Loading
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย

ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย

สำนักงานวิชาการ,
คณะเภสัชศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6602314733: H-INDEX 34

บทความ

TCI อ้างอิงจาก http://www.tci-thaijo.org/

0

SCOPUS

0

PUBMED

0

ISI

0

TCI

Title Author Year SCOPUS PUBMED ISI TCI
1. An analysis of the time of origin of neurons in the entorhinal and subicular cortices of the cat. Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
1983
2. The cortical projection of the basolateral amygdaloid nucleus in the rat: a retrograde fluorescent dye study. Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Wyss, J.M.
1984
3. An autoradiographic analysis of the time of origin of neurons in the hypothalamus of the cat. Wyss, JM
Sripanidkulchai, B
1985
4. The development of Ammon's horn and the fascia dentata in the cat: a [3H]thymidine analysis. Michael Wyss, J.
Sripanidkulchai, B.O.
1985
5. The development of alpha 2-adrenoceptors in the rat kidney: correlation with noradrenergic innervation. Sripanidkulchai, B.O.
Wyss, J.M.
1987
6. Two renal α2-adrenergic receptor sites revealed by p-aminoclonidine binding Sripanidkulchai, B
Dawson, R
Oparil, S
Wyss, JM
1987
7. Chronic renal disease and nutrition (cooperative studies on dietary therapy in Thailand and Japan) Sripanidkulchai, B.O.
Chatsudthipong, V.
Koranantakul, O.
1988
8. Diuretic effects of selected Thai indigenous medicinal plants in rats. Sripanidkulchai, B.O.
Wongpanich, V.
Laupattarakasem, P.
Suwansaksri, J.
Jirakulsomchok, D.
2001
9. Antimutagenic and anticarcinogenic effects of Phyllanthus amarus B Sripanidkulchai
U Tattawasart
P Laupatarakasem
U Vinitketkumneun
K Sripanidkulchai
C Furihata
T Matsushima
2002
10. Serum antioxidant vitamin levels of people in khon kaen, Northeastern Thailand Sripanidkulchai, B.O.
Vaikrutta, S.
Sriamporn, S.
Vatanasapt.P., P.
Sripanidkulchai, P.V.
Sirisangtrakul, W.
2003
11. Serum γ-glutamyl transpeptidase and alkaline phosphatase of people in khon kaen, the northeastern Thailand Sripanidkulchai, B.O.
Sriamporn, S.
Sripanidkulchai, K.
Kamsa-ard, S.
2004
12. ลักษณะโครงการวิจัยของนักศึกษาเภสัชกรคู่สัญญา บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ปรีชา บุญจูง
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
2005
13. Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes Jarukamjorn, K.
Laha, T.
Daodee, S.
Pearaksa, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2006
14. Neurotoxicity of Coscinium fenestratum stem, a medicinal plant used in traditional medicine Wattanathorn, J.
Uabundit, N.
Itarat, W.
Mucimapura, S.
Laopatarakasem, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2006
15. การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวีธีการวัด การเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี
2006
16. การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝรั่ง บังอร ศรีพานิชกุลชัย
อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
วัชรี คุณกิตติ
อุรชา รังสาดทอง
2006
17. โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
จินตนา จุลทรรศน์
ผดุงขวัญ จิตโรภาส
2006
18. Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on p-glycoprotein function Patanasethanont, D.
Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Yenjai, C.
2007
19. Membrane transport of andrographolide in artificial membrane and rat small intestine Daodee, S.
Wangboonskul, J.D.
Jarukamjorn, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2007
20. Modulation of function of multidrug resistance associated-proteins by Kaempferia parviflora extracts and their components Patanasethanont, D.
Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2007
21. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Yenjai, C.
2007
22. Validation of isocratic eluting and stepwise flow rate gradient for HPLC determination of cateohins, gallic acid and caffeine in tea Proyong, P.
Weerapreeyakul, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2007
23. Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial Auvichayapat, P.
Prapochanung, M.
Tunkamnerdthai, O.
Sripanidkulchai, B.O.
Auvichayapat, N.
Thinkhamrop, B.
Kunhasura, S.
Wongpratoom, S.
Sinawat, S.
Hongprapas, P.
2008
24. Ethanolic rhizome extract from Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker Induces apoptosis in HL-60 cells Suwannachot, K.
Rattanapanone, V.
Sripanidkulchai, B.O.
2008
25. Positive modulation of cognition and mood in the healthy elderly volunteer following the administration of Centella asiatica Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Tongun, T.
Pasuriwong, O.
Piyawatkul, N.
Yimtae, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Singkhoraard, J.
2008
26. Situation and Trend in Consumption of Krachai-dam Products นุศราพร เกษสมบูรณ์
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2008
27. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial. C. Choonhakarn
P. Busaracome
B. Sripanidkulchai
P. Sarakarn
2008
28. Anti-inflammatory effect of Streblus asper leaf extract in rats and its modulation on inflammation-associated genes expression in RAW 264.7 macrophage cells Sripanidkulchai, B.O.
Junlatat, J.
Wara-Aswapati, N.C.
Hormdee, D.
2009
29. Evaluation of chikusetsusaponin IVa isolated from Alternanthera philoxeroides for its potency against viral replication Rattanathongkom, A.
Hayashi, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Kanchanapoom, T.
2009
30. Induction of apoptosis in the human leukemic u937 cell line by kaempferia parviflora wall.ex.baker extract and effects of paclitaxel and camptothecin Rattanapanone, V.
Sripanidkulchai, B.O.
2009
31. Inhibitory Effect on Nitric Oxide Production of RAW 264.7 Macrophage Cells of a Active Compound from Alternanthera philoxeroides อาริยา รัตนทองคำ
ตรีเพชร กาญจนภูมิ
จูง-บัม ลี
โตชิมิสึ ฮายาชิ
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2009
32. Pharmacological activity of Kaempferia parviflora extract against human bile duct cancer cell lines Tiamyuyen, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2009
33. Solid lipid nanoparticles for topical administration of Kaempferia parviflora extracts Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2009
34. Structural modification of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and biological activities Yenjai, C.
Wanich, S.
Pitchuanchom, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2009
35. Anticancer activity screening of Thai medicinal plants in human leukemic cell line MOLT-4 S. Machana
N. Weerapreeyakul
T. Thitimetharoch
B. Sripanidkulchai
2010
36. A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis. C. Choonhakarn
P. Busaracome
B. Sripanidkulchai
P. Sarakarn
2010
37. Curcuma comosa improves learning and memory function on ovariectomized rats in a long-term Morris water maze test Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
2010
38. Effect of thai plant extracts on p-glycoprotein function and viability in paclitaxel-resistant HepG2 cells Patanasethanont, D.
Sripanidkulchai, B.O.
Mikihisa, T.
2010
39. Morus alba enhanced functional recovery after sciatic nerve crush injury Mucimapura, S.
Wattanathorn, J.
Chaisiwamongkol, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2010
40. Protective effect of Cratoxylum formosum extract against acid/alcohol-induced gastric mucosal damage in rats. Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2010
41. Centella asiatica improves physical performance and health-related quality of life in healthy elderly volunteer Mato, L.
Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Tongun, T.
Piyawatkul, N.
Yimtae, K.
Thanawirattananit, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
42. Cytotoxic and apoptotic effects of six herbal plants against the human hepatocarcinoma (HepG2) cell line MacHana, S.
Weerapreeyakul, N.
Barusrux, S.
Nonpunya, A.
Sripanidkulchai, B.O.
Thitimetharoch, T.
2011
43. Effect of Curcuma comosa and estradiol on the spatial memory and hippocampal estrogen receptor in the post-training ovariectomized rats Su, J.
Sripanidkulchai, B.O.
Sripanidkulchai, K.
Wara-Aswapati, N.C.
2011
44. Effect of ethyl-p-methoxy cinnamate from Kaempferia galanga on cytochrome P450 enzymes expression in mouse hepatocytes Sirsisangtragul, W.
Jarukamjorn, K.
Nemoto, N.
Yenjai, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
45. Effects of Kaempferia galanga L. and ethyl-p methoxycinnamate (EPMC) on hepatic microsomal cytochrome P450s enzyme activities in mice Sisangtragul, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
46. Ethyl-p-methoxycinnamate (EPMC) and Dichloromethane Extract From Kaempferia galanga L. Modulated Pentobarbital-induced Sleeping and Hepatic Cytochrome P450 Enzyme Activities in Mice เอทิลพาราเมทอกซิซินนาเมต (อีพีเอมซี) และสารสกัดไดโคลโรมีเทน จากเปราะหอมเป วรรณา ศิริแสงตระกูล
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2011
47. Interference of thai traditional medicine (Yahom Ampanthong) on hepatic cytochrome P450 enzymes and pentobarbital-induced sleeping in mice Sirisangtrakul, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
48. Methoxyflavone derivatives modulate the effect of TRAIL-induced apoptosis in human leukemic cell lines Wudtiwai, B.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
49. Screening neuropharmacological activities of Kaempferia parviflora (krachai dam) in healthy adult male rats Muchimapura, S.
Wattanathorn, J.
Sripanidkulchai, B.O.
2011
50. Aphrodisiac activity of Kaempferia parviflora Wattanathorn, J.
Pangphukiew, P.
Muchimapura, S.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
51. Coscinium Fenestratum protects against ethanolinduced neurodegeneration in adult rat brain Phachonpai, W.
Wattanathorn, J.
Wannanon, P.
Thipkaew, C.
Sripanidkulchai, B.O.
Muchimapura, S.
2012
52. Curcuma comosa prevents the neuron loss and affects the antioxidative enzymes in hippocampus of ethanol-treated rats Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Hu, Y.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
53. Efficacy assessment of Kaempferia Parviflora for the management of Erectile Dysfunction Wannanon, P.
Wattanathorn, J.
Tong-Un, T.
Pangphukiew, P.
Muchimapura, S.
Sripanidkulchai, B.O.
Phachonpai, W.
2012
54. Evaluation of the anticancer potential of six herbs against a hepatoma cell line Weerapreeyakul, N.
Nonpunya, A.
Barusrux, S.
Thitimetharoch, T.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
55. Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea) Khampoosa, P.
Lovas, E.M.
Srisawangwong, T.
Laha, T.
Piratae, S.
Thammasiri, C.
Suwannatrai, A.
Sripanidkulchai, B.O.
Eursitthichai, V.
Tesana, S.
2012
56. Modulatory effects of Kaempferia parviflora extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
57. Pharmacokinetics and organ distribution of diarylheptanoid phytoestrogens from Curcuma comosa in rats Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Suksamrarn, A.
Hu, Y.
Piyachuturawat, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
58. Pharmacokinetics, bioavailability, tissue distribution, excretion, and metabolite identification of methoxyflavones in kaempferia parviflora extract in rats Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
59. Phyllanthus amarus facilitates the recovery of peripheral nerve after injury Wannannond, P.
Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Thipkaew, C.
Thukhummee, W.
Leelayuwat, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
60. Positive modulation effect of 8-week consumption of Kaempferia parviflora on health-related physical fitness and oxidative status in healthy elderly volunteers Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Tong-Un, T.
Saenghong, N.
Thukhum-Mee, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
61. The effect of ovariectomy on learning and memory and relationship to changes in brain volume and neuronal density Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Hu, Y.
Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
2012
62. The inhibitory actions of houttuynia cordata aqueous extract on dengue virus and dengue-infected cells Sripanidkulchai, B.O. 2012
63. Acute toxicity study of tomato pomace extract in rodent Phachonpai, W.
Muchimapura, S.
Tong-Un, T.
Wattanathorn, J.
Thukhammee, W.
Thipkaew, C.
Sripanidkulchai, B.O.
Wannanon, P.
2013
64. Anti-stress effects of kaempferia parviflora in immobilization subjected rats Wattanathorn, J.
Tong-Un, T.
Muchimapura, S.
Wannanon, P.
Sripanidkulchai, B.O.
Phachonpai, W.
2013
65. Bioactive ergostanoids and a new polyhydroxyoctane from Lentinus polychrous mycelia and their inhibitory effects on E2-enhanced cell proliferation of T47D cells Fangkrathok, N.
Sripanidkulchai, B.O.
Noguchi, H.
2013
66. Flow cytometry analysis of cancer cell death induced by the extract of Thai plant Ellipeiopsis cherrevensis Patanasethanont, D.
Sripanidkulchai, B.O.
2013
67. Increased in situ intestinal absorption of phytoestrogenic diarylheptanoids from curcuma comosa in nanoemulsions Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Hu, Y.
Chaiittianan, R.
Sripanidkulchai, B.O.
2013
68. In vivo and in vitro anti-inflammatory activity of Lentinus polychrous extract Fangkrathok, N.
Junlatat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
2013
69. Moduratory effect of Thai traditional medicine (Yahom Tultavai) on hepatic cytochrome P450 enzymes and pentobarbital-induced sleeping in mice. Sirisangtragul, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2013
70. Novel formulation strategies for enhancing oral delivery of methoxyflavones in Kaempferia parviflora by SMEDDS or complexation with 2-hydroxypropyl-β- cyclodextrin Mekjaruskul, C.
Yang, Y.
Sripanidkulchai, B.O.
2013
71. การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันบางชนิดต่อปริมาณเคอซิทินในสารสกัดมะรุม สุภาวดี ดาวดี
ธนากร ปัญญา
นรินทร์ จันทร์ศรี
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2013
72. ปริมาณฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนส-2 และ -9 ของสารสกัดดอกไม้ไทย พลอยขวัญ กาญจนสุรัตน์
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2013
73. ผลของสารสกัดผักกาดฮีนในการป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของหนูทดลอง จารุวัฒน์ บุญวิจิตร
กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
วนัสนันท์ แป้นนางรอง
มาลาภรณ์ วิชัย
2013
74. Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats Iamsaard, S.
Burawat, J.
Kanla, P.
Arun, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Uabundit, N.
Hipkaeo, W.
Fongmoon, D.
Kondo, H.
2014
75. Antioxidant and anti-nociceptive effects of Phyllanthus amarus on improving exercise recovery in sedentary men: A randomized crossover (double-blind) design Roengrit, T.
Wannanon, P.
Prasertsri, P.
Kanpetta, Y.
Sripanidkulchai, B.O.
Leelayuwat, N.
2014
76. Antioxidant, antimutagenic and antibacterial activities of extracts from Phyllanthus emblica branches Sripanidkulchai, B.O.
Fangkrathok, N.
2014
77. Bioactivities of alcohol based extracts of Phyllanthus emblica branches: Antioxidation, antimelanogenesis and anti-inflammation Sripanidkulchai, B.O.
Junlatat, J.
2014
78. Cytotoxic and immunomodulatory effects of polyhydroxyoctane isolated from Lentinus polychrous mycelia Fangkrathok, N.
Junlatat, J.
Noguchi, H.
Sripanidkulchai, B.O.
2014
79. Development of a nanoemulsion of Phyllanthus emblica L. branch extract Chaiittianan, R.
Sripanidkulchai, B.O.
2014
80. Hair growth-promoting effect of Carthamus tinctorius floret extract Junlatat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
2014
81. Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts M. Takano
S. Kakizoe
M. Kawami
J. Nagai
D. Patanasethanont
B. Sripanidkulchai
R. Yumoto
2014
82. Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Wattanathorn, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2014
83. Transdermal permeation of Kaempferia parviflora methoxyflavones from isopropyl myristate-based vehicles Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2014
84. A monolithic drug-in-adhesive patch of methoxyflavones from Kaempferia parviflora: In vitro and in vivo evaluation Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2015
85. Momordica cochinchinensis aril extract induced apoptosis in human MCF-7 breast cancer cells Petchsak, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2015
86. Pharmacokinetic interaction between Kaempferia parviflora extract and sildenafil in rats Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2015
87. Phyllanthus emblica L. Branch extract ameliorates testicular damage in valproic acid-induced rats | El Extracto de la Rama de Phyllanthus emblica L. Disminuye el Daño Testicular Inducido por Ácido Valproico en Ratas Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Boonruangsri, P.
Namking, M.
Uabundit, N.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2015
88. Antioxidant capacity and acute testicular toxicity of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extracts Burawat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
Nualkaew, S.
Iamsaard, S.
2016
89. Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Pakdeechote, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2016
90. Hypocholesterolemic mechanism of phenolics-enriched extract from Moringa oleifera leaves in HepG2 cell lines Sripanidkulchai, B.O.
Sripanidkulchai, K.
2016
91. Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2016
92. Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril extract prevents adverse reproductive parameters of male rats induced with valproic acid Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2016
93. Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria Tattawasart, U.
Sripanidkulchai, B.O.
Junlatat, J.
Fangkrathok, N.
2017
94. Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: A pilot study Subongkot, S. 2017
95. Antioxidant and hypoglycemic effects of momordica cochinchinensis spreng. (Gac) aril extract on reproductive damages in strepced hyperglycemia mice Sukhorum, W.
Burawat, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2017
96. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy. Sookprasert, A.
Subongkot, S.
2017
97. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy Chaijaroonkhanarak, W.
Pannangrong, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Welbat, J.U.
2017
98. Effects of aged garlic extract on cholinergic, glutamatergic and GABAergic systems with regard to cognitive impairment in Aβ-induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
99. Effects of Vehicles and Enhancers on the Skin Permeation of Phytoestrogenic Diarylheptanoids from Curcuma comosa Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
100. Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of Ocimum africanum leaves Sripanidkulchai, B.O.
Pannangrong, W.
Junlatat, J.
Sripanidkulchai, K.
2017
101. Neuroprotective effects of aged garlic extract on cognitive dysfunction and neuroinflammation induced by β-amyloid in rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
102. Phytochemicals and anti-aging potentials of the extracts from Lagerstroemia speciosa and Lagerstroemia floribunda Sripanidkulchai, B.O. 2017
103. Protective effect of Momordica cochinchinensis (L.) spreng aril extract on essential testicular markers in rats induced with valproic acid Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2017
104. Additional antioxidants on the determination of quercetin from Moringa oleifera leaves and variation content from different sources Sripanidkulchai, B.O.
Daodee, S.
2018
105. Antioxidative and melanin production inhibitory effects of syzygium cumini extracts Junlatat, J.
Fangkrathok, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2018
106. Development and evaluation of topical films containing phytoestrogenic diaryheptanoids from Curcuma comosa extract Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2018
107. Effects of Kaempferia parviflora on physical and psychological stresses in adults Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Sripanidkulchai, B.O.
Arunpongpaisal, S.
2018
108. EFFICACY AND SAFETY OF VERNONIA CINEREA PASTILLES FOR SMOKING CESSATION Sunee Lertsinudom
Sutasinee Srisoi
Jringjai Areemit
Nadthatida Hansuri Hansuri
Nirachra Tawinkan
Sineenard Pranboon
Bangorn Sripanidkulchai
2018
109. Egg-Hatching Mechanism of Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini: A Role For Leucine Aminopeptidases From the Snail Host, Bithynia siamensis goniomphalos. P. Khampoosa
M. K. Jones
E. M. Lovas
S. Piratae
J. Kulsuntiwong
S. Prasopdee
T. Srisawangwong
T. Laha
B. Sripanidkulchai
V Thitapakorn
S. Tesana
2018
110. Preparation of Curcuma comosa tablets using liquisolid techniques: In vitro and in vivo evaluation Jaipakdee, N.
Limpongsa, E.
Sripanidkulchai, B.O.
2018
111. Protective effects of Lagerstroemia speciosa extract against UV-A damage on skin cells Sripanidkulchai, B.O. 2018
112. Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-β induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaichun, A.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2019
113. Glucose tolerance test and pharmacokinetic study of kaempferia parviflora extract in healthy subjects Sripanidkulchai, B.O.
Mekjaruskul, C.
Areemit, R.S.
Cheawchanwattana, A.
Sithithaworn, J.
2019
114. Hypolipidemic effect of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in cholesterol-induced dyslipidemic rats Somintara, S
Sripanidkulchai, B.O.
Sripanidkulchai, K.
2019
115. In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on pharmacokinetics of acetaminophen Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2019
116. Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization Limpongsa, E.
Pongjanyakul, T.
Sripanidkulchai, B.O.
Jaipakdee, N.
2019
117. Quality and stability assessment of commercial products containing phytoestrogen diaryheptanoids from Curcuma comosa Tuntiyasawasdikul, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2019
118. Anticancer effects of a traditional Thai herbal recipe Benja Amarit extracts against human hepatocellular carcinoma and colon cancer cell by targeting apoptosis pathways Sripanidkulchai, B.O. 2020
119. Extracts of Bridelia ovata and Croton oblongifolius induce apoptosis in human MDA-MB-231 breast cancer cells via oxidative stress and mitochondrial pathways Sripanidkulchai, B.O. 2020
120. Kaempferia parviflora Nanosuspension Formulation for Scalability and Improvement of Dissolution Profiles and Intestinal Absorption Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2020
121. Potential of Thai herbal extracts on lung cancer treatment by inducing apoptosis and synergizing chemotherapy Sripanidkulchai, B.O.
Tantraworasin, A.
2020
122. Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation Lertsinudom, S.
Sawanyawisuth, K.
Tawinkan, N.
Sripanidkulchai, B.O.
Pranboon, S.
2020
Count 110 14 11 10

Title Authors Year Publication name Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. An analysis of the time of origin of neurons in the entorhinal and subicular cortices of the cat Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
1983 Journal of Comparative Neurology
3 (221), pp. 341-357
2. The cortical projection of the basolateral amygdaloid nucleus in the rat: A retrograde fluorescent dye study Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Wyss, J.M.
1984 Journal of Comparative Neurology
3 (229), pp. 419-431
3. An autoradiographic analysis of the time of origin of neurons in the hypothalamus of the cat Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
1985 Developmental Brain Research
1 (21), pp. 89-98
4. An autoradiographic analysis of the time of origin of neurons in the hypothalamus of the cat. Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
1985 Brain Research
1 (353), pp. 89-98
5. The development of Ammon's horn and the fascia dentata in the cat: A [3H]thymidine analysis Michael Wyss, J.
Sripanidkulchai, B.O.
1985 Developmental Brain Research
1-2 (18), pp. 185-198
6. The development of Ammon's horn and the fascia dentata in the cat: a [3H]thymidine analysis. Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
1985 Brain Research
1-2 (350), pp. 185-198
7. The development of α2-adrenoceptors in the rat kidney: Correlation with noradrenergic innervation Sripanidkulchai, B.O.
Wyss, J.M.
1987 Brain Research
1 (400), pp. 91-100
8. Two renal α2-adrenergic receptor sites revealed by p-aminoclonidine binding Sripanidkulchai, B.O.
Wyss, J.M.
1987 American Journal of Physiology - Renal Fluid and Electrolyte Physiology
2 (252), pp. 21/2
9. Chronic renal disease and nutrition (cooperative studies on dietary therapy in Thailand and Japan) Sripanidkulchai, B.O.
Chatsudthipong, V.
Koranantakul, O.
1988 ICMR Annals
(8), pp. 442-481
10. Diuretic effects of selected Thai indigenous medicinal plants in rats Sripanidkulchai, B.O.
Wongpanich, V.
Laupattarakasem, P.
Suwansaksri, J.
Jirakulsomchok, D.
2001 Journal of Ethnopharmacology
2-3 (75), pp. 185-190
11. Antimutagenic and anticarcinogenic effects of Phyllanthus amarus Sripanidkulchai, B.O.
Tattawasart, U.
Laupatarakasem, P.
Vinitketkumneun, U.
Sripanidkulchai, K.
2002 Phytomedicine
1 (9), pp. 26-32
12. Serum antioxidant vitamin levels of people in khon kaen, Northeastern Thailand Sripanidkulchai, B.O.
Vaikrutta, S.
Sriamporn, S.
Vatanasapt.P., P.
Sripanidkulchai, P.V.
Sirisangtrakul, W.
2003 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2 (4), pp. 147-152
13. Serum γ-glutamyl transpeptidase and alkaline phosphatase of people in khon kaen, the northeastern Thailand Sripanidkulchai, B.O.
Sriamporn, S.
Sripanidkulchai, K.
Kamsa-ard, S.
2004 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
1 (5), pp. 54-57
14. Impact of Andrographis paniculata crude extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes Jarukamjorn, K.
Laha, T.
Daodee, S.
Pearaksa, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2006 Journal of Ethnopharmacology
3 (105), pp. 464-467
15. Neurotoxicity of Coscinium fenestratum stem, a medicinal plant used in traditional medicine Wattanathorn, J.
Uabundit, N.
Itarat, W.
Mucimapura, S.
Laopatarakasem, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2006 Food and Chemical Toxicology
8 (44), pp. 1327-1333
16. Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on p-glycoprotein function Patanasethanont, D.
Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Yenjai, C.
2007 Journal of Pharmaceutical Sciences
1 (96), pp. 223-233
17. Membrane transport of andrographolide in artificial membrane and rat small intestine Daodee, S.
Wangboonskul, J.D.
Jarukamjorn, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2007 Pakistan Journal of Biological Sciences
12 (10), pp. 2078-2085
18. Modulation of function of multidrug resistance associated-proteins by Kaempferia parviflora extracts and their components Patanasethanont, D.
Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2007 European Journal of Pharmacology
1-3 (566), pp. 67-74
19. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Yenjai, C.
2007 Journal of Chromatography A
1-2 (1143), pp. 227-233
20. Validation of isocratic eluting and stepwise flow rate gradient for HPLC determination of cateohins, gallic acid and caffeine in tea Proyong, P.
Weerapreeyakul, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2007 ScienceAsia
1 (33), pp. 113-117
21. Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial Auvichayapat, P.
Prapochanung, M.
Tunkamnerdthai, O.
Sripanidkulchai, B.O.
Auvichayapat, N.
Thinkhamrop, B.
Kunhasura, S.
Wongpratoom, S.
Sinawat, S.
Hongprapas, P.
2008 Physiology and Behavior
3 (93), pp. 486-491
22. Ethanolic rhizome extract from Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker Induces apoptosis in HL-60 cells Suwannachot, K.
Rattanapanone, V.
Sripanidkulchai, B.O.
2008 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (9), pp. 595-600
23. Positive modulation of cognition and mood in the healthy elderly volunteer following the administration of Centella asiatica Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Tongun, T.
Pasuriwong, O.
Piyawatkul, N.
Yimtae, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Singkhoraard, J.
2008 Journal of Ethnopharmacology
2 (116), pp. 325-332
24. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: A randomized controlled trial Choonhakarn, C.
Busaracome, P.
Sripanidkulchai, B.O.
Sarakarn, P.
2008 British Journal of Dermatology
3 (158), pp. 573-577
25. Anti-inflammatory effect of Streblus asper leaf extract in rats and its modulation on inflammation-associated genes expression in RAW 264.7 macrophage cells Sripanidkulchai, B.O.
Junlatat, J.
Wara-Aswapati, N.C.
Hormdee, D.
2009 Journal of Ethnopharmacology
3 (124), pp. 566-570
26. Evaluation of chikusetsusaponin IVa isolated from Alternanthera philoxeroides for its potency against viral replication Rattanathongkom, A.
Hayashi, K.
Sripanidkulchai, B.O.
Kanchanapoom, T.
2009 Planta Medica
8 (75), pp. 829-835
27. Induction of apoptosis in the human leukemic u937 cell line by kaempferia parviflora wall.ex.baker extract and effects of paclitaxel and camptothecin Rattanapanone, V.
Sripanidkulchai, B.O.
2009 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
6 (10), pp. 1137-1140
28. Pharmacological activity of Kaempferia parviflora extract against human bile duct cancer cell lines Tiamyuyen, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2009 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4 (10), pp. 695-698
29. Solid lipid nanoparticles for topical administration of Kaempferia parviflora extracts Sutthanut, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2009 Journal of Biomedical Nanotechnology
2 (5), pp. 224-232
30. Structural modification of 5,7-dimethoxyflavone from Kaempferia parviflora and biological activities Yenjai, C.
Wanich, S.
Pitchuanchom, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2009 Archives of Pharmacal Research
9 (32), pp. 1179-1184
31. A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis Choonhakarn, C.
Busaracome, P.
Sripanidkulchai, B.O.
Sarakarn, P.
2010 Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
2 (24), pp. 168-172
32. Curcuma comosa improves learning and memory function on ovariectomized rats in a long-term Morris water maze test Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
2010 Journal of Ethnopharmacology
1 (130), pp. 70-75
33. Effect of thai plant extracts on p-glycoprotein function and viability in paclitaxel-resistant HepG2 cells Patanasethanont, D.
Sripanidkulchai, B.O.
Mikihisa, T.
2010 Drug Metabolism and Pharmacokinetics
2 (25), pp. 155-162
34. Morus alba enhanced functional recovery after sciatic nerve crush injury Mucimapura, S.
Wattanathorn, J.
Chaisiwamongkol, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2010 American Journal of Agricultural and Biological Science
3 (5), pp. 294-300
35. Protective effect of Cratoxylum formosum extract against acid/alcohol-induced gastric mucosal damage in rats. Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2010 Journal of medicinal food
5 (13), pp. 1097-1103
36. Centella asiatica improves physical performance and health-related quality of life in healthy elderly volunteer Mato, L.
Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Tongun, T.
Piyawatkul, N.
Yimtae, K.
Thanawirattananit, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
(2011), pp.
37. Cytotoxic and apoptotic effects of six herbal plants against the human hepatocarcinoma (HepG2) cell line MacHana, S.
Weerapreeyakul, N.
Barusrux, S.
Nonpunya, A.
Sripanidkulchai, B.O.
Thitimetharoch, T.
2011 Chinese Medicine
(6), pp.
38. Effect of Curcuma comosa and estradiol on the spatial memory and hippocampal estrogen receptor in the post-training ovariectomized rats Su, J.
Sripanidkulchai, B.O.
Sripanidkulchai, K.
Wara-Aswapati, N.C.
2011 Journal of Natural Medicines
1 (65), pp. 57-62
39. Effect of ethyl-p-methoxy cinnamate from Kaempferia galanga on cytochrome P450 enzymes expression in mouse hepatocytes Sirsisangtragul, W.
Jarukamjorn, K.
Nemoto, N.
Yenjai, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 Chiang Mai Journal of Science
3 (38), pp. 453-462
40. Effects of Kaempferia galanga L. and ethyl-p methoxycinnamate (EPMC) on hepatic microsomal cytochrome P450s enzyme activities in mice Sisangtragul, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 Songklanakarin Journal of Science and Technology
4 (33), pp. 411-417
41. Interference of thai traditional medicine (Yahom Ampanthong) on hepatic cytochrome P450 enzymes and pentobarbital-induced sleeping in mice Sirisangtrakul, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 Pakistan Journal of Biological Sciences
2 (14), pp. 91-98
42. Methoxyflavone derivatives modulate the effect of TRAIL-induced apoptosis in human leukemic cell lines Wudtiwai, B.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 Journal of Hematology and Oncology
(4), pp.
43. Screening neuropharmacological activities of Kaempferia parviflora (krachai dam) in healthy adult male rats Muchimapura, S.
Wattanathorn, J.
Sripanidkulchai, B.O.
2011 American Journal of Applied Sciences
7 (8), pp. 695-702
44. Aphrodisiac activity of Kaempferia parviflora Wattanathorn, J.
Pangphukiew, P.
Muchimapura, S.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 American Journal of Agricultural and Biological Science
2 (7), pp. 114-120
45. Coscinium Fenestratum protects against ethanolinduced neurodegeneration in adult rat brain Phachonpai, W.
Wattanathorn, J.
Wannanon, P.
Thipkaew, C.
Sripanidkulchai, B.O.
Muchimapura, S.
2012 American Journal of Pharmacology and Toxicology
3 (7), pp. 81-88
46. Curcuma comosa prevents the neuron loss and affects the antioxidative enzymes in hippocampus of ethanol-treated rats Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Hu, Y.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 Pakistan Journal of Biological Sciences
8 (15), pp. 367-373
47. Efficacy assessment of Kaempferia Parviflora for the management of Erectile Dysfunction Wannanon, P.
Wattanathorn, J.
Tong-Un, T.
Pangphukiew, P.
Muchimapura, S.
Sripanidkulchai, B.O.
Phachonpai, W.
2012 OnLine Journal of Biological Sciences
4 (12), pp. 149-155
48. Evaluation of the anticancer potential of six herbs against a hepatoma cell line Weerapreeyakul, N.
Nonpunya, A.
Barusrux, S.
Thitimetharoch, T.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 Chinese Medicine (United Kingdom)
(7), pp.
49. Light and electron microscopy observations of embryogenesis and egg development in the human liver fluke, Opisthorchis viverrini (Platyhelminthes, Digenea) Khampoosa, P.
Lovas, E.M.
Srisawangwong, T.
Laha, T.
Piratae, S.
Thammasiri, C.
Suwannatrai, A.
Sripanidkulchai, B.O.
Eursitthichai, V.
Tesana, S.
2012 Parasitology Research
2 (110), pp. 799-808
50. Modulatory effects of Kaempferia parviflora extract on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 Journal of Ethnopharmacology
3 (141), pp. 831-839
51. Pharmacokinetics and organ distribution of diarylheptanoid phytoestrogens from Curcuma comosa in rats Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Suksamrarn, A.
Hu, Y.
Piyachuturawat, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 Journal of Natural Medicines
3 (66), pp. 468-475
52. Pharmacokinetics, bioavailability, tissue distribution, excretion, and metabolite identification of methoxyflavones in kaempferia parviflora extract in rats Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 Drug Metabolism and Disposition
12 (40), pp. 2342-2353
53. Phyllanthus amarus facilitates the recovery of peripheral nerve after injury Wannannond, P.
Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Thipkaew, C.
Thukhummee, W.
Leelayuwat, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 American Journal of Applied Sciences
7 (9), pp. 1000-1007
54. Positive modulation effect of 8-week consumption of Kaempferia parviflora on health-related physical fitness and oxidative status in healthy elderly volunteers Wattanathorn, J.
Muchimapura, S.
Tong-Un, T.
Saenghong, N.
Thukhum-Mee, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
(2012), pp.
55. The effect of ovariectomy on learning and memory and relationship to changes in brain volume and neuronal density Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Hu, Y.
Wyss, J.M.
Sripanidkulchai, B.O.
2012 International Journal of Neuroscience
10 (122), pp. 549-559
56. The inhibitory actions of houttuynia cordata aqueous extract on dengue virus and dengue-infected cells Sripanidkulchai, B.O. 2012 Journal of Food Biochemistry
1 (36), pp. 86-92
57. Acute toxicity study of tomato pomace extract in rodent Phachonpai, W.
Muchimapura, S.
Tong-Un, T.
Wattanathorn, J.
Thukhammee, W.
Thipkaew, C.
Sripanidkulchai, B.O.
Wannanon, P.
2013 OnLine Journal of Biological Sciences
1 (13), pp. 28-34
58. Anti-stress effects of kaempferia parviflora in immobilization subjected rats Wattanathorn, J.
Tong-Un, T.
Muchimapura, S.
Wannanon, P.
Sripanidkulchai, B.O.
Phachonpai, W.
2013 American Journal of Pharmacology and Toxicology
1 (8), pp. 31-38
59. Bioactive ergostanoids and a new polyhydroxyoctane from Lentinus polychrous mycelia and their inhibitory effects on E2-enhanced cell proliferation of T47D cells Fangkrathok, N.
Sripanidkulchai, B.O.
Noguchi, H.
2013 Natural Product Research
18 (27), pp. 1611-1619
60. Flow cytometry analysis of cancer cell death induced by the extract of Thai plant Ellipeiopsis cherrevensis Patanasethanont, D.
Sripanidkulchai, B.O.
2013 Drug Metabolism and Pharmacokinetics
2 (28), pp. 159-163
61. Increased in situ intestinal absorption of phytoestrogenic diarylheptanoids from curcuma comosa in nanoemulsions Su, J.
Sripanidkulchai, K.
Hu, Y.
Chaiittianan, R.
Sripanidkulchai, B.O.
2013 AAPS PharmSciTech
3 (14), pp. 1055-1062
62. In vivo and in vitro anti-inflammatory activity of Lentinus polychrous extract Fangkrathok, N.
Junlatat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
2013 Journal of Ethnopharmacology
3 (147), pp. 631-637
63. Moduratory effect of Thai traditional medicine (Yahom Tultavai) on hepatic cytochrome P450 enzymes and pentobarbital-induced sleeping in mice. Sirisangtragul, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2013 African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM / African Networks on Ethnomedicines
4 (10), pp. 128-136
64. Novel formulation strategies for enhancing oral delivery of methoxyflavones in Kaempferia parviflora by SMEDDS or complexation with 2-hydroxypropyl-β- cyclodextrin Mekjaruskul, C.
Yang, Y.
Sripanidkulchai, B.O.
2013 International Journal of Pharmaceutics
1-2 (445), pp. 1-11
65. Antioxidant activity and protective effect of Clitoria ternatea flower extract on testicular damage induced by ketoconazole in rats Iamsaard, S.
Burawat, J.
Kanla, P.
Arun, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Uabundit, N.
Hipkaeo, W.
Fongmoon, D.
Kondo, H.
2014 Journal of Zhejiang University: Science B
6 (15), pp. 548-555
66. Antioxidant and anti-nociceptive effects of Phyllanthus amarus on improving exercise recovery in sedentary men: A randomized crossover (double-blind) design Roengrit, T.
Wannanon, P.
Prasertsri, P.
Kanpetta, Y.
Sripanidkulchai, B.O.
Leelayuwat, N.
2014 Journal of the International Society of Sports Nutrition
1 (11), pp.
67. Antioxidant, antimutagenic and antibacterial activities of extracts from Phyllanthus emblica branches Sripanidkulchai, B.O.
Fangkrathok, N.
2014 Songklanakarin Journal of Science and Technology
6 (36), pp. 669-674
68. Bioactivities of alcohol based extracts of Phyllanthus emblica branches: Antioxidation, antimelanogenesis and anti-inflammation Sripanidkulchai, B.O.
Junlatat, J.
2014 Journal of Natural Medicines
3 (68), pp. 615-622
69. Cytotoxic and immunomodulatory effects of polyhydroxyoctane isolated from Lentinus polychrous mycelia Fangkrathok, N.
Junlatat, J.
Noguchi, H.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 Journal of Natural Medicines
2 (68), pp. 302-309
70. Development of a nanoemulsion of Phyllanthus emblica L. branch extract Chaiittianan, R.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 Drug Development and Industrial Pharmacy
12 (40), pp. 1597-1606
71. Hair growth-promoting effect of Carthamus tinctorius floret extract Junlatat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 Phytotherapy Research
7 (28), pp. 1030-1036
72. Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts Patanasethanont, D.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 Pharmazie
11 (69), pp. 823-828
73. Phenolic contents and antioxidant capacities of Thai-Makham Pom (Phyllanthus emblica L.) aqueous extracts Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Wattanathorn, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 Journal of Zhejiang University: Science B
4 (15), pp. 405-408
74. Transdermal permeation of Kaempferia parviflora methoxyflavones from isopropyl myristate-based vehicles Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2014 AAPS PharmSciTech
4 (15), pp. 947-955
75. A monolithic drug-in-adhesive patch of methoxyflavones from Kaempferia parviflora: In vitro and in vivo evaluation Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2015 International Journal of Pharmaceutics
2 (478), pp. 486-495
76. Momordica cochinchinensis aril extract induced apoptosis in human MCF-7 breast cancer cells Petchsak, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
13 (16), pp. 5507-5513
77. Pharmacokinetic interaction between Kaempferia parviflora extract and sildenafil in rats Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2015 Journal of Natural Medicines
2 (69), pp. 224-231
78. Phyllanthus emblica L. Branch extract ameliorates testicular damage in valproic acid-induced rats | El Extracto de la Rama de Phyllanthus emblica L. Disminuye el Daño Testicular Inducido por Ácido Valproico en Ratas Iamsaard, S.
Arun, S.
Burawat, J.
Sukhorum, W.
Boonruangsri, P.
Namking, M.
Uabundit, N.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2015 International Journal of Morphology
3 (33), pp. 1016-1022
79. Antioxidant capacity and acute testicular toxicity of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extracts Burawat, J.
Sripanidkulchai, B.O.
Nualkaew, S.
Iamsaard, S.
2016 International Journal of Morphology
2 (34), pp. 514-521
80. Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Pakdeechote, P.
Sripanidkulchai, B.O.
2016 Nutrients
5 (8), pp.
81. Hypocholesterolemic mechanism of phenolics-enriched extract from Moringa oleifera leaves in HepG2 cell lines Sripanidkulchai, B.O.
Sripanidkulchai, K.
2016 Songklanakarin Journal of Science and Technology
2 (38), pp. 155-161
82. Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Prachaney, P.
Pannangrong, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2016 Annals of Anatomy
(206), pp. 7-13
83. Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril extract prevents adverse reproductive parameters of male rats induced with valproic acid Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2016 International Journal of Morphology
3 (34), pp. 870-876
84. Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria Tattawasart, U.
Sripanidkulchai, B.O.
Junlatat, J.
Fangkrathok, N.
2017 Songklanakarin Journal of Science and Technology
2 (39), pp. 163-170
85. Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: A pilot study Subongkot, S. 2017 Cancer Management and Research
(9), pp. 11-18
86. Antioxidant and hypoglycemic effects of momordica cochinchinensis spreng. (Gac) aril extract on reproductive damages in strepced hyperglycemia mice Sukhorum, W.
Burawat, J.
Nualkaew, S.
Sripanidkulchai, B.O.
Iamsaard, S.
2017 International Journal of Morphology
2 (35), pp. 667-675
87. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy Sookprasert, A.
Subongkot, S.
2017 Medical Oncology
4 (34), pp.
88. Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy Chaijaroonkhanarak, W.
Pannangrong, W.
Sripanidkulchai, B.O.
Welbat, J.U.
2017 PLoS ONE
7 (12), pp.
89. Effects of aged garlic extract on cholinergic, glutamatergic and GABAergic systems with regard to cognitive impairment in Aβ-induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 Nutrients
7 (9), pp.
90. Effects of Vehicles and Enhancers on the Skin Permeation of Phytoestrogenic Diarylheptanoids from Curcuma comosa Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 AAPS PharmSciTech
3 (18), pp. 895-903
91. Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of Ocimum africanum leaves Sripanidkulchai, B.O.
Pannangrong, W.
Junlatat, J.
Sripanidkulchai, K.
2017 Songklanakarin Journal of Science and Technology
4 (39), pp. 539-547
92. Neuroprotective effects of aged garlic extract on cognitive dysfunction and neuroinflammation induced by β-amyloid in rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaijaroonkhanarak, W.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 Nutrients
1 (9), pp.
93. Phytochemicals and anti-aging potentials of the extracts from Lagerstroemia speciosa and Lagerstroemia floribunda Sripanidkulchai, B.O. 2017 Industrial Crops and Products
(109), pp. 707-716
94. Protective effect of Momordica cochinchinensis (L.) spreng aril extract on essential testicular markers in rats induced with valproic acid Iamsaard, S.
Sukhorum, W.
Sripanidkulchai, B.O.
2017 International Journal of Morphology
3 (35), pp. 992-999
95. Additional antioxidants on the determination of quercetin from Moringa oleifera leaves and variation content from different sources Sripanidkulchai, B.O.
Daodee, S.
2018 International Food Research Journal
1 (25), pp. 51-55
96. Antioxidative and melanin production inhibitory effects of syzygium cumini extracts Junlatat, J.
Fangkrathok, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2018 Songklanakarin Journal of Science and Technology
5 (40), pp. 1136-1143
97. Development and evaluation of topical films containing phytoestrogenic diaryheptanoids from Curcuma comosa extract Tuntiyasawasdikul, S.
Limpongsa, E.
Jaipakdee, N.
Sripanidkulchai, B.O.
2018 Drug Development and Industrial Pharmacy
8 (44), pp. 1385-1394
98. Effects of Kaempferia parviflora on physical and psychological stresses in adults Eungpinichpong, W.
Chatchawan, U.
Sripanidkulchai, B.O.
Arunpongpaisal, S.
2018 International Journal of GEOMATE
50 (15), pp. 26-31
99. Egg-Hatching Mechanism of Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini: A Role for Leucine Aminopeptidases from the Snail Host, Bithynia siamensis goniomphalos Khampoosa, P.
Lovas, E.M.
Piratae, S.
Prasopdee, S.
Srisawangwong, T.
Laha, T.
Sripanidkulchai, B.O.
Thitapakorn, V.
Tesana, S.
2018 Journal of Parasitology
4 (104), pp. 388-397
100. Preparation of Curcuma comosa tablets using liquisolid techniques: In vitro and in vivo evaluation Jaipakdee, N.
Limpongsa, E.
Sripanidkulchai, B.O.
2018 International Journal of Pharmaceutics
1-2 (553), pp. 157-168
101. Protective effects of Lagerstroemia speciosa extract against UV-A damage on skin cells Sripanidkulchai, B.O. 2018 Industrial Crops and Products
(124), pp. 9-19
102. Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-β induced rats Pannangrong, W.
Welbat, J.U.
Chaichun, A.
Sripanidkulchai, K.
Sripanidkulchai, B.O.
2019 Songklanakarin Journal of Science and Technology
2 (41), pp. 311-318
103. Glucose tolerance test and pharmacokinetic study of kaempferia parviflora extract in healthy subjects Sripanidkulchai, B.O.
Mekjaruskul, C.
Areemit, R.S.
Cheawchanwattana, A.
Sithithaworn, J.
2019 Nutrients
5 (11), pp.
104. Hypolipidemic effect of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in cholesterol-induced dyslipidemic rats Somintara, S
Sripanidkulchai, B.O.
Sripanidkulchai, K.
2019 Songklanakarin Journal of Science and Technology
2 (41), pp. 305-310
105. In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on pharmacokinetics of acetaminophen Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2019 Drug and Chemical Toxicology
(), pp.
106. Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization Limpongsa, E.
Pongjanyakul, T.
Sripanidkulchai, B.O.
Jaipakdee, N.
2019 Journal of Drug Delivery Science and Technology
(51), pp. 559-568
107. Quality and stability assessment of commercial products containing phytoestrogen diaryheptanoids from Curcuma comosa Tuntiyasawasdikul, S.
Sripanidkulchai, B.O.
2019 Industrial Crops and Products
(134), pp. 216-224
108. Anticancer effects of a traditional Thai herbal recipe Benja Amarit extracts against human hepatocellular carcinoma and colon cancer cell by targeting apoptosis pathways Sripanidkulchai, B.O. 2020 Journal of Ethnopharmacology
(254), pp.
109. Extracts of Bridelia ovata and Croton oblongifolius induce apoptosis in human MDA-MB-231 breast cancer cells via oxidative stress and mitochondrial pathways Sripanidkulchai, B.O. 2020 International Journal of Oncology
4 (56), pp. 969-985
110. Kaempferia parviflora Nanosuspension Formulation for Scalability and Improvement of Dissolution Profiles and Intestinal Absorption Mekjaruskul, C.
Sripanidkulchai, B.O.
2020 AAPS PharmSciTech
2 (21), pp.
111. Potential of Thai herbal extracts on lung cancer treatment by inducing apoptosis and synergizing chemotherapy Sripanidkulchai, B.O.
Tantraworasin, A.
2020 Molecules
1 (25), pp.
112. Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation Lertsinudom, S.
Sawanyawisuth, K.
Tawinkan, N.
Sripanidkulchai, B.O.
Pranboon, S.
2020 Journal of Traditional and Complementary Medicine
(), pp.

Title Authors Year Journal title
1. An analysis of the time of origin of neurons in the entorhinal and subicular cortices of the cat. Wyss, JM
Sripanidkulchai, B
Hickey, TL
1983 The Journal of comparative neurology
3 (221), pp. 341-57
2. The cortical projection of the basolateral amygdaloid nucleus in the rat: a retrograde fluorescent dye study. Sripanidkulchai, K
Sripanidkulchai, B
Wyss, JM
1984 The Journal of comparative neurology
3 (229), pp. 419-31
3. An autoradiographic analysis of the time of origin of neurons in the hypothalamus of the cat. Wyss, JM
Sripanidkulchai, B
1985 Brain research
1 (353), pp. 89-98
4. The development of Ammon's horn and the fascia dentata in the cat: a [3H]thymidine analysis. Wyss, JM
Sripanidkulchai, B
1985 Brain research
1 (350), pp. 185-98
5. The development of alpha 2-adrenoceptors in the rat kidney: correlation with noradrenergic innervation. Sripanidkulchai, B
Wyss, JM
1987 Brain research
1 (400), pp. 91-100
6. Two renal alpha 2-adrenergic receptor sites revealed by p-aminoclonidine binding. Sripanidkulchai, B
Dawson, R
Oparil, S
Wyss, JM
1987 The American journal of physiology
2 (252), pp. F283-90
7. Diuretic effects of selected Thai indigenous medicinal plants in rats. Sripanidkulchai, B
Wongpanich, V
Laupattarakasem, P
Suwansaksri, J
Jirakulsomchok, D
2001 Journal of ethnopharmacology
2 (75), pp. 185-90
8. Antimutagenic and anticarcinogenic effects of Phyllanthus amarus. Sripanidkulchai, B
Tattawasart, U
Laupatarakasem, P
Vinitketkumneun, U
Sripanidkulchai, K
Furihata, C
Matsushima, T
2002 Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology
1 (9), pp. 26-32
9. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography. Sutthanut, K
Sripanidkulchai, B
Yenjai, C
Jay, M
2007 Journal of chromatography. A
1 (1143), pp. 227-33
10. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial. Choonhakarn, C
Busaracome, P
Sripanidkulchai, B
Sarakarn, P
2008 The British journal of dermatology
3 (158), pp. 573-7
11. A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis. Choonhakarn, C
Busaracome, P
Sripanidkulchai, B
Sarakarn, P
2010 Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV
2 (24), pp. 168-72
12. Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts. Takano, M
Kakizoe, S
Kawami, M
Nagai, J
Patanasethnont, D
Sripanidkulchai, B
Yumoto, R
2014 Die Pharmazie
11 (69), pp. 823-8
13. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy. Konmun, J
Danwilai, K
Ngamphaiboon, N
Sripanidkulchai, B
Sookprasert, A
Subongkot, S
2017 Medical oncology (Northwood, London, England)
4 (34), pp. 69
14. Egg-Hatching Mechanism of Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini: A Role For Leucine Aminopeptidases From the Snail Host, Bithynia siamensis goniomphalos. Khampoosa, P
Jones, MK
Lovas, EM
Piratae, S
Kulsuntiwong, J
Prasopdee, S
Srisawangwong, T
Laha, T
Sripanidkulchai, B
Thitapakorn, V
Tesana, S
2018 The Journal of parasitology
4 (104), pp. 388-397

Title Authors Year Journal title Cited count
< 2015 2016 2017 2018 2019 2020 รวม
1. Diuretic effects of selected Thai indigenous medicinal plants in rats B Sripanidkulchai
V Wongpanich
P Laupattarakasem
J Suwansaksri
D Jirakulsomchok
2001 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
2-3 (75.0), pp. 185.0-190.0
64 0 0 0 0 0 64
2. Antimutagenic and anticarcinogenic effects of Phyllanthus amarus B Sripanidkulchai
U Tattawasart
P Laupatarakasem
U Vinitketkumneun
K Sripanidkulchai
C Furihata
T Matsushima
2002 PHYTOMEDICINE
1.0 (9.0), pp. 26.0-32.0
45 0 0 0 0 0 45
3. Simultaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography K. Sutthanut
B. Sripanidkulchai
C. Yenjai
M. Jay
2007 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
1-2 (1143.0), pp. 227.0-233.0
204 0 0 0 0 0 204
4. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial C. Choonhakarn
P. Busaracome
B. Sripanidkulchai
P. Sarakarn
2008 BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
3.0 (158.0), pp. 573.0-577.0
89 0 0 0 0 0 89
5. Anticancer activity screening of Thai medicinal plants in human leukemic cell line MOLT-4 S. Machana
N. Weerapreeyakul
T. Thitimetharoch
B. Sripanidkulchai
2010 EJC SUPPLEMENTS
5.0 (8.0), pp. 150.0-150.0
0 0 0 0 0 0 0
6. A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis C. Choonhakarn
P. Busaracome
B. Sripanidkulchai
P. Sarakarn
2010 JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
2.0 (24.0), pp. 168.0-172.0
47 0 0 0 0 0 47
7. Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts M. Takano
S. Kakizoe
M. Kawami
J. Nagai
D. Patanasethanont
B. Sripanidkulchai
R. Yumoto
2014 PHARMAZIE
11.0 (69.0), pp. 823.0-828.0
8 0 0 0 0 0 8
8. A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy J. Konmun
K. Danwilai
N. Ngamphaiboon
B. Sripanidkulchai
A. Sookprasert
S. Subongkot
2017 MEDICAL ONCOLOGY
4.0 (34.0), pp.
27 0 0 0 0 0 27
9. Additional antioxidants on the determination of quercetin from Moringa oleifera leaves and variation content from different sources T. Panya
N. Chansri
B. Sripanidkulchai
S. Daodee
2018 INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL
1.0 (25.0), pp. 51.0-55.0
3 0 0 0 0 0 3
10. EFFICACY AND SAFETY OF VERNONIA CINEREA PASTILLES FOR SMOKING CESSATION Sunee Lertsinudom
Sutasinee Srisoi
Jringjai Areemit
Nadthatida Hansuri Hansuri
Nirachra Tawinkan
Sineenard Pranboon
Bangorn Sripanidkulchai
2018 RESPIROLOGY
(23.0), pp. 266.0-267.0
0 0 0 0 0 0 0
11. EGG-HATCHING MECHANISM OF HUMAN LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI: A ROLE FOR LEUCINE AMINOPEPTIDASES FROM THE SNAIL HOST, BITHYNIA SIAMENSIS GONIOMPHALOS P. Khampoosa
M. K. Jones
E. M. Lovas
S. Piratae
J. Kulsuntiwong
S. Prasopdee
T. Srisawangwong
T. Laha
B. Sripanidkulchai
V Thitapakorn
S. Tesana
2018 JOURNAL OF PARASITOLOGY
4.0 (104.0), pp. 388.0-397.0
1 0 0 0 0 0 1

Title Authors Year Journal title
1. ลักษณะโครงการวิจัยของนักศึกษาเภสัชกรคู่สัญญา บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ปรีชา บุญจูง
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
2005 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(1 No 1), pp. 7-24
2. โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
จินตนา จุลทรรศน์
ผดุงขวัญ จิตโรภาส
2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 1), pp. 43-52
3. การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวีธีการวัด การเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี
2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 1), pp. 53-62
4. การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดใบฝรั่ง บังอร ศรีพานิชกุลชัย
อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
วัชรี คุณกิตติ
อุรชา รังสาดทอง
2006 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(2 No 1), pp. 35-42
5. Situation and Trend in Consumption of Krachai-dam Products นุศราพร เกษสมบูรณ์
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2008 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(4 No 2), pp. 81-92
6. Inhibitory Effect on Nitric Oxide Production of RAW 264.7 Macrophage Cells of a Active Compound from Alternanthera philoxeroides อาริยา รัตนทองคำ
ตรีเพชร กาญจนภูมิ
จูง-บัม ลี
โตชิมิสึ ฮายาชิ
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2009 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(9 No 3), pp. 9-16
7. Ethyl-p-methoxycinnamate (EPMC) and Dichloromethane Extract From Kaempferia galanga L. Modulated Pentobarbital-induced Sleeping and Hepatic Cytochrome P450 Enzyme Activities in Mice เอทิลพาราเมทอกซิซินนาเมต (อีพีเอมซี) และสารสกัดไดโคลโรมีเทน จากเปราะหอมเป วรรณา ศิริแสงตระกูล
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2011 KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES)
(11 No 4), pp. 9-18
8. การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันบางชนิดต่อปริมาณเคอซิทินในสารสกัดมะรุม สุภาวดี ดาวดี
ธนากร ปัญญา
นรินทร์ จันทร์ศรี
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 123-127
9. ปริมาณฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนส-2 และ -9 ของสารสกัดดอกไม้ไทย พลอยขวัญ กาญจนสุรัตน์
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 109-112
10. ผลของสารสกัดผักกาดฮีนในการป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของหนูทดลอง จารุวัฒน์ บุญวิจิตร
กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
วนัสนันท์ แป้นนางรอง
มาลาภรณ์ วิชัย
2013 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(9 No 1), pp. 113-117

ชื่อโครงการ Authors ประเภทโครงการ ปีงบประมาณ ทุนวิจับ
1. การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ดร. จินตนา จุลทัศน์
โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ์
ผศ.ดร. จินตนา สมสวัสดิ์
ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์
นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
ชุดโครงการวิจัย 2558 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
3. การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดของสารสกัดว่านชักมดลูก ผศดร. นภภัค ใจภักดี
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา
ดร. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
4. การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุง ความเจริญพันธุ์ในภาวะเครียด รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
ผศ.ดร. สมศักดิ์ นวลแก้ว
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ดร. นิชาภา พันชะโก
ดร. วรรณิศา สุโขรัมย์
ผศ.ดร. นงนุช เอื้อบัณฑิต
โครงการ 2561 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
5. ผลกระทบของความเครียดออสโมซิสต่อแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพในต้นกล้าข้าว ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ศ.ดร. อนันต์ พลธานี
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
ผศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี
ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช
ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข
ผศ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ
อ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร
ผศ.ดร. กัลยา กองเงิน
อ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม
โครงการ 2562 ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

0.01598501205444336