu, JC
Hsu, HM
Hsiung, CN
Hamann, U
Dünnebier, T
Rüdiger, T
Ulmer, HU
Pharoah, PP
Dunning, AM
Humphreys, MK
Wang, Q
Cox, A
Cross, SS
Reed, MW
Hall, P
Czene, K
Ambrosone, CB
Ademuyiwa, F
Hwang, H
Eccles, DM
Garcia-Closas, M
Figueroa, JD
Sherman, ME
Lissowska, J
Devilee, P
Seynaeve, C
Tollenaar, RA
Hooning, MJ
Andrulis, IL
Knight, JA
Glendon, G
Mulligan, AM
Winqvist, R
Pylkäs, K
Jukkola-Vuorinen, A
Grip, M
John, EM
Miron, A
Alnæs, GG
Kristensen, V
Børresen-Dale, AL
Giles, GG
Baglietto, L
McLean, CA
Severi, G
Kosel, ML
Pankratz, VS
Slager, S
Olson, JE
Radice, P
Peterlongo, P
Manoukian, S
Barile, M
Lambrechts, D
Hatse, S
Dieudonne, AS
Christiaens, MR
Chenevix-Trench, G
,
,
Beesley, J
Chen, X
Mannermaa, A
Kosma, VM
Hartikainen, JM
Soini, Y
Easton, DF
Couch, FJ
2012 Cancer research
7 (72), pp. 1795-803
35. Prevalence of anemia and underlying iron status in naive antiretroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression. Kosalaraksa, P
Bunupuradah, T
Vonthanak, S
Wiangnon, S
Hansudewechakul, R
Vibol, U
Kanjanavanit, S
Ngampiyaskul, C
Wongsawat, J
Luesomboon, W
Lumbiganon, P
Sopa, B
Apornpong, T
Chuenyam, T
Cooper, DA
Ruxrungtham, K
Ananworanich, J
Puthanakit, T
2012 AIDS research and human retroviruses
12 (28), pp. 1679-86
36. Evaluation of health education in the Multi-professional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-based Community Health Programme in the north-east of Thailand. Promthet, S
Wiangnon, S
Senarak, W
Saranrittichai, K
Vatanasapt, P
Kamsa-ard, S
Wongphuthorn, P
Kasinpila, C
Moore, MA
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
5 (13), pp. 1753-5
37. Risk factors for rectal cancer and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms in a population in Northeast Thailand. Promthet, S
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Songserm, N
Poomphakwaen, K
Chopjitt, P
Wiangnon, S
Tokudome, S
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
8 (13), pp. 4017-23
38. 9q31.2-rs865686 as a susceptibility locus for estrogen receptor-positive breast cancer: evidence from the Breast Cancer Association Consortium. Warren, H
Dudbridge, F
Fletcher, O
Orr, N
Johnson, N
Hopper, JL
Apicella, C
Southey, MC
Mahmoodi, M
Schmidt, MK
Broeks, A
Cornelissen, S
Braaf, LM
Muir, KR
Lophatananon, A
Chaiwerawattana, A
Wiangnon, S
Fasching, PA
Beckmann, MW
Ekici, AB
Schulz-Wendtland, R
Sawyer, EJ
Tomlinson, I
Kerin, M
Burwinkel, B
Marme, F
Schneeweiss, A
Sohn, C
Guénel, P
Truong, T
Laurent-Puig, P
Mulot, C
Bojesen, SE
Nielsen, SF
Flyger, H
Nordestgaard, BG
Milne, RL
Benítez, J
Arias-Pérez, JI
Zamora, MP
Anton-Culver, H
Ziogas, A
Bernstein, L
Dur, CC
Brenner, H
Müller, H
Arndt, V
Langheinz, A
Meindl, A
Golatta, M
Bartram, CR
Schmutzler, RK
Brauch, H
Justenhoven, C
Brüning, T
,
Chang-Claude, J
Wang-Gohrke, S
Eilber, U
Dörk, T
Schürmann, P
Bremer, M
Hillemanns, P
Nevanlinna, H
Muranen, TA
Aittomäki, K
Blomqvist, C
Bogdanova, N
Antonenkova, N
Rogov, Y
Bermisheva, M
Prokofyeva, D
Zinnatullina, G
Khusnutdinova, E
Lindblom, A
Margolin, S
Mannermaa, A
Kosma, VM
Hartikainen, JM
Kataja, V
Chenevix-Trench, G
Beesley, J
Chen, X
,
,
Lambrechts, D
Smeets, A
Paridaens, R
Weltens, C
Flesch-Janys, D
Buck, K
Behrens, S
Peterlongo, P
Bernard, L
Manoukian, S
Radice, P
Couch, FJ
Vachon, C
Wang, X
Olson, J
Giles, G
Baglietto, L
McLean, CA
Severi, G
John, EM
Miron, A
Winqvist, R
Pylkäs, K
Jukkola-Vuorinen, A
Grip, M
Andrulis, IL
Knight, JA
Mulligan, AM
Weerasooriya, N
Devilee, P
Tollenaar, RA
Martens, JW
Seynaeve, CM
Hooning, MJ
Hollestelle, A
Jager, A
Tilanus-Linthorst, MM
Hall, P
Czene, K
Liu, J
Li, J
Cox, A
Cross, SS
Brock, IW
Reed, MW
Pharoah, P
Blows, FM
Dunning, AM
Ghoussaini, M
Ashworth, A
Swerdlow, A
Jones, M
Schoemaker, M
Easton, DF
Humphreys, M
Wang, Q
Peto, J
dos-Santos-Silva, I
2012 Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology
10 (21), pp. 1783-91
39. Health behavior after a multiprofessional intervention and training for ongoing volunteer-based community health programme intervention in the North-East of Thailand: what changed and what not? Saranrittichai, K
Senarak, W
Promthet, S
Wiangnon, S
Vatanasapt, P
Kamsa-Ard, S
Wongphuthorn, P
Moore, MA
2012 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (13), pp. 4801-5
40. Association between smoking and mortality: Khon Kaen cohort study, Thailand. Kamsa-Ard, S
Promthet, S
Lewington, S
Burrett, JA
Sherliker, P
Kamsa-Ard, S
Wiangnon, S
Parkin, DM
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (14), pp. 2643-7
41. Survival of cholangiocarcinoma patients in northeastern Thailand after supportive treatment. Thunyaharn, N
Promthet, S
Wiangnon, S
Suwanrungruang, K
Kamsa-ard, S
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
11 (14), pp. 7029-32
42. Relationship between the body mass index and abnormal pap smears. Prompakay, R
Promthet, S
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Bradshaw, P
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (14), pp. 5503-6
43. Retrospective appraisal of cancer patients from Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic (PDR), seeking treatment in Thailand. Chaleunvong, K
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Sychareun, V
Alounlangsy, P
Durham, J
Promthet, S
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (14), pp. 5435-40
44. Relapse-free rate with childhood acute lymphoblastic leukemia treated under the thai national protocol. Tharnprisan, P
Khiewyoo, J
Sripraya, P
Wiangnon, S
2013 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (14), pp. 1127-30
45. Hormonal contraceptive use and breast cancer in Thai women. Poosari, A
Promthet, S
Kamsa-ard, S
Suwanrungruang, K
Longkul, J
Wiangnon, S
2014 Journal of epidemiology / Japan Epidemiological Association
3 (24), pp. 216-20
46. XRCC1 gene polymorphism, diet and risk of colorectal cancer in Thailand. Poomphakwaen, K
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Chopjitt, P
Songserm, N
Wiangnon, S
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
17 (15), pp. 7479-86
47. Data quality of childhood cancer in Khon Kaen, Thailand, 1990-2007. Suwanrungruang, K
Kamsa-ard, S
Wiangnon, S
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
18 (15), pp. 7985-7
48. Childhood cancer incidence and survival 1985-2009, Khon Kaen, Thailand. Wiangnon, S
Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Suwanrungruang, K
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
18 (15), pp. 7989-93
49. Gene-environment interaction involved in cholangiocarcinoma in the Thai population: polymorphisms of DNA repair genes, smoking and use of alcohol. Songserm, N
Promthet, S
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Chopjitt, P
Wiangnon, S
2014 BMJ open
10 (4), pp. e005447
50. Numbers of new cases and trends of cancer 1993-2012: srinagarind hospital based population, Khon Kaen, North- East Thailand. Wirasorn, K
Suwanrungruag, K
Wiangnon, S
Punjaruk, W
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
19 (15), pp. 8423-7
51. Differences in childhood leukemia incidence and survival between Southern Thailand and the United States: a population-based analysis. Demanelis, K
Sriplung, H
Meza, R
Wiangnon, S
Rozek, LS
Scheurer, ME
Lupo, PJ
2015 Pediatric blood & cancer
10 (62), pp. 1790-8
52. Outcome of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treated Using the Thai National Protocols. Seksarn, P
Wiangnon, S
Veerakul, G
Chotsampancharoen, T
Kanjanapongkul, S
Chainansamit, SO
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
11 (16), pp. 4609-14
53. Risk Factors for Colorectal Cancer in Thailand. Poomphakwaen, K
Promthet, S
Suwanrungruang, K
Kamsa-Ard, S
Wiangnon, S
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
14 (16), pp. 6105-9
54. XRCC1 Gene Polymorphism, Clinicopathological Characteristics and Stomach Cancer Survival in Thailand. Putthanachote, N
Promthet, S
Suwanrungruan, K
Chopjitt, P
Wiangnon, S
Chen, LS
Yen, MF
Chen, TH
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
14 (16), pp. 6111-6
55. Incidences, Trends and Long Term Outcomes of Retinoblastoma in Three Cancer Registries, Thailand. Wongmas, P
Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Suwanrungruang, K
Choeyprasert, W
Sriplung, H
Wiangnon, S
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 6899-902
56. Survival of Stomach Cancer Cases in Khon Kaen, Thailand 2000-2012. Nanthanangkul, S
Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Promthet, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (17), pp. 2125-9
57. Lack of Association between an XRCC1 Gene Polymorphism and Colorectal Cancer Survival in Thailand. Siewchaisakul, P
Suwanrungruang, K
Poomphakwaen, K
Wiangnon, S
Promthet, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (17), pp. 2055-60
58. Aberrant methylation of PCDH10 and RASSF1A genes in blood samples for non-invasive diagnosis and prognostic assessment of gastric cancer. Pimson, C
Ekalaksananan, T
Pientong, C
Promthet, S
Putthanachote, N
Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
2016 PeerJ
(4), pp. e2112
59. Trends in Survival of Childhood Cancers in a University Hospital, Northeast Thailand, 19932012. Wongmeerit, P
Suwanrungruang, K
Jetsrisuparb, A
Komvilaisak, P
Wiangnon, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
7 (17), pp. 3515-9
60. FLT3-ITD Mutations in Acute Myeloid Leukemia Patients in Northeast Thailand. Kumsaen, P
Fucharoen, G
Sirijerachai, C
Chainansamit, SO
Wisanuyothin, N
Kuwatjanakul, P
Wiangnon, S
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
9 (17), pp. 4395-4399
61. Lupus Anticoagulant-hypoprothrombinemia Syndrome (LAC-HPS) in Children With Systemic Lupus Erythematosus: Report of 3 Cases. Komvilaisak, P
Wisanuyotin, S
Jettrisuparb, A
Wiangnon, S
2017 Journal of pediatric hematology/oncology
8 (39), pp. e521-e524
62. The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: a hospital-based matched case-control study. Putthanachote, N
Promthet, S
Hurst, C
Suwanrungruang, K
Chopjitt, P
Wiangnon, S
Chen, SL
Yen, AM
Chen, TH
2017 BMC cancer
1 (17), pp. 680
63. Joinpoint Analysis Trends in the Incidence of Colorectal Cancer in Khon Kaen, Thailand (1989 – 2012) Sarakarn, P
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
Promthet, S
Jenwitheesuk, K
Koonmee, S
Tipsunthonsak, N
Chen, SL
Yen, AM
Chen, TH
2017 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (18), pp. 1039-1043
64. Opisthorchiasis with proinflammatory cytokines (IL-1β and TNF-α) polymorphisms influence risk of intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand: a nested case-control study. Promthet, S
Songserm, N
Woradet, S
Pientong, C
Ekalaksananan, T
Wiangnon, S
Ali, A
2018 BMC cancer
1 (18), pp. 846
65. Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990-2011. Bidwell, SS
Peterson, CC
Demanelis, K
Zarins, K
Meza, R
Sriplung, H
Wiangnon, S
Chotsampancharoen, T
Chitapanarux, I
Pongnikorn, D
Daoprasert, K
Suwanrungruang, K
Chansaard, W
Rozek, LS
2018 Pediatric blood & cancer
(), pp. e27428
66. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand. Virani, S
Chindaprasirt, J
Wirasorn, K
Sookprasert, A
Somintara, O
Vachirodom, D
Koonmee, S
Srinakarin, J
Kamsa-Ard, S
Suwanrungruang, K
Rozek, LS
Sriplung, H
Wiangnon, S
2018 Journal of epidemiology
7 (28), pp. 323-330
67. Fetal Anemia Causing Hydrops Fetalis From an Alpha-Globin Variant: Homozygous Hemoglobin Constant Spring. Komvilaisak, P
Komvilaisak, R
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Jirapradittha, J
Kiatchoosakun, P
Fucharoen, G
2018 Journal of pediatric hematology/oncology
5 (40), pp. 405-408
68. Risk Factors for Cholangiocarcinoma in Thailand: A Systematic Review and Meta-Analysis Kamsa-ard, S
Kamsa-ard, S
Luvira, V
Suwanrungruang, K
Vatanasapt, P
Wiangnon, S
2018 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (19), pp. 605-614
69. Clinical outcomes and prognostic factors to predict treatment response in high risk neuroblastoma patients receiving topotecan and cyclophosphamide containing induction regimen: a prospective multicenter study. Rujkijyanont, P
Photia, A
Traivaree, C
Monsereenusorn, C
Anurathapan, U
Seksarn, P
Sosothikul, D
Techavichit, P
Sanpakit, K
Phuakpet, K
Wiangnon, S
Chotsampancharoen, T
Chainansamit, SO
Kanjanapongkul, S
Meekaewkunchorn, A
Hongeng, S
2019 BMC cancer
1 (19), pp. 961
70. Cancer incidence in Thailand, 1995-1997. Sriplung, H
Sontipong, S
Martin, N
Wiangnon, S
Vootiprux, V
Cheirsilpa, A
Kanchanabat, C
Khuhaprema, T
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (6), pp. 276-81
71. The XRCC3 Thr241Met polymorphism and breast cancer risk: a case-control study in a Thai population. Sangrajrang, S
Schmezer, P
Burkholder, I
Boffetta, P
Brennan, P
Woelfelschneider, A
Bartsch, H
Wiangnon, S
Cheisilpa, A
Popanda, O
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals
5 (12), pp. 523-32
72. Trends in incidences of stomach and colorectal cancer in Khon Kaen, Thailand 1985-2004. Suwanrungruang, K
Wiangnon, S
Sriamporn, S
Sookprasert, A
Rangsrikajee, D
Kamsa-Ard, S
Horsith, S
Usantia, P
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (7), pp. 623-6
73. Trends in incidence of childhood leukemia, Khon Kaen, Thailand, 1985-2002. Kamsa-ard, S
Wiangnon, S
Kamsa-ard, S
Suwanrungruang, K
Jetsrisuparb, A
Horsith, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (7), pp. 75-8
74. Risk factors for colorectal cancer in northeast Thailand: lifestyle related. Sriamporn, S
Wiangnon, S
Suwanrungruang, K
Rungsrikaji, D
Sukprasert, A
Thipsuntornsak, N
Satitvipawee, P
Poomphakwaen, K
Tokudome, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (8), pp. 573-7
75. Cancer incidence trends in Thailand, 1989-2000. Sriplung, H
Wiangnon, S
Sontipong, S
Sumitsawan, Y
Martin, N
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
2 (7), pp. 239-44
76. Lifestyle-related risk factors for stomach cancer in northeast Thailand. Suwanrungruang, K
Sriamporn, S
Wiangnon, S
Rangsrikajee, D
Sookprasert, A
Thipsuntornsak, N
Satitvipawee, P
Poomphakwaen, K
Tokudome, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (9), pp. 71-5
77. Childhood cancer in Thailand: 1995-1997. Wiangnon, S
Kamsa-Ard, S
Jetsrisuparb, A
Sriplung, H
Sontipong, S
Sumitsawan, Y
Martin, N
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
4 (4), pp. 337-43
78. Molecular, hematological and clinical aspects of thalassemia major and thalassemia intermedia associated with Hb E-beta-thalassemia in Northeast Thailand. Nuntakarn, L
Fucharoen, S
Fucharoen, G
Sanchaisuriya, K
Jetsrisuparb, A
Wiangnon, S
Blood cells, molecules & diseases
1 (42), pp. 32-5
79. Incidence of hepatocellular carcinoma in children in Khon Kaen before and after national hepatitis B vaccine program. Wichajarn, K
Kosalaraksa, P
Wiangnon, S
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (9), pp. 507-9

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. An interim analysis of cyclophosphamide versus L-asparaginase in therapy of lower-risk acute childhood lymphoblastic leukemia A Jetsrisuparb
P Komwilaisak
S Wiangnon
C Jetsrisuparb
2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
(), pp. 119.0-119.0
0 0 0 0 0 0 0
2. Salmonellosis in children with cancer: a 9-year review (1992-2000) S Wiangnon
P Kosalaraksa
A Jetsrisuparb
P Komvilaisak
2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
(), pp. 271.0-271.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Triple heterozygosity of a hemoglobin variant: Hemoglobin Pyrgos with other hemoglobinopathies A Jetsrisuparb
K Sanchaisuriya
G Fucharoen
S Fucharoen
S Wiangnon
P Komwilaisak
2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY
1.0 (75.0), pp. 35.0-39.0
18 0 0 0 0 0 18
4. Re: Helicobacter pylori infection and gastric cancer: facing the enigmas S Tokudome
K Kuriki
S Suzuki
S Akasaka
H Kosaka
H Ishikawa
T Yoshimura
T Azuma
DD Van
NC Khan
S Sriamporn
S Wiangnon
Soeripto
FE Triningsih
MA Moore
2004 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
1.0 (112.0), pp. 166.0-167.0
8 0 0 0 0 0 8
5. Surveying the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in school children in Khon Kaen, northeastern Thailand using the ISAAC questionnaire: Phase III J Teeratakulpisarn
S Wiangnon
P Kosalaraksa
S Heng
2004 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
4.0 (22.0), pp. 175.0-181.0
23 0 0 0 0 0 23
6. The diverse molecular basis and hematological features of Hb H and AEBart's diseases in northeast Thailand S Boonsa
K Sanchaisuriya
G Fucharoen
S Wiangnon
A Jetsrisuparb
S Fucharoen
2004 ACTA HAEMATOLOGICA
3.0 (111.0), pp. 149.0-154.0
119 0 0 0 0 0 119
7. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand C Pancharoen
I Nuchprayoon
U Thisyakorn
K Chokephaibulkit
G Veerakul
W Punpanich
S Kanjanapongkul
J Mekmullica
J Wongsawat
P Bowonkiratikachorn
S Hongsiriwon
P Thanarattanakorn
P Kosalaraksa
S Wiangnon
A Saerejittinia
S Kochavate
2005 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
10.0 (24.0), pp. 923.0-924.0
7 0 0 0 0 0 7
8. Rituximab combined with CHOP for successful treatment of aggressive recurrent, pediatric B-cell large cell non-Hodgkin's lymphoma A Jetsrisuparb
S Wiangnon
P Komvilaisak
C Kularbkaew
W Yutanawiboonchai
E Mairieng
2005 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
4.0 (27.0), pp. 223.0-226.0
5 0 0 0 0 0 5
9. Development of severe anemia during fever episodes in patients with hemoglobin E trait and hemoglobin H disease combinations A Jetsrisuparb
K Sanchaisuriya
G Fucharoen
S Fucharoen
S Wiangnon
C Jetsrisuparb
J Sirijirachai
K Chansoong
2006 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
4.0 (28.0), pp. 249.0-253.0
20 0 0 0 0 0 20
10. Penicillosis in patients with X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome (XHIGM), case reports from Thailand W Kamchaisatian
P Kosalaraksa
S Benjaponpitak
S Hongeng
C Direkwattanachai
P Lumbiganon
S Wiangnon
2006 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
2.0 (117.0), pp. S282-S282
1 0 0 0 0 0 1
11. H63D mutation of the hemochromatosis gene and serum ferritin levels in Thai thalassemia carriers Supawadee Yamsri
Kanokwan Sanchaisuriya
Supan Fucharoen
Goonnapa Fucharoen
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Yossombat Changtrakul
Pattara Sanchaisuriya
2007 ACTA HAEMATOLOGICA
2.0 (118.0), pp. 99.0-105.0
17 0 0 0 0 0 17
12. Risk Factors for Colorectal Cancer in Northeast Thailand: Lifestyle Related Supannee Sriamporn
Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Dhanes Rungsrikaji
Auemkae Sukprasert
Nakorn Thipsuntornsak
Pratana Satitvipawee
Kirati Poomphakwaen
Shinkan Tokudome
2007 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
4.0 (8.0), pp. 573.0-577.0
23 0 0 0 0 0 23
13. The XRCC3 Thr241Met polymorphism and breast cancer risk: a case-control study in a Thai population Suleeporn Sangrajrang
Peter Schmezer
Iris Burkholder
Paolo Boffetta
Paul Brennan
Andreas Woelfelschneider
Helmut Bartsch
Surapon Wiangnon
Arkom Cheisilpa
Odilia Popanda
2007 BIOMARKERS
5.0 (12.0), pp. 523.0-532.0
47 0 0 0 0 0 47
14. Amputation for treatment of pseudotumor in hemophilic patients: is it sufficient treatment? P. Komvilaisak
K. Vipulakorn
S. Kamwan
C. Sarntipipattana
S. Wiangnon
A. Jetsrisuparb
2008 HAEMOPHILIA
(14.0), pp. 93.0-93.0
0 0 0 0 0 0 0
15. Cytochemistry and multi-color flow cytometric immunophenotype for diagnosis of childhood acute leukemia E. Mukda
S. Wiangnon
K. Pintaraks
P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF LABORATORY HEMATOLOGY
(30.0), pp. 113.0-113.0
0 0 0 0 0 0 0
16. Incidence of Hepatocellular Carcinoma in Children in Khon Kaen before and after National Hepatitis B Vaccine Program Khunton Wichajarn
Pope Kosalaraksa
Surapon Wiangnon
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (9.0), pp. 507.0-509.0
76 0 0 0 0 0 76
17. Lifestyle-Related Risk Factors for Stomach Cancer in Northeast Thailand Krittika Suwanrungruang
Supannee Sriamporn
Surapon Wiangnon
Dhanes Rangsrikajee
Aumkae Sookprasert
Nakorn Thipsuntornsak
Pratana Satitvipawee
Kirati Poomphakwaen
Shinkan Tokudome
2008 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (9.0), pp. 71.0-75.0
20 0 0 0 0 0 20
18. Polymorphisms in three base excision repair genes and breast cancer risk in Thai women Suleeporn Sangrajrang
Peter Schmezer
Iris Burkholder
Peter Waas
Paolo Boffetta
Paul Brennan
Helmut Bartsch
Surapon Wiangnon
Odilia Popanda
2008 BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT
2.0 (111.0), pp. 279.0-288.0
101 0 0 0 0 0 101
19. Molecular, hematological and clinical aspects of thalassemia major and thalassemia intermedia associated with Hb E-beta-thalassemia in Northeast Thailand Lalana Nuntakarn
Supan Fucharoen
Goonnapa Fucharoen
Kanokwan Sanchaisuriya
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
2009 BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES
1.0 (42.0), pp. 32.0-35.0
75 0 0 0 0 0 75
20. Cancer Epidemiology in Mainland South-East Asia - Past, Present and Future Malcolm A. Moore
Pattarawin Attasara
Thiravud Khuhaprema
Le Tran Ngoan
Nguyen Thi Hoai Nga
Prak Piseth Raingsey
Supannee Sriamporn
Hutcha Sriplung
Petcharin Srivanatanakul
Bui Duc Tung
Surapon Wiangnon
Tomotaka Sobue
2010 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
(11.0), pp. 67.0-80.0
62 0 0 0 0 0 62
21. Case-Control Study of Occupational Categories and Breast Cancer Risk in Thailand Chatchai Ekpanyaskul
Thiravud Khuhaprema
Surapon Wiangnon
Suleeporn Sangrajrang
2010 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (11.0), pp. 793.0-797.0
12 0 0 0 0 0 12
22. Comparison of Incidence of Intrahepatic and Extrahepatic Cholangiocarcinoma - Focus on East and South-eastern Asia Hai-Rim Shin
Jin-Kyoung Oh
Eric Masuyer
Maria-Paula Curado
Veronique Bouvard
Yueyi Fang
Surapon Wiangnon
Banchob Sripa
Sung-Tae Hong
2010 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (11.0), pp. 1159.0-1166.0
85 0 0 0 0 0 85
23. Epidemiology of cholangiocarcinoma: An update focusing on risk factors Hai-Rim Shin
Jin-Kyoung Oh
Eric Masuyer
Maria-Paula Curado
Veronique Bouvard
Yue-Yi Fang
Surapon Wiangnon
Banchob Sripa
Sung-Tae Hong
2010 CANCER SCIENCE
3.0 (101.0), pp. 579.0-585.0
341 0 0 0 0 0 341
24. Late effects in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: a study from Thai Pediatric Oncology Group Samart Pakakasama
Gavivann Veerakul
Darin Sosothikul
Su-on Chainansamit
Vichai Laosombat
Pattra Thanarattanakorn
Rachata Lumkul
Surapon Wiangnon
Somporn Wangruangsathit
Nattee Narkbunnam
Somjai Kanjanapongkul
2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY
5.0 (91.0), pp. 850.0-854.0
15 0 0 0 0 0 15
25. NATIONAL PEDIATRIC BRAIN TUMOR REGISTRY IN THAILAND: REPORT FROM THAI PEDIATRIC ONCOLOGY GROUP (2003-2005) S. Hongeng
I. Nuchprayoon
P. Seksarn
S. Wiangnon
G. Veerakul
T. Krutvechos
2010 NEURO-ONCOLOGY
6.0 (12.0), pp. II45-II46
0 0 0 0 0 0 0
26. Retrospective Study on the Combination of Desferrioxamine and Deferasirox for Treatment of Iron-overloaded Thalassemic Patients: First Evidence of More Than 2 Years Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Surapon Wiangnon
Charoon Jetsrisuparb
2010 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
5.0 (32.0), pp. 400.0-403.0
32 0 0 0 0 0 32
27. Risk Factors for Colon Cancer in Northeastern Thailand: Interaction of MTHFR Codon 677 and 1298 Genotypes with Environmental Factors Supannee Sriamporn Promthet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Surapon Wiangnon
Kirati Poomphakwaen
Nopparat Songserm
Peechanika Chopjitt
Malcolm A. Moore
Shinkan Tokudome
2010 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
4.0 (20.0), pp. 329.0-338.0
40 0 0 0 0 0 40
28. Trends in Incidence of Childhood Lymphoma in Khon Kaen, Thailand, 1985-2008 Aunjai Srina
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Supot Kamsaard
Surapon Wiangnon
2010 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
6.0 (11.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
29. Bleeding is a rare manifestation in patient with lupus anticoagulation in children P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
2011 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
(9.0), pp. 576.0-576.0
0 0 0 0 0 0 0
30. Childhood Cancer Incidence and Survival 2003-2005, Thailand: Study from the Thai Pediatric Oncology Group Surapon Wiangnon
Gavivann Veerakul
Issarang Nuchprayoon
Panya Seksarn
Suradej Hongeng
Triroj Krutvecho
Nintita Sripaiboonkij
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (12.0), pp. 2215.0-2220.0
46 0 0 0 0 0 46
31. FLT3 and NPM1 Gene Mutations in Childhood Acute Myeloblastic Leukemia Ekchol Mukda
Katsarin Pintaraks
Rachchadol Sawangpanich
Surapon Wiangnon
Samart Pakakasama
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
7.0 (12.0), pp. 1827.0-1831.0
14 0 0 0 0 0 14
32. Functional Polymorphisms in the TERT Promoter Are Associated with Risk of Serous Epithelial Ovarian and Breast Cancers Jonathan Beesley
Hilda A. Pickett
Sharon E. Johnatty
Alison M. Dunning
Xiaoqing Chen
Jun Li
Kyriaki Michailidou
Yi Lu
David N. Rider
Rachel T. Palmieri
Michael D. Stutz
Diether Lambrechts
Evelyn Despierre
Sandrina Lambrechts
Ignace Vergote
Jenny Chang-Claude
Stefan Nickels
Alina Vrieling
Dieter Flesch-Janys
Shan Wang-Gohrke
Ursula Eilber
Natalia Bogdanova
Natalia Antonenkova
Ingo B. Runnebaum
Thilo Doerk
Marc T. Goodman
Galina Lurie
Lynne R. Wilkens
Rayna K. Matsuno
Lambertus A. Kiemeney
Katja K. H. Aben
Tamara Marees
Leon F. A. G. Massuger
Brooke L. Fridley
Robert A. Vierkant
Elisa V. Bandera
Sara H. Olson
Irene Orlow
Lorna Rodriguez-Rodriguez
Linda S. Cook
Nhu D. Le
Angela Brooks-Wilson
Linda E. Kelemen
Ian Campbell
Simon A. Gayther
Susan J. Ramus
Aleksandra Gentry-Maharaj
Usha Menon
Shahana Ahmed
Caroline Baynes
Paul D. Pharoah
Kenneth Muir
Artitaya Lophatananon
Arkom Chaiwerawattana
Surapon Wiangnon
Stuart Macgregor
Douglas F. Easton
Roger R. Reddel
Ellen L. Goode
Georgia Chenevix-Trench
2011 PLOS ONE
9.0 (6.0), pp.
51 0 0 0 0 0 51
33. Situation Analysis of Risk Factors Related to Non-communicable Diseases in Khon Kaen Province, Thailand Supannee Promthet
Kesinee Saranrittichai
Supot Kamsa-ard
Wiporn Senarak
Patravoot Vatanasapt
Surapon Wiangnon
Prasert Wongphuthorn
Malcolm A. Moore
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (12.0), pp. 1337.0-1340.0
8 0 0 0 0 0 8
34. Trends in Liver Cancer Incidence between 1985 and 2009, Khon Kaen, Thailand: Cholangiocarcinoma Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Supannee Promthet
Narong Khuntikeo
Siriporn Kamsa-ard
Suwannee Mahaweerawat
2011 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (12.0), pp. 2209.0-2213.0
48 0 0 0 0 0 48
35. 19p13.1 Is a Triple-Negative-Specific Breast Cancer Susceptibility Locus Kristen N. Stevens
Zachary Fredericksen
Celine M. Vachon
Xianshu Wang
Sara Margolin
Annika Lindblom
Heli Nevanlinna
Dario Greco
Kristiina Aittomaki
Carl Blomqvist
Jenny Chang-Claude
Alina Vrieling
Dieter Flesch-Janys
Hans-Peter Sinn
Shan Wang-Gohrke
Stefan Nickels
Hiltrud Brauch
Yon-Dschun Ko
Hans-Peter Fischer
Rita K. Schmutzler
Alfons Meindl
Claus R. Bartram
Sarah Schott
Christoph Engel
Andrew K. Godwin
JoEllen Weaver
Harsh B. Pathak
Priyanka Sharma
Hermann Brenner
Heiko Mueller
Volker Arndt
Christa Stegmaier
Penelope Miron
Drakoulis Yannoukakos
Alexandra Stavropoulou
George Fountzilas
Helen J. Gogas
Ruth Swann
Miriam Dwek
Annie Perkins
Roger L. Milne
Javier Benitez
Maria Pilar Zamora
Jose Ignacio Arias Perez
Stig E. Bojesen
Sune F. Nielsen
Borge G. Nordestgaard
Henrik Flyger
Pascal Guenel
Therese Truong
Florence Menegaux
Emilie Cordina-Duverger
Barbara Burwinkel
Frederick Marme
Andreas Schneeweiss
Christof Sohn
Elinor Sawyer
Ian Tomlinson
Michael J. Kerin
Julian Peto
Nichola Johnson
Olivia Fletcher
Isabel dos Santos Silva
Peter A. Fasching
Matthias W. Beckmann
Arndt Hartmann
Arif B. Ekici
Artitaya Lophatananon
Kenneth Muir
Puttisak Puttawibul
Surapon Wiangnon
Marjanka K. Schmidt
Annegien Broeks
Linde M. Braaf
Efraim H. Rosenberg
John L. Hopper
Carmel Apicella
Daniel J. Park
Melissa C. Southey
Anthony J. Swerdlow
Alan Ashworth
Nicholas Orr
Minouk J. Schoemaker
Hoda Anton-Culver
Argyrios Ziogas
Leslie Bernstein
Christina Clarke Dur
Chen-Yang Shen
Jyh-Cherng Yu
Huan-Ming Hsu
Chia-Ni Hsiung
Ute Hamann
Thomas Duennebier
Thomas Ruediger
Hans Ulrich Ulmer
Paul P. Pharoah
Alison M. Dunning
Manjeet K. Humphreys
Qin Wang
Angela Cox
Simon S. Cross
Malcom W. Reed
Per Hall
Kamila Czene
Christine B. Ambrosone
Foluso Ademuyiwa
Helena Hwang
Diana M. Eccles
Montserrat Garcia-Closas
Jonine D. Figueroa
Mark E. Sherman
Jolanta Lissowska
Peter Devilee
Caroline Seynaeve
Rob A. E. M. Tollenaar
Maartje J. Hooning
Irene L. Andrulis
Julia A. Knight
Gord Glendon
Anna Marie Mulligan
Robert Winqvist
Katri Pylkas
Arja Jukkola-Vuorinen
Mervi Grip
Esther M. John
Alexander Miron
Grethe Grenaker Alnaes
Vessela Kristensen
Anne-Lise Borresen-Dale
Graham G. Giles
Laura Baglietto
Catriona A. McLean
Gianluca Severi
Matthew L. Kosel
V. S. Pankratz
Susan Slager
Janet E. Olson
Paolo Radice
Paolo Peterlongo
Siranoush Manoukian
Monica Barile
Diether Lambrechts
Sigrid Hatse
Anne-Sophie Dieudonne
Marie-Rose Christiaens
Georgia Chenevix-Trench
Jonathan Beesley
Xiaoqing Chen
Arto Mannermaa
Veli-Matti Kosma
Jaana M. Hartikainen
Ylermi Soini
Douglas F. Easton
Fergus J. Couch
2012 CANCER RESEARCH
7.0 (72.0), pp. 1795.0-1803.0
87 0 0 0 0 0 87
36. 9q31.2-rs865686 as a Susceptibility Locus for Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer: Evidence from the Breast Cancer Association Consortium Helen Warren
Frank Dudbridge
Olivia Fletcher
Nick Orr
Nichola Johnson
John L. Hopper
Carmel Apicella
Melissa C. Southey
Maryam Mahmoodi
Marjanka K. Schmidt
Annegien Broeks
Sten Cornelissen
Linda M. Braaf
Kenneth R. Muir
Artitaya Lophatananon
Arkom Chaiwerawattana
Surapon Wiangnon
Peter A. Fasching
Matthias W. Beckmann
Arif B. Ekici
Ruediger Schulz-Wendtland
Elinor J. Sawyer
Ian Tomlinson
Michael Kerin
Barbara Burwinkel
Frederik Marme
Andreas Schneeweiss
Christof Sohn
Pascal Guenel
Therese Truong
Pierre Laurent-Puig
Claire Mulot
Stig E. Bojesen
Sune F. Nielsen
Henrik Flyger
Borge G. Nordestgaard
Roger L. Milne
Javier Benitez
Jose-Ignacio Arias-Perez
M. Pilar Zamora
Hoda Anton-Culver
Argyrios Ziogas
Leslie Bernstein
Christina Clarke Dur
Hermann Brenner
Heiko Mueller
Volker Arndt
Anne Langheinz
Alfons Meindl
Michael Golatta
Claus R. Bartram
Rita K. Schmutzler
Hiltrud Brauch
Christina Justenhoven
Thomas Bruening
Jenny Chang-Claude
Shan Wang-Gohrke
Ursula Eilber
Thilo Doerk
Peter Schuermann
Michael Bremer
Peter Hillemanns
Heli Nevanlinna
Taru A. Muranen
Kristiina Aittomaki
Carl Blomqvist
Natalia Bogdanova
Natalia Antonenkova
Yuriy Rogov
Marina Bermisheva
Darya Prokofyeva
Guzel Zinnatullina
Elza Khusnutdinova
Annika Lindblom
Sara Margolin
Arto Mannermaa
Veli-Matti Kosma
Jaana M. Hartikainen
Vesa Kataja
Georgia Chenevix-Trench
Jonathan Beesley
Xiaoqing Chen
Diether Lambrechts
Ann Smeets
Robert Paridaens
Caroline Weltens
Dieter Flesch-Janys
Katharina Buck
Sabine Behrens
Paolo Peterlongo
Loris Bernard
Siranoush Manoukian
Paolo Radice
Fergus J. Couch
Celine Vachon
Xianshu Wang
Janet Olson
Graham Giles
Laura Baglietto
Cariona A. McLean
Gianluca Severi
Esther M. John
Alexander Miron
Robert Winqvist
Katri Pylkas
Arja Jukkola-Vuorinen
Mervi Grip
Irene L. Andrulis
Julia A. Knight
Anna Marie Mulligan
Nayana Weerasooriya
Peter Devilee
Robert A. E. M. Tollenaar
John W. M. Martens
Caroline M. Seynaeve
Maartje J. Hooning
Antoinette Hollestelle
Agnes Jager
Madeleine M. A. Tilanus-Linthorst
Per Hall
Kamila Czene
Jianjun Liu
Jingmei Li
Angela Cox
Simon S. Cross
Ian W. Brock
Malcolm W. R. Reed
Paul Pharoah
Fiona M. Blows
Alison M. Dunning
Maya Ghous-saini
Alan Ashworth
Anthony Swerdlow
Michael Jones
Minouk Schoemaker
Douglas F. Easton
Manjeet Humphreys
Qin Wang
Julian Peto
Isabel dos-Santos-Silva
2012 CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION
10.0 (21.0), pp. 1783.0-1791.0
19 0 0 0 0 0 19
37. Evaluation of Health Education in the Multi-professional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-based Community Health Programme in the North-East of Thailand Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Wiporn Senarak
Kesinee Saranrittichai
Patravoot Vatanasapt
Supot Kamsa-ard
Prasert Wongphuthorn
Chananya Kasinpila
Malcolm Anthony Moore
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
5.0 (13.0), pp. 1753.0-1755.0
6 0 0 0 0 0 6
38. Health Behavior after A Multiprofessional Intervention and Training for Ongoing Volunteer-Based Community Health Programme Intervention in the North-East of Thailand: What Changed and What not? Kesinee Saranrittichai
Wiporn Senarak
Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Patravoot Vatanasapt
Supot Kamsa-ard
Prasert Wongphuthorn
Malcolm Anthony Moore
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (13.0), pp. 4801.0-4805.0
4 0 0 0 0 0 4
39. Incidence and Survival Rates among Pediatric Osteogenic Sarcoma Cases in Khon Kaen, Thailand, 1985-2010 Pattara Wiromrat
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Winai Sirichativapee
Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (13.0), pp. 4281.0-4284.0
18 0 0 0 0 0 18
40. Prevalence and Co-infection of Intestinal Parasites among Thai Rural Residents at High-risk of Developing Cholangiocarcinoma: A Cross-sectional Study in a Prospective Cohort Study Nopparat Songserm
Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Paiboon Sithithaworn
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
12.0 (13.0), pp. 6175.0-6179.0
12 0 0 0 0 0 12
41. Prevalence of Anemia and Underlying Iron Status in Naive Antiretroviral Therapy HIV-Infected Children with Moderate Immune Suppression Pope Kosalaraksa
Torsak Bunupuradah
Saphonn Vonthanak
Surapon Wiangnon
Rawiwan Hansudewechakul
Ung Vibol
Suparat Kanjanavanit
Chaiwat Ngampiyaskul
Jurai Wongsawat
Wicharn Luesomboon
Pagakrong Lumbiganon
Bunruan Sopa
Tanakorn Apornpong
Theshinee Chuenyam
David A. Cooper
Kiat Ruxrungtham
Jintanat Ananworanich
Thanyawee Puthanakit
2012 AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES
12.0 (28.0), pp. 1679.0-1686.0
9 0 0 0 0 0 9
42. Risk Factors for Rectal Cancer and Methylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphisms in a Population in Northeast Thailand Supannee Promthet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Nopparat Songserm
Kirati Poomphakwaen
Peechanika Chopjitt
Surapon Wiangnon
Shinkan Tokudome
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
8.0 (13.0), pp. 4017.0-4023.0
6 0 0 0 0 0 6
43. Trends in Incidence of Hepatocellular Carcinoma, 1990-2009, Khon Kaen, Thailand Surapon Wiangnon
Supot Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Supannee Promthet
Siriporn Kamsa-ard
Suwannee Mahaweerawat
Narong Khuntikeo
2012 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
3.0 (13.0), pp. 1065.0-1068.0
22 0 0 0 0 0 22
44. Association between Smoking and Mortality: Khon Kaen Cohort Study, Thailand Siriporn Kamsa-ard
Supannee Promthet
Sarah Lewington
Julie Ann Burrett
Paul Sherliker
Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
Donald Maxwell Parkin
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
4.0 (14.0), pp. 2643.0-2647.0
14 0 0 0 0 0 14
45. Experience in treatment with alpha interferon in children with hemangioma in Srinagarind Hospital P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
K. Choksantisook
2013 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
(11.0), pp. 1106.0-1106.0
0 0 0 0 0 0 0
46. IQ SCORE IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA RECEIVED CNS PROPHYLAXIS: WITH OR WITHOUT CRANIAL RADIATION P. Komvilaisak
D. Mairiang
C. Suphakunpinyo
S. Wiangnon
2013 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
(60.0), pp. 217.0-217.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Kasabach Merritt Syndrome (KMS) in infant with hepatoblastoma P. Komvilaisak
J. Jirapradittha
P. Kiatchoosakun
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
2013 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
(11.0), pp. 1050.0-1050.0
0 0 0 0 0 0 0
48. Relapse-free Rate with Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Treated under the Thai National Protocol Piangjit Tharnprisan
Jiraporn Khiewyoo
Piporn Sripraya
Surapon Wiangnon
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
2.0 (14.0), pp. 1127.0-1130.0
10 0 0 0 0 0 10
49. Relationship Between the Body Mass Index and Abnormal Pap Smears Russameekae Prompakay
Supannee Promthet
Siriporn Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Surapon Wiangnon
Peter Bradshaw
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (14.0), pp. 5503.0-5506.0
4 0 0 0 0 0 4
50. Retrospective Appraisal of Cancer Patients from Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic (PDR), Seeking Treatment in Thailand Kongmany Chaleunvong
Supot Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Surapon Wiangnon
Vanphanom Sychareun
Phetsamone Alounlangsy
Jo Durham
Supannee Promthet
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
9.0 (14.0), pp. 5435.0-5440.0
5 0 0 0 0 0 5
51. Survival of Cholangiocarcinoma Patients in Northeastern Thailand after Supportive Treatment Nut Thunyaharn
Supannee Promthet
Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Supot Kamsa-ard
2013 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
11.0 (14.0), pp. 7029.0-7032.0
19 0 0 0 0 0 19
52. Childhood Cancer Incidence and Survival 1985-2009, Khon Kaen, Thailand Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Krittika Suwanrungruang
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
18.0 (15.0), pp. 7989.0-7993.0
7 0 0 0 0 0 7
53. Data Quality of Childhood Cancer in Khon Kaen, Thailand, 1990-2007 Krittika Suwanrungruang
Supot Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
18.0 (15.0), pp. 7985.0-7987.0
0 0 0 0 0 0 0
54. Gene-environment interaction involved in cholangiocarcinoma in the Thai population: polymorphisms of DNA repair genes, smoking and use of alcohol Nopparat Songserm
Supannee Promthet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Peechanika Chopjitt
Surapon Wiangnon
2014 BMJ OPEN
10.0 (4.0), pp.
20 0 0 0 0 0 20
55. Hormonal Contraceptive Use and Breast Cancer in Thai Women Arisara Poosari
Supannee Promthet
Siriporn Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Jirapat Longkul
Surapon Wiangnon
2014 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
3.0 (24.0), pp. 216.0-220.0
6 0 0 0 0 0 6
56. Numbers of New Cases and Trends of Cancer 1993-2012: Srinagarind Hospital Based Population, Khon Kaen, North-East Thailand Kosin Wirasorn
Krittika Suwanrungruag
Surapon Wiangnon
Wiyada Punjaruk
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
19.0 (15.0), pp. 8423.0-8427.0
7 0 0 0 0 0 7
57. XRCC1 Gene Polymorphism, Diet and Risk of Colorectal Cancer in Thailand Kirati Poomphakwaen
Supannee Promthet
Krittika Suwanrungruang
Peechanika Chopjitt
Nopparat Songserm
Surapon Wiangnon
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
17.0 (15.0), pp. 7479.0-7486.0
9 0 0 0 0 0 9
58. CHILDHOOD LYMPHOMA INCIDENCE IN THAILAND FROM 1990-2011 K. Demanelis
H. Sriplung
R. Meza
S. Wiangnon
L. Rozek
M. Scheurer
P. Lupo
2015 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
(62.0), pp. S216-S216
0 0 0 0 0 0 0
59. Differences in childhood leukemia incidence and survival between Southern Thailand and the United States: a population-based analysis Kathryn Demanelis
Hutcha Sriplung
Rafael Meza
Surapon Wiangnon
Laura S. Rozek
Michael E. Scheurer
Philip J. Lupo
2015 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
10.0 (62.0), pp. 1790.0-1798.0
19 1 0 0 0 0 20
60. Thromboembolic events in children with cancer in Srinagarind hospital P. Komvilaisak
A. Jetsrisuparb
S. Wiangnon
P. Sripraya
2015 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
(13.0), pp. 552.0-552.0
0 0 0 0 0 0 0
61. Aberrant methylation of PCDH10 and RASSFIA genes in blood samples for non-invasive diagnosis and prognostic assessment of gastric cancer Charinya Pimson
Tipaya Ekalaksananan
Chamsai Pientong
Supannee Promthet
Nuntiput Putthanachote
Krittika Suwanrungruang
Surapon Wiangnon
2016 PEERJ
(4.0), pp.
23 0 0 0 0 0 23
62. BRAINSTEM GLIOMAS IN CHILDREN AT SRINAGARIND HOSPITAL Patcharee Komvilaisak
Chaiyaphat Thaweerujirot
Amnat Kitkhuandee
Surapon Wiangnon
Arunee Jetrisuparb
2016 NEURO-ONCOLOGY
(18.0), pp. 125.0-125.0
0 0 0 0 0 0 0
63. Disparities in Paediatric Leukemia Incidence and Survival: A Population-Based Cancer Registry Analysis Comparing Thailand and the United States K. Demanelis
H. Sriplung
R. Meza
S. Wiangnon
I. Chitapanarux
D. Pongnikorn
W. Chansaard
L. Rozek
M. Scheurer
P. Lupo
2016 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
(63.0), pp. S13-S13
0 0 0 0 0 0 0
64. Disparities in pediatric leukemia incidence and survival: a population-based cancer registry analysis comparing Thailand and the United States Kathryn Demanelis
Hutcha Sriplung
Rafael Meza
Surapon Wiangnon
Laura S. Rozek
Michael E. Scheurer
Philip J. Lupo
2016 CANCER RESEARCH
(76.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
65. Lupus Anticoagulant-hypoprothrombinemia Syndrome (LAC-HPS) in Children With Systemic Lupus Erythematosus: Report of 3 Cases Patcharee Komvilaisak
Suwannee Wisanuyotin
Arunee Jettrisuparb
Surapon Wiangnon
2017 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
8.0 (39.0), pp. E521-E524
6 0 0 0 0 0 6
66. The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: a hospital-based matched case-control study Nuntiput Putthanachote
Supannee Promthet
Cameron Hurst
Krittika Suwanrungruang
Peechanika Chopjitt
Surapon Wiangnon
Sam Li-Sheng Chen
Amy Ming-Fang Yen
Tony Hsiu-Hsi Chen
2017 BMC CANCER
(17.0), pp.
7 0 0 0 0 0 7
67. Breast Cancer Incidence Trends and Projections in Northeastern Thailand Shama Virani
Jarin Chindaprasirt
Kosin Wirasorn
Aumkhae Sookprasert
Ongart Somintara
Damnern Vachirodom
Supinda Koonmee
Jirapon Srinakarin
Supot Kamsa-ard
Krittika Suwanrungruang
Laura S. Rozek
Hutcha Sriplung
Surapon Wiangnon
2018 JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
7.0 (28.0), pp. 323.0-330.0
0 0 0 0 0 0 0
68. Clinical Outcome and Prognostic Factors to Predict Induction Response in High-Risked Neuroblastoma Patients Receiving Topotecan-Based Regimen: Multicenter Study A. Photi-A
P. Rujkijyanont
C. Traivaree
C. Monsereenusorn
S. Wiangnon
T. Chotsampancharoen
S. O. Chainansamit
K. Sanpakit
D. Sosothikul
S. Kanjanapongkul
S. Hongeng
2018 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
(65.0), pp. S273-S273
0 0 0 0 0 0 0
69. Fetal Anemia Causing Hydrops Fetalis From an Alpha-Globin Variant: Homozygous Hemoglobin Constant Spring Patcharee Komvilaisak
Ratana Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Junya Jirapradittha
Pakaphan Kiatchoosakun
Goonapa Fucharoen
2018 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY
5.0 (40.0), pp. 405.0-408.0
5 0 0 0 0 0 5
70. Opisthorchiasis with proinflammatory cytokines (IL-1 beta and TNF-alpha) polymorphisms influence risk of intrahepatic cholangiocarcinoma in Thailand: a nested case-control study Supannee Promthet
Nopparat Songserm
Somkiattiyos Woradet
Chamsai Pientong
Tipaya Ekalaksananan
Surapon Wiangnon
Akhtar Ali
2018 BMC CANCER
(18.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
71. Childhood cancer incidence and survival in Thailand: A comprehensive population-based registry analysis, 1990-2011 Serena S. Bidwell
Catherine C. Peterson
Kathryn Demanelis
Katie R. Zarins
Rafael Meza
Hutcha Sriplung
Surapon Wiangnon
Thirachit Chotsampancharoen
Imjai Chitapanarux
Donsuk Pongnikorn
Karnchana Daoprasert
Krittika Suwanrungruang
Wasan Chansaard
Laura S. Rozek
2019 PEDIATRIC BLOOD & CANCER
1.0 (66.0), pp.
2 0 0 0 0 0 2
72. Clinical outcomes and prognostic factors to predict treatment response in high risk neuroblastoma patients receiving topotecan and cyclophosphamide containing induction regimen: a prospective multicenter study Piya Rujkijyanont
Apichat Photia
Chanchai Traivaree
Chalinee Monsereenusorn
Usanarat Anurathapan
Panya Seksarn
Darintr Sosothikul
Piti Techavichit
Kleebsabai Sanpakit
Kamon Phuakpet
Surapon Wiangnon
Thirachit Chotsampancharoen
Su-on Chainansamit
Somjai Kanjanapongkul
Arunotai Meekaewkunchorn
Suradej Hongeng
2019 BMC CANCER
1.0 (19.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. Achievement in Personality and Ethics Development 1st year medical student, 1994 Academic year. Narumon Sinsupan
Chalor Intarakhao
Udomsak Mahaweerawat
Srinoi Maskasame
Wutipong Limviroj
Surapon Wiangnon
Onanong Aranysen
Apichat Jiravuttipong
Faakjit Khunurat
Orranong Yenkasame
1995 Srinagarind Medical Journal
(10 No 3), pp. 141-149
2. Achievement in Personality and Ethics Development 2nd year medical student, 1994 Academic year. Narumon Sinsupan
Porntip Boonruangsri
Surapon Wiangnon
Chalor Intarakhao
Thanarut Junthaouppapee
Apichat Jiravuttipong
Pisit Jodking
Suwanna Taechataveewan
Onanong Aranysen
Suwan Thongoan
Aujcharalux Songsiri
Therdthai Thongoun
Sukhont Mahathon
Faakjit Khunurat
Orranong Yenkasame
1996 Srinagarind Medical Journal
(11 No 1), pp. 1-10
3. A Case Report : Congenital factor VII deficiency Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Nantarat Komanasin
1997 Srinagarind Medical Journal
(12 No 4), pp. 253-257
4. Update Treatment in Thalassemia and Hemoglobinopathy Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 3), pp. 202-205
5. Survival Rate in Childhood Leukemia Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Patcharee Komvilaisak
2000 Srinagarind Medical Journal
(15 No 3), pp. 206-214
6. A Case of Acute Promyelocytic Leukemia Presented with Retinal Detachment Patcharee Komvilaisak
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
Patanaree Poungvarin
Benjaporn Nithinavakarm
2002 Srinagarind Medical Journal
(17 No 1), pp. 59-63
7. Survival Rate of Children with Neuroblastoma in Srinagarind Hospital Surapon Wiangnon
Sathaporn Na Rajsima
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Supot Kamsaad
2003 Srinagarind Medical Journal
(18 No 3), pp. 154-159
8. Predictive Statistical Model for the Risk of Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand Supot Kamsa-ard
Supannee Sriamporn Promthet
Paiboon Sithithaworn
Patravoot Vatanasapt
Narong KhuntiKao
Noppadol Pimchan
Siriporn Kamsa-ard
Surapon Wiangnon
2009 Srinagarind Medical Journal
(24 No 3), pp. 231-239
9. Cholangiocarcinoma in Khon Kaen Province Surapon Wiangnon
Krittika Suwanrungruang
Supot Kamsa-ard
2012 Srinagarind Medical Journal
(27), pp. 326-330
10. Brainstem Gliomas in Children at Srinagarind Hospital Chaiyaphat Thaweerujirot
Patcharee Komvilaisak
Amnat Kitkhuandee
Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 4), pp. 181
11. Treatment Outcomes of Alpha thalassemia and Alpha- Beta thalassemia Coinheritance in Srinagarind Hospital Paninun Srinuchasart
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
Ouyporn Panamonta
Arunee Jetsrisuparb
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 83
12. Incidence, Trends and Long-Term Follow up Outcome of Retinoblastoma in Thailand 1990-2010 Piyathida Wongmas
Surapon Wiangnon
Arunee Jetsrisuparb
Patcharee Komvilaisak
Krittika Suwanrungruang
Worawut Choeyprasert
Hutcha Sriplung
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 86
13. Treatment Outcomes of Patients with HbE β-Thalassemia in Srinagarind Hospital Parichat Charoentawornpanich
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
Ouyporn Panamonta
Arunee Jetsrisuparb
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 74
14. Invasive Fungal Infections (Ifis) in Childhood Cancer in Srinagarind Hospital Thanakorn Kanjanapradap
Patcharee Komvilaisak
Pagakrong Lumbiganon
Arunee Jetsrisuparb
Surapon Wiangnon
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 72
15. Is it necessary to Perform Liver MRI T2* Earlier in Patients with Thalassemia Intermedia? Arunee Jetsrisuparb
Jiraporn Srinakarin
Narumol Chaosuwannakit
Petcharakorn Hanpanich
Pairash Saiviroonporn
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 4), pp. 95
16. Trends and Survival of Childhood Cancers in Srinagarind Hospital During 1993-2012 Phunnipit Wongmeerit
Krittika Suwanrungruang
Surapon Wiangnon
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 81
17. Corrected Erythrocyte Sedimentation Rate (Cesr) To Help in the Diagnosis of Infection in Pediatric Cancer Patients with Febrile Neutropenia Pawinee Kaewsuwan
Surapon Wiangnon
Yossombat Jangtrakul
Pope Kosalaraksa
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 59
18. Cytochemistry and Multi-color Flow Cytometric Immunophenotype for Diagnosis of Childhood Acute Leukemia Ekchol Mukda
Ketsarin Pintaraks
Patcharee Komvilaisak
Surapon Wiangnon
Journal of Hematology and Transfusion Medicine
(21 No 1), pp. 23-32
19. Green Tea Consumption Prevented Iron Overload: A Case Report of Thalassemia Intermedia Arunee Jetsrisuparb Jetsrisuparb
Patcharee Komwilaisak
Surapon Wiangnon
Journal of Hematology and Transfusion Medicine
(24 No 4), pp. 389-394

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ

0.01865696907043457