Loading
ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง

ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง

สายวิชาเทคนิคการแพทย์,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23097391300: H-INDEX 23
ระดับการศึกษา
  • ปริญญาตรี ()
  • ปริญญาโท ()
  • ปริญญาเอก ()
ความเชี่ยวชาญ
  • Protein purification
  • Clinical chemistry

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients. Klarod, K
Hongsprabhas, P
Khampitak, T
Wirasorn, K
Kiertiburanakul, S
Tangrassameeprasert, R
Daduang, J
Yongvanit, P
Boonsiri, P
0
2. A survey of malarial infection in endemic areas of Savannakhet province, Lao PDR and comparative diagnostic efficiencies of Giemsa staining, acridine orange staining, and semi-nested multiplex PCR Naly Khaminsou
Onanong Kritpetcharat
Jureerut Daduang
Panutas Kritpetcharat
2008
3. SELENIUM, ZINC AND COPPER CONTENTS IN NORTHEAST THAI VEGETABLES Pranithi Hongsprabhas
Jureerut Daduang
Puangrat Yongvanit
2009
4. Biomarker to distinguish hepatocellular carcinoma from cholangiocarcinoma by serum a disintegrin and metalloprotease 12. Daduang, J.
Limpaiboon, T.
Daduang, S.
2011
5. CpG-island methylation study of liver fluke-related cholangiocarcinoma Sriraksa, R
Zeller, C
El-Bahrawy, MA
Dai, W
Daduang, J
Jearanaikoon, P
Chau-In, S
Brown, R
Limpaiboon, T
2011
6. Genetic analysis of the merozoite surface protein-1 block 2 allelic types in Plasmodium falciparum clinical isolates from Lao PDR Khaminsou, N
Kritpetcharat, O
Daduang, J
Charerntanyarak, L
Kritpetcharat, P
2011
7. High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to antibacterial and anticancer activities Daduang, J.
Vichitphan, S.
Daduang, S.
Hongsprabhas, P.
Boonsiri, P.
2011
8. Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Chuachan, C.
Daduang, J.
Daduang, S.
2011
9. Rapid detection of the most common high-risk human papillomaviruses by loop-mediated isothermal amplification Saetiew, C.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
Daduang, S.
Pientong, C.
Kerdsin, A.
Daduang, J.
2011
10. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients Kultida Klarod
Pranithi Hongsprabhas
Tueanjit Khampitak
Kosin Wirasorn
Sasisopin Kiertiburanakul
Roongpet Tangrassameeprasert
Jureerut Daduang
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011
11. STABILITY OF ADENOSINE DEAMINASE IN FROZEN POOLED BODY FLUIDS Y. Teerajetgul
J. Kuram
S. Nanudorn
J. Daduang
S. Patarakitkamjorn
2011
12. Using DNA markers and barcoding to solve the common problem of identifying dried medicinal plants with the examples of Smilax and Cissus in Thailand Kritpetcharat, O.
Khemtonglang, N.
Kritpetcharat, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
Suwanrungruang, K.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2011
13. การพัฒนาชุดตรวจกรองหาเชื้อ Human papillomavirus type 58 ในผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิค Loop-Mediated isothermal amplification จิตรลัดดา แซ่เตียว
เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
พัชรี เจียรนัยกูร
จุรีรัตน์ ดาดวง
2011
14. Characterization of the allergen Sol gem 2 from the fire ant venom, Solenopsis geminata S. Sukprasert
N. Uawonggul
T. Jamjanya
S. Thammasirirak
J. Daduang
S. Daduang
2012
15. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A2 from Heterometrus laoticus scorpion venom Incamnoi, P
Patramanon, R
Thammasirirak, S
Chaveerach, A
Uawonggul, N
Sukprasert, S
Rungsa, P
Daduang, J
Daduang, S
2013
16. Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease Supaporn Klangprapan
Ponlatham Chaiyarit
Doosadee Hormdee
Tueanjit Khampitak
Jureerut Daduang
Pranithi Hongprabhas
Patcharee Boonsiri
2013
17. Purification and structural characterisation of phospholipase A(1) (Vespapase, Ves a 1) from Thai banded tiger wasp (Vespa affinis) venom Sukprasert, S.
Rungsa, P.
Uawonggul, N.
Incamnoi, P.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2013
18. The roles of chitinase 3 like 1 in cervical cancer in vitro N. Ngernyuang
R. Francescone
P. Jearanaikoon
J. Daduang
W. Yan
R. Shao
T. Limpaiboon
2013
19. Antioxidant and antibacterial properties of selected Thai weed extracts Rattanata, N.
Daduang, S.
Phaetchanla, S.
Bunyatratchata, W.
Promraksa, B.
Tavichakorntrakool, R.
Uthaiwat, P.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2014
20. Bacterial Overexpression of Recombinant Heteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom Production Uawonggul, N
Sukprasert, S
Incamnoi, P
Patramanon, R
Thammasirirak, S
Preecharram, S
Bunyatratchata, W
Kuaprasert, B
Daduang, J
Daduang, S
2014
21. Chitinase 3 like 1 is associated with tumor angiogenesis in cervical cancer Ngernyuang, N
Francescone, RA
Jearanaikoon, P
Daduang, J
Supoken, A
Yan, W
Shao, R
Limpaiboon, T
2014
22. Cytotoxic Effects of Phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cervical Carcinoma Cell Lines through an Apoptotic Pathway Palasap, A
Limpaiboon, T
Boonsiri, P
Thapphasaraphong, S
Daduang, S
Suwannalert, P
Daduang, J
2014
23. Microencapsulation Techniques and its Role in Medicine Bundit Promraksa
Jureerut Daduang
Tueanjit Khampitak
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2014
24. alpha-Amylase from Mon Thong durian (Durio zibethinus Murr. cv. Mon Thong)-nucleotide sequence analysis, cloning and expression Posoongnoen, S.
Ubonbal, R.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Minami, H.
Yamamoto, K.
Daduang, S.
2015
25. Amino acid sequence of amylase type alpha, MIamy, from ok-rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Ubonbal, R.
Posoongnoen, S.
Daduang, J.
Klaynongsruang, S.
Daduang, S.
2015
26. Anticancer Potential of Cratoxylum formosum Subsp. Pruniflorum (Kurz.) Gogel Extracts Against Cervical Cancer Cell Lines. Promraksa, B.
Daduang, J.
Khampitak, T.
Tavichakorntrakool, R.
Palasap, A.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015
27. Bioactive compounds from crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cells induced apoptotic cell death in hela cells Patathananone, S.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2015
28. Cytotoxicity of Cratoxylum Formosum Subsp. Pruniflorum Gogel Extracts in Oral Cancer Cell Lines. Promraksa, B.
Daduang, J.
Chaiyarit, P.
Tavichakorntrakool, R.
Khampitak, T.
Rattanata, N.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015
29. Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells. Daduang, J.
Palasap, A.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Suwannalert, P.
Limpaiboon, T.
2015
30. Gold nanoparticles enhance the anticancer activity of gallic acid against cholangiocarcinoma cell lines Rattanata, N
Daduang, S
Wongwattanakul, M
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Lekphrom, R
Sandee, A
Boonsiri, P
Chio-Srichan, S
Daduang, J
2015
31. Ontogeny of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Immunoglobulin Type M Antibody Response Natthaporn Kuendee
Sompong Klaynongsruang
Wandee Bunyatratchata
Bundit Tengjaroenkul
Kittipoj Ngamcharoen
Jureerut Daduang
Piti Ungarreevittaya
Sakda Daduang
2015
32. Synthesis of 5-fluorouracil nanoparticles and its inhibition of Cholangiocarcinoma in vitro N. Ngernyuang
W. Seubwai
S. Daduang
P. Boonsiri
T. Limpaiboon
J. Daduang
2015
33. Bioactive Compounds from Crocodile (Crocodylus siamensis) White Blood Cells Induced Apoptotic Cell Death in HeLa Cells Patathananone, S.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2016
34. Cationic Antimicrobial Peptides Derived from Crocodylus siamensis Leukocyte Extract, Revealing Anticancer Activity and Apoptotic Induction on Human Cervical Cancer Cells Theansungnoen, T
Maijaroen, S
Jangpromma, N
Yaraksa, N
Daduang, S
Temsiripong, T
Daduang, J
Klaynongsruang, S
2016
35. Cloning, structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) from Vespa tropica Rungsa, P
Incamnoi, P
Sukprasert, S
Uawonggul, N
Klaynongsruang, S
Daduang, J
Patramanon, R
Roytrakul, S
Daduang, S
2016
36. Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis Rungsa, P
Incamnoi, P
Sukprasert, S
Uawonggul, N
Klaynongsruang, S
Daduang, J
Patramanon, R
Roytrakul, S
Daduang, S
2016
37. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: Antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens Narintorn Rattanata
Sompong Klaynongsruang
Chanvit Leelayuwat
Temduang Limpaiboon
Aroonlug Lulitanond
Patcharee Boonsiri
Sirinart Chio-Srichan
Siriwat Soontaranon
Supagorn Rugmai
Jureerut Daduang
2016
38. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18. Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016
39. Inhibition of HeLa Cells Metastasis by Bioactive Compounds in Crocodile (Crocodylus siamensis) White Blood Cells Extract Patathananone, S.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2016
40. Inhibitory Effects of Gallic Acid Isolated from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cholangiocarcinoma Cell Lines and Foodborne Pathogenic Bacteria. Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Daduang, S.
Tavichakorntrakool, R.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016
41. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3'-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects. Chaiyarit, P.
Hormdee, D.
Khampitak, T.
Daduang, J.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
2016
42. SYNERGISTIC EFFECTS OF CISPLATIN-CAFFEIC ACID ON CERVICAL CANCER CELL LINES A. Koraneekit
T. Limpaiboon
Arunee Sangka
Patcharee Boonsiri
Jureerut Daduang
2016
43. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent Ngernyuang, N
Seubwai, W
Daduang, S
Boonsiri, P
Limpaiboon, T
Daduang, J
2016
44. A novel GoldNano Carb test for rapid phenotypic detection of carbapenemases, particularly OXA type, in Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Wilailuckana, C.
Charoensri, N.
Daduang, J.
Chanawong, A.
2017
45. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplifcation with lateral flow dipstick tests Jearanaikoon, P.
Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
DADUANG, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2017
46. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikoon
Chotchana Wilailuckana
Nattaya Sae-Ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2017
47. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop‑mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests. Kumvongpin, R
Jearanaikoon, P
Wilailuckana, C
Sae-Ung, N
Prasongdee, P
Daduang, S
Wongsena, M
Boonsiri, P
Kiatpathomchai, W
Swangvaree, SS
Sandee, A
Daduang, J
2017
48. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches. Heawchaiyaphum, C
Pientong, C
Phusingha, P
Vatanasapt, P
Promthet, S
Daduang, J
Teeramatwanich, W
Kongyingyoes, B
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
2017
49. Purification and characterization of two isoforms of native alpha amylase from Ok-Rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Ubonbal, R.
Daduang, J.
Daduang, S.
2017
50. Rapid and simple identification of carbapenemase genes, bla NDM, bla OXA-48, bla VIM, bla IMP-14 and bla KPC groups, in Gram-negative bacilli by in-house loop-mediated isothermal amplification with hydroxynaphthol blue dye Wilailuckana, C.
Charoensri, N.
Wonglakorn, L.
Chaimanee, P.
Daduang, J.
Chanawong, A.
2017
51. Rapid and simple identification of carbapenemase genes, bla NDM, bla OXA-48, bla VIM, bla IMP-14 and bla KPC groups, in Gram-negative bacilli by in-house loop-mediated isothermal amplification with hydroxynaphthol blue dye. Arpasiri Srisrattakarn
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Lumyai Wonglakorn
Pimjai Saenjamla
Prajuab Chaimanee
Jureerut Daduang
Aroonwadee Chanawong
2017
52. Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018
53. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice. Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018
54. Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant . Srisong, H
Sukprasert, S
Klaynongsruang, S
Daduang, J
Daduang, S
2018
55. Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant Solenopsis geminata Sukprasert, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2018
56. KT2 and RT2 modified antimicrobial peptides derived from Crocodylus siamensis Leucrocin I show activity against human colon cancer HCT-116 cells. Surachai Maijaroen
Nisachon Jangpromma
Jureerut Daduang
Sompong Klaynongsruang
2018
57. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe Nuthong, B
Wilailuckana, C
Tavichakorntrakool, R
Boonsiri, P
Daduang, S
Bunyaraksyotin, G
Suphan, O
Daduang, J
2018
58. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Phusingha, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Daduang, J.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2018
59. Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of heteroscorpine from the venom of Heterometrus spp Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Klaynongsruang
Arunrat Chaveerach
Wandee Bunyatratchata
Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Teerawat Namonsai
Kowit Noikotr
Prapenpuksiri Rungsa
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2018
60. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Koraneekit, A
Limpaiboon, T
Sangka, A
Boonsiri, P
Daduang, S
Daduang, J
2018
61. The antibacterial activity of the aqueous extract of sida acuta burm. f. Wiyada Chumpol
Ratree Tavichakorntrakool
Aroonlug Lulitanond
Jureerut Daduang
Phitsamai Saisud
Pipat Sribenjalux
Vitoon Prasongwatana
Patcharee Boonsiri
2018
62. Antibacterial activity of snake venoms against bacterial clinical isolates Rangsipanuratn, W.
Daduang, J.
2019
63. Anti-cholangiocarcinoma cell growth and selective ability of bioactive components of ripe wild mango (Spondias pinnata) fruit extract Patathananone, S.
Daduang, J.
2019
64. Heterologous expression and mutagenesis of recombinant hyaluronidase protein (rVesA2). Rungsa, P
Janpan, P
Saengkun, Y
Jangpromma, N
Klaynongsruang, S
Patramanon, R
Uawonggul, N
Daduang, J
Daduang, S
2019
65. Heterologous expression and mutagenesis of recombinant Vespa affinis hyaluronidase protein (rVesA2) Prapenpuksiri Rungsa
Piyapon Janpan
Yutthakan Saengkun
Nisachon Jangpromma
Sompong Klaynongsruang
Rina Patramanon
Nunthawun Uawonggul
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2019
66. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Pornsuda Maraming
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Shu-Fen Peng
Sakda Daduang
Chanvit Leelayuwat
Chamsai Pientong
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2019
67. Tyrosinase Inhibitory Effect, Antioxidant and Anticancer Activities of Bioactive compounds in Ripe Hog Plum (Spondias pinnata) Fruit Extracts Supawadee Patathananone
Jureerut Daduang
Amonrat Koraneekij
Chia-Ying Li
2019
68. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum Macotpet, A
Pattarapanwichien, E
Chio-Srichan, S
Daduang, J
Boonsiri, P
2020
69. FORMULATION AND EVALUATION OF NIOSOMES ENCAPSULATED WITH KT2 AND RT2: ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDES DERIVED FROM CROCODILE LEUKOCYTE EXTRACT Tinnakorn Theansungnoen
Jureerut Daduang
Aroonsri Priprem
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Sompong Klaynongsruang
2020
70. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis. Damrongrungruang, T.
Mahakunakorn, P.
Uthaiwat, P.
Daduang, J.
Puthongking, P.
Priprem, A.
2020
Count 51 39 48 3

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A survey of malarial infection in endemic areas of Savannakhet province, Lao PDR and comparative diagnostic efficiencies of Giemsa staining, acridine orange staining, and semi-nested multiplex PCR Kritpetcharat, O.
Daduang, J.
Kritpetcharat, P.
2008 Parasitology International
2 (57), pp. 143-149
2. Biomarker to distinguish hepatocellular carcinoma from cholangiocarcinoma by serum a disintegrin and metalloprotease 12 Daduang, J.
Limpaiboon, T.
Daduang, S.
2011 Archives of Medical Science
6 (7), pp. 1013-1016
3. CpG-island methylation study of liver fluke-related cholangiocarcinoma Sriraksa, R.
Zeller, C.
Dai, W.
Daduang, J.
Jearanaikoon, P.
Chau-In, S.
Limpaiboon, T.
2011 British Journal of Cancer
8 (104), pp. 1313-1318
4. Genetic analysis of the merozoite surface protein-1 block 2 allelic types in Plasmodium falciparum clinical isolates from Lao PDR Kritpetcharat, O.
Daduang, J.
Charerntanyarak, L.
Kritpetcharat, P.
2011 Malaria Journal
(10), pp.
5. High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to antibacterial and anticancer activities Daduang, J.
Vichitphan, S.
Daduang, S.
Hongsprabhas, P.
Boonsiri, P.
2011 African Journal of Pharmacy and Pharmacology
5 (5), pp. 608-615
6. Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom Uawonggul, N.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Chuachan, C.
Daduang, J.
Daduang, S.
2011 Journal of Medicinal Plants Research
10 (5), pp. 1978-1986
7. Rapid detection of the most common high-risk human papillomaviruses by loop-mediated isothermal amplification Saetiew, C.
Limpaiboon, T.
Jearanaikoon, P.
Daduang, S.
Pientong, C.
Kerdsin, A.
Daduang, J.
2011 Journal of Virological Methods
1-2 (178), pp. 22-30
8. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients Klarod, K.
Hongsprabhas, P.
Khampitak, T.
Wirasorn, K.
Kiertiburanakul, S.
Tangrassameeprasert, R.
Daduang, J.
Yongvanit, P.
Boonsiri, P.
2011 Nutrition
11-12 (27), pp. 1156-1160
9. Using DNA markers and barcoding to solve the common problem of identifying dried medicinal plants with the examples of smilax and cissus in Thailand Kritpetcharat, O.
Khemtonglang, N.
Kritpetcharat, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
Suwanrungruang, K.
Sudmoon, R.
Chaveerach, A.
2011 Journal of Medicinal Plants Research
15 (5), pp. 3480-3487
10. Characterization of the allergen Sol gem 2 from the fire ant venom, Solenopsis geminata Sukprasert, S.
Uawonggul, N.
Jamjanya, T.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2012 Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases
3 (18), pp. 325-334
11. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A2 from Heterometrus laoticus scorpion venom Incamnoi, P.
Patramanon, R.
Thammasirirak, S.
Chaveerach, A.
Uawonggul, N.
Sukprasert, S.
Rungsa, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
2013 Toxicon
1 (61), pp. 62-71
12. Purification and structural characterisation of phospholipase A1 (Vespapase, Ves a 1) from Thai banded tiger wasp (Vespa affinis) venom Sukprasert, S.
Rungsa, P.
Uawonggul, N.
Incamnoi, P.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2013 Toxicon
1 (61), pp. 151-164
13. Antioxidant and antibacterial properties of selected Thai weed extracts Rattanata, N.
Daduang, S.
Phaetchanla, S.
Bunyatratchata, W.
Promraksa, B.
Tavichakorntrakool, R.
Uthaiwat, P.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2014 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
11 (4), pp. 890-895
14. Bacterial Overexpression of Recombinant Heteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom Production Uawonggul, N.
Sukprasert, S.
Incamnoi, P.
Patramanon, R.
Thammasirirak, S.
Preecharram, S.
Bunyatratchata, W.
Kuaprasert, B.
Daduang, J.
Daduang, S.
2014 Biochemical Genetics
11-12 (52), pp. 459-473
15. Chitinase 3 like 1 is associated with tumor angiogenesis in cervical cancer Ngernyuang, N.
Jearanaikoon, P.
Daduang, J.
Supoken, A.
Limpaiboon, T.
2014 International Journal of Biochemistry and Cell Biology
1 (51), pp. 45-52
16. Cytotoxic effects of phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on cervical carcinoma cell lines through an apoptotic pathway Palasap, A.
Limpaiboon, T.
Boonsiri, P.
Thapphasaraphong, S.
Daduang, S.
Suwannalert, P.
Daduang, J.
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (15), pp. 449-454
17. Amino acid sequence of amylase type alpha, MIamy, from ok-rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Ubonbal, R.
Posoongnoen, S.
Daduang, J.
Klaynongsruang, S.
Daduang, S.
2015 American Journal of Biochemistry and Biotechnology
3 (11), pp. 119-126
18. α-amylase from mon thong durian (Durio zibethinus murr. cv. mon thong)-nucleotide sequence analysis, cloning and expression Posoongnoen, S.
Ubonbal, R.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Minami, H.
Yamamoto, K.
Daduang, S.
2015 Plant Biotechnology
1 (32), pp. 1-10
19. Anticancer potential of Cratoxylum formosum Subsp. Pruniflorum (Kurz.) gogel extracts against cervical cancer cell lines Promraksa, B.
Daduang, J.
Khampitak, T.
Tavichakorntrakool, R.
Palasap, A.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
14 (16), pp. 6117-6121
20. Bioactive compounds from crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cells induced apoptotic cell death in hela cells Patathananone, S.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2015 Environmental Toxicology
(), pp.
21. Cytotoxicity of Cratoxylum formosum subsp. Pruniflorum gogel extracts in oral cancer cell lines Promraksa, B.
Daduang, J.
Chaiyarit, P.
Tavichakorntrakool, R.
Khampitak, T.
Rattanata, N.
Tangrassameeprasert, R.
Boonsiri, P.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16 (16), pp. 7155-7159
22. Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells Daduang, J.
Palasap, A.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Suwannalert, P.
Limpaiboon, T.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (16), pp. 169-174
23. Gold nanoparticles enhance the anticancer activity of gallic acid against cholangiocarcinoma cell lines Rattanata, N.
Daduang, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Chio-Srichan, S.
Daduang, J.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
16 (16), pp. 7143-7147
24. Bioactive compounds from crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cells induced apoptotic cell death in hela cells Patathananone, S.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2016 Environmental Toxicology
8 (31), pp. 986-997
25. Cationic Antimicrobial Peptides Derived from Crocodylus siamensis Leukocyte Extract, Revealing Anticancer Activity and Apoptotic Induction on Human Cervical Cancer Cells Theansungnoen, T.
Jangpromma, N.
Yaraksa, N.
Daduang, S.
Daduang, J.
Klaynongsruang, S.
2016 Protein Journal
3 (35), pp. 202-211
26. Cloning, structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) from Vespa tropica Rungsa, P.
Incamnoi, P.
Sukprasert, S.
Uawonggul, N.
Klaynongsruang, S.
Daduang, J.
Patramanon, R.
Daduang, S.
2016 Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases
1 (22), pp.
27. Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis Rungsa, P.
Incamnoi, P.
Sukprasert, S.
Uawonggul, N.
Klaynongsruang, S.
Daduang, J.
Patramanon, R.
Daduang, S.
2016 Toxicon
(119), pp. 159-167
28. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: Antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Leelayuwat, C.
Limpaiboon, T.
Boonsiri, P.
Chio-Srichan, S.
Rugmai, S.
Daduang, J.
2016 International Journal of Nanomedicine
(11), pp. 3347-3356
29. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016 Journal of Virological Methods
(234), pp. 90-95
30. Inhibition of HeLa cells metastasis by bioactive compounds in crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cells extract Patathananone, S.
Thammasirirak, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2016 Environmental Toxicology
11 (31), pp. 1329-1336
31. Inhibitory effects of gallic acid isolated from Caesalpinia mimosoides lamk on cholangiocarcinoma cell lines and foodborne pathogenic bacteria Rattanata, N.
Klaynongsruang, S.
Daduang, S.
Tavichakorntrakool, R.
Limpaiboon, T.
Lekphrom, R.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2016 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
3 (17), pp. 1341-1345
32. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3′-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects Chaiyarit, P.
Hormdee, D.
Khampitak, T.
Daduang, J.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
2016 Enzyme Research
(2016), pp.
33. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent Ngernyuang, N.
Seubwai, W.
Daduang, S.
Boonsiri, P.
Limpaiboon, T.
Daduang, J.
2016 Materials Science and Engineering C
(60), pp. 411-415
34. A novel GoldNano Carb test for rapid phenotypic detection of carbapenemases, particularly OXA type, in Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Wilailuckana, C.
Charoensri, N.
Daduang, J.
Chanawong, A.
2017 Journal of Antimicrobial Chemotherapy
9 (72), pp. 2519-2527
35. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplifcation with lateral flow dipstick tests Jearanaikoon, P.
Wilailuckana, C.
Sae-Ung, N.
DADUANG, S.
Boonsiri, P.
Daduang, J.
2017 Molecular Medicine Reports
5 (15), pp. 3203-3209
36. Purification and characterization of two isoforms of native α amylase from Ok-Rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Ubonbal, R.
Daduang, J.
Daduang, S.
2017 Turkish Journal of Biochemistry
6 (42), pp. 624-632
37. Rapid and simple identification of carbapenemase genes, bla <inf>NDM</inf>, bla <inf>OXA-48</inf>, bla <inf>VIM</inf>, bla <inf>IMP-14</inf> and bla <inf>KPC</inf> groups, in Gram-negative bacilli by in-house loop-mediated isothermal amplification with hydroxynaphthol blue dye Wilailuckana, C.
Charoensri, N.
Wonglakorn, L.
Chaimanee, P.
Daduang, J.
Chanawong, A.
2017 World Journal of Microbiology and Biotechnology
7 (33), pp.
38. Antitumor ability of KT2 peptide derived from leukocyte peptide of crocodile against human HCT116 colon cancer xenografts Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 In Vivo
5 (32), pp. 1137-1144
39. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 Environmental Toxicology
9 (33), pp. 972-977
40. Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant Solenopsis geminata Sukprasert, S.
Daduang, J.
Daduang, S.
2018 Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases
1 (24), pp.
41. KT2 and RT2 modified antimicrobial peptides derived from Crocodylus siamensis Leucrocin I show activity against human colon cancer HCT-116 cells Jangpromma, N.
Daduang, J.
2018 Environmental Toxicology and Pharmacology
(62), pp. 164-176
42. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe Wilailuckana, C.
Tavichakorntrakool, R.
Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 Journal of Applied Microbiology
5 (125), pp. 1534-1540
43. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Phusingha, P.
Vatanasapt, P.
Promthet, S.S.
Daduang, J.
Kongyingyoes, B.
Ekalaksananan, T.
2018 Journal of Proteomics
(173), pp. 52-61
44. Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of heteroscorpine from the venom of Heterometrus spp Incamnoi, P.
Patramanon, R.
Chaveerach, A.
Bunyatratchata, W.
Uawonggul, N.
Sukprasert, S.
Noikotr, K.
Rungsa, P.
Daduang, J.
Daduang, S.
2018 Maejo International Journal of Science and Technology
3 (12), pp. 187-198
45. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Limpaiboon, T.
Sangka, A.
Boonsiri, P.
Daduang, S.
Daduang, J.
2018 Oncology Letters
5 (15), pp. 7397-7402
46. The antibacterial activity of the aqueous extract of sida acuta burm. f. Tavichakorntrakool, R.
Daduang, J.
Saisud, P.
Sribenjalux, P.
Prasongwatana, V.
Boonsiri, P.
2018 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2 (49), pp. 285-291
47. Antibacterial activity of snake venoms against bacterial clinical isolates Rangsipanuratn, W.
Daduang, J.
2019 Pharmaceutical Sciences Asia
2 (46), pp. 80-87
48. Anti-cholangiocarcinoma cell growth and selective ability of bioactive components of ripe wild mango (Spondias pinnata) fruit extract Patathananone, S.
Daduang, J.
2019 Malaysian Applied Biology
4 (48), pp. 107-114
49. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Boonsiri, P.
Daduang, S.
Leelayuwat, C.
Pientong, C.
Daduang, J.
2019 Journal of Cellular Physiology
12 (234), pp. 22116-22129
50. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum Macotpet, A.
Pattarapanwichien, E.
Chio-Srichan, S.
Daduang, J.
Boonsiri, P.
2020 Journal of Veterinary Science
1 (21), pp.
51. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis Damrongrungruang, T.
Mahakunakorn, P.
Uthaiwat, P.
Daduang, J.
Puthongking, P.
Priprem, A.
2020 Current drug delivery
3 (17), pp. 195-206

Title Authors Year Journal title
1. A survey of malarial infection in endemic areas of Savannakhet province, Lao PDR and comparative diagnostic efficiencies of Giemsa staining, acridine orange staining, and semi-nested multiplex PCR. Khaminsou, N
Kritpetcharat, O
Daduang, J
Kritpetcharat, P
2008 Parasitology international
2 (57), pp. 143-9
2. Genetic analysis of the merozoite surface protein-1 block 2 allelic types in Plasmodium falciparum clinical isolates from Lao PDR. Khaminsou, N
Kritpetcharat, O
Daduang, J
Charerntanyarak, L
Kritpetcharat, P
2011 Malaria journal
(10), pp. 371
3. Biomarker to distinguish hepatocellular carcinoma from cholangiocarcinoma by serum a disintegrin and metalloprotease 12. Daduang, J
Limpaiboon, T
Daduang, S
2011 Archives of medical science : AMS
6 (7), pp. 1013-6
4. Rapid detection of the most common high-risk human papillomaviruses by loop-mediated isothermal amplification. Saetiew, C
Limpaiboon, T
Jearanaikoon, P
Daduang, S
Pientong, C
Kerdsin, A
Daduang, J
2011 Journal of virological methods
1 (178), pp. 22-30
5. CpG-island methylation study of liver fluke-related cholangiocarcinoma. Sriraksa, R
Zeller, C
El-Bahrawy, MA
Dai, W
Daduang, J
Jearanaikoon, P
Chau-In, S
Brown, R
Limpaiboon, T
2011 British journal of cancer
8 (104), pp. 1313-8
6. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A(2) from Heterometrus laoticus scorpion venom. Incamnoi, P
Patramanon, R
Thammasirirak, S
Chaveerach, A
Uawonggul, N
Sukprasert, S
Rungsa, P
Daduang, J
Daduang, S
2013 Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology
(61), pp. 62-71
7. Purification and structural characterisation of phospholipase A1 (Vespapase, Ves a 1) from Thai banded tiger wasp (Vespa affinis) venom. Sukprasert, S
Rungsa, P
Uawonggul, N
Incamnoi, P
Thammasirirak, S
Daduang, J
Daduang, S
2013 Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology
(61), pp. 151-64
8. Cytotoxic effects of Phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on cervical carcinoma cell lines through an apoptotic pathway. Palasap, A
Limpaiboon, T
Boonsiri, P
Thapphasaraphong, S
Daduang, S
Suwannalert, P
Daduang, J
2014 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (15), pp. 449-54
9. Bacterial overexpression of recombinant heteroscorpine-1 (rHS-1), a toxin from Heterometrus laoticus scorpion venom: trends for antibacterial application and antivenom production. Uawonggul, N
Sukprasert, S
Incamnoi, P
Patramanon, R
Thammasirirak, S
Preecharram, S
Bunyatratchata, W
Kuaprasert, B
Daduang, J
Daduang, S
2014 Biochemical genetics
11 (52), pp. 459-73
10. Chitinase 3 like 1 is associated with tumor angiogenesis in cervical cancer. Ngernyuang, N
Francescone, RA
Jearanaikoon, P
Daduang, J
Supoken, A
Yan, W
Shao, R
Limpaiboon, T
2014 The international journal of biochemistry & cell biology
(51), pp. 45-52
11. Cytotoxicity of Cratoxylum Formosum Subsp. Pruniflorum Gogel Extracts in Oral Cancer Cell Lines. Promraksa, B
Daduang, J
Chaiyarit, P
Tavichakorntrakool, R
Khampitak, T
Rattanata, N
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 7155-9
12. Gallic acid enhancement of gold nanoparticle anticancer activity in cervical cancer cells. Daduang, J
Palasap, A
Daduang, S
Boonsiri, P
Suwannalert, P
Limpaiboon, T
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
1 (16), pp. 169-74
13. Gold Nanoparticles Enhance the Anticancer Activity of Gallic Acid against Cholangiocarcinoma Cell Lines. Rattanata, N
Daduang, S
Wongwattanakul, M
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Lekphrom, R
Sandee, A
Boonsiri, P
Chio-Srichan, S
Daduang, J
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
16 (16), pp. 7143-7
14. Anticancer Potential of Cratoxylum formosum Subsp. Pruniflorum (Kurz.) Gogel Extracts Against Cervical Cancer Cell Lines. Promraksa, B
Daduang, J
Khampitak, T
Tavichakorntrakool, R
Koraneekit, A
Palasap, A
Tangrassameeprasert, R
Boonsiri, P
2015 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
14 (16), pp. 6117-21
15. Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis. Rungsa, P
Incamnoi, P
Sukprasert, S
Uawonggul, N
Klaynongsruang, S
Daduang, J
Patramanon, R
Roytrakul, S
Daduang, S
2016 Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology
(119), pp. 159-167
16. Inhibition of HeLa cells metastasis by bioactive compounds in crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cells extract. Patathananone, S
Thammasirirak, S
Daduang, J
Gung Chung, J
Temsiripong, Y
Daduang, S
2016 Environmental toxicology
11 (31), pp. 1329-1336
17. Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3'-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal Subjects. Klangprapan, S
Chaiyarit, P
Hormdee, D
Kampichai, A
Khampitak, T
Daduang, J
Tavichakorntrakool, R
Panijpan, B
Boonsiri, P
2016 Enzyme research
(2016), pp. 7517928
18. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens. Rattanata, N
Klaynongsruang, S
Leelayuwat, C
Limpaiboon, T
Lulitanond, A
Boonsiri, P
Chio-Srichan, S
Soontaranon, S
Rugmai, S
Daduang, J
2016 International journal of nanomedicine
(11), pp. 3347-56
19. Cloning, structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) from Vespa tropica. Rungsa, P
Incamnoi, P
Sukprasert, S
Uawonggul, N
Klaynongsruang, S
Daduang, J
Patramanon, R
Roytrakul, S
Daduang, S
2016 The journal of venomous animals and toxins including tropical diseases
(22), pp. 28
20. Inhibitory Effects of Gallic Acid Isolated from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cholangiocarcinoma Cell Lines and Foodborne Pathogenic Bacteria. Rattanata, N
Klaynongsruang, S
Daduang, S
Tavichakorntrakool, R
Limpaiboon, T
Lekphrom, R
Boonsiri, P
Daduang, J
2016 Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
3 (17), pp. 1341-5
21. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18. Kumvongpin, R
Jearanaikool, P
Wilailuckana, C
Sae-Ung, N
Prasongdee, P
Daduang, S
Wongsena, M
Boonsiri, P
Kiatpathomchai, W
Swangvaree, SS
Sandee, A
Daduang, J
2016 Journal of virological methods
(234), pp. 90-95
22. Cationic Antimicrobial Peptides Derived from Crocodylus siamensis Leukocyte Extract, Revealing Anticancer Activity and Apoptotic Induction on Human Cervical Cancer Cells. Theansungnoen, T
Maijaroen, S
Jangpromma, N
Yaraksa, N
Daduang, S
Temsiripong, T
Daduang, J
Klaynongsruang, S
2016 The protein journal
3 (35), pp. 202-11
23. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent. Ngernyuang, N
Seubwai, W
Daduang, S
Boonsiri, P
Limpaiboon, T
Daduang, J
2016 Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
(60), pp. 411-5
24. Bioactive compounds from crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cells induced apoptotic cell death in hela cells. Patathananone, S
Thammasirirak, S
Daduang, J
Chung, JG
Temsiripong, Y
Daduang, S
2016 Environmental toxicology
8 (31), pp. 986-97
25. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop‑mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests. Kumvongpin, R
Jearanaikoon, P
Wilailuckana, C
Sae-Ung, N
Prasongdee, P
Daduang, S
Wongsena, M
Boonsiri, P
Kiatpathomchai, W
Swangvaree, SS
Sandee, A
Daduang, J
2017 Molecular medicine reports
5 (15), pp. 3203-3209
26. Rapid and simple identification of carbapenemase genes, bla NDM, bla OXA-48, bla VIM, bla IMP-14 and bla KPC groups, in Gram-negative bacilli by in-house loop-mediated isothermal amplification with hydroxynaphthol blue dye. Srisrattakarn, A
Lulitanond, A
Wilailuckana, C
Charoensri, N
Wonglakorn, L
Saenjamla, P
Chaimanee, P
Daduang, J
Chanawong, A
2017 World journal of microbiology & biotechnology
7 (33), pp. 130
27. A novel GoldNano Carb test for rapid phenotypic detection of carbapenemases, particularly OXA type, in Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Srisrattakarn, A
Lulitanond, A
Wilailuckana, C
Charoensri, N
Daduang, J
Chanawong, A
2017 The Journal of antimicrobial chemotherapy
9 (72), pp. 2519-2527
28. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches. Heawchaiyaphum, C
Pientong, C
Phusingha, P
Vatanasapt, P
Promthet, S
Daduang, J
Teeramatwanich, W
Kongyingyoes, B
Chuerduangphui, J
Ekalaksananan, T
2017 Journal of proteomics
(173), pp. 52-61
29. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe. Nuthong, B
Wilailuckana, C
Tavichakorntrakool, R
Boonsiri, P
Daduang, S
Bunyaraksyotin, G
Suphan, O
Daduang, J
2018 Journal of applied microbiology
5 (125), pp. 1534-1540
30. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways. Koraneekit, A
Limpaiboon, T
Sangka, A
Boonsiri, P
Daduang, S
Daduang, J
2018 Oncology letters
5 (15), pp. 7397-7402
31. KT2 and RT2 modified antimicrobial peptides derived from Crocodylus siamensis Leucrocin I show activity against human colon cancer HCT-116 cells. Maijaroen, S
Jangpromma, N
Daduang, J
Klaynongsruang, S
2018 Environmental toxicology and pharmacology
(62), pp. 164-176
32. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice. Maraming, P
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Maijaroen, S
Daduang, S
Chung, JG
Daduang, J
2018 Environmental toxicology
9 (33), pp. 972-977
33. Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts. Maraming, P
Maijaroen, S
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Daduang, S
Chung, JG
Daduang, J
2018 In vivo (Athens, Greece)
5 (32), pp. 1137-1144
34. Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant . Srisong, H
Sukprasert, S
Klaynongsruang, S
Daduang, J
Daduang, S
2018 The journal of venomous animals and toxins including tropical diseases
(24), pp. 23
35. Heterologous expression and mutagenesis of recombinant hyaluronidase protein (rVesA2). Rungsa, P
Janpan, P
Saengkun, Y
Jangpromma, N
Klaynongsruang, S
Patramanon, R
Uawonggul, N
Daduang, J
Daduang, S
2019 The journal of venomous animals and toxins including tropical diseases
(25), pp. e20190030
36. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells. Maraming, P
Klaynongsruang, S
Boonsiri, P
Peng, SF
Daduang, S
Leelayuwat, C
Pientong, C
Chung, JG
Daduang, J
2019 Journal of cellular physiology
12 (234), pp. 22116-22129
37. Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis. Damrongrungruang, T
Panpitakkul, P
Somudorn, J
Sangchart, P
Mahakunakorn, P
Uthaiwat, P
Daduang, J
Panyatip, P
Puthongking, P
Priprem, A
2020 Current drug delivery
3 (17), pp. 195-206
38. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum. Macotpet, A
Pattarapanwichien, E
Chio-Srichan, S
Daduang, J
Boonsiri, P
2020 Journal of veterinary science
1 (21), pp. e16
39. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients. Klarod, K
Hongsprabhas, P
Khampitak, T
Wirasorn, K
Kiertiburanakul, S
Tangrassameeprasert, R
Daduang, J
Yongvanit, P
Boonsiri, P
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)
11 (27), pp. 1156-60

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. A survey of malarial infection in endemic areas of Savannakhet province, Lao PDR and comparative diagnostic efficiencies of Giemsa staining, acridine orange staining, and semi-nested multiplex PCR Naly Khaminsou
Onanong Kritpetcharat
Jureerut Daduang
Panutas Kritpetcharat
2008 PARASITOLOGY INTERNATIONAL
2.0 (57.0), pp. 143.0-149.0
12 0 0 0 0 0 12
2. SELENIUM, ZINC AND COPPER CONTENTS IN NORTHEAST THAI VEGETABLES Pranithi Hongsprabhas
Jureerut Daduang
Puangrat Yongvanit
2009 ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM
(55.0), pp. 512.0-513.0
0 0 0 0 0 0 0
3. Biomarker to distinguish hepatocellular carcinoma from cholangiocarcinoma by serum a disintegrin and metalloprotease 12 Jureerut Daduang
Temduang Limpaiboon
Sakda Daduang
2011 ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE
6.0 (7.0), pp. 1013.0-1016.0
12 0 0 0 0 0 12
4. CpG-island methylation study of liver fluke-related cholangiocarcinoma R. Sriraksa
C. Zeller
M. A. El-Bahrawy
W. Dai
J. Daduang
P. Jearanaikoon
S. Chau-in
R. Brown
T. Limpaiboon
2011 BRITISH JOURNAL OF CANCER
8.0 (104.0), pp. 1313.0-1318.0
45 0 0 0 0 0 45
5. Genetic analysis of the merozoite surface protein-1 block 2 allelic types in Plasmodium falciparum clinical isolates from Lao PDR Naly Khaminsou
Onanong Kritpetcharat
Jureerut Daduang
Lertchai Charerntanyarak
Panutas Kritpetcharat
2011 MALARIA JOURNAL
(10.0), pp.
21 0 0 0 0 0 21
6. High phenolics and antioxidants of some tropical vegetables related to antibacterial and anticancer activities Jureerut Daduang
Sukanda Vichitphan
Sakda Daduang
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2011 AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
5.0 (5.0), pp. 608.0-615.0
17 0 0 0 0 0 17
7. Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom Nunthawun Uawonggul
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Chattong Chuachan
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
10.0 (5.0), pp. 1978.0-1986.0
6 0 0 0 0 0 6
8. Rapid detection of the most common high-risk human papillomaviruses by loop-mediated isothermal amplification Chitladda Saetiew
Temduang Limpaiboon
Patcharee Jearanaikoon
Sakda Daduang
Chamsai Pientong
Anusak Kerdsin
Jureerut Daduang
2011 JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS
1-2 (178.0), pp. 22.0-30.0
29 0 0 0 0 0 29
9. Serum antioxidant levels and nutritional status in early and advanced stage lung cancer patients Kultida Klarod
Pranithi Hongsprabhas
Tueanjit Khampitak
Kosin Wirasorn
Sasisopin Kiertiburanakul
Roongpet Tangrassameeprasert
Jureerut Daduang
Puangrat Yongvanit
Patcharee Boonsiri
2011 NUTRITION
11-12 (27.0), pp. 1156.0-1160.0
23 0 0 0 0 0 23
10. STABILITY OF ADENOSINE DEAMINASE IN FROZEN POOLED BODY FLUIDS Y. Teerajetgul
J. Kuram
S. Nanudorn
J. Daduang
S. Patarakitkamjorn
2011 CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
(49.0), pp. S860-S860
0 0 0 0 0 0 0
11. Using DNA markers and barcoding to solve the common problem of identifying dried medicinal plants with the examples of Smilax and Cissus in Thailand Onanong Kritpetcharat
Noppmats Khemtonglang
Panutas Kritpetcharat
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
Krittika Suwanrungruang
Nat Bletter
Runglawan Sudmoon
Arunrat Chaveerach
2011 JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH
15.0 (5.0), pp. 3480.0-3487.0
7 0 0 0 0 0 7
12. Characterization of the allergen Sol gem 2 from the fire ant venom, Solenopsis geminata S. Sukprasert
N. Uawonggul
T. Jamjanya
S. Thammasirirak
J. Daduang
S. Daduang
2012 JOURNAL OF VENOMOUS ANIMALS AND TOXINS INCLUDING TROPICAL DISEASES
3.0 (18.0), pp. 325.0-334.0
6 0 0 0 0 0 6
13. Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A(2) from Heterometrus laoticus scorpion venom Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Thammasirirak
Arunrat Chaveerach
Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Prapenpuksiri Rungsa
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2013 TOXICON
(61.0), pp. 62.0-71.0
26 0 0 0 0 0 26
14. Purification and structural characterisation of phospholipase A(1) (Vespapase, Ves a 1) from Thai banded tiger wasp (Vespa affinis) venom Sophida Sukprasert
Prapenpuksiri Rungsa
Nunthawun Uawonggul
Paroonkorn Incamnoi
Sompong Thammasirirak
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2013 TOXICON
(61.0), pp. 151.0-164.0
21 0 0 0 0 0 21
15. The roles of chitinase 3 like 1 in cervical cancer in vitro N. Ngernyuang
R. Francescone
P. Jearanaikoon
J. Daduang
W. Yan
R. Shao
T. Limpaiboon
2013 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(49.0), pp. S714-S715
0 0 0 0 0 0 0
16. Bacterial Overexpression of Recombinant Heteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom Production Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Thammasirirak
Sutthidech Preecharram
Wandee Bunyatratchata
Buabarn Kuaprasert
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2014 BIOCHEMICAL GENETICS
11-12 (52.0), pp. 459.0-473.0
9 0 0 0 0 0 9
17. Chitinase 3 like 1 is associated with tumor angiogenesis in cervical cancer Nipaporn Ngernyuang
Ralph A. Francescone
Patcharee Jearanaikoon
Jureerut Daduang
Amornrat Supoken
Wei Yan
Rong Shao
Temduang Limpaiboon
2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY
(51.0), pp. 45.0-52.0
49 0 0 0 0 0 49
18. Cytotoxic Effects of Phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on Cervical Carcinoma Cell Lines through an Apoptotic Pathway Adisak Palasap
Temduang Limpaiboon
Patcharee Boonsiri
Suthasinee Thapphasaraphong
Sakda Daduang
Prasit Suwannalert
Jureerut Daduang
2014 ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION
1.0 (15.0), pp. 449.0-454.0
22 0 0 0 0 0 22
19. alpha-Amylase from Mon Thong durian (Durio zibethinus Murr. cv. Mon Thong)-nucleotide sequence analysis, cloning and expression Saijai Posoongnoen
Raksmont Ubonbal
Sompong Thammasirirak
Jureerut Daduang
Hiromichi Minami
Kenji Yamamoto
Sakda Daduang
2015 PLANT BIOTECHNOLOGY
1.0 (32.0), pp. 1.0-10.0
7 0 0 0 0 0 7
20. Ontogeny of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Immunoglobulin Type M Antibody Response Natthaporn Kuendee
Sompong Klaynongsruang
Wandee Bunyatratchata
Bundit Tengjaroenkul
Kittipoj Ngamcharoen
Jureerut Daduang
Piti Ungarreevittaya
Sakda Daduang
2015 ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
(67.0), pp.
5 0 0 0 0 0 5
21. Synthesis of 5-fluorouracil nanoparticles and its inhibition of Cholangiocarcinoma in vitro N. Ngernyuang
W. Seubwai
S. Daduang
P. Boonsiri
T. Limpaiboon
J. Daduang
2015 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(51.0), pp. S135-S135
0 0 0 0 0 0 0
22. Bioactive Compounds from Crocodile (Crocodylus siamensis) White Blood Cells Induced Apoptotic Cell Death in HeLa Cells Supawadee Patathananone
Sompong Thammasirirak
Jureerut Daduang
Jing Gung Chung
Yosapong Temsiripong
Sakda Daduang
2016 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
8.0 (31.0), pp. 986.0-997.0
35 0 0 0 0 0 35
23. Cationic Antimicrobial Peptides Derived from Crocodylus siamensis Leukocyte Extract, Revealing Anticancer Activity and Apoptotic Induction on Human Cervical Cancer Cells Tinnakorn Theansungnoen
Surachai Maijaroen
Nisachon Jangpromma
Nualyai Yaraksa
Sakda Daduang
Theeranan Temsiripong
Jureerut Daduang
Sompong Klaynongsruang
2016 PROTEIN JOURNAL
3.0 (35.0), pp. 202.0-211.0
23 0 0 0 0 0 23
24. Cloning, structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) from Vespa tropica Prapenpuksiri Rungsa
Paroonkorn Incamnoi
Sophida Sukprasert
Nunthawun Uawonggul
Sompong Klaynongsruang
Jureerut Daduang
Rina Patramanon
Sittiruk Roytrakul
Sakda Daduang
2016 JOURNAL OF VENOMOUS ANIMALS AND TOXINS INCLUDING TROPICAL DISEASES
(22.0), pp.
13 0 0 0 0 0 13
25. Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis Prapenpuksiri Rungsa
Paroonkorn Incamnoi
Sophida Sukprasert
Nunthawun Uawonggul
Sompong Klaynongsruang
Jureerut Daduang
Rina Patramanon
Sittiruk Roytrakul
Sakda Daduang
2016 TOXICON
(119.0), pp. 159.0-167.0
17 0 0 0 0 0 17
26. Gallic acid conjugated with gold nanoparticles: antibacterial activity and mechanism of action on foodborne pathogens Narintorn Rattanata
Sompong Klaynongsruang
Chanvit Leelayuwat
Temduang Limpaiboon
Aroonlug Lulitanond
Patcharee Boonsiri
Sirinart Chio-Srichan
Siriwat Soontaranon
Supagorn Rugmai
Jureerut Daduang
2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE
(11.0), pp. 3347.0-3356.0
23 0 0 0 0 0 23
27. High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikool
Chotechana Wilailuckana
Nattaya Sae-ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2016 JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS
(234.0), pp. 90.0-95.0
35 0 0 0 0 0 35
28. Inhibition of HeLa Cells Metastasis by Bioactive Compounds in Crocodile (Crocodylus siamensis) White Blood Cells Extract Supawadee Patathananone
Sompong Thammasirirak
Jureerut Daduang
Jing Gung Chung
Yosapong Temsiripong
Sakda Daduang
2016 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
11.0 (31.0), pp. 1329.0-1336.0
11 0 0 0 0 0 11
29. SYNERGISTIC EFFECTS OF CISPLATIN-CAFFEIC ACID ON CERVICAL CANCER CELL LINES A. Koraneekit
T. Limpaiboon
Arunee Sangka
Patcharee Boonsiri
Jureerut Daduang
2016 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER
(60.0), pp. E6-E6
0 0 0 0 0 0 0
30. Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent Nipaporn Ngernyuang
Wunchana Seubwai
Sakda Daduang
Patcharee Boonsiri
Temduang Limpaiboon
Jureerut Daduang
2016 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
(60.0), pp. 411.0-415.0
25 1 0 0 0 0 26
31. A novel GoldNano Carb test for rapid phenotypic detection of carbapenemases, particularly OXA type, in Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Arpasiri Srisrattakarn
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Jureerut Daduang
Aroonwadee Chanawong
2017 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
9.0 (72.0), pp. 2519.0-2527.0
3 0 0 0 0 0 3
32. Detection assay for HPV16 and HPV18 by loop-mediated isothermal amplification with lateral flow dipstick tests Ratchanida Kumvongpin
Patcharee Jearanaikoon
Chotchana Wilailuckana
Nattaya Sae-Ung
Prinya Prasongdee
Sakda Daduang
Metee Wongsena
Patcharee Boonsiri
Wansika Kiatpathomchai
Sukumarn Sanersak Swangvaree
Alisa Sandee
Jureerut Daduang
2017 MOLECULAR MEDICINE REPORTS
5.0 (15.0), pp. 3203.0-3209.0
4 0 0 0 0 0 4
33. Purification and characterization of two isoforms of native alpha amylase from Ok-Rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Raksmont Ubonbal
Saijai Porsoongnoen
Jureerut Daduang
Sompong Klaynongsruang
Sakda Daduang
2017 TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI
6.0 (42.0), pp. 624.0-632.0
0 0 0 0 0 0 0
34. Rapid and simple identification of carbapenemase genes, bla(NDM), bla(OXA-48), bla(VIM), bla(IMP-14) and bla(KPC) groups, in Gram-negative bacilli by in-house loop-mediated isothermal amplification with hydroxynaphthol blue dye Arpasiri Srisrattakarn
Aroonlug Lulitanond
Chotechana Wilailuckana
Nicha Charoensri
Lumyai Wonglakorn
Pimjai Saenjamla
Prajuab Chaimanee
Jureerut Daduang
Aroonwadee Chanawong
2017 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
7.0 (33.0), pp.
12 0 0 0 0 0 12
35. Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts Pornsuda Maraming
Surachai Maijaroen
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2018 IN VIVO
5.0 (32.0), pp. 1137.0-1144.0
2 0 0 0 0 0 2
36. Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice Pornsuda Maraming
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Surachai Maijaroen
Sakda Daduang
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2018 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
9.0 (33.0), pp. 972.0-977.0
0 0 0 0 0 0 0
37. Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant Solenopsis geminata Hathairat Srisong
Sophida Sukprasert
Sompong Klaynongsruang
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2018 JOURNAL OF VENOMOUS ANIMALS AND TOXINS INCLUDING TROPICAL DISEASES
(24.0), pp.
3 0 0 0 0 0 3
38. KT2 and RT2 modified antimicrobial peptides derived from Crocodylus siamensis Leucrocin I show activity against human colon cancer HCT-116 cells Surachai Maijaroen
Nisachon Jangpromma
Jureerut Daduang
Sompong Klaynongsruang
2018 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY
(62.0), pp. 164.0-176.0
7 0 0 0 0 0 7
39. One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe B. Nuthong
C. Wilailuckana
R. Tavichakorntrakool
P. Boonsiri
S. Daduang
G. Bunyaraksyotin
O. Suphan
J. Daduang
2018 JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY
5.0 (125.0), pp. 1534.0-1540.0
0 0 0 0 0 0 0
40. Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches Chukkris Heawchaiyaphum
Chamsai Pientong
Pensiri Phusingha
Patravoot Vatanasapt
Supannee Promthet
Jureerut Daduang
Watchareporn Teeramatwanich
Bunkerd Kongyingyoes
Jureeporn Chuerduangphui
Tipaya Ekalaksananan
2018 JOURNAL OF PROTEOMICS
(173.0), pp. 52.0-61.0
5 0 0 0 0 0 5
41. Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of Heteroscorpine from the venom of Heterometrus spp. Paroonkorn Incamnoi
Rina Patramanon
Sompong Klaynongsruang
Arunrat Chaveerach
Wandee Bunyatratchata
Nunthawun Uawonggul
Sophida Sukprasert
Teerawat Namonsai
Kowit Noikotr
Prapenpuksiri Rungsa
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2018 MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
3.0 (12.0), pp. 187.0-198.0
0 0 0 0 0 0 0
42. Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Amonrat Koraneekit
Temduang Limpaiboon
Arunnee Sangka
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Jureerut Daduang
2018 ONCOLOGY LETTERS
5.0 (15.0), pp. 7397.0-7402.0
5 0 0 0 0 0 5
43. THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE AQUEOUS EXTRACT OF SIDA ACUTA BURM. F. Wiyada Chumpol
Ratree Tavichakorntrakool
Aroonlug Lulitanond
Jureerut Daduang
Phitsamai Saisud
Pipat Sribenjalux
Vitoon Prasongwatana
Patcharee Boonsiri
2018 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
2.0 (49.0), pp. 285.0-291.0
3 0 0 0 0 0 3
44. Heterologous expression and mutagenesis of recombinant Vespa affinis hyaluronidase protein (rVesA2) Prapenpuksiri Rungsa
Piyapon Janpan
Yutthakan Saengkun
Nisachon Jangpromma
Sompong Klaynongsruang
Rina Patramanon
Nunthawun Uawonggul
Jureerut Daduang
Sakda Daduang
2019 JOURNAL OF VENOMOUS ANIMALS AND TOXINS INCLUDING TROPICAL DISEASES
(25.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
45. The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Pornsuda Maraming
Sompong Klaynongsruang
Patcharee Boonsiri
Shu-Fen Peng
Sakda Daduang
Chanvit Leelayuwat
Chamsai Pientong
Jing-Gung Chung
Jureerut Daduang
2019 JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY
12.0 (234.0), pp. 22116.0-22129.0
0 0 0 0 0 0 0
46. Tyrosinase Inhibitory Effect, Antioxidant and Anticancer Activities of Bioactive compounds in Ripe Hog Plum (Spondias pinnata) Fruit Extracts Supawadee Patathananone
Jureerut Daduang
Amonrat Koraneekij
Chia-Ying Li
2019 ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY
3.0 (35.0), pp. 916.0-926.0
0 0 0 0 0 0 0
47. Attenuated total reflection Fourier transform infrared as a primary screening method for cancer in canine serum Arayaporn Macotpet
Ekkachai Pattarapanwichien
Sirinart Chio-Srichan
Jureerut Daduang
Patcharee Boonsiri
2020 JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE
1.0 (21.0), pp.
0 0 0 0 0 0 0
48. FORMULATION AND EVALUATION OF NIOSOMES ENCAPSULATED WITH KT2 AND RT2: ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDES DERIVED FROM CROCODILE LEUKOCYTE EXTRACT Tinnakorn Theansungnoen
Jureerut Daduang
Aroonsri Priprem
Patcharee Boonsiri
Sakda Daduang
Sompong Klaynongsruang
2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH
2.0 (11.0), pp. 623.0-630.0
0 0 0 0 0 0 0

Title Authors Year Journal title
1. การพัฒนาชุดตรวจกรองหาเชื้อ Human papillomavirus type 58 ในผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิค Loop-Mediated isothermal amplification จิตรลัดดา แซ่เตียว
เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
พัชรี เจียรนัยกูร
จุรีรัตน์ ดาดวง
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 3), pp. 33-40
2. Myeloperoxidases : A Potential Enzyme for Development Diagnostic Kit for Screening of Periodontal Disease Supaporn Klangprapan
Ponlatham Chaiyarit
Doosadee Hormdee
Tueanjit Khampitak
Jureerut Daduang
Pranithi Hongprabhas
Patcharee Boonsiri
2013 Srinagarind Medical Journal
(28 No 3), pp. 399-409
3. Microencapsulation Techniques and its Role in Medicine Bundit Promraksa
Jureerut Daduang
Tueanjit Khampitak
Pranithi Hongsprabhas
Patcharee Boonsiri
2014 Srinagarind Medical Journal
(29 No 1), pp. 90-97

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การโคลน การเพิ่มจำนวน การตกผลึก การศึกษากลไกการทำงาน และการพัฒนาการใช้ประโยชน์เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษสัตว์ (ปี 4) รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
2. การพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
นางสาวฉันทนา อารมย์ดี
ศ.พญ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว
รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
3. การพัฒนาอนุภาคทองนาโนจากนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีสำหรับป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูก รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2557 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
4. การตรวจหา diagnostic marker และกลไกการเกิดมะเร็งช่องปากจากการติดเชื้อไวรัสก่อมะเร็ง ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
นางสาวบุญเกิด คงยิ่งยศ
รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
5. การพัฒนารูปแบบการนำยาเข้าสู่เซลล์มะเร็งช่องปากอย่างจำเพาะ โดยใช้เม็ดเลือดแดง รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
6. การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษสัตว์ในเชิงพาณิชย์ รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
7. บทบาทใหม่ของการติดเชื้อไวรัสก่อมะเร็งในกลไกการเกิดมะเร็งช่องปากและการพัฒนารูปแบบการนำยาเข้าสู่เซลล์มะเร็งช่องปาก ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ
รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ผศ.ดร.นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
8. กลไกการเกิดมะเร็งช่องปากจากการติดเชื้อไวรัสก่อมะเร็งและการตรวจหา diagnostic marker ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
นางสาวบุญเกิด คงยิ่งยศ
รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2559 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
9. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรียด้วยตัวตรวจจับที่เชื่อมติดกับอนุภาคทองคำนาโน รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
นางสาวพิสมัย สายสุด
โครงการ 2560 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
10. การตรวจเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์ในสุขภัณฑ์อัจฉริยะด้วยเทคนิคอินฟราเรดเพื่อการคัดกรองเบื้องต้นของความผิดปกติในการทำงานของไต ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
ดร. เมทินี จรรยาสุภาพ
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
นางนิชาดา เจียรนัยกูร
นายจำรัส พร้อมมาศ
นางสาวโมลิน ว่องวัฒนากูล
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
11. การตรวจฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของรังนกนางแอ่น (Aerodramus fuciphagus) นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี
รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
12. การตรวจหาเชื้อ Legionella อย่างง่าย และเสร็จในขั้นตอนเดียวด้วยดีเอ็นเอโพรบที่เชื่อมติดกับอนุภาคทองนาโน. รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
13. การวิเคราะห์ผลของสารสกัดหญ้าขัดมอญในการต้านเชื้อแบคทีเรีย การต้านอนุมูลอิสระ การต้านผลึก และโปรตีโอมของแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคนิ่วไต ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
นายวิทูรย์ ประสงค์วัฒนา
รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
14. การศึกษาการเพิ่มจำนวนเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดส ลูกผสมจากน้ำพิษสัตว์ เพื่อประยุกต์กับการวินิจฉัยองค์ประกอบทางเคมีคลินิกของน้ำไขข้อของผู้ป่วย รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
นายปริญญา ประสงค์ดี
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
15. บทบาทของไวรัสก่อมะเร็งต่อการเปลี่ยนแปลงทาง epigenetics การหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็ง และการหาแนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
ศ.พญ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว
ผศ.ดร.นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
นางสาวนุชสุภา สุนทมาลา
ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
16. ลิแกนด์ของเอชแอลเอ ทีเซลล์อิพิโทป การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
17. การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรวดเร็ว รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
18. การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเข้าถึงการตรวจสุขภาพ ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์
ผศ.ดร. รวยริน ชนาวิรัตน์
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
19. การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากทรัพยากรทางชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์ ปีที่ 2 รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์
นายธานี เทศศิริ
นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
20. บทบาทของไวรัสก่อมะเร็งต่อการเปลี่ยนแปลงทาง epigenetics, proteomics, การหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็ง และการหาแนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ศ.พญ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว
ผศ.ดร.นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
รศ.ดร.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์
ศ.ดร.พญ. แจ่มใส เพียรทอง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ
ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
พญ. วัชรีพร ตีระมาศวณิช
นางสาว นุชสุภา
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
21. ไบโอเซนเซอร์เอนไซม์ สำหรับการตรวจโลหะหนัก ในอาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชภัณฑ์ (เป้าหมายที่ 2) รศ.ดร. ศักดา ดาดวง
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง
รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์
ชุดโครงการวิจัย 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.017124176025390625